Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Культура і побут Київської Русі

Дата конвертації21.12.2017
Розмір25 Kb.
Типреферат

2


ПЛАН
 • ВСТУП
 • 1. Культура народних мас. язичництво
 • 2. Міська культура. Просвітництво
 • 3. Література Київської Русі. Билини.
 • Літописання. "Слово о полку Ігоревім"
 • ВИСНОВОК
 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Сформоване в IX ст. давньоруське феодальне держава (зване історія-ками також Київською Руссю) виникло в ре-док дуже тривалого і поступового процесу розколу суспільства на антагоністичний-ські класи, що проходив у слов'ян протягом усього I тисячоліття нашої ери. Російська феодальна історіографія XIV - XVII ст. прагнула штучно свя-мовити ранню історію Русі з відомими їй стародавніми народами Східної Євро-пи - скіфами, сарматами, аланами; вва-лось, що ім'я Русь походить від сарматів-ського племені Роксолани.

У XVIII ст. деякі з запрошених в Росію німецьких вчених, зарозуміло відно-сівшіхся до всього російського, створили упереджений-ту теорію про несамостійної розвитку російської державності. Спираючись на НЕ-достовірну частина російської літопису, переда-ющую легенду про покликання поруч слов'янських племен в якості князів трьох братів - Рюрика, Синеуса і Трувора, варягів, норман-нів за походженням, ці історики почали стверджувати, що нормани (загони сканді- навов, розбійничали в IX ст. на морях і річках) були творцями Російської государ-ства. «Норманістів», погано вивчили рус-ські джерела, вважали, що слов'яни в IX - Х ст. були дикими людьми, які нібито не знали ні землеробства, ні ремесла, ні осілих поселень, ні військової справи, ні правових норм. Всю культуру Київської Русі вони приписували варягам, саме ім'я Русь пов'язували тільки з варягами.

Історія культури є цікавіше-шим розділом історичного життя кожного народу. Російський народ вніс цінний внесок в світову культуру, створивши вже сотні років тому немеркнучі в століттях твори літератури, живопису та архітектури. Розвиток культури в епоху Київської Русі і в XII - початку XIII ст. являло собою єдиний поступальний процес, перерваний татар-ським навалою; тому розглядати його доцільно саме в рамках IX - нача-ла XIII в.


1. Культура народних мас. язичництво

У кожному сучасному суспільстві слід разли-чати культуру трудящих і культуру панів-ного класу. Стосовно до Стародавньої Русі це культура села і культура міст і замків. Збереження елементів культури в обох випадках різна - міська, князівсько-боярська культура відома нам значи-тельно краще, ніж сільська.

Однак знання народної культури дуже важливо. Археологія знайомить нас з матері-альної культурою давньоруської села, з її господарством і побутом, а також з похоронними-ми обрядами (підтверджуючи слова літопису про похоронних багаттях), довгий час збереженні-нявшімі язичницький характер. Для отримання більш повного уявлення про народні звичаї, пісні, танці, вишивках тощо. Застосовується метод екстраполяції, укладаючи-ющийся в наступному: якщо якесь явле-ня виникло задовго до Київської Русі і до-жило до XIX - XX ст., То незалежно від того, відбилося воно в джерелах епохи Київської Русі або не відбилося, ми маємо право поширити, естраполіровать його і на Київську Русь.

Невичерпні багатства народної куль-тури зібрано та вивчено етнографами в XIX - XX ст .: казки, билини, пісні, заго-злодії, прислів'я, загадки, язичницькі обряди (частково перероджені в дитячі ігри), барвисті костюми і головні убори, виші-ті рушники, різьблені дерев'яні начиння і архітектурний декор, безліч наспівів і танцювальних мелодій. Історико-культур-ний аналіз цих скарбів народної культу-ри показав, що багато їх елементи досить архаїчні і зберігають (іноді вже бессозна-кові) риси світогляду стародавніх слов'ян язичницької пори, сформованого задовго до Київської Русі. Фольклор доніс до нас деякі сюжети, які виникли ще в ка-менном столітті (ведмежий свято "комоедіци") або епоху підсобного землеробства (гра «а ми просо сіяли»); у вишиванках на рушниках-набожники ми знаходимо надзвичайно архаїчний вигляд язичницьких богинь - рожаниц - і Макоші, богині врожаю і блага взагалі. Метод екстраполяції повинен бути застосований і до мови: все те, що в сучасних російських, білоруських і українських говорах сходить до стародавнього загальнослов'янської мови, що склався за дві-три тисячі років до Київської Русі, все це характеризує мову, а отже, і культуру самої Київський Русі. Застосувавши цей метод, ми отримаємо доповнення до мови літературних произведе-ний народний лексикон, який відбив госпо-ство, побут, військову справу, сімейні ставлення-ня, уявлення про навколишню природу (назви різних видів ландшафтів, трав, квітів, дерев, звірів, птахів ), про при-рідних явищах і т.д.

Сума даних, отриманих методом обережною, науково обґрунтованої екстрапо-ляции, дуже важлива, бо свідчить про достатньо високий рівень російської народної культури, на основі якої створювалася і культура феодальних верхів Київської Русі.

Картина світу тодішнього слов'янина грунтувалася на геоцентричної сприйнятті Всесвіту: Земля нерухома, а планети і зірки обертаються навколо неї; вночі Сонце пропливає по передбачуваному підземному океану. У язичницьких віруваннях об'єдналися представлення різних етапів первобит-ності. В одному з повчань XII в., Право-влених проти язичництва, так описана істо-рія вірувань: в давнину люди вірили в те, що світом керують безликі злі і доб-які сили (вампіри і «Берегиня»), яких слід задобрювати жертвопринесеннями . Надалі з'явилася віра в рожаниц - двох богинь плодючості і родючості, а ще пізніше - віра в верховне божество НЕ-ба і Всесвіту - в Рода, від якого залежить життя і добробут всього живо-го в природі. Роду прирівнювали до Єгипет-ському Озирису, біблійного Ваала, і хрис-Тіанського бога-творця: віра в нього (Рода), що викликала гнів церковників, трималася до XIV - XV ст.

Останнім етапом язичництва в повчанні вважалася віра в Перуна- громовержця (князівсько-дружинний культ войовничого бога грози). Схема повчання близька до істини. Дуже важливо відзначити, що під час його написання всі види вірувань, що виникли протягом багатьох тисячоліть, сосуще-ствовали у сучасників цього повчання, вони простежуються в пережитки у російського селянства XIX ст. Крім верховних божеств, вірили в лісовиків, водяних, домових (кутний бог) і русалок; вважалося, що останні допомагають зрошувати ниви. Важливим богом був Велес (Волос), древнє божество звірів, худоби і багатства.

Відображенням язичницького світогляду є магічні заклинання, прохання до богів, підкріплені жертвопринесеннями. Одним богам приносили кашу, мед, хліб, а в честь інших (Перун) заколювали бика. Прийнятий-сеніе жертв було як би спільної трапі-зой з божеством - частина приділялася йому, а решта поїдалося на святковому бенкеті. Існував стійкий календар річних язичницьких аграрних в основі молінь. У но-вогодніе «святки» (з 25 грудня по 6 січня) молилися всім богам, влаштовували бенкети, маскаради (вбиралися в звірині шкури), ворожили про майбутній рік і заклинали долю зробити рік щасливим і врожайним. Дівчата ворожили про своїх наречених.

Весною в день рівнодення справляли свято сонця (бога Хорса), пекли в його честь млинці, скачували з гір палаючі колеса, святкували пробудження ведмедя від зимової сплячки. Ряд обрядів супроводжував оранку і сівбу. Під час дозрівання хлібів відбувалися «зелені святки», прославляння раститель-ної сили ( «Ярило») і моління до русалкам про дощ. Головним літнім святом був день Купали (24 червня), коли розпалювали великі багаття і стрибали через них. 20 липня приносили криваві жертви Перуну, щоб грози не побили майже дозрілі хліба. Восени було кілька свят врожаю, з них найважливіших два - один після збирання снопів з поля (15 серпня) і інший після обмолоту, коли були закінчені всі роботи (8 вересня); це були свята на честь Макошь і рожаниц. Язичницькі свята відзначалися хороводами, піснями, загальними бенкетами. Святкове вбрання була ще-дро прикрашена кольоровою вишивкою з різними-ми, архаїчними, символічними візерунками. У зимовий час, коли жінки пряли льон і шерсть, в селах влаштовувалися «посидь-ЛКВ», «бесіди», під час яких співали пісні, розповідалися казки, передавалися давні оповіді, молодь змагалася в розгадуванні загадок.

Важливим розділом народної культури були епічні та міфологічні сказання, що передавалися з покоління в покоління. У них простежуються міфи про перших кузні-цах, про початок орного землеробства (I тися-челетіе до н.е.), про давні битвах із степовою-ми кочівниками, уособлених в обра-зе жорстокого і кровожерного Змія Горинича.

До часів феодальної роздробленості дожили народні сказання про реальні исто-рических події II - VI ст. н.е. Автор «Слова о полку Ігоревім» згадує про «століттях троянів» (час розквіту слов'янської життя в II - IV ст. Н.е.), про «часу Бусово» (по-ражение слов'ян в битві з готами близько 375 м) і про рух слов'ян на Балкани в VI ст. н.е., коли шлях слов'ян-колоністів лежав «у стежку Траяном» - до гирла Дунаю, де стояв грандіозний сорокаметровий пам'ятник рим-ському імператорові Траяну ( «Тропеум Траяни»).

На основі народної культури у слов'ян в процесі складання державності начи-нает складатися культура князівсько-боярських верхів. Змінюються зовнішній побут, пос-трійки, одяг, зброю. Щорічні експедитора-ції київських князів в найбільш розвинені країни тодішнього світу - до Візантії, в Халіфат (Багдад, Балх, Рей) - знайомили російських людей з укладом життя, досягнення-ми в розвитку ремесла, розкішшю Сходу; багато з начиння, зброї і тканин князі купували і привозили додому.
2. Міська культура. Просвітництво

Фео-далека культура найповніше проявилася в містах. Але слід пам'ятати, що средневе-ковий місто не було єдиним - його населення складали феодали, багаті купці і духо-венство, з одного боку, і прості посад-ські люди - міські низи (майстри, крейда-кі торговці, матроси « корабельних прістаніц », робітні люди) - з іншого. Руками городян, їх розумом і художнім смаком створювалася побутова частина феодалів-ної культури: фортеці і палаци, білок-менная різьблення храмів і багатобарвний фініфть на коронах і бармах, кораблі з носами «по-звірячому», срібні брасле-ти із зображенням русальних ігрищ . Масте-ра пишалися своїми виробами і підписуючи-ли їх своїми іменами.

Кругозір городян був незрівнянно ширше, ніж у сільських орачів, прив'язаних до свого вузького «світу» в кілька сіл. Городяни спілкувалися з іноземними купцями, їздили в інші землі, були грамотні, вміли рахувати. Саме городяни - майстри і куп-ці, воїни і мореплавці - видозмінити-ли древнє поняття крихітного сільського світу (в один день шляху!), Розставивши його рамки до поняття «весь світ».

Саме тут, в містах, посадські люди захоплювалися веселими язичницькими ігрищами, заохочували скоморохів, нехтуючи заборони-ми церкви. Тут створювалася сатирична поезія, гостра зброя соціальної боротьби, народжувалися волелюбні ідеї єретиків, піднімали свій голос проти монастирів, церкви, а часом і проти самого бога. Посадські «чорні люди» списували в XI - XII ст. стіни київських і новгородських церков веселими, насмішкуватими напис-ми. Ці малюнки і письмена руйнують легенду про повсюдне поширення ре-лігіозние за часів середньовіччя.

Винятково важливим було відкриття в Новгороді берестяних грамот XI - XV ст. Цілий новий світ відкрився дослідникам при їх вивченні. Торгові угоди, приватні листи, записки, надіслані через призначеного, звіти про виконання господарських робіт, донесення про похід, запрошення на поминки, загадки, вірші та багато іншого розкривають нам ці цінні документи.

У стародавніх слов'ян в XI ст.після прийняття християнства з'явилися дві азбуки: говори-ца і кирилиця. На Русі в X - XIII ст. обидві вони були відомі, але глаголиця застосовувалася зрідка лише для тайнопису, а кирилицею, упрошенной Петром Великим, ми користуємося дотепер, усунувши (1918 р) зайві літери (). В основі кирилиці лежала грецька абетка. На жаль російські люди запозичили у греків і їх незручну цифрову систему, що виникла ще задовго до нашої ери. Незручність грецької цифрової системи полягала в тому, що в ній був відсутній нуль і цифри позначалися буквами. Арифметичні дії були вкрай утруднені і вимагали спеціального приладу, який на Заході отримав Наиме-вання «російських рахунків». Для позначення цифрового сенсу букви над нею ставилося особливий значок «Титло».

При літочисленні зазвичай застосовувався рахунок «від створення світу», яке нібито сталося за 5508 років до тієї умовної точки ( «різдва Христового»), від якої ми ведемо свій рахунок часу, вважаємо початком «нашої ери». Найдавніша кирилична так-тірован напис - 943 м (про похід київ-ського князя Ігоря на Візантію) в перерахунку на еру «від створення світу» виглядає так: 943 + 5508 = 6451, або по-древнерусські

Російське село довгий час залишалася неписьменною, але в містах грамотність була поширена широко, про що крім берестя-них грамот свідчить безліч над-пісей на побутових речах і на стінах церков. Коваль-зброяр ставив своє ім'я на вико-ванном їм клинку меча ( «Людота Коваль»); новгородський майстер чудового срібні-ного кубка підписав свій виріб: «Брати робив»; княжий людина позначав глиняну амфору-корчагу: «Добре вино надіслав князю Богунка»; любечанин Іван, різьбяр по каменю, виготовивши мініатюрне, майже іграшкове веретенне пряслице своєї єдиної до-чері, написав на ньому: «Іванко створив тобі [це] одина дщи»; на іншому пряслице дівчина, яка вчилася грамоті, надряпав рус-ський алфавіт, щоб це «допомога» було завжди під рукою.

У нас є кілька свідчень про існування шкіл для юнаків; в 1086 сестра Мономаха влаштувала в Києві школу для дівчат при одному з монастирів. Вчителі-ми часто бували представники нижчого ду-ховенства (диякони, дяки). В руки археоло-гов потрапили цікаві зошити двох новго-родских школярів, датовані тисяча двісті шістьдесят три го-будинок. За ним ми можемо судити про характер викладання в той час. Учні XIII в. ус-ваівалі грамотність по складової системі ( «буки-аз» - ба, «веди-аз» - ва і т.д.); вони вивчали комерційну кореспонденцію, ци-фірь, вчили основні молитви.

Вищим навчальним закладом средневеко-вого типу був певною мірою Києво-Печерський монастир. З цього монастиря вихо-дили вищі церковні ієрархи (ігумени монастирів, єпископи, митрополити), кото-які повинні були пройти курс богослов'я, вивчити грецьку мову, знати церковну літературу, навчитися красномовству. Образ-цом такого церковного красномовства є високопарна кантата на честь великого князя, складена одним ігуменом 1198 р Серію повчань проти язичництва вважають кон-спект лекцій цього київського «університеті-та».

Подання про рівень знань можуть дати «Ізборники» 1073 і 1076 рр., Де ми знаходимо статті з граматики, філософії та інших дисциплін. Російські люди того часу добре усвідомлювали, що «книги суть річки, напоїть всесвіт мудро-стю». Деякі мудрі книги називали «глибинними книгами».

Можливо, що деякі російські люди вчилися в закордонних університетах. Один з авторів кінця XI ib., Бажаючи підкреслити скромність свого власного освіти, писав своєму князю: «Я князь, не їздив за море і не вчився у філософів (професорів), але як бджола, припадають до різних квітів, наповнює стільники медом, так і я з багатьох книг вибирав солодкість словесну і мудрість »(Данило Заточник).

Говорячи про грамотності в той час, слід врахувати загальне для всього середньовіччя обикн-вение читати книги вголос. Книги читалися вголос навіть в монастирях (де були гра-матнею монахи) під час трапез. Читання вголос залучало до книги широке коло негра-матню. Цікаві відомості про такий читанні з коментарями зберегло «Житіє Оврамія Смоленського» (початок XIII ст.). Авраамій сам був ченцем, але він бичував користолюбство монастирів, пияцтво і раз-обертання духовенства. Він читав вголос різним людям (в тому числі і «Робітним», «меншим») з навколишніх сіл книги про «лихих пастухів» (малися на увазі «погані пасти-ри» - духовенство). У Смоленську говорили, що «він уже весь град до себе звернув є». Ігумени і попи «яко воли рикаючі» хотіли судити Авраамия і «аще бо можна, жива його пожере».

З прийняттям християнства Русь отримала доступ до значного фонду тодішньої літератури. Велику роль в ознайомленні російських людей з грецькою літературою си-Граля Болгарія, де вже в IX і Х ст. багато з неї було переведено на болгарську мову. Спорідненість болгарського і російської мов дозволила копіювати болгарські книги. Але російські і самі переводили з грецької, латинської і староєврейського. Переводилася не тільки церковна література, а й сочи-нения з історії, юриспруденції, «ізборні-ки», візантійський лицарський роман і багато іншого.

Істотна відмінність російської средневе-кової писемності від західноєвропейської полягала в тому, що вона грунтувалася на рідній російській мові, а не на латині, чужої багатьом народам Заходу (німецьким, кельтським, слов'янським). Російській людині досить було знати абетку, щоб при-общіться до культури, а англійці, німці, поляки, для того щоб стати грамотними, повинні були вивчати чужу їм латинь, так як державним, церковним і отча-сти літературною мовою була латина.

Освічені російські люди знали инос-Тран мови; так батько Володимир Мономах-ха «седя будинку ізумеяте (вивчив) п'ять мову». Якими мовами володів князь Всеволод Ярославич, ми не знаємо, але грецький і латинь безсумнівно повинні були бути серед них.
3. Література Київської Русі. Билини.

Літописання. "Слово о полку Ігоревім"

Билини. У Х ст., В епоху становлення і зміцнення держави, зародився новий епічний жанр - героїчний билинний епос. Билини різко відрізнялися від -прід-ворной славослів'я, які ми знаходимо в літописах.

Епоха полюддя і далеких заморських подорожей за тисячі кілометрів від Києва не залишила сліду в російської епічної поезії. Народ не брав участі в цих торгових по-їздки і не відобразив їх в своїй творчості. Однак, коли постало завдання оборони землі від посилилися кочівників, народ почав оспівувати своїх захисників у незабутніх образах билинних богатирів.

Князь Святослав, який воював з Волзької Болгарією, який розгромив Хозарський каганат і схрестити меч з імператором Візантії, був, очевидно, оспіваний придворними співаками (сліди чого ми бачимо в літописі), але ім'я його не потрапило в народні билини, так як цей князь діяв «прибрати і зберігаючи чужі землі і нехтуючи рідною ». Чи не відображені в билинах князівські усобиці Х - XIII ст., Так само як і відомі князі, які брали участь в чварах і «которах» (наприклад, Ярослав Мудрий, Юрій Долгору-кий та ін.).

Одним з перших билинних героїв став орач Микула Селянинович, який увійшов в дружину сина Святослава - Олега, який воював з варягами (975). Цілий цикл Богатир-ських билин народ склав про інше сина Святослава - Володимира, активно оборо-нявшем Русь від печенігів. Його любовно називали Красним Сонечком. Одним з головних героїв цього циклу був селянський син богатир Ілля Муромець, а іншим героєм --Добриня Микитович (його прототип - дядько князя Володимира). У другій цикл увійшли билини, пов'язані з ім'ям князя Всеслава Полоцького, народного обранця під час повстання 1068 р

Третій цикл богатирських билин оспівував Володимира Мономаха і його боротьбу з половця-ми. Тут ворогами билинних героїв не є напівміфічні персонажі на кшталт Солов'я-Розбійника, а реальні половецькі хани, нападники на прикордонне князівство Моно-маха: Тугоркан ( «Тугарин Змеевич»), Ітларь ( «Идолище Погане»), Шарукан ( «Шарк-Ве-лікан »). У епічної переробці обидва князя Володимира, розділені цілим століттям, злилися в єдиний образ «Володимира Красне Сонечко стольнокиевский».

Билини співалися урочисто і повільно, як гімни мужності і відваги богатирів. Б. Д. Греков справедливо називав билини «усним підручником рідної історії».

Літописання. Найбільший інтерес для нас представляють руські літописи, описи подорожей, юридичні кодекси, полем-етичні трактати. Для більшості з них характерні широкий загальноруський погляд на події та явища, усвідомлення необхідності постійної спільної боротьби проти орд кочівників, прагнення до припинення ра-зорітельних міжусобних війн руських князів.

Почесне місце в літописній літературі займають історичні праці. Перші літо-Пісний погодні записи відносяться ще до IX ст. (Історики витягли їх з що не дійшли до нас джерел XVI ст.). Це короткі за-мітки в одну-дві рядки. Поступово літопис-сание ставало більш докладним. До нас дійшли лише пізніші списки (XIV - XV ст.) Літописів, і завдяки працям таких історія-ков, як А. А. Шахматов (1864--1920), А.Н. Насонов (1898--1965) і ін., Вдалося відновити цікаву історію літописах-ного справи. Першим великим історичним твором був звід різних відомостей, за-кінчений в 997 р Його упорядник описав події IX - Х ст., Старовинні легенди, переказав придворну епічну поезію, вос-хвалимося княгиню Ольгу, Святослава і осо-бенно Володимира Святославича, за князювання якого складався літопис.

Літописи писалися при княжих дворах, в монастирях, а іноді літописцями стано-вилися городяни або бояри. Деякі літо-писи були написані управителями князівсько-го домену; в таких книгах згадувалися не тільки імена князів-полководців, а й сум-ми, які платили князю, найнятому для участі в усобиці, і реєстри княжого майна, взятого противником: старі кобили, копиці сіна, церковні дзвони і т.д.

Літописанням займався і князь Владі-світ Всеволодич Мономах. У «Повчанні» він перераховує ряд своїх достоїнств, в під-кріплення слів про безперестанної боротьбі з по-ловцями наводить перелік найважливіших похо-дів, в яких він брав участь або якими був перед. Всього «шляхів» було 83. Цей перелік справляє враження кон-Спекта, складеного князем для якоїсь докладної літописі. «Повчання», написане близько 1099 г. (і доповнене пізніше), дійшло до нас в єдиному списку 1377 р

У XII в. літопису стали особливо докладними. У них яскраво виявлялися клас-ші і політичні симпатії авторів і їхніх покровителів. Для літописців-церковників характерний середньовічний провіденциалізм, тобто пояснення всіх історичних подій божою волею або підступами диявола.

Літописці не завжди були істориками, їх головне завдання полягало в описі сучас-сних їм подій (переважно по-енних), в оцінці протиборчих сил, в виправданні одних історичних осіб і звинуватив-ванні інших. Найрідше в феодально-цер-Ковно літописанні відбивалися інтереси народних мас. Можна назвати один фраг-мент Володимиро-Суздальській літописі, де автор відкрито встав на захист поневолювали-мих городян. Це запис про пожежу в місті Володимирі в 1192 році, коли вигоріла полови-на столиці князівства. Уцілілі багаті люди надавали погорільцям дах і хліб тільки за умови кабальних записів. Літописець (їм міг бути, згідно з однією гіпотезою, знаменитий Данило Заточник) оприлюднив це хижацьке ставлення до співгромадян і різко засудив його.


ВИСНОВОК

Отже, всі найважливіші, найбільш досконалий-ні пам'ятники мистецтва і літератури з-будівлі в епоху феодальної роздробленості, коли її негативні риси не проявили себе ще в повній силі. Татарська навала перервало цей розвиток і призупинило його на півтора-два століття.

Напередодні цієї катастрофи безіменний автор початку XIII в.написав чудове за формою «Слово про погибель Руської землі», де під «погибеллю» мав на увазі не закінчені тільну загибель, а «хвороба» феодальних усобиць. Свідок кривавої боротьби синів Всеволода Велике Гніздо, під час якої гинули тисячі людей (сучасники вели рахунок загиблим), автор згадує розквіт Кі-евской Русі за Мономаха, картає князів, що гублять прекрасну країну. Його геніальні рядки про рідну землю пройняті глибоким, щирим патріотизмом:

О, світло-світла і украсно-прикрашена земля Руська!

І багатьма красотами здивована єси ...

Всього єси виконана земля Російська!


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Зімін А.А. Росія на рубежі XV - XVI сто тисячоліть. Нариси соціально-політичної історії. М., 1982.

Лихачов Д.С. Культура Русі часу Андрія Рубльова і Єпіфанія Премудрого. М. - Л. ,, тисяча дев'ятсот шістьдесят дві.

НасоновА.Н. Монголи і Русь. М, - Л., 1940.

Пашуто В.Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич. Л. Давньоруська спадщина та історичні долі східного слов'янства. М., 1982.

Пресняков А.Є. Освіта Великорус-ської держави. Нариси з історії XIII-- XV століть. Пг., 1918.

Тихомиров М.Н. Середньовічна Москва в XIV-XV століттях. М., 1957. • ВСТУП
 • 1. Культура народних мас. язичництво
 • 2. Міська культура. Просвітництво
 • 3. Література Київської Русі. Билини. Літописання. "Слово о полку Ігоревім"
 • Літописання.
 • ВИСНОВОК