Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Культурне будівництво 20-30 років в Куйбишевської області

Дата конвертації25.07.2019
Розмір4.18 Kb.
Типдоповідь

Культурне будівництво 20-30 років в Куйбишевської області

Найважливішим завданням була ліквідація неписьменності. Першим губернським комісаром освіти став педагог-більшовик Володимир Аркадійович Тронин.

Кампанія з ліквідації неписьменності була розгорнута по всій губернії, розширювалася шкільна мережа для дітей. У школи був відкритий широкий доступ робочої і селянкою молоді. Велика турбота виявлялася про поширення освіти серед національних меншин. Була вирішена задача повсюдного переходу до загального обов'язкового початкового навчання, а в містах - до загального семирічному. У другій п'ятирічці в краї працювало 5705 шкіл, де навчалося близько мільйона дітей. Вводиться обов'язкове семирічне освіту і в сільській місцевості. Множилися ряди радянського учительства.

Швидкими темпами розвивалася вища школа. У 1929-1932 рр. були відкриті медичний, педагогічний, інженерно-будівельний, індустріальний, планово-економічний інститути і філія Московського транспортного інституту в Самарі. Було розширено сільськогосподарський інститут. У краї почали працювати 27 технікумів і 18 шкіл фабрично-заводського навчання. У 1934 році в вузах краю навчалося понад 12 тис. Чоловік, в технікумах - більше 32 тис. Значно зросло в краї число фахівців. Якщо в 1930р. на підприємствах Середньоволзька краю налічувалося лише 773 інженера і техніка, то вже через 6 років їх стало 10773, причому переважна більшість становили вихідці з робітників і селян.

Міцніла молода радянська наука. На початку 30-х років в краї діяв 21 науково-дослідний інститут, в тому числі теплотехнічний, споруд, будматеріалів, економіки і організації соціалістичного землеробства, м'ясного скотарства, захисту рослин, меліорації. Широко були відомі дослідження Безенчуцькому дослідної с / г станції. Тут працювали відомі вчені: академік Н.М. Тулайков, дійсні члени ВАСГНІЛ А.Н. Миколаїв, Н.С. Щербинівський, професора С.М. Тулайков, К.Ю. Чехович, Д.М. Щукін.

Розширювалася мережа культурно-просвітніх установ. Важливу роль в поширенні знань і культури в селах грали хати-читальні, клуби, народні доми, бібліотеки. Ці осередки культури до кінця 1920 року були майже в кожному селі, в кожному селі. При них виникали драматичні, політико-освітні гуртки, які розширювали кругозір мешканців села, залучали до соціалістичну перебудову села, знайомили їх з мистецтвом. Якщо в роки першої п'ятирічки клубних установ було 271, то до початок 1941 року їхня стало 1159. У Куйбишеві було збудовано монументальну будівлю Палацу культури імені В.В. Куйбишева.

У Куйбишеві діяли музей В.І. Леніна, музей М.В. Фрунзе, музей А.М. Горького, краєзнавчий і художній музеї.

У серпні 1934 року в Самарі відбувся 1 крайовий з'їзд письменників Середнього Поволжя, який поклав основи Куйбишевському відділенню Спілки письменників РРФСР.

У 1936р. Куйбишевському драматичному театру було присвоєно ім'я А.М. Горького. 1 червня 1931 року розпочав роботу оперний театр.

Широко стали використовуватися нові для тих років кошти масового поширення культури - кіно та радіо. Якщо в 1928 році в області було лише 73 кіноустановки, то на початку 1941 року їх стало вже 234.

У 1939 році видавалися 3 обласні, 7 транспортних, 4 міські, 21 фабрично-заводська і 64 районні газети загальним тиражем близько 400 тис. Екз. Органом Середньо-Волзького крайкому ВКП (б) була тоді газета "Середньоволзька комуна" (з грудня 1929 року його стала називатися "Волзької комуною"). 15 жовтня 1928 року вийшов у світ перший номер газети "Середньоволзький комсомолець" - орган Середньо-Волзького обкому ВЛКСМ, Самарського окружкому і Самарського міськкому ВЛКСМ. З лютого 1935 року газета стала називатися "Волзький комсомолець".

Велику і складну роботу вело крайове (потім обласне) книжкове видавництво. Тільки з 1 січня 1936 року по 1 жовтня 1939 року ним було випущено більше 400 назв різних книг загальним тиражем близько 4 млн. Примірників.

Все це свідчило про те, що поступово окраїнна Самарська губернія перетворюється в область високої грамотності і передової соціалістичної культури.

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru