Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


МІСД в півстолітній післявоєнний період

Дата конвертації08.08.2019
Розмір8.77 Kb.
Типдоповідь

У 1946 р виповнилося чверть століття з дня заснування МІСД. Ювілейна дата не залишилася непоміченою. 15 серпня цього року був опублікований указ Президії Верховної Ради СРСР, в якому говорилося: "За видатні заслуги в галузі підготовки інженерних кадрів для будівництва і в зв'язку з 25-річчям від дня заснування нагородити Московський інженерно-будівельний інститут ім. В.В.Куйбьшева орденом Трудового Червоного Прапора ".

Одночасно директор інституту Н.Лазуков і чл.-кор. Академії архітектури проф. Л.А.Серк були нагороджені орденами Леніна; проф. Н.А.Абрамов - орденом Трудового Червоного Прапора, доц. В.В.Большаков, проф. А.І.Добряков, С.А.Торопов, І.М.Рабіновіч, З. Н. Шишкін були удостоєні ордена Знак Пошани; орденом Червоної Зірки нагороджений В.С.Туркін.

Високі урядові нагороди колектив інституту сприйняв не тільки як визнання заслуг у роботі за два з половиною десятиліття, а й як заклик до подальшого вдосконалення підготовки інженерів-будівельників в умовах реалізації величезних творчих планів післявоєнного періоду. Радянському народові належало відродити країну з руїн і попелу, підняти зруйновані міста, села, відновити і розвинути промисловість, транспорт, побудувати потужні гідроелектростанції на найбільших річках Росії, України, підняти життєвий рівень народу. Решеніеетіх і інших найважливіших завдань багато в чому залежало від будівельників, від створення потужної будівельної індустрії.

Всі післявоєнні роки в МІСД постійно відбувалися структурні зміни, пов'язані зі створенням нових кафедр, факультетів, спеціальностей, розширенням контингенту студентів, професорсько-викладацького складу, аспірантури, налагодженням і зміцнення наукових зв'язків зі спорідненими вітчизняними і зарубіжними вузами.

У 1947 р в МІСД з'являється новий факультет - міського будівництва, перекладений з Московського інституту інженерів коммуналь- ного будівництва. З 1962 р він став називатися факультетом міського будівництва і господарства.

З 1948 році був реорганізований факультет теплопостачання та вентиляції. Тепер він отримав трохи іншу назву - теплогазопостачання і вен- тиляцію. У зв'язку з будівництвом нових міст, великих виробничих об'єктів була поставлена ​​задача по-новому викладати теплофікацію і теплопостачання. Відбувається укрупнення джерел тепла, з'являються районні та квартальні котельні та теплові пункти. Бурхливий розвиток газової промисловості в країні призвело до створення нової спеціальності на факультеті. З'являється нова навчальна дисципліна - газопостачання.

У 1955 р на будівельно-технологічному факультеті розпочалася підготовка інженерів за новою спеціальністю - виробництво бетонних і залізобетонних виробі для збірного будівництва. В основу нової спеціальності було покладено вивчення заводського і полігонного виготовлення збірних залізобетонних конструкцій і деталей. Теоретичний курс супроводжувався практичними заняттями на полігонах і заводах будівельної індустрії.

Наказом Мінвузу СРСР в 1958 році в МІСД вводиться спеціальність "Будівництво ядерних установок". Керівником кафедри став широко відомий в країні талановитий військовий і цивільний будівельник, генерал інженерно-технічної служби, заступник міністра середнього машинобудування А.Н.Комаровскій.

Значною подією в житті МІСД стало Постанова Ради Міністрів СРСР від 8 травня 1959 "Про об'єднання Московського інституту міського будівництва Мосгорисполкома з МІСД".

У 1967 р в МІСД створюється факультет теплоенергетичного будівництва (ТЕС). Факультет став готувати інженерів широкого профілю спеціальностей "Будівництво ядерних установок", "Будівництво теплових і атомних електростанцій".

Як і в інших галузях народного господарства, в будівництві почали створюватися автоматизовані системи управління (АСУ).

У 1974 р в інституті створено ще один факультет - економіки та організації будівництва (ЕОС).

У 1983 р в МІСД створюється факультет - конструкцій промислового і цивільного будівництва (КПГС) зі спеціальностями "Металеві конструкції", "Теорія споруд" (ПГС).

У 1949 р на факультеті СТ з'явилася кафедра технології в'яжучих речовин і бетонів. Виникла вона у зв'язку з величезними потребами народного господарства в подібного роду будматеріалах. Очолив кафедру лауреат Ленінської премії, заслужений діяч науки і техніки РФ, проф., Д-р. техн. наук А.В.Волженскій. Надалі на чолі кафедри став академік РААіСН, проф., Д-р.техн.наук Ю.М.Баженов.

На факультеті механізації та автоматизації будівництва в 1973 р почалася підготовка інженерів-механіків за фахом "Проектування і експлуатація ліфтів".

У перші повоєнні роки в МІСД надходило багато фронтовиків і робітничої молоді. Протягом усього післявоєнного часу і потім, особливо в 60 і 80-і роки, директивні органи постійно ставили перед вузами завдання вдосконалення вищої освіти, підняття якості підготовки фахівців. Їх рішення пов'язане з модернізацією навчальних планів, програм, посиленням підготовки студентів за загальнотехнічних, профілюючим і суспільних наук. Увага вузів зверталася на підготовку студентів у галузі наукової організації купа і управління, на використання в навчальній роботі технічних засобів навчання (ТСО), електронно-обчислювальної техніки. Дедалі більше місця в навчальній роботі починає займати система автоматизованого проектування (САПР).

Крім потужної електронно-обчислювальної техніки МІСД у 1987 р розпорядженні солідною базою інших технічних засобів навчання. У розпорядженні навчального відділу було більше 300 діапроекторів, 210 кодоскоп, 30 стаціонарних кіноустановок, 17 пересувних контролюючих класів, 9 лінгафонних кабінетів, 76 аудиторій з комплексом технічних засобів навчання, 20 з телебаченням.

Практика проводилися на передових підприємствах будівельної індустрії, в установах. Географія проведення практик обширна. Так, в 1955 р близько 2 тис. Студентів. 4-5-х курсів практику проходили на Куйбишевської, Сталінградської, Каховської ГЕС, в Магнітогорську, Челябінську і в інших містах. Переймаючи у кращих майстрів передовий досвід, студенти освоювали робочі будівельні професії.

У наступні роки студенти проходили практику на нових об'єктах, таких як Чебоксарська, Усть-Ілімськ, Богучарская, Інгурі-ГЕС.

У період з 1970 по 1985 рік у інституту виробнича практика була на базі 200 організацій і підприємств 25 міністерств союзного і до 150 підприємств 4-х міністерств республіканського значення.

Побували студенти МІСД на практиці і в зарубіжних країнах: Болгарії, Угорщини, НДР, Польщі, Чехословаччини, Югославії.

З огляду на гостру потребу інституту в нових площах, Рада Міністрів СРСР в 1966 р прийняв рішення про будівництво нового комплексу "Велике МІСД" "Для цього Мосради виділила земельну ділянку в 65 гектарів у районі станції Лосіноостровская, поруч із заповідником Лосиний острів". Термін будівництва був розрахований на 1968-1972 рр.

Одночасно з будівництвом навчального комплексу споруджувалися 7 корпусів гуртожитку, з них 4 - у районі "Великого МІСД" і 3 - в Митищах. Тепер у МІСД стало 9 гуртожитків для студентів, аспірантів, іноземного контингенту і слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, що давало можливість забезпечити житлом майже всіх іногородніх студентів. У 1961 р в гуртожитках проживало 1200, а в 1985 р - 4260 студентів і аспірантів.

Гордістю інституту є науково-технічна бібліотека - одна з найстаріших і найбільших бібліотек вузів. Свій початок вона веде з 1921 р - з моменту заснування Практичного будівельного інституту. Становленню бібліотеки в післявоєнні роки багато сил віддала колишня її директор М. Г. Михайлова.

У 1966р. відповідно до постанови уряду в структурі МІСД виник новий підрозділ - факультет підвищення кваліфікації викладачів (ФПКП), як Центр навчально-методичної та наукової перепідготовки викладачів вузів. З 1974 р на ФПКП стали підвищувати свою кваліфікацію викладачі МІСД.

За 27 років - з 1966 по 1995 рр. - через ФПКП пройшло понад 7000 викладачів з 120 вузів країни; на різних кафедрах МІСД стажувалося близько 2400 осіб. На всесоюзних нарадах ректорів, проректорів, деканів та завідувачів кафедрами підвищили кваліфікацію близько 2600 чоловік. З 1974 по 1995 рік через ФПКП підвищили кваліфікацію більше 5200 викладачів МІСД - МГСУ.

Військова кафедра інституту за 65 років з дня заснування підготувала 35 тис. Офіцерів запасу інженерного профілю і тим внесла великий внесок в бойову міць Збройних сил країни.

Така багатогранне життя МІСД-МГСУ за всю його 75-річну історію. Він успішно виконав своє головне завдання, підготувавши понад 84 тис. Фахівців, багато з яких в даний час працюють керівниками великих будівельних організацій, навчальних, проектних, науково-дослідних інститутів.

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru