Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Нелегальна друк сибірських есерів 1903 - лютий 1917 р.

Скачати 14.54 Kb.
Дата конвертації13.01.2019
Розмір14.54 Kb.
ТипСтаття

Нелегальна друк сибірських есерів 1903 - лютий 1917 р.

Нелегальна друк сибірських есерів 1903 - лютий 1917 р.

(Досвід статистичного узагальнення)

Н.П. Курусканова, Омський державний університет, кафедра кафедра дореволюційної вітчизняної історії,

Нелегальна друк сибірських соціалістів-революціонерів є найважливішим і незамінним джерелом при вивченні історії місцевого есерівського підпілля періоду боротьби проти самодержавства. У сучасній вітчизняній історіографії є ​​ряд публікацій, в яких в тій чи іншій мірі порушуються питання, пов'язані з видавничою справою сибірських есерів. Деякі дослідники, прагнучи розкрити роль есерівської нелегальної друку в світлі загальної картини діяльності членів ПСР на території сибірського регіону, з'ясувати ступінь впливу їх друкованої пропаганди і агітації на маси, приділили багато уваги виявленню її специфіки. Вирішуючи поставлене завдання, історики охарактеризували соціальну спрямованість і зміст відомих їм видань Зсер, проаналізували гасла, що звучали в них, визначили дати їх випуску, спосіб відтворення, тиражі, показали ареал їхнього поширення і ін.

У 80-90-і рр. відбулися істотні зрушення в науковому дослідженні нелегальної видавничої діяльності місцевих соціалістів-революціонерів. У ряді історичних збірників були опубліковані тексти листівок, найбільш характерних для організацій ПСР. У складених сибірськими вченими хроніках громадського, робочого, селянського руху був поміщений об'ємний фактичний матеріал з цікавої для нас проблеми [1]. В останні роки з'явилося також кілька робіт, спеціально розглядають різні аспекти теми [2].

Однак, поряд з успіхами у вивченні теми, в ній як і раніше залишаються прогалини. Наприклад, залишаються як і раніше актуальними пошук і введення в науковий обіг нових друкованих матеріалів есерів, потребують уточнення дати випуску деяких есерівських видань, в повному обсязі проведені підрахунки їх тиражів і т.п. Зважаючи на відсутність досить повної джерельної бази, до сих пір немає узагальнюючого праці, що включає в себе всебічний огляд і аналіз всього комплексу нелегальної друку сибірських есерів.

У пропонованій статті автором зроблено спробу з'ясувати кількісні показники нелегальної друку сибірського есерівського підпілля. Статистичній обробці був підданий весь вивчений автором масив опублікованих джерел і неопублікованих архівних документів, що відносяться до зазначеної проблеми [3].

З моменту виникнення перших організацій ПСР в Сибіру їх члени однієї з основних своїх завдань стали вважати постановку видавничої справи. Свої перші прокламації місцеві есери випустили і поширили в 1903 р У наступні роки друкована пропаганда і агітація стала важливою і невід'ємною частиною роботи есерівського підпілля в регіоні.

Значне місце серед друкованої продукції, що виходила з місцевих організацій ПСР, займала листкових література. Всього протягом 1903 року - лютого 1917 року вони випустили, за нашими підрахунками, не менше 444 найменувань листівок, в т.ч. в 1903-1904 рр. - 24, під час першої російської революції - 323 (з них 140 - в 1905 р, 124 - в 1906 р, 59 - в першій половині 1907 г.), в період реакції (3 червня 1907 г. - 1910 р ) - 57, в роки нового революційного підйому (1911 р - липень 1914 г.) - 31, в період першої світової війни і лютневої революції (серпень 1914 - лютий 1917 г.) - 9.

В період боротьби з царизмом найбільшу кількість листівок здалеку: іркутські есери (100), красноярські есери (96), соціалісти-революціонери Томська (54), омський соціалісти-революціонери (44), члени Читинського есерівського підпілля (27), Сибірський союз ПСР ( 25). До числа перерахованих вище листівок не включені відозви, видані що утворилася в 1907 р в Читі; Забайкальської групою соціалістів-революціонерів максималістів ;. Члени цієї організації були надруковані в 190 7 р 3 листівки, в 1908 р - 1, 1909 р - 3.

З 444 відомих нам есерівських листівок 368 були відтворені типографським способом (82,9%), решта 76 листівок були розмножені на друкарській машинці, гектографі, мімеографе або рукописним способом.

Авторами більшості врахованих листівок виступили члени місцевих організацій ПСР. Лише 77 із загального числа листків (тобто 17,3%) представляли собою передруку видань інших організацій, головним чином центральних установ ПСР.

За функціональною ознакою листівки поділялися на інформаційні та агітаційно-пропагандистські. Листівки першої категорії - це касові звіти, статути організацій ПСР, різні документи партійного будівництва і т.п. У досліджуваний нами період місцеві соціалісти-революціонери випустили 64 листівки подібного роду. Агітаційно-пропагандистських листівок, або прокламацій, ними було віддруковано 378.

За соціальної спрямованості прокламації розподілялися наступним чином: до всіх - 184 (41,4%), до робітників - 78 (17,6%), до селян - 16 (3,6%), до солдатів і козаків - 70 (15, 8%), до інтелігенції та учнівської молоді - 30 (6,8%).

Повні цифрові дані про тиражі виявлених нами прокламацій встановити неможливо, оскільки на багатьох з них такі показники відсутні. На 90 відозвах вказані їх тиражі (від 20 до 20 тисяч примірників). Загальний тираж даних 90 листівок - близько 209600 примірників. Припустивши, що тиражі інших 354 прокламацій становили в середньому по 500 примірників, можна попередньо зробити висновок, що за все есерами в Сибіру було видано протягом 1903 року - февр. 1917 року близько 386,5 тисяч примірників листівок.

У структурі нелегальної друку есерівських організацій краю певну частку займали брошури. Випуском цього типу друкованої продукції займалися групи і комітети ПСР, що функціонували в різних містах сибірського регіону. Серед них виділялися Красноярський комітет ПСР (8 найменувань брошур), Іркутський комітет ПСР (5), Омський комітет ПСР (4), томські есери (2), Читинський комітет ПСР (1), Тюменська група ПСР (1), Верхньоудинськ група есерів ( 1), Обласний комітет Сибірського союзу ПСР (8). З 30 брошур, виданих сибірськими соціалістами-революціонерами, 27 були передруком раніше опублікованих робіт, а 3 - представляли собою збірники з матеріалами з'їздів сибірських організацій ПСР, що пройшли в роки першої російської революції. Тематично 10 книг були присвячені програмі ПСР, 5 - загальнопартійним завданням, 5 - аграрно-селянського питання, 1 - проблеми життя солдатів, 1 - студентству, 3 - есерівської руху в Сибіру, ​​5 брошур пропагували революційні пісні. За окремими роками кількість виданих книг розподілялося так: 1904 року - 3, 1905 р - 8, 1906р. - 9, 1907 г. - 7, 1909 г. - 1, 1910 г. - 2. друкарським способом було виготовлено 27 брошур, решта - на гектографі. Тираж 15 книг включав в сукупності, за нашими підрахунками, 43660 примірників [4].

Складовою частиною нелегальної друку місцевих соціалістів-революціонерів були журнали. Вперше група томських есерів в 1903 р виготовила на мімеографе три номери журналу; Відлуння боротьби; [5].

1 березня 1906 року в день 25-ї річниці страти народовольцями імператора Олександра II Томський комітет ПСР видрукував на мімеографе № 1 журналу; Відгуки соціал-революційної думки ;. Місцеві есери планували зробити; Відгуки; періодичним друкованим органом, однак здійснити задумане їм не вдалося.

Група учнів з.-р. м.Києва видавала в 1907 р на гектографі нелегальний журнал; Простір ;. В інших містах регіону також друкувалися і поширювалися такі нелегальні есерівські журнали:; крамольників ;,; Журнал учнів; (Барнаул, 1908 г.),; Земляк; (Новоніколаєвськ, 1908 г.),; Сівач; (Туринск, 1909 г.),; Вільна творчість ;,; Жива думка; (Красноярськ, 1914 г.) [6].

Величезну роль в проведенні масової агітаційно-пропагандистської роботи учасники есерівського підпілля в Сибіру відводили нелегальним газетам. На основі наявної в історичній літературі інформації, а також суцільного перегляду архівних джерел про сибірських есерів можна констатувати видання ними протягом 1906 - 1910 рр. 16 нелегальних газет, з них 6 випускалися в період спаду першої російської революції, 11 - після її поразки. Крім цього, в січні - березні 1907 р були передруковані дві газети (кожна по одному номеру), видані есерами Москви і Петербурга. Періодичність всіх 16 газет становила 39 номерів, в т.ч. 6 - по 1 номеру, 3 - по 2 номери, 5 - по 3 номери, двох інших - відповідно 5 і 7 номерів. За винятком двох газет, випущених на гектографі в 1910 р, інші надруковані друкарським способом. Тираж друкарських номерів коливався від однієї до трьох тисяч примірників.

Умовно нелегальні газети есерів поділялися на три групи: комітетські, робочі та солдатські. До першої групи газет, що були органами місцевих комітетів ПСР, ставилися; Революційний слово; (Вид. Іркутського комітету ПСР. 14 Січня. - липень 1906. № 1-2),; Голос революції; (Вид. Красноярського комітету ПСР; з № 5 - спільно з Красноярської центральної робочої групою ПСР. Окт. 1906 - 26 травня 1907. № 1-7),; Сибірські партійні известия; (Вид. Обласного комітету Сибірського союзу ПСР. 5 липня - жовт. 1907. № 1-3),; Іркутський робочий; (Вид. Іркутського комітету ПСР. Липень - сент. 1907. № 1),; Революційний слово; (Вид. Забайкальського комітету ПСР. Чита, 1907. № 1),; Голос праці; (Вид. Новомиколаївської групи ПСР; з № 3 - вид. Томського губернського комітету ПСР. I квіт. - 18 травня 1908 року № 1-3),; Селянин і робітник; (Вид. Томського губернського комітету ПСР. Липня 1908. № I),; Соціаліст-революціонер; (Вид. Омського комітету ПСР. Февр. - квіт. 1909. № 1-3),; Трудовий листок; (Вид. Тюменської групи ПСР. Березень-серпень. 1910 № 1-3) [7].

Другу групу представляла газета; Робочий летючий листок; (Вид. Красноярської центральної робочої групи ПСР. 3 липня 1906. № 1).

У третю групу входили газети; Солдатська пам'ятка; (Вид. Воєнної організації при Красноярському комітеті ПСР. 16 липня 1906. № 1),; Солдатський листок; (Вид. Забайкальського відділення Всеросійського військового союзу. Квіт. - Сер. 1907. № 1-5),; Сонечко (Солдатський листок); (Вид. Військово-революційного союзу при Омському комітеті ПСР. 12 Серпня. - 27 верес. 1907. № 1-2),; Солдат; (Вид. Забайкальського відділення Всеросійського військового союзу. Січ. - берез. 1909. № 1-2),; Солдатський голос; (вид. Гарнізонного комітету Іркутської військової організації. 1908 - февр. 1909. № 1-3),; Солдатське життя; (Вид. Верхньоудинськ групи ПСР. 23 червня 1910. № 1). До цієї ж групи примикали дві передруку:; Рота; (Вид. Московської організації Всеросійського військового союзу. Перевидання Військової організації при Красноярському комітеті ПСР. Січ. 1907. № 1) і; Солдатська думка; (Вид. Військової революційної організації Петербурзького військового союзу. Перевидання Красноярського комітету ПСР. Березень 1907. № 2) [8].

Таким чином, проведений нами аналіз кількісних показників комплексу нелегальної літератури сибірських есерів дозволяє зробити наступні висновки. Соціалісти-революціонери у важких умовах конспірації зуміли налагодити випуск різноманітної друкованої продукції: листівок, брошур, журналів, газет. Найбільшого розмаху видавнича діяльність учасників місцевого есерівського підпілля досягла в роки першої російської революції. Після поразки революції, в зв'язку з репресіями царської влади, провалами нелегальних друкарень есерів в Сибіру, ​​їх видавничі можливості значно погіршилися. У 1908 - 1916 рр. помітно скоротилася чисельність всіх видів нелегальних видань, що випускалися раніше сибірськими соціалістами-революціонерами.

Простежена нами динаміка випуску нелегальної літератури есерами Сибіру в епоху боротьби з царизмом надала цінну інформацію, зокрема, про стан їх поліграфічної бази в різні роки, про розмах і соціально-політичної спрямованості їх друкованої агітації і пропаганди і т.д.

Список літератури

Селянський рух в Сибіру 1861 - 1907 рр.Хроніка та історіографія. Новосибірськ, 1985; Робітничий рух в Сибіру: історіографія, джерела, хроніка, статистика: У 3 т. Т.I.ХVII ст.-1904 Томськ, 1988; Т.2. 1905 - червень 1907 Томськ, 1990; Т.3. Червень 1907 - лютий 1917 р. Томськ, 1991; Курусканова Н.П. Листівки організацій ПСР Західного Сибіру в період першої російської революції 1905-1907 рр. Кількісний аналіз і хроніка // Матеріали до хроніці громадського руху в Сибіру в 1895-1917 рр. Вип.I. Томськ, 1994. С. 113-127; Матеріали до хроніці громадського руху в Сибіру в 1895-1917 рр. Вип. 2. Томськ, 1995; Суспільно-політичний рух на території Омської області (1905-1907 рр.). Документи. Матеріали. Хроніка. Омськ, 1996 і ін.

Ноздрин Г.А. Діяльність організацій дрібнобуржуазних партій в сибірському селі в 1907-1914 рр. // Революційне і громадський рух в Сибіру в кінці XIX-початку XX ст. Новосибірськ, 1986. С. 133-159; Толочко А.П. До характеристики нелегальних видань есерівських організацій в Сибіру в роки нового революційного підйому (1910-1914 рр.) // Питання історіографії та суспільно-політичної історії Сибіру. Омськ, 1990. С. 65-67; Озерова І.М., Новіков С.В. Особливості пропаганди революційних партій 1905-1907 рр. (На матеріалах сибірських листівок РСДРП, ПСР і анархістів) // До питання про політичні блоки. Омськ, 1993. С. 1-22; Курусканов П.З. Внесок есерівських організацій в книговидання в Сибіру (початок XX в.) // Видання та розповсюдження книги в Сибіру і на Далекому Сході. Новосибірськ, 1993. С. 104-110; Майдурова Н.А. Революційні видання есерів в Західному Сибіру (червень 1907-липень 1914 рр.) // Там же. С. 110-126; Курусканова Н.П. Друкована пропаганда омських есерів у період першої російської революції 1905-1907 рр. // Історія громадських рухів і політичних партій Росії: Матеріали республіканської наукової конференції в м Томську 20-21 листопада 1992 р Томськ, 1993. С. 30-33 та ін.

У статті автором наведені цифрові дані, уточнені і доповнені, в порівнянні з підрахунками, наявними в історичній літературі.

Про зміст брошур див. Докладніше: Курусканов П.З. Внесок есерівських організацій ... С. 104-110.

Камінський А.А. Вплив політичного заслання на діяльність есерівських організацій Західного Сибіру напередодні першої російської революції // Політична посилання і революційний рух в Росії. Кінець XIX - початок XX в. Новосибірськ, 1988. С. 83-84.

Майдурова Н.А. Указ. соч. С. 111, 114.

Ноздрин Г.А. Указ. соч. З .135; Майдурова Н.А. Указ. соч. С.111-114.

Див. Докладніше: Курусканов П.З. Нелегальні солдатські газети Сибіру періоду боротьби з царизмом (1906-1910 рр.) // Наукова конференція пам'яті Н.М. Ядрінцева (29-30 жовтня 1992). Секція: проблеми вітчизняної історії. Омськ, 1992. С. 69-72.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.omsu.omskreg.ru/  • Список літератури