Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Один епізод з Спартаківський війни

Дата конвертації28.12.2018
Розмір22.1 Kb.
Типдоповідь

.

Останній похід Спартака.

Повстання рабів під проводом Спартака в Італії було найбільшим повстанням рабів Стародавнього Світу. Воно безпосереднім чином відбилося на соціальному і політичному розвитку Римської республіки. Сама тема повстання Спартака цікавила багатьох дослідників, особливо істориків, які були послідовниками «марксистської» історичної школи. Саме навколо класових аспектів повстання виникали теорії й суперечки серед різних історичних шкіл. Хоча і в меншій мірі дослідники звертали увагу на військові аспекти повстання (питання тактики і стратегії). [1] Я маю намір, зупиниться лише на одному епізоді історія повстання рабів в Італії під проводом Спартака, а саме розглянути військові (стратегічні і тактичні) аспекти та особливості останнього походу армії Спартака. Останній похід армії Спартака і її поразка хвилювали багатьох дослідників. Серед істориків велися суперечки з приводу розбіжностей в таборі Спартака і відділення від Спартака Ганнік (Гая Канніція) і Каста, а так само з приводу напрямки останнього походу Спартака, обставин і місця його загибелі. [2] Я спробую розглянути всі ці питання.

Перед тим як зупинитися на головному питанні роботи я коротко розгляну організацію армії Спартака і дам коротку характеристику подій передували останньому походу армії Спартака.

Для того щоб мати уявлення про збройні сили повсталих і її організаційній структурі, необхідно звернути увагу на соціальний і національний склад, організацію та управління в армії рабів під проводом Спартака.

У повстанні брали участь раби різного походження. [3] Майже всі дослідники слідом за більшістю джерел головними учасниками повстання Спартака називають фракійців, галлів і германців. Крім фракійців були й інші жителі Балканського півострова, де в цей час римляни вели бойові дії. Жителі Греції і Малої Азії, Іспанії, раби виросли в Італії і, звичайно ж, галли і германці. Основою і ядром армії повсталих, безсумнівно, були гладіатори: фракійці [4], германці і галли. Значну частину становили сільські раби (в основному пастухи, як найбільш підготовлені, так як для захисту стад вони мали зброю). Участь у повстанні, можливо, брали і міські раби (App. Bc, I, 117), але в меншому ступені.

Крім рабів брали участь у повстанні і вільні жителі Італії. У сучасній західній історіографії існує думка про те, що спартаківський повстання насправді було рухом найбідніших італійських селян, які не були задоволені результатами Союзницької війни і постраждали від репресій Сулли. Раби ж, на їхню думку, грали другорядну і підпорядковану роль або озброювалися своїми панами для власних цілей. [5] Не можна, звичайно, принижувати роль рабів у повстанні. Але з іншого боку Аппіан дає кілька вказівок на участь вільних елементів у повстанні. Побічно про це свідчать слова Аппиана про те, що Італія відпала від римлян, і вступила в союз зі Спартаком (App. Mithr., 109). На самому початку повстання до повсталих приєднуються «вільні з полів» (App., Bc, 116) і безліч дезертирів, яких Спартак приймає в свою армію з небажанням (Ibid., 117). В основному серед вільних, які приєднувалися до армії Спартака, були селяни, які збідніли внаслідок руйнівних громадянських воєн в Італії. Це могли бути італіки з якихось причин не отримали римського громадянства [6] і, можливо, що розорилися прихильники Сулли.

Відзначу також, що Спартак намагався не чіпати вільне мирне населення і навіть співпрацював з купцями, у яких обмінював військову здобич на залізо, з якого виготовлялося зброю. Так, наприклад, Саллюстій каже, що різанина в Форумі Анния на першому етапі повстання, була влаштована всупереч наказу Спартака (Sall. Hist., III, 96fr.). Про присутність в армії Спартака купців, під час перебування повсталих в Фуріях говорить Аппіан (Bc, I, 117). А. Бодор передбачає, що ці купці були піратами. [7]

Кілька слів скажу про організацію армії повсталих і про керівництво повстанням. Розглянувши ці питання можна скласти собі уявлення про спосіб ведення бойових дій і командування в армії повсталих під керівництвом Спартака.

Не можна заперечувати, що Спартак прагнув організувати збройні сили повсталих за образом і подобою римської армії, яка на той час була кращою армією в Середземноморському світі. Після того як Спартак розгромив у Везувію загін Клавдія Глабра, за словами Плутарха (Crass., IX), до повсталих приєдналися пастухи, частина з яких, частина з яких стали тяжкоозброєних, а інша частина поповнила ряди легкоозброєних і шпигунів. Тобто крім важкої і легкої піхоти в армії Спартака була організована і розвідка. Організовувалося так само і табірне варти, а табір ставилося за римським зразком (Sall. Hist., III, 96fr.). Була в армії повсталих і кіннота (App. Bc, I, 116; Oros., V, 23; Sall. Hist., III, 102fr .; Front. Strat., I, 7,6; Flor., I, 8, 7,6), організовувався авангард і ар'єргард. Озброєння повсталих було в основному римське або виготовлене своїми силами.

Армія, швидше за все, поділялася на великі загони по національно-мовним принципом, якими командували обрані або мали авторитет у тій чи іншій частині війська повсталих вожді. Ми знаємо кілька таких командирів великих загонів, і, говорячи про них, античні автори вказують, що під їх командуванням знаходилися повсталі, що належали до загальної національно-мовної групи. Головним керівником повстання всі джерела беззастережно називають Спартака. Але точно невідомо як Спартак керував таким доволі великим військовим підрозділом. Відомо, що повсталі, лідери та рядові учасники, не завжди були згодні зі Спартаком і не завжди підпорядковувалися йому. Так пошлюся на розглянутий вище епізод у Форумі Анния (Sall. Hist., III, 96fr.). Кажуть джерела і про інших випадках незгоди армії повсталих зі своїм лідером. За повідомленням Саллюстия (Hist., III, 98fr.) Один з командирів в армії Спартака Крікс і його одноплемінники (галли і германці) рвалися в бій, а Спартак відмовляв їх. Раби не бажали відступати, а хотіли залишитися в Кампанії (але ні як не повертатися в Галію або Німеччину [8]) і розграбувати цю область. Можливо, що розбіжності між Крікс і Спартаком, які Плутарх пов'язує з часом загибелі Крікс, відносяться до вищезгаданого епізоду (Plut. Crass., VIII). А відділення загону Крікс у гори Горган могло бути пов'язано не з розбіжностями між керівниками повстання, а тактичними міркуваннями. [9] Це припущення можна підтвердити на епізоді з «відділенням» загону Ганнік і Каста, який я детально розгляну нижче. Зазначу, що, на мою думку, приводом до розбіжностей в армії Спартака могла бути боротьба за лідерство, яку виграв Спартак. Відділялися від основної армії Спартака і загони, які діяли на свій розсуд.

Перед тим як перейти до основної теми, кілька слів скажу про події, які передували останньому походу армії Спартака. У 73 р до н.е. з гладіаторських школи Лентула Батиата в Капу бігло кілька десятків рабів, які навчалися гладіаторські мистецтву. Закріпившись на горі Везувій в 25 км від Капуї, повстанці відбили кілька нападів римських військ, а потім прорвали облогу, і розбили римський загін під командуванням Клавдія Глабра. Після цього бойові дії переносяться на південь Кампанії. Де відбувається кілька битв з римськими військами під командуванням Публія Варінія і його помічників. Після кількох поразок Варіній відступив в Луканов, де було розгромлено Спартаком. Армія Спартака рухається на південь Італії і Бруттійскій півострів [10], де поповнює свої ряди. Зиму 73-72 рр. до н.е. повсталі проводять, швидше за все, в Луканов, а можливо, і в Фуріях (App. Bc, I, 117). [11] У 72 р до н.е. Спартак робить похід до Альп. По дорозі в Апеннінах він розбиває обидві консульські армії і не зустрічає ніякого опору з боку римлян і просувається до Ціспаданской Галлії. Де у Мутін Спартак завдає поразки наміснику Транспаданской Галлії претору (по Тита Лівію - проконсула) Гаю Касію, а так само претору Гаю Манлия (Liv., Per., 96; Plut. Crass., IX; Oros., V, 23; Flor ., II, 8,10).

Після всіх поразок сенат вживає рішучих заходів. Восени 72 р до н.е. сенат наказав консулам цього роки не рушати з місця і поставив на чолі римських військ Публія Ліцинія Красса (Plut. Crass., X). З цього моменту починається протистояння Спартака і Красса, який дотримувався традиційної римської тактики. Можливо, він консультувався з фахівцями з військової справи, або, у всякому разі, вивчав військові трактати, і мав бойовий досвід.

Красс розташовується на кордоні Піценской області, розраховуючи перехопити, що направляється туди Спартака. Він посилає свого легата Муммія в обхід армії повсталих з наказом уникати будь-яких боїв і дрібних сутичок. Але Муммий при першому ж зручному випадку почав бій і зазнав поразки. Перша пастка Красса для армії повсталих зірвалася. Багато римляни були вбиті, а інші бігли, кинувши зброю. Втекли з поля бою солдатів, Красс піддав децимації (Plut. Crass., X), покаранню, яке за словами Плутарха давно вже не застосовувалося в римської армії, що знову підтверджує версію про досвідченості Красса у військовій справі. Поки Красс наводив у своїй армії порядок, Спартак рушив на південь Італії в Луканов. Опинившись в Лукании він займає Фурії (можливо, що Фурії були зайняті армією повсталих ще на самому початку повстання і були базою повсталих). У фурій відбувається битва повсталих з римськими військами, які знову зазнали поразки і повсталі «навантажені здобиччю повернулися до себе (переклад С.А. Жебелева)».

Швидше за все, з прибуттям Красса, який відновив порядок у своїх військах, римляни змушують армію повсталих покинути Фурії і відступити на Бруттійскій півострів (App. Bc, I, 118; Oros., V, 23-24). Після цього Красс, вирішивши відрізати повсталих від материка, наказує спорудити «рів» поперек перешийка від одного моря до іншого довжиною в 300 стадій, глибиною в 15 футів, а вздовж усього рову звів стіну, яка, за словами Плутарха (Crass., X) вражала висотою і міцністю. В цей час Спартак намагався переправити частину своїх військ на Сицилію і налагодити там зв'язок з сіцілійськими рабами. [12] Але спроба налагодити зв'язок з піратами і переправиться на Сицилію, провалилася. [13]

Після сицилійської невдачі Спартак, мабуть, вирішує знову прориватися в Луканов та самніт (App. Bc, I, 119), які, мабуть, були базою повсталих. Там Спартака, швидше за все, мав намір поповнити свою армію, яка сильно поріділа за час блокади на Регийский півострові. Перша спроба прориву закінчилася невдачею і повстанці були відбиті, втративши 6000 чоловік (Ibid., I, 119). Тоді Спартак, чекаючи прибуття кінноти (Ibid.), Більше не йшов у битву, а тривожив противника дрібними сутичками, одночасно закидаючи рів хмизом. До цього часу в Римі змінюється політична обстановка і сенат, незадоволений повільністю Красса, вибирає другим головнокомандувачем Гнея Помпея, який нещодавно закінчив війну в Іспанії. В таких умовах Красс, не бажаючи ділитися перемогою, намагався прискорити справа (Ibid., 119-120). Спартак, добре розбираючись в римській політиці і, можливо, отримуючи інформацію з Риму, і прагнучи попередити появу Помпея, запропонував Красс вступити в переговори, але той відкинув ці пропозиції.

І Спартак вирішує піти на ризик і прорватися через римські укріплення. А так як у нього, за словами Аппіа (Ibid.), Вже було достатньо вершників, в одну з бурхливих ночей він зі своєю армією кинувся на штурм римських укріплень. Закидавши рів гілками і землею (трупами коней і полонених - за іншою версією), повсталі прорвалися через римські укріплення і рушили в Луканов та самніт (Ibid.).

Так починався останній похід армії повсталих.Цей похід відбувався, якщо рахувати з прориву римських укріплень в Брутто, з літа по середину (або кінець) осені 71 р до н.е., причому Плутарх говорить, що Спартак прорвався тільки з третиною всього війська. Очевидно, інша частина повсталих або відокремилася від основної армії, або, що також ймовірно, Спартак мав намір повернутися в брутто і спеціально залишив там війська.

Спартак хотів прорватися в самніт через Луканов. Це вказівка ​​Аппиана спростовує поширену думку, що Спартак після прориву одразу намеривался йти до Брундізій. [14] Після прориву повсталих, Красс на півночі Луканов у ЛУКАНСЬКА озера розбиває що відокремилися від Спартака повсталих, і, напавши на цей загін, відганяє його від озера. Але раптова поява Спартака зупинило розгром цього загону (Plut. Crass., XI). Майже всі дослідники, роботи яких вдалося мені вивчити, поєднують цей бій з іншим боєм, в якому були розбиті Ганнік і Каст. [15] Однак Плутарх говорить про загибель Ганнік і Каста окремо від першого повідомлення (Plut. Crass., XI). Після першої сутички з повстанцями Красс, розуміючи, що армія Спартака сильно ослаблена, і боячись віддати перемогу в руки Помпея і Лукулла, вирішує напасти на частини повсталих, які діяли самостійно під проводом Ганнік і Каста (Liv., Per., 97; Oros. , V, 24; Plut. Crass., XI). Причому Орозій (V, 24) називає цей «галло-німецький загін» «допоміжними військами», тобто загоном, який виконував допоміжні функції. Вважається, що загін Ганнік і Каста відколовся від армії Спартака внаслідок розбіжностей, проте, цілком можливо, що цей загін міг бути ар'єргардом армії повсталих.

Розглянемо битва, яка відбулася між римськими військами під командуванням Красса і частиною повсталих під командуванням Ганнік і Каста. На прикладі цієї битви видно особливості тактики обох сторін. Зазначу, що це єдина битва повстання Спартака, яке так повно викладають античні автори.

Антична традиція донесла до нас дві версії битви, які найбільш повно викладають хід битви. Версії Фронтін і Плутарха при всій їх відмінності мають багато схожих моментів, і завдяки цьому ми можемо реконструювати хід бою. За версією Плутарха, Красс, намериваясь зайняти один з навколишніх пагорбів, послав туди 6000 осіб з наказом пробратися туди непомітно і нічим себе не виявляти. Для цього люди прикрили свої шоломи. Але жінки, які приносили жертви перед табором повсталих, помітили, що наближаються римські війська. І загін, за словами Плутарха (Crass., XI), опинився в небезпечному становищі. Але Красс вчасно наспів на допомогу і дав, як каже Плутарх, саме кровопролитна битва за всю війну (як я вважаю, за всю війну, яка велася до цих пір, а не взагалі за всю війну проти Спартака). За версією Плутарха повстанці втратили 12300 убитими.

Доповнює виклад Плутарха розповідь Фронтін (Strat., II, 5,34). Красс зупинився двома таборами у гори Кламація (Кантена) поруч з табором повсталих. Потім вночі стягнув війська в великий табір і залишив там, щоб обдурити ворогів, намет полководця. Сам же вивів усе своє військо і розташував його біля підніжжя гори. Розділивши кінноту, він наказав Луцию Квінкцій частина її направити проти Спартака (мабуть, Спартак знаходився неподалік), і вимотувати його удаваним виглядом бою, а іншою частиною постаратися зав'язати бій з галлами і германцями із загону Ганнік і Каста, і удаваною втечею заманити їх туди, де стояв з військом він сам. А ось 12 когорт (тобто ті ж 6000, про які говорить Плутарх) з легатом Гаєм Помпонієм і Квинтом Марція Руфом Красс послав в обхід за гору. Тобто Красс, з одного боку, мав намір не дати Спартаку, як було минулого разу перейти на допомогу своїм, а з іншого боку оточити великий загін повстанців і розгромити по частинах армію Спартака.

Як видно з повідомлення Плутарха, обхідний маневр римлян був помічений, але так як основні сили повстанців за задумом Красса були відвернуто, то повсталі, швидше за все, нічого не змогли протиставити цьому загону. В цей час повсталі з загону Ганнік і Каста пустилися переслідувати удавано відступити римську кавалерію. Вершники відійшли на фланги, і раптово з'явилася римська піхота з криком кинулася вперед. Повсталі виявилися в оточенні і були розгромлені. Швидше за все, бій було ар'єргардні, загін Ганнік і Каста прикривав відхід основних військ під командуванням Спартака (так як Спартак, по-видимому, не мав достатніх сил для генеральної битви з римлянами). Цей загін потрапив у пастку, яку дуже вміло організував Красс, не давши Спартаку прийти на допомогу своєму арейгарду. Ця битва відбувалося біля витоків річки Сіллар (Oros., II, 24). За версією Лівія і Фронтін, який посилається на Лівія (Liv., Per., 97; Front. Strat., II, 5,34) повстанці втратили 30-35 тисяч. Хоча більш реально число, що приводиться Плутархом, тобто, приблизно 12 тисяч чоловік.

Після цієї битви Спартак рушив у напрямку до Петелійскім горах (Plut. Crass., XI), а далі до Брундізій (App. Bc, I, 120). За Спартаком по п'ятах слідували один з легатів Красса Квінт і квестор Скорфа. Але Спартак наніс контрудар по римським військам, які, зазнавши поразки, бігли. Скорфа був поранений. Військо Спартака продовжувало рухатися до Брундізій. Найімовірніше, Спартак розраховував зайняти Брундизий і Апулію до прибуття Лукулла, який повертався після перемоги над Мітрідатом, і там поповнити поріділе військо. Версія про те, що Спартак мав намір переправитися до Греції [16], не зовсім ґрунтовна. Тільки Плутарх (Crass., IX) і тільки один раз говорить про бажання Спартака вивести повсталих за межі Італії, і то стосовно першого етапу повстання. Але жоден інший джерело не говорить, на що розраховував Спартак у Брундизии. Саме прибуття Лукулла в Бріндізі змусило повернути Спартака тому в Луканов (App. Bc, I, 120).

Повернувши назад в Луканов з Апулії, Спартак (можливо під тиском свого війська) вирішується вступити у відкрите бій з Крассом, якого так довго уникав (App. Bc, I, 120; Plut. Crass., XI). Обидва супротивника бажали вступити в бій один з одним (Plut. Crass., XI). Красс бажав розбити армію повсталих до підходу Помпея. Політична обстановка напередодні консульських виборів розпалювалася.

На кордоні Апулії і Луканов військо повсталих, яке було збільшено в Апулії (App. Bc, I, 120; Plut. Crass., XI), зустрілося з римськими військами під командуванням Красса. Велл Патеркул називає число повсталих билися в останній битві - 90 тисяч осіб (Vell., II, 30,5,6). Число римлян було не менше 60-70 тисяч, але могло бути і вище. Відбулася грандіозна битва. Після запеклого бою римські війська зломили опір армії повсталих і завдали їй нищівної поразки. У цьому бою, в гущі бою, мабуть, загинув сам Спартак. Втрати рабів обчислювалися 60 тисячами осіб (Liv., Per., 97). Велика кількість залишилися в живих повсталих відступило в гори. Вони розділилися на чотири частини (можливо, за етнічною ознакою) і боронилися до тих пір, поки не загинули всі. Шість тисяч полонених було розіп'ято по дорозі з Капуї в Рим (App. Bc, I, 120). Було звільнено 3000 римських громадян (Oros., V, 24).

Розглянувши стратегічні і тактичні особливості останнього походу армії Спартака, ми можемо зробити кілька загальних висновків. З упевненістю можна сказати, що сам Спартак мав полководницьким талантам. Він діє швидко і вміло. Він намагається випередити противника і, використовуючи чисельну перевагу, розбити його. З іншого боку Красс так само не був позбавлений таланту полководця, використовував традиційну римську тактику і був знайомий з військовою теорією і практикою. Красс сам випереджає Спартака і завдає відчутних ударів по окремих частинах армії повсталих. А потім в останній битві розбиває повсталих повністю. Спартак з легкістю розбив легатів Красса, але не зміг впоратися з самим Крассом у відкритому бою.

Автор Семенов В.В.


[1] Горський В. Військове мистецтво Спартака // Військово-Історичний журнал, 1978, № 8. С. 75; Жебєлєв С.А., Ковальов С.І. Великі повстання рабів II-I ст. до н.е. в Римі // Известия ГАИМК, № 101. М.-Л., 1934. С. 170-172, 176-179; Мотус А.А. До питання про воєнне мистецтво Спартака // XXVIII герценівський читання. Історичні науки, 1975; Разін Е.А. Історія військового мистецтва. Т. I. СПб., 1994. С. 351-358; Стало С. Спартак. Софія, 1963; Brisson JP Spartacus. Paris, 1959 та інші.

[2] Мишулин А.В. Останній похід Спартака // підо, 1935, 7-8. С. 116-133.

[3] Bodor A. The ethnic and social composition of the participants in the slave uprising led by Spartacus // Spartacus Symposium rebus Spartaci gestis dedicatum 2050 A. Blagoevgrad, 20-24 IX 1977. Sofia, 1981. p. 87.

[4] З. Рубінсон висловив думку про те, що фракійцем Спартак був не по походженню, а по гладіаторських «спеціалізації»: Rubinson Z. Was the Bellum Spartacus a servile insurrection? // Rvista di philolgia e instructione classica, XCIX, 1971. p. 298.

[5] Orena R. Rivolta e Revoluzione: Il bellum di Spartaco nella repubblica e la riflessione storiografica moderna. Milano, 1984.

[6] Див .: Заборовський Я.Ю. Нариси з історії аграрних відносин у Римській республіці. Львів, 1985. С. 78.

[7] Bodor A. Contribution to the history of the slave revolt led bay Spartacus // Studii Classice, VIII, 1966. p. 139-141; Item. The ethnic and social composition ... p. 87.

[8] Пор .: Мишулин А.В. Повстання Спартака в Стародавньому Римі // Известия ГАИМК, № 76. М.-Л., 1934. С. 144.

[9] Brisson JP Spartacus ... P. 200-250; Мотус А.А. До питання про воєнне мистецтво Спартака ... С. 133-135.

[10] Див .: Armin J. Spartacus: Kampf der Sklavenen. Berlin, 1986. S. 106,192.

[11] Жебєлєв С.А., Ковальов С.І. Великі повстання рабів ... С. 168.

[12] Rubinson Z. Was the Bellum Spartacus a servile insurrection? p. 290-299; Мотус А.А. З історії повстання Спартака // Вчені Записки Ленінградського Педагогічного інституту. Т. 68. Л., 1948. С. 68-73.

[13] Мотус А.А. З історії повстання Спартака ... С. 68-73.

[14] Мишулин А.В. Спартаківський повстання ... С. 126,143.

[15] Жебєлєв С.А., Ковальов С.І. Великі повстання рабів ... С. 169; Мишулин А.В. 1) Повстання Спартака в Стародавньому Римі ... С. 149; 2) До історії повстання Спартака в Стародавньому Римі // ВДИ, 1937, № 1. С. 65; 3) Останній похід Спартака ... С. 124-125; 4) Спартаківський повстання ... С. 126,143; Armin J. Spartacus ... S. 134; Brisson JP Spartacus ... P. 230-235; Doer B. Spartacus // Das Altertum. Bd. 6, Hf. 4. Berlin, 1960. S. 68; Güntor R. Der Aufstand des Spartacus. Berlin, 1984. S. 75; та інші.

[16] Мишулин А.В. Спартаківський повстання ... С. 143; Armin J. Spartacus ... S. 140; Brisson JP Spartacus ... P. 230-235; Doer B. Spartacus ... S. 68; Güntor R. Der Aufstand des Spartacus. Berlin, 1984. S. 89.


  • Семенов В.В.