Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Польські інвестиції в Україну в Світлі східної політики ЄС

Скачати 296.71 Kb.
Дата конвертації17.12.2018
Розмір296.71 Kb.
Типдипломна робота

Спеціальність 8.030403 «Міжнародні економічні отношения»

Денна форма навчання 6 курс (магістр)

Магістерська робота

"Польські інвестиції в Україну в Світлі східної політики ЄС"

Київ 2010

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Інвестиційна політика держави та Іноземні інвестиції

1.1 Іноземні інвестиції у странах з перехідною економікою

1.2 Інвестиційна політика держави

1.3 Інвестиційна політика України на умов переходу до Сайти Вся

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Прямі Іноземні інвестиції в українській економіці сегодня

2.1 Інвестиційний клімат України у сінхронії и діахронії

2.2 ПІЗ як фактор розвитку економіки України

2.3 Організаційно-економічний Механізм Залучення прямих іноземних інвестіцій в економіку України

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. Україна і Східний вектор політики Европейського Союзу

3.1 Східний напрямок ДІЯЛЬНОСТІ ЄС

3.2 Політика східного партнерства ЄС - Нові інструменти и возможности

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. Інвестиційні потоки в системе українсько-польських економічних отношений

4.1 Аналіз негативних и позитивних тенденцій перебігу взаємної інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

4.2 стимулювання взаємніх інвестіційніх потоків между Україною та Польщею

4.3 Прямі польсько-українські інвестиції

4.4 Фінансування польських інвестіцій з ФОНДІВ ЄС

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


Вступ

Формування в Україні економіки відкритого типу, ее інтеграція у світове господарство здійснюється в условиях трансформації соціально-економічної системи та Суспільно-політічного ладу, что породжує суперечліві Тенденції, Позитивні й негатівні явіща, Які вплівають на характер двостороннього співробітніцтва України та ее партнерів. Принципова зміна економічного середовища в Україні, геополітічної ситуации в Центральній и Східній Европе (ЦСЄ), правового поля ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання на внутрішньому и зовнішньому Сайти Вся, обумовілі сітуацію, коли елементи старої зовнішньоекономічної моделі (сформованої в условиях панування планово-адміністратівної системи и співробітніцтва в рамках РЕВ), моделей двосторонніх економічних отношений и Механізми їх реализации стали недієвімі, а Нові - НЕ сформовані та не відпрацьовані в науке та практике.

Ця проблема особливо загострілася у зв'язку з процесами Розширення Європейського Союзу та різнім ступенів участия у них України та ее західніх стран-сусідів. Зазначеним детермінує необходимость поиска Шляхів Реформування економічних зв'язків України членами ЄС, самперед з Польщею, яка определена ее Стратегічним партнером, что предполагает найтіснішу и найшіршу двостороння співпрацю.

Різні аспекти проблеми Функціонування национальной економіки у мировой вісвітлені у Працюю вітчізняніх и зарубіжніх вчених. Так, Теорії побудова окремий складових зовнішньоекономічніх моделей прісвячені роботи І.Бураковського, Дж. Бхаваті, М.Дудченко, Г.Зіберта, А.Кірєєва, Е.Кочетова, П. Кругман, В.Леонтьєва, П.Ліндерта, В.Новіцького, М. Обстфельд, Ф. Рута, Є. Савельєва, В.Сіденка, А.Філіпенка та ін. Теоретичні та Практичні аспекти формирование глобального економічного середовища и регіоналізації досліджуваліся Р.Айзеном, В.Будкінім, В.Горбулінім, Н.Думною, І.Івановім, Б.Кузнєцовім, З.Луцішін, Ф. Махлуп. Теоретичні засади формирование ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату, інвестіційної стратегії та політики інвестування вікладені у Працюю О.Гаврилюк, Б.Губського, Дж.Даннінга, А.Кальвета, І.Лукінова, А.Папафілліппу. Харчування транскордонного співробітніцтва та розвитку єврорегіональної СПІВПРАЦІ прісвячені роботи П.Бєлєнького, А.Гаассе, М.Долішнього, Є.Кітовського, М.Лендьєл, П.Луцішіна, Н.Мікулі, А.Міщука, О.Озембло, Н.Паніковського, С .Пісаренко. Проблеми розвитку економічних систем України и Польщі, зокрема в контексті інтеграції посткомуністічніх стран Центрально-Східної Європи в ЄС, досліджувалі В.Герульській, П.Ебергардт, О.Оксаніч, М.Янків.

Одним з дере спеціальніх дісертаційніх ДОСЛІДЖЕНЬ економічних отношений между Польщею та Україною 1991 - 1999 рр. ХХ ст. стала захищено в 2003 р. робота Л.Ковач [16]. Важлівім Внески у Вивчення польсько-українських отношений, сильними сторонами цієї дисертації можна, Безумовно, вважаті Розгляд співробітніцтва у Галузі транспорту, аналіз галузевої структури товарообігу (самперед, 1996. - 1999 рр.) Та Співробітництво у банківській сфере. Натомість, як и в роботах других дісертантів, предметом ДОСЛІДЖЕНЬ якіх були польсько-українські отношения, Вкрай мало уваги пріділено проекту нафтогону Одеса-Броди-Гданськ (важлівої ланки майбутнього Євро-азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК)). Лише частково, на наш погляд, віявлені Чинник, Які вплівалі на розвиток єврорегіонів. Однією з найслабкішіх сторон дисертації Л.Ковач є зама Частка неопублікованіх документів у джерельній базі. Кроме того, віклікає здівування невелика Кількість (немного більше 10 одиниць у списку джерел та літератури) польських джерел у работе. На наш погляд, такий ОБСЯГИ польських джерел у вивченні тими отношений з Польщею недостатній для всебічного, глибокого АНАЛІЗУ. Написано цілий ряд дисертацій, у якіх вісвітлюються певні аспекти досліджуваного питання. Вагомий внесок у дослідження українсько-польських отношений внесли українські науковці. Однією з дере Спроба дослідіті розвиток українсько-польських отношений булу дісертаційна робота Д.Горуна [11]. Автор Зробив Спроба всебічно підійті до РОЗГЛЯДУ стану українсько-польських СТОСУНКІВ, зосередівші Рамус на дослідженні Політичної, економічної та культурної сфер двостороннього співробітніцтва.

Серед дерло Спроба монографічного дослідження польсько-українських СТОСУНКІВ Варто назваті спільну працю В.Гілла та Н.Гілла "отношения Польщі з Україною в 1989-1993 рр." [43]. Автори у своєму дослідженні торкають основних сфер двосторонніх взаємін: Політичної, економічної, культурної, питання національніх меншин. Несмотря на ті, что досліднікі через об'єктивні причини не змоглі у повній мірі представіті всех факторів и чінніків, Які вплівалі на дінаміку розвитку українсько-польських отношений, та надаті вічерпніх вісновків и прогнозів, важлівість цієї роботи Полягає у сістематізації значного фактологічного матеріалу з історії польсько -українськіх СТОСУНКІВ Першої половини 90-х рр. ХХ ст.

Проблематика українсько-польського стратегічного партнерства, розширення НАТО та ЄС на Схід, різноманітніх аспектів двосторонніх отношений, а такоже становлення та розвиток діалогу между Києвом и Варшаві часто ставали предметом Обговорення на міжнародніх конференціях, семінарах і "круглих столах" [13] .Співробітніцтву наших держав в Економічній сфере прісвячені розвідки А.Єременко [21], М.Костшевського [25], Л.Парфенова [29], Р.Станішевського [32] та ін ..

Важліве місце у розробці проблематики українсько-польських отношений Належить журнальний и газетних статтей, зокрема, "Світова економіка і міжнародні відносини" [11], "Урядовий кур'єр" [24] та других періодичних виданнях Надаються Потрібний інформатівній материал для ґрунтовного дослідження. Серед польських фахових періодичних видань на особливо Рамус заслуговують "Polityka" [42], "Przegląd środkowoeuropejski" [43], "Przegląd Rządowy" [44], RocznikStrategiczny [41], PolskawEuropie [39], PrzeglądZachodni [40], Biuletyn Ukraiński [ 2]. Много Корисної информации розміщується на страницах таких періодичних видань, як "Materials and Documents", "Zyciegospodarcze" [45] та ін. польських та західніх періодичних виданнях.

Окремо необходимо Зазначити інформаційні джерела Міністерства економіки та Ради міністрів Польщі, Польської агенції информации и закордоних інвестіцій (PALiLZ), економічного відділу Посольства Польської Республики в Україні, польські спеціалістічні видання: "Ринок: східні партнери" (щомісячне видання Інституту кон'юнктури и цен Закордонні торгівлі, Центр рінкової информации, Варшава), "аналітичний бюлетень UKIE" та інші.

Світовий досвід свідчіть, что країни з трансформаційнімі економікамі, як правило, не в змозі здолати об'єктивні Труднощі перехідного ПЕРІОДУ без Залучення та ефективного использование іноземних інвестіцій. Іноземні інвестиції, Взагалі, створюють необхідні передумови для пожвавлення Загальної економічної актівності та формирование національніх інвестіційніх рінків, дозволяючі досягті потрібного уровня інвестіцій (20-25% ВВП) на фоні дефіціту внутрішніх інвестіційніх ресурсов. Прямі Іноземні інвестиції (ПІІ), зокрема, спріяють Впровадження технологічних нововведень, забезпечуючі зростання науково-технічного потенціалу, та стімулюють економічний розвиток, даючі змогу Здійснювати структурну перебудову и модернізацію господарства в условиях современного глобалізованого економічного простору. Водночас, хоча іноземний капітал и может на Певний час дива відчутнім фактором піднесення економіки, та патенти, враховуваті и его Можливі негатівні Наслідки, в Першу Черга, з подивимось перспектив национальной конкурентоспроможності.

Важлівість ПІІ для економік перехідного типу обумовлює Актуальність їх дослідження и в Україні, самперед у контексті Здійснення регулятивного впліву держави на інвестиційний процес. Регулювання іноземних інвестіцій можна вважаті одним Із пріорітетніх напрямків економічної політики держави - результати ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать, что країни, Які контролювалі рух капіталів, досяглі кращих показніків економічного розвитку, чем країни, Які НЕ втручаліся у переміщення капіталів между кордонами.

Необходимость державного регулювання ПІІ на макроекономічному Рівні обумовлюється їх позитивними та негативними наслідкамі, Які нужно відповідно стімулюваті або обмежуваті, застосовуючі певні регулятівні інструменти. Вибір ІНСТРУМЕНТІВ, Які дозволятімуть регулюваті процес прямого іноземного інвестування, повинен буті всебічно обґрунтованим з наукових позіцій та, зокрема, засновуватісь на віявленні важлівіх причинно-наслідкових зв'язків между ПІІ и Чинник, Які вплівають на їх дінаміку, а такоже на візначенні кількісніх характеристик ціх взаємозв'язків.

Харчування дослідження ПІІ присвячено Чима публікацій у вітчізняній літературі, например [1-3, 6, 7], однак смороду носячи здебільшого Описова характер - авторизованого зупіняються в основном на якісніх аспектах іноземного інвестування, залішаючі поза уваги дослідження чінніків, что вплівають на ПІІ на макрорівні. Лише в окремий роботах [2] ЦІ питання були піддані більш глибокого вивченню, проти дослідження обмежена лишь ранжування чінніків за Ознакою важлівості для ПІІ.

Розглядаючі ПІІ, нужно звернути Рамус на Наступний. Традиційне Пояснення МІЖНАРОДНОГО руху Капіталу як фактора виробництва базується на існуванні різніх відсотковіх ставок у странах, однак воно розкріває причини руху лишь портфельного Капіталу та не может адекватно поясніті Прямі інвестиції. ПІІ є найважлівішою характерною Ознакою багатонаціональніх компаний, Аджея ЦІ інвестиції є не просто формою МІЖНАРОДНОГО руху Капіталу, а радше Розширення компании з вітчізняної країни у пріймаючу. Віходячі з цього, у дослідженні іноземних інвестіцій в Україні слід обов'язково виокремлюватися Прямі та портфельні інвестиції, чітко розмежовуючи Чинник іноземного прямого та портфельного інвестування.

Вважається [3], что Найбільший Вплив на ОБСЯГИ іноземного інвестування в Україні справляються Політичні й правові Чинник, рівень Корупції й організованої злочінності, Адміністративні бар'єри та інші фактори неекономічного характеру. Зокрема, зазначається, что причинами незадовільного припливи ПІІ в Україну є низька міжнародний рейтинг країни та нестабільність наявної нормативно-правової бази.

Кількісній аналіз ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса ускладнюється тім, что більшість переліченіх чінніків НЕ піддаються кількісному виразу, тому подалі Розгляд обмежується лишь тимі Чинник, относительно якіх можливе Отримання статистичних Даних.Віходячі з Вищенаведеним, среди чінніків, что могут впліваті на ОБСЯГИ ПІІ, доцільно назваті следующие:

1. Темп інфляції. Вважається [1], что Темпи інфляції оберніть вплівають на пряме ІНОЗЕМНЕ інвестування, оскількі чим вищий рівень цього сертифіката №, тім більшою мірою зменшуватіметься Майбутній прибуток від інвестіцій и відповідно менше стімулів виявило до нарощування обсягів інвестіцій. Тут нужно звернути Рамус на ті, что Іноземні інвесторі повінні враховуваті НЕ поточний, а очікуваній у Майбутнього темп інфляції, точніше прогнозний темп на момент Отримання доходів від здійсненіх у поточному періоді інвестіцій.

2. ОБСЯГИ внутрішнього споживання. Оскількі Переважно більшість іноземних інвестіцій вкладається в Галузі, что віробляють товари и послуги для внутрішнього кінцевого споживання, то інвесторі ма ють корігуваті ОБСЯГИ інвестіцій з Огляду на прогноз продаж продукції, якові планується віробіті в Україні. Причем, доцільно використовуват показатели обсягів приватного споживання, зважаючі на Переважно спрямованість іноземного інвестування в Галузі, что віробляють продукцію для приватних спожівачів (харчова промисловість, оптова торгівля, торговельно-посередницькі операции ТОЩО) [5].

3. ОБСЯГИ імпорту. Оскількі вважається, что для багатонаціональної компании експорт та інвестування є альтернативними варіантамі вкладання коштів в Іноземні країни, то ОБСЯГИ іноземних інвестіцій та імпорту ма ють буті пов'язані оберненою залежністю.

4. Значення ставки LIBOR. Відомо, что между ставкою відсотка та ОБСЯГИ інвестування існує зворотній зв'язок, оскількі Збільшення ставки Робить часть інвестіційніх проектів неприбуткових. Отже, до РОЗГЛЯДУ слід ввести ставку LIBOR, якові можна вважаті альтернативною вартістю інвестіцій для іноземних інвесторів.

5. Ставка відсотка за кредитами КОМЕРЦІЙНИХ банків. Як зазнача вищє, різніця у відсотковіх ставках в різніх странах є причиною МІЖНАРОДНОГО руху капіталів, однак в Першу Черга в форме портфельних інвестіцій. Отже, включення у дослідження ставки банківського відсотка дозволити перевіріті теоретичний Висновок про неможлівість Пояснення припливи ПІІ різніцею у відсотковіх ставках.

6. Обмінній валютний курс. ВРАХОВУЮЧИ, что значний частина іноземних інвестіцій в Україну здійснюється у форме копійчаних внесків [5], то за їх конвертації у гривні Іноземні інвесторі ма ють враховуваті поточний валютний курс.

7. Валові внутрішні інвестиції. Вважається, что ОБСЯГИ внутрішнього інвестування нерідко слугують для іноземних інвесторів індікатором пріваблівості питань комерційної торгівлі галузь економіки та країни Взагалі - Збільшення ціх обсягів свідчіть про зростання ділової актівності та Прагнення внутрішніх інвесторів до Розширення виробництва. З Іншого боку, можливе й вітіснення внутрішнімі інвестиціями іноземних, оскількі учасники інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ звертають до іноземних інвесторів, у тому чіслі, й через брак національніх заощаджень. Например, як зазначається [6], Залучення та использование іноземних інвестіцій, самперед ПІІ, тісно пов'язане Із ліквідацією Гостра ІНВЕСТИЦІЙНОГО голоду.

У даній работе нашою метою стало дослідження польсько-українських прямих інвестіцій на тлі євроінтеграційних процесів последнего ПЕРІОДУ. Особливе Рамус хотілося пріділіті такоже аналізові негативних и позитивних тенденцій перебігу взаємної інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ з метою прогнозування Шляхів стимулювання взаємніх інвестіційніх потоків между Україною та Польщею.

Серед других завдання роботи є Розгляд інвестіційної політики стран Із перехідною економікою, аналіз тенденцій розвитку інвестіційної складової моделі українсько-польських економічних отношений, Розглянуто Критерії и шляхи їхньої оптімізації віходячі з необхідності трансформації моделі українсько-польських економічних отношений у відтворювальну (інвестиційно-виробничу), сформулюваті основні цілі использование інвестіційніх ресурсов на різніх рівнях ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів ЗЕВ, на Основі якіх окреслити пріорітетні и небажані СФЕРИ Залуччя ня польського Капіталу в економіку України, проаналізуваті інструменти та форми стимулювання інвестіційніх потоків, досвід чінніх інвесторів.

Методологічнімі засадами роботи є положення економічної теорії, наукові праці вітчізняніх и зарубіжніх вчених-економістів, Які прямих іноземних інвестіцій та інвестіційної політики держави. У работе Використано Такі методи дослідження: системний аналіз; класифікація; історико-логічний; комператівній аналіз (для визначення ступенів сумісності розвитку економік України и Польщі, торговельних та інвестіційніх режімів стран-партнерів); статистичні (для ДОСЛІДЖЕНЬ економік України и Польщі, форм зовнішньоекономічного співробітніцтва з метою визначення характеру (стану) моделі або ее складових.

Важлівість ПІІ для економік перехідного типу обумовлює Актуальність їх дослідження и в Україні та Польщі, чий досвід у євроінтеграційних процесах винен дива для України повчальнім, самперед у контексті Здійснення регулятивного впліву держави на інвестиційний процес. Регулювання іноземних інвестіцій можна вважаті одним Із пріорітетніх напрямків економічної політики держави - результати ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать, что країни, Які контролювалі рух капіталів, досяглі кращих показніків економічного розвитку, чем країни, Які НЕ втручаліся у переміщення капіталів между кордонами [1].

Актівізація економічного співробітніцтва України з Польщею, державою, яка Завдяк послідовнім реформ створі якісно нову економічну систему и є авангардним Країною у європейськіх інтеграційніх процесах, можна розглядаті як напрямок транзітної інтеграції, что спріятіме прискореного процесів входження України у європейський економічний простір. З Іншого боку, трансформація моделі українсько-польської економічної СПІВПРАЦІ у інвестиційно-виробничу відповідає цілям внутрішньої економічної політики, зокрема относительно Підвищення потенціалу структурної адаптації в условиях Відкриття економіки, більш полного использование виробничих факторів, Підвищення внутрішньої и зовнішньої конкурентоспроможності вітчізняніх чи спільніх виробництв [14] .

Стратегічне партнерство предполагает інтеграцію України и Польщі у сфері економіки (інвестування, торгівлі, розбудови інстітуціонального середовища, стандартів економічної політики, фінансово-кредитних отношений, науково-технічної ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку "людського капіталу" ТОЩО), реализации проектов геополітічного и геоекономічного значення, забезпечення Політичної стабільності у РЕГІОНІ. Викладення об'єктівізує необходимость формирование відтворювальної (інвестиційно-виробничої) моделі економічних отношений України и Польщі, яка створі основу для імплементації Ідей партнерства.

Дослідження чінніків и тенденцій зрушень у системе ЗЕВ на посткомуністічніх теренах ЦСЄ, а такоже секторний аналіз розвитку економік України и Польщі [45], дозволили науковця віявіті основні детермінанті, что визначаються модель українсько-польського економічного співробітніцтва:

По-перше, несумісність економік стран-партнерів І, зокрема, домінування в Україні в останні роки детенсівного типу відтворення з властівімі Йому рісамі руйнації виробничого потенціалу, нізької ефектівності его использование, повзучого спаду виробництва, а в Польщі - інтенсівного типу ВЕС з наростаючімі темпами виробництва , з'явилися полюсів зростання, інтенсівнім розвитку підприємництва; переважання в економіці України великих підприємств, Які характеризуються низьких мобільністю, непрістосованістю до ринкового умів, и, відповідно, - високого ступенів монополізації та концентрації виробництва, недостатнього уровня конкуренції, а в Польщі -підпріємств малого и СЕРЕДНЯ бізнесу, вісокої конкуренції та, відповідно, формирование підпріємніцької здатності працювати в условиях конкурентного Сайти Вся; Певна інстітуціональна несумісність економік, яка Полягає у домінуванні в Україні підприємств державної та колектівної власності за при незначній частці пріватної, а в Польщі - пріватної, что створює певні бар'єри налагодження партнерських СТОСУНКІВ, як у торгівлі, так и в спільній организации виробництва, а такоже у нижчих Рівні розвитку в Україні порівняно з Польщею інстітутів рінкової інфраструктурі;

по-друге, неадекватність галузевої Структури економік України та Польщі та різна Конкурентоспроможність галузь, що, з одного боку, породжує зацікавленість у взаємному обміні товарами, а, з Іншого боку, ставити в нерівноцінні умови Галузі та підприємства України и Польщі у їх віході на міжнародні ринкі та у двосторонній СПІВПРАЦІ;

по-Третє, Спільна орієнтація двох стран на інтеграцію у ЄС при різній спроможності України та Польщі Виконати вимоги Європейської спільноті относительно стран-претендентів. На Відміну Від Польщі, яка проводити послідовну політику корекції торговельної, фіскальної, грошової, в тому чіслі, Валютної систем, Україна довгий час не робіла (через об'єктивні та суб'єктивні причини) таких кроків, чим ускладнено умови своєї ДІЯЛЬНОСТІ на міжнародному Сайти Вся , відсунула Терміни інтеграції у Європейський Союз и створі Певна несумісність умов ЗЕВ з Польщею;

по-четверте, спільність кордону между Україною та Польщею та перебування обох стран в єдиному геополітічному та геоекономічному пространстве та спільність Визнання за Обом країнамі транзитних територій, Які поклікані Забезпечити всі форми співробітніцтва за вектором "Захід-Схід". Імпульсі економічного зростання, Які намітіліся у Польщі з Заходу у зв'язку з тіснішім співробітніцтвом з ЄС в макрогеомасштабі, ма ють тенденцію до Подальшого переміщення на Схід, но впіраються в Політичні та економічні кордони з Україною. Це требует поступового їх Відкриття и відповідної готовності национальной економіки України захістіті собі від небажаним НАСЛІДКІВ. З іншого боку, транзітність территории потребує розбудови, особливо на территории України, транспортної та супроводжуючої ее інфраструктурі, Щоб не допустіті так званого "ЕФЕКТ лійкі", коли нерозвінутість інфраструктурного забезпечення стані бар'єром для МІЖНАРОДНОГО руху Капіталу и товарів по осі "схід-захід "-" захід-Схід ".

Структура магістерської роботи. У відповідності до поставленої мети та завдання, робота складається зі вступления, чотірьох розділів, Додатків та списку використаної літератури и джерел (136 позіцій). Загальний ОБСЯГИ роботи - 175стор.

У вступі обґрунтовано Актуальність теми, визначили об'єкт и предмет, мету и завдання дослідження, окреслено методи роботи, Здійснено аналіз дослідженості тими роботи, Розкрити наукову новизну, теоретичне и практичне значення, наведено Відомості про структуру роботи.

У Першому розділі - "Інвестиційна політика держави та Іноземні інвестиції" - проаналізовано роль іноземних інвестіцій у странах з перехідною економікою, Розглянуто Поняття інвестіційної політики держави на прікладі України та прямііноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України. У іншому розділі - "Прямі Іноземні інвестиції в українській економіці сьогодні", Розглянуто інвестиційний клімат України у сінхронії и діахронії, ПІЗ як фактор розвитку економіки України та організаційно-економічний Механізм Залучення прямих іноземних інвестіцій в економіку України. Третій розділ - "Україна і Східний вектор політики Европейського Союзу" присвячено розглядові різніх аспектів європейської східної політики, зокрема, ее найбільш актуальній опції - політіці східного партнерства, у в четвертому - "Інвестиційні потоки в системе українсько-польських економічних отношений", что має 4 підрозділі -та "Аналіз негативних и позитивних тенденцій перебігу взаємної інвестіційної діяльності", "стимулювання взаємніх інвестіційніх потоків между Україною та Польщею", "Прямі польсько-українські інвестиції", " інансування польських інвестіцій з ФОНДІВ ЄС ", виклади и проаналізовано фактичність материал, зібраній нами з різніх джерел и Здійснено спроба его сістематізації, накреслено шляхи і перспективи розвитку подальшої інвестіційної СПІВПРАЦІ между двома державами віходячі з перспективи членства у ЄС та того стану співробітніцтва, Який є актуальним сегодня.

У висновка підведено ЗАГАЛЬНІ Підсумки магістерського дослідження.


РОЗДІЛ 1. Інвестиційна політика держави та Іноземні інвестиції

1.1 Іноземні інвестиції у странах з перехідною економікою

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, смороду визначаються Загальний ріст економіки. В результате інвестування ЗАСОБІВ в економіку збільшуються ОБСЯГИ виробництва, зростанні національний прибуток, розвіваються та йдут в перед в Економічній конкуренції Галузі та підприємства, что в найбільшому степені задовольняють Попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий Приріст національного прибутку частково знову накоплюється, проходити подалі Збільшення виробництва, процес повторюється Безперервна. Таким чином інвестиції, что утворюються за рахунок національного прибутку, в результате его розподілу, Самі обумовлюють его ріст, розширення відтворення. При чому, чим ефектівніші інвестиції, тім более ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри Накопичення (при даній его частці), Які могут буті знову вкладення в виробництво. При достаточно вісокій ефектівності інвестіцій Приріст національного прибутку может Забезпечити Підвищення Частки Накопичення при абсолютному рості споживання.

Розвиток и Посилення ефектівності господарювання виробничих підприємств України значний мірою Залежить від загально державного інвестеційного потенціалу, Який формується з рахунок різніх ФІНАНСОВИХ джерел, у ТІМ чіслі іноземних інвестіцій. За кризового стану більшості вітчізняніх підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ, за браком Власний інвістційніх ресурсов та інтенсівною інтернаціоналізацією віборнічо-господарських систем об'єктивно необхіднім становится все ширше Залучення іноземних інвестіцій. Останні Використовують для фінансовоє ПІДТРИМКИ вітчізняніх товаровіробніків та других суб'єктів господарювання, запровадження Нових технологій, нарощування експортного потенціалу, структурної перебудови економіки.

Види іноземних інвестіцій: 1) будь-які види ЦІННИХ ПАПЕРІВ, корпоративних прав у конвертованій Валюті; 2) будь-яке Рухом и Нерухоме майно та майнові права; 3) валюта України; 4) іноземна валюта;
5) Грошові вимоги та вимоги Виконання договірніх зобов'язань, что гарантовані відповіднімі банками, у конвертованій Валюті;
6) права інтелектуальної власності, ВАРТІСТЬ якіх у конвертованій Валюті відповідно підтверджено; 7) право на Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ;
8) Інші цінності;

ІНОЗЕМНЕ інвестування может здійснюватіся в різніх формах залежних від типу інвестора, его мети та ступенів ризики, на Який ВІН готов. Основними формами Здійснення іноземних інвестіцій є: часткова участь у підпріємствах, что створюються разом з Українськими юридичними и фізічнімі особами, чи придбання Частки діючіх підприємств; создания підприємств, что Цілком належати іноземним інвесторам, філій и підрозділів іноземних юридичних чи осіб придбання у власність діючіх підприємств Цілком; придбання НЕ заборонених законами нерухомого чи рухомого майна; придбання Самостійне за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав на Користування землею и использование природних ресурсов на территории України; придбання других майновий прав; в других формах, что НЕ Заборонені законами України, у тому чіслі без создания юридичної особи на підставі договорів Із суб'єктами господарської ДІЯЛЬНОСТІ України. Іноземні інвестиції могуть вкладатіся в будь-які об'єкти, інвестування в Які НЕ заборонено законодавством.

Спільні підприємства створюються та управляються спільно іноземними інвестиціями й місцевімі парламентами. У роли останніх виступали найчастіше ПРИВАТНІ фірми, но такими могут Інколи буті й Державні підприємства. Кілька іноземних інвестіцій з різніх стран могут создать СПІЛЬНЕ підприємство в третій стране з метою Зменшення стартових інвестіційніх витрат. Спільні підприємства дають змогу зарубіжнім інвесторам мати більшу нішу на місцевому Сайти Вся з меншим підпіємніцькім ризики, чем за прямої купівлі місцевої фірми на аукціоні або создания Дочірнього підприємства.

Створення Власний дочірніх підприємств як варіант вкладення Капіталу є найбільш ризикованості и зв'язаним Із найбільшімі зобов'язаннямім з боку іноземного інвестора. Такий варіант, як правило, застосовується в стране, на ринках котрої можна досягнуть найбільшого потенціалу для Отримання прибутку (доходу). Ліцензійну угоду Місцева фірма Укладає здебільшого з відповідною транснаціональною компорацією. Відповідно до Ліцензійної догоди остання передает право на использование новой технології місцевій фірмі, яка становится відповідальною за маркетинг и виробництво Певного товару. Така угода дает іноземному партнеру можлівість віходити на ринок з мінімальнім підпріємніцькім ризики. Кроме того, Іноземні інвесторі могут прідбаті Акції місцевої фірми, З якою уклад ліцінзійну догоду. Придбання неконтрольного пакетів акцій місцевіх фірм здійснюється іноземним інвестором через пряму купівлю на місцевому фондовому Сайти Вся. Оскількі Іноземні партнери внаслідок придбання такой кількості акцій НЕ набуваються права контролюваті діяльність місцевої фірми, то Такі інвестиції заведено назіваті, як ми Вже позначають портфельних (пасивний).

Такий способ інвестування вікорістовується в основном в процесі пріватізаці місцевіх підприємств або обміну боргів приватних чи державних суб'єктів господарювання на їхні Акції. Контрольні пакети акцій місцевіх фірм Іноземні інвесторі могут прідбаті різнімі способами (прямою купівлею, у процесі ПРИВАТИЗАЦІЇ, обміну боргів на Акції ТОЩО). Цей варіант інвестування вітчізняніх фірм (підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ) надає право контролювання їхньої ДІЯЛЬНОСТІ. Водночас ВІН предполагает більшість зобов'язань іноземного інвестора и триваліший час для здобуття очікуваніх прібутків. Проти така форма інвестування Забезпечує значні вигоди місцевім підприємства: пріскорює оновлення номенклатури продукції, что віробляється, допомагає покріваті Боргі за комунальні послуги ТОЩО.

Питання ефектівності Залучення іноземних інвестіцій обговорюється багатьма політікамі, науковців та Громадського діячамі. Дані питання вивчаю Борщ Л.М., Федоренко В.Г., Діденко Я.О. та ін.

Досліджуючі це питання Федоренко В.Г. наводити Преимущества та Недоліки іноземного інвестування [3, 346]. Перевага, на его погляд є зниженя уровня імпортозалежності, стимулювання розвитку експортного потенціалу, прискореного темпів структурної перебудови економіки та впровадження ринкового реформ, упровадження СУЧАСНИХ технологій, Поліпшення платіжного балансу, Збільшення обсягів капітальніх вкладень та СКОРОЧЕННЯ строків їх нагромадження, Підвищення уровня зайнятості та кваліфікації РОБОЧОЇ сили , забезпечення зарубіжного організаційного та управлінського досвіду.

Такоже слід відзначіті, что недолікамі іноземного інвестування є Збільшення залежності країни від іноземного Капіталу, трансферт части прібутків за кордон, вітіснення з Сайти Вся внутрішніх віробніків и постачальніків, Підвищення уровня конкуренції на Сайти Вся жорсткий експлуатація місцевіх сировина ресурсов.

Треба врахуваті и негатівні Тенденції, Які складаються ніні в Україні, Які пов'язують Іноземні інвестиції з своєрідною формою експансії транснаціональніх корпорацій, інструментом перерозподілу трудових, інтелектуальніх та природних ресурсов на Користь розвинутих стран. Іншім проблемних харчування, на мнение Борщевський В.В., є питання уровня екологічної безпеки іноземних інвестіційніх проектів. Аджея в Україні стала стереотипним думка, что іноземці розташовують на української территории лишь екологічно брудні підприємства.

З Огляду на Позитивні моменти іноземного інвестування актуальним становится планування інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в межах окремий регіонів, в условиях актівізації інвестування, на стадії економічного підйому. Це дозволити ціліспрямованіше залучаті и використовуват інвестиційні ресурси, формуваті необхідну будівельну базу, раціонально використовуват потенційні ресурси регіону. Тому що держава та Місцева влада входять у процес перенесення Фінансової відповідальності на місцевий рівень.

На рівень інвестіційної пріваблівості вплівають: 1. характеристика місцевого Сайти Вся; 2. доступність Сайти Вся з подивимось сприятливого законодавчо середовища; 3. наявність у достатній кількості кваліфікованої РОБОЧОЇ сили, ее реальна ВАРТІСТЬ и продуктивність; 4. степень валютного ризики; 5. можлівість репатріації Капіталу; 6. стан захисту інтелектуальної власності (ця ознака є пріорітетною, особливо для дінамічніх галузь - виробництва комп'ютерів); 7. торговельна політика, яка істотно впліває на ВАРТІСТЬ и масштаби експорту та імпорту певної продукції; 8. міра державного регулювання економіки, что є важлівім для захисту інтересів віборніків и спожівачів, а такоже для сприяння припливи іноземних інвестіцій; 9. наявність або можлівість запровадження податкових та других пільг, что стімолюють активне Залучення іноземних інвестіцій; 10. Політична стабільність, яка в кінцевому підсумку є найважлівішою Ознакою для прийняття решение про доцінність інвестування, оскількі зарубіжні інвесторі просто небудут різікуваті своими капіталамі в нестабільному політічному середовіщі; 11. сприятливі економічний клімат, підтрімування низьких й передбачуваності уровня інфляції; 12. Достатній розвиток інфраструктурі виробництва та Сайти Вся, наявність або можлівість создания зон Вільної торгівлі.

Розвиток виробничої сфери в Україні в сьогоднішніх условиях Реформування ее економіки значний мірою Залежить від інвестиції в технологічне переозброєння підприємств, зміну галузевої Структури економіки. Для того щоб своєчасно подолати економічне відставання, інтегруватіся в Європейське Економічне Співтоваріство на засадах рівноправного партнерства та патенти создать конкурентоспроможну промисловість. Це потребує суттєвіх інвестіцій, дере за все у виробничу сферу. Спожи в інвестіціях у виробничу сферу можна розглядаті в двох випадка: з точки зору Подолання кризових явіщ и з позіції Досягнення вітчізняною промісловістю технологічного уровня розвинутих європейськіх стран.

Перший аспект предполагает інвестування жіттєво важлівіх галузь и виробництва Нарівні, Який бі не допускати їхньої зупинки. Другий аспект стосується суттєвої структурної перебудови виробничої СФЕРИ и потребує значний більшіх коштів, сума якіх ставити, за різнімі експертними оцінкамі, від 30 - 40 до 60 - 70 млрд. Дол. США. Про такий ОБСЯГИ інвестування можна Говорити лишь за умови Подолання кризиса и пожвавлення економіки.

1.2 Інвестиційна політика держави

Найвагомішім фактором структурних змін в економіці є інвестиції. Державна інвестиційна політика - це комплекс правових, адміністратівніх та економічних ЗАХОДІВ держави, спрямованостей на Поширення та актівізацію інвестіційніх процесів. Розрізняють державну інвестіційну політику: Пасивні та активні.

В Україні інвестиційний процес регулюють понад 100 Законів та других нормативних АКТІВ, зокрема Закони України «Про інвестіційну діяльність» (1991 р.), «Про Іноземні інвестиції» (1992 р.), «Про цінні папери та фондовий біржу» (1991 р. ), Декрет кабінету міністрів «Про режим іноземного інвестування» (1993 р.) та ін.

В основу державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ покладаючи Такі принципи: • послідовну децентралізацію ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса; • Збільшення Частки внутрішніх (Власний) коштів суб'єктів господарювання у фінансові інвестиційні проекти; • перенесення центру ваги з безповоротно бюджетного фінансування у віробнічій сфере на кредитування; • віділення бюджетних коштів в основном для реализации державних пріорітетів, програм (проектів), спрямованостей на Здійснення структурної перебудови економіки; • фінансування будівництва об'єктів за рахунок бюджетних коштів, як правило, на конкурсній основі; • Надання Преимущества Ранее розпочатому будівництву, технічному Переобладнання та реконструкції діючіх підприємств; • державний контроль за цільовім Використання централізованіх інвестіцій; • Розширення змішаного фінансування інвестіційніх проектів; • удосконалення нормативної та правової бази з метою Збільшення обсягів Залучення інвестіцій; • запровадження системи страхування інвестіцій. Увесь комплекс ЗАСОБІВ, застосовуваного для впліву на інвестиційні процеси, можна розподіліті за кількома основними напрямами.

Головного харчування державної інвестіційної політики є визначення пріорітетніх сфер та об'єктів інвестування, Які ма ють ВІДПОВІДАТИ як Стратегічним національнім інтересам держави, так и тім невідкладнім завдання, Які віплівають Із сучасного стану та структура економіки.

Податкове регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Забезпечує спрямування інвестіцій у пріорітетні СФЕРИ економіки Встановлення відповідніх податкових ставок и податкових пільг. Методи податкового регулювання інвестіційніх процесів можна поділіті на Чотири групи: запровадження діференційованіх ставок оподаткування; звільнення від сплат податку на Певний рядків; Зменшення бази оподаткування; Усунення Подвійного оподаткування.

В Україні особливе значення ма ють Бюджетні методи регулювання, оскількі ринок інвестіційніх ресурсов недостатньо сформованому, існують гіпертрофована структура економіки, надмірна диференціація технічного уровня виробництв, високий рівень монополізації, незамкненість на Внутрішній ринок виробничих ціклів, бракує довгострокового кредитування інвестіційніх проектів, відсутні Власні інвестиційні кошти підприємств.
Для Збільшення бюджетного інвестування та патенти реформуваті структуру бюджетних ВИДАТКІВ, зменшуючі при цьом витрати дотаційного характеру и відповідно збільшуючі фінансування інвестиційно-інноваційніх програм. Джерелом поповнення бюджету розвитку могут буті кредити міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ, кредити НБУ, виплати за Ранее Надання позики, надходження від випуску в обіг довгострокового інвестіційніх облігацій з доходом, Який гарантується заставою майна, что перебуває у державній власності за.

Головного метою ПРИВАТИЗАЦІЇ є породження ефективних власніків, Які здатні здійсніті інвестиції та налагодіті нормальний виробничий процес. Ефективний засоби грошової ПРИВАТИЗАЦІЇ є проведення аукціонів, КОМЕРЦІЙНИХ и некомерційніх конкурсів з продажу майна, Пожалуйста перебуває у державній власності за. Если Аукціони та комерційні конкурси є способами Залучення до бюджету коштів, Які Згідно (через перерозподіл бюджету) могут інвестуватіся у виробництво, то некомерційні конкурси проводяться з метою Залучення інвестіцій безпосередно в підприємства, что продаються. За результатами некомерційного конкурсу покупець приватизовану підприємства (або пакета акцій) винен не только Сплатити его Ціну, но й Виконати умови конкурсу относительно інвестування виробництва. Цей Механізм дает державі можлівість впліваті на напрямки та ОБСЯГИ інвестіцій и контролюваті Здійснення їх.

У процесі регулювання фондового Сайти Вся держава может застосуваті Прямі та непрямі методи впліву на інвестіційну актівність.До методів прямого впліву належати: 1. ЕМІСІЯ державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ (облігацій внутрішньої державної позики та ін.). Держава є одним з основних емітентів ЦІННИХ ПАПЕРІВ и в такий способ впліває на встановлення котірування на фондовому рінку.2. Продаж пакетів акцій приватизовану підприємств. Держава візначає ПЕРЕЛІК пакетів акцій, Які будут запропоновані на продаж у Першу Черга, и встановлює їхню початкових ринкову ВАРТІСТЬ. Саме так держава впліває на пропозіцію ЦІННИХ ПАПЕРІВ на фондовому рінку.3. Створення системи захисту інвесторів від Втрата залучених до цієї СФЕРИ державних страхових компаний та компаний зі змішаною формою власності за. 4. Запобігання монополізації фондового Сайти Вся. Держава, здійснюючі Антимонопольного політику, встановлює обмеження на володіння пакетами акцій, проводити реєстрацію, Ліцензування та атестацію ФІНАНСОВИХ посередників, створює умови для добросовісної конкуренції на фондовому ринку.

Важлівою стороною державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ є експертиза інвестіційніх проектів. Согласно з Українським законодавством Обов'язковій державній експертізі підлягають Державні, Міждержавні та регіональні інвестиційні проекти и програми, Які реалізуються за рахунок бюджетних и позабюджетніх коштів. Інвестиції, что здійснюються за рахунок других джерел фінансування, підлягають державній експертізі относительно Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних вимог, пожежної безпеки, міцності та необхідної довговічності будинків і споруд, а такоже архітектурніх вимог.

Підвищення інвестіційної актівності в стране безпосередно пов'язане з гарантіямі, Які надає держава суб'єктам інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, і захист інвестіцій. У Законі України «Про інвестіційну діяльність» зазначилися, что держава гарантує стабільність умов інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ та додержання прав І Закону інтересів ее суб'єктів.

Захист інвестіцій здійснюється ДЕРЖАВНИЙ органами в різніх формах. Передусім держава гарантує захист інвестіцій Незалежності від форм власності за інвестора. Всім інвесторам забезпечується рівноправній правовий режим інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, что віключає Вжиття ЗАХОДІВ діскрімінаційного характеру, Які могли б перешкодіті управлінню інвестиціями, вивезення іноземними інвесторамі вкладення цінностей та прібутків, отриманий від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, ліквідації інвестіцій. Для захисту інвестіцій законодавством предусмотрена, что смороду могут, а іноді й обов'язково ма ють буті застрахованіІнвестіційна політика - комплекс Урядовий РІШЕНЬ, что визначаються основні напрямки использование капіталовкладень в економіку, Різні ее СФЕРИ та Галузі.

Інвестиційна політика візначається станом економіки, основним завдання народного господарства у ВИРОБНИЦТВІ; науково-технічному и соціальному розвитку країни. Ситуація в інвестіційній політіці є своєріднім барометром стану справ в економіці. Если інвестіційній процес ослаблення, то немає того каталізатора, Який необхідній для кардінальної перебудови народного господарства. При цьом и сам по Собі інвестиційний комплекс віявляється "втягнутості" в економічну кризу в чіслі дере, а виходи з неї - в чіслі останніх.

Державне регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ візначається Показники економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України, республіканськімі и регіональнімі програми розвитку народного господарства, республіканськімі и місцевімі бюджетами передбачуваності в них ОБСЯГИ державного фінансування інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. При цьом створюються стимули у форме пільговіх умів інвесторам, что здійснюють інвестіційну діяльність у найбільш важлівіх для удовольствие суспільніх потреб безпосередньо, самперед у соціальній сфере, технічному и технологічному вдосконаленні виробництва, створенні Нових робочих Місць для громадян Які потребують СОЦІАЛЬНОГО захисту, впроваджені відкріттів и винаходів, в АПК, в реализации програм ліквідації НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ аварії, у Галузі освіти, культури, охорони здоров'я і навколишнього середовища.

Держава может брати участь в інвестіційному процесі як безпосередно, вкладаючі свои Бюджетні кошти (централізовані Бюджетні інвестиції), розвиваючий підприємства державного сектора економіки, так и опосередковано: 1) впливаючих на інвестиційне середовище (створюючі макроекономічній інвестиційний клімат, розвиваючий грошово-кредитну сферу, стімулюючі бюджетних витратами Сукупний Попит, розвиваючий и регулююча банківську діяльність, діяльність інвестіційніх посередників, фінансуючі и стімулюючі академічну науку, діяльність дослідніцьк х науково-технічних и проектних ОРГАНІЗАЦІЙ) (рис.1); 2) регламентуючі умови Фінансової та господарської діяльності підприємств (податки, норми амортізації, охорона праці, екологічні нормативи, стандартизація продукції).

Систему регулювання умов інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ корігують залежних від економічної політики держави у кожному конкретному период та перелогових від ступенів інвестіційної актівності суб'єктів господарювання тощо.Особліво ефективного засоби акумулювання коштів для інвестіцій є випуск ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Інвестиційна діяльність базується на наявний вільніх ФІНАНСОВИХ ресурсах у потенційніх інвесторів. ОБСЯГИ інвестування будут більшімі, если у потенційніх інвесторів зростають Вільні кошти. Цьом может Сприяти (або протідіяті) державна грошово-кредитна політика. Це здійснюється через Вплив на інвестиційні умови, банківську систему та регулювання грошового обігу. Саме банки є дерло інстітуціональнімі інвесторамі економіки. Смороду за своими функціональнімі можливий забезпечують нарощування коштів в Економічній сістемі (гроші роблять гроші) - а це є завдання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

1.3 Інвестиційна політика України за умов переходу до Сайти Вся

Особлівість інвестіційної політики держави в Україні візначається сітуацією, яка склалось в інвестіційному комплексі та в інвестіційній ДІЯЛЬНОСТІ. Їй властіві: Надзвичайно нізькі Темпи оновлення виробничого апарату, 50-60% -не зношення; зниженя інвестіційної актівності суб'єктів; деформована структура економіки у БІК гіпертрофії оборонної и відобувної промісловості, ее витратності характер; хронічній дефіціт оборотних ЗАСОБІВ підприємств за умов інфляції, через что вінікає необходимость использование кредитних ресурсов; напруженість державного и місцевого бюджетів, внаслідок чого скорочуються возможности бюджетного фінансування інвестіцій.

Інвестиційна політика України Включає: 1. Збільшення Частки інвестіцій у технічне переозброєння и реконструкцію. 2. Переорієнтація інвестіцій у пріорітетні Галузі народного господарства з метою реализации структурної перебудови економіки. 3. Залучення іноземних інвестіцій и кредитів. Для цього передбачається дозволіті комерційним банкам Проводити усі зовнішньоекономічні операции, создать пільгові умови для інвестіційніх компаний та ФОНДІВ.

Пріорітетнімі галузь, в Які першочергово спрямовуватімуться централізовані інвестиції, є: технічне переозброєння и модернізація підприємств галузь АПК (харчової, М'ясна-молочной, рібної, мукомельної, комбікормової промісловості), Лісової и деревообробної, легкої, медичної; структурна перебудова у машінобудівному и оборонному комплексі, їх конверсія у напрямі зростання виробництва товарів народного споживання, складно-побутової техніки, запасних частин для автомобілів, мотоціклів, механізмів для сільського господарства и садово-городня інструменту; розвиток паливно-енергетичного комплексу України; підтримка охорони навколишнього природного середовища, спорудження природоохоронних об'єктів.

Державне регулювання інвестіційної політики візначається: · Показники економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України; · Регіональнімі програмами розвитку народного господарства; · Державним и місцевімі бюджетами, передбачення в них ОБСЯГИ державного фінансування інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Державне регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Включає УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО інвестиціями, а такоже регулювання умов такой ДІЯЛЬНОСТІ и контроль за ее здійсненням усіма інвесторамі та учасниками.

У незалежній Україні з'явилися возможности для започаткування власної регіональної політики, в тому чіслі інвестіційної. Конституція України (ст. 118, 119, 140-146) визначили головний вектор перерозподілу економічних прав и повноважень на Користь регіонів. У реальному жітті регіональний розвиток України відбувається Досить складно и суперечліво.

Нові соціально-економічні умови господарювання визначаються и Нові підході до оцінювання ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу регіонів, ставлять завдання АНАЛІЗУ моніторингу та поиска Шляхів вирішенню проблем, пов'язаних з інвестіційною діяльністю на всех регіональніх рівнях. Тепер організаційно відбувається процес формирование діверсіфікованої системи інвесторів. Вона складається з агентів різніх функціональніх и соціально-економічних структур - виробничих, посередницьких, біржовіх, чисто інвестіційніх та других підприємств, создание ринкового інфра-структурного середовища. У регіонах України поки що НЕ склалось мережа приватних інстутіцій-них інвесторів.

Найбільші потенційні ПРИВАТНІ інстітуційні інвесторі - це комерційні банки, Які здійснюють основном короткострокове кредитування найпри-бутковішіх торгово-посередницьких операцій, а не інвестування. До країни, де вітчизняний інвестор практично НЕ вкладає кошти у розвиток виробництва, Важко залучіті й іноземного інвестора. Залучення іноземних інвестіцій має здійснюватіся з урахуванням цілей та завдання державних програм структурної переорієнтації виробництва, цільовіх програм міжгалузевого та галузевого розвитку, конверсії та розвитку експортного потенціалу, а такоже внутрішньої та зовнішньої КООПЕРАЦІЇ продукції виробничо-технічного призначення, ПРИВАТИЗАЦІЇ державних підприємств Із залучених іноземного Капіталу.

За нінішньої ситуации Україна может зміцніті свои позиции як покупець інвестіцій за рахунок діверсіфікації останніх, отрімуючі Іноземні інвестиції у виде технологічного обладнання, матеріалів, прав інтелектуальної власності, ноу-хау, торгових знаків, Деяк других відів цінностей.Доцільність такого варіанта Дій підтверджують НЕ только деякі зарубіжні спеціалісти, а й досвід окремий стран, например Японії, де закупівля та использование зарубіжніх ліцензій значний мірою спріялі ее економічному розвитку. На весь период проведения велікомасштабніх інвестіційніх ЗАХОДІВ Було б доцільно создать фонд довгострокового кредитування на підпріємствах, в об'єднаннях - інвестиційний фонд. Створюваті Такі фонди доцільно и в регіонах з метою использование їхніх коштів на спожи розвитку об'єктів пріорітетніх галузь регіону. Сьогодні Кожний регіон віробляє свои підході до актівізації інвестіційної діяльності: одні ма ють Надію на Розширення дотацій Із центрального бюджету относительно ПІДТРИМКИ вугільної промісловості, АПК, ВПК, інші намагають мобілізуваті Власні ресурси через Місцеві податки та інші канали, треті спріяють розвитку недержавного сектору и Залучення его ФІНАНСОВИХ ресурсов у виде інвестіцій в економіку. У кожному з ціх віпадків інвестиційна політика регіону будується з урахуванням спеціфічніх чінніків. При ее проведенні намагають вікорістаті наявні Преимущества для Залучення інвесторів як вітчізняніх, так и зарубіжніх.

СКОРОЧЕННЯ внутрішніх інвестіцій поки що НЕ компенсується припливом у країну іноземного Капіталу, масштаби которого НЕ відповідають зажадає Нашої економіки. Однією з причин є ті, что Україна розглядається як держава з високим ризики для іноземного Капіталу.

Всього іноземними інвесторамі з 94 стран мира внесок інвестіцій более чем у 3,5 тис. українських підприємств, з якіх 77 відсотків - Спільні підприємства. Частка СП у Загальній кількості діючіх в Україні промислових підприємств ставити 21 Відсоток, а виробництво ними продукції у валовому внутрішньому продукті - около 3 відсотків. Найбільшу Цінність з різніх відів інвестіцій для України ма ють Новітні технології та обладнання, ноу-хау, вільно конвертована іноземна валюта. Возможности ж вкладення тих чи других відів інвестіцій у іноземних інвесторів часто Різні перелогових від країни походження. Через це проблему Залучення зарубіжніх капіталів до економіки України доцільно розглядаті діференційовано относительно інвесторів з розвинення стран, стран на терені колишня СРСР, з других стран.

Одним з Економічно доцільніх направлений Залучення іноземних інвестіцій в Україну є поетапна перехід від імпорту невеликих партій технологічного обладнання або других товарів виробничого призначення (з метою Вивчення та Освоєння ймовірного Сайти Вся збуту продукції) до создания спільніх підприємств з їхньою Наступний експансією на ринкі за межами України. Обов'язково слід враховуваті й жорсткий конкуренцію, пануючу на світовіх ринках техніки й технологій. Успішність таких Дій Залежить від їх послідовності та від проведення радикальних економічних реформ. Усі решение относительно укладання Контрактів ма ють прійматі незалежні від держави господарські суб'єкти, підприємці, Які розпоряджаються Власний або позіченімі ресурсами и відповідають за Наслідки прийнятя решение своим майном. Державі має відводітіся роль регулятора податкової, митної, а опосередковано - и кредитної політики. Водночас вона зобов'язана захіщаті вітчізняні та Спільні підприємства від протекціоністськіх Дій зарубіжніх Урядів. Тім более, что на сучасности етапі віявляється тенденція до Посилення протекціонізму в міжнародній торгівлі продукцією сільського господарства, сталеплавільної та текстільної промісловості, тобто тих галузь, де Україна могла б буті соліднім світовім експортером. Такий варіант економічної стратегії, як й інші імовірні, має розглядатіся в єдиному Спеціальному документі (Концепції, Програмі).

Отже, для Вдосконалення політики Залучення зарубіжніх інвесторів слід звернути Рамус на Такі проблеми: · вирішенню питання власності за, особливо на Нерухоме майно и землю, согласно з існуючімі міжнароднімі нормами; · Прийняття Законів та підзаконніх АКТІВ относительно проблем, Які стосують іноземного інвестування, Єдиним пакетом для Посилення їхньої ЧИННОСТІ; · Розробка Концепції (програми) з чіткою постановкою мети Залучення іноземних інвестіцій, віділення пріорітетніх сфер (адресатів), механізму реализации поставлених цілей; · Здійснення політики протекціонізму з метою ПІДТРИМКИ вітчізняніх товаровіробніків та захисту перспективних галузь економіки.

Практика засвідчує, что проводячі політику Залучення інвестіцій в економіку України, важліво дбати про забезпечення їхньої стабільності та довготрівалості. Очевидно, з Огляду на національні Інтереси, краще використовуват Іноземні інвестиції, чем, скажімо, покладатіся лишь на кредити МІЖНАРОДНОГО валютного фонду.

Ефективне использование іноземних інвестіцій потребує упорядкування державного управління ними. Для его Здійснення необходимо чітко візначіті та розмежуваті повноваження об'єктів державного управління в Цій сфере з метою Узгодження їхньої ДІЯЛЬНОСТІ та унікнення дублювання повноважень.

У межах загально підходу нужно передусім візначітіся Стосовно Вибори Загальної політики относительно іноземних інвестіцій. Така політика может буті ліберальною, Контролюючим та обмежуючою. До конкретних аспектів основ державного управління іноземними інвестиціями можна Віднести визначення системи ОРГАНІВ державної влади, відповідальніх за контроль над іноземними інвестиціями, создание ефектівної системи спеціального законодавства та підзаконніх АКТІВ относительно іноземних інвестіцій, вибір пріорітетніх галузь, секторів та проектів для інвестіцій у ціх галузь, а такоже галузь, обмеження для іноземного інвестування. Сюди Належить такоже встановлення інвестіційніх пільг, зокрема создания експортоорієнтованіх чи спеціалізованіх економічних зон, податкових, тарифних, регіональніх пільг ТОЩО, або встановлення обмежень у системе державного управління діяльністю іноземних інвесторів.

Територіальний Розподіл іноземних інвестіцій в Україні Досить нерівномірній. Це зумовлено рівнем інвестіційної пріваблівості підприємств, галузь та регіонів у цілому.

В Україні формується регіональна інвестиційна політика, адекватна умів рінкової економіки. Все більшою мірою вона становится політікою самих регіонів, а не лишь центру. Без об'єднання зусіль центральних, регіональніх, місцевіх ОРГАНІВ власти, державного й альтернативного секторів економіки Важко розраховуваті на достаточно швидке Подолання ІНВЕСТИЦІЙНОГО спаду в стране, на перехід економіки в стадію пожвавлення, а Згідно и піднесення. Погодження інтересів різніх ієрархічніх рівнів и господарських суб'єктів різніх форм власності за потребує розробки відповідного механізму регулювання и стимулювання інвестіцій.

На Загальнодержавне Рівні ма ють буті створені економічні умови для актівізації інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Завдяк Використання в основном фінансово-економічних методів регулювання та стимулювання інвестіцій, адекватних рінковій економіці. До таких методів Належить регулювання ставок оподаткування и рефінансування, норм обов'язкових резервів у НБУ, валютного курсу, Митний платежів ТОЩО. Методами економічного регулювання є субсідіювання позікового відсотка з кредитів для фінансування інвестіцій. Це відповідатіме пріорітетам регіональної інвестіційної політики, спріятіме заохочення Спільного фінансування інвестіцій з державних и приватних джерел.

Державна інвестиційна політика має будуватіся з урахуванням регіональніх інвестіційніх програм. Аджея включені до державної програми інвестиції будут реалізовуватіся, а об'єкти будуватімуться в конкретних регіонах на питань комерційної торгівлі теріторіях, економічні Інтереси якіх нельзя НЕ враховуваті. Способами врахування ціх інтересів могут стати СПІЛЬНЕ Пайовий фінансування з державних и регіональніх джерел, Надання пільговіх централізованіх інвестіційніх кредитів під гарантії місцевіх адміністратівніх банків.

На регіональному Рівні важліве значення має закріплення Фінансової бази інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ у виде довгострокововіх стабільніх норматівів. Доцільно перейти до середньостроковіх норматівів, розрахованіх на 3-5 років, что забезпечувало б скроню стабільність фінансів.

Для актівізації інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ на Рівні регіонів может буті використаних такий економічний важіль, як диференціація ставок місцевіх податків, а такоже центральних и регулююча податків у части, что Направляється до регіональніх бюджетів. Створення пільгового податкового режиму для інвесторів усіх форм власності за, что вкладають капітал У проекти з відповіднім регіональнім пріорітетом, может поліпшіті інвестиційний клімат у РЕГІОНІ, стімулюваті вітчізняніх и зарубіжніх інвесторів. Досить істотнім є розмежування функцій у сфері інвестіцій между Регіональнім и місцевім рівнямі. Важліво візначіті, Які інвестиційні завдання вірішуються на регіональному и місцевому рівнях та за рахунок якіх джерел фінансування, что має буті закріплено відповіднімі нормативами. Це необходимо для Підвищення роли як регіонального, так и місцевого самоврядування.

Мал.1.1 Розподіл рпяміх іноземніх інвестіцій по регіонам станом на 1.01.2009р.

Прісутність іноземних інвесторів в Україні Вже НЕ є чімось ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ чи Особливе. З шкірних роком Зовнішні інвестиції відіграють все помітнішу роль в економічному жітті України - як на загальнонаціональному Рівні, так и на Рівні окремий областей, районів, міст и даже містечок.

ВРАХОВУЮЧИ стан економічного потенціалу й обмежені внутрішні інвестиційні возможности впродовж Всього ПЕРІОДУ трансформації економіки, українська держава намагається создать спріятліві рамкові умови для розвитку інвестіційної сфері. Здійснено перехід до управління інвестиціями на базі ринкового отношений. Формується багатосекторна система капітального будівництва. Ліквідовано будівельні міністерства. Розукрупнено та приватизуються будівельні организации.

У макроекономічній політіці наголос робиться на створенні передумов зростання інвестіцій - послаблення інфляції, забезпечення оптимальних процентів за депозитами и вкладення, зниженя відсотковіх ставок за кредитами, СКОРОЧЕННЯ заборгованості та зростання СПОЖИВЧОГО Попит населення.

Державна політика относительно Залучення іноземного Капіталу здійснюється Кабінетом Міністрів України спільно з НБУ и регулюється Верховною Радою України.

Певне покращання ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату вітчізняної економіки Було признал, зокрема, рейтинговими агенцією Moody's, яка у лістопаді Минулого року підвіщіла суверенний рейтинг України на одну позицию - до В1. У рейтінговій табліці Moody's Україна тепер находится на одному Рівні з Румунією и на Чотири позіції нижчих России. За оцінкамі других грандів рейтингового бізнесу - Standard & Poor's та Fitch - Україна все ще перебуває у так званому спекулятивному класі, что свідчіть про Досить високий рівень інвестіційніх різіків. Така ситуация впліває на структуру походження іноземних капіталів: найактівнішімі на Українському Сайти Вся течение останніх років залішаються нерезиденти з офшорних островів (17,4% загально ОБСЯГИ) та інвестори з США (16,4%). У галузевих розрізі найбільш Привабливий для іноземних інвесторів залішаються харчова промисловість - $ 946,7 млн. (15,2% загально ОБСЯГИ інвестіцій) та торгівля - $ 913,2 млн. (14,7%). З Іншого боку, Самі ЦІ Галузі є пропорційно представлені у структурі всех регіональніх економік України. Таким чином можна стверджуваті, что регіони конкурують между собою за Залучення Капіталу.

В условиях сповільнення інвестіційної актівності в мире (за данімі UNCTAD течение останніх 5 років глобальні ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій зменшіть утрічі), увага до Центрально- та Східноєвропейськіх стран залішається незмінною. Щорічні ОБСЯГИ іноземних інвестіцій у цею регіон залішаються стабільнімі на Рівні 27-30 млрд. Дол.США. Водночас Європейський союз послідовно пошірюється на Схід.

Мал. 1.2 Галузевій Розподіл прямих іноземних інвестіцій станом на 1.01.2009р.

Західноєвропейські інвесторі шукають місце для размещения нового виробництва та базу для експансії на дінамічні ринкі Східної Європи, підприємці з стран СНД прагнуть виходу на Європейський та світовий ринкі.Україна, что Межує з Обом економічнімі культурами, є НЕ только Привабливий самостійнім середовище для ведення бізнесу, а й ідеальнім плацдармом для виробництва товарів та послуг, орієнтованих на обидвоє ринкі.

Для цього є, як мінімум, 5 основних причин:

1. Найдінамічніша у Східній Европе економіка

Зростання ВВП у 2004р. досяжні 12% при інфляції 12,3%, таким чином Україна досягла найбільшіх темпів економічного зростання среди стран Східної Європи та колишня СРСР. Кроме того, українська економіка продемонструвала Найвищий темп росту інвестіцій в основних капітал - 35%. Індекс фондового Сайти Вся S & P / IFCF-Україна, Якій розраховується міжнародною агенцією Standard & Poor's, зріс в течение 2004 року на 170,33% до 114,35 - це максимальний розмір зростання среди рінків, что розвіваються. Динаміка зростання індексів стран СНД та Центральної Східної Європи в 2004 году булу набагато нижчих: Словаччина (129,3%), Румунія (100,13%), Угорщина (93,7%), Болгарія (82,71%), Чехія ( 76,3%), Польща (59,3%), Словенія (41,01%), Туреччина (32,9%), Росія (12,8%). Експорт збільшівся на 40%, імпорт - на 30%. Кроме того, на Позитивні зрушення вказує нещодавнє Підвищення індексу економічної свободи на 43 позіції фондом Heritage та кредитного рейтингу України міжнародною агенцією Fitch, а такоже заяви других агентств про намірі перегляду рейтингу найближче годиною.

2. Значні ринкі збуту

Динамічний розвиток української економіки прізвів до зростання доходів населення та Розширення СЕРЕДНЯ класу. Разом Із підвіщенням Попит, спостерігається Розширення старих та з'явиться Нових нерозподіленіх рінків збуту.

Таким чином, возможности Вибори Сфера діяльності практично безмежні. До того ж, як Зазначає директор Російсько-євразійської програми фонду Карнегі за міжнародний мир Андерс Аслунд, "За розміром Україна більша за Німеччіну та Велікобрітанію разом узяті, в ній мешкає понад 47 млн. Людей, вона має Найдовший кордон з Європейськім Союзом". Если даже вічерпаються внутрішні ринкі збуту, стратегічне размещения країни всегда залішає возможности для легкого входження як на ринкі стран СНД, так и Членів ЄС.

3. Дешева та якісна робоча сила

Законодавчо встановлен Мінімальна заробітна плата в Україні ставити біля 80 дол. США, середня - около 250 дол. США. Це один з найніжчіх показніків у Центральній та Східній Европе. У Галузі сільського господарства середня зарплата - менше 70 дол., У будівництві та промісловості - 150-160 дол., У сфері транспорту - около 170 дол. При невісокій ціні на Людські ресурси, робоча сила є традіційно освіченою: понад 65% населення ВІКОМ старше 10 років має загальну середню освіту, а понад 31% - вищу.

Мал.1.3 Оплата за годину праці у Східній та Центральній Европе

4. Стратегічне размещения

Україна Межує, з одного боку, з чіннімі членами Європейського Союзу: Польщею, Словаччина, Угорщиною та Румунією, а з Іншого - з колішнімі республікамі СРСР: Россией та Білоруссю. Таке размещения відкріває для компаний, что Працюють в Україні, доступ на ринкі Із загально населення около 200 млн.осіб. Через Україну проходить більшість наземних транспортних Шляхів з Центральної до Східної Європи та азії, країна має вихід до Чорного та Азовського морів, річкових магістралей та розгалужену систему аеропортів.

Завдяк такому географічному Розташування та системе двосторонніх економічних домовленностей, вона є Ідеальною базою як для підприємств, что орієнтуються на Західно- та Центральноєвропейські ринкі збуту, так и для компаний, что планируют реалізовуваті продукцію в странах колишня СНД. Кроме того, значний Кількість інвесторів Використовують таку позицию країни для Залучення ресурсов Східної Європи у ВИРОБНИЦТВІ продукції для Західної Європи.

5. Різноманіття ресурсов

Україна є традіційно багатою на ресурси як для агропромислового комплексу, так и для промісловості. Країна має одні з найкращих в Европе чорноземів, что дозволяло Україні буті Основним постачальником сільськогосподарської продукції ще за часів СРСР, запаси деревини. Водночас в Україні розвинення Видобуток корисних копалин: вугілля, залізних руд, нефти и газу, каміння, СОЛІ ТОЩО. Країна посідає провідне місце в Европе и мире за покладаючи нерудних корисних копалин. Родовище озокериту та самородної сірки - найбільші в мире. Поклади графіту - найбільші на європейському контіненті. В останні роки растет Активність использование рекреаційних ресурсов - півострова Крим та Одеси на узбережжі Чорного моря влітку та Карпатських гір взимку, існує потужного база для зеленого туризму

В економіку України в 2007 году Було інвестовано 159.899,3 Мільйони гривень капітальніх інвестіцій.Структура капітальніх інвестіцій по напрямку почти НЕ претерпіла змін у порівнянні з 2002 роком. Переважно частки (85,2%) освоєніх коштів Складанний інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин и оснащення). На Поліпшення об'єктів (капітальний ремонт, модіфікацію, модернізацію) вітрачено 10% інвестіцій, на придбання и создание других необоротних матеріальніх актівів - 1,6%, на формирование ОСНОВНОЇ чергуються РОБОЧОЇ и продуктівної худоби в сільському господарстві - 0,8% всех інвестіцій .

Як и в Минулі роки, основним Джерелом інвестіцій в основному капітал Залишайся Власні кошти підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ, за рахунок якіх у 2003 году освоєно 61,4% усіх капіталовкладень. У тій же година Частка ціх ЗАСОБІВ у структурі інвестіцій знизу в порівнянні з 2000 роком на 7,2 відсоткових пункти. Разом з тим до 8,2% Зросла Питома вага капіталовкладень, освоєніх за рахунок позіковіх ЗАСОБІВ.


Висновки до розділу 1

Отже, уповільнення динаміки іноземних інвестіцій, за оцінкамі багатьох фахівців, становится реальністю, а у Наступний году может набути вигляд різкого спаду інвестіційної актівності. І причина не лишь в тому, что русский економіка Раптова стані Менш Привабливий для іноземних інвесторів (хоча це теж неминучий з Огляду на очевидні Зменшення темпів зростання внутрішнього Попит, інфляційні процеси та Валютні ризики), но й у тому, что для багатьох іноземних інвесторів фінансова кризу означатіме різке СКОРОЧЕННЯ Власний інвестіційніх витрат, зміну стратегії Із розвитку на внутрішню фінансову оптімізацію та оздоровлення. Як наслідок, много інвесторів (Незалежності від величини - від міжнародніх Банківських груп до невеликих приватних компаний Із сусідніх стран) змушені переглянутися та прізупініті реалізацію Власний інвестіційніх планів як в собі на Батьківщині, так и на ринках, что розвіваються.

У Нових условиях знову актуальним становится завдання Підвищення пріваблівості української економіки для іноземних інвесторів та реальної конкуренції за інвестиції з економікамі сусідніх держав (у Першу Черга, стран Центральної та Східної Європи). Конкуренції, головними інструментами якої є реальне, а не декларативне покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату, Зменшення бюрократично процедур, Спрощення регуляторно-реєстраційніх вимог та Вжиття радикальних ЗАХОДІВ относительно дієвого захисту інвестіцій.

Реальна кроками Із боку держави повінні дива: - Спрощення реєстраційніх, ліцензійних, сертіфікаційніх, Митний та других процедур, зниженя бюрократізації економічної діяльності. ВРАХОВУЮЧИ кризову сітуацію та дефіціт ресурсов терміново Прийняти поправки до Положення НБУ, державної КОМІСІЇ по цінних папери других державних ОРГАНІВ про СКОРОЧЕННЯ термінів РОЗГЛЯДУ документів про реєстрацію іноземних інвестіцій (зокрема, прямих позик та Збільшення Капіталу акціонерних товариств); - забезпечення захисту інтересів та прав інвестора у судах, Підвищення ефектівності СУДОВОЇ системи, создание системи контролю за Ухвалення судами Відверто не правовий, рейдерських РІШЕНЬ; - Усунення корупційної складової, что кроме Відверто крімінального вімагання хабара, нерідко набуває форм добровільно-примусових внесків для розвитку населених пунктів; - Зменшення кількості податків та Спрощення їх адміністрування, забезпечення стабільності податкового законодавства, розв'язання питання податку на Доданий ВАРТІСТЬ (если ВІН потрібен, тоді его треба Вчасно відшкодовуваті експортера; если не можемо відшкодовуваті, то тоді ВІН НЕ потрібен); - лібералізація Сайти Вся землі, визначення чіткіх и простих процедур ее викуп та оренди для провадження господарської ДІЯЛЬНОСТІ.


РОЗДІЛ 2. Прямі Іноземні інвестиції в українській економіці сегодня

2.1 Інвестиційний клімат України у сінхронії и діахронії

Визначальності завдання державної політики в інвестіційній ДІЯЛЬНОСТІ є создания рівніх умів для ведення бізнесу та інвестування в економіку України суб'єктами господарювання різної форми власності за, Здійснення процесса інвестування на Прозоров и цівілізованіх принципах, Поліпшення Структури інвестіційніх джерел.

Україна пройшла Важливі етапи на шляху до інтеграції в світовий економічний простір:

· 1 березня 1998 року Набуль сили Угода про партнерство и співпрацю з Європейськім Союзом.

· ЄС и США нада Україні статус країни з ринковим економікою.

· Сенат США скасував поправку Джексона-Вєніка относительно України.

· Підпісано Міждержавні догоди относительно сприяння и Взаємний захист інвестіцій з 70 країнамі світу.

· Уклад 60 міжнародніх договорів про унікнення Подвійного оподаткування практично зі всіма країнамі СНД, Європи, багатьма країнамі азії, Північної и Південної Америки и кількома країнамі Африки.

· 16 травня 2008 року Україна Набуль статус члена СОТ. Вступ України до СОТ дает позитивний сигнал для актівізації СПІВПРАЦІ между Україною и ЄС по всех безпосередньо, а такоже в інвестіційній сфере.

Станом на травень 2009 року індекс інвестіційної пріваблівості України, за розрахунком Європейської Бізнес Асоціації, зріс до 2,6. Попередній індекс віраховувався станом на лютий 2009 року та Складанний 2,2. Індекс інвестіційної пріваблівості розраховується як Середнє Арифметичний оцінок п'яти аспектів ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату. Оцінка проводиться 78 інвестіційнімі компаніямі, что Працюють в Україні, та є більш оптімістічною, чем рейтинги міжнародніх агентств, Які здійснюють оцінку ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату на підставі макроекономічніх показніків.

правове середовище

В Україні Створено законодавчо базу в сфері регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Законами України «Про захист іноземних інвестіцій в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про Усунення діскрімінації в оподаткуванні суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня з Використання майна та коштів вітчізняного походження» предусмотрена: державну гарантію захисту інвестіцій Незалежності від форм власності за; відшкодування збитків, включаючі упущену вигоди и морально шкоду, завдання внаслідок Дій, бездіяльності б або не належно Виконання державного органами України чи Посадовими особами передбачення законодавством обов'язків относительно іноземного інвестора; повернення інвестиції іноземному інвестору в натуральній форме або у Валюті інвестування без сплат мита, а такоже доходів з ціх інвестіцій у грошовій чи Товарній форме у разі припиненням інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ; ! застосування національного режиму валютного регулювання та Справляння податків на территории України до суб`єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ або других юридичних осіб Створення за участю іноземних інвестіцій, Незалежності від форм та часу їх внесення.

Першочерговімі заходами в условиях Фінансової кризиса для України є Відновлення довіри до банківської системи та национальной валюти, стабілізація кредитної системи.

У I півріччі 2009 року Національний банк України прийнять низьку нормативних АКТІВ, Які Суттєво вплінулі на стабілізацію кредитної системи та спріялі покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату. Серед них, зокрема:

· Постанова правления національного банку України від 30.01.2009 № 33, яка набрала ЧИННОСТІ 1 лютого 2009 року, Якою Було спрощена умови Залучення банками коштів на зовнішньому Сайти Вся, зокрема, окремо встановлен норматив Резервування за кошт, Які залучені банками від банків-нерезидентів та ФІНАНСОВИХ організацій-нерезидентів у размере 2%.

· Постанова правления національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про! Застосування Національнім банком України ЗАХОДІВ впліву за Порушення банківського законодавства» від 30.01.2009 № 38, Якою Було запроваджен Особливий режим контролю за діяльністю банків Шляхом призначення Національнім банком України куратора банку.

· З метою недопущення Порушення прав інвесторів та недобросовісної конкуренції Державна комісія з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового Сайти Вся рішенням від 02.02.2009 № 52 ратифікувала Порядок Визнання емісії ЦІННИХ ПАПЕРІВ недобросовісною та недійсною.

· Верховна Рада України у I півріччі 2009 року прийнять:

· Закон України від 05.02.2009 № 959-VI «Про внесення Зміни до Закону України« Про оцінку земель », у якому, зокрема, встановлен Терміни проведення нормативної грошової ОЦІНКИ земель населених пунктів не рідше чем один раз у 5-7 років.

· Закон України від 04.02.2009 № 913-VI «Про внесення Зміни до статті 3 Закону України« Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ».

30 квітня 2009 року набув ЧИННОСТІ Закон України від 17.09.2008 № 514-IV «Про акціонерні товариства», Який удосконалює правові засади ДІЯЛЬНОСТІ акціонерних товариств, сфері корпоративного управління та підвіщує рівень захисту прав акціонерів.

Макроекономічні Чинник

Основною Ознакою, яка зумов Зміни макроекономічніх показніків економіки України у I півріччі 2009 року, булу світова фінансова криза.

31 липня 2009 року рейтингове агентство Standard & Poors прогноз рейтингу для України змінено з негативного на позитивний. За підсумкамі І півріччя 2009 року з'явились Перші ознака пожвавлення виробничої ДІЯЛЬНОСТІ.

После проведення моніторингу стану економіки МВФ прийнять решение про віділення Україні третього траншу кредиту в размере 3,3 млрд. Дол. США під 4% річніх та зобов'язання, зокрема, скоротіті дефіціт бюджету, схваліті закони про Спрощення рекапіталізації КОМЕРЦІЙНИХ банків.

ОБСЯГИ промислового виробництва у I півріччі 2009 року знизу на 31,1% по відношенню до відповідного ПЕРІОДУ попередня року. При цьом по відношенню до травня 2009 року ОБСЯГИ промислового виробництва у червні поточного зросли на 3,1%.

ОБСЯГИ валової продукції сільського господарства у січні - ліпні зросли на 3,8% по відношенню до відповідного ПЕРІОДУ попередня року, при цьом у сільськогосподарських підпріємствах ОБСЯГИ збільшівся на 5,9%, а у господарство населення скоротівся на 1,8%.

Інвестиції в основний капітал за січень-липень поточного року по відношенню до показніків I півріччя 2008 року становили 56,7%. Таке СКОРОЧЕННЯ відбулося за рахунок поглиблення кризових явіщ, Які зумов значні коливання курсу долара США до гривні, недовіру до Фінансової системи. Слід Зазначити, что Вплив Світової Фінансової кризиса на економіку України оказался НЕ Одразу. Фінансові установи дерло потерпає від кри ще у П - Ш кварталах 2008 року, а у IV кварталі 2008 року ее відчула більшість населення. Наслідком Вказаним явіщ стала Реакція населення та суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Які начали масово акумулюваті кошти поза межами Фінансової системи.

Підприємствами та організаціямі усіх форм власності за у І півріччі 2009 року за рахунок усіх джерел фінансування вкладів 66,0 млрд. Грн. капітальніх інвестіцій. У їх структурі Частка інвестіцій у матеріальні активи склалось 97,1%. Інвестиції в основний капітал (капітальне будівництво та придбання машин и обладнання) становили 82,0% від загально ОБСЯГИ капітальніх інвестіцій. На Поліпшення стану об'єктів (капітальний ремонт, модіфікація, модернізація) направлено 9,0% загально ОБСЯГИ капітальніх інвестіцій, на придбання та создания других необоротних матеріальніх актівів - 2,8%, в Нематеріальні активи - 2,8%, на інші - 0,5%.

За І півріччя 2009 року ОБСЯГИ інвестіцій у розвиток промислових підприємств порівняно з відповіднім періодом Минулого року знизу на 36,1%. Найбільш Суттєво (на 42,5%) зменшіть ОБСЯГИ інвестіцій на підпріємствах переробної промісловості, Які складають 61,0% від усіх капіталовкладень у промисловість.

У переробній промісловості інвестиційно Привабливий залиша оброблення деревини та виробництво виробів із деревини, кроме меблів. ОБСЯГИ капіталовкладень у підприємства цього виду ДІЯЛЬНОСТІ збільшіліся в 1,8 разу.

Негативний Вплив на темпи Освоєння капіталовкладень у переробній промісловості мало Зменшення інвестіцій в основному капітал у виробництво коксу, продуктів нафтопереробки (на 44,4%), виробництво Іншої неметалевої мінеральної продукції (на 49,5%), металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів ( на 54,0%), машинобудування (на 51,6%). Частка ціх відів ДІЯЛЬНОСТІ у загально ОБСЯГИ капіталовкладень переробної промісловості становила 45,5%. Інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнова виробів скороти на 35,2%, у легку промисловість - на 10,1%, целюлозно-Паперове виробництво та видавнича діяльність - на 42,1%, хімічну та нафтохімічну промисловість - на 24,1 %.

У січні - червні 2009 року капіталовкладення у розвиток ОРГАНІЗАЦІЙ, что здійснюють Операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та Надання послуг підприємцям, зменшіть на 58,9%. Інвестиції в основний капітал у: розвиток транспорту и зв'язку скороти на 35,7%; торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особістом вжитку - на 38,8%; державне управління - на 41,7%; сільське господарство, мисливство та лісове господарство - на 45,9%; фінансову діяльність - на 55,9%; будівництво - на 57,6%.

Експорт товарів та послуг за І півріччя 2009 року порівняно з відповіднім періодом попередня року Склаві 56,4%. Падіння цен на товарних ринках прізвело до зниженя експортно цен, что зумов Зменшення вартості експортованіх товарів. Девальвація гривні та відповідне Підвищення конкурентоспроможності вітчізняніх товарів НЕ компенсувано негативних НАСЛІДКІВ стагнації світовіх товарних ринків.

Внаслідок СКОРОЧЕННЯ внутрішнього виробництва та зниженя інвестіційної актівності підприємств, імпорт товарів та послуг Склаві 48,7% по відношенню до відповідного ПЕРІОДУ попередня року.

ОБСЯГИ роздрібної торгівлі за І півріччя 2009 року Склаві 84,1% по відношенню до відповідного ПЕРІОДУ попередня року.

Реальний наявний доход населення, визначення з урахуванням цінового фактора, за І квартал 2009 року зменшівся на 12,9% порівняно з відповіднім періодом 2008 року.

Реальна заробітна плата за ІІ квартал 2009 року зменшено на 10,1% порівняно з аналогічнім Показники попередня року.

Індекс промислової продукції у січні - ліпні 2009 року порівняно з січнем - червня 2008 року стає 69,6%.

Індекс споживчих цін у ліпні 2009 року стає 99,9%, з початку року зріс на 108,5%.

У січні-червні 2009 року підприємствами країни виконан будівельних робіт на суму 18,2 млрд. Грн., Що у порівнянніх цінах ставити 45,7% від обсягів будівництва у відповідному періоді 2008 року.

За січень - липень поточного року підприємствами транспорту перевезено вантажів на 69,2% від ОБСЯГИ перевезень за січень - липень попередня року.

У І півріччі 2009 року в економіку України іноземними інвесторамі внесок 2 699,7 млн. Дол. США прямих інвестіцій, что ставити 40,2% обсягів І півріччя попередня року. У тому числі:

· З стран ЄС надійшло 2 074,6 млн. Дол. США (76,8% загально ОБСЯГИ);

· З стран СНД - 344,7 млн. Дол. США (12,8%);

· З других стран світу - 280,4 млн. Дол. США (10,4%).

У тій же година нерезидентами вилуч Капіталу на суму 413,5 млн. Дол. США.

У цілому Приріст Сукупний ОБСЯГИ іноземного Капіталу в економіці країни, з урахуванням его переоцінкі, втрат и курсової різниці, склав 2 358,6 млн. Дол. США, что ставити 34,1% уровня відповідного ПЕРІОДУ попередня року.

У січні - червні 2009 року зросли ОБСЯГИ вкладень Капіталу з:

· Нідерландів - на 561,7 млн. Дол. США;

· Кіпру - на 386,5 млн. Дол. США;

· Франции - на 342,0 млн. Дол. США;

· Російської Федерации - на 277,1 млн. Дол. США;

· Аруба - на 273,6 млн. Дол. США.

Зазначені країни забезпечен 78% приросту іноземного Капіталу в Україні.

Приріст іноземного Капіталу у звітному періоді спостерігався на підпріємствах, что здійснюють фінансову діяльність, - на 861,0 млн. Дол. США, Операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та Надання послуг підприємцям - на 454,9 млн. Дол. США, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особістом вжитку - на 141,5 млн. Дол. США, а такоже на підпріємствах промісловості - на 582,0 млн. Дол. США, у тому чіслі переробної - на 522,6 млн. Дол. США. Серед галузь переробної промісловості найбільше зросли ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій у хімічну та нафтохімічну промисловість (на 207,8 млн. Дол. США) та у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнова виробів (на 106,1 млн. Дол. США).

На 1 липня 2009 року Загальний ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій, яких віднесло в Україну, склав 37 965,7 млн. Дол. США, что в розрахунку на одну особу ставити 823,9 дол. США. Інвестиції надійшлі зі 125 стран світу. До десятки основних стран-інвесторів, на Які пріпадає 81% загально ОБСЯГИ прямих інвестіцій, входять:

· Кіпр - 8 063,7 млн. Дол. США;

· Німеччина - 6 530,9 млн. Дол. США;

· Нідерланди - 3 717,1 млн. Дол. США;

· Австрія - 2 490,0 млн. Дол. США;

· Сполучення Королівство - 2 330,0 млн. Дол. США;

· Російська Федерація - 2 125,1 млн. Дол. США;

· Франція - 1 573,2 млн. Дол. США;

· Сполучені Штати Америки - 1 369,2 млн. Дол. США;

· Віргінські Острови - 1 323,7 млн. Дол. США;

· Швеція - 1 259,1 млн. Дол. США.

Мал.2.1. Основні країни - івесторі (млн.дол.) Станом на 1.07.2009р.

На підпріємствах промісловості зосереджено 8 570,1 млн. Дол. США, у т. Ч. Переробної - 7 373,9 млн. Дол. США та добувної - 1 046,2 млн. Дол. США. Серед галузь переробної промісловості у виробництво харчових продуктів, напоїв и тютюново виробів внесено 1 792,1 млн. Дол. США прямих інвестіцій, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 1 406,0 млн. Дол. США, машинобудування - 1 051,7 млн. Дол. США, хімічну та нафтохімічну промисловість - 1 150,7 млн. Дол. США, виробництво Іншої неметалевої мінеральної продукції - 758,3 млн. Дол. США.

У ФІНАНСОВИХ установах акумульовано 8 015,7 млн. Дол. США (21,1%) прямих інвестіцій, в організаціях, что здійснюють Операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та Надання послуг підприємцям - 4 068,7 млн. Дол. США, на підпріємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів и предметів особістом вжитку - 3 828,4 млн. Дол. США.

Про наявність прямих іноземних інвестіцій звітувало 17,9 тис. підприємств України. Сума кредитів та позик, отриманий підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 липня 2009 року становила 6 149,7 млн. Дол. США. Найбільше їх надійшло з:

· Кіпру - 1603,9 млн.дол. США;

· Нідерландів - 722,5 млн. Дол. США;

· Франции - 530,5 млн. Дол. США;

· Німеччини - 509,8 млн. Дол. США;

· Російської Федерации - 493,0 млн. Дол. США;

· Австрії - 331,4 млн. Дол. США;

· Сполучення королівства -241,3 млн. Дол. США;

· Угорщини - 239,3 млн. Дол. США;

· Польщі - 181,5 млн. Дол. США;

· Швеции - 152,2 млн. Дол. США.

У І півріччі 2009 року з України в економіку других стран світу спрямовано 25,9 млн. Дол. США прямих інвестіцій. Інвестування здійснювалося в основном у виде копійчаних внесків.


Мал. 2.2 Прямі Іноземні інвестиції в Україну кредити та позики, отрімані підприємствами України від прямих інвесторів (млн.грн.) Станом на 1.07.2009

ОБСЯГИ прямих інвестіцій з України в економіку стран світу, з урахуванням его переоцінкі, втрат, курсової різниці, на 1 липня 2009 року стає 6 226,8 млн. Дол. США, у т. Ч .:

· У країни ЄС - 5 945,0 млн. Дол. США;

· У країни СНД - 219,6 млн. Дол. США;

· В інші країни світу - 62,2 млн. Дол. США.

Сума кредитів та позик, НАДАННЯ Українськими резидентами підпріємствам прямого інвестування, на 1 липня 2009 року становила 123,4 млн. Дол. США.

Загальний ОБСЯГИ прямих інвестіцій в економіку других стран світу, ВРАХОВУЮЧИ позичковий капітал, стає 6 350,2 млн. Дол. США.

Фондовий ринок

За інформацією державної КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового Сайти Вся, ОБСЯГИ угідь на організованому Сайти Вся у І півріччі поточного року зменшівся на 40% по відношенню до аналогічного ПЕРІОДУ 2008 року.

Індекс ПФТС у П кварталі 2009 року віріс на 80,87% та позбавивши позаду Такі біржі, як KASE (Казахстан) - 56,48% и BSE 30 (Індія) - 49,29%.

Найбільш Привабливий для інвесторів є традіційні Галузі економіки. Перш за все, це - металургія, машинобудування, хімічна промисловість, харчова промисловість. Разом Із тім дедалі более привертають увагу інвесторів Такі Галузі, як автомобільна промисловість, споживча електроніка, ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ, Вітроенергетика, сонячна енергетика, виробництво біопаліва, телекомунікації, логістика и деякі інші. Світовий банк оцінює спожи України в інвестіціях більш чем 100 млрд. Дол. США.

Рада інвесторів при Кабінеті Міністрів України. Основним консультативно-дорадчих органом з подготовки пропозіцій относительно формирование державної інвестіційної політики є Рада інвесторів при Кабінеті Міністрів України, утворена согласно з ухвалив Кабінету міністрів України від 24.01.2007 № 3.

Основними завдання Заради інвесторів є:

· Підготовка пропозіцій относительно формирование державної інвестіційної політики;

· Участь у розробленні та проведенні експертизи проектів окремий нормативно-правових АКТІВ по вопросам інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ;

· Надання обґрунтованих пропозіцій относительно реализации інвестіційніх проектів, спрямованостей на розвиток пріорітетніх галузь економіки, а такоже адміністративно-територіальних одиниць;

· Надання аналітичної, інформаційної допомоги Державним органам, установам та організаціям по вопросам, пов'язаних з ее діяльністю;

· Сприяння ефектівній взаємодії ОРГАНІВ віконавчої власти, ОРГАНІВ місцевого самоврядування и суб'єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ у сфері інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

При раді інвесторів утворено робочі групи за відповіднімі напрямами, до складу якіх увійшлі представник Держінвестицій. Ніні здійснюється Розгляд та опрацювання пропозіцій інвесторів относительно Вдосконалення нормативно-правового поля.

Одним Із перспективних направлений для Залучення інвестіцій - як и з внутрішніх, так и з зовнішніх джерел є розвиток венчурного інвестування.

Преимущества венчурного інвестування як головного джерела фінансування у сфері інноваційного бізнесу Полягає у тому, что підприємства, что розвіваються, могут отріматі інвестиції тоді, коли інші фінансові Інститути утрімуються від ризикованості капіталовкладень.

Ніні в Україні венчурні фонди є особливим інститутом інвестування. Смороду віднесені до інстітутів Спільного інвестування (ІСІ), хоча й Не ма ють прямого відношення до Спільного інвестування та фондового Сайти Вся. Їм надані особливі повноваження та податкові пільги у порівнянні Із іншімі типами ІСІ. Проти вітчизняний венчурний капітал НЕ інвестує в Інноваційні проекти, оскількі інвестиції в інші Галузі традіційної економіки ма ють надвісокій рівень доходності за відносно короткий срок інвестування за умов низьких уровня ризики.

За данімі Української асоціації ІНВЕСТИЦІЙНОГО бізнесу, на кінець І кварталу 2009 року в Україні зареєстровано 697 ІСІ. Питома вага венчурних ФОНДІВ складає 75,6%. На Відміну Від зарубіжніх венчурних ФОНДІВ, Які спрямовують інвестіцій у вісокорізіковану інноваційну сферу, вітчізняні венчурні фонди інвестувалі в основном у підприємства таких галузь як будівництво, нерухомість, торгівля та ін.

Постановив Кабінету міністрів України від 14.08.2008 № 447 Затверджено Державну цільову економічну програму «Створення в Україні інноваційної інфраструктурі» на 2009-2013 роки, яка предполагает Утворення венчурних ФОНДІВ інвестування інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ за рахунок недержавних коштів та комунальних спеціалізованіх небанківськіх інноваційніх фінансово-кредитних установ в регіонах за кошти місцевіх бюджетів.

З метою опрацювання вопросам относительно создания необхідніх умів для інстітуційного забезпечення венчурного фінансування інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ наказом Держінвестицій від 10.07.2009 № 33 утворено Робоча група по вопросам создания венчурного фонду інвестування інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ, в рамках роботи якої здійснюється аналіз сучасного стану венчурного інвестування в Україні та Вивчення досвіду других стран относительно розвитку інвестування в інноваційну діяльність, з метою адаптації найкращих аналогів.

2.2 Прямі Іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України

Економіка України, як и будь-якої країни, перебуває під Вплив зовнішнього середовища. Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції, что супроводжується глобалізацією економічних зв'язків, требует прогресивних структурних зрушень в економіці України, Поліпшення якісніх показніків на Мікро- та макрорівнях, одним з важливіших ЗАСОБІВ забезпечення якіх є інвестиції.

Починаючі з 1998р. інвестиції в основний капітал вітчізняніх суб'єктів господарювання ма ють стійку тенденцію до зростання. Проти світовий досвід переконує у проблематічності забезпечення економічного зростання стран з перехідною економікою без Залучення й ефективного использование іноземних інвестіцій.

Аналіз динаміки іноземних інвестіцій в Україну свідчіть про ті, что до 2003 р. порівняно з країнамі Східної Європи Україна Залишайся Менш Привабливий для іноземних інвесторів.

Так, чистий Приплив іноземних інвестіцій в Україну БУВ нижчих, чем до Польщі у 7 разів, Чехії - у 6 разів, Угорщини - у 3 рази. Покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в Україні, зокрема актівізації процесів ПРИВАТИЗАЦІЇ Із залучених іноземних інвесторів, забезпечен Значний Приріст прямих іноземних інвестіцій у 2003 - 2007 рр.

Прямі Іноземні інвестиції в Україну2) Прямі інвестиції з Україні2)
1995 483,5 20,3
1996 896,9 84,1
1 997 1438,2 97,4
1998 2063,6 127,5
1999 2810,7 97,5
2000 3281,8 98,5
2001 3875,0 170,3
2002 4555,3 155,7
2003 5471,8 144,3
2004 6794,4 166,0
2005 9047,0 198,6
2006 16890,0 219,5
2007 21607,3 243,3
2008 29542,7 6196,6
2009 35723,4 6198,6

Табл.2.1.Прямі інвестиції за период 1995-2009рр. (на початок року; млн.дол. США) 1)

1) дані наведено наростаючім підсумком з качана інвестування.

Статистичні спостереження за прямими інвестиціями здійснюються починаючі з 1994 року.

Дані з інвестіцій зовнішньоекономічної діяльності відповідно до міжнародної Методології, что застосовується при проведенні статистичних СПОСТЕРЕЖЕННЯ, могут уточнюватісь течение двух років.

2) ОБСЯГИ прямих інвестіцій в Україну та з України наведено з урахуванням Даних національного банку України та Фонду державного майна України (относительно різниці между ринкового та номінальною вартістю акцій, майна ТОЩО, що не облікованої у статистичній звітності окремий підприємств)

Так, продаж російській компании «Мобільні ТелеСистеми» у 2003 р. Частки «Укртелекому» в статутному Фонді компании «Український мобільний зв'язок» ОБСЯГИ 172 млн. дол. США забезпечен надходження 90% іноземних інвестіцій у такий вид економічної діяльності, як пошта и зв'язок, та 2,3% загально ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій в економіку України. Надходження у 2005 р. коштів за приватизацію металургійного заводу «Криворіжсталь» та продажів АППБ «Аваль» іноземному інвесторові забезпечен рекордні для України ОБСЯГИ чистого припливи прямих іноземних інвестіцій - 7,5 млрд. дол. США, что перевіщіло Показник 2004 р. у 4,4 рази. Загальний ОБСЯГИ Накопичення прямих інвестіцій в Україну за 2006 р. зріс на 32% порівняно з початком року и на 31 грудня 2006 р. Стає 22,7 млрд. дол. США (з якіх 93,4% - Акціонерний капітал, 6,6% - кредити, надані прямими інвесторамі), а на 1 липня 2007 р. Сейчас Показник стає 26,6 млрд. дол. США (з якіх 92% припадало на Акціонерний капітал). При цьом чистий Приплив прямих іноземних інвестіцій в економіку України у Першому півріччі 2007 р. в 1,2 рази перевіщів рівень відповідного ПЕРІОДУ 2006 г.. й стає 3,3 млрд. дол. США.

У січні-вересні 2006 року ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій в економіку України Склаві 3 млрд. 71 млн. 700 тис. дол. або 18,2% Стосовно обсягів інвестіцій на початок року й у 3,3 рази больше приросту прямих іноземних інвестіцій за відповідній период попередня року. У цілому за станом на 1 жовтня 2006 року Загальний ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій Склаві 19 млрд. 911 млн. 800 тис. дол. (424,3 дол. У перерахуванні на одну людину), что в 2,1 рази больше, чем за аналогічній период Минулого року.

Як сообщает Держкомстат, за дев'ять місяців 2006 року іноземними інвесторамі в економіку України Було внесок 3 млрд. 238 млн. 700 тис. дол. При цьом прямих іноземних інвестіцій стран СНД склалось 137 млн. 500 тис. дол. (4,2% відносно загально ОБСЯГИ), других стран світу - 3 млрд. 101 млн. 200 тис. дол. (95,8%).

Інвестиції надійшлі з 117 стран світу, при цьом на 10 з них пріпадає 84% від загально ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій. У десятку найбільшіх великих стран-інвесторів входять Німеччина, Кіпр, Австрія, Великобританія, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Російська Федерація, Віргінські Британські острови, Франція и Швейцарія. Серед регіонів України лідерамі за ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій є Київ - 5 млрд. 6 млн. 800 тис. дол., Дніпропетровська - 1 млрд. 891 млн. 700 тис. дол., Донецька - 975 млн. 200 тис. дол., Харківська - 920 млн. 400 тис. дол., Київська - 813 млн. 800 тис. дол. и Одеська - 681 млн. 300 тис. дол. області.

Сума кредитів и позик, отриманий підприємствами України від прямих інвесторів, станом на 1 жовтня 2006 року склалось 1 млрд. 697 млн. 400 тис. дол. Найбільше їх надійшло з Німеччини, Кіпру, США, Нідерландів, Польщі, Франции, Російській Федерации, Австрії и Великобритании.

В цілому, протягом 1998 - 2006 рр.Загальний ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій в економіку України зріс з 2801 до 22724 млн. дол. США або у 8,1 рази. Це забезпечен Значний Приплив валюти, что в условиях Зменшення відпліву Капіталу, як результат зваженої політики НБУ относительно регулювання операцій з Викуп вітчізняніх ЦІННИХ ПАПЕРІВ у нерезидентів, Посилення контролю за операціямі, Які ма ють ознака сумнівніх, обмежень на Здійснення вітчізнянімі банками активних операцій у грудні 2004 р . ТОЩО, дозволило збільшити резервні активи до рівня, что Забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг Упродовж 0,6 міс. у 1998р. до 4,0 міс. у 2006 г..

Упродовж 2002-2004 рр. найбільш інвестиційно Привабливий для нерезидентів були оптова торгівля та посередництво, пошта та зв'язок, харчова промисловість та перероблений сільськогосподарської продукції й машинобудування, а починаючі з 2005 р. - металургія, фінансовий сектор та український ринок нерухомості. Станом на 1 липня 2007 р. Найбільший ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій сконцентровано в металургійній промісловості - 23,2%, фінансовій ДІЯЛЬНОСТІ - 19,3%, оптовій и роздрібній торгівлі - 8,8%, операціях з нерухомости майном - 7,9%, харчовій промісловості - 7,9% . Це спріяло значному нарощування обсягів виробництва, пожвавлення експортно-імпортних операцій, збільшенню фінансового результату підприємств від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ ціх відів економічної діяльності, а такоже зростання кумулятивного темпу вантажообороту підприємств транспорту. Так, станом на 1 липня 2007 р. найбільшу частко від Загальної суми (35,9%) Складанний фінансовий результат підприємств промісловості, фінансовий результат від операцій з нерухомости майном, оренди, інжинірингу та Надання послуг підприємцям (32,7%) та підприємств, что займаються фінансовою діяльністю (26,2% ). Участь іноземних інвесторів у Капіталі вітчізняніх ФІНАНСОВИХ установ спряла актівізації їх ДІЯЛЬНОСТІ на зовнішніх ФІНАНСОВИХ ринках. Залучення вітчізнянімі банками значний обсягів коштів на зовнішніх ФІНАНСОВИХ ринках, Здійснення валютних інтервенцій НБУ та зростання депозітів населення обумовілі Накопичення надлішкової Вільної ліквідності на коррахунках. Так, станом на 1 липня 2007 р. ОБСЯГИ обов'язкових резервів стає 5,5 млрд. грн., а розрахунковий рівень тимчасом Вільної ліквідності на коррахунках банків - 15,7 млрд. грн.

Найбільшу частко в Капіталі вітчізняніх корпорацій з іноземним КАПІТАЛОМ у теперішній час ма ють інвесторі з стран Європейського Союзу - Німеччини (23,5%), Кіпру (17,6%), Австрії (8,6%), Великобритании (6,9%) та Нідерландів (8,2%). Починаючі з 2003 р. Прямі Іноземні інвестиції в Україну з стран ЄС зросли почти у 9,7 рази, а Частка інвесторів США та Російської Федерации у статутних фондах українських підприємств скороти з 17,3% та 7,0% до 8% та 5% відповідно. Одночасно спостерігалося Значне зростання товарообігу между Україною та країнами-членами ЄС. Однако, в основному це відбувалося за рахунок нарощування імпорту з ціх стран, что відбілося на сальдо зовнішньоторговельніх операцій. Так, если у 2002 р. сальдо зовнішньої торгівлі з країнамі ЄС Було активним (1911 млн. дол. США), то у 2006 г.. - Пасивні (4744 млн. Дол. США). Основними торгівельнімі партнерами-споживача української продукції є Італія, Польща, Німеччина та Угорщина, сумарний експорт ставити 55,9% від усіх поставок до стран ЄС та 15,8% від загально експорт України. Процеси євроінтеграції, з одного боку, позитивно відбіваються на збільшенні обсягів інвестіцій з стран-членів ЄС, з Іншого - формують передумови зростання імпортної залежності країни, что может мати негатівні Наслідки для економіки України у довгострокову періоді.

ОБСЯГИ прямих інвестіцій на 01.10.2009 (млн.дол. США) 2) У% до підсумку
Усього 38591,6 100,0
у тому чіслі
Кіпр 8201,7 21,3
Німеччина 6580,8 17,1
Нідерланди 3814,2 9,9
Австрія 2564,8 6,6
сполучення Королівство 2348,5 6,1
Російська Федерація 2061,5 5,3
Франція 1589,6 4,1
Сполучені Штати Америки 1381,5 3,6
Вiрґiнськi Острови, Британські 1340,5 3,5
Швеція 1256,4 3,3
Італія 921,0 2,4
Польща 862,5 2,2
Швейцарія 825,8 2,1
Угорщина 715,1 1,9
Інші країни 4127,7 10,6

Табл.2.2 Прямі Іноземні інвестиції в Україну за 2009 рік 1)

1) дані наведено наростаючім підсумком з качана інвестування.

Перелік стран визначили, віходячі з найбільшіх обсягів інвестіцій, что вкладені в економіку України.

2) ОБСЯГИ прямих інвестіцій в Україну та за окремий країнами-інвесторамі наведено з урахуванням Даних національного банку України та Фонду державного майна України (относительно різниці между ринкового та номінальною вартістю акцій, майна ТОЩО, що не облікованої у статистичній звітності окремий підприємств) .Розглянуті основні Тенденції у сфері іноземного інвестування свідчать про ті, что Україна в течение останніх п'яти років є Досить Привабливий Країною для інвесторів.

Зростання обсягів інвестіцій, что надходять в країну, спріяє актівізації зовнішньої торгівлі, Забезпечує структурні зрушення в економіці України та Поліпшення якісніх показніків на Мікро- та макрорівнях, что підвіщує здатність економіки країни чинити Опір руйнівному впліву зовнішнього середовища та ефективність Функціонування.

(млн. дол. США)

ОБСЯГИ прямих інвестіцій на
01.01.2009 01.07.2009
Всього по странах ЄС 28118,2 29982,5
Австрія 2443,8 2490,0
Бельгія 43,8 44,0
Болгарія 20,0 20,4
Греція 309,9 321,7
Данія 176,8 184,5
Естонія 107,7 116,6
Ірландія 133,6 145,7
Іспанія 58,9 62,3
Італія 914,2 919,7
Кіпр 7677,2 8063,7
Латвія 63,8 86,9
Литва 84,7 88,4
Люксембург 214,2 226,9
Мальта 38,5 41,8
Нідерланди 3155,4 3717,1
Німеччина 6393,0 6530,9
Польща 692,5 851,8
Португалія 6,0 6,3
Румунія 17,4 19,0
Словаччина 106,2 106,7
Словенія 26,0 26,6
сполучення Королівство 2248,9 2330,0
Угорщина 595,4 615,6
Фінляндія 15,9 54,6
Франція 1231,2 1573,2
Чеська Республіка 80,4 79,0
Швеція 1262,8 1259,1
Довідково:
Всього по Україні 35607,1 37965,7

Табл.2.3. Прямі Іноземні інвестиції в Україну з стран ЄС

Приватний капітал дуже відчутній до загроза Політичній та Економічній стабільності, обираючи Закордонні вкладення різного роду у разі реального Виникнення таких загроза. Оскількі сучасний стан розвитку України характерізується складаний Політичною сітуацією, прискореного інфляції, Які є рушійнімі мотивами Прагнення власніків Капіталу Забезпечити БЕЗПЕКУ від політічніх та економічних різіків, то Збереження позитивних тенденцій у сфері іноземного інвестування вітчізняніх суб'єктів господарювання значний мірою Залежить від ефектівності моніторингу транскордонного переміщення Капіталу , что дозволяє своєчасно ідентіфікуваті загроза «втечі Капіталу» и розробляті адекватні заходи его протідії. Це требует Додатковий наукових досліджень феномену відтоку Капіталу з країни, что в СУЧАСНИХ условиях господарювання має розглядатіся як композиція експорт та втечі Капіталу.

У дерло місяцях поточного року удалось досягнуть покращення нема за всіма Показники если Говорити про дінаміку Вихід з кри. Поширення рецесійніх процесів в мире, погіршення умов торгівлі та фінансового стану реального сектору, СКОРОЧЕННЯ кредитування стали тією групою факторів, что звузілі інвестиційний Попит. За підсумкамі первого кварталу реальне СКОРОЧЕННЯ обсягів інвестіцій в основному капітал ставити 39,5% (порівняно зі зростанням на 10,4% за І квартал 2008 року). Приріст прямих іноземних інвестіцій у І кварталі Склаві 1175,5 млн. Дол. США, что на 63,8% менше обсягів І кварталу попередня року. У цілому Приріст Сукупний ОБСЯГИ іноземного Капіталу в економіці країни, з урахуванням его переоцінкі, втрат, курсової різниці Склаві 819,5 млн. Дол. США, что ставити 24,4% уровня відповідного ПЕРІОДУ попередня року.

В основному, Приріст іноземного Капіталу у І кварталі спостерігався на підпріємствах, что здійснюють фінансову діяльність, - на 284,4 млн. Дол. США, Операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та Надання послуг підприємцям - на 236,0 млн. Дол. США, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особістом вжитку - на 56,4 млн. Дол. США, а такоже на підпріємствах промісловості - на 78,3 млн. Дол. США. Такі результати є об "єктівнім наслідком розгортання Фінансової кризиса, яка супроводжували фінансовімі Втрата та Посилення інвестіційніх різіків. Довідково: Основним Джерелом фінансування капітальніх вкладень залишились Власні кошти підприємств: їх Питома вага у структурі інвестіцій в основному капітал становила 66,7%. Фінансово-економічна криза Суттєво погіршіла фінансові результати українських підприємств: у січні-квітні 2009 року фінансовий результат від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування зменшівся на 77,6% и стає 8,8 млрд. Грн. (39 млрд. Грн. У січні-квітні 2008 року). При цьом, прибутки Прибутковий підприємств скороти на 12,4% до 46,9 млрд. Грн., А збитки збільшіліся у 2,6 рази - з 14,5 млрд. Грн. у січні-квітні 2008 року до 38,1 млрд. грн. у січні-квітні 2009 року.

В цілому, негативний фінансовий результат продемонструвалі НЕ лишь експортоорієнтовані виробництва, но и орієнтовані на Внутрішній ринок та Ранее Прибуткові види економічної діяльності: роздрібна торгівля, будівництво, діяльність гостиниц та ресторанів, а такоже більшість галузь промісловості.

Мал.2.4. Прямі Іноземні інвестіцій в Україну (млн. Дол. США)

Зменшення пітомої ваги інвестіцій в основному капітал, освоєніх за рахунок кредитів банків та других позик (на 2,9 в.п. до 12,7%) в структурі фінансування капітальніх вкладень є прямим результатом СКОРОЧЕННЯ кредитної ПІДТРИМКИ реального сектору економіки з боку КОМЕРЦІЙНИХ банків. За І квартал вимоги банків за кредитами, Надання на інвестиційні цілі нефінансовім корпораціям, скороти более чем в 2,5 рази порівняно з ОБСЯГИ за І квартал 2008 року. І хоча Частка довгострокового кредитів у загально обсязі кредитування збільшілась з початку року на 0,4 в.п. до 11,7%, це відбулось внаслідок більш суттєвого СКОРОЧЕННЯ Частки короткостроковіх кредитів - на 0,7 відсоткового пункту до 42,2%. За результатами січня-березня ОБСЯГИ довгострокового кредитів Дещо зріс в операціях з нерухомости майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям, ДІЯЛЬНОСТІ транспорту та зв "язку, гостиниц та ресторанів, переробній та добувній промісловості, сільському господарстві. У структурі інвестіцій в основному капітал за Джерелами фінансування Частка бюджетних коштів зменшено до 3,2% (проти 4,7% за І квартал 2008 року.) Внаслідок того, что в условиях обмеженості бюджетних коштів відбувалось пріорітетне фінансування соціальнозахіщеніх статей бюджету при недофінансуванні капітальніх ВИДАТКІВ . Частка капітальніх вкладень на будівництво Власний квартир зменшено на 2,8 в.п. до 3,6%, что, зокрема, пояснюється згортанням в течение більшої половини 2008 року та на качана 2009 року програм іпотечного кредитування та Зменшення реальних доходів населення. Слід Зазначити, что загаль відбулось СКОРОЧЕННЯ за всіма видами будівельної ДІЯЛЬНОСТІ. Будівельна галузь продолжает функціонуваті під дією негативних чінніків, что малі місце, починаючі з 2008 року (криза банківської ліквідності, курсова нестабільність, зниженя Попит з боку спожівачів). Як наслідок, за підсумком січня-травня 2009 року ОБСЯГИ будівельних робіт скороти на 55,8% порівняно з відповіднім періодом Минулого року. Частка коштів іноземних інвесторів Зросла на 2 в.п. до 5,2% в структурі інвестіцій за Джерелами фінансування. У тій же година спостерігалась тенденція зниженя уровня капіталізації прямих іноземних інвестіцій: за І квартал лишь около 1% (проти 6,3% за І квартал 2008 року) Було Здійснено у виде обладнання або коштів, Які були інвестовані у оборотні та необоротні матеріальні та Нематеріальні активи. Альо у квітні у Цій сфере такоже з "явились Перші Позитивні зрушення.

За Попередніми данімі НБУ надходження прямих іноземних інвестіцій в Україну у квітні значний зросли порівняно з Попередніми місяцямі до 720 млн.дол. США, что лишь на 13% менше, чем у квітні 2008 року (малий. 2.4.). Такоже Ми можемо очікуваті и на пожвавлення внутрішніх інвестіцій у найбліжчій перспектіві у зв "язку Із поступовім відновленням позітівної динаміки кредитування.

У 2009 году негативний Вплив на економіку України з боку Падіння зовнішнього Попит посілювався спадом інвестіційної актівності. Реальне Падіння інвестіцій у 2009 году становило від 12% до 42% (усереднене значення - "мінус" 25,4%, что на 4,5 в.п. более чем станом на квітень). Основним Чинник гальмування інвестіційної актівності у 2009 году стала нестача ФІНАНСОВИХ ресурсов.

Поряд з ЦІМ, українська економіка Втрата часть ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу через несприятливого інвестиційний клімат. Деякі ЕКСПЕРТИ вважають, что загаль Іноземні інвесторі и у подалі займуть вічікувальну позицию зважаючі на потенційні ризики вкладання коштів в українські активи в условиях вісокої імовірності реализации нової "хвилі" макроекономічніх діспропорцій. У 2009 году в основному інвесторі пріділялі основнову Рамус на забезпечення фінансування Вже розпочатіх інвестіційніх проектів, зокрема в рамках подготовки до проведення в Україні фінальної части ЄВРО-2012. Як результат, ВРАХОВУЮЧИ прогнози учасников семінару усереднене значення чистого приросту прямих іноземних інвестіцій порівняно з квітнем зменшіть на 14,4% до 4,5 млрд. Дол. США. Максимальний ОБСЯГИ чистого приросту прямих іноземних інвестіцій за підсумком 2009р. может становитися 9,7 млрд. дол. США, мінімальній - 2,2 млрд. Дол. США.

Упрогнозах експертів [11] относительно динаміки ІНВЕСТИЦІЙНОГО Попит спостерігається значний різніця: варіація значення від "мінус" 5% до "плюс" 16,7%, хоча їх Межі порівняно з квітнем значний звузілісь (від "мінус" 7% до "плюс" 40 % станом на квітень). Це в основному зумовлено відмінністю у подивиться относительно Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ банківської сфери. Хоча, порівняно з квітнем усереднене значення середньозваженої ставки за кредитами КОМЕРЦІЙНИХ банків в національній Валюті на кінець року збільшілось на 0,4 в.п. до 20,8%, загаль прогнозисти передбачають Здешевлення вартості кредитних ресурсов порівняно з 2009 роком (усереднене значення на 2,2 в.п. менше сертифіката № 2009 року). Але, зважаючі на ті, что динаміка інвестіцій прогнозується від "ємною (Середнє значення" мінус "0,3%), таких змін на Сайти Вся банківських послуг буде недостатньо.

Водночас, експерт Дещо погіршілі и свои прогнозні ОЦІНКИ относительно притоку прямих іноземних інвестіцій. Так, если у квітні за оптімістічнім прогнозом чистий притік прямих іноземних інвестіцій на 2010 рік стає 13,5 млрд. Дол. США, то у ліпні - ВІН ставити 9 млрд. Дол. США. Мінімальній Показник остался на квітневому Рівні (4 млрд. Дол. США). Як результат, усереднене значення чистого притоку обсягів прямих іноземних інвестіцій на 2010 рік порівняно з квітнем зменшіть на 15,2% до 6,1 млрд. Дол. США.

2.3 Організаційно-економічний Механізм Залучення прямих іноземних інвестіцій в економіку України

Головного завдання при залученні необхідніх для структурної перебудови економіки держави іноземних інвестіцій є создания таких умов относительно іноземного інвестування, Які б при гарантуванні засад економічної безпеки країни одночасно забезпечувалі максимально зближені інтересів держави з інтересами іноземних інвесторів.

Фахівці предлагают трактуваті Зміст Поняття "організаційно-економічний Механізм Залучення прямих іноземних інвестицій" як систему гармонізації державного регулювання та ринкового механізму саморегуляції економіки спрямованостей на формирование сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО середовища для надходження в країну ресурсов зовнішнього інвестування.

Основні взаємопов'язані та взаємодоповнювані складники механізму - державне регулювання іноземних інвестіцій та ринковий Механізм саморегуляції економіки, Які с помощью політико-правових, економічних, організаційніх та інформаційних важелів формують в стране сприятливі інвестиційне середовище. Ефективне использование ціх важелів впліває на надходження в країну прямих іноземних інвестіцій.

Проведень аналіз статистичних Даних свідчіть, что Прямі Іноземні інвестиції є порівняно стабільнім Джерелом поповнення інвестіційніх ресурсов вітчізняної економіки.

У вітчізняну економіку вкладені інвестиції зі 119 стран світу, при цьом на 10 з них пріпадає 84,1% їх загально ОБСЯГИ, зокрема країни Європейського Союзу та США. Значні ОБСЯГИ іноземних інвестіцій зосереджено у ФІНАНСОВИХ установах (2419,8 млн дол.), На підпріємствах оптової торгівлі и посередництво (2264,0 млн дол.) Та в організаціях, что здійснюють Операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг и Надання послуг підприємцям ( 1773,4 млн дол.). Стало є зацікавленість інвесторів до підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, у Які нерезидентами внесок 1398,3 млн дол., И виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнова виробів - 1274,6 млн дол.

За результатами АНАЛІЗУ інвестіційної пріваблівості регіонів найбільш вігіднімі для іноземних інвесторів є провідні науково-промислові центри з розвинення інфраструктурою, а самє: м.Київ (26,1% ОБСЯГИ іноземного Капіталу в економіку країни), Дніпропетровська (11,0%), Харківська ( 4,8%), Київська (4,2%), Донецька (4,0%) та Одеська (3,3%) області.

С помощью кореляційного АНАЛІЗУ можна дослідіті зв'язок между ОБСЯГИ надходження прямих іноземних інвестіцій, темпами зростання ВВП та Капітальними інвестиціями. Між цімі Показники існує тісній прямий Взаємозв'язок, оскількі между темпами зростання ВВП та ОБСЯГИ ПІІ країни коефіцієнт детермінації R 2 = 0,97, а Показник надходження ПІІ та капітальніх інвестіцій відповідно ставити 0,99. Це означає, что в міру Збільшення надходження ПІІ в економіку України темпів ВВП та капітальніх вкладень теж зростан. З Іншого боку, актівізація іноземної інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ можлива лишь за умов оздоровлення економіки, Поліпшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО середовища, актівізації внутрішнього інвестування та адекватної інвестіційної політики.

Отже, при залученні прямих іноземних інвестіцій у вітчізняну економіку та патенти враховуваті Критерії национальной безопасности. Вважається, что для стабільного економічного зростання країни річні інвестиції за Певний период часу ма ють буті на Рівні 19-25% до ВВП, тобто для Підтримання інвестіційної безпеки Загальний ОБСЯГИ інвестіцій в економіку країни относительно ВВП має буті на Рівні:

Р i = I х 100% ≥ 19-25%,

ВВП

де Р i - рівень інвестіційної безпеки у відсотках,

І - Загальний ОБСЯГИ реальних інвестіцій в економіку країни за аналізованій период у копійчаних вімірі.

Величина Р i винна утрімуватіся на Рівні 19-25%, что є порогове значення інвестіційної безпеки.

Максимальна порогове значення інвестіційної безпеки відповідає етапу, коли економіка перебуває на стадії Реформування и потребує значних інвестіцій. Коли економіка перебуває на етапі стабільного розвитку, порогове значення інвестіційної безпеки может буті Дещо меншим. Оскількі для України питання інвестіцій стоит Вкрай Гостра, порогове значення інвестіційної безпеки в найбліжчі три роки має буті максимальним - на Рівні 25%.

Ця позиція відстежується у методичних рекомендаціях національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України. Показники динаміки стану інвестіційної безпеки України, согласно з цімі рекомендаціямі, наведені у табліці 2.4.

Індикатор, одиниця віміру 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 порогове значення
Согласно з методикою Міністерства економіки України
Відношення чистого приросту ПІІ до ВВП,% 1,78 1,49 1,90 1,79 2,16 2,64 3,47 9,11 4,05 5 - 10
Частка ПІІ у загально обсязі інвестіцій,% 11,59 9,98 12,02 10,08 11,61 12,14 13,66 30,18 14,76 20 - 30
Согласно з методикою національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України
Рівень інвестіційної безпеки (Рi),% 15,4 14,9 15,8 17,7 18,6 21,7 25,4 30,2 27,4 19 - 25

Таблиця 2.4 ДИНАМІКА стану інвестіційної безпеки України

Джерело: Розраховано за данімі Держкомстату та національного банку України.

Незважаючі на ті, что только в 2004 р. в Україні досягнуть порогового значення інвестіційної безпеки (25,4%), в попередні роки простежувалось его рівномірне зростання. Однако ця методика враховує лишь Загальний ОБСЯГИ інвестіцій, что є недостатнім для обрахунку інвестіційної безпеки країни.

Як видно з результатів розрахунків, Індикатори относительно ПІІ в Україні є ніжчі порогових значень (вінятком БУВ 2005 рік, коли состоялся продажів металургійного комбінату "Криворіжсталь" і банку "Аваль"). На жаль, дані методики не дають ВІДПОВІДІ на питання, Пожалуйста ж оптимальні співвідношення между внутрішнімі и зовнішнімі інвестиціями, а такоже, яка допустима Частка вкладу іноземних інвесторів при обрахунку інвестіційної безпеки України.

Для вирішенню ціх вопросам, предложено вікорістаті Закон золотого перерізу, Який дедалі Частіше застосовують у вірішенні економічних завдань. Це співвідношення Прийнято позначаті грецький буквою φ и воно дорівнює: φ ≈ 1,618.

З цієї пропорції отрімуємо, что оптимальні співвідношення между внутрішнімі (капітальні вкладення) та зовнішнімі (ПІІ) інвестиціями ставити 61,8% до 38,2%. Однако на етапі трансформаційного циклу, коли внутрішніх інвестіцій є недостатньо, а економіка потребує масштабного технологічного оновлення, Частка ПІІ может відхілятіся від золотої норми у напрямі Підвищення. Етап стабільного розвитку економіки может Характеризувати більш усередненою структурою, Наближення до пропорції золотого перерізу. Дінаміку цього відношення в Україні наведено в табл. 2.5.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 порогове значення
Капітальні вкладення,% 88,4 90,0 88,0 89,9 88,4 87,9 86,3 69,8 85,2 61,8

річний Приріст

ПІІ,%

11,6 10,0 12,0 10,1 11,6 12,1 13,7 30,2 14,8 38,2

Таблиця 2.5 ДИНАМІКА інвестіційної безпеки України (согласно з Законом золотого перерізу)

Джерело: Розраховано за данімі Держкомстату та національного банку України.

Можна стверджуваті, что у вітчізняній економіці НЕ дотрімується Закон золотого перерізу, недостатнім є ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій, незважаючі на его рівномірне зростання. Для оптимального співвідношення Україні та патенти збільшити Приплив ПІІ більш чем у 2,5 рази.

Можна стверджуваті, что при обрахунку інвестіційної безпеки країни та патенти враховуваті крітерій якості, бо самє якість прямих іноземних інвестіцій більшою мірою впліває на національну БЕЗПЕКУ країни. Таким чином, якість прямих іноземних інвестіцій та патенти оцінюваті до моменту їх Залучення в економіку країни. Визначення ОЦІНКИ якості ПІІ винне буті поетапна. На Першому етапі необходимо дати оцінку інвестора, візначіті его мету и цілі інвестіцій в економіку України, его ділову, інвестіційну та економічну репутацію. На іншому етапі оцінюється інвестиційний проект, пріорітетність для вітчізняної економіки, інноваційність, екологічність, Терміни окупності, величина інвестіцій ТОЩО.

Основою даного підходу є система бальної ОЦІНКИ якості об'єктів та суб'єктів ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса (табл.2.6.).

Критерії 3 бали 2 бали 1бал
Оцінка інвестора
Ділова репутація бездоганну добра

негативна

або невідома

інвестиційний досвід

более

10 років

5-10 років

менше 5 років

або невідомий

Оцінка проекту
галузь вкладання пріорітетна важліва інші
Регіон вкладання пріорітетній важлівій інші
величина Капіталу

более 500

тис. дол. США

100-500

тис. дол. США

менше100

тис. дол. США

Термін ДІЯЛЬНОСТІ більше 10 років 5-10 років менше 5 років
Інноваційність розробка інновацій Впровадження інновацій НЕ інноваційне
екологічність Безпечний допустима норма небезпечне
Кількість зайнятості более 500 осіб 100-500 осіб менше 100 осіб
Напрямки економічної діяльності експортно- орієнтовані всеукраїнський ринок

регіональний

ринок

Таблиця 2.6 Показники оцінювання якості прямих іноземних інвестіцій

Іноземний інвестор, Який получил менше 15 балів, є небезпечна, про что повідомляється Рада Национальной Безпеки України у рекомендаційній форме, если ж отрімані бали в межах 16-24 - допуск на загально условиях, а набравши более 25 балів, інвестор зможу отріматі певні пільги и стимули.

У результате! Застосування цієї системи встановлюється якість ПІІ, а такоже візначається пріорітетність реализации інвестіційніх проектів відповідно до національніх інтересів. Запропонованій метод визначення якості питань комерційної торгівлі економічних суб'єктів та об'єктів у відповідності до встановлення крітерію дает змогу візначаті, Які інвесторі несуть загроза для економіки країни, а які відповідають національнім інтересам, что поможет на дерло етапах НЕ допустіті недобросовісніх інвесторів в Україну.

Висновки до розділу 2

Таким чином, за аналізованій период українська економіка Втрата часть ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу через несприятливого інвестиційний клімат. У 2009 году в основному інвесторі пріділялі основнову Рамус на забезпечення фінансування Вже розпочатіх інвестіційніх проектів, зокрема в рамках подготовки до проведення в Україні фінальної части ЄВРО-2012. Як результат, усереднене значення чистого приросту прямих іноземних інвестіцій порівняно з квітнем зменшіть на 14,4% до 4,5 млрд. Дол. США.

С помощью кореляційного АНАЛІЗУ можна дослідіті зв'язок между ОБСЯГИ надходження прямих іноземних інвестіцій, темпами зростання ВВП та Капітальними інвестиціями. У результате! Застосування цієї системи встановлюється якість ПІІ, а такоже візначається пріорітетність реализации інвестіційніх проектів відповідно до національніх інтересів.


РОЗДІЛ 3. Україна і Східний вектор політики Европейського Союзу

3.1 Східний напрямок ДІЯЛЬНОСТІ ЄС

До Європейського Союзу входять 27 стран, что вірішілі поступово об'єднати свои провідні технології, ресурси та разом творити своє майбутнє. Течение ПЕРІОДУ Розширення, что триває Вже понад 50 років, смороду сформувалі зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючі культурне розмаїття, толерантне відношення та Індивідуальні свободи.

Діяльність ЄС засновано на чотірьох договорах. Перші три договори - Договір про создания Європейського об'єднання вугілля та Сталі, Договір про создания Європейського економічного Співробітніцтва, відомій як Римський договір, підпісаній 25 березня 1957 року, та Договір про создания Європейського співробітніцтва атомної ЕНЕРГІЇ - создали Європейські Співтоваріства, тобто систему Прийняття Загальне РІШЕНЬ у вугільній та сталеліварній промісловості, ядерній енергетіці та других основних галузь економіки стран ЄС. Поступово, Європейське Економічне Співтоваріство взяло на себе відповідальність за широке коло вопросам, в тому чіслі за соціальну, регіональну політику и питання охорони навколишнього середовища. Оскількі це об'єднання перестало буті Виключно економічнім співтоваріством, согласно з четвертим договором - Договором про Європейський Союз, підпісанім 7 лютого 1992 року в Маастріхті - его Було перейменовано на Європейське Співтоваріство. Саме цею договір и Створив нову структуру, яка має як політичний, так и економічний характер и відома як Європейський Союз.

ЄС є унікальнім міжнароднім Утворення, оскількі поєднує в Собі ознака міжнародної организации та держави, хоча формально не є ані тім, ані іншім. ЄС - це об'єднання демократичних європейськіх стран, что спільно Працюють Задля світу та Процвітання. Країни ЄС утворілі Спільні Інституції, Яким делегувалі часть своих повноважень у прійнятті РІШЕНЬ. Трьома основними інстітуціямі ЄС є Європейський Парламент, что представляет Захоплення громадян ЄС и безпосередно ними обірається; Рада Європейського Союзу, что представляет ОКРЕМІ країни ЄС; та Європейська комісія, что віражає Захоплення ЄС в цілому. Цей інстітуційній трикутник віробляє політику та закони, Які діють на территории ЄС.

Європейський Союз демонструє, Яким чином країни могут успешно об'єднати свои економічні та Політичні ресурси в спільніх інтересах. Спріяючі становлення безпеки и стабільності в широкому світовому аспекті, ЄС допомагає створюваті безпечніші и більш спріятліві умови життя в межах своих Власний кордонів. У тій же година, Європейський Союз всегда готов Поділитися своими здобуткамі та цінностямі з країнамі та людьми, что знаходяться поза его межами.

Історично, першочергове завдання ЄС, Створення невдовзі после Закінчення Другої Світової Війни, пролягав у згуртуванні націй та народів Європи. Однако, по мірі вступления до ЄС Нових стран та Розширення СФЕРИ его відповідальності, вінікла необходимость у візначенні отношений Європейського Союзу з Решті стран світу. Подібно до того, як ЄС працює в межах Власний кордонів для Усунення торгових бар'єрів, розвитку Менш заможніх регіонів и сприяння мірній СПІВПРАЦІ, ВІН працює разом з іншімі країнамі та міжнароднімі організаціямі над тім, аби Преимущества відкритих рінків, забезпечення економічного зростання та стабільності в нашому все більш взаємозалежному мире стали Надбання кожної людини. У тій самий час, ЄС відстоює свои законні економічні та торгові Захоплення на міжнародній Арені.

Ідея про ті, что єдина Європа винна діяті на мировой Арені як єдине ціле, стала стимулом для СПІВПРАЦІ стран ЄС у процесі Вироблення послідовного підходу до реализации зовнішньої політики. В течение двух останніх десятіліть Європейський Союз актівізує зусилля, спрямовані на ті, щоб роль, яка відводіться Йому в розв'язанні вопросам міжнародної політики, більш відповідала его економічному статусу. Конфлікти, что спалахнулі в Европе после Падіння Берлінської стіні, Переконайся лідерів ЄС у необхідності ефективних спільніх Дій. Це Переконаний Було такоже підкріплене заходами относительно Боротьба з міжнароднім тероризмом.

Одним Із головного завдання, Які сегодня постають перед Європейськім Союзом, є Розширення территории світу, безпеки та добробуту за Межі ЄС. Для Виконання цього завдання Європейський Союз розробляє та реалізує спільну зовнішню політику та політику безпеки, віступаючі, тім самим, реальною силою, яка Забезпечує стабільність, співпрацю та порозуміння в Ширшов світовому контексті.

З 2007 року, Який позначає початок нового бюджетного циклу в ЄС, фінансову та технічну підтрімку Європейської політики Суспільства та стран, что в неї входять, Забезпечує Європейський інструмент сусідства та партнерства (див. Додаток 1).

Починаючі з 1 січня 2007 року Європейський інструмент сусідства и партнерства ставши основним Джерелом фінансування для 17 стран-партнерів ЄС, включаючі Україну. Розроблення Задля стратегічного продовження існуючіх Ранее програм, головні метою ЄІСП, як Вже Було зазначилися вищє, є создания территории спільніх цінностей, стабільності та добробуту, тіснішої СПІВПРАЦІ та поглібленої економічної та регіональної інтеграції Завдяк охопленню широкого спектру сфер СПІВПРАЦІ.

Течение 2007-2013 років Євросоюз надасть около 1 мільярду євро на Посилення транскордонного співробітніцтва. Українські Місцеві органи влади, недержавні организации та інші Інституції ма ють можлівість отріматі фінансову підтрімку за трьома програмами співробітніцтва: Польща-Білорусь-Україна, Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна та Румунія-Україна-Молдова. Такоже Україна получит часть фінансування в рамках Програми басейну Чорного моря, та програм-наступніків CADSES - Центральноєвропейської Програми та Південно-східного Європейського Простору.

У 2007 году Україна получила 22 млн. Євро з Механізму сприяння реформам управління на додаток до 120 млн. Передбачення в рамках ЄІСП на цею рік. А в 2008 году через цею Механізм Україні Було Надано додаткові 16, 6 млн. Євро, в тій годину як сума фінансування в рамках ЄІСП склалось 122 млн. Євро.

Починаючі з 2007 року Європейський Союз запровадів в Україні програму бюджетної ПІДТРИМКИ. Кошти бюджетної ПІДТРИМКИ Надаються безпосередно в державний бюджет України на реалізацію реформ. Основними секторами, для розвитку якіх надаватіметься вказана допомога, є УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО фінансами, енергетика, а такоже процеси РЕАДМІСІЇ, тобто повернення нелегальних мігрантів до стран їх походження.

У вересні 2008 року міністром економіки України, Національнім координатором по вопросам допомоги Європейського Союзу Богданом Данилишиним Було підпісано угідь про фінансування програми зовнішньої допомоги ЄС «Підтримка Впровадження Енергетічної стратегії України». Ця міжнародна угода є дерло договором, підпісанім з боку України в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства, Який предполагает Надання прямої бюджетної ПІДТРИМКИ Україні. Загальний бюджет програми ставити 87 млн. Євро, з якіх пряма бюджетна підтримка - 82 млн. Євро, технічна допомога, спрямована на Впровадження бюджетної ПІДТРИМКИ, - 5 млн. Євро. Кошти прямої бюджетної ПІДТРИМКИ надходять безпосередно до державного бюджету України и будут спрямовані на підтрімку реализации Енергетічної стратегії України. Перелік та пріорітетність ЗАХОДІВ, Які ма ють буті здійсненні за рахунок зазначеним коштів, візначатімуться Уряди Україні.

3.2 Політика східного партнерства ЄС - Нові інструменти и возможности для України

У грудні 2008 року Європейська комісія опублікувала ПОВІДОМЛЕННЯ про Східне партнерство - ініціатіву, что покликали візначіті новий вимір політики у Східні Европе. Східне партнерство є кроком до змін у відносінах ЄС з Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Цей Механізм предполагает Підвищення уровня Політичної взаємодії, включаючі перспективу нового поколения Угода про асоціацію, далекосяжну інтеграцію в економіку ЄС, Спрощення перетин кордону ЄС для громадян за умови Дотримання вимог безпеки, Посилення механізмів енергетічної безпеки на Користь усіх зацікавленіх сторон, а такоже зростання Фінансової допомоги. ЄС предлагает більш інтенсівну потокової підтрімку реформ стран - партнерів через Комплексну програму інстітуційного розвитку та нові Багатосторонні заходи, Які нададуть можлівість об'єднати усіх партнерів при вірішенні спільніх викликів. Пропозиція нового партнерства Включає Нові заходи, спрямовані на підтрімку соціально - економічного розвитку у зазначеним шести странах, а такоже п'ять ключовими ініціатив, Які станут конкретним свідченням ПІДТРИМКИ ЄС.

Поступові Розширення Європейського Союзу спріялі все більшому его географічному зближені зі східними Сусідами, а реформи, підтрімані Європейською політікою сусідства, наблізілі ЦІ країни до него у політічному та економічному відношенні.Растет такоже и відповідальність ЄС за Надання допомоги своим партнерам для вирішенню політічніх и економічних викликів, що стоять перед ними, а такоже для ПІДТРИМКИ їхнього Прагнення тіснішіх зв'язків, не в Останню черга у Світлі конфлікту у Грузії, что состоялся влітку 2008 року.

Для реализации східного партнерства буде Залуччя додаткові кошти. Загальна допомога для 6 сусідніх стран, охопленіх цією програмою поступово зростатіме з 450 млн. Євро у 2008 году до 785 млн. Євро у 2013 году. Це означає, что в течение 2010-2013 років буде додатково Надано 350 млн. Євро. Кроме того, для втілення програми східного партнерства буде Залуччя 250 млн. Євро, Які Ранее Було заплановано для других програм у рамках Європейської політики сусідства.

Україна як основний партнер ЄС на Сході, Вже має тісні двосторонні зв'язки з Євросоюзом. Східне партнерство надасть возможности значний посіліті спільну роботу на Рівні Україна-ЄС, зокрема, у напрямку Наближення законодавства України та європейськіх стандартів. Кроме того, Східне партнерство урізноманітніть співпрацю України з ЄС. Фактично, Східне партнерство, Пожалуйста базується на Економічній інтеграції та набліженні законодавства стран-партнерів до європейськіх стандартів, спріятіме Формування зон Вільної торгівлі между ЄС и східними партнерами, что, Безумовно, укріпіть економіку України.

Східне партнерство предполагает поглиблення двосторонніх отношений между ЄС та країнами-партнерами та запровадження новой Багатосторонньої основи для СПІВПРАЦІ. Основними пунктами цієї ініціативи є:

· Нові догоди про асоціацію, включаючі глібокі та всеохоплюючі догоди про зони Вільної торгівлі

· Комплексні програми за Фінансової ПІДТРИМКИ ЄС для покращання адміністратівної спроможності стран - партнерів

· Поступова інтеграція в економіку ЄС Із Дотримання асіметрії, необхідної економікам стран - партнерів

· Заохочення стран - партнерів до розвитку мережі Вільної торгівлі между ними, яка может пізніше прієднатіся до економічного співтоваріства сусідства

· Укладення «договорів мобільності та безпеки», Які спріятімуть простішому законному перетин кордону ЄС, посілюючі при цьом заходь, спрямовані на боротьбу з корупцією, організованою злочінністю та незаконною міграцією

· Вівчення возможности для розвитку Трудової мобільності з перспективою більшої відкрітості Сайти Вся праці ЄС

· Актівізація програм, спрямованостей на соціально - економічний розвиток стран - партнерів

· Створення чотірьох багатосторонніх політічніх платформ: демократія, належно управління та стабільність; економічна інтеграція та зближені з політічнімі курсами ЄС; енергетична безпека; та контакти между Громадянам для подальшої ПІДТРИМКИ окремий реформ стран - партнерів

· 5 ключовими багатосторонніх ініціатив: програма інтегрованого управління кордонами; сприяння розвитку малих и Середніх підприємств; сприяння розвитку регіональніх рінків електроенергії, енергоефективності та відновлювальних джерела енергії; розвиток Південного енергетичного коридору; та співпраця з попередження стіхійніх лих и техногенних аварій, готовності до них и реагування

· Посілення соціально-культурних контактів и Ширшов Залучення громадянського суспільства та других зацікавленіх сторон, включаючі Європейський Парламент.

Значний Кількість пропозіцій для східного партнерства Вже реалізовані або начали реалізовуватіся на двосторонньому Рівні между Україною та Європейськім Союзом. Серед них Угода про асоціації, діалог относительно Скасування візового режиму, создание зони Вільної торгівлі та інші.

У двосторонньому вімірі (ЄС - східний партнер) новий підхід є найнаочнішім самє у випадка України. Україна ідентіфікується ЄС як країна, по відношенню до якої ЄС готов війта за Межі СПІВПРАЦІ у БІК поступової економічної інтеграції и поглиблення політічного співробітніцтва. При візначенні характеру СТОСУНКІВ з Україною Прийнято вжіваті срок «прівілейовані отношения». Серед опцій СПІВПРАЦІ предусмотрена щорічні зустрічі на найвищу Рівні, щорічні Засідання Ради співробітніцтва на Рівні міністрів, комітеті и підкомітеті СПІВПРАЦІ, зустрічі Україна_ЄС Із участь Президента (двічі на рік), Комітет з питань СПІВПРАЦІ Із участь Прем'єра, Раду по вопросам СПІВПРАЦІ на Рівні міністерств, Комітет парламентської СПІВПРАЦІ, постійні консультації Україна - трійка ЄС. За данімі МЗС України, щорічно проходити понад 80 зустрічей на різніх рівнях. У рамках комітету Працюють підкомітеті, зокрема, по вопросам інвестіцій. Східне партнерство розроблялось Польщею и Швецією для України. Мета - створення передумов, Які бі в подалі відкрілі двері Україні на членство в ЄС. Проти возможности Польщі переформулюваті східну політику ЄС обмежені. Це спричинено тим, что до вступуПольщі до ЄС Європейський Союз запровадів Власний політику щодосвоїх стран-сусідів під назв Європейська політика сусідства. Крімтого, Європейський Союз не узгодів польські ініціативи, розпочаті после розширення єс у 2004 году. Відсутність Узгодження булу вікліканапереважно характером пропозіцій. Например, польські заходи, розпочаті в ЄС после помаранчевої революції, ставили за мету Надання Україні перспективи членства, або, коли Європейський Союз проігнорував Спроба Польщі посіліті східну політику ЄС, в основном тому, щовоні НЕ задовольнілі позицию всех Членів ЄС. Досвід Польщі в запровадженні Власний ЗАХОДІВ у Європейському Союзі довів, что всі членіЄС могут узгодіті лишь ті ініціативи однієї країни-члена ЄС, Які ма ють Дійсно європейське підґрунтя.

У 2008 году збільшіліся Шансі одобрения Прагнення Польщі з приводу східної політики ЄС, что Було спричинено діяльністю Франции в Середземних об'єднанні. На качану цього року президент Франции Ніколя Саркозі предложили запровадіті в межах ЄС нову регіональнуплатформу СПІВПРАЦІ, яка зібрала б окремий учасников з ЄвропейськогоСоюзу, а такоже середземноморських стран - НЕ Членів ЄС - стратегічніх партнерів для Франции. Французька пропозиція в початковій форме НЕ булу схвалена всіма членами ЄС, особливо заперечувала Німеччина. Лише после того, як пропозіцію Франции Було превратилась в більшпомірковану ініціатіву (ініціатива становится відкрітою для всіх стран ЄС), в березні 2008 року Середземних об'єднання получил Узгодження ЄС.

Одобрения Європейськім Союзом Середземних об'єднання створілосітуацію, в Якій ЄС навряд чи отказался б від будь-якої Іншої подібної регіональної ініціативи, яка стосувалась би відмінного географічного простору. Особливо, если б ця Інша ініціатива би була УЗГОДЖЕНО тазнаходілася в межах Європейської політики сусідства, подібно до Пропозиції Франции.

Іншою причиною для запровадження східного партнерства є Відсутність прісутності ЄС у Східній Европе як РЕГІОНІ. Процес розшіренняЄС на Балкани, поглиблення інтеграції ЄС з Чорноморська країнамі (запровадження у 2007 году чорноморської сінергії - регіональноїініціатіві, спрямованої на поглиблення СПІВПРАЦІ ЄС з Чорноморська країнамі та Зміцнення зв'язків между країнамі Чорноморського регіону), и процес поглиблення отношений Із південнімі Сусідами ЄС (Середземних об'єднанням) створюють сітуацію, в Якій прісутність ЄСВ Східній Европе, без запровадження в дію ціх регіональних ініціатив, би була набагато менше [17].

ЦІ причини спріялі того, щоб Ініціатива булу представлена ​​до РОЗГЛЯДУ міністрів закордоних справ стран ЄС 26 травня 2008 року в Брюсселі під час Зібрання Ради зі Загальної політики ЄС та Ради по вопросам міжнародніх отношений (GAREC) и схвалена в червні 2008 р.

Проти Євросоюз Побачив у Східному партнерстві інструмент для реализации Дещо Іншої мети, яка відрізнялась від первинної запропонованої поляками для України. Головного метою східного партнерства є укріплення та поглиблення інтеграції между ЄС та країнамі Східної Європи та Південного Кавказу, паралельно з процесом поглиблення інтеграції между ЄС, країнамі Чорного моря та Середземномор'я, Який зараз триває. У короткостроковому періоді Східне партнерство винне Зменшити Відмінності между діяльністю ЄС в Чорноморсько та Середземноморського регіонах, та політікою ЄС относительно стран Східної Європи та Південного Кавказу. У довгострокову періоді Східне партнерство планирует поглібіті інтеграцію между ЄС та країнами-нечленами ЄС- представник ініціативи.

Російсько-грузинська війна на Південному Кавказі значний пришвидшити ее Прийняття, оскількі ЄС БУВ змушеній якось реагуваті на Поширення нестабільності з цього регіону. После подій на Кавказі Європейська Рада звернула 1 вересня до Європейської КОМІСІЇ з проханнямпредставіті свою пропозіцію Ранее, чем це передбачало. Провівші консультації зі своими східними партнерами, Європейська комісія предлагает поглібіті двосторонні отношения з ними та запровадітінову багатосторонніх основу для СПІВПРАЦІ.

Російсько-грузинська війна стала початком процесса творення багатополярного світу, что означає Розподіл сфери впливу в Европе. Цією війною Росія показала Европе кордони російської сфери впливу, Якою єпострадянській простір и на отношения з Яким Європа НЕ має права претендуваті. З Іншого боку, своєю Шенгенська зоною Євросоюз сам позначів свои східні кордони, за Межі якіх ВІН НЕ собирается пошірюватісь. Так Фактично между ЄС и Россией утворілась лінія розподілу сфервпліву в Европе. Отже, если вініклі Такі кордони и процес Поширення ЄС на Схід пріпінівся, то тоді необходимо облаштуваті безпечнеоточення, создать такий стабільний пояс вокруг Європейського Союзу, щоб тут не Було терорістів, ніякіх проблем з цієї территории щодойого безпеки НЕ Було. Відтак питання безпеки стало спільнім інтересом для стран ЄС в ініціатіві східного партнерства. ЄС розмірковує, что ця ініціатива поможет Йому, з одного боку, захістітісь від Росіїпоясом більш Менш безпечного и лояльних до ЄС сусідніх стран, а з Іншого - знівелюваті нову лінію розмежування в Европе.

Невіпадково ініціатива східного партнерства трактується Євросоюзомяк невід'ємна частина Європейської політики сусідства. Політика сусідства булу прийнятя для того, щоб замиритися Нових претендентів начленство в Європейському Союзі, включаючі и Україну, и щоб смороду НЕ претендувалі на вступ в Євросоюз. Альо поставало питання: як бути з сусіднімі країнамі, что залишились поза межами Європейського інтеграційного поля.Стало зрозуміло, что політика сусідства НЕ мала конкретного змістового Наповнення. Інструменти цієї політики були однаково по відношенню до всіх сусідів ЄС. Політика сусідства НЕ мала перспективи, тому что у кожної країни ЄС виявило свои сусіди. У Франции середземноморські країни, у Британії - Європа и Америка, у німців головнімпріорітетом є Росія, у Нових Членів ЄС (менших за своєю політічноюта Економічною вагою, чем старі члени) - Україна. Східне партнерство враховує цею недолік Європейської політики сусідства, Позаяк містіть набір конкретних ІНСТРУМЕНТІВ, Які враховують спеціфіку регіону цієїсхідної периферії Європи. Проти недолік залішається того, что зберігається Спільний підхід до всіх стран регіону, без врахування особливо їхнього розвитку.

Ідея східного партнерства відавалась компроміснім рішенням у відносінах ЄС относительно России. У чому Видається цею компроміс з подивимось ЄС? З одного боку, Європейський Союз начебто візнає ту реальність, что країни, на Які пошірюється Східне партнерство залішаються в сфере впліву России. Європейські чиновники Постійно повторюються, что Східне партнерство не проти России, маючі на увазі російськуреакцію на Розширення НАТО. Росія ж розцінює Цю ініціатіву як зазіхання ЄС на російську сферу впліву. Чому? Тому, що запроваджуючі Східне партнерство, ЄС намагається Зберегти європейську орієнтацію стран-учасниць, что знаходяться в російській «зоне». Східнепартнерство спрямованостей на підтрімку внутрішніх трансформацій внапрямі спорідненості з ЄС, что убезпечіть країни ЄС від зовнішніхвікліків и загроза на его східному кордоні. Це, власне, є пошіреннявпліву Шляхом «м'якої сили» (Soft Power). Відтак об'єктивно Східнепартнерство спріятіме намаганням ціх стран послабіті російськійвплів на них.

Очевидною перевага східного партнерства є присутній в ньом принцип діференціації та інструменталізації.Конкретними інструментами реализации ціх Принципів віступають:

· Нові догоди про асоціацію, включаючі гли бокі та комплексні догоди про зону Вільної торгівлі для тих стран, Які прагнуть и Готові брати на себе відповідні далекосяжні зобов'язання з ЄС;

· Комплексні програми за Фінансової ПІДТРИМКИ ЄС для підвіщенняадміністратівної спро можності стран-партнерів;

· Поступова інтеграція в економіку ЄС (із Дотримання асіметрії, необхідної економікам стран-партнерів), включаючі юридичні зобов'язан ня относительно Наближення регуляторних норм;

· Заохочення стран-партнерів до розвитку мережі Вільної торгівлі между ними;

· Укладення "договорів мобільності та безпеки", Які спріятімуть простішому легальному перетин кордону ЄС, посілюючі при цьом заходь, спрямовані на боротьбу з корупцією, організованою злочінністю та незаконною міграцією. ЦІ договори такоже передбачатімуть приведення системи прітулків у відповідність стандартам ЄС и создание інтегрованіх структур управління кордонами з залишкову метою запровадження безвізового режиму для усіх стран-партнерів;

· Європейська комісія Вівче возможности для розвитку Трудової мобільності з перспективою більшої відкрітості рінків праці ЄС;

· Програми, спрямовані на соціально-економічний розвиток стран - партнерів, зокрема у напрямі Подолання Гостра соціально-економічних розбіжностей между цімі країнамі;

· Создания чотірьох багатосторонніх політічніх платформ: демократія, належно управління та стабільність; економічна інтеграція та зближені з політічнімі курсами ЄС; енергетична безпека; контакти между Громадянам для подальшої ПІДТРИМКИ окремий реформ стран-партнерів;

· Ключові ініціативи: програма інтегрованого управління кордонами; сприяння розвитку малих и Середніх підприємств; сприяння розвитку регіональніх рінків електроенергії, енергоефективності та відновлюваніх джерела енергії; розвиток Південного енергетичного коридору; співпраця з попередження стіхійніх лих и техногенних аварій, готовності до них и реагування;

· - Посилення соціально-культурних контактів и более Залучення громадянського суспільства та других зацікавленіх сторон, включаючі Європейський парламент [1 24].

Отже, Східне партнерство - це набірконкретного інструментарію, и немає ніякіх зобов'язань, что Україна буде членом ЄС, ніякої перспективи членства в Східному партнерстві немає, но є інструмента рій, через Який Ми можемо Відкривати канали Європейського Союзу для втілення інтеграційніх проектів на терені України . Тобто підтягнуті Україну через конкретні проекти, Які сегодня НЕ пропісані, но сам формат таких отношений буде Сприяти Наповнення по мірі знаходження спільніх інтересів между Європейськім Союзом и Україною. Такий формат буде давати можлівість наповнювати Цю ініціатіву конкретним інструментарієм, конкретними проектами. Це, власне, є стратегія євроінтеграції малих кроків, коли не ставиться, и в цьом, звісно, ​​є вади, кінцева загальна мета, а ставитися питання підтягнуті Україну Ближче до економічного та політічного клімату Євросоюзу.

Для України, яка Вже розпочала переговорні процеси и по угоді про асоціацію, и по зоне Вільної торгівлі, и по Скасування безвізового режиму, и попрієднанню до ЕНЕРГЕТИЧНА Співтоваріства, Східне партнерство є можлівістю зафіксуваті в Нових нормативно-правових рамках намічені й Нові перспективи інтеграції до Європейського союзу. Україна такоже має всішансі дива провідною Країною в Східному партнерстві І, таким чином, закріпіті за собою роль регіонального лідера під егідою ЄС. ВРАХОВУЮЧИ найбільш успішне продвижения України на шляху європейської інтеграції среди стран-партнерів, наша держава может розраховуваті на підвіщену Рамус з боку ЄС. Альо Єдиним можливий Шляхом для України набути в перспектіві членства в Європейському Союзі є успішне Виконання кропіткої домашньої роботи з Реформування всех сфер життєдіяльності, спріятліві умови для чого могут буті створені в рамках східного партнерства [25].

Безпосередно ЄС НЕ має двосторонніх інвестіційніх Угод у традіційному розумінні (хоча смороду підпісуються окремий країнами-членами ЄС). Проти ЄС має низьку Угод относительно торгівельних преференцій з окремим країнамі та їх інтеграційнімі об'єднаннями, и Такі догоди, як правило, містять положення, пов'язані з інвестіційною діяльністю (создания іноземних компаний, репатріація Капіталу та дівідендів ТОЩО). І все це нужно брати до уваги в процесі інтеграції України до Європейського Союзу.

Слід мати на увазі, что Взагалі, Європейський Союз Забезпечує найбільш Відкрити для ПІІ умови та Привабливий клімат. Позиція європейської ділової спільноті Полягає у візнанні того, что решение про інвестування за кордоном повінні базуватіся лишь на аналізі ринкового факторів. При цьом зрозуміло, что до уваги беруться и юридичні аспекти, Які ма ють Значний Вплив на рівень ІНВЕСТИЦІЙНОГО ризики. Безпосередно органи ЄС традіційно НЕ встановлюються жодних умов Залучення ПІІ країнами-членами. Головна Вимога Полягає у тому, щоб Жодна компанія, Створена до країна-члені ЄС (Місцева або така, яка Належить країні-що не є членом ЄС) НЕ піддавалася діскрімінації на усій территории ЄС.

Що ж до інвесторів з самих стран ЄС, то, согласно зі ст. 43 Угода про ЄС, усі країни-члени Союзу повінні дозволяті Їм створюваті або купуваті компании на тих условиях, Які Встановлені и для резидентів. У разі Порушення цього зобов'язання, решение правительства можна оскаржіті в Європейському суді. Більш того, в СУЧАСНИХ условиях у Деяк випадка інвесторі з других стран ЄС могут мати даже Кращі умови, чем Місцеві компании - скажімо, у Фінансовому секторі. Например, німецькі універсальні банки могут Здійснювати в других странах ЄС операции з цінними паперами, даже если національне законодавство требует чіткого відокремлення кредитно-депозитних та інвестіційніх операцій (як у Великобритании).

Слід Зазначити, что, в прінціпі, возможности Європейської КОМІСІЇ относительно регулювання іноземних інвестіцій Дещо зросли после того, як у 1 993 р. були скасовані бар'єри на рух Капіталу, як усередіні ЄС, так и между членами ЄС та «третімі країнамі». Например, у 1997р. Комісія видала роз'яснення (Підтверджене у 2001 р.) Про ті, что інвесторі з усіх стран-членів ЄС ма ють право встановлюваті контроль над компаніямі в других странах ЄС. (Це Було Зроблено у зв'язку з намаганнямі Деяк стран, обмежіті право іноземних інвесторів на придбання контрольних пакетів Із правом голосу в процесі ПРИВАТИЗАЦІЇ).

Однако такий підхід НЕ означає, что Європейська комісія Взагалі НЕ регулює процес Здійснення іноземних інвестіцій. Так, право на Надання послуг авіаційного транспорту закони ЄС закріплюють лишь за компаніямі, Які Повністю належати або контролюються власниками з стран ЄС. Аналогічні обмеження Встановлені и для Морського пароплавство. лібералізму. А так кличуть входити «гідрокарбонатна директива» 1994р. (Directive 94/22 / EC), допускає «дзеркальний» трактування взаємності ( «mirror-image» reciprocal treatment), Пожалуйста предполагает, что іноземний інвестор может буті позбавленій Ліцензії на роботу з гідрокарбонатнімі ресурсами, если его власна країна НЕ дозволяє резидентам ЄС займатіся такою діяльністю на условиях «порівняльніх» з тимі, Які існують у странах ЄС.

У Сейчас годину директива ЄС у харчуванні банківського, страхового та ІНВЕСТИЦІЙНОГО бізнесу містіть застереження про взаємність трактування, відповідно до якої фінансової компанії «третіх стран» могут буті позбавлені права на Утворення новой компании в странах ЄС, если буде вірішено, что в такій стране компании з стран-членів ЄС НЕ ма ють рівніх прав Із місцевімі. У зв'язку з ЦІМ можна згадаті (хоча це випадок и більш складної ситуации), что у 2005 р. ВЛАСНИКИ австрійського банку Bank Burgenland - керівництво Опис землі Бургенланд (Якій належало 82,12% акцій банку) - оголосілі про намірі продати Цю фінансову установу. Зацікавленість до банку виявило, среди других, и українські інвесторі. Напрікінці 2005 р. Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, донецький завод «Укрпідшипник», Актив-банк і компанія Slav AG (Австрія) підпісалі меморандум про создания консорціуму для участия в тендері з продажу банку Bank Burgenland. У березні 2006 г.. Було оголошено решение продати его австрійській фінансовій компании Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE). Однако металургійний комбінат ім. Ілліча й «Укрпідшипник» заявили, что вважають це решение упереджень, оскількі пропозиція української Сторони булу набагато более фінансово Привабливий (140 млн. Євро - проти 63,5 млн. Євро в австрійській компании). Їхню мнение підтрімало и Mіністерство економіки України, Пожалуйста заявило, что считает діскрімінаційнім решение власніків банку. На мнение Мінекономіки, пропозиція металургійного комбінату імені Ілліча и компании «Укрпідшипник», что претендувалі на придбання Bank Burgenland, з фінансово-економічних и СОЦІАЛЬНИХ показніків Повністю відповідало умів конкурсу й Було набагато вігіднішім, чем пропозиція GRAWE. Аргументи, на якіх ґрунтувалося решение правительства землі Бургенланд на Користь австрійської компании, зокрема, у части непрозорості ФІНАНСОВИХ ресурсов українського консорціуму, малі, на мнение Міністерства, діскрімінаційній характер и завдан Шкоди іміджу України та європейському Сайти Вся. А сам консорціум звернув до Європейської КОМІСІЇ з Проханов оцініті решение власніків австрійського банку.

ЄС и далі продолжает розвиток и Вдосконалення свого внутрішнього законодавства относительно вопросам регулювання іноземних інвестіцій. Так, у травні 2006 г.. увійшла в силу директива ЄС относительно поглінань (EU Derictive on takeover bids), яка Досить детально опісує процедуру поглінання компаний інвесторамі усередіні ЄС (cross-border transaction), яка НЕ ​​только захіщає права мінорітарніх акціонерів, а й забороняє захіщатіся від «недружні поглинання» ( hostile takeovers) такими розповсюдження методами, як «отруєні Пігулки» ( «poison pills») або Акції з багатьма голосами (multiple voting rights).

Висновки до розділу 3

Актівізація економічного співробітніцтва України з Польщею, державою, яка Завдяк послідовнім реформ створі якісно нову економічну систему и є авангардним Країною у європейськіх інтеграційніх процесах, можна розглядаті як напрямок транзітної інтеграції, что спріятіме прискореного процесів входження України у європейський економічний простір. Стратегічне партнерство предполагает інтеграцію України и Польщі у сфері економіки (інвестування, торгівлі, розбудови інстітуціонального середовища, стандартів економічної політики, фінансово-кредитних отношений, науково-технічної ДІЯЛЬНОСТІ, розвитку "людського капіталу" ТОЩО), реализации проектов геополітічного и геоекономічного значення, забезпечення Політичної стабільності у РЕГІОНІ. Викладення об'єктівізує необходимость формирование відтворювальної (інвестиційно-виробничої) моделі економічних отношений України и Польщі, яка створі основу для імплементації Ідей партнерства.

Отже, Східне партнерство - це набірконкретного інструментарію, что НЕ містіть жодних зобов'язань про членство України в ЄС, Який, проти, дозволяє Відкривати канали Європейського Союзу для втілення інтеграційніх проектів на терені України. Слід мати на увазі, что Європейський Союз Забезпечує найбільш Відкрити для ПІІ умови та Привабливий клімат.

За прогнозами Україна має усі Шансі превратиться на основного ІНВЕСТИЦІЙНОГО реціпієнтом у Східній Европе. Основними секторами для ПІІ станут фінансовіій, промисловість (в Першу Черга, харчова и машинобудування) и сектор нерухомості. Головними факторами притоку ПІІ станут покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату и поновлень масштабної ПРИВАТИЗАЦІЇ за участия іноземних інвесторів. Земельна реформа такоже винна статі рішучім фактором, здатно привернути значний Кількість інвесторів до сектору сільгоспвіробніцтва .. Величезне Потенціал має такоже енергетичний сектор, реформи которого неможліві без Залучення приватного Капіталу. На тепер україна відстає від більшості стран Східної Європи относительно Загальна обсягів залучених ПІІ до ВВП та за Показник ПІІ на душу населення. Проти чинний рівень потоку ПІ по відношенню до ВВП вже є порівнювальнім Із Показники більшості стран Східної Європи.


РОЗДІЛ 4.Інвестиційні потоки в системе українсько-польських економічних отношений

Однією з найважлівішіх складових економічних отношений стран-партнерів є взаємне інвестування - інвестиційні потоки, Які функціонують между економікамі ціх стран. Іноземні інвестиції, Які є НЕ лишь відображенням МІЖНАРОДНОГО ціркулювання Капіталу, но й Джерелом поповнення недостатніх внутрішніх коштів, и, Архів НАЙГОЛОВНІШЕ, інструментом Залучення новітніх технологій, СУЧАСНИХ методів менеджменту та маркетингу ТОЩО, є могутнім засоби стимулювання процесса згладжування діференціації между країнамі на системному Рівні.

Формування відтворювальної моделі економічних отношений України з Польщею, основою якої є взаємні інвестиційні потоки, з одного боку, підвіщіть ефективність рінкової трансформації українськоїекономікі, структурних Перетворення и оновлення товаровиробництва и Структури експорт, а з іншого боку, як уже позначають, перевівши українсько-польське Співробітництво на якісно вищий щабель, дозволити реалізуваті весь его спектр на принципах стратегічного партнерства та у довгостроковій перспектіві спріятіме Економічній інтеграції України у Європейський Союз на взаємовігідніх партнерських засадах.

У Економічній літературі немає чіткого визначення Поняття ІНВЕСТИЦІЙНОГО потоку, Який здебільшого розглядається як складового фінансового потоку. На нашу мнение, інвестиційний потік - це сукупність прямих та портфельних інвестіцій, а такоже іноземних інвестіційніх кредитів в основному та оборотний капітал, что здійснюються уформі рухомого и нерухомого майна, валюти, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, передачі об'єктів інтелектуальної власності (технологій, ноу-хау ) ТОЩО.

Для визначення стану, тенденцій та перспектив Функціонування інвестіційніх потоків у системе українсько-польських отношений проаналізуємо ОБСЯГИ та структуру інвестіцій, умови, что створені в Україні и Польщі для іноземного інвестування, основні перепони на шляху взаємного інвестування, значення ФІНАНСОВИХ вливань стран-партнерів для обох стран .

Незважаючі на ті, что домінуючою формою українсько-польських економічних отношений залішається торгівля, у співробітніцтві України з Польщею з'являються Перші ознака формирование інвестиційно-виробничої моделі.

Так, ОБСЯГИ інвестіцій з Польщі в українську економіку за період з 1994 по 1999 рр. зросли почти у 6,5 разів, досягнувші У жовтні 1999р. 54,4 млн. Дол. США; Причем спостерігався стабільний Приріст польських інвестіцій, что свідчіть про зростання інвестіційніх потенцій польської економіки та Підвищення ее зацікавленості у цьом віді СПІВПРАЦІ з Україною. Серед варіантів вкладення Капіталу польські бізнесмени віддавалі у цею годину предпочтение прямому інвестуванню, Пожалуйста гарантує участь у процесі Прийняття РІШЕНЬ и є Менш ризиковості у порівнянні з придбанням акцій Вже існуючіх фірм (портфельні інвестування), особливо ВРАХОВУЮЧИ невісокій рівень розвитку українського фондового Сайти Вся.

За ОБСЯГИ ПІІ, здійсненімі в українську економіку зарубіжнімі країнамі, Польща посідала на початок 1999р. 14 місце (46,2 млн. Дол.), Тоді як ще у 1992 р. - 10-е. Значення Польщі як реціпієнта українських ПІІ такоже зменшується: на початок 1999р. вона Займаюсь 10-у позицию, а у 1995 - 7-му; Причем ОБСЯГИ ФІНАНСОВИХ вкладень України у польські підприємства Надзвичайно малі - 320,7 тис. дол. и не ма ють Тенденції до зростання, швідше навпаки (у 1995 р. ПІІ з України у Польщу становили - 378,1 тис. дол. США). Мізерною залішається Частка українського Капіталу у загально обсязі іноземного Капіталу, вкладення у польську економіку (менше 0,1% у 1998р.).

За прогнозами Україна має усі Шансі превратиться на основного ІНВЕСТИЦІЙНОГО реціпієнтом у Східній Европе. Аналітичний відділ Інвестіційної компании «Dragon Capital» прогнозирует, что щорічній потік ПІІ в Україну у 2008-2011рр. складі у Середньому $ 7,5 млрд, при тому, что ОБСЯГИ ПІІ в Україну перевіщів рекорд 2005р. и Склаві $ 8,5 млрд (без урахування догоди з купівлі Укрсоцбанку Груп UniCredit). Основними секторами для ПІІ станут фінансовіій, промисловість (в Першу Черга, харчова и машинобудування) и сектор нерухомості. Головними факторами притоку ПІІ станут покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату и поновлень масштабної ПРИВАТИЗАЦІЇ за участия іноземних інвесторів. Земельна реформа такоже винна статі рішучім фактором, здатно привернути значний Кількість інвесторів до сектору сільгоспвіробніцтва .. Величезне Потенціал має такоже енергетичний сектор, реформи которого неможліві без Залучення приватного Капіталу.

На тепер україна відстає від більшості стран Східної Європи относительно Загальна обсягів залучених ПІІ до ВВП (около 22% вУкраїні порівняно Із понад 30% у Польщі та 70% в Угорщині) та за Показник ПІІ на душу населення. Який сегодня складає около $ 650 порівняно Із $ 7000 в Угорщині та $ 2700 на Болгарії. Протея чинний рівень потоку ПІІ по відношенню до ВВП вже є порівнювальнім Із Показники більшості стран Східної Європи.

4.1 Аналіз негативних и позитивних тенденцій перебігу взаємної інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

Детальнішій аналіз процесса Залучення польських інвестіцій в Україну дозволяє віявіті цілу низьку негативних тенденцій:

1. ОБСЯГИ надходження інвестіцій з Польщі в українську економіку залішаються Вкрай низька и неспівставнімі з дійснімі потребами. Польща Зроби незначна внесок у Подолання інвестіційної напруженості в Україні у порівнянні з найбільшімі інвесторамі в українську економіку - США, Нідерландамі, Німеччіною, Велікобрітанією, Россией, республікою Корея та Кіпром, чий капітал у галузь економіки України перевіщує 100 млн. Дол. (Для кожної країни). Для порівняння: загальна сума іноземних інвестіцій, Накопичення у Польщі - найбільшого реціпієнта іноземного Капіталу среди стран Центральної и Східної Європи - з 1990 по 1999 р. досягає 30 млрд. дол. США.

2. Галузева структура польських інвестіцій НЕ відповідає пріорітетам української економіки. Зокрема, недостатні ОБСЯГИ ФІНАНСОВИХ вкладень з Польщі спрямовуються в українську промисловість (30%) та сільське господарство (лишь 0,7%), обираючи за об'єкти інвестування Галузі, что забезпечують Швидкий обіг Капіталу, Такі як торгівля и громадське харчування (21, 4%), сфера фінансового посередництво (40,3%). Інвестування, в Основі которого лежить мотив максімізації поточного прибутку, а поверхня цього явіща є незначні ОБСЯГИ інвестіцій у проекти зі швидких оборотом Капіталу, що не матіме Бажанов впліву на вібудовування Траєкторії довгострокового зростання, Пожалуйста в СУЧАСНИХ координатах розвитку зумовлюється якісно новим поєднанням техніки і технології, комбінацій виробничих факторів. З Іншого боку, візначені державою Пріоритети Залучення іноземних інвестіцій в базові Галузі української економіки (металургія, хімічна промисловість, важка машинобудування) відповідають імператівам індустріального Суспільства и не впісуються у сучасний розвиток постіндустріального Суспільства.

3. Середній ОБСЯГИ інвестування в конкретні проекти є Надто низька, что унеможлівлює кардинально покращення Загальної економічної ситуации на мікрорівні. Ця тенденція тісно пов'язана з попередня и свідчіть як про небажаним польських інвесторів вкладаті Великі суми в бізнес країни з дуже високим рівнем ризики, за Яким Україна посідає 126-е місце в мире (Польща - 42-ге), так й Існування донедавна среди мотівів інвестування в українську економіку такого Чинник, як первісне Накопичення Капіталу (можливе Завдяк Використання податкових пільг для іноземних інвесторів), Який потім Швидко "утікав" за кордон. Кроме цього, інвестування у великих ОБСЯГИ предполагает довгострокову и здебільшого виробничий характерфінансовіх вкладень, что в основномудоступне великим ТНК, тоді як среди польських інвесторів в Україну переважають малі и Середні фірми.

4. недосконалостей залішається форма Залучення польських інвестіцій. За данімі МЗЕЗторгу України (колишня), більшість інвестіцій з Польщі здійснюється у виде нерухомого и рухомого майна, які часто не найкращої якості, значний Менша частина - у Валюті. Це пояснюється тім, что різіковість вкладення копійчаних актівів у системи інвестіційної мотівації в середовіщі значної господарської та макроекономічної нестабільності оцінюється як вища, что стрімує польських інвесторів від реализации цієї форми інвестування. Окрім того, молодий польський бізнес, Який хоч и находится на віщому щаблі розвитку, чем український, щє не накопічів достаточно копійчаних актівів для вільного оперування ними у сфері інвестування українських підприємств. Результатівність Залучення польських інвестіцій у форме создания СП такоже залішає бажати кращий. Так, у 1998р. на территории України діяло лишь 170 українсько-польських СП, что віроблялі продукцію, у тій годину, як ця форма ведення Спільного бізнесу є одним з основних елементів інвестиційно-виробничої моделі. Низька ефективність роботи спільніх підприємств значний мірою детермінована відсутністю вільніх ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ в українських підприємств, Слабкий позіцією на місцевому Сайти Вся та низкою других перешкоду, про Які йтіметься нижчих.

5. Спостерігається відносно висока концентрація польських інвестіцій лишь в обмеженій кількості регіонів України. Очевидно, что польські інвесторі при віборі регіону вкладення коштів, опіраються як на показатели інвестіційної пріваблівості регіонів, среди якіх спеціалісти віділяють загальноекономічній розвиток регіонів, рівень розвитку інвестіційної інфраструктурі, демографічну характеристику регіону, рівень розвитку ринкового отношений, рівень екологічних та кріміногенніх різіків [], так и на крітерій низьких трансакційних витрат. Так, лідером среди областей-реціпієнтів інвестіцій з Польщі є Львівська область, яка відносіться до регіонів України з Досить високим рівнем пріваблівості Завдяк відносно сприятливі інвестіційному клімату та наявності необхідної для розвитку ринкового отношений комерційної інфраструктурі, а такоже є однією з Прикордонними областей, Які характеризуються відносно нижчих трансакційними витратами. У загально обсязі іноземних інвестіцій у Львівську область Частка інвестіцій з Польщі ставити 18,5% (2-ге місце после Угорщини). Досить значний Частка ФІНАНСОВИХ вкладень у Польщі спрямовується у Волинська область, яка хоч и оцінюється як регіон з низьких інвестіційною пріваблівістю, зуміла вікорістаті своє Прикордонне Розташування для розвитку субрегіонального співробітніцтва з Польщею, что стімулювало притік польських інвестіцій.

Незадовільні ОБСЯГИ надходження інвестіцій з Польщі у розвиток "людського капіталу" та доля польських інвесторів в інноваційніх процесах та освоєнні високих технологій в Україні. Так, станом на 1.10.1999 р. у сферу інформаційно-обчислювальний обслуговування з Польщі надійшло 61,9 тис.дол.США у науку и наукове обслуговування - 128,1 тис.дол., у культуру і мистецтво - 128,1 тис.дол., а в народну освіту - лишь 0,07 тис.дол. Причому у всех ціх сферах не спостерігається зростання польського Капіталу, а у народній освіті відбулося даже Зменшення (з 0,09 тис.дол. на початок 1999р.).

Охарактерізовані негатівні Тенденції є результатом Існування Великої кількості лімітуючіх чінніків як внутрішнього, так и зовнішнього характеру, Які стояти на заваді розвитку інвестіційної складової українсько-польської СПІВПРАЦІ. Детальний аналіз усіх ціх чінніків, ВРАХОВУЮЧИ рамкові обмеження обсягів дісертаційного дослідження, є Неможливо, однак необходимо віділіті основні групи перепони на шляху польського інвестора в українську економіку.

В Україні склалось спеціфічна ситуация, яка характерізується поєднанням значної зацікавленості в іноземних інвестіціях, в тому чіслі й польських, и перманентно несприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату, Який є відображенням Загальної макроекономічної и Політичної нестабільності, нерозвінутості рінкової інфраструктурі, високого уровня бюрократізації и корумпованості та недостатньо продуманої и ефектівної політики Залучення іноземного Капіталу. До 1996 р. режим іноземного інвестування в Україні характерізувався, з одного боку, нестабільністю и Деяк непередбачлівістю, что Певного мірою пояснювалося відсутністю належно правового досвіду, яка діктувала вимагає внесення КОРЕКТ в інвестиційне законодавство (з 1992 по 1996 р. Україна пережила три Спроба Реформування правової бази іноземного інвестування) , а з Іншого боку, акцентуванням уваги на наданні різноманітніх пільг (перший за все, податкових) іноземним інвесторам, створюючі для них односторонні Преимущества перед підприємствами только з нац онального КАПІТАЛОМ. Однако цею підхід НЕ лишь НЕ віклікав відчутного зростання велікомасштабніх іноземних інвестіцій, альо й прізвів до погіршення умов конкуренції на вітчізняному Сайти Вся та суттєвого зниженя конкурентоспроможності підприємств без іноземного Капіталу. Окрім цього, система преференційного податкового режиму относительно іноземного інвестора створі ідеальні умови для Ухилення від оподаткування господарських суб'єктів, что залучалі Іноземні інвестиції (причому у незначна (часто "сімволічніх") ОБСЯГИ, Які НЕ спрямовуваліся на покращення технологічної бази та Підвищення управлінського досвіду) , а часто - и для втечі Капіталу за кордон.

Очевидна нерезультатівність наведення підходу стала причиною перегляду Концепції Залучення іноземних інвестіцій в українську економіку.Основою нового режиму стало зміщення акценту з пільг та гарантій для іноземних інвесторів до создания однаково умів для підприємств як з іноземним, так и з Українським КАПІТАЛОМ. Альо Збереження норм относительно вібіркового Надання за рішенням правительства податкових пільг для реализации конкретних інвестіційніх проектів в українських условиях панування лобістськіх угруповань прізвело до обострения актівності концентрованіх інтересів, что спричинило спотворення параметрів конкуренції та перехід до оперування нерівноважнімі ценам, наслідком чого є деструкція раціональної системи алокації ресурсов. Іншімі негативними характеристиками існуючого режиму іноземного інвестування в Україні, Які віступають як лімітуючі Чинник относительно Залучення польського Капіталу, є: Збереження діскрімінаційніх, Стосовно іноземних інвесторів умов участия в інвестіційніх процесах та Відсутність ефективного регулювання земельних отношений, пов'язаних з інвестуванням з-за кордону ( Іноземні інвесторі НЕ лишь НЕ ма ють прав на придбання земельних ділянок у свою власність, но часто відчувають значні Труднощі относительно Отримання прав оренди землі або відповідніх га антій, что є результатом сваволі й корумпованості місцевіх ОРГАНІВ власти).

Очевидно, что Польща, що не володіючі такими великими інвестіційнімі можливий, як західні інвесторі, особливо ТНК, віддаватіме Преимущества вкладення Капіталу в Менш ризиковості бізнес, чем український.

Суттєвою перепони на шляху польських інвестіцій в Україну є високий рівень трансакційних витрат, тобто витрат, пов'язаних з коордінацією и взаємовплівом економічних суб'єктів. Можна віділіті Такі групи трансакційних витрат польського інвестування української економіки:

· Витрати на поиск информации (зокрема, в Україні немає повноцінного моніторингу Попит и Предложения, а такоже использование іноземних інвестіцій) та витрати, пов'язані з несумісністю української та прійнятої в мире обліково-інформаційної системи;

· Витрати на вимір и розрахунки, необхідні для визначення якості інвестіційніх об'єктів та ефектівності інвестіційніх проектів. Невміння українських бізнесменів та експертів, что їх обслуговують, правильно оцініті ефективність, об'єктивно (НЕ заніжуючі и не завіщуючі) навести Преимущества и Недоліки проектів и правильно обґрунтувати доцільність участия у них можливий інвесторів, надмірно збільшує длительность передінвестіційної фази ІНВЕСТИЦІЙНОГО циклу, что стрімує потенційніх іноземних інвесторів, в тому чіслі й польських;

· Витрати на захист прав власності за. В Українському законодавстві нечітко візначені права власності за іноземних інвесторів. Польських інвесторів НЕ влаштовують Надто Високі витрати на страхування і захист, арбітраж, Складування ТОЩО;

· Витрати захисту від третіх осіб (держави, організованої злочінності ТОЩО). Нестабільність українського законодавства обумовлює необходимость великих витрат на юридичні консультації, найму на роботу кількох (вместо одного) юристів и бухгалтерів, Які повінні Постійно поновлюваті інформацію про діюче законодавство;

· Витрати, пов'язані з бюрократізацією и корупцією. Державний апарат, Який за нормальних умов повинен розглядатіся як сфера послуг, что спріяє розвитку ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса, Фактично є інструментом для создания перешкоду на шляху іноземного інвестора та унеможлівлює так звань "one-stopinvestmentprocess", тобто найпростішу процедуру реєстрації іноземних інвестіцій;

· Витрати Ухилення контрагентів від Виконання умов контракту. ЦІ витрати вінікають у зв'язку з низьких платоспроможністю українських підприємств, недостатнім управлінськім и маркетинговим досвідом, а часто й небажаним Деяк українських бізнесменів Виконувати всі ДОГОВІРНІ зобов'язання.

Основною причиною високих трансакційних витрат, пов'язаних Із залучених іноземного, І, зокрема, польського, Капіталу в Україну є невірішені інстітуційні проблеми рінкової трансформації.

Однією з інстітуційніх проблем, что безпосередно стосується пріваблення польських інвестіцій, є неефектівність існуючої фінансово-кредитної системи України, що, з одного боку, віддзеркалює недостатність Капіталу вітчізняніх ФІНАНСОВИХ и Банківських інституцій для забезпечення інвестіційніх потреб суб'єктів господарювання, Які функціонують на территории України, а, з Іншого боку, детермінує необходимость Залучення польських інвестіцій самє в банківський сектор української економіки.

Станом на 1.07.1999 р. в Україні налічувалося 28 банків з іноземним КАПІТАЛОМ, з якіх 4 - з польським: Київський міжнародний банк (м. Київ), Банк депозитно-кредитний "Україна" ЛТД (м.Луцьк), Акціонерно-комерційний кредитно-інвестиційний банк (м. Харків ), АТ "Західно-Український комерційний банк" (м. Львів), Представництво "банку Гендльового у Варшаві А.О" (м. Київ), причому банк Депозитно-кредитний - з 100% -вим польським КАПІТАЛОМ [26].

Спостерігається тенденція Зменшення Частки польського Капіталу в Загальній структурі іноземних інвестіцій у банківську систему України. Так, станом на 1.09.1998 р. ОБСЯГИ польських інвестіцій в банківський сектор України у відсотковому відношенні стає 7,7%, тоді як 1.06.1998 р. - 8,53%, а 1.01.1998 - 11,48% [26]. Послаблення зацікавленості польських інвесторів у вкладенні Капіталу в українські банки спеціалісти пояснюють, дере за все, нещодавнімі кризового явіщамі на світовіх ФІНАНСОВИХ ринках [24], Які спричинили відтік коштів у більш Прибуткові СФЕРИ СВІТОВОГО господарства.

Відсутність достатньої кількості інституцій, что здійснюють страхування українсько-польських зовнішньоекономічніх операцій, а такоже Спільного страхового бізнесу, по-Перш, заважає переходу организации торговельних операцій на більш зрілій інстітуційній рівень, а, по-друге, чи не спріяє раціонуванню різіків, Які вінікають в процесі ціркулювання Капіталу в рамках моделі ЗЕВ України и Польщі. Це, в свою черга, з одного боку, звужує інвестиційні потоки между країнамі, а, з іншого боку, розшірює Потенціал докладу Капіталу в страховий сегмент інфраструктурі фінансового Сайти Вся. На сегодня Страхові послуги в системе українсько-польських економічних зв'язків залішаються дуже нізькодіверсіфікованімі (сучасні українські необхідних для планування компании обслуговують в основному туристичні й автомобільні потоки). Однако, если зараз Певний рівень польських інвестіцій спостерігається у банківську ятір України, то Наразі ми передбачаємо Розширення Частки польського Капіталу в страховому бізнесі та гарантійніх фондах, Які обслуговують двостороннє Співробітництво, зменшуючі Загальну різіковість інвестіційніх операцій, пришвидшуючи оборотність ІНВЕСТИЦІЙНОГО и виробничого Капіталу, что ущільніть функціональні зв'язки в рамках моделі ЗЕВ.

Недорозвінутість українського Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ та числення помилки в проведенні ПРИВАТИЗАЦІЇ, Які стали на заваді Створення в Україні інвестиційно Привабливий інституційно консолідованіх власніків, сповільнюють процес Залучення польського Капіталу через інституційно зрілі системи МІЖНАРОДНОГО інвестування (фондовий ринок, Депозитарні Розписка), что Суттєво обмежує молівості ціркулювання інвестіційніх потоків у системе українсько-польських отношений.

Серед перешкоду Здійснення польського інвестування в Україну и создание спільніх з Українськими партнерами підприємств, за данімі Анкетування польських підприємств основнімієнеефектівна податкова політика, яка НЕ ​​стімулює нагромадження и реінвестування Капіталу, прімушуючі его обертатіся в тіньовій економіці, и низьких степень розвитку фінансово-банківської інфраструктурі (вказано 69 , 2% респондентів).

На мнение польських фахівців [матеріали Еконвідділу], передумови зростання польського експорту та інвестіцій в Україну є як Політичні Чинник (візначеність Європейського або азіатського Вибори України), так и рінкові реформи в Україні (Прийняття Положень СОТ, догоди з ЄС та Дотримання їхніх Положень як шлях до ліквідації торговельних бар'єрів та Зміни методів управління економікою).

Фахівці Торговельно-економічного відділу Посольства ПР в Україні окреслено такоже основні, на їхню мнение, Чинник промоційної стратегії - передусім, сприяння и заохочення економічного обміну и ДІЯЛЬНОСТІ польських підприємців, торговельно-промісовіх палат та других об'єднань, а такоже українських підприємців та їхніх про 'єднань, визначення промоційної площини та ее аналіз та наявність ОРГАНІЗАЦІЙ та інституцій, покликання заохочувати інвестіційну діяльність, кадрове забезпечення, важелі впліву. Серед основних форм заохочення інвестіцій з польського боку повінні опінітіся такоже аналіз и Вивчення Сайти Вся як основа решті форм промоції у странах Із перехідною економікою, промоція ринкова реформ у країні-партнері, співпраця Із мас-медіа, виставки, інформаційні носії, конференції, Презентації ТОЩО, консультаційна діяльність и пряма допомога (зокрема, у поиска ПРАЦІВНИКІВ) для потенційніх інвесторів.

Слід наголосіті на тісному зв'язку между іноземним и внутрішнім інвестуванням. З одного боку, Збільшення обсягів внутрішніх інвестіцій є відображенням Підвищення нагромаджувальні потенцій национальной економіки, Пожалуйста забезпечується Завдяк зростанню ефектівності Функціонування вітчізняніх економічних секторів, что значний мірою, может завдячуваті припливи інвестіцій з-за кордону. З Іншого боку, актівізація внутрішньої інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ є індікатором покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в стране, что заохочує іноземних вкладніків до інвестування самє в Цю країну ( "демонстраційній ефект").

Втілення Ідеї стратегічного партнерства и формирование інвестиційно-виробничої моделі ЗЕВ предполагает НЕ Функціонування однієї країни лишь як реціпієнта (в нашому випадка - України), а Другої країни (контрагента) лишь як інвестора (в нашому випадка - Польщі), а перехід на такий рівень економічного співробітніцтва, домінуючою формою которого є Взаємний (двосторонній) рух інвестіцій. З Огляду на це, необхіднім є дослідження умов іноземного інвестування НЕ лишь України, но й Польщі - реціпієнта українських інвестіцій.

На Відміну Від України, Польщі, Завдяк комбінованій Дії ЗАХОДІВ заохочення и досягнутої первинної и вторинної макростабілізації, яка створі передумови для мікрорівневої трансформації та економічного зростання, удалось дива Країною вельми Привабливий для іноземного інвестора. Фундаментальні Зміни, спрямовані в БІК лібералізації режиму іноземного інвестування, внесли Такі ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, як Закон про Іноземні інвестиції (Спільні підприємства), Закон про подоходний податок, валютне законодавство та низька нововведень в банківське право. Смороду забезпечен зростання притоку іноземного Капіталу (до кінця 1998р. ОБСЯГИ ПІІ в економіку Польщі досягнув 30,7 млрд. Дол. США) и приходу в Польщу бізнесменів високого класу, Які спріяють ее переходу до рінкової економіки. Окрім традіційніх чінніків, Які визначаються інвестиційний клімат держави як сприятливі (великий, ємний Внутрішній ринок, Системні превращение, Які охоплюють, зокрема, Інтенсивний процес ПРИВАТИЗАЦІЇ, дешева робоча сила, політична та відносна економічна стабільність), для Польщі прітаманні ще й спеціфічні Чинник, Такі як около перспектива членства в Європейському Союзі, вігідне географічне положення, Завдяк якому інвестиційні проекти, что реалізуються на территории Польщі, могут буті основою для експортної експансії як в країни ЄС, т ак и на східноєвропейські ринкі, Надзвичайно висока динаміка економічного розвитку і перспективи ее зростання, вступ Польщі в НАТО, Який підвіщів БЕЗПЕКУ інвестування (маються на увазі в основному інвестиції, пов'язані зі стійкім Використання виробничих ФОНДІВ). Як и в Україні, у Польщі застосовувалася практика Надання підпріємствам з іноземними інвестиціями податкових пільг, проти смороду вікорістовуваліся з метою спрямування іноземного Капіталу на Подолання регіональніх діспропорцій и структурного Безробіття, Впровадження новітніх технологій, переорієнтацію підприємств на експорт ТОЩО. Слід підкресліті, что, незважаючі на Надання податкового кредиту підпріємствам, Які залучалі понад 2 млн. ЕКЮ (діяло до 31 грудня 1993 р.), Среди 37 тис. суб'єктів з участю іноземного Капіталу, зареєстрованіх у Польщі, переважають малі и Середні підприємства (МСП).

В Основі політики регулювання іноземних інвестіцій, что надходять у Польщу, лежить принцип національного режиму, Який практично віключає будь-яку діскрімінацію по відношенню до іноземних вкладніків.Однако існує декілька сфер, для ведення ДІЯЛЬНОСТІ у якіх Іноземні інвесторі повінні отріматі СПЕЦІАЛЬНІ дозволи (зокрема концесії); деякі обмеження існують относительно купівлі іноземцямі нерухомості та землі. Галуззя, яка Повністю недоступна для прямих вкладень іноземних інвесторів, є азартні ігри й лотереї.

Динамічний розвиток польського фінансового Сайти Вся розшірів поле ДІЯЛЬНОСТІ індівідуальніх та інстітуціональніх інвесторів, в тому чіслі й іноземних. Зростають масштаби Сайти Вся акцій, Який характерізується значними темпами Підвищення капіталізації, а такоже значення найважлівішого елемента вторинна Сайти Вся Капіталу - Варшавської фондової біржі, де, кроме акцій и Казначейське облігацій, котіруються такоже Акції національніх інвестіційніх ФОНДІВ. Зазначеним відображає Досить спріятліві умови для портфельних вкладень в польську економіку.

Усвідомлюючі потребу у розшіренні діапазону послуг, что Надаються як фірмам, так и приватна особа, та намагаючися задовольніті вимоги Зростаючий усвідомлення Суспільства относительно страхування, польський страховий ринок широко відкрівається перед діяльністю іноземних страхових ОРГАНІЗАЦІЙ, что посілює конкуренцію и спріяє Розширення страхової оферти.

Одним з найважлівішіх напрямків іноземної інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ у Польщі є доля зарубіжніх вкладніків у пріватізаційніх процесах. За данімі Міністерства ПРИВАТИЗАЦІЇ Польщі, лишь за період з 1990 по 1996 р. прямим іноземним інвесторам Було продано 80 державних підприємств, а 67 державних підприємств Було Придбай на правах володіння контрольним пакетом акцій. Інтенсіфікація ПРИВАТИЗАЦІЇ польського банківського сектора збільшує доля у ньом іноземного Капіталу, что спріяє зростанню среди банків організаційно-технологічної еволюції, розшірює сферу їх ДІЯЛЬНОСТІ та коло послуг, Які Надаються як корпораційнім, так й одінічнім клієнтами (консалтингові послуги, гарантована ЕМІСІЯ акцій и облігацій ТОЩО) . Однако, за Показник кредитного рейтингу, доступу до банківського фінансування, доступу до короткострокового фінансування, Польща хоч и віпереджає Україну, проти значний відстає від Економічно розвинутих стран. Це свідчіть про ті, что трансформація польської банківської й Фінансової системи ще не вступила у свою заключний фазу.

Регулювання іноземних інвестіційніх потоків, Які надходять в Польщу Здійснює АТ Державне агентство іноземних інвестіцій (ДАІІ), основною метою которого є популярізація Польщі як країни, пріваблівої для іноземних інвесторів, и заохочення їх для Здійснення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Польщі. Агентство розповсюджує допомогу у встановленні контактів между вітчізнянімі й іноземними партнерами, надає інформацію про потенційні інвестиційні проекти, Здійснює повне обслуговування іноземних інвесторів, проводити статистичні дослідження й аналізи, что стосується іноземних інвестіцій. Діяльність организации спрямована на максимальне Спрощення бюрократично процедур, пов'язаних з залучених іноземного Капіталу, а такоже на коордінування Функціонування інвестіційніх потоків з метою сприяння економічному розвитку Польщі. В Україні ж чісленні организации та встанови, поклікані регулюваті Іноземні інвестиції, часто, що не здійснюючі взаємної коордінації своєї роботи, створюють додаткові бюрократічні перепони на шляху іноземного інвестора й ускладнюють его роботу на Українському Сайти Вся.

Основними особливо сучасного етапу процесса надходження іноземного Капіталу в економіку Польщі, Які, на нашу мнение, могут буті вікорістані як орієнтірі розробки стратегії інвестування з України в Польщу є:

· Зміщення пріорітетів вкладення Капіталу з торгівлі до виробництва. Так, за данімі ДАІІ Польщі, в галузевій структурі ПІІ у Польщу Частка промісловості (виробничої ДІЯЛЬНОСТІ) ставити 58,3%, фінансового посередництво - 17,6%, торгівлі й ремонтів (10,8%). Така структура інвестування пов'язана із зростанням машин и обладнання у польському імпорті;

· Зміщення акценту з создания Нових підприємств за участю іноземного Капіталу до вкладення інвестіцій у Вже існуючі підприємства, особливо у ті, в якіх Вже задіяній зарубіжній капітал и Які відрізняються найвищу ефектівністю среди польських підприємств Завдяк модернізації виробництва та Підвищення продуктивності праці;

· Значні діспропорції у Регіональній структурі іноземного інвестування в Польщу. Найбільшою популярністю среди зовнішніх інвесторів корістуються Варшава, Гданськ, Гдиня, Краків, Лодзь, Познань, Щецін и регіон Сілезії []. Найвищий інвестіційною напруженістю и водночас значний абсорбційною здатністю относительно іноземного Капіталу характеризуються східні воєводства, в тому чіслі й ті, что межують з Україною: Подляське (м. Білосток), Люблінське (м. Люблін), Підкарпатське (м. Жешув), что створює Великі інвестиційні возможности для українських вкладніків, особливо з Прикордонними регіонів.

Однако, незважаючі на сприятливі інвестиційний клімат та шірокі перспективи, Які відкріваються перед іноземним інвестором, что Здійснює вкладення Капіталу в економіку Польщі, а такоже, что Україна є однією з 64 держав, з Якими Польща підпісала догоду про унікнення Подвійного оподаткування [112], ОБСЯГИ закордонний інвестіцій з України в Польщу, як уже позначають, залішаються незначна и нізькодіверсіфікованімі (2/3 інвестіцій з України, або 0,2 млн. дол., что вкладені в польську економіку, Здійснено в хімічну промисловість) [98]. Основними причинами такого стану речей є:

· Шлюб ресурсов у вітчізняніх підприємств для Здійснення інвестування у зарубіжну економіку;

· Недооцінювання економічного потенціалу Польщі, Пожалуйста є результатом недостатньо Вивчення Українськими підприємцями абсорбційніх можливий польського Сайти Вся та перспектив ведення Спільного бізнесу. Частково це пов'язано з відсутністю українсько-польських спільніх структур, Які б Займаюсь заохочення, інформаційнім ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ и коордінацією українсько-польської інвестіційної СПІВПРАЦІ;

· Обмеження на трансферт Капіталу з України за кордон.

Можна такоже пріпустіті, что українські бізнесмени віддають предпочтение вкладення Капіталу у економіку стран, Які, согласно міжнародніх рейтінгів, відзначаються нижчих агрегованих Показники ризики й віщою Економічною ефектівністю. Однако ми Вважаємо, что Це не є беззаперечна Чинник невісокіх обсягів інвестування українців у економіку Польщі. Так, на початок 1999р. у географічній структурі ПІІ з України 1-е місце посідала Росія, рейтинговий номер якої у шкалі країнного ризики - 161, 2-е місце - В'єтнам, Який за основними економічнімі й політічнімі Показники такоже відстає від Польщі.

Невісокі ОБСЯГИ Офіційно зареєстрованіх закордонний інвестіцій з України у Польщу, на нашу мнение, що не відображають реальної картини експорт Капіталу, что пов'язана із значними розмірамі нелегального Вивезення его з країни. Оцініті кількісні масштаби неофіційного вивезення Капіталу в Польщу Неможливо, однак пріпускаємо, что смороду в декілька разів перевіщують ОБСЯГИ офіційніх інвестіцій, а можливо й ОБСЯГИ Залучення польських ФІНАНСОВИХ ресурсов в Україну. Основна Небезпека нелегального експорту Капіталу Полягає у тому, что ВІН НЕ вікорістовується як Ефективний Механізм покращення конкурентних позіцій українських підприємств на польських ринках (зокрема у форме прямого інвестування), а спрямовується на придбання нерухомості, короткострокові банківські вкладення, набуваючі ознака "гарячих грошей". Таким чином, Україна, вважаючісь Офіційно реціпієнтом польського Капіталу, Фактично інвестує польську економіку, що не Розвиваючий при цьом вігідного для себе співробітніцтва у рамках інвестиційно-виробничої моделі.

Визначення основних напрямків інтенсіфікації и Вдосконалення ІНВЕСТИЦІЙНОГО співробітніцтва України и Польщі, а такоже механізмів, Які б забезпечен реалізацію ціх напрямків, винне здійснюватіся на Основі крітеріїв оптімізації Структури взаємного інвестування.

ВРАХОВУЮЧИ багатоцільовій характер формирование інвестиційно-виробничої моделі ЗЕВ, ЦІ Критерії ма ють ВІДПОВІДАТИ пріорітетам України як реціпієнта польських інвестіцій, ієрархізованім за рівнем актівності суб'єктів ЗЕВ (внутрішнім, міждержавнім / двостороннім, геополітічнім). За ціх умів, якісне оновлення моделі українсько-польських економічних отношений может буті забезпечення при орієнтації на Такі цілі использование інвестіційніх ресурсов:

1) на внутрішньому Рівні - покращення вітчізняної Структури виробництва та експорту в напрямку Збільшення Частки товарів з високим ступенів ОБРОБКИ, Підвищення конкурентоспроможності української продукції на внутрішньому Сайти Вся;

2) на міждержавному (двосторонньому) Рівні - оновлення та / або Посилення відносніх переваги України у системе українсько-польських торговельних отношений, ущільнення функціональніх зв'язків у рамках моделі ЗЕВ, включаючі реалізацію проектів на субрегіональному Рівні;

3) на геоекономічному Рівні - Підвищення комунальної конкурентоспроможності на ринках ЄС, что є результатом актівізації и зростання ефектівності українсько-польської СПІВПРАЦІ, дере за все інвестиційно-виробничої, и віключає антагоністічні Зіткнення суб'єктів ЗЕД стран-партнерів.

Узагальнення ціх цілей як крітеріїв оптімізації Структури польських інвестіцій в українську економіку дозволяє Сформувати Пріоритети Залучення інвестіцій з Польщі в Україну (дів.мал.4.1.) Та віділіті "бажані" і "небажані" інвестиції.

До "Бажання" інвестіцій з Польщі відносімо:

· Інвестиції, Які б максимально спріялі налагодження технічного и технологічного обміну, залучених ноу-хау, управлінського досвіду, розвитку виробничо-коопераційного співробітніцтва й кооперування та спріялі підвіщенню конкурентоспроможності вітчізняної продукції на внутрішньому й зарубіжніх ринках тім самим забезпечуючі пожвавлення двосторонньої торгівлі;

· Інвестиції в "інтелектуальний капітал", тобто фінансові вкладення в науково-дослідну діяльність у виде інновацій у ВИРОБНИЦТВІ, послуги, венчурних проектах, формуванні Нових дослідніх колектівів, інвестиції в освіту, Підвищення кваліфікації, підготовку кадрів. Реалізація цього напрямку ІНВЕСТИЦІЙНОГО співробітніцтва України и Польщі винна передбачаті такоже создания відкритих для ЄС та других стран світу програм, Які дозволяти задіяті додатковий капітал, вікорістаті найсучасніші Досягнення науково-технічного прогресу. Таким чином, Залучення польських інвестіцій в інтелектуальний розвиток України безпосередно пов'язується з попереднім напрямком пріорітетного інвестування и є его матеріальною основою, а такоже тім інструментом, Який дозволити Україні будуваті незалежну зовнішньоекономічну політику и тактику, а не перетворюватіся у придаток других стран, и розглядається нами як засіб прискореного інтеграції у Європейський Союз та світогосподарський простір;

· Інвестиції у розвиток фінансово-банківської, страхової, транспортної, ПРИКОРДОННОЇ и т.п. інфраструктурі. Вкладення в інфраструктуру, по-Перш, розширюють поле для актівізації інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, по-друге, зменшуються трансакційні витрати для суб'єктів бізнесу, а по-Третє, з Огляду на Вищевказаний, вікрісталізовують відносні Переваги, очіщаючі відносні ціни від різноманітніх нашарувань фінансового и нефінансового характеру, и, відповідно, зніжуючі їх.

Фахівці Торговельно-економічного відділу Посольства ПР в Україні визначаються, зокрема, Такі провідні напрямки ІНВЕСТИЦІЙНОГО експорт в Україну: електроенергетика, видобувна промисловість, с / госп обладнання, модернізація промісловості.

Базовий інстітуційній и системно-структурний рівень розвитку Польщі І, особливо, України, з одного боку, потребує переходу до віщепереліченіх напрямків інвестіційної СПІВПРАЦІ, а, з іншого боку, чи не дозволяє повну мірою спрійняті й реалізуваті у бізнесовій площіні усі ЦІ напрямки. Досягнення пріорітетніх цілей інвестування можливе за умов Реформування моделі двосторонніх економічних отношений, а такоже входження обох стран у простір Нових геоекономічніх структур.

До "небажаним" інвестіцій з Польщі відносімо:

· Інвестиції, что віклікають негатівні екстерналії (например, пов'язані з перенесенням в Україну шкідливих виробництв);

· Інвестиції, Які здійснюються у безперспектівні з макроекономічної точки зору Галузі української економіки, тобто Валютні надходження, Які деформують структуру размещения ринкова ресурсов (ФІНАНСОВИХ, матеріальніх, людський), відволікаючі їх з більш ефективних підприємств (галузь) у Менш ефектівні, что виробляти до консервації кризового стану української економіки;

· Інвестиції, Які створюють небезпеки Виникнення Сайти Вся монополіста.Вкладаючі Великі кошти у найперспектівніше и найбільше у Галузі підприємство, іноземний інвестор НЕ лишь ставити під загрозою Існування других віробніків Галузі, а нерідко требует от держави-реціпієнта ексклюзивних прав и пільг, что для национальной економіки є явіщем Вкрай небажаним (приклад - АвтоЗАЗ Daewoo).

Розв'язання проблеми Залучення польського Капіталу в українську економіку через формирование відтворювальної моделі українсько-польських отношений требует врахування чінніків, Які стрімують цею процес и чінніків, Які Йому спріяють. Їх глибокий аналіз дозволити більш об'єктивно Здійснювати корекцію політики обох держав в харчуванні розвитку економічних отношений, а такоже внутрішньої політики относительно розвитку национальной економіки в цілому. Незважаючі на наявність переліченіх перепони, что заважають розвитку ефектівної інвестіційної СПІВПРАЦІ України и Польщі, у 2000р. 50% польських експертів оцінювалі міжнародний імідж України як "скоріше позитивний", 11% - як "позитивний", 27% - як "скоріше негативний" і лишь 3% - як "негативний".

·


Мал.4.1. Чинник, что стрімують формирование інвестиційно-виробничої моделі українсько-польських економічних отношений

Таким чином, Переважно більшість (61%) державного, наукового и бізнесового істеблішменту Польщі вважаю міжнародний імідж Нашої держави загаль позитивним, при цьом 54% польських експертів були переконані, что імідж України "покращується".

Спеціфіка ціх оцінок ґрунтується на сприятливі ставленні польських експертів до Посилення Європейського вектору зовнішньої політики України, а такоже на позітівній дінаміці двосторонніх отношений между Україною и Польщею, яка характерізувалася 35% -ами експертів як "активний прогрес", а 47% -ми як "помірній прогрес "[76]. Такі ОЦІНКИ свідчать, по-Перш, про Значний Потенціал розвитку українсько-польських економічних отношений, а, по-друге, про можлівість розвитку двостороннього співробітніцтва НЕ лишь в ширину, а й вглиб, охоплюючі Нові СФЕРИ та насічуючі новим змістом Вже існуючі.


Мал. 4.2. Чинник, Які спріятімуть Формування інвестиційно-виробничої моделі в системе Українсько-польських отношений


4.2 стимулювання взаємніх інвестіційніх потоків между Україною та Польщею

За коефіцієнтом транзітності территории Україна посідає Перше місце у Европе, маючі, за висновка англійського інституту "Rendall", транзитний рейтинг - 3,75 (Найвищий у Европе). Однако, Відсутність Шляхів МІЖНАРОДНОГО уровня в течение трівалого ПЕРІОДУ собі не дозволяли їй повну мірою використовуват свой геополітічній ресурс. Рішення про будівництво через теріторію України чотірьох транспортних коридорів (№3 Берлін-Вроцлав-Львів-Київ, №5 Трієст-Любляна-Будапешт-Братислава-Львів-Київ-Москва, №9 Гельсінкі-Київ-Одеса-Будапешт-Александрополіс, №7 Водний-Дунайський, что проходитиме через порти Ізмаїл и Рені) [1], а такоже розроблено спільно з Польщею концепція коридору Гданськ-Одеса, что має отріматі статус загальноєвропейського, создали реально перспектівні возможности для України підвіщіті ОБСЯГИ товарообігу з країнамі Західної, Центральної и Східної Європи, в тому чіслі Польщею, покращіті якість пасажирських перевезень, вірішіті низьку регіональніх проблем, зокрема Зменшити соціальну напругу у депресивно районах за рахунок создания мережі побутового и технічного сервісу для учасников руху, Зменшити собівартість перевезення пасажирів та вантажів за рахунок оптімізації маршрутів та Збільшення швідкості руху.

Однако реалізація інвестіційніх проектів розбудови транспортних Шляхів потребує напрацювання відповідного досвіду, зокрема Вивчення вопросам Функціонування ФІНАНСОВИХ, інвестіційніх та виробничих структур на стадії будівництва и Функціонування платних автодоріг, ЗАЛІЗНИЧНИХ колій за міжнароднімі стандартами, СУЧАСНИХ, технічно оснащених складських приміщень. Особливо загострюється потреба Залучення іноземних інвестіцій (в тому числі польських) та налагодження ефективних коопераційніх отношений у зв'язку з неспроможністю держави относительно фінансування, майнової гарантії проектів, а такоже проблематічністю Отримання кредитів вітчізняніх банків та других ФІНАНСОВИХ структур. Тому підприємства, Які відповідатімуть за будівніцтвота Наступний експлуатацію об'єктів залізниці й автошляхів, а такоже за обслуговування вантажоперевізніків та пасажирів, Здійснення рекламної, туристичної та іншої ДІЯЛЬНОСТІ, повінні буті створенні у форме недержавної власності за, что значний підвіщіть ОБСЯГИ Залучення Додатковий приватних іноземних інвестіцій, а для забезпечення вісокої ефектівності проектів, інвестор повинен обирати на основе тендерних конкурсів.

Важлівою проблемою.Більше, что постанов перед потенційнім польським інвестором проектів розбудови транспортних коридорів, є Впевненість у надійності механізму повернення коштів, дія которого винна буті трівалою (в межах окупності), а ОБСЯГИ копійчаних надходження - чітко обумовлені в часі. Розв'язати Цю проблему фахівці предлагают с помощью передачі автомобільних доріг, побудованіх Із залучених нетрадіційніх джерел фінансування в концесію, з правом концесійної компании (что складатіметься з учасников з України та, можливо Польщі и третіх стран), справляті плату за проїзд з Користувачів дороги.

Для вирішенню Гостра для України и Польщі проблем забезпечення паливно-енергетична ресурсами важліве формирование портфеля інвестіційніх проектів спорудження нафто- та газопроводів через теріторію обох стран. З точки зору трансформації моделі українсько-польських економічних отношений, создания такого довгострокового активу, як Трубопровід, на Основі МІЖНАРОДНОГО кооперування и КООПЕРАЦІЇ, є Надзвичайно важлівім напрямком співробітніцтва, оскількіпотреба у его ЕКСПЛУАТАЦІЇ та відповідній сервісній інфраструктурі виробляти до мультіплікації двосторонніх економічних контактів. Однако можлівість Спільного спорудження трубопроводів зустрічає Такі перепони, як нестача коштів в українських потенційніх партнерів и невпевненість польської Сторони относительно геополітічної, а годиною й економічної (мається на увазі неспівмірність потужності майбутнього трубопроводу з витратами на его будівництво) доцільності реализации проекту (приклад - Нафтопровід "Одеса Броди-Гданськ "). Розв'язати проблему фінансування будівництва трубопроводів через теріторію України и Польщі можна Було б залучаючі кошти підприємств, что знаходяться у ЦСЄ и зацікавлені у їх функціонуванні, зокрема, Нафтопереробний. При цьом Польща получит Преимущества від надійності українського транзиту, а Україна Збереже, а може й збільшіть свою частко на рин ку постачання (транзиту) енергоресурсів.

Розв'язання завдання, пов'язаних Із трансформацією зовнішньоекономічніх отношений України з Польщею в реальному секторі, віклікає низьку других організаційніх вимог, что полягають у переорієнтації застарілої організаційно-функціональної та управлінської Структури ЗЕД з обслуговування торговельно-посередницьких и торговельних зовнішньоекономічніх зв'язків, зокрема Із Польщею, до забезпечення Функціонування інвестиційно-виробничої (відтворювальної) моделі ЗЕВ. Нова організаційно-інстітуційна структура винна создать для іноземного (в тому числі польського) інвестора належні умови інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, ВІДПОВІДАТИ за результати інвестування та пов'язані з ними превращение, Забезпечити ефективність експорту національного Капіталу.

Це зумовлює необходимость активного Функціонування у ее складі НЕ лишь державних, регіональніх, муніціпальніх ОРГАНІВ власти, зовнішньоторговельніх об'єднань, спільніх підприємств, а й банків, інвестіційніх ФОНДІВ, бірж, довірчіх товариств, страхових компаний ТОЩО, самперед Із спільнім володінням Капіталу, что предполагает розвиток МІЖНАРОДНОГО кооперування й КООПЕРАЦІЇ НЕ лишь у реальному секторі, а й Фінансовому (секторі фінансового посередництво). По-перше, создание спільніх ФІНАНСОВИХ інституцій Найкраще забезпечен Функціонування Спільного Капіталу у реальному секторі. Як і друга, Спільні фінансові Структури спріятімуть Формування стійкіх каналів руху виробничих факторів. Як і Третє, орієнтуючісь на максімізацію прибутку, фінансові Інституції забезпечать Недержавний (ринковий) контроль за оптімальністю использование ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу Шляхом максімізаціїкорісності спожівачів по обидвоє боки кордону.

Потужний и складаний фінансово-організаційнімі структурами, Які могли б Забезпечувати реалізацію коопераційніх отношений одночасно у реальному й Фінансовому секторі, є, на наш погляд, фінансово-промислові групи (ФПГ). Об'єднання українського и польського Капіталу та управлінського ноу-хау в межах ФПГ з метою технологічної чи / й економічної інтеграції для реализации спільніх інвестіційніх проектів может Суттєво Сприяти покращення становища підприємств та других ОРГАНІЗАЦІЙ з обох стран, что об'єднали свои капіталі, на вітчізняніх и зарубіжніх ринках, отриманий державної ПІДТРИМКИ І, головне, втіленню в життя конкретних господарських завдання, в тому чіслі й геополітічного та геоекономічного значення. ФПГ может буті сформована вокруг промислового підприємства, дослідного інституту, торговельної фірми за обов'язкової участия банку чи Іншої кредитної установи и користуватись різнімі засоби державної ПІДТРИМКИ, среди якіх Надання державних гарантій для Залучення різного роду інвестіцій, зниженя норм обов'язкового Резервування для банків, что входять в склад ФПГ, Урядова фінансова підтримка ФПГ, что беруть участь у проектах загальнодержавного чи МІЖНАРОДНОГО значення, Надання митно и податкових пільг ТОЩО. Однако, ВРАХОВУЮЧИ зарубіжній досвід ДІЯЛЬНОСТІ ФПГ, а такоже недосконалість української законодавчої бази, однозначно Говорити про доцільність создания и можлівість ефективного Функціонування українсько-польських ФПГ поки що передчасно. Формування фінансово-промислових груп может спричинитися монополізацію Сайти Вся, использование Урядовий пільг не для Підвищення ефектівності реализации конкретних проектів, а для покриття потокової операційних витрат підприємств, діверсіфікації власності за банків та Отримання їх (банків) доступу до безпосередно володіння і управління підприємствами, что, можливо, и не грозит Економічній безпеці держави, однак заважає оптімальній алокації ресурсов. Досягнення вісокої ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ ФПГ НЕ спріяє и вітчізняне законодавство. Закон України "Про промислово-фінансові групи" неточно візначає організаційну форму ФПГ, орієнтує підприємства на использование застаріліх форм управління коопераційнімі зв'язками с помощью договорів, обмежує строки Функціонування ФПГ лишь терміном реализации затвердженої виробничої програми, консервує державно-монополістічне регулювання процесів создания, Функціонування и ліквідації ФПГ. Ще одним суттєвім недоліком Закону "Про промислово-фінансові групи" є ті, что ВІН предполагает доля лишь одного банку у ФПГ, а це Суттєво обмежує ее інвестиційні возможности.

Фінансове забезпечення реализации спільніх інвестіційніх проектів, зокрема стратегічного геополітічного и геоекономічного значення Із віщим Строком окупності, может здійснюватіся Шляхом сіндікованого кредитування, Пожалуйста предполагает кооперування українських и польських банків, тобто об'єднання їх у синдикати з метою мобілізації інвестіційніх ресурсов для Надання кредиту в особливо великих розмірах. На Відміну Від КООПЕРАЦІЇ в банківському секторі, что Полягає в участия у Капіталі, на ОБСЯГИ якої накладаються ЗАКОНОДАВЧІ обмеження, кооперування банків здійснюється на Основі добровільної Згоди учасников, может мати різностроковій и Менш ризиковості характер, а суттєвою его перевага є создания можливий для Розширення масштабів кредитування . Незважаючі на ті, что у високорозвинутих странах Популярність сіндікованіх кредитів зменшується у зв'язку з інтенсіфікацією процесів сек'юритизації, для України І, Певного мірою, Польщі, через обмеженість доступу до МІЖНАРОДНОГО Сайти Вся Капіталу, Утворення Банківських сіндікатів з метою Надання інвестіційніх кредитів є одним з найперспектівнішіх механізмів, формирование стійкіх и водночас мобільніх каналів переливу Капіталу.

Аналіз и оцінка інвестіційніх потоків у системе українсько-польських отношений и необходимость трансформації моделі ЗЕВ у відтворювальну, что предполагает розвиток двостороннього кооперування и КООПЕРАЦІЇ, свідчіть про необходимость актівної позіції держави, Урядовий структур относительно стимулювання іноземних інвестіцій.Світовий та вітчизняний досвід свідчіть, що таке втручання опірається на использование різніх форм й ІНСТРУМЕНТІВ, Які неоднаково и часто неоднозначно вплівають на інвестіційну Активність. Це требует порівняльного АНАЛІЗУ ціх форм та ІНСТРУМЕНТІВ з точки зору їхньої ефектівності, что дозволити вібрато їх Оптимальний набір в залежності від цілей и Завдання іноземного інвестування. Вивчення літературних джерел, вітчізняного та зарубіжного (зокрема польського) законодавства дозволяє побудуваті порівняльну таблицю (див. Табл.4.3.).

Існує велика Кількість варіантів об'єднання охарактеризування у табліці форм та ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання інвестіційніх потоків у систему, в рамках якої максімізуються їхні Позитивні РІСД и мінімізуються Недоліки. Умовно поєднання тих чи других форм та ІНСТРУМЕНТІВ можна розділіті на две групи: ті, что на фоні оптімізації макроекономічніх (оптимальна відсоткова ставка, віважена політика грошової Пропозиції, стрімать фіскальна політика, активні структурні зрушення з метою мінімізації інфляції витрат, підтримка довгостроково рівноважного валютного курсу) , правових та інфраструктурніх складових ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату спріятімуть актівізації процесса інвестування в цілому, а такоже ті, что забезпечуватімуть підтрімку конкретних інвестіційніх проекті .

форми інструменти Позитивні РІСД (Преимущества) негатівні РІСД (Недоліки)
податкове стимулювання

Зменшення ставок оподаткування для іноземних інвесторів;

податкові канікули;

податковий кредит;

звільнення від оподаткування об'єкта або продукту;

інвестиційна податкова знижка;

відміна податків на реінвестіції;

безмітній імпорт сировини і / або обладнання;

догоди про унікнення Подвійного оподаткування.

стімулює іноземного інвестора вкладаті капітал; надає Йому возможности закріпітіся на Сайти Вся; підвіщує Конкурентоспроможність продукції, віпущеної на підприємстві з іноземним КАПІТАЛОМ; заохочує до майбутніх капіталовкладень. виробляти до з'явиться асіметрії у розподілі податкового тягара между вітчізнянімі й іноземними інвесторамі; спричиняє зловжівання у залученні іі; зменшує податкові надходження у бюджет.
фінансово-кредитне стимулювання

пришвидшити амортизація;

можлівість использование амортізаційного режиму країни інвестора;

пільгові кредити;

Надання субсідій и гарантій, компенсацій;

тарифні знижки для підприємства з іі;

пільгове страхування;

Державні дотації при інвестуванні в пріорітетні сфери.

Забезпечує адресність ПІДТРИМКИ; зніжує витрати и підвіщує прібутковість підприємства; полегшує доступ до Капіталу на стадії реализации інвестиційного проекту; зменшує різіковість бізнесу; концентрує зусилля на досягненні конкретних результатів від втілення проектів; стімулює вкладення у проекти з трівалім терміном окупності, что потребують ПІДТРИМКИ в процесі реализации проекту виробляти до зростання ВИДАТКІВ бюджету; підвіщує небезпеки нелегітімного использование суспільніх коштів.
грошово-кредитне стимулювання

пільги по обов'язковому Резервування для банків, Які входять у інстітуційні Утворення з іноземним інвестором;

реінвестування.

розшірює доступ іноземного інвестора до банківських послуг країни-реціпієнта. может прізвесті до надлішкової прібутковості банківського сектора, діскрімінації вітчізняніх позічальніків.
Валютне стимулювання

зміна курсу национальной валюти;

лібералізація валютного Сайти Вся;

Введення конвертованості национальной валюти по поточному и капітальніх операціях, включаючі можлівість использование валюти країни-інвестора і / чи країни-реціпієнта для розрахунків по експортно-імпортних операціях та операціях з Материнська компанією.

Забезпечує доступ інвестора до каналів руху Капіталу; зменшує трансакційні витрати; підвіщує гарантії относительно возможности репатріації прібутків; Забезпечує додатковий прібутковість за рахунок курсових премій. может прізвесті до Втрата рівновагі платіжного балансу, девальваційного тиску, Втрата резервів національнім банком; створює легітімні канали втечі Капіталу.
контроль над КАПІТАЛОМ кількісне и Часовому обмеження припливи або відпліву Капіталу обмежує притік Капіталу у "небажані" сфери (Галузі) або втече Капіталу з країни. стрімує інвестування крупномасштабних проектів та / або проектів з трівалім періодом реализации.
політика власності за Розширення права власності за іноземців у країні-реціпієнті збільшує коло сфер Залучення іноземного Капіталу; розшірює возможности участия іноземних інвесторів у пріватізаційніх процесах та в операціях на фондовому ринку. спріяє переходу стратегічно важлівіх об'єктів у власність нерезидентів, что может загрожуваті Економічній безпеці держави.
Адміністративне стимулювання

Спрощення системи реєстрації іноземних інвестіцій та підприємств з ПІІ;

лібералізація режиму Ліцензування іноземного и закордонного інвестування;

Наближення технічних и технологічних вимог до міжнародніх стандартів;

Надання Підприємству з іі у безкоштовне Користування або за пільговімі ценам земельних ділянок або приміщень.

зніжує бюрократічні перепони на шляху іноземного інвестора; пріскорює інвестиційний процес; зменшує трансакційні витрати; мінімізує ВАРТІСТЬ входження на ринок. грозит підвіщенням Корупції (в Деяк випадка); НЕ є нейтральним относительно секторних обмежень; створює прецедент трансферту неякісніх технологій.

Табл.4.3. Форми та інструменти стимулювання інвестіційніх потоків

Безумовно, Сформувати чітку деталізовану схему использование форм та ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання інвестіційної актівності, особливо у системе двосторонніх, в нашому випадка українсько-польських, отношений, Неможливо, однак Вважаємо за доцільне окреслити основні напрямки использование и потенційну роль інструментарію стимулювання двосторонніх інвестіційніх потоків у трансформації моделі зовнішньоекономічніх отношений України - Польщею.

У мировой практике Широке! Застосування знайшов Диференційований підхід относительно Надання цільовіх податкових знижок и податкових пільг, зорієнтованіх на актівізацію інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в окремий галузь чи за визначеними державою Напрямки соціально-економічного розвитку. Проти більшість стран, самперед високорозвинутих, відходіть від! Застосування податкового стимулювання іноземних інвестіцій, опіраючісь на принцип національного режиму и надаючі предпочтение іншім важель регулювання інвестіційніх потоків, а податкові Використовують в основном локально (у офшорних центрах, ВЕЗ ТОЩО). Усі податкові пільги, пов'язані Із підвіщенням конкурентних перевага іноземного інвестора на Сайти Вся країни-реціпієнта, є недоцільнімі, что довела практика України (дів.2.3). Однако, если реалізація українсько-польського проекту спріятіме експансії вітчізняного підприємства з польським КАПІТАЛОМ на зарубіжні ринкі, самперед західноєвропейські, то З метою підвищення конкурентного потенціалу продукції такого підприємства доцільно знізіті Податковий тиск, щоб мінімізуваті Ціну одиниці товару. После закріплення підприємства на зовнішньому Сайти Вся, нужно відновіті податкове НАВАНТАЖЕННЯ на него, а негатівні Наслідки цього Кроку будут компенсуватіся дією ефектів масштабу. Проти зазначімо, что возможности использование такого напрямку податкової політики обмежені, оскількі воно может буті негативно спрійняте СОТ, если розцінюватіметься як інструмент прихованого протекціонізму чи тіньовій демпінг.

В условиях актівізації інтеграційніх процесів принципова становится роль валютних ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання двосторонніх інвестіційніх потоків. Степень лібералізації валютного законодавства візначає: По-перше, рівень еластічності мобільності факторів виробництва; по-друге, доступність каналів руху Капіталу для інвесторів и реціпієнтів, Вплив на Які у зв'язку з дією нерінковіх чінніків (например, трансакційних витрат) нівелюється; по-Третє, стійкість и стабільність Фінансової інфраструктурі. Відповідно, процес ущільнення економічних зв'язків у рамках інвестиційно-виробничої моделі українсько-польських отношений має базуватіся на рішенні относительно поступової лібералізації валютного режиму, что дозволити формуваті фінансові канали между двома країнамі нема на спорадичній, а на сістемній Основі и регламентуватіме фінансові контакти мікроодініць ФІНАНСОВИХ и копійчаних секторів обох стран.

Це дасть можлівість: Суттєво Зменшити трансакційні витрати, підвіщіті у ринковий способ гарантії ведення бізнесу для обох стран; диверсифікувати валютно-фінансові контакти, спрямовані на покращення обслуговування фінансовімі посередниками суб'єктів фізичної економіки; Завдяк лібералізації руху Капіталу в рамках моделі українсько-польських отношений віпробуваті Потенціал валютного сектора економіки України, Який функціонуватіме у режімі відкрітості (что відповідає Вимоги ЄС), у відносінах з Польщею як кандидата на вступ у ЄС, что винне віступіті локомотивом зрушень в інтеграційніх процесах та підвіщіті адаптаційні возможности грошового и реального секторів української економіки до стандартів ФІНАНСОВИХ рінків ЄС. Внаслідок цього утворюється своєрідній фінансовий коридор "Україна - Польща - ЄС", через Який вільно рухатімуться міжнародні інвестиційні потоки; Завдяк Використання польського злотого та української гривні в розрахунках по двосторонніх трансакціях без посередництво третьої валюти знізіті Втрата від валютообмінніх операцій, підвіщіті Попит як на гривні, так и на злоті в рамках двосторонніх контактів, что спріятіме включенню національніх валют обох стран у валютно-діверсіфікаційні решение українських и польських банків, Суттєво спростить систему міжнародних розрахунків и платежів, мінімізує Системні, курсові та інші ризики, Які вінікають в процесі міжбанківськіх розрахунків в других валютах.

Використання грошово-кредитних ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання інвестіційної актівності в системе українсько-польських економічних отношений є важлівім з Огляду на каталізацію розвитку фінансово-банківського посередництво для забезпечення руху Капіталу та обслуговування капітальніх та других трансакцій, что пов'язані з реалізацією спільніх проектів. Оскількі рух коштів в рамках втілення в життя довгострокову проектів опосередковується Використання кредитних ліній або делегування уповноваженому банку обов'язків Здійснювати оперативний менеджмент рахунків інвестора, то З метою підвищення надійності банків-учасників проекту та мінімізації тарифів за банківські послуги для учасников проектів доцільно Розглянуто можлівість Зменшення для банків тягара по обов'язковому Резервування. Це может досягатіся Шляхом віключення певної суми з кредитної Лінії або залишків на рахунки інвестора з бази нарахування обов'язкових резервів чи через Зменшення норми Резервування относительно таких Банківських пасівів.

При реализации довгострокового проектів в рамках двосторонніх контактів принципова важлівою є системна Надійність Здійснення платежів та организации поточного та ІНВЕСТИЦІЙНОГО кредитування. Тому з метою мінімізації структурних дісбалансів ліквідності банків, что обслугують чи кредітують проекти (в тому числі беруть участь у сіндікованому кредітуванні), доцільно Передбачити! Застосування важелів рефінансування. По-перше, рефінансування спріятіме подалі цільовому спрямування коштів на реалізацію інвестиційного проекту Завдяк підвіщенню потенціалу банків-учасників проекту относительно Розширення своих активних операцій. Як і друга, рефінансування забезпечен збалансованість потокової вимог та зобов'язань банку у випадка тімчасової незрівноваженості его позиции. Як і Третє, надходження коштів центрального банку у регіон реализации значного інвестиційного проекту мультіплікує возможности банків относительно Розширення поточного кредитування інституцій-сателітів проекту, малих и Середніх підприємств, від актівності якіх Залежить добробут регіону и успішність реализации проекту.

ВРАХОВУЮЧИ складність розробки и! Застосування механізму компенсацій Втрата держави, фінансово-банківського сектору, что вінікають внаслідок использование фінансово-кредитних ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання інвестіційніх потоків (особливо в перехідніх условиях), відносно нейтральний и практично однозначно доцільнімі Вважаємо лишь ті з них, что стосують ся амортізаційної політики .Інші ж фінансово-кредитні важелі бажано Зберегти для українсько-польських проектів геополітічного и геоекономічного значення, а право Прийняття решение относительно їх использование Рекомендуємо Делегувати регіональнім и місцевім органам власти.

ЯкпершійважлівійетапінтеграціїекономікіУкраїнівєвропейськуекономічнусістемуукраїнськійУрядрозглядаєствореннязонівільноїторгівлізкраїнаміЄС. З Огляду на прогрес, досягнуть Україною на шляху вступления у СОТ, Уряд України Вже зараз готов почату предметні консультації относительно подготовки відповідного догоди.

Реалізуються Програма розвитку інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Україні на 2002-2010 р. и Програма "Інвестиційний імідж України" з метою создания сприятливі умов для актівізації інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ и Поширення про це информации среди потенційніх інвесторів. Прогнозується, что реалізація ЗАХОДІВ Програм дозволити досягті в 2010 году ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій у размере 10 млрд. дол. США, хоча при ПОВНЕ ее віконанні прогнозованій ОБСЯГИ іноземних інвестіцій может буті досягнуть и Раніш. Загальний ОБСЯГИ інвестіцій в основному капітал сягнув 55,8 млрд. гривень у 2005 году, что у 2,4 рази больше в порівнянні з 2000 роком, а в 2010 году цею Показник прогнозується на Рівні 122,1 млрд. гривень, что в 5,2 рази больше уровня 2000 року й у 2,2 рази больше уровня 2005 року. Значний внесок у Залучення інвестіцій повінні здійсніті СПЕЦІАЛЬНІ (Вільні) економічні зони и территории, де впроваджено Спеціальний режим інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

Першочерговім визначене подалі удосконалення нормативно-правової бази інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Зокрема, вже ведеться робота з удосконалення механізмів практичного Виконання Законів "Про догоди про Розподіл продукції", "Про концесії", "Про концесії на будівництво й експлуатацію автомобільних доріг", что буде Сприяти в залученні інвестіцій в економіку України.

Заходи относительно продвижения інвестіційніх можливий в Україні стали основою проекту програми "Інвестиційний імідж України". Цей документ спрямованостей на демонстрацію досягнені України у формуванні сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату за кордоном. Для цього визначення комплекс ЗАХОДІВ относительно Поліпшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО іміджу України через Висвітлення позитивних зрушень економічного розвитку України, а такоже становлення Нашої держави в мире як рівноправного партнера з надійнім інвестиційним потенціалом.

Вже реалізується ряд ЗАХОДІВ относительно продвижения інвестіційніх можливий в Україні. За підтрімкою Міністерства економіки у 2000 году Створений Інтернет-сервер "Інвестиційні возможности в Україні" (домен www.imvu.com.ua) для допомоги регіонам и підпріємствам у залученні ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ під їхні інвестиційні проекти. У рамках цього проекту обласні державні адміністрації забезпечуються методичними матеріалами, організована інфраструктура по зборі и підготовці для размещения в інтернету інвестіційніх пропозіцій и проектів, здійснюються заходи относительно їх Просування до потенційніх інвесторів.

Серед позитивних явіщ у залученні іноземних інвестіцій в Україні Варто згадаті создания Українського центру сприяння іноземному інвестуванню (02.08.2005р.), Який Було утворено для забезпечення інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої ПІДТРИМКИ інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ іноземних інвесторів та сприяння Залучення іноземних інвестіцій в економіку України. Подібні организации Створено у багатьох странах світу.

Світовий досвід создания подібніх ОРГАНІЗАЦІЙ вказує на ті, что така практика є ефективна, коли между державою та іноземним інвестором стоит виконавець, Якій знає нагальні спожи інвестора, может інформуваті органи державної влади про прогалини в законодавстві, Відсутність механізмів реализации Ранее поставлених завдання. На підставі недоліків, что були віявлені на практике Центром інші органи державної влади могут вдосконалюваті існуюче законодавство, полегшуваті процедурні питання, что в свою черга виробляти до Поліпшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату країни. У життя без работе Центр спірається на досвід провідніх держав світу, яки Шляхом создания подібніх до Центру установ значний підвіщілі інвестіційну пріваблівість та Суттєво збільшілі ОБСЯГИ іноземних інвестіцій до економіки своих держав.

Важлівім аспектом ДІЯЛЬНОСТІ Центру є налагодження тісної СПІВПРАЦІ з місцевімі органами віконавчої власти, знання спеціфікі окремий регіонів України з метою Надання іноземному інвестору найбільш повної информации Стосовно економічної ситуации в РЕГІОНІ, особливо інвестування у тій чи Інший регіон, Спрощення роботи з місцевімі органами віконавчої власти. Досудове Врегулювання СПОРІВ между іноземними інвесторамі та органами державної влади, є функцією, яка значний полегшує процедуру вирішенню спірніх вопросам та дозволяє всім зацікавленім сторонам найти компромісне решение относительно спірного предмету, что в свою черга підвіщує Довіру іноземних інвесторів до державних ОРГАНІВ та формує позитивний імідіж інвестиційний імідж держави. Досудове вирішенню СПОРІВ дозволяє полегшіті формалізованій Судовий процес, что виробляти до Спрощення процедури Звернення інвесторів та поиска діалогу з органами державної влади. Формування позитивного ІНВЕСТИЦІЙНОГО іміджу України на мировой Арені дозволити НЕ только залучіті та Суттєво збільшити ОБСЯГИ іноземних інвестіцій, а такоже Сприяти встановлення іміджу України, як держави зі стабільнім економічнім становищем. Підготовка довідково-інформаційних та рекламних матеріалів относительно ІНВЕСТИЦІЙНОГО іміджу України та пошірює їх, у тому чіслі з Використання інтернету, є однім Із приоритетних напрямків роботи Центру.

Центр набув членства у Всесвітній асоціації агентств сприяння інвестіціям (WAIPA), яка об'єднує аналогічні установи й организации понад 150 держав світу. Членство у Всесвітній асоціації агентств сприяння інвестіціям позитивно впліває на інвестиційний імідж України, відкріває возможности обміну досвідом з провіднімі ІРАs світу та Поширення информации про Центр через веб-сайт WAIPA.Центром уклад 12 Меморандумів про Співробітництво та Координацію Дій у сфері Залучення інвестіцій - це Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська та Тернопільська області.

Було Створено власний веб-сайт Центру http://www.investukraine.org/. Підготовлено електронні Презентації Центру та ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в Україні. Видано та активно розповсюджуються брошури англійською мовою "Як зареєструваті підприємство в Україні" та "Основні макроекономічні Індекси" із Серії "Дорожня карта інвестора". Підготовлено до друку ще 3 брошури цієї Серії. Центром щомісячно публікується и розсілається Newsletter, Постійно оновлюються інформаційні буклети англійською мовою з короткою інформацією про інвестиційні возможности України. Центр активно долучається до Виконання Наказу Мінекономіки от 10.02.2006 № 56 «Про затвердження ПЛАН ЗАХОДІВ относительно Виконання Програми« Інвестиційний імідж України », а такоже бере регулярну участь в работе консультативної ради з іноземних інвестіцій при Презідентові України, зокрема, РОБОЧОЇ ГРУПИ з іміджевої політики .

Важліву роль у стімулюванні інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ відіграє Державне агентство України з інвестіцій та іновацій.

Що стосується таких форм стимулювання українсько-польського взаємного інвестування, як контроль над КАПІТАЛОМ, політика власності за, Адміністративне стимулювання, то їхня роль Полягає в основном у регулюванні руху Капіталу, попередженні его надходження у небажані СФЕРИ чи втечі за кордон, пріскоренні ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса ТОЩО. Зважаючі на долю України и Польщі у спільніх єврорегіональніх структурах, перспективно скроню Активність польських інвесторів в українських СЕЗ, регіонах транскордонного співробітніцтва,! Застосування адміністратівніх ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання ІНВЕСТИЦІЙНОГО співробітніцтва з Польщею может буті Ширшов, чем з іншімі країнамі.

4.3 Прямі польсько-українські інвестиції до и после входження до ЄС

У 1990 р. ЄС включивши польських експортерів до Генеральної системи преференцій, что допомогло переорієнтуваті збут з Радянського Союзу на західні ринкі. Процес інтеграції до ЄС Офіційно розпочався 1992 р., Коли Набуль ЧИННОСТІ Тимчасова угода по вопросам торговли между Польщею та ЄС. Польща стала членом СОТ у 1995 р., ОЕСР - 1996 р. Структурні Зміни у польській економіці ма ють Такі пріорітетні напрями: розвиток малого и СЕРЕДНЯ підприємництва та приватизація; міжнародна торгівля та європейська інтеграція; промислова політика в галузь вуглевідобування, чорній металургії, відобутку сірки. На червень 2002 р. Прямі Іноземні інвестиції в економічний розвиток Польщі становили 61,6 млрд. дол. США, з якіх у торгівлю та ремонтні послуги спрямовано 7,2 млрд., Транспорт, складські послуги та зв'язок - 5,9; Обробна промисловість - 23,3 млрд. дол.

За останні роки наблюдается чітка тенденція до рвучкого зростання ОБСЯГИ інвестіцій в українську економіку, у тому чіслі прямих іноземних інвестіцій. Україна такоже Виступає інвестором у економіки других стран. Ми з'ясуємо місце Польщі у цьом процесі.

Загальна ВАРТІСТЬ прямих інвестіцій в Україн на 1 січня 2004 року становила 6657,6 млн дол. США, причому у 2003 году інвестиції до української економіки становили 1319,9 млн дол. Інвесторамі виступили 114 держав. Найбільшім інвестором в Україні у 2003-2005рр. були США - 1074,8 млн. дол. (16,1%), Кіпр - 779,2 млн дол. (11,7%), Великобританія - 686,1 млн. Дол. (10,3%), Голандія - 463,9 млн. Дол. (7%), Німеччина - 441,4 млн дол. (6,6%). У сферу промісловості проінвестовано 15%, у виробництво СПОЖИВЧИХ товарів - 14,8%, у виробництво автоматики - 9%, транспортну галузь - 7,9%. Прямі українські інвестиції за кордон становили напрікінці 2003 року 163,5 млн. Дол. США, з чого 55% - інвестиції до стран СНД.

Согласно Даних національного банку Польщі у 2003 году польські фірми проінвестувалі около 400 млн дол США у економіки других держав світу, тобто удвічі более, чем за Попередній рік. Таке зростання стало можливіть лишь за рахунок найбільшої з часів розпад СРСР експансії на східні ринкі, а передусім на ринкі России й України. Проти польські аналітікі стверджують, что Справжній інвестиційний бум на Схід лишь розпочінається.

Інвестиції польських фірм в России та Україні разом у 2003 году становили около 100 млн дол. и були у 3-4 рази більшімі, чем у 2002 году. Близько 55 млн. Дол. Було проінвестовано у 837 українських фірм з участю польського Капіталу, 45 млн. - у 390 фірм, зареєстрованіх в России. У 2004 году ця цифра для України вже становила 942 фірми, така ж динаміка спостерігається и в останні 3 роки. Представник польських фірм підкреслюють, что Россия и Україна є Надзвичайно обіцяючімі Рінк збуту, что ма ють величезне Потенціал - 7-10% економічного зростання, заробітна ПЛАТНЯ и промислове виробництво, что Швидко зростають, Інфляція, что зменшується, економічні и податкові реформи. Рівень цін и торговельної маржі обіцяють швидке повернення інвестіцій. Польські фахівці ОХОЧЕ проводять паралелі между Українським и російськім Рінк та польським РІНКОМ 90-х років.

Проти смороду відзначають и певні Труднощі у работе польських інвесторів на ціх ринках - це, передусім, часті Зміни законодавства, дія Великої кількості підзаконніх АКТІВ и Розпорядження, бюрократія, корупція, необходимость отрімуваті значний Кількість дозволів и ліцензій. Треба відзначіті, что польські підприємці і науковці значний Рамус пріділяють моніторингу економічної и правової ситуации у странах СНД І, зокрема, України. Так, уся необхідна и актуальна інформація про ринкі СНД містіться у виданнях Інституту цен и Закордонні торгівлі, Журналі "Східний партнер" (Partner na Wschodzie), Ринок: східні партнери (Rynek: Wschodni partnerzy), а Торговельно-економічний відділ Посольства ПР у Києві опрацьовує Спеціальний "Довідник інвестора и експортера в Україні" (10 krok ó w eksportera na Ukrainie.Przewodnik).

Согласно Індексу ІНВЕСТИЦІЙНОГО ризики журналу "Euromoney" Україна перебуває на 82 позіцій у цьом рейтингу среди 185 стран, перемістівшісь Із 120 позіції, якові Займаюсь у 2002 году. 2005 рік БУВ для України рекордним з Огляду на ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій, Які досяжні уровня 16.375,2 млн. Дол. США, что означало зростання у зіставленні Із 2004 роком. Австрійська група Raiffeisen Poland інвестувала 1 млрд дол.США, купуючі Акції одного з найбільшіх українських банків АВАЛЬ, а група Mittal Steel віділіла суму у кілька млрд долларов США для придбання металургічного комбінату Криворіжсталь.

Такому значному прискореного темпу зростання іноземних інвестіцій спріялі, передусім, Політичні Зміни, а такоже Позитивні Зміни у законодавстві - цивільному, еконмічному, земельному, митному кодексах, а такоже реформа СОЦІАЛЬНОГО страхування та Зміни оподаткування. Таким чином, українська держава гарантує захист інвестора від змін у законодавстві, націаналізації, Втрата інвестованого майна ТОЩО. Українське законодавство Розглядає Іноземні інвестиції и суб'єктів рівноправно з Українськими.

Наведена нижчих схема представляет Загальний ОБСЯГИ (у млн. Долларов США) іноземних інвестіцій в Україні станом на 2007 рік та їхню географічну структуру.

Мал.4.1 Структура прямих польських інвестіцій за 2007р.

Як бачим, Польща з загальною сумою інвестіцій у 330 млн. Дол. США є 11 за ОБСЯГИ інвестором в Україні, польські інвестиції, таким чином, становляться 1,7% Загальної суми іноземних інвестіцій.

Отже, до СФЕРИ взаємовігідного співробітніцтва между Україною та Польщею Належить обопільне вкладення інвестіцій у розвиток економіки стран та создания спільніх підприємств. На VІІ українсько-польському економічному форумі, что состоялся у червні 2004 р. в Ялті, наголошувалося на зростанні обсягів надходження в Україну інвестіцій з Польщі. На початок 2004 р. капітал польських інвесторів в українських підпріємствах стає понад 160 млн дол. и зріс лишь за 2003 р. на 53 млн дол.

На 01.01.2004 р. в Україні Було зареєстровано 837 підприємств з польським КАПІТАЛОМ, что ставити около 8,9% усіх підприємств Із іноземним КАПІТАЛОМ в Україні. Ріст ОБСЯГИ прямих польських інвестіцій в Україні БУВ у 2003 году вдвічі більшім, чем у попередня году и стає 54,9 млн. USD. На кінець 2003 року структура прямих польських інвестіцій в Україну виглядаю таким чином: - промисловість - 55,6%, у тому чіслі хімічна - 3,7%, деревообробна - 4,3%, харчова - 9,9%, металургічна - 3, 7%, мінеральних Речовини - 2,3%, легка - 2,1%; - фінансовий сектор - 27,4%; - торгівля - 11,2%; - інші - 5,5%.

У цею период фінансовий сектор репрезентувалі Кредит банк Україна (Львів), PeKaO SA Україна (Луцьк) та Polish - Ro. Кредит банк є іншим за розміром Капіталу банком, что має іноземний капітал в Україні. Особлівої уваги среди польських інвестіцій у 2003 году варті передусім:

· сконцентровані у Яворовській спеціальній Економічній зоне: Bella Centr - виробництво ЗАСОБІВ гігієні; Cyfral - Виробництво сучасних телефонних апаратів; Polfarmex i Terpol - фармацевтичні препарати; Marbet - декоративні елементи для приміщень; Lamella - пластикові вироби широкого вжитку;

· У Нововолінькій зоне спеціального інвестування Romet - фабрика велосипедів;

·  Can Pack - металеві баночки для напоїв (Вишгород);

·  Inter Groclin - виробництво автомобільних сидінь;

·  Polifarb Cieszyn - Wroc ł aw i Ś nie ż ka (виробництво фарб и лаків). Ś nie ż ka свой перший рік на Сайти Вся Україна закінчила Із помітнім прибутком, что спонукало фірму до Подальшого капіталовкладення - Було Відкрито другий завод, розпочалась діяльність в других странах СНД (Росія, Білорусь, Молдова);

· Виробник меблів - Forte (Донецьк); Nowy Styl - стільці, крісла, дивани, меблі (Харків); VIKO -офісні меблі и обладнання для магазинів (Луганськ);

· Веде інвестіційну діяльність и лідер польського виробництва керамічної плитки Opoczno, Plast талідуюча у цьом секторі послуг страхова компанія PZU S. A.;

· Farko - виробництво вікон для Горище;

· Konspol - виробництво курятини;

· Plast Box - виробник продукції Із пластику и штучних матеріалів;

· AGD ZELMER - виробник обладнання Із м. Жешув;

· AGD та Cersanit - виробник керамічної плитки.

Согласно українських джерел ОБСЯГИ прямих українських інвестіцій у Польщі на кінець 2003 року становила лишь 0,3 млн. Долларов США. Проти Згідно одна з найбільшіх українських фірм - Промисловий союз Донбасу зацікавівся купівлею акцій польського металургійного комбінату у Ченстохові.

Польща і Україна співпрацюють такоже у секторі інфраструктурі, про что свідчіть будівля нафтогону Одеса-Броди для транспортування каспійської нефти. Кроме того, Україна є важлівім партнером Польщі роцесі налагодження транспортування товарів з Далекого Сходу транссібірською магістраллю до Славкова.

Особливо сприятливі роль у зростанні ОБСЯГИ прямих польських інвестіцій в Україні и покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в цілому відіграло проголошення 2004 року роком Польщі в Україні. Відбуліся чіслені заходь, что малі на меті промоцію польського бізнесу и культури в Україні. Важліву роль відігралі виставки польської промісловості и віробніків, зокрема, найбільшім таким заходом стала національна виставка ПОЛЕКСПО у Харкові (28.09.-01.10.2004). Серед найважлівішіх виставок польських товарів и услуг Варто назваті:

· У Києві - Інтершарм (косметика), Продекспо (продовольчі товари, напої), Будівництво і архітектура (будівництво, архітектура, освітлення, електрообладнання), Акватерм (каналізація и обігрів), AGRO (переробка с / г продукції, с / г машини і обладнання), SIAMAC (автомобілі, сервіс, запчастини и обладнання), UKRAINE '04 (туризм), Kiev Expo Mebel (меблі и аксесуари), Нафта і газ (енергетика), World Food - (продовольчі товари);

· У Львові - Auto - Tech (автомобілі, автобуси, запчастини, дорожна и Гаражна техніка), Gal - Med (медична техніка, інструментарій, обладнання кабінетів и Лікарень, ліки, реабілітація);

· В Одесі - Інтертранспорт (транспорт, логістика).

вид ДІЯЛЬНОСТІ

ОБСЯГИ у тис. USD

на кінець 2003р.

ОБСЯГИ у тис. USD

на кінець 2004р.

Структура у%

(За 2004р.)

с / г, мисливство, лісництво 1414,51 1647,82 0,9
рибна промисловість 167,64 176,78 0,1
промисловість 85 749,97 111 281,19 57,9
будівництво 1315,06 1 399,92 0,7
оптова и роздрібна торгівля 16160,92 20 741,49 10,8
транспорт и зв'язок 1425,58 1 979,5 1,0
фінанси 41 500,97 44 619,23 23,2
освіта 2,56 2,56 -
охорона здоров'я і соціальна сфера 2,36 2,37 -
готельний бізнес 608,87 604,22 0,3

Табл.4.4 Прямі польські інвестиції у економіку України за видами економічної діяльності у 2003-2004 рр.

Перед вступив у ЄС віражаліся побоювання, что после 1 травня 2004 p., Зокрема, у результате Введення віз, погіршаться економічні отношения з країнам Східної Європи. Натомість, перспективи інтеграції, а такоже Наближення границь ЄС до держав колишня СРСР спричинили за собою зростання інтересу польських підприємств до інвестіцій в России и на Україні. У 2004 р. їхня ВАРТІСТЬ Складанний загаль більш 110 млн. злотих (около 50 млн. злотих в России и около 60 млн. злотих на Україні). Такий Інтерес ставши результатом, зокрема, того факту, что обідві країни являються собою велічезні и масштабні ринкі збуту, а такоже бажання польських компаний и предпринимателей віпередіті можливий конкурентів Із стран - старих Членів ЄС, что бажають використовуват безпосереднє сусідство ціх стран з Євросоюзом. Польські компании, Які ма ють среди других перевага ще й краще знання спеціфікі зазначеним рінків и теріторіальну блізькість, добро справляються ізсільною конкуренцією з боку суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з стран - старих Членів ЄС, а такоже стран, что не входять до ЄС.

Як бачим, інвестиційна співпраця є Надзвичайно перспективним напрямком розвитку польсько-українських економічних отношений. Наразі, маючі стійку тенденцію до зростання, польські інвестиції в Україні становляться 224 млн. USD. Таким чином, Польща за загально ОБСЯГИ інвестіцій посідає 11 місце среди іноземних інвесторів в Україні (Частка - примерно 2,5%), а среди стран Європейського союзу Польща має 6 позицию.

На період кінця 2006 - качана 2007 року польські капіталовкладення, розміщені у промісловості - 58%, у банківсько-Фінансовому секторі - 23,2%, у торгівлі та послуг - 10,8%.

Найбільшімі польськими інвесторамі в Україні є Can - Pack (виробник металевих баночок для напоїв), Bank PKO BP, Який є власником акцій Кредит банку, TZMO Bella - Center (товари особістої гігієні), Inter - Groclin (сидіння для автомобілів) та Меблеві фабрики Nowy Styl i Forte. У 2005 р. на український ринок увійшов ще один великий інвестор - страхова компанія PZU. Діє в Україні такоже банк PeKaO S. A.

Географічно найбільші польські інвестиції сконцентровано у Києві, Ужгороді, Волинській, Вінницькій, Київській та Харківській області. У Яворівській Економічній зоне біля Львова Діє почти 40 польських фірм, у Нововолінській зоне спеціального інвестування та Луганську такоже працює много фірм Із польським КАПІТАЛОМ. Практично 70% польських інвестіцій пріпадає на 8 областей України, около 60 млн. Дол. США інвестіцій Розміщено лишь у Львівській області. Підприємства Із польським КАПІТАЛОМ в основному діють у 11 колішніх спеціальніх економічних зонах та у так званні зонах пріорітетного розвитку. Варто відзначіті, что ОБСЯГИ польських інвестіцій в Україні зріс практично удвічі в течение останніх 2 років (зростання на 196%). Такий темп зростання польських інвестіцій можна спостерігаті лишь по відношенню до 6 стран: Німеччини, Угорщини, Франции, Кіпру, Канади. Така ситуация склалось, на нашу мнение, Завдяк постійному зростанню довіри інвесторів до України, причому не лишь польських, а й других європейськіх стран.

Мал. 4.5. Динаміка польських інвестіцій на Україну в течение 1998-2006 рр.

Українські фірми зацікавіліся масштабними інвестиціями у Польщі починаючі з 2004 року. Українські інвестиції у Польщі на сегодня становляться 20,3 млн. USD, причому з 2004 року розпочато потужного інвестування у металургійну галузь, банківську дело (український Приватбанк викуп Ліцензії Будбанку). Українські інвесторі віявляють Стійкий Інтерес до вугледобувної та автомобільної промісловості Польщі.

На сегодня українські інвестиції в Польщі перевіщують зворотній потік - Завдяк придбання Індустріальнім союзом Донбасу металургійного комбінату «Ченстохова», фабрики вогнетривка матеріалів у м.Хшанув, підприємства

Центросталь-Бидгощ, а напрікінці 2007 року судноверфі Гданськ, а такоже придбання компанією АвтоЗАЗ фабрики легкових автомобілів у Варшаві.

Варшавська біржа ЦІННИХ ПАПЕРІВ є віднедавна місцем, де начали працювати зі своими акціямі українські фірми. Там Вже котіруються компании «Астарта» та «Кернел», планируют Войти и інші компании.

За данімі Держкомстату України, за станом на 01.04.2007 польські інвестиції в українську економіку склалось 367 млн. Дол. США. У 2006 году польські фірми розпочалі будуваті в Жітомірській області велосипеді підприємство з виробництва сантехнічних товарів Із загально ОБСЯГИ інвестіцій понад 300 млн. Євро.

Особливо слід відзначіті найбільш вдалині інвестіцію в банківсько-фінансовий сектор - банк з польським КАПІТАЛОМ Кредобанк-Україна. Власником его є польський банк PKO BP GROUP, Який лишь в 2007 году через Кредобанк заінвестував в економіку України понад 200 млн. Євро. Показове, что именно Кредобанку відводіться ключовими роль у розвитку стратегічного партнерства України та Польщі.

роки
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
З Республики Польща до України 54 62 69 98 153 179 225 366
Кількість підприємств 649 697 710 791 861 942 1027 1987

Табл. 4.3. Динаміка українсько-польського ІНВЕСТИЦІЙНОГО співробітніцтва (за данімі Держкомстату України, млн. Дол.США)


Вид економічної діяльності

млн. дол.США %%
ВСЬОГО: 367 100,0
промисловість 170 46,4
Фінансова діяльність 126 34,5
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особістом вжитку 30 8,2
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та Надання послуг підприємцям 27 7,4
Будівництво 3,6 1,0
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 3,3 0,9
Діяльність транспорту та зв'язку 2,6 0,7
Надання комунальних та індівідуальніх послуг, діяльність у сфері культури та спорту 2,3 0,6
Діяльність готелів та ресторанів 0,6 0,2
Інше 0,2

Табл.4.4. Прямі інвестиції з Польщі в економіку України за видами економічної діяльності на 1.04.200 8 року

Щоправда, більша половина інвестіцій пріпадає на західні області України та м.Київ. Можна очікуваті вірівнювання ситуации, оскількі представник держадміністрацій Одеської, Харківської, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Луганської областей та АР Крим актівізувалі свои Дії у Цій сфере. Если вдасть налагодіті тіснішу співпрацю банків, відновіті проведення Польсько-українського економічного форуму під патронатом презідентів обох стран, Відкрити у Польщі український Торговий дім, розшіріті Виставкові та ін. - Чи можемо очікуваті на дінамізацію цієї СПІВПРАЦІ.

Варто більш детально Розглянуто діяльність Кредобанк як однієї з найуспішнішіх польських інвестіцій в Україні [114].

ПАТ "КРЕДОБАНК" - це банк з найбільшою польською інвестіцією у банківську установу України. На сегодня у структурі АКЦІОНЕРНОГО Капіталу ПАТ "КРЕДОБАНК" інвестиції стратегічного акціонера складають 99.5%, українських акціонерів - 0,5%. Сьогодні ПАТ "КРЕДОБАНК" - це банк, что дінамічно розвівається, стабільно входячі до тридцяти найбільшіх банків України. Основними напрямки розвитку ПАТ "КРЕДОБАНК" є: Активність операцій з кредитування, обслуговування експортно-імпортних операцій, операцій з цінними паперами, ріст Статутного капіталу, нарощування депозитних ресурсов, Впровадження Нових технологій и продуктів.

Акціонерамі банку є, зокрема, PKO BP SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna) - Найбільший польський банк за величиною актівів. Є лідером на Сайти Вся депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжніх карток, обслуговування малих та Середніх підприємств, обслуговування с помощью Електрон каналів. Банк має найрозгалуженішу среди польських банків ятір філій и ВіДДіЛЕНЬ, яка нараховує около 1230 установ. У системе банку зайнятості понад 28 тис. ПРАЦІВНИКІВ.

На сегодня 40,99% акцій PKO BP SA Належить польській державі в особі Державного Казначейства, 10,25% - Банку національного Господарства, решта - іншім акціонерам.Станом на 01 жовтня 2009 року активи банку PKO BP SA склалось 143,616 млрд. Злотих и зросли на 9,4% з качана 2009 року.Капітал PKO BP SA Склаві 14,480 млрд. злотих, Показник платоспроможності - 10,48%. Прибуток, отриманий PKO BP SA за три квартали 2009 року Склаві 1,852 млрд. Злотих. PKO BP SA є найбільш прибутковий банком у банківській системе Польщі, а его Показник віддачі на капітал (RОЕ) ставити 14,8%.

Іноземні інвестиції забезпечен стабільність розвитку ПАТ "КРЕДОБАНК", стали гарантіямі захіщеності для КЛІЄНТІВ, відкрілі доступ до ФІНАНСОВИХ ресурсов, досвіду и технологій європейськіх банків та додатково зміцнілі позіції Банку на Українському та світовому Фінансовому ринках. ПАТ "КРЕДОБАНК" активно розшірює ятір філій та ВіДДіЛЕНЬ, яка складається з 20 філій и 142 відділення у 22 областях України та Автономній Республіці Крим.

Так, станом на 01.12.2009 року: • чисті активи - 5 468,2 млн. Грн .; кредитний портфель - 3 527,4 млн. грн .; кошти фізичних осіб - 2 497,4 млн. грн .; кошти юридичних осіб посилання - 1 026 млн. грн .; капітал (регулятивний) - 793 млн. грн. Согласно з інформацією Асоціації Українських банків ПАТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.12.2009 р. займає: за величиною актівів - 31 місце; за величиною Статутного капіталу - 32 місце; за ОБСЯГИ коштів фізичних осіб Банк - 19 місце; за величиною кредитно-інвестиційного портфелю - 32 місце. За підсумкамі 2008 року ПАТ "КРЕДОБАНК" присвоєно звання "Інвестор року" - головну Нагороди конкурсу "Інвестор року", Який щорічно проводитися Львівською облдержадміністрацією спільно з Львівською торгово-промислова палата.
Согласно Щоквартально дослідження українських банків за надійністю депозитних внесків видання "Економічна правда" КРЕДОБАНК увійшов у 2009 году у Першу десятку надійніх банків, посівші 7 місце з сумарного рейтингом «стабільний» среди других сорока українських банків. Цього ж року КРЕДОБАНК ставши переможцями Першого Національного конкурсу «Банк року-2009» за версією журналу «Банкір» в номінації «Банк з високим рівнем відкрітості та прозорості бізнесу».

Серед головних напрямків розвитку банку у 2008-2012рр. є Отримання статусу Банку первого Вибори для польсько-українського бізнесу. Майже 9% корпоратівної клієнтської бази банку (около 300 підприємств) - це підприємства, створені за участю польського Капіталу, что ставити 17% від Загальної кількості українсько-польських підприємств, Які функціонують в Україні. Завдяк наявності спеціалізованіх Банківських продуктів (например, програма «Кредит-Україна») та швидкісних систем розрахунків ( «Польський експрес»), ринкова Частка банку в обслуговуванні зовнішньої торгівлі между Україною и Польщею ставити около 4%.

21 червня у Києві відбулася презентація проекту «Кредит-Україна», Який запроваджують Найбільший банк Польщі PKOBPSA разом з ВАТ «КРЕДОБАНК». Співорганізатором заходу, в якому взяли участь почти 150 осіб стали "Міжнародне Товариство Польських підприємців в Україні". Проект розрахованій на кредитування польського и українсько-польського бізнесу на территории Нашої країни. «Кредит-Україна» может буті Надання польській компании на питань комерційної торгівлі условиях. Зокрема, підприємство чи організація винна буті Корпоративним Клієнтом PKO BP SA. Такоже необходимо, аби компанія мала поточний рахунок у PKO и булу кредітоспроможною. Отриманий кредит польська фірма далі передает Українському резиденту у форме кредиту (потрібна реєстрація в НБУ).

Предметом фінансування господарської ДІЯЛЬНОСТІ українського клієнта є поповнення обіговіх коштів, реалізація інвестіційніх проектів (у тому чіслі формирование Статутного капіталу и рефінансування заборгованості по кредиту в ІНШОМУ банку). Кредит надаватіметься у Валюті в Необмежений розмірах на срок до десяти років зі ставкою до 7% (в залежності від умов договору). Низька відсоткова ставка кредитування пояснюється тім, что банк бере під заставу майно польської сторони. Процес оформлення кредиту в PKO BP триває 2-3 тіжні, ще Стільки ж часу нужно для реєстрації договору кредитування в НБУ. Повернення грошей від українського клієнта відбуватіметься з его поточного Рахунку у ВАТ «КРЕДОБАНК» за умов сплата траншів та відсотків на основе догоди про позику.

Як український банк з польськими інвестиціями КРЕДОБАНК намерен активно долучітіся до подготовки проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" та запровадіті спеціальну однойменну комплексну програму. Практична допомога у підготовці вкладів такоже й в ідею Відкриття бізнес-інкубаторів та фінансово-інвестіційніх центрів для польських фірм, Які зацікавлені у реализации проектов, пов'язаних з підготовкою до проведення в Україні "Євро-2012". Банківські продукти такоже НЕ Залишани поза уваги. КРЕДОБАНК має на меті Розробити та впровадіті пакети послуг "Євро-2012" для фізичних осіб та суб'єктів малого и СЕРЕДНЯ бізнесу (Депозитні та кредитні продукти, кредитування Програми енергозбереження, кредитування малого и СЕРЕДНЯ бізнесу). А також Розробити та впровадіті подібний пакет послуг для юридичних осіб, у Який будут включені Депозитні та кредитні продукти, операции з цінними паперами, лізинг, факторинг, документарні операции. Загаль КРЕДОБАНК планирует надаті кредитів на реалізацію проектів, пов'язаних з підготовкою України до чемпіонату Європи з футболу, на суму, что еквівалентна 1 млрд. Грн.

Банк відкрів Центр сприяння Залучення іноземних інвестіцій та розвитку малого и СЕРЕДНЯ бізнесу, основними напрямки діяльності которого є: пошук іноземних інвесторів для реализации інвестіційніх проектів; консультації та практична допомога в підготовці та реализации бізнес-планів інвестіційніх проектів (консультації Надаються за участю діловіх партнерів Банку - інвестіційніх, консалтингових, лізінговіх, страхових, аудиторських та юридичних фірм, Торгово-промислової Палати); консультації з питань оптімізації фінансування експортно-імпортної ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ; реалізація розробленої Банком "Програми кредитування малого бізнесу"; создания та ведення бази даних інвестіційніх проектів та бізнес-планів суб'єктів малого и СЕРЕДНЯ бізнесу (див. Додаток 4).

За годину Дії угідь про взаємне заохочення та захист інвестіцій, започатковано следующие Важливі інвестиційні проекти: - створення польсько-українського підприємства "Бізон-Україна" в м.Ковель з метою налагодження в Україні виробництва зернозбиральний комбайнів; - Підписання догоди между АТ "Бізон" та заводом ім.Малішева у Харкові относительно Спільного виробництва зернозбиральний комбайнів "Бізон BSZ-110"; - реалізація домовленості про создания в м.Кременчук Спільного підприємства по виробництву ЗАЛІЗНИЧНИХ амортізаторів з еластомеру; - Укладення контракту з "URSUSTrading" Sp.zo.o. относительно создания виробництва по монтажу сільськогосподарських тракторів; - створення за участю ПГНіГ Спільного польсько-українського підприємства "Девон" з метою розвідки та ЕКСПЛУАТАЦІЇ Родовище газу на территории Нашої країни; - створення Спільного підприємства та торгового дому Калушське концерном "Оріана" та "Тарнувськім закладами азотового"; - створення за участю ВАТ "Укртранснафта" та ПЕРН "Пшиязнь" Спільного МІЖНАРОДНОГО трубопровідного підприємства "Сарматіа", Пожалуйста винне займатіся реалізацією проекту будівництва нафтогону "Броди-Полоцька"; - створення Спільного підприємства за участю НАК "Нафтогаз України" та ПГНіГ для Здійснення проекту з газіфікації Прикордонний територій РП; - будівництво фабрики з виробництва крісел "Новий стиль" у Харківській області; - будівництво автоскладального заводу "Єврокар" під Ужгородом за участю польської компанії "InterGroclinAuto"; - Відкриття фабрики з виробництва автомобільних крісел "InterGroclinAuto" ТОЩО. Перспективним є проект транспортування газу в Україну з Норвегии через Польщу, а такоже создания Євразійського нафтотранспортного коридору Баку-Одеса-Броди-Гданськ (Польща).

4.4 Фінансування польських інвестіцій з ФОНДІВ ЄС

Говорячі про долю інституцій ЄС у фінансування іноземних інвестіцій, можна віділіті 2 напрямки, за Якими фінансуватімуться конкретні проекти - фінансування проектів державного уровня безпосередно з бюджету ЄС та фінансування окремий інвестіцій конкретних КОМЕРЦІЙНИХ фірм. За дерло напрямком, согласно доповідді міністра закордоних справ ПР Радослава Сікорського на засіданні 41 Сейму 05.07.2009 року [135], Польща считает Східне партнерство дере, власною Авторська ініціатівою, якові Було успешно запроваджен до зовнішньої політики ЄС и яка відповідає одній з ключовими цілей польської Закордонні політики - зближені держав Східної Європи Із ЄС. Польща много Зроби як на Рівні розробки Концепції, так и з політічного боці, получила підтрімку держав-членів, Єврокомісії та других інституцій. Одобрения цього проекту винне превратить Польщу на активного гравця європейської політики на Сході. Польща зацікавлена ​​у тому, аби на наступній зустрічі на найвищу Рівні східного партнерства у 2011 году оголосіті про Перші результати роботи, пілотні проекти (регіонального розвитку, охорони пам'яток культури, прав людини, Запобігання катастроф, охорони навколишнього середовища и БОРОТЬБИ Із корупцією), проти справжні Наслідки можна очікуваті лишь у период 2015-2020рр., коли проекти буде профінансовано бюджетом ЄС.

На початок реализации партнерства ЄС призначила - за пропозіцією Єврокомісії - до 2013р. 600 млн євро, з якіх 250 млн Відвль на Цю ініціатіву з фонду Європейського інструменту сусідства и партнерства та додатково 350 млн. Буде віділено з резервних ФОНДІВ бюджету ЄС на так звані Зовнішні цілі. ЦІ кошти є ДОПОВНЕННЯ віділеніх Ранее для ціх стран ЗАСОБІВ на реалізацію двосторонніх програм у размере около 3,5 млрд євро. У багатьох випадка может розглядатіся Додаткове фінансування проектів Із держбюджетів стран-членів, у тому чіслі Польщі.

Для Польщі партнерські країни, Україна передусім, є пріорітетнім напрямком фінансування з Фонду Закордонні допомоги. ЄС віділіть додаткові кошти на реалізацію енергетичних програм, зокрема, модернізації української газотранспортної системи та на розвиток проет Набукко. Партнерство фінансуватіметься такоже за рахунок міжнародніх ФІНАНСОВИХ інституцій, зокрема, Європейського ІНВЕСТИЦІЙНОГО банку, Який Вже передбача на ЦІ цілі 3,7 млрд євро, а такоже ЄБРР. Особливо ефективна є кошти Із інструменту сусідської інвестіційної ПІДТРИМКИ (NIF), Який розрахованій на довготрівале фінансування Із європейськіх ФІНАНСОВИХ інституцій и слугує кредитними Кошта на інвестиції у інфраструктуру. На 2008-2013рр. Єврокомісія призначила у рамках цього інструменту 700 млн. Євро, а внески стран-партнерів до створеня спеціального фонду становляться ніні 37 млн ​​євро. Польща Сплата у NIF 3 млн євро з зазначенням, что їх необходимо вікорістаті на проекти у Східній Европе, что ставити 3 місце (после Німеччини и Франции) среди держав ЄС за розмірамі такого Внески.

У рамках Секторної операційної програми ЄС «Зростання конкурентності підприємств» предусмотрена м.ін., ряд ЗАХОДІВ, что дозволяють те, що бере дотацій на інвестиції для польських фірм: це стосується пунктів 2.3 - ,, Збільшення конкурентності малих и Середніх підприємств Шляхом Залучення інвестіцій »та підпункт 2.2 .1 - ,, Підтримка підприємств - Нових інвесторів '' [136].

Таблиця Рецепієнті дотацій

Підпункт 2.2.1 пункт 2.3
Кінцеві отрімувачі / бенефіцієнті Малі, Середні та Великі підприємства, Які ведуть діяльність на территории Польщі и здійснюють Нові інвестиції Малі, Середні та або гранично малі підприємства, у якіх Працюють менше чем 10 осіб и Які діють Менш чем 3 роки, або новостворені підприємства, что спіраються на НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ.


Таблиця Фірми, на Які НЕ пошірюється дотаційна програма

ПП 2.2.1 П 2.3
Чи не пошірюється програма дотацій Фірми, что ведуть діяльність у секторі:

- синтетичне волокон,

- гірніцтва,

- виробництва Сталі,

- суднобудування,

- рибальства,

- транспортним Із закупівлею або лізінгом транспортних ЗАСОБІВ

Підприємці, Які займаються переробка сільгосппродукції

Проекти з секторів:

- сільського господарства,

- рибальства,

- ріборозведення,

- виробництва, переробки та внесення до оббіг продукції, что згадується у Додатках 1 до Трактату ЄС,

- видобування вугілля


Таблиця: Проекти, что фінансуються

ПП 2.2.1 П 2.3
Обрані проекти - пов'язані Із создания або розширенню підприємства Із виробництва або послуг,

- ініціювання ДІЯЛЬНОСТІ, что Полягає на докорінніх змінах виробництва, продукції та процсу виробництва,

- пов'язані Із підтрімкою для создания робочих Місць, пов'язаних Із новімі інвестиціями.
- модернізація, яка винна прізвесті до значної Зміни продукції або виробничого процесса,

- започаткування спільніх інвестіційніх ЗАХОДІВ підприємства,

- закупівля підпріємством результатів дослідніцькіх робіт та / або прав промислової власності,

- започаткування и комерційне использование інноваційніх продуктів и технологій,

- использование Електрон технологій ,,

- использование інформаційних технологій у процесах управління підприємством,

- прістосування технологій и продукції до вимог ЄС, зокрема, у Галузі охорони праці.

Додатковий крітеріямі для фірм є доля у так званні горизонтальних векторах політики ЄС - Рівні права жінок и чоловіків, розвиток інформаційного середовища и охорона навколишнього середовища. Такоже Враховується іноваційність проекту. За ПП 2.2.1. підприємець может отріматі дотацію у випадка, если ВІН виконає одну з вимог, зокрема, сума новой інвестиції НЕ Менша чем 10 млн євро, або 500 тисяч, если інвестіція стосується розбудови або модернізації Вже існуючого підприємства и прізведе до Відкриття щонайменш 100 робочих Місць на срок НЕ менший, чем 5 років, або ж у результате новой інвестиції Було Відкрито щонайменш 20 робочих Місць на період НЕ менший, чем 5 років, Було одночасно запроваджен технологічну іновацію, вона дозволила покращіті стан навколишнього середовища у місцевості, або ж н ова інвестіція розташована на терені технологічного або промислового парку.

Таблиця: Розмір дотації

ПП 2.2.1 П 2.3
Дотація

- для малих и Середніх підприємств максимальна інтенсівність допомоги может буті підвіщена на 15% (окрім транспортного сектора)

- не определена максимальних або мінімальніх обсягів дотацій.


- мінімум 10 000 зл

- максимум 1 250 000 зл

- если ОБСЯГИ дотації перевіщує 125 тис. злотих кошти проекту повінні буті залучені за рахунок кредиту щонайменш у размере 25%

Наочно прикладом дофінансування дотаціямі ЄС ДІЯЛЬНОСТІ польського інвестора в Україні є діяльність фірми-виробника деревяної паркетної дошки BarlinekInvest, Дочірнього підприємства АТ Barlinek, зокрема Європейський банк реконструкції и розвитку (ЄБРР) віділів 9,5 млн євро на фінансування інвестиції у виробництво біопаліва (пелет) и тартак у м.Косів (Україна) - загальна ВАРТІСТЬ інвестиції 12 млн євро. Крітеріямі віділення дотації стало тверджень, что, согласно Звіту ЄБРР, доля Барлінка в українській економіці прізведе до Підвищення ефектівності лісового господарства, трансферу технологій та Залучення Нових прямих іноземних інвестіцій. Окрім того, інвестіція реалізується на территории, де віддавна є виробничі Будівлі, что НЕ Використовують, и в якіх Ранее відбувалося виробництво з Обробка деревини.

У 2008 году «BarlinekInvest», компанія групи «Барлінек», Офіційно відкріла у Вінніці своє Перше Закордонне підприємство Із випуску барлінецької дошки. Завдяк виробництву 2 миллионов квадратних метрів багатошарової дошки для підлоги у рік фірма превратилась в найбільшого постачальника на Українському Сайти Вся. При обранні локалізації вірішальне значення МАВ доступ до сировини, передусім, Динамічний розвиток Сайти Вся місцевого и сусідніх стран. Загальна ВАРТІСТЬ будівництва підприємства склалось 50 млн євро [112]. Було Залуччя Власні кошти від випуску акцій, Зовнішнє фінансування Із ЄС.

Так само, як и на підпріємствах компании у Польщі, у Вінніці відбувається повний процес Обробка деревини, від сировини до готової підлоги. Тому, окрім виробничої Лінії Із випуску дошки для підлоги, Було Створено повну виробничу базу: склад сировини, тартак для різних порід деревини Із фризовим цехом, сушильні відділенням, пакувальну лінію, склад продукції та логістичний центр. Окрім цехів, безпосередно пов'язаних Із виробництвом, на території підприємства розташовано котельню и завод біопаліва (пелет) Із потужністю 17 тис. тон на рік, Який вікорістовує даже мокрі Залишки деревини и тирсу. Політика компании Полягає у максимально економічному вікорістанні сировини, тому технологія виробництва барлінецької дошки та біопаліва є безвідходнім и сучасним, Пожалуйста спірається на перевірені євростандарті. Барлінек Виступає Із цікавімі екологічнімі ініціатівамі, зокрема, акцією вісаджування молодих дерев (Акція «1 за 1»), яка проводитися одночасно в Україні и Польщі.

Початково планувалося, что напівфабрикати з хвойних порід деревини постачатімуться Українськими підприємствами, проти це виявило Неможливо через Слабкий розвиток місцевої деревообробної промісловості. Було закуплено тартак, что відповідав Вимоги інвестиції, у місцевості Косів (390 км від Вінніці). Об'єкт Було значний модернізовано и Відкрито на его базі підприємство Із випуску напівфабрикатів Із деревини хвойних порід. Так само, як и у Вінніці, у Косові діятіме завод Із виробництва пелет Із потужністю около 35 тис. тон на рік, у фінансуванні которого взявши участь ЄБРР. Таким чином Барлінек ставши найбільшім підпріємством деревообробної промісловості в Україні и найбільшою и найсучаснішою інвестіцією у Цю галузь.

Українське підприємство Барлінек дозволило создать 800 робочих Місць. Більшість ПРАЦІВНИКІВ, у тому чіслі и на керівніх посадах, є громадяни України. Річна навчальна програма для обраних кандидатів дозволила Їм Повністю підготуватіся до участі у ВИРОБНИЦТВІ. Участь Барлінек дозволяє більш ефективного управляти лісовім господарством України и залучаті НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ.

Найчастіше польські фірми отримуються дотації на рекламну діяльність. Так, з 23 проектів, на Які фірма MAKRO-PLAST здобула частково (до 60%) фінансування ЄС за різнімі програмами (PHARE 2001, PHARE 2002 SPOWKP, RPOWP 2007-2013) и Які стосуваліся віставкової и рекламної ДІЯЛЬНОСТІ фірми на теренах Колишня СРСР (Росія, Україна, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, а такоже Румунія и Франція), консультативної и технічної допомоги, закупівлі обладнання и Впровадження Нових технологій, лишь кілька мікродотацій стосуваліся України: доля у Міжнародній віставці «Архітектура и будівництво 2005" (Київ, 9 722 зл.), «КІЇВБІЛЬД-2006» (14 865 зл.), «КІЇВБІЛЬД-2 007 »(9 510 зл.),« КІЇВБІЛЬД-2008 »(16 191 зл.) Із виразности тенденцією до зростання віділеніх коштів, для порівняння - доля у аналогічній віставці у Москві дофінансовано на суму 20 тис. злотих. Проти даже така можлівість створює сприятливі грунт для польсько-української СПІВПРАЦІ, більш активна участь наших підприємців у виставках дозволити інвесторам реалізуваті проекти.

Треба Зазначити, что Переважно більшість дотацій з ФОНДІВ ЄС уходит на фінансування самоврядовіх проектів та таких, что здійснюються на территории Польщі, особливо у транскордонного теріторіях Із ЄС (Словакія, Німеччина). Так, станом на 3 січня 2010 року Було Призначено таких дотацій на суму понад 100 млрд злотих. За данімі інформаційної системи РПKSISIMIK 07-13 з качана Дії програм дотацій и до 3 січня 2010 року Було подано 101,5 tys. Подання на повне фінансування інвестіцій на суму 233,3 млрд злотих, з них за рахунок ЄС 72,8 млрд злотих, что складає 27% усіх дотацій на роки 2007-2013. [136], дуже незначна Частка пов'язана із східнім кордоном, незважаючі на ті, Що працює окрема програма розвитку Східних регіонів Польщі, яка дает Значний Потенціал для розвитку польсько-українського співробітніцтва у Цій сфере. Передусім, Самі потенційні інвесторі недостатньо Використовують надані возможности, обмежуються фінансуванням участия у виставках, рекламних кампаній, обірають інвестування внутрішніх проектів.

Як вже позначають, дофінансування новой інвестиції можливе лишь за умови, что ее ВАРТІСТЬ становітіме НЕ Менш як 1 млн.євро або 500 тис. євро, если йдет про Вдосконалення або модернізації вже діючої інвестиції, Пожалуйста Несе за собою покращення стану навколишнього середовища и прізведе до Відкриття щонайменш 100 робочих Місць на період НЕ менший, чем 5 років. Інші умови могут реалізовуватіся лишь на теренах технічних парків и стосуватись запровадження іновацій. Система обрахунку дотації Взагалі є тісно пов'язаною Із кількістю новостворене робочих Місць и не может преревіщуваті 4 тис. євро на шкірні. Окрім того, ОБСЯГИ дотованої інвестиції поклади від регіону, у якому вона реалізовуватіметься, варіюється від 30 до 50% на территории Польщі и обраховується окремо у випадка закордонний інвестіцій. Таким умів відповідає Наразі лишь діяльність фірми Барлінек, про якові йшлось вищє.

Проти це можна Віднести до Тимчасових тенденцій, Які повінні змінітіся за умови покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в Україні и з насіченням польських земель євро дотаціямі. Можлівість Отримання таких дотацій є значний стимулом для різного масштабу польських фірм для реализации своих планів в Україні.

Висновки до розділу 4

Формування відтворювальної моделі економічних отношений України з Польщею, основою якої є взаємні інвестиційні потоки, з одного боку, підвіщіть ефективність рінкової трансформації українськоїекономікі, структурних Перетворення и оновлення товаровиробництва и Структури експорт, а з іншого боку, перевівши українсько-польське Співробітництво на якісно вищий щабель, дозволити реалізуваті весь его спектр на принципах стратегічного партнерства та у довгостроковій перспектіві спріятіме Економічній інтеграції України у Європейський Союз на взаємовігідніх партнерських засадах.

Аналіз и оцінка інвестіційніх потоків у системе українсько-польських отношений и необходимость трансформації моделі ЗЕВ у відтворювальну, что предполагает розвиток двостороннього кооперування и КООПЕРАЦІЇ, свідчіть про необходимость актівної позіції держави, Урядовий структур относительно стимулювання іноземних інвестіцій. ЯкпершійважлівійетапінтеграціїекономікіУкраїнівєвропейськуекономічнусістемуукраїнськійУрядрозглядаєствореннязонівільноїторгівлізкраїнаміЄС.

Як бачим, інвестиційна співпраця є Надзвичайно перспективним напрямком розвитку польсько-українських економічних отношений.

Для Польщі партнерські країни, Україна передусім, є пріорітетнім напрямком фінансування з Фонду Закордонні допомоги та других джерел. Позитивний досвід найуспішнішіх польських інвесторів в Україні свідчіть про перспектівність даного виду СПІВПРАЦІ особливо з Огляду на долю Польщі та України у ЄВРО 2012.


ВИСНОВКИ

Отже, під інвестиціями розуміють всі види майнового и інтелектуальніх цінностей, что вкладаються в об'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, в результате чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Інвестиційна політика представляет собою часть Загальної и Фінансової стратегії підприємства, яка заключається у віборі и реализации найефектівнішіх Шляхів Розширення об'єму его актівів для І забезпечення основних напрямків его развития. Інвестиційна політика підприємства предполагает формирование окремий напрямків інвестіційної діяльності підприємства у відповідності Із стратегією его економічного розвитку. Інвестиційна політика держави здійснюється через Механізм державного регулювання.

В економіці України у цьом відношенні склалось непроста ситуация. Держава, что збідніла внаслідок гострої економічної кри, втрачає Надійні джерела необхідного інвестування. І тепер, прагнучі, хоча б з чималий запізненням, відродіті й актівізуваті політику відтворення як основу стабілізації та оновлення національного товаровиробництва, нараз на протідію питань комерційної торгівлі політічніх и економічних сил. Концентрація фінансового Капіталу у сферах Нових структур, тіньового обігу та банківської системи, Які НЕ прагнуть до виробничого інвестування, по суті, гальмує відтворювальні процеси, економічну стабілізацію и зростання.

Аналіз надходження іноземних інвестіцій в Україну свідчіть, что на сегодня Ще не Створено належної бази для Залучення капіталів з-за кордону. Тому найважлівішімі умів Залучення інвестіцій є стабілізація макроекономічного середовища, а такоже удосконалення Законів и нормативних АКТІВ. Але, водночас, дані харчування не могут буті розв'язані без Загальної соціально-економічної стабілізації в стране.

Найістотнішою перешкоду для ДІЯЛЬНОСТІ іноземних інвесторів в Україні є недосконалість відповідного законодавства. Спроба Вдосконалення нормативних АКТІВ согласно з цілямі України, а такоже мотівації іноземних партнерів зумов часті Зміни в Українському законодавстві. Ускладнює сітуацію і практика коригування нормативних АКТІВ во время їх руху від верхніх рівнів управління до ніжніх. Залучення інвестіцій перешкоджають нерозвінутість комунікаційніх ЗАСОБІВ, незабезпеченість повну, надійною нормативно-правовою та комерційною інформацією.

Тому для стимулювання Залучення інвестіцій та Усунення негативних тенденцій в економіці України доцільно здійсніті ряд ЗАХОДІВ, спіраючісь на принципи: · стабільності основних законодавчо АКТІВ относительно умів іноземного інвестування; · Діференційованого підходу до податкових та других пільг для іноземних інвесторів - з урахуванням обсягів и форм інвестування, а такоже пріорітетів у розвитку економіки України; · Надійності, доступності та оператівності організаційного та інформаційного забезпечення Залучення іноземних інвестіцій. Головне тут: створення Привабливий ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату; создания МІЖНАРОДНОГО образу країни як такой, что надає інвестору Кращі, чем інші країни, возможности.

Аналіз стану основних секторів української и польської економіки дозволяє констатуваті домінування в Україні детенсівного типу виробничої системи з Ознака екстенсівності, а в Польщі - інтенсівного типу, что, поряд з неадекватністю галузевої Структури та інстітуційною несумісністю економік стран-партнерів значний мірою детермінує Існування неефектівної моделі українсько- польських економічних отношений. Несумісність ВЕС, а такоже панування в течение трівалого ПЕРІОДУ постачально-збутової зовнішньоекономічної моделі у системе співробітніцтва України и Польщі (в рамках РЕВ), спричинили домінування в українсько-польських відносінах найпростішіх форм співробітніцтва, а самє зовнішньої торгівлі.

У системе українсько-польських економічних контактів почінають з'являтися ознака інвестиційно-виробничого співробітніцтва. Негативний інвестиційний клімат в Україні та нераціональне использование ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання інвестіційніх потоків детермінують невісокі ОБСЯГИ надходження польських інвестіцій в українську економіку, неефективно галузевого структуру вкладень, недосконалість форм Залучення польського Капіталу, низька середній розмір інвестування в конкретні проекти, нерівномірність надходження інвестіцій по регіонах, незадовільну доля польських інвесторів в інноваційніх процесах.

На Основі орієнтірів (цілей) использование інвестіційніх ресурсов на внутрішньому, міждержавному (двосторонньому), геоекономічному Рівні актівності суб'єктів ЗЕД визначили пріорітетні і "небажані" сфери Залучення польського Капіталу в економіку України. До пріорітетніх відносімо інвестиції, Які максимально спріятімуть налагодження технічного и технологічного обміну, залучених ноу-хау й управлінського досвіду, розвитку виробничого кооперування и КООПЕРАЦІЇ та забезпечать Підвищення конкурентоспроможності вітчізняної продукції на внутрішньому и зарубіжніх ринках; інвестиції в "інтелектуальний капітал"; інвестиції у розвиток фінансово-банківської, страхової, транспортної, ПРИКОРДОННОЇ інфраструктурі, что спріятімуть згладження інстітуційніх діспропорцій. "Небажаним" інвестиціями Вважаємо вкладення, что віклікають негатівні екстерналії; інвестиції у безперспектівні Галузі; інвестиції, Які створюють небезпеки Виникнення монополістічного Сайти Вся.

Можна візначіті Такі Механізми трансформації існуючої моделі економічного співробітніцтва України и Польщі: міжнародне кооперування и кооперація, розвиток якіх зміцнюватіме економічні зв'язки по Кожній ланці відтворювального процесса; ! застосування ІНСТРУМЕНТІВ стимулювання процесів інвестування, что забезпечен Ефективне ціркулювання двосторонніх українсько-польських інвестіційніх потоків, создание адекватного організаційно-інвестиційного каркасу ЗЕВ; транскордонного Співробітництво українських и польських регіонів, Пожалуйста спріятіме Використання геоекономічного потенціалу України и попереду негатівні Наслідки розширення єс до Східних кордонів Польщі; доля України и Польщі у спільніх субрегіональніх структурах, яка створює інстітуційній каркас транскордонної економічної СПІВПРАЦІ и забезпечен успішну інтраекцію України у геополітічній простір ЦСЄ, зокрема у Балто-Чорноморську вісь єврорегіонального співробітніцтва.


література

1. Закон України «Про інвестіційну діяльність», Київ, 18 вересня 1991р., № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47.

2. Закон України "Про державну програму заохочення іноземних інвестіцій в Україні", К, 1994.

3. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996р. №93 / 96 - ВР.

4. Указ Президента України "Про основні напрямки інвестіційної політики на 2002-2004 рр." від 31.05.2002 р.

5. Батура О. В., Комарова К.В. Іноземні інвестиції в системе становлення рінкової економіки України. - Д.: Наука і освіта, 2002. - 180с.

6. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: Стан, проблеми и перспектіві.- К .: Т-во "Знання", КОО, 2002.-318 с.

7. Борщенко В.В. Іноземні інвестиції як Чинник регіонального розвитку // Фінанси України. - 2003.-№ 10.- сс. 108-115.

8. Вахненко Т. Теоретичні засади регулювання міждержавного Сайти Вся капіталів // Економіка України. - 2001. - №8. - с.12-21.

9. Відобора В.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання: Автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2004. - 20 с.

10. Вовченко О.Л. Інвестиції: економічна Сутність та форми // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - N 6. - C. 18-24.

11. Вплив Розширення Європейського Союзу на Іноземні інвестиції и зовнішню торгівлю послуги в Україні / В.К. Олефір // Економіка і прогнозування. - 2002. - N 3. - С. 102-116.

12. Гаврилюк О.В. Іноземні інвестиції / НАН України; Інститут Світової економіки і міжнародніх отношений. - К., 1998. - 200с.

13. Гайдуцький П.І., Баліцька В.В., Суярко С.М., Черванчук С.А., Трифонов С.В. Іноземні інвестиції в Україні / Павло Іванович Гайдуцький (ред.). - К.: Редакційно-видавничо відділення УкрІНТЕІ, 2004. - 248с.

14. Генеза рінкової економіки (Політекономія, Мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії: Навч. екон. слов.-довід. для студ. вищ. закл. освіти усіх рівнів акредитації / Ред .: Г.І. Башнянина; В.С. Іфтемічук. - Л .: Магнолія плюс, 2004. - 682 с.

15. Грідасов В. М. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вузів / В. М Грідасов, С. В.Крівченко, О. Є. Ісаєва. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 164 с.

16. Данілов О.Д. Інвестування: навч. посіб. / О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. - К .: Видавничий дім "Комп'ютер-прес", 2001. - 362 с.

17. Даниленко А.А. Прямі Іноземні інвестиції в промисловість України (Механізми актівізації та Підвищення ефектівності): Автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Київський національний економічний ун-т. - К., 2003. - 19с.

18. Діденко Я.О. Удосконалення прямого іноземного інвестування // Фінанси України. - 2001.- № 12.- сс.96-105.

19. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб.- 5-е вид. К .: Знання, 2006..

20. Єрмілова К.В. Прямі Іноземні інвестиції в условиях формирование глобального економічного простору: автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Донецький національний ун т. - Донецьк, 2009. - 20 с.

21.Залучення прямих іноземних інвестіцій як фактор розвитку МІЖНАРОДНОГО підприємництва / І.С. Антонюк // Соц.-екон. дослідж. в перехід. период. Пробл. формирование и реализации політики сприяння розвіткові підприємництва в Україні: щорічник наук. пр. - 2002. - Вип. 1. - С. 139-144.

22. Злупко С.М. Інституційно-інвестиційна теорія Михайла Туган-Барановського та ее Вплив на Світову інвестологію // Фінанси України. - 2004. - N 4. - C. 3-16.

23. Золотарьов А., Кузькін Є., Волик І. Фактори зростання ефектівності інвестіцій у промісловості // Економіка України. - 2000. - №12. - сс.31-36.

24. Іваненко-Свінціцька І.Є. Актівізація іноземного інвестування в національну економіку // Формування ринкового отношений в Україні. - 2003. - N 11. - C. 9-14.

25. Іваненко-Свінціцька І.Є. Іноземні інвестиції в Україні: стан та возможности Залучення // Формування ринкового отношений в Україні. - 2003. - № 4. - С. 42-47.

26. Іноземні інвестиції як Чинник розвитку малого та СЕРЕДНЯ бізнесу в Україні: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 17 жовтня 2008р. / Дніпропетровська обласна держ. адміністрація; Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності; Товариство "Знання" України; Кафедра політекономії Национальной металургійної академии України / В.М. Тарасевич (заг.ред.). - Д.: Товариство "Знання" України, 2008. - 107с.

27. Ковач Л.Л. Українсько-польське економічне Співробітництво в 1991-1999 рр. - Дисертація на здобуття наук. ст. кандидата історічніх наук за спеціальністю 07.00.01 - Історія України. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2003. - 216 л.

28. Комаров В. Інвестиції в СНД // Економіка України. - 2003. - №2. - с. 74-82.

29. Іноземні інвестиції як Чинник розвитку малого та СЕРЕДНЯ бізнесу в Україні: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 17 жовтня 2008р. / Дніпропетровська обласна держ. адміністрація; Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності; Товариство "Знання" України; Кафедра політекономії Национальной металургійної академии України / В.М. Тарасевич (заг.ред.). - Д.: Товариство "Знання" України, 2008. - 107с.

30. Козловська А. Cхідне партнерство - інструмент для повної інтеграції з ЄС // International Review, 2008, No. 2 - С.47.

31. Косак В. М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). - Львів, 1996..

32. Крейдич І.М. Формування комплексу задач забезпечення результатівності інвестування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - N 11. - C. 29-30.Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч. Посібнік.-Київ: ЦУЛ, 2003.- 376с.

33. Малий І. Іноземні інвестиції: стимулювання: Зарубіжній досвід: Шляхи Залучення в економіку України / науково- дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. - К., 1999. - 43 с.

34. Мацибора Т.В. Іноземні інвестиції в АПК України: моногр .. - К.: ННЦІАЕ, 2008. - 186c.

35. Носова О.В. Іноземні інвестиції в інстітуціонально-рінковій трансформації економіки: Автореф. дис ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2002. - 34с.

36. Омельченко А. В. Іноземні інвестиції в Україні: Довідник з правових вопросам. - К.: Юрінком, 1997. - 426с.

37. Оспіщев В., Антоненко Т., Пруненко Д., Лук'янченкова В., Уткін О., Жилякова О. Фактори, что вплівають на Іноземні інвестиції // Економіка України. - 2002. - №4. - с.35-40.

38. Пехник А.В. Iноземнi iнвестіцiї в економiки України: навчальний посiбник. - К .: Знання, 2007. - 335 с.

39. Підліснюк В.Б. Іноземні інвестиції в системе макроекономічніх пріорітетів України: Дис ... канд. екон. наук: 08.05.01 / НАН України; Інститут Світової економіки і міжнародніх отношений. - К., 2001. - 208 арк.

40. Рубцова М.Ю. Рєзнікова Н.В. Польща в Нових условиях розширення єс. Уроки для України // Актуальні проблеми міжнародніх отношений. Випуск 59. Частина І, 2006 г..

41. Сазонець І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб. / І. Л Сазонець, О. А. Джусов, О. М Сазонець. - Київ: ЦНЛ, 2003. - 156 с.

42. Свірідова Н.Д. Прямі Іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія Залучення в економіку України / Східноукраїнській національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2004. - 164с.

43. Солдатенко В.В. Теоретико-методологічні основи прямого іноземного інвестування в системе современного економічного знання // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - N 20. - C. 20-29.

44. Становлення інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку (досвід України та Польщі) // Економіка та держава. - 2003. - N 12. - C. 25-27.

45. Степаненко А.С. Іноземні інвестиції в Україну: фінансування та оцінка ефектівності. - К.: ЗАТ "Нічлава", 1999. - 158с.

46. ​​Сухоруков А. Проблеми Підвищення інвестіційної актівності регіонів // Економіка України. - 2002. - №8. - с.26-34.

47. Східне партнерство - інтенсіфікація отношений України та ЄС .// Бюрократ, № 23-24 (76-77) від 27/12/2008. - Режим доступу: http://www.center.gov.ua/ua/publication/content/812.htm.

48. Східне партнерство: фінішна пряма до затвердження. / Український незалежний центр політічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, № 5/565, 02 березня 2009 року. - Режим доступу: http://eu.prostir.ua/library/233052.html.

49. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник / За ред. В.Г.Федоренка.- К .: МАУП, 2000.- 408с .: іл.- Бібліогр .: с.399-402.

50. Федоренко В.Г. Міжнародні фінансово-Валютні организации як джерела інвестування / В.Г. Федоренко, О.Р. Якушев, О.Ф. Іткін // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - N 2. - C. 23-36.

51. Федорчук Д. Про співвідношення понять "інвестиції", "Іноземні інвестиції" та "Прямі Іноземні інвестиції" // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - N.4. - С. 8.

52. Філіпенко А. С., Будкін В. С., Рогач О. І., Заблоцький Р. О., Копістіра А. М. Світова економіка: Підручник для студ. екон. спец. ВНЗ / С.В. Головко (голов.ред.). - К .: Либідь, 2007. - 638 с.

53. Хаджинов І.В. Зовнішньоекономічна стратегія України в контексті ее інтеграції до європейської економічної системи: Автореф. дис. ... к.е.н. / 08.05.01. -Донецьк, 2004 - 20 c.

54. Чалий В., Пашков М. Україна-ЄС: барометр показує // Дзеркало тижня 15 жовтня 2005 р.

55. Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічній аспект // Економіка України. - 2004. - N 8. - C. 4-16.

56. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: Теорія і практика: Підручник. - К .: Знання, 2008. - 663 с.

57. Boyk P., Misala J., Puławski M. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999..

58. Czerwieniec E .: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajow wysokorozwiniętych, Poznań: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 1999.- s. 9.

59. Gill W., Gill N. Stosunki Polski z Ukrainą w latah 1989-1993. - Toruń-Poznań: Adam Marszalek, 1994. - 123 s.

60. Górska A. Dokąd zmierzasz Ukraino? - Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005.

61. Gradziuk A. Proces akcesji Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu. - Biuletyn nr 27, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005.

62. Gromadzki G., Suszko O. Między satysfakcją a rozczarowaniem, Relacje UE-Ukraina rok po pomarańczowej rewolucji. - Warszawa - Kijów: Fundacja im. Stefana Batorego, 2005.

63. Gromadzki G., Suszko O., Vahl M., Wolczuk K., Wolczuk R. Po rewolucji pomarańczowej, Relacje UE-Ukraina do wiosny 2006 roku. - Fundacja im. Stefana Batorego. - Warszawa, maj 2005.

64. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. Polska w WTO. - Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2002.

65. Kamiński AZ Stosunki polsko-ukraińskie: raport / AZ Kamiński, J. Kozakiewicz. - Warszawa: CSMISP, 1997. - 58 s.

66. Karaszewski W .: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "POZKAL" 2004. - s. 18.

67. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. Unia Europejska. - tom I. - Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004.

68. Lipiński J., Sławiński A. Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003.

69. Olszański TA Perspektywy Euroregionów: głos w dyskusji // Україна і Польща у Східно-Центральній Европе: спадок и майбуття: Зб. наук. праць міжнародної конференции під патронатом Прем'єр-міністрів України и Польщі. - S. 78-80.

70. Olszański TA Przyszlość stosunków polsko-ukraińskich. Między Lwowiem a Donieckiem (Uwagi Polemiczne) // Україна і Польща - стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє: Збірник наукових праць / Центр Українсько-Польських студій / За загальною редакцією Т.І. Зарецької. - Ч. 2. - К: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2002. - С. 53-58.

71. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M .: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego zagranicznego Polsce Monografie i Opracowania 519, Oficyna Wydawnicza AGH, Warszawa, 2004. - s. 11.

72. Pilarska Cz .: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. Krakow: Wyd. AE 2005. - s. 9.

73. Pavliuk O. Ukrainian-Polish relations: a pillar of regional stability // Chaillit Paper 26. The effects of enlargement on bilateral relations in Central and Eastern Europe. - Paris: Institute for Security Studies of Western European Union, 1997. - P. 43-62.

74. Pełczyńska-Nałęcz K. EPS w praktyce - Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego. - Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005.

75. Piotrowski J. Umowa o strefie wolnego handlu między Ukrainą a Unią Europejską a polskie interesy gospodarcze. - Warszawa: Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2005.

76. Shumylo O .: A Ukraine-EU Freet Trade Area: Who's forand who's against it: ICPS newsletter. - Kiev: International Centre for Policy Studies, January 2006.

77. Shumylo O. Ukraine and the European Neighbourhood Policy: Working Document. - Brussels: Centre for European Policy Studies, 2006.

78. Stosunki polsko-ukraińskie / Pod red. J. Kozakiewicza. - Kraków: Międzynarodowy Centrum Rozwoju Demokracji, 1998. - 194 s.

79. UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie iw Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji 2002 s. 9.

80. Weresa MA, Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski, www.case.com.pl.

81. Więcej niż sąsiedztwo, Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina - nowe relacje. Rekomendacje / red. G.Gromadzki, Ol. Suszko, M. Vahl, K. Wolczuk. - Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2004.

82. Witkowska W .: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Łodź: UŁ 1996. - s. 70.

83. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP, Warszawa 2004, 2005 oraz 2008.

84. www.europa.eu.int

85. www.delukr.ec.europa.eu

86. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

87. www.imf.org

88. www.osw.waw.pl

89. www.pism.pl

90. www.batory.org.pl

91. www.isp.org.pl

92. www.eurostat.org

93. www.bank.gov.ua

94. www.polska.com.ua

95. www.ukrstat.gov.ua

96. www.wto.org

97. www.euromoney.com

98. http: //www.mgip.gov.p

99. www.torgi.kiev.ua/pl/info.php?id=7

100. www.sprawymiedzynarodowe, pl

101. www.GUS.pl

102. www.ukrstat.gov.ua

103. Бюлетень національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. Випуски за 2005-2009 роки.

104. Платіжний баланс и Зовнішній борг України національного банку України / Щоквартально аналітично-статистичне видання НБУ. Випуски за 2005-2009 роки.

105. Національні рахунки України за 2007 рік / Стат. збірник. - К .: Державний комітет статистики України, 2009.

106.Моніторинг макроекономічніх та галузевих показніків / Міністерство економіки України. - К .: ДГВПП "Зовнішторгвидав України". - Випуск вересень 2/106, лютий 2009.

107. Статистичний щорічник України. К .: В-во "Техніка". Випуски за 1999-2001 роки.

108. Статистичний щорічник України. К .: В-во "Консультант". Випуски за 2002-2007 роки.

109. Промисловість України / Стат. Збірник за 2001-2007 роки. - К .: Державний комітет статистики України, 2008.

110.УКРАЇНА: перспективи розвитку Консенсус-ПРОГНОЗ, Випуск 21, 2009. - сс.14-15.

111. http://bank.gov.ua

112. http://barlinek.com.pl

113. http://www.kredobank.com.ua

114. http://www.me.gov.ua http://metalltorg.ru

115. http://www.ukrstat.gov.ua

116. UNCTAD Handbook of Statistics On-line http://stats.unctad.org/handbook/ReportFolders/ReportFolders.aspx

117. http://devdata.worldbank.org/data-query/


[1] Примітка. Крітська панєвропейська конференція, 1994.