Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


політичні репресії

Дата конвертації11.08.2019
Розмір6.78 Kb.
Типреферат

Трагічною сторінкою увійшли в історію Радянського держави політичні репресії 30-40-х років. Породжені вони були як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. Средіоб'ектівних. причин можна назвати наступні: - процес вилучення і переділу власності, як необхідної умови революції, відбувався протягом 20 років і неминуче викликав протидію соціальних сил. . Першим етапом була конфіскація поміщицьких земель, націоналізація промисловості в 1917 - 1920 рр. Цей етап характеризувався громадянською війною, білим і червоним терором. Другим етапом була націоналізація приватної власності і вилучення землі у куркулів в кінці 20-х - першій половині 30-х років. Опір носило характер непокори і прориваються епізодів насильства; - накопичився потенціал жорстокості. за роки світової, громадянської війни, інтервенції і заколотів. Мільйони людей знаходилися в збройній боротьбі один проти одного ряд років і важко було очікувати швидкого примирення і загальної консолідації. У періоди криз і наростання соціальних проблем обстановка загострювалася; - збережена і постійно наростаюча міжнародна нап ряджених,. яка проявлялася в підготовці до війни, провокації, диверсіях, збройних конфліктах, економічній блокаді, збереженні збройних зарубіжних антирадянських формувань. У ряді західних держав створюються фашистські режими, військові диктатури, які не приховують антирадянської спрямованості; - форсований характер великих соціально-економіческіхпреобразованій. супроводжувався зміною способу життя многіхмілліонов людей, посиленням побутових труднощів, переселенням на нові погано облаштовані місця, що не могло не виявлятися у спалахах невдоволення або глухому роздратуванні частини населення.

Великий вплив на обстановку в країні, розгортання політичних репресій надавали суб'єктивні. причини, в тому числі: - гостра політична боротьба всередині компартії. і в її керівництві з питань вибору шляхів і методів будівництва нового суспільства і за лідируючі позиції в партії і державі. Така боротьба проявилася між Л.Д.Троцким, І. В. Сталіним і Н.И.Бухарин, що відбивали різні лінії розвитку; - сформовані за 20 років підпільної політичної боротьби у більшовиків якості непримиренності і нещадності до вра гам,. принциповості аж до підозрілості, суворої дисциплінованості і суворої підпорядкованості. Ці якості в певні періоди відіграли позитивну мобілізуючу роль, але негативно позначилися в період репресій; - складаний культ особи Й. В. Сталіна,. зростання його незаперечності й авторитету аж до поклоніння на тлі видатних досягнень в області економічного, соціального, культурного і військового розвитку країни. При цьому слабкіше проявлявся принцип колективності керівництва, є заслоном від помилок і суб'єктивізму в політичних діях.

Слід сказати, що в більшості країн в цей період широко застосовувалися політичні репресії, військово-поліцейські методи, обмеження демократії, в тому числі в країнах з давніми демократичними традиціями. Криза міжнародного співтовариства, що вилився в світовій війні і великих політичних потрясінь, ще довго проявлявся і активно впливав на життя всіх країн світу.

В СРСР перші великі політичні процеси пройшли в 1922 році проти членів есерівської партії, які керували боротьбою проти Радянської влади в роки громадянської війни. Влітку 1928 року відбулася процес по так званому "шахтинскому справі", звинувачує в шкідництві на шахтах інженерів-фахівців.

Політичні процеси в широких масштабах розгорнулися в 1937-1938 роках. Поштовхом до них стало вбивство 1 грудня 1934 року С.М.Кірова, секретаря Ленінградського обкому, члена ЦК партії. Слідом за вбивством Кірова Президія Верховної Ради СРСР прийняла укази про скорочений судочинстві щодо контрреволюціонерів, створенні особливих нарад і "трійок" у складі секретаря обкому, голови облради та керівника НКВС для виконання судових функцій. Ці заходи сприяли кампанії пошуку "ворогів народу", новим чисток партії.

У січні 1935 року відбулася суд над учасниками так званого "Московського центру" на чолі з Г.Е.Зіновьевим і Л.Б.Каменевим. Були засуджені 19 осіб. У серпні 1936 року розглядалася справа про "об'єднаному антирадянському троцькістсько-Зінов'євськом центрі", в січні 1937 року - про "паралельному антирадянському троцькістсько центрі", в березні 1938 року - про "антирадянському правотроцкистском блоці", в результаті яких були засуджені і згодом розстріляні такі партійні діячі, як Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Н.И.Бухарин, А. І. Риков та інші.

Репресії проводилися у вигляді виключення з партії, відсторонення від посади, висилки, посилання, позбавлення волі і застосування вищої міри покарання. У 1940 році в таборах НКВС перебувало 1.344.408 засуджених, з них 28,7%, тобто 385.845 чоловік за контрреволюційну деятельность.Подверглісь репресіям також і військові кадри. Такі суворі заходи виправдовувалися з боку керівництва передвоєнним станом країни, посиленням ворожих дій зарубіжних країн. У роки Великої Вітчизняної війни засудження за статтею "за зраду Батьківщині" також здійснювалося. Всього з 1921 по 1953 рік були засуджені за контрреволюційну діяльність і за зраду Батьківщині 3.777.380 осіб, з них були засуджені до смертної кари 642.980 чоловік. Після смерті І. В. Сталіна партія засудила практику політичних репресій і велика частина засуджених була реабілітована.

Таким чином, 30-і роки були періодом гігантських успіхів Радянського Союзу в області економічної і науково-технічної, великих соціальних і культурно-духовних зрушень. В області промислового виробництва країна вийшла на перше місце в Європі і друге місце в світі, була вперше в історії Росії забезпечена економічна самостійність. Докорінно змінився соціально-класовий вигляд країни, відбувся стрибок в культурно-духовному розвитку, досягнута майже загальна грамотність. Був створений потужний військово-промисловий потенціал, котрий надав в недалекому майбутньому вирішальний вплив на результат Великої Вітчизняної війни.

В ході перетворень, проведених в країні в 20-ті і особливо в 30-і роки, в житті радянського суспільства відбулися якісні зміни. По-перше, на практиці була доведена можливість зміни капіталістичних відносин і заміни їх принципово іншим соціальним ладом; по-друге, в ці роки були закладені основи нашого військово-політичного та індустріальної могутності; по-третє, були ліквідовані всі експлуататорські класи; по-четверте, в країні склалася дві основна форма власності - громадська у вигляді державної і колгоспно-кооперативної; по-п'яте, мінявся вигляд всіх народів СРСР, зміцнювалися їх дружба і співпраця.

Новий якісний стан радянського народу призвело політичне керівництво країни до висновку про те, що в СРСР в основному побудовано соціалістичне суспільство. Зміни в економічному розвитку країни були у Конституції СРСР (5 грудня 1936 г.).

Список літератури

Аргументи і факти. - 1989. - N 45


  • Список літератури