Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Прийоми формування толерантного свідомості старшокласників у процесі навчання історії

Скачати 14.15 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір14.15 Kb.
Типстаття

Прийоми формування толерантного свідомості старшокласників у процесі навчання історії

В даний час в ряду актуальних проблем, що вимагають свого вивчення і вирішення, висувається проблема формування толерантного свідомості школярів. Актуальність обумовлена ​​потребою суспільства в толерантному людину, здатну будувати комунікацію на основі визнання і поваги різної етнонаціональної, релігійної та іншої приналежності людей, їх права на інші погляди.

Формування толерантності неможливо без творчого розвитку особистості кожного учня. У зв'язку з цим необхідна така методика навчання, яка б допомогла дитині накопичити враження, усвідомити, що вони емоційно впливають на кожну людину по-різному і що необхідно рахуватися з індивідуальністю кожного, поважати гідність, проявляти толерантність. Велику допомогу в цьому надасть організація спільної діяльності учнів. Взаємні відносини при розподілі діяльності та взаємний обмін способами дій становлять психологічну основу і є рушійною силою розвитку власної активності індивіда. Співпраця з однолітками якісно відрізняється від співпраці з дорослими, є необхідною умовою психічного розвитку дитини, формування його комунікативної компетентності, толерантності. Усвідомленість сприйняття школярами сутності і значення толерантності у відносинах між людьми залежить від того, як організована навчальна робота, якою мірою вона передбачає активну діяльність школярів, визначення ними своїх позицій.

Активізувати пізнавальну діяльність учнів і підвищити ефективність роботи над формуванням толерантного свідомості школярів, допоможуть наступні прийоми:

v Навчальні та ділові ігри;

v Ігрові ситуації;

v Проблемні завдання;

v Незакінчені речення;

v Мозковий штурм.

1. Не дивлячись на те, що методика рольових і ділових ігор досить широко застосовується в навчанні, при її апробації в процесі формування толерантного свідомості, виникає ряд труднощів:

- оцінка діяльності учнів, так як оцінювати світогляд видається, щонайменше дивним;

- потрібні особливі відносини між учнем і вчителем, вони повинні виступати як рівні, яке б то не було тиск неприпустимо;

- краще якщо гра буде проводитися в малих групах (7 - 8 осіб). Це забезпечує вільну атмосферу і можливість проявити себе для кожного учасника обговорення. Краще, на наш погляд, якщо склад груп в різних іграх буде змінюватися.

- особлива роль належить ведучому. Він ні в якому разі не повинен «тиснути» на дітей своїм авторитетом. Його функції - вести обговорення в потрібному руслі і допомагати хлопцям: в розподілі ігрових ролей, подоланні організаційних труднощів, підведенні підсумків роботи.

2. Для економії часу можна використовувати елемент гри - ігрову процедуру. Наприклад, ігрова процедура «Пошук позиції» передбачає:

- Читання тексту (або перегляд фільму)

- Визначення «віяла» можливих позицій по відношенню до нього (від найпростіших: подобається - не подобається, зрозуміло - не зрозуміло, зачепило - не зачепило, до більш складним: «оптиміст» - «песиміст»; «автор», «читач» , «критик», «цензор» і т. п.)

- Самовизначення в позиціях (складання мікрогруп)

- Оголошення умови: позицію в процесі комунікації можна міняти

- «Запуск» поліпозиційне спілкування

- Організація рефлексії: хто змінив позицію? Чому? Хто був готовий поміняти позицію? Чому не зробив цього? Хто знайшов свою позицію відразу? Ви впевнені в своєму виборі або є «тінь сумніву»? Чи достатньо однієї позиції для повноцінного розуміння тексту? Чому позиції кооперуються або конфліктують один з одним? Що дає поліпозиційне?

Ігрова процедура «Зрозумій мене» складається з наступних елементів:

1. Читання тексту (перегляд фільму);

2. Висловлення своєї точки зору першим бажаючим;

3. Встановлення правила: кожен може висловити свою думку тільки після того, як він передасть думки і почуття, виражені який говорив до нього, так, що останній висловить згоду з переказом;

4. Продовження дискусії з дотриманням встановленого правила.

5. Ігрова рефлексія: чи легко стати на точку зору іншого? Змінювалося чи що - небудь у вашій позиції після відтворення позиції іншого? Чи стали ви краще розуміти інших?

Ігрова процедура «Автора! »:

1. Знайомство «автора» (одного або кількох членів класу) з передбачуваним до обговорення текстом.

2. Бесіда вчителя з «автором» (виявлення особливостей прочитання і розуміння).

3. Знайомство класу з текстом.

4. Виступ «автора».

5. Діалог однокласників з «автором» в формі прес - конференції зі зворотним зв'язком.

6. Рефлексія: чи можливо розуміння читачем авторського задуму? Чи є різниця між смислами автора і читача? У чому вона проявляється? Чи приймаєте ви позицію автора? Чому?

3. Організації активної пізнавальної діяльності школярів при формуванні толерантного свідомості сприяють проблемні завдання. Наприклад, на уроках зачіпають етнонаціональні проблеми в Росії можна запропонувати такі завдання:

Перед вами - текст з помилками (тема - «Польське питання в дев'ятнадцятому столітті»). Спробуйте знайти їх і класифікувати, використовуючи наступний перелік:

А) невірно співвіднесені дати і події;

Б) вказані історичні діячі, які не мали відношення до описуваних подій;

В) спотворені географічні назви;

Г) названі терміни, що не мають відношення до описуваної епосі;

Д) оцінки характеру і дій окремих людей перенесені на цілі народи;

Е) автор дивиться на минуле з упередженою точки зору.

Після приєднання за рішенням Віденського конгресу здебільшого Польщі до Росії Олександр Перший надав їй найширші права самоврядування. У Польщі були свій сейм (парламент), своя армія, своя конституція - найліберальніша в Європі. Але чванливі і невдячні поляки, не бажаючи жити під владою православного імператора, підняли в 1830 році бунт.

Росія була змушена придушити польську смуту, захопивши центри заколоту - Варшаву та Краків. За неповагу до дарованим прав поляки були їх позбавлені. У 1863 році вони знову збунтувалися і намагалися заручитися підтримкою ворожих Росії іноземних держав. Бунтівники знову були розбиті. Проте в Польщі була проведена селянська реформа, і польські селяни отримали свободу і землю.

Але справедливість Олександра Іншого не умиротворити поляків, які переходили на бік антиурядових сил і прагнули відновити незалежність Речі Посполитої - в межах вісімнадцятого століття.

Нижче наводяться чотири тексти по темі «Кавказька війна», що містять спірні та невірні судження. Відзначте той з них, який, на ваш погляд, найбільш точний і пропонує найбільш правдиві оцінки.

А. Прагнучи до нового розширення території, Росія в 1817 році почала агресію на Кавказі, прагнучи підкорити волелюбні племена черкесів, чеченців, аварцев, лезгини. Народи Кавказу героїчно відстоювали свою незалежність. У боротьбі брали участь всі - від малого до великого. Російські намагалися використовувати всі засоби - де підкуп, де військову силу, де вирубку лісів і примусове переселення горців на рівнини.

Більше чотирьох років тривали військові дії в Чечні і Західному Дагестані, в ході яких загинули десятки тисяч мирних жителів.

Більшість черкесів, які чинили опір до 1864 року, царський уряд змусило покинути рідні місця і шукати порятунку в Туреччині, по шляху куди загинули багато тисяч людей. Це була справжня національна трагедія, справжній геноцид, після якого Чорноморське узбережжя Кавказу від Анапи до Абхазії перетворилося в безлюдну пустельну місцевість, яку російські поспішили колонізувати.

Б. Ситуація на Кавказі на початку дев'ятнадцятого століття була дуже складною. Росія прагнула підкорити Північний Кавказ і тим самим з'єднати свої володіння на Кубані і Тереку з Закавказзям, відвойованих до 1813 року у Туреччини та Ірану.

Туреччина за підтримки Англії хотіла відновити втрачені позиції на Кавказі і розпалювала серед горців антиросійські настрої. Частина горян воліла жити в світі з Росією, але інші - черкеси на Заході Кавказу і частина дагестанців і чеченців на сході - противилися посиленню російського впливу і готові були зі зброєю в руках захищати свою свободу і віру.

Все це викликало багаторічну і кровопролитну війну на Кавказі, в якій всі сторони конфлікту показали жорстокість і малу здатність до компромісу. Лише грубе насильство в кінці кінців зломило опір горців (але так і не вирішило всіх проблем на Кавказі, а лише відстрочили на час їх загострення).

В. Що жили на південних рубежах імперії гірські народи Адигеї, Чечні, Дагестану представляли чималу небезпеку для світу в цих землях. Серед них були поширені варварські звичаї, рабство, кровна помста. Заняттям багатьох були грабіжницькі набіги на російські селища і козацькі станиці, злодійство і розбій.

Після добровільного входження Грузії до складу Росії войовничо налаштовані горяни перешкоджали створенню нормальних зв'язків між православними країнами. Під прапором нової течії ісламу - мюридизма - місцеві правителі (і перш за все імам Шаміль) розв'язали газават - війну проти невірних.

Сили терських і кубанських козаків не могли вже стримати горців в покорі. Навести порядок можна було тільки збройною силою, так як тільки її кавказькі горці поважали.

Під командуванням Єрмолова і Барятинського російські війська зломили опір горців (незважаючи на допомогу, яку їм надавали в своїх корисливих інтересах Англія і Туреччина) і встановили на Кавказі світ і порядок. Після приєднання Північного Кавказу там було знищено рабство і почалося економічне процвітання краю.

Г. Англійські імперіалісти і знаходяться у них на утриманні ісламські реакціонери з Османської імперії прагнули розпалити ненависть і ворожнечу між Росією і народами Північного Кавказу. Їх агенти підкуповували гірських князів і мусульманське духовенство, щоб нацькувати їх на російських під приводом священної війни з невірними. Руками ошуканих горян англійці і турки розраховували завдати удару в спину Росії в ході Кримської війни, щоб відторгнути Закавказзі і встановити там своє панування.

Народи Кавказу дорого заплатили за те, що дали себе використати як знаряддя в руках ворогів Росії.

Підсумками Кавказької війни XIX століття стали втрати національної незалежності, підпорядкування гірських народів влади іновірців, політики русифікації.

Черкеси, Адигеї, аварці, чеченці і інші давні мешканці Кавказу були поставлені перед вибором: або асимілюватися, визнати свою приналежність до імперської нації, або воювати.

4. Іншим прийомом може стати прийом «Незакінчені пропозиції ». Учитель записує на дошці початок декількох пропозицій, що відносяться до теми заняття. Учням дається завдання закінчити ці пропозиції. наприклад:

1. Якби я опинився на їхньому місці, я б спробував ...

2. Я зроблю все можливе, щоб ...

3. Я маю намір (намір) ...

4. Я б не зволікав ....

5. Ми всі в наш час повинні вміти ... і ін.

При цьому висловлюється безліч різних точок зору. Дописані пропозиції є приводом для загальної дискусії і сприяють структуруванню подальшої роботи. Цей прийом вимагає від старшокласників рефлексії їх позицій. З іншого боку, використання цього прийому направлено на формування загальної комунікативної толерантності, в якій проглядаються тенденції ставлення до людей в цілому, тенденції, обумовлені життєвим досвідом, установками, властивості характеру, моральними принципами, станом психічного здоров'я людини.

5. Для аналізу проблемних ситуацій можна використовувати прийом "Мозковий штурм". Викладач записує на дошці проблему, що спонукує дітей до роздумів і пропонує придумати для вирішення цієї проблеми якомога більше ідей (або відповідей на питання) протягом заздалегідь встановленого часу. При цьому викладач пропонує школярам керуватися наступними правилами: кількість важливіше, ніж якість; критика забороняється; нехай ідеї інших надихнуть вас; будь-яка ідея вітаються, навіть якщо вона на перший погляд здається помилковою або нереальною. На наш погляд, виконання останнього правила найбільш важливо для формування толерантності школярів.

спочатку кожен працює самостійно, після закінчення індивідуальної роботи учні порівнюють свої ідеї в парах. Викладач дає чистий плакат парі, яка знайшла спільну ідею за рішенням даної проблеми і просить записати їх спільне рішення. По черзі всі пари записують свої ідеї (відповіді на питання), якщо такі ще не записані попередніми парами. На плакат можуть записуватися також ідеї, знайдені тільки одним з напарників, але з якими інший партнер згоден. Перевірка припущень може скласти зміст заняття.

Використання вищеописаних підходів і прийомів націлене на формування якостей старшокласника, що відповідають вимогам часу, яскравою, самобутньою особистості громадянина - гуманіста, здатного відстояти свою точку зору; вміє аналізувати інформацію, попереджати конфлікти або вирішувати їх ненасильницькими засобами, поважати людську гідність та індивідуальність, здатного логічно мислити; володіти методом проблемного виступу, правилами спілкування, полеміки, діалогу; вміє творчо підготувати та провести дискусію - коректно, ввічливо, толерантно.  • Іншим прийомом може стати прийом «Незакінчені
  • Для аналізу проблемних ситуацій можна використовувати прийом