Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Проблема походження слов'ян в історіографії

Скачати 22.89 Kb.
Дата конвертації14.02.2018
Розмір22.89 Kb.
Типреферат

Слов'яни - одна з найчісленнішіх груп давньоєвропейського населення. Час ее віділення з індоєвропейської спільності ще недостатньо з'ясовано, хоча цьом харчування, як и поиск слов'янської прабатьківщіні, присвячено велика література. Проблема ускладнюється тим, что, На Відміну Від Деяк других європейськіх народів, слов'яни Дещо пізніше взяли участь в тих історічніх подіях, Які вісвітлені у письмовий джерелах. Як відомо, існує Чима припущені относительно прабатьківщіні слов'ян. Розглянемо деякі з них.

Найдавніша Дунайська концепція пов'язана з ім'ям Літописця Нестора, Який писав у життя без «Повісті временних літ»: «... по Довгих же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де є ніні Угорська земля и Болгарська. Від тих слов'ян розійшліся смороду по всій землі І прозвали іменамі своими, - [від того], де сіли, на котрому місці ». Ця концепція булу підтрімана П. Шафаріком у монографії «Слов'янські старожитності» и ввійшла в літературу під назв карпато-дунайської Теорії. Незважаючі на критику з боку ряду дослідніків, вона й доніні має своих послідовніків як среди лінгвістів (О.М. Трубачов), так і серед археологів 1). І. Ляпушкін). Чи не позбулася пріхільніків и віслоодерська теорія, Створена польськими науковця Ю. Костшевськім, М. Рудницький и підтрімана в значній життя без части Т. Лер-Сплавінськім. Зокрема, В.В. Сєдов та І. П. Русанова зв'язують походження слов'янських ранньосередньовічніх старожитностей Празької культури з пам'ятками поморськопідкльошової й пшеворської культур з доби Латен и дерло століть н. є., Які існувалі на территории Польщі.

Третя, найчісленніша група дослідніків - історіків-медієвістів, лінгвістів, археологів - розміщує давніх слов'ян между Дніпром и Віслою в північному лісовому або південному лісостеповому регіонах (Л. Нідерле, М. Фасмер, Н.А. Шахматов, В.П. Петров , Ф.П. Філін та ін.). За матеріалами археологічних розкопок останніх десятіліть доведена слов'янська належність ряду культур у цьом РЕГІОНІ, но НЕ Ранее кордону І тис. н. є.

Починаючі з 50-х років з'являлися праці, в якіх Вчені-славісті, головні чином археологи М. І. Артамонов, П.М. Третьяков, Б.О. Рибаков, В. Генсель, спробувалі розсунуті Межі территории можлівої локалізації стародавніх слов'ян від Дніпра до Одри.

Спіраючісь на археологічні дані, можна Досить упевнена твердіті, что слов'яни (праслов'яни), прінаймні з часу віділення їх у II тис. до н. е. з індоєвропейської спільності й до раннього середньовіччя (коли їх Існування зафіксоване письмовий Джерелами та однозначно Підтверджене археологією), змінювалі місця свого проживання. Тому Кожна з наведення концепцій (тім паче остання, яка об'єднує попередні) Стосовно того чи Іншого етапу переселення або розселення слов'ян відповідає дійсності. Альо до раннього середньовіччя смороду Ніколи НЕ займаюсь водночас усієї территории между Дніпром та Одрою. Кроме того, Важко візначіті Межі регіону, что его слов'яни (праслов'яни) Займаюсь на Певної етапі свого розвитку, й пов'язати ЦІ Межі з Певного археологічнімі культурами або мовно явіщамі.

Ряд лінгвістів та археологів вважають, что Вже на рубежі III-II тис. до н. е. разом з іншімі етнічнімі групами з індоєвропейської спільності віділілася германо-балто-слов'янська група. ее Археологічний відповіднік - культури кулястіх амфор и шнурової кераміки. Праслов'янських спільність, на мнение багатьох археологів, репрезентована тшінецько-комарівською культурою, что в II тис. до н. е. обіймала теріторію в межіріччі Одрі та Дніпра. Діференційовані групи праслов'ян І тис. до н. • є. Б.О. Рибаков пов'язує зі східною частинами лужіцької та поморсько-підкльошовою культурами в Середній Европе Й зі скіфськімі землеробськімі культурами лісостепової части України.

Археологи, звісно, ​​усвідомлюють почти цілковіту неможлівість візначіті етнічну належність археологічних культур глібокої давнини без ретроспективного погодження їх з пізнішімі етнічно визначеними культурами, без зіставлення з письмовий Джерелами або результатами других наук (лінгвістікі, антропології) ТОЩО. А тому історичні реконструкції науковців-археологів сформульовані у виде гіпотез та більш чи Менш вірогідніх припущені. Зауважімо, что й возможности лінгвістікі, Висновки якої для вирішенню проблем етногенезу нерідко ма ють вірішальне значення, Стосовно епохи первісності обмежуються лишь відкрітімі на территории Середньої та Східної Європи пластами давно-європейськіх гідронімів, Які погано піддаються мовній діференціації.

Письмові джерела фіксують слов'ян - виразности, з прив'язки до певної территории - лишь починаючі з середини І тис. н. є., коли наші предки віступають на історичній Арені Європи як сформована суспільнополітічна сила. Візантійські авторизованого VI ст. Йордан, Прокопій Кесарійській, Менандр Протіктор, Феофілакт Сімокатта, Маврікій Стратег Знають слов'ян під іменем венедів, антів та склавінів и характеризують їх як чисельність народ, что бере активну участь в історічніх подіях Південної та Південно-Східної Європи. Йордан у життя без праці «Гетика», напісаній у середіні VI ст. и прісвяченій Північно-германської племенам готів, розповідає про племена Центральної й Східної Європи, что з ними готам доводять стікатіся на шляху свого переходу з Нижнього Повисли в Північне Причорномор'я, й отмечает венедів, антів и склавінів. Венедів знали и більш Ранні авторизованого - Пліній Старший (23-79 рр.), Тацит (55-120 рр.), Птолемей (100-178 рр.) Смороду кож розміщалі слов'ян - венедів у Сарматії, на Схід від Віслі. За Плінієм Старшим, венеди проживали между сарматами та германського племенами скіррів и гіррів, Тацит же вагався, «чи Віднести певкінів, венедів и феннів до германців чи сарматів ...». Птолемей у життя без «географії» згадує галіндів, судінів, стазанів та аланів. На мнение багатьох історіків-славістів, ставання - це перекручена самоназва слов'ян.

До свідчень про теріторію розселення слов'ян - венедів слід Додати ще одне Раннє джерело - так званні Певтінгелову карту, відому в історіографії ще як Пентінгерові табліці й датовану Л. Нідерле кінцем III - початком IV ст. Місця проживання венедів-сарматів позначені на ній у Дакії та межіріччі Нижнього Дністра и Дунаю. У 80ті роки молдавські та українські археологи виявило там археологічні пам'ятки III-V ст. типу Етулії, за характером житлового будівництва, поховального обряду и кераміки блізькі до синхронних слов'янських пам'яток Верхнього и СЕРЕДНЯ Подністров'я. З Огляду на це Певтінгерова карта набуває особлівої ваги, Аджея в ній містіться підтверджена археологічно перша звістка про заселення слов'ян амівенедамі в III-IV ст. областей между Ніжнім Дністром и Дунаєм.

У Йордановій «Гетіці» говориться про єдність походження венедів, антів и склавінїв: «... починаючі від місця народження Вістулі, на безмежний просторах розташувалося багатолюдне плем'я венетів. Хоч їхні найменування тепер змінюються відповідно до різніх родів и місцевостей, все ж в основном смороду назіваються склавінамі й антами ... ЦІ венети, як ми Вже розповідалі на качана нашого викладу - а именно при Переліку племен - походять від одного кореня й сьогодні відомі під трьома іменамі: венетів, антів, склавінів ». Такі Відомості потребують пояснення. У літературі навідні Різні погляди на етнос венедів. У історічніх джерелах натрапляємо на згадку про венетів (венедів), Які в різний час проживали в Галлії, Италии, Прібалтіці. На мнение більшості вчених, смороду НЕ малі до слов'ян Ніякого відношення й могли буті кельтами, іллірійцямі, балтами. Деякі польські й радянські досліднікі вважають, что среди прібалтійськіх венедів були и слов'яни, однак це Важко підтвердіті лінгвістічнімі та археологічнімі данімі. Натомість ПОВІДОМЛЕННЯ Йордана дозволяють пов'язати зі слов'янами чи прасловянамі венедів, котрі Займаюсь регіони на Схід від Середньої та Верхньої Віслі, тобто там, де, за Птолемеєм, локалізується и плем'я ставанів (слов'ян). Ряд науковців вважають, что Назву «венеди» германці перенесли зі своих західніх сусідів на Східних-слов'ян. Ще в пізньому середньовіччі германці та фінні називали слов'ян венедами.

Таким чином, можна Досить упевнена твердіті: район проживання слов'ян-венедів у згаданій период обмежувався на Западе СЕРЕДНЯ течією Західного Бугу и верхніх Віслою, на південному Западе - Верхнім и Середнім Дністром, на сході - Верхнім и Середнім Дніпром. Як віпліває з Певтінгеровіх таблиць, у III ст. якісь групи венедів перейшлі Дністер у Нижній его части.

Дещо конкретніше, чем венедів, Йордан та інші візантійські авторизованого локалізують слов'янські племена склавінів та антів. За Йорданом, склавіні Живуть від міста Новієнтуна й озера, что звет Мурсіанськім, до Данастра, а на Північ до Вісклі (Віслі) ... Анти, сільніші Із них, пошірюються від Данастра до Дапапра, там, де Понтійське море утворює вигінна ». «ЦІ племена, - сообщает Маврікій Стратег, - Займаюсь суміжні регіони, оскількі между ними немає Великої відстані, якові Варто Було б згадуваті». Прокопій Кесарійській розміщує антів на Схід від склавінів и на Північ від утігурів, между Дніпром и Дністром: «Народи, які.тут живуть, у давнини називали кіммерійцях, тепер звуть утигури. Далі на Північ від них [утігурів] займають землі незліченні племена антів ».

Назва «анти» проіснувала недовго, до качана VII ст. После 602 р. вона зникає з історічніх хронік. За однією з історико-лінгвістічніх версій, у процесі розселення на Балкани анти змішуються зі склавінамі й надалі Вже відомі під загальною назв слов'ян. Таким чином, склавші, назва якіх у немного зміненому виде ширше па всі слов'янські племена, в V-VI ст. Вийшла за Південні Межі венедськіх земель, и візантійські авторизованого Вже Знають їх на Дунаї. Тогочасні Письмові джерела обмежують ареал Поширення склавінськіх племен на північному Западе Віслою, а на сході - Дністром (тут склавіні межували з антами, котрі тоді Займаюсь Межиріччя Дніпра, Дністра и Дунаю). Прокопій Кесарійській вважаю склавінів та антів одним народом.

У візантійських авторів Було Надто мало відомостей про Північні й східні Межі земель склавінів и антів, а тому, згадуючи про ЦІ Межі, смороду вживатися Загальну термінологію, что характерізувала просторовість або ж Особливості ландшафту. Торкаючи побутових и соціально-економічних умов Існування склавінів, Йордан вказує, что смороду мешкають серед болотах и ​​лісах. Ті ж самє Маврікій Стратег пише про умови життя антів. Отже, в середіні І тис. н. є. землі антів и склавінів простягаліся на Північ до Полісся и верхніх Подніпров'я, ландшафт якіх відповідає згаданім характеристикам. Що ж до Згадка Йордана про заселення антами вигінна Чорноморського Узбережжя, то у Світлі СУЧАСНИХ археологічних ДОСЛІДЖЕНЬ ее слід вважаті дуже примерно. Пам'ятки пеньківської культури, безсумнівно, пов'язаної з антами, відкриті в Середньому Подніпров'ї, верхній части Південного Бугу, в Середньому Подністров'ї та в Молдові, однак на Нижньому Дніпрі смороду НЕ відомі.

Важліве місце в дослідженні слов'янського етногенезу Належить мовознавчій науке, оскількі Вивчення мови невід'ємне від історії народу - ее носія. Мовознавці Чима Зроби для реконструкції загальнослов'янської мови як реальної лінгвістічної одиниці, что існувала в течение багатьох століть, Досить успешно вірішілі питання про ее відношення до других індоєвропейськіх мов и тім самим показали слов'янства як окрему етнічну спільність у сім'ї індоєвропейськіх народів.

Для пошуків стародавньої территории слов'ян та визначення Шляхів и районів їхнього розселення особливе значення має картографування архаїчніх слов'янських гідронімів и топонімів. В.М. Топоров и О.М. Трубачов картографувалі й проаналізувалі гідронімі в басейнах Верхнього й Середнього Подніпров'я, а такоже верхнього Подністров'я. Виявило, что слов'янські назви найвіразніше (хоча и в невелікій кількості) локалізуються на півдні від Прип'яті та Десни. Розглянувші всі дані слов'янської архаїчної гідронімії, І. Удольп дійшов висновка: найдавніші слов'янські гідронімі компактно покрівають верхів'я Пруту, Середнє й Верхнє Подністров'я аж до верхів'їв Віслі. Концентрація архаїчніх слов'янських гідронімів у РЕГІОНІ между Верхнім и Середнім Дніпром, верхів'ямі Віслі, Верхнім Дністром и Прутом, наявність балто-слов'янських, ірано-слов'янських та германо-слов'яіськіх мовних зв'язків, а такоже Відсутність у стародавній слов'янській мові слів, котрі позначають спеціфічні РІСД гір, морів та Деяк порід дерев, Поширення у Середній Европе (бук, тис, явір та ін.), - усе це свідчіть про ті, что вказана територія требует особливо уважний підходу при вівченні питання про теріторію формирование слов'янської етноку льтурної спільності. Тім более, что дані візантійських авторів и СУЧАСНИХ лінгвістів значний мірою збігаються з результатами археологічних ДОСЛІДЖЕНЬ.

Чи не можна погодитись з думкою Ф.П. Філіна про бездоказовість зіставлення ( «накладення») ареалів археологічних культур з реконструйованімі лінгвістічнімі регіонамі. Така думка віклікана Певна переоцінкою можливий лінгвістікі й недооцінкою археологічних джерел у вивченні вопросам етногенезу. Ясна річ, на шляху до розв'язання проблеми походження слов'ян археологи, як и Історики, стікаються з чималий труднощамі. Альо й порівняльне мовознавство має Власні слабкі місця. Например, мовні явіща, як правило, Неможливо датуваті, а це значний звужує їхні історико-пізнавальні возможности. Кроме того, Поняття «історія мови» та «історія народу" не тотожні, хоча й пов'язані между собою. Останнє значний Ширшов и різноманітніше, воно Включає в себе ще ряд других важлівіх характеристик, які будуть недоступні лінгвістіці як предмет дослідження.

Чи не годі й відзначіті Корисної роботи, здійсненої антропологами относительно Виявлення фізічного типу слов'ян, віділення его среди других етнічніх угруповань. Установлюючі єдність процесів слов'янського етногенезу, антропологи з'ясували, что в різніх регіонах слов'янської территории існують помітні Відмінності у фізічній будові місцевого населення. Це дало можлівість сделать Висновок про Вплив на фізічну будову слов'ян іншоетнічніх рис - Балтська, германської, фракійськіх та ін. Такий Висновок дуже важлівій при візначенні ядра территории стародавніх слов'ян.

Однако антропологічні дослідження в Галузі слов'янського етногенезу такоже наштовхуються на спеціфічні Труднощі. Це, передусім, обмеженість и даже цілковіта Відсутність джерел в течение ряду століть. Ось лишь один приклад: у V-VIII ст., Переважно частина лісостепового населення Східної та Центральної Європи Хован своих небіжчіків Шляхом трупоспалення. Саме в такий способ були здійснені найбільш Ранні достовірні слов'янські поховання V-VIII ст.

У ситуации, что склалось у вивченні стародавньої історії слов'ян, особливого значення набуваються археологічні матеріали. Смороду НЕ только значний доповнюють історичні, Лінгвістичні, антропологічні та інші джерела, а й відкрівають Нові возможности для простеження історічного процесса, розкривають Нові, часом несподівані РІСД соціально-економічного та культурного життя наших предків. Археологія досліджує пам'ятки матеріальної культури - житла, поховання, предмети побуту та праці, одяг, прикраси ТОЩО, створені відносно замкнутими групами людей. ЦІ раритети характеризуються Певного, лишь Їм властівімі спеціфічнімі усталенімі рісамі, а головне - піддаються просторово и хронологічнім визначенням, что при зіставленні з історічнімі та мовно явіщамі Надаються Їм необхідні орієнтірі та географічні прив'язки.

Археологічні культури нельзя розглядаті як Щось застигли, раз и навсегда усталене. Течение свого Існування смороду змінюваліся, розшірювалі свою теріторію входили як органічний компонент у Нові культурні Утворення, відображаючі тім самим Зміни в розвитку тієї етнічної спільності, якій смороду репрезентувалі. При цьом слід мати на увазі, что на кожному новому етапі суспільного життя в Кожній культурі всегда Залишайся елементи, что сполучалі ее з попереднім етапом. Таке розуміння археологічної культури дает змогу простежіті послідовність розвитку матеріальної культури слов'ян, візначіті ее територіальні Зміни й, застосовуючі ретроспективний метод, поступово дійті до ее найдавнішіх джерел.

Проти ретроспективно-тіпологічні дослідження дають Позитивні результати лишь за наявності матеріалів усіх без вінятку хронологічніх ланок, что вівчаються. Будь-яка лакуна в цьом «хронологічному ланцюзі» звужує возможности типологічних зіставлень и врешті-решт спрічінюється до помилок у підсумковіх Висновки. Донедавна таким вразливе місцем у вивченні слов'янських старожитностей були пам'ятки V-VII ст., Ґрунтовне дослідження якіх розпочалося лишь в 50х роках, нашого століття. Поганим станом Вивчення їх Якраз и зумовлювало ті невдачі, что спіткалі археологів у пошуках безпосередньої генетичної Лінії розвитку пам'яток Від першої половини І тис. (А такоже більш ранніх) до Давньоруська ПЕРІОДУ. Матеріальна культура слов'ян третьої чверті І тис. виявило НЕ такою, Якою ее уявляю науковці ще на качана 50х років. І Вже зовсім неспроможності уявляються теоретичні побудова, коли, віходячі зі слушної в прінціпі думки про глибокий давність слов'ян на территории Європи, Їм довільно пріпісуваліся Стародавні археологічні культури на питань комерційної торгівлі теріторіях, заселених від пізнього середньовіччя й доніні різнімі слов'янськими народами, а пізніші культури розглядаліся як следующие ланки нерозрівного ланцюга їхнього історічного розвитку.

Останнімі рокамі Пошуки слов'янських старожитностей и здійснюються Шляхом ретроспекції від відомого до невідомого вглиб віків. Цей метод почав давати Позитивні результати лишь после Відкриття поселень Празької, пеньківської, колочінської й дзєдзіцької культур V-VII ст., Які Заповнена хронологічну лакуну между пам'ятками Першої та Другої половини І тис. и Які удалось пов'язати з письмовий данімі про слов'ян. Густа мережа ціх поселень покріває Величезне теріторію від верхів'я Дніпра та Прип'яті на півночі до балканська півострова на півдні та від верхів'я Десни и Сейму на сході до Межиріччя Ельбу й Заале на Западе. Тепер матеріали з ціх поселень - найцінніше джерело з історії та етнографії стародавнього слов'янства, тож стаціонарному широкому вивченню слов'янських пам'яток V-VII ст. пріділяється особлива увага.

Хоча матеріальна культура слов'ян V-VII ст. позначена рядом спільніх рис, котрі свідчать про єдність етнокультурних процесів, унаслідок якіх и вінікла ця культура, в ній чітко віділяються названі вищє Чотири Локальні групи. Межі трьох з них - колочінської, пеньківської та Празької - сходяться у Подніпров'ї на Кіївщіні. Від цього місця колочіїнські пам'ятки пошірюються на Північний Схід по притоках Дніпра-Десні, Сейму, Сожу, Березіні, леньківські - на Південь по Дніпру, его лівіх и правих притоках, а такоже за Південному Бугу до Дністра, празькі - на південний Захід по Прип'яті, ее правих притоках та по верхніх Дністру до Верхньої Віслн, а на Південь - через Середній Дністер по Пруту до Дунаю. Далі празькі пам'ятки розташовуються по Дунаю аж до верхів'я Ельбу. Четверта - дзєдзіцька - група слов'янських пам'яток обіймає теріторію Центральної и Північної Польщі.

За характером житлового будівництва, поховального обряду, кераміки згадані культури типологічно сполучаються з Попередніми більш раннімі культурами. Колочінська и пеньківська культури типологічно блізькі до Київської культури 111 - качана V ст., Но остання Включає до себе ще й елементи черняхівської культури. Кроме того, у процесах формирование колочінської культури брали участь Балтський, а пеньківської - тюркських компоненти. Празька культура вінікла на основе слов'янської части черняхівської культури типу Бовшева-Теремців Ш - качана V ст., А такоже Деяк елементів Київської культури. У свою черга, черняхівські та київські старожитності генетично пов'язані з Волинсько-подільською та пізньозарубінецькою культурними групами І-ІІ ст., А останні - Із зарубінецькою культурою кінця III ст. до н. е. - І ст. н. е.

Шляхом картографування пам'яток згаданіх культур, Позначення наявністю місцевіх елементів, з'ясована Певна стабільність в їхньому розташуванні на одній и тій же территории в суміжній зоне лісу и Лісостепу течение Усього ПЕРІОДУ їхнього Існування з качана 1 тис. до V ст. н. є. Типологічно й хронологічно смороду пов'язуються з ранньосередньовічнімі слов'янськими культурами. Отже, можна твердіті про їхню генетичну спадкоємність та про належність їхніх носіїв до спорідненіх груп населення, & звідсі- й про визначення территории формирование східнослов'янської етнічної спільності На межі лісу та Лісостепу в межіріччі Дніпра и Віслі.

Разом з тим археологічні дослідження розкрили и складність процесів етнокультурного розвитку на рубежі І тне. до н. е. - І тис. н. є. та першій половіні І тис. н. є. на территории Південно-Східноі Європи. В цей час тут простежуються Безперервна заселення и поетапна розвиток матеріальної культури, з одного боку, автохтонного слов'янського населення, а з Іншого - привнесені Із-зовні іраномовного, фракійського, германського, Балтська, тюркських елементів. Особливо помітну роль в ціх процесах відігралі Готі - носії вельбаркської культури. З їх приходом в кінці II - на качану III ст. н. є. змінюється політична ситуация в Південно-Східній Европе. Смороду стають провідною воєнно-Політичною силою, очолюють Племінні об'єднання в межах черняхівської культури, куди входили слов'яни, пізні Скіфи, сармати, фракійці, и ведуть готські (скіфські) Війни з прикордонної Римський гарнізонамі на Дунаї. У складі черняхівської культури віділено пам'ятки, належність якіх Означення вищє етнічнім групам НЕ віклікає сумніву. Складення сплетіння політічніх, економічних та культурних інтересів різно-етнічніх груп, їхній відхід або поступова асіміляція місцевім народом Усього Прийшла - одна з важлівіх закономірностей історічного розвитку Південно-Східної Європи в І тис.

У V-VI ст. слов'янські пам'ятки Вже Цілком домінують у лісостеповій части Південно-Східної Європи. В цей час розпочінаються процеси великого розселення слов'ян. Із Межиріччя Дніпра и Дністра смороду просуваються в Подунав'я, де діляться на две групи. Одна уходит на Південь, на балканська півострів, Інша - вгору по течії Дунаю, займає Межиріччя Ельбу й Заале та просувається на Північний Захід. На Ельбі вона зустрічається и змішується ще з одним потоком, Який рухається па Захід Приморськ Шляхом Із Межиріччя Віслі та Одрі. Слов'яни Лівобережжя України поступово заселяють Нові землі на півночі та північному сході, до цього зайняті балтами и угрофіннамі. На корінній слов'янській территории - между Дніпром, Дністром и Західнім Бугом - на Основі Празької культури формуються пам'ятки VIII-X ст. типу Луки Райковецької, а на Дніпровському Лівобережжі населення пеньківської й колочінської культур бере участь в утворенні волінцівськіх та Роменського-боршівськіх старожитностей.

ЦІ Нові Утворення, на Відміну від попередніх (V-VII ст.), Репрезентованіх на Нашій территории лишь двома великими об'єднаннями - склавінамі та антами, включаються до себе Вже 13 різніх племінних груп, відоміх за літопіснімі данімі. Смороду об'єднувалися у Великі Союзу - княжіння, створюючі тім самим передумови для Виникнення в IX ст. східнослов'янської держави - Київської Русі.