Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Проекти реформ забайкальського прикордонного козачого «війська» другій чверті XIX ст.

Скачати 20.67 Kb.
Дата конвертації03.09.2019
Розмір20.67 Kb.
Типреферат

Зуєв А. С.

Участь Росії в кінці ХVIII - початку XIX ст. в серії великих європейських воєн гостро поставило на порядок денний питання про необхідність створення масової численної армії і чітко висвітило всі недоліки рекрутської системи її комплектування. Однак в умовах збереження в країні кріпацтва (який заперечує за своєю суттю загальну військову повинність) і з метою економії державних фінансів уряд не знайшов нічого кращого, як піти на організацію військових поселень - армійських підрозділів, в значній мірі знаходяться на самозабезпеченні. Козацтво зі своїм укладом життя і служби якнайкраще відповідало цим прагненням уряду. Через всю першу половину XIX ст. тягнеться ланцюг Положень про різні козацьких військах. Метою цих Положень було надання окремим територіальним групам російського козацтва щодо одноманітних організаційної структури, порядку відбування служби, державного забезпечення і землеустрою, чітке визначення прав і обов'язків козаків [1].

До середини XIX в. не реформований залишилося лише козацтво Забайкалля, представляло з себе розрізнені в організаційному відношенні (не складали єдиного війська) Забайкальський городовий полк, Евенкійський і чотири бурятських полку, підрозділи прикордонних козаків і, нарешті, станиці. При цьому якщо городовий полк і станиці, утворені в результаті сибірської реформи М. М. Сперанського 1822 р ще відповідали за своїм військово-організаційного та господарського устрою вимогам того часу, то подібне же пристрій «інородческіх» і прикордонних козацьких формувань, створених в 1760 -1770-х рр., виглядало досить архаїчно в порівнянні з іншими козацькими військами. Так, російські прикордонні козаки [2], про які й піде мова нижче, в другій чверті XIX ст. зберегли існуюче ще з 1772 р розподіл на дистанційні команди - сотні. Певні штатом 900 російських козаків розподілялися по 100 - 150 чоловік на прикордонних дистанціях (Туікінокой, Харацайской, Троїцько-Шеви, Кударінскій, Акшінской, Чіндантурукуевской, Цурухайтуевской, Горбіченской). Кожна дистанційна команда мала в своєму складі крім рядових козаків також капралів, урядників і сотників [3].

За «Установам для управління сибірських губерній» 1822 прикордонна лінія була розділена на два відділення: Цурухайтуевское і Харацайское. Спочатку увійшли Горбіченская, Цурухайтуевская, Акшінская і Чіндантурукуевская дистанції, в другу - Харацайская, Кударінскій, Троїцько-Шеви і Тункінская дистанції. Кожне відділення вверялось прикордонному пристава з російських козацьких офіцерів, призначаються іркутським цивільним губернатором. У веденні пристава знаходилися дистанційні козачі команди, на чолі яких стояли сотники, що були одночасно і начальниками дистанцій. Загальне керівництво «прикордонної китайської лінією» здійснювало Троїцько-Шеви прикордонне управління, яке поділялося на дві «ступеня»: «окружне» - по всій кордоні і підпорядковане йому «приватне» - по віддалених. «Приватне» управління становили прикордонні пристави, «окружне» - головний прикордонний начальник і прикордонне правління. За правління під головуванням прикордонного начальника входили один радник, шість засідателів і кілька чоловік технічного персоналу (секретар, бухгалтер, писаря і т.п.). Засідателі обиралися на три роки прикордонними козаками (один - від російських, інші - від бурять та евенків) і затверджувалися іркутським цивільним губернатором. Прикордонне правління користувалося правами військової канцелярії і відало службою прикордонних козаків, їх благоустроєм та господарством, відстоювала інтереси козаків перед земським вадомством і вищестоящими владою. Троїцько-Шеви прикордонне управління підпорядковувалося Іркутська цивільному губернатору [4]. Управління прикордонними козаками в результаті цих перетворень набуло деякі риси «військової організації». Крім того, за прикладом городових козаків чини прикордонних-козацьких офіцерів були приведені відповідно до класів «Табелі про ранги» і зрівняні з чинами цивільними. У той же час відносно чисельності, складу і організаційної структури прикордонного козацтва не було зроблено ніяких розпоряджень.

Вже незабаром після сибірської реформи 1822 військові і цивільні влади ясно усвідомили «відсутність позитивних правил для влаштування російських прикордонних козаків» Забайкалля та необхідність приведення їх організаційної структури у відповідність про принципами, прийнятими при організаційній побудові козачих військ (в першу чергу, єдина військова організація ).

Збережені в фондах ЦГВІА документи дозволяють з'ясувати, які ж заходи пропонувалися урядовими чиновниками для реформування «прикордонного козачого війська на китайському кордоні» [5]. У зв'язку з обмеженим обсягом в даній роботі увагу сконцентровано лише на одному моменті, а саме - на пропозиціях щодо реформи організаційної структури прикордонного козацтва. Не менш важливі проблеми, підняті в ході обговорення проектів реорганізації забайкальського козацтва (поліпшення державного забезпечення, поземельного устрою, господарського побуту, освіти козаків і т.п.), залишилися не розглянутими.

Першим після реформи 1822 зауважив недоліки в пристрої прикордонної козачої варти Забайкалля полковник генштабу Ладиженський. Повертаючись у 1832 р з Китаю, він оглянув кордон і в листопаді 1833 р представив начальству «Зауваження», які включають в себе і заходи щодо поліпшення охорони кордону. Прийшовши до висновку, що «Забайкальський край не тільки зовсім не забезпечений з зовнішнього боку, але внутрішнє охорона його далеко не відповідає потреби і роду населення», Ладиженський пропонував передати всіх прикордонних козаків з цивільного відомства (в якому вони перебували з 1791 г.) в військове ( «бо військова команда під цивільним начальством опускається і втрачає пристойну воїнів виправку»), збільшити їх чіслеіность разом з бурятськими і Евенкійський козаками до 5 тис. чоловік, привласнити старшині прикордонних козаків чини, прийняті в ка ачьіх військах [6].

«Зауваження» Ладиженського, однак, не спричинили ніяких обговорень. Безпосереднім же поштовхом, що послужило причиною постановки питання про реорганізацію забайкальського козацтва і його широкого обговорення в урядових колах, стало звернення до 18Е2 р частині бурятських козаків на другу ясачного комісію з проханням про переведення їх в ясачное стан. Чиновники комісії, розглянувши прохання бурят, запропонували скасувати «инородческие» полки, збільшивши при цьому чисельність російських прикордонних козаків. Ця думка цілком підтримали в 1835 р Троїцько-Шеви прикордонне управління та генерал-губернатор Східного Сибіру С. Б. Броневський [7]. У 1838 р, на цьому ж наполягав новий генерал-губернатор Східного Сибіру В. Я. Руперт, на відміну від іркутського громадянського губернатора, який рееко був проти. Ідею скасування бурятських полків і збільшення чисельності російських козаків підтримали Сибірський комітет, Військове міністерство, Міністерство державного майна та Комітет міністрів; 7 січня 1841 року з нею погодився і Микола 1. Військове міністерство 31 січня наказало В. Я. Руперту «надати незабаром проект положення про російських полицях». У травні того ж року проект вже лежав на столі військового міністра [8].

Проект В. Я. Руперта передбачав поліпшення матеріального становища і перетворення управлінської та організаційної структур прикордонного «війська». Поряд зі скасуванням «непотрібних» бурятських і евенкійського полків він пропонував сформувати з російських прикордонних козаків і їхніх дітей три шестісотенних полку (Цурухайтуевскій, Троїцько-Шеви і Акшінскій) і півсотню майстрових загальною чисельністю в 2 224 людини (табл. 1). Полки зводилися в одну бригаду на чолі про бригадним командиром з армійських штаб-офіцерів. За місцем проживання козаки становили станиці (сотні), а вони, в свою чергу, - три полкових округу. У станиці передбачалося мати станичні правління (з сотника та двох виборних з числа урядників суддів), а в полкових округах - полковий правління (з полкового отамана, двох засідателів і скарбника, вибраних з офіцерів). З усіх питань життя і побуту (військовим, цивільним, господарським) козаки підпорядковувалися Військовому бригадному правлінню. І командиру бригади ставилося в обов'язок стежити не тільки за службою і військовим навчанням козаків, а й «строго спостерігати, щоб козаки в домашньому побуті їх мали час і можливість для польових і господарських своїх занять». Він же стверджував виборних членів станичних і полкових правлінь. Інакше кажучи, В. Я. Руперт припускав адміністративно-територіальний поділ і управління у прикордонних козаків повністю воєнізованим. Прикордонні козаки мали називатися «прикордонним лінійним козацьким військом» і знаходитися у військовому відомстві, підкоряючись генерал-губернатору Східного Сибіру, ​​а з питань охорони кордону - Троїцько-Шеви прикордонного управління. В. Я. Руперт особливо підкреслював, що «прикордонні лінійні козачі полки суть полки поселені». На них покладалася прикордонна і поліцейська служба. Чини козацьких офіцерів порівнювалися в рангах з чинами офіцерів армії. Розробляючи свої преддоженія, Руперт використовував «Положення» про Сибірському лінійному і Донському козацьких військах.

Поки військовий міністр розглядав проект В. Я. Руперта, до нього в 1842 р надійшли контрпропозиції що прибув з Китаю статського радника Любимова, який виступив на захист бурятських козаків і наполегливо радив залишити їх в колишньому положенні. Відносно ж російських козаків він запропонував обмежитися лише незначним збільшенням їх чисельності, попереджаючи, що «надзвичайні заходи» щодо зміцнення кордону можуть стурбувати Китай [9]. В результаті проект В. Я. Руперта було відкладено, а «справа про звернення тунгусо і бурят в ясачное стані і про заснування замість їх для охорони кордону козачих полків» у листопаді 1842 р передали «для найближчого розгляду» сенаторові І. Т. Толстому , спрямованому з ревізією до Східного Сибіру. У цьому ж 1842 Микола I вказав розробити нове положення про сибірських городових козаків.

Прибувши в Іркутськ, І. Т. Толстой в травні 1843 р відправив з інспекцією на Забайкальський кордон капітана генштабу Н. Х. Агте. Останній в жовтні 1844 р представив сенаторові «Обзор прикордонної лінії з китайськими володіннями», в якому, солідаризуючись з принципових питань з Любимовим, піддав критиці проект В. Я. Руперта. Негативно відгукуючись про стан справ на кордоні, Н. Х. Агте проте радив «залишити положення прикордонного війська в головних видах без змін» і пропонував лише приватні «зміни, необхідні з управління оного і побудови». Його ідеї коротко зводилися до наступного: збільшення чисельності російських козаків до 1 500 осіб при одночасному скороченні числа «інородческіх» козаків до тисячі осіб (в результаті перекладу трьох бурятських полків з кордону на внутрішню службу і скорочення штатної чисельності одного бурятського полку з 600 до 500 осіб ); дистанційні команди зберігалися, а прикордонні відділення як зайва ланка в управлінні козаками скасовувалися; дистанції і два «інородческіх» полку безпосередньо підпорядковувалися Троїцько-Шеви прикордонного управління, а останнє за козацьким справах - департаменту військових поселень Військового міністерства (правда, за іркутським цивільним губернатором зберігалося керівництво козаками по «цивільної частини»); чини прикордонних козацьких офіцерів «перейменовувалися» «з класних у відповідні військові іррегулярних військ». Організаційна побудова прикордонного козацтва Н. Х. Агте не планував змінювати: дистанційні команди не ділилися на більш дрібні і не зводилися в більш великі підрозділи. Він тільки додав нові чини осавулів і хорунжих (табл. 2).

На відміну від Н.Х. Агте І. Т. Толстой представив в 1845 р розгорнутий проект корінної реформи організаційної структури прикордонного «війська» та управління ім. З цього сюжету пропозиції сенатора багато в чому перегукувалися з принциповими положеннями проекту В. Я. Руперта. І. Т. Толстой знаходив можливим утворити з російських, бурятських і евенкійського прикордонних козаків і з станичних козаків, які живуть у прикордонній смузі, єдине козацьке військо. До складу його повинні були увійти три російських пятісотенних полку, чотири бурятських і один евенкійчкій шестісотенних полки, дві полубатареі козацької артилерії і команди майстрових. Загальна чисельність прикордонних козаків разом з нестройової чинами (писарями, фельдшерами, чиновниками полкового, військових і станичних правлінь) досягла б більше 5 тис. Чоловік. Управління у війську ділилося б за територіальним принципом на три «ступеня»: Станично (сотенне), полковий (дистанційне) і військове. Станичні і полкові правління представляли командири сотень полків. Вони перебували під командою військового правління на чолі з наказним отаманом (з армійських полковників). Військове правління поділялося на дві експедиції - військову і цивільну - і мало при собі канцелярію. У його руках знаходилася вся повнота влади на території війська, а саме воно підпорядковувалося через генерал-губернатора Східного Сибіру військовому міністерству. Як Руперт і Агте, Толстой вважав за необхідне перейменувати чини прикордонних козаків у «відповідні чини іррегулярних військ», зрівнявши їх у правах з армійськими чинами. Однак при цьому дійсні офіцерські чини могли отримати лише дворяни, що надійшли на службу до війська. Необхідно зауважити, що «Міркування про пристрій кордону з Китаєм і складається на неї російської варти» Толстого у вигідну сторону відрізняється від попередніх проектів своєю докладністю і охопленням широкого кола проблем пристрої козацтва. Фактично це був готовий проект Положення про прикордонний козачому війську Забайкалля, в розробці якого Толстой спирався на Положення 1835 року про Війську Донському (табл.3).

Проект І. Т. Толстого надійшов до департаменту військових поселень, а звідти до військового міністра. Розгляд проекту тяглося в різних урядових інстанціях близько двох років, поки Микола I не виніс резолюцію: «Кінчити перш проект положення про сибірських городових козаків і потім приступити до складання положення про перетворення прикордонних козаків на китайському кордоні» [10]. В результаті цього рішення проекти 1830 - першої половини 40-х років реорганізації прикордонного козацтва Забайкалля так і залишилися лише проектами. Але при всьому при етомоні досить чітко показують, в якому напрямку уряд намагався реформувати організаційну структуру козацтва. При всіх розбіжностях, в розглянутих вище проекти і пропозиції можна виявити істотна подібність позицій: 1.) переклад прикордонних козаків з цивільного у військове відомство; 2.) збільшення їх чисельності; 3.) створення стрункої військової організації (Руперт, Толстой); 4.) міліталізірованное адміністративно-територіальний устрій і управління; 5.) введення більш дробової ієрархії офіцерських чинів, як це було прийнято в козачих військах (Донському, Сибірському та ін.); при цьому козачі офіцерські чини зрівнювалися в ранги ні з цивільними, а з військовими чинами. Значне принципове схожість спостерігалося і у вирішенні інших питань (землеустрою, надання чину, організації служби тощо).

Запропоновані Ладиженським, В. Я. Рупертом, Н. Г. Агте і І. Т. Толстим основні підходи до реформи забайкальського козацтва недовго чекали втілення в життя. У 1851 р в прямому зв'язку з початком приєднання до Росії Приамур'я і Примор'я в Забайкаллі, став природним плацдармом для заняття нових територій, за наполяганням генерал-губернатора Східного Сибіру Н. М. Муравйова було створено козацьке військо. Раеработанние Н. Н. Муравйовим Положення про Забайкальському козачому війську (17 березня і 21 червня 1851 г.) включили в себе багато принциповий ідеї проектів 18ЕО-1840-х рр., Хоча і відрізнялися від них більшої масштабністю, більш детальною розробкою і найголовніше - стосувалися вони не окремих категорій забайкальських козаків, а всього козацтва Забайкалля в цілому.

Таблиця 1

Проект штатів забайкальського прикордонного козачого війська В. Я. Руперта 1838 р чол.

чини В одному полку У трьох полицях (бригаді) бригадних Разом

стройові чини

бригадний командир

(Штаб-офіцер)

-

-

1

1

полковий отаман

(Капітан)

1 3 - 3
бригадний ад'ютант - - 1 1
сотники 6 18 - 18
хорунжі 8 24 - 24
Християни віри євангельської 6 18 - 18
урядники 30 90 - 90
прикази 60 180 - 180
рядові 600 1800 - 1800

нестройові чини

Медичні чини

7

21

4

25

аудитор - - 1 1
писаря 3 9 4 13
майстрові - - 50 50
РАЗОМ 721 2163 61 2224

Примітка: Складено по: ЦГВІА. Ф.405, оп. 6, д.3089, л.32-41, 94-136об.

Таблиця 2

Проект штатів забайкальського прикордонного козацтва Н. Х. Агте 1844 р чол.

дистанція осавул сотники хорунжі нижні чини Разом
Тункінская 1 - 1 98 100
Харацайская 1 - 1 128 130
Джидинского 1 - 1 118 120

Троїцько-Шеви

команда

1 2 - 197 200
Кударінскій 1 - 1 128 130
Акшінская 1 1 1 207 210
Чіндантурукуевская 1 1 1 237 240
Цурухайтуевская 1 1 1 237 240
Горбіченская 1 - 1 128 130
РАЗОМ 9 5 8 1478 1500

Примітка: Складено по ЦГВІА. Ф.405., Оп.6, д.3091

Таблиця 3

Проект штатів прикордонного козацтва Забайкалля І. Т. Толстого 1845 р чол.

чини В одному полку У трьох полицях (бригаді)

стройові чини

Полковий командир (ротмістр)

1

3

сотники 5 15
хорунжі 6 18

урядники:

старші

молодші

15

15

45

45

прикази 38 114
рядові 500 1500

нестройові чини

писаря

1

3

фельдшера 1 3
РАЗОМ 582 1746

Примітка. Складено за ЦГВІА. Ф.405, оп.6, д.3090, л.53-144

Список літератури

Сторіччя Військового міністерства. СПб., 1902. Т. II, Ч.1 С. 136-143, 278-295.

У складі забайкальських прикордонних козаків в даній статті враховуються і козаки Тункинской дистанції.

ЦГВІА. Ф.13, оп. 2/110, Д.151, ч.2, д. 214-220об, 227-328.

Там же. Ф.405, оп.6, д.3091, л.53-54; ПСЗ-1. Т.38, №29125. С. 377-379.

Частина цих документів вже використовувалася авторами II тому «Сторіччя Військового міністерства» і особливо А. П. Васильєвим, який коротко переказав основний зміст проектів реформи забайкальського козацтва 30 - 40-х рр. XIX ст. (За винятком пропозицій Н. Х. Агте) (Див .: Васильєв А. П. Забайкальські козаки: Іст. Нарис. Чита, 1916. Т.2. С. 257-266).

ЦГВІА. Ф. ВУА, д. 18528.

Там же. Ф.405, оп.6, д.3090, л.42-46.

Там же. Д.3089, л.2-17, 24-62, 80-93.

Там же. Л. 157-180 об.

Васильєв А. П. Забайкальські козаки ... Т.2. С. 266.


  • Список літератури