Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Радянський Союз в роки "розвинутого соціалізму"

Скачати 30.85 Kb.
Дата конвертації05.02.2018
Розмір30.85 Kb.
Типреферат

2

зміст

Введение .............................................................................. ........... 3

1. Політична система і суспільні відносини: тенденції і протиріччя ........................................................................ ........... 5

2. Економічний і соціальний розвиток: від стагнації до системної кризи .............................................................................. ............ ..9

3. СРСР на міжнародній арені. Від «розрядки» до конфронтації і «новому» політичного мислення .................................... .......... ... ... 15

Висновок ......................................................................... ... ....... 19

Список літератури .................................................................. ........ 21

Вступ

З середини 80-х рр. і особливо з початку 90-х. в Росії, як і в цілому в СРСР, стали відбуватися серйозні зміни. Ці зміни зачепили всі сторони соціально-економічної і особливо політичного життя радянського суспільства. Вони протікали дуже швидко, носили суперечливий характер і мали серйозні наслідки для Росії і всіх республік, що входили в Радянський Союз. Разом з тим політичні події, що проходили в Радянському Союзі і в його республіках, відбилися і на процесі світової політичної історії. Сьогодні важко об'єктивно розібратися у всіх цих подіях і особливо в їх наслідки, дати однозначну відповідь на всі питання, які в зв'язку з цим виникають. Буде потрібно чимало часу, перш ніж історики дадуть на всі ці питання переконливі відповіді. Сьогодні ж точка зору і оцінки дослідників суперечливі, багато в чому суб'єктивні і далекі від збігу. Це природно, тому що для глибокого і об'єктивного осмислення цих подій будуть потрібні час, накопичення і вивчення всебічного і великого документального матеріалу.

Період 70-х - першої половини 80-х років, пов'язаний з ім'ям тодішнього керівника партії і країни Л.І. Брежнєва, отримав ємне і точне визначення як застійного. Глибокий аналіз причин тих труднощів, з якими наша країна зіткнулася в ці роки, допоможе нам зрозуміти об'єктивну необхідність глобальних змін в житті суспільства, перебудови всіх сфер і в першу чергу - духовну, вироблення нового мислення, виховання почуття господаря країни в кожного громадянина. Бо тільки це в кінцевому рахунку допоможе нам подолати кризу в економіці, виведе країну на передові рубежі розвитку науки і техніки.

Партійно-державне керівництво на чолі з Л.І. Брежнєвим приступило до здійснення нового курсу в політичній і соціально-економічних сферах. У сфері економіки явно відчувалася необхідність реформ. Але здійснення їх з самого початку йшло під впливом адміністративно-командного способу мислення і дій.

1. Політична система і суспільні відносини: тенденції і протиріччя

Період в історії СРСР, який охоплює 1965-1991 рр., Можна назвати відносно стабільним. Після того, як у жовтні 1964 р Н.С. Хрущов був знятий за приписані йому «волюнтаризм» і «суб'єктивізм» з усіх боків. Першим секретарем ЦК КПРС обирається Л.І. Брежнєв, Головою Президії Верховної Ради СРСР до кінця 1965 р залишався А.І. Мікоян, але потім цю посаду зайняв Н.В. Підгородне. На пост Голови Ради Міністрів СРСР призначається А.Н. Косигін. Незважаючи на зміну всієї вищої політичної та державної еліти, зміст внутрішньої політики в принципових рисах зберігається незмінним. Все що виникали процеси продовжували розвиватися в руслі Програми побудови комунізму, висунутої XXII з'їздом КПРС в жовтні 1961 р Заявлені в даному документі першочергові завдання (створення матеріально-технічної бази комунізму, формування комуністичних суспільних відносин, виховання нової людини) визначалися як генеральні на тривалу перспективу, вони концентрували на собі всі суспільні сили і ресурси.

Разом з тим проголошена раніше концепція «розгорнутого будівництва комунізму» до середини поточного десятиліття остаточно втратила реальну відчутність, все виразніше виявлялася її декларативність, а хід економічного розвитку СРСР не давав підстави для позитивних висновків щодо її реалізації. У міру наростання труднощів і невирішених проблем у вищих ешелонах влади визрівала ідея проведення чергової економічної реформи. Вона торкнулася відразу кілька напрямків: промислове, аграрне, систему управління.

На березневому 1965 Пленумі ЦК КПРС була проголошена програма реформування аграрного сектора країни. У тому, що реформа почалася з сільського господарства, полягала своя логіка того часу: не втратила своєї привабливості завдання, поставлене ще при Н.С. Хрущова, наздогнати і перегнати США по випуску продукції на душу населення; аграрний сектор повинен був забезпечити народне господарство на етапі реформи достатніми ресурсами.

Весь комплекс розроблених заходів складався з двох основних блоків. Перш за все - матеріально-технічний блок, куди входили заходи щодо комплексної механізації сільськогосподарського виробництва, меліорації земель і хімізації (з усіх напрямків меліоративне стало найбільш капіталомістким).

Наступний блок - економічний. Головне, що намічалося змінити в економічній системі господарювання на селі, - це порядок планування і матеріального стимулювання. Передбачалося підняти закупівельні державні ціни на сільськогосподарську продукцію, встановити твердий план закупівель на п'ятирічку, ввести 50% надбавку до основної ціною за надпланову продаж сільгосппродукції державі. Вирішено ввести в колгосп гарантовану оплату праці на рівні тарифних ставок відповідних працівників радгоспів. В цілому за рахунок економічних заходів передбачалося змінити пропорції розподілу національного доходу на користь сільського господарства.

Змінювалася державна політика щодо особистого підсобного господарства. З обмежувальної періоду Хрущова вона ставала дозволеної, ЛПГ стало розглядатися важливим каналом надходження сільськогосподарської продукції в суспільне споживання.

Вересневий 1965 Пленум ЦК КПРС намітив програму реформування промислової галузі, яка в подальшому більшої частини партійно-державними директивами. Сенс цих заходів теж зводився до того, щоб посилити економічні важелі, підняти самостійність підприємств, поліпшити систему управління промисловістю. В якості пріоритетних заходів виступали такі: по-перше, скоротити кількість звітних показників, а показник виробництва валової продукції замінити на показник обсягу реалізованої продукції і за останнім визначити ефективність підприємства; по-друге, посилити роль госпрозрахунку, розширити права підприємств в розпорядженні прибутком; по-третє, змінити систему ціноутворення, встановивши обгрунтовану шкалу цін, що стимулюють виробництво продукції.

Вжиті реформаторські заходи не змогли не позначитися позитивно на розвиток економіки країни. В основних галузях в пореформений період був помітний зсув. Отримавши навіть часткову свободу, промислові та сільськогосподарські підприємства підняли продуктивність праці, зросла зацікавленість людей в результатах своєї роботи. Помітними були показники в галузі сільського господарства. Тут за 1966-1970 рр. середньорічне зростання продуктивності праці склав 6,5%, за цей час держава закупила майже на третину зернових більше.

Певним чином покращилася соціальна сфера. Були підвищені тарифні ставки, особливо на важких видах робіт, для багатьох категорій працівників збільшилася заробітна плата. Все це разом узяте дозволяє другу половину 1960-х рр. вважати в цілому успішною. Зокрема, національних доход збільшився за цей час на 41%, а продуктивність праці - на 39%. У зв'язку з цим багато економістів стали називати 1966-1970 рр. «Золотим» періодом.

Разом з тим уважний аналіз реформаторських заходів дозволяє говорити про наявність цілого ряду протиріч, які з часом, розростаючись і заглиблюючись, сприяли відкату реформ. Проголошуючи деяку самостійність виробничого ланки і тиждень господарські органи частиною нових повноважень, партійно-державний апарат в той же час зберігає за центром монопольну владу з ключових питань економічного розвитку. Намагаючись перебудувати систему управління, підняти самостійність первинного підприємства, реформа разом з тим не зачіпала базисних структур економіки - форм власності, механізму розпорядчих функцій, питань демократизації. Навпаки, державна власність продовжувала залишатися панівною, а ідея про зближення двох форм власності (державних і колгоспно-кооперативної) була офіційною і всіляко підтримувалася. Отже, зберігалися незмінними позиції командно-адміністративної системи, старих стереотипів, а впроваджені нові форми організації економічного життя не змінили суті старих механізмів господарювання. В результаті на початку 1970-х рр. не тільки не відбувся переклад економіки на інтенсивні рейки, але сама реформа прискореними темпами почала згортатися.

Одна з причин такого стану очевидна відразу - потужний партійно-державний апарат міцно тримав у своїх руках всі нитки напрямки економічними процесами. Це означало, що економіка продовжувала політизуватися, часто намічені цілі і завдання обумовлюється не господарською доцільністю, а прагненням обгрунтувати правильність звичної концепції «розвиненого соціалізму». Іншою причиною стало зіткнення реформаторських і консервативних сил. Бувалі адміністратори, прихильники командного управління отримали підтримку в особі голови Комуністичної партії - Л.І. Брежнєва. Вже до початку 1970-х рр. стало ясно, що ринкові механізми, що намітилися в ході реформи, широкого застосування не отримають. Партійно-державний апарат вимагав зміцнення централізованих почав в керівництві промисловістю, будівництвом і сільським господарством, а принципи госпрозрахунку, господарської самостійності все більше відсувалися на задній план.

2. Економічний і соціальний розвиток: від стагнації до системної кризи

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

З 1965 р стала проводиться господарська реформа, задумана ще за хрущовської адміністрації. В цілому вона не зазіхала на директивну економіку, але передбачала механізм внутрішньої саморегуляції, матеріальної зацікавленості виробників в результатах і якості праці. Було скорочено число спущених згори обов'язкових показників, у розпорядженні підприємств залишалася частка прибутку, проголошувався госпрозрахунок. Одночасно скасовувалися раднаргоспи і відновлювався галузевий принцип управління промисловістю через міністерства.

Уряд вжив заходів до прискореного будівництва підприємств, здатних наситити ринок товарами народного споживання.

Реформа торкнулася і сільське господарство. З колгоспів і радгоспів уряд знову списало борги, підвищили закупівельні ціни. Крім того, була встановлена ​​надбавка за надпланову продаж продукції державі. Відчутно підвищувався фінансування аграрного сектора економіки. У 1966-1980 рр. туди було скеровано 383 млрд. рублів, що склало 78% капіталовкладень в сільське господарство за всі роки радянської влади.

Ці новації благотворно вплинули на економічне життя країни. Але їх ефект виявився короткочасним. Приріст обсягу виробництва продукції, що стабілізувався в промисловості за роки восьмої п'ятирічки (1966-1970 рр.) Приблизно на рівні попереднього п'ятиріччя (50%), а в сільському господарстві перевищив його на 21%, в подальшому знову став скорочуватися: відповідно до 43 і 13 % в дев'ятій п'ятирічці, 24 і 9% - в десятій, 20 і 6% - в одинадцятій. Пояснилося це двома головними причинами.

По-перше, директивна економіка зуміла досить швидко нейтралізувати боязкі і непослідовні заходи з реформування господарського механізму.

Вже до кінця 60-х років реформа промисловості видихається, так і не зіштовхнувши радянську економіку з наїждженої колії: розширеного відтворення з упором на традиційні індустріальні галузі та жорстким адміністративним тиском на підприємства зверху. Спроби запровадити наукомісткі виробництва (мікроелектроніка, інформатика, робототехніка, біотехніка), розгорнути мережу науково-виробничих не приносили очікуваного результату. Структура народного господарства набувала все більш нераціональний, перекошений характер. Будучи бездонним споживачем капіталовкладень, радянська економіка мала мінімальний вихід на людину, задоволення її потреб.

По-друге, виключно важливу, по суті вирішальну роль у зниженні темпів господарського зростання грало ту обставину, що сама директивна економіка, придушив паростки нового, об'єктивно підійшла до межі своїх можливостей.

Причини цього - перш за все загострилося протиріччя між колосальними масштабами промислового потенціалу СРСР і що переважали екстенсивними методами його розвитку. На кожен новий відсоток приросту продукції доводилося витрачати все більше і більше коштів. Відповідно скорочувалася фінансування інших державних програм, в тому числі соціально-культурної.

Практично повністю були вичерпані вільні людські ресурси, причому через зниження народжуваності від п'ятирічки до п'ятирічки зменшувалася частка молоді, яка приходить в суспільне виробництво. Вартість незайнятих робочих місць в народному господарстві країни досягла критичного рівня. На знову споруджуваних заводах і фабриках вже фізично не було кому працювати.

Через переміщення сировинної бази в суворі і важкодоступні райони Півночі і Сибіру лавиноподібно наростали колись незначні витрати на видобуток і доставку природних ресурсів. Почалося скорочення орного клину в країні, що обтяжував і без того складне становище сільського господарства. Це було наслідком розповзання вшир промислових об'єктів, які займали під виробничі корпуси та обслуговуючу їх інфраструктуру родючі землі, розгортання нових військових полігонів.

І, нарешті, останнє. Знесилену за довгі роки нещадної державної експлуатації сільське господарство приходило в усі більший занепад, обмежуючи можливості розвитку промисловості, особливо у випуску товарів народного споживання.

Не можна сказати, що правляча еліта СРСР зовсім не бачила наростаючий занепад економіки і не робила ніяких заходів. Однак практично всі вони лежали в стороні від магістрального русла вже міцно забутої реформи 1965 р

У сільськогосподарській політиці з середини 70-х років упор робився на агропромислову інтеграцію - організаційне кооперування колгоспів і радгоспів з обслуговуючими їх галузями промисловості, транспорту, торгівлі, будівництва.

У промисловому будівництві, починаючи з дев'ятої п'ятирічки (1971-1975 рр.), Акцент переноситься на створення десятків гігантських територіально-виробничих комплексів (ТПК): Західно-Сибірського з видобутку і переробці нафти, Павлодарско-Екибастузського і Кансько-Ачинського з видобутку вугілля, Саяно-Шушенского по обробці кольорових металів та ін. з метою прискореного розвитку економіки Сибіру і Далекого Сходу в 1974-1984 рр. була прокладена Байкало-Амурська магістраль.

Головний же спосіб уникнути економічного краху влади угледіли у форсуванні поставок на західний ринок енергоносіїв. Зовнішня торгівля СРСР набувала чітко виражений «колоніальний» характер. Зате скарбниця казково збагатилася за рахунок сотень мільярдів «нафтодоларів».

Колосальні кошти, одержувані у вигляді «нафтодоларів», використовувалися в народному господарстві з тим же ступенем ефективності. Вони заморожувалися на довгі роки в незавершеному будівництві, витрачалися на закупівлю західного обладнання, чимала частина якого осідала потім на складах, поглиналися швидкозростаючим бюрократичним апаратом, нарешті, просто «поїдалися», тобто йшли на імпорт високоякісних товарів, покликаних скрасити вид напівпорожніх прилавків вітчизняних магазинів.

До середини 80-х років і цей цілющий валютний потік став вичерпуватися. Гнучка ринкова економіка провідних капіталістичних країн перебудовувалася на енергозберігаючі технології, попит на нафту знизився і ціни на неї на світовому ринку почали стрімко падати. У цих умовах вже ніщо не могло втримати на плаву важку і неповоротку директивно-витратну економіку СРСР.

У міру скочування державної економіки до стагнації все більше давала про себе знати так звана тіньова економіка. Цей феномен, стимульований умовами тотального одержавлення господарських структур, був неоднорідний за своєю природою. Він включав як різні види офіційно забороненої чи суворо обмеженою індивідуальної трудової діяльності, так і чисто кримінальний елемент (великі розкрадання товарів і сировини, махінації в звітності, виготовлення на держпідприємствах неврахованої продукції з її подальшою реалізацією через торговельну мережу і т.п.). За неофіційними оцінками, до середини 80-х років в сфері «тіньової економіки» більш-менш постійно було зайнято близько 15 млн. Чоловік. У країні йшло формування нової соціальної групи - ділків підпільного приватного бізнесу, виникли перші мафіозні освіти.

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Згідно з переписом 1979 р загальна чисельність населення СРСР досягла 262, 4 млн. Чоловік. Причому його приріст відбувся головним чином за рахунок жителів Казахстану і Середньої Азії. У 60-ті роки чисельність городян вперше перевищила половину всього населення країни і до 1979 р дорівнювала 62%.

За час, що минув з кінця 30-х років, помітно змінилася і соціально-класова структура радянського суспільства.

Купуючи все більш «міський» характер, соціальна структура радянського суспільства розвивалася, здавалася, в рамках загальносвітових тенденції. Однак різким відхиленням від них був гіпертрофований зростання питомої ваги найманих працівників, особливо робочих. Він не тільки відбивав прагнення системи «державного соціалізму» перетворити всіх громадян в залежних від держави працівників за наймом, позбавлених засобів виробництва, а й свідчив про екстенсивному розвитку економіки, при якому виробничі галузі поглинали основні трудові ресурси.

У порівнянні з убогістю 30-х років і першого післявоєнного десятиліття матеріальне становище населення покращився. Все менше людей жило в комуналках і бараках. Звичайними стали телевізори, радіоприймачі, холодильники, телефони та інші комунальні блага. Люди краще вдягалися і харчувалися.

До 1985 р, за розрахунками економістів, річний валовий внутрішній продукт на душу населення в СРСР становив 7450 доларів - десь між середнім показником Західної Європи (12 700 доларів) і Латинської Америки (3200 доларів). Але якщо взяти рівень індивідуального споживання, то картина кардинально змінювалася. Його обсяг не перевищував в нашій країні 27% від рівня США, що було нижче, ніж у Уругваю (40%), Мексики (30%), Аргентини (29%) і трохи вище Бразилії (25%). Ця різниця між показниками загального і споживчого душового валового внутрішнього продукту природна: непропорційно велика частина радянської економіки працювала нема на людину, а на державні, перш за все військові цілі.

В середині 70-х років розрив між цими показниками в СРСР був кілька вже, але він тут же розширився, варто було тільки радянському керівництву збільшити витрати на військові потреби з зв'язку з заявою, поданою незабаром новим і серйозним загостренням взаємин із Заходом. Майже призупинився і без того повільний підйом життєвого рівня трудящих, що спостерігався в перше десятиліття брежнєвського правління. Оскільки він досягався головним чином шляхом підвищення зарплати робітникам і службовцям, гарантованих виплат за працю колгоспникам, позначилася диспропорція між грошовою масою, що знаходиться в руках населення, і мляво збільшується пропозицією товарів і послуг, низьким їх якістю. У цих умовах з другої половини 70-х років поглиблюється товарний голод - дефіцит спочатку на престижні і високоякісні вироби, потім на звичайні.

Кризові явища поступово накопичувалися і в інших секторах соціальної сфери. Практично не росли обсяги введеного в дію житла. «Квартирне питання» збільшувався через небувалою раніше міграції в міста селян (їм було дозволено отримувати паспорти і вибирати місце житла), а також ввезення підприємствами для використання на малокваліфікованих і непопулярних серед корінних городян роботах так званих лимитчиков - людей з боку, які отримували тимчасову прописку і будь-яким шляхом старалися закріпитися в місті.

На охорону здоров'я витрачалося не більше 4% національного доходу. З 1970 по 1985 р на два роки зменшилася середня тривалість життя і по цьому найважливішому показнику СРСР відкотився на 35-е місце в світі, за рівнем дитячої смертності - на 50-е.

В результаті реформи, розпочаті в 1965 р, практично вичерпали себе і були припинені вже в 1970-і роки. Решта невирішеними і які продовжували накопичуватися проблеми, як в сільському господарстві, так і в промисловості, уряд намагався вирішувати за рахунок додаткових капіталовкладень, в тому числі і за рахунок коштів від продажу за кордон сировини: нафти і газу.

3. СРСР на міжнародній арені. Від «розрядки» до конфронтації і «новому» політичного мислення

Зовнішньополітична діяльність в 70-х - першій половині 80-х років була спрямована на забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку суспільства, на формування і затвердження нового типу міжнародних відносин, усунення загрози війни. Однак атмосфера "застою" позначилася і тут. Були не тільки успіхи і досягнення, а й серйозні прорахунки.

Радянська зовнішня політика здійснювалася за такими основними напрямками; - розвиток відносин з соціалістичними країнами; - підтримання відносин з розвинутими країнами; - зміцнення відносин з країнами "третього світу" - державами, що розвиваються; боротьба за запобігання світової війни, стримування агресивних устремлінь НАТО і США.

У цей період були досягнуті успіхи у співпраці соціалістичних країн. У 1971 році СЕВом була прийнята комплексна програма поглиблення співробітництва, розрахована на 15 - 20 років. Одним з основних напрямків було забезпечення східноєвропейських країн дешевими енергоносіями і сировиною. Великими спільними економічними проектами були будівництво нафтопроводу "Дружба" і газопроводу "Союз", космічна програма "Інтеркосмос", будівництво промислових підприємств в різних країнах. Радянський Союз поставив в східноєвропейські країни в 1965 р 8,3 млн.т нафти, в 1975 р - близько 50 млн., А до початку 80-х - 508 млн.т.

Разом із загальним позитивним процесом розвитку співпраці в деяких країнах виникали кризові ситуації. Така ситуація, що ставила під загрозу політичну систему, виникла в Чехословаччині. Відповіддю було введення радянських, німецьких, болгарських та польських військ в 1968 році і придушення ворожих сил.

Драматично розвивалися події в Польщі. З кризою початку 70-х років польському керівництву вдалося впоратися самому. Однак на початку 80-х антиурядова боротьба в країні розгорнулася з новою силою. Завдяки економічній і політичній допомоги з СРСР, польському керівництву вдалося зберегти ситуацію під контролем, причому 13 грудня 1981 року в країні було введено військовий стан. На чолі Польської об'єднаної робітничої партії було поставлено генерал Ярузельський. Це припинило страйки і наростання соціальної нестабільності.

Чехословацькі події негативно позначилися на взаєминах країн соціалістичного блоку.Дії СРСР були піддані критиці з боку уряду Китаю, Румунії, Югославії, Албанії.

З другої половини 1960-х рр. помітні зміни відбулися у відносинах СРСР з капіталістичними країнами, що виразилися, перш за все, в так званій «розрядки міжнародної напруженості». Найбільш яскраве втілення це знайшло у взаєминах з США. Зближенню двох світових держав частково сприяло досягнення ними військово-стратегічного (ядерного) паритету. Початок розрядці поклав візит президента США Р. Ніксона в Москву в травні 1972 р ході зустрічі було підписано угоду про обмеження стратегічних озброєнь, яка отримала назву ОСВ-I, що передбачало обмеження для обох сторін кількості міжконтинентальних балістичних ракет і ракет, що запускаються з підводних човнів. У Москві також був укладений договір за коштами протиракетної оборони (ПРО). У червні 1973 з візитом у відповідь в США попрямував Брежнєв. В результаті зустрічей лідерів двох держав у 1974-1975 рр. були досягнуті нові домовленості про співпрацю в різних областях, в тому числі і в спільній космічній програмі «Союз - Аполлон», реалізованої в 1975 р Кульмінацією політики «розрядки» стало Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). За підсумками зустрічі була прийнята декларація, що проголошувала непорушність післявоєнних європейських кордонів, відмова від застосування сили в міжнародних відносинах і мирне врегулювання суперечок, невтручання у внутрішні справи країн-учасниць НБСЄ, дотримання прав людини і т.д.

Подальшої нормалізації відносин завадила як політика США (розробка і впровадження нового типу стратегічних озброєнь - крилатих ракет), так і розміщення в 1977 р Радянським Союзом в Європі ракет середньої дальності (РСД-10). Однак в 1979 р., Після тривалих переговорів, все ж була досягнута домовленість про підписання договору ОСВ-II, який би регулював масштаб озброєнь, але введення радянських військ в Афганістан в грудні 1979 р привело до зриву ратифікаційного процесу та нового витка протистояння СРСР і США .

Застійні явища, які накопичувалися в 60-х-80-х рр. в політичній і економічній сферах, виявлялися і в культурному, соціальному житті. Курс на десталінізацію і демократизацію суспільства, характерний для періоду «відлиги», за Брежнєва був перерваний. Систему державно-політичних відносин склалася в цей період в СРСР з деякою часткою умовності можна позначити як неосталінізм. Це знайшло вираження в таких явищах як зростаюча бюрократизація державного апарату, посилення партійного контролю над усіма сферами суспільного життя, скорочення прав національних утворень, активізація антицерковної політики, посилення цензури, практика заборони публікацій художніх творів.

У зв'язку з кризою сільськогосподарського виробництва неухильно росли ціни на продукти. Уже в кінці 1970-х рр. в окремих регіонах країни були введені картки на м'ясо, масло, ковбасні вироби. Рівень життя населення все більше визначався рівнем заробітної плати, а доступом до спецсанаторіях, спецдачі, спецмагазинів і т.д.

У листопаді 1882 року, після смерті Брежнєва, Генеральним секретарем ЦК КПРС був обраний Ю.В. Андропов. У 1983 р їм було розпочато широкомасштабний економічний експеримент, спрямований на виправлення «окремих деформацій соціалізму». Однак реформи почалися не з економіки, а з «нульового циклу» - з наведення елементарного порядку і дисципліни на виробництві та в суспільстві в цілому. Вони були нетривалими і не торкнулися економічну і політичну сфери.

На посаді Генерального Секретаря ЦК КПРС його змінив 73-річний К.У. Черненко, прихід якого до влади означав відхід від курсу Андропова. Дійсно, при Черненко не відбувалося нових призначень в Політбюро і Секретаріат ЦК; боротьба за дисципліну була згорнута. 10 березня 1985 р Черненко помер.

Положення в економіці і соціальній сфері в цей період продовжувало неухильно погіршуватися. Завдання 11-ї п'ятирічки, затверджені в 1981 р, не були виконані за жодним показником. Очевидно, що СРСР на той момент володів досить сильною кадровою базою, багатогалузевий економікою, мав у своєму розпорядженні запасами різноманітного сировини, що давало йому всі можливості для достатнього безболісного реформування.

У березні 1985 р Генеральним Секретарем ЦК КПРС став М.С. Горбачов. Уже у квітні 1985 р новий генсек запропонував країні нову політику, яка дістала невдовзі назва «перебудова». За роки реформ її первісний задум неодноразово змінювався, відповідно змінювалися і її визначення. Сьогодні з достатньою підставою можна сказати, що «перебудова» - це остання спроба розсудливоючастини правлячої еліти врятувати прогнилу радянську систему, з'єднавши «соціалізм і демократію».

висновок

Таким чином, в 60-80-х роках, незважаючи на елементи відомої демократизації політичного життя суспільства, продовжували зберігатися численні деформації. Сфера законодавчої і представницької влади була формалізована. Різко посилилася роль партійно-адміністративної бюрократії. Була відсутня реальна контрольна діяльність трудящих. Ослабла самостійність громадських організацій. Серйозна криза вразив і Комуністичну партію. Радянська держава потребувало створення нової політичної обстановки, в кардинальних політичних, соціально-економічних і культурно-ідеологічних реформах, в якісних змінах всіх сфер життя і діяльності Радянської держави.

В економічній області був створений єдиний народногосподарський комплекс, що дозволив досягти найвищих показників економічного розвитку за всю історію країни. Радянський Союз, маючи 5 відсотків населення земної кулі, виробляв більше 20 відсотків світової промислової продукції.

У соціальній сфері тривало поліпшення життя народу, здійснювалося у великих розмірах будівництво житла і об'єктів соціально-культурного призначення, підвищувався освітній і культурний рівень населення.

У зовнішньополітичній області високий авторитет Радянського Союзу дозволяв забезпечувати діяльність Ради Економічної Взаємодопомоги - союзу соціалістичних держав, мати міцні зв'язки з багатьма вивільненими державами і розвивати відносини з капіталістичними державами на основі паритету.

У військовій області було досягнуто стратегічне військове рівновагу між СРСР і США, НАТО і ОВД, що сприяло збереженню миру і запобігання світової війни.

Разом з тим, темпи економічного розвитку стали неухильно знижуватися, підходячи до критичної межі, багато передові позиції в науково-технічній галузі виявилися втраченими. Перша половина 80-х років, що характеризувалася різким посиленням конфронтації з розвинутими країнами, стрибком в гонці озброєнь підвела країну до передкризової ситуації. Соціально-економічний стан держави показувало, що адміністративно-командна система вичерпала свої можливості ефективного управління гігантським народно-господарським механізмом, назріла необхідність нових реформ.

Список літератури

1. Ю.А. Щетинов «Історія Росії ХХ століття»

2. В.П. Островський, А.И. Уткін «Історія Росії ХХ століття»

3. Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов «Історія Росії»

4. А. Н. Сахарова «Історія Росії»

5. Н. С. Горбачова «Нове економічне мислення»

6. В.А. Дінес, А.А. Воротніков «Економічна історія Росії»

7. А.В. Гончаров, М.В. Калашников «Вітчизняна історія з найдавніших часів до наших днів»