Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Радянсько-американські відносини 1917-1945 рр. в інтерпретації сучасної історіографії США

Скачати 26.94 Kb.
Дата конвертації03.03.2018
Розмір26.94 Kb.
Типдоповіді

доповідь

на тему:

Радянсько-американські відносини 1917-1945 рр. в інтерпретації сучасної історіографії США

Радянсько-американські відносини займають особливо важливе місце в історії зовнішньої політики і дипломатії. Це зрозуміло, тому що обидві країни є лідируючими представниками двох світових систем - соціалізму і капіталізму. Відносини між СРСР і США все активніше впливають на політику інших країн, від них залежить хід світового розвитку, особливо на сучасному етапі. Але зрозуміти сьогоднішній стан цих відносин неможливо без глибокого аналізу і значення їх передісторії. За досліджуваний період з 1917 по 1945 р склалася та історична основа, на якій будувалися наступні взаємини двох великих держав аж до теперішнього часу.

Матеріалом для огляду послужили книги і статті проблемно-узагальнюючого, конкретно-історичного і методологічного характеру, що вийшли в основному в США в 70-80-і роки, в яких на основі аналізу широкого кола джерел та літератури обговорювалися тенденції розвитку відносин СРСР - США в 1917 - 1945 рр.

Незабаром після перемоги Великого Жовтня почалася іноземна інтервенція 1918-1920 рр. проти Радянської Росії, в якій, як відомо, брали участь американські війська. Буржуазія США не могла примиритися з фактом народження Радянської республіки. Правда, в американській історіографії намагаються всіляко відмежуватися від цього "неприємного епізоду". У статті одного з провідних американських "совєтологів", колишнього професора Прінстонського університету і колишнього посла США в СРСР Джорджа Фроста Кеннана називається цілий ряд "пом'якшуючих" обставин. Перш за все, у вигляді невеликої історичної довідки Кеннан пише, що "до 1917 р американці мали досить мізерні відомості про Росію", та й ті в основному зводилися до "антипатії до монархічного режиму". Така традиція і інерція "антипатій" нібито пояснює першу реакцію в США на революцію в Росії. Далі автор вказує на нечисленність американських інтервенціоністських військ, на те, що ці війська перебували занадто далеко від основного театру військових дій - в Архангельську і в Сибіру. Введення військ на територію Росії відбулося, мовляв, не з ініціативи лідерів США, а на вимогу союзників, так і командували ними не американському офіцери, а англійські.

Як справедливо зауважив Т. Фейнштейн, "будь-яка зміна в політичних відносинах між США і СРСР негайно позначалося на їх торгових зв'язках", які в свою чергу "стали своєрідним термометром політичних коливань". Відразу після Жовтневої революції більшість бізнесменів і політиків США прийшли до висновку, що з новою державою не буде встановлено ні дипломатичних, ні економічних відносин. Як пояснюють це в сучасній американській історіографії, дане рішення було продиктовано невірою в політичне й економічне майбутнє Росії: більшовизм був прямим викликом американському способу життя, а можливість поліпшення економічного становища в Росії здавалася малоймовірною.

Після закінчення військової інтервенції відносини двох країн прийняли характер різкого ідеологічного протиборства. Кеннан стверджує, що Росія вела неоголошену війну проти США, гострота якої з плином часу поступово притупляється. Ідеологічна боротьба США і СРСР, на його думку, має і мала свою динаміку з максимальною амплітудою в 1919-1920 рр. Яким би сильним не було бажання однієї зі сторін розбити свого ідейного опонента, мета залишається недосяжною.

Кожна сподівається виграти бій, але реальність завжди одна визнати факт існування супротивника і так чи інакше уживатися з ним. Це, на думку Кеннана, є "закон мирного співіснування", який не залежить від позиції з даного питання. Кеннан висунув і теза про співіснування загальних та антагоністичних точок зору, інтересів, єдності позитивного і негативного в міжнародних відносинах. Не може бути тільки дружніх відносин або тільки непримиренних протиріч між країнами. Іншими словами, автор підводить до думки про неможливість дружніх відносин між країнами однієї, а тим більше різних соціальних систем.

На початку 20-х років американська адміністрація не бачила можливості для зближення інтересів США і Радянського держави. "Мириться з існуванням Радянської Республіки, Америка утримувалася від її визнання". Наступні 13 років в історії відносин США - СРСР прийнято називати періодом невизнання. США не могли змиритися з втратою своїх капіталовкладень в Росії, а також "намірами більшовиків підірвати американський лад". Останнє було офіційно зафіксовано в горезвісної "ноті Колбі". У ній також говорилося про "дружньому ставленні до російського народу, а не до їх лідерам", про "вірі в те, що народ подолає анархію". Цей документ, фіксуючи суть відносин правлячих кіл США до СРСР в 20-і роки, залишав, однак, за твердженням американського дослідника Дж. Вільсона, можливість встановлення торгових відносин з СРСР. "Але протягом всіх 16 років американські адміністрації підкреслювали ідеологічні антагоністичні протиріччя двох держав. Помічник держсекретаря Норман Девіс заявляв:" Це неможливо, щоб дві системи, що базуються на діаметрально протилежних принципах, існували в мирі та злагоді ".

У 20-ті роки, спостерігаючи кардинальні зрушення в господарстві СРСР, багато бізнесменів США поступово відходили від "економічного невизнання". Однак співробітники державного департаменту і міністерства торгівлі відмовлялися змінити офіційну політику по відношенню до СРСР. Вільсон пише: "Відмова уряду визнати недостатність координації між економічної і політичної дипломатією і відмінність у позиціях бізнесменів з питання про торгівлю з" невизнаним "державою відвернуло багатьох з них від участі в процесі, який привів до встановлення дипломатичних відносин з СРСР".

Необхідно відзначити, що в 1918-1923 рр. економічні зв'язки не впали до нульової позначки: існувало ряд концесій і контрактів. З 1923 р економічні відносини активізувалися. Позиція офіційних кіл не заважала окремим підприємцям мати ділові контакти з Росією. Кеннан навіть трактує економічну допомогу Гувера в 1921-1922 рр. як вирішальний фактор, який врятував Країну Рад від неминучої загибелі. В цілому 20-ті роки були вкрай сприятливі для американської економіки. "Період" просперіті "породив гордість за свою країну і капіталізм в цілому, пише Файлинь, Невизнання СРСР було природним для тих років". Введення непу в СРСР розцінили в США як "відступ від колективізму, принципів соціалізму", що нібито викликало ослаблення ворожості до більшовизму і інтенсифікували економічні контакти двох країн. "Соціальний прогрес в СРСР знаходив розуміння і підтримку в США, а політика диктатури пролетаріату - неприязнь і ворожість".

У той час як вважає Кеннан, Росія гостро потребувала дипломатичне визнання, зовнішньої торгівлі та кредитах. До середини 20-х років Росія в основному досягла цих цілей. Тому для СРСР необхідність у встановленні відносин з США зменшилася. До того ж республіканські адміністрації продовжували вимагати виплати боргів Тимчасового уряду. Таким чином, відносини зайшли в глухий кут.

Наступний етап розвитку радянсько-американських відносин збігся за часом з найсильнішим економічною кризою в США і успішним втіленням у життя планів першої п'ятирічки. Приклад успішного планового розвитку господарства мав колосальний резонанс на Заході. Багато висловлювалися на користь економічного планування, налагодження торговельних і політичних відносин з СРСР. Найбільші профоб'єднання, частина бізнесменів вимагали від уряду відмови від принципів laissez-faire.

У 1930 р США перетворилися для СРСР в експортера № 1, 3% зовнішньої торгівлі Америки припадало на Росію. Це не так мало, якщо врахувати, що до революції було 5%. У 1931 р, за відомостями Дж. Вільсона, торговельні зв'язки досягли свого апогею - 4, 3%. Разом з тим, на його думку, економічні контакти початку 30-х років не мали прямих політичних наслідків. Вільсон приходить в суперечність з багатьма його колегами, коли стверджує, що бізнес, як і громадську думку, не чинили безпосереднього спонукає впливу на процес встановлення дипломатичних відносин між двома країнами в 1933 р .. Рішення про встановлення відносин трактується як "чисто рузвельтівський крок", викликаний посиленням Німеччини і Японії. Тієї ж думки дотримується і Дж.Кеннан, який розцінює цей акт як "переворот Рузвельта у зовнішній політиці".

На окрему увагу заслуговує робота Д. Річман "Сполучені Штати і Радянський Союз: рішення визнати", видана в Північній Кароліні в 1980 р Книга складається з вступу і 13 глав, остання з яких є одночасно укладенням та епілогом. Видання забезпечене хорошим довідково-бібліографічним апаратом. Оповідання йде про американський зовнішньополітичний курс по відношенню до СРСР в перші роки президента Ф. Д. Рузвельта. Це історія не тільки дипломатичних відносин, а й історія Америки і її внутрішньополітичних проблем. На думку Річман, Рузвельт прийшов до влади з твердим наміром "визнати" СРСР, незважаючи на посилилася опозицію в держдепартаменті. Він хотів налагодити хороші відносини з Росією, в чому йому заважали його власні дипломати і після 1933 г. Автор пише, що з тих пір пройшло половина сторіччя, а відносини двох країн позбавлені взаємної довіри. Але в роботі не відчувається жалю. Навпаки, Річман задається питаннями: чому "золотий вік Америки" пішов в історію, немає колишнього світового могутності та впливу, які помилки спричинили дані зміни.

Пропоноване пояснення містить у собі комплекс причин. З одного боку, для автора непріложная істина, що СРСР завжди прагне розширити свій власний вплив і контроль в усьому світі. З іншого - у наявності політичні прорахунки Рузвельта. Річман розкриває, як президент і держдепартамент працювали над виробленням політики по відношенню до СРСР, дотримуючись кожен своєї лінії. "Результатом цього внутрішньоурядового зіткнення початку 30-х років з'явилися помилки, які позначаються досі". Рузвельт і держдепартамент уособлюють собою дві тенденції в політичному житті Америки: одна -Співпраця з СРСР, інша - конфронтацію.

Рузвельт не послухав рекомендацій своїх радників, які з самого початку висловлювалися проти всякого визнання. Відмова Радянської країни виплачувати дореволюційні борги зміцнили їх у правильності обраної позиції. Тим часом "російські" експерти помилялися, припускаючи, що президент йде назустріч економічним і політичним вимогам певних кіл в США. У реальності, продовжує Річман, президент створив ці угруповання для підтримки власного курсу.

Далі автор вступає в протиріччя зі своїми власними твердженнями, кажучи, що "йдучи на визнання СРСР, Рузвельт не надходив врозріз з громадською думкою, він лише змінив зовнішньополітичний курс, який був схвалений електоратом, незважаючи на відому опозицію".

Співробітники держдепартаменту всіляко перешкоджали, відтягували підписання договору. Рузвельт нібито вважав, що вони його просто не розуміли, а після підписання договору остаточно перестав зважати на думку "російських" експертів. Джон Річман оголошує встановлення дипломатичних відносин в 1933 р "фатальною помилкою". Пророчо звучить його застереження сучасникам: "Урок для тих, хто буде мати справу з цією країною в майбутньому, ясний" ".

Центральне видавництво наукової літератури університетів Флориди опублікувало в 1980 рдослідження Томаса Маддекса, присвячене радянсько-американським відносинам 1933-1941 рр. Книга складається з вступу, 11 глав, додатка, бібліографічного огляду, в кінці дається традиційний алфавітний покажчик.

Кут зору дослідження багато в чому був зумовлений джерельній базою. Важкодоступність для Т. Маддекса радянських архівних документів зробила монографію більш "американської", поставило на перший план творців американської зовнішньої політики і, перш за все, Ф. Рузвельта. Тридцять другий президент США постає енергійним та ініціативним державним діячем, який безуспішно шукає дружніх і конструктивних зв'язків з СРСР. Він демонструє чудове вміння маніпулювати громадською думкою своїх співгромадян, проте більшу частину розглянутого в монографії періоду йому не вдається сформувати необхідну підтримку для налагодження співпраці з СРСР.

Заважає цьому, на думку автора, відсутність контакту з фахівцями Державного департаменту США, поверхове розуміння Рузвельтом справжніх намірів СРСР. Маддекс вказує на "обстановку підозрілості, що панувала в Держдепі і Посольстві США в Москві, багатьох державних відомствах США, критичне ставлення багатьох оглядачів і фахівців до внутрішньої політики Сталіна" - все це перешкоджало налагодити зв'язки з Кремлем. Підводячи підсумки Відносин двох країн до 1933 р, Маддекс робить сміливий для нього висновок: "Політика невизнання провалилася".

До схожих висновків приходить автор іншої роботи - Х'ю де Сантіс. Де Сантіс - відомий дослідник, співробітник Держдепартаменту, що займається проблемами регіональної політики і питаннями безпеки в Західній Європі. У своїй Монографії, що вийшла в 1980 р під назвою "Дипломатія мовчання", автор використовує міждисциплінарний підхід для Вивчення динаміки розвитку поглядів американських дипломатів в період зародження "холодної війни". Було висунуто своєрідний спосіб пояснити формування офіційної позиції у відносинах з СРСР. Виявляється, на "поведінку дипломатичної еліти" впливав цілий комплекс культурних, соціальних, державних і психологічних факторів.

Так, наприклад, де Сантіс пише, що "конформістські відхилення в держдепартаменті безпосередньо впливали на погляди американських дипломатів. Такі спостереження дозволила зробити велика джерельна база, до якої увійшли інтерв'ю та архіви керівників зовнішньополітичного відомства США. Книга претендує на поглиблене тлумачення" холодної війни " через визначення чотирьох різних підходів американської дипломатії до проблеми відносин США - СРСР. Суть першого зводилася до підтримки "ідеологічного співробітництва", по ІТІКОМ компромісів. Другий полягав у проведенні "ідеологічної конфронтації". Така позиція пояснювалася загрозою з боку Радянського Союзу "демократичним ідеалам" Заходу. Третій, навпаки, не бачачи загрози демократичним основам США, проповідував "реалістичне співпраця" з Росією. Найменш популярний з усіх чотирьох був останній. Дипломатичні працівники, віднесені до цієї групи, висловлювалися за "реалістичну конфронтацію".

Аналізуючи поведінку виділених угруповань, де Сантіс вказує на те, що зовнішньополітичний курс роблять певні люди. Вони діють не у вакуумі, а в конкретній історичній обстановці. Автор скочується на екзистенціалістські позиції, коли заявляє, що дипломат це в першу чергу "людина", т. Е. Істота біологічна і соціальна, що має яскраво виражені індивідуальні особливості. До цього твердження, по суті, зводиться "міждисциплінарний" аналіз зовнішньої політики автором.

Виклад матеріалу базується на хронологічному принципі. Перша глава коротко описує "історичне минуле" держдепартаменту, принципів його функціонування. Аналізуються чинники, що зумовили падіння моралі службовців департаменту в 30-і роки. У другій і третій главах з екзистенціалістські точки зору пояснюються мотиви профашистських настроїв і антикомуністичних тенденцій в іноземній службі. У четвертій і п'ятій розділах йдеться про трансформацію відносини дипломатів до СРСР пiсля 1942 р

Про посилення протилежних поглядів на відносини з СРСР - шоста, сьома глави. Після 1946 року перемагає тенденція до погіршення відносин. Остання глава написана у вигляді резюме, в якому автор виділяє ще раз основні чинники, які формували відносини дипломатичних угруповань з питань відносин з СРСР. Епілог закінчується описом прийняття на озброєння американської зовнішньої політики "доктрини Трумена".

Характерна риса даного дослідження - психологізм в трактуванні подій. Один з головних висновків автора полягає у визнанні помилковості оцінок американських фахівців зовнішньополітичних цілей СРСР, які, як виявилося, «не були глобалістськими, якими їх бачили в США".

Дослідженням в області історії дипломатії присвячена також стаття Фредеріка Пропаса, опублікована в 1984 р в журналі "Дипломатична історія" під заголовком "Створюючи жорстку пінію у відносинах з Росією: підготовка експертів-совєтологів для державного департаменту". Дана стаття має на меті проаналізувати початковий період в діяльності східноєвропейського відділу держдепартаменту, характер підготовки фахівців з СРСР і їх роль у виробленні зовнішньополітичного курсу в 20-30-і роки.

Після Жовтневої революції зовнішньополітичне відомство США опинилося перед необхідністю створення спеціально навченої групи фахівців - експертів з Радянської Росії, які змогли б офіційно обґрунтувати політику ізоляції. У 1918-1923 рр. в департаменті в рамках східноєвропейського відділу створюється сектор, що займається Росією. У 20-і роки на чолі східноєвропейського відділу встав відомий дослідник російської історії, антипорадник Роберт Келлі. Відділ Келлі, побоюючись, що можливість збільшення торгових контактів з СРСР викличе в підприємницькому середовищі рух за визнання молодої держави, працював в напрямку збереження економічної і політичної ізоляції. Більш того, відділ займався обробкою і формуванням необхідного для його цілей громадської думки в тісному контакті з газетою "Вашингтон пост" і Американською федерацією праці. Пропас в своїй статті детально зупиняється на проблемі організації навчального центру для підготовки совєтологів. Такий центр був створений на базі університету в Парижі в 1927 р

Важливим моментом для розуміння відносин США - СРСР після 1933 року є те, що відділ Келлі ні скасований після встановлення дипломатичних контактів. Більш того, тепер Келлі і його люди розглядали їх як потенційний засіб ведення антирадянської пропаганди і організації підривної діяльності. Але і прислухатися до рекомендацій відділу за часів Рузвельта стали все рідше. У 1937 р в умовах наростаючої фашистської небезпеки відділ був розпущений, Келлі посланий в Анкару, в 1945 році вступив на службу в ЦРУ. Автор статті робить наступний висновок з аналізу роботи по підготовці антирадянських експертів для держдепартаменту: "Відносини США - СРСР з приходом до влади адміністрації Ф.Д. Рузвельта були переглянуті і безперечно покращилися".

Таким чином, на прикладі робіт Д. Річман, Т. Маддекса, X. де Сантіса і Ф. Пропаса ми стикаємося з різними підходами до аналізу і трактуванні радянсько-американських відносин 20-30-х років. Але як би автори не намагалися спотворити об'єктивну істину, справжні причини і передумови встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, ясно одне - 1933 рік став важливою історичною віхою для обох країн. Історична необхідність, цілий комплекс політичних і економічних причин привели Америку до столу переговорів.

Після встановлення дипломатичних контактів будь-якого помітного зближення двох країн не відбулося. Навпаки, як стверджує Маддекс, в 1934-1935 рр. настало охолодження, що стало реакцією на ізоляціоністські настрої в США. Відносини СРСР - США вступили в період "уповільненого розвитку". Причиною тому, на думку автора, була зайнятість Рузвельта питаннями, пов'язаними з майбутніми виборами 1936 року та іншими внутрішньополітичними проблемами.

Державний департамент обмежувався регулюванням торговельних зв'язків з Росією.

Енергійні спроби Ф. Рузвельта розширити контакти між державами в 1937-1938 рр. натрапили на серйозну опозицію з боку американських дипломатів і засобів масової інформації. "Помилкове недовіру до Сталіна позбавила змоги створити антигітлерівську коаліцію в 30-і роки". Не менш істотним фактором, на думку Маддекса, "охолодити двосторонні відносини, була жорстка внутрішня політика Сталіна". У 30-ті роки "в США вперше починають ототожнювати фашизм Гітлера і комунізм Сталіна".

Недовірливо поставилися на Заході до передвоєнним зовнішньополітичними приготувань СРСР. Підписання радянсько-німецького пакту про ненапад викликало негативну реакцію в США. Війна СРСР з Фінляндією і "захоплення Прибалтійських держав ще більше ускладнили становище".

Входження Литви, Латвії та Естонії до складу СРСР трактується в історіографії США не інакше, як їх насильницьке приєднання, що дозволило Сталіну створити буферну зону напередодні Великої Вітчизняної війни. "Акт приєднання не розв'язав питання про незалежність Прибалтики і не здобув міжнародного схвалення", - пише Девід Кроуе в статті "Американська зовнішня політика і питання про долю Балтійських держав". Автор вказує, що саме відмова США визнати таке приєднання допоміг сформувати світову громадську думку з цього питання.

Війна СРСР з Фінляндією розглядається в роботі Д. Кроуе як пряме продовження все тієї ж "експансіоністської політики" Радянської держави, США мали намір піти на розрив дипломатичних відносин, але їх турбувала перспектива "квазіізоляціі" перед лицем загрози з боку Німеччини і Японії. 23 липня 1940 року заступник держсекретаря США Уеллес послав до Москви заяву про засудження "анексії Прибалтики". Одночасно в США були заморожені всі золоті запаси Литви, Латвії та Естонії. Нарком закордонних справ В. М. Молотов охарактеризував відносини, що склалися СРСР і США як "погіршали".

Осінню 1940 р американська сторона пригрозила відкликати свої дипломатичні представництва з Прибалтійських держав і скоротити консульські місії, але далі погроз справа не пішла. Вашингтон зробив також спробу спертися на Англію, але завдяки далекоглядності англійської керівництва знову безуспішно.

Таким чином, на думку Д. Кроуе, американо-радянські "суперечки" з питання про долю Прибалтійських держав були однією з багатьох проблем, які погіршили відносини СРСР і США напередодні війни і винесли на поверхню суперечності, що позначилися вже в ході її. Проте, з початком Великої Вітчизняної війни, пише Кеннан, "їх забули так, як ніби їх ніколи не було".

Подібну характеристику відносин двох країн на початку війни відкрили в монографії М. Бальфура "Суперники. Америка, Росія і відкритий світ", що вийшла в 1981 р Книга складається з вступу і восьми розділів, з яких цікавий для нас період розглянуто в першому розділі. Бальфур трактує історію міжнародних відносин 40-60-х років як конфлікт двох систем, в якому обидві лідируючі держави прагнуть перекроїти світ в свою користь. Розповідь починається з того історичного моменту, коли, на думку автора, стає, очевидно, поразка Німеччини у другій світовій війні. Тоді, підкреслює М. Белфор, США "жодним чином не перебували в опозиції країні, від якої залежали їх свобода і процвітання". Американці зробили дві великі помилки: "Вони недооцінили готовність Росії співпрацювати з ними і переоцінили розміри свого завдання". Тому "до 1947 року вони були на межі краху".

Наступний період в історії відносин - це роки війни.Необхідно відзначити, що на відміну від великого різноманіття точок зору з приводу будь-якого попереднього етапу радянсько-американських відносин, на даний період склалася практично єдина точка зору. Головний зміст її можна сформулювати так: в роки спільної боротьби з фашизмом між США і СРСР встановилися найкращі стосунки за весь досліджуваний в огляді період. Причому, це проглядалося і на державному, офіційному рівні, і на рівні думки широких народних мас. Наприклад, Кеннан пише, що "без народної віри в те, що росіяни й американці борються за спільну справу, неможливо було підтримувати ентузіазм" в США в наданні всілякої допомоги Росії.

У військово-політичних цілях працювала і пропагандистська машина США. "Для військового часу взагалі характерно виправдання будь-яких засобів для досягнення поставлених кінцевих завдань. Це включає в себе і маніпулювання громадською думкою, за що, правда, доводиться потім розплачуватися".

Говорячи про події часів Другої світової війни, Кеннан зазначає, що, хоча російські проявляли небувалий героїзм, звільняючи свою Батьківщину, в їх військово-політичному арсеналі також були "загарбницькі цілі". Більшість американських дослідників вважає, що без допомоги союзників, в тому числі США, СРСР б не здобув перемоги над фашистською Німеччиною.

Річард Кольєр назвав другу світову війну "війною, яку виграв Сталін". Під таким же заголовком його книга вийшла в 1983 р в Лондоні. Автор - колишній контррозвідник, американський кореспондент на Далекому Сході, останні 30 років свого життя відвідав 36 країн, де успішно збирав матеріал для своїх книг. "Війна, яку виграв Сталін, - останній том із трилогії про війну. Перша книга" Світ у вогні ", що вийшла в 1940 р, і друга -" Армагеддон "оповідають про початок війни. Заключна книга присвячена останнім 750 дням війни. Вона складається з дванадцяти частин і довідкового апарату. В основі тексту - сотні інтерв'ю очевидців подій, багаті архівні матеріали Великобританії і США, власні погляди автора.

У центрі уваги Кольера - "європейський хаос", що наступив з вини Ф. Д. Рузвельта. Помилкове уявлення президента США про те, що Росія після війни стане партнером

Заходу, не справдилося, що призвело до "поневолення більш ніж 100 млн. Людей за" залізною завісою ". В результаті у виграші опинився один Сталін, який, починаючи з Тегеранської конференції в листопаді 1943 р до взяття Берліна в квітні 1945 р, "всіляко прагнув диктувати хід війни". Іншими словами, автор намагається не тільки пояснити події останніх років війни, але і виділити передумови післявоєнної конфронтації і "холодної війни між США і СРСР, вина за яку нібито повністю лежить на СРСР і політично короткозорий часів Рузвельта.

Завершуючи огляд, видається за необхідне викласти деякі загальні міркування. Радянсько-американські відносини пройшли кілька етапів свого розвитку за період 1917-1945 рр. Однак, говорити про якісь кардинальні зрушення в кращу сторону, виходячи з розглянутого матеріалу, на жаль, не доводиться. Використовуючи традиційні та "нові" методи історичних досліджень, всі наведені вище автори прагнуть виправдати "жорстку" політику правлячих кіл США щодо СРСР, навіть якщо на якомусь етапі ця політика зазнала краху. З цією метою відповідним чином групуються, трактуються, а де цього недостатньо, то і спотворюються історичні факти. Слабкою стороною всіх досліджень є їх тенденційність, суб'єктивізм, однобічність у трактуванні подій. Часом виходить, що в "якомусь великому історичному подію" винен "один Рузвельт або Сталін. Не тільки в конкретній історії, а й в методології американських авторів можна знайти серйозні прорахунки.

Погляди дослідників іноді приходять до взаємовиключних висновків, до протилежних оцінок. Нам видається, що дане явище можна пояснити не тільки приналежністю до різних історичних шкіл, а й кон'юнктурою політичної ситуації. Роботи, що вийшли в 70-х роках ввібрали в себе "відлига" у відносинах США - СРСР; навпаки, монографії кінця 70-х - початку 80-х років відбили поворот вправо адміністрації Сполучених Штатів Америки.