Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


резистори

Скачати 13.75 Kb.
Дата конвертації07.03.2020
Розмір13.75 Kb.
Типреферат

Резистори.

Система умовних позначень.

Відповідно до діючої, в даний час системою скорочених і повних умовних позначень (ОСТ 11.074.009-78) резисторів, скорочене умовне позначення виду компонента складається з наступних елементів:

ПЕРШИЙ ЕЛЕМЕНТ - буква або поєднання букв, що позначають підклас резисторів (Р - резистори постійні; РП - резистори змінні; HP - набори резисторів; ВР - варистор постійний; ВРП - варістор змінний; ТР - терморезистор з негативним температурним коефіцієнтом опору / ТКС /; ТРП - терморезистор з позитивним ТКС).

ДРУГИЙ ЕЛЕМЕНТ - цифра, що визначає групу резисторів за матеріалом резистивного елемента (1 - недротяні; 2 - дротові або металлофольговие).

ТРЕТІЙ ЕЛЕМЕНТ - цифра, що позначає реєстраційний номер розробки конкретного типу резистора. Між другим і третім елементом ставиться дефіс: Р1-4, РП1-46.

Для повного умовного позначення резистора до скороченого позначення додається варіант конструктивного виконання (при необхідності), значення основних параметрів і характеристик, кліматичного виконання і позначення документа на постачання. Кліматичне виконання (В - усекліматичного і Т - тропічна) для всіх типів резисторів вказується перед позначенням документа на постачання. Буквено-цифрова маркування на резисторах містить: вид, номінальну потужність, номінальний опір, допустиме відхилення опору і дату виготовлення.

До введення зазначеного вище стандарту, за класифікацією до 1980 року (ГОСТ 3453-68), назви вітчизняних постійних резисторів (раніше називали - "опору") починалися літерою "С", змінних і підлаштування з "СП" (потім слідував номер групи резистора в залежно від токонесущей частини: 1 - недротяні тонкошарові вуглецеві і бороуглеродістие; 2 - недротяні тонкошарові металодіелектричних або металлоокісние; 3 - недротяні композиційні плівкові; 4 - недротяні композиційні об'ємні; 5 - дротяні; 6 - недротяні тонкошарові металізовані). Назви нелінійних опорів (варисторів) починалося з букв "СН" (1 - карбідокремнієвих), термозалежні опорів (терморезисторів) - з букв "СТ" (1 - кобальто-марганцеві, 2 - мідно-марганцеві, 3 - мідно-кобальто-марганцеві, 4 - нікель-кобальто-марганцеві), а світлозалежна опорів (фоторезисторів) починалося з букв "СФ" (1 - сірчистої-свинцеві, 2 - сірчистої-кадмієві, 3 - селенистий-кадмієві). Далі через тире прямував реєстраційний номер (номер розробки):

Система скорочених позначень резисторів.

Опір резисторів вимірюють у Омаха (Ом), кілоомах (кОм), мегаомах (МОм) і т.д. Номінальне значення опору визначає силу що проходить через нього струму при заданій різниці потенціалів на його висновках Залежно від розмірів резисторів застосовуються скорочені (кодовані) позначення номінальних опорів і допусків, які складаються з чотирьох-п'яти елементів, що включають дві-три цифри і дві букви

ПЕРШИЙ ЕЛЕМЕНТ - цифри, що вказують величину опору в Омах. Згідно ГОСТ 2825-67 встановлено шість рядів номінальних опорів:

Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. (Цифра після букви "Е" вказує число номінальних значень в даному ряді).

ДРУГИЙ ЕЛЕМЕНТ - буква російського або латинського алфавіту означає множник, що становить опір і визначає положення коми десяткового знака ( "R (E)" = 1; "К (К)" = 103; "М (М)" = 106; "G ( Г) "= 109;" Т (Т) "= 1012). Якщо ж номінальний опір виражено цілим числом з дробом, то одиницю виміру ставлять на місці коми.

ТРЕТІЙ ЕЛЕМЕНТ - буква, що позначає величину допуску у відсотках: (Е = ± 0.001; L = ± 0.002; R = ± 0.005; Р = ± 0.01; U = ± 0 02; В (Ж) = ± 0.1; С (У) = ± 0.25; D (Д) = ± 0.5; F (Р) = ± 1; G (Л) = ± 2; J (І) = ± 5; К (С) = ± 10; М (В) = ± 20; N (Ф) = ± 30. Величина допуску може бути нанесена під номіналом опору у другому рядку.

Кольорове кодування мініатюрних резисторів.

На постійних резисторах відповідно до ГОСТ 175-72 і вимогами Публікації 62 МЕК (Міжнародної електротехнічної комісії) маркування наноситься у вигляді кольорових кілець. Кожному кольору відповідає певне колірне значення:

колір знака Номінальний опір, в Ом множник Допуск,%
перша смуга друга смуга третя полоса четверта полоса За свої права
сріблястий 0,01 ± 10
золотистий 0 0,1 ± 5
чорний 0 1
коричневий 1 1 1 10 ± 1
червоний 2 2 2 100 ± 2
помаранчевий 3 3 3 1000
жовтий 4 4 4 104
зелений 5 5 5 105 ± 0,5
блакитний 6 6 6 106 ± 0,25
фіолетовий 7 7 7 107 ± 0,1
сірий 8 8 8 108
білий 9 9 9 109

Маркувальні знаки на резисторах зрушені до одного з висновків і розташовуються зліва направо. Якщо розміри резистора не дозволяють розмістити маркування ближче до одного з висновків, ширина смуги першого знака робиться приблизно в два рази більше за інших.

Резистори з малою величиною допуску (0.1% ... 10%) маркуються п'ятьма кольоровими кільцями. Перші три - чисельна величина опору в Омах, четверте - множник, п'яте кільце - допуск. Резистори з величиною допуску ± 20% маркуються чотирма кольоровими кільцями. Перші три - чисельна величина опору в Омах, четверте кільце множник.

Незначний нуль в третьому розряді і величина допуск не маркуються. Тому такі резистори маркуються трьома кольоровими кільцями. Перші два - чисельна величина опору в Омах, третє кільце - множник. Потужність резистора визначається орієнтовно по його розмірам.

Позначення резисторів зарубіжних фірм.

Єдина структура умовних позначень резисторів за кордоном відсутній. Вона довільно встановлюється фірмами-виробниками. В основу позначення постійних резисторів покладено буквено-цифровий (або цифровий) код, яким позначають тип, значення основних параметрів (номінальна потужність, ТКС, номінальний опір, допустиме відхилення) і вид упаковки.

Для резисторів спеціального призначення (виготовляються за стандартами MIL) умовне позначення формується таким чином:

ПЕРШИЙ ЕЛЕМЕНТ - позначає серію резистора, згідно таблиці:

серія Найменування резисторів N стандарту
RL Стандартні метало плівкові резистори (допуск ± 2, ± 5) MIL-R-22684
RN Металлопленочні прецизійні резистори MIL-R-10509
RE Потужні дротяні резистори з алюмінієвим радіатором MIL-R-18546
RNC Метало плівкові резистори з рівнем надійності "S" MIL-R-55182
RLR Метало плівкові резистори з рівнем надійності "Р" MIL-R-39017
RB Дротові прецизійні резистори мініатюрні і субмініатюрние MIL-R-93
RBR Дротові прецизійні резистори з рівнем надійності "R" MIL-R-39005
RW Дротові потужні резистори для поверхневого монтажу MIL-R-26
RNR
RNN
Металлопленочні прецизійні резистори з герметичним ущільненням MIL-R-55182
RCR Вуглецеві композиційні резистори MIL-R-39008
М55342 Товстоплівкові кристали резисторів з рівнем надійності "R" MIL-R-55342

ДРУГИЙ, ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ І П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ - цифровий код, що позначає номінальний опір

ШОСТИЙ ЕЛЕМЕНТ - літерний код, яким позначається рівень надійності резисторів протягом тисячі годин-

код М Р R S
Рівень надійності (число відмов в%) 1 0,1 0,01 0,001

Позначення номінального опору являє собою код з чотирьох цифр, перші три з яких вказують величину номіналу опору в Омах, а остання - число подальших нулів. Для резисторів з допуском понад 10% код складається з трьох цифр, в якому значущими є перші дві. Деякі фірми вказують номінальний опір, закодоване відповідно до Публікацією МЕК № 62, 63:

опір код опір код опір код опір код
0,1 Ом R10 47 Ом 47R 4,7 кОм 4К7 220 кОм М22
0,15 Ом R15 68 Ом 68R 6,8 кОм 6К8 330 кОм МЗЗ
0,22 Ом R22 100 Ом 100R 10 кОм 10К 470 кОм М47
0,33 Ом R33 150 Ом 150R 15 кОм 15К 680 кОм М68
4,7 Ом 4R7 220 Ом 220R 22 кОм 22К 1,0 МОм 1МО
6,8 Ом 6R8 330 Ом 330R 33 ком ЗЗК 1,5 МОм 1М5
10 Ом 10R 1 кОм 1КО 47 кому 47К 2,2 МОм 2М2
15 Ом 15R 1,5 кОм 1К5 68 кОм 68К 3,3 МОм ЗМЗ
22 Ом 22R 2,2 кОм 2К2 100 кОм М10 4,7 МОм 4М7
33 0м 33R 3,3 кОм ЗКЗ 150 кОм М15 6,8МОм 6М8

Для прикладу розглянемо умовне позначення постійних резисторів фірми Philips:

ПЕРШИЙ ЕЛЕМЕНТ - тип (клас) резистора: AC, ACL (Cemented Wirewound 'Nonisolated) -потужні керамічні дротові, CR (Carbon Resistor) -углеродістие плівкові, EH (Power Wirewound Isolated) -потужні, опорні дротові. MPR (Metal film precision Resistor) -металлопленочние прецизійні, MR (Vetal film Resistor) -металлопленочние, NPR (Fussible)-запобіжні метало плівкові, PR (Power metal film Resistor) -потужні метало плівкові, RC (Chip Resistor) - безкорпусні (кристали), SFR (Standart film Resistor) -стандартні плівкові, VR (High- ohmic Voltage Resistor) -високовольтние, WR (Enamelled Wirewound Isolated Resistor) - потужні емальовані плівкові;

ДРУГИЙ ЕЛЕМЕНТ - максимальний діаметр корпусу (крім класу RC): 06 - 0,6 мм; 08 - 0,8 мм; 16-1,6 мм; 21 - 2,1 мм; 24 або 25 - 2,5 мм; 30-3 мм; 31 або 34 - 3,1 мм; 37 або 39 - 3,7 мм; 52 або 54 - 5,2 мм; 68 або 74 - 6,8 мм.

ПРИМІТКА: Для класів AC, ACL і ЕН цифри позначають допустиму потужність розсіювання: 01 - 1 Вт; 02 - 2 Вт; 03-3 Вт; 04-4 Вт; 05-5 Вт; 07-7 Вт; 09-9 Вт; 10 - 10 Вт; 15 - 15 Вт; 17 - 17 Вт; 20 - 20 Вт.

ТРЕТІЙ ЕЛЕМЕНТ - кодується літерними символами і позначає конструктивне виконання контактних висновків і матеріал покриття контактів (див. Табл.1). Позначення номінального опору, в залежності від типу резистора, може бути представлено: - кодом з чотирьох (або трьох) цифр, в якому перші три (або дві) є значущими, а остання позначає число наступних нулів; - кодом відповідно до Публікацією МЕК № 62; - колірним кодом відповідно до Публікацією МЕК № 63.

Таблиця 1. Кольорове відмінність випускаються корпусів резисторів.

колір корпусу Тип резистора
Світло коричневий CR16, CR25, CR37, CR52, CR68
Світло зелений SFR16, SFR25, SFR30
сірий NFR25, NFR30
зелений MR16, MR25, MR30, MR52, MR24E (C), MR34E (C), MR54E (C), MR74E (C), MPR24, MPR34, AC04, AC05, AC07, AC10, AC15, AC20, ACL01, ACL02, ACL03
Світло блакитний VR25, VR37, VR68
червоний PR37, PR52
коричневий WRO167E, WRO842E, WRO825E, WRO865E

Деякі фірми застосовують колірне кодування для відмінності резисторів, що виготовляються за стандартами MIL, від резисторів промислового і побутового призначення або позначення ТКС для відмінності дротяних резисторів від постійних.

Деякі рекомендації щодо застосування резисторів.

Резистори, що застосовуються в коливальних контурах, підсилювачі високої частоти, атенюатори, повинні володіти тільки активним опором, т. Е. Змінював свій опір в робочому діапазоні частот. Гранична частота, на якій може працювати резистор, покладається на його номінального опору і власної ємності:

Frp. = 1 / 4πRC.

Власні ємності, наприклад, недротяних резисторів (ВС, МТ, ОМЛТ, С2-6, С2-13, С2-14, С2-23, С2-33) знаходяться в інтервалі 0,1 ... 1,1 пФ. При роботі в імпульсному режимі середня потужність не повинна перевищувати номінальну, тому що через резистор протікають періодичні імпульси струму, миттєві значення яких можуть значно перевищувати значення в безперервному режимі.


  • Система скорочених позначень резисторів.
  • Кольорове кодування мініатюрних резисторів.
  • Позначення резисторів зарубіжних фірм.
  • Деякі рекомендації щодо застосування резисторів.