Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Роль особистості в історії. Й. Сталін

Скачати 83.38 Kb.
Дата конвертації16.01.2020
Розмір83.38 Kb.
Типреферат

Список використаної літератури


1. Ашин Г. К. Роль народних мас і особистості в історії. - Москва, 1967 р .;
2. Жуков Г. К. Спогади і роздуми. - М., 1969 р .;
3. Хрущов Н. С. Доповідь на XX з'їзді КПРС «Про подолання культу особи»;
4. Симонов К. М. Очима людини мого покоління. Роздуми про І. В. Сталіна. - М., 1988 р .;
5. Волкогонов Д. А. Політичний портрет І. В. Сталіна. Тріумф і трагедія - М., 1989 р .;
6. Антонов А. В. Лаврентій Берія. Вожді - Лиходії - Генії. - Краснодар, 1993 р .;
7. Журнал «Наука і життя», 1991 р, № 5;
8. Беладі Ласло, Крааус Тамаш. "Сталін". - М., 1989 р .;
9. Верт Н. Історія радянської держави. - М., 1992.
10. Історія Росії. Друга половина ХΙХ-ХХ ст. Курс лекцій під ред. В. Левапова. - Брянськ, 1992 р .;
11. Карр Е. X. Російська революція від Леніна до Сталіна. 1917 - 1929 рр. - М., 1990 р .;

зміст


Вступ……………………………………………………………

 • Про роль особистості в історії

 • З історії партії


1

Молоді роки Сталіна ..................................... .............

 • сім'я Джугашвілі

 • Політична кар'єра Сталіна

 • Перебування у в'язниці

 • Біографія Сталіна в творах письменників


3

Психологія і характер Сталіна ............................... ...... ..

 • Риси характеру Сталіна

 • Ставлення Леніна до Сталіна

 • Сталін і влада

 • Ставлення Сталіна до людей


11

Репресії ............................................................... .. ...

 • вбивство Кірова

 • Боротьба з троцькістами і масові репресії

 • Опір і його підсумки


17

Культ особистості і боротьба з ним .......................................

 • Вплив культу особи на побут радянських громадян

 • Зображення Великої Вітчизняної Війни в творах мистецтва сталінської епохи

 • Боротьба з культом особистості в 50-ті роки XX ст.


24

Зовнішня політика Сталіна напередодні Великої Вітчизняної Війни .. ................................................ ..

 • Спроби зближення Англії, Франції і СРСР

 • Пакт Молотова-Ріббентропа

 • Радянсько-фінська війна

 • У переддень війни


27
Висновок ............ .. .................................................... 33

36


вступ


Звеличення однієї особистості неиз-

бежно відсуває на задній план народ і

партію, принижує їх роль і значення.


Н. С. Хрущов


Питання про роль народних мас, класів, партій, їхніх вождів в історичному процесі - один з центральних питань історичного матеріалізму. Він лежить на стику соціології, філософії, історії, соціальної психології, політичної науки.

Політичні керівники, вожді висуваються певними класами; їх роль у великій мірі залежить від стану та ролі висунув їх класу. «Жоден клас в історії не досягав панування, - вказував В. І. Ленін, - якщо він не висував своїх політичних вождів, своїх передових представників, здатних організувати рух і керувати ним».

Однак загальний хід і напрямок історичного поступу залежать від окремих особистостей. Особистість може впливати на історичні події, але вона не може ні скасувати, ні змінити суспільні закономірності. Результати поява видатних особистостей у сфері мистецтва, літератури, науки незрівнянно більш опосередковано, ніж в області політики, пов'язане з протиріччями в економічних і соціальних відносинах, що пояснюється значною відносну самостійність вказаних сфер духовного життя суспільства.


У 30-ті роки остаточно оформилася та адміністративно-командна система управління радянським суспільством, яка тісно пов'язана з функціонуванням державної партії, що володіє повноваженнями верховної влади в країні. Процес перетворення комуністичної партії Росії в державну партію почався в роки громадянської війни, коли поряд з Радами, покликаними після Жовтня 1917 року здійснювати владу в центрі і на місцях стали створюватися в кожному повіті, волості, губернії і партійні комітети. Досвід більшовицької партії, розрахований на екстремальну ситуацію, допоміг партійним комітетам успішно освоювати техніку державного управління і замінити Ради. Пропозиції опозиції про необхідність розмежування повноважень центру і місцевих органів, про підпорядкування центру, але автономії у виробленні засобів реалізації директив центру, відділенні партійних органів від радянських, забороні командувати Радами, перетворенні останніх у постійно працюючі наради (свого роду малі парламенти), припиненні практики призначення (як тільки пройшов пік громадянської війни), на жаль, не були почуті, бо завжди спростовувалися ленінською аргументацією.

Обмеження демократії, викликані обставинами воєнного часу, згодом привели до обвального примусу, насильства. Більшовики витісняють з політичної арени Росії майже всі партії і в 20-і роки залишаються єдиною партією. Перетворенню більшовицької партії в державну структуру влади сприяли глибокі зміни всередині самої партії. В першу чергу до кінця 20-х років в результаті Ленінського і Жовтневого закликів вона стає масовою партією, що нараховує до 1927 року 1200 тисяч жителів. Велика маса прийнятих тоді в партію - люди малограмотні, від яких було потрібно, перш за все, підкорятися партійній дисципліні. Комуністи, що пройшли через боротьбу проти опозиції, міцно засвоїли основи репресивного мислення: необхідність політичного відсікання ідейного опонента і придушення будь-якого інакомислення. Шар же старої більшовицької гвардії ставав все тонше і тонше. До того ж його верхівка була втягнута в боротьбу за владу і була розколота, а потім і зовсім знищена.

Наступним важливим кроком на шляху перетворення в державну партію і твердження адміністративно-командної системи управління в країні з'явився XVII з'їзд ВКП (б). Резолюції з'їзду дозволили більшовицької партії безпосередньо займатися державним і господарським управлінням, дали необмежену свободу вищому партійному керівництву, узаконили безумовне підпорядкування рядових комуністів керівним центрам партійної ієрархії.

Перш за все, з'їздом була введена нова структура партійних комітетів. Натомість "функціоналки", як зневажливо був названий доти існував принцип організації парткомівських відділів, створювалися тепер "цілісні виробничо-галузеві відділи". Виникли, таким чином, паралельні відділи парткомів поряд з існуючими вже при виконкомах Рад відділами по промисловості, сільському господарству, культурі, науці і навчальних закладах і т.д. Однак функції цих однаково названих відділів мали істотне розходження.

Політична роль партійних комітетів на ділі ставала вирішальною і приводила до підміни влади радянських і господарських органів партійними. Вростання партії в економіку і державну сферу з цього часу стало відмінною рисою всього радянського періоду.

Культ Вождя Комуністичної партії, І. В. Сталіна - одного з більш жорстоких і корисливих диктаторів в історії людства, і до цього дня залишається, мабуть, найменш прояснення для суспільної свідомості та зрозумілої їм безмірною трагедією, якою вшановано XX століття.


Молоді роки Сталіна


Нашого шанування заслуговує той,

хто панує над умами силою

правди, а не ті, які насильством

роблять рабів ...


Вольтер


Йосип чи Сосо, четверта дитина в родині шевця В. Джугашвілі, народився в маленькому місті Горі Тифліській губернії 21 грудня 1879 р

Здавалося б, питання про те, чи був Джугашвілі - батько пролетарем або ремісником, навряд чи може вплинути на історичну репутацію сина. Маркс вийшов з буржуазного середовища, Енгельс був фабрикантом, Ленін належав до бюрократичної сім'ї. Соціальне походження може становити значний біографічний інтерес, але нічого не додає і не збавляє в значенні історичного діяча. Однак це вірно лише в тих випадках, коли саме це значення безперечно, т. Е. Коли воно випливає з виняткових незаперечних якостей самої особистості. Наполеону I не потрібні були предки. Навпаки, Наполеон III був життєво зацікавлений у фамільному схожості зі своїм уявним дядьком. Біографія Сталіна будується такими ж бюрократичними прийомами, як його політична кар'єра. У всякому разі, залучати для пояснення життєвого шляху сина характеристику батька як фабричного робітника - значить вводити в оману. Пролетарське родовід могло б дійсно становити інтерес, якби справа йшла про великої промисловості і сучасний пролетаріат, об'єднаному досвідом класової боротьби. Ні про що подібне не було в даному випадку і мови. Сім'я Джугашвілі стояла на межі глухого ремесла і пауперизма. Своїм корінням вона йшла в селянське середньовіччя. Вона продовжувала жити в атмосфері традиційної потреби і традиційних забобонів. Вступ на революційний шлях означало для сина не продовження сімейної традиції, а розрив з нею. Однак і після розриву ця відкинута традиція продовжувала жити в нервах і в свідомості у вигляді примітивних культурних навичок, брутальності відчуттів, вузькості обрію. Зокрема, зневажливе ставлення до жінки і деспотичне - до дітей наклало на Йосипа відбиток на все життя.

У 11 років Йосип поступив у духовне училище. Там він вивчив російську мову, який назавжди залишився для нього чужим, і став атеїстом. З нижчої духовної школи молодий атеїст перевівся, однак, у духовну семінарію в Тифлісі. Його перші політичні думки були яскраво пофарбовані національним романтизмом. Сосо засвоїв собі конспіративну кличку Коба, по імені героя грузинського патріотичного роману. Близькі до нього товариші називали його цим ім'ям до останніх років. Уже в ті роки товариші відзначали у Йосифа схильність знаходити в інших тільки дурні сторони і з недовірою ставитися до безкорисливих спонукань. Він умів грати на чужих слабкостях і зіштовхувати своїх супротивників лобами. Хто намагався пручатися йому чи хоча б пояснити йому те, чого він не розумів, той накликав на себе "нещадну ворожнечу". Коба хотів командувати іншими.

Закінчивши духовну школу в 20 років, Коба вважає себе революціонером і марксистом. Він пише прокламації на грузинському і поганому російською мовою, працює в нелегальній друкарні, пояснює у робочих кружках таємницю додаткової вартості, бере участь в місцевих комітетах партії. Його революційний шлях відзначений таємними переїздами з одного кавказького міста в інший, тюремними висновками, посиланням, пагонами, новим коротким періодом нелегальної роботи і новим арештом.

Після розколу між більшовиками і меншовиками в 1903р.обережний і повільний Коба вичікує півтора року в стороні, але потім примикає до більшовиків. На Кавказі, де живі були ще традиції розбою і кривавої помсти, терористична боротьба знайшла сміливих виконавців. Вбивали губернаторів, поліцейських, захоплювали казенні гроші для революції. Про Сталіна ходили чутки, що він брав участь у терористичних актах, це не було доведено. Однак це не означає, що він стояв осторонь від терористичної діяльності. Він діяв з-за куліс: підбирав людей, давав їм санкцію партійного комітету, а сам вчасно відходив в сторону. Це більш відповідало його характеру.

Тільки в 1912 році Коба, що довів у роки реакції свою твердість і вірність партії, перекладається з провінційної арени на національну. З цього часу кавказець засвоює російський псевдонім Сталін, виробляючи його від стали. У цей період це означало не тільки особисту характеристику, скільки характеристику напрямку.

Під час перебування Сталіна у в'язниці його друг Аллилуев переїхав з Тифліса в Баку, де працював машиністом. Аллилуев одружився на грузинці. У вересні 1902 вона народила дочку, яку назвали Надією. Сталіну в цей час було 22 роки. Після революції Надія Аллілуєва стане дружиною Сталіна. Від Аллілуєвої у Сталіна було двоє дітей; в 1932 році синові Василю було 8 років, дочці Світлані 5 років. У Сталіна є ще, здається, дочка, від якої саме дружини не знаю, в усякому разі, не від Аллілуєвої, ця дочка заміжня за чеським комуністом Шмералем.

Розповідь про те, що Сталін навмисно видав всіх учасників семінарського гуртка, є безсумнівною наклепом. За словами Іремашвілі, Коба відвідував колишніх членів гуртка семінарії, доставляючи їм нелегальну літературу. Це було б абсолютно неможливо, якби їх виключили за його доносом. Але безсумнівним фактом є дві записки, викинуті Кобой з вікна батумської в'язниці з розрахунком, що будь - хто з відвідувачів підніме і передасть за призначенням.

За словами Іремашвілі, через кілька днів після 1 травня 1902 роки (насправді після Батумський маніфестації) до нього вночі з'явилися двоє робітників з запискою від Коби, в якій полягала та ж прохання: показати в якості свідка, що Коба в дні батумської маніфестації знаходився в Горі.

З цього доводиться зробити висновок, що, крім перехопленої записки, Коба написав іншу, яка дійшла за призначенням. Мета записки була зменшити небезпеку для себе. Але записка становила небезпеку для Іремашвілі і для Елісабедашвілі. За всіма обставинами було більше шансів, що записка потрапить в руки тюремних наглядачів. Ризик був занадто великий. Але Йосип не зупинився перед ризиком за рахунок іншого. Іремашвілі і Елісабедашвілі піддалися обшуку, про причини якого навряд чи здогадувалися.

З Сольвичегодська він пише явно компрометує листа до Москви, без будь-якої практичної потреби, єдино підкоряючись поштовху марнославства. І тут він ризикує безпекою інших. Лист, як і повинно, було виявитися, потрапляє в руки жандармів. Ні в одному з цих двох випадків не було, зрозуміло, бажання підвести товаришів під удар. Але не можна говорити також і про випадкову помилку. Не можна посилатися на легковажність молодості. Коба ні легковажний. Обережність становила найважливішу рису його характеру. У другому випадку він був вже досвідченим революціонером. В обох випадках кидається в очі егоїзм, байдужість до долі інших. Звертає на себе увагу, що в обох випадках Йосип до деякої міри ризикував своєю репутацією революціонера.

Можна вже зараз з тривогою запитати себе: на які дії виявиться, здатний цей молодий чоловік, коли обставини захистять його від ризику? Анрі Барбюс після сентиментальної біографії Ісуса Христа написав офіційну біографію Сталіна. Автор не дав собі праці вивчити хоча б найбільш доступні джерела. Він обмежився швидкої літературної обробкою фактів і цитат, які були повідомлені йому в Кремлі і в деяких інших місцях під час його відвідин СРСР. З точки зору наукової книжка не має ніякої ціни. Але якщо вона нездатна показати Сталіна таким, яким він був і став, то зате вона нерідко показує нам Сталіна таким, яким він хоче здаватися. "Його портрет - скульптура, малюнок, фотографія - всюди на радянському континенті, як портрет Леніна і поруч з портретом Леніна. Немає кута в підприємстві, казармі, канцелярії, на віконної виставці, де він не виділявся б на червоному тлі ... Неможливо знайти кімнат робочих або інтелігентів, де не було б зображення Сталіна ". "Принципова політика єдино правильна", - повторював Сталін слідом за Леніним. "Велика пружина для руху суспільного прогресу - це віра в масу". Барбюс і тут повторює те, що йому запропоновано було повторити. Незламну вірність принципам і віру в маси Ленін дійсно проніс через усе своє життя, незважаючи на маневрену гнучкість своєї політики. У цих обох відносинах Сталін складає пряму протилежність Леніну, його заперечення і, якщо дозволено сказати, його наругу. Принципи ніколи не були для нього нічим іншим, крім прикриття. Ніколи протягом свого життя він не мав спілкування з дійсними масами, т. Е. З десятками, а сотнями тисяч мільйонів. У нього не було органів і ресурсів для такого спілкування, і з його нездатності "пояснюватися з масами" і безпосередньо впливати на них виріс його страх перед масами, а потім і ворожнеча до них. Весь подальший тоталітарний режим виріс зі страху бюрократії перед масами. Барбюс продовжує: "Він заробляє в місяць кілька сот рублів, які складають скромний максимум чиновника в комуністичній партії (у нас це становило б щось на кшталт півтора або двох тисяч франків)". Тут показання Барбюса є явною брехнею. Як і у всіх вищих сановників, існування Сталіна забезпечене не декількома рублями, які він отримує, а тими матеріальними умовами, які йому забезпечує державний апарат: автомобілі, дачі, секретарі і дарунки природи з усіх кінців Радянського Союзу. Одні подарунки, що перераховуються "Правдою", у багато десятків разів перевершують ту суму, яку називає Барбюс. Вкрай цікаві і ті авторитети, на які спирається Барбюс, щоб дати портрет молодого Сталіна. Це, перш за все "Єнукідзе, один з перших борців революційної справи на Кавказі і в даний час важливий керівник". Наступним джерелом є Орахелашвілі, який характеризує переконливість пропаганди. "Він умів говорити мовою своєї аудиторії". Як? Образами, живими прикладами? Орахелашвілі теж буде розстріляний слідом за Єнукідзе. Про роботу Сталіна в Батумі Барбюса розповідав Лакоба як про "нову сторінку великої біографії". Лакоба буде розстріляний ще до Енукідзе. Майже всі авторитети, на які спирається Барбюс - Бубнов, Шумяцкий, Бела Кун і інші, - були в подальшому або розстріляні, або засуджені до розстрілу. Не дивно: про молоді роки Сталіна могли говорити тільки старі більшовики. Тим часом саме вони, ці соратники Сталіна з молодих років, становили, як виявилося, згуртовану фалангу зрадників і ворогів народу. Їх захоплені відгуки про Сталіна робилися ними в той період, коли над ними вже нависала зловісна доля.

Ще одне джерело - книга Берія. Історія виникнення дослідження Берія приблизно така. Про роботу Сталіна в молоді роки не було публічних джерел, не дивлячись на те, що встановити його орбіту за даними партійних і поліцейських архівів не представляло б ніяких труднощів. Питання ускладнювалося тим, що у всіх дослідженнях і спогадах, присвячених початку нинішнього століття, ім'я Сталіна зовсім не зустрічалося. Ця обставина викликала, природно, чутки і здивування. Суварін підкреслює ту обставину, що в монографії старого професора Філіпа Махарадзе про революційну роботу на Кавказі ім'я Сталіна згадується лише один раз в простому переліку без всяких індивідуальних прикладів. Тим часом робота Махарадзе з'явилася вже в 1927 році. Опублікування книги Суварін унеможливлювало подальше мовчання. Берія було доручено зробити все, що можна, і він почав своє дослідження з того, що оголосив історичні роботи Махарадзе "несумлінними". Одночасно з цим Суварін був включений в список ворогів народу і ім'я його як агента гестапо було названо в процесі Бухаріна - Рикова.

Розробка історії партії і революції складає завдання великовагової системи установ в Москві, в національних республіках і в окремих містах. Цілий ряд журналів опублікував надзвичайно рясні матеріали, частина з яких виявилася незамінною для майбутніх істориків і біографів. Однак робота над історією партії має свою власну політичну історію. У грубих рисах її можна розбити на три періоди.

До 1923 року спогади, окремі дослідження, підбір матеріалів відрізняються достатньою сумлінністю і достовірністю. У авторів не було ні підстави, ні спонукальних причин винаходити або обманювати. З самого тексту спогадів тих перших років видна повна свобода від упередженості і відсутність будь-яких особистих підкреслень і славослів'я. Разом з тим, роботи цього періоду відрізняються найбільшою конкретністю і багатим фактичним матеріалом. Йдеться про справді існували документах.

Другий період відкривається з часу хвороби і смерті Леніна. "Трійка" ще не має повного контролю преси в своїх руках, але вже здатна чинити тиск на редакторів і авторів. Нові спогади і поправки до старих спогадів набувають все більш тенденційний характер. Політичною метою є звеличення "старої більшовицької гвардії", т. Е. Тих її членів, яких підтримує трійка. Після розриву Сталіна з Зінов'євим і Каменєвим відкривається новий, найбільш радикальний перегляд партійного минулого, який через кілька послідовних етапів вступає в стадію прямого обожнювання Сталіна. Чим далі від подій, тим більше навмисний характер отримують пізніші спогади, тим менше в них фактичного змісту. Вони перетворюються в голослівні міркування на задану тему і свого свідомого невизначеністю і беззмістовністю нагадують покаяння підсудних московських театральних судів. Всі разом надає офіційної радянської історіографії характер дуже складний. З цього тексту треба змити або доскобліть, по крайней мере, два - три шари пізніших візантійських накреслень.

У нарисах і спогадах про роботу на Кавказі на початку нинішнього століття не бракує, як в таборі меншовиків, так і більшовиків (Махарадзе, Аркомед, Єнукідзе, Аллилуев і ін.). Ні в яких мемуарах або дослідженнях, написаних до 1924 р, мабуть навіть до 1926 року, ми не знайдемо будь - яких слідів або відгомонів керівної ролі Сталіна. Його ім'я або зовсім не згадується, або називається в ряду з іншими іменами, серед членів комітету або серед заарештованих. Офіційні історичні нариси, включаючи об'ємні підручники з історії партії, анічогісінько не говорять про особливу роль Сталіна на Кавказі, Навіть після того як в руках генерального секретаря зосереджується влада, постать його не відразу починає відкидати тінь в минуле, традиції партії ще надто живі в старшому поколінні. Старі більшовики ще на волі і зберігають відносну незалежність. Навіть явні пройдисвіти не сміють ще відкрито торгувати брехнею зі страху стати об'єктом посміховища і презирства.

У біографічній літературі ми бачимо наполегливе прагнення відсунути діяльність Сталіна назад. Ми спостерігали, це по відношенню до першого періоду, коли він був перетворений в керівника організацій Кавказу в той період, коли він був лише скромним учнем, скромним за знаннями і впливу, хоча і не по амбіції. Ми бачимо систематичні спроби проголосити його членом Центрального Комітету за кілька років до того, як він ним став. Його намагаються зобразити впливовою фігурою в роки першої революції. Йому приписують майже вирішальну роль в період другої революції. І неправильно пояснювати такі спроби одним тільки візантійським сервілізмом біографів.

У біографіях явно ворожого характеру (а в них не бракує) роль Сталіна до 1923 року піддається майже такому ж жахливому перебільшення, хоча і зі знаком мінус.Ми спостерігаємо тут той цікавий оптико-психологічний феномен, коли людина починає відкидати від себе тінь в своє власне минуле. Людям, позбавленим історично вихованого уяви, важко уявити собі, що людина з таким ординарним минулим міг раптом піднятися на таку висоту.

Минула біографія Сталіна, як вона ні мало, виявилася надзвичайно підходящої для вимог тій новій ролі, яку йому довелося зіграти. Він був, без сумніву, старим більшовиком, отже, був пов'язаний з історією партії і з її традиціями. Його політика, тому так легко могла представитися продовженням і розвитком старої політики більшовицької партії. Він був як не можна кращим прикриттям для термідоріанського реакції. Але якщо він був старим більшовиком, то минула його діяльність залишалася фактично невідомої не тільки народних мас, а й партії. Ніхто не знав, що говорив і робив Сталін до 17 го і навіть до 23 го - 24 го років.

В Наприкінці 1925 року Сталін ще говорить про вождів у третій особі і відновлює проти них партію. Він викликає оплески середнього шару бюрократії, що відмовляє вождям у поклонах. У цей час він уже був диктатором. Він був диктатором, але не відчував себе вождем, ніхто його вождем не визнавав. Він був диктатором не міццю своєї особистості, а силою апарату, який порвав зі старими вождями. Так як ніхто не знав його минулого, крім невеликого числа осіб, ніхто не міг зіставити сьогодення з минулим. Широкі маси, навпаки, схильні були минуле виводити із сьогодення. Це дало можливість Сталіну за допомогою апарату скласти собі біографію, яка відповідала б потребам його нової історичної ролі. Його емпіризм, що не схильність і нездатність до широких узагальнень полегшували йому поворот психологічний. Він сам ніколи не бачив своєї орбіти в цілому. Він дозволяв завдання в міру того, як вони висувалися ходом його боротьби за владу. Його ідеї та методи змінювалися непомітно для нього самого, у міру зміни обстановки і умов, в які він був поставлений. Іноземцям важко повірити, якими методами створюється зараз біографія Сталіна.

Вдови старих більшовиків, в минулому грали велику роль в історії партії, винуждаются давати ці спогади. Головною свідком виступає в цьому останньому випадку Швейцер, подруга того самого Спандарьяна, який був дійсним керівником туруханського посилання в питаннях інтернаціоналізму. Вдову Спандарьяна змушують, інакше не можна висловитися, пограбувати пам'ять свого колишнього чоловіка в інтересах історичної репутації Сталіна. Таке ж тиск неодноразово проводилося Крупскую. Вона далеко пішла по шляху поступок. Але Крупська виявилася все ж кілька міцніше, та й пам'ять Леніна не так легко обікрасти. Вдова Орджонікідзе написала спогади, в яких вона говорить про речі, які не знала і знати не могла, і, що головне, принижує роль свого колишнього чоловіка в інтересах звеличення Сталіна.

Формули звеличення у Швейцер, у Зінаїди Орджонікідзе і у багатьох інших одні й ті ж. Зовсім неприпустимим є цей похід істориків на вдів з метою обібрати їх колишніх чоловіків, щоб заповнити прогалини біографії Сталіна. Нічого схожого по зловмисності, систематичності, нещадності, цинізму не було ще в світовій історії. Вдова Якіра, що розділила з ним 20 років боротьби, змушена була опублікувати або, вірніше, допустити опублікування в газетах листи, в якому вона проклинала супутника свого життя як "безчесного зрадника". Така експлуатація вдів. Вивчаючи уважно крок за кроком поступове перетворення біографії Сталіна, як і всієї партії, відчуваєш враження, ніби ти присутній при формуванні міфу. Колективна брехня набуває чинності природного історичного процесу.


Психологія і характер Сталіна


... без справжньої любові до людства

немає справжньої любові до батьківщини ...


А. Франс


Поверхневі психологи зображують Сталіна як врівноважене істота, у своєму роді цілісне дитя природи. Насправді він весь складається з протиріч. Головне з них: невідповідність честолюбної волі і ресурсів розуму і таланту. Що характеризувало Леніна, - це гармонія духовних сил: теоретична думка, практична проникливість, сила волі, витримка, - все це було пов'язано в ньому в одне активне ціле. Він без зусиль мобілізував в один момент різні сторони свого духу. Але його розумові здібності будуть вимірюватися якимись десятьма-двадцятьма відсотками, якщо прийняти за одиницю виміру Леніна. У свою чергу, в області інтелекту в Сталіна нова диспропорція: надзвичайний розвиток практичної проникливості і хитрості за рахунок здатності узагальнення і творчої уяви. Ненависть до сильних світу цього завжди була його головним двигуном як революціонера, а не симпатія до пригноблених, яка так зігрівала і покращувала людську подобу Леніна. Його честолюбство не давало йому спокою як внутрішній нарив і отруювало його ставлення до видатних особистостей, недовірливістю і заздрісно.

Така випадковість, як характер людини, що стоїть на чолі руху, на чолі партії і робітничого класу, - характер Сталіна, грає воістину фатальну роль. В умовах пролетарської диктатури, що зосередила в своїх руках всі важелі економіки, що володіє апаратом, в десятки разів потужнішим і розгалуженим, ніж апарат будь-якої буржуазної держави, в умовах безроздільного панування в країні однієї партії і гігантської централізації всього партійного керівництва - роль генсека величезна. Його особисті якості набувають виняткове політичне значення.

Саме тому Ленін у своєму "Заповіті" додавав таке виняткове значення особистим якостям генсека, саме тому Ленін, знаючи особисті якості Сталіна, наполегливо у своєму "Заповіті" підкреслював необхідність зняття Сталіна з посади генсека і заміни його більш відповідним для цієї ролі обличчям.

Ленін в «Заповіті» писав:

"Сталін занадто грубий, і цей недолік, цілком терпимий в середовищі і в спілкуванні між нами, комуністами, стає нетерпимим на посаді генсека. Тому я пропоную товаришам обдумати спосіб переміщення Сталіна з цього місця і призначити на це місце іншу людину, який у всіх інших відносинах відрізняється від товариша Сталіна тільки однією перевагою, саме, більш терпимо, більш лояльний, більш ввічливий і більш уважний до товаришів, менше примхливості і т.д. ".

"Тов. Сталін, зробившись генсеком, зосередив у своїх руках неосяжну владу, і я не впевнений, чи зуміє він завжди досить обережно користуватися цією владою", - говорить далі Ленін.

Сталін, коментуючи "Заповіт", як звичайно за допомогою софізму, зводить всю справу до брутальності, відволікаючи увагу від інших своїх якість, яких Ленін говорив. Тим часом саме ці якості і мають вирішальне значення.

Ленін сумнівався, що Сталін зуміє досить обережно користуватися неосяжної владою генсека. Ленін вимагав, щоб генсек був більш "лояльний". Значить, Сталін і тоді вже був недостатньо лояльний. А лояльний - значить вірний, відданий, чесно виконує свої "обов'язки".

Сталін недостатньо вірний інтересам партії, недостатньо відданий, недостатньо чесно виконує свої обов'язки. Саме в цьому суть характеристики, даної Леніним Сталіну. І якщо ці свої якості Сталін при Леніні приховував, маскував, придушував, то після Леніна він дав їм повну волю. Якщо при Леніні Сталін був недостатньо лояльним, вірним інтересам партії, чесно виконують свої обов'язки, то тепер він став справжнім зрадником партії, відкинувши убік партійну порядність і чесність, все, підпорядкувавши інтересам свого честолюбства і владолюбства.

Далі Ленін відзначає нетерпимість Сталіна до думок інших. Це якість у з'єднанні з першим - нелояльність, нечесністю - привело до того, що він, не терплячи біля себе людей самостійної, незалежної партійної думки, людей духовно, ідейно, теоретично стоять вищого, спираючись на партапарат і ГПУ, вибив їх з керівних постів, обмовив, роздув їхні минулі помилки і "винайшов" десятки нових, обдурив партію, тероризував партійні маси і на місце зганьблених їм керівників партії поставив людей обмежених у теоретичному відношенні, неосвічених і безпринципних, але ручних, покірних олуев і підлабузників, готових "визнати" будь-яку його "теорію" за ленінську, будь-яку його антиленінську статтю за "історичну".

Що стосується ввічливості Сталіна стосовно товаришів, чого вимагав від генсека Ленін, то зразком може служити його "історичний лист у" Пролетарську революцію "про Слуцькому і Волосевич, де сила доказу назад пропорційна силі окрику зарозумілого, знахабнілого вождя, що почуває себе в партії і країні, як у своїй вотчині, де він вільний страчувати і милувати всякого. у Політбюро він майже завжди залишався мовчазним і похмурим. Тільки в колі людей первісних, рішучих і не зв'язаних забобонами він ставав рівніше і п ріветлівее. У в'язниці він легше сходився з кримінальними арештантами, ніж з політичними. Грубість представляє органічне властивість Сталіна. Але з плином часу він зробив з цієї властивості свідоме знаряддя.

У боротьбі Сталін ніколи не спростовує критики, а негайно повертає її проти супротивника, додавши їй самий грубий і нещадний характер. Чим жахливіше звинувачення, тим краще. Політика Сталіна, - каже критик, - порушує інтереси народу. Сталін відповідає: мій супротивник - найманий агент фашизму. Цей прийом, на якому побудовані московські процеси, міг бути сміливо, увічнений в підручниках психології як "рефлекс Сталіна".

Сталін - людина військова або, у всякому разі, розігруючий роль військового. Свою пристрасть до військового чину і мундиру він остаточно реалізував у пишному титулі генералісимуса, який він сам собі привласнив. Однак і в ранні революційні роки Сталін уже носив чоботи, шинель і свої знамениті вуса - натяк на приналежність до військової касти російського більшовизму.

Головною пружиною політики самого Сталіна є страх перед породженим їм страхом. Сталін особисто не боягуз, але його політика відбиває страх касти привілейованих вискочок за завтрашній день. Сталін завжди не довіряв масам; тепер він боїться їх. Настільки вразив усіх союз Сталіна з Гітлером неминуче виріс зі страху бюрократії перед ворогом. У фюрера господар Кремля знаходить не тільки те, що є в ньому самому, а й те, чого йому не вистачає. Гітлер, зле або добре, був ініціатором великого руху. Його ідеям, як ні жалюгідні вони, вдалося об'єднати мільйони.

Чи не Сталін створив апарат, а апарат створив Сталіна. Але апарат є мертва машина, яка не здатна до творчості. Бюрократія наскрізь проникнута духом посередності. Сталін є найвидатніша посередність бюрократії. Сила його в тому, що інстинкт самозбереження правлячої касти він висловлює твердіше, рішучіше і безпощадно інших. Але в цьому його слабкість. Він проникливий на невеликих відстанях. Історично він короткозорий. Видатний тактик, він не стратег. Свідомість своєї посередності Сталін несе в самому собі. Звідси і його потреба до лестощів.

Овації на славу собі Сталін заохочував, і, траплялося, розстрілював тих, хто мало йому аплодував. Сталін впивається власною владою. Він виявляв особисту мстивість, злопам'ятність, садизм та інші темні пристрасті, властиві його натурі. І при цьому не вважався ні з якими класових інтересів і діяв навіть всупереч цим інтересам - виявляючи виняткову особисту жорстокість, особисте підступність і особисту спрагу влади.

Сталін - це людина, розбещений владою, але як ніхто розумів природу влади. І одна з найголовніших пружин сталінської влади - таємниця, якої він себе оточив. Сталін угадав, що сила влади багато в чому в її таємниці. Сталін не просто безжальний диктатор, але свого роду гіпнотизер, що зумів поставити себе на місце Бога і вселити людям відповідне ставлення. Сталін розумів, що влада повинна бути таємничою, і цієї таємничістю як би оповитий культ Сталіна. Звідси і відчуття, що Сталін все знає, все бачить. Тобто, присвоєння собі божественних повноважень - всезнання. При Сталіні неймовірно розрісся апарат таємної поліції, проникаючи в усі пори радянського суспільства. Але крім своїх прямих, каральних функцій, це мало ще значення найбільшої таємничості, з якою здійснює свою справу всезнаючий і всемогутня влада.

Магічний вплив Сталіна розпадається на дві частини - світлу і темну.Днем радіють народи, зводяться будівлі, відбуваються паради, розцвітає мистецтво соціального реалізму. Але головні справи виробляються вночі - і арешти, і розстріли, і політичні інтриги, і держ. засідання. Цей нічний стиль життя відповідав таємниці, яку Сталін вклав в саме поняття, в сам зміст влади.

Пояснювати тільки хворобами чи садизмом не можна навіть ті факти, в яких цілком виразно виявлялися симптоми його душевного захворювання. Перш за все, слід вказати на таку його рису, як схильність піддавати арештам родичів своїх самих найближчих співробітників. Він навіть іноді не приховував, що ці арешти переслідують одну мету - якомога ближче прив'язати до нього людини, членів, родини якого він тримав своєрідними заручниками.

Диктатура стала берегинею його адміністративно-бюрократичної системи. Сталін намагався придушити будь-які історичні тенденції, які загрожували його влади. Сталінська система діяла не за законами мафії, але приймала її певні риси. У зв'язку з цим, перш за все, слід вказати на систему кругової поруки: або ти стаєш частиною механізму знищення, або гинув.

Сталін завжди прагнув замаскувати свої вчинки, приховати свою роль в керівництві машиною терору.

В історії періодично поновлюються хвиль репресій мали місце випадки, коли деякі люди визнавалися невинними в інкримінованих їм злочинах. У цих випадках Сталін втручався в справу і знімав тих, хто був винен у порушенні законності. Сталін завжди вмів знайти винних в скоєних "помилки" і тим самим направляв невдоволення народу в певне русло. Мабуть, людина з іншим характером навряд чи міг би проводити таку політику.

Сталін, однак, не терпів, щоб сяйво влади, що виходить від нього, якимось чином торкалося тих, хто стояв поруч з ним, його родичів або членів сім'ї.

Свої основні рішення Сталін ніколи не брав у стані неосудності. Він завжди вивчав інші точки зору, дуже часто запитував думку того чи іншого фахівця.

Сталін далеко переступив рамки репресивних заходів, які були необхідні для збереження його особистої диктатури. Тут на перший план виступають риси його особистості, незалежні від історичної обстановки, виявляється надзвичайно мстивий характер цієї людини. Відмінною рисою характеру Сталіна було те, що він ніколи не забував і не прощав конфліктів, що мають місце в ще дореволюційний період, під час дискусій в партії, ні критики, нападок на адресу своєї персони.

Важливою рисою характеру будь-якого лідера є його ставлення до людей, до його народу. Дослідники говорять, що Сталін мав виключно геніальною здатністю. Він як ніхто розбирався в людях і бачив їх наскрізь. Тому дуже вміло підбирав кадри. Людей талановитих або самостійних в керівництві він знищував і оточив себе виконавцями, які ніяк не могли конкурувати з ним, та й боялися цього пущі вогню. Крім того, дивно розбираючись в людях, він умів так їх розставляти і стравлювати між собою, що, в кінцевому рахунку, це йшло на користь йому одному. В результаті його жертви розташовувалися як би ланцюгами, часом попередньо зігравши роль катів.

Сталін умів зачаровувати людей своїми м'якими і ввічливими манерами. Умів зберігати маску непроникності, за якою ховалося щось непередбачуване ... І вмів - однією лише неквапливої ​​інтонацією - повідомляти найглибшу мудрість простим і плоским реченням.

Сама влада його залучала, крім іншого, як гра людськими життями. Глибоко знаючи людей і глибоко їх зневажаючи, Сталін до них ставився як до сирого матеріалу, з яким можна робити що завгодно, здійснюючи в історії якийсь задум своєї особистості та долі. Він був у власних очах єдиним актором-режисером, а сценою була вся країна і ширше - весь світ. У цьому сенсі Сталін був по натурі художником. Звідси, зокрема, і багато відхилень Сталіна від Леніна в сторону культу власної особистості. Звідси ж і його примхливий деспотизм, а також підготовка і розгортання судових процесів як складно-захоплюючих детективних сюжетів і барвистих спектаклів. І його спокійна маска на публіці, маска мудрого вождя, який абсолютно впевнений у своїй правоті і непогрішності і тому завжди спокійний. Хоча в душі, напевно, у нього клекотіли пристрасті.

Сталін любив заманювати свою жертву зробленою пошаною і в той же час, іноді трохи лякати, вибиваючи з рівноваги, граючи як кішка з мишею. Сталін любив тримати людину на приколі, залишаючи його на високій посаді, але заарештувавши дружину, брата чи сина. Перед тим як розстріляти, він, траплялося, підвищував людини на посаді, створюючи у того помилкове відчуття, що все благополучно.

Сталін як би перевіряв на людях силу і магію своєї влади, і, якщо людина виявляв покірність, іноді робив милість. Але тут не було суворої закономірності. Людина могла як завгодно плазувати перед ним на череві, а Сталін його топтав. У грі з людиною і над людиною Сталіну важливо було надати своїй владі незбагненну загадковість, вищу ірраціональність. У ньому була, цілком ймовірно, і сама справжня ірраціональність, але Сталін її ще густішав, театралізовивал і декорував. Це відповідало і жила в ньому художній струні, і прагненню надати своїй владі релігійно-містичний акцент, і його потайливому, завжди як би затаенному характеру.

Сталін насолоджувався, володіючи життям і смертю людей, яким він міг принести зло, а міг і принести добро. Сталін стояв як би вже по той бік добра і зла. І, усвідомлюючи це, найчастіше вдавався до чорного гумору, який полягав в коливаннях сенсу, так що зло могло обернутися добром і навпаки. Коли, припустимо, Сталін виявляв лагідність до людини і в той же час показував пазурі, погрожуючи його вбити. Але та ж погроза вбити могла закінчитися винагородою. У цій безмежній можливості підмінювати добро злом і навпаки виявлялася незбагненна загадковість Сталіна. І тому кращим виразом сталінського гумору був труп. Але не просто труп і не труп ворога, а труп друга, який любив Сталіна і якому все-таки Сталін чомусь не довіряв ...

Це проявлялося і у великій політиці. Сталін убив Кірова, а потім, приписавши це вбивство своїм ідейним супротивникам, розв'язав ланцюг показових судових процесів. Це був геніальний хід сталінської тактики і політики.

репресії


Геній і лиходійство -

Дві речі несумісні ...


А. С. Пушкін


Після злочинницького вбивства С. М. Кірова почалися масові репресії. Увечері 1 грудня 1934 року за ініціативою Сталіна (без рішення Політбюро-це було оформлено опитуванням тільки через 2 дні) була підписана секретарем Президії ЦВК Енукідзе таке рішення:

1) Слідчим владі - вести справи обвинувачених у підготовці або скоєнні терористичних актів прискореним порядком;

2) Судовим органам - не затримувати виконання вироків про вищу міру покарання через клопотання злочинців цієї категорії про помилування, оскільки Президія ЦВК Союзу РСР не вважає за можливе приймати подібні клопотання до розгляду;

3) Органам Наркомвнудела - приводити у виконання вироку про вищу міру покарання щодо злочинців названих вище категорій негайно по винесенні судових вироків ".

Ця постанова стала підставою для масових порушень соціалістичної законності. У багатьох фальсифікованих слідчих справах обвинуваченим приписувалася "підготовка" терористичних актів, і це позбавляло обвинувачених будь-якої можливості перевірки їх справ навіть тоді, коли вони на суді відмовлялися від вимушених своїх "визнань" і переконливо спростовували пред'явлені звинувачення.

Слід сказати, що обставини, пов'язані з убивством Кірова, досі таять в собі багато незрозумілого і загадкового і вимагають самого ретельного розслідування. Є підстави думати, що вбивці Кірова-Миколаєву хтось допомагав з людей, зобов'язаних охороняти Кірова. За півтора місяці до вбивства Миколаїв був арештований за підозрілу поведінку, але був випущений і навіть не обшуканий. Вкрай підозрілим є та обставина, що коли прикріпленого до Кірову чекіста в грудні 1934 року везли на допит, він виявився убитим при "аварії" автомашини, причому ніхто з супроводжуючих його осіб при цьому не постраждав. Після вбивства Кірова керівні працівники Ленінградського НКВД були зняті з роботи і піддані дуже м'яким покаранням, але в 1937 році були розстріляні. Можна помітити, що їх розстріляли потім, щоб замести сліди організаторів вбивства Кірова.

Посиленню репресивних дій багато в чому сприяли події, що відбулися на XVII з'їзді партії, який увійшов в її історію офіційно як "з'їзд розстріляних". Дійсно, факти свідчать про те, що з 1961 делегата з'їзду репресіям було піддано 1108, а з 139 членів ЦК, обраних на з'їзді, - 98. Головною причиною цих репресій, які були організовані Сталіним, стало розчарування в ньому як в Генеральному Секретаря ЦК ВКП (б) певної частини партійних працівників і комуністів. Вони засуджували його за організацію насильницької колективізації, викликаний нею голод, немислимі темпи індустріалізації, що викликали численні жертви.

Невдоволення це знайшло вираження при голосуванні за список Центрального Комітету. 270 делегатів висловили в своїх бюлетенях вотум недовіри «вождю всіх часів і народів". Більш того, вони запропонували Кірову посаду Генерального Секретаря, який, розуміючи всю марність і небезпека їх зусиль, пропозиції не прийняв. Однак це Кірову не допомогло: 1 грудень 1934р., Як уже говорилося, він був убитий. І тоді багатьом, особливо в Ленінграді, було зрозуміло, хто справжній вбивця Кірова.

Сталін мстився за те, що він виявився комусь неугодний. Організувавши вбивство Кірова, використовував його для насадження страху в країні, для розправи з залишками раніше розгромленої опозиції "новими її проявами. У березні 1935 був прийнятий Закон про покарання членів сімей зрадників Батьківщини, а через місяць Указ про притягнення до кримінальної відповідальності дітей 12 -річного віку. Мільйони людей, переважна більшість яких не були винними, опинилися за дротом і стінами ГУЛАГу. Архівні матеріали, опублікування яких ведеться з початку 90 х років, допоможуть у кінцевому підсумку назвати точну ци фру сталінських репресій. Однак і окремі цифри, і факти дають достатнє уявлення про минуле 30 х років. Тільки в 1939 р через систему ГУЛАГу пройшло 2103 тис. чоловік. З них загинуло 525 тисяч.

Масові репресії різко посилилися з кінця 1936 роки після телеграми Сталіна і Жданова з Сочі від 25 вересня 1936 року, адресованій Кагановичу, Молотову і іншим членам Політбюро, в якій говорилося наступне:

"Вважаємо абсолютно необхідною і терміновою справою призначення т. Єжова на пост Наркомвнудела. Ягода явним чином виявився не на висоті свого завдання в справі викриття троцькістсько-зінов'євського блоку. ОГПУ запізнився в цій справі на 4 роки. Про це говорять партробітники і більшість обласних представників НКВС ". Слід, до речі помітити, що з партработниками Сталін не зустрічався і тому думка їх знати не міг.

Ця сталінська установка про те, що "НКВД запізнився на 4 роки" із застосуванням масових репресій, що треба швидко "надолужити" згаяне, прямо штовхала працівників НКВС на масові арешти і розстріли.

Масові репресії проводились в той час під прапором боротьби з троцькістами.

У доповіді Сталіна на лютнево-березневому Пленумі ЦК 1937 року "Про недоліки партійної роботи і заходи ліквідації троцькістських та інших дворушник" була зроблена спроба теоретично обгрунтувати політику масових репресій під тим приводом, що "в міру нашого просування вперед до соціалізму" класова боротьба повинна нібито все більш і більш загострюватися. При цьому Сталін стверджував, що так вчить історія, так вчить Ленін.

Насправді ж Ленін вказував, що застосування революційного насильства викликається необхідністю придушити опір експлуататорських класів, і ці вказівки Леніна ставилися до того періоду, коли існували і були сильні експлуататорські класи.Як тільки політична обстановка в країні покращилася, як тільки в січні 1920 року був узятий Червоною Армією Ростов і було здобуто головна перемога над Денікіним, Ленін дав вказівку Дзержинському про скасування масового терору і про скасування смертної кари. Ленін наступним чином обгрунтував це важливе політичне захід радянської влади в своїй доповіді на сесії ВЦВК 2 лютого 1920:

"Терор був нав'язаний тероризмом Антанти, коли всесвітньо могутні держави обрушилися на нас своїми полчищами, не зупиняючись ні перед чим. Ми не могли б протриматися і двох днів, якби на ці спроби офіцерів і білогвардійців не відповіла нещадним чином, і це означало терор, але це було нав'язано нам терористичними прийомами Антанти. і як тільки ми здобули рішучу перемогу, ще до закінчення війни, відразу ж після взяття Ростова, ми відмовилися від застосування смертної кари і цим показали, що до своєї власної програм ме ми ставимося так, як обіцяли. Ми говоримо, що застосування насильства викликається завданням придушити експлуататорів, придушити поміщиків і капіталістів; коли це буде дозволено, ми від будь-яких виняткових заходів відмовляємося. Ми довели це на ділі ".

Сталін відступив від цих прямих і ясних програмних вказівок Леніна. Після того, як були вже ліквідовані всі експлуататорські класи і не було ніяких скільки-небудь серйозних підстав для масового застосування виняткових заходів, для масового терору, Сталін орієнтував партію, орієнтував органи НКВС на масовий терор.

Кульмінація Сталіна - 1937 року, коли він ліквідував всіх своїх уявних і дійсних противників партії. Сталінська ірраціональність полягала в тому, що саджали і вбивали вчорашніх героїв революції, вбивали своїх, найвідданіших членів партії, які вмирали часом з клятвою вірності Сталіну на вустах. Це здається божевіллям. І існує версія, що Сталін просто був божевільним, який все це влаштував і організував, всупереч своїм власним партійним інтересам. Насправді Сталін надходив цілком логічно зі своєї точки зору, і навіть у чомусь слідуючи ленінської політики. Але якщо все-таки припустити, що Сталін був божевільним, який правив державою протягом декількох десятиліть, не зустрічаючи ніяких перешкод і опору, то значить сама держава, створене Леніним, несло в собі таку можливість.

У сталінську епоху будь-яке висловлювання, що виражає легку критику держави і Сталіна, розглядалася як буржуазна агітація і пропаганда. Та й висловлюватися було не обов'язково. Досить було підозри, що людина мислить як-то не так. Досить було випадкової застереження або друкарські помилки.

І колективізацію, і чистки 30-х років, і багато іншого, що проводив Сталін, в принципі допустимо розглядати як перманентну революцію. Але тут важливо інше - те, що Сталін свої портрети і радість у свою честь розглядає як перемогу над Троцьким, колись його ворогом і конкурентом. У той же час Сталін провину за власний культ намагається спихнути на міфічних "шкідників", які нібито хочуть його дискредитувати. Цим він розв'язує собі руки для подальших розстрілів - у тому числі і тих, хто був йому відданий. Нарешті, Сталін вибачає цей культ наївністю робітників і селян, якими він править. За цим ховається таємна думка Сталіна, яку він і здійснив на практиці, що тільки так цим наївним народом і народом взагалі і можна, і потрібно правити.

Сталін ввів поняття "ворог народу". Цей термін відразу звільняв від необхідності будь-яких доказів ідейної неправоти людини чи людей, з якими ти ведеш полеміку: він давав можливість усякого, хто в чимось не згодний зі Сталіним, хто був тільки запідозрений у ворожих намірах, усякого, хто був просто обвинувачено, піддати найжорстокішим репресіям, з порушенням усяких норм революційної законності. Це поняття "ворог народу" по суті вже знімало, виключало можливість будь-якої ідейної боротьби чи висловлювання своєї думки з тих чи інших питань навіть практичного значення. Основним і, по суті справи, єдиним доказом провини робилося, усупереч усім нормам сучасної юридичної науки, "визнання" самого обвинувачуваного, причому це "визнання" як показала потім перевірка, виходило шляхом фізичних заходів впливу на обвинуваченого.

Це призвело до кричущих порушень революційної законності, до того, що постраждали багато зовсім ні в чому не винні люди, які в минулому виступали за лінію партії.

Слід сказати, що по відношенню до людей, які свого часу виступали проти лінії партії, часто не було достатньо серйозних підстав, щоб їх фізично знищити. Для обгрунтування фізичного знищення таких людей і була введена формула "ворог народу".

Адже багато осіб, яких згодом знищили, оголосивши їх ворогами партії і народу, за життя В. І. Леніна працювали разом з Леніним. Деякі з них і при Леніні робили помилки, але, незважаючи на це, Ленін використав їх на роботі, поправляв, прагнув до того, щоб вони залишалися в рамках партійності, вів їх за собою.

Однак невинні жертви закликали до опору. Опір тривало і "нагорі". Кожен, хто виголошував слово протесту, знав, що приречений, і, тим не менше, люди йшли на це. У вищому ешелоні політичного керівництва в цей час (1930 г.) утворилася група на чолі з Головою Раднаркому РРФСР, кандидатом в члени Політбюро С. І. сирцевої і секретарем Закавказького крайкому партії В. В. Ломінадзе. Група радянських і партійних працівників виступила проти некомпетентності та бюрократизму партійно-радянського апарату. Питання про сирцевої н Ломінадзе розглядався на спеціальному засіданні Раднаркому. Партійні і радянські працівники країв і областей РРФСР навесні і влітку 1930 р підняли питання про створення ВКП (б), перенесення столиці Росії до Ленінграда. Розправа з учасниками цієї групи відбувалося з грубим порушенням Статуту партії та радянських правових норм.

Особливе місце в антисталінського опорі займала група на чолі з М. Н. Рютіна. Він виступав в ролі ідеолога і організатора "Союзу марксистів-ленінців" (1932р.). Він підготував основний програмний документ цієї організації "Сталін і криза пролетарської диктатури" і маніфест-звернення "До всіх членам ВКП (б)". Вперше авторитетні керівники зверталися з апеляцією на дії Сталіна до всіх членів партії. Гасло "ліквідація куркульства як класу" - авантюристичний, що спирається на фальшиву основу. Цілі райони країни перебували в умовах перманентної війни. Політбюро в результаті програмних змін перетворилося в банду політиканів. М. Рютин попереджав, що боротьба буде тривалою, вона потребує багато жертв, але іншого шляху немає. Він прямо закликав до повалення Сталіна. Очевидно, тому розправа з членами "Союзу" була швидкої і вершилася в обстановці осо6ой секретності. Перебуваючи в ув'язненні, М. Рютин теоретичної діяльності не припиняв.

Літо і осінь 1932 року стали критичною точкою в утвердженні режиму. Партійні зведення свідчили про те, що антисталінські настрої досягли свого піку. Групи, подібні рютінской, діяли також в Таганрозі, Харкові, Іркутську, Новосибірську. У листопаді 1932 року в Уральській області спалахнуло селянське повстання. Вперше в "справі Рютина" була зроблена спроба з'єднання стихійного опору з теоретичним обгрунтуванням його. Не випадково, мабуть, до цієї справи були підключені Г. Є. Зінов 'єв і Л. Б. Каменєв. За прямою вказівкою Сталіна вони були виключені з партії, засуджені у позасудовому, порядку.

У 30-ті роки було розкрито ще кілька груп, учасники яких виступали проти єдиновладдя Сталіна. Найбільш відомі; група А. Л. Смирнова, Н. В. Толмачова, Н. В. Ейсмонта - трьох наркомів, група Крилова - активного учасника соціалістичної революції та громадянської війни.

Після вбивства С. М. Кірова опір значно послабився, хоча і не припинилося, незважаючи на терор. У 1937р. на червневому пленумі ЦК ВКП (б) виступили член ЦК І. Л. П'ятницький н нарком охорони здоров'я Г. Н. Камінський, які вимагали припинення репресій і зміщення Сталіна. Були тут же арештовані. З апеляцією на дії Сталіна до світової громадської думки виступили неповерненці - В. Г. Кривицький, І. Рейсі, дипломати Ф. Ф. Раскольников і А. Г. Бармін. Вони були представлені як відщепенці, дискредитують нашу країну напередодні нападу на СРСР фашистської Німеччини. Серед тих, хто відкрито і без боязні виступав проти Сталіна був академік Л. Павлов. У своїх листах до Раднаркому він писав про те, що "ми живемо в режимі терору і натиску", що "все, що відбувається в країні - гігантський експеримент" і т.п. І це дійсно було так: до цього часу в країні встановився режим сваволі і репресій, тоталітарно-командна система набирала силу ...

Чому опір зазнало поразки? Сталіну до його оточенню вдалося ізолювати всі спроби організованого опору, і це стало можливим завдяки проникненню в усі пори сталінської охранки-політичної міліції; в рядах старої партійної гвардії, яка могла б надати справжнє опір, стався розкол. Опоненти Сталіна не отримали широкої підтримки серед партійних мас, в більшості своїй вони прийшли до керівництва на гребені військових перемог і мали слабке уявлення про демократію. Їм здавалося, що Сталіну немає альтернативи. Більшість учасників антисталінського опору по праву називали себе революціонерами. Пролетаріат - молодий, вдячний Сталіну, готовий і вірить в реальне виконання всіх помислів вождя, селянство вважалося реакційним класом, а тому й не намагалися з ним контактувати. Представники творчої інтелігенції ставилися насторожено, навчені "Шахтинська справою". Після політичної дискредитації Бухаріна у вищому ешелоні не було альтернатив-лідерів, рівних Бухаріну і здатних чинити опір Сталіну.

Система публічних покаянь була використана Сталіним для політичної і моральної дискредитації своїх супротивників. Багато хто з учасників антисталінського опору брали активну участь у створенні режиму партійної і радянської влади, у всіх його зловживання і не знаходили в собі сили і мужності визнати власну відповідальність за те, що ними було вчинено в 1937 році. Все це і призвело до поразки антисталінського опору, викорінення будь-якої можливості опору Сталіну і сталінщини.

Наявність опозиції - це ознака демократичності о6шества і будь-яка спроба її знищення - це знищення демократії.

Це опір, виявившись не в силах протистояти сталінізму, разом з тим мало величезне моральне значення, готувало наступне заперечення і осуд цієї системи.

Таким чином, суспільство, яке проголосило своєю метою досягнення вищих ідеалів соціальної справедливості, по суті справи виродилося в суспільства вищої соціальної несправедливості, терору і беззаконня - сталінську модель соціалізму. В її основі, як вважає академік РАН В. Н. Кудрявцев, лежали наступні положення:

- підміна соціалізації основних засобів виробництва їх одержавлення, придушення демократичних форм громадського життя - деспотизм і свавілля "вождя", хоча і спирається на партійний і державний апарат, але фактично стоїть над партією і апаратом; адміністративно-командні методи примусової.

- (позаекономічний) організації праці, аж до державного терору;

- нездатність до саме корекції, тим більше я внутрішнім реформам через відсутність як економічних, таки політичних (демократичних) регуляторів громадського життя;

- закритість країни, тенденції до автаркії у всіх сферах життя;

- ідеологічний конформізм і слухняність мас, догматизм у науці і культурі.

Сталінізм, по суті, дискредитував соціалістичну ідею в очах трудящих усього світу.

Свавілля однієї особи заохочував і допускав свавілля інших осіб.Масові арешти і заслання тисяч і тисяч людей, страти без суду і нормального слідства породжували невпевненість в людях, викликали страх і навіть озлоблення.

Це, звичайно, не сприяло згуртуванню рядів партії, всіх верств трудового народу, а, навпаки, призводило до знищення, відсікання від партії чесних, але неугодних Сталіну працівників.


Культ особистості і боротьба з ним


Великих збитків нашій справі наносять

зізналася керівники.


Н. С. Хрущов


Після смерті Сталіна Центральний комітет партії став строго і послідовно проводити курс на роз'яснення неприпустимість чужого духові марксизму-ленінізму возвеличення однієї особистості, перетворення її в якогось надлюдини, що володіє надприродними якостями, на зразок бога. Ця людина нібито все знає, все бачить, за всіх думає, все може зробити; він непогрішний у своїх вчинках.

Таке поняття про людину, і кажучи конкретно, про Сталіна, культивувалося в СРСР багато років.

У декабре1922 року в своєму листі до чергового з'їзду партії Володимир Ілліч Ленін писав:

"Тов. Сталін, зробившись генсеком, зосередив у своїх руках неосяжну владу, і я не впевнений, чи зуміє він завжди досить обережно користуватися цією владою".

Цей лист - найважливіший політичний документ, відомий в історії партії як "Заповіт" Леніна. Він був оголошений по делегаціям ΧІІІ з'їзду партії, які обговорювали питання про переміщення Сталіна з поста генерального секретаря. Делегації висловилися за залишення Сталіна на цій посаді, маючи на увазі, що він врахує критичні зауваження Володимира Ілліча і зуміє виправити свої недоліки, які вселяли серйозні побоювання Леніну.

Культ особистості придбав такі жахливі розміри головним чином тому, що сам Сталін всіляко заохочував і підтримував звеличення його персони. Про це свідчать численні факти. Одним з найбільш характерних проявів самовихваляння і відсутності елементарної скромності в Сталіна є видання його "Короткої біографії", що вийшла в світ в 1948 році.

Ця книга являє собою вираз самої бездоганної лестощів, зразок обожнювання людини, перетворення його в непогрішимого мудреця, самого "великого вождя" і "неперевершеного полководця всіх часів і народів".

Сам Сталін визнав найкращим той текст Державного гімну Радянського Союзу, в якому ні слова немає про Комуністичної партії, але зате є наступне безприкладну славослів'я Сталіну:


"Нас виростив Сталін - на вірність народу,

На працю і на подвиги нас надихнув ".


А хіба без відома Сталіна його ім'я присвоювалося багатьом найбільшим містам, хіба без його відома по всій країні встановлювалися монументи Сталіна - ці "пам'ятники за життя"? Адже це ж факт, що сам Сталін 2 липня 1951 року підписав постанову міністрів СРСР, в якому передбачалося спорудження на Волго-Донському каналі монументальної скульптури Сталіна, а 4 вересня того ж року видав розпорядження про відпустку на спорудження цього монумента 33 тонн міді. На його спорудження було витрачено багато коштів, і це в той час, коли наші люди в цих районах після війни ще жили в землянках.

Сталін вирішує, якою має бути архітектура палацу Рад - жахливого будівлі, яке своєю важкою непотрібністю, своєю брутальною грандіозністю дає вираз брутальному режиму без ідей, без перспектив. Сталін переглядає фільми, щоб давати не тільки політичні, але й технічні вказівки режисерам і артистам. Призначення фільмів - прославляти вождя. Так була вбита радянська кінематографія, яка мала таке обіцяє початок.

Єдиновладдя Сталіна призвело до особливо тяжких наслідків в ході Великої Вітчизняної війни.

Якщо взяти багато наших романи, кінофільми і історичні "дослідження", то в них зовсім неправдоподібно змальовується запитання про роль Сталіна в Вітчизняній війні. Зазвичай малюється така схема. Сталін все і вся передбачав. Радянська Армія мало не по заздалегідь написаним Сталіним стратегічним планам проводила тактику так званої "активної оборони", тобто ту тактику, яка, як відомо, допустила німців до Москви і Сталінграда. Застосувавши таку тактику, Радянська Армія тільки - де завдяки генію Сталіна перейшла в наступ і розгромила ворога. Всесвітньо - історична перемога, здобута Збройними Силами Радянської країни, нашим героїчним народом, приписується в такого роду романах, кінофільмах і "дослідженнях" повністю полководницькому генію Сталіна.

До війни у ​​пресі і в усій виховній роботі переважав хвалькуватий тон: якщо ворог нападе на священну радянську землю, то ми відповімо на удар ворога потрійним ударом, війну будемо вести на території супротивника і виграємо її малою кров'ю. Однак ці декларативні заяви далеко не в усьому підкріплювалися практичними справами, щоб забезпечити дійсну неприступність радянських кордонів.

Культ особистості в 30-40 х роках ХХ ст. завдав шкоди нашій країні, нашому народу. Але він не змінив і не міг змінити суті соціалістичного суспільного і політичного ладу саме тому, що вирішальну роль у визначенні ходу історії грає не особистість, а співвідношення класів, діяльність народних мас. «Думати, що окрема особистість, навіть така велика, як Сталін, могла змінити наш суспільно-політичний лад, значить поринути в глибоку суперечність з фактами, з марксизмом, з істиною, впасти в ідеалізм. Це означало б приписувати окремої особистості такі непомірні, надприродні сили, як здатність змінити лад суспільства, так yoще такий суспільний лад, в якому вирішальною силою є багатомільйонні маси трудящих ». (Про подолання культу особи і його наслідків. Постанова ЦК КПРС).

Висуваючи питання про боротьбу з культом особи, КПРС виходила з того, що він суперечить марксизму-ленінізму і природі соціалістичного ладу, що він гальмував розвиток радянської демократії і просування радянського суспільства до комунізму. Відновлення і подальші розвиток ленінських норм партійного життя і принципів керівництва відкрили простір для розвитку творчих сил і ініціативи партії і народу, прискорили рух країни до комунізму, ще більш зміцнили зв'язку партії з масами. «Закон життя партії - неухильне дотримання ленінських норм партійного життя і принципу колективності керівництва, - наголошується в програмі КПРС - ... З ленінськими принципами партійн6ой життя несумісний культ особистості і пов'язані з ним порушення колективності керівництва, внутрішньопартійної демократії та соціалістичної законності».

Рішуче виступаючи проти культу особи, Комуністична партія в той же час вважає за необхідне підтримувати і зміцнювати авторитет керівників в комуністичному і робочому русі. Неприпустимо змішувати з культом особистості заслужений авторитет керівників, які борються за корінні інтереси трудящих. В. І. Ленін писав: «Марксисти не можуть стояти на звичайній точці зору інтелігента-радикала з його нібито революційної абстрагованістю:« ніяких авторитетів ». Ні. Робітничого класу, який веде в усьому світі важку і наполегливу боротьбу за повне звільнення, потрібні авторитети ». Авторитет керівників невіддільний від авторитету партії, від принципів колективності керівництва.


Зовнішня політика Сталіна напередодні

Великої Вітчизняної війни


... треба ясно знати свого ворога.


В. І. Ленін


Сталін був важким суперником і партнером по переговорах. Про це говорять багато видних політичних діячів, дипломати тієї епохи, перш за все Черчилль. Сталін в більшості випадків досягав того, чого він хотів досягти на переговорах. Багато хто пояснює його успіхи акторськими здібностями, оскільки він умів зачарувати співрозмовників. Сталін розбирався в тому, як потрібно робити гарне враження на партнерів по переговорах, так само точно вмів це робити і щодо мас.

Сталін був все-таки вдумливим політиком, який виявляв увагу до найдрібніших деталей, незалежно від того, ставилося це до дипломатичних переговорів або до змісту його виступів. Його промови завжди відповідали вимогам даного моменту. Він точно знав, як потрібно йти в напрямку поставленої мети: прямо, через трупи ворогів чи друзів, або треба було йти на маневр, вибирати кружні шляху.

Коли в 1938 році Гітлер готувався поглинути Чехословаччину, Сталін неодноразово доручав наркомату закордонних справ знаходити форми і способи публічного підтвердження готовності СРСР захистити Чехословаччину. Але уряд Чехословаччини в умовах, що склалися не змогло поставити національні інтереси вище класових і під тиском Англії і Франції воно капітулював перед Гітлером. Франція фактично також пішла на анулювання договору з Чехословаччиною.

У цих умовах, розмірковував Сталін, головне - не дати сблокировать імперіалістичним державам проти СРСР. За його вказівкою Литвинов, а потім і Молотов стали активно промацувати можливості зриву імперіалістичного змови проти СРСР. Сталіна дуже турбувало зміст "мюнхенської кошика": англо-німецька декларація про ненапад, підписаний у вересні 1938 року, і таке ж франко - німецька угода (грудень 1938 р.) Фактично ці домовленості дали Гітлеру "свободу рук" на сході. Мало того: при певних умовах угоди могли стати основою антирадянського союзу. Сталін розумів, що якщо це станеться, то гіршу ситуацію для країни придумати важко.

Ще до ΧVІІІ з'їзду Сталін дав вказівку наркому закордонних справ вийти з пропозицією до британського і французького урядів почати тристоронні переговори, щоб виробити заходи по припиненню подальшого фашистської агресії. Англія і Франція, маючи намір чинити тиск на Гітлера, погодилися на ці переговори. Однак їхні наміри виявилися досить швидко. Численні джерела доводять, що Лондон і Париж, швидше за все, хотіли направити агресію Гітлера на схід і неохоче слухали про "загороджувальні валі", який пропонував створити Радянський Союз. М. М. Литвинов писав І. М. Травневому, радянському повпред в Лондоні: "Гітлер поки вдає, що не розуміє англо-французьких натяків щодо свободи дій на сході, але він, може бути, зрозуміє, якщо на додачу до натяків дещо - що інше буде запропоновано йому Англією і Францією ".

Німеччина робила все можливе, аби перешкодити можливому зближенню СРСР з Англією і Францією. Але переговори відбулися, правда, вже на перших засіданнях стало ясно, що західні місії прибули до Москви в основному для того, щоб викладати загальні міркування, інформувати Лондон і Париж про "широкомасштабних планах" Москви, а не для того, щоб прагнути виробити конкретне і дієву угоду. На переговори до Москви прибули другорядні особи, які не уповноважені приймати важливі рішення. Одночасно, і про це стало відомо Сталіну, партнери по переговорах не припиняли своїх таємних спроб домогтися прийнятної угоди з Гітлером. Ставало ясно: Англія і Франція просто тягнуть час в пошуках вигідного для себе варіанти, без врахування інтересів СРСР. Західні країни не висунули чіткої концепції спільних дій проти Німеччини. У позиції їх делегацій явно проглядалося намір відвести СРСР головну роль в протистоянні можливої ​​агресії німецьких військ без певних гарантій власної пропорційного вкладу в справу боротьби з агресією. Сталін зрозумів, що це означає крах ідеї колективної безпеки.

У СРСР виявився самий обмежений вибір. Едінодержец більш ніж за півтора десятиліття вже звик приймати рішення, які впливали на долі мільйонів людей. Він, при своїй винятковій обережності, не боявся відповідальності, увірувавши в свою непогрішність, хоча і вдавався до випробуваного методу: звалювати провину за невдачі на інших. Сталін звик, що останнє слово завжди залишається за ним. "Вождь" вирішив повернутися до "німецькому варіанту", який наполегливо пропонував Берлін. На його думку, іншого вибору вже не було. На порозі стояла війна і потрібно було за всяку ціну відсунути її початок.

23 серпня 1939 року в Москві було підписано Пакт про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною.Сталін, несподівано погодившись на договір з Німеччиною, пішов далі. Він погодився на ряд додаткових угод, відомих як "секретні протоколи", які надали вкрай негативний характер цього вимушеного і, можливо, необхідного кроку. 30 листопада 1939 року почалися військові дії на радянсько-фінському кордоні.

Сталіна турбувала близькість радянсько-фінської кордону до Ленінграда і явне тяжіння Фінляндії до Німеччини. Переговори з Фінляндією з метою змусити їх відсунути кордон від Ленінграда за відповідну територіальну компенсацію виявилися марні. Сталін був упевнений, що варто йому пред'явити ультиматум і тим більше почати бойові дії, як фінляндський уряд тут же прийме всі його умови. "Вождь" був упевнений, що фіни швидко капітулюють. Військові дії тривали майже чотири місяці. Ціною великих втрат на початку березня 1940 року радянсько-фінляндський мирний договір був підписаний. Сталін був роздратований. Весь світ побачив низьку готовність Червоної Армії до війни. Безславна війна призвела Радянський Союз до міжнародної ізоляції. 14 грудня 1939 СРСР був виключений з Ліги Націй. Війна показала великі недоліки в організації, підготовці, управлінні частинами і з'єднаннями Червоної Армії. Гітлер був здивований і втішений. Його стратегічні плани, здавалося, засновані на вірних розрахунках. Перемога, досягнута великою ціною, була рівносильна моральному поразки. Це розуміли і Сталін і Гітлер. Кожен зробив свої висновки.

Але у Сталіна залишалося менше часу для реалізації задуманого. До нього прийшла невідома в останні роки невпевненість. З цього моменту безперервно "вождь" мусував одну ідею: "Якщо Гітлера не спровокувати, він не нападе". Коли радянські прикордонники збили німецький літак - порушник, глибоко вторгся на територію СРСР, Сталін особисто дав вказівку вибачитися. Воююча Німеччина отримала невоюючим фактично союзника. У Берліні відчули це швидко. У великих маневрах Сталіну тепер була уготована роль очікує боку, а Гітлер був близький до завершення підготовки походу на схід.

Щоб правильно зрозуміти феномен Сталіна, його кроки, помисли, діяння, часто - злочини, потрібно спробувати подумки перенестися в то шалений, жорстоке, суворий час. Багато кроків і заходів Сталіна щодо запобігання війни, віддалення її термінів, зміцненню західних рубежів були значною мірою вимушеними. Але в цій діяльності Сталін допустив великі помилки і прорахунки. При всій своїй підозрілості він передоручив Гітлеру і зробив ряд однозначно необачних кроків. Найбільшою принциповою помилкою стало підписання 28 вересня 1939 "Німецько-радянського договору про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною". Відповідно до цього договору були окреслені межі "сфери інтересів" двох держав, з додатком географічної карти. Кордон вже відрізнялася від тієї, що була визначена "секретним протоколом" до пакту від 23 серпня 1939 року. Вона пролягала в основному по річках Нарев, Буг і Сан. Є деякі докази того, що Сталін ще до початку війни відчув і зрозумів політичну хибність цього кроку. Якщо пакт про ненапад був значною мірою вимушеним кроком, то договір про "дружбу" - результатом переоцінки Сталіним власного аналізу, відсутності прогностичного бачення. Сталін у своєму прагненні не допустити війни або, принаймні, відтягнути її початок переступив останню ідеологічно виправдану грань, що мало далекосяжні негативні наслідки. Незважаючи на відчайдушні зусилля Сталіна відсунути війну, це завдання вдалося вирішити лише частково.

Незабаром після підписання договору про "дружбу" стало абсолютно ясно: війна впритул підійшла до наших рубежів. Час політичних маневрів закінчувалося. У будь-який момент Гітлер міг розв'язати війну. Сталін, який до останнього моменту не хотів в це вірити, переглядав вже не просто туманні контури фашистської загрози, йому була ясно видно агресивна, виготовити до кидка на Схід, гігантська гітлерівська військова машина. Непідготовленість до війни, відсутність командного складу, майже повністю винищених перед гітлерівським вторгненням. Абсолютна невідповідність Диктатора завданням управління державою і його збройними силами. Масовий терор і система тотального стеження на фронті і в тилу. Некомпетентність більшості висунутих Сталіним полководців. Застосування мертвої партійної демагогії при оцінці бойової обстановки і в оперативному командуванні. Комплекс причин підвів країну до військової катастрофи 1941 року. Але його можна виразити одним простим словом: сталінщина.

Смертоносний смерч пройшов не тільки по країні, але і за її армії і флоту. Репресії вдарили, перш за все, по вищим командним кадрам, політскладу, центральному апарату Наркомату оборони. За наявними даними, з травня 1937 року по вересень 1938 року в армії піддалися репресіям 36 761 чоловік, а на флоті - понад 3 тисячі. Частина з них була, правда, лише звільнена з РККА. В результаті боротьби з "ворогами народу" в 1937 - 1940 роках змінилися всі командувачі округів, на 90% відбулося оновлення начальників штабів округів і заступників командувачів, на 80% оновився склад управлінь корпусів і дивізій, на 90% - командирів і начальників штабів.

Наслідком кривавої чистки стало різке зниження інтелектуального потенціалу в армії і на флоті. На початок 1941 року лише 7, 1% командно - начальницького складу мали вищу військову освіту, 55, 9% - середню, 24, 6% - прискорене утворення і 12, 4% командирів і політпрацівників не мали військової освіти.

За вказівкою Сталіна Мехліс "чистив" кадри армії і флоту, хоча до порогу Вітчизни підходила страшна війна. На початок 1941 року наша армія, як заявив Сталін, налічує 300 дивізій (він не сказав, що більше чверті з них знаходилися лише в стадії формування, а майже стільки ж було тільки - тільки сформовано), з яких одна третина - механізовані. У військовому будівництві кадри були найслабшим місцем. А Сталін, знищивши кращих людей, повторював своє гасло: "Кадри вирішують все". Величезний дефіцит військових фахівців, що утворився в 1937 - 1938 роках, можна було ліквідувати не менше ніж за 5 - 7 років.

При вирішенні оборонних питань єдиновладдя Сталіна нерідко чинило виключно негативний вплив. В результаті чого буквально напередодні війни було зупинено виробництво танкових гармат меншого калібру. Це було грубою помилкою, війна незабаром змусила скасувати некомпетентне рішення Сталіна і повернутися до випуску старих знарядь. Але скільки часу було згаяно, скільки було витрачено сил і засобів на відновлення ліквідованого виробництва!

... Через місяць після початку війни Сталін знайшов винуватців - лаявся, обурювався ... Сталін свої помилки визнавати не вмів і не любив. Тим більше він не міг прощати іншим ті помилки, які зробив сам. Вирішуючи оборонні завдання, Сталін піднімав "планку" вимог максимально високо, зазвичай на межі людських можливостей. Рішення Сталіна були незмінно жорсткими, навіть безжалісними. Їх виконання завжди вимагало жертв, наприклад, щоб ліквідувати відставання в авіаційній промисловості, за наполяганням Сталіна Політбюро ЦК ВКП (б) у вересні 1939 року ухвалив рішення про будівництво в Протягом 1940 - 1941 років дев'яти нових авіаційних заводів! Стільки ж заводів було вирішено реконструювати. Авіапромисловість стала працювати за графіком. У кількісному відношенні авіаційна промисловість домоглася різкого стрибка, але нові типи літаків почали створюватися тільки в другій половині 1940 року. Якість випущених літаків часто була невисокою. Це відразу ж привело до зростання катастроф і аварій у Військово-Повітряних Силах. Сталін бачив у цьому явищі провину льотного складу, шкідництво. Далі нарком наказав зняти генерал - лейтенанта авіації Ричагова з поста начальника Головного управління ВПС КА, віддати під суд ряд командирів авіаційних частин.

Війна стукала в двері, а виробництво новітніх зразків зброї і бойової техніки тільки розгорталося. Війна застала військову радянську промисловість в процесі освоєння нової техніки, масовий випуск сучасної військової техніки не був ще організований. У багатьох знову формуються з'єднаннях відчувався величезний голод в озброєнні. Особливо це було помітно в танкових і моторизованих дивізіях.

У перший день війни великого шоку у Сталіна не було. Була помітна розгубленість, злість на всіх - його так жорстоко обдурили, тривога перед невідомістю. Паралізуючий шок вразить Сталіна лише через 4 - 5 днів, коли він, нарешті, переконався, що навала несе смертельну загрозу не тільки Батьківщині, а й йому, "мудрому і непереможному Вождю".


висновок


Злочини володарів не можна ставити

в провину тим, над ким вони панують; правительст-

ва часом бувають бандитами, народи ж ніколи.


В. Гюго


Механізми, що оберігають особисту диктатуру, були змушені йти на постійну чистку апарату влади. Так як існування особистої диктатури виправдовувалося надзвичайною ситуацією, то ця обстановка створювалася штучно. Подібна система влади досягла свого піку в період великих московських процесів (1936-1939 рр.).

Як би ми не оцінювали історичну роль Сталіна, з якого боку не підходили ми до неї, одна річ очевидна: ім'я Сталіна було невіддільне від народження нового суспільного устрою в Радянському Союзі і за його межами. Разом зі Сталіним пішла в могилу його особиста диктатура, але громадська і економічна структура, пов'язана з його ім'ям, пережила свого творця.

Утопія Сталіна знаходила втілення, насамперед в його нав'язливої ​​ідеї "наздогнати і перегнати" західні країни в економічному відношенні. У розумінні Сталіна це було в першу чергу кількісної проблемою. Він вважав, що на основі традиційного поділу праці, західного "еталона" потреб можна наздогнати капіталізм. В кінці свого життя Сталін висловився з питань товарного виробництва при соціалізмі, хоча за мірками сучасної політекономії він зробив це на низькому рівні і був непослідовний.

Сталін любив підкреслювати оригінальність соціалізму свого зразка, для чого він мав певні підстави. Але його система господарювання, яку в СРСР називали "адміністративна система", була не здатна повернутися на початковий шлях. Ні з точки зору ефективності, ні з точки зору організації суспільства ця система не могла вирватися з лещат старих "моделей". Для "оригінальності" підходу Сталіна характерно було і те, що під впливом гасла "наздогнати" Захід він визначав і плани реконструкції Москви. Відомі висотні будівлі 40-50-х років, що становить нині класичний силует Москви, є пам'ятками "модернізації" і пам'ятниками самому Сталіну.

Сталін ніколи не був пророком, хоча вірив в утопії. Одна з таємниць його тріумфу (як і трагедії народу) полягає в тому, що він зміг поступово замінити когорту революціонерів армією чиновників. Невірно говорити, що тільки Сталін створював бюрократію. Вони були потрібні один одному. Тотальна бюрократія не змогла б процвітати без такого лідера, яким був Сталін. Він, нерозважливо кваплячи час ( "ми відстали від нього на сто років, а повинні пробігти за десять років"), був готовий знищувати мільйони людей, щоб "виконати достроково" план колективізації, вважав природним повалити в небуття тисячі своїх товаришів - партійців, щоб досягти в найкоротші терміни повної одностайності.

Сталін вірив в абсолюти, в свою здатність "ощасливити" мільйони майбутніх співгромадян шляхом незліченних злочинів. Його політика "творення майбутнього", якими б благими намірами вона ні камуфльований глибоко збиткова. Для її реалізації Сталін вважав припустимим розпоряджатися майбутнім мільйонів своїх співгромадян. І зараз є люди, які продовжують говорити: «Ми йшли в бій зі словами:" За Батьківщину! За Сталіна! "» Хіба можна заперечувати, що люди його любили. Ні, заперечувати не можна. Люди дійсно його любили, але він не любив їх! Він підступно обдурив мільйони, ототожнити себе з соціалізмом. Віра в соціалізм була автоматично перенесена і на нього. Це самий парадоксальний випадок "затемнення" цілого народу. Точніше, витонченого використання колосальної тяги мільйонів людей до соціальної справедливості, щастя, процвітання, в самих цинічних цілях.

Масовий ентузіазм, героїзм, подвижництво служили Сталіну для створення Системи, пульт управління якої був тільки в його руках.Едінодержец перетворив державу на "сталінську державу", в якій "історичне значення" мали лише його ідеї, вказівки і воля. Найвища політика поза союзу з моральністю - коштовність фальшива. Сталін, будучи жорстоким політиком, наповнив нею все своє існування, абсолютно не залишивши місця навіть для елементарних моральних цінностей. Тому людина для диктатора був засобом, статичної одиницею, одним з неосяжної аморфної маси.

Злочинне нехтування мораллю жорстоко помстилася "тріумфатора?" його історичної поразки було вирішено і стало неминучим. Це один з пунктів історичного вердикту. Тріумф Сталіна і трагедія народу яскраво висвітили стару істину, що першою жертвою несправедливості завжди буває правда, істина. Сталін, і це, можливо, його найстрашніший злочин, зміг деформувати багато великі ідеї і підмінити їх своїми міфами. Витлумачивши по - своєму ленінізм, диктатор скоїв злочин проти думки. Усім своїм життям і діяннями Сталін довів, що брехня - це універсальне зло. Всі біди починаються з брехні. Насильство, єдиновладдя, бюрократія, догматизм, цезаризм - все висвітлювалося брехнею. Будь союз з нею завжди загрожує бідою. Це інший пункт вердикту. У всіх злочинах Сталіна брали участь люди, хто спробував використати свій шанс совісті. У дуже багатьох в тій системі відносин, яка була створена, совість "застигла". В результаті великий народ дозволив загнати совість в резервацію, давши можливість Великому Інквізитор довгі роки творити свою чорну справу.

Те, що ми не втратили все, зберегли віру в високі ідеали, виявилися здатними на покаяння, відродження і оновлення, не в останню чергу залежить від того, що ми звільнили свою совість від пут ганебної несвободи. Шанс совісті існує завжди. Навіть коли тріумф однієї людини обертається трагедією мільйонів!


 • Культ особистості і боротьба з ним .......................................