Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Російська імперія в 1907 - лютому 1917 р

Скачати 30.64 Kb.
Дата конвертації28.04.2019
Розмір30.64 Kb.
Типшпаргалка

Яка була економ. і фінанс. політика Р. в 1907-1914 рр.?

Економіка Р. перебувала на підйомі внаслідок активної модернізації, що проводилася в пром-ти і сіль. госп-ві в процесі здійснення аграрної реформи і ін. рішучих заходів уряду Столипіна.

Прискореними темпами будувалися залоз. дороги. Їх загальна протяжних. У 1914 р досягла 70 тис. Км. Росла прибутковість перевезень вантажів і пасажирів.

Впевнено йшов процес утворення монополій в пром-ти і нових великих комерц. банків. Виникали нові великі монополії у важкій пром-ти. На Уралі були створені синдикати в металургії, произове міді, продажу залоз. руди, виро-ве гуми і цементу. Бурхливо розвивалися меттал. пром-ть і видобуток вугілля і нафти на півдні країни. Посилювалися фінанс. монополії, контролюючі цілі галузі. За п'ять років (1908-13) пром. вироб-во зросла на 50%.

У 1909 р, завдяки виключно багатому врожаю, Р. вийшла на перше місце в світі по вироби зерна і його експорту, успішно конкуруючи з Аргентиною, Канадою, США.

Зростаючий експорт зерна не свідчив про надлишку хліба у селян, особливо навесні і в неврожайні роки, проте нестачі продовольства в містах і маєтках не було. Армія, флот і працююче населення міст були ситі й одягнені досить добре. На відміну від інших великих гос-в Росія була повністю забезпечена своїм продовольством.

У 1911 р почалася «русифікація пром-ти» - витіснення іноз. капіталу вітч. Капіталістами за підтримки міністерства фінансів.

До 1914 р 1/3 всіх акцій товариств, що діяли в Р., належала іноземним власникам. Особливо великими були вклади іноз. капіталу в підприєм. І нафтову пром-ть, а також банки. 65% активів найбільшого столичного Російсько-Азіатського банку належала французьким вкладникам. Значні іноз. капіталовкладення робилися в електрифікацію, кораблебудування, автомобілебудування. Перше місце серед інвесторів займала Франція, за нею йшли Німеччина, Англія, Бельгія.

1906-14 рр. в Р. розвинулися клас підприємців і ринок приватного попиту, здатні замінити держ. стимулювання в місті і селі, в усіх секторах економіки.

Швидко зростало населення Р., особливо міське, за рахунок міграції з села. У 1914 р чисельність населення імперії досягла 170 млн. Чол. Прискорилася колонізація Сибіру і околиць.

Загальний обсяг вироб-ва, к-рий був в 2,5 рази менше, ніж у Франції, в 6 разів менше, ніж в Німеччині і в 14 разів - ніж в США.

Відбувалася зміна фінанс. госп-ва країни. За 10 років доходи зросли в 1,5 рази і досягли 3,4 млн. Руб. Головні джерелом. доходу: винна монополія - ​​26%, екслуат-ція залоз. доріг - 23%, акцизні та митне. збори - 20%. Основні платники податків - трудящі, але частка прямих податків в бюджеті продовжувала падати і склала 8% доходів гос-ва.

Фін. політика була спрямована на захист інтересів приміщ. і буржуазії, сприяла збереженню великого землеволодіння, пром-ти, торговлі.Сбори з десятини землі селян - 84 коп., поміщиків - 26 коп.Суммарний промислів. і збір з доходів від грошових капіталів становили 5% держ. доходів.

Витрати на содер. адмініст.-поліцейського апарату за 10 років подвоїлися, разом з витратами на утримуючі. царської сім'ї, бюрократії, духовенства вони склад. 10% бюджету, воєн. витрати - 22%, на потреби народ. освіти витрачалося 4,6% .У 1908-14 рр. в Р. витрати на армію і флот зросли на 50%.

1908-14 рр. - золоті роки капіталізму в Р. Капітал акційні. Товариств, створених в ці роки, склав 40% загальної суми капіталу всіх товариств, виник. з 1861 г.Начіная з 1908 р, більш 70% нових вкладень були зроблені за рахунок отечест. фондів. Росла концентрація капіталів. 6 банків столиці здійснювали половину всіх сделок.В два рази збільшилися вклади в ощадні. Каси і на рахунки в банках. Ріс курс цінних паперів, особливо з 1909 р Росіяни стали активно викуповувати цінні папери у 269 іноз. фірм.

Загальна сума позик, проведений. або гарантир. урядом Р., склала 9 млр. руб., половина надійшла з Франції. Обсяг приватних іноз. капіталів в Р. напередодні війни досяг 2 млрд. руб.

Держ. дума нарівні з Держ. радою отримала право стверджувати держ. розпис доходів і витрат, фінан. кошторису міністерств і головних управлінь, звіти Держ. контролю, але Дума не мала права змінювати переліки доходів і припиняти виконання бюджету відомств. Чи не підлягали розгляду в Думі та Держ. раді кошторису міністерства імператорського двору і держ. позики. Це було прерогативою спеціального Комітету фінансів.

Проанализ. причини і сутність аграрної реформи П. А. Столипіна. Покаж. результати реформи.

Головна справа життя Столипіна - аграрна реформа.

Поміщики поступово розорялися, закладали і продавали свої землі. Прав-во і поміщики розуміли, що тільки заможні селянські госп-ва можуть стати їм опорою, але для цього селянам потрібно дати землю. До того ж без руйнування громади кулаки будуть «зазіхати» на поміщицькі землі.

У травні 1906 р з'їзд дворянських товариств запропонував Столипіну комплекс заходів: дозволити селянам вільно виходити з общини і ставати приватними власниками або продавати свої наділи, ввести вільне переселення на окраїни.

Урядом Столипіна, за згодою Миколи 2, було вирішено скасувати сільську громаду в ім'я трьох головних цілей: 1. Створення опори царизму в селі в особі міцних приватних господарів 2. Переселення селян на вільні землі (колонізація Сибіру, ​​Алтаю, Казахс., Ср. Азії ) 3. Приріст робочої сили для пром-ти, будівництва жел. доріг, міст.

Попередніми заходами з підготовки аграрної реформи були:

маніфест царя 3 листопада 1905 року про скасування викупних платежів з селян (в два терміни: з 1 січня 1906 року - наполовину і з 1 січня 1907 р - повністю). Після цього, згідно реформи 1861 р, земля переходила в повну собст-ть кресьян.

При общинному землеволодінні собст-ком землі 10 мільйонів дворів юридично була громада, при подвірному землеволодінні земля передавалася в собст-ть чолі госп-ва і Західної россии створювалося 2,8 млн. Нових приватних власників (до 1906 р їх було 0,8 млн .), але планувалося мати в сумі 3,6 млн.

5 листопада 1906 був опублікований указ про зрівняння селян у правах з іншими станами.

Законодавчі акти про землеволодіння, прийняті в 1906 р

Знаменитий указ від 9 листопада 1906, з к-якого фактично почалася аграрна реформа, називався «Про доповнення деяких постанов чинного закону, що стосується селянського землеволодіння та землекористування». Указ давав право селянам закріплювати за собою наділи, перетворюючи їх в особисту собст-ть. Він означав корінну перебудову села. Селяни отримували право виходу з общини, к-раю зобов'язана була виділити в приватну собст-ть виходить землі, що складалися в його постійному користуванні з деякими надлишками проти душової норми. При цьому, якщо в громаді протягом 24 років переділів землі не було, то надлишки домогосподар одержував безкоштовно. Якщо переділи були, він платив общині за надлишки за пільговими викупних цінах 1861 г. При цьому, селяни отримали право відведення всіх угідь 2к одного місця »у вигляді висівок або хуторів, що сприяло утворенню великих господарств, і такі землі цінувалися вище.

Думська опозиція чинила опір проведенню аграрної реформи, і указ почав проводитися в життя після розпуску Думи з літа 1907 р незважаючи на те, що як закон указ був затверджений Думою лише 14 червня 1910, із змінами, спрощує процедуру виходу з общини. Згідно з новим положенням про «безмежних громадах», землі в таких громадах автоматично переходили в приватну собст-ть господарів після подачі заяви в землевпорядну комісію, котра оформляла документи. В інших випадках був потрібен дозвіл сільського сходу. Землевпорядним комісіям предомтавлялось право виділяти окремих господарів без згоди сходу, якщо це виділення не зачіпало інтересів громади. Комісіям належало вирішальне слово і у визначенні земельних суперечок. Землемір став головною фігурою з проведення аграрної реформи.

У 1906-07 рр. указами царя частина госуд. і питомих земель була передана Селянському банку для продажу з метою ослаблення «тісноти». Фактично земля купувалася багатими селянами, розширювати своє госп-во. Банк як посередник перепродував в кредит строком на 50 років землі, скуплені у поміщиків або отримані від гос-ва. У 1906-16 рр. за допомогою банку селяни придбали 10 млн. га землі, що допомогло працездатним селянам створити сильні госп-ва і підвищило їх товарність.

Збіднілі селяни ставали батраками у куркулів або поміщиків. Продали свою землю селяни їхали в міста, надходили на заводи і фабрики підсобними робітниками чи переселялися в осваемие регіони. Всього до 1916 з сільських громад виділилося 2,5 млн. Господарств (25% всіх селянських господарств Росії). Більше половини з них продали свою землю, к-рую купили заможні селяни, які стали міцними господарями. Створювалася сільська буржуазія - опора царизму. Однак її апетити задовольнити тільки общинної землею не вдалося. Кулаки мріяли отримати землі поміщиків.

Після указу про зрівняння селян у правах з іншими станами уряд провело важливі закони про переселення селян на околиці, до-рої почалося ще за законом 6.06.1904 р без пільг. Тепер Переселенське управління перетворювалося на найбільше відомство, мало землевпорядні загони, землевідвідна про дорожні партії, агрономічні відділи, школи, лікарні, церкви. Скасовувалися правові обмеження селян щодо державної служби, обрання місця проживання.

Крім того, законом заборонялися тілесні покарання за вироками волосних судів, віддання неплатника в заробітки земськими начальниками, самовільне арешт або штрафи селян. Залишалися поділу на стани, натуральні повинності, підпорядкування земським начальникам.

Переселенцями ставали селяни, що продали свої наділи в Центральній Росії. Взявши кредит в банку, відправлялися в нелегкий шлях на пошуки щастя. Їх залучали простори багатих неосвоєних країв, можливість купити великі ділянки землі, створити міцні сімейні госп-ва, розбагатіти на новому місці.

Держава при переселенні селян вирішувало проблеми освоєння багатств східної та південної Росії і малоземелля в центральній частині. У 1897-1917 рр. населення Сибіру збільшилася з 8 до 14,5 млн. чол. Зростало населення та інших околиць. Будувалися шосейні і залізні дороги, розвивалися річкові перевезення. Кредити гос-ва переселенцям в 1907-14 рр. збільшилися в 4 рази. Однак природний приріст селян в Центральній Росії становив 2 млн. В рік, тому проблему малоземелля вирішити не вдалося.

Результати реформи:

Аграрні закони 1906-11 рр. носили прогресивний характер. Скасовувалися середньовічне надельное землеволодіння, дозволялися вихід селян із сільської громади, покупка і продаж ними земель, вільне добровільне переселення в міста або на околиці країни. Крім того, скасовувалися залишилися викупні платежі 1861 р тілесні покарання селян, а також деякі правові обмеження.

До 1916 р вийшло з общини 25% - 2,5 млн. Селянських господарств або з сім'ями - 25 млн. Селянського населення Росії. Повністю розпалося 130 тис. Сільських громад. У Росії налічувалося понад 5 млн. Приватних господарств. Хутори й села отримали 1,7 млн. Домохазяїнів. Найбільш успішні результати були на Україні, в Чорноземному центрі, Поволжі, Прибалтиці, також в нових районах, особливо Сибіру.

У 1906-15 рр. врожайність зернових в Росії зросла на 15%, а в Сибіру - на 25%.

У 1912 р Росія зайняла перше місце з експорту хліба в світі.

Значно прискорилася колонізація - освоєння Сибіру, ​​Далекого Сходу, Північного Казахстану і ін. Околиць. В цілому в 1906-14 рр. в Сибір прибуло 3 млн. переселенців, залишилося 2,8 млн. чоловік. Ними було освоєно 30 млн. Десятин угідь, виникли тисячі нових сіл.

Найбільші соціальні зрушення відбулися в Нечорнозем'я: 30% селян купили додатково землю.В цілому спостерігалося зміцнення заможних господарств і розорення бідняків.

Селяни стали створювати кооперативи (Союз сибірських маслоробних артілей - 1907 р кооперативний Московський народний банк - 1912 г.). Кооперативні союзи включали селянське виробництво в систему російського та світового ринку, кооперативні банки координували діяльність місцевих кооперативних спілок, кредитували і поставляли селянам через кооперативи сільгосп. техніку, добрива, укладали договори з іноземними фірмами на поставку хліба, пеньки.

Міграція селян із сіл в міста в 1908-13 рр. різко збільшила чисельність робітників.

Недоліки реформ:

запізнювання політики щодо робочих

установа земств в західних губерніях, де були свої місцеві органи влади

інтенсивну русифікацію неросійських народів.

Модернізація Росії, розпочата Столипіним сприяла прискореному розвитку промисловості, сільського господарства і торгівлі Росії в 1907-16 рр.

Охарактеризуйте причини першої світової війни. Які цілі в ході війни переслідували воюючі сторони?

Перша світова війна сталася внаслідок крайнього загострення геополітичних і економічних суперечностей між головними гос-вами Європи в кінці ХІХ-початку ХХ століть.

Перша світова війна була викликана:

Нерівномірністю економічного розвитку гос-в світу в індустріальну епоху. Особливо швидко росли молоді гос-ва - США, Німеччина, Японія. Старі гос-ва Європи, імперії - Великобританія, Франція, Австро-Угорщина - відставали у військово-економічному змаганні з ними. В аграрній Російської імперії, завдяки скасуванню кріпосного права і реформ Столипіна, прискореними темпами розвивалася економіка, але вікова відсталість, а також консерватизм царизму, великих поміщиків і основної маси селянства гальмували почався прогрес.

Прагненням великих держав переділити колонії і сфери впливу в світі, щоб придбати нові ринки збуту, великі запаси сировини і дешеву робочу силу за рахунок слаборозвинених країн.

Військово-економ. і етно-політ. наслідками воєн і конфліктів кінця ХIХ - початку ХХ ст. Основними регіонами протиріч були Балкани, Китай, Корея, Близький і Ср. Схід.

Назрілими національно-державної реєстрацiї. проблемами та ідеями

Безпосередній. причини - загострення геополит. протиріч між великими державами в Європі на початку ХХ ст .:

Протиріччя між Німеччиною і Англією, стикалися їх колоніальні інтереси.

Противор. між Францією і Німеччиною, що виникли після франко-німецької війни 1870-1871 рр. Фран. буржуазія вимагала повернення своїх земель.

Росія і Австро-Угорщина протиборствували на Балканах, де в ряді країн росли нац.-освобод. сили слов'янських народів, традиційно зверталися за підтримкою і допомогою до православної Росії.

Торгова війна між Росією і Німеччиною, їх суперництво на Балканах.

Проблема належали Туреччині Чорноморських проток, необхідних для проходу торгових судів Росії, а також утиски слов'янських народів на Блканах Османською імперією, привели до загострення російсько-турецьких відносин. Туреччину підтримували Німеччина та Англія.

Наростання робітничого руху і революційних настроїв у багатьох країнах Європи.

Німеччина ставила у війні наступні цілі:

перемогти Великобританію для оволодіння її колоніями;

послабити Францію і забезпечити собі тил для ведення війни проти Росії;

завдати поразки Росії, щоб відторгнути Польщу, Україну, Прибалтику, після чого спільно з Австро-Угорщиною утвердитися на Балканах;

проникнути на ближній і Середній Схід.

Проаналізуйте причини і хід Лютневої революції.

Лютнева революція 1917 р в Росії сталася під гаслами «світу, хліба, свободи». За характером вона була революцією народної.

Причини Лютневої революції:

Триваюча вже третій рік невдала війна, ненависна всьому народу.

Криза верховної влади:

а) Імператор Микола II - верховний головнокомандувач втратив авторитет і довіру у офіцерів і генералів армії, у командувачів фронтами і флотами, через нездатність успішно вести війну і керувати імперією. Микола II вирішив відректися від престолу за себе і сина Олексія на користь брата - великого князя Михайла.

б) Державна Рада і Рада міністрів також втратили здатність керувати країною і будь-яку довіру армії і народу, а також всіх опозиційних сил, лівих і правих.

в) Святійший Синод і православна церква не змогли надати необхідний вплив на державну владу і народ, щоб уникнути катастрофи. Розпалася ідейна основа Російської імперії: «православ'я, самодержавство, народність».

Криза продовольчого постачання столиці - Петрограда.

Криза економіки держави: а) товарообмін був порушений, б) фінанси - засмучені інфляцією, в) шляхи сполучення, головним чином залізні дороги, не справлялися з перевезеннями продовольства та військових вантажів, г) різко впала продуктивність праці в промисловості і сільському господарстві.

Весь комплекс соціально-економічних і морально-політичних причин викликав стихійне обурення населення столиці, підтримане армією і опозицією.

14 лютого 1917 відкрилася сесія Державної думи, остання в її історії. У цей день робочі рушили до центру міста з антивоєнними демонстраціями і гаслами "Д" лій війну! »І« Хліба! ». Відбувся мітинг робітників і студентів.

23 лютого в Міжнародний день робітниць за призовом ЦК і Петроградського комітету більшовиків застрайкували робітниці фабрик Виборзькій боку, до них приєдналися робітники чоловіки. Забастовало до 130 тис. Чоловік, більше 30% всіх робітників.

У наступні дні число страйкарів перевищила 200 тис. Осіб.

26 лютого Микола II, отримавши доповіді про події в столиці, наказав командувачу військами Петроградського округу припинити безлади. Днем офіцери наказали стріляти. З'явилися вбиті та поранені

27 лютого в одній з Волинського полку солдати вбили офіцера, покинули казарму. 20 тис солдатів приєдналися до натовпам робочих. Страйкували 80% робочих, на сторону народу до вечора перейшло 67 тис. Чоловік.

До Таврійського палацу підійшла юрба солдатів і робітників. Увечері в Таврійському палаці були створені два органи управління країною: з ініціативи П. Н. Мілюкова - Тимчасовий комітет Державної думи і Петроградський Рада робітничих депутатів.

Лютнева революція носила значною мірою стихійний характер. Діяльність радикальних і опозиційних політичних партій тільки прискорила розвиток подій в столиці і в провінції. Старий режим здав владу в Росії майже без опору.

Вибори в Петрораду в розпал революції дали перевагу есерів і меншовиків. Більшовики виявилися на других ролях.

2 березня на засіданні Петроради було вирішено передати владу буржуазії. Сам же Рада припускав контролювати дії буржуазного уряду і захищати інтереси трудящих.

У той час, коли в Петрограді перемогло повстання народу, Микола II прямував з Ставки до столиці. Його поїзд був зупинений повсталими солдатами і повернувся в Псков.

2 березня він підписав проект маніфесту про зречення від престолу за себе і царевича Алексея.в користь великого князя Михайла. У Петрограді Михайло підписав маніфест про зречення від престолу, доручивши влада тимчасово до Установчих Зборів Тимчасового Комітету Державної думи.

Формально влада в Росії, фактично стала буржуазною республікою, перейшла до Тимчасового уряду.

Охарактеризуйте підсумки і наслідки першої світової війни.

Підсумки першої світової війни носили доленосний характер для всієї історії світу:

Російська імперія припинила існування, внаслідок Лютневої і Жовтневої революцій 1917 р Нова Росія пішла по шляху будівництва радянського держави робітників і селян. Уклавши в березні 1918 р сепаратний Брестський мир з Німеччиною, Радянська Росія вийшла з першої світової війни. При цьому вона втратила права однієї з перемогли Німеччину, Австро-Угорщину, Туреччину країн Антанти.

Війна закінчилася повною поразкою Австро-Угорщини, Німеччини та Туреччини.

У Європі утворилися нові буржуазні держави за рахунок територій, що входили до війни до складу Російської, Австро-Угорської, Німецької та Османської імперій.

Почався переділ колоній і сфер впливу в світі між державами Антанти, США і Японією.

У всіх державах Європи до влади прийшли нові політичні партії і державної реєстрацiї. лідери.

Людські втрати у війні сягнули 10 млн. Убитими і померлими від ран і хвороб, 20 млн. Чоловік поранених і покалічених, а також 10 млн. Чоловік, померлих від голоду та епідемій.

Мобілізація пром-ти на військові потреби засмутила економіку більшості країн світу:

а) Скоротилося виробн цивільних видів продукції.

б) Занепало сільське гос-во. Різко скоротилося поголів'я худоби, особливо коней.

в) Зношене промислове обладнання та залізничний транспорт.

Зубожіння трудящих (зниження зарплати, зростання цін на товари).

Перша світова війна коштувала людству 300 млрд. Рублів, що в 12 разів перевищувало вартість світового золотого запасу і було більше, ніж все національне багатство Англії і Франції, разом узятих. З урахуванням матеріального збитку населенню втрат склав 600 млрд. Рублів золотом або 1/3 матеріальних цінностей усього світу.

Різко збільшилася кількість і зросла якісно військова техніка армії, авіації і флоту. З'явилися нові види і средствап озброєнь.

Військово-промисловий комплекс воюючих держав отримав величезні прибутки.

Під впливом революції в Росії відбулися революції в Баварії та Угорщини, посилився революційний і національно-визвольний рух в залежних і колоніальних країнах.

США стали після першої світової війни найсильнішою державою світу. За роки війни значно зросла пром-ть. США позбулися довоєнних боргів європейських країн. США володіли майже половиною запасу і стали провідною державою в світі по військово-економічним потенціалом і перетворилися на світового кредитора.

Які основні питання розглядали III і IV Госуд. думи?

III Держдума за повний термін розглянула і затвердила 2200 законопроектів, головним чином кошторису відомств та установ. Основними питаннями були аграрний - реформа Столипіна, робочий (страхування), народна освіта, оборонний (військово-морська програма) і національний (обмеження функцій сейму Фінляндії, Введення земств в губерніях Польщі, відділення від неї Холмської губернії та ін.)

Які були функції військово-промислових комітетів, створених в роки першої світової війни?

Функції військово-промислового. комітетів:

посередництво між скарбницею і промисловістю,

розподіл військових замовлень,

регулювання сировинного ринку, забезпечення підприємств сировиною,

регулювання зовнішньої торгівлі (закупівлі зброї і матеріалів, імпорт),

нормування цін на сировину,

регулювання ринку праці,

рішення транспортних проблем. При ВПК були робочі групи, примирливі камери і біржі праці, які займалися соціальними питаннями.

Яка подія послужило приводом для початку першої світової війни?

28 червня 1914 в Сараєво сербським націоналістом Г. Принципом були вбиті з пістолета спадкоємець австро-угорського престолу ерцгерцог Франц Фердинанд і його дружина. Ці постріли послужили детонатором європейського вибуху.

Яка подія в історії першої світової війни називається «Брусиловським проривом»? Яке його значення в ході першої світової війни?

Головною подією 1916 рбуло наступ Південно-Західного фронту, «Брусилівський прорив».

22 травня чотири російські армії перейшли в наступ проти Австро-Угорщини. Найбільшого успіху досягла армія генерала А. Брусилова в Галичині. Нею були зайняті Луцьк, Чернівці, майже вся Буковина. Однак наступ сусіднього Західного фронту затрималося, і Брусилову в кінці липня довелося зупинитися.

Брусилівський прорив позиційного фронту з'явився великим досягненням російського військового мистецтва.

У липні 1916 почалося наступ союзників на Західному фронті, на р. Соммі. На початку боїв франко-англійські війська перевершували німців по живій силі в 4 рази, по важкої артилерії в 5 разів. У цій битві вперше були застосовані гази і танки. Загальні втрати сторін за 5 місяців склали 1,3 млн. Чоловік. В результаті було відвойовано у німців всього 200 кв. кілометрів.

В результаті Брусиловського прориву Південно-Західним фронтом до осені 1916 р за п'ять місяців російські війська просунулися на 60-150 км, було звільнено 25 тис. Кв. кілометрів, взято в полон понад 450 тис. офіцерів і солдатів. Противник втратив 1,5 млн. Убитими і пораненими.

Які зміни відбулися в економіці Росії з початком війни? Як називалися органи управління? Які були їх функції?

З початком війни уряд намагався проводити курс на мобілізацію капіталу і перемогу, почалася перебудова всієї економіки Росії на військові потреби:

Скорочувалася цивільне і зростала військове виробництво. На військових заводах стало працювати 2 млн. Робочих.

Закрилися західні кордони імперії. Торговельні відносини з союзниками по Антанре підтримувалися до 1916 року через Архангельськ і Владивосток.

До 1916 р була побудована Мурманська залізниця, і вантажі, які надходили на Північ, головним чином кам'яне вугілля з Англії, стали перевозити по ній.

Поступово зменшувалися оброблювані площі землі, скорочувався товарообіг.

У червні 1915 році був створений Центральний військово-промисловий комітет для участі в управлінні військової економікою. Основними функціями ЦВПК були:

посередництво між скарбницею і промисловістю,

розподіл військових замовлень,

регулювання сировинного ринку, забезпечення підприємств сировиною,

регулювання зовнішньої торгівлі (закупівлі зброї і матеріалів, імпорт),

нормування цін на сировину,

регулювання ринку праці,

рішення транспортних проблем. При ВПК були робочі групи, примирливі камери і біржі праці, які займалися соціальними питаннями.

У липні 1915 році був створений громадський союз земств і міст «Земгор», к-рому доручалася організація централізованих військових поставок, розподіл замовлень, посередництво між підприємствами і скарбницею. Місцеві ВПК, міські і земські союзи укладали між собою договори і підпорядковувалися центральним.

На вимогу Думи були створені нові госуд. технічні органи - міжвідомчі особливі наради у справах національної оборони, з перевезень, продовольства, палива, біженців.

При думі був утворений Комітет допомоги пораненим

Завдяки заходам з державного регулювання пром-ти виробництво за рахунок оборонних галузей з кінця 1915 продовжувало швидко збільшуватися.

До середини 1916 року в Росії була створена потужна військова економіка. Військові замовлення склали 90% металургії та металообробки, 70% продукції важкої пром-ти. За виробництвом промислової продукції Росія зайняла 3-е місце в світі (після США і Німеччини), обігнавши Англію і Францію.

При цьому Росія замовляла зброю і боєприпаси за кордоном за високими цінами. Всього за час війни було отримано із загальної потреби 30% гвинтівок, 20% гармат і снарядів, 1% патронів.

У травні 1915 р було створено Головний продовольчий комітет і його місцеві відділення.

У листопаді 1916 року в Росії була введена продрозкладка для забезпечення сельхоз. Продуктами армії, флоту, великих міст. Це була надзвичайна економічна міра.

У липні 1916 почалося

дати

У які роки діяли III і IV Державні думи?

III-1.11.1907-1912гг., IV-15.11.1912-25.02.1917гг.

Коли почалася і закінчилася перша світова війна?

15 липня 1914р - 11 листопада 1918 р

Коли утворився Прогрес. блок в IV Держдумі?

Август 1915 р

Коли імператор Микола II зрікся престолу?

2 березня 1917 р

Назвіть дати початку і перемоги Лютневої революції.

23-28 лютого 1917 р

Коли було утворено Тимчасовий уряд на чолі з кн. Г.Є. Львовом?

28 февраля1917г.

Персоналії

Хто був головою IV Держдуми?

Октябрист Родзянко.

Хто очолював «Прогресивний блок» в IV Держдумі?

Мілюков

Хто був головою Центрального військово-промислового комітету в Росії в роки першої світової війни?

Гучков

Хто з великих підприємців входив до складу Часів. уряду?

Терещенко М. І.

Хто очолював Петроградський рада в лютому 1917 р?

Н. С. Чхеїдзе

Хто був верховним головнокомандувачем російської армії напередодні Лютневої революції?

Микола II.

терміни

хутір

- відокремлена садиба з земельним наділом, житловим будинком і господ. будівлями, що знаходиться в приватній влас-ти.

відруб

- цілісний земельний наділ, відрізаний від общинної землі і отриманий селянином у приватну собст-ть в результаті столипінської аграрної реформи.

Госуд. переворот

- одна з форм насильницької зміни влади або різкий поворот політ. курсу в порушення діючих законів.

оборонці

- це ті, хто виступав за захист батьківщини в імперіалістичну війну 1914-1918 років. До них ставилися буржуазні партії, есери, меншовики, соціал-демократичні партії П Інтернаціоналу.

пораженці

- це ті, хто під час першої світової війни виступав за поразку уряду своєї країни, за продовження класової боротьби в період війни, за перетворення війни імперіалістичної у громадянську. На таких позиціях стояли більшовики і нечисленні ліві групи в західноєвропейських соціал-демократичних. партіях.

позиційна війна

- мляві і малорезультативні військові дії з обох сторін на стабільних фронтах великої протяжності з добре укріпленими позиціями і глибоко ешелонованої обороною. Приклад позиц. війни - події на Західному фронті Першої світової війни з кінця 1914 року і на Східному фронті з кінця 1915

селянська громада

- вид сільського колективу, традиційна форма життя і деят-ти селянства в Р. з найдавніших часів. Громада забезпечувала спільне користування орної землею, пасовищами, лісами, відповідала за своєчасну і повну сплату податків кожним її членом ( «кругова порука»), періодично проводила переділи землі між селянськими сім'ями. Ліквідація громади почалася в зв'язку зі столипінської аграрної реформою (1906-1916 рр.)

Військово-промисловий потенціал країни

- матеріальні, виробничі, транспортні, науково-технічні, фінансові та ін. Можливості країни, які можуть бути використані для її оборони і ведення війни.


  • Проанализ. причини і сутність аграрної реформи П. А. Столипіна. Покаж. результати реформи.
  • Охарактеризуйте причини першої світової війни. Які цілі в ході війни переслідували воюючі сторони
  • Проаналізуйте причини і хід Лютневої революції.
  • Охарактеризуйте підсумки і наслідки першої світової війни.
  • Які основні питання розглядали III і IV Госуд. думи
  • Які були функції військово-промислових комітетів, створених в роки першої світової війни
  • Яка подія послужило приводом для початку першої світової війни
  • Яка подія в історії першої світової війни називається «Брусиловським проривом» Яке його значення в ході першої світової війни
  • Які зміни відбулися в економіці Росії з початком війни Як називалися органи управління Які були їх функції