Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


російські правозахисники

Дата конвертації18.11.2018
Розмір9.61 Kb.
Типреферат

Статті в періодичних виданнях так само не викликали нашого інтересу зважаючи на свій поверхневого характеру. Інформація, яка міститься в даних статтях або дублює вищевказані роботи, або дають невірну оцінку діяльності Коні, відносячи його до числа адвокатів, захисників, не зважаючи на, що за період своєї діяльності по лінії судово-прокурорського відомства він жодного дня не працював в якості адвоката і, отже, ніколи не виступав в якості захисника. (2)

З огляду на все це, слід зазначити, що мета даної дипломної роботи проаналізувати багатогранну діяльність А.Ф.Коні по лінії судового відомства, на посаді обер прокурора кримінально-касаційного департаменту Сенату, сенатора і члена Державної Ради, показати його роль в якості головуючого в справі Віри Засулич. Приділити увагу розгляду наукової, суспільної та педагогічної діяльності А.Ф.Коні в роки Радянської влади.

Завдання даного дипломного твори простежити життєвий шлях А.Ф.Коні, показати як йшов процес формування його світогляду, хто впливав на складання його поглядів, моральних ідеалів, якими А.Ф.Коні керувався протягом усього життя; виявити основні напрямки його діяльності.

Для вирішення поставлених завдань велике значення має докладне вивчення джерел, тобто спогадів, листування А.Ф.Коні і людей близьких до нього. Слід зазначити, що літературна спадщина справді величезне: п'ять великих томів широко відомих мемуарів «На життєвому шляху», кілька видань «Судових речей», «Нарисів і спогадів», «Батьки і діти судової реформи», листування з різними діячами. За радянських часів неодноразово видавалися збірники окремих творів А.Ф.Коні, а 1966-1969 рр. Було випущено Зібрання його творів у восьми томах. (1) Це найбільш повне зібрання творів Коні.

Не дивлячись на велику кількість мемуарів самого Коні, в яких вміщено понад 50 його спогадів про зустрічі з літераторами, юристами, державними діячами, артистами і дані прекрасні нариси їх життя і діяльності, про сам Анатолії Федоровича його сучасники залишили мало спогадів, якщо не брати до уваги невеликих журнальних статей К. Чуковського (1), Г.Крижіцкого (2), О.Андрєєвим (3).

Архіви А.Ф.Коні збереглися і знаходяться в хорошому стані. Ще за життя, в 1920 р, він уклав спеціальний договір З Академією наук, за яким його архів призначався Пушкінському дому. Значна частина архіву була передана туди самим Коні, а інша - надійшла вже після його смерті. Особиста бібліотека Анатолія Федоровича так само була передана В Пушкінський будинок, але опис надійшли книг на жаль, не збереглася.

Переходячи до характеристики джерел, потрібно перш за все сказати, що основну допомогу в написанні даного дипломного твори зробили праці самого А.Ф.Коні, багато з яких об'єднані в Зібрання його творів (4). Всі вони дуже цікаві, і тому вимагає окремої анотації.

Так 1 том включає в себе «Нариси і спогади судового діяча», які дають нам уявлення про ті справи які він вів у період своєї прокурорської діяльності. Тут же розміщуються спогади про судових слідчих, про прокурорський нагляд і, що особливо цікаво спогади про товаришів по службі. Багато з нарисів увійшли в задумані ним видання, що вийшли під загальним найменуванням «На життєвому шляху» (1).

Величезну допомогу в написанні даної роботи надали «Спогади про справу Віри Засулич» розміщені у 2-му томі Зібрання творів. Це, мабуть, одне з найперших і одночасно останніх мемуарних творів А.Ф.Коні. Перший варіант цих спогадів розпочато, мабуть ще в 1878 році, але позначений 1884-1885 рр., А переписаний для друку 1904 році. Редагування твори почасти тривало і в середині 1920 - років, тоді ж було написано вступ. «Спогади ...» висвітлюють хід судового процесу, в них поміщені «Резюме голови суду А.Ф.Коні» (2), мови обвинувача і захисника, а так само звіт про хід процесу, витягнутий з газет. (3)

У 3-й том входять «Судові промови (1868-1888)», а так само робота «За наступні роки» в них опубліковані обвинувальні промови, керівні настанови присяжним, касаційні висновки, які відкривають перед нами прекрасного судового оратора А.Ф.Коні , показують його літературну силу, відповідальність і повага навіть до ворогів.

Шостий і сьомий том Зібрання творів являють собою історико-літературні твори. Вони показують широку панораму Петербурзького і Московського університетів початку шістдесятих років, намальовану автором в нарисах «Із літ юності і старості» (1), зображують його ідейні шукання того часу, визначили на все життя його ідейний і моральний вигляд. Тут же він ділиться спогадами про письменників А.Ф, Вельтманом і І.І.Лажечнікове. Представлені статті дають можливість визначити особу самого автора.

Склад восьмого тому особливо цінний, тому що включає в себе 266 листів, що охоплюють період 1868-1927 рр. У листах Коні і його кореспондентів відбилися найважливіші події російської суспільно-політичної та літературної життя протягом семи десятиліть. Різнобічні за своїм змістом, вони представляють собою докладний літопис, фіксуючу все більш-менш значні явища епохи, викладені й інтерпретовані автором відповідно до його поглядами. У томі більш-менш рівномірно відображені всі етапи багатогранної діяльності Коні, а так само виділені основні і найбільш істотні моменти відносини Коні з сучасниками, що безсумнівно було важливо для написання даного дипломного твори.

Дуже важливим джерелом є п'ятитомне видання «На життєвому шляху» в якому А.Ф.Коні описує свої дитячі роки навчання в гімназії (1), «малює» чудові портрети своїх учителів і близьких знайомих.

Поряд зі спогадами А.Ф.Коні вельми цікаві спогади про нього К. І. Чуковського (2), А.В.Луночарского93), які дають уявлення про те, чим жив Анатолій Федорович в роки Радянської влади.

Окремі аспекти життя і діяльності А.Ф.Коні добре змальовані в двох спеціально присвячених йому збірниках, виданих у зв'язку з його 80-річчям (1) і першою річницею з дня смерті (2).

Літературна спадщина А.Ф.Коні, як уже говорилося, величезне і багатогранно. Тут і блискучі літературні портрети класиків російської літератури, і влучні замальовки чиновного світу царської Росії, і вдалі характеристики судових діячів того часу і твори филосовско-морального характеру. Всі вони воскрешають образ минулого, і є істотною частиною культурної спадщини Росії.

У першому розділі даної роботи зроблена спроба простежити як йшов процес формування світогляду А.Ф.Коні. З цією метою розглянуто питання про вплив на складання переконань А.Ф.Коні його сім'ї і, перш за все, батька, навчання в гімназії та університету, проблем пов'язаних з його першою науковою працею.

У другому розділі розглянуті питання, пов'язані з тим же як А.Ф.Коні на практиці реалізував свої переконання, ідеали, принципи життя, для чого були вивчені в тій мірі, наскільки це дозволяли джерела, література і формат дипломної роботи його періодична діяльність на вищих державних постах.

Структура третього розділу дещо відрізняється від двох перших. У ній ми висвітлюємо педагогічну діяльність А.Ф.Коні в роки Радянської влади і показуємо останні роки його життя.

висновок

В одному з численних листів А.Ф.Коні так оцінював свій життєвий шлях: «Все моє життя пройшла на службі правовим і моральним інтересам російського народу, і ніякі особисті або корисливі міркування ні разу не змусили мене відступити від прийнятого напрямку».

Анатолій Федорович Коні прожив 83 роки (1844-1927). Почавши працювати секретарем прокуратури Московської судової палати, він досяг поста сенатора і члена Державної ради. У роки Радянської влади він був професором багатьох вузів, вважався кращим лектором У Ленінграді. У його житті переплелися, і успіхи, і негаразди, і невдачі, але він завжди захищав свою справу, боровся зі злом і захищав добро.

Анатолій Федорович написав прекрасні спогади про минуле Росії, про сотні людей зустрічалися на його шляху. На жаль, про нього самого залишено не надто багато спогадів, та й ті носять уривчастий характер. І все ж вони разом зі спогадами самого А.Ф.Коні можуть дати досить повне уявлення про талановитого російською юриста і про те оточенні, в якому він жив і працював.

Два кризових моменту, два «зоряних» вчинку припали на велике життя Анатолія Федоровича Коні. Перший з них - справа Віри Засулич, другий - непохитний вибір між минулим і майбутнім. У першому «зоряний час» Коні протиставити себе влади, виконуючи свій обов'язок, за що піддався опалі з боку можновладців. Другий «зоряний час» його зовсім інший він сам прийшов до цієї влади і запропонував себе, свої знання в її розпорядження.

А.Ф.Коні ніколи не сходив зі свого «острівця» законності і права, ніколи не втомлювався нести «вогонь» правди, справедливості і культури в народ і суспільство.

У даній роботі були розглянуті і вирішені постановлені завдання, в результаті чого можна зробити висновок, що сформований в дитячі роки, роки навчання в гімназії та університеті світогляд А.Ф.Коні згодом в слово-образ, слово-думка яке відігравало величезну першорядну роль його життя, в тому, що він називав «шостим почуттям-почуттям совісті».

Він жив на межі епох, в зміну культур, соціальних підвалин ... Ішов корінням в минуле і нерозривно був з ними пов'язаний. Але і прийдешні покоління чимало почерпнуть з того, що освітлено його видатним словесним даром.

Наскільки вдалося вирішити поставлені завдання проблеми, судити важко, але було докладено багато зусиль, щоб дослідити її більш повно, спробувати уявити, розглянути тему в яскравих живих фарбах.

Чесність, мужність, стійкість, твердість Анатолія Федоровича Коні служили і будуть служити прикладом для нащадків.

Тема вимагає, звичайно уваги і, безсумнівно подальшого ретельного вивчення.