Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Росія на рубежі століть

Скачати 22.07 Kb.
Дата конвертації14.10.2018
Розмір22.07 Kb.
ТипКонтрольна робота

Росія на рубежі століть
Контрольна робота

«Росія на рубежі XX-XXI століть»

Ввеяденіе

Наша робота присвячена вивченню історії Росії рубежу XX-XXI століть, тобто історичного періоду який ще безпосереднім чином пов'язаний з сучасністю.

Рубіж століть багато в чому знаковий для нашої країни період. У 1991 році припиняє своє існування Радянський Союз - одна з двох супердержав XX століття, закінчується холодна війна, а безпосередньо в самій Росії починаються процеси соціально-економічної і політичної трансформації, які відбилися напевно на кожному з громадян Росії.

Події жовтня 1993 року, Економічні реформи першої половини 90-х років, військовий конфлікт на Північному Кавказі, криза 1998 року, оновлення та реформація економіки Росії початку 2000-х років, повернення в країні статусу супердержави в очах світової спільноти, економічна криза, що почалася в 2008 році і не в повній мірі завершений і зараз, - ось лише неповний список знакових подій цього історичного етапу

Вивчення історії Росії рубежу XX-XXI століть дозволить нам, в цілому, глибше зрозуміти ті соціально-економічні та політичні процеси які відбуваються в сучасній внутрішньої і зовнішньої політики Росії в даний час. Цим визначається актуальність нашої роботи.

Для вирішення основної мети - вивчення знакових подій в історії Росії на зламі століть, ставляться такі приватні задачі:

- вивчити радикальні економічні реформи на початку 1990-х рр .;

- зрозуміти соціальні наслідки форсованого переходу до ринкової економіки;

- простежити основні тенденції взаємин Росії з країнами СНД;

- виявити основні проблеми Росії, що стали перед нею в процесі її інтеграції в світову спільноту (зокрема вивчити аспекти взаємин Росії з НАТО, ЄЕС, країнами азіатсько-тихоокеанського регіону;

- оцінити основні перспективи розвитку Росії в XXI столітті.

Справжні завдання формують структуру нашої роботи, яка складається з вступу, основної частини (що складається з п'яти пунктів), висновків та списку використаної літератури.

1. Радикальні економічні реформи на початку 1990-х років

Вектор розвитку Росії на рубежі двох століть, був багато в чому заданий тими економічними перетвореннями (часом радикальними) які мали місце бути на початку 90-х років XX століття. Ознайомимося з ними докладніше.

Економіка Радянського Союзу була яскраво вираженою сировинної спрямованості. Планова система народного господарства, активна і визначальна роль держави в економіці вели як до позитивних результатів, так і до негативних [1]. Останні тенденції особливо взяли гору в кінці 80-х років XX століття, коли в Радянському Союзі почалася так звана «перебудова».

Економіка Радянського Союзу опинилася в глибокій кризі. Дії держави по вирішенню цієї ситуації були мінімальні і обмежувалися штучним обмеженням інфляційних процесів, залученням кредитів, збільшенням експорту природних ресурсів. Такі дії не знімали навислих над економікою держави проблем, а лише відтягували їх дозвіл [2].

У червні 1991 року РРФСР прийняла декларацію про незалежність, а в кінці цього року Радянський Союз припинив своє існування. Суверенна Росія виявилося в перші місяці своєї незалежності в стані глибокого економічного колапсу, вийти з якого, на думку людей які виявилися «біля керма» російської економіки було можливо тільки радикальними економічними перетвореннями, які зачіпали самі основи склалася в Радянському Союзі економічної системи.

1 січня 1992 року новий уряд Російської Федерації було скасовано регулювання цін державою. Фактично відразу дала про себе знати, так звана «прихована» інфляція, яка перейшла в гіперінфляцію. Позитивним аспектом цієї реформи було те, що фактично відразу було ліквідовано дефіцит споживчих товарів, так як в дію ввелись одвічний економічний закон «попиту та пропозиції».

Ці події, які в даний час оцінюються, в цілому, як антиконституційні (з боку чинного Президента Росії Бориса Єльцина) [3], закінчилися прийняттям нової Конституції в грудні 1993 року, яка, в цілому, закріплювала положення речей де-факто склалася з жовтня 1993 року, і створили необхідну нормативну базу для проведення нових економічних реформ.

У першій половині 90-х років більшість підприємств, які до цього перебували в народній власності, було денаціоналізувалася шляхом, так званої приватизації, а також через ряд заставних аукціонів. Ці дії створили основу для розвитку дрібного, середнього і великого бізнесу, проте не змогли вирішити всі економічні проблеми держави, а також зменшить державний борг Росії.

Як наслідок часткового вирішення проблем, в серпні 1998 року стався обвал курсу рубля по відношенню до основних світових валют. Криза 1998 року призвела до дефолту - відмови Російської держави від погашення ряду своїх міжнародних і внутрішніх зобов'язань і, як наслідок призвело до збільшення економічного становища більшості громадян.

У той же час відзначимо, що падіння курсу рубля підвищило конкурентоспроможність Російської економіки, що дало позитивні тенденції для розвитку російської економіки на початку 2000-х років (з цього періоду спостерігається стійке економічне зростання, аж до 2008 року).

В сучасній історіографії по різному оцінюються підсумки радикальних економічних реформ початку 90-х років. Безперечно, що ці реформи вкрай критично оцінювалися населенням Росії як в 90-ті роки, так і з позиції сучасної ситуації. Ці реформи привели до крайньої поляризації суспільства, а також до ряду проблем соціального та політичного характеру.

Як приклад однієї з крайніх точок зору та розглянуте питання, наведемо точку зору петербурзького історика, доктора наук Ігоря Фроянова [4], викладену ним у монографії «Падіння в безодню», а також в ряді інших публікацій. Вчений на підставі аналізу великого фактологічного матеріалу оцінює розглянуті нами реформи в якості злочину проти народу Росії.

Як інший полюса зору можна навести роботи сучасних економістів, які не заперечуючи, багато в чому негативний характер наслідків реформ для більшості населення, проте доводять, що дії російських реформаторів (Е. Гайдар, А. Чубайс) були єдиним виходом з тієї економічної ситуації, яка склалася в економіці Радянського Союзу в останній період його існування [5].

В цілому можна зробити висновок, що реформи початку 90-х років мали як позитивні, так і негативні сторони - вони привели з одного боку до крайнього зубожіння населення країни в 90-і роки, а інший заклали основу для економічного зростання, що спостерігається в Россі протягом 2000-х років.

2. Соціальні наслідки форсованого переходу до ринкової економіки

У попередньому викладі ми коротко розглянули основні економічні перетворення, що мали місце бути в економіці Росії в 90-і роки ХХ століття. Одним з висновків нашої роботи було положення про те, що зазначені реформи безпосереднім чином відбилися на соціальних аспектах розвитку російської держави і суспільства [6].

Перше наслідок, про який ми вже згадували - це тотальне зубожіння населення. Висвітлюється воно в тому, що реальна купівельна спроможність, наприклад, впала, в порівнянні з Радянським періодом в декілька разів.

Звернулися або ліквідовувалися безліч державно-проектів, що фінансуються які реалізовувалися в Радянському Союзі. Особливо це актуально для таких бюджетних галузей економіки як освіта, охорона здоров'я, соціальний захист. Ситуація в цих галузях багато в чому була катастрофічна.

Ще один наслідок переходу до ринкової економіки - це корінна ломка свідомості росіян. У нових економічних умовах на допомогу з боку держави розраховувати не доводилося, і населення Росії був змушений вчитися виживати в прямому сенсі цього слова.

Негативні наслідки ринкових реформ прямим чином позначилися і на демографічній ситуації в Росії. починаючи з 1991 року в Росії йде природний спад населення, яка не вичерпала себе і на сучасному етапі розвитку (незважаючи на ряд позитивних тенденцій, які спостерігаються в другій половині 2000-х років).

Ще один аспект, на якому варто зупинитися - це так звана маргіналізація суспільства і поява таких проблем, про які в Радянському Союзі або вважали за краще не говорити, або вони були відносно неактуальні. В першу чергу ми говоримо про наркоманію, зростанні злочинності (в тому числі і організованою), алкоголізмі, появи так званих «бомжів» і т.д. і т.п.

Відмінною рисою соціального розвитку Росії цього періоду стає і той факт, що значна кількість людей, які відносяться до інтелігенції - вчителі, лікарі виявилися в економічному плані або за межею бідності, або дуже близько від неї.

В цілому, оцінюючи соціальні наслідки ринкових реформ, можна стверджувати, що в цьому плані вони мали негативний характер. У Росії з'явилися деякі тенденції, які до початку 90-х років були для неї неактуальні.

3. Взаємовідносини Росії з країнами СНД


Ще один значимий аспект для історії Росії на зламі століть - це її взаємини з країнами СНД.

Як відомо, Радянський Союз був федерацією 15 республік, однак роль і місце Української РСР в цьому державно освіті була абсолютно особливою. Почнемо з того, що столиця СРСР розташовувалася в столиці Української РСР - місті Москва. Радянський Союз, для багатьох іноземних держав асоціювався саме з Росією.

Наприклад, в західному громадській думці було широко поширена точка зору про те, що СРСР - це свого роду продовження Російської імперії, причому республіки в його складі представлялися досить безправними, формальними утвореннями.

Така точка зору набула поширення також і в націоналістичних колах республік Радянського Союзу в кінці 80-х років. Це було викликано з тим, що багато негативні моменти в історії Радянського Союзу - масові репресії 30-х років, депортація цілих народів 40-х і так далі в свідомості жителів Радянських республік, багато в чому асоціювалися саме з Росією.

Проаналізуємо аспекти взаємин Росії з країнами СНД.

Отже, СНД був створений 8 грудня 1991 року шляхом підписання главами Української РСР, БССР, УРСР, «Угоди про співдружність Незалежних держав» (Біловезька угода). Цей же документ, фактично припиняв існування СРСР.

Протягом грудня 1991 року до документа приєдналися ще 8 держав.

В цілому, відносини Росії і держав колишнього СРСР були досить непростими. У перші роки вони «затьмарювалися» розділом власності і військового потенціалу колишнього Радянського Союзу.

Не останню роль у формуванні відносин Росії зі своїми партнерами по СНД грали також численні етно-конфесійні конфлікти в ряді республік. Росія, в більшості випадків намагалася підтримувати своїх «співвітчизників» і в ряді випадків вводила свої війська на території нових незалежних держав (найбільш показові приклади - Абхазія, Придністров'я). Це, в ряді випадків розглядалося главами незалежних держав як продовження якоїсь «імперської» політики Росії, її прагненням відновити кордони колишнього Радянського Союзу і так далі.

Однак не ці міркування, в цілому, стали визначальними в нових взаємовідносинах.Інфраструктура Радянського Союзу, в цілому, створювалася як певна спільнота, не розділена внутрішньо межами. Після розвалу СРСР багато об'єктів інфраструктури, значимі для економічного розвитку певних регіонів, виявилися за кордоном. Такий стан вимагало економічної інтеграції колишніх Радянських республік, на взаємовигідній основі. Як позитивні приклади такої інтеграції можна навести угоду про створення Союзної держави Росії-Білорусі, укладену в 1996 році, а також угоду про митний союз між Росією, Казахстаном і Білоруссю укладену дещо пізніше - в 2000-х роках. Відносини між цими державами, в цілому будуються на паритетній основі.

Непростими, довгий час залишалися відносини Росії з Україною. Захмарювалися вони спорами про територіальну приналежність Криму, про Чорноморський флот, про газове питання. Однак в останні місяці ці відносини також придбали позитивну динаміку.

Окремо зупинимося на взаєминах Росії з закавказькими республіками. З Азербайджаном ці відносини, в цілому, були рівні, з Вірменією - союзницькі, а з Грузією доходили до відверто ворожих. Події серпня 2008 року, коли Грузія намагалася військовим шляхом повернути де-факто опинилися поза її юрисдикції території Південної Осетії і Абхазії призвели до військового конфлікту на Північному Кавказі. Після цих подій дипломатичні відносини між Росією і Грузією виявилися перервані, і Грузія вийшла зі складу СНД.

В цілому, можна відзначити, що відносини Росії з державами-членами СНД складалися непросто і виявилися схильні до цілого комплексу політичних, культурологічних та економічних факторів. У той же час відзначимо позитивну динаміку відносин Росії з її найбільшими сусідами - Білоруссю, Україною, Казахстаном.

4. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство


У цій частині нашого викладу ми вивчимо комплекс питань, пов'язаних з входженням України у світове співтовариство [7].

Росія (РРФСР) до 1991 року, практично не була учасником міжнародних відносин і формально не входила навіть в ООН (на відміну від, наприклад, Білорусії і України).

Набуття Росією незалежності, вступ її в ООН, ринкові реформи російського керівництва початок 90-х років - все це з певною гостротою поставило питання про інтеграцію України у світове співтовариство.

Обумовлено це було цілою низкою чинників. Розглянемо їх докладніше. У 90-х рр. відбулися великі зміни в географічній спрямованості зовнішньоторговельних зв'язків Росії.

Відмова в початку 90-х рр. від ідеологічних критеріїв при виборі зарубіжних партнерів, децентралізація зовнішньоекономічної діяльності в Росії і зростаюча участь приватного капіталу у зовнішньоторговельних операціях спричинили за собою різке зростання частки розвинених країн і різке зниження питомої ваги партнерів по колишньому Раді економічної взаємодопомоги у зовнішньоекономічних відносинах Росії.

В даний час Західна Європа, особливо Європейський Союз, США і Японія займають провідне місце в торгових, інвестиційних і науково - технічних зв'язках Росії. Ці ж країни є найбільшими зовнішньоторговельними кредиторами Росії і важливим джерелом інших фінансових надходжень.

Однак, Росія виявилася слабко залучена в міжнародну кооперацію виробництва, торгівлю послугами, міжнародну міграцію капіталу у формі прямих інвестицій, а також в міждержавній науково-технічний і інформаційний обмін.

Економіка країни виявилася залежною від експорту вузького кола товарів, перш за все паливно-сировинної групи, а також від імпорту багатьох споживчих товарів. Ступінь її відкритості перестала відповідати внутрішнім можливостям Росії, масштабам і глибині проблем, що стоять перед нею.

Для зміни зазначеної ситуації значущою виявляється проблема інтеграції України у світове співтовариство і господарство.

Найбільш значимий інструмент такої інтеграції - вступ Росії до СОТ.

Влітку 1995 року почалися активні переговори про приєднання Росії до СОТ. До початку 1998 р завершився інформаційний етап переговорів. Він полягав в ознайомленні країн-членів СОТ з системою зовнішньоторговельного режиму Росії і іншими сторонами економічної системи країни, що мають значення для приєднання до СОТ.

Переговори про приєднання Росії до СОТ породили багато питань в торгових і промислових колах країни:

Що отримає Росія, приєднавшись до СОТ?

Чи зможе вона реалізувати вигоди і переваги, які може дати цей крок, або перш за все виявиться перед лицем зв'язаних зобов'язань?

Яке значення матиме цей крок для розвитку економіки країни і її законодавчої бази?

Однозначної відповіді на ці питання дано не було і це стає ще одним фактором, через який Росія і по сей день неї вступила в СОТ.

Процеси інтеграції в Росії в політичні міжнародні структури відбувався набагато легше. У світовому співтоваристві, в цілому, не обговорювалася велика роль Росії в сучасному світі. Виходячи з цього, Росія була залучена в якості повноправного члена багатьох організацій, в тому, числі і наприклад в клуб «великої вісімки» - спільнота найбільш економічно розвинених країн світу, член АСЕАН, БРІК і т.д.

Таким чином, можна зробити висновок, що Росія, в цілому, проводить активні переговори з метою інтеграції в світову спільноту. Політичні результати цієї діяльності поки вище, так як вступ Росії, наприклад в СОТ, фактом ще не стало. Однак це не заважає Россі будувати партнерські і взаємовигідні економіко-політіческскіе відносини з країнами Європи, Північної Америки та Азіатсько-тихоокеанського регіону.

5. Перспективи розвитку Росії в XXI столітті


Отже, Росія вступила в двадцять перше століття в новій якості - в якості незалежного, федеративної держави з ринковою економікою. Оцінимо перспективи Російської Федерації в поточному столітті.

На наш погляд, Росія буде займати досить значиму роль в світовій економіці і політиці. Пов'язано це з низкою об'єктивних факторів, які ми позначимо.

По-перше, Росія - це найбільша держава світу, з величезним ресурсним потенціалом. Роль Росії як постачальника енергетичних ресурсів, за оцінками фахівців, буде тільки зростати. Крім того наявна ресурсна база дозволяє вести Російської федерації безліч економічних проектів, важливих в контексті всієї світової господарства.

По-друге Росія - це значимий суб'єкт міжнародної політики. Вона є постійним членом Ради безпеки ООН, з правом Вето, а також членом безлічі впливових міжнародних організацій - СНД, АСЕАН, БРІК. Позиції Росії в цих організацій дуже сильні;

По-третє Росія - це військова держава світового значення. Військовий потенціал Росії, атомну зброю, яке є у Росії, апріорі робить її значущим гравцем світової політики. Крім того, Росія користується історично-обумовленим авторитетів в різних світових регіонах, що робить її партнером при вирішенні різного роду регіональних конфліктів.

По-четверте необхідно відзнач дуже високу роль і вплив Росії на просторі колишнього СРСР. З більшістю держав - колишніх членів СРСР, Росію пов'язують активні економічно зв'язку і загальна інфраструктура.

По-п'яте відзначимо економічний потенціал Росії, який став проявлятися в 2000-і роки, коли економіка Росії визнавалася однією з найбільш активно-розвиваються. У дужках можна сказати, що можливий вступ Росії до СОТ, а також інші інтеграційні процеси, які відбуваються бути в даний час, дозволять Россі в перспективі займати набагато більш значуще місце в світовому господарстві.


висновок


Тепер, на підставі поставлених нами цілей і завдань, підведемо основні висновки нашої роботи.

Отже, кордон століть багато в чому знаковий для нашої країни період. У 1991 році припиняє своє існування Радянський Союз - одна з двох супердержав XX століття, закінчується холодна війна, а безпосередньо в самій Росії починаються процеси соціально-економічної і політичної трансформації, які відбилися, напевно, на кожному з громадян Росії.

Вектор розвитку Росії на рубежі двох століть, був багато в чому заданий тими економічними перетвореннями (часом радикальними) які мали місце бути на початку 90-х років XX століття. В цілому, реформи початку 90-х років мали як позитивні, так і негативні сторони - вони привели з одного боку до крайнього зубожіння населення країни в 90-і роки, а інший заклали основу для економічного зростання, що спостерігається в Россі протягом 2000-х років .

Відзначимо, також, що зазначені економічні реформи безпосереднім чином відбилися на соціальних аспектах розвитку російської держави і суспільства. В цілому, оцінюючи соціальні наслідки ринкових реформ, можна стверджувати, що в цьому плані вони мали негативний характер. У Росії з'явилися деякі тенденції, які до початку 90-х років були для неї неактуальні.

Коротко охарактеризувавши, таким чином, внутрішню політику Росії зазначеного історичного періоду, ми перейшли до розгляду її зовнішньої політики. Вони розвивалися виходячи з двох пріоритетів. До першого відносили відносини Росії з країнами СНД, до другого проблеми інтеграції України у світове співтовариство. Основні висновки тут такі:

- відносини Росії з державами-членами СНД складалися непросто і виявилися схильні до цілого комплексу політичних, культурологічних та економічних факторів. У той же час відзначимо позитивну динаміку відносин Росії з її найбільшими сусідами - Білоруссю, Україною, Казахстаном.

В цілому, можна зробити висновок, що, на наш погляд, Росія буде займати досить значиму роль в світовій економіці і політиці. Пов'язано це з низкою об'єктивних чинників.

Список використаної літератури

1. Владимирова О.В. Історія Росії в XX-XXI століттях (1941-2009). - М .: Звістка, 2010. - 383 с.

2. Геннадиев В.К. Росія в 90-і роки XX століття. Огляд соціально-економічної історії. - М .: АСТ, 2004. - 230 с.

3. Петраков Н., Перламутров В.В. Росія - зона економічної катастрофи // Питання економіки. - 1996. - №3. - С. 65-72.

4. Лі В.Ф. Росія і світова спільнота в умовах глобалізації // Вітчизняна історія. - №5. - 2003. - С. 24-35

5. Фроянов І.Я. Занурення в безодню. СПб: Пітер, 2000. - 560 с.


[1] По: Петраков М., Перламутров В.В .. Росія - зона економічної катастрофи // Питання економіки.-1996.- № 3. - С. 65-72.

[2] Фроянов І. Я. Занурення в безодню. СПб: Пітер, 2000. С. 56.

[3] Фроянов І. Я. Занурення в безодню. СПб: Пітер, 2000. С. 156.

[4] Фроянов І. Я. Занурення в безодню. СПб: Питер, 2000.

[5] Геннадиев В.К. Росія в 90-і роки XX століття. Огляд соціально-економічної історії. - М .: АСТ, 2004. - 230 с.

[6] Дані наводяться за: Петраков М., Перламутров В.В .. Росія - зона економічної катастрофи // Питання економіки.-1996.- № 3. - С. 65-72.

[7] Наводиться по: Владимирова О.В. Історія Росії в XX-XXI століттях (1941-2009). - М .: Звістка, 2010. - 383 с.


  • 2. Соціальні наслідки форсованого переходу до ринкової економіки
  • 3. Взаємовідносини Росії з країнами СНД
  • 4. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство
  • 5. Перспективи розвитку Росії в XXI столітті