Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Росія після першого Лютневої революції. Жовтень 1917 г. Перші перетворення радянської влади

Скачати 11.82 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір11.82 Kb.
Типпитання

Росія після першого Лютневої революції. Жовтень 1917 г. Перші перетворення радянської влади

Росія після першого Лютневої революції. Жовтень 1917 року і перші перетворення радянської влади. Громадянська війна і інтервенція (березень 1917-1920 рр.).

Проаналізуйте причини криз Тимчасового уряду і їх наслідки.

Перший криза виникла навесні 1917. Причиною кризи стало питання про війну. Петрораду прийняв рішення: продовжити війну, вимагати від уряду почати переговори про мир "без анексій і контрибуцій". Міністр закордонних справ Мілюков на противагу цим документом опублікував міну до союзним державам із запевненням союзників про виконання всіх колишніх зобов'язань Росії. У ноті ні слова не говорилося про прагнення до миру без анексій і контрибуцій. Країною прокотилася хвиля невдоволення, відбулися масові демонстрації. Наслідки: з уряду вийшли Мілюков і Гучков; було прийнято рішення про формування коаліційного уряду, до якого увійшли меншовики та есери.

Відсутність достатньої підтримки Тимчасового уряду в народі, невдача наступу на фронті, вихід кадетів з уряду через незгоду з діями Керенського по відношенню до України (він пішов, як вважали кадети, на неприпустимі поступки Раді) - все це викликало урядову кризу літа 1917. 3 липня солдати 1-го кулеметного полку організували потужну збройну демонстрацію. До них приєдналися прибули з Кронштадта матроси. Під час збройної демонстрації загинуло близько 400 чоловік робітників, солдатів, козаків, мирних жителів. Наслідки: почалося наступ на більшовиків (був відданий наказ про арешт Леніна; були закриті більшовицькі газети, заборонені мітинги і збори); в діючій армії були заборонені мітинги, введена смертна кара за військові злочини; сталася відставка 5 міністрів, в тому числі голови кабінету Г.Є. Львова.

Які причини і політичні наслідки виступу Л.Г. Корнілова?

Так як і другий коаліційний уряд виявився нежиттєздатним, то в рядах великих земельних власників, промислових і фінансових колах, генералітеті міцніло переконання в необхідності встановлення жорсткої військової диктатури. На пост диктатора був обраний генерал Корнілов. Наслідки: сильно зміцнили свої позиції більшовики, зросло їх вплив у народі; піднявся авторитет рад, пожвавилася їх діяльність; помірні соціалісти перейшли на більш ліві позиції; посилилися розбіжності всередині партій меншовиків та есерів; праві сили в результаті поразки заколоту були серйозно ослаблені, по суті деморалізовані; посилився розвал армії, пожвавилася діяльність армійських комітетів.

Які причини перемоги більшовиків у жовтні 1917 р?

а) Крайня гострота класових протиріч ускладнювала досягнення угод між імущими класами та працівниками. Буржуазія не була готова йти на поступки трудящим

б) Практика показала неспроможність і політичну недосвідченість буржуазії і дрібнобуржуазних демократів, їх нездатність реалізувати реформістські можливості.

в) Буржуазія продемонструвала схильність до авторитарних методів управління, що особливо яскраво проявилося після липневих подій. Вона явно хотіла встановлення військової диктатури, активно діяла в цьому напрямку.

г) Есери і меншовики дискредитували себе участю в Тимчасовому уряді.

д) Підтримка більшовиків армією (15 млн. чол.)

е) Жорстка дисципліна більшовицької партії і суттєва роль Леніна.

Охарактеризуйте економічну політику Тимчасового уряду (в області промисловості, сільського господарства, фінансів)

Економічна політика: контроль за пр-ом і розподілом; держ. монополія на хліб і цукор; введення сухого закону; введення огранич. на прибуток.

Аграрний пит. повинен був вирішиться заснував. зібр.

Чернов: 1) частичн. відчуження приміщ. землі і розподіл. кр-ам 2) закон про купівлю-продаж землі 3) залучення за розбій

Фінансова політика. Вр. прав. не змогло переломити дефіцит бюдж. Збільшення непрямого податку, повів. прибуткового готівка. з заможних верств. Позика свободи в березні 1917: країна в небезпеці, допоможіть, хто скільки може. Емісія грошей.

Проаналізуйте причини і зміст політики «воєнного комунізму».

Політика "воєнного комунізму" складалася поступово в ході розвитку подій громадянської війни. Ці заходи були викликані екстремальними умовами, крайньою потребою, розоренням і війною. Ця політика одночасно включала в себе систему заходів з військового захисту революції, і спосіб соціальних перетворень, і політичну систему суспільства в тісному їх взаємозв'язку. У систему заходів входили: продрозкладка, націоналізація не тільки великої, а й середньої, дрібної промисловості, заборона торгівлі, ринку, згортання грошового обігу, натуралізація зарплати, зрівнялівка, мілітаризація економіки і трудова повинність, сувора централізація і регламентація життя, військово-наказовому система керівництва суспільством.

Охарактеризуйте цілі, програму та причини поразки білого руху.

Головною метою білого руху була ліквідація Радянської влади і заміна її Установчими зборами.

Положення програм білого руху.

Знищення більшовицької анархії

Правовий порядок (створення нар.собраній)

Єдина і неподільна Росія

Негайно приступити до зем.реформе (але нічого конкретного)

Програма носила дуже загальний характер.

Причини поразки білої армії.

Імідж був зіпсований у зв'язку зі співробітництвом з іноземними інтервентами

зусилля більшовиків

У більшовиків була сильна соц.опора

Контроль над центрами більшовиками

Білий рух було розрізнено на околицях

факти

Чиї інтереси висловлювали: тимчасовий уряд, поради?

Тимчасовий уряд виражало інтереси вищих верств суспільства, а також заможних селян і кваліфікованих робітників. Поради висловлювали інтереси в першу чергу робітників, також селян і солдатів.

Який був партійний йсостав Установчих зборів? Які наслідки мав його розгін?

Більшість в Установчих зборах отримали есери, потім йшли більшовики, кадети, меншовики, різні націоналістські партії і т.д. Розгін Установчих зборів означав відмову правлячих партій від громадянського миру, курс на розгортання громадянської війни. Це показало, що більшовики не були прихильниками компромісу з іншими соціалістичними партіями.

Яке значення і наслідки мало підписання Брестського миру?

Значення Брестського миру - вихід Росії з війни. Наслідки: втрата Росією величезній території з населенням понад 56 млн. Чоловік, великим промисловим виробництвом і розвиненим с / г; поглиблення розколу всередині партії більшовиків; крах двопартійної системи (вихід есерів з уряду); Брестський мир скомпрометував російську революцію в очах революційних сил Заходу; спровокував Антанту на інтервенцію в Росію.

Перерахуйте основні економічесіке і політичні перетворення, провдення радянською владою з жовтня 1917 р по березень 18 г.

Політичні перетворення: вищим законодавчим, розпорядчим і контролюючим органом в період між з'їздами рад став ВЦВК; центральним органом державного управління став Раднарком; був створений ВЧК для боротьби з ворогами революції, саботажниками, класовими противниками; створення регулярної Червоної армії; "Декларація прав народів Росії" (рівність і суверенність народів Росії; скасування всіх нац. І національно-релігійних привілеїв і т.д.); "Декларація прав трудящого і експлуатованого народу" до прийняття конституції грала її роль (Росія оголошувалася республікою рад робітничих, солдатських і селянських депутатів; ліквідація станів і зрівняння в правах усіх громадян, а також відділення церкви від держави, скасування приватної власності і т.д. см. ек.пр-ия). Економічні перетворення: ліквідація поміщицького землеволодіння і безкоштовне наділення селян землею за споживацько-трудовою нормою; введення робітничого контролю на підприємствах; створення ВРНГ (організація народного господарства і фінансів, об'єднання діяльності центральних і місцевих установ, фабзавкомів і профспілок в області економіки); націоналізація Державного і приватних банків, декрет про анулювання іноземних позик; націоналізація провідних галузей економіки.

Як називався перший єдиний державний перспективний план розвитку народного господарства Радянської республіки? У чому його основна суть?

Перший єдиний державний перспективний план розвитку народного господарства називався план ГОЕЛРО (Державна комісія з електрифікації Росії). Суть - переклад господарства країни на нову технічну базу. План був розрахований на 10-15 років, стрижнем плану з'явилася споруда 20 ТЕС і 10 ГЕС. План був складений в районному розрізі, були виділені основні економічні райони. Відповідно до економічним профілем району, його природними багатствами і перспективами в плані висувалися заходи, що забезпечують розвиток індустрії даного району, максимальне наближення заводів, фабрик, електростанцій до місць розташування сировини. Особливе місце в плані займало збільшення видобутку палива.

У чому причини граждаснкой війни?

Політичні причини: "Декрет про арешт вождів громадянської війни проти революції", в ньому партія кадетів оголошувалася партією ворогів народу і ставилася під особливий нагляд Рад; розгін Установчих зборів, небажання більшовиків йти на компроміс з іншими партіями; Брестський мир. Економічні причини: введення продовольчої диктатури; продрозкладка; загроза голоду.

дати

Коли в 1918 році було створено перший коаліційний уряд?

Май 1917.

В який період часу діяв Брестський мир?

3 березня - 13 листопада 1918

Коли в Радянській Росії діяло двопартійної уряд?

Листопад-грудень 1917 - березень 1918.

Коли було скликано і розпущено Установчі збори?

5 січня 1918 - 6 січня 1918.

Назвіть роки громадянської війни і військової інтервенції в Радянській Росії.

травень 1918 - 1922.

Коли був прийнятий план ГОЕЛРО?

Грудень 1920.

Персоналії

Кого Ви знаєте з міністрів Тимчасового уряду?

Львів, Керенський, Чернов, Мілюков і т.д.

Хто був головою Установчих зборів?

Чернов.

Хто був головою ВРНГ РРФСР з квітня 1918 року по травень 1921 г.?

???

Хто від імені Радянського уряду підписав Берестейський мир?

? Сокільників?

Кого Ви занете з лідерів білого руху в роки граждаснкой війни?

Колчак, Врангель, Денікін, Юденич.

Хто був головою першого радянського уряду?

Ленін.

терміни

коаліційний уряд

- кабінет міністрів, складений з представників різних партій на основі угоди цих партій.

Загальна трудова повинність

- залучення до фізичної праці всіх працездатних громадян країни.

продрозкладка

- метод державної заготівлі с / г продуктів, що полягає в конфіскації продуктів, що виходять за рамки норми споживання, встановлених державою.

продзагони

- загони озброєних солдатів і робітників, створені для реквізиції продовольчих надлишків, охорони продовольчих вантажів і т.д. (Для проведення продрозверстки).

комбіди

- організації сільської бідноти, які здійснювали найсуворіший облік і розподіл хліба, предметів першої необхідності і с / г знарядь, вилучали надлишки, забезпечували продовольством робочих центрів і армії, перерозподіляли конфісковані поміщицькі землі, відрізали земельні надлишки, відбирали зайві с / г знаряддя і худобу.

сепаратний мир

- висновок державою, провідним війну мирного договору або перемир'я з ворогом в порушення зобов'язань, прийнятих щодо союзників.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://sergeev-sergey.narod.ru/start/glava.html  • Список літератури