Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Росія при перших Романових

Дата конвертації06.05.2018
Розмір6.49 Kb.
Типреферат

Росія при перших Романових

Роботу виконала:

Студентка 1-го курсу

Демченко Вікторія

Першим російським царем нової династії стада Михайло Федорович Романов (1613-1645). До моменту початку правління йому ледь виповнилося 16 років. У такому віці він не міг бути самостійним політиком. Вступаючи на престол, Михайло виголосив урочисту клятву, в якій обіцяв не правити без Земського собору і Боярської думи. Цю клятву цар виконував аж до повернення з полону свого батька. Філарет, проголошений 1619 р патріархом, отримав також титул «великого государя» і став співправителем свого сина. Аж до своєї смерті 1633 р Філарет був фактичним правителем Росії. Після смерті Михайла царем став його син Олексій Михайлович (1645-1676). Вже при перших царях династії Романових відбулося значне зміцнення монаршої влади і ослаблення ролі станово-представницьких органів у державному житті. Обіцянка Михайла Федоровича правити в згоді з Земським собором і Боярської думою не було випадковим: в умовах господарського розорення і слабкості центральної влади цар змушений був шукати опору. Такий опорою став в першу чергу Земський собор. Протягом усього царювання Михайла Федоровича особливістю Земських соборів було значне зростання представництва нижчих станів.


Причому обрані на Собор депутати отримували від своїх виборців «накази» і повинні були відстоювати їх перед царем. Однак у міру зміцнення царської влади і стабілізації обстановки в країні Земські собори стали збиратися все рідше. Після смерті Філарета деякі дворяни запропонували перетворити Земський собор у постійно діючий парламент. Однак ці ідеї не відповідали інтересам самодержавної влади. Собори стали скликатися лише для затвердження вже підготовлених царем проектів, а не для обговорення шляхів розвитку країни. Останній Земський собор, на якому були широко представлені різні верстви російського суспільства, був скликаний 1653 р Він прийняв в російське підданство населення Лівобережної України і Києва. Надалі головною опорою самодержавної влади стали бюрократія і армія. Поступово втрачала свою колишню роль і Боярська дума. Склад Думи було розширено Михайлом Федоровичем - так він віддячив тих, хто підтримав його воцаріння (до ста чоловік). Причому в Думу входила тепер не тільки родова аристократія, але і представники незнатних пологів. Дума як і раніше була покликана вирішувати найбільш важливі питання - війни і миру, утвердження законопроектів, введення нових податків, вирішення спірних питань і т. Д. Керував її роботою цар або призначений ним боярин. Збільшення чисельного складу Думи зробило її надто громіздкою і змусило царя створити більш гнучкий орган управління, що складався з найбільш довірених осіб - «ближню» ( «малу», «таємну») Думу, яка поступово замінила собою «велику». У повному складі Боярської думи стали скликати все рідше. «Ближня» дума зосередила в своїх руках рішення багатьох питань державного управління. Зростання території країни, ускладнення економічних завдань привели до значного збільшення числа наказів. В різний час в Росії їх налічувалося близько ста. Питаннями зовнішньої політики (в тому числі звільнення військовополонених за викуп) відав Посольський наказ. Палацовим господарством і майном царя займався наказ Великого палацу. Казенний наказ відповідав за збереження коштовностей і речей царської родини. Конюшенного наказ розпоряджався численними царськими стайнями і спорядженням для царських виїздів.


Ямський наказ відповідав за швидку і надійну поштовим зв'язком. Із зростанням масштабів кам'яного будівництва в столиці і великих містах виник Наказ кам'яних справ. Чи не центральне місце займав чолобитною наказ, який розглядав прохання і скарги царських підданих. При Олексієві Михайловичу існував також Наказ таємних справ, який контролював діяльність всіх державних установ і відав господарством царської сім'ї. Однак чисельне зростання наказів негативно відбивався на системі управління в цілому, заплутував обов'язки службовців, посилював бюрократичну тяганину і зловживання службовим становищем. Часом накази займалися вирішенням одних і тих же або близьких за характером завдань. Так, судові питання вирішували Розбійний і Земський накази. Військовими справами відали Розрядний, Стрілецький, Пушкарский, Іноземскій, Рейтарській, Козачий накази. Цілий ряд наказів відповідав за контроль над місцевим управлінням. Все це свідчило про необхідність реформування наказовій системи, її спрощення. У XVII столітті головною адміністративною одиницею залишався повіт. До кінця століття їх налічувалося понад 250. Повіти, в свою чергу, ділилися на стани і волості. З самого початку століття на чолі повітів і ряду прикордонних міст цар призначав воєвод. Вони не тільки очолювали місцеві військові загони, а й мали вищої адміністративної та судової владою: відповідали за збір податків, виконання населенням повинностей, вершили суд. Для подолання наслідків Смути необхідно було прийняти безліч нових законів. Як і раніше, їх проекти готувалися за дорученням царя наближеними до нього особами та знаходили силу після згоди Боярської думи і царя. У тих випадках, коли законопроект був особливо важливий, його стверджував Земський собор. Поява в першій половині століття нових законів, які застосовувались поряд з законами більш раннього часу, зажадали їх упорядкування, зведення в єдиний документ - звід законів. Складання такого зводу було доручено наближеним царя Олексія Михайловича на чолі з князем Н. І. Одоєвським. При складанні Соборного укладення (прийнятого Земським собором в 1649 р) використовувалися не тільки російські закони, але і закордонні. У розробці зводу законів брав участь і сам молодий цар Олексій. Покладання відбило зрослу роль царя в житті країни. Вперше в закон було введено поняття «державний злочин» (проти честі і здоров'я царя і його сім'ї, представників державної влади і церкви), за яке передбачалося суворе покарання. Укладення затвердив повне право землевласника на землю і залежних (кріпаків) селян. Було встановлено безстроковий розшук втікачів і великий штраф за приховування втікачів. Таким чином, протягом XVII століття наростали тенденції посилення самодержавної влади царя, що спирався тепер не на станове представництво, а на бюрократичний апарат і армію; відбулося остаточне затвердження кріпацтва; значно зросли права і привілеї дворянства - соціальної опори царського самодержавства.