Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Росія з давніх часів і до наших днів

Скачати 51.11 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір51.11 Kb.
Типкурс лекцій

269

Розділ 1. Русь давня та середньовічна

Тема 1. Стародавня Русь. Епоха Київської Русі

Східні слов'яни - нащадки давніх землеробських і скотарських племен, що жили на півдні Східної Європи до нашої ери. На початку нашої ери східні слов'яни займали велику територію від Балтійського моря до Чорного, від Карпатських гір до верховий річок Оки і Волги. До середини IX ст. у східних слов'ян склалися передумови створення держави - Київської Русі. Багато західні історики досі стверджують, що вона була створена норманами, які прийшли зі Скандинавії. Російські ж учені давно спростували цю так звану «норманську теорію». Вони довели, що Давньоруська держава виникла в результаті тривалого самостійного розвитку східнослов'янських племен, задовго до приходу норманів. Найдавніші письмові відомості про слов'ян належать давньогрецьким вченим Гесіоду, які повідомляли про «антів» і «венедів», які проживають від Карпат до Балтійського моря. З VI ст. н. е. в джерелах з'являється поняття «слов'яни». Найбільш повні дані про східних слов'ян залишили нам історики VI ст. Йордан і Прокопій Кесарійський. Вважається, що прабатьківщиною слов'ян була Центральна і Східна Європа. В середині I тис. До н. е. у слов'ян починає поширюватися залізо, і відбувається поступове розкладання родового ладу. В цей же час єдина слов'янська спільність ділиться на дві гілки - східну (росіяни, українці, білоруси) і західну (поляки, чехи, словаки, лужичани). Пізніше, в 1тис. н. е., відокремлюється і третя - південна гілка слов'ян (болгари, серби, хорвати, словенці, македонці, боснійці). Загальна чисельність слов'янських народів на початок XX в. склала близько 150 млн. чоловік, в т. ч. росіян - понад 65 млн., українців - близько 31 млн., білорусів - близько 7 млн., поляків - понад 19 млн., чехів - понад

7 млн., Словаків - понад 2,5 млн., Сербів і хорватів - понад 9 млн., Болгар - 5,5 млн., Словенців - 1,5 млн. Основна маса слов'янського населення проживала в Росії - 107,5 млн. чоловік, в Австро-Угорщині - близько 25 млн., в Німеччині - понад 4 млн., в країнах Америки - понад 3 млн. у 1970 р загальна чисельність слов'янського народу склала близько 260 млн., з них: росіян - понад 130 млн., українців - 41,5 млн., білорусів - 9,2 млн., поляків - близько 37 млн., чехів - близько 10 млн. У перші століття нашої ери східні слов'яни зберігали общинний лад. Кожне плем'я складалося з декількох родових общин. Слов'яни займалися підсічним землеробством. З вдосконаленням знарядь праці на зміну підсічно землеробства прийшло орне з двостулкових системою. Відпала необхідність жити колективами. З родових общин стали виділятися окремі сім'ї. Кожна сім'я мала свій будинок, ділянка землі, свої знаряддя праці. Але місця полювання, рибної ловлі, пасовища були в загальному користуванні. З появою сімейної власності у східних слов'ян з'являється майнова нерівність. Одні сім'ї багатіють, інші бідніють. Виникає клас великих землевласників - бояр.

У VI - VIII ст. у слов'ян йде інтенсивний процес розкладання родоплемінного ладу і утворення великих племінних союзів. Зароджуються феодальні відносини, створюються економічні та соціально-політичні передумови утворення державності.

Назви слов'янських племінних союзів здебільшого пов'язані не з єдністю походження, а з районом розселення. Це свідчить про те, що в цей час у слов'ян територіальні зв'язки вже переважали над родовими. Так, поляни жили на Дніпрі біля Києва; дреговичі - між Прип'яттю і Західною Двіною; кривичі - навколо міста Смоленська; в'ятичі - в басейні річки Оки і т. д.

На чолі кожного племені стояв князь, який мав своє «князювання». Це ще не було князівство в більш пізньому, феодальному розумінні слова. Племінні князі створювали збройні загони - дружини. Жили вони зазвичай в окремих селищах, навколо яких селилися ремісники: ковалі, зброярі, шевці, теслі і т. Д. Вони виробляли для дружини зброю, одяг, взуття. Княже поселення оточувалось глибоким ровом з водою, високим земляним валом з колод стіною. Так у слов'ян виникали міста.

Збереглася легенда про те, як князь слов'янського племені полян Кий і його брати Щек і Хорив побудували місто на високому березі Дніпра. На честь старшого брата вони назвали його Києвом. Нащадки Кия і були першими князями Київської держави.

Протягом багатьох століть східні слов'яни вели боротьбу з кочівниками, які приходили з Азії. У IV ст. на слов'ян нападали гуни, потім авари і хазари, потім печеніги і половці. «Азія не перестає висилати хижі орди, які хочуть жити за рахунок осілого населення; ясно, що в історії останнього одним з головних явищ буде постійна боротьба з степовими варварами », - писав відомий російський історик С.М. Соловйов. Самі слов'яни часто робили військові походи на береги Дунаю і на Візантію. Для ведення оборонних і наступальних воєн вони об'єднувалися в союзи.

Отже, великі племінні союзи були безпосередніми попередниками держави.

Початковий етап існування держави у багатьох народів пов'язаний з піднесенням (в силу тих чи інших обставин) одного із знатних родів. Згодом, затвердивши свою владу на певних землях, цей рід перетворювався в правлячу династію. Приблизно те ж саме відбулося і на Русі, де виділяють династії Рюриковичів і Романових.

Слід зауважити, що в Києві існували власні традиції східнослов'янської державності. Вважають, що приблизно в VI - VII ст. тут правил засновник міста слов'янський князь Кий, а потім його родичі. Однак в 882 р правителями були паризькі витязі Аскольд і Дір, з якими жорстоко і підступно розправився новгородський князь Олег.

Київ залучав князя Олега насамперед тим, що був розташований на знаменитому шляху «з варяг у греки». Уздовж великого торгового шляху виникали великі міста - Київ, Смоленськ, Новгород і ін. Він став як би стрижнем Давньоруської держави, його головною вулицею. У той час річки були найбільш зручними шляхами. Не випадково всі стародавні міста стоять на берегах річок, зазвичай на високому мисі біля впадіння малої річки в більшу.

Які ж причини утворення Давньоруської держави - Київської Русі?

По-перше, це економічні передумови:

а) вищий щодо інших народів рівень розвитку продуктивних сил у східних слов'ян. Головною галуззю господарства слов'ян було землеробство з використанням залізних знарядь праці: лемешів, плугів, наконечників, сохла й т. Д. Це дозволяло слов'янам освоювати нові землі і перейти від подсечного до більш продуктивної орного землеробства. Слов'яни висували жито, пшеницю, ячмінь, овес, льон та інші культури.

Вони активно займалися скотарством. Спочатку худобу розводили заради м'яса і використання на роботах. У міру того як людина стала вживати молоко в їжу і придбав навички виготовлення з нього різних продуктів (масла, сиру і т.д.), зросло значення молочної худоби. Крім того, скотарство дозволило розвивати шкіряне виробництво;

б) розвиток ремесел. Відділення ремесла від землеробства у східних слов'ян відбувається в VI - VIII ст. Дані археологів свідчать про існування і цей період ковалів, ливарників, зброярів, майстрів золотих і срібних виробі, гончарів і т.д. Тільки з заліза і сталі слов'янські майстри виробляли понад 150 видів різних виробів;

в) високопродуктивне землеробство і різноманіття ремесел зумовили активний розвиток торгівлі. Це підтверджують знахідки при розкопках римських та інших монет, візантійських прикрас, виробів, виготовлених в різних краях, головним чином в межах трьох головних торгових шляхів. Перший - це «великий шлях з варяг у греки». Він вів з Фінської затоки в річку Неву, в Ладозьке озеро, в річку Волхов, в озеро Ільмень, в річку лову, з Ловати, користуючись дрібними річками і волоками, переходили в Західну Двіну, а звідти на верхів'я Дніпра і Дніпром у Чорне море до «грекам», т. е. до Візантії. Цим важливим шляхом користувалися як самі слов'яни, так і варяги. Другий настільки ж важливий шлях йшов по Волзі, в землю волзьких болгар і в Хазарське царство, на Каспійське море. Щоб потрапити на Волгу, слов'яни користувалися її притоками (Молога, Шексна) і рікою Метою, що впадає в озеро Ільмень. Третій шлях теж вів в Хазарське царство зі середнього Дніпра малими річками на річку Донець і з Дінця на Дон, звідти можна було потрапити і в Азовське, і в Каспійське море. По цих шляхах слов'яни їздили торгувати до греків, болгар, хазарів.

По-друге, це соціально-політичні передумови:

а) в VI ст. починають складатися слов'янські племінні союзи, які стали прообразом майбутньої державності. Племінні союзи спочатку створювалися лише у військових цілях. Серед них слід виділити найбільш великі: поляни - в районі Києва; дуліби - в Карпатах; Воляном, сіверяни та ін. В.О. Ключевський прямо вказував, що ці союзи з'явилися початком державності слов'ян. Ось як він пише про дулібів: «Цей військовий союз і є факт, який можна поставити на самому початку нашої історії: вона почалася в VI ст. на самому краю, в південно-західному куті наших рівнин, на північно-східних схилах і передгір'ях Карпат »;

б) в VI - VIII ст. східні слов'яни мали хорошу, для свого часу, військову організацію, яка також свідчила про наявність у їхньому ладі елементів державності. Цікаве підтвердження військово-державної організації дав київський математик А. Бугай, який досліджував понад 700 км т. Н. «Змієвих валів», розташованих на південь від Києва. На основі радіокарбонного аналізу він зробив висновок, що для захисту слов'янських племен від навали кочівників з півдня в VI - VIII ст. була створена чотирирядна система захисних споруд. Один з валів тягнеться на 120 км від Фастова до Житомира. Його кубатура передбачає, що в будівництві брали участь понад 100 тис. Чоловік. Подібні масштаби робіт можливі були лише в організованому суспільстві;

в) відсутність у слов'ян рабства. Точніше, воно існувало в патріархальній формі і не переросло в рабовласницький спосіб виробництва.

По-третє, це зовнішні передумови:

а) необхідність розширення земельних володінь, здійснити яке в широких масштабах могло лише держава;

б) постійна загроза нападу норманів з північного заходу, Візантії - з південного заходу, хазар - з південного сходу, печенігів - з півдня. Все це диктувало потребу в потужній військовій організації та централізованому управлінні нею. Таким чином, виходячи з вищевказаних ознак, можна зробити висновок про те, що створення в середині IX в. ранньофеодальної Давньоруської держави з центром у землі племінного союзу полян - містом Києвом - стало закономірним результатом внутрішнього розвитку слов'янського етносу.

Для Київської Русі була характерна багатоукладність, економіки. Що ж становило економічну основу Давньоруської держави?

По-перше, феодальна власність на землю. Це було корінним відмінністю від західноєвропейських до ряду інших країн, в яких процес державного утворення був пов'язаний з пануванням рабської праці. Феодальна власність на землю існувала до двох формах:

а) в отчини - земля великого феодала, боярина, яка переходила у спадок.Вона складалася з феодальної садиби і селянських селищ;

б) маєтку - земля, яку князь жалував своїм дружинникам в умовне володіння за службу. Право володіння землею мало місце лише в період служби. У спадщину ця земля не передавалася.

По-друге, вдосконалення землеробських знарядь призвело до виникнення в Стародавній Русі двухпольной і трехпольной систем землеробства. Це, в свою чергу, дозволило збільшити площу земельних угідь і їх продуктивність.

По-третє, швидкий розвиток ремесел. У Київській Русі було відомо близько 150 різних ремісничих спеціальностей. Розвиток ремесел поряд з іншими причинами зумовило зростання міст. На основі літописів історики підрахували, що в IХ - Х ст. на Русі налічувалося 24 міста, в XI ст. - 64, в XII в. - 135, а до XIII в. - вже 224. Найбільш великими були Київ, Новгород, Смоленськ, Чернігів. У Скандинавії Русь тоді називали Градарікой - країною міст. Про розміри міст свідчать описи Києва, зроблені німецьким літописцем в Х ст. Він відзначав наявність в місті 400 церков і 8 великих торгових площ, а також 100 тис. Жителів.

По-четверте, поглиблення суспільного поділу праці, підвищення продуктивності землеробства, розвиток ремесел вело до зростання торгового обміну між містом і селом, торгівлі між різними областями Київської Русі і її самої з багатьма країнами: Персією, Аравією, Францією, Скандинавією. Найбільшим торговельним партнером Русі була Візантія.

Встановлення приватної форми власності на землю привело до створення чіткої соціальної структури суспільства і поклало початок формуванню кріпацтва селян.

На вершині соціальної піраміди знаходився великий київський князь. Він був найбільшим власником землі, здійснював збір данини з підвладних племінних князів і інших земельних власників. Він же жалував за службу маєтку в умовне володіння. С.М. Соловйов писав, що щорічно в листопаді руські князі виїжджали з Києва зі своєю дружиною і їхали в землі підвладних їм слов'янських племен, де збирали данину, вершили судові справи і вирішували інші питання.

Наступний щабель займали великі землевласники - бояри і місцеві князі. Вони платили данину великому київському князю і мали право на збір данини з підлеглих і належних їм земель. Таке ж місце займало і вище духовенство. Вільні селяни жили на вільних землях, платили данину різним феодалам і відпрацьовували повинності.

Залежні селяни сплачували феодалам оброк або відробляли панщину. В період утворення Київської Русі більшість населення складалося з вільних селян - общинників. Однак у міру встановлення приватної власності на землю зростала залежність від феодалів, селян, що розорилися в результаті неврожаю, воєн, стихійних лих, з інших причин, і змушувала добровільно йти в кабалу до феодала. Таким чином здійснювалося економічний примус селян.

Залежне населення обкладалося феодальної рентою, яка існувала на Русі в двох формах панщини і натурального оброку.

а) Панщина - це дармовий примусову працю селянина, що працює власним інвентарем в господарстві феодала. Широко поширилася в

Європейської Росії в другій половині XVI - другій половині XIX ст. Після скасування кріпосного права в 1861 р збереглася для тимчасово зобов'язаних селян як издольщина. Юридично скасована і 1882 року, фактично існувала до Жовтневої революції 1917 р у вигляді відпрацювань.

б) Натура ний оброк - щорічний збір грошей і продуктів з кріпаків. Продуктовий оброк скасований 19 лютого 1861 р грошовий - зберігався для тимчасово зобов'язаних селян до 1883 р

До Київської Русі склалися такі групи залежних селян:

а) закуп - селянин, який взяв у феодала купу (борг грошовий або натуральний);

б) рядович - селянин, який в силу різних причин не міг самостійно вести господарство і укладав з феодалом ряд - договір. Він добровільно визнавав свою залежність і отримував замість велику ділянку землі, знаряддя праці, зерно для посівів і т. Д .;

в) ізгой - селянин, що втратив зв'язок з громадою до наймається до феодалу;

г) пущеннік - раб, відпущений на волю, опинився без засобів до існування і йде в кабалу до феодала;

д) холоп - людина, яка знаходилася в основному в складі дворових людей феодалів і був фактично на становищі раба.

Київська Русь була ранньофеодальної монархією на чолі з великим князем. Великокнязівська влада носила необмежений і спадковий характер.

Князь же реалізовував і судову владу. Важливим елементом політичної системи Давньоруської держави був рада при великому князі з місцевих князів і вищого прошарку дружинників - бояр. Місцеву владу здійснювали племінні князі, а також призначаються великим князем посадники, тисяцькі і соцькі.

Завершення складання державної структури і розвиток феодальних відносин зробили необхідної модифікацію російського права. Звід законів Київської Русі іменувався «Руська Правда». В XI ст. відбувається складання так званої «Короткої редакції» «Руської Правди». Вона складалася з двох основних частин - «Найдавніша Правди» (або «Правди Ярослава») і «Правди Ярославичів». Крім княжого цивільного законодавства в цей період на Русі діяли і церковні правові документи, які були спрямовані на те, щоб зміцнити політичні позиції Російської церкви.

Тема 2. Русь в період феодальної роздробленості в XII-XIII ст.

З другої чверті XII ст. на Русі почався період феодальної роздробленості, що тривав до кінця XVII, (Стадна Європа пройшла цей етап в Х - ХІІ ст.).

Сучасна історична наука розглядає епоху феодальної роздробленості як закономірний і прогресивний за своїм змістом (до того як в нормальний розвиток втрутився фактор завоювання) етап у розвитку феодального суспільства, який створив нові, більш сприятливі умови для подальшого економічного, політичного і культурного розвитку російських земель.

«Період феодальної роздробленості сповнений складних і суперечливих процесів, які нерідко ставлять істориків в глухий кут. Особливо помітні негативні сторони епохи: 1) явне ослаблення загального військового потенціалу, що полегшує іноземне завоювання; 2) міжусобні війни і 3) зростаюче дроблення княжих володінь ... З іншого боку, необхідно звернути увагу на те, що початкова фаза феодальної роздробленості (до того, як в нормальний розвиток втрутився фактор завоювання) характеризується не занепадом культури ... а, навпаки, бурхливим зростанням міст і яскравим розквітом російської культури XII-- початку XIII в. у всіх її проявах ».

Основні причини феодальної роздробленості

1. Зростання продуктивних сил на місцях - одна з головних причин феодальної роздробленості.

По-перше, відбулися значні зрушення в розвитку продуктивних сил в сільському господарстві, що насамперед виразилося в удосконаленні знарядь праці: з'явилися дерев'яний плуг із залізним лемешем, серпи, коси, двузубая соха і ін. Це підняло рівень сільськогосподарського виробництва. Повсюдно поширилося орне землеробство. Почався перехід до трипільної системі землеробства. По-друге, певних успіхів досягло ремісниче виробництво. Поява нових сільськогосподарських знарядь дозволило вивільнити для ремесла все більше людей. В результаті відбулося відокремлення ремесел від сільського господарства. У XII - XIII ст. вже налічувалося до 60 різних ремісничих спеціальностей. Найбільших успіхів досягла ковальська справа, з одного тільки заліза і сталі вироблялося близько 150 видів виробів. По-третє, розвиток ремесел стало поштовхом до зростання міст і міського населення. Саме в містах переважно розвивалося ремісниче виробництво. Число міст різко збільшується. Якщо в російських літописах в XII в. згадується 135 міст, то до середини XIII в. їх кількість зросла до 300.

2. Інша причина феодальної роздробленості - подальше посилення місцевих центрів.

Феодальні вотчини, як і селянські громади, носили натуральний характер. Їх зв'язку з ринком були єдиними і нерегулярними. У цих умовах для кожного регіону з'явилася можливість відокремитися і існувати як самостійне князівство. У кожному такому князівстві сформувалося місцеве боярство - головна політична і економічна сила того часу.

3. Розширення бази феодалізму спричинило за собою посилення класової боротьби, що стало також однією з причин утворення самостійних феодальних князівств в Стародавній Русі.

Загострення класової боротьби відбувалося між феодалами, з одного боку, і смердами і міською біднотою - з іншого.

Форми класової боротьби селянства і міської бідноти з гнобителями були вельми різноманітні: пагони, псування панського інвентарю, винищення худоби, розбої, підпали, нарешті, повстання. Боротьба селян носила стихійний характер. Виступи селян і городян були розрізненими. Прикладами великих повстань були повстання в Новгороді (1136), Галичі, Шадіміре-на-Клязьмі (1174--1175). Найбільшим було повстання в Києві в 1113г.

4. Для придушення виступів селян і міської бідноти від правлячих кіл було потрібне створення апарату примусу в кожному великому феодальному володінні, феодали були зацікавлені в твердій князівської влади на місцях перш за все тому, що це дозволяло придушити опір селян, все більше ними ув'язнює. Місцеві феодали тепер не залежали від центральної влади в Києві, вони спиралися на військову міць свого князя.

5. Безперервні війни з кочівниками (хозари, печеніги, половці, волзькі булгари) також сприяли знищенню економічних і політичних зв'язків між російськими землями. Таким чином, назрілі з XI ст. Передумови економічної незалежності великих феодальних князівств, вотчин і міст до середини XII ст. перетворилися в міцну економічну базу для їх політичного звільнення від великокнязівської влади.

В результаті розчленування Київської Русі на території Русі в XI - XII ст. склалися 13 найбільш великих князівств і феодальних республік: Новгородська і Псковська землі, Володимиро-Суздальське, Полоцко- Мінське, Турово-Пінське, Смоленська, Галицько-Волинське, Київське, Переяславське, Чернігівське, Тмутараканське, Муромське, Рязанське князівства.

Їх князі мали всі права суверенного государя: вони вирішували з боярами питання внутрішнього устрою, оголошували війни, підписували світ. Тепер князі боролися не за захоплення влади в усій країні, а за розширення меж свого князівства за рахунок сусідів. З ростом числа феодально залежних людей експлуатація їх праці в вотчинном господарстві (а не данина) ставала основою економічної могутності князя. Володимир I розподілив по Русі своїх 12 синів, що були намісниками великого князя. За заповітом Ярослава Мудрого його сини сіли княжити в різних російських областях. З цього починається так званий «питома період»: Русь була розділена на уділи (в Новгороді - посадник).

Влада великих київських князів занепала, а великокнязівський стіл перетворився в об'єкт боротьби між найсильнішими правителями інших князівств.Необхідно зауважити, що носіями політичного відокремлення на Русі були представники правлячих класів, а не народ.

Яким же був політичний лад російських земель і князівств в XII - XIII ст. Політичний устрій князівств в період феодальної роздробленості ні однорідним. Можна виділити наступні його різновиди:

1) сильна князівська влада у Володимиро-Суздальській землі;

2) боярська феодальна республіка в Новгороді, де влада князів майже зійшла нанівець;

3) поєднання князівської влади і політичної сили боярства, тривала боротьба між ними в Галицько-Волинському князівстві.

В інших князівствах політичний лад був близький до одного з зазначених варіантів. На прикладі цих князівств і земель розглянемо властиві їм характерні риси, їх історію.

Тема 3. Боротьба Русі з зовнішніми вторгненням XIII в.

Східна Європа часів питомої Русі вражала етнічною строкатістю. Поряд з давньоруською народністю на основній частині Східно-Європейської рівнини - жили балтські племена, в Середньому Поволжі - булгари (племена тюркського походження), на півдні і південному сході - половці.

Величезний був і перепад рівнів соціально-економічного та культурного розвитку в цих регіонах: від родоплемінних відносин на півночі і північному заході, зокрема у балтів, до елементів раннього феодалізму у інших народів. Різноманітні були і форми політичних структур. Руські князівства і феодальні республіки були сусідами на заході з німецьким орденським державою, а також з спіскопствамі і Архиєпископства на чолі з прибулим з німецьких земель духовенством, на півдні та сході - з племінними союзами (ордами) половців, на півночі і північному сході - з фіно-угорськими племенами, багато з яких перебували в початковій стадії формування своєї державності, при цьому значна їх частина успішно влилася до складу Давньоруської держави.

Політична картина Східної Європи в XIII в. була вкрай нестабільною. Основним фактором порушення балансу сил і сформованої структури держав регіону стали перш за все монголо-татарська навала та утворення на заході Монгольської імперії держави Золота Орда, або Улус старшого сина Чингісхана - Джучі. На початку XIII в. на сході Азії виник потужний з військової точки зору ранньофеодальна держава монгол. Його територія охоплювала на південному заході узбережжя озера Байкал, на півночі - верхів'я річок Єнісей і Іртиш, на півдні наближалася до пустелі Гобі. Основою економіки держави було кочове скотарство, цей факт і визначив його головну особливість в порівнянні з іншими державами.

Процес державного будівництва почався у монгол в кінці XII в. У цей період з-поміж родових общинників-скотарів «карачу» (чорних людей) поступово виділилися «нойони» - нові феодали. Порядок підтримувався за допомогою «нукерів» (воїнів). Було широко поширене рабство. Сам засновник майбутньої імперії Чингісхан в молоді роки був рабом в одному з степових племен. Про багатогранної політичної, військової та господарської життя монгол відомо в основному із записів арабського історика Рашид-ад-Діна, який протягом багатьох років жив серед монгольської знаті і брав участь у військових походах монгол, докладно описуючи їх.

У 1206 р на курултаї (загалом народних зборах) главою монгол і їх військовим вождем був обраний Темучин (під ім'ям Чингісхан). Його життя, військові походи, політична діяльність описані в найдавнішому монгольському джерелі «Таємне сказання монголів». Тоді ж була прийнята «Яса» - звід державних законів, що заборонив старе право. За новими законами в руках великого хана зосередилася необмежена влада; смертю карали за вбивство, блуд, невірність дружини, крадіжку, грабіж, скупку краденого, приховування раба-втікача, чарування, потрійне банкрутство, втрату зброї, відмова в їжі, воді і даху подорожньому, ненадання допомоги в бою; за малі провини передбачалося покарання батогами.

Управління державою Чингісхан здійснював через своїх родичів. Їм підпорядковувалася вся місцева знать з їх військовими загонами і всією масою залежного населення. Структура державної влади була сильно мілітаризована і найтіснішим чином пов'язана зі збройними силами. Їх основою була легка кіннота, яка володіла маневреністю і значною рухливістю, що дозволило їй стати найпотужнішим засобом ведення наступальної війни. Зброя воїнів не відрізнялося різноманітністю. Це були в основному шаблі, луки, легкі списи. Правда, після підкорення Китаю Чингисхану дісталася складна військово-інженерну техніку, в тому числі стінопробивні машини, успішно застосовувалися для руйнування міських захисних споруд під час облоги. Загальна чисельність війська в разі великомасштабної війни (за різними джерелами) досягала 250 тис. Чоловік. Структура війська була наступною: «тьма» - 10 тис. Воїнів, темники-командири входили, як правило, в найближче оточення Чингісхана і не завжди були монголами; потім «тисяча», «сотня» і «десяток».

Це була найпотужніша і сама організована армія того часу. У монгол існувала ефективна система військової розвідки. Військово-політичну інформацію в ставку Чингісхана поставляли дипломати, купці, паломники, полонені, підкуповувалися і використовувалися представники інших держав, особливо тих, проти яких планувався військовий похід.

За спогадами папського посла в ставці монгол, священнослужителя з Ватикану Плано Карпенья, дисципліна і порядок в армії і державі будувалися на необмежену владу хана і командирів і потужній системі покарань і залякування.

Успіх військових операцій монгол, крім усього іншого, пояснювався і тим, що в період консолідації монгольських племен багато країн Азії і Європи перебували в стані занепаду, феодальних усобиць, в процесі дроблення.

Монолітність ж монгольського держави визначалася перш за все зацікавленістю населення в успішних результатах військових походів. Протягом 80 років монголи вели війни на трьох напрямках.

Головним противником вони вважали китайську імперію Суп. Її розгромили до 1234 г. На південно-західному напрямі з 1219г. велася війна проти ісламських держав Середньої Азії. Тут постійно перебував монгольський кінний корпус (30-60 тис. Вершників). Північно-західний напрямок стояло за значимістю для Чингісхана на третьому місці, причому головним військовим об'єктом на ранньому етапі завоювань в цьому регіоні були половці, союзні багатьом російським князям. Крім того, регулярно здійснювалися походи в Сибір, Тибет, проти булгар і мордви. До 1279 р Вся Сибір, Далекий Схід, Середня Азія і Китай були остаточно підкорені монголами.

Після фактичного завоювання Середньої Азії, частини Ірану і Афганістану Чингісхан оголосив всі захоплені території своєю власністю і створив на цих територіях імперію зі столицею в середньоазіатському місті Каракорум (пізніше імперія стала називатися імперією Чингізидів за назвою головної монгольської династії).

Перше зіткнення руських з монголами відбулося в 1223 р березі річки Калки. Монголи під командуванням наближених до Чингисхану воєначальників Джебе і Субедея після підкорення Грузії і Вірменії увійшли в південні райони Гуси. Вони успішно розгромили війська алан (осетин) і почали тіснити половців. Останні звернулися за військовою підтримкою до руських князів.

Проти монгол виступили об'єднані сили росіян і половців. У поході брали участь багато князі, крім найсильнішого в ту пору Юрія Всеволодовича Володимирського. Однак відсутність єдиного командування, амбіції руських князів, неузгодженість в організації військових дій, зрада половців в ході битви призвели до поразки. Окремі успіхи, наприклад галицько-волинських дружин Мстислава Удатного і Данила Романовича Волинського, не були підтримані іншими князями. Насолодитися ураженням противника і своєю перемогою монголи, однак, не продовжили наступ, а через короткий час повернулися в степи. Руські князі втратили до 90% професійних дружин. Такого поразки Русь не знала за всі минулі роки своєї військової історії.

Боротьба народів Русі проти агресії німецьких, шведських і датських феодалів

Другим, не менш важливим фактором, багато в чому змінив геополітичну обстановку в Європі, стала німецько-шведська експансія в Прибалтиці і на західних землях Русі. У боротьбу проти навали вступили народи багатьох російських земель і князівств. Незважаючи на те, що головною метою агресії були народи Прибалтики, вона багато в чому зачіпала інтереси російських, так як між Руссю і прибалтійськими народами були найтісніші зв'язки ще з VIII - IX ст. Наприклад, російські билини знають «Хоробрів Литву», про Балта йдеться в «Слові о полку Ігоревім».

Причинами, що спонукали німецьких лицарів до експансії, були перш за все прагнення до захоплення територій і багатств Прибалтики і Північно-Західної Русі, встановлення контролю над торговими шляхами до Візантії і Арабського халіфату і отримання від цього величезних прибутків. В цілому ж Прибалтика розглядалася як плацдарм для просування в глиб російських територій. Саме в ту пору народився сумно знаменитий лозунг германців «Дранг нах Остен» (просування на Схід). Агресія почалася ще в 80-х рр. XII в. Вона проходила під гаслом боротьби з язичництвом. За 20 років німці здійснили три великомасштабні експедиції в балтійські землі. У 1202г. спеціально для ведення бойових дій на території Північно-Західної Русі був створений Орден мечоносців (військово-релігійна організація, яка згодом перетворилася в Лівонський орден).

За двадцять років (1208- 1228) Орден підкорив естів і лівів. Російські війська вперше зіткнулися з німецькими лицарями в 1224 року в битві біля міста Юр'єва, який загарбники прагнули перетворити в свій опорний пункт.

Протиборство з німцями було обумовлено рядом причин. Завоювання Прибалтики створювало загрозу суверенітету російських держав в західній частині Русі і Крім того, російські князі втрачали контроль над рядом земель і дорогу данину від прибалтійських племен. Нарешті, дії Ордена руйнували торгівлю, усталені політичні та економічні зв'язки в регіоні.

У жорстокій і кривавій війні з захисту російських земель активно брали участь князь Ярослав Всеволодович і його син Олександр.

За погодженням з Орденом зробили спробу захопити Новгород шведи. Координатором цієї подвійної агресії став сам Папа Римський. У 1238 р Шведський воєначальник Ерік Картавий отримав благословення Папи на хрестовий похід проти російських земель. Він проходив під гаслом «Перетворити русів в Справжніх християн».

Однак цілі війни, по суті, були іншими. Шведи прагнули відторгнути в свою користь Вотську, Ижорскую і Карельську землі. Шведський військовий флот увійшов в річку Неву в липні 1240 Їм керував зять короля, герцог Біргер. Військові дії координувалися з німцями. Однак вже 15 липня дружина Князя Олександра і новгородське ополчення завдали застережливий удар по шведського табору. Розгром ворога був повним. За оцінками літописців, «... два корабля шведів були заповнені тілами шляхетних лицарів ...» Новгородцев же в тому бою полягло всього 20 чоловік.

Оборона гирла річки Неви успішно здійснювалися аж до початку XVII ст. Олександр отримав почесне звання «Невський» і був пізніше зарахований до лику святих Російською православною церквою. Розгром Шведов мав велике значення для доль як російських, так і прибалтійських земель. Перш за все були припинені спільні плани німців і шведів із захоплення Північно-Західної Русі. Шведські хроніки повідомляли, що король дав письмову клятву не ходити більше не Русь. Названа перемога ще раз авторитетно підтвердила права росіян на вихід до Балтійського моря.

Отже, головні події розгорнулися в 1240 рНімецькі лицарі зуміли захопити міста Ізборськ і Псков, ворота яких їм відкрив глава прогерманской партії Новгорода боярин Твердила Іванкович (відомості про існування такого угрупування є починаючи з 1229г.)

У 1241 р лівонці зайняли капорі, Тесів і опинилися в 30 верстах від Новгорода. Новгородці були змушені знову закликати на допомогу князя Олександра Ярославовича з його дружиною, який вже допоміг їм у боротьбі зі шведами. У березні 1242 року було звільнено Псков. 5 квітня 1242 р відбулася вирішальна битва на льоду Чудського озера. За останніми даними, при всіх розрахунках і припущеннях, чисельність ливонського воїнства не перевищувала 300-400 чоловік. Їм протистояла трохи більше численна російська рать. Але це не применшує значення перемоги російської зброї. Як писав автор «Житія Олександра Невського»: «Тут же прославив Бог Олександра перед усіма полки ... і не знайшовши противник йому під лайки ніколи же». Після поразки лицарі «з поклоном» надіслали послів в Новгород: «Що есми зайшли Водь, Лугу, Псков, Лотиголу мечем, того всього відступаємо». Висновок в цьому ж році світу з ливонцами означало припинення загарбницьких планів Ордена в один з найтрагічніших моментів історії Русі. В даний час день Льодового побоїща відзначається як день військової слави російської зброї.

Тема 4. Освіта централізованої держави

С.М. Соловйов розглядав комплекс чинників, що визначали створення Московської держави, спираючись на боротьбу родового і державного почав в ментальності російського народу. В.О. Ключевський першочергову роль в об'єднанні російських земель навколо Москви відводив зовнішньополітичному фактору - монголо-татарського ярма. Сучасна історична наука розглядає генезис державності як закономірний процес історичного розвитку нашої Батьківщини, обумовлений комплексним впливом цілої низки соціально-економічних, політичних і духовних чинників.

Розглянемо основні причини утворення Російської централізованої держави:

економічні:

1) зростання продуктивності землеробства за рахунок широкого поширення трипільної системи призводить до формування єдиного ринку, що йде на зміну натуральному господарству;

2) розвиток ремесел, зростання числа їх видів з 60 в XII в. до 200 до середини XV ст .; остаточне відділення ремесел від землеробства і зосередження в містах

привели до придбання ними товарного характеру, що також вело до формування єдиного ринку;

3) посилення позицій влади власності і прагнення населення різних регіонів до зміцнення господарських зв'язків зумовило появу тенденції до складання своєрідного єдиного господарсько-економічного простору.

соціальні:

1) чисельно виріс шар дрібних і середніх служивих дворян був зацікавлений в сильній центральній владі, здатної дати йому кошти для існування в обмін на військову службу і захистити від свавілля великих землевласників бояр;

2) формуються в містах різні соціальні групи населення посадника, вільні смерди-общинники потребували державного захисту своїх прав і безпеки торгових шляхів;

3) великим масам переселенців з розорених південноруських земель в північно-східні була необхідна державна допомога в їх освоєнні і військовий захист.

політичні:

1) необхідність повалення монголо-татарського ярма, захисту західних рубежів вимагала єдності російських земель;

2) зростання опору смердів посиленню експлуатації підштовхував панівні соціальні групи до об'єднання своїх зусиль в рамках єдиного державного механізму;

3) Православна церква, що була строго ієрархічною структурою і володіла величезною земельною власністю, прагнула до єдиної державної влади, здатної захистити її інтереси.

духовні:

1) в ментальності людей різних російських земель і раніше, як і в Новгородській-Київської Русі, існувало усвідомлення своєї єдності;

2) православна релігія спонукала російський народ до об'єднання в боротьбі з католицькою, а пізніше і мусульманської експансією.

Такі в цілому передумови освіти Російського централізованого держави. А що ж відбувалося з генезисом європейської централізованої державності в XIII - XVI ст.?

Тут чітко виділилися дві тенденції.

Перша - збереження середньовічних устоїв V - XII ст., Що було характерно, наприклад, для австрійської монархії Габсбургів.

Друга - утворення світських національних централізованих держав з посиленням позицій раціоналістичного світогляду. Саме в рамках останньої і складалася європейська цивілізація інтенсивного типу розвитку. Процес утворення централізованої держави в Росії, яка в XIII - XVI ст. максимально зрушилася у бік східних цивілізацій, мав порівняно з Європою три яскраво виражених особливості:

по-перше, єдина держава складалося в умовах панування влади-власності, а не на основі розвинутої системи приватної власності;

по-друге, Російське централізована держава утворилася на багатонаціональної основі;

по-третє, народи, що увійшли до складу Московської держави, ставилися або тяжіли до різних типів цивілізацій, що зумовило формування цивілізаційного неоднорідного суспільства.

У вітчизняній історичній науці склалася наступна періодизація створення централізованої Московської держави.

I період: початковий. З кінця XIII в. до першої половини XIV ст., пов'язаний з князюванням сина Олександра Невського Данила Олександровича (1276-- 1303), Юрія Даниловича (1303- 1325), Івана Калити (1325- 1 340). До Московського князівства були приєднані Коломенське, Переславль-Заліське, Подільське князівства; поставлені у васальну залежність Ростов, Галич-Костромської, Белоозеро, Углич.

II період: твердження Москви як центру об'єднання російських земель. З 2-ї половини XIV в. До середини XV в. на великому московському столі знаходилися: Симеон Гордий (1340-- 1353), Іван II Червоний (1353 - 1359), Дмитро Донський (1359 - 1389), Василь I (1369 - 1425), Василь II Темний (1425 - тисяча чотиреста шістьдесят дві). Московське велике князівство включило до свого складу Ростов, Углич, Білоозеро, Калугу, Стародуб, Дмитров, Нижній Новгород, Муром, Вологду, Двінська землю і землі Комі.

III період: завершення об'єднання російських земель навколо Москви. У цей період великими московськими князями були Іван III (1462 - 1505) і Василь III (1505 - 1533). Вони приєднали до Москви Ярославль, Пермський край, Новгород, Твер, Чернігово-Сіверської землі, землі по р. Об, Вятскую землю, Псков, Рязань і відвоювали у Великого князівства Литовського Чернігів, Новгород-Сіверський, Стародуб, Брянськ, Мценськ, Любутск, Гомель, Рильськ, Смоленськ, включивши їх до складу московських земель, що ознаменувало собою утворення Московської держави.

Розглянемо сім основних характерних рис процесу формування Московського царства.

1. Московські князі використовували різні форми і методи для підпорядкування інших руських князів і їх земель.

а) Значне число російських князівств було приведено під руку московських князів силою їх зброї.

У 1327 р Іван Калита на чолі московського війська допоміг хану Золотої Орди Узбека придушити повстання в Твері проти баскака Чолхана. В результаті цього та інших не завжди моральних кроків Калита отримав право іменуватися великим князем всієї Русі, т. Е. Фактично став повноважним представником хана в російських землях і не допускав їх князів до прямих контактів з Ордою. Одночасно хан відібрав ярлик на велике князювання у Олександра Тверського і передав його Калити, за наполяганням якого товариський князь був страчений в Орді. Дмитро Донський в 1375г. завдав істотне воєнної поразки Твері в боротьбі за першість серед російських земель, цей похід став також відповіддю на три спільних набігу литовсько-тверського війська під командуванням Михайла Тверського на Москву в 1368, 1370, 1372гг.

У 1472 військо Івана III підкорило Пермський край, а в 1489 г. - Вятскиє землі. 1471 г. (14 червня) ознаменувався нищівною поразкою 40-тисячне новгородського ополчення від 5 тисячної московської дворянської кінноти Івана III в битві на р. Шелоні. Втрати москвичів склали 2 тис. Чоловік, новгородців - 12 тис., А їх ватажок посадник Дмитро Борецький був убитий. У 1478 р московське військо взяло Новгород облогою, глава антимосковської партії, вдова посадника Марфа Борецька, була кинута в темницю, а вічовий дзвін, як символ незалежності Новгорода, вивезений до Москви.

б) В інтересах підпорядкування російських земель своєї влади московські князі активно використовували економічні важелі. Так, наприклад, в 1332 Іван Калита домігся від хана права збирати данину - «вихід» з усією Русі для Золотої Орди. Відправляючи данину в Орду, Калита не ображав і себе, а незадоволеним князям він говорив: «Мені цікаво Орду, а тобі орди не знати».

Недарма В.О. Ключевський, даючи історичні портрети Івана Калити і його попередників, писав: «Перші московські князі виступають сміливими хижаками». Дмитро Донський примусив волзьких булгар до сплати данини Москві, чим створив умови для підпорядкування Нижегородського князівства, яка отримувала значний дохід саме від болгарської данини.

Василь II і Іван III просто купили у збіднілих ростовських князів їх вотчину частинами протягом кількох років. Василь III після приєднання до Москви останніх самостійних князівств Рязані і Пскова різко обмежив права залишилися півтора десятка удільних князів, які перебували від нього в васальної залежності, заборонивши їм карбувати свою монету.

в) Окремі російські землі входили до складу Московського князівства на добровільних засадах. Зокрема, так було зі Смоленськом, населення якого після звільнення його військом Василя III від литовського панування в ході війни 1512 - 1514 рр. з Литвою виявила бажання перейти під руку Москви (1511).

2. Процес утворення Московської держави супроводжувався активною боротьбою московських князів за повалення монголо-татарського ярма і повернення так званого «київського спадщини», т. Е. Земель, що входили в IX - XII ст. до складу Новгородської-Київської Русі. Москва також стала організатором перемоги російських військ на полі Куликовому. Однак гніт монгольського панування продовжував, за влучним визначенням К. Маркса, «не тільки придушувати, але ображати і висушувати саму душу народу, що став його жертвою».

У XV в. московському війську довелося відбивати численні набіги сильних монгольських військ: 1408 г. - Адигея, 1437 і 1 445 рр. - Улу-Мухамеда, 1451г .-- Мозовші. В середині XV століття Золота Орда розпалася на чотири самостійні держави: Астраханське, Казанське, Кримське ханства і Велику Орду. Вказана обставина і зростання могутності Москви дозволили Івану III почати боротьбу за остаточну ліквідацію залежності руських земель від Орди. У 1476 Іван III відмовився платити данину Великий Орді, наказав стратити приїхали ханських послів і розірвав ханську басму (зображення хана), яку той надіслав йому як своєму васалові.

Хан Ахмат (Ахмед-хан) намірився відновити колишнє панування над Руссю і, уклавши союз з Казимиром IV польським, на чолі величезного війська вторгся в московські землі навесні 1480 рНазустріч йому виступило російське військо під керівництвом Івана III, до якого приєднався загін кримського хана Менглі-Гірея, суперника Великої Орди. З 8 жовтня по 11 листопада 1480 року на берегах р. Угри (між Калугою і Вязьмою) відбулася подія, яке в історичній науці отримало назву «стояння на Угрі». Воно розглядалося як довге протистояння двох військ, які не розв'язувалися вступити в бій, яке закінчилося втечею татар. Однак вивчення різних джерел, і в першу чергу «Типографською літописі про похід Ахмата на Русь», показує, що на берегах Оки і Угри відбулося перше в історії московського війська ретельно підготовлене і блискуче вигране позиційне бій. Через сто років після Куликовської битви Русь назавжди звільнилася від монголо-татарського ярма. У 1487 російське військо опанувало Казанню, звівши на престол васала Москви Мухамеда-Еміна.

І хоча в подальшому в результаті військових невдач і з інших причин московським князям доводилося епізодично посилати татарам данину, наприклад, в 1504 року в Крим, Казань, Астрахань і Карімов, в 1521 р до Криму, з васальної залежності від Орди було покінчено. Якщо говорити про монгольське вплив на генезис російської державності, то видається, що далеко небезпідставними були затвердження істориків І. Костомарова, В. Леонтовича, І. Загоскіна, В. Сергійовича, ряду сучасних дослідників, зокрема доктора історичних наук А.Л. Хорошкевич, про те, що воно відіграло суттєву роль в русі московського суспільства до деспотії східного типу, про що мова піде нижче.

Молоде Московська держава вело також активну боротьбу за повернення «київського спадщини». Ця проблема мала для московських князів не тільки господарське, а й геополітичне значення. Це було питання міжнародного престижу і авторитету. Основним суперником Москви на цьому напрямку було Велике князівство Литовське, володіння якого в окремі періоди доходили до Серпухова і Калуги, а війська тільки за 4 роки (з 1368 по 1372) спільно із Тверської князями вчинили 3 великих набігу на Москву. Перші успішні походи проти Литви зробив в 1406 - 1407 рр. Василь I. У 1494 р - Іван III повертає Русі Вяземские землі. У 1500-- 1503 рр. Москва в союзі з Кримським ханством веде успішну війну проти Литви і Лівонського ордену і відвойовує Чернігів, Стародуб, Гомель, Новгород-Сіверський, Рильськ, Брянськ, Мценськ, Любутск. У 1513г. Василь III звільняє Смоленськ.

Перемогам над Литвою сприяла активна боротьба Московії з можливими союзниками Великого князівства Литовського. У 1481 р московське військо розгромило Лівонський орден та дійшло до Риги. У 1496--1497гг. російські війська разом з датським королем успішно воювали зі шведами на території Фінляндії. Про темпи зростання Московії свідчить той факт, що якщо, за підрахунками В.О. Ключевського, Василь II залишив по духовної грамоті старшому синові Івану 14 міст з повітами і іншим синам разом 11 або 12 градів, то Іван III вже заповідає старшому синові 66 міст і іншим синам 30. Таким чином, до початку XVI ст. з'явилося назва «Росія» вже позначало найбільшу державу Європи і Азії.

3. У цей період посилилася ізоляція Московської держави від європейського світу. Шлях «з варяг в греки» в умовах монгольського завоювання втратив своє значення, в силу чого знизилася активність господарсько-торгових зв'язків руських земель з Європою. Вона майже зійшла нанівець після приєднання торгового Новгорода і розриву зв'язків Північно-Західної Русі з Ганзейским союзом. (В XIV в. Купці більше 70 німецьких міст утворили торговельний союз - Ганзу.) Посли європейських держав стали рідкісними гостями на Русі.

В Московській державі відбулося в порівнянні з Новгородської-Київською Руссю, Новгородської і Псковської боярськими республіками значне огрубіння вдач і жорсткість судного права. Духовна і ментальна ізоляція Московії від Європи ще більше посилилася після підписання багатьма православними державами, а точніше їх церквами, флорентійської унії 1439 р Відповідно до неї вони визнавали верховенство Папи Римського і католицьких догматів в умовах наростання турецької агресії. Який підписав унію московський митрополит Ісідор після повернення в Москву був позбавлений сану і кинутий до в'язниці за рішенням Василя II. Згодом Ісидор втік за кордон і став католицьким кардиналом. Після взяття в 1453 р турками Константинополя і падіння Візантії, Російська православна церква фактично відірвалася від всього християнського, в тому числі православного, світу, т. К. Все міжнародні контакти Московської митрополії йшли в основному через Константинопольську патріархію.

Однак було б невірно розглядати процес відчуження Росії від Європи виключно як самоізоляцію. Йому в значній мірі сприяла активна католицька експансія, спрямована крім політичних цілей і на руйнування системи Духовних цінностей російського народу, що спонукало його до активного опору войовничому євроцентризму. Ударною силою католицької експансії були Лівонський орден та Велике князівство Литовське, другі стали своєрідним залізною завісою на шляху російсько-європейських відносин.

...........


  • б) Натура ний оброк
  • Тема 2. Русь в період феодальної роздробленості в XII-XIII ст.
  • Основні причини феодальної роздробленості
  • Тема 3. Боротьба Русі з зовнішніми вторгненням XIII в.
  • Тема 4. Освіта централізованої держави