Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розрахунок підсилювача на біполярному транзисторі

Дата конвертації07.12.2018
Розмір4.71 Kb.
Типреферат

Розрахунково-графічна робота по курсу електроніки.

Розрахунок однокаскадного підсилювача.

Варіант №25.

Завдання: Потрібно розрахувати однокаскадний підсилювач на біполярному транзисторі, схема якого наведена нижче. У цій схемі тип транзистора визначається полярністю заданого напруги.


Порядок розрахунку підсилювача:

1. Оцінка граничних параметрів роботи транзистора:

Uкемах = 1,2 * 18 = 21.6 в

Rк вибираємо в 3.5 раз менше Rн, де Rн з умови завдання = 420 ом

IКМ = Uвих.мах. * (Rк + Rн) / Rк * Rн = 6 * (420 + 115) / 420 * 115 = 66.46 мА

Гранично допустиме значення струму колектора

Ikmax = 2Ikm + 0.2Ikm = 66.46 * 2 + 66.46 * 0.2 = 146.22 мА

Вибираємо транзистор ГТ404В

2. Уточнюємо Iкmin. Для цього на вхідний ВАХ знайдемо струм бази, з якого

імовірно починається лінійна частина вхідний ВАХ: Iкmin = 4 мА

3. На вихідний ВАХ стоїмо лінію навантаження по постійному струму:

Iкп = 66.46 + 4 = 70.46 мА

Uкп = 6 + 2 = 8 В, де DU = 2 в,

4. Опір колекторної ланцюга Rоб = Rк + Rе,

Rоб = Eп / I = 18 / 0.12772 = 141 Ом, -> Rе = 141 - 115 = 26 Ом

5. Опір Rе потрапляє в діапазон 0,1 - 0,25 Rk

6. Побудуємо лінію навантаження по змінному струмі:

l = arctg ((Rk + Rн) / RкRн);

Знайдемо точку перетину навантажувальної лінії по змінному струмі:

З огляду на масштаб по осях Ox і Oy вирішуючи систему рівнянь:

Приходимо до вирішення Ik * = 158.46 мА

У градусному вимірі не можна вирішувати тому гілки мають не однаковий масштаб.

7. За вихідний характеристиці будуємо перехідну характеристику, а на

вихідний характеристиці епюру зміни напруги колектора.

8. Напруга спокою бази Uбеп = 0,65 В

Струм спокою бази Iбп = 7,5 мА

9.Входное опір каскаду по змінному струмі:

Rвх ~ = Uбзm / Iбm = 400 Ом

10. Задамося необхідним коефіцієнтом нестабільності S = 4, звідси знайдемо

напруга Rд;

Rд = [S * (Rе + h21 * Rе) -h21 * Rе] / [h21-S] = (3224-780) / 26 = 94 Ом

11.Определім вeлічіну розділової ємності С2:

C2 = 1 / [2hf (Rк + Rн) (M²-1) ½] = 1/823151 = 1.22 * 10 Ф

12.Найдем ємність конденсатора Се:

Cе = 10 / 2hfнRе = 10/2 * 3,14 * 250 * 26 = 2.45 * 10 Ф

13.Рассчітиваем опір подільника R1і R2:

UR2 = Uбеп + (Iбп + Iкп) * Rе = 0,65 + (0,0075 +0,07) ∙ 26 = 2,665 В

Iдподбіраем емпірично за правилами (I д = 3 * Iбн): = 22.5 мА

R2 = UR2 / I д; R2 = 118.4444Ом; R1 = R2 * Rд / (R2 + Rд) = 53 Ом

14.Рассчітиваем коефіцієнт посилення по напрузі:

За графічним характеристикам: Ku ~ = 6 / 0.06 = 100


Для діапазону середніх частот визначимо Ku ~:

Аналізуючи схему роботи транзистора на середніх частотах отримаємо

Кu ~ = h21е ∙ Rвх / Rк = 30 ∙ 400/115 = 104.34

Висновок: При виконанні даного розрахунково - графічного завдання був використаний германієвого транзистор ГТ 404В. З розрахунку видно, що коефіцієнт посилення певний графо - аналітичним методом мало відрізняється від коефіцієнта певного зі схеми заміщення однокаскадного підсилювача на середніх частотах. Це пов'язано з неточністю самого графо - аналітичного методу і наближеність формул використовуваних при розрахунку. Але так як значення відрізняються менше ніж на порядок то результати розрахунку вважаємо задовільними в рамках цього розрахунково - графічного завдання.

Міністерство загальної та професійної освіти

Російської Федерації

ХГТУ

Кафедра «Електроніка і електротехніка»

Розрахунково - графічна робота

Розрахунок підсилювального каскаду на біполярному транзисторі

Виконав: ст-т гр.ВМ-71

Спорихін Денис Ігорович

Перевірив: зав. кафедрою

«Електроніка і електротехніка»

Зелев Л.В.

Хабаровськ 2000


  • Кафедра «Електроніка і електротехніка»
  • Спорихін Денис Ігорович