Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


РСДПР (червень - жовтень 1917 року)

Дата конвертації24.07.2019
Розмір5.05 Kb.
Типдоповідь

ПАРТІЯ РСДРП ЧЕРВЕНЬ-жовтні 1917 року

Одностайність народу, особливо з літа 1917 року був тільки в одномвопросе: потрібно кінчати війну. Різко зростають економічні та політичні труднощі, Временноеправітельство не здатна впоратися з ними. У цих умовах Тимчасовий уряд не змогло утриматися науровне політичного діалогу і застосувало 4-5 липня 1917 року насильство вотношении робочої і солдатської демонстрації в Петрогораде.Вслед за ці пішло урядове розпорядження надати военномуміністру і міністру внутрішніх справ широкі повноваження, що дають правозапрещать зборів і з'їзди, встановлювати жорстку цензуру. Були закриті газета "Труд", "Правда", розгромлена її редакція, а 7іюля надійшло розпорядження про арешт В.І.Леніна і Г.Зінов'єва-Ліді-рів більшовиків.

У тезах "Політичне становище" і в брошурі "До гасел", напи-санних у підпіллі в першій половині липня В. І. Ленін показав, що з уста-вою єдиновладдя контрреволюції період мирного существованіякончілся, що взяти тепер влада робітничий клас може тільки шляхом воо-Ружені восстанія.В.І.Ленін запропонував тимчасово зняти гасло передачівласті Радам: Поради можуть і повинні будуть з'явитися в цій новій революції, але 2не 0 теперішні Поради, не органи угодовства з буржуазією, а органниреволюціонной боротьби з ней.Что ми і тоді будемо за остроеніі всегогосударства за типом Рад, це так.ето не питання про Ради взагалі, авопрос про боротьбу з 2 даної 0 контрреволюцією і зі зрадою 2данних 0 Рад. У той же час керівництво не опротестувала дій правительст-ва.Лідери меншовиків та есерів, які побоювалися зрослого в квітні-іюневліянія більшовиків в масах, використовували ситуацію, що склалася для ос-лабленія своїх політичних супротивників, в першу чергу Большева-ков.Іюльскіе події 1917 року означали кінець двовладдя і укрепленіепозіцій буржуазії. Довіра народу в цих умовах постійно коливалося від однієї по-літичної партії до другой.Временное правітельстко, меншовики і Есе-ри, які користувалися на початку революції популярністю, втрачають їх і, навпаки, до літа 1917 підвищуються акції більшовиків. 24 серпня корниловские війська під командуванням генерала А.Крим-мова почали рух на Петроград.К кінця серпня 1917 року загроза ме-тяжа була ліквідована. У період цієї боротьби більшовики проявили великі зусилля по защітереволюціі, вони закликали не тільки до боротьби з Корніловим, але і розкриваючи-чи є зв'язок політики Корнілова і Керенського.

Після придушення корніловського заколоту позиція більшовиків ещёбольше усілілась.Еслі в липні 1917 року під час виборів в Московскуюгородскую думу більшовики отримали 110, меншовики та есери разом-70%, то вже у вересні під час виборів до районних думи положення рез-ко ізменілось.За більшовиків голосувало майже 52% виборців (прічемсреді солдатів гарнізону-83%), за меншовиків 18% Так само картина була - 2-в Петрограді і ряді інших промислових центрів Росії. Більшовики знову звернулися із закликом про взяття влади Ради-мі.Іх резолюція про владу була поддержена двома столичними Радами, ноотвергнута меншовицько-есерівськими лідерами Всеросійського Централь-ного Виконавчого Комітету. З посиленням впливу більшовиків послаблялися позиції їх політич-ких противників-есерів, меншовиків.

Питання про збройне повстання поставлений В. І. Леніним в його те-зісах "Політичне становище", написаних ще до 6 з'їзду партії біль-шевіков (26 липня-3 серпня 1917 року), тепер вже набував решающеезначеніе. 31 серпня розширене засідання ЦК РСДРП (б) ухвалило резолюцію овласті, призначену для внесення в ЦВК Советов.Едінственним виходоміз створилося в країні політичного становища, говорилося в резолюції ЦК, є створення влади з представників революційного пре-летаріата і крестьянства.В резолюції викладалася і програма діяль-ності такої влади: декретирование демократичної республіки, отменачастной власності на поміщицьку землю без викупу і передача її взаведованіе селянських комітетів, введення в загальнодержавних енном маш-Табі робітничого контролю над виробництвом і распреділеніі, национализ-ція найважливіших галузей промисловості. У той же день більшовики оголосили цю резолюцію на засіданні ЦІКСоветов в Петрограді, але її відкинув есеро-меншовицький блок. Однак резолюція була прийнята в ніч на 1 вересня петроградскімСоветом робітничих і солдатських депутатів. На засіданнях 10 і 16 жовтня 1917 Ленін зумів переконати чле-нів ЦК в необхідності збройного восстанія.Только Л.Б.Каменев іГ.Зіновьев проголосували проти пропозиції про збройний восстаніі.Сетого моменту більшовицький ЦК розгорнув підготовку до восстанію.Пріпетроградском Раді, головою якого у вересні 1917 року сталЛ.Д.Троцкій, який вступив в серпні 1917 року в партію більшовиків, билсоздан Військово-революційний комітет.По суті, це був легальний ор-ган повстання. Правда, всередині ЦК більшовиків були розбіжності з питання про срокахвосстанія.Видвігалісь різні варіанти, суть яких зводилася до то-му: починати повстання до 2 з'їзду Рад або після нього. В кінцевому підсумку повстання почалося до відкриття с'езда.Попиткіправітельства зупинити розгортаються революційне висіупленіерабочіх і солдатів Петрограда виявилися безрезультатними.