Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


РСДРП

Дата конвертації12.12.2019
Розмір5.26 Kb.
Типдоповідь

ПАРТІЯ РСДРП.

Російська соціал-демократична партія була заснована в Мінську в

березня 1898 року.На з'їзді було зареєстровано 9 делегатів від Петербургско-

го, Московського, Київського, Катеринославського "Союзу боротьби", групи "Ра-

робочої газети "і" Загальноєвропейського робочого союа в Росії і Польщі "

З'їзд обрав ЦК, проголосив створення РСДРП.После з'їзду був ви-

пущений "Маніфест Російської соціал-демократичної робітничої партії" .У

"Маніфесті" наголошувалося, що російський робітничий клас "абсолютно позбавлений

того, чим вільно і спокійно користуються його закордонні товариші: учас-

ку в управлінні державою, свободи усного і друкованого слова, Вільно-

ди союзів і зборів ", підкреслювалося, що ці свободи є необ-

дімим умовою в боротьбі робітничого класу "за своє кінцеве освобожде-

ня, проти приватної власності і капіталізму-за соціалізм ".

В "Маніфесті" була ясно виражена думка про необхідність двох ця-

пов революції-буржуазно-демократичного і соціалістичного: "Чим

далі на схід Європи, тим більше культурні, політичні завдання ви-

падають на частку пролетаріата.На своїх міцних плечах російський робітник

клас повинен винести і винес'т справу завоювання політичної Вільно-

ди.Ето необхідний, але лише перший крок до здійснення великої історія-

чеський місії пролетаріату-до створення такого суспільного ладу, в ко-

тором не буде місця експлуотаціі людини людиною ".

"Маніфест" ні програмою партії, в ньому не були поставлені

конкретні задачі.С'езд не прийняв і Статуту партіі.Созданіе партії ра-

бочего класу продовжувало залишатися найважливішим завданням революційного

руху.

Велику роль в підготовці скликання 2 З'їзду РСДРП відіграла газета

"Іскра", перший номер якої вийшов в 1900 року.У складу редакції "позов-

ри "увійшли Г. В. Плеханов, В. І. Засулич, П.Б.Акселерод, В.І.Ленін, Ю. О. Мартов

і другіе.Редакція "Іскри" здійснила організаційну роботу по скликанню

РСДРП і остаточного оформлення соціал-демократичної партії було

проведено ідеологічне розмежування з народниками, "легальними Марк-

Систему "і економістами.

Особливо гостра полеміка розгорнулася напередодні 2 з'їзду з "еконо

Місто "та іншими течіями всередині соціал-демократії Росії.

Проти позиції "економістів" виступили такі відомі російські

соціал-демократи, як Г. В. Плеханов, В. І. Ленін, Ю.О.Мартов.Накануне 2 с'-

їзда РСДРП позиція економістів була знехтувана більшістю соціал-де-

мократического організацій Росії.

2 з'їзд РСДРП, який відбувся в липні-серпні 1903 року в Брюс-

селі, а потім в Лондоні, носив по суті засновницького характер, глав-

ним завданням його було прийняття Програми та Статуту партії.

Теоретична частина програми починалася з марксистської тези про

тому, що виробничі відносини досягли такого рівня розви-

ку, коли капіталізм став гальмом на шляху подальшого прогресса.Ко-

нечному метою соціал-демократії 3 (програма максимум) 0 проголошувалася

соціальна революція, встановлення диктатури пролетаріату для соціаліс-

тичного перебудови общества.Діктатура пролетаріату визначалася

ка "завоювання пролетаріатом політичної влади", необхідна умова

соціальної революціі.Бліжайшей політичним завданням 3 (програма міні-

3мум) 0 була буржуазно-демократична революція, яка повинна була

повалити самодержавство, встановити республіку.Её завдання були розділені

на три групи: 1. 2політіческіе вимоги 0 (рівне і загальне виборче

право, свобода слова, совісті, друку, зборів і обёедіненій, виборність

суддів, відділення церкви від держави, повну рівноправність усіх грома-

дан, незалежно від національності і право націй на самоопределе-

ня, знищення станів); 2. 2економіческіе вимоги робітників 0 (8-часо-

виття робочий день, цілий ряд заходів щодо поліпшення економіческог, жи

ліщного становища робітників); 3. 2требованія з аграрного питання 0 (скасування

викупних і оброчних платежів і повернення отриманих за ними сум, повер

щення відрізків, відібраних у селян у ході реформи 1861 року, заклад

селянських комітетів).

Програма РСДРП принципово відрізнялася від програм західних з-

циал-демократичних партій, в неї було включено питання про диктатуру про-

летаріата.На 2 з'їзді РСДРП був прийнятий також статут, який закріплював

організаційну будову партії, права і обов'язки її членов.Прінятіе

Статуту супроводжувалося серйозними суперечками, дискусією, особливо по вопро-

су про членство в партії.

Однак в цілому Статут відповідав ленінському поданням про

партії, як централізованої і дисциплінованою організації, построен-

ної на принципах "демократичного централізму" .Дальнейшее размежева-

ня на з'їзді відбулося і під час виборовв центральні органи пар-

тії, до складу редакції "Іскри # і з інших питань, що призвів впоследс-

твии до розколу Російських соціал-демократів на більшовиків і меньшеві-

ков.