Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Стародавні держави Шумеру та Аккада.

Скачати 16.13 Kb.
Дата конвертації27.10.2018
Розмір16.13 Kb.
Типдоповідь

1. Стародавні держави Шумеру та Аккада.

Долина річок Тигру і Євфрату, що називалася в давнину Месопотамія

(Межиріччя, Дворіччя), стала колискою держав, що належать

до числа найбільш древніх державних утворень.

До початку III тисячоліття до н.е. в Дворіччя складається велике

кількість дрібних самостійних держав (Еріду, Ур, Шуруппак, розум-

ма, Лагаш, Кіш, Марі і ін.), населення яких в III тисячолітті до

н.е. в Дворіччя було етнічно неоднорідним: що лежав на північ від Шу-

міра Аккад, а також середнє протягом Євфрату заселяли в цей час пле-

міна, що відрізнялися і за зовнішнім виглядом, і за мовою від шумерів. Однак

шумери і аккадійци на початку III тисячоліття до н.е. не відрізнялися один

від одного за рівнем економічного розвитку: і у тих, і у інших скла-

дивать раннерабовладельчеськие держави.

Основою землеробства було штучне зрошення (іригація),

коли за допомогою системи каналів, гребель і дамб вода рівномірно пода-

валась на поля. Тваринництво було також розвинене в Південному Дворіччі.

Реміснича техніка залишалася примітивною.

На чолі кожного з дрібних самостійних держав стояв пра-

витель, який називався патеси (або енсі), а іноді лугаль.

Потреби раціонального використання зрошувальної системи, а

також зміцнення господарських зв'язків між окремими областями яви-

лись причиною виникнення тенденції до до політичного об'єднання

Шумеру. Окремі держави намагаються грати роль гегемонів, об'єд

няя навколо себе порівняно великі території. Спочатку в ролі

таких гегемонів виступають Кир і Уш, але патеси Лагаша Енатуму (XXV століття

до н.е.) вдалося завдати поразки своїм суперникам і поширити

свою владу мало не до меж Марі. Однак всі ці об'єднання

були неміцними і розпадалися незабаром після того, як виникали.

Користуючись заворушеннями в Лагаше в XXIV столітті до н.е. патеси Умми Лу-

гальзаггісі відновив боротьбу проти Лагаша, розбив військо патеся Ла-

Гаша Урукачіни і приєднав Лагаш до своїх володінь. Після цієї побе-

ди Лугальзаггиси настільки посилився, що на деякий час підпорядкував

собі весь Шумер. Столицею свого нового держави він зробив древній

місто Урук.

На півночі Дворіччя в цей час посилилися правителі Аккада. цент-

ральное положення Аккада могло уявити великі вигоди правителю

Аккада, який зумів би опанувати областю між містами Сіпаром і

Описом. Таким першим царем царства Аккада став близько 2369 року до н.е.

Саргон (Шаррукин).

В цей час в Південному Дворіччя були в наявності всі передумови, необ

дімие для подальшого об'єднання.

Саргон почав з об'єднання всього Аккада. Він став царем Кіша і

главою всіх аккадских міст, а потім зробив кілька переможних

походів на південь. Він переміг Лугальзаггиси, взяв Ур і Лагаш, дійшов до са-

мого моря і таким чином підпорядкував собі весь Шумер.

Царство Аккада особливо посилився в правління онука Саргона На-

рамсіна (XXIII століття до н.е.). При Нарамсіне під владу Аккада потрапляє

область Марі, а також гірські племена Загроса і міста Еламу. На півночі

війська Нарамсина доходили до гір Вірменії.

Збільшення повинностей, присвоєння общинних земель, важкі заво-

евательние походи - все це породжувало невдоволення народних мас. на-

рамсін ще справлявся з повстаннями, але його наступникам не вдалося

утримати єдності царства "чотирьох сторін світу"; внутрішньополітичні

труднощі збіглися із зовнішньою загрозою. Близько 2200 року Аккад і Шумер

зазнали нападу народу гутиев, які розтрощили царство Аккад,

розграбували його міста (особливо північні), обклали населення важкої

даниною. Міста шумерського півдня менше постраждали від набігу гутиев і фак-

тично зуміли зберегти незалежність. Ці шумерські міста возглаві-

Чи боротьбу проти гутиев, розбили їх і вигнали з країни. деякий

час по тому Шумер і Аккад знову були об'єднані - цього разу під ге-

Гемона Ура.

Царі Ура, які об'єднали під своєю владою Південне Дворіччя, отримали

найменування III династії Ура. Найбільших політичних успіхів серед

них домігся Шульги.

Наступники Шульги ледве стримували натиск сусідів. В 2007 році

еламити розгромили шумерські міста і взяли в полон останнього царя III

династії Ура. Слідом за тим Аморе, зайнявши міста Аккада й Шумеру, осно-

вали там безліч самостійних династій. Засновником III династії

Ура був складений перший кодекс законів, в якому оформлялося розви-

тя приватної власності на землю.

2. Древнє Вавілонське царство.

Після падіння III династії Ура в Південному Дворіччя утвердилися амо-

реї.

Час існування древневавилонского царства (1894-1595 роки до

н.е.) залишає чудову епоху в історії Дворіччя. Протягом цих

трьохсот років південна частина його досягла високого ступеня господарського

розвитку і політичного впливу. Вавилон, незначне містечко при

перше аморейских царях, під час вавилонської династії перетворився в

найбільший торговий, політичний і культурний центр.

Об'єднання Дворіччя під владою Вавилона відбувалося протягом

столітньої боротьби і завершилося тільки при знаменитому царя Хаммурапі.

Створене таким чином Древневавілонское царство було централізованої

ної деспотією. Єдність і внутрішня міцність його були досягнуті

завдяки ряду нових умов.

По-перше, вавилонські царі спиралися на аморейского знати.

По-друге, носії колишньої роздробленості, місцеві шумерські і ак-

кадскіе патеси, були остаточно знищені аморейскими і Еламська

завойовниками. По-третє, Аккад, зробився ще при Саргоне основний

землеробської виробляє областю, незрівнянно менше постраждав від

вторгнень, ніж шумерська південь. Спустошений і знелюднення Шумер оказал-

ся в повній залежності від Аккада в економічному відношенні.

Далі, вавилонські царі використовували досвід, накопичений царями III

династії Ура. Так, в зведенні законів Хаммурапі повторюється майже без з-

менений ряд статей законів Ліпітіштара, в документах купівлі-продажу і в

боргових актах зберігаються шумерські терміни і формули.

Рабовласницька держава являла собою деспотію, безг-

ранічную влада царя, який керував країною через численних

чиновників і суддів.

При останніх двох царів першої вавілонської династії сталося

крах древневавилонского царства. На Вавилонию один за іншим обру-

шилися чотири ворога: семіти з приморських областей Південного Шумеру, ела-

Літянь з Загросу, хетти з півночі і потім племена конярів касситов,

жили на північ від елалітян. Верх взяли приморські племена, захватів-

шие південну частину царства, і касситів, що осіли в центральній і північній

Вавилонії.

У Вавилоні утвердився касситский цар Гандаш, що заснував кассітс-

кую династію. Його наступники підпорядкували собі і південну частину Вавілонії.

Панування касситов тривало до 1165 року до н.е.

Касситская епоха ділиться на два періоди. Протягом першого перио-

да, приблизно до останньої чверті XV століття, країна оправлялася від жор-

токого розорення і господарського занепаду. З кінця VI століття починається

другий період, протягом якого інтенсивно розвивалася господарська

життя.

В середині XIII століття до н.е. відбулося нищівної вторгнення

ассірійців в касситської царство. Скоро після цього в Ассирії почалися

внутрішні смути, які дали можливість Вавилону повернути самостоя-

ність. Але в XII столітті країна знову була зруйнована еламським вторже-

ням. У 1165 владу захопив один із сановників міста Ішна,

скинув касситского царя і заснував IV вавилонську династію. З

Відтоді, аж до падіння Ассірії, Вавилон переживає

тривалий період політичного занепаду.

3. Хетське держава.

Хетське держава склалося в східній області Малої Азії, в

басейні річки Галіс, в області, яка пізніше отримала назву Кап-

ласий. Землеробство тут грало меншу роль, ніж скотарство. силь-

але розвинена була металургія.

На початку II тисячоліття до н.е. в східній частині Малої Азії сло-

жілся ряд племен, які вели між собою війни. Ці племена группи-

ровать навколо добре укріплених центрів, найбільшими з яких би-

Чи Куссар, Неса і Хаттус. На перших порах гармонія належала прави-

телям Куссара, лише пізніше Хаттус став столицею Хетського царства.

Хетське держава була рабовласницьким. На чолі Хеттського

держави стояв "великий цар", який носив титул "Сонце". Царс-

кая влада була обмежена радою, який називався панк. До складу

панку входили царські родичі, свояки і воєначальники. Таким про-

разом, на перших порах в Хетському державі склався арістократічес-

кий лад, проте з часом, коли Хетське держава стала можу-

щественной військовою державою, царська влада зміцніла і панк втратив

колишнє значення.

Хетське держава розпалася на ряд областей, в яких правили

намісники, що носили титул "царів". На кордонах Хетського царства рас-

покладався ряд країн, підлеглих хеттам: їхні стосунки з "великим ца-

Рем "регулювалися спеціальними договорами.

З кінця XV століття до н.е. хеттськие царі проводять енергійну зовнішню

політику, прагнучи за допомогою військових і дипломатичних засобів роз-

рить підвладну їм територію. У цей час політична гегемонія в

Передній Азії належала курить, які в першій половині II тися-

челетія до н.е. утворили ряд невеликих держав в Північній Месопо-

таміі і Північної Сирії. У XV столітті хурритские держави об'єдналися,

утворивши велику державу Мітанні, яка володіла великим політич-

ким впливом.

Іншою важливою політичною силою була в XV столітті Єгипетська держа-

ва. Однак в кінці XV століття становище обох держав похитнулося. ис-

користуючись цю обставину, рабовласницька знать Хетського царства

починає широку експансію. Хеттским царем в кінці XV століття був Суппі-

луліма, який виявив себе вмілим дипломатом. Не стільки силою зброї,

скільки за допомогою вмілих переговорів, він зумів перетворити Мітанні в

залежну від Хессткого царства країну, підпорядкувати своєму впливу КГІ-

петскій володіння в Сирії і Фінікії, а також намагався втрутитися у внут-

ренніе справи Єгипту, проте це підприємство не увінчалося успіхом.

Час правління Суппілуліми було періодом найвищого політіческо-

го підйому Хетського царства.

Розквіт Хетського царства не міг бути тривалим: заснованої при

Суппілуліме Хетської державі не вистачало єдності. Вже найближчі реем-

ники Суппілуліми зіткнулися з новими зовнішньополітичними труднощами.

Хаттусіль III, онук Суппілуліми, проводить чисто оборонну полі-

ку. Йому вдалося укласти мирний договір з Єгиптом. В кінці XIII століття

все більш посилюється натиск Ассирії та Аххіяви; грізне повстання ох-

ватіло західні області і призвело до їх відпадання.Близько 1200 року до

н.е. Хетське держава перестала існувати. Приблизно в той же

час союзний з хеттами місто Троя (на північному заході Малої Азії) був

узятий ахейцами ( "Троянська війна").

4. Ассирія.

Ассирією називалася область в північному Дворіччя, розташована по

середній течії Тигра. В кінці III і в перші століття II тисячоліття в

Ассирії існувало рабовласницьке суспільство. держава називаючи-

лось "громада Ашшур", на чолі його стояв правитель ішаккум. політич

кий лад цієї так званої "Староассірійскій епохи" носив перехід-

ний характер від раннього, ще зберіг общинні риси рабовладель-

чеського держави до рабовласницької деспотії. Ішаккум був ограни-

чен владою колективного верховного органу, який мав також назву

"Громада Ашшаур". Влада ішаккума зросла тільки в зв'язку з початком ас-

сирійських завоювань.

У XVI столітті гегемонія в Передній Азії переходить до держави Мі-

Танни, яке підкорило собі і Ассирію. У XV столітті Ассирія повернула се-

бе самостійність і почався період світанку асирійського царства,

"Среднеассірійская епоха". У XIV-XIII століттях з'явилася перша збірка

ассірійських законів, в якому зміцнилися всі практичні успіхи

приватного землеволодіння.

Спираючись на численне військо, ассірійський цар Салманассар I

почав (в XIII столітті) походи, що тривали і за його сина Тікульті-Ні-

нурт I. Царство Мітанні, ослаблене хетами, було остаточно разг-

Ромлі, межі ассірійських володінь були розширені, був завойований Ва-

Вілон. Це перше піднесення Ассирії виявилася недовговічною. після

смерті Тікульті-Нінурти Ассирія на час занепадає.

З кінця XII століття Ассирії стали погрожувати арамеи і урартійци. У X

столітті арамейська натиск стад слабшати, і ассірійські царі змогли вже

самі перейти в наступ проти урартійцев і арамеев. це наступлю

ня було завершено на початку IX століття до н.е. перемогами царя Ашшурнасір-

пала II (883-859 рр. до н.е.), який заклав основу майбутньої Ассі-

рійська військової держави.

В кінці IX століття Ассирія була ослаблена внутрішніми заворушеннями і нас-

тупленіе урартійцев. Тільки з середини VIII століття ассірійці знову на-

чинают експансію. Ассірійські царі Тиглатпаласар III (745-727 рр. До

н.е.) і Саргон II (722-705 рр. до н.е.) активно проводили агресивну

політику. Були завойовані Сирія з Дамаском, Вавилон, нанесено тяжкий

ураження Урарту. Асархаддом в 671 році підкорив Єгипет своєї влади,

але через двадцять років Єгипет звільнився.

Це завоювання було останнім військовим успіхом Ассирії. уже при

сина Асархаддона Ашшурбаніпяле (в середині XII століття) її могутність

швидко йде на спад, і вона гине, ослаблена внутрішньою кризою і

повстаннями підкорених народів. У 605 році Ассирія перейшла під владу

мидийских царів.

5. Урарту.

На початку I тисячоліття до н.е. в районі озера Ван на східній

околиці Малої Азії утворюється ряд невеликих держав: Хубушкіа, Мус-

Саір і ін. Одним з цих держав було Урарту, столиця якого -

Тушнов. Боротьба цих царств проти Ассирії закінчилася освітою в

Наприкінці IX століття єдиного Урартського царства. Царі Урарту поступово рас-

ширяють територію свого царства на схід і південь, в Закавказзі.

Найбільшої могутності царство Урарту досягло в першій половині

XIII століття, під час царювання Аргишті I (781-760 рр. До н.е.) і

Сардури II (760-730 рр. До н.е.). Аргишти зробив численні по-

ходи на схід, воював з Ассирією, закріпився в Закавказзі.

Коли в другій половині XIII століття відбулося посилення Ассирії,

при Тиглатпаласаре III, Урарту було завдано сильного удару. У 743 році

були розгромлені війська Сардурі II. Після смерті Сардури почалися БМУ-

ти. Самий рішучий удар завдав ассірійський цар Саргон в 714 році до

н.е.

На початку VII століття стався руйнівний вторгнення скіфів. У VI

столітті держава Урарту було остаточно знищено мідянами.

6. халдейське або Нововавилонського царство.

Вавилон, після трьохсотрічної залежності від Ассирії, знову ста-

ла самостійної з 626 року до н.е., коли там запанував халдейський

цар Набопаласар. Засноване ним царство проіснувало близько 90 років,

до 538 року до н.е., коли воно було завойоване персами.