Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Суди справедливості в Англії XIV-XVI століть

Дата конвертації08.04.2018
Розмір28.2 Kb.
Типреферат

Мінєєва Тетяна Германівна - кандидат історичних наук, доцент Нижегородського державного педагогічного університету.

У житті англійського суспільства суд і його аксесуари завжди займали дуже важливе місце. Класик англійської історіографії XIX ст. Ф. Метланд стверджував, що саме судова система зробила Англію великою державою. Як всякий соціально актуальний інститут, англійський суд адекватно і відносно швидко реагував на зміни в англійському суспільстві. Системна криза 70-80-х років XIV ст., Прояви якого добре відомі (повстання Уота Тайлера, виникнення лоллардізма, посилення парламентської опозиції правлячої аристократичної верхівки), викликав серед інших нових явищ і перебудову судової системи. Головним в цій перебудові стало розширення судових повноважень канцлерства [1] і виникнення так званих "судів справедливості" [2]. Ця система судових органів отримала свою назву від розробленого ще римськими юристами (Павло, Ульпіан та ін.) Принципу неформального ( "по уму" судить) судочинства, застосування якого обмежувалося особливими правовими казусами у цивільних справах. Одним з постулатів такого судочинства було рівність сторін незалежно від їх соціального, етнічного та конфесійного положення.

Коли мова йде про канцлерському суді справедливості, слід мати на увазі, що в Англії він не був чимось унікальним. П. Таккер докладно описав подібні випадки в лондонських міських судах. Ним встановлено, що тут вже в кінці XIII ст. принципи "розумної справедливості" застосовувало судове присутність при столичному мерові і цим відрізнялося від суду шерифів, який працював на базі процедур і принципів загального права. Подібна практика суду лондонського мера була пов'язана з двома обставинами.

Перше з них аналогічно тому, яке пізніше мало місце в канцлерства (часто - за участю олдерменов). Мер судив муніципальних службовців, розбирав справи між міськими службами і тими жителями англійської столиці, які могли бути представлені як фізичні (приватні) та юридичні (корпорації різного роду) особи. Навколо цих справ склалися певні юридичні кадри, які були не проти розширити сферу своєї діяльності.

Друга обставина - це суперечки вітчизняних та іноземних купців, які вимагали швидкого вирішення і з урахуванням інших, які не британських правових традицій (тобто вони перебували за межами загальноправової юрисдикції). Збільшення кількості таких справ в XIV в. (Або трохи раніше) і особливо в XV в. викликало приплив купецьких петицій саме меру, в обхід казуїстики звичайних правових процедур суду шерифів. Нерідко потрібно швидке судове рішення - "годину в годину і день в день".

Крім того, збільшилася - і мала тенденцію до подальшого збільшення - кількість позовів (суперечок) і, отже, справ для судочинства в міру зростання товарообігу як зовнішнього (що було особливо характерно для Лондона), так і внутрішнього. Напевно збільшення обсягу юридичної роботи спостерігалося не тільки в англійській столиці, а й в центральних, загальнодержавних судових офісах. Лише цим можна пояснити те, що на шлях скорочення судової казуїстики були змушені встати поряд з канцлерства Суд королівської лави [3] і Суд казначейства. Як справедливо зауважив Таккер, спочатку спрощеного судочинства за принципом справедливості добилися ті, хто ставився до високопоставленим особам, або люди, що мали покровителів в тій чи іншій судовій палаті [4].

Процедура "Еквіті" (рівності) в англійських судах, в першу чергу в канцлерському суді, довгий час залишалася "еластичною", тобто простій і доступній для тяжущихся. Презумпція "здорового глузду", властива англійської нації і розвинулася в новий час до основного принципу національного поведінки, багато в чому допомогла англійської суспільству подолати кризу і з кінця XV століття почати швидкий рух до передових рубежів європейської цивілізації.

Класичним прикладом позови людей різного соціального статусу є юридична суперечка, що стався в 1422 року між двома фізичними особами (Уолтер проти Реджинальда), на якому тяжущиеся боку просили короля врегулювати їх взаємини в канцлерства на підставі принципів "розуму" і "совісті", інакше - через канцлерский суд совісті. Таке звернення стає логічним тільки в разі недовіри тих, хто осуджує до судів загального права.

Інший класичний для канцлерства "казус" трапився на півстоліття пізніше за скаргою вдови копігольдера Пуа на сера (лицаря) і її лорда, тобто власника тієї землі, якою користувалася скаржниця, на ім'я Оксенбрігг (Оксенбрідж). Лорд відняв у вдови садибу, п'ять віргат [5] землі і водяний млин в якості штрафу за порушення його млинового Баналітет: він молов зерно сусідів на своїй млині до збитку млини панської. Місцевий суд загального права постановив відібрати майно вдови. Канцлерський суд визнав покарання відповідним манориального правовим звичаям, але, виходячи з християнського милосердя і з огляду на бідність і старість відповідачки, незначність шкоди, завданої багатому лицарю, прийняв рішення повернути їй все надбання, з одним обмеженням - не брати на помел чужий хліб.

Ці приклади взяті з роботи вітчизняного історика-аграрники А.Н. Савіна "Англійська село в епоху Тюдорів". На її сторінках можна знайти і інші типові ситуації звернення до канцлерский суд селян-копигольдеров [6]. Слід зазначити, що "копігольдерская" складова в діяльності канцлерського суду справедливості обговорюється досі в англійській історіографії і фахівцями США [7], причому висловлена ​​колись Савіних думку про юридичний захист канцлерським "справедливим" судом прав отримали особисту свободу селян-копигольдеров знаходить все нові підтвердження.

Яскравий приклад з практики канцлерського суду призводить Вільям Роупер, чоловік дочки великого Т. Мора. Будучи канцлером в кінці 20-х - початку 30-х років XVI ст., Мор брав петиционеров кожен день після полудня в своєму будинку в Лондоні (район Челсі), причому брав всіх, без будь-яких обмежень. Часто тут же, вислухавши прохача, тобто без письмової заяви, він негайно виносив рішення. Таким чином, Мор демонстрував населенню переваги природно-правової справедливості перед процедурної формалістікой середньовічних англійських судів. Судова практика канцлера Мора мала прямий зв'язок з його теоретико-юридичними міркуваннями і пошуками новаторських рішень в сфері правової політики.

У той час, коли Мор був канцлером, розгорнулася дискусія між Крістофером Сен-Жерменом, доктором права, і анонімним Стражем (зберігачем, захисником) законів Англії. Перший стояв за розширення сфери діяльності судів справедливості і прерогатив канцлерського суду. Другий, повторюючи ідеї петиционеров палати громад кінця XIV - початку XV ст., Звинувачував канцлерский суд в руйнуванні всієї правової системи держави, заснованої на загальному праві, що загрожувало соціальної нестабільністю [8]. Здається, ця дискусія була якоюсь спробою прозондувати громадську думку на предмет пом'якшення суворих законів Англії. Дослідники, які займалися вивченням текстів Сен-Жермена і Варта, припускають, що обидва вони написані однією рукою. Тому цілком допустимо припущення, що виник спір, була інспірована саме канцлером Мором, який неодноразово ставив перед королем питання про право Канцлерського суддів контролювати дії і особливо вироки інших судів Англії.

Мор намагався пом'якшити нелюдський характер тюдоровского судів з їх жорстокими законами про бродяга, жебраків, робочих шляхом розширення юридично туманною "справедливості". Він мріяв про те, щоб в репресивних органах англійського абсолютизму перемогли "совість" і "розумна м'якість".

Але судова реформа Мора не відбулася, а він сам незабаром був відправлений суддями Генріха VIII на ешафот. У канцлерському суді справедливості стала переважати звичайна юридична рутина, чи сумісна зі справедливістю або совістю. Канцлерське судочинство зблизилися до непомітності, у всякому разі для пересічної людини, з судами загального права. У XVIII-XX ст. казуїстиці судових палат канцлерства міг би позаздрити будь-який інший судовий орган Великобританії [9].

Повернемося, однак, до судової практики Англії XIV-XV ст. Аналіз архівних матеріалів [10], проведений Таккера, показав, що Канцлерського службовці втручалися в різні судові розгляди інших судів, особливо майнового характеру. Підкреслимо, що в даному випадку мова йде не про ініціативу тяжущихся, а про втручання самого канцлерства, для чого цим департаментом використовувалися спеціальні юридичні інструменти, найважливішим з яких був виклик якого звинувачували (підозрюваного) "sub роеnа" [11], тобто під загрозою покарання - штрафу. Однак, перш ніж жорстко пригрозити відповідачу, канцлерство посилало більш толерантне запрошення на судовий розгляд. Дані, що збереглися в діловодстві палати громад, показують, що ці "залучення" до канцлерської суду стали практикуватися "тираном" Річардом II за допомогою вірного йому Джона Уолсема (Волемія), який обіймав в канцлерства важливі пости власника (зберігача) протоколів канцлерства і майстри канцлерства. Члени палати громад писали в одному зі своїх листів, що канцлерське втручання в справи і механізм цього втручання були придумані Уолсемом "своєю хитрістю". Така "хитрість", як писали громади Генріху V в 1415 р служила "хотіти цілей" Річарда II [12]. Це був не перший білль коммонеров з приводу "sub роеnа". Незабаром після відходу прихильника короля-деспота з канцлерства 1392 р аналогічний білль був прийнятий в 1393-1394 рр. і отримав згоду Річарда II [13].

Палата громад і при тирана Річарда II, і при "м'яких" королів ланкастерской династії захищала судочинство на основі загального права, яке на той час отримало велику самостійність від королівської адміністрації завдяки парламентським статутах, прийнятим в роки правління Едуарда III. Йдеться про "шести статутах Едуарда III" - так позначають групу підготовлених громадами законодавчих актів, які король, гостро потребував через війну з Францією в підтримці населення Англії, точніше його середніх шарів, виявився вимушеним затвердити. Річард II, успадкував Едуарду III, розцінив ці шість статутів як обмеження своїх владних прав і вдався до канцлерської суду як засобу активного втручання в судове простір. Відому роль зіграла і користь близьких Річарду II урядових чинів. Справи по несплаченим боргах і невиконаними зобов'язаннями супроводжувалися "заставами", "поручительствами", різного роду штрафами (наприклад, за прострочення заставних зобов'язань), що давало певний дохід (дохід, не підконтрольний з боку представницьких установ) королівського гаманця. Інтервенція канцлерства була відзначена Таккер і для початку правління Генріха VI і його "молодих друзів" (1435-1450 рр.).

У цей період дії корони і її слуг визначала вже не боротьба за максимум політичних прерогатив, а гостра потреба в грошах. Вони прагнули докласти руку до засобів, які перебували на ринку приватно-майнових (і, ймовірно, приватно-грошових) відносин, які стали активно оформлятися королівськими службовцями того часу в специфічній формі передачі в дар якоїсь частини майна, іноді всього особистого рухомого майна на особливих договірних умовах. Факт "угоди-дарування" фіксувався "закритими паперами" однією з Канцлерського протокольних служб, і цим дотримання договору гарантувалося владою короля. Така форма була введена в практику в 1428-1429 рр. і стала широко застосовуватися. Порушення умови "дарітельного" контракту тягло за собою втручання канцлерської судової служби за допомогою дуже суворого юридичного дії. Виклик (порядок) починався грізним латинським "attachias!" ( "Ти арештований!"). На практиці це означало, що в разі затримки з появою в канцлерському суді притягається до відповідальності міг бути арештований і приведений насильно.

Разом з тим в ці кризові роки захист майна канцлерства залишалася єдиною надійною гарантією дотримання правових відносин, пов'язаних з різними формами передачі власності від однієї приватної особи до іншого - через продаж, заповіт і т.п.

Наступна "спалах" активності канцлерства припадає на кризові і посткризові роки. Особливості судочинства в канцлерства в кінці 60-х - початку 70-х років XV ст. вивчав М. Бейлбі [15]. Саме він першим звернув увагу на те, що до середини XV ст. слово "conscience" в юридичній практиці не використовувалося, зате стало інтенсивно застосовуватися з кінця 60-х років, що дало підставу юристам XVI ст., коментували судові дії своїх попередників, говорити про виникнення в Канцлерського судової присутності нової (або, точніше, модернізованої) форми юриспруденції - "a consence-based equity" [16]. Можливий, хоча не безумовно точний переклад - "справедливістю обумовлене рівність", або "совістю обумовлена ​​справедливість". Останній варіант перекладу точніше, оскільки переводити "equity" як "рівність" з урахуванням станово-феодальних реалій життя англійського суспільства того часу, чи бездоганно вірно. Новий підхід до справ по формі "Еквіті" пов'язаний з розширенням кадрового складу канцлерського департаменту в його юридичній частині. Тут з'явилося чимало людей, які мали знанням римського цивільного права в його пізньосередньовічний інтерпретаціях, прийнятих правознавцями в континентальних країнах (в основному в Італії, але і у Франції), а також юристів, що мали за плечима практику в церковних судах Англії, які з XIV в. теж перебували під впливом знаменитих італійських постглоссаторов (коментаторів), перш за все Бартоло і Бальдо.

Дослідники нашого часу (Пронею, Бейлбі, Таккер) відзначають ускладнення самої процедури канцлерської юрисдикції при Едуарда IV. Зростала кількість справ як за формою sub poena, так і attachias. Застосовувалися й інші способи залучення до судової відповідальності, часом суперечили багатовікової практиці судів загального права [17].

Канцлерський суд справедливості XIV-XV ст. підготував судову реформу Генріха VII Тюдора. Його процесуальні форми і стандарти судових оцінок стали зразком для цих нових судових установ перемогла абсолютної монархії.

У 80-ті роки XV ст. Генріх VII сформував дві судові палати - Зоряну палату, точніше суд Зоряної палати, і Суд прохань, що діяв під егідою Зоряною палати, але автономно від неї. Він засідав в окремому приміщенні, найчастіше в Білій палаті. Суд прохань, або, як прийнято його називати у вітчизняній історіографії, Палата прохань, був по суті судом бідних людей. Він вирішував суперечки у цивільних справах, і оцінка предмета спору була там, природно, невеликий.

Найбільш значимі не тільки матеріально, а й політично убогих людей, які слухалися в Білій палаті і тим більше в Зоряною палаті, були збережені і вибірково видані. Дані архівні матеріали дозволяють стверджувати, що Зоряна палата була комітетом з надзвичайних справ Таємної ради. Його засідання проводилися закритим порядком і далеко не завжди в цьому залі [18]. Зі згаданого статуту 1487 року ми дізнаємося, що до складу цього комітету входили лорд-канцлер, лорд-скарбник, лорд-хранитель Малої державної друку. Вони повинні були скликати на засідання єпископів, світських лордів, суддів "королівської лави" і "загального права" [19]. Ці особи не були рівні в правах першим трьом і були лише їх консультантами - ассесор, тобто вони володіли дорадчим, а не вирішальним голосом. Вся ж судова влада зосереджувалася в руках названих трьох або двох вищих державних чиновників.

Зазвичай асессорами були два головних судді, один єпископ і один світський лорд Ради, природно, з числа осіб, які користуються найбільшою довірою короля. Втім, склад працюючого трибуналу, як показав у своєму докладному дослідженні Дж. Лідем, не завжди точно відповідав встановленим статтями складу. Наприклад, на слуханні справи абата монастиря в Шрусбері проти міської ради Шрусбері з "великої трійки" трибуналу був присутній лише один канцлер Вільям Уорхен, архієпископ Кентербері, а асессорами були один світський пер, головний барон казначейства, головний суддя Суду загального права, двоє суддів цього ж судового органу, а також головний суддя Суду королівської лави зі своїми двома помічниками. Однак це звуження складу не позначалося ні на широті повноважень цього органу, ні на відповідальності і авторитет його рішень [20].

Лідем опублікував лише 39 судових випадків, розбиралися трибуналом Зоряною палати, що звичайно ж становить лише малу частину дійсного кількості справ, розглянутих за час правління Генріха VII, але, грунтуючись навіть на цих 39 справах, можна зробити висновок, що сфера юрисдикції трибуналу була воістину безмежною . Крім справ про напади, заколотах, лівреях, різного роду поземельних і інших майнових позовів, тут слухали суперечки між різними групами міського населення (три позови між членами цеху кравців і міською радою Екзетера), між містами (міська рада Екзетера проти міської ради Лондона) і навіть між ремісниками всередині одного цеху (лондонського цеху ливарників), а також розбиралися скарги купців на незаконні ярмаркові або митні збори (Уайт проти міської ради Глостера). Справи про незаконно проведених виборах, про примушення жінок до вступу в шлюб, про образу словом і дією, про зневагу до виклику в суд або судовим рішенням (наприклад, архієпископського суду), про зловживання владою, про невірних вагах були підсудні Зоряною палаті, так само як і конфлікти між містами і феодальними власниками, власниками і їх сеньерамі. Городяни Глостера і Вустера клопотали перед Зоряною палатою якщо не про скасування, то принаймні про пом'якшення статуту парламенту 1504, що забороняв їм збирати мита з провозяться по річці Северн товарів, а держатель земель Молмсберійского монастиря Роберт Портер намагався домогтися підтвердження свого вільного стану.

Більшість цих справ були підсудні судам загальної права, так як статут 1487 р не давав Зоряною палаті повноважень на їх слухання. На це вказують багато з відповідачів, які прагнули перенести тяжбу в звичні органи судів загального права з їх рутиною, нескінченними тяганиною і продажністю (наприклад, абат Кентерберійського монастиря або лицар Кемп). Широта, невизначеність сфери юрисдикції становили найважливішу характерну рису суду Зоряною палати, і в цьому крилася її сила. Трибунал палати рішуче втручався в сферу діяльності інших судових органів, вилучав у них справи для розбору на своїх засіданнях, через своїх асессоров і шляхом прямих вказівок регулював їх дії. У Зоряну палату надходили скарги з усіх кінців країни.

Залучені до відповідальності викликалися в Лондон, для опитування самих свідків на місця виїжджали або створювалися з місцевих жителів спеціальні комісії [21]. 17 свідків допитала виїзна комісія Зоряною палати в 1505 році, коли вирішувалося питання про право міської ради Вустера на збір мит з суден, що проходили за поточною у міських стін річці Північну [22]. Виїзні комісії були свого роду щупальцями лондонського суду. Вони дозволяли йому вести огляд і наслідок в найглухіших куточках країни.

Серед статутів парламенту 1495 р винятковий інтерес представляє акт, що дозволяв біднякам порушувати судову справу за формою для бідних. Законодавці декларували, що відтепер по волі короля бідняки будуть користуватися захистом правосуддя нарівні з багатими людьми. Тому їм дозволялося порушувати справу і вести його без сплати звичайних судових витрат. Канцлер повинен був призначити для цього спеціальних клерків і адвоката [23]. Даний акт поклав початок новому органу розвивалося англійського абсолютизму, так званої Палаті прохань. Втім, назва "Палата прохань" закріпилася за ним лише з 1529 р До цього він називався Суд бідних людей [24].

Необхідно зробити застереження, що першого клерка для прийому безкоштовних прохань від бідних людей призначив ще Річард III, але в ті роки цей захід не прищепилася, і питання про правосуддя для бідних знову був поставлений на парламенті 1495, через 11 років після заходу Річарда III. У 1497 р Генріх VII призначив двох клерків для прийняття прохань і тим завершив справу, розпочату два роки тому.

Палата прохань засідала в Білому залі Вестмінстерського палацу, але лише тоді, коли король перебував у Лондоні. Під час його поїздок по країні вона переміщалася разом з ним. Головою суду був лорд-хранитель Малої державної друку. Іноді замість нього засідання вів інший член Таємної ради (наприклад, в 1502 р Георг Грей, лорд Обергавенні). У суді брали участь і інші пери і судді. За сферою юрисдикції Палата прохань значно відрізнялася від Зоряною палати. На її засіданнях слухалися лише цивільні позови. За своїм характером вона, подібно Зоряною палаті, була судом справедливості або совісті, як їх розуміли за часів Генріха VII, хоча в процесуальних формах більше, ніж Зоряна палата, слідувала традиційним формам старих суден загального права.

Лідем опублікував 30 судових справ Палати прохань за час з тисячу чотиреста дев'яносто сім до 1569 р До найбільш типовим відноситься процес Секвелл проти Лейсі, в основі якого - одна з дрібних феодальних усобиць, в повному обсязі зжитих навіть на початку XVII століття. Томас Лейсі, сквайр, із загоном в 50 чоловік напав на манор лицаря Джона Секвелла в Йоркширі, зламав огорожу навколо загороди і викрав 50 голів худоби. У разі Гайд проти Кетебі позивач-слуга пред'явив позов до свого колишнього пану за невиплату платні. Одна справа стосувалася незаконних лихварських операцій. Інше - Теккер проти Холла - представляло скаргу на ремісника, який наважився без дозволу міської влади Лондона займатися забарвленням шкір. Ремісник був укладений шерифа в тюрму, а його інструменти та майно конфісковано.

Ще один судовий випадок пов'язаний з гострими конфліктами між окремими партіями городян Екзетера (три справи між ними розбиралися в ті ж роки в Зоряною палаті). Позов виник у зв'язку з правопорушеннями при виборі старшин місцевого ринку [25]. Не змінився характер справ в Палаті прохань і в більш пізній час. Як нові, що не зустрічаються в справах епохи Генріха VII, назвемо позови про кріпаків, справи про права копигольдеров, про пригноблення власників, про порушення умов торгової угоди.

Розглянуті вище випадки вказують на деякий паралелізм і нерозмежованість в юридичній роботі Зоряною палати і палати прохань. Спори між городянами Екзетера, абсолютно однохарактерние зі справою про старшині Степлі [26], розбиралися в Зоряною палаті. Однотипні з тяганиною між Теккером і Холом процеси також мали місце в ній, а випадок Секвелл проти Лейсі більше підходив для розгляду в останній, а не в Палаті прохань. У всякому разі, аналогічні справи слухалися там. Крім того, Лідем вказує на передачу окремих справ з Палати прохань в Зоряну палату (наприклад, Сміт проти Брука) [27].

Видав справи Палати прохань Лідем підкреслює її демократичний характер і розглядає цю Палату як благодіяння з боку Генріха VII по відношенню до бідного люду Англії. А.Н. Савін заперечував цей демократизм і вважав Палату прохань простим філією Зоряною палати. Дійсно, аж ніяк не любов до англійських біднякам штовхнула Генріха VII на створення цього суду. Швидше, навпаки, заснувати суд для бідняків Генріха VII спонукала необхідність посилити боротьбу з народними рухами, спробувати за допомогою судів для бідних ввести численні конфлікти між поміщиками-огоражівателей і держательской масою в законні рамки, розколоти ряди незадоволених, поселити в них ілюзії щодо намірів королівської влади. Це був цікавий і не позбавлений спритності маневр правлячої верхівки, яка опинилася перед обличчям загострення соціальної боротьби.

Палата прохань, подібно Зоряною, посилала на місця свої судові комісії для розбору справ. Незабаром не тільки в центрі, але і на місцях в її руках опинилася значна частина справ. Палата прохань і Зоряна палата замінили собою старі суди загального права.

Зоряна палата, як і її автономний суд бідних, в XVI ст.зазнали помітну еволюцію в бік все більшого підпорядкування волі королів. Політичний елемент став у цих судах переважаючим, що призводило до судового свавілля, до порушення "справедливості" і інших принципів природно-правової організації соціальної сфери.

До початку XVII століття був досягнутий результат, прямо протилежний деклараціям королівської влади кінця XV в. Замість очікуваної підтримки правосуддя Зоряною палати викликало лише ненависть різних верств англійського суспільства. Тому в перші ж роки Англійської буржуазної революції Зоряна палата і її "філія" - Палата прохань були ліквідовані. Рішуче взяла гору судова система, заснована на загальному праві, і канцлерский суд справедливості був змушений узгоджувати свої правові дії з укоріненим правопорядком.

Спроби створити "справедливий" суд на основі природно-правових уявлень для кращого забезпечення прав особистості тривали. Правда, вже не в Англії. Зокрема, в середині 70-х років XVIII ст. російська імператриця Катерина II, проводячи реформу місцевих органів влади, ввела совісні суди. Принцип "рівний справедливості" був закладений і в основу інституту мирових суддів, що з'явився в результаті реформ Олександра II.

На рубежі ХХ-ХХІ ст. старі "справедливий" і "світової" суди переживають як би третє народження в російському суспільстві. Хочеться думати, що світові суди в майбутньому займуть більш гідне становище, ніж їх попередники.

Список літератури

1. канцлерства - відомство, очолюване лордом-канцлером, главою королівської адміністрації. Численний штат канцлерства судився спеціальним, внутрішнім, канцлерським судом. Аналогічні суди по підтримці внутрішньої дисципліни існували в казначействі, в діючій армії і на флоті.

2. На російській юридичній мові слово "справедливість" часто заміщалося поняттям "совість".

3. Blatcher M. The Court of King's Bench, 1450-1550. - BlatcherM. Study in Self-Help. London, 1978 (заключітельнаячасть).

4. Tucker P. The Early History of the Court ofChansery. - English Historical Review, September 2000, p. 795.

5. Віргата - міра площі орної землі, вживається в Англії XIII-XVII ст. Величина віргати була постійною, однак, згідно з дослідженнями Е.А. Косминского, можна визначити середню віргату в 30 акрів, тобто 12 гектар.

6. Савін О.М. Англійська село в епоху Тюдорів. М., 1903., с. 27, 121, 176; про справу Пуа - с. 229.

7. Див: Gray С.М. Copyhold Equity and the Common Law. Cambridge (Mass.), 1963, p. 33 ff. У. Дж. Джонс опублікував на цю ж тему статтю в "American Journal of Legal History" (1966, v. X, p. 297-318).

8. Plucknett TFT, Barton JL Cristopher St. German's Doctor and Student. London, 1974; Cristopher St German on Chancery and Statute. Ed. by JA Guy. London, 1985.

9. Зазвичай фахівці як приклад рутинного стану канцлерського суду призводять художні замальовки Ч. Діккенса в його романі "Холодний дім". Відгук Таккера про роман Діккенса см. Tucker P.Op.cit., Р. 805.

10. Значний фонд матеріалів про судову діяльності канцлерського суду в кінці XIV-XV ст. містить Public Record Office (фонди державних архівів Англії). Див. Tucker P. Ор. cit., p. 801, notes 1, 2.

11. Роеnа - латинська лексема, позначає штраф, покарання.

12. Rotuli Parliamentorum. Ed. by J. Strachey, v. IV. London, 1767, p. 84.

13. Підрахунки Таккера в цьому відношенні дуже красномовні: в 1384-1385 рр. було п'ять Канцлерського "sub роеnа", в 1385-1386 рр. - 23, а в 1392 - 49, після чого річні записи Канцлерського судових справ дають 10 і менше таких справ на рік. - Tucker P. Ор. cit., р. 802.

14. Tucker P. Ор. cit., р. 798, 802. Див. Також: Kleineke Н. The Commission De Mutuo Faciendo in the Reign of Henry VI. - English Historical Review, 2001., № I, p. 16.

15. Beilby М. The Profits of Expertise: The Rise of the Civil Lawyers and Chancery Equity. Gloster, 1990, p. 78 ff.

16. Ibid., P.78, 83 etc.

17. Про порушення прав судів загального права за позовами "attachias" см. Tucker P. Ор. cit., p. 802.

18. MackieJ.D. The Earlier Tudors.l485-1553. Oxford, 1952, p. 207.

19. Statutes of the Realm, v. II. London, 1809, p. 509-510.

20. The Select Cases before the King's Council of the Star Chamber (1487-1509). Ed. by JS Leadem. London, 1903, v. 16.

21. Ibid., Р. 129.

22. Ibid., Р. 213-215.

23. Ibid., Р. 578.

24. The Select Cases of the Court of Request (1497-1569). Ed. JS Leadem. London, 1898, v. 12.

25. lbid., Pl-3,13,16 etc.

26. Степл - склад для експортної англійської вовни на території м Кале. Місце це володіло особливою юрисдикцією, тому купецький старшина обирався з певними процедурами.

27. The Select Cases before the King's Council of the Star Chamber (1487-1509), p. 140 ff.


  • Список літератури