Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Сутність марксистської ідеології в Росії

Дата конвертації11.06.2018
Розмір40.7 Kb.
Типреферат

Зміст.

Вступ.

3

1. Сутність і течії марксистської ідеології в Росії.

4

1.1. Основні положення марксистської ідеології.

4

1.2. Течії марксистської ідеології в Росії.

8

2. Особливості формування робітничого класу в Росії.

10

3. Перші робітничі союзи. I з'їзд РСДРП - спроба створення робочої партії.

17

Висновок.

22

Список літератури.

24


Вступ.

До рубежу XIX - XX ст. наша країна підійшла у вкрай тривожному і збентеженому стані. У соціально-економічній сфері давно назрівала необхідність глибоких перетворень, які були покликані продовжити лінію великих реформ 60-х - 70-х років. Проте правлячі кола всіляко перешкоджали цьому. У той час як народи США, багатьох європейських країн давно розвивалися в умовах демократії, більшість населення Росії було політично безправним. Росія залишалася самодержавної монархією. На початку 1900-х років стало більш рішуче проявлятися невдоволення робітників, селян, інших груп працюючого населення політичним безправ'ям, економічним гнітом, нуждою. Про це свідчать страйковий рух і селянські антипоміщицької і антиурядові виступи. У 1901 році відбулося 164 страйки, в 1902 році - 123, в 1903 році - 550, в 1904 році - 68.

Політичним виразом насущних інтересів робітників, селян, трудової інтелігенції, учнівської молоді стали програмні документи революційних партії і течій, що висувалися ними тактичні гасла.

Соціалістична ідея в нашій країні має давнє коріння. Вона простежується вже в середньовічних уявленнях про соціальну справедливість і рівність людей перед богом. Принципово, що соціалістична ідея дуже активно підкріплювалася практичною організацією соціалістичного справи. Більш того, наша країна першою зробила спробу побудувати соціалістичне суспільство. Спроба виявилася невдалою. Однак уже в силу цього вкрай актуально і необхідно звернення до того періоду вітчизняної історії, коли відбулося оформлення марксистських організацій і їх соціальної бази - робітничого класу і робітничого руху.

1. Сутність і течії марксистської ідеології в Росії.

1.1. Основні положення марксистської ідеології.

Марксизм склався як самостійна доктрина у другій половині 40-х рр. XIX ст. Першими творами зрілого марксизму В.І. Ленін називав книгу Маркса «Убогість філософії» (1847 р) і «Маніфест комуністичної партії» Маркса і Енгельса (1847-1848 рр.).

До основних положень марксизму відноситься вчення про базис і надбудову. Базис - економічна структура суспільства, сукупність не залежать від волі людей виробничих відносин, в основі яких лежить та чи інша форма власності; ці відносини відповідають певному щаблі розвитку продуктивних сил. На базисі височить і їм визначається юридична і політична надбудова, якій відповідають форми суспільної свідомості. Держава і право як частини надбудови завжди виражають волю і інтереси класу, який економічно панує при даній системі виробництва. Маркс писав, що прогресивними епохами розвитку суспільства є азіатський, античний, феодальний і буржуазний способи виробництва, причому буржуазні виробничі відносини - остання антагоністична форма громадського виробництва. Одна суспільно-економічна формація заступає інша в результаті боротьби класів, соціальної революції, яка відбувається, коли постійно розвиваються продуктивні сили приходять в протиріччя, в конфлікт із застарілою системою виробничих відносин (базисом суспільства). Після соціальної революції відбувається переворот у всій величезній надбудові.

Обгрунтовуючи необхідність і близькість насильницької комуністичної революції, Маркс і Енгельс доводили, що в 40-і рр. XIX ст. капіталізм уже став гальмом суспільного розвитку. Силою, здатною вирішити протиріччя між зростаючими продуктивними силами і гальмівними їх зростання капіталістичними виробничими відносинами, є пролетаріат. Пролетаріат, здійснивши всесвітню комуністичну революцію, побудує нове, прогресивне суспільство без класів і політичної влади.

Маркс і Енгельс завжди надавали великого значення розкриття класової сутності держави і права. «Сучасна державна влада, - писали вони, - це тільки комітет, керуючий загальними справами всього класу буржуазії». У книзі «Походження сім'ї, приватної власності і держави» (1884 г). Енгельс доводив, що держава виникла в результаті розколу суспільства на класи з протилежними економічними інтересами і саме воно є «державою виключно панівного класу і в усіх випадках залишається по суті машиною для придушення пригнобленого, що експлуатується класу ». У тій же роботі Енгельс виклав типізацію держав по їх класової сутності (рабовласницька, феодальна, капіталістична держави).

Класовий підхід до держави і права в марксистській теорії пов'язаний з ідеєю пролетарської комуністичної революції: «Пролетаріат засновує своє панування за допомогою насильницького повалення буржуазії». У «Маніфесті комуністичної партії» викладено програму пролетарської революції: Першим кроком у робочій революції є перетворення пролетаріату в панівний клас, завоювання демократії.

Пролетаріат використовує своє політичне панування для того, щоб вирвати у буржуазії крок за кроком весь капітал, централізувати всі знаряддя виробництва в руках держави, тобто пролетаріату, організованого як пануючий клас, і можливо швидше збільшити суму продуктивних сил.

Це може, звичайно, відбутися спочатку лише за допомогою деспотичного втручання в право власності і в буржуазні виробничі відносини ». Там же перераховані конкретні заходи, необхідні для перевороту в усьому способі виробництва (скасування права успадкування, високий прогресивний податок, конфіскація майна емігрантів і заколотників, монополізація державного банку, підпорядкування виробництва плану, установа промислових армій та ін.).

Про ідею диктатури пролетаріату Маркс і Енгельс писали неодноразово. Істотні нововведення, внесені ними в цю ідею, полягали в наступному. У роботі «Критика Готської програми" (1875 г.) Маркс писав про дві фази комуністичного суспільства, на першій з яких збережеться "вузький горизонт буржуазного права» в зв'язку з розподілом по праці. На другий, вищої фазі комунізму, коли здійсниться принцип розподілу «за потребами», відпаде потреба в праві і державі. Згадка в цій роботі і про диктатуру пролетаріату, і про «майбутньої державності комуністичного суспільства» згодом створило ряд теоретичних неясностей про історичних рамках диктатури пролетаріату і навіть породило ідею «загальнонародної держави», проти якої Маркс енергійно заперечував у тій же самій роботі.

Думки про можливість «легальної» соціалістичної революції детально викладені в останній роботі Ф. Енгельса - у «Вступі» до «Класовій боротьбі у Франції з 1848 по 1850 р» К. Маркса, перевиданий з ініціативи Енгельса в 1895 р. Ні в якому разі не відкидаючи можливості в майбутньому вуличних боїв пролетаріату і енергійно протестуючи проти скорочення міркувань про «вуличних боях» в своєму «Вступі», опублікованому в газеті «Форвертс», Енгельс пише про успіхи німецької соціал-демократії на виборах і зауважує, що буржуазія і уряд стали боятися легальної діяльності робітничої партії більше, ніж нелегальної, успіхів на виборах набагато більше, ніж успіхів повстання. Посилаючись на результати виборів в ландтаги, в муніципальні ради, в промислові суди, Енгельс відзначав, що в державних установах, в яких буржуазія організовує своє панування, є взагалі багато такого, чим може скористатися робітничий клас для боротьби проти цих самих установ. Використання робітничий клас представницьких установ і загального виборчого права для боротьби проти буржуазії тим більше необхідно, вважав Енгельс, що темп розвитку соціальної революції виявився не таким, яким бачився в 1848 р., - історія свідчила, що тодішній рівень економічного розвитку був недостатній для усунення капіталістичного способу виробництва Потужна армія пролетаріату ще й тепер (в 1895 р), писав Енгельс, далека від того, щоб домогтися перемоги одним великим ударом - вона примушена повільно пробивши ться вперед, наполегливою боротьбою відстоюючи позицію за позицією Використання загального виборчого права і економічний переворот відкриють широким масам робітників шлях до політичного панування

Політико-правове вчення марксизму містить ідею відмирання політичної влади (держави) в комуністичному суспільстві, коли не буде класів з протилежними інтересами. Ця ідея особливо різко захищалася Енгельсом, що називав держава злом, яке у спадок передається пролетаріату, що ставив завдання відправити у майбутньому суспільстві держава «музей старожитностей, поруч з прядкою і з бронзовою сокирою».

Маркс і Енгельс розробляли і поширювали свою теорію в безкомпромісній і жорсткій боротьбі з іншими соціалістичними навчаннями. Велика частина їх творів носить острополеміческій характер, присвячена викриттю буржуазної або дрібнобуржуазної сутності інших соціалістичних теорій того часу. Уже в книзі «Злидні філософії» вкрай різко критикується доктрина Прудона, в «Маніфесті комуністичної партії» все взагалі соціалістичні теорії тієї епохи відкидаються як реакційні, буржуазні, дрібнобуржуазні, феодальні, утопічні і т.п. Активне неприйняття і упереджено критичний настрій до всіх інших ідей і теорій спирався на непорушну впевненість в науковості своєї власної доктрини, Автори «Маніфесту комуністичної партії» відкрито претендувати на те, що тільки у них в теоретичному відношенні «перед рештою маси пролетаріату ту перевагу розумінні умов, ходу і загальних результатів пролетарського руху ».

Однак марксизм, незважаючи на всі розбіжності і розколи його прихильників, уникнув долі доктринерски і догматичних теорій першої половини XIX ст., Що стали надбанням вузьких гуртків однодумців. Поширенню марксизму і становленню його як впливового напрямки політико-правової ідеології сприяла організація Міжнародного Товариства Робітників (Інтернаціонал). Через цю організацію Маркс і Енгельс отримали можливість широкого для того часу ідейного впливу на зростаюче робітничий рух тим більше, що ще з «Маніфесту комуністичної партії» марксизм був твердо орієнтований не на будь-яку країну або групу країн, а на всесвітню пролетарську революцію. Поширенню та зростання авторитету марксизму сприяли що знаходилися під його прямим чи опосередкованим впливом робочі партії Німеччини, після значних успіхів на виборах до рейхстагу отримали офіційне визнання. Марксистські ідеї були популярні серед соціалістів ряду країн Європи, причому Робоча партія Франції з самого початку була створена на основі програми, складеної Марксом спільно з соціалістами Ж. Гедом і П. Лафаргом. Важливу роль відігравало і те, що в політичному житті Західної Європи марксизм виступав у облямівці соціал-демократичних ідей. Суть справи в тому, що партії, які підтримували марксистську критику капіталізму, з'єднували її з ідеями соціальної демократії і боролися за практичне поліпшення життя найманих робітників не в далекому майбутньому (після перемоги комуністичної революції), а вже в сучасному їм суспільстві, при капіталізмі. У боротьбі за вплив на робітничий рух чимале значення мала також теоретична і публіцистична діяльність Маркса і Енгельса, особливо опублікування першого тому «Капіталу», який вважався останнім словом політичної економії.

1.2. Течії марксистської ідеології в Росії.

У Росії політичні партії стали виникати приблизно на рубежі 80 - 90-х років XIX ст - на півстоліття пізніше, ніж в країнах Західної Європи і в США. При цьому в Росії спочатку оформлялися «ліві» партії соціалістичної орієнтації, потім ліберальної і нарешті - правоконсервативною, в той час як на Заході цей процес відбувався в зворотному напрямку.

У 80 - 90-х роках XIX ст. в Росії виникає ряд марксистських груп і об'єднань, на основі яких стали складатися соціал-демократичні партії.

Перші гуртки з вивчення і поширення творів К. Маркса і Ф. Енгельса з'являються на початку 80-х років. 25 вересня 1883 р Г.В. Плеханов і колишні члени «Чорного переділу» П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.І. Засулич і В.Н. Ігнатов опублікували оголошення про прийняте ними виданні «Бібліотеки сучасного соціалізму». Так було покладено початок керованої Плехановим першої російської марксистської групи «Звільнення праці». Група займалася перекладом, виданням і поширенням в Росії робіт Маркса і Енгельса. Вона видавала також спеціально для робітників «Робочу бібліотеку» - серію популярних брошур з нагальних соціальних питань, знайомила їх з робочим рухом на Заході.

За 20-річчя існування групи нею було опубліковано до 250 перекладів цих робіт, а також оригінальних марксистських творів самого Плеханова. Найбільш широку популярність в Росії отримали його роботи «Соціалізм і політична боротьба» (1883) і «Наші розбіжності» (1885), в яких пропагувалися ідеї марксизму з розгорнутою критикою народницьких поглядів. Критикуючи народників, Плеханов доводив нездатність селян до революції і протиставляв селянина пролетареві. «Історична роль пролетаріату, писав він, - настільки ж революційна, наскільки консервативна роль мужика ... На мужичці цілі тисячоліття трималися східні деспотії». На роботах Плеханова вчилися марксизму багато російські соціал-демократи. Інакше сприймали їх народники, які навіть влаштовували «урочисті спалення» Плехановський книг.

У жовтні 1883 року в Петербурзі виникла марксистська група болгарського революціонера Димитра Благоєва (згодом засновника Болгарської комуністичної партії). Вона називалася «Петербурзької групою партії російських соціал-демократів», в якій налічувалося до 30 осіб. Багато з них раніше примикали до «Чорного переділу». Група встановила зв'язок з Плехановим. У Петербурзі вона створила до 15 робочих гуртків, в яких налічувалося до 150 робітників, каси взаємодопомоги, бібліотеки, гуртки самоосвіти, поширювала видання марксистських робіт групи «Звільнення праці», а також видрукувані у своїй підпільній друкарні прокламації, випустила два номери нелегальної соціал-демократичної газети «Робочий». Після висилки в 1885 р на батьківщину владою Благоєва вслід в 1887 р арештів інших учасників групи вона припинила своє існування.

У 1885 р в Петербурзі виник гурток П.В. Точисского «Товариство петербурзьких майстрових». Він займався пропагандою марксизму серед петербурзьких робітників, створив касу для надання матеріальної допомоги страйкарям і засланцем. У 1888 р група була розкрита, проте вдалося зберегти основне її ядро, і в 1889 р відтворити нову організацію - «Соціал-демократичну спільноту», очолив яку студент петербурзького Технологічного інституту М.І. Бруснев. Навесні 1891 році під керівництвом цього товариства відбулася перша в Росії маївка. Через рік організація була розкрита жандармами і припинила своє існування. В кінці 80-х - початку 90-х років в промислових центрах Росії виникали і інші марксистські групи, які вели пропаганду марксизму серед робітників, але їх діяльність швидко припинялися поліцією.

2. Особливості формування робітничого класу в Росії.

За даними Всеросійського перепису 1897 р населення країни становило 125 640 тис. Чоловік (без Фінляндії, в якій в той час налічувалося 2556 тис. Жителів). При цьому на Європейську Росію припадало 102,9 млн. І на Азіатську Росію - 22,7 млн. Жителів.

За становому положенню населення Росії розподілялася таким чином: 99,8 млн. (71%) становили селяни, 13,4 млн. (10,7%) - міщани, 1,7 млн. (1,5%) - потомствені та особисті дворяни, 624 тис. (0,5%) - купці і почесні громадяни, 589 тис. (коло 0,5%) - духовенство, близько 1 млн. (0,8%) - «інші» ( «інородці», декласовані елементи, які не вказали своєї станової приналежності). За своїм заняттям населення розподілялося на сільськогосподарське - 97 млн. (77,2%), торгово-промислове - 21,7 млн. (17,3%) і «непродуктивне» - 6,9 млн. (5,5%).

Важливим соціальним фактором у пореформеній Росії було формування промислового пролетаріату і промислової буржуазії. Промисловий пролетаріат істотно відрізнявся від передпролетаріату кріпосної епохи, представленого або кріпаками робітниками вотчинних і посесійних мануфактур, або йти на заробітки селянами, залежними від влади свого пана, пов'язаними з землею, з громадою. У пореформену епоху сформувалися кадри постійних робітників, відірваних від землі і проживали зі своїми сім'ями в великих промислових центрах. Збільшувалася питома вага потомствених робітників, батьки і діди яких працювали на фабриці. Однак значна частина робітників все ще зберігала зв'язок з землею, з селом, де вони були «приписані» і де у багатьох знаходилися їхні сім'ї.

Ядро пролетаріату в пореформену епоху становили наймані робітники у великих промислових закладах і на залізничному транс порту. За 60 - 90-ті роки XIX ст. чисельність їх збільшилася вдвічі - з 706 тис. до 1 432 тис. В кінці 90-х років XIX ст. налічувалося ще 1 млн. робочих в будівництві, близько 2 млн. - на різних «чорних» роботах (різноробочих) і 3,5 млн. сільськогосподарських робітників.

Основним джерелом зростання числа найманих робітників у різних галузях промисловості, сільського господарства, транспорту, у сфері послуг був промисловий і сільськогосподарський відхід селян. Якщо на початку 60-х років щорічно видавалося близько 1,3 млн. Паспортів на термін від півроку до трьох років, то в 90-х роках - вже понад 7 млн. Паспортів. Ще більша кількість заробітчан прямувало на сезонні роботи за короткостроковими «квитках» (на термін від одного до чотирьох місяців). У зв'язку із зростанням застосування на фабриках жіночої праці в відхід все більше залучалися і жінки. Змінився і колишній, патріархальний погляд на жіночий відхід на заробітки. Земські статистики того часу писали: «Якщо раніше батьки, чоловіки, сини і брати вважали непристойним посилати в далекі краї своїх дружин, дочок і сестер на заробітки, то тепер вимушена необхідність посилати їх на сторону для відшукання собі засобів існування вказує на неможливість добути собі будинки хліб насущний ».

Йшли на заробітки селяни потім поселялися в містах на постійне проживання. Промисловий відхід селян служив, таким чином, основним джерелом зростання міського населення.

Протягом останньої третини XIX ст. чисельність робітників в Росії збільшилася втричі і до 1900 р склала близько 3 млн. чоловік. Основним джерелом поповнення кадрів робочих і раніше залишалися селяни. Відрив їх від землі відбувався повільно. Страхування від хвороб і нещасних випадків тоді не існувало, пенсій теж не було. Земельний наділ в рідному селі робочий вважав єдиною своєю страховкою.

На фабриках, що працювали в одну зміну, робочий день доходив до 14-15 годин, на підприємствах з двозмінним режимом він становив 12 годин. Широко використовувалася праця жінок і підлітків.

Заробітна плата робітників в Росії була в 2 рази нижче, ніж в Англії, в 4 рази нижче, ніж в США. Адміністрація штрафувала робочих за найменші провини. На більшості фабрик заробітна плата видавалася нерегулярно або з великими інтервалами - на Різдво, Великдень, Покрову. До чергової получки робочий змушений був брати продовольство в кредит у фабричній крамниці - зазвичай неважливого якості і за високими цінами.

Робочі жили в казармах при підприємствах. Частина казарм відводилася під загальні спальні, частина разгоражівалась на комірчини. На нарах в загальних спальнях розташовувалися на нічліг дорослі і діти, чоловіки і жінки Тільки до кінця століття для чоловіків і жінок стали виділятися окремі спальні. Комірчини відводилися для сімейних робітників. Для кожної сім'ї окремою комірчини не вистачало. Найчастіше жили по дві сім'ї в одній комірчині, а то і більше. Лише висококваліфіковані робітники, постійно жили в місті, мали можливість зняти квартиру або купити власний будиночок.

Промислова криза початку 80-х років з особливою силою вдарив по текстильної промисловості. Господарі почали скорочувати виробництво, звільняти робітників. Знижувалася заробітна плата, збільшувалися штрафи. Але незабаром виявилося, що робочі зовсім не володіли тим нескінченним терпінням, яким відрізнялися селяни. Ті ж самі люди на фабриці вели себе інакше, ніж в селі, де їх сковували батьківська влада і патріархальні традиції. Селянин приносив з собою на фабрику накопичилася в селі невдоволення, тут воно зростало ще більше і проривалося назовні.

Перші страйки, дуже схожі на бунти, почалися ще в 70-і роки. У 1880 р відбувся страйк на Ярцевской мануфактурі купців Хлудовим в Смоленській губернії. Кинувши роботу, ткачі побили скло на фабриці. В Ярцево були викликані війська. У наступні роки заворушення сталися в Московській губернії, в Ярославлі і Петербурзі. 1885 рік почався знаменитої Морозовський страйком.

Нікольська мануфактура Тимофія Морозова (поблизу Орехово-Зуєва) була найбільшою бавовняної фабрикою в Росії. На ній працювало близько 8 тис. Робочих. З настанням кризи на мануфактурі п'ять разів знижувалася заробітна плата. Різко зросли штрафи, які доходили до 24 коп. з заробленого рубля. Керівниками страйку стали Петро Моїсеєнко і Василь Волков. Моісеєнко був родом з цих місць, працював в Петербурзі, брав участь в декількох страйках. Після однієї з них його заслали в Сибір. Потім він працював на Микільській мануфактурі. Молодий ткач Волков висунувся як робочий ватажок в ході виступу.

Страйк почався вранці 7 січня. Керівникам не вдалося утримати від самоуправства забастовавших ткачів. Натовп почав громити квартири директора і деяких майстрів, а також продовольчу крамницю. До ночі того ж дня в Орєхово-Зуєво прибули війська.

На фабрику приїхав губернатор. З натовпу, що оточив головну контору, вийшов Волков і представив заздалегідь вироблені вимоги. Йшлося про підвищення заробітної плати і впорядкування штрафів. Робітники вимагали також, щоб адміністрація попереджала про звільнення за 15 днів. Під час переговорів Волков був заарештований. Обурена юрба кинулася його звільняти Відбулася сутичка з військовим караулом. Поліція провела нові арешти. Багатьох робочих вислали в свої села. Під впливом репресій страйк пішла на спад. Схопили і Мойсеєнко. 18 січня страйк закінчилася.

Проведений в наступному році суд над страйкарів привернув увагу всієї країни. Прокурор висунув проти них звинувачення по 101 пункту. Присяжні засідателі, переконавшись, наскільки потворні були порядки на фабриці Морозова, визнали підсудних невинними за всіма пунктами. Консервативна газета «Московские ведомости» назвала цей вердикт 101 салютаціонним пострілом «в честь здався на Русі робочого питання». Моісеєнко був висланий в Архангельську губернію в адміністративному порядку.

У 1886 р уряд прийняв закон, за яким участь в страйку каралося арештом на строк до місяця. Підприємцям же заборонялося накладати штрафи понад встановлений розмір. Контроль за виконанням закону покладався на фабричну інспекцію.

Видання закону не зупинило стачечную боротьбу. Страйки спалахували то в Петербурзі, то в Твері, то під Москвою, як і раніше супроводжуючись погромами і вигнанням особливо ненависних керуючих. Очевидець згадував, що в 1893 р під час страйку на Хлудовской мануфактурі в Рязанської губернії річка Гуслянка ледь не вийшла з берегів, завалена мотками пряжі. Мало не кожна велика страйк закінчувалася сутичками з владою, які завжди ставали на бік господарів. Лише з настанням промислового підйому в 1893 р заворушення робітників поступово вляглися.

У Петербурзі в 1896 - 1897 рр.страйковий рух набув настільки широкий характер, що отримало назву «петербурзької промислової війни». Деякі з робочих виступів супроводжувалися зіткненнями з поліцією і військами. 7 травня 1901 р сталося зіткнення 3,5 тис. Страйкуючих робітників Обухівського заводу в Петербурзі з поліцією, яка отримала назву «Обухівської оборони». Робочі камінням кілька годин відбивали атаки кінної поліції. 800 учасників «оборони» були заарештовані. Суд засудив 29 з них до каторжних робіт. У листопаді 1902 спалахнула велика робоча страйк в Ростові-на-Дону. При придушенні її козацькими частинами було вбито і поранено 26 чоловік. 13 березня 1903 р розстріляли страйкуючих робітників в м Златоусті (на Уралі), число убитих досягла 25, а поранених 250 чоловік. Але особливо широкий розмах придбала загальний страйк на півдні Росії в липні 1903 г. Вона охопила 200 тис. Робочих великих промислових центрів України і Закавказзя: Керч, Одесу, Миколаїв, Катеринослав, Єлисаветград, Київ, Тифліс, Чіатуру, Батум.

Заходи уряду в «робочому питанні» зводилися до протидії наростаючого робітничого руху. При цьому уряд усвідомлювало неефективність одних тільки репресивних заходів проти робочих страйків. У 1894 був виданий закон про реорганізацію фабричної інспекції, який суттєво збільшив як її склад, так і розширив її прерогативи. Фабричним інспекторам ставилося в обов'язок глибше вникати в потреби робітників, виявляти причини їх невдоволення.

Вживалися заходи до «упорядкування» тривалості робочого дня. Згідно з виданим 2 червня 1897 р закону робочий день не повинен був перевищувати 11,5 години, а для виконували хоча б частково нічні роботи - не більше 10 годин. Контроль за виконанням цього закону покладався на фабричну інспекцію. Нагляд фабричної інспекції поширювався практично на всі великі і середні промислові заклади Росії (яких в той час налічувалося 20 тисяч). У червні 1903 були видані закони про страхування робітників за рахунок підприємців і про введення на підприємствах робочих старост.

Під впливом зростання страйкового руху робітників вирішено було також під контролем поліції створити «суспільства взаємного допомоги робочих», щоб відволікти їх від самостійної прямої боротьби за свої права.

Ідея створення таких «робочих товариств» належала начальнику московського охоронного відділення С.В. Зубатову, чому ця політика «поліцейського соціалізму» і отримала назву «зубатовщина». У травні 1901 року в Москві під контролем Зубатова була створена «Суспільство взаємного допомоги робітників у механічному виробництві», і статут його був представлений на затвердження влади.

Зубатовських організація домагалися окремих економічних поступок від підприємців, що викликало невдоволення фабрикантів. Так, в 1902 р великий московський промисловець Ю.П. Гужон і Московський рада торгівлі та мануфактур подали скаргу на Зубатова до Міністерства фінансів. Під тиском промисловців зубатовцями було строго заборонено втручатися в конфлікти, що виникали між підприємцями і робітниками. Організація, подібна зубатовських, під назвою «Збори російських фабрично-заводських робітників Санкт-Петербурга» була створена в серпні 1903 молодим священиком петербурзького Будинку попереднього ув'язнення Георгієм Гапоном. До кінця 1904 року в Петербурзі діяло 11 його відділень гапоновского «Зборів», в яких налічувалося до 9 тис. Робочих. Організація Гапона ставила своїм завданням домагатися здійснення матеріальних і духовних вимог робочих тільки мирними засобами, діючи суворо в рамках закону. З метою освіти її філій Гапон їздив в Москву, Київ і Полтаву. Організація діяла під наглядом поліції і з її раз рішення. Статут її в лютому 1904 був затверджений в Міністерстві внутрішніх справ. Влада прагнула використати гопонівського організацію, як і зубатовських, щоб відвернути робітників від революційних методів боротьби за свої права.

3. Перші робітничі союзи.

I з'їзд РСДРП - спроба створення робочої партії.

Одним з перших російських марксистів став Г.В. Плеханов, в минулому - бакуністи і керівник «Чорного переділу». До нього приєдналися інші члени цієї організації - В.І. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Ігнатов У 1883 р, зібравшись в Женеві, вони об'єдналися в групу «Звільнення праці». Через два роки склад групи став ще менше: Дейч був затриманий німецькою поліцією і виданий російській владі, а молодий Ігнатов помер від туберкульозу. Плеханов, безперечний керівник групи, виявився і основним її працівником.

У першій своїй марксистській роботі, «Соціалізм і політична боротьба», він вирішив розрахуватися зі своїм народницьким минулим. Всупереч Бакунину, а почасти й Чернишевського, Плеханов заявив, що боротьба за соціалізм включає в себе і боротьбу за політичні свободи і конституцію. Також всупереч Бакунину, він вважав, що провідною силою в цій боротьбі будуть промислових робітників. Плеханов вважав, що між поваленням самодержавства і соціалістичною революцією повинен бути більш-менш тривалий історичний проміжок. Він застерігав від «соціалістичного нетерпіння», від спроб форсування соціалістичної революції. Найсумнішим їх наслідком, писав він, може стати встановлення «оновленого царського деспотизму на комуністичній підкладці».

Найближчою метою російських соціалістів Плеханов вважав створення робочої партії. Він закликав не залякувати лібералів «червоним привидом соціалізму». У боротьбі з самодержавством робочим потрібна допомога і лібералів, і селян. Правда, в цій же роботі «Соціалізм і політична боротьба» був присутній тезу про «диктатуру пролетаріату», який зіграв вельми сумну роль в соціалістичному русі.

В іншій роботі, «Наші розбіжності», Плеханов спробував пояснити російську дійсність з марксистської точки зору. Всупереч народникам, він вважав, що Росія вже безповоротно вступила в період капіталізму. У селянській громаді, доводив він, давно немає колишньої єдності, вона розколюється на «червону і холодну боку» (на багатіїв і бідняків), а тому не може бути основою для побудови соціалізму. У перспективі - повний розпад і зникнення громади. Робота «Наші розбіжності» стала значною подією в розвитку російської економічної думки і в громадському русі, хоча Плеханов явно недооцінив життєстійкість селянської громади

Головну свою задачу група «Звільнення праці» бачила в пропаганді марксизму в Росії і згуртуванні сил для створення робочої партії. Плеханов і Засулич перевели ряд робіт К. Маркса і Ф. Енгельса. Групі вдалося налагодити видання «Робочої бібліотеки», становить з науково-популярних і агітаційних брошур У міру можливості вони переправлялися в Росію

Поява в Росії перших марксистських робіт Плеханова викликало вибух обурення серед переконаних народників. Плеханова звинувачували в «відступництві», «образу святині», перехід «на службу реакції»

У 1888 р марксистський гурток з'явився в Казані. Його організатором був 17-річний Н.Є. Федосєєв, виключений з гімназії за «політичну неблагонадійність». Восени 1888 р в гурток Федосєєва вперше прийшов колишній студент В.І. Ульянов.

Володимир Ілліч Ульянов (Ленін) (1870-1924) народився в Симбірську в родині інспектора народних училищ І.М. Ульянова. Багатодітна сім'я була щаслива до початку 1886 року, коли раптово помер батько. Старший син Олександр в цей час був студентом Петербурзького університету, другий син, Володимир, навчався в гімназії.

З цього часу нещастя, одне за іншим, переслідували осиротілу сім'ю. У тому ж 1886 р Олександр разом з кількома студентами почав готувати замах на царя. Діяли вони не дуже вміло і в березні 1887 р були заарештовані, не зробивши задуманої справи. Олександр III, який боявся замахів як вогню, надав перебільшене значення змови п'ятьох студентів, і вони були повішені.

Володимир Ульянов в цей час закінчував гімназію. Відомі його слова: «Ні, ми підемо не таким шляхом. Не таким шляхом треба йти ». Також незрозумілий, правда, сенс цих слів. Про марксизмі тоді він не мав уявлення. Швидше за все, бачачи сльози і горе матері, він зарікався від революційного шляху. Життя, однак, склалася інакше.

Восени 1887 р В. Ульянов вступив на юридичний факультет Казанського університету, але провчився недовго. У грудні він брав участь у студентській сходці. Багатьох, хто був на ній, виключили з університету і вислали з міста - в тому числі і першокурсника Ульянова.

Після недовгої посилання в село Кокушкино Володимир Ульянов повернувся до Казані і подав прохання про відновлення в університеті. Про те ж клопоталася і його мати. Багатьох учасників зібрання відновили, але клопотання Ульянова завжди викликали насторожене ставлення. «Чи не брат чи того Ульянова? - написав на проханні один важливий чиновник. - Адже теж з Симбірської гімназії? Так, це видно з кінця паперу. Ні в якому разі не слід приймати ». В.І. Ульянов просив про дозвіл виїхати за кордон для продовження освіти - і знову отримав відмову.

З часу виключення з університету і до 1891 р В.І. Ульянов не мав певних занять. У цей важкий час, відчуваючи себе знедоленим, прийшов він у гурток Федосєєва. Марксистське вчення відразу привернуло молодої людини. Йому здавалося, що воно несе в собі такий заряд, який здатний підірвати весь цей несправедливий світ.

У 1891 р В.І. Ульянову, нарешті, дозволили тримати іспити екстерном на юридичному факультеті Петербурзького університету. Отримавши університетський диплом, він зайняв посаду помічника присяжного повіреного при Самарському окружному суді. Тут він вів дрібні кримінальні і цивільні справи, не отримуючи задоволення від служби. Продовжував ходити на збори марксистів, писав реферати з критикою народників і поступово втягувався в підпільну роботу.

Юридичну освіту, здобуту наспіх, екстерном, майже не позначилося ні на поглядах В.І. Ульянова, ні на його творах. Навпаки, вірний учень Чернишевського, він з презирством ставився до «буржуазному» праву і «буржуазним» конституціям. Громадянські свободи він цінував лише за те, що вони дають можливість безперешкодно вести соціалістичну пропаганду.

У 1893 р В. І. Ульянов перевівся з Самари в Петербург на таку ж посаду, але тут не вів жодної судової справи. Відтепер всі свої сили він віддавав організації марксистського руху, пропаганді серед робітників і полеміці з народниками. В ході боротьби з народництвом В.І. Ульянов, вільно чи мимоволі, запозичив багато його риси. Він ніколи не приховував свого захоплення перед народовольцями, перед їх організацією, налагодженої і чітко діяла. Його мрією було створення дисциплінованої і згуртованої партії, яка веде за собою мільйонну армію пролетаріату, який, в свою чергу, потягне за собою селянство. Народовольці ідейно поріднили його з Ткачовим, а через нього - і з Нечаєвим.

Перші кроки до створення сильної і централізованої організації В.І. Ульянов зробив в 1895 р Він виїжджав за кордон, де зустрічався з Плехановим. Восени того ж року він брав участь у створенні петербурзького «Союзу боротьби за визволення робітничого класу». «Союз» став найчисельнішою з усіх раніше існуючих соціал-демократичних (марксистських) організацій. У його керівництво входили В.І. Ульянов, Г.М. Кржижановський, Н.К. Крупська, Ю.О. Мартов (Цедербаум) і ін. Керівному центру були підпорядковані районні групи, а їм - робочі гуртки. Підтримувалися зв'язки з багатьма заводами. Видавалися листівки, готувався перший номер нелегальної газети. Однак в ніч з 8 на 9 грудня 1895 р поліція заарештувала 57 членів «Союзу», в тому числі Ульянова. У 1897 р він був засланий в село Шушенское Єнісейської губернії.

Петербурзький «Союз боротьби» продовжував діяти. У 1898 р за його ініціативою в Мінськ з'їхалися представники ряду марксистських гуртків і груп (всього 9 чоловік). Вони оголосили про створення Російської соціал-демократичної робітничої партії. Мінський з'їзд відомий як I з'їзд РСДРП. Але незабаром після з'їзду було заарештовано більшість членів обраного на ньому Центрального Комітету. Частково з причини арештів, а також з-за внутрішніх розбіжностей розпався петербурзький «Союз боротьби». В умовах промислового підйому страйковий рух ішов на спад. Для соціал-демократів настали нелегкі часи.

За час заслання В.І. Ульянов написав ряд праць з економічних питань та теорії соціалізму. Робота «Розвиток капіталізму в Росії» не втратила наукового значення і донині. У 1900 р термін заслання закінчився.

Перші свої публікації В.І. Ульянов підписував псевдонімами «Тулін», «Ільїн». У 1901 р він вперше підписався: Н Ленін. Під ім'ям Леніна він і увійшов в світову історію.

Перші марксистські гуртки в Росії підготували грунт для виникнення більш широких соціал-демократичних об'єднань.

В кінці 90-х років по типу петербурзького «Союзу боротьби» в ряді промислових центрів Росії були утворені й інші соціал-демократичні «Союзи»: «Північний союз російських робітників» в Іваново-Вознесенську, «Південноросійський робітничий союз» в Одесі, «Союз миколаївських робітників »і ін.

На рубежі XIX - XX ст. в Росії відбувається формування соціал-демократичних партій. Перш за все, ще в 80-х роках, вони метушні кают в національних околицях Російської імперії - в Фінляндії, Польщі, Вірменії: Фінська партія (кінець 80-х років), Вірменський революційний союз (Дашнакцутюн, 1890), Вірменська соціал-демократична партія « Гнчак »(« Дзвін », 1887), Польська соціалістична партія (1892), Литовська соціал-демократична партія (1896),« Загальний єврейський робітничий союз Литви, Польщі та Росії »(Бунд, 1897).

Спроба створити Російську соціал-демократичну партію (РСДРП) була зроблена в початку 1898 року з ініціативи залишалися на волі членів Петербурзького «Союзу боротьби за визволення робітничого класу». У березні 1898 року в Мінську зібрався I з'їзд РСДРП. П.Б. Струве підготував Маніфест з'їзду. На нього прибули 9 делегатів від різних соціал-демократичних організацій, однак партії як такої не було створено: з'їзд не прийняв ні її програми, ні статуту, а по завершенні його вісім з дев'яти делегатів були заарештовані.

Висновок.

Соціалізм як політична ідеологія історично пов'язаний з багатовіковими сподіваннями мас про суспільство соціальної справедливості, солідарності, соціального захисту особистості. Сліди подібних мрій зустрічаються вже на ранніх щаблях класово організованого людського суспільства, відіграють помітну роль в середні століття, в Новий час, кидають потужний виклик лібералізму і консерватизму в останній третині XIX - першій половині XX століття.

На рубежі XIX - XX ст. марксизм в нашій країні виявився в особливих, вкрай сприятливих для себе умовах.

У пореформену епоху сформувалися кадри постійних робітників, відірваних від землі і проживали зі своїми сім'ями в великих промислових центрах. Збільшувалася питома вага потомствених робітників, батьки і діди яких працювали на фабриці. Протягом останньої третини XIX ст. чисельність робітників в Росії збільшилася втричі і до 1900 р склала близько 3 млн. чоловік. Рівень експлуатації робітників в Росії був істотно вище ніж у країнах Заходу. Але незабаром виявилося, що робочі зовсім не володіли тим нескінченним терпінням, яким відрізнялися селяни. Ті ж самі люди на фабриці вели себе інакше, ніж в селі, де їх сковували батьківська влада і патріархальні традиції. Селянин приносив з собою на фабрику накопичилася в селі невдоволення, тут воно зростало ще більше і проривалося назовні.

Важливим фактором, що сприяв успіху марксизму в Росії, стала глибока криза народництва в 1880-1890-х рр. З іншого боку, народництво і марксизм мають багато спільного і народництво в даному разі підготувало «російський грунт» для марксизму.

Перші марксистські гуртки в Росії підготували грунт для виникнення більш широких соціал-демократичних об'єднань. В кінці 90-х років по типу петербурзького «Союзу боротьби» в ряді промислових центрів Росії були утворені й інші соціал-демократичні «Союзи»: «Північний союз російських робітників» в Іваново-Вознесенську, «Південноросійський робітничий союз» в Одесі, «Союз миколаївських робітників »і ін. Спроба створити Російську соціал-демократичну партію (РСДРП) була зроблена в початку 1898 року з ініціативи залишалися на волі членів Петербурзького« Союзу боротьби за визволення робітничого класу ». Ця спроба провалилася. Однак вона не була останньою.


Список літератури.

1. Библер BC Про Маркса - всерйоз. - (Міркування в кінці XX столітті) // Поліс. - 1996. - №1.

2. Боффа Дж. Історія Радянського Союзу. Т.1. М., 1994.

3. Горський Д. П. Вчення Маркса про суспільство: критичний аналіз. - М., 1994.

4. Історія політичних партій Росії. Під ред. А.І. Зевелева. М., 1994.

5. Лейст О. Історія політичних і правових навчань. // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

6. Лейст О. Історія політичних і правових навчань. // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

7. Новітня історія Вітчизни. Під ред. А.Ф. Кисельова. Т. 1. М, .2001.

8. Політичні партії Росії. Кінець XIX - перша третина XX століття. Енциклопедія. М., 1996.

9. Тютюкин С.В. Меншовизм: сторінки історії. , 2002.

10. Федоров В.А. Історія Росії. 1861 - 1917 рр. М., 2001..

11. Філософія: Підручник для вузів. За заг. ред. В. В. Миронова. М., 2005.


  • 1. Сутність і течії марксистської ідеології в Росії.
  • 2. Особливості формування робітничого класу в Росії.
  • 3. Перші робітничі союзи.
  • Список літератури.