Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Термидорианский режим в період французької революції причини встановлення, внутрішня політика

Скачати 28.17 Kb.
Дата конвертації10.03.2018
Розмір28.17 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Пермського державного технічного університету

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІСТОРІЇ

«Термидорианский режим в період французької революції: причини встановлення, внутрішня політика, причини падіння. Чи існував режим, подібний термідоріанським, в ході англійської революції? »

студент:

Мазлова Катерина Миколаївна

гуманітарного факультету

заочного відділення

ГМУз-09

Перевірив викладач:

Рубінів Михайло Володимирович

ПЕРМ 2009


зміст

Введение ..................................................................... ....... 2-3 стор.

Термидорианский режим в період

французької революції: причини встановлення,

внутрішня політика, причини падіння ........................... ........... 4-12 стор.

Висновок .................................................................. ...... 13-14 стор.

Список літератури ............................................................ ..15 стр.

Вступ

Дана контрольна робота присвячена термідоріанським режиму в період французької революції кінця 18 століття. Актуальність теми не викликає сумнівів, оскільки сучасна дійсність не відокремлено від минулого і майбутнього. Щоб зрозуміти сучасну державу і право, потрібно знати, як вони виникли, які основні етапи пройшли у своєму розвитку. Одним з таких етапів, який мав величезне історичне значення, була революція у Франції, в ході якої відбувся перехід до нового суспільно-політичного ладу, народжувалися нові економічні, філософські, політико-юридичні ідеї. Важливою складовою революції був Термидорианский режим, який був встановлений в результаті перевороту 9 термідора IIгода по революційному календарю (27 липня 1794 г.) і який скинув революційно-демократичну якобінський диктатуру і тим самим фактично поклав кінець революції.

В історичній літературі Французька революція, і зокрема Термидорианский режим, багаторазово ставала об'єктом пильної уваги, а висновки робилися в залежності від того, з яких політичних, загальноісторичних або національних позицій підходили до її вивчення.

Можна виділити роботу Матьеза А. «Французька революція», яка дає нам масу фактичного, науково перевіреного матеріалу. Зокрема, автор детально пише про причини встановлення Термідоріанського режиму. Крім цього я використовувала працю Батира К.І. «Історія держави і права Франції періоду буржуазної революції», де робиться більший упор на еволюцію права, державних структур в епоху Великої Французької революції.

Слід звернути увагу на «Термідор» Добролюбський К., «Нариси з історії Великої Французької революції» Ревуненкова В.Г. Крім цього я використовувала статтю Бовикіна Д., де він розглядає історіографію Термідоріанського перевороту з приводу того, чим же був цей переворот: контрреволюція або повернення до витоків.

Таким чином, метою моєї контрольної роботи є зрозуміти сутність Термідоріанського перевороту і режиму в цілому. У зв'язку з цим необхідно вирішити ряд завдань: виявити причини його встановлення і падіння, розібратися в суті проведеної політики.

Для відповіді на питання потрібні не тільки твори істориків, а й справжні документи, що несуть в собі дух тієї епохи. Я використовувала збірник документів під редакцією Адо А.В., який відображає здійснені в ході революції перетворення, скасування старих і створення нових установ державно-правових, політичних та соціально-економічних структур як результат творчості учасників революції. Серед документів того періоду можна відзначити наступні: Декларація прав людини і громадянина (1793 г.), Декрети Конвенту, Доповіді, Дебати в Національних зборах і прийняття декрету про оновлення урядових комітетів (1794 г.), Наслідки революційного терору згідно з підрахунками англійського дослідника Д. Гріра, Декрет про способи закінчити революцію (1795 г.), Конституція Французької республіки (1795) та ін. Перераховані вище документи і література дають можливість вирішити поставлені переді мною цілі і завдання.

Термидорианский режим в період французької революції: причини встановлення, внутрішня політика, причини падіння

За своїм державним устроєм в XVIII столітті Франція була абсолютною монархією, що спиралася на бюрократичну централізацію і на постійне військо. Проте, між королівською владою, яка була абсолютно незалежна від панівних класів, і привілейованими станами існував свого роду союз - за відмову духівництва і дворянства від політичних прав, державна влада всіма колишніми в її розпорядженні засобами охороняла соціальні привілеї цих двох станів. До деякого часу з королівським абсолютизмом мирилася промислова буржуазія, в інтересах якої уряд теж робило чимало, посилено піклуючись про розвиток обробної промисловості та торгівлі. Однак виявлялося все більш важким задовольняти вимогам і дворянства і буржуазії, в своїй взаємній боротьбі шукали підтримки у королівської влади. До кінця 1770 року французький уряд був нездатний керувати країною. Державна скарбниця була виснажена і обтяжена величезним боргом, середній і особливо нижчий класи були обтяжені непосильними податками, і висловлювали явне невдоволення привілеями дворянства і духовенства та зловживаннями адміністрації. Тим часом широку популярність здобули праці ідеологів Просвітництва, що піддав критиці феодальний світогляд, клерикально-абсолютистський свавілля, станові привілеї. Зріло розуміння необхідності реформ практично у всіх шарах французького суспільства.

Термідоріанського перевороту передувала ціла низка революційних подій, які з'явилися результатом дедалі глибшого невідповідності між дійсним життям і законом, між установами та звичаями, між буквою і духом:

- У травні 1789 Людовик XVI (1754-1793) закликав на раду своїх міністрів і повідомив їм про нові підвищеннях податку на землю і на найнятих працівників. Серед французів пройшли масові невдоволення, стали спалахувати повстання. У 1789 році запаси їжі в країні скінчилися, і уряд оголосив себе банкрутом. Французи третього стану змусили Людовика відмовитися від підвищення податків і дозволити створення Національної Асамблеї. Тим часом повстання охопило всю Францію;

- Національна Асамблея прийняла "Декларацію про права людини і громадянина". У ній проголошувалися демократичні і гуманістичні принципи державно-правового ладу. В умовах панування в більшості країн світу феодального середньовічного гніту і навіть рабства Декларація звучала як революційний виклик старому світу, його категоричне заперечення. Справила величезне враження на сучасників, зігравши виняткову роль в боротьбі проти феодалізму і його ідеології;

- У серпні 1792 р знову спалахнуло повстання. Конституційні збори передало владу революційного уряду. У вересні 1792 року у Франції пройшли вибори. Вперше в історії країни кожен житель мав право голосу. Монархія була повалена. Франція проголосила себе незалежною республікою. 11 січня 1793 король був звинувачений у державній зраді і 21 січня 1793, через 10 днів, його стратили;

- В ході народного повстання 31 травня - 2 червня 1793 р на чолі якого стояв повстанський комітет Паризької комуни, жирондисти були вигнані з Конвенту, було покладено початок періоду правління якобінців, яких очолив Максиміліан Робесп'єр.

При всій своїй історичній прогресивності якобінська диктатура все ж не подолала обмеженості, властивої будь-якої буржуазної революції. У самій основі якобінськоїдиктатури лежали глибокі внутрішні суперечності. Якобінці боролися в ім'я повного торжества свободи, демократії, але, трощачи феодалізм, якобінці тим самим розчищали грунт для розвитку капіталістичних відносин. Вони, в кінцевому рахунку, створювали умови для заміни однієї форми експлуатації інший: феодальної експлуатації - капіталістичної. Якобінська революційно-демократична диктатура піддавала суворої державної регламентації продаж і розподіл продуктів, відправляла на гільйотину порушників законів про максимумі. Однак оскільки державне втручання здійснювалося тільки в сфері розподілу, не зачіпаючи способу виробництва, вся репресивна політика якобінського уряду і всі його зусилля в області державної регламентації не могли послабити економічну міць буржуазії, за роки революції економічна потужність якої значно зросла в результаті ліквідації феодального землеволодіння і продажу національного майна. Війна, яка порушила звичайні економічні зв'язки, також створювала сприятливі умови для збагачення спритних ділків. Політика репресій якобінського уряду не могла ні зупинити цей процес. До тих пір, поки результат боротьби з зовнішньої і внутрішньої феодальної контрреволюцією не було вирішене, власницькі елементи змушені були миритися з революційним режимом. Але в міру того, як завдяки перемогам республіканських армій небезпека феодальної реставрації слабшала, буржуазія все рішучіше прагнула позбутися від революційно-демократичної диктатури.

Подібно міської буржуазії, еволюціонувало заможне і середнє селянство, яке підтримувало якобінців лише до перших вирішальних перемог. Як і буржуазія, заможні верстви села вороже ставилися до політики максимуму, домагалися скасування твердих цін, прагнули негайно і повністю без всяких обмежень скористатися придбаним за роки революції.

Тим часом якобінці продовжували неухильно проводити свою політику терору і максимуму. В початку 1794 вони зробили спробу здійснити нові соціально-економічні заходи на шкоду великим власникам. 8 і 13 вантоза (кінець лютого - початок березня) Конвент по доповіді Сен-Жюста прийняв вантозские декрети. Згідно з ними, власність осіб, визнаних ворогами революції, підлягала конфіскації та безоплатного розподілу серед незаможних. Ворогами революції в той час вважалися не тільки колишні аристократи, а й численні представники як старої, так і нової буржуазії.

10 червня 1794 Конвент за наполяганням Робесп'єра прийняв новий закон, значно посилюється терор. Протягом шести тижнів після видання цього закону Революційний трибунал щодня виносив до 50 смертних вироків.

Якобінці не забезпечили умов для дійсного поліпшення матеріального становища плебейства. Встановивши під тиском народних мас максимум на продукти харчування, якобінці поширили його і на заробітну плату робітників, заподіявши їм тим чималу шкоду. Наймані робітники також ставали все більш незадоволеними політикою якобінців. Якобінська диктатура не здійснила і не виправдала надій сільської бідноти. Розпродаж національного майна використовувала в основному заможна верхівка селянства, що скупила більшу частину землі. Біднота домагалася обмеження розмірів володінь заможних селян, вилучення у них надлишків землі та розділу її між незаможними, але якобінці не наважувалися підтримати ці вимоги.

Невдоволення викликали політика «дехристиянізації» і встановлення нової державної релігії - культу «верховного істоти». Ці заходи, що здійснювалися головним чином адміністративними заходами, натрапили на опір народних мас, особливо селянства.

Загострення внутрішніх протиріч в країні і криза революційної диктатури привели до боротьби в рядах якобінців.З осені 1793 р серед якобінців формуються опозиційні угруповання і зліва, і справа. А перемога при Флерюсе зміцнила намір широких верств буржуазії і селян-власників позбутися від тягот їх режиму революційно-демократичної диктатури. Уникли кари дантоністи і близькі до них депутати Конвенту, а також люди, близькі до ебертістов, вступили в таємні зв'язки з метою усунення Робесп'єра та інших керівників Комітету громадського порятунку. До липня 1794 року в глибокому підпіллі виник новий змову проти революційного уряду. Головними його організаторами були особи, які боялися суворого покарання за свої злочини: Бордо Тальен, Баррас, Фуше. До заколоту виявилися втягнутими не тільки багато членів Конвенту, в тому числі депутати «болота», а й деякі члени Комітету громадського порятунку і Комітету громадської безпеки. Суб'єктивні настрої і наміри окремих осіб, які брали участь в змові, були різні. Робесп'єр і інші керівники революційного уряду здогадувалися про підготовку перевороті, але вже не мали сил запобігти його. 27 липня 1794 року (9 термідора II року по революційному календарю) змовники відкрито виступили на засіданні Конвенту проти Робесп'єра. Тут же були арештовані Робесп'єр і його найближчі однодумці. 28 липня (10 термідора) керівники якобінського уряду і Комуни, оголошені поза законом, були без суду гільйотиновані. Переворот 9 термідора скинув революційно-демократичну якобінський диктатуру.

Таким чином, можна говорити про наступні причини встановлення термидорианского режиму: слабкість і суперечливість політики якобінців, які не змогли зупинити політичний і соціально-економічна криза в країні. У зв'язку з цим, вони втрачали свою соціальну підтримку, як в середовищі великої буржуазії, так і в середовищі простого народу. Чим більше людей були обдаровані Революцією, тим більше хотіли її зупинити.
Все ускладнилося терором. Тут можна погодитися зі словами Матьеза: «Не можна згладити протягом декількох місяців сліди 20 століть монархії і рабства. Навіть найсуворіші закони нездатні відразу змінити людську природу і соціальний лад ».

Термидорианский блок складався з «правих» і «лівих» рука об руку виступали проти Робесп'єра в дні темідора, але почали між собою боротьбу чи не відразу ж після перевороту. «Праві» представляли собою строкатий конгломерат, об'єднаний прагненням перешкодити подальшому поглибленню революції, ліквідувати ряд найважливіших завоювань якобінськоїдиктатури. «Ліві» термідоріанці - більш нечисленна угруповання, схвалюючи в цілому всі основні заходи якобінськоїдиктатури, різко виступали проти посилення особистої влади Робесп'єра і проти ряду пов'язаних з цим законодавчих актів.

Термідоріанці розгромили апарат революційно-демократичної диктатури. Вони позбавили Комітет громадського порятунку його колишніх повноважень і функцій і змінили його складу. Разом з Паризькою комуною була ліквідована і масова опора революційного уряду - народні суспільства і революційні комітети. Простих людей, які відігравали велику роль в революційних органах, відсторонили від участі в політичному житті. Ув'язнені в тюрмах контрреволюціонери вже восени 1794 р знову отримали свободу і доступ до політичної діяльності. У грудні вийшли з тюрем і повернулися в Конвент вцілілі жирондистські депутати.

Одночасно посилювалися репресії проти якобінців. Був розгромлений якобінський клуб. Термідоріанці поспішили ліквідувати соціально-економічне законодавство якобінського Конвенту. Всі обмеження, введені проти спекуляції, були скасовані. Державне нормування цін протягом деякого часу ще номінально зберігалося, але все більш порушувалося на практиці; в грудні 1794 р закон про «максимумі» був офіційно скасований. Внаслідок відновлення необмеженої свободи торгівлі робочі, дрібні ремісники, біднота стали жертвою свавілля спекулянтів, відразу накрутили ціни на всі продукти. Зате буржуазії ніщо більше не перешкоджав в її нестримної пристрасті до наживи. Купівля та перепродаж «національного майна» та військові поставки продовжували служити джерелом швидкого збагачення ділків. Груба показна розкіш, фривольна музика - так в дні народних лих розважалася захопила владу термідоріанськая буржуазія. Навесні 1795 р доведені до відчаю жорстокою потребою, обурені реакційною політикою термідоріанським правителів, трудящі Парижа двічі піднімали повстання, але термідоріанським уряд придушив повстання.

Відбулися істотні зміни і в зовнішній політиці. Термідоріанці відкрито прагнули до територіальних захоплень. З цього моменту справедливі війни, які Франція вела проти коаліцій європейських держав для захисту революції, почали поступово перетворюватися в несправедливі, загарбницькі. До кінця 1794 року і початку 1795 французи зайняли Бельгію і Голландію, весь лівий берег Рейну, від моря до Альп. Антифранцузька коаліція європейських монархій, що роздирається внутрішніми протиріччями, розпалася під ударами французьких військ. Однак інші держави, що входили в антифранцузької коаліції, продовжували боротьбу. Англія ставала все більш непримиренної.

Термідоріанці обіцяли народним масам, двічі повставали проти нового режиму, введення конституції 1793 року. Але замість обіцяної масам конституції 1793 року стала на світло буржуазна по суті Конституція 1795 року. Законодавчий корпус з цієї конституції складався з двох палат. Нижня палата - Рада 500 - мала ініціативу законодавства і обговорювала законопроекти. Верхня палата - Рада старійшин (його члени повинні бути не молодше 40 років і бути одруженими або вдівцями - умова «доброчесності») - приймала або відкидала законопроект (тільки голосували: обговорення не належало). Виборче право зробилося знову цензових, вибори - двоступеневими. Виборець, місія якого обмежувалася обранням вибірників, повинен був платити податок. Вибірник - особа, повноважне обирати депутатів обох палат (Законодавчого корпусу), суддів, - повинен був володіти майном, що приносить дохід, рівний щонайменше 150-денної заробітної плати, спеціально обчислюється. Виконавча влада вручалася особливому комітету з 5 членів - Директорії - їй підпорядковувалися міністри, департаментские влади, військове командування; обиралася вона Законодавчим корпусом.

Початок правління (1796 рік) був затьмарений змовою Бабефа - французького комуніста-утопіста (хотів встановити комуністичний суспільний лад, але був виданий зрадником). Ледь оговтавшись від страху перед комунізмом, Директорія зіткнулася з небезпекою роялистского перевороту (1797 рік) - відновилися переслідування емігрантів; роялісти-депутати були виключені з Законодавчого корпусу.

Особливо важкими для трудящих виявилися зима і весна 1795-1796 рр. Триваюча інфляція, нестримне зростання цін створили безвихідь для робітників, ремісників, службовців, інтелігенції. Особливо гірке розчарування непривабливою буржуазною дійсністю відчували робітники. Робітники не тільки зі співчуттям згадували час якобінської диктатури, а й шукали якихось нових шляхів, щоб покінчити з існуючим суспільним злом.

Ведучи боротьбу з роялістами, Директорія змушена була шукати підтримки в протилежному таборі, серед уцілілих якобінців. Але досить було трохи пом'якшити обмеження демократичних свобод, як вплив демократичних сил в країні знову швидко зросла. На виборах 1798 р республіканці-демократи здобули серйозну перемогу: серед обраних виявилося кілька діячів періоду якобінської диктатури. Налякана виборчими успіхами лівих угруповань, Директорія тепер хитнулася вправо і провела 11 травня 1798 р рішення про анулювання виборів депутатів-демократів. Свої хитання то вправо, то вліво Директорія намагалася представити політикою «золотої середини». Сучасники дали їй набагато більш правильне визначення, назвавши «політикою гойдалок». Ця політика висловлювала внутрішню слабкість і гнилість режиму Директорії. Безпринципна політика лавірування між протилежними політичними таборами могла підтримувати нестійкий режим Директорії лише до тих пір, поки великими перемогами на фронтах прикривалися його внутрішні вади. У міру продовження війни характер її почав змінюватися. На цілі війни і способах її ведення стали позначатися наслідки термидорианского перевороту і захоплення влади великою буржуазією. Директорія не тільки не постачала свої армії, харчувалися за рахунок населення окупованих територій, а й сама жила за їх рахунок.

В1798-1799 рр. Бонапарт, виконуючи наказ Директорії, здійснив похід до Єгипту і Сирії. Однак успіхи початкового етапу експедиції раптово змінилися невдачами і небезпекою вторгнення ворожих армій, що змусило Директорію прийняти ряд надзвичайних заходів. Масовий призов до армії дав кілька сот тисяч нових солдатів. На керівні пости були висунуті деякі колишні якобінці. Знову був легалізований якобінський клуб, Уряд провів примусова позика за рахунок багатіїв і закон про заручників, спрямований проти сімей емігрантів і контрреволюціонерів. Хоча на ділі Директорія не думала проводити послідовну демократичну політику, але ці заходи сполохали велику буржуазію; їй здавалося, що знову повертається 1793 рік. З іншого боку, посилилася монархічна небезпека. Роялісти знову підняли повстання в Вандеї і наповнили країну збройними бандитськими зграями, тероризували місцева влада і населення. Очевидна для всіх слабкість Директорії, її непослідовність і наявність в ній внутрішніх суперечностей наштовхували керівні кола буржуазії на думку про необхідність «сильного уряду», що спирається на армію і здатного забезпечити буржуазний «порядок» і інтереси буржуазії як всередині, так і поза країною, де пішли військові поразки.

Коли в жовтні 1799 року генерал Бонапарт, кинувши свою армію в Єгипті, повернувся в Париж, він застав там грунт, підготовлену для зміни політичного режиму. Впливові представники буржуазії посилено шукали кандидата на роль диктатора. Називали імена генералів Моро, Журдана, називали і ім'я Бонапарта. Наполеон Бонапарт давно плекав честолюбні мрії про владу. Бонапарту допомогли досвідчені політичні діячі буржуазії - Сиейес, Талейран, Фуше, а також найвпливовіші банкіри і володарі біржі. 9 листопада (18 брюмера) 1799 р під приводом захисту республіки від вигаданого якобінського змови в Парижі було введено військовий стан, а Бонапарт призначений командувачем військами Паризького військового округу. Одночасно подали у відставку всі члени Директорії. На наступний день, 10 листопада (19 брюмера), Бонапарт за допомогою вірних йому людей розігнав Раду п'ятисот і Рада старійшин і продиктував купці зібраних ним депутатів декрет про передачу влади трьом консулам, першим з яких став він сам.

Такому чином, нові правлячі класи і верстви рішуче рвуть зі своїм революційним минулим, твердою рукою пригнічують спроби, як справа, так і зліва відняти у себе влада і багатство, військово-поліцейськими, приказними методами відновлюють керованість країною.

Що стосується питання існування режиму, подібного термідоріанським, в ході англійської революції, то такі порівняння зазвичай не проводяться. Порівнювати термідоріанців з индепендентами було б не логічно, індепендентів легше порівняти з фейянов. Можливий варіант - протекторат Кромвеля, але його доречніше було б порівнювати з консулатом у Франції. Наявність сильної особистості Кромвель-Наполеон, хоча маса відмінностей. Порівняння можуть бути у режиму Кромвеля з термідоріанським режимом з точки зору збереження досягнень попередніх років революції.

висновок

Велика французька революція мала величезне історичне значення. Заклала основу міцних революційно-демократичних традицій французького народу, вона зробила серйозний і тривалий вплив на подальшу історію не тільки Франції, але і багатьох інших країн (їх ідеологію, мистецтво і літературу). Велика французька революція 1789 р сприяла завершенню формування французької нації. Проголошені великими французькими просвітителями цінності стали всесвітніми і по праву вважаються основою сучасної демократії. Вони викликали такий широкий відгук, що в значній мірі надихнули національно-визвольні рухи в XIX в., А пізніше втілилися у Загальній декларації прав людини, прийнятої Організацією Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 р

Термидорианский переворот - одне з найважливіших подій в історії Великої Французької революції.Це - один з найцікавіших її фрагментів, який викликає чимало запитань, а саме: чим же був Термидорианский переворот в історії Французької революції? Чи був Термидорианский переворот прогресивним або регресивним подією? Чому французький народ підтримав переворот, спрямований проти народовладдя?

Безумовно, прихід до влади організаторів перевороту - «термідоріанців» не означав повернення до дореволюційних порядків - панування монархістів і дворянства. Вони були прихильниками республіканського устрою, кровно зацікавленими в збереженні нажитих в роки революції багатств. Проте, багато авторів називають його «контрреволюційної диктатурою в псевдореволюційних одязі». Частково з цим можна погодитися. З термидорианского режиму починається спадна лінія революційного процесу. Породжений власне революцією і вийшов з її надр, Термідор активно експлуатує революційні досягнення і користується успіхами і плодами попереднього періоду - періоду революційної диктатури.

Політичним завданням Термідора є придушення революційних сил, знищення тих, хто бажав би або був би зацікавлений в продовженні або поглибленні революції. Це природний етап революційного процесу, так як завдання цієї революції вже виконані і у тих, хто прийшов до влади нових класів і верств (в разі Великої Французької революції - у буржуазії) існує об'єктивна необхідність припинити спроби соціальних низів і крайніх революційних сил перетворити одну революцію в іншу. Термідор виявляється успішним саме тому, що революційний потенціал суспільства вже вичерпаний і прихильники продовження революції зазвичай позбавлені об'єктивних умов для здійснення своїх планів - в першу чергу, економічних умов, тобто необхідного для нової революції рівня розвитку продуктивних сил.

З Термідора, хоча революційний процес і триває, але власне революцію - в загальноприйнятому розумінні - можна вважати закінченою.

Соціальної та економічної суті режиму контрреволюційної демократії є твердження і закріплення нових економічних відносин, нове повне і тотальне розшарування суспільства, що був колись єдиним в революційному пориві. При режимі Директорії прогресивні досягнення революції обертаються своєю тіньовою стороною, стають очевидні вади, недоліки вироблених революцією змін - і недостатність їх. Складається економічна основа нової влади: відбувається швидке збагачення нових класів і верств при одночасній швидкому крайнє зубожіння соціальних низів.

У той же час - у міру посилення класового і майнового розшарування і загострення класових і соціальних протиріч - розхитуються основи існуючого режиму. Криза розряджається виходом революції на останню сходинку: зміною Директорії, тобто режиму контрреволюційної демократії, бонапартистским режимом.

Список використаної літератури

1. Батир К.І. Історія держави і права Франції періоду буржуазної революції: 1789-1791 рр. М., 1984.

2. Бовикін Д. Термідор, або Міф про кінець Революції. / Питання історії. 1999. №3

3. Графський В.Г. Загальна історія держави і права: Підручник для вузів. М., 2005.

4. Добролюбський К.П. Термідор. Одеса, 1949.

5. Дебати в Національному конвенті і прийняття декрету про оновлення урядових комітетів. // Документи з історії Великої французької революції. Навчальний посібник: Том перший (відп. Ред. А.В. Адо.) М .: Изд-во МУ, 1990. - С. 278-280.

6. Декларація прав людини і громадянина. // Документи з історії Великої французької революції. Навчальний посібник: Том перший (відп. Ред. А.В. Адо.) М .: Изд-во МУ, 1990. - С. 213-216.

7. Декрет Конвенту про підозрілих. // Документи з історії Великої французької революції. Навчальний посібник: Том перший (відп. Ред. А.В. Адо.) М .: Изд-во МУ, 1990. - С. 265-266.

8. Декрет про Верховному істоту. // Документи з історії Великої французької революції. Навчальний посібник: Том перший (відп. Ред. А.В. Адо.) М .: Изд-во МУ, 1990. - С. 440.

9. Доповідь М. Робесп'єра в Конвенті про принципи революційного уряду. // Документи з історії Великої французької революції. Навчальний посібник: Том перший (відп. Ред. А.В. Адо.) М .: Изд-во МУ, 1990..

10. Конституція Французької республіки (22 серпня 1795 г.) // Документи з історії Великої французької революції. Навчальний посібник: Том перший (відп. Ред. А.В. Адо.) М .: Изд-во МУ, 1990. - С. 314-349.

11. Матьез А. Французька революція. Ростов-на-Дону, 1995.

12. Наслідки революційного терору згідно з підрахунками англійського дослідника Д. Гріра (дані з березня 1793г. По серпень 1794р.). // Документи з історії Великої французької революції. Навчальний посібник: Том перший (відп. Ред. А.В. Адо.) М .: Изд-во МУ, 1990. - С. 299.

13. Ревуненков В.Г. Нариси з історії Великої Французької революції: 1789-1814гг. СПб, 1996..


  • «Термидорианский режим в період французької революції: причини встановлення, внутрішня політика, причини падіння. Чи існував режим, подібний термідоріанським, в ході англійської революції »
  • Перевірив викладач
  • Термидорианский режим в період французької революції: причини встановлення, внутрішня політика, причини падіння