Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Торговельне право історія розвитку

Скачати 11.53 Kb.
Дата конвертації24.04.2018
Розмір11.53 Kb.
Типреферат

Торговельне право розвивалося в Європі в XI-XIX ст. н. е. Можна виділити три основні етапи його розвитку:

1) італійський період;

2) французький період;

3) німецький період.

Таке найменування етапів не випадково, воно обумовлено тим, що в певні періоди часу кожна з трьох названих країн (Італія, Франція, Німеччина) один за одним перетворювалися в міру свого розвитку в центри світової торгівлі і, отже, розвивали нове в законодавстві в області торгового обороту.

Італійський період розвитку торгового права (XI-XV ст.) - час зародження капіталістичних відносин, час зародження торгового права. В цей час італійські держави стають центром світової торгівлі. З'являються торгові міста-держави (Генуя, Флоренція та ін.). Основу економіки таких міст-держав становила саме торгівля. Одним з елементів виникає торгового права стає морське середньовічне право, засноване на морських звичаї. Морське право формується в італійських державах тому, що в силу географічних умов італійські держави здійснювали торгівлю переважно морським шляхом. У 1494 р виходить книга Луки Пачоллі «Трактат про рахунки і записи». У цьому трактаті Лука Пачоллі узагальнив досвід ведення бухгалтерського обліку в Венеції і описав метод подвійного бухгалтерського запису, а також дав основні поняття сучасної бухгалтерії: баланс, дебет, кредит. Під час народження торгового права в XI-XV ст. приймаються закони, які спеціальним чином регулюють трудові відносини.

Під Французький період (XVI-XVII ст.) Зростає роль Франції як торгової держави. У цей період у Франції формується сильне торгове стан, яке користується підтримкою з боку держави. У XVII ст. у Франції зроблено спробу кодифікації: видається кодифікований загальнодержавний правовий акт, який регулює торгові відносини - Торговий ордонанс 1673 г. Цей ордонанс послужив початку становлення торгового права. У 1807 р видано Торговий кодекс Наполеона, який діє у Франції і по сей день, а в XIX ст. застосовувався шляхом запозичення або надання сильного впливу на розвиток торгового права в багатьох інших державах того часу (в Італії, Бельгії, Голландії, Швейцарії).

В Німецький період (XVIII - початок XX ст.) Великий вплив на розвиток торгового права в Європі та світі надали німецькі держави. У 1861 р тоді ще розрізнені німецькі держави приймають загальний Торговий кодекс. Після об'єднання німецьких держав в 1871 р в єдину Німеччину і прийняття в 1896 р общегерманского Цивільного кодексу Торговий кодекс 1861 був перевиданий в 1897 р, чим значно сприяв подальшому економічному об'єднанню Німеччини, а також сприяв прийняттю Торгового кодексу в інших державах ( в 1899 р на основі німецького Торгового кодексу був прийнятий Торговий кодекс в Японії).

2. Сучасний етап розвитку світового торгового права

60-ті роки XX ст. називають торгової революцією, так як саме в цей період відбулося різке збільшення обсягу продажів і збуту товарів. Кардинально змінилися методи організації виробництва і торгівлі, між виробництвом і торгівлею встановився тісний взаємозв'язок. У США і Західній Європі розвивається маркетинг - вивчення попиту на товар. Починають серйозно вивчати й аналізувати роботу зі збуту та постачання, розвивається попереднє дослідження потреби в виробленому товарі і можливостей його продажу. В результаті вивчення попиту та пропозиції стало вигідно виробляти саме стільки товарів, скільки їх можна реалізувати, завдяки чому запобігає появі дефіциту на певний товар і не відбувається його перевиробництво. На ринках з'являються великі оптові продавці. Вони створюють умови для впливу інтересів споживачів на розвиток виробництва, на поліпшення якості товарів, для розширення асортименту товарів. У торговому обороті з'являються високопрофесійні посередники, які спеціалізуються в різних галузях економіки. В результаті виникнення класу посередників багато підприємств - виробники продукції (особливо великі) звільнилися від обов'язків збуту свого товару і зосередили свої зусилля на впровадженні нових технологій для більш раціонального виробництва. У всіх розвинених країнах створені потужні торгові мережі, які в змозі довести товар до самих різних груп споживачів.

Відбулася торгова революція зажадала відповідного правового забезпечення. Торговельне право стало швидко розвиватися. Перш існували торгові кодекси стали оновлюватися, а де їх не було - прийматися. У другій половині XX в. в США прийнятий однаковий Торговий кодекс. У Великобританії в 70-і рр. XX ст. був прийнятий цілий ряд законів торгового права: Закон про справедливу торгівлю, Закон про недобросовісних договірних умовах, Закон про купівлю та продаж і ін. У другій половині XX в. приймається велика кількість міжнародних угод з питань торгівлі (наприклад, Віденська конвенція ООН 1980 про договори міжнародної купівлі-продажу товарів). Активізується діяльність міжнародної торговельної палати. Створюються різні міжнародні організації: Комісія ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНИСТРАЛ), Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). У 1994 році країни Європейського союзу ухвалили Загальноєвропейський кодекс приватного права, перша частина якого називається «Принципи європейського договірного права». Вона є своєрідним Торговим кодексом Європейського союзу.

Торговельне право в зарубіжних країнах

У дореволюційній юридичній літературі було прийнято розрізняти три періоди в становленні і розвитку торгового права: італійська, французька, німецька.

Італійський період. В XI - XIV ст. Італія завдяки своєму вдалому географічному положенню була однією з найбільш розвинених країн. В Італії успішно розвивалася морська і сухопутна торгівля. Будучи посередницею між Західною Європою і Азією, вона стала одним з найбільш економічно розвинених регіонів. Панівним класом в цей час були купці, між якими нерідко виникали суперечки і зіткнення з приводу торгових відносин. Це призвело до необхідності призначати для розгляду особливих осіб (консулів). Рішення консульських судів вносилися в хронологічному порядку в особливі книги (статути). В Італії почала розвиватися спеціальний торговельний (консульська) юрисдикція, сформувалися морські звичаї. Це послужило основою зародження морського права як одного з елементів виникає торгового права. Завдяки впливу італійських купців на весь торговий світ Західної Європи їх звичаї, терміни набули широкого поширення за межами країни.

Французький період. В середині XV ст. Франція стає провідною торговою державою. У Франції формується сильне торгове стан. У 1673 р видається Торговий кодекс, який поклав початок офіційного становленню торгового права. Торговий кодекс включав глави про торгівлю, морське право, конкурсне право, главу про комерційні судах. Торговельне право розвивається не тільки звичаями, а й королівськими указами, дія яких поширюється на всю країну.

У 1807 р приймається Торговий кодекс Наполеона. Торговий кодекс став діяти додатково до Цивільного кодексу 1804

Німецький період. У XIX ст. Німеччина складалася з безлічі окремих князівств, міст, герцогств, в яких діяли різні нормативні акти. Прагнення німецької буржуазії до однакового регулювання торговельних відносин було настільки велике, що, навіть не маючи єдиної держави, вона прийняла в 1847 р Вексельний статут, а в 1861 р - Торговельне укладення. Після створення централізованого німецької держави було прийнято Німецьке торговельне укладення, яке вступило в чинності 1 січня 1900 У Торговому уложенні зосередилися норми про комерсантів, торгові товариства, торгових угодах, а також морське право. У Німеччині, як і у Франції, паралельно діяли і торгові, і цивільні кодекси. Під впливом Франції та Німеччини торгові кодекси були прийняті і в інших країнах - Іспанії, Греції, Португалії, Японії.

Торгова революція в США і Західній Європі

Протягом тисячоліть торговельна діяльність послідовно розвивалася і вдосконалювалася. У 60-і рр. XX ст. в США, а потім і в Західній Європі відбулося те, що нерідко називається торгової революцією.

У чому виражалася ця революція? По-перше, в різкому і постійному збільшенні обсягів продажів. За останні 30 років обсяги світової торгівлі зросли в 5 разів, одночасно збільшилися обсяги внутрішньої торгівлі. По-друге, у зміні методів організації виробництва і збуту товарів. Виробництво стало базуватися на попередньому вивченні потреб у товарі, прогнозуванні можливостей його продажу. В результаті виробництво почало цілком визначатися запитами покупців. Виготовляється тільки те і в такій кількості, що реально може бути продано.

Зазначені заходи дозволили усунути кризи надвиробництва. Ринкова економіка набула рис високої організованості, динамічності.

Важливий аспект торгової революції - структурна перебудова збуту і постачання. З'явилися потужні посередницькі ланки, які займаються просуванням товару. Такі ланки включають в себе головний збутову фірму і залежну від неї мережу дилерів-розповсюджувачів. Багато підприємства-виробники передали функції збуту своїх товарів цим посередницьким ланкам, які в силу спеціалізації здатні більш ефективно вести торговельну діяльність. Зусиллями посередників забезпечується оперативне і рівномірне просування товарів в усі точки країни і за кордон.

Торгова революція привела і до інших результатів. Оптові посередники, виходячи з цілей збільшення власного прибутку, забезпечили вирішальний вплив інтересів споживачів на розвиток виробництва. Вони домоглися безперервного вдосконалення товарів, поліпшення якості, розширення асортименту для задоволення запитів покупців. Споживач отримав найбільший виграш від сталася торгової революції.

Торгова революція створила те, що називають новою якістю життя людей на Заході. Ця категорія включає в себе поліпшення якості та структурного складу продуктів, які споживаються основною масою населення, а також збільшення обсягу вільного часу людей за рахунок ліквідації дефіцитів і прискорення торгових операцій.

Торгова революція спиралася на потужне правове забезпечення, супроводжувалася бурхливим розвитком торгового права. Це проявилося в уточненні торгових кодексів, у внесенні в них змін відповідно до сучасних вимог торгового обороту і прийнятті нових кодексів. Так, в 1998-2002 рр. внесені істотні зміни в ряд розділів Німецького торгового уложення. У Франції в 2000 р прийнятий новий Торговий кодекс замість діючого з 1807 р останні півстоліття 12 країн прийняли окремі торгові кодекси.

Наприклад, в США в 1952 р був прийнятий Однаковий торговий кодекс, за своєю суттю є модельним законом. На його основі в кожному штаті видані свої торгові кодекси. Однаковий торговий кодекс США регулярно доповнюється і уточнюється, що свідчить про його значущості та актуальності.

В Англії на рубежі 70-80-х рр. прийнято 19 законів торгового права, наприклад, Закон про справедливу торгівлю 1973 року Закон про недобросовісних торгових умовах 1977 року, Закон про купівлю-продаж 1979 р. та ін

Важливим напрямком розвитку сучасного торгового права є гармонізація національного торгового законодавства. У XXI ст. зростаючий вплив на характер економічних відносин в світі надає процес глобалізації, все в більшій мірі проявляються тенденції освіти світового економічного простору, збільшується значення транснаціональних компаній. Дані фактори не можуть не впливати на торгове право. Однією з основних рис сучасного торгового права є інтернаціоналізація. Інтернаціоналізація проявляється в зростанні впливу міжнародного публічного права на торгове право окремих країн, в зближенні не тільки нормативного регулювання, а й джерел права, понятійного апарату, в уніфікації торгового права.


  • 2. Сучасний етап розвитку світового торгового права
  • Торговельне право в зарубіжних країнах
  • Торгова революція в США і Західній Європі