Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Утворення та діяльність українських політічніх партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Дата конвертації04.01.2020
Розмір48.3 Kb.
Типкурсова робота

Курсова робота на тему:

"Утворення та діяльність українських політічніх партій у Наддніпрянській Україні на початок ХХ ст."


Вступ

Політичні партії - сучасна, Новітня форма Політичної организации Суспільства. Сьогодні Неможливо уявіті Собі НЕ лишь політічного, но й економічного та культурного життя ХХ ст. поза партійнім ракурсом. Тому дослідження історії політічніх партій залішається актуальним.

Предметом дослідження реферату є історія Виникнення українських політічніх партій в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст., Їх теоретико-ідеологічна та агітаційно-пропагандистських діяльність, еволюційні процеси, тактика.

Історіографія проблеми потребує більш глибокого Вивчення процесса Зародження, еволюції та знікнення різноманітніх українських політічніх партій у загально контексті Політичної історії України. Це пов'язано з тим, что історія українських політічніх партій стала об'єктом дослідження лишь в роки незалежної України.

Радянська історіографією вона або зовсім НЕ вісвітлювалась, або розкрівалася в суто негативному плане, однобічно. Це пояснювалося, як справедливо зауважів український історик Ю.М. Галерецькій тім, что «власна безпека Вимагаю обходити ее стороною, обмежуватіся Загальна міркуваннямі або спіратіся на безпрограмну схему« про керівну и спрямовуючу роль ». У противному разі з'являлася пряма загроза звинувачений в націоналізмі з відповіднімі службово-партійнімі Висновки »/ 1,60 /

Для робіт радянського ПЕРІОДУ характерне упереджень Ставлення относительно національніх партій. Однако среди робіт слід відзначіті монографію І.Ф. Кураса, яка містіть много цікавіх Фактів з історії визвольного руху в Україні / 2 / У роботах 90-х рр. І. Курас переглядає деякі позіції, розшірюючі тематику. / 3 /

У 1992 р. з'явились Оглядові роботи других авторів - М. Панчука / 4 /, П. Шморгуна / 5 / та ін. Досліднікі, позбавлені ідеологічного впліву КПРС, відчулі потребу донести правдиву інформацію про розвиток політічного руху в Україні на качана століття. Помітнім Внески в дослідження історії українських партій та ОРГАНІЗАЦІЙ стала монографія Т. Гунчака / 6 /.

Однією з дере Спроба комплексного дослідження історії політічніх партій, ОРГАНІЗАЦІЙ, Які діялі в українських землях у складі России та Австро-Угорщини На межі ХІХ-ХХ століть є монографія А.П. Павка / 7 /

На качана ХХІ століття з'явилися Нові багатотомні праці, в якіх детально аналізуються Програмні документи українських політічніх партій, містіться різноманітній фактичність материал относительно їх практичної діяльності / 8,9 /.

Однако залішається Чима проблем, Які потребують більш глибокого Вивчення. Це проблеми соціально-політічного складу, чісельності кожної партии, между партійніх отношений ТОЩО. Недостатньо Вівче політична біографія партійніх лідерів.


1. Соціалістична течія в Українському Русі

Кінець ХІХ - початок ХХ століття позначівся подалі зростанням національного руху в Наддніпрянській Україні, его політізацією. Політізація українського національного руху булу зумовлена ​​наступна Чинник:

o в український рух влівається нове поколение українських діячів, Пожалуйста НЕ вдовольняється лишь культурніцькою діяльністю;

o з'являється загальна тенденція опозіційніх рухів у російській імперії до создания політічніх партій;

o соціально-економічні Зміни Другої половини ХІХ ст.-індустріалізація економіки, зростання кількості пролетаріату, обезземелення селян - призводе до обострения СОЦІАЛЬНИХ протіріч та політізації Суспільства.

Політізація українського-національно-визвольного руху булу підготовлена ​​багаторічною культурно-освітньою діяльністю громадівців, своєріднім відродженням и перетворенням у невід'ємній компонент національного руху тих політічніх домагань, Які сповідувалі кирило-мефодіївці у середіні ХІХ ст.

Особливості політічного становища та соціально-економічного розвитку українських земель обумовілі спеціфіку формирование й ДІЯЛЬНОСТІ українських політічніх партій. Дерло вініклі партии соціалістичного спрямування. Трівалій годину смороду домінувалі кількісно.

Дерло Політичною партією в Наддніпрянській Україні булу Революційна українська партія (РУП), яка вінікла 29 січня 1900 року в Харькове на так званій «раді чотірьох» (Д. Антоновича, Б. Камінського, Л. Мацієвіча, М. Русова) / 1,47 /.Політічнім маніфестом цієї партии, як відомо, булу брошура М.Міхновського (1900 р.) - «Самостійна Україна». Автор, спіраючісь на факти трагічної БОРОТЬБИ українців за Власний державність, обґрунтував історичні права України на Самостійне Існування. ВІН пише: "... наш нарід ні сам, ні через своє уряд Ніколи не давав такой Згоди и Ніколи НЕ зрікався прав, что належати Йому по Переяславській конституції» / 10,33 /. Микола Міхновський дійшов висновка про можлівість полного вімірання української нації. «Українська нація, - пише ВІН, - політично и культурно помалу завмірає, старі форми життя знікають, РЕСПУБЛІКАНСЬКА свобода нівечіться, надія знесілюється, гине ...» / 10,29 /. А тому українці всіма засоби повінні дива до боротьбу за »... повернення ... прав, визначених Переяславська констітуцією 1654 року, з Розширення ее впліву на цілу теріторію українського народу в России» / 10,42 /. Говорячі про державну самостійність ВІН Зазначає: "... Кожна нація з подивимось на міжнародні отношения хоче виливати у форму незалежної, Самостійної держави; коли справедливо, что только держава одноплемінного національного змісту может дати Своїм членам нічім НЕ обмежовану змогу всестороннього розвитку духовного и Осягнення найліпшого матеріального гаразду; коли справедливо, что Пишний розцвіт індівідуальності можливий только в державі, для якої плекання індівідуальності є метою, - тоді стане зовсім зрозумілім, что державна самостійність є головна Умова Існування нації, а державна незалежність є національнім ідеалом у сфері міжнаціональніх отношений »/ 10,28 / .

Програмні засади РУП обговорюваліся у 1902-1903 роках на страницах часопису «Гасло». Часопис Вихід за редакцією и на кошти Д. Антоновича. До складу редакции входили Є. Голіцінській, П. Канівець і В. Козиненко. Соціалістічні Ідеї часопису віклікалі невдоволення части Членів РУП, очолюваної О. Коваленком, Ю. Коллард и Л. Мацієвічем.

Напрікінці тисячі дев'ятсот дві року з ініціативи Д. Антоновича в Києві состоялся перший з'їзд РУП. У ньом брали участь Шість осіб: від Київської Вільної громади - Є. Голіцінській, від Лубенської - М. Порш, від Полтавської - М. Кохановським, від Харківської - Д. Антонович, від редакційного комітету - В. Козиненко,

З'їзд схвалів діяльність редакційного комітету РУП, решил налагодіті випуск часопису «Селянин» (Вихід з січня 1903 року по жовтень 1905 року) Делегати з'їзду звертаючись ЦК РУП, визначили его завдання и обов'язки. До складу закордонної комітету РУП у Львові увійшлі Євген и Катерина Голіцинські, В. Винниченко, П. Канівець, М. Ткаченко. / 11,27 /

Місцевімі районними комітетамі РУП були Вільні Громади. Смороду зберігалі повну свободу Вибори относительно тактики Дій. ЦК РУП слідкував за Дотримання Вільнімі Громада основного політічного курсом партии. Тільки він МАВ право затверджуваті Нові Районні комітеті. Організаційна мережа РУП охоплювала Шість Вільніх Громад - Київську, Харківську, Ніжінську, Полтавську, Лубенська, Катерінодарську. Течение 1903-1904 рр. вініклі Донський Комітет РУП, Волинська, Катеринославська, Одеська и Подільська организации. Всі ЦІ организации були малочисельними. / 11,28 /.

З завершенням формирование партійної Структури посілюється просвітницька робота. Головного завдання партии Було піднесення Політичної свідомості в українського селянства. Рупівці вірішілі спіратіся у життя без ДІЯЛЬНОСТІ на селянство, оскількі міський пролетаріат БУВ зрусіфікованім. У 1902 р. в передовій статті газети «Гасло» говорить: "Соціальна справа України має в основном аграрний характер, и це застерігає для неї Певний направление, це накладає одну з головнішіх різніць від ее соціальної справи других стран.» / 6,38 /

Головного Напрямки діяльності РУП булу інтенсивна робота среди селян и робітніків. Між 1900 и 1905 рр. вона відавала Чотири газети ( «Гасло», «Селянин», «Добра новина», «Праця») и 38 брошур ( «Чи є тепер панщина?» «Власна земля», «Дядько Дмитро» та ін.) Загальне накладами 190 тис . прімірніків. Газета российских соціал-демократів «Іскра» писала: «Як снігом Було засіяно їхнімі листками Україну. З вікон вагонів, пішкі, на велосипедах, проїжджаючі сотні верств на селянське возі, Вивезення и розкідалі насіння протесту революціонері. Щось нове, Надзвичайне освітіло давно пріспану, відтяту від політічного життя країну. Селянин з великим зацікавленням взявши за кинуть Йому літературу, его, власною мовою писану »/ 12,84-85 /

Однако практична робота завдан дошкульного удару по теоретичного мріях діячів РУП. Рівень национальной самосвідомості українського селянства залишавсь Досить низька, и через це агітація за відокремлення України від России НЕ знаходится відгуку даже у аграрних районах, оскількі селянство дівілося на світ крізь призму соціально-економічних проблем. Саме тому одна з провідніх тез - відтворення самостійності України, що не маючі шірокої соціальної бази, зависла у повітрі.

У 1902 году від РУП відходіть права ее частина на чолі з М.Міхновськім, утворівші УНП.

У 1903 году «вільні громади» (комітеті) РУП у Києві, Харькове, Полтаве були розгромлені, Членів ЦК заарештувала, робота партии ускладнено. РУП дедалі более переходила на марксістські позіції и в багатьох принципова харчування зблізілася з РСДРП / 13,315 / В тій же година в самій РУП наростаючим розходження.

24 грудня (за ст. Стилем) 1904 року у Львові состоялся Другий з'їзд РУП. Між рупівцямі відбулася Гостра сутичка относительно національного питання та об'єднання з РСДРП. М. Порш та его прибічники (В. Мазуренко, В. Винниченко, В. Козиненко, П. Понятенко, С. Петлюра, В. Баландін, М. Сахаров, А. Гук) питання про об'єднання з РСДРП ставили у залежність від Визнання последнего національно-теріторіальної автономії України та федеративного принципу побудова партии.

Члени закордонного комітету РУП у Львові, до которого входили М. Меленевській, Є. и К. Голіцинські, П. Канівець, О. Скоропис-Йолтуховській, М. Ткаченко пропонувалі вікорістаті політичний Потенціал РСДРП для актівізації визвольного руху в Україні. Водночас смороду проголошувалися, что негативно Ставлення РСДРП до самовизначення України может Изменить Стратегічні плани партии у національно-визвольному Русі. О. Скоропис - Йолтуховській з цього приводу писав: "Я іду до мас сільського, а тим-самим не денаціоналізованого українського пролетаріату, отже масова его партійна організація НЕ может буті іншою, як только по-русски, - хотят того чи ні верхи РСДРП» / 11 , 47 /.

На засіданні з'їзду 25 грудня 1904 року состоялся офіційний розкол РУП. У січні 1905 року група М. Меленовського в Києві оприлюднено лістівку «розкол РУП», де оголосіла про Утворення окремої партии - «Українська соціал-демократична спілка» / 14,28 /.

На Женевській конференции «Спілка» булу Визнана Автономної складових частин РСДРП, з окремим статутом як національна організація, что «має своим завдання організацію пролетаріату, Який розмовляє українською мовою». / 15,77 / За мету «Спілка» мала «пособіті з'єднанню свідомого пролетаріату усієї России в єдине централізоване ціле, пособіті збудування централізованої пролетарської партии усієї России, чи не дати відтягті український пролетаріат в БІК буржуазно-радікальної« Самостійної України », себто дива на перешкоді затемнінню класової свідомості українського пролетаріату. »/ 16, 27 /

Розглядаючі Утворення «Спілки," Йосип Гермайзе відзначів, что ее члени «насмілілісь Сказати І, головне, ділом підкресліті, что для них Міцний зв'язок з Пролетарська рухом ціннішій и дорожча, чем зв'язок з ... патріотамі української национальной традиції. Цього не могли простіті спілчанам свідомі українці всіх видів, и спілчані покинули ряди українського громадянство. Над ними тяжіло действительно серйозно звинувачений в тому, что смороду утворівші спілку при Соціал-Демократичній Робітничій партии, відійшлі від української культури, потрібної тім самим масам, что до них смороду ПІШЛИ для агітації и Політичної организации »/ 17,275 /. За рекомендацією Женевської конференции «Спілка» мусіла надалі зосередіті свою роботу в селі. НЕ только на Україні. З цією метою конференція Прохаєв «русский соціал-демократичну спілку відаваті російською мовою всю літературу, яка Видається малоросійською мовою, если только вона НЕ має суто місцевого значення» / 9,162 / Поступово література, якові випускає «Спілка», Почаїв відаватіся російською мовою, кроме літератури місцевого значення. Газета «Правда», яка виходе з січня 1905 року українською мовою, Почаїв відаватіся російською.

«Спілка» Складанний з громад, Які об'єднувалися на місцях з організаціямі РСДРП.Питання про об'єднання з провінційнімі організаціямі РСДРП Було розв'язання на конференции «Спілки» в лістопаді 1906 р. Саме тоді Було звертаючись Головний комітет «Спілки» у складі М. Меленевського, О. Скорописа-Йолтуховського та представителей від місцевіх ОРГАНІЗАЦІЙ РСДРП - Г. Довженка, П. Тучапського, С. Завадський, С. Подольського, Г. Соколова. Згідно до него Було кооптовано Ю. Ларіна, М. Ткаченка, Р. Рабінокіча, А. Ріша та ін.

З часом Вплив «Спілки» на масі значний зріс. На качану 1906 р. вона, об'єднавшись з Південноросійськім бюро РСДРП, віконувала его Функції и прагнула перетягті на свой БІК часть ОРГАНІЗАЦІЙ УСДРП, якові проголошувалися «дрібнобуржуазною» и «націоналістічною» партією. Посілюючі свой Вплив на українське селянство, «Спілка» Вимагаю негайної конфіскації землі у поміщіків. Вона Досить успешно конкурувала з УСДРП в организации селянських віступів. Спілка закінчила своє Існування у 1907 году. / 6,41 /

Конфлікт Всередині Революційної української партии НЕ Було вірішено. У січневому и Лютнева номерах «Праці» за 1905 рік Д. Антонович у статті «Неіснуюче питання» Виступивши з власним розумінням національного питання. ВІН твердо, что національне харчування не існує, воно вігадане буржуазією для затемнення класової свідомості пролетаріату. ВІН ставив під сумнів! Застосування терміну «нація» до корінного населення України, посилаючися при цьом на недостатнє наукове обґрунтування крітеріїв нації. Уже в наступній Публікації «Ще раз про неіснуюче питання» ВІН возвращается до гасла «Самостійної України» / 15,116 /.

З критикою думок Д. Антоновича Виступивши М. Порш в последнего Березнева-квітневому випуску «Праці». ВІН доводи, що »національне питання існує и воно виявило себе ще более тоді, коли розвалі Росія» / 11, 53 / Діскутуючі з Антоновичем, ВІН писав, что національний гніт тяжіє над усіма верств народу. Робітничий клас более, чем буржуазія, зацікавленій в усуненні національного гніту. М Порш відстоював необходимость національно-теріторіальної автономії України у складі России. Нація у рамках такой автономії досягнено Певного уровня соціально - економічного розвитку и тоді стане актуальним гасло - «Самостійна Україна»

Д. Антонович, зізналася Невдача у Дискусії з національного питання, ставши на шлях фракційної БОРОТЬБИ. Скоріставшісь відсутністю в Києві других Членів ЦК, ВІН 5 червня 1905 року скликав з'їзд за участю представителей Київського, Полтавського, Лубенського и Ніжінського комітетів / 7,127 /. Его учасники Прийшли до компромісу: прийнять черговий «Проект програми Революційної Української Партии». Цей проект БУВ Розглянуто на іншому з'їзді РУП у Харкові. Проект МАВ низьку Нових положень. У ньом булу відсутня теза про ті, что політична незалежність України є ідеалом партии. Вимога федералізації России замінювалась гаслом демократичної РЕСПУБЛІКИ. У ньом позначають, что РУП требует автономії України з окремим представніцькімі Зборами (Сеймом), Яким належить право законодавства в інтересах народу, Який мешкає на территории України. / 18,40 /. Вимога автономії України булу Доповнено проекті програми двома принципова положеннями: повсюдне Впровадження місцевого самоврядування, право кожної нації на Політичні Інституції, Які б гарантувалі їй вільний культурний и громадський розвиток / 18,40 /. Як Зазначає В.І. Головченко: «Останній пункт проекту передбачало підготовку відсталіх у своєму розвитку етносів до сприйняттів Ідеї державного самоврядування, самє и ставши підставою для звинувачений РУП у націоналізмі й підтрімці так званої« культурно - национальной автономії »/ 11,54 /. На цьом ж з'їзді, в грудні 1905 року, РУП булу перейменована в Українську соціал-демократичну робітнічу партію.

З'їзд прийнять статут новоствореної партии та ухвалено резолюції з програмних та тактичних вопросам. В основу програми УСДРП Було покладаючи Ерфутську програму німецької соціал-демократії. У головному партійному документі наголос Було Зроблено на Парламентські, Конституційні форми БОРОТЬБИ. Основне положення «наукового соціалізму» про диктатуру пролетаріату Було відсутнім. Серед вимог вісуваліся гасла демократичної РЕСПУБЛІКИ, загально, Рівного и прямого виборча права при таємному голосуванні, свободи слова, друку, Совісті, спілок, страйків, 8-годинний робочий дня ТОЩО. В аграрному пітанні УСДРП прийнять платформу муніціпалізації землі, вісуваючі Вимоги конфіскації удільніх, церковних и Монастирська земель та передачі їх у власність місцевіх або Крайова самоуправлінь. Питання про конфіскацію поміщіцькіх земель Взагалі не ставить. У роки Першої російської революції, коли Україна булу охоплено аграрним рухом, УСДРП негативно ставилася до стіхійніх селянських віступів и призвал спрямуваті агітаційно-пропагандистських роботу на ті, щоб переконаті селян в необхідності організованої и планомірної боротьбу за Соціалістичний лад. ВІН проголошувався для робітніків и селян Єдиним Шляхом Вихід з теперішнього прігніченого становища. / 19,338-342 /

У національному пітанні УСДРП вже на II з'їзді (грудень 1905 р.) Декларувала Рівні права всех націй и вісловлювалася за Збереження в партійній Програмі вимоги національно-теріторіальної автономії України. В цілому Програмні вимоги партии НЕ виходе за Межі загальнодемократічніх завдання. Смороду зводу до ліквідації самодержавства та встановлення республіканського ладу в России, Скасування решток феодалізму в соціально-Економічній сфере, забезпечення права націй на самовизначення, запровадження Громадянських свобод.

Соціальну базу УСДРП Складанний студентська молодь, дрібні службовці, промислові и сільськогосподарські робітники, селяни.

Проводили значний агітаційно-пропагандистських діяльність, партія відавала у Львові щомісячні часописі, розраховані на робітніків ( «Праця») та селян ( «Селянин»), агітаційні листівки та відозві, Які розповсюджуваліся в Наддніпрянській Україні. За три Перші роки свого Існування УСДРП видала около 300 тис. Друкований аркушів своєї літератури и 10 тис. прокламацій. Чісельність УСДРП напрікінці Першої російської революції (березень 1907 р.) Становила почти 3 тис. чол.

У 1900 году Незалежності від РУП Було Створено іншу соціалістічну організацію. Це булу Українська соціалістична партія (УСП), засновником и ідеологом якої БУВ українець польського походження журналіст Б. Ярошевський. ВІН БУВ Прихильники Польської партии соціалістічної (ППС). ВІН вважать, что необходимо создать аналогічну національну українську партію. Ця партія утворілась під впливи польської революційної думки и практики. Основні Політичні питання Українська соціалістична партія Повністю булу солідарна з Польсько партією соціалістічною. Смороду виступали за революційне знищення царизму, утвердження широких демократичних прав и свобод, звільнення трудящих від капіталістичного гніту та усуспільнення землі и ЗАСОБІВ виробництва як кінцеву мету БОРОТЬБИ. / 7,86 /

Побудову демократичної Української РЕСПУБЛІКИ Українська соціалістична партія передбачало на основе таких Принципів: загальне виборча право, рівноправність націй, что населяють Україну, Рівність громадян краю, громадянське самоврядування, демократичні свободи, поступово усуспільнення ЗАСОБІВ виробництва, в тому чіслі землі. / 7,87 / Для проведення радикальних реформ Україна мала Повністю ліквідуваті залежність від России. УСП тісно пов'язувала національне и соціальне питання, елементи самостійництва

У червні 1903 р. УСП ввійшла до складу РУП. Проти об'єднання РУП и УСП Було недовго. У грудні цього ж року Б. Ярошевський розірвав стосунки з РУП. У січні 1904 р. в часопісі РУП «Праця» Було Опубліковано заяву центрального комітету РУП про ті, что УСП знову буде віступаті самостійно. Певне, что розрив РУП и УСП зумовлювався самперед тім, что между керівнікамі обох партій после об'єднання розпочалося суперніцтво за партійне керівництво Опис. З одного боку, Б. Ярошевський претендував на роль головного теоретика в об'єднаній партии, чого, зрозуміло, не могли допустіті Лідери РУП. З Іншого боку, напрікінці 1903 р. РУП, зокрема ее Закордонні центри, вже не розділялі самостійницької Ідеї УСП, через что и звінувачувалі залишуся в шовіністічній агітації. Хоча, ідучі на об'єднання, представник обох партій, очевидно, розумілі Певна слабкість своих ОРГАНІЗАЦІЙ и прагнулі спільнімі зусилля зайнятості більш важливіші місце в Українському Русі. УСП булу слабшою від РУП як на інтелігентські сили, так и на зв'язки з народними масами. Найближче співробітнікамі Б. Ярошевський среди емігрантів у Львові були, за згадку Л. Ганкевича, Л. Седлецькій, Володислав Міхновський, М. Меленевській та ін.

У 1905 р. УСП Припін своє Існування, ее члени у життя без переважній більшості перейшлі до лав ППС. Разом з тим партія залишилась помітній слід в Суспільно-політічному Русі, самперед тім, что програма УСП наголошувала на існуванні національного и СОЦІАЛЬНОГО гніту и Вимагаю Утворення Української РЕСПУБЛІКИ, яка мала буті Незалежності.

Отже, соціалістична течія в Українському Русі булу представлена ​​в Першу Черга Революційною українською партією, яка утворілася у 1900 р.

У 1904 р. від РУП відкололася «Спілка», у 1905 р. утворілася УСДРП. На короткий час РУП об'єдналася з УСП, что діяла у Львові.

2. Національно-Революційна течія

На правому фланзі українського національно-визвольного руху знаходится Створена у 1902 р. з ініціативи М. Міхновського українська народна партія (УНП).

«Самостійники» (О. Коваленко и Я. Мацієвіч) НЕ погоджувалісь з соціалістічною спрямованістю РУП. УНП вінікла Шляхом злиттів політічніх гуртків, Які поділялі Ідеї «самостійників» и здебільшого до РУП це має належати. / 20,96 / Ідеологом партии БУВ М.Міхновській. УНП не булу партією в класичному розумінні цього слова. Вона по суті НЕ розгорнула практичної ДІЯЛЬНОСТІ, що не змогла создать керівніх ОРГАНІВ та місцевіх осередків. Факт розкол в РУП НЕ підтверджується достовірнімі архівнімі данімі. Програмні орієнтірі УНП спочатку визначавши робота М.Міхновського «Самостійна Україна». У 1906 году з'явилась «Програма УНП», у Якій Було конкретізовано ідею ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ революції, суб'єктами якої повінні дива українські робітники й хлібороби. Було вісловлено мінімальні вимоги относительно термінового Поліпшення економічного стану експлуатованіх верств українського Суспільства у Російській імперії, запровадження місцевої автономії в адміністратівному жітті, судовій, релігійній, просвітніцькій справах для. Головного метою УНП визначили - створення Самостійної Української держави, что забезпечен соціальні превращение у соціалістічному напрямі. У Програмі УНП записано «... немає місця нації пануючій и нації підвладній, а українська нація в ряду з усяк іншого корістується однаково рівнім правом. Через се ми маємо буті цілковітімі Прихильники федеративного ладу в тих державах, з Якими з'єднана українська земля. Таким чином ми мусим відстоюваті політічну свободу всех націй в России, яко засоб до української нації в сім'ю націй культурних »/ 19,325 /

М.Міхновській відкідав можлівість співробітніцтва УНП з загальноросійськімі ліберальнімі та соціалістічнімі партіями. ВІН вважать, что справа визволення України может буті только делом українського народу. Як ми бачим, Ідеї М.Міхновського НЕ спрямовуваліся проти других народів. Всі Ідеї визволення були направлені проти российских, або зрусіфікованіх урядовців, Які експлуатуються український народ, прагнуть зруфікуваті его, позбавіті національніх коренів.

УНП становила невелика, в основном інтелігентську за своим складом політічну партію, среди Членів якої переважалі військові та юристи. Як и інші українські Політичні организации, УНП намагались найти пріхільніків среди робітніків и селян. Ее діяльність поділяється на два періоді. Перший охоплює 1902 - -1904 рр. и характерізується плідною теоретична робота, спрямованостей на обґрунтування Ідеї самостійництва. Другий етап Включає 1904-1907 рр. - годину, коли партія прагнула дійті до народних мас ;, української национальной інтелігенції, Долан НЕ лишь Опір бюрократії и великодержавних Кіл російської громадськості в Україні, а і непорозуміння и непріховану неприязнь з боку українських соціалістів та лібералів.

Свою практичність діяльність УНП, як и інші українські Політичні и партии, розпочала з організації видання.У Львові вона бачила свой часопис «Самостійна Україна». Щоправда, Вийшов лишь один его номер, в якому Було надруковано Констітуцію України за проектом М. Міхновського. З першого днів Існування партія обстоювалося Ідеї з самостійності України, обґрунтовану М. Міхновським ще у 1900 р. За 1902-1904 рр. партія бачила відозві и прокламації, пропагандістські брошури «Програма Української народної партии», «Свято робітніків з 1 Травня», «Робітницька справа в Програмі Української народної партии» та ін. У них партія розробляла Програмні вимоги, критикувалися соціалістичне москвофільство української інтелігенції та перевертнів-малоросів, старе поколение українофілів, проповідувала радікальні націоналістічні Ідеї / 21,193 /

М. Міхновський затаврував хворобу национальной неповноцінності, роздвоєності українського освіченого Суспільства, что кідає революційну часть молоді в обійми «общеросійськіх» політічніх ОРГАНІЗАЦІЙ. «... Поки Ще не Пізно, - підкреслювалось у програмній заяві УНП, - поки ще московські организации слабі и нечісленні, поки ще смороду всю Рамус покладають на здобуття своєї Політичної Волі з-під п'яти самодержавства, а польські организации вібіраються з-під національного утиску, ми мусим утворіті свои организации для боротьбу за свои права. Тільки національно-українська Робітнича організація может Врятувати Україну від недолі, что Вже насунула и страшить смертю ... Усі сили, усю працю, усі жертви віддамо Виключно за самостійну Україну. Українські робітники повінні мати на оці. повне вигнання з України чужінців и Утворення своєї Самостійної держави »./ 19,330-331 /

Логічнім завершення оформлення новой Політичної ідеології самостійництва, якові М. Міхновський віклав у своих брошур, опублікованіх нелегально, стали напісані ним у 1903 р. «Десять заповідей УНП». Смороду були своєріднім маніфестом самостійників и були широко відомі як в Україні, так и за ее кордоном. У документі були сформульовані основні Ідеї и принципи УНП

«Десять заповідей» зізналася найжорстокішої критики з боку політічніх протівніків партии. Справді, деякі положення цього документа відображалі Явне вікрівлення світоспрійняття и їх можна Характеризувати як націонал-шовінізм. Такого подивимось дотрімувалася значний частина сучасніків. С. Петлюра писав: «Вже від качана свого Заснування УНП виявило себе в своих програмовіх партійніх виданнях як партія націоналістічна з усіма негативними шовіністічнімі рісамі национальной обмеженості и вузькості». ВІН застерігав українську громадськість від шкідлівого впліву УНП, практична діяльність якої створювала грунт для зростання среди українського населення таких явіщ, як антісемітізм, русофобія и даже людожерство до других національніх елементів в Україні. Звінувачував УНП в агресивному націоналізмі и М. Чацькій (Порш). З осторогою спріймала націоналізм партии и поміркована частина українців. Показове относительно цього є Ставлення до УНП и ее національніх домагань С. Єфремова. Народна партія, писав ВІН, рішуче стала на грунт вкрай відвертого шовінізму І, прікріваючісь жупаном захисту інтересів трудящих, проповідує неприборканості людиноненависництво. У зв'язку з ЦІМ УНП мала Досить обмежені возможности для СПІВПРАЦІ з національно-ліберальнімі и іншімі Українськими політічнімі організаціямі.

Дійсно, на перший погляд «Заповіді» Здаються такими, Якими намагають їх подати опоненти партии. Однако нужно врахуваті ті конкретно-історичні умови, в якіх з'явився цею документ. Аджея То був час трівалої та Досить невдячної БОРОТЬБИ свідомих українських сил Із загальною денаціоналізацією. Націоналізм М. Міхновського - це в основному оборони, захисний націоналізм. Це антитеза, протідія великодержавному шовінізму панівної нації.

Самі члени УНП, пояснюючі свою провідну тезу «Україна для українців», обґрунтовувалі ее НЕ чим іншім, як только правом української национальной спільності вільно господарюваті на життя без землі.

После критичних оцінок «заповідей», що не маючі достатньої ПІДТРИМКИ, М. Міхновський вносити до Наступний своих програмовіх розробок деякі соціалістічні елементи, щоб інтегруватіся в політичне життя України. Опублікована у 1906 р. програма УНП узагальнювала погляди партии на соціально-економічний устрій Самостійної України. Зміст програми свідчіть, что М. Міхновського и его однодумців НЕ обминув Захоплення соціалістічнімі ідеямі. Аджея УНП декларувала, что вона візнає Соціалістичний ідеал як єдиний, Який может остаточно задовольніті український та інші народи, зніщіті визиск безправ'я, існуючій лад, побудованій на насільстві, прімусі, нерівності та пануванні. Отже, ідеалом УНП БУВ національний соціалізм. Соціалістичний лад проголошувався як єдина альтернатива для українських трудящих мас.

Українська народна партія до 1905 р. діяла конспіратівно. Перша російська революція відкріла деякі возможности для легальної Політичної ДІЯЛЬНОСТІ. Партія відавала, хоча и невелика Кількість, брошури, листівки, Які підвіщувалі свідомість мас, надавали українській делу політічного характером. Пошірюючі свои Ідеї, самперед среди інтелігенції, УНП намагались зблізітіся з Українським Міським и сільським пролетаріатом. З цією метою вона здійснювала, щоправда, Досить обмеження, пропагандистсько діяльність среди робітніків, дрібніх та частково Середніх підприємців, Які були ще тісно и пов'язані з Українським селом и не зазнається на Собі впліву русіф: кації. Найбільш помітній Робітничий осередок УНП БУВ у Харкові. УНП не змогла налагодіті тісні зв'язки и Співробітництво з іншімі Українськими партіями, Які боку ее відвертого націоналізму. Проти в червні 1905 р. УНП разом з представником УДП и УРП брала участь у міжпартійній нараді (в Полтаве), де обговорювалося питання коордінації політічніх сил и Було Прийнято заяву про вимоги національно-теріторіальної автономії України.

УНП не стала масовим загальноукраїнською організацією. У 1903 году булу Створена Бойовий організація партии - «Оборона України» / 21,193 /

Національно-Революційна течія в Українському Русі початку ХХ ст. представлена ​​по-русски народною партією, на чолі якої стояв М.Міхновській. Ця партія послідовно відстоювала ідею самостійності України. Проти вона не стала масовим загальноукраїнською організацією - годину для таких Ідей не настав.

3. Ліберльно-демократичний напрямок в Українському Русі

Одночасно з віділенням в Українському національному Русі соціалістічної та націонал-революційної течій, в Україні існувалі національні партии ліберального напрямку. Смороду були тісно пов'язані з російськімі лібераламі.

Загальне громадське піднесення напередодні революції 1905 р. віклікало Утворення політічніх партій среди украинских лібералів. У 1904 году з Загальної української организации, яка булу Створена Олександр Кониський у 1897 году, віділяється Українська демократична партія. / 8,131 / Основну масу Членів Загальної української организации становили Державні та земські установці НЕ молоді за ВІКОМ. Гарячі Дискусії точіліся відносно назви партии. Пропонувалося декілька варіантів «національно-демократична», «українська національна», «демократична« і «радикальна» В кінці березня 1905 року Було ухвалено Назву и політічну програму УДП.

Українська демократична партія Вимагаю Федерации народів и автономії України. »Маючих на увазі шкоду від централізаційної сістемі, ми візнаємо, что державний лад у России винен буті збудованій на прінціпах найшіршої национальной и місцевої автономії. А через ті опріч загальнодержавного парляменту ми вімагаємо для территории. Заселеної Українським народом, автономії, заснованої на особлівім оргінічнім статуті, віробленнім майбутнім Українським соймом и запорученім Основним загальнодержавним законами »/ 19, 345 /. Здобуття Україною національно-теріторіальної автономії пов'язували з російськім Визвольний процесом, тобто повалення самодержавства и проголошення демократичних свобод, встановлення парламентського ладу мало привести до автономного статусу.

Українська демократична партія візнавала Рівність всех народів, Які мешкають на территории України. Програма Української демократичної партии Вказував, что поруч «із самодержавієм гнітіть Россию централізація, яка найбільше тяжить на народах так званні« недержавних »Під вплива централізійного ладу загальна політика не числиться ся з індівідуальностямі окремий народів; вона прімушує їх до такого порядку життя, Який НЕ відповідає ані їх національнім, ані Суспільно-економічнім основам »/ 19, 342 /

У Програмі УДП позначають, что законодавство Російської імперії Забезпечує нерівноправність окремий народів: «Закони, что видають ся для всієї держави, дуже часто суперечать зажадає и індівідуальностям окремий народів, що не значаться ся так з історічнімі традіціямі, як и з сучасним складом їх життя, що не відповідають їх економічнім и соціяльнім буде потрібно »/ 19,342 /.

З програмою не погода старші члени українських громад, Які вважаю деякі Пункти Досить радикальними. Саме про це попереджалі члени Ради Загальної Української ОРГАНІЗАЦІЇ Науменко и Брентшам. / 22, 323 / .Програма УДП НЕ задовольняла багатьох ее Членів.

УДП проіснувала примерно один рік, залішаючісь весь час достаточно міцнім політичним об'єднанням. Проти їй удалось на Хвилі загально Суспільно-політічного піднесення в ході революції провести Певна роботу, спрямованостей на пропаганду и відстоювання своих програмних вимог. Ее представник активно боролися за Скасування обмежень на українське Друкований слово. Смороду брали участь у Земському зборах, виступали перед робітнікамі и селянами, роз'яснюючі свои вимоги в соціально-Економічній, Політичній и національній сферах. УДП випускає брошури и Звернення, які не Залишайся поза уваги загальноросійські Політичні заходи - з'їзди лікарів, Журналістів, вчителів ТОЩО. Проти короткочасне Існування не дало змогі партии продовжіті роботу.

Майже одночасно з з'явилася Української демократичної партии утворілася радикальна течія, яка булу незадоволена програмою, прийнятя на з'їзді, вважаючі ее мало революційною. Восени 1905 року ця група Вийшла з Української Демократичної партии и створі Українську радикально партію (УРП). Основним ее гасли були - автономія України та земельна реформа. Членами партии були С.Єфремов, Б. Грінченко, Ф. Матушевський, Д. Дорошенко та інші. / 23, 420 / Функції Центрального комітету партии віконувала ее Київська громада. Українська радикальна партія мала Місцеві организации в Катерінославі и других містах України. Соціальну базу Української радікальної партии Складанний освічена частина українських Середніх верств. В своїй платформі Української Радікальної партии смороду зазначаються: »Партія Певного, что здійсніті всі соціяльні ідеалі можна буде только при повній Політичній самостійності українського народу и Необмежений праві его рішаті самому у всех справах для, Які его торкають ... .кожна Національність, з якіх тепер складається Росія , мусіть мати автономію на життя без территории з окремим краєвою репрезентаційною радою, Якій належатіме право відаваті закони й порядкувати у всех справах для у межах цієї территории. Кожна така автономна одиниця має право рівне з правом кожної Іншої одиниці. Реформована держава мусіть буті федерацією таких національніх одиниць. »/ 8,134 /

Першочерговою метою партія вважаю встановлення в России Конституційного ладу, Який бі забезпечував як права особистості, так и права народностей, націй. У Програмі підкреслювалася необходимость БОРОТЬБИ проти самодержавства «... Зважаючі на обставинні, в якіх знаходімося, Які зараз маємо. Мусим згодітіся, что поставлена ​​Вже на Черги мета - превратить Россию на державу констітуційну, - мусіть буті на цю годину и нашою метою; только що маємо свой погляд на ті, Якою мусіть буті ця нова зреформована Росія, погляд, Який віпліває з нашого середовища як нації недержавної и прігніченої. »/ 18,83 / Таким чином Ми можемо Зазначити, что Українська радикальна партія пов'язувала свои вимоги з федерацією вільніх народів. Вирішення национальной проблеми смороду вбачалася у наданні Кожній національності права на автономне самоуправління з Крайова Радою, яка винна буті наділена законодавчо и Виконавчою властью. «Через ті что Кожна Національність, з якіх тепер складається Росія, мусіть мати автономію на життя без территории з окремим Крайова репрезентаційною радою, Якій належатіме право відаваті закони й порядкувати у всех справах для у межах цієї территории. Кожна така автономна одиниця має рівне право з правом кожної Іншої одиниці. Реформована держава мусіть буті федерацією таких національніх одиниць »/ 18,84 /

Устрій и повноваження Центру, за програмою Української радікальної партии, були сформульовані коротко.Федеративна парламент мусів формуватіся за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Федеральний парламент МАВ Виконувати Чотири Функції: «зносини между іншімі державами; фінанси для загальнодержавних справ; позадержавна торгівля и мито; Загальнодержавне армія та справа Війни і миру »/ 18,84 / впорався на территории України має відаті українська віборна Народна Рада, звертаючись на основе Загально, Рівного, прямого и таємного Голосування, особам, Яким віповнівся 21 рік. Термін роботи Ради БУВ визначеня трьома рокамі. Громадяни України малі самостійно візначаті свою частку: "Народня Рада сама віробляє краєву констітуцію, якові НЕ может ні відміняті, ні касуваті Загальнодержавне парламент. Краєва конституція мусіть дати право широкого самоврядування громадам сільським и городськім и тім округах, у Які громади могли б об'єднатися. Кожна така округу має свой Окружний сейм, з правом самоврядування в межах округи. Краєва Народня рада, Окружні Сейму й громади приручати Виконувати свои постанови Вибране людям, відповідальнім перед тимі Зборів, Які їх Вибравши. Ця віборна влада и Взагалі всі урядовці Муся буті краєві люде; смороду одвічальні такоже перед судом, до которого может їх позваті КОЖЕН, минаючи їх зверхність »/ 19,346 /

Українська радикальна партія в 1905 р. розгорнула порівняно енергійну публіцістічну діяльність, відаючі велику Кількість Політичної літератури. Основну свою діяльність партія зосереділа на видання політічніх брошур, что Вихід у Львові й Петербурге, Які б піднялі національну свідомість українців. Українська радикальна партія намагались найти підтрімку як среди пролетаріату, селянства, демократичної інтелігенції. Представник партии брали участь у работе з'їздів лікарів, Журналістів, учителів, українських клубів, «Просвіт». УРП Пішла на певне Співробітництво з іншімі партіями. Так, у червні 1905 р. українські радикал взяли участь у зібраннях різніх політічніх сил, зокрема УНП и УДП.

Однако партія НЕ мала очікуваного впліву на масі українського населення и Залишани в основном інтелігентською організацією.

Самостійне Існування Української Радікальної Партии трівало Всього кілька місяців. Напрікінці 1905 року Української демократичної партии и Української радікальної партии об'єдналися в нову Українську Демократично - радикально Партію (УДРП). ЦІ партии вісувалі гасла автономії, национальной школи, использование української мови в державних установах. Провіднімі діячамі партии були Євген Чикаленко, Федір Матушевський, Лев Жебуньов, Ілля Шраг, Сергій Єфремов. Проти даже после об'єднання «демократична« і «радикальна» части діялі автономно. Програма новой Української Демократично-Радікальної партии, относительно майбутньої организации новой держави, Повністю співпадала з платформою Української Радікальної партии.

«Українська Демократично-Радикальна Партія, - зазначається в Програмі, - обстаючі у справах для політічніх за глибокий-демократичну державну констітуцію, в тій же година розуміє се так, что реформована держава мусіть буті федерацією рівноправніх автономних національно-територіальних одиниць. Такої автономії требует Партія и для свого Українського Народу на всій тій территории, якові ВІН Фактично тепер заселює суцільною масою »/ 19,333-334 /.

УРДП проголошувалися, что НЕ Дивлячись на ті, что вона сформувалась и Діє на территории російської України, вона НЕ відділяє себе від українського народу, Який живе поза межами России. Партія візнавала право на самовизначення кожної нації. «Кожна Національність, з якіх тепер складається Росія, мусіть мати автономію на життя без территории з окремим Крайова репрезентаційною радою.» / 18,89 / Федеративної парламент повинен БУВ об'єднувати НЕ только ЦІ автономні одиниці, но й Забезпечувати контроль за виконання Надання прав громадянам и нації на территории всієї держави. Парламент повинен БУВ складатіся з послів, обраних на основе вселюдного, Рівного виборча права з таємнім Голосування, національні меншини малі право брати участь у ВИБОРИ и буті політично захищений.

Програма УДРП включала ті вимоги, Які були вісунуті ще в програмах УДП и УРП. Чи не Дивлячись на схожість ціх програм, програма УДРП булу кроком назад. «Українська народна Рада сама віробляє краєву констітуцію, якові НЕ может НЕ відміняті, ні касуваті Загальнодержавне парлямент, но ся конституція НЕ может суперечіті вищє згаданім Основним вседержавного законам» / 19, 335 /

Структура УДРП уявляю собою синтез традіційніх форм українського и Нових партійно-політічніх. Первісні партійні организации - громади - очолювалісь губернськімі и повітовімі комітетамі. Губернські комітеті були в Києві, Одесі, Полтаві, Петербурге, повітові - в Чернігові, Харькове, Катерінославі, на Волині, Поділлі, Кубані. Керівнім органом УДРП - Рада - у 1906 году входили Б.Д. Грінченко, С.А. Єфремов, Ф.П. Матушевський, М.П. Левицький, Є.Х. Чикаленко. Районами найбільш інтенсівної ДІЯЛЬНОСТІ партии були Київська, Полтавська и Чернігівська губернії. Потенційною соціальною основою партии були інтелігенція, Заможне селянство, представник Деяк других СОЦІАЛЬНИХ прошарків, разом з тім за своим складом УДРП булу, як писав С. Єфремов, «найдужча и найсолідніша з усіх українських СУЧАСНИХ партій».

Фінансову підтрімку партии надавали великий цукровіробнік В.Ф. Симиренка, поміщікі Чикаленко и В.Н. Леонтович.

Однією з своих першочерговіх завдання радикал-демократи розглядалі розвиток української культури, просвітніцтво народу. Основними Друкований органами були: газети «Громадська думка», «Рада», «Рідна справа (Вісті з Думи)», щотижневик «Рідний край», журнали «Нова громада», «Український вісник». Радикал-демократи прийомів доля в работе «Просвіт», підтрімувалі рух молоді за Заснування кафедр українознавства у Київському, Харківському та Новоросійському універсітетах. / 24, 634-635 /

УДРП своєрідно поєднувала ліберальні елементи та Ідеї гуманістично-демократичного соціалізму, цінності лібералізму та соціальної справедлівості. Вона прагнула стати загальнонаціональною організацією, віражаті Захоплення Всього українського народу. Проти на практике Цю роль радикал-демократи здійсніті НЕ змоглі.

У 1905-1907 рр. відбулося Шість з'їздів УДРП, на якіх Було оформлено создания партии, определена тактика взаємовідносін з іншімі політічнімі силами, Ставлення до віборів в Думи. Взагалі, УДРП булу партією парламентського типу, яка значний пожвавлювала роботу в период віборів и в найбільш гострі моменти ДІЯЛЬНОСТІ Думи. Завдяк ініціатіві діячів УДРП в І Думі булу організована українська Думська Фракція, в основу Політичної ДІЯЛЬНОСТІ якої Було покладаючи Програмні вимоги радикал-демократів.

Арешт на качана 1906 р. прізвелі до організаційно-політічного ослаблення УДРП. Внаслідок подалі політічніх репресій и знищення кадрів партійне життя поступово завмирать, частина партии стала на шлях культурніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Партія існувала до 1907 року, коли посілюється натиск царизму вона пріпіняє своє Існування.

Українські ліберали у вересні 1908 р. создали Товариство українських поступовців (ТУП) з метою об'єднання українських політічніх сил у блок на между партійній Основі.


Висновки

Отже, на початку ХХ ст. український національний рух актівізувався и політізувався. Поряд з загальноросійськімі вінікають українські Політичні партії різніх напрямків: соціалістичного - РУП, УСП, Українська соціал-демократична «Спілка», УСДРП; національно - революційного - УНП; Ліберально-демократичного - УДП та УРП, Які об'єдналися в УРДП.

У програмах українських політічніх партій Було много Спільного, однак були й Відмінності. На Відміну Від загальноросійськіх, в Україні НЕ Було ні крайніх лівіх, як більшовікі, ні крайніх правих, Які носили монархічній характер.

Національно-Революційна течія в Українському Русі початку ХХ ст. представлена ​​по-русски народною партією, на чолі якої стояв М.Міхновській. Ця партія послідовно відстоювала ідею самостійності України. Проти вона не стала масовим загальноукраїнською організацією - годину для таких Ідей не настав. Соціалістична течія в Українському Русі булу представлена ​​в Першу Черга Революційною українською партією, яка утворілася у 1900 р.


список літератури

1. Галерецькій Ю.М. До Вивчення національно-визвольного руху // Український історичний журнал (далі УІЖ) - 1990.- №12.-С. 60-73.

2. Курас І.Ф. Торжество пролетарського інтернаціоналізму і крах дрібнобуржуазних партій на Україні.-К., 1978. - 316 с.

3. Курас І.Ф., Турченко Ф.Г., Геращенко Т.С., М.І. Міхновський: постать на тлі епохи // УІЖ. -1992. - №9-11.

4. Панчук М.І. Партии українського національного комунізму // Наукові праці по вопросам Політичної історії. - 1992. - №172.-С. 85-105.

5. Шморгун П.М. Політичні партії України на початку ХХ ст .: соціальний склад, чісельність, Типологія // Наукові праці по вопросам Політичної історії. - 1992. - №172.-С. 85-105.

6. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси Політичної історії. - К., 1993 -288 с.

7. Павко А.І. Політичні партії, организации в Україні: напрікінці ХІХ - початок ХХ століття.-К., 1999..

8. Тисяча років української Суспільно-Політичної думки. У 9-ти т.- Т.6.- К., 2001..

9. Політична історія України ХХ ст .: у 6 т.- Т.1. -К., 2002-2003.

10. Міхновський М. Самостійна Україна.-К., 2003.

11. Головченко В.І. Від «Самостійної України» до союзу визволення України. - Харків, 1996..

12. Грицак Я. Нарис історії України: формирование модерної української нації ХІХ-ХХ століття. -К., 2000..

13. Рибалка І.К. Історія України.- Част. 2.-Х., 1997. - 180 с.

14. Вєтров Р.І., Донченко С.П. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття (1900-1925 рр.) - Дніпропетровськ-Дніпродержінськ, 2001..

15. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження.-К., 1998..

16. Левенець Ю.А. Ліворадікальні партии в Україні напередодні Жовтневого перевороту // Український історичний журнал. - 1992.- №3.-С. 27.

17. Гермайзе Й. Нариси з історії революційного руху на Україні.-К., 1926

18. Українські Політичні партії кінця ХІХ - початку ХХ ст .: програмові и довідкові матеріалі.-К., 1993.

19. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. У 2 ч. - Ч. 1.-К., 1997..

20. Тимошик М.С. Українське пітання.-К., 1997..

21. Політична історія України / За ред. Танцюри В.І.-К., 2002

22. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХУШ-початок ХХ ст.) - Львів, 1996..

23. Н. Полонська-Василенко Історія України в 2-х т.-Т.2.-К., 1995.

24. Політичні партії Розсіпі. Єнціклопедія.-М., 1996..

25. РеєнтО.П. Україна в імперську добу (ХІХ-початок ХХ ст.) - К., 2003.

26. Новітня історія України (1900-2000) О.Г.. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін.-К., 2000..


  • 1. Соціалістична течія в Українському Русі
  • 3. Ліберльно-демократичний напрямок в Українському Русі