Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Використання нових інформаційних технологій на уроках історії

Дата конвертації17.01.2020
Розмір7.73 Kb.
ТипСтаття

Використання нових інформаційних технологій на уроках історії

Використання нових інформаційних технологій на уроках історії

Інформаційні технології дозволяють по-новому використовувати на уроках історії текстову, звукову, графічну і відеоінформацію. Ці технології дозволяють вчителю і учням використовувати найрізноманітніші джерела інформації.

В сучасних умовах головним завданням освіти є не тільки отримання учнями певної суми знань, а й формування у них умінь і навичок самостійного набуття знань. Досвід роботи показав, що в учнів, які активно працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітній навичок, умінь орієнтуватися в бурхливому потоці інформації, вміння виділяти головне, узагальнювати, робити висновки. Тому дуже важлива роль учителя в розкритті можливостей нових комп'ютерних технологій. Одним з таких інструментів є програма Power Point. У даній програмі учителем і учнями складаються презентації, які дозволяють створити інформаційну підтримку при підготовці, проведенні уроків історії, а також у позакласній роботі. Дана методика передбачає використання мультимедійного проектора.

Презентація дозволяє вчителю ілюструвати свою розповідь. Наприклад, при вивченні теми "Суспільно - політичний устрій Росії в XVII столітті" можна використовувати відеофрагмент, який демонструє символи царської влади ( "Великий наряд") Програма Power Point дозволяє не перевантажувати зорове простір, фіксуючи увагу на досліджуваному об'єкті. Крім того, дозволяє повернутися в будь-яку точку уроку, витрачаючи мінімальну кількість часу, використовуючи гіперпосилання.

На уроках історії використовуються такі форми роботи, як підготовка учнями доповідей і рефератів, складання проектів. Поява Інтернету та наявність в ньому текстової та іншої інформації дозволяє учням користуватися готової шпаргалкою для виступу на уроці. При роботі над презентацією в програмі Power Point це стає неможливим. Для підготовки презентації учень повинен провести величезну науково-дослідну роботу, використовувати велику кількість джерел інформації, що дозволяє уникнути шаблонів і перетворити кожну роботу в продукт індивідуальної творчості. Учень при створенні кожного слайда в презентації перетворюється в комп'ютерного художника (слайд повинен бути красивим і відображати внутрішнє ставлення автора до викладається питання). Даний вид навчальної діяльності дозволяє розвивати в учня логічне мислення, формує ОУУН. Раніше безбарвні, часом не підкріплені навіть ілюстраціями, виступи перетворюються в яскраві і запам'ятовуються. У процесі демонстрації презентації учні набувають досвід публічних виступів, який безумовно стане в нагоді в їхньому подальшому житті. Чи включається елемент змагання, що дозволяє підвищити самооцінку учня, тому що вміння працювати з комп'ютером є одним з елементів сучасної молодіжної культури.

Використання навчальних програм дозволяє більш глибоко вивчати питання розвитку культури різних народів на різних історичних етапах. Проведення інтерактивних екскурсій з використанням програми "Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва" програма "Атлас стародавнього світу" дозволяють побачити музичні інструменти стародавнього світу і почути їх звучання провести екскурсії по історичних пам'ятників древнього світу Електронна книга "Історія Росії з найдавніших часів" С. М. Соловйова дозволяє використовувати на уроках першоджерела. Дана програма містить 29 томів творів Соловйова С.М., а так само 3 варіанти перекладу "Слова о полку Ігоревім", "Історію Петра" і "Історію Пугачова" А.С. Пушкіна.

Презентації можуть широко використовуватися на уроках історії в 5-11-x класах, що дозволяє підвищити інтерес до вивчення предмета. Даний вид діяльності дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків. Підготовка презентацій - серйозний, творчий процес, кожен елемент якого має бути продуманий і осмислений з точки зору сприйняття учня.

Програма Power Point дає можливість використовувати на уроці карти, малюнки, портрети історичних діячів, відеофрагменти, діаграми.

1. Використання карт.

Тема: "Економічний розвиток Росії в XVII столітті"

2. Використання малюнків.

Тема: "Росія на рубежі XVII - XVIII століть"

3. Демонстрація портретів історичних діячів.

Тема: "Юність Петра"

4. Використання діаграм.

Тема: "Росія на рубежі XVII - XVIII століть"

Презентації ефективно використовуються на різних етапах уроку, зорове сприйняття досліджуваних об'єктів дозволяє швидше і глибше сприймати викладається.

При актуалізації знань, наприклад, по темі "Північна війна" (7-й клас) використання гіперпосилань дозволяє здійснити подальшу перевірку відразу в класі.

При поясненні нового матеріалу створення слайдів дає можливість використовувати анімацію, яка допомагає вчителю поетапно викладати навчальний матеріал. Виділення об'єктів, пересування їх по слайду акцентує увагу учнів на головному в досліджуваному матеріалі, допомагає складання плану вивчення теми.

Тема "Історія і сучасність" (6 клас)

1. Поява карти

2. На слайді з'являється зображення скіфів

3. Поява зображення сарматів

4.Обозначеніе території, на якій розселилися стародавні слов'яни до V століття

5. Велике переселення народів. Рух гунів зі сходу на захід (рух по карті справа наліво)

6. Поява кочових племен (хозари, печеніги, половці)

7. Взаємовідносини слов'янських племен і варягів

8. Взаємовідносини слов'ян і Візантії

В даному слайді розглядаються взаємини слов'янських племен і їх сусідів з I по IX століття н.е.

При закріпленні знань, використовуючи програму Power Point, можна організувати на уроці групову діяльність учнів, спільна творчість по створенню слайдів вчителя і учнів, створює на уроці сприятливий психологічний клімат, формує вміння працювати в групі.

При вивченні теми "Політичний устрій Росії в другій половині XVII століття" (7-й клас) учні діляться на групи, отримуючи завдання вивчити склад і повноваження Боярської Думи і Земського Собору. Учитель заздалегідь готує ілюстративний матеріал. Потім створюються слайди, що використовуються для відповіді на поставлені вчителем питання. Даний метод роботи дозволяє провести урок цікаво і нестандартно закріпити отримані на уроці знання

При первинному контролі в темі "Росія на рубежі XVII - XVIII століть" на уроці "Передумови перетворень" учням пропонуються питання. У разі невдалого відповіді учнів створена презентація дає можливість, використовуючи гіперпосилання, повернути учнів в потрібний фрагмент уроку, де є необхідна інформація для відповіді.

Нові інформаційні технології дають можливість на новому рівні проводити не тільки уроки, а й позакласну роботу. При проведенні шкільного свята, присвяченого 62-й річниці контрнаступу радянських військ під Москвою, була створена презентація з використанням фрагментів кінохроніки часів Великої Вітчизняної війни, фотографій, пісень, плакатов.Ето дозволило занурити учасників свята в атмосферу епохи військових років, значно посилило емоційне сприйняття труднощів війни і значення перемоги.

Розвиток суспільства сьогодні диктує необхідність використовувати нові інформаційні технології в усіх сферах життя. Сучасна школа не повинна відставати від вимог часу, а значить, сучасний учитель повинен використовувати комп'ютер в своїй діяльності, тому що головне завдання школи - виховати нове покоління грамотних, які думають, що вміють самостійно здобувати знання громадян.


  • 1. Використання карт.
  • 3. Демонстрація портретів історичних діячів.
  • Тема "Історія і сучасність" (6 клас)