Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Виникнення азіатського способу виробництва

Скачати 14.79 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір14.79 Kb.
Типреферат

Виникнення азіатського способу виробництва

Завдяки незалежності наша країна досягла великих успіхів в побудові демократичної правової держави з ринковою економікою і розвиненою духовним життям. Ці досягнення свідчать про велике потенціалі нашого народу, що має багатовіковий досвід громадського та державного будівництва. «Узбецька державність своїм корінням сягає сивої давнини і налічує понад три тисячоліття. Процвітали на цій території держави стародавнього Турана, Мовароуннахра, Туркестану залишили яскравий слід у розвитку світової культури ».

Створення тих чи інших народом своєї держави може служити критерієм оцінки його цивілізованого розвитку. Про високий ступінь розвитку древніх державних об'єднань, що існували на землі Узбекистану, написано безліч наукових, публіцистичних та науково-популярних праць. Сьогодні всім ясно, що Центральна Азія була одним з небагатьох центрів людської цивілізації.

Перш ніж розглядати питання про утворення перших держав, необхідно уточнити причини їх появи, визначити умови, що сприяли цьому явищу давньої історії. Зараз нам відомо, що в період неоліту (новокаменнийстоліття) на території Середньої Азії стало розвиватися землеробство. Даний факт істотно прискорив розвиток виробництва і дав потужний стимул поділу праці в регіоні. На думку дослідників, землеробство на основі штучного зрошення отримало свій розвиток в епоху бронзи (III-II тисячоліття до н. Е.). Якщо перші землеробські поселення з зрошуваними ділянками виникли тільки на півдні сучасних Туркменії, Таджикистану і Узбекистану, то в період заліза (VIII-IV ст.) Вони існували вже і на півночі Узбекистану.

Розвиток виробляють господарств і зростання землеробства призводить до остаточного поділу праці, що росте майнового розшарування суспільства, створює передумови для утворення державних формувань.

Економічні зміни в суспільстві і розвивається поряд із землеробством ремісниче виробництво призвели до того, що вже в кінці III - початку II тисячоліття до н. е. на території Центральної Азії з'являються структури міського типу. Саме в цей період спостерігається концентрація населення в окремих землеробських районах, що сприяло остаточного відокремлення землеробства від скотарства.

Існували кілька причин виникнення перших міст в зазначеному регіоні. Перша - це концентрація населення в родючих районах, які могли б забезпечити його достатньою продовольством. Даний фактор найбільш важливим є, так як відомо, що кількісний склад населення в таких землеробських районах перевищував населення, що займається збиранням і полюванням, більш ніж в 100 разів. Наприклад, в IV-III тисячолітті до н. е. в Південній Туркменії існували стоянки з населенням в 1000-2000 осіб.

Друга причина - це відділення ремесла від землеробства. В результаті цього в окремих поселеннях відбувається зростання населення, основним джерелом існування якого є ремісництво. Справедливості заради тут необхідно відзначити, що на відміну від середньовічної Європи або Русі, ремісник в Середній Азії в обов'язковому порядку намагався мати ще й додаткові джерела доходів у вигляді невеликого земельної ділянки, саду або худоби. Таким чином, процеси освіти ремісництва і міст - це взаємопов'язані між собою явища. Тут же слід врахувати і той факт, що перші міські поселення були засновані все-таки хліборобами, а ремісники стали з'являтися вже в процесі їх подальшого розвитку. Надалі вже ремісниче виробництво, особливо ковальське і гончарне справа, а також ткацтво, сильно вплинуло на зростання і посилення впливу міст.

Третьою причиною, безпосередньо пов'язаної з ростом і розвитком інфраструктури міст, є соціальне розшарування суспільства. З цим явищем можна пов'язати розвиток житлового фонду, коли на околицях будувалися примітивні, а ближче до центру - більш великі, наближені до палацового типу будови. Тут же необхідно сказати, що в найбільш великих містах формувалися управлінські структури майбутніх держав.

Велика роль в зростанні міст належала постійно розширювалася торгівлі, вдосконалення транспортних засобів. Наприклад, на півдні Туркменії в IV-III тисячоліттях до н. е. вже було відомо колесо, в III тисячолітті до н. е. застосовувалася чотириколісний віз. Розвиток доріг і транспорту дозволяло містах служити центром того чи іншого сільськогосподарського району, а також виконувати роль споживача продукції села.

Вплив міст зростала і з розвитком релігійних вірувань. Вони перетворювалися в центри концентрації жрецтва і культових установ.

Неоціненною в той період була роль міст і в плані військових дій. Практично будь-яке місто був укріпленим центром, де могли сховатися жителі дрібних прилеглих населених пунктів.

Наведені вище причини послужили тому, що саме міста з'явилися умовою переходу від родоплемінного суспільства до державності. Таким чином, розвиток цивілізації і утворення державності невіддільні від появи міст.

До недавнього часу, говорячи про розвиток державності в Центральній Азії, історики відзначали, що першими державами тут були такі формування, як «Великий Хорезм» і «Стародавній Хорезм», що відносяться до VI ст. до н. е. Зараз все частіше говорять про більш древніх формуваннях, подібної до античних грецьких полісів. Йдеться про містах-державах, що виникли на початку II тисячоліття до н. е. До таких центрів давньої державності відносяться городища Намозгох, Олтінтепа, Улугтепа, Жаркутан, Сополлі, Дашлі, Гонур. Як правило, навколо цих міст утворювалися кілька, часом до 10, кишлаків, підпорядкованих центру. Така спільнота і представляло собою місто-державу. Те, що подібні або наближені до них структури існували, доведено археологічними дослідженнями.

На розвиток державності в Центральній Азії істотний вплив чинили складна система суспільних відносин між осілими та кочовими народами, а також природне середовище. Таке своєрідність у розвитку регіону обумовлено азіатським способом виробництва.

Щоб правильно зрозуміти сутність цього способу виробництва необхідно розглянути весь комплекс особливостей, властивих Сходу з часу появи перших держав. Але оскільки це неможливо зробити повністю, ми зупинимося на головних відмінностях виробничих відносин, властивих тільки Центральної Азії.

Сама назва «азіатський спосіб виробництва» вперше введено К. Марксом. Але він пояснював його виключно з точки зору класового підходу до суспільних відносин, тому в його трактуванні «азіатського способу» ми не зможемо виявити причин, що сприяють самому появи цього способу на Сході.

Якщо взяти до уваги формационно-класовий підхід до історії в цілому, то ми не виявимо його класичного наявності в центральноазіатської історії з моменту виникнення перших держав аж до утворення Туркестанського генерал-губернаторства, т. Е. З VII-VI ст. до н. е. - до кінця XIX в. н. е.

Спробуємо розібратися в цьому твердженні. Якщо взяти за взірець рабовласницького ладу Стародавньої Греції, Стародавнього Риму та Стародавній Єгипет, де рабовласницькі відносини панували повсюдно, то це означає, що рабовласницькими державами в класичному плані можна назвати ті країни, де основною продуктивною силою були раби і наявність приватної власності на землю.

Розглядаючи наявність вищеназваних ознак рабовласницького ладу в Центральній Азії, вчені не виявляють їх реальної присутності. Справа в тому, що на розвиток виробничих відносин в Центральній Азії величезний вплив справила природне середовище. Жаркий клімат і відсутність опадів в літній час змушували населення займатися зрошуваних землеробством, постійно дбати про чистоту каналів, риття ариків, побудові гребель, ремонті іригаційних механізмів і т.д .. Про безлічі магістральних каналів, які оперізують землеробські райони Согда, Хорезма, Сурхандарьи, свідчать археологічні дані, наведені в роботах В. А. Шишкіна, С. П. Толстова, М. Е. Массона. Такі великі іригаційні споруди, як Зогарік і Бозсу, і понині забезпечували водою южноказахстанскіе землі, м Ташкент і Ташкентську область, канал Даргам в південній частині Самаркандської області, були побудовані ще в V ст. н. е.

Штучне зрошення застосовувалося на всій території сучасного Узбекистану, де існувало сільське господарство. Так, в гірських районах застосовувалося струмків зрошення, при якому використовувалися гірські річки, які збирали воду танучих снігів. У пустельних районах і долинах було влаштовано кярізное зрошення, т. Е. Відведення грунтових вод за допомогою водоотсосних галерей, які прориваються під землею і мають оглядові колодязі на деякій відстані один від одного. Зараз важко уявити, що люди ще до нашої ери могли прокладати під землею багатокілометрові тунелі, але деякі кяризи вціліли до наших днів і є свідченням трудового подвигу і генія нашого народу.

У матеріалах, зібраних С.П. Толстовим, вказується на те, що іригаційні споруди Хорезма були створені ще до Ахеменідів (в VIII-VII ст. До н. Е.) І що стародавня зрошувальна мережа Хорезма за своїми розмірами перевершувала середньовічну іригаційну мережу. Так, довжина стародавнього каналу Чорменяб встановлюється в 200 км, а довжина каналу Гавхоре на правому березі Амудар'ї дорівнювала 70 км.

Подібного роду грандіозні зрошувальні роботи, природно, не могли здійснюватися силами рабів. Не можна уявити, що така кількість людей, необхідних для риття, наприклад, каналу Бозсу, протяжністю понад 120 км, могло бути рабами. Жодна держава того часу не могло мати у своєму розпорядженні сотнями тисяч невільників, а тим більше прогодувати їх. Основною продуктивною силою на всьому протязі історії Середньої Азії були вільні общинники. Тільки громади, що направляються центральною державною владою, могли забезпечити країну необхідними засобами існування. До всього сказаного слід додати, що сама по собі низька продуктивність праці рабів в умовах Центральної Азії була нерентабельною. Отримання врожаю в умовах посушливого літа на порівняно небагатій органічними добривами землі вимагало великої і копіткої праці. Рабська праця в таких умовах був збитковий, не кажучи вже про додатковому продукті. На відміну від Риму, Греції, Єгипту, в яких переважав м'який клімат, в Центральній Азії зими були холодні, які вимагали будівництва добротних будинків і наявності хорошої одягу. Цей фактор також не сприяв розвитку інституту рабства, так як невільників треба було забезпечити не тільки їжею, а й дахом і одягом.

З вищесказаного можна зробити висновок, що суспільний лад в Центральній Азії не був рабовласницьким і ґрунтувався на праці вільних людей.

Наявність вільних общинників і кідевров (орендарів) може навести на думку, що, можливо, соціально-класові і суспільні відносини в Центральній Азії були близькі до феодальних, а й ця точка зору виявиться хибною. Якщо взяти за приклад розвиток феодалізму в Західній Європі, ми можемо говорити, що основним елементом такого суспільства є наявність «феоду», т. Е. Спадковий приватної власності на землю. Така земля вже не могла бути відірвана державою. Приватна власність вважалася священною. Феодал мав власну дружину і, якщо було необхідно, міг захищати своє володіння силою зброї не тільки від загарбників, а й від свавілля держави.

Суспільні відносини в Центральній Азії складалися за іншим принципом.Земля спочатку належала державі, та ніякої священної приватної власності на неї ніколи не було. Навіть феодальні відносини, які стали розвиватися тут після VII ст., Тобто з приходом арабів, ми можемо назвати умовними. Земля могла бути подарована, продана, виділена в спадкове користування (ікта, суюргал), але вона завжди могла бути повернута по одному лише велінням правителя. Первісне розвиток інститутів адміністрації, політичної влади і державності в Середній Азії протікало в умовах, коли приватної власності ще не існувало. Політична адміністрація, яка грала роль військово-демократичного союзу, поступово, у міру укрупнення соціального організму, перетворювалася в стабільну і міцну державну владу, що здійснювала ефективний централізований контроль над суспільством. Держава тут не було надбудовою над базисом як в Європі, а існувало у вигляді елемента виробничих відносин. Принципом таких виробничих відносин була верховна влада - власність правителя, частково делівшегося нею зі своїми помічниками. Причетність до влади давала привілеї, в тому числі на надлишковий продукт, створюваний суспільством. Можновладці в цій структурі фактично виконували роль панівного класу приватних власників в умовах, коли ні такого класу, ні взагалі приватної власності ще не існувало.

Розвиток товарно-грошових відносин сприяло розкладанню патріархально-кланових зв'язків і поділу суспільства на багатих і бідних і навіть зародженню класу власників. Але цей клас так і не був допущений до керування державою. Власники, особливо торговці, часом мали казковим багатством, але вони вважали за краще або вкладати його в землю, або проживати. Слабкість власників полягала у відсутності яких би то ні було санкціонованих норм. Правда, в послеарабское час існували закони шаріату, але, будучи загальними для всього мусульманського світу, вони не враховували регіональні особливості і завжди трактувалися на користь можновладців. Так чому ж державі тут було віддано таку владу? Тому що суспільство потребувало його арбітражної функції. В умовах, коли найбільшою цінністю була вода, тільки держава могла забезпечити її стабільне розподіл і забезпечити розвиток іригаційної мережі. Тільки держава у вигляді власника землі і води гарантувало стабільність і можливість існування. Виступаючи в ролі суб'єкта власності і виробничих відносин, саме держава в особі апарату влади грало роль пануючого класу. Існування і навіть переважання такого державного способу виробництва як раз і було першопричиною, тієї принципово структурної різницею, яка реально існувала між Центральною Азією й західними країнами і яка викликала до життя багато, відмінні від європейських, інститути і традиції.

Намагаючись підігнати розвиток суспільних відносин під класові поняття, радянські історики намагалися укласти історію Узбекистану на формаційних шкалу. Але зараз ми можемо сказати, що в Центральній Азії ніколи не було ні класичного рабовласницького, ні класичного феодального ладу. Цей період розвитку нашої Батьківщини ми і називаємо «азіатським способом виробництва». Цей уклад життя виробився протягом тисячоліть, сформувавши велику культуру і дух нашого народу.

«Характеру наших людей властива грунтовність, вдумливість при вирішенні всіх життєвих проблем - великих і малих. Це - досвід цивілізації оазисів і пустель, азіатського способу виробництва, досвід філософії ісламу, досвід багатонаціонального суспільства »