Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


вітчизняна історія

Скачати 161.9 Kb.
Дата конвертації01.01.2018
Розмір161.9 Kb.
Типнавчальний посібник

95

Міністерство освіти Російської Федерації

АНО НОУ Волзький університет

ім. В.Н. Татіщева

ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ

Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання

Тольятті 2003

Навчально-методичний посібник з курсу «Вітчизняна історія». / Упоряд. Шуструйскій А.В. Тольятті: ВУіТ, 2003.-с.

Навчально-методичний посібник включає в себе програму і тематичний план навчального курсу «Вітчизняна історія», вузлові питання теми, питання для самоконтролю, основну і додаткову літературу для самостійного вивчення розділів курсу та виконання контрольних завдань, тематику контрольних робіт, хронологічну таблицю, словник ключових термінів , приблизний перелік залікових і екзаменаційних питань.

Затверджено вченою радою ВУіТ.

Волзький університет ім. В. Н. Татіщева, 2003.

Вступ

Навчально-методичний посібник з «Вітчизняної історії» розраховане на студентів заочного навчання. Опанувати не тільки знанням, але і розумінням історії нашої Батьківщини - головне завдання.

Зміст курсу «Вітчизняна історія» визначається державним освітнім стандартом. Тому все вузлові питання, теми контрольних робіт, література, перелік екзаменаційних питань складені відповідно його вимогами.

У роботі над навчальним курсом головне - планомірність і поетапність. Прочитавши черговий розділ підручника, проконтролюйте засвоєння знань вами питаннями для самоконтролю, які поміщені після кожної теми навчального курсу. Відповідь на нестандартні питання ви знайдете в списку додаткової літератури. Хронологічна таблиця і словник ключових термінів дадуть вам можливість більш швидкого засвоєння навчального матеріалу.

Ваше вміння аналізувати, узагальнювати матеріал, розуміти прояв історичних тенденцій покаже контрольна робота. Основна та додаткова література, рекомендована в посібнику, дасть вам можливість виконати будь-яке контрольне завдання і задовольнити особистий інтерес в розумінні цікавої історії нашого народу і держави.

Програма курсу «Вітчизняна історія»

Вступ

Місце і значення історії в системі наук. Предмет історичної науки. Історія Росії - невід'ємна частина всесвітньої історії. Вітчизняна історіографія в минулому і сьогоденні.

Етапи становлення і специфіка формування єдиного російського держави: від Ранн ефеодал ьной монархії до абсолютизму.

Антична спадщина в епоху Великого переселення народів. Проблема етногенезу східних слов'ян. Виникнення Київської Русі. Особливості соціального ладу Київської Русі. Прийняття християнства. «Руська правда». Слов'янська державність в XI - XII ст.

Соціально - політичні зміни в російських землях в XII - XV ст. Русь і Орда: проблема взаємовпливу. Велике князівство Литовське і руські землі.

Місце Середньовіччя у всесвітньо - історичному процесі. Специфіка формування єдиного російського держави. Іван III. Росія XVI в. Іван IV Грозний. Оформлення політичного деспотизму. Складання великоруської, української та білоруської народностей. Смутний час. Підстава династії Романових. Соборне укладення 1649 р Земські собори. Особливості станово - представницької монархії в Росії.

Перетворення Петра I. Створення Російської імперії. Освітлення петровських реформ в сучасній вітчизняній історіографії.

Палацові перевороти, їх соціально - політична сутність і наслідки. Катерина II: «Освічений абсолютизм» в Росії. Передумови та особливості складання російського абсолютизму.

Особливості та основні етапи економічного розвитку країни IX - XVIII ст.

Економіка Київської Русі в IX - XII ст. Основні категорії залежного населення. Економіка феодальної вотчини. Розвиток міст і ремесла. Торгівля і грошовий обіг.

Економічне становище руських земель в період татаро - монгольського панування. Економічна роль церкви. Поміснеземлеволодіння.

Прогрес в ремісничому виробництві в XV - XVI ст. Роль Новгорода Великого в економічному розвитку Русі. Економічний зміст реформ І. Грозного. Наслідки опричнини. Розвиток ремесла і промисловості в XVII в. Поява мануфактури. Формування всеросійського ринку. Фінанси і грошовий обіг в середні століття. Протекціонізм. «Новоторговий Статут» 1667 р

Економічний зміст реформ Петра I. Меркантилізм. Початок мануфактурного періоду. Зміни в торгівлі, фінансах, податковій системі. Початок формування російської буржуазії. Діяльність «Вільного економічного товариства». Маніфест про свободу підприємництва (1775р.) Катерина II. Митна політика. Поява перших банків. Випуск паперових грошей. Перші державні позики.

Російська імперія в XIX столітті: на шляху до індустріального суспільства.

Внутрішня політика самодержавства: основні напрями модернізації російського суспільства.

Особливості соціально - економічного розвитку країни в XIX столітті: становлення індустріального суспільства. Громадська думка і особливості громадського руху. Джерела соціалізму в Росії. Російська культура і її внесок в світову культуру.

Російська імперія і світ на початку XX століття.

Особливості розвитку світового співтовариства в кінці XIX - початку XX століть. Наростання глобального міжнародного кризи. Об'єктивна потреба індустріальної модернізації Росії. Російські реформи в контексті загальносвітового розвитку.

Політичні партії Росії: генезис, класифікація, програми, тактика.

Росія на історичному зламі: загибель самодержавства і народження радянської держави. 1914 - 1921 рр.

Криза європейської цивілізації. Росія в першій світовій війні. Лютнева буржуазно - демократична революція. Криза влади. Жовтневий переворот. Прихід більшовиків до влади. Становлення радянської державності. Громадянська війна і інтервенція, їх результати і наслідки. Російська еміграція.

Сучасна історіографія про причини, зміст і наслідки загальнонаціональної кризи і революції в Росії.

СРСР в період завершення формування радянсько-авторитарного суспільства. 1922 - 1938 рр.

Нова економічна політика (НЕП). Соціально - економічний розвиток країни. Утворення СРСР. Боротьба в керівництві більшовиків з питань розвитку країни. Режим особистої влади Й. Сталіна. Форсоване будівництво соціалізму: радянський варіант модернізації. Культурне життя країни. Наростання загрози світової війни. Зовнішня політика СРСР.

Радянський Союз у другій світовій війні. 1939 - 1945 рр.

Радянська зовнішня політика напередодні Великої Вітчизняної війни. Велика Вітчизняна війна: основні періоди, джерела перемоги. Країни антигітлерівської коаліції. Вирішальний внесок радянського народу в розгром фашизму. Потсдамська конференція про підсумки війни і післявоєнний устрій світу. СРСР - друга наддержава світу.

Світ після війни. СРСР від апогею сталінізму до «відлиги». 1946 - 1964 рр.

Ускладнення міжнародної обстановки; розпад антигітлерівської коаліції. Холодна війна. НАТО - ОВС: блокове мислення.

Н.С. Хрущов: парадокси особистості. Початок лібералізації адміністративної системи. «Відлига» в духовній сфері. Жовтень 1964 року - відставка М. С. Хрущова і зміна політичного курсу

СРСР в середині 60 - 80-х років: наростання кризових явищ. 1965 - 1985 рр.

Соціально - економічний розвиток країни: від спроб модернізації до передкризових проявам системи. Духовне життя. Дисидентський рух. Зовнішня політика. Історичні портрети останніх лідерів соціалістичної епохи: Л. Брежнєв - Ю. Андропов - К. Черненко.

Отечество в 1985 - 1993 рр .: від «перебудови» до розпаду СРСР і радянської системи. Прийняття нової Конституції РФ.

«Перебудова»: причини, задум, основні етапи. «Нове політичне мислення» і Захід. М. Горбачов. ГКЧП. - Біловезькі угоди - Освіта СНД.

Жовтневі події 1993 року. Конституція РФ 1993 р - перехід до нової моделі суспільного розвитку.

Пострадянська Росія: становлення нової державності. 1993 - 2003 рр.

Росія на шляху радикальної соціально - економічної модернізації - від Б. Єльцина до В. Путіна. Наука, освіта, культура в ринкових умовах.

Національні інтереси Росії в сучасному світі. Зовнішньополітична діяльність в умовах нової геополітичної ситуації. Роль XX століття у світовій історії. Глобалізація суспільних процесів. Міжнародний тероризм. Формування нового світового порядку.

Тематичний план навчального курсу «Вітчизняна історія»

НАЗВА ТЕМИ

ВСТУП

1

Етапи становлення і специфіка формування єдиного російського держави: від ранньофеодальної монархії до абсолютизму.

2

Особливості та основні етапи економічного розвитку країни. IX - XVIII ст.

3

Росія в XIX столітті: на шляху до індустріального суспільства.

4

Російська імперія і світ на початку XX століття.

5

Росія на історичному зламі: загибель самодержавства і народження радянської держави. 1914 - 1921 рр.

6

СРСР в період завершення формування радянсько авторитарного суспільства. 1922 - 1938.

7

Радянський Союз у другій світовій війні.1939 - 1945 рр.

8

Світ після війни. СРСР від апогею сталінізму до «відлиги». 1946 - 1964 рр.

9

СРСР в середині 60 - 80-х років: наростання кризових явищ.

10

Отечество в 1985 - 1993 рр .: від «перебудови» до розпаду СРСР і радянської системи. Прийняття нової Конституції РФ.

11

Пострадянська Росія: становлення нової державності. 1993 - 2003 рр.

Основна література з навчального курсу

Джерела.

1. Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. / Под ред. О. І. Чистякова. М., 1984.

2. Хрестоматія з історії Росії: в 4 т. М., 1994.

Довідкова література.

1. Історія Росії: навчальний словник - довідник. / Під загальною ред.

2. В. Ф.Блохіна. Брянськ, 1996..

3. Стариков Н. В. Історія Росії. Довідник студента. М., 2000..

Підручники та навчальні посібники.

1. Історія Росії: навчальний посібник. Т. 1-2 / рук. автор. кол. А. А. Данилов. М., 1995.

2. Історія Росії: навчальний посібник для вузів. У 2 т. / Під ред. С. В. Леонова. М., 1995.

3. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): навчальний посібник / під ред. А. А. Радугина. М., 1997..

4. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття / Відп. Ред. А. Н. Сахаров, А. П. Новосельцев. М., 1999..

5. Історія Росії з початку XVIII до кінця XIX ст. / Відп. Ред. А. Н. Сахаров. М., 1999..

6. Історія Росії. XX століття. / Відп. ред. В. П. Дмитренко. М., 1999..

7. Історія Росії: підручник для вузів. 2 - вид. / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. М., 2000..

8. Історія Росії: підручник для вузів. / М. Н. Зуєв. М., 2000..

9. Історія Росії (IX - XX ст.): Навчальний посібник / Відп. ред. Я. А. Перехов. М., 2000..

10. Історія Росії з найдавніших часів до наших днів. Підручник / А. С. Орлов, В. А. Георгієв, Н. Г. Георгієва, Т. А. Сивохина. М., 2000..

11. Історія Росії: навчальний посібник / За ред. Л. І. Семенниковой. М., 2000..

12. Історія Росії: підручник для вузів / під ред. М. Н. Зуєва, А. А. Чернобаєва. М., 2001..

13. Історія Росії в новітній час. 1945 - 2001: підручник для вузів / Під ред.А. Б. Безбородова. М., 2001..

14. Новітня історія Вітчизни: XX: підручник для вузів: в 2 т. / Под ред.

15. А. Ф. Кисельова, Е. М. Щагін. , 2002.

16. Семенникова Л. І. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій. М., 1994.

додаткова література

1. Ахиезер А. С. Росія: критика історичного досвіду. М., 1991: т.-1-3.

2. Блок М. Апологія історії або ремесло історика, М., 1986.

3. Брандт М. Ю., Ляшенко Л. М. Введення в історію. М .. тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири.

4. Івін А. А. Введення в філософію історії: навчальний посібник. М., 1997..

5. Про А. Дванадцять уроків з історії. М .. 2000.

6. Тойнбі А. Дж. Розуміння історії. М., 1994.

7. Трельч Ернст. Історизм і його проблеми. М., 1994.

8. Ясперс К. Сенс і призначення історії. М., 1991.

Вузлові питання навчального курсу «Вітчизняна історія»

Вступ

1. Предмет, зміст курсу «Вітчизняна історія»

2. Сутність, форми функції історичного знання. Історії Росії-невід'ємна частина всесвітньої історії.

3. Основні етапи розвитку вітчизняної історичної науки.

Питання для самоконтролю

1. Чи є історія наукою?

2. Які загальнонаукові методи використовуються в історичному пізнанні?

3. Яку роль відіграють джерела для історика? Що розуміється під історичним джерелом?

4. Чи є сенс у історії?

5. Чи існує моральний вимір історії?

6. Ваше ставлення до альтернативності історичного процесу.

7. Що таке цивілізаційний підхід? Це новий універсальний

ключ історичного пізнання?

8. Назвіть найбільш яскравих представників історичних шкіл Росії.

Тема 1. Етапи становлення та специфіка формування єдиного російського держави: від ранньофеодальної монархії до абсолютизму

Перший блок питань

1. Східні слов'яни в давнину. Виникнення Київської Русі: особливості соціального і духовного життя слов'ян.

2. Російські землі - від феодальної роздробленості до єдиного Московської держави:

а) соціально - політичні зміни в російських землях в XIII-XV ст.

б) російські землі - Велике князівство Литовське - Золота Орда: проблема взаємовпливу.

в) Московська держава: особливості виникнення і розвитку. Причини оформлення політичного деспотизму в Росії (XV-XVI ст.)

3. Від Смути до самодержавства:

а) причини Смути, етапи, наслідок.

б) підстава династії Романових: особливості станово представницької монархії в Росії.

в) держава і церква. Церковний розкол.

4. Народження Російської імперії:

а) внутрішні та зовнішні передумови модернізації Росії.

б) Петровські реформи: особливості модернізації.

в) перетворення Росії на велику європейську державу і становлення імперської свідомості.

5. Катерина II: «освічений абсолютизм» в Росії:

а) характерні риси епохи Просвітництва

б) особливості «освіченого абсолютизму» в Росії.

Питання для самоконтролю

1. Де перебувала прабатьківщина слов'ян? Коли і за якими напрямками відбувалося розселення слов'ян?

2. Які чинники зіграла головну роль в утворенні давньоруської держави?

3. В чому полягає сутність норманської теорії походження давньоруської держави?

4. Чому Володимир Святий віддав перевагу християнству, а не іншим релігіям?

5. Яке відношення до Русі мав Андрій Первозванний? Що це за легенда?

6. Які соціально - політичні зміни відбулися в російських землях в XIII - XV ст.?

7. Поясніть прикладами: як панування Золотої Орди вплинуло на своєрідність історичного шляху російського народу?

8. Назвіть основні причини піднесення Московського князівства.

9. Позиція і роль церкви в становленні Московської держави?

10. Як ви розцінюєте факт появи Земського собору при Івані Грозному? Яку роль зіграли Собори в історії Росії?

11. Які чинники лежали в основі формування політичного деспотизму в Росії?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Алексєєв Ю. Г. Звільнення Русі від ординського ярма. Л., 1989.

2. Арапов Д.Ю. - М. А. Васильєв. Язичництво східних слов'ян напередодні хрещення Русі: релігійно - міфологічне взаємодія з іранським світом. Язичницька реформа князя Володимира. // Питання історії. 2001. №1.

3. Анохін Г.І. - Нова гіпотеза походження держави на Русі. // Питання історії. 2000.№3.

4. Борисов Н. Е. Іван Калита. М., 1995.

5. Балакін В. Д. Росія в першій половині XVI ст .: погляд з Європи. М., 1997..

6. Бахтін А. Г. - Причини приєднання Поволжя і Приуралля до Росії .// Питання історії. 2001.№5.

7. Вязінін І. Н. «Руси, живуть на острові» .// Питання історіі.1994.№9.

8. Вернадський Г.В. Київська Русь. Переклад з англ. Під ред. Миколаєва Б.А. Твер-Москва, 1996.

9. Греков І.Б. , Шахмагонов Ф. Ф. Світ історії: Російські землі в XIII - XV століттях. М., 1988.

10. Гумільов Л. Н. Давня Русь і Великий степ. М., 1989.

11. Гумільов Л. Н. Від Русі до Росії. М., 1995.

12. Горський А.А. До питання про причини піднесення Москви. // Вітчизняна історія. 1997. №1.

13. Горський А.А. Московсько-ординський конфлікт початок 80-х років XIV століття: причини, особливості, результати. // Вітчизняна історія. 1998. №4.

14. Горський А. А. - Держава або конгломерат конунгов? Русь в першій половині X століття. // Питання історії. 1999.№8.

15. Як була хрещена Русь. М .. 1990.

16. Костомаров М. І. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів. М., 1991.

17. Кучкин В. А. Перший московський князь Данило Олександрович. // Вітчизняна історія. 1995.№1.

18. Кучкин В. А. Дмитро Донський .// Питання історіі.1995. №5.

19. Кром М.М. Доля регентського ради при мало річному Іванові IV. Нові дані про внутрішньополітичну боротьбу кінця 1533- 1534 рр. // Вітчизняна історія. 1996. №5.

20. Кудрявцев О. В. Невідома грамота Карла V Василю III.// Нова і новітня історія. 1997. №5.

21. Казаков Р. Б. - Судебник 1497 року. // Питання історії. 2000. №3.

22. Кузнєцов В. С. - Історія Золотий імперії .// Питання історії. 2001.№5.

23. Лур'є Я. С. Русь XV століття: відображення в ранній і незалежному літописанні .// Питання історії. 1993. №11.

24. Лісовий С. Звідки ти, Русь? Ростов н / Д., 1995.

25. Мавродін В.В. Походження російського народу. Л., 1978.

26. Мазуров А.Б. - Мартишін О. В. Вільний Новгород. Суспільно-політичний лад і право феодальної республіки .// Питання історії. 1993. №10.

27. Мазуров А.Б. Затверджувалися чи духовні грамоти Івана Калити в Орді? // Питання історіі.1995.№9.

28. Мельникова Е.А., Петрухін В. Я. Назва «Русь» в етнокультурної історії давньоруської держави .// Питання історії. 1989.№8.

29. Мілов Л.В. Природно-кліматичний фактор і особливості російського історичного процесу. // Питання історії. 1992.№4-5.

30. Мельникова Є. А., Петрухін В. Я. Легенда про «покликання варягів» і становлення давньоруської історіографії .// Питання історіі.1995.№2.

31. Мельников С. А. - Спадкування престолу на Русі і інститут соправительства як фактори централізації .// Питання історіі.2001. №11.

32. Никон, ієромонах. Початок християнства. // Питання історіі.1990.№6.

33. Никон, ієромонах. Століття хрещення. // Питання історії. 1990. №12.

34. Новосильцев А. П. Освіта давньоруської держави і перший його правитель .// Питання історії. 1991. №2-3.

35. Назаренко О.В.. Про династичних зв'язках синів Я. Мудрого. // Вітчизняна історія. 1994. №4-5.

36. Рибаков Б. А. Язичництво древньої Русі. М., 1988.

37. Румянцева В. Міжнародний симпозіум про роль російської православної церкви в історії Росії. X- XVIII ст. // Історія СССР.1988.№6.

38. Рязановский В. А. До питання про вплив монгольської культури і монгольського права на російську культуру і право. // Питання історії. 1993. №7.

39. Роздуми про Росію і росіян. Штрихи до історії російського національного характеру. / Под ред. Ю. П. Сенокосова. М., 1994.

40. Рижов К. В. Ще раз про сенс і значення понять «Русь» і «Руська земля» в літописах XII- XIII століть. // Питання історії. 2001. №7.

41. Рапов Про. М. - Слов'яни і Русь: проблеми та ідеї. Концепції, народжені трьохсотлітньої полемікою, в хрестоматійному викладі .// Вітчизняна історія. 2001. №2.

42. Скринніков Р. Г. Святителі і влади. Л., 1990..

43. Скринніков Р. Г. Війни Київської Русі .// Питання історіі.1995.№9.

44. Стефанович П. С. Боярство і церква в домонгольської Русі. // Питання історії. 2002. №7.

45. Фроянов І. Я. Стародавня Русь. С. Пб., 1995.

46. Хвостова До. В. Візантійська цивілізація. // Питання історіі.1995.№9.

47. Хорошкевич А. Л. Царський титул Івана IV і боярський «заколот». 1553. // Вітчизняна історія. 1994.№3.

48. Шубін А. В. Росія і Захід: діалог культур .// Питання історії. 1995.№5.

49. Етнічна самосвідомість слов'ян в XV столітті./ Акімова О. А. та ін. М., 1995.

50. Яковенко І. Г. Православ'я і історія Росії .// Суспільні науки і сучасність. 1994. №2.

51. Янін В.У витоків новгородської державності. //Вітчизняна історія. 2000.№6.

Другий блок питань

1. Від Смути до самодержавства:

а) Причини Смути, етапи, слідства.

б) Підстава династії Романових: особливості станово-представницької монархії в Росії.

в) Держава і церква. Церковний розкол.

2. Народження Російської імперії:

а) Внутрішні і зовнішні передумови модернізації Росії.

б) Петровські реформи: особливості модернізації.

в) Перетворення Росії на велику європейську державу і становлення імперської свідомості.

3. Катерина II: «освічений абсолютизм» в Росії:

а) Характерні риси епохи просвітництва.

б) Особливості освіченого абсолютизму в Росії.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть причини Смути в Росії. Які етапи в її розвитку можна виділити?

2. Чому після Смути Росія пішла по шляху формування абсолютної монархії?

3. Які тенденції були характерні в соціально-економічному розвитку Європи і Росії в XVII столітті?

4. На конкретних прикладах покажіть вплив реформ Петра I на економіку, духовне життя суспільства, вектор історичного розвитку Росії.

5. Дайте історичну оцінку реформам Петра I. Чому його реформи неоднозначно сприймалися сучасниками та істориками?

6. Чим були викликані проекти реформ Катерини II: прагненням отримати імідж освіченої монархині або особистим усвідомленням необхідності змін?

7. У чому ви бачите суперечливість внутрішньої політики Катерини II? Що на неї впливало?

8. Які факти говорили про зростання національної самосвідомості народу? Що таке імперська свідомість і як воно співвідноситься з національною самосвідомістю?

9. Які події у зовнішній політиці Катерини II сприяли перетворенню Росії на велику європейську державу?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Артемова Є. Ю. Записки французьких мандрівників про культуру Росії останньої третини XVIII століття. // Історія СРСР. 1988. №3.

2. Анісімов Є. В. Час Петровських реформ. Л., 1989.

3. Алаев Л. Б. Імперія: феномен чи етап розвитку? // Питання історії. 2000. №4.

4. Буганов В. І. Петро Великий і його час. М., 1989.

5. Болховітінов Н. Н. Росія відкриває Америку. 1732 - 1799. М., 1991.

6. Брикнер А. Г. Історія Катерини II. У 3 т. М., 1996.

7. Брикнер А. Г. Потьомкін. М., 1996.

8. Волкова І. В., Курукин І. В. Феномен палацових переворотів в політичній історії Росії XVII - XX ст. // Питання історії.

9. 1995. №5.

10. Виноградов В. Н. Вік Катерини II: прорив на Балкани. // Нова і новітня історія.1996. №4.

11. Виноградов В. Н. Дипломатія Катерини Великої. // Нова і новітня історія. 2001. №3,4,6.

12. Демидова Н. Ф. Служива бюрократія в Росії XVII століття і її роль у формуванні абсолютизму. М., 1989.

13. Даннінг Ч. Чи була в Росії на початку XVII століття селянська війна? // Питання історії. 1994. №9.

14. Ивонина Л., Бушкович П. Релігія і суспільство в Росії. XVI і XVII століття. // Питання історії. 1995. №4.

15. Крістіансен С. О. Історія Росії XVII століття: огляд досліджень і джерел. М., 1989.

16. Князьков С. М. З минулого російської землі: час Петра Великого. М., 1991.

17. Костомаров М. І. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів. М., 1991.

18. Костомаров Н. І. Нарис домашнього життя і звичаїв великоруського народу в XVI і XVII століттях. М., 1992.

19. Ключевський В. О. Історичні портрети. М .. 1996.

20. Кобзарева Е. І. - І. О. Тюменцева. Смута в Росії на початку XVII століття. Рух Лжедмитрія II. // Вітчизняна історія. 2002. №3.

21. Лещіповская І. І. Петро I і Балкани. // Питання історії. 2001. №2.

22. Морозова Л. Є. Михайло Федорович .// Питання історії. 1992. №1.

23. Мінаєв В. В., Горська Н. А. Історична демографія Росії епохи феодалізму. // Вітчизняна історія. 1995. №6.

24. Світосприйняття і самосвідомість російського суспільства (XI - XX століття): Зб. ст. М., 1995.

25. Морозова Л. Є. Василь Іванович Шуйський. // Питання історії. 2000. №10.

26. Плотніков О. Б. Обмеження самодержавства в Росії в 1730 р .: ідеї та форми. // Питання історії. 2001. №10.

27. Рахматуллін М. А. Непохитна Катерина. // Вітчизняна історія. 1996. №6.

28. Скринніков Р. Г. Росія на початку XVII століття. «Смута». М., 1988.

29. Скринніков Р. Г. Святителі і влади. Л. 1990.

30. Сорокін Ю. А. Павло I. // Питання історії. 1989. №11.

31. Сорокін Ю. А. Олексій Михайлович .// Питання історії. 1992. №4-5.

32. Солодкин Я. Г. - Л. Є. Морозова. Смута початку XVII століття очима сучасників. // Питання історії. 2002. №3.

33. Твори Катерини II. М., 1990..

34. Шмідт С. О. Біля витоків російського абсолютизму. М., 1996.

35. Юхта А. І. Грошова реформа Петра I. // Питання історії. 1994.№3.

Тема 2. Основні етапи і особливості економічного розвитку країни. IX-XVIII ст

1. Загальна характеристика соціально - економічного розвитку Київської Русі та періоду феодальної роздробленості (IX- перша пол. XV ст.)

2. Економічний розвиток єдиного російської держави. Освіта всеросійського ринку (друга половина XV- XVII ст.)

3. Економіка Росії в XVIII столітті:

а) основні напрямки та сутність петровської модернізації

б) соціально - економічна політика Катерини II в другій половині XVIII століття.

Питання для самоконтролю

1. Які економічні передумови утворення Київської Русі?

2. Які форми феодальної власності на землю існували в період Київської Русі?

3. Визначте шляхи закріпачення селян в Київській Русі? Форми феодальної ренти.

4. Що перешкоджало розвитку зовнішньої торгівлі? З якими країнами торгувала домонгольської Русь?

5. Яких збитків завдала монголо - татарська навала російських землях?

6. Назвіть особливості економічного розвитку Росії в XVII столітті. Що таке «мануфактури»?

7. Як проходило становлення всеросійського ринку?

8. Як формувалася російська єдина грошова система? Назвіть причини «Мідного бунту».

9. Розкажіть про зовнішній торгівлі Росії в XVI - XVII століттях. Як проявлявся протекціонізм у зовнішній торгівлі?

10. Чи були передумови в Росії для проведення петровських перетворень?

11. Розкажіть про грошову і податкову реформи за Петра I. З якою метою вони ставили?

12. Яка була роль держави в економічних перетвореннях в XVIII столітті?

13.Коли почався випуск паперових грошей в Росії?

14. Розкажіть про виникнення банківської системи в Росії. Що цьому сприяло?

15. Які протиріччя склалися в економіці Росії в другій половині XVIII століття?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Архангельська І. Д. - З історії ярмарків в Росії .// Питання історії. 2001.№11.

2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV- XVIII ст. У 3-х тт. М., 1986,1988,1992.

3. Березін І. С. Коротка історія економічного розвитку. Навчальний посібник. М., 1998..

4. Бор М. З. Історія світової економіки: конспект лекцій. 2-е изд. М., 2000..

5. Історія економіки Росії. / Под ред. А. Маркової. М., 1990..

6. Історія економіки: Підручник / За заг. ред. проф. О. Д. Кузнецової та проф. І. Н. Шапкина. М., 2000..

7. Когут А. Реформи і розвиток підприємництва в Росії. М., 1995.

8. Кузьмичов А. Д., Шапкін І. М. Вітчизняне підприємництво: Нариси історії. М., 1995.

9. Козлова Н. В. - Купці - старообрядці в містах Європейської Росії в середині XVIII століття. // Вітчизняна історія. 1999. №4.

10. Комісаренко А. І. - М. В. Козлова. Російський абсолютизм і купецтво в XVIII ст .: 20-е початок 60-х років.

11. Кабузан В. М. - Природний приріст, міграція та зростання населення Європи і Російської імперії в XVIII - початку XX ст .// Вітчизняна історія. 2001. №5.

12. Лойберт М. Я. Історія економіки. М., 1997..

13. Лимонов Ю.А. - Купецтво в Росії. XV- перша половина XIX століття. // Питання історії .2001. №3.

14. Манько А. В. Російська комерція: сторінки минулого. М., 1996.

15. Морунова А. П. Історія економіки Росії: Навчальний посібник. М., 1999..

16. Миронов Б. Н. - Нове бачення історії Росії XVIII - першої половини XIX ст. // Питання історії. 2001.№11.

17. 1000 років російського підприємництва: з історії купецьких розов. М., 1995.

18. Тимошина Т. М. Економічна історія Росії. М., 1998..

19. Фроянов І. Я. Київська Русь: нариси соціально - економічної історії. Л., 1974.

20. Хромов П. А. Нариси економіки докапіталістичної Росії. М., 1988.

21. Яковлєв С. Е. - Казенні машинні суду на Волзі в середині XVIII століття. // Питання історії. 2001. №4.

Тема 3. Росія в XIX столітті: на шляху до індустріального суспільства.

1. Самодержавство в першій половині XIX століття. Криза кріпосництва.

2. Реформи 60 - 70-х років і контрреформи 80-х - початку 90-х років. Затвердження капіталізму в Росії.

3. Громадська думка і суспільно - політичні рухи XIX століття. Джерела соціалізму в Росії.

Питання для самоконтролю

1. Які були головні тенденції світового розвитку в XIX столітті? Як вписувалася Росія в цей процес?

2. Дайте оцінку діяльності М. Сперанського. Чим можна пояснити обмеженість ліберальних реформ Олександра I?

3. Які були причини і наслідки виступу декабристів?

4. Як ставився Микола I до реформ? Чому ідеологія консерватизму взяла гору в його внутрішній і зовнішній політиці?

5. Які ідейні течії набули поширення в 30 - 40-ті роки XIX століття?

6. Що спонукало Олександра II до проведення реформ? Яку роль зіграла в прийнятті цього рішення Кримська війна?

7. Як вплинули реформи на подальшу долю російської держави? Які соціально - економічні та політичні зміни відбулися в країні?

8. Розкажіть про функції земств. Яку роль зіграло земське рух в історії Росії?

9. Чим була викликана активізація революційного руху в пореформений період?

10. Коли в Росії почалася промислова революція? У чому Ви бачите специфіку економічного розвитку країни в пореформений період?

11. Назвіть протекціоністські заходи, яких дотримувався С. Вітте по захисту національної промисловості. Чи пов'язаний промисловий підйом 90-х років XIX століття з реформами С. Вітте?

12. Які протиріччя склалися в Росії до кінця XIX століття?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Ананьич Б. В. Велич реформ в Россіі.1856- 1874. // Питання історіі.1993.№10.

2. Олександр Другий. Спогади. Щоденники. СПб., 1995.

3. Архангельська І. Д. - З історії ярмарків в Росії .// Питання історіі.2001. №11.

4. Блауберг І. І. Анархізм: що ми про нього знаємо? // Питання філософії. 1990.№3.

5. Борисенок Ю., Олейников Д. - Бакунін М. А. // Питання історії.

6. 1994. №3.

7. Бобович І. М. Економічна історія Россіі.1861-1914. СПб., 1995.

8. Болховітінов М.М. Відгуки в США на скасування кріпосного права в Росії .// Питання історії. 1995. №8.

9. Булгаков Л. А. - Г. Н. Ульянова. Благодійність московських підприємців: 1860- 1914 рр .// Питання історії. 2001. №5.

10. Великі реформи в Росії. 1856 - 1874./ Под ред. Л. Г. Захарової,

11. Б. Еклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.

12. Державні діячі Росії XIX - поч. XX ст .: біогр. довід. М., 1995.

13. Дякин В. С. Національне питання у внутрішній політиці царизму

14. (XIX ст.) // Питання історії. 1995.№9.

15. Дьяков В. А. Історичні альтернативи для Європи 40 70-х рр. XIX в .// Питання історії. 1993. №7.

16. Ковальченко І. Д. Консерватизм, лібералізм і радикалізм в Росії в період підготовки селянської реформи 1861р. // Вітчизняна історія. 1994. №2.

17. Кабузан В. М. - Природний приріст, міграція та зростання населення Європи і Російської імперії в XVIII- початку XX ст .// Вітчизняна історія. 2001. №5.

18. Кіяпіна Н. С. Зовнішня політика Миколи I.// Нова і новітня історія.2001.№1-2.

19. Миронов Б. Н. Економічне зростання і освіту в Росії СРСР в XIX- XX ст.

20. Миронов Б. Н. «Ситий кінь - богатир, голодний - сирота»: харчування, здоров'я і зростання населення в Росії другої половини XIX- початку XX ст .// Вітчизняна історія. 2002. №2.

21. Мельникова Л. В. - Вітчизняна війна 1812 р і російська православна церква. // Вітчизняна історія. 2002. №6.

22. Пірумов Н. М. Земська інтелігенція і її роль в суспільній боротьбі до початку XX в. // Історія СРСР. 1988. №1.

23. Римський С. В. Церковна реформа 60- 70-х рр. XIX ст. // Вітчизняна історія. 1995. №2.

24. Ревякін А. В. Соціалізм і лібералізм в середині XIX в. // Нова і новітня історія. 1997.№4.

25. Соловйова А. М. Промислова революція в Росії в XIX ст. М., 1990..

26. Стефарова Е. Л. Міністерство народної освіти і друку при

27. А. В. Головіні (60-ті роки XIX ст.) // Вітчизняна історія. 1995. №5.

28. Супоницкая І. М. Американський раб і російський кріпак: типологія і специфіка примусової праці .// Питання історіі.2000.№9.

29. Татищев С. Імператор Олександр II, його життя і його царювання. У 2-х кн. М., 1996.

30. Твардовська В. А., Ітенберг Б. С. К. Маркс і М. Бакунін: боротьба ідей і амбіцій. // Нова і новітня історія. 1997. №3.

31. Тимошина Т. М. Економічна історія Росії. Навчальний посібник. / За ред. проф. М. Н. Чепуріна. М., 2000..

32. Троїцький Н. Олександр III: час, правління, особистість .// Вільна думка. 2000. №5.

33. Федоров В. А. Олександр I. // Питання історії. 1990. №1.

34. Фурсенко А. А. С. Ю. Вітте і економічний розвиток Росії в кінці XIX- початку XX ст .// Нова і новітня історія. 1999. №6.

35. Шешин А. Б. Революційний і визвольний рух в Росії (етапи і цілі). // Питання історії. 1999. №9.

36. Юровський В. Е. Кризи фінансової системи Російської імперії в XIX столітті. // Питання історії. 2001. №2.

Тема 4. Російська імперія і світ на початку XX століття

1. Росія і світ на рубежі XIX - XX ст. (Загальні тенденції розвитку).

2. Перша російська революція: причини, особливості, зародження парламентаризму.

3. Економіка Росії: від кризи до підйому. Реформи П. Столипіна. (1900-1913)

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні тенденції розвитку світової спільноти і Росії на початку XX століття. У чому полягала причина загострення міжнародної обстановки на Далекому Сході?

2. Дайте коротку характеристику основних політичних сил країни, що склалися напередодні і в ході першої російської революції.

3. Яке було зміст програм політичних партій з аграрного питання?

4. Чи можна було вважати Росію конституційною монархією? Який був перший досвід парламентаризму?

5. Які підсумки першої російської революції? Як вони вплинули на подальший хід історичного розвитку Росії?

6. Чим ви поясните високі темпи економічного зростання Росії напередодні першої світової війни?

7. Як Ви розцінюєте реформи П. Столипіна: як провалилися або незавершені?

8. Яку роль відігравала Православна церква в роки революції?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Аврех А. Я. Масони і революція. М., 1990..

2. Аврех А. Я. Столипін і долі реформ в Росії. М., 1991.

3. Ананьич Б.В., Ганелин Р. Ш. Микола II.// Питання історії. 1993. №2.

4. Булдаков В. П. Криза імперії і революційний націоналізм початку

5.XX ст. в Росії. // Питання історії. 2000.№1.

6. Гавлін М. Л. Робочі і інтелігенція Росії в епоху реформ і революції. Тисячі вісімсот шістьдесят один-лютий 1917 р .// Вітчизняна історія. 1999. №5.

7. Думова Н. Г. Ліберал в Росії: трагедія несумісності (історичний портрет П. Н. Мілюкова). // Питання історії. 1993. №9.

8. Дейлі Дж. Преса і держава в Росії (1906 - 1917 рр.). // Питання історії. 2001 №10.

9. Єршов Е. Б. Революції, реформи і російська творча інтелігенція в першій половині XX століття. // Питання історії. 2001. №6.

10. Жухрай В. Таємниці царської охранки: авантюристи і провокатори. М., 1991.

11. Зирянов Н. П. Столипін без легенд. М., 1991.

12. Іскандерів А. А. Російська монархія, реформа і революція. // Питання історії. 1993. №3,5,7; 1994. № 1,6.

13. Ігнатьєв А. В. Останній цар і зовнішня політика. // Питання історії. 2001. №6.

14. Коковцов В. Н. З мого минулого. Спогади. 1911-1919./ Упоряд. С. С. Вовк. М., 1991.

15. Карелін А. П. С. Ю. Вітте і бюджетно - фінансові реформи в Росії кінця XIX в. - початку XX століття .// Вітчизняна історія. 1999. №3.

16. Кирьянов Ю. І. Чисельність і склад крайніх правих партій в Росії (1905 - 1917 рр.): Тенденції та причини змін. // Вітчизняна історія. 1999. №5.

17. «Круглий стіл». Визвольний рух в Росії: сучасний погляд або відданість традиціям? // Вітчизняна історія. 1999. №1.

18. Кіняпіна Н. С. Зовнішня політика Миколи I. // Нова і новітня історія. 2001. №1,2.

19. Леонов С. В. Партійна система Росії (кінець XIX ст.- 1917 р). // Питання історії. 1999. №11.

20. Леонов М. І. Партія соціалістів - революціонерів .// Питання історії. 2001. №10.

21. Леонтьєва Т. Г. Віра і бунт: духовенство в революційному суспільстві Росії початку XX століття. // Питання історії. 2001. №1.

22. Мілюков П. Н. Спогади. М., 1991.

23. Медушевська А. Н. Конституційна монархія в Росії. // Питання історії. 1994. №8.

24. Медушевська А. Н. Конституційні проекти російського лібералізму і його політична стратегія. // Питання історії. 1996. №9.

25. Морозов С. Д. Населення Росії на рубежі XIX - XX століть. // Вітчизняна історія. 1999. №4.

26. Міндлін А. Б. Урядові комітети, комісії і наради з єврейського питання в Росії в XIX-початку XX століття .// Питання історії. 2000. №8.

27. Миронов Б. Н. «Ситий кінь - богатир, голодний - сирота»: харчування, здоров'я і зростання населення в Росії другої половини XIX - початку XX ст. // Вітчизняна історія. 2002. №2.

28. Палелог М. Царська Росія напередодні революції. М., 1991.

29. Пожарська С. П., Намазова А. С. Загальні тенденції розвитку Європи в XIX-початку XX ст .// Нова і новітня історія. 1999. №4.

30. Листування та інші документи правих (1911-1913). // Питання історії. 1999. №10.

31. Росія на рубежі століть: історичні портрети. М., 1991.

32. Радциг Е. С. Микола II в спогадах наближених. // Нова і новітня історія. 1999. №2.

33. Розенталь І. С. Масони і спроби об'єднання політичної опозиції в Росії початку XX століття .// Питання історії. 2000. №4,5.

34. Савінков Б. Спогади терориста. Л., 1990..

35. Столипін П. А. Нам потрібна велика Росія: Повне зібрання промов у Державній думі і в Державній Раді. М., 1991.

36. Сенін А. С. Гучков А. І. // Питання історії. 1993.№7.

37. Степанов А. І. Місце Росії в світі напередодні першої світової війни. // Питання історії. 1993.№2.

38. Смирнов В. С. Економіка передреволюційної Росії в цифрах і фактах. // Вітчизняна історія. 1999. №2.

39. Тарновський К.Н. Соціально - економічна історія Росії: початок XX століття. М., 1990..

40. Третьякова С. Н. Англійський письменник - мандрівник Стефан Грехем про Росію початку XX століття. // Питання історії. 2002. №11.

41. Фурсенко А. А. С. Ю. Вітте і економічний розвиток Росії в кінці XIX - початку XX ст. // Нова і новітня історія. 2000. №6.

42. Шелохаев В. В. Ідеологія і політична організація російської ліберальної буржуазії. 1907 - 1914. М., 1991.

43. Шешин А. Б. Революційний і визвольний рух в Росії (етапи і цілі) .// Питання історії. 1999. №9.

Тема 5. Росія на історичному зламі: загибель самодержавства і народження радянської держави. 1914-1921 рр

1. Криза європейської цивілізації. Росія в першій світовій війні.

2. 1917: від демократичної революції до більшовицького перевороту. Становлення радянської державності.

3. Громадянська війна і інтервенція: причини, результати, наслідки.

Питання для самоконтролю

1. Які причини сприяли виникненню першої світової війни? Чи були у Росії свої національні інтереси?

2. Що давало підставу більшовикам вірити в наступ «світової революції»?

3. Чи розумів Микола II і його оточення насувається національну катастрофу?

4. Які перспективи розвитку Росії бачили політичні партії після Лютневої революції 1917 року?

5. Назвіть основні етапи та причини розвивається політичної кризи в Росії від лютого до жовтня 1917 роки? Як у зв'язку з цим будувалася тактика більшовиків?

6. Чи існували альтернативи Жовтневого перевороту?

7. Чому встановлення влади більшовиків змінило вектор історичного розвитку Росії?

8. Брестський мир: необхідність чи помилка?

9. Назвіть основні причини громадянської війни?

10. Чому «біле» рух зазнало поразки?

11. Який вплив надали громадянська війна і «військовий комунізм» на російське суспільство?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Авксентьєв Н. Більшовицький переворот. // Вітчизняна історія.1992. №5.

2. Бровкін В. Н. Росія в громадянській війні: влада та громадські сили .// Питання історії. 1995. №5.

3. Бекер Ж.-Ж. (Франція). Нове у вивченні історії першої світової війни у ​​Франції. // Нова і новітня історія. 1999. №2.

4. Волковинський В. Н. Нестор Іванович Махно. // Питання історії. Тисячу дев'ятсот дев'яносто один.

5. №9-10.

6. Виноградов В. Н. Ще раз про нові підходи до історії першої світової війни. // Нова і новітня історія. 1995. №5.

7. Волобуєв П. В., Булдаков В. П. Жовтнева революція: нові підходи до вивчення. // Питання історії. 1996. №6.

8. Воронова С. В. - Є. Г. Кострікова. Російська преса і дипломатія напередодні першої світової війни. 1907-1914.// Питання історії. 1999.№1.

9. Влада і радянське суспільство в 1917 - 1930-ті роки: нові джерела. // Вітчизняна історія. 2000. №1.

10. що гордиться А. А. Велика війна 1914 - 1918 рр. М., 1993.

11. Гимпельсон Е. Г. Шлях до однопартійної диктатури. // Вільна мисль.1994. №4-5.

12. Голдин В. І. Інтервенти або союзники? Мурманський вузол в березні - червні 1918.// Вітчизняна історія. 1994. №1.

13. Гайда Ф. А. Лютий 1917 року: революція, влада, буржуазія. // Питання історіі.1996. №3.

14. Гайда Ф. А. Механізм влади Тимчасового уряду (березень-апр.1917 р). // Вітчизняна історія. 2001. №2.

15. Глобачев До. І. Правда про російську революцію. Спогади колишнього начальника Петроградського охоронного відділення. // Питання історії. 2002. №7-10.

16. Думова Н. Г. Скінчилося ваш час ... М., 1990..

17. Денікін А. І. Нариси російської смути. // Питання історіі.1990. №2; 1991. №3-6.

18. Злоказов Г. І. Матеріали Особливою слідчої комісії Тимчасового уряду про липневих подіях 1917 року .// Вітчизняна історія. 1999. №5.

19. Здоров А. Громадянська війна: втрати населення. Досвід порівняльного аналізу .// Вільна думка. 1999. №10.

20. Зевелев А. І., Зевелева Е. А. - В. Т. Тормозов. Білий рух в громадянській війні. 80 років вивчення. // Питання історії. 1999. №11.

21. Іоффе Г. Революція і доля Романових. М., 1993.

22. Історія Батьківщини в портретах політичних і державних діячів. Вип. 2-3. Брянськ, 1993.

23. Ізлюзік В. С. Времсенное уряд. Люди і долі. // Питання історіі.1994. №6.

24. Інтелігенція у владі: Тимчасовий уряд в 1917 році. Міжнародний семінар істориків в Санкт - Петербурзі. // Вітчизняна історія.1999. №4.

25. Ірошніков М. П., Кулегін А. М. - В. І. Ленін. Невідомі документи. 1891- 1922 рр. // Питання історії. 2002. №8.

26. Кабанов В. В. Селянське господарство в умовах воєнного комунізму. М., 1988.

27. Керенський А. Ф. Росія на історичному повороті: Мемуари: Пер. з англ. М., 1993.

28. «Круглий стіл». Громадянська війна в Росії .// Вітчизняна історія. 1993. №3.

29. Козлов А. І. Денікін Антон Іванович. // Питання історії. 1995. №10.

30. Кулешов С. В. Роздуми про революцію .// Вітчизняна історія. 1996.№5.

31. Коган Л. А. Військовий комунізм: Утопія і реальність. // Питання історії. 1998. №2.

32. Курцев А. Н. Біженці першої світової війни в Росії (1914-1917). // Питання історії. 1999. №8.

33. Козенко Б. Д. Вітчизняна історіографія першої світової війни. // Нова і новітня історія.2001. №3.

34. Карлов Ю. Е. Радянська дипломатія і Ватикан в 1917 - 1924 рр .// Нова і новітня історія. 1999. №1.

35.Ленін В. І. Більшовики повинні взяти владу. - Повна. зібр. соч., т. 34.

36. Ленін В. І. Чергові завдання радянської власті.- Повна. зібр. соч. т. 36.

37. Литвин А. А. - Л.Г. Протасов. Всеросійських Установчих зборів. Історія народження і загибелі. // Питання ічторіі.2001. №7.

38. Мальков В. Л. Вудро Вільсон і нова Росія. (Лютий 1917 березень 1918р.) .// Нова і новітня історія. 1999.№6.

a. Михайлов І. В. 1917 рік у історії Росії та світу. Лютнева революція: від нових джерел до нового осмислення; Жовтнева революція: від нових джерел до нового осмислення. // Питання історії. 2001. №4.

39. Носков В. В. Перша світова: пролог XX століття .// Питання історії. 1999. №9.

40. Жовтнева революція перед судом американських сенаторів. Офіційний звіт «Оверменской комісії» сенату. / Пер. з англ. М., 1990..

41. Ольшевський В. Г. Фінансово - економічна політика радянської влади в 1917 - 1918 рр .: тенденції та протиріччя .// Питання історії. 1999. №3.

42. Поляков Ю. А. Громадянська війна в Росії (пошуки нового бачення). // Історія СРСР. 1990. №2.

43. Поляков Ю. А. Громадянська війна в Росії: виникнення і ескалація. // Вітчизняна історія. 1992. №6.

44. Протасов Л. Г. - С. В. Леонов. Народження радянської імперії: держава і ідеологія. 1917-1922 рр. // Питання історії. 1999. №4.

45. Плімак Е. Сучасні суперечки про Леніна. // Вільна думка. 1996. №2.

46. Протоколи засідань ЦК партії есерів (червень 1917-березень 1918 г.). // Питання історії. 2000. №7.

47. Росія 1917 г.: вибір історичного шляху. М., 1990..

48. Суханов Н. Н. Записки про революцію: У 3 т. М., 1991.

49. Країна гине сьогодні: Спогади про лютневу революцію. М., 1991.

50. Суворова Л. Н. За «фасадом» «воєнного комунізму»: політична влада і ринкова економіка. // Вітчизняна історія. 1993. №4.

51. Сахаров А. Династія Романових. // Вільна думка. 1995. №7.

52. Сахаров А. Смути і авторитаризм в Росії. // Вільна думка. 1996. №9.

53. Сергєєв Е. Ю. Військово-політична еліта Російської імперії про «зовнішню загрозу з Заходу» напередодні першої світової війни. // Нова і новітня історія. 2000. №5.

54. Степанов А. І., - А. І. Уткін. Забута трагедія. Росія в першій світовій війні. // Вітчизняна історія. 2001.№1.

55. Сич А. І. Про деякі соціально - психологічні наслідки першої світової війни. // Питання історії. 2001. №11.

56. Смолін А. В. - В. І. Гурко. Риси і силуети минулого. Уряд і громадськість за царювання Миколи II в зображенні сучасника .// Питання історії. 2002. №3.

57. Троцький Л. Моє життя. У 2 тт. М., 1990..

58. 1917 рік очами вітчизняних і зарубіжних істориків. // Питання історії. 1993. №5.

59. Трагедія козацтва. У 2 тт. М., 1996.

60. Трукан Г. Чи була демократична альтернатива більшовикам. // Вільна думка. 1999. №11.

61. Уткін А. І. Перша світова війна. М., 2001..

62. Туполєв Б. М. Походження першої світової війни. // Нова і новітня історія. 2002. №4,5.

63. Харитонов В. Л. Лютнева революція в Росії (спроби багатовимірного підходу). // Питання історії. 1993. №11-12.

64. Хаустов В. Н. Радянське село очима ВНК - ОГПУ - НКВД. 1918-1939. // Питання історії. 1999. №9.

65. четвірки Н. В. Кілька штрихів до портрету А. Ф. Керенського. // Вітчизняна історія.2001. №6.

66. Цвєтков В. Ж. Петро Миколайович Врангель .// Питання історії. 1997. №7.

67. Цвєтков В. Ж. Біле рух в Росії. 1917-1922 роки. // Питання історії. 2000. №7.

68. Шульгін В. В. Дні. 1920. Записки. М., 1989.

69. Шелохаев В. В. Ліберали і маси в роки першої світової війни. // Питання історії. 1996. №7.

70. Фроянов І. Я. Жовтень сімнадцятого. СПб., 1997..

71. Енкер Б. Початок становлення культу Леніна. // Вітчизняна історія. 1992. №5.

Тема 6. СРСР в період завершення формування радянсько-авторитарного суспільства. 1922-1938 рр

1. Утворення СРСР. Внутрішньопартійна боротьба: із темного лісу Й. Сталіна до оформлення режиму особистої влади.

2. Соціально-економічні перетворення в 20 - 30-ті роки: від НЕПу до директивної економіки

3. Зовнішня політика СРСР в 20 - 30-ті роки. Наростання загрози нової світової війни.

Питання для самоконтролю

1. Які зміни відбулися в міжнародних відносинах в 20 - 30-ті роки? Як це впливало на внутрішній розвиток СРСР?

2. Які етапи можна виділити у створенні Радянського Союзу? Чи був СРСР федеративних та унітарною державою?

3. Чому виникла необхідність переходу від «воєнного комунізму» до непу?

4. У чому ви бачите суперечливість непу? Чи сумісна марксистська доктрина з новою економічною політикою?

5. Чому Й. Сталін, його оточення відмовилися від непу? Чим вона не задовольняла майбутнього диктатора?

6. Визначте причину і суть внутріпартійної боротьби після смерті В. Леніна. Чому Й. Сталіну вдалося перемогти політичних опонентів?

7. Які соціальні верстви були основною опорою виникнення режиму особистої влади Й. Сталіна?

8. Які джерела використовувалися радянським керівництвом для модернізації економіки? Чи були виправдані її форсовані темпи?

9. Які підсумки сталінської модернізації радянської економіки?

10. Яким чином можна пояснити прояв ентузіазму радянських людей в 30-і роки?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Архів Троцького. Комуністична опозиція в СРСР. 1923 - 1927. /Ред.-сост. Ю. Фельштинський. Т. 1-4. М., 1990..

2. Араловец Н. А. Втрати населення радянського суспільства в 1930-і роки: проблеми, джерела, методи вивчення у вітчизняній історіографії. // Вітчизняна історія. 1995. №1.

3. Алексєєв В. В. - Кронштадская трагедія 1921 р Документи в 2 кн. // Вітчизняна історія. 2001. №2

4. Бухарін Н. І. Вибрані твори. М., 1988.

5. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. Історія і кон'юктура. Суб'єктивні нотатки про історію радянського суспільства. М., 1992.

6. Бистрова І. С. Державна економіка в 20-і роки: Боротьба ідей і реальність. // Вітчизняна історія. 1993. №3.

7. Булдаков В. П. Політична історія російської еміграції. 1920-1940 рр. Документи і матеріали. // Вітчизняна історія. 2001. №6.

8. Безнін М. А., Димон Т. М. (Вологда) -Повінності російських колгоспників в 1930 - 1960-ті рр. // Вітчизняна історія. 2002. №2.

9. Валентинов Н. (Н. Вольський). Нова економічна політика і криза партії після смерті Леніна: Роки роботи у ВРНГ під час НЕП. Спогади. М., 1991.

10. Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія: політичний портрет І. В. Сталіна: У 2 кн. М., 1989.

11. Волкогонов Д. А. Ленін. Політичний портрет. У 2 кн. М., 1994.

12. Гордон Л. А., Клопов Е. В. Що це було: роздуми про передумови і про підсумки того, що сталося з нами в 30 - 40-ті роки. М., 1992.

13. Горинов М. М. НЕП: Пошуки шляхів розвитку. М., 1990..

14. Гимпельсон Е. Г. Політична система і НЕП: неадекватність реформ. // Вітчизняна історія. 1993. №2.

15. Гусєв А. В. лівокомуністичних опозиція в СРСР в кінці 20-х років. // Вітчизняна історія. 1996. №1.

16. Голубєв А. В. Захід очима радянського суспільства (30-ті роки). // Вітчизняна історія. 1996. №1.

17. Гамс Е. С. - С. А. Горлов. Цілком таємно. Москва - Берлін. 1920 - 1933. Військово-політичні відносини між СРСР і Німеччиною. // Питання історії. 2001. №4.

18. Горинов М. М. - Т. Краус. Радянський термідор. Духовні передумови сталінського повороту (1917-1928). // Питання історіі.2001. №6.

19. Галас М. Л. Розгром аграрно-економічної опозиції на початку 1930-х рр .: справа ЦК Трудової селянської партії (за матеріалами слідства). // Вітчизняна історія. 2002. №5.

20. Дмитрієнко В. П. Військовий комунізм. НЕП. // Питання історії. 1990.

21. № 3,4.

22. Дойчер І. Троцький у вигнанні. М., 1991.

23. Девіс Р., Хлевнюк О. В. Друга п'ятирічка: механізми зміни економічної політики. // Вітчизняна історія. 1994. №3.

24. Єфімов Н. А. Політична історія російської еміграціі1920 - 1940 рр. Документи і матеріали. // Питання історії. 2001. №6.

25. Жуков Ю. М. Слідство і судові процеси у справі про вбивство Кірова. // Питання історії. 2000. №2.

26. Зеленін І. Є. Селянство і влада в СРСР після «революції згори». // Питання історії. 1996. №7.

27. Істягін Л. Г. - Дух Рапалло: радянсько-німецькі відносини 1925-1933 рр. Єкатеринбург - М., 1997. // Нова і новітня історія. 1999. №5.

28. Іголкін А. А. Індустріалізація Радянського Союзу. Нові документи. Нові факти. Нові підходи. // Питання історії. 2001. №6.

29. Коен С. Бухарін: Політична біографія. 1988 - 1938. М., 1988.

30. Кронштадская трагедія. 1921. (Вступна стаття В. П. Наумова і А. А. Корасковского). // Питання історії. 1994. № 4-7.

31. Кононова М. М. Діяльність дипломатів царського і Тимчасового уряду в 1917 - 1938 роках ... // Питання історії. 2002. №3.

32. Ленін В. І. Лист до з'їзду. Повна. зібр. соч., т. 43.

33. Лившин А. Я. Громадянське конституційне свідомість: мало їм радянське суспільство в роки громадянської війни і непу? // Вітчизняна історія. 2001. №4.

34.Матеріали лютнево-березневого пленуму ЦК ВКП (б) 1937 року. // Питання історії. 1993. №2,5-9; 1994. №1,2,6,8,10-12; 1995. №2-8.

35. Мальков В. Л. Росія і США: економічні відносини. 1933-1941. Збірник документів. М., 2001..

36. Мухін М. Ю. - Л. Самуельсон. Червоний колос. Становлення радянського військово-промислового комплексу. 1921-1941 рр. // Вітчизняна історія. 2002. №3.

37. Медведєв Р. Письменники Європи на прийомі у Сталіна. // Вільна думка. 2002. №9.

38. НЕП: погляд з боку. М., 1991.

39. Осокіна Є. А. Ієрархія споживання: Про життя людей в умовах сталінського постачання. 1928-1935 рр. М., 1993.

40. Орлов І. Б. «Спокуси непу» і політична система 1920-х рр. // Вітчизняна історія. 2002. №1.

41. Павлова І. В. Влада і суспільство в СРСР в 1930-і роки. // Питання історії. 2001. №10.

42. Рогачевская Л. С. Як складався план першої п'ятирічки. // Питання історії. 1993. №8.

43. Робочий активізм в післяреволюційної Росії. матеріал підготував

44. І. А. Христофоров .// Вітчизняна історія. 2002. №2.

45. Симонов Н. Військово-промисловий комплекс СРСР в 20 - 50-ті роки. // Вільна думка. 1996. №2.

46. Стенограми очних ставок в ЦК ВКП (б). Грудень 1936 року. Публікація Ю. Г. Мурина. // Питання історії. 2002. №3,4.

47. Сталін І. В. в роботі над «Коротким курсом історії ВКП (б)». Вступна стаття М. В. Зеленова. // Питання історії. 2002. №11,12.

48. Секирінський С. С. - Сталін. Сталінізм. Радянське суспільство: до 70-річчя

49. В.С. Лельчук. // Вітчизняна історія. 2002. №2.

50. Такер Р. Сталін: шлях до влади. 1879-1929: Історія і особистість. Пер. з англ. М., 1990..

51. Троцький Л. Д. Моє життя. Досвід автобіографії. М., 1990..

52. Тепцов Н. В. Аграрна політика: на крутих поворотах 20 - 30-х років. М., 1990..

53. Файн Л.Є. непівського «експеримент» над російською кооперацією. // Питання історії. 2001. №7.

54. «Філософський пароплав». Висилка вчених і діячів культури з Росії в 1922 р Передмова В. С. Христофора. // Нова і новітня історія. 2002. №5.

55. Хлевнюк О. В. Сталін і Орджонікідзе. Конфлікти в політбюро в 30-і роки. М., 1993.

56. Юровський У.Ю. Архітектор грошової реформи. 1922-1924 рр. // Питання історії. 1995. № 2.

Тема 7. Радянський Союз у другій світовій війні. 1939 - 1945рр

1. Причини Другої світової війни. Зовнішня політика СРСР напередодні фашистської агресії.

2. Радянський народ в боротьбі проти фашизму і японського мілітаризму.

3. СРСР і країни антигітлерівської коаліції. Потсдамська конференція про підсумки війни і післявоєнний устрій світу

Питання для самоконтролю

1. Чи мали підсумки першої світової війни ставлення до міжнародної кризи 30-х років?

2. Хто був ініціатором створення системи колективної безпеки в Європі? Що вона передбачала в разі виникнення факту агресії?

3. Що вплинуло на різку зміну зовнішньополітичного курсу СРСР у серпні 1939 року?

4. Чи адекватно розцінює керівництво СРСР нависла небезпека над країною? Приймалися чи заходи для зміцнення безпеки радянської держави?

5. Назвіть причини поразки Червоної Армії в початковий період війни.

6. Які найбільші військові операції Великої Вітчизняної та Другої світової воєн Ви знаєте?

7. Яку роль у розгромі фашизму відіграли країни антигітлерівської коаліції? Чому другий фронт був відкритий лише в 1944 році?

8. Чому і в яких формах еволюціонував сталінський режим в роки війни?

9. У чому, на Ваш погляд, полягали джерела перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні?

10. Яку історичну роль зіграли рішення Потсдамської конференції (1945р.)?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Александров В. А. Змова Сталіна і Гітлера в 1939 році - міна, що вибухнула через півстоліття .// Питання історії. 1999. №8.

2. Артемов В. А. Німецьке напад на Радянський Союз в 1941 р Суперечка навколо тези про превентивної війни. // Питання історії. 2001. № 8.

3. «Автобіографічні нотатки» В. Н. Павлова - перекладача І. В. Сталіна. Передмова В. В. Соколова. // Нова і новітня історія. 2000. №4.

4. Айххольц Д. (ФРН). Цілі Німеччини у війні проти СРСР. // Нова і новітня історія. 2002. №6.

5. Борозняк А.І. 22 червня 1941 року: погляд з того боку. // Вітчизняна історія. 1994. №1.

6. Безименський Л. Радянська розвідка перед війною. // Питання історії. 1996. №9.

7. Бордюгов Г.А. Гітлер приходить до влади: нові документи зовнішньополітичних рішень сталінського керівництва. 1933 - 1934. // Вітчизняна історія. 1999.№2.

8. Борозняк А.І. «Третій рейх» в сучасній історіографії ФРН. // Питання історії. 1999. №10.

9. Бобильов П.М. Крапку в дискусії ставити рано. До питання про планування в Генеральному штабі РСЧА можливої ​​війни з Німеччиною в 1940 - 1941 роках. // Вітчизняна історія. 2000. №1.

10. Безименський Л.А. Нові документи про останні дні і смерті Гітлера. // Нова і новітня історія. 2001.№3.

11. Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія: Політичний портрет І. В. Сталіна. У 2 кн. М., 1989.

12. вишла О. В. Чи була в СРСР опозиція німецькій політиці Сталіна напередодні 22 червня 1941 по документам німецьких архівів. // Нова і новітня історія.1994. №4,5.

13. Волков Ф. Д. - Р. Ф. Іванов. Сталін і союзники. 1941 - 1945 рр. Смоленськ, 2000..

14. Васильєв А. Ф. - Деякі аспекти перебігу та наслідків битви під Москвою. // Питання історії. 2002. №1.

15. Гриф секретності знято: Втрати Збройних сил СРСР у війнах, бойових діях і військових конфліктах: Статист. Дослідження. М., 1993.

16. Гинцберг Л. І. Радянсько-німецький пакт: задум і його реалізація .// Вітчизняна історія. 1996. №3.

17. Гамс Е. С. - С. А. Горлов. Цілком таємно. Москва - Берлін. 1920 - 1933. Військово-політичні відносини між СРСР і Німеччиною .// Питання історії. 2001. №4.

18. Детуалер Д. С. (США). Ескалація другої світової війни в 1941 р // Нова і новітня історія.2000. №2.

19. Дж. Робертс (Великобританія). Сфери впливу і радянська зовнішня політика в 1939 - 1945 рр .: ідеологія, розрахунок і імпровізація. // Нова і новітня історія. 2001. №5.

20. Жуков Г. К. Спогади і роздуми: У 3 т. 2-е изд. М., 1992.

21. Золотарьов В. А. Проблеми вивчення історії Великої Вітчизняної війни. // Нова і новітня історія. 2000. №2.

22. Кочик В. Радянська військова розвідка: деякі доповнення. // Вільна думка. 1999. № 6.

23. Кримська конференція: невідомі сторінки. Омельчук Д., Юрченко С. // Вільна думка. 2001. №2.

24. Мельтюхов М. І. 22 червня 1941: цифри свідчать. // Історія СРСР. 1991. №3.

25. Максудов С. Про фронтових втрати Радянської Армії в роки Другої світової війни. // Вільна думка. 1993. №10.

26. Мельтюхов М. І. Суперечки навколо 1941 року: досвід критичного осмислення однієї дискусії. // Вільна думка. 1994. №3

27. Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А. Вітчизняна історіографія другої світової війни. Деякі підсумки і проблеми. // Питання історіі.1996. №9.

28. Мягков М. Ю. І. В. Сталін і У. Черчілль в роки війни. За матеріалами семінару в Лондоні. // Нова і новітня історія. 2002. №4.

29. Мягков М. Ю. В. Сікорський і проблеми коаліційної стратегії союзників. 1941-1942. Документи американських архівів. // Нова і новітня історія. 2002. №6.

30. Медведєв Р. А. І. В. Сталін в перші дні Великої Вітчизняної війни. // Нова і новітня історія. 2002. №2.

31. Нюрнберзький процес: Збірник матеріалів. Т. 1-4. М., 1987-1990.

32. Нові документи з архівів СЗР і ФСБ Росії про підготовку Німеччиною війни з СРСР 1940-1941 рр. // Нова і новітня історія.1997.№4.

33. Наджафов Д. Г. Радянсько-німецький пакт 1939 року: переосмислення підходів до його оцінки. // Питання історії. 1999. №1.

34. Нєвєжин В. А. - Стратегічні задуми Сталіна напередодні 22 червня 1941 роки (За підсумками «незапланованої дискусії» російських істориків). // Вітчизняна історія. 1995. №5.

35. Нові документи зовнішньої політики СРСР. 22 червня 1941г.-1 січня 1942р. Передмова В. С. Лаврова. // Нова і новітня історія. 1999. №4.

36. Ніжинський Л. Н. Документи зовнішньої політики. 22 червня 1941-1 січня 1942. Т. XXIV. Міністерство закордонних справ Російської Федерації. М., 2000..

37. Наринский М. М. Східна Європа між Гітлером і Сталіним. 1939-1941рр. М., 1999.// Нова і новітня історія. 2002. №2.

38. Печонкін А. П. Державний Комітет Оборони. // Вітчизняна історія. 1994. №4,5,10.

39. Поляков Ю. А .. Чому ми перемогли. // Вільна думка. 1994. №11.

40. Павлов В. Передісторія 1939 року. // Вільна думка. 1999. №7.

41. Первишін В. Г. Людські втрати у Великій Вітчизняній війні. // Питання історії. 2000. №7.

42. Рюруп Р. Німці і війна проти Радянського Союзу. // Вільна думка. 1994. №11.

43. Розанов Г.Л. Сталін-Гітлер: Документальний нарис радянсько-німецьких дипломатичних відносин. 1939-1941. М., 1991.

44. Раак Р.И. Джерело з вищих кіл Комуністичного Інтернаціоналу про плани Сталіна, пов'язаних з другою світовою війною. // Вітчизняна історія. 1996. №3.

45. Рубцов Ю. В. Е.Н. Кульків, М. Ю. Мягков, О. А. Ржешевский. Війна 1941-1945. Факти і документи. М., 2001..

46.Семиряга М. І. Таємниці сталінської дипломатії. 1939-1941. М., 1992.

47. Прихована правда війни: 1941 рік. Невідомі документи. // Упоряд. Клишевскій П. Н., Васильєва О. Ю. та ін. М., 1992.

48. Симонов Н. Військово-промисловий комплекс СРСР в 20 - 50-ті роки. // Вільна думка. 1996. №2.

49. Спар У. Жуков. Зліт і падіння великого полководця. М., 1993.

50. Соколов В. Напередодні. Дипломатія Москви напередодні Другої світової війни. // Вільна думка. 1999. №9.

51. Севостьянов Г. М. Правда про Зимову війну 1939 - 1940 рр. // Нова і новітня історія. 1999. №1.

52. Семиряга М. І. - В. Кейтель. Роздуми перед стратою. Спогади, листи та документи начальника штабу Верховного головнокомандувача вермахту. М., 1998.// Нова і новітня історія. 2000. №4.

53. Соколов В. В. Нові дані про підготовку німецького вторгнення в СРСР в 1941 р // Нова і новітня історія. 2000. №1.

54. Случ С. З. Радянсько-німецькі відносини у вересні - грудні 1939 року і питання вступу СРСР у Другу світову війну. // Вітчизняна історія. 2000. №5,6.

55. Трухановский В. Г. Уїнстон Черчілль. Політична біографія. М., 1977.

56. Фляйшхауер І. Пакт. Гітлер, Сталін і ініціатива німецької дипломатії. 1938-1939: Пер. з нім. М., 1990..

57. Черчілль У. Друга світова війна. Т. 1-6. М., 1998..

58. Чернявський Г. І. Димитров і Сталін. 1934-1943: листи з радянських архівів. Нью-Хевен-Лондон, 2000. // Нова і новітня історія. 2002. №1.

59. Шарль де Голль. Військові мемуари. М., 1947.

60. Шахурин А. І. Крила перемоги. Спогади. М., 1990..

61. Ширер У. Зліт і падіння Третього рейху: У 2 т. М., 1991.

62. Вовняний Е. (ФРН). Німеччина і німці в листах червоноармійців навесні 1945 р // Нова і новітня історія. 2002. №2.

63. Юбершер Г. (ФРН). 22 червня 1941 в сучасній історіографії ФРН. До питання про "превентивної війні". // Нова і новітня історія. 1999. №6.

64. Якобсен Х. А. Друга світова війна: деякі підсумки. // Питання історії. 1995. №7.

Тема 8. Світ після війни. СРСР від апогею сталінізму до «відлиги». 1946 - 1964 рр

1. Зміни в світі після другої світової війни. Виникнення «холодної війни» і блокового мислення.

2. Соціально-економічна і політична життя країни у повоєнні роки. Прихід Н. С. Хрущова до влади.

3. Н. С. Хрущов: від ліберальних реформ до міфу про комунізм. Місце в політичній історії країни.

Питання для самоконтролю

1. Чому співпраця СРСР з країнами антигітлерівської коаліції змінилося «холодною війною»? Що лежало в основі цього повороту?

2. За якими фактами можна судити про зростання вплив СРСР в світі після війни?

3. Чому ядерну зброю і космос стали головною сферою суперництва СРСР і США?

4. Яка економічна задача була поставлена ​​перед радянським народом керівництвом країни після війни?

5. Чому посилилися ідеологічні кампанії, і сталінський режим знову став потребувати новому витку репресій?

6. Чому боротьба за владу після смерті Й. Сталіна завершилася перемогою М. Хрущова? Чи були відмінності в підходах до реформування країни у Л. Берії, Г. Маленкова, Хрущова?

7. У чому проявився пошук шляхів оновлення радянської економіці в 50-і роки? Які заходи вживалися для розвитку сільського господарства?

8. Який вплив на суспільну свідомість зробило розвінчання культу Сталіна на XX з'їзді КПРС?

9. Чим можна пояснити суперечливу, непослідовну політику керівництва КПРС в боротьбі з наслідками культу особи після XX з'їзду?

10. Назвіть основні тенденції економічного і політичного розвитку СРСР на початку 60-х років. Що послужило основою для прийняття міфічної програми побудови комунізму на XXII з'їзді КПРС?

11. Які були основні досягнення та помилки М. Хрущова? Його місце в політичній історії країни?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Аксьонов Ю. С. Апогей соціалізму: післявоєнна піраміда влади. // Питання історії КПРС. 1990. №7.

2. Аксьонов Ю. С. Повоєнний соціалізм: удар по інтелігенції. // Кентавр. 1991. № 11-12.

3. Аксютін Ю. Б., Волобуєв О. В. XX з'їзд КПРС: новації і догми. М., 1991.

4. Аксютін Ю. Б., Пижиков А. В. Про підготовку закритої доповіді М. С. Хрущова XX з'їзду КПРС в світлі нових документів. // Нова і новітня історія. 2002. №2.

5. Барсуков Н. Як був «усунутий» Хрущов. // Громадські науки. 1989. №6.

6. Бурлацький Ф. Вожді і радники. М., 1990..

7. Берія: кінець кар'єри. М., 1991.

8. Барсуков Н. На переломі. Радянське суспільство в післявоєнні десятиліття. // Вільна думка. 1994. №6.

9. Безбородов А. Б. - В. А. Козлов. Масові заворушення в СРСР за Хрущова і Брежнєва .// Вітчизняна історія. 2000. №3.

10. Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет. У 2 кн. М., 1989.

11. Волков І. М. Село СРСР в 1945 - 1953 роках в новітніх дослідженнях істориків (кінець 1980-х - 1990-ті роки). // Вітчизняна історія. 2000. №6.

12. Повітряна розвідка США над територією СРСР в 1950-1955 рр. // Нова і новітня історія. 2000. №6.

13. Гинцберг Л. І. - Л. А. Сидорова. Відлига в історичній науці. Радянська історіографія першого послесталинского десятиліття .// Вітчизняна історія. 1999. №1.

14. Гібіанскій Л. Я. Н. С. Хрущов, І. Броз Тіто і угорський криза 1956 // Нова і новітня історія. 1999. №1.

15. Горьков Ю. А. Бесіди Г. К. Жукова і Д. Ейзенхауера на Женевській нараді 1955 р // Нова і новітня історія. 1999. №5.

16. Гинцберг Л. І. - Г. В. Костирченко. Таємна політика Сталіна. Влада і антисемітизм. // Питання історії. 2002. №2.

17. Єршова Е. Б. - М. Р. Зезін. Радянська творча інтелігенція та влада в 1950-ті - 60-ті роки. // Питання історії. 2001. №2.

18. Ерін М. Е. - С. Г. Сидоров. Праця військовополонених в СРСР 1939-1956 рр. // Питання історії. 2002. №5.

19. Жуков Ю. Н. Боротьба за владу в партійно-державних верхах СРСР навесні 1953 року. // Питання історії. 1996. №6.

20. Загладин Н. В. Історія успіхів і невдач радянської дипломатії (політичний аспект). М., 1990..

21. Зубкова Е. Н. Суспільство і реформи. 1945-1964 рр. М., 1993.

22. Зезін М. Р. Соціальний захист дітей-сиріт в післявоєнні роки (1945-1955). // Питання історії. 1999. №1.

23. Зубкова Е. Кадрова політика і чищення в КПРС (1945-1953). // Вільна думка. 1999. №3.

24. Зеленін І. Є. Аграрна політика М. С. Хрущова і сільське господарство країни. // Вітчизняна історія. 2000. №1.

25. З постанови ЦК ВКП (б) «Про журнали" Зірка "і" Ленінград "». В кн .: Хрестоматія з історії КПРС. Т. 2. М., 1989. С. 343-347.

26. Ілізаров Б. С. Сталін. Штрихи до портрету на тлі його бібліотеки й архіву. // Нова і новітня історія. 2000. №3,4.

27. Ілізаров Б. С. Сталін. Хвороби, смерть і «безсмертя». // Нова і новітня історія. 2000. №6.

28. Ілізаров Б. С. Душа Коби справжнього. // Питання історії. 2002. №7.

29. Кисельов С. А. Ядерна зброя зовнішньополітична думка партії. 1945- 1955. // Питання історії КПРС. 1990. №8.

30. Костиченко Г. Справа лікарів. // Батьківщина. 1994. №7.

31. Костиченко Г. Кампанія по боротьбі з космополітизмом в СРСР. // Питання історії. 1994. №8.

32. Як приймалося рішення про зведення Берлінської стіни. Стенограма мови Н. С. Хрущова на нараді перших секретарів ЦК комуністичних і робочих партій країн учасниць ВД 4 Серпня. 1961 // Нова і новітня історія. 1999. №2.

33. Карпов В. В. - Г. А. Куманев. Поруч зі Сталіним. Відверті свідоцтва: зустрічі, бесіди, інтерв'ю, документи. М., 1999. // Нова і новітня історія.2000. №5.

34. Ленінградське справа: Зб. матеріалів. Л., 1990..

35. Люкс Л. Єврейське питання в політиці Сталіна. // Питання історії. 1999. №7.

36. Леонтьєва Т. Г. - М. В. Шкарівська. Російська Православна Церква за Сталіна і Хрущова (державно-церковні відносини в СРСР в 1939-1964 роках). // Питання історії. 2002. №10.

37. Медведєв Р. Вони оточували Сталіна. М., 1990..

38. Медведєв Р. Хрущов М. С .: політична біографія. М., 1990..

39. Медведєв Ж. А. Секретний спадкоємець Сталіна. // Питання історії. 1999. №7.

40. Медведєв Ж. А. Загадка смерті Сталіна. // Питання історії. 2000. №1.

41. Медведєв Ж. А. Як створювалася атомна бомба в СРСР. // Питання історії. 2000. №7.

42. Мемуари Н. С. Хрущова. // Питання історії. 1992. №2,3 .; 1993. №2-10; 1994. №1,8,10-12; 1995. №2-6.

43. Ніжинський Л. Н., Челишев І. А. Про доктринальних засадах радянської зовнішньої політики в роки «холодної війни». // Вітчизняна історія. 1995. №1.

44. Невідомі американські архівні матеріали про виступ У. Черчілля 5 березня 1946 р // Нова і новітня історія. 2000. №2.

45. Наумов В. П. «Дело» маршала Г. К. Жукова. 1957 р // Нова і новітня історія. 2000. №5,6.

46. Набока В. П. Радянські льотчики-винищувачі в Китаї в 1950 році. // Питання історії. 2002. №3.

47. Про культ особистості і його наслідки. Доповідь Першого секретаря ЦК КПРС тов. Хрущова Н. С. XX з'їзд КПРС. 25 февр. 1956 // Известия ЦК КПРС. 1989. №3.

48. Пленум ЦК КПРС. Липень 1953 року. Стенографічний звіт. // Известия ЦК КПРС. 1991. №1.

49. Печатнов В. О. США: приховані дебати по «російського питання» навесні 1945р. // Нова і новітня історія. 1997. №1.

50.Пожеж А. І. КДБ і партія (1954-1964 рр.). // Вітчизняна історія. 1999. №4.

51. Переговори Н. С. Хрущова з Мао Цзедуном 31 липня - 3 серпня 1958 р

52. 2 жовтня 1959 р Передмова В. М. зубок. // Нова і новітня історія. 2001. № 1,2.

53. Попов В. П. Сталін і радянська економіка в післявоєнні роки. // Вітчизняна історія. 2001. №3.

54. Первухін М. Г. Як була вирішена атомна проблема в нашій країні. Передмова К. М. Первухиной. // Нова і новітня історія. 2001. №5.

55. Пижик А. XX з'їзд і громадську думку. // Вільна думка. 2000. №8.

56. Пижик А. В. Останні місяці диктатора (1952-1953 рр.). // Вітчизняна історія. 2002. №2.

57. Пижик А. В. Радянське повоєнний суспільство і передумови хрущовських реформ. // Питання історії. 2002 №2.

58. Пижик А. Управлінська перебудова 1962-1964 років. Задуми і результати. // Вільна думка. 2002. №1.

59. Попов В. П. - А. А. Данилов, А. В. Пижик. Народження наддержави: СРСР в перші повоєнні роки. // Вітчизняна історія . 2002. №1.

60. Павлова І. В. Розуміння сталінської епохи і позиція історика. // Питання історії. 2002. №10.

61. «Реабілітація. Політичні процеси 30 - 50-х років ». М., 1991.

62. Рішення січневого (1955 г.) пленуму ЦК КПРС про Г. М. Маленкова. // Питання історії. 1999. №1.

63. Ржешевский О. А. Секретні військові плани У. Черчілля проти СРСР в травні 1945 р // Нова і новітня історія. 1999. №3.

64. Родович Ю. В. Про «ноті Сталіна» від 10 березня 1952 по німецькому питання. // Нова і новітня історія. 2002. №5.

65. Рубцов Ю. В. - Георгій Жуков. Стенограма жовтневого (1957 р) пленуму ЦК КПРС і інші документи. // Вітчизняна історія. 2002. №5.

66. Сувора драма народу. Вчені і публіцисти про природу сталінізму. М., 1989.

67. Радянська зовнішня політика в роки «холодної війни» (1945-1985). Нове прочитання. М., 1995.

68. Симонов Н. Військово-промисловий комплекс СРСР в 20 - 50-ті роки. // Вільна думка. 1996. №2.

69. Сидорова Л. А. «Шістдесятники» в історичній науці Росії. // Вітчизняна історія. 2001. №5.

70. Трухановский В. Г. Уїнстон Черчілль. Політична біографія. М., 1977.

71. Тимофєєв Т. Ю. Терор: сталінські партійні чистки (1936-1953). // Питання історії. 2001. №3.

72. Участь СРСР в корейській війні (нові документи). // Питання історії. 1994. №11,12.

73. Ханін Г. І. динамку економічного розвитку СРСР. Новосибірськ, 1991.

74. Ханін Г. Десятиріччя тріумфу радянської економіки. Роки п'ятдесяті. // Вільна думка. 2002. №5.

75. Хорьков А. Уроки «холодної війни» .// Вільна думка. 1995. №12.

76. Хрущов Н. С .: особистість, час, реформи. Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження М. С. Хрущова. // Вільна думка. 1994. №10.

77. Чуєв Ф. Сто сорок бесід з Молотовим. М., 1991.

78. Шкарівська М. В. Російська православна церква в 1958-1964 роках. // Питання історії. 1999. №2.

Тема 9. СРСР в середині 60 - 80-х років: наростання кризових явищ. 1965 - 1985 рр

1. Соціально - економічний розвиток країни: від спроб модернізації до наростання кризових тенденцій.

2. Духовне життя і дисидентський рух в радянському суспільстві.

3. Зовнішня політика СРСР і проблеми міжнародної безпеки.

Питання для самоконтролю

1. Чому після відставки М. Хрущова в політиці КПРС взяв гору консервативний курс?

2. Чи можна говорити про «застій» в сфері економіки в 60-е першій половині 80-х років?

3. Чому реформи А. М. Косигіна і наступних керівників на привели до зростання ефективності економіки?

4. Назвіть основні тенденції економічного і соціального розвитку країни в 60-е першій половині 80-х років. У чому причина зростаючого відставання СРСР від розвинених країн?

5. Якою була структура радянського експорту? Позиції СРСР в світовій економіці.

6. Чим було викликано поява дисидентського руху? Яку роль воно відіграло в історії Радянського Союзу?

7. Які події, що відбувалися в країнах соціалізму, свідчили про наростання глобального політичної кризи?

8. Назвіть позитивні зміни, досягнуті керівництвом СРСР і США в галузі обмеження гонки озброєнь і зміцнення європейської безпеки в 70-і роки.

9. У чому Ви бачите причини різкого погіршення міжнародного становища СРСР у кінці 70-х початку 80-х років?

10. Чи адекватно реагували нові радянські лідери (Ю. Андропов, К. Черненко), на що виникли внутрішні і зовнішні проблеми?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Арбатов Г. А. Тривале одужання (1953-1985 рр.). Свідоцтво сучасника. М., 1991.

2. Алексєєва Л. Історія інакомислення в СРСР. М., 1992.

3. Афанасьєв В. Г. Четверта влада і чотири генсека. М., 1994.

4. Бурлацкий Ф. Брежнєв і крах системи. Роздуми про природу політичного лідерства. // В кн .: Сторінки історії радянського суспільства. М., 1989.

5. Брежнєв Л. І. Матеріали до біографії. М., 1991.

6. Восленский М. С. Номенклатура - панівний клас Радянського Союзу. М., 1991.

7. Горбачов М. Андропов: новий генеральний секретар діє. // Вільна думка. 1995. №11.

8. Гіголаєв Г. Е. Міжнародна конференція «Холодна війна» і політика розрядки. // Нова і новітня історія. 2002.№6.

9. Денисов Л. Н. Непоправні втрати. Криза культури села в 60-ті - 80-ті роки. М., 1995.

10. Дульян А. Конференція в МДІМВ, присвячена 90-річчю від дня народження А. А. Громико. // Нова і новітня історія. 1999. №6.

11. Єлісєєва Н. В. Радянське минуле: початок переоцінки. // Вітчизняна історія. 2001. №2.

12. Кураєв А. Н. Про справжньої ролі Рад у вітчизняній історії. // Кентавр. 1995. №5.

13. Лейн Д., Росс К. (Великобританія) Політбюро ЦК КПРС 1966-1991 рр. // Кентавр. 1994. №4,5.

14. Матеріали XXIII-XXVII з'їздів КПРС. М., 1966, 1971, 1976, 1981, 1986.

15. Медведєв Р. А. Андрій Сахаров і Олександр Солженіцин. // Питання історії. 2001. №11.

16. На порозі кризи: наростання застійних явищ в партії та суспільстві. / За заг. ред. В. Журавльова. М., 1990..

17. Ніжинський Л. Н., Челишев І. А. Про доктринальних засадах радянської зовнішньої політики в роки «холодної війни». // Вітчизняна історія. 1995. №1.

18. Новопашин Ю. С. Роздуми про наш недавньому минулому. // Питання історії. 2001. №6.

19. Печатников В. О. СРСР очима американської розвідки в 1950 - 1980-ті роки. // Нова і новітня історія. 1996. №3.

20. Поклад Б. І. Празька весна - погляд з Відня. // Нова і новітня історія. 2002. №5.

21. Разуваєва Н. Н. Суперечності і труднощі соціально - економічного розвитку СРСР в 1961 - 1985 рр. // В кн .: Сторінки історії радянського суспільства. М., 1989.

22. СРСР і зовнішній світ в епоху протистояння двох систем: 1946-1984 рр. // В кн .: Віхи російської історії. / Под ред. В. В. Привалова. СПб., 1994.

23. Сенявський А. С. Російське місто в 1960 - 80-і роки. М., 1995.

24. Радянська зовнішня політика в роки «холодної війни» (1945-1985). Нове прочитання. М., 1995.

25. Радянське минуле: пошуки розуміння. Матеріал підготував С. С. Секирінський. // Вітчизняна історія. 2000. №4,5.

26. Ханін Г. І. Динаміка економічного розвитку СРСР. Новосибірськ, 1991.

27. Хорьков А. Уроки «холодної війни». // Вільна думка. 1995. №12.

28. Чазов Є.І. Здоров'я і влада. Спогади «кремлівського лікаря». М., 1992.

Тема 10. Вітчизна в 1985-1993 рр .: від «перебудови» до розпаду СРСР і радянської системи. Прийняття нової конституції РФ

1. «Перебудова»: задум, основні етапи, підсумки.

2. Нове політичне мислення і Захід.

3. Жовтневі події 1993 року. Конституція РФ (1993 г.) - перехід до нової моделі суспільного розвитку.

Питання для самоконтролю

1. Що змусило керівництво КПРС, М. Горбачова піти на радикальні перетворення в радянському суспільстві?

2. Який мислилася стратегічна мета «перебудови»? Як відбувалася еволюція поглядів на «перебудову» її ідеологів?

3. Користувалася чи ідея «перебудови» підтримкою народу?

4. Які нові політичні сили з'явилися в процесі «перебудови»? Які цілі вони ставили?

5. Чому «перебудова» зазнала провал? Чи було взагалі можливо реформування соціалізму без розпаду державності?

6. Що сталося з соціалістичними країнами в період горбачовської модернізації?

7. Чи виправдалися надії М. Горбачова і його радників на підтримку країн Заходу процесів «перебудови» в СРСР?

8. Дайте історичну оцінку особистості М. Горбачова. Чому сталася його відставка?

9. Які фактори породили політичну кризу восени 1993 року? Які його підсумки?

10. Коли була прийнята нова російська Конституція? З чим це було пов'язано?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Абалкін Л. І. Невикористаний шанс: Півтора року в уряді. М., 1991.

2. Алексєєва Л. Історія інакомислення в СРСР. М., 1992.

3. Афанасьєв В. Г. Четверта влада і чотири генсека. М., 1994.

4.Болдін В. І. Крах п'єдесталу. Штрихи до портрету М. С. Горбачова. М., 1995.

5. Белевцева С. Н. Східноєвропейська стратегія США в кінці 1980-х років. // Нова і новітня історія. 2002. №6.

6. Волков У. Етнономенклатура і розпад держави. СРСР і Югославія. // Вільна думка. 2000. №9.

7. Горбачов М. С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і для всього світу. М., 1987.

8. Горбачов М. С. Життя і реформи: У 2-х кн. М., 1995.

9. Горбачов М. Озирнутися назад, щоб подивитися вперед. // Вільна думка. 1995. №3.

10. Дедков І. А. З щоденників 1986 - 1984 рр. // Вільна думка. 1995. №11.

11. Дашічев В. Про те, як це було. (М. Горбачов. Як це було. Об'єднання Німеччини.). // Вільна думка. 2000. №2.

12. Жуков В. І. Реформи в Росії. 1985-1995 роки. М., 1997..

13. Історичний досвід і перебудова: Людський фактор в соціально - економічному розвитку СРСР. / Ред. Ю. С. Борисов. М., 1988.

14. З архіву національної безпеки США. Прогнози ЦРУ щодо СРСР. 1991. Введення М. Бірна і В. М. зубок. // Нова і новітня історія. 1996. №2.

15. Ізосімов Ю. Ю. Довідковий посібник з вітчизняної історії сучасного періода.1985-1997. М., 1998..

16. Іванов Р. Ф. Крах Організації Варшавського Договору і Радянського Союзу. Американська версія. // Нова і новітня історія. 2000. №1.

17. Ісхаков С. М. Міжнародна наукова конференція «Реформи і революції в Росії в XX столітті». // Нова і новітня історія. 2001. №5.

18. Комаров Е. І. Бюрократизм на суд громадськості. М., 1989.

19. Казначеєв В. А. Останній генсек. М., 1996.

20. Кутирев В. Щелепи раціоналізму. Всесвітньо-історичне значення жовтневої (1993 роки) демократичної (контр) революції в Росії. // Вільна думка. 2000. №9.

21. Кардаільскій В. Тет-а-тет з Горбачовим ( «Незакінчена історія. Бесіди Михайла Горбачова з політологом Борисом Славіна». Авт. - упоряд.

22. Б. Славін). // Вільна думка. 2002. №1.

23. Лейн Д., Росс К .. (Великобританія) Політбюро ЦК КПРС 1966-1991 рр. // Кентавр. 1994. №4,5.

24. Матеріали XVII з'їзду КПРС. М., 1986.

25. Матеріали Пленуму ЦК КПРС. 27-28 січня 1987 р. М., 1987.

26. Матеріали Пленуму ЦК КПРС. 25-26 червня 1987 р М., 1987.

27. Матеріали XIX Всесоюзної конференції КПРС. М., 1988.

28. Матеріали Пленуму ЦК КПРС. 19-20 вересня 1989 р М., 1989.

29. Мунтян М. А. Націоналізм в епоху постіндустріалізму: спроба нового прочитання. // Кентавр. 1994. №1.

30. Максимович І. Ф. Падіння Берлінської стіни. Записки очевидця. // Нова і новітня історія. 2000. №4.

31. Новопашин Ю. С. Несвятковий ювілей. // Кентавр. 1995. №4.

32. Новопашин Ю. С. Східна Європа після 80-х: тенденції і проблеми. // Питання історії. 1995. №4.

33. Нарський І. В. - М. Хільдермайер. Історія Радянського Союзу 1917-1991. Виникнення і падіння першої соціалістичної держави. // Питання історії. 2001. №3.

34. Партія і перебудова: Дискусійні листки «Правди». №1-19 до XXVIII з'їзду КПРС. М., 1990..

35. Пригожин А. І. Перебудова: перехідні процеси і механізми. М., 1990..

36. Пєчєнєв В. А. Горбачов: до вершин влади (Політичні мемуари). М., 1991.

37. Пєчєнєв В. А. Зліт і падіння М. С. Горбачова. М., 1994.

38. Перебудова: Донесення посла США в Москві Дж. Метлока. // Нова і новітня історія. 1996. №1.

39. Пономарьов М. В. - С. Н. Картамишева. Радянсько-американські відносини в конгресі США (1984-1988 рр.). Курськ, 1997..

40. Листи посла США в Москві в 1987-1991 рр. Дж. Метлока. // Нова і новітня історія. 1997. №3.

41. Попов В. П. Відкритий архів: довідник опублікованих документів з історії Росії XX в. з державних і сімейних архівів (по вітчизняній журнальній періодиці та альманахів 1985-1996 рр.). // Вітчизняна історія. 2001. №1.

42. Піхоя Р. Г. Конституційно-політична криза в Росії 1993 р .: хроніка подій і коментар історика. // Вітчизняна історія. 2002. № 4,5.

43. Рижков Н. І. Перебудова: історія зради. М., 1992.

44. Сахаров А. Д. Тривога і надія. М., 1990..

45. Собчак А. А. Ходіння у владу. М., 1991.

46. Суланшін С. Реформи в масштабі десятиліття. // Вільна думка. 1995. №3.

47. Согрин В. В. Російська історія кінця XX століття в контексті загальної історії: теоретичне осмислення. // Нова і новітня історія. 1999. №1.

48. Соловей В. Від «перебудови» до бюрократичної контрреволюції (А. С. Барсенков. Реформи Горбачова і доля союзної держави. 1985-1991.) // Вільна думка. 2001. №7.

49. Симонян Р. Х. Країни Балтії і розпад СРСР (про деякі міфи і стереотипах масової свідомості). // Питання історії. 2002. №12.

50. Смирнов В. С. Економічні причини краху соціалізму в СРСР. // Вітчизняна історія. 2002. №6.

51. Фурман Д. Феномен Горбачова. // Вільна думка. 1995. №11.

52. Федотова В. Чому провалилися реформи. // Вільна думка. 1999. №10.

53. Фарсобін В. В. Про головну причину краху соціалізму. // Питання історії. 2000. №11,12.

54. Черняєв А., Галкін А. М. Горбачов і возз'єднання Німеччини. // Вільна думка. 1995. №1.

55. Черняєв А. С. Горбачов і німецький питання. // Нова і новітня історія. 2000. №2.

56. Черняєв А. С. Горбачов і японська проблема. // Нова і новітня історія. 2000. №3.

57. Черняєв А. С. Горбачов - Буш: зустріч на Мальті в 1989. // Нова і новітня історія. 2001. №3.

58. Шеварнадзе Е. А. Мій вибір. На захист демократії і свободи. М., 1991.

59. Шмельов Н. Десять років, які перевернули світ .// Вільна думка. 1999. №2.

60. Шахназаров Г. Х. Зустрічі з лідерами соціалістичних країн. // Нова і новітня історія. 2000. №3.

61. Яковлєв А. Н. Муки прочитання буття. / Перебудова: надії та реальності. М., 1991.

62. Яковлєв А. Н. Передмова. Обвал. Післямова. М., 1992.

Тема 11. Пострадянська Росія: становлення нової державності. 1993-2003 рр

1. Росія на шляху радикальних соціально - економічних реформ і зміцнення державності.

2. Наука, освіта, культура в ринкових умовах.

3. Зовнішня політика в умовах нової геополітичної ситуації. Формування нового світового порядку.

Питання для самоконтролю

1. Перерахуйте основні напрямки економічних реформ Є. Гайдара. Чим пояснюється радикалізм і незавершеність його реформ?

2. Які підсумки діяльності російського уряду в сфері економіки від початку реформ до теперішнього часу?

3. Чи можна вважати російську економіку початку XXI століття вже ринкової?

4. Чому в період проведення реформ так гостро постала проблема не лише витоку капіталу, а й «мізків»?

5. В силу яких причин виникло протистояння восени 1993 року президента Б. Єльцина і Верховної Ради Росії. Які підсумки вирішення цієї політичної кризи?

6. Коли була прийнята нова російська Конституція? Яку роль вона відіграє в політичному житті Росії?

7. Чому в першому Посланні президента В. Путіна центральним завданням проголошувалося зміцнення державності?

8. У якому становищі опинилася соціальна сфера, наука і культура в результаті реформ?

9. Які пріоритети визначилися у зовнішній політиці Росії? Наскільки вони враховують національні інтереси Росії?

10. Захід-Росія: у чому ви бачите складність і суперечливість цього процесу?

Додаткова література для самостійного вивчення теми

1. Академік Ч убарьян А. О. Прощання з XX століттям. // Нова і новітня історія. 2002. №1.

2. Бжезинський З. (США). Геополітичний вакуум. // Кентавр. 1994. №4.

3. Бата Е. Обличчям до обличчя з історією. Від перебудови до постперестройкі. // Вільна думка. 1995. №4.

4. Білянах А., Пузановскій А. Наші реформи і шлях до ліберальної економіки. // Вільна думка. 1996. №3.

5. Борко Ю. Росія і Європа: будується чи партнерство? // Вільна думка. 1996.№3.

6. Брутенц К. Зовнішня політика Росії: новий етап? / Вільна думка. 2001. №1.

7. Губогло М. Н. Досвід і уроки суверенізації (за матеріалами Башкорстан і Татарстану). // Вітчизняна історія. 1995. №2.

8. Голубєв В. А. Росія і зовнішній світ. Засідання «Круглого столу». // Вітчизняна історія. №3.

9. Глинкина С. Тіньова економіка в сучасній Росії. // Вільна думка. 1995. №3.

10. Гайдар Є. Т. Дні поразок і перемог. М., 1997..

11. Даниленко І. С. Геополітика і безпеку .// Кентавр. 1994. №2.

12. Дегоев В. В. Велика гра на Кавказі: історія і сучасність. М., 2001..

13. Забєлін А. В. Від комуністичної утопії до ринкової. // Кентавр. 1994. №3, 4.

14. Зюганов Г. А. Росія і сучасний світ. М., 1995.

15. Зуєв А., Мясникова Л. Чи відбудеться капіталістична революція? // Вільна думка. 2002. №7.

16. Зіяддулаев Н. СНД: досвід та підсумки десятиліття. // Вільна думка. 2002. №4.

17. Зіяддулаев Н. СНД: національна безпека і експансія США.// Вільна думка. 2002. №6.

18. Йорданський В. Остання глава ельцініани. // Вільна думка. 1999. №12.

19. Істягін Л. Век Рад. Досвід минулого і шанс для майбутнього. // Вільна думка. 2002. №12.

20. Коваль Б. І., Павленков В. В. Партії та політичні блоки в Росії. М., 1993.

21. Козирєв А. В. Зовнішня політика що перетворюється Росії. // Питання історії. 1994. №1.

22. Кобзєв В. В. Південнокурильської проблема вчора і сьогодні. // Кентавр. 1995. №3,4.

23. Красін Ю. Національні інтереси: міфи чи реальність. // Вільна думка. 1996. №3.

24. Капустін Б. «Національний інтерес» як консервативна утопія. // Вільна думка. 1996. №3.

25. Коржаков А. В. Борис Єльцин: від світанку до заходу сонця. М., 1997..

26. Фарбарів В. Світові модернізації і долі країни. // Вільна думка. 1999. №1,2.

27. Якими нас бачать. Сприйняття Росії за кордоном. // Вільна думка. 2000. №7.

28. Лисенко В. Н. Проблеми федеративних відносин в сучасній Росії. // Кентавр. 1995. №2.

29. Львів Н. В. Деякі роздуми про долю російських реформ. // Кентавр. 1995. №3.

30. Львів Д. Роль Росії в світовому розвитку. // Вільна думка. 2002. №3.

31. Миронов В. А. Російське державне будівництво в постсоюзний період (1991-1994 рр.). // Кентавр. 1994. №3.

32. Мунтян М. А. Російське реформування в контексті світового розвитку. // Кентавр. 1994. №4.

33. Межуєв В. Традиція самовладдя в сучасній Росії. // Вільна думка. 2000. №4.

34. Мальгін А. СНД: підсумки десятиліття. // Вільна думка. 2002. №1.

35. Некипелов А. Глобалізація як виклик національним економікам. // Вільна думка. 1999. №1.

36. Подберезкин А. Геостратегічне положення і безпеку Росії. // Вільна думка. 1996. №3.

37. Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів .// Російська газета. 27 февр. 1996 р

38. Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів. // Російська газета. 7 березня 1997 р

39. Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів. // Російська газета. 27 февр. 1998 р

40. Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів. // Російська газета.2003 р

41. Президент РАН академік Осипов Ю. С. Вступне слово на Міжнародній науковій конференції «Наш XX століття»; Плате Н. А. Погляд на розвиток науки і російського суспільства на рубежі століть. // Нова і новітня історія. 2001. №4.

42. Павлюченко Е. А. Драма пережитих в Росії XVIII-XX століть реформ і революцій. // Вітчизняна історія. 2001. №6.

43. Разуваєв В. В. Влада в Росії: бюрократичне вимір. // Кентавр. 1995. №4-6.

44. Росія в цифрах: Крат. стат. зб. / Держкомстат Росії. М., 1996.

45. Рубанов В. Російські НДДКР в постіндустріальному світі .// Вільна думка. 2002. №4.

46. Руткевич М. Демографічна катастрофа. Де вихід? // Вільна думка. 2002. №6.

47. Рімашевський Н. Стратегія соціальних реформ в Росії. // Вільна думка. 2002. №11.

48. Согрин В. В. 1985-1995: реалії та утопії нової Росії. // Вітчизняна історія. 1995. №2.

49. Симонов Н. С. Куди йде Росія. 10 років реформ. Засідання «круглого столу». // Вітчизняна історія. 1995. №4.

50. Сахаров А. Тяжкий шлях російського реформаторства. // Вільна думка. 1995. №7.

51. Симония Н. Становлення бюрократичного капіталізму в Росії (1992-1998). // Вільна думка. 2000. №3.

52. Самохвалов А. Зміна віх на початку XXI століття. Як нам вийти з глухого кута? // Вільна думка. 2002. №5.

53. Сіземская І. Модель капіталізації Росії. // Вільна думка. 2002. №10.

54. Туровський Р. Ф. Політико-географічне положення Росії і національні інтереси держави. // Кентавр. 1994. №4.

55. Улюкаєв А. Російські реформи в світовому вимірі. // Вільна думка. 1995. №3.

56. Уткін А. Нова імперія і пострадянський простір. // Вільна думка. 2002. №8.

57. Фурман Д. Зовнішньополітичні орієнтири Росії. // Вільна думка. 1995. №8.

58. Федотова В. Соціальна держава і ринок. Чи можна жити в Росії, як в Англії. // Вільна думка. 2002. №7.

59. Ціткілов П. 243 дня Євгенія Примакова. // Вільна думка. 1999. №8.

60. Чернявський С. Відстоюючи національні інтереси. Політика Росії в Центральній Азії і Закавказзі. // Вільна думка. 2002. №7.

61. Чаевіч А. СНД: формування колективної безпеки. // Вільна думка. 2002. №10.

Приблизний перелік залікових і екзаменаційних питань

1. Предмет і завдання, зміст курсу Вітчизняної історії. Основні етапи розвитку вітчизняної історичної науки.

2. Виникнення давньоруської держави. Особливості соціального ладу Русі.

3. Прийняття християнства і вибір історичного шляху.

4. Російські землі до татаро-монгольської навали (загальна характеристика).

5. Російські землі і З. Орда: особливості взаємин і взаємовпливу.

6. Піднесення Москви. Освіта єдиного російської держави.

7. Формування станової системи організації суспільства. Земські собори і їх роль в історії Росії.

8. Іван IV Грозний. Причини оформлення політичного деспотизму в Росії.

9. Смута в Росії: причини, етапи, підсумки (1605-1613 рр.).

10. Кріпосне право в Росії: причини, основні етапи закріпачення, скасування.

11. Петровські реформи: особливості модернізації Росії. Перетворення Росії в імперію.

12. Катерина II. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики. Дискусії про генезис самодержавства.

13. Народні руху в Росії: причини, характер, цілі.

14. Культура в Росії в XVIII в.

15. Реформи Олександра I: задум і підсумки.

16. Економічний розвиток Росії в другій половині XIX ст. Реформи С. Вітте.

17. Громадська думка і особливості громадського руху в Росії в XIX ст.

18. Олександр II: реформи, характер, напрямок, підсумки.

19. Революційне народництво: теорія і практика.

20. Робоча і соціал-демократичний рух в Росії в другій половині XIX ст.

21. Російська культура XIX ст. і її внесок в світову культуру.

22. Зовнішня політика Росії в XIX в. Основні підсумки.

23. Основні тенденції розвитку світового співтовариства в кінці XIX-XX ст.

24. Іноземний капітал і російська економіка. Реформи П. Столипіна. (1900-1913 рр.).

25. Перша російська революція: становлення багатопартійності і парламентаризму.

26. Перша світова війна в долі Російської імперії і європейської цивілізації. Падіння самодержавство в Росії.

27. Жовтнева революція 1917 р і її місце в історії Росії і світових цивілізацій.

28. Громадянська війна і інтервенція: причини, підсумки, наслідки.

29. Соціально-економічний розвиток країни в 20-і роки. НЕП: мета, протиріччя, причини відмови.

30. Утворення СРСР. Оформлення однопартійного політичного режиму.

31. Внутріпартійна боротьба в ВКП (б) в 20 - 30-ті роки. Встановлення режиму особистої влади Й. Сталіна.

32. Культурне життя країни в 20 - 30-ті роки.

33. Світ на шляху до нової світової війни. Боротьба СРСР за створення системи колективної безпеки в Європі.

34. Радянський народ в боротьбі проти фашизму і японського мілітаризму (1941-1945 рр.).

35. СРСР і країни антигітлерівської коаліції. Потсдамська конференція про підсумки війни і післявоєнний устрій світу.

36. Суспільно-політична обстановка в країні в післявоєнне п'ятиріччя. Основні підсумки соціально-економічного розвитку країни. Смерть Й. Сталіна (1945-1953 рр.).

37. Н. С. Хрущов: від спроби здійснення десталінізації до міфу про комунізм (1953-1964 рр.).

38. Зовнішня політика СРСР у другій половині XX століття. Основні підсумки (1945-1985 рр.).

39. Економіка СРСР: від спроб модернізації до кризи системи (1965-1985 рр.).

40. Духовне життя радянського суспільства. Дисидентський рух (1965-1985 рр.).

41. «Перебудова»: задум і підсумки. Розпад СРСР і Захід. М. Горбачов.

42. Росія на шляху радикальних соціально-економічних реформ: спроби стабілізації і виходу з кризи (1991-2003 рр.).

43. Політичні реформи. Конституція 1993 р Становлення нової російської державності (1991-2003 рр.). Б. Єльцин - В. Путін.

44. Національні інтереси Росії в сучасному світі. Зовнішньополітична діяльність в умовах нової геополітичної ситуації (1991-2003 рр.).

45. Культура і освіта в сучасній Росії (1991-2003 рр.).

46. ​​Роль XX століття у світовій історії. Міжнародний тероризм - загроза безпеки світовій спільноті.

хронологічна таблиця

882 м Освіта давньоруської держави. Князь Олег.

920 г. Іслам в Поволжі (Волзька Булгарія).

988 м Ухвалення Руссю християнства. Князь Володимир.

1132 г. Розпад Київської Русі.

1147 г. Перша згадка Москви в літописах.

1237-1240 рр. Завоювання російських земель монголо-татарами.

1242 г. Розгром хрестоносців. А. Невський.

1299 г. Перенесення митрополичої кафедри з Києва до Володимира.

1312 Прийняття Золотий ордою мусульманства як державної релігії.

1326 р Перенесення митрополичої кафедри з Володимира до Москви.

1237-1480 рр. Панування татаро-монгол над російськими землями.

1462-1505 рр.Князювання Івана III. Освіта Московської держави.

1533-1584 рр. Правління Івана IV Грозного.

1552,1556 рр. Приєднання Казанського й Астраханського ханств до Росії.

1564 г. Видання Іваном Федоровим «Апостола» - першої друкованої книги, що має встановлену дату.

1535 г. Створення єдиної грошової системи в Росії.

Кінець XVII ст. Виникнення мануфактур, створення єдиного всеросійського ринку.

1584-1598р. Царювання Федора Івановича. Припинення династії Рюриків.

1589 г. Установа патріаршества. Патріарх Іов.

1549,1564гг. Перший і останній Земські собори.

1605 -1613гг. Смута в Росії. Б. Годунов - Лжедмитрій I - В. Шуйський, «Самбірщина».

1613р. Підстава династії Романових.

1649 р Соборне укладення. Завершення оформлення кріпосного права.

1670- 1671гг. Повстання С. Разіна.

1682-1725гг. Царювання Петра I Великого.

1703 р Підстава Петербурга.

1753 р Ліквідація внутрішньої митниці.

1754 р Створення першого державного позикового банку для дворян ства.

1755р. Підстава Московського університету.

1741-1761 рр. Царювання Єлизавети Петрівни.

1769 р Випуск перших паперових грошей. Здійснення першого зовнішньої позики.

1762-1796гг. Царювання Катерини II.

1773-1775гг. Повстання селян під проводом О. Пугачова.

1801-1825гг. Царювання Олександра I.

1812г. 12июн - 12 грудня. Вітчизняна війна.

1825 г. 14 грудня. Повстання декабристів в Петербурзі.

1825 - 1855 р Царювання Миколи I.

30-е рр. XIX ст. Початок промислового перевороту в Росії.

1839-1843 рр. Грошова реформа Е. Канкрина, що поклала в основу дене- жного звернення срібний рубль, бездефіцитність бюджету.

1851 р Завершення будівництва першої великої ж / д Петербург Москва.

1853-1856 рр. Кримська війна. Криза феодально-кріпосницької системи господарства.

1860 р Установа Державного банку, який отримав право видачі короткострокових позик.

1864 р Створення в Росії першого приватного комерційного банку.

1855-1881 рр. Царювання Олександра II.

1861 р 19 февр. Скасування кріпосного права в Росії.

1873 р Перший в Росії економічна криза (легка промисловість)

80-е рр. XIX ст. Завершення промислового перевороту в Росії.

Кінець XIX ст. Вихід США на 1-е місце в світі по виробництву промислової продукції.

1881 - 1894 рр. Царювання Олександра III.

1882-1886 рр. Промислова криза в Росії.

1882 р Початок фабричного законодавства в Росії.

1882 р Створення першого в Росії монополістичного об'єднання

«Союз рейкових фабрикантів».

1883 року Група «Звільнення праці». Підстава російської з-д. Г. Плеханов.

90-е рр. XIX ст. Промисловий підйом. Реформи С. Вітте.

1901-1904 рр. Перша банківська монополія. Азовсько-Донський банк.

1903 р Початок повітроплавання.

1903 р Підстава більшовизму як політичної течії. В. Ленін.

1905-1907 рр. Перша російська революція.

1906 1 917 рр. Діяльність чотирьох державних Дум в Росії.

1914-1918 рр. Перша світова війна.

1917 г. февр. Лютнева революція. Падіння самодержавства.

1917 г. 25 жовтня. Жовтнева революція. Прихід більшовиків до влади.

1918 г. 6-7 січня Розгін установчих зборів.

1918р. 3 березня Сепаратний Брестський мирний договір Росії з Німеччиною.

1920р. Перший перспективний план (ГОЕРЛО) - план електрифікації Росії.

1921-1925 рр. Формування органів Держплан.

1921-1928 рр. НЕП.

1922 р Утворення СРСР.

1927 р Випуск першого державної позики.

1928-1932 рр. Перший п'ятирічний план.

1928-1937 рр. Колективізація.

1930 р Ліквідація безробіття в країні, запровадження загального обов'язкового початкового навчання.

1932 р Заборона приватної торгівлі.

1935 р Початок стахановського руху.

1935-1936 рр. Скасування карткової системи.

1941-1945 рр. Велика Вітчизняна війна.

1947 р Грошова реформа, скасування карткової системи.

1948 р Досягнення довоєнного рівня промислового виробництва.

1949 р Створення НАТО.

1949 р Створення РЕВ.

1953-1964 рр. Роки правління Н. С. Хрущова.

1954 р Перша в світі атомна електростанція в Калузькій обл., М Обнінськ.

1955 г. Створення Варшавського Договору.

1957 г. 4 жовтня Запуск першого в світі радянського штучного супутника Землі.

1958р. Початок руху за звання бригад Комуністичного праці.

1958 г. Введення обов'язкового восьмирічного освіти для всіх дітей шкільного віку.

1961 р Грошова реформа. Зміцнення масштабу цін у співвідношенні 10: 1.

1961 р Перший в історії політ людини в космос. Ю. Гагарін.

1964-1982 рр. Роки правління Л. І. Брежнєва.

1965 р Початок провадження господарської реформи, спрямованої на підвищення ефективності народного господарства. А. Н. Косигін.

1972 р Перехід до загальної середньої освіти молоді.

1979-1989 рр. Війна СРСР в Афганістані.

1982-1984 рр. Роки правління Ю. В. Андропова.

1984 - 1985 рр. Роки правління К. У. Черненко.

1985 - 1991 рр. Роки правління М. С. Горбачова.

12 червня 1990 г. Проголошення суверенітету Росії. Б. Єльцин.

1990 г. березня Обрання на 3-му з'їзді народних депутатів СРСР М. С. Горбачова Президентом СРСР.

1991 г. весна Розпуск РЕВ і ОВД.

1991 г. серпень Створення Державного комітету з надзвичайного стану (ГКЧП).

1991 г. грудня Біловезьку угоду: Єльцин Б.- Кравчук Л.- Шушкевич С., яке проголосило створення Союзу незалежних держав (СНД) і викликало відставку М. Горбачова.

1992 р січня почала радикальних економічних реформ. Е. Гайдар.

1993 р жовтні Збройний виступ опозиційних сил в Москві, викликане указом Президента РФ Б. Єльцина «Про поетапну конституційну реформу і розпуск ЗС РФ».

1993 р 12 грудня Прийняття конституції РФ.

1994-1996 рр. Війна в Чечні.

1994 Серпень Завершено виведення російських військ з Європи.

1996 г. 3 липня Обрання Президентом РФ Б. Єльцина вдруге.

1998 р 17 серпня Початок фінансової та економічної кризи в Російській Федерації.

1999 Серпень Друга чеченська війна

1999 року 31 грудня Заява Президента Б. Єльцина про дострокове відхід у відставку.

2000 р Обрання Президентом РФ В.В. Путіна.

Тематика контрольних робіт і методичні вказівки

1. Походження та освіта давньоруської держави.

2. Діалогічні елементи давньоруської культури.

3. Хрещення Русі і вибір історичного шляху.

4. Таторо-монгольське іго і його роль в історичній долі Росії.

5. «Московське царство»: особливості виникнення і розвитку.

6. І.Грозний - Й. Сталін: історичні паралелі.

7. Смута: соціальна катастрофа і час альтернатив.

8. Держава і церква в Росії: історія взаємин.

9. Побут і звички великоруського народу в XVII столітті.

10. Селянські руху в історії Росії (причини, характер, цілі).

11. Петро I: особливості модернізації Росії.

12. Петро I: народження імперії.

13. Національна свідомість і національні забобони народів Росії.

14. Епоха «Просвіти» і Росія.

15. Придворні вдачі, звичаї часів Катерини II.

16. Катерина II: історичний портрет.

17. Реформи Олександра I: задум і підсумки.

18. Духовні шукання російського суспільства в першій половині XIX століття.

19. М. Сперанський: людина і реформатор.

20. Політичні погляди Н. Карамзіна.

21. «Західники» і «слов'янофіли»: вічна суперечка.

22. Росія очима француза (на основі книги: Маркіз де - Кюстін. Миколаївська Росія. - М .: Терра, 1990.- 288с.)

23. Микола I: історичний портрет.

24. А. И. Герцен і визвольний рух в Росії.

25. Революційне народництво: теорія і практика.

26. М. Бакунін і його роль в революційному русі Росії.

27. Олександр II і його оточення: як зароджувалися реформи.

28. Економіка Росії в пореформений період. Реформи Вітте С. Ю.

29. Аграрне питання в історії Росії.

30. Іноземний капітал в Росії (кінець 19 - початок 20 ст.).

31. Політичний розшук у царській Росії.

32. Олександр III: миротворець чи реакціонер?

33. Зовнішня політика Росії в другій половині XIX ст.

34. Росія і Японія: витоки територіального питання.

35. Соціал-демократичний рух в Росії (1883-1917 рр.).

36.Вища освіта в царській Росії.

37. Національне питання в Російській імперії.

38. Портрети лідерів політичних партій і течій (за вибором: Г. Плеханов, В. Ленін, В. Чернов, А. Гучков, П. Струве, А. Керенський, П. Кропоткін, П. Мілюков.).

39. Виникнення і знищення багатопартійності в Росії (кінець XIX - серед. 20-х років XX ст.).

40. Реформи П. Столипіна: задум і підсумки.

41. Анархізм в Росії.

42. Росія в 1913 році: порівняльний аналіз з економікою провідних індустріальних країн.

43. Аграрне питання в Росії: історія і сучасність.

44. Політичні партії Росії про альтернативи її суспільного розвитку (1917 рік).

45. Росія і перша світова війна.

46. ​​Економічні передумови російських революцій.

47. Микола II: кінець династії Романових.

48. Жовтнева революція 1917 року і її місце в історії Росії і світових цивілізацій.

49. Громадянська війна в Росії (1918-1922гг.).

50. Економіка Росії в роки громадянської війни.

51. Росія в роки НЕПу: міфи і реальність (економічний аналіз).

52. Економічна думка в Росії в роки НЕПу.

53. Сталін І. і внутрішньопартійна боротьба в 20-і роки.

54. Становлення тоталітаризму: історичний досвід (Італія, Німеччина, СРСР).

55. І. Сталін: портрет диктатора.

56. Адміністративно - командна економіка: плюси і мінуси системи.

57. Зовнішня політика СРСР напередодні світової війни (1939 г.).

58. СРСР - Німеччина: дипломатична боротьба напередодні Великої Вітчизняної війни.

59. Економіка СРСР напередодні другої світової війни: порівняльний аналіз з провідними індустріальними країнами.

60. СРСР і країни антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.

61. биполяризации світу і «холодна війна».

62. Внутріпартійна боротьба за владу після смерті Й. Сталіна.

63. Н. С. Хрущов: час надій.

64. Від Хрущова до Брежнєва: зміна лідера або зміна курсу?

65. Брежнєв Л. І .: парадокси особистості або гримаси системи?

66. Приймачі Л. Брежнєва і пошуки виходу з історичного глухого кута.

67. «Перебудова»: задум, основні етапи, крах.

68. Розпад СРСР і Захід.

69. М. С. Горбачов: зліт і падіння з політичного олімпу.

70. Народження нової Росії.

71. Нова Росія: пошуки виходу з кризи.

72. Росія - Захід: проблема національних інтересів і безпеки.

73. Б. Єльцин: політичний портрет.

Рекомендації і вимоги до контрольної роботи

1. Зразок оформлення титульного аркуша.

Волзький університет ім. В.Н. Татіщева

Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін

Контрольна робота

Росія в першій світовій війні

Економічний факультет

група: Прим-102

Студент: Петров А.

наук. керівник:

доцент, к. і. н., Перов Б.

Тольятті 2003

2. План контрольної роботи складається з: назви теми, вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та літератури. наприклад:

Росія в першій світовій війні

Вступ

1. Причини війни та національні інтереси Росії.

2. Ставлення західноєвропейської громадськості і російських політичних партій до війни.

3. Самодержавство і наростання політичної кризи в країні.

висновок

Використані джерела і література

3. З чого потрібно починати роботу над контрольною роботою?

ПЕРШЕ: виберіть таку тему контрольної роботи, яка викликає у Вас хоча б найменший інтерес.

ДРУГЕ: за обраною темою прочитайте спочатку розділ навчального посібника. Потім з'ясуйте - які документи, тобто першоджерела, опубліковані з даної проблеми і познайомтеся з їх змістом, роблячи виписки з коментарями, зазначенням сторінок і вихідних даних видання. Зверніть увагу на мемуарну літературу, політичну позицію її авторів. Після цього - знайдіть дві-три монографії з даної проблеми, виданих в різні роки. Це дозволить побачити еволюцію поглядів або зміна самої трактування даної проблеми. Відзначайте в своїх конспектах протиріччя в поглядах авторів на події, аргументованість, повноту дослідження. Потім слід подивитися наукові журнали, що вийшли за останні два-три роки (напр., «Питання історії»). Це дасть можливість зрозуміти сучасний стан науки з даного питання.

Проробивши таку попередню роботу, спробуйте написати приблизний план контрольної роботи. Творча робота не сприймає стандартів, жорстких рекомендацій, проте деякі положення є обов'язковими для будь-якої роботи.

1. У «Запровадження» визначається актуальність теми, рівень її наукової розробки, мета дослідження, тобто завдання, яке ставить перед собою автор.

2. В основній частині розкривається зміст проведеної автором дослідницької роботи. Причому, кожна частина дослідження повинна бути логічним продовженням попередньої. Всі розділи основної частини повинні створити цілісну картину всебічного розкриття теми.

3. «Висновок» роботи містить основні висновки проведеного дослідження, які викладаються у вигляді тез.

4. При написанні роботи строго дотримуються правила цитування. Не припустимо спотворювати зміст висловлювань інших авторів. Цитати вибираються короткі, виразні, що підкріплюють авторські міркування. Загальна кількість цитат повинно бути помірним і виправданим.

5. Всі статистичні викладки виконуються з наукової сумлінністю і підкріплюються переліком фактичного матеріалу. У разі необхідності контрольна робота забезпечується таблицями, діаграмами та іншими наочними посібниками.

6. Зміст розділів, параграфів складається з самостійного аналізу матеріалу, у викладі якого неприпустимі логічні суперечності і фактичні помилки.

7. Список, використаної літератури та джерел розташовується в алфавітному порядку прізвищ авторів і перших слів назв. Роботи однофамільців розташовуються в списку за алфавітом назв.

Словник ключових термінів

Агітація - засіб політичного впливу на маси шляхом усних виступів і використання різноманітних засобів масової інформації.

Антисемітизм - вороже ставлення до осіб єврейської національності, різновид расизму.

Абсолютизм - самодержавна влада, необмежена монархія як форма правління.

Автономія - самоврядування, незалежність.

Анархізм - (від грецького - безналіч, безвладдя) загальна теорія, яка заперечує необхідність державної влади, яка проголошує своєю метою звільнення особистості від всіх різновидів політичної, економічної духовної влади.

Анархо - синдикалізм - течія в робітничому русі, яка вважає профспілки (синдикати) вищою формою організації робочого класу, покликаними бути основними органами громадського самоврядування, в тому числі і управління виробництвом.

Альтернатива - необхідність вибору між взаємовиключними варіантами розвитку.

Агресія - напад, незаконної з точки зору міжнародного права, застосування збройної сили однією державою проти суверенітету іншої.

Авторитаризм - режим насильницької, необмеженої правом влади одноосібного правителя (тирана, деспота, фюрера і т. П.).

Аполітичний - байдужий до питань політики, що ухиляється від участі в суспільно-політичному житті.

Акція - цінний папір, що дає право на отримання певної частки прибутку.

Альянс - союз, об'єднання кого - або для досягнення загальних цілей.

Акредитація - представництво при яких - то органах, організаціях.

Арбітраж - третейський суд, в якому спір вирішується суддею (арбітром) за згодою сторін.

Оренда - наймання або здача майна, оформлення договору.

Бернштейніанство - загальноприйняте позначення поглядів видного теоретика німецької соціал-демократії Е. Бернштейна (1850-1932 рр.).

Бланкізм - політична течія, пов'язане з ім'ям Л. О. Бланки і відстоює тактику змови.

Блокада (економічна, політична) - ізоляція держави з метою припинення його зносин із зовнішнім світом.

Бюрократизм - ієрархічно організована, відірвана від народу і чужа йому система управління суспільством; канцелярщина, прихильність до формального боку справи, відірваність від живого життя, від інтересів людини.

Брифінг - коротка нарада представників преси з певного питання.

Брокери - посередники, окремі особи або фірми, що спеціалізуються на посередницьких операціях.

Ваучер - приватизований чек, документ, що засвідчує оплату товарів і послуг, видачу кредитів, право на отримання чого - або.

Валюта - грошова система або основна грошова одиниця певної країни; іноземні гроші, дорогоцінні метали та інші цінності, що мають ходіння на світовому ринку.

Валютна криза - гострий розлад міжнародних валютно-фінансових відносин або ж внутрішніх кредитно - грошових систем.

Вето - право призупиняти введення в дію якого - то законодавчого акту, постанови, рішення.

Вотум - рішення, виражене голосуванням.

Валовий суспільний продукт - загальний показник підсумків розвитку всіх галузей матеріального виробництва.

Волюнтаризм - дії, політика, що характеризуються довільними, вольовими рішеннями окремих осіб.

Васал - особисто залежний слуга.

Тяганина - несумлінне, невиправдане затягування справи або рішення будь - якого питання під різними приводами.

Держкапіталізм - участь держави в капіталістичних формах господарства, державний сектор економіки.

Держбюджет - державний бюджет - щорічний кошторис державних доходів і витрат на певний термін, затверджена в законодавчому порядку.

Гуманізм - сукупність ідей, поглядів, переконань, які стверджують високе суспільне визнання людини, його цінність як особистості.

Геноцид - дії, що здійснюються з метою знищення повністю або частково будь - якої національної, расової або релігійної групи.

Глобальний - загальний, що охоплює всю планету.

Демагогія - обман шляхом перекручення, помилкові обіцянки, лицемірство.

Дефляція - заходи по скороченню кількості перебувають в обігу паперових грошей.

Дефіцит - нестача, брак; перевищення витрат над доходами.

Диктат - політика нав'язування своїх умов, вимог сильною стороною слабшої.

Дискредитувати - підривати довіру до кого - або, применшувати авторитет, значення.

Доктрина - наукова або філософська теорія, зв'язкова концепція.

Демократизація - процес утвердження принципів демократії.

Денацифікація - викорінення нацизму.

Денонсація - оголошувати, розривати однієї зі сторін учасників договору від його виконання.

Демілітаризація - в міжнародному праві ліквідація на підставі міжнародного договору військових укріплень і споруд на певній території, а також заборона містити на ній військові бази і збройні сили.

Дипломатія - офіційна діяльність глав урядів держав і спеціальних органів по здійсненню цілей і завдань зовнішньої політики держави.

Декласований - втратив зв'язок зі своїм класом.

Денаціоналізація - передача державної власності в приватну власність.

Директорія - колегіальний орган виконавчої влади у Франції (1795-1799 рр.).

Диктатура - нічим необмежена влада особи, групи, представників будь - якого класу.

Декрет - указ, постанова, законодавчий акт.

Декларація - заява від імені держави, уряду.

Догма - бездоказове положення, прийняте на віру, за істину, незмінну при будь-яких обставин.

Догматизм - некритичне мислення, що спирається на догму.

Демократія - народовладдя (влада народу). Політичний устрій, при якому верховна влада належить виборним від народу.

Дискримінація - применшення. Обмеження в правах, позбавлення рівноправності будь - якого (держави, групи, населення).

«Єжовщина» - назва періоду, пов'язаного з масовими репресіями при наркома внутрішніх справ СРСР М. І. Єжова.

Індексація - спосіб збереження реальних доходів, накопичень населення в період інфляції.

Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу в різні галузі економіки.

Інфляція - надмірне збільшення паперових грошей в обігу і в зв'язку з цим їх знецінення.

Інтенсифікація - збільшення обсягів виробництва за рахунок більш досконалих засобів виробництва, форм організації праці і технологічних процесів, кращого використання виробничого потенціалу.

Інфраструктура - комплекс галузей господарства, що забезпечують загальні умови виробництва і життєдіяльності людей.

Інстанція - кожна з послідовних ступенів, ланок в системі підпорядкованих один одному органів.

Ідеалізм - філософське вчення, яке підтверджує, що дух, свідомість, мислення є первинним, а матерія, природа вторинна.

Консерватор - прихильник консервативних поглядів, противник прогресу і перетворень.

Картель - форма монополії, при якій підприємці, що входять до неї домовляються про розподіл ринків збуту товарів, розміри збуту і єдиних цінах.

Концерн - форма монополії, при якій підприємства різних галузей промисловості формально залишаються самостійними, але працюють під керівництвом невеликого ради власників.

Кредо - символ віри, програма.

Конспірація - системи і методи нелегальної роботи, збереження таємниці.

Коаліція - об'єднання, союз, угода держав, політичних партій та інших організацій для досягнення загальних цілей.

Канцлер - назва вищих посад в ряді держав.

Компроміс - угода, досягнута шляхом взаємних поступок.

Контрибуція - примусові побори з населення, вироблені ворогом під час війни, а після війни - суми, що виплачуються переможеними переможцям.

Кооперація - організаційно оформлене, добровільне об'єднання виробників для господарської діяльності.

Концесія - договір, що укладається державою з приватним підприємцем, іноземною фірмою на експлуатацію промислових підприємств, земельних та інших угідь.

Компетенція - коло питань, в яких будь - хто володіє інформацією.

Кредитна система - сукупність установ, що представляють позику, цінності (гроші, товар) у борг (банки, ломбарди і т.п.).

Коньюктура - збіг обставин, обстановка, стан речей, здатних впливати на результат будь - якого справи.

Колгосп - форма сільськогосподарської виробничої кооперації селян на основі об'єднання засобів виробництва і колективної праці.

Комуна - форма сільськогосподарської виробничої кооперації на основі усуспільнення всіх засобів виробництва, землекористування і зрівняльного розподілу.

Колективізація - процес виробничого кооперування індивідуальних селянських господарств, їх перетворення в великі господарства.

Криза - перелом, важкий перехідний стан.

Куркульство - сільська буржуазія, систематично використовувала в господарстві найману працю; виникла в Росії після реформ 1861 року.

Конфронтація - протиборство, протистояння, зіткнення.

Космополітизм - ідеологія, що проповідує відмову від національних традицій і культури, ідею «світової держави» і «світового громадянства».

Корупція - підкуп посадових осіб, хабарництво.

Квота - частка, норма чого - або, частина.

Котирування - встановлення курсу (ціни) акцій та інших цінних паперів на біржі.

Ліберал - вільнодумних, вільнодумець; людина схильний до поблажливості.

Лібералізм - 1) зайва поблажливість, терпимість.

2) ідеологічне і політична течія, що об'єднують прихильників парламентського ладу, що заперечує насильство і революційні форми боротьби.

Легітимний - законний.

Ленд - ліз - система передачі США в борг або в оренду озброєнь, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства та ін. Країнам-союзникам по антигітлерівській коаліції в період Другої світової війни.

Ліцензія - право, дозвіл на що-небудь.

Люмпени - декласовані верстви населення - жебраки, бродяги і т. П.

Лізинг - видача обладнання на прокат. Довгострокова оренда машин, обладнання з правом поступового погашення заборгованості та викупу.

Лібералізація цін - представлення повної свободи у формуванні цін підприємствам, торговельним організаціям, приватним особам.

Мафія - організовані спільноти, що займаються злочинною діяльністю (наркотики, вбивства, контрабанда і т. П.).

Маркетинг - система управління (служба), що займається ринком. Основні функції маркетингу: вивчення попиту, тенденції ціноутворення, реклами, стимулювання збуту, планування товарного асортименту.

Модернізація - оновлення, зміна.

Монетаризм - економічна теорія, згідно з якою кількість грошей в обігу є визначальним фактором господарської діяльності і кон'юнктури.

Матеріалізм - філософський напрямок стверджує, що світ матеріальний, існує об'єктивно, поза і незалежно від свідомості, що матерія є первинною, а свідомість, мислення вторинні, що світ і його закономірності розвитку пізнавані.

Метафізика - буквально - після фізики, нерідко вживався як синонім філософії; в марксизмі поняття «Метафізика» - протилежний діалектиці філософський метод, який розглядає всі явища природи і суспільства як застиглі, незмінні.

Маніфест - звернення, звернення з викладенням основних поглядів, рішень, намірів.

Мілітаризм - в політиці посилення військової могутності та підготовка до загарбницьких воєн.

Монополія - виключне право на що-небудь.

Маріонетковий - слухняний, піддається сторонньому впливу або впливу.

Заколот - повстання, виступ проти офіційної влади, спроба державного перевороту.

Муніципальні органи - органи місцевого самоврядування.

Дрібнобуржуазна ідеологія - сукупність ідей, поглядів, притаманних дрібної буржуазії.

Нацизм - від назви націонал - соціалістичної партії Німеччини.

Неформальне об'єднання - громадське формування об'єднане, об'єднане спільністю інтересів, цілей, що виникає без визнання державою.

Нувориш - новоспечений багатій, що нажився на спекуляціях, особливо в умовах надзвичайних обставин (війна, криза і т. Д.), Багач-вискочка.

Нейтралітет - відмова від участі у військових блоках, неучасть у війні.

Національний дохід - новостворена вартість в масштабі всього народного господарства тієї чи іншої країни.

Національне багатство - сукупність матеріальних благ, якими володіє суспільство.

Олігархія - влада небагатьох.

Опозиція - протидія, протиставлення своїх поглядів, своєї політичної доктрини, концепції будь-якої іншої політики, інших поглядів.

Охлократія - буквальна влада натовпу. Влада суспільно-політичних груп, які звертаються до найбільш ницим спонукань «людини з народу». Вельми критичний стан того чи іншого політичного режиму, що означає фактично криза влади.

Обласна автономія - політичне самоврядування окремих національностей в межах будь-якої держави.

Парламент - вищий представницький орган влади.Вперше утворений в Англії в XIII в. як орган станового представництва.

Паритет - в політиці: однакове становище, рівність.

Партія - частина суспільства, організована, об'єднана для вираження інтересів класів, станів, соціальних груп людей.

Патерналізм - діяльність з позицій «батьківської турботи» по відношенню до верствам і групам, менш захищеним у соціальному і економічному відношеннях.

Приватизація - передача або продаж у приватну власність частини державної власності.

Прогрес - рух вперед до більш досконалого стану.

Продподаток - твердо фіксований натуральний податок, що стягується з селянських господарств з урахуванням розміру площі та кількості худоби.

Путч - авантюристична спроба групи змовників зробити державний переворот.

Пакт - договір, угода, одне з найменувань міжнародного договору.

Превентивний - попереджає що - або, запобіжний.

Реформа - зміни, перетворення, що не торкаються основ існуючого ладу.

Радикалізм - політичні настрої, що характеризують прихильників швидких, рішучих заходів.

Ратифікація - твердження органами державної влади міжнародної угоди, договору.

Сепаратизм - прагнення до відокремлення, відособлення, до самостійних дій.

Стагнація - застій в економіці, суспільному розвитку, торгівлі, тривала депресія виробництва.

Суб'єктивний - система поглядів, що ігнорує об'єктивні закони суспільного розвитку.

Суверенітет - повна незалежність держави від інших держав в його внутрішні справи і зовнішніх зносинах.

Саботаж - навмисний зрив або несумлінне виконання роботи, прихована протидія кого-небудь чого-небудь.

Тоталітаризм - політична система, в якій існує повний (тотальний) контроль над всім життям суспільства в цілому і над життям кожної людини окремо. Режим особистої влади або невеликої групи.

Тактика - сукупність прийомів і способів політичної боротьби для досягнення поставленої мети.

ТОЗ - товариство спільного обробітку землі. Одна з форм колективного господарства при усуспільнення сільськогосподарського інвентарю.

Узурпація - привласнення, захоплення влади, території, прав, повноважень незаконним, насильницьким шляхом.

Фашизм - політична течія, що виражає інтереси найбільш реакційних і агресивних кіл.

Федерація - союзна держава, що складається з об'єдналися держав або державних утворень, які зберігали певну юридичну і політичну самостійність; відповідна форма державного устрою.

зміст

Вступ

Програма курсу «Вітчизняна історія»

Тематичний план курсу «Вітчизняна історія»

Основна література з навчального курсу

Додаткова література з навчального курсу

Вузлові питання навчального курсу

Вступ

Тема №1: Етапи становлення і специфіка формування єдиної Російської держави: від ранньофеодальної монархії до абсолютизму

Тема №2: Особливості та основні етапи економічного розвитку країни IX - XVIII ст.

Тема №3: ​​Росія в XIX столітті: на шляху до індустріального суспільства

Тема №4: Російська імперія і світ на початку XX століття

Тема №5: Росія на історичному зламі: загибель самодержавства і народження радянської держави 1914-1921 рр

Тема №6: СРСР в період завершення формування радянсько-авторитарного суспільства 1922-1938гг

Тема №7: Радянський Союз у Другій світовій війні. 1939-1945рр

Тема №8: Світ після війни. СРСР від апогею сталінізму до «відлиги» 1946-1964гг

Тема №9: СРСР в середині 60-80-х років: наростання кризових явищ

Тема №10: Отечество в 1985-1993 рр .: від «перебудови» до розпаду СРСР і радянської системи. Прийняття нової Конституції РФ

Тема №11: Пострадянська Росія: становлення нової державності 1993-2003гг

Приблизний перелік залікових і екзаменаційних питань

хронологічна таблиця

Тематика рефератів і методичні вказівки

Рекомендації і вимоги до контрольної роботи

Словник ключових термінів

...........