Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Західники і слов'янофіли

Дата конвертації23.01.2018
Розмір6.42 Kb.
Типдоповідь

У роздумах про історичні долі Росії, її історії, її сьогодення і майбутнє народилися два найважливіших ідейних течії 40-х рр. XIX ст .: західництво і слов'янофільство. Представниками слов'янофілів були І. В. Кіріевскій, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Сарматін, К.А.Аксаков і багато інших. Представниками слов'янофілів були П. В. Анненков, В. П. Боткін, А.І.Гончаров, И.С.Тургенев, П.А.Чаадаев і ін. По ряду питань до них приєднувались А. И. Герцен і В.Г .Белінскій.

І західники, і слов'янофіли були палкими патріотами, твердо вірили у велике майбутнє своєї Батьківщини, різко критикували миколаївську Росію.

Особливо різко слов'янофіли і західники виступали проти кріпацтва. Причому західники - Герцен, Грановський та ін. Підкреслювали, що кріпосне право - лише один із проявів того свавілля, яке пронизував все життя Росії. Адже і «Утворене меншість» страждало від безмежного деспотизму, теж було в «фортеці» при владі, у самодержавно-бюрократичного ладу.

Сходячись в критиці російської дійсності, західники і слов'янофіли різко розходилися в пошуках шляхів розвитку країни. Слов'янофіли, відкидаючи сучасну їм Росію, з ще більшим огидою дивилися на сучасну Європу. На їхню думку, західний світ пережив себе і майбутнього не має.

Слов'янофіли відстоювали історичну самобутність Росії та виділяли її в окремий світ, який протистоїть Заходу в силу особливостей російської історії, російської релігійності, російського стереотипу поведінки. Найбільшою цінністю вважали слов'янофіли православну релігію, яка протистоїть раціоналістичному католицизму. Наприклад, А.С.Хомяков писав, що Росія покликана стати в центрі світової цивілізації, вона прагне не до того, щоб бути багатою або могутньою країною, а до того, щоб стати «самим християнським з усіх людських суспільств». Особливу увагу приділяли слов'янофіли селі, вважаючи, що селянство несе в собі основи високої моральності, що воно ще не зіпсовано цивілізацією. Велику моральну цінність бачили слов'янофіли у сільській громаді з її сходками, приймають одностайні рішення, з її традиційною справедливістю відповідно до звичаїв і совістю.

Слов'янофіли вважали, що у російських особливе ставлення до влади. Народ жив як би в «договорі» з цивільної системою: ми - громадяни, у нас своє життя, ви - влада, у вас своя життя. К. Аксаков писав, що країна має дорадчим голосом, силою громадської думки, однак право на прийняття остаточних рішень належить монарху. Прикладом такого роду відносин можуть бути відносини між земським собором і царем в період Московської держави, що дозволило Росії жити в світі без потрясінь і революційних переворотів типу Великої французької революції. «Спотворення» у російській історії слов'янофіли пов'язували з діяльністю Петра Великого, який «прорубав вікно в Європу» і тим самим порушив договір, рівновагу в житті країни, збив її з накресленого Богом шляху.

Слов'янофілів часто відносять до політичної реакції в силу того, що їх вчення містить три принципи «офіційної народності»: православ'я, самодержавство, народність. Однак слід зазначити, що слов'янофіли старшого покоління витлумачили ці принципи вельми своєрідно: під православ'ям вони розуміли вільне співтовариство віруючих християн, а самодержавний держава розглядали як зовнішню форму, яка дає можливість народу присвятити себе пошукам «внутрішньої правди». При цьому слов'янофіли захищали самодержавство і не надавали великого значення справі політичної свободи. У той же час вони були переконаними демократами, прихильниками духовної свободи особистості. Коли в 1855 р На престол вступив Олександр II, К. Аксаков представив йому «Записку про внутрішній стан Росії», в якій дорікав уряд у придушенні моральної свободи, що призвела до деградації нації. Крайні заходи, вказував він, можуть тільки зробити в народі популярною ідею політичної свободи і породити прагнення до її досягнення революційним шляхом. Заради запобігання подібної небезпеки Аксаков радив царю дарувати свободу думки і слова, а також повернути до життя практику скликання земських соборів. Ідеї ​​уявлення народу громадянських свобод, скасування кріпосного права займали важливе місце в роботах слов'янофілів. Тому не дивно, що цензура часто піддавала їх переслідуванням, заважала вільно висловлювати свої думки.

Західники на відміну від слов'янофілів російську самобутність оцінювали як відсталість. З точки зору західників, Росія, як і більшість інших слов'янських народів, довгий час була як би поза історією. Головну заслугу Петра I вони бачили в тому, що він прискорив процес переходу від відсталості до цивілізації. Реформи Петра для західників - початок входження Росії у всесвітню історію.

У той же час вони розуміли, що реформи Петра сполучені з багатьма витратами. Витоки більшості найогидніших рис сучасного йому деспотизму Герцен бачив у тому кривавому насильство, яким супроводжувалися петровські реформи. Західники підкреслювали, що Росія і Західна Європа йдуть однаковим історичним шляхом. Тому Росія повинна запозичити досвід Європи. Найважливіше завдання вони бачили в тому, щоб домогтися звільнення особистості і створювати державу і суспільство, щоб забезпечити цю свободу. Силою, здатності стати двигуном прогресу, західники вважали «утворене меншість».

При всіх відмінностях в оцінці перспектив розвитку Росії західники і слов'янофіли мали схожі позиції. І ті й інші виступали проти кріпацтва, за звільнення селян із землею, за введення в країні політичних свобод, обмеження самодержавної влади. Об'єднувало їх також і негативне ставлення до революції; вони виступали за реформістський шлях вирішення основних соціальних питань Росії. У процесі підготовки селянської реформи 1861 р слов'янофіли і західники увійшли в єдиний табір лібералізму. Спори західників та слов'янофілів мали велике значення для розвитку суспільно-буржуазної ідеології, що виникла в дворянській середовищі під впливом кризи феодально-кріпосницької системи господарства.

Ліберальні ідеї західників та слов'янофілів пустили глибоке коріння в російській суспільстві і зробили серйозний вплив на наступні покоління людей, які шукали для Росії шляху майбутнє. Їх ідеї продовжують жити і сьогодні в суперечках про те, чим є Росія - країною, якій уготована месіанська роль центру християнства, третього Риму, або країною, яка є частиною всього людства, частиною Європи, яка є частиною всього людства, частиною Європи, яка йде всесвітньо-історичного розвитку.

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru