Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Завоювання конкістадорами цивілізації Ацтеків: несумісність культур?

Скачати 99.67 Kb.
Дата конвертації27.12.2018
Розмір99.67 Kb.
Типкурсова робота

Дипломна робота.

ВСТУП.

Після століть аналіз мезоамериканські археологічних пам'яток має велике значення не тільки для дослідження минулого самої Мезоамерики; вони представляють великий теоретичний інтерес і для вивчення процесів і явищ, які супроводжують народження класового суспільства і держави в цілому. Оригінальний і самобутній характер мезоамериканські цивілізацій підкреслюється також і тим, що вони були створені при абсолютному пануванні кам'яною індустрії, відсутності виробів з металу (до IX-Х ст.), Гончарного кола, колісних візків, домашніх в'ючних і тяглових тварин. Чіткий астрономічний агрокалендарях, високо поставлена ​​селекція рослин і ретельний догляд за посівами забезпечували, навіть при наявності примітивних землеробських знарядь, отримання досить значного додаткового продукту. Дослідження цих цивілізацій, своїми витоками йдуть в давньосхідні суспільства, переконливо доводить, що саме в той далекий час, різні народи протягом відносно тривалого, за масштабами людської історії, періоду в кілька століть, майже одночасно і - що дуже важливо - незалежно один від одного розробили основні ідеї, категорії і принципи, включаючи і основи світових релігій, якими і донині живе і мислить сучасне людство і які багато в чому визначили поведінку людей, їхні духовні і моральні е цінності протягом всієї історії людства. Автор вибрав цю тему не випадково, так як, чим ширше і глибше стають знання про древні цивілізації, чим вище рівень наукових досліджень в цій області, тим гостріше проявляється бажання осягнути історію древніх цивілізацій у всій її повноті. В цілому, не дивлячись на багато видатних знахідки і відкриття останніх десятиліть, минуле Мезоамерики як і раніше в значній мірі залишається для нас загадкою.

У журналі «Итоги» надрукована стаття про підготовку експедиції всесвітньо відомого мандрівника Яцека Полкевіча. У червні 2002 року, він планує відправитися на кілька місяців в Південну Америку на пошуки загубленого золотого міста Пайтіті. Прототип міфічного Ельдорадо колись служив притулком індіанців, що рятуються від конкістадорів в непрохідній сельві. За легендами, саме в Пайтіті аборигени сховали незліченні золоті багатства, які не дають спокою дослідникам і авантюристам ось уже кілька століть.

Католицька церква, як і за часів конкістадорів, не залишилася осторонь від проекту. Папський католицький університет міста Ліми надав унікальний документ XVI століття, який свідчить про те, що тоді Ватикан знав про існування храму а районі річки Мадре-де-Дьос на південному сході Перу.

В експедиції візьме участь близько 70 осіб. З них 20 - представники вченого світу: антропологи, історики, геологи, археологи, етнографи, геофізики, спелеологи, ботаніки. І ще 50 осіб - група підтримки: вертолітники, альпіністи, перекладачі, оператори зв'язку, лікарі, охоронці й носильники. Віце-президент Перу Рауль Педро Дієс КонсекоТеррі підписав резолюцію, в якій висловлюється повна підтримка експедиції і прохання до всіх компетентних органів всіляко сприяти даному підприємству.

Обрана в якості дипломного дослідження тема представляє не тільки академічний (в тому числі етно-археологічний) інтерес, а й займає гідне місце в шкільній програмі з вивчення середніх віків.

У підручнику Є.В. Агібалова і Г.М. Донський "Історія Середніх віків" (видання 1994 року) в розділі III "Пізніше середньовіччя" п. 49 "Колоніальні захоплення європейців" розглядається історія конкісти але дуже поверхово. Відсутні відомості про цивілізації ацтеків. Нічого не говориться про культурні, наукові досягнення зниклого народу. У більш пізньому доповненому виданні підручника "Історія Середніх віків" (1998 рік) Є.В. Агібалова і Г.М. Донський, як і раніше, немає ніяких згадок особливостей ацтекської культури. За редакцією М. Бойцова і Р. Шакурова в 1995 році вийшов принципово новий підручник. Новий настільки, що для опису географічних відкриттів і конкісти в ньому місця не знайшлося. Пропуск в викладанні даної теми може заповнити дане дипломне досліджувати. На думку автора, самобутність зниклої цивілізації ацтеків потребує докладному висвітленні. Завдяки чому викладач історії зможе донести до учнів унікальність і неповторність знищеного конкістадорами народу і, можливо, прищепити учням негативне ставлення до руйнування культурних цінностей.

Джерельну базу дипломного дослідження становлять спогади учасників конкісти, документи і матеріали, присвячені епосі первісного нагромадження капіталу в Європі.

Літературою питання є дослідження з історії Великих географічних відкриттів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Книга чеського американіста Мілослава Стингла "Індіанці без томагавків" малює широку панораму минулого, сьогодення і майбутнього індіанців Америки. Вона як би служить відгуком на той живий інтерес і співчуття до долі сучасних індіанців Америки. Які нині виявляються в широких колах прогресивної громадськості всього світу. Індіанці вже давно привертають увагу. Письменники романтичної школи присвячували їм свої твори, ідеалізуючи в них життя індіанців, зображуючи їх "дітьми природи". Філософи, наприклад Жан Жак Руссо, бачили в індіанців людей, які перебувають в "природному стані". З іншого боку, різні мракобіси вже починаючи з XVI століття зображували індіанців "дітьми сатани", "породження пекла", "тваринами". З середини XIX століття починають робити перші кроки американистика - наука, головним предметом вивчення якої стають індіанці, їх спосіб життя і культура. Дослідження одного з основоположників цієї науки - видатного американського вченого Л.Г.Моргана - в області суспільного життя індіанців, перш за все, його головна праця "Стародавнє суспільство" (1877).

За останні п'ятдесят років зібрані багатющі матеріали з історії індіанських товариств, що дозволяють більш точно оцінити як рівень, досягнутий в різних областях культури аборигенних населенням Америки, так і його внесок у скарбницю світової культури. Книга М.Стінгла заснована на широкому колі наукових досліджень і відкриттів у галузі сучасної американістики. Сам автор багато подорожував країнами обох Америк і мав можливість безпосередньо вивчати як сучасне життя індіанців, так і сліди їх пішли в минуле цивілізацій, що додало переконливість і жвавість його розповіді. М.Стінгл знайомить читача з гіпотезами про походження індіанців, критично оцінюючи висуваються свого часу теорії, інколи дуже фантастичні, і шляхи заселення Нового Світу: він викладає етногенетичні легенди і перекази самих індіанців і, нарешті, підводить до загальновизнаного зараз, обгрунтованому даними археології, антропології та лінгвістики висновку про азіатське походження американського людини (одним з перших цю думку в якості припущення висловив в середині XIX століття Л.Г.Морган). В даний час між вченими точаться суперечки про час появи першої людини в Америці, про рівень його суспільного розвитку, про значення азіатських традицій у розвитку ранніх американських культур. М.Стінгл наводить переконливі дані різних історичних дисциплін, що вказують на Азію як прабатьківщину індіанців.

Автор характеризує наявні першоджерела з історії цих товариств: археологічні дані, деякі вцілілі пам'ятники індійської літератури ( "Пополь-Вух" майя-кіче. "Апу-Ольянтай" інків), індіанські перекази, записані вже після конкісти, повідомлення ранніх іспанських хроністів. Значний внесок у вивчення цих цивілізацій за останні роки внесли радянські американісти. Особливо слід відзначити монументальний працю Ю.В.Кнорозова "Писемність індіанців майя (М.-Л., 1963), в якому викладені принципи читання ієрогліфічного листи древніх майя.

Велике значення для вивчення пам'яток стародавнього мистецтва і архітектури індіанців древньої Америки мають роботи Р.В.Кінжалова. Проблемами походження цивілізації майя і суспільного ладу майя займається радянський археолог В.І.Гуляев. Дослідженню історії кечуа присвячений ряд робіт Ю.А.Зубріцкого. Великим внеском у розвиток радянської американістики з'явився переклад на російську мову найважливіших джерел з історії древньої Америки.

Стародавні цивілізації, створені індіанцями Америки, прикували до себе увагу ряду радянських вчених (В.К.Нікольского. Б.В.Шаревского. А.А.Сідорова, І.Ф.Хорошаевой і ін.). Отже, можна з повною підставою говорити про значущості вкладу радянської американістики в вивчення культури творців древніх цивілізацій Америки і життя їх сучасних нащадків.

Над питанням про походження індіанців замислювалися не тільки вони самі. З приводу цієї кардинальної проблеми американістики, як її правильно охарактеризував аргентинський американист Хосе Імсельоіі. існували десятки наукових теорій аж до початку XX століття, переважно фантастичних.

Але найважливіші і найбільш надійні докази нам надала наука-археологія. Саме вона допомогла знайти відповідь на питання, коли прийшли індіанці в Америку і звідки. Спираючись на дані, які представила ученим археологія і антропологія, американистика отримала можливість встановити час приходу мисливців раннього палеоліту з Азії в Америку. Це сталося 20-30 тисяч років тому. Отже, ми знаємо, ким були предки індіанців і звідки вони прийшли.

Автор книги "Найдавніші цивілізації Мезоамерики" Валерію Івановичу Гуляєв добре відомий як нашому, так і зарубіжному читачеві як археолог широкого профілю. Але при всій широті інтересів, абсолютно необхідною для історика, кожен дослідник повинен мати основне коло проблем, характерний для його діяльності. Для В.І.Гуляева це найдавніші долі Мезоамерики - найважливішого і глибокого своєрідного регіону, одного з перших осередків що виробляє господарства, високою і оригінальної цивілізації індіанських народностей ацтеків, майя, науа. 12 жовтня 1992 р людство відзначило знаменну дату - 500-річчя відкриття Америки. Можна по-різному оцінювати ті давні, повні драматизму події. Що це - зустріч світів і зустріч культур? Знищення індіанських цивілізацій? Створення нового світу з нової самобутньою культурою? І те, і інше, і третє ... Однак в історії не прийнятний підхід моделювання для минулого "поліпшених" ситуацій. Оборот "якби ... то ..." в історичній ретроспекції позбавлений будь-якого сенсу, оскільки час як форма земної цивілізації одне, і тільки один вимір. І тому ми, історики, які займаються історією і бачимо своє основне завдання в тому, щоб відновити і зберегти для людства пам'ять про його минуле. Цю ж завдання ставив перед собою і Мануель Галич, написавши книгу, назва якої в іспанському варіанті виглядає інакше, ніж в російській перекладі - "Наші прабатьки".

Звичайно, в назву "Наші прабатьки" Галич вклав особливий, глибший сенс. Галич завжди вважав себе сином латиноамериканського народу, Гватемальці, і до своїх пращурів з гордістю відносив аборигенів Нового Світу, які зробили величезний внесок у нашу загальну людську скарбничку знань і досягнень. У книзі розглянуто великий матеріал. Огляд охоплює практично всі групи індіанців від Аляски до Вогняної Землі - в цьому велика перевага книги, оскільки в наше країні подібне всеосяжне видання, присвячене аборигенних культур Америки, здійснюється вперше. Автор зачіпає найрізноманітніші питання - історичні, культурні, соціальні та політичні. При подібного роду огляді навіть в монографіях фахівців зустрічається багато спірного. Тим більше чимало дискусійних місць у популярній книзі Галича. Вирішити всі ці проблеми немає ніякої можливості, навіть якщо написати ще одну книгу на цю тему.

Територія Мексики за часів, що передували її "відкриття", конкісти, колонізації, перейменуванню, руйнування і заселенню європейцями, вважалася найбільш густонаселеною на Американському континенті.До XVI ст. на цій території проживало 4,5 млн.осіб. У 1942 р .. 400 років по тому, число мексиканців досягло 25 млн., З них індіанці становив лише близько 1/6, тобто ті ж 4,5 млн. Таким чином, виявилося, що в суворих умовах колоніального, а потім і республіканського режиму, мексиканським індіанцям знадобилося чотири століття, щоб оговтатися від шкоди, завданої конкістою, хоча відшкодувати втрати, завдані їх культурним і національним цінностям, так і не вдалося. Однак спадщина індіанців не зникло безслідно.

Добре відомо, що держави ацтеків, майя та інків являють собою вершину розвитку доколумбових цивілізацій. І справа тут не тільки в тому. що держава; ацтеків і його велика столиця Теночтітлан досягли високого рівня культурного розвитку в даному регіоні, і не в тому, що цей рівень був досягнутий саме ацтеками, теночками або Мешик, а в тому, що вони все зробили внесок в те велику спадщину, яке створювали багато поколінь їх попередника. Зрозуміло, що на настільки великій території, яку нині займає Мексиканська республіка, повинні були співіснувати численні племена, які стояли на різних рівнях розвитку. З деяких з них досягли могутності ацтеки стягували данину. Інші залишалися вільними і незалежними. Іспанські конкістадори, природно, скористалися ситуацією, що склалася. Для захоплення і розгрому Теночтитлана вони залучили па свою сторону союзників з числа як незалежних, так і не підкорених ацтеками народів.

Берналь Діас дель Кастільо разом зі своїми товаришами і командирами став свідком воістину унікальних подій, чого з європейців до "відкриття" долини Мехіко ніколи раніше не бачив і навіть не міг собі уявити. Захоплення запанувало над забобонами іспанця XVI століття, і про це свідчить створена ним чудова хроніка. Ще не наблизившись до Теночтітлану, що не ступивши на мостові Істаполапи, конкістадори побачили нагір'я з його пишними містами-державами, які не могли не викликати щире захоплення. Солдат-хроніст рукою майстра описав ці почуття, зробивши в кінці сумне визнання. Це можна розцінювати не тільки як самозвинувачення солдата-завойовника, а й як викриття всієї системи насильства, грабежу і варварства, яка втілювалася і в ньому самому, і в його капітанів і побратимів по оружію.Методологіческую основу дипломної роботи складає цивілізаційний підхід, що дозволяє досліджувати історію ацтеків доколумбової епохи з позицій її самоцінності, самобутності і неповторності. Автором використані принципи історизму і проблемності, застосовані методи історичного аналізу та порівняльно-історичний метод дослідження. У процесі вивчення теми "Цивілізація ацтеків і завоювання конкістадорів: несумісність культур?" автор поставив перед собою мету: на основі вивчення доколумбової цивілізації ацтеків та Іспанії 1-й половини XVI століття довести неминучість деструктивного характеру взаємодії двох культур в силу асинхронності історичного розвитку.

Для цього необхідно розглянути наступні завдання:

1.Изучить суспільний лад ацтеків, і організацію їх управління;

2.Дати характеристику ацтекської культури;

3.Виявіть історичні передумови іспанської конкісти;

4.Визначите причини і наслідки руйнування цивілізації ацтеків.

У структурному відношенні дипломне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи - 80 сторінок.

Глава I. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІЇ АЦТЕКІВ ДО КОНКІСТОДОРОВ: політичний устрій, соціально-економічний розвиток, армія, культура, релігія.

Цивілізація - історична спільність людей, об'єднаних в національні колективи, якій притаманні єдність економічного життя і її організація, однорідність соціально-політичних структур і умов їх функціонування, спільність ідеологічних систем, спряженість етичних естетичних норм і володіє значною міжнаціональної та тимчасової стійкістю.

У всій Америці немає іншого місця, яке б так привернуло доколумбових індіанців, як невелика територія на узбережжі мексиканських озер, а вірніше, одного, центрального озера Тескоко. І ще до того, як в Мексиканську долину і до озера Тескоко прийшли ацтеки, це невеличке простір було, так би мовити, перенаселено. Прямо на берегах озера і в його найближчих околицях виросли десятки міст-деревёнь Сумпанго, Чалько, Тлакоіангойоатан і багато інших. З них для пізнішої історії ацтеків найбільше значення мали три прибережних міста, які в момент появи ацтеків в Мексиканській долині були найбільшими і могутніми: Аскапоцалько, Кулуакан і Тескоко.

Всі племена, які створили на берегах Тескоко міста-держави, з'явилися сюди лише незадовго до ацтеків, до того ж все - з півночі. Тим же шляхом прийшли сюди в XIII столітті і ацтеки. Самі ацтеки називали себе в пам'ять про легендарного древньому племінному вождя Мешітлі, який правив або в ту пору, коли вони покинули свою легендарну прабатьківщину Астлан (від її назви і утворено слово "ацтек" 1). Мабуть, це був острів посеред великого озера. Мешики жили на ньому до 1068 року. У той рік, як оповідають сказання, вони збирали свої пожитки і разом з вісьмома іншими родинними їм племенами, що жили по сусідству, рухалися на південь. Всі ці та багато інших племен Мезоамерики говорили і до сих пір говорять на діалекті однієї мови - науатль (науатль). Ось чому всі ці племена об'єднують загальним найменуванням - науа.

Майбутні ацтеки, очолювані вождем Мішітлі, несли попереду статую свого племінного бога Уицилопочтли (очевидно, одного з обожнених древніх вождів мешиков), яка, нібито, володіла даром людської мови і провидіння, і вказувала мешикам куди, яким шляхом і коли їм слід йти. Рухаючись на південь, в центральну частину Мексики, вони, згідно ацтекським переказами, неодноразово робили зупинки - щоразу не менше, ніж на рік. Вони відшукували підходящу землю, розорювали її й засівали. Коли ж поля давали врожай, а жінки встигали народити дітей, вони знову пускалися в дорогу. В одну з таких зупинок мешики прожили кілька років на своїй другий, не менш легендарну прабатьківщині - Чикомосток (Край семи печер). Можливо, що ці сім печер символізують сім пологів, з яких складалося тоді плем'я мешиков. Але можливо і те, що Чикомосток лише іншу назву Астлана. З подальших зупинок мешиков хроністи згадують ще місце, зване Коатльтепек (Зміїна гора). Тут в 1143 році майбутні ацтеки відзначали закінчення п'ятдесятидворічного циклу - свято Нового вогню. Трьома роками пізніше вони дісталися до вже безлюдній на той час Тули. Хоча головне місто тольтекского держави був мертвий.

Уже 86 років, спілкування з тольтеками, все ще жили в околицях Тули (з мови тольтеки були близькими родичами ацтеків, вони теж говорили мовою науатль), докорінно збагатило культуру ацтеків. Тут, неподелеку від руїн Тули, мешики осіли на 20 років. І цей двадцятирічний контакт з тольтекской традицією невпізнанно змінив північноамериканське напівкочове індіанське плем'я.

70-ті роки XII століття мешики знову пускаються в шлях, щоб відшукати свою землю обітовану. Коли вони дійшли до озера Пацкуаро, багатьом здалося, що в усьому світі не знайти місця прекраснішого, і вони виявив бажання залишитися в цьому райському краю назавжди. Ті з них, кого озеро манило особливо й хто більше за інших був стомлений денним переходом, скинули з себе одяг і пострибали в воду. Інші, менш рішучі побажали дізнатися волю племінного ідола. Але Уїцилопочтлі прорік: "Це ще не та земля, на яку ми йдемо". І повелів без зволікання продовжити шлях. Тоді одноплемінники сказали йому, що багато їх родичі купаються в озері і далеко відпливли від берега. Але Уицилопочтли стояв на своєму і навіть наказав мешикам захопити з собою одяг купаються. І коли відпочивальники вибралися на берег, вони не знайшли ні свого одягу, ні свого племені. Ось і залишилися вони на берегах озера Пацкуаро і живуть тут по сей день. Так, якщо вірити ацтекським переказами, яким не можна відмовити в поетичній принади, з'явилися вже відомі нам Тараски.

І все ж мешики нарешті знайшли місце, яке сподобалося як їм самим, так і їх богам. Коли вони в XII столітті дісталися до Мексиканської долини, до берегів Тескоко, то вирішили остаточно влаштуватися. Але, як нам відомо, на берегах цього озера вже існували той час десятки міст. Родючої прибережної землі вже не вистачало для всіх, і окремі племена вели між собою жестокою боротьбу. Але підходи до озерам вони не стерегли. Ацтеки безперешкодно дійшли до Тескоко і несподівано з'явилися тут як незваних гостей. У той пору був перед ними вождь Теноч. За його імені мешики і отримали своє третє назва - теночки. Народ Теночеа влаштувався на березі озера, на пагорбі Чапультепік (гора коника).

Але мешики прекрасно розуміли: сусідні племена не забаряться зробити все можливе, щоб знищити своїх нових суперників. Тому вони намагалися забезпечити собі "місце під сонцем" за допомогою різних шлюбних контактів. Новим вождем мешики обирають Уицимеуитля, сина однієї знатної ацтекської жінки і одного із спадкоємців правителя Сумнанго. Але і це не допомогло. Незабаром володар Кулуакана навіть наказує вбити Уицимеуитля.

Теноч зі своїм племенем оселився на Горі коника у 1256 році. Але і через чверть століття ацтеки не зуміли змінити свого підневільного, полузависимого положення. Їм доводилося платити данину навколишніх містах, служити в армії Кулуакана, коли володар цього міста Чалчіутатонак воював з містом Шочімілько і т.д. і навіть перемога, яку принесла їх допомогу військам Кулуакана нітрохи не поліпшила становища теночков. Якраз навпаки. У 1325 року (коли Кулуаканом правил Каікоштлі) кулуаканци вирішили остаточно розправитися з названими гостями і стали готуватися до нічного нападу на ацтекський "квартал". Однак мешики вчасно дізналися про небезпеку, яка їм смертельній небезпеці і темної ночі на сотнях човнів залишили Кулуакан. Вони блукали по озеру, вишукуючи на його берегах безпечне пристановище. Але берега всюди були заселені, і спроба пройти через територію будь-якого з міст-держав могла скінчитися повним знищенням тоді дуже ще нечисленного і слабо збройного племені.

Таким чином, у ацтеків залишалися лише дві можливості: померти всім чи жити в буквальному сенсі на воді. Вони вибрали життя. Кружляючи по озеру, мешики знайшли болотистий безлюдний острівець і оселилися на ньому. Тільки з цього дня. який позначений в ацтекської календарі як 1 текпатль і відповідає нашому 1325 році, починається справжня історія ацтеків.

Своєму острівній поселенню вони дали назву Теночтітлан. Перш за все в самому центрі острівця вони спорудили храм, присвячений Уїцилопочтлі. Від храму провели лінії на захід, південь, північ і схід, роздягли таким чином весь острів на чотири приблизно рівних "кварталу" - Куепопан, Теопан, Мойотлан і Астакалько, де й оселилися чотири ацтекських фратрії, що складали плем'я.

Будівництво Теночтітлана було утруднено через брак дерева і каменю, і тому ацтеки були змушені купувати все будівельні матеріали у своїх більш щасливих сусідів в прибережних містах. Платили вони тим, що давало їм озеро: водоплавної птахом, раками, очеретом. На непривабливому острівці бракувало і грунту для землеробства. Тому землю для полів ацтекам доводилося добувати з дна озера. Якраз до цих часів ставитися і одне з найдивовижніших винаходів ацтеків - чинампа - плавучі сади (штучні плавучі острови з гілок та лози, засипаних родючим грунтом). Ці плавучі поля приносили виняткові врожай. Навіть у ваш час ацтекських жителі передмістя нинішньої столиці Мексиканської республіки - Шочімілько, Чалько та інших частково ведуть господарства цим способом.

Однак ацтекам в їх острівної еміграції не вистачало не тільки землі, але також і питної води. Довелося побудувати щось, на кшталт танкера і привозити на острів воду, куплену в Чапультепіке. Так, потроху ацтеки долали труднощі, пов'язані з їх перебуванням на негостинному острівці посеред солоного озера. Могутні міста-держави, зрозуміло, із невдоволенням спостерігали, як прямо з вод озера виростає новий місто, вже прикрашений безліччю чудових будівель, місто з швидко зростаючим населенням. А оскільки острівної місто перебувало в тій частині озера, на який претендують місто-держава Аскацапалько, володар Акольнауак примусив мешиков платити йому належну данину. Таким чином, навіть після втечі з материка ацтеки не позбулися залежного положення. У 1338 році - через тридцять років після заснування Теночтітлана - почалися чвари між окремими ацтекськими пологами, і в кінці кінців незадоволені пологи переселилися на сусідній, до того часу пустували острівець - Тлателолько. Але і цей другий місто ацтеків опинився під владою Аскапоцалько. Тлателольскне ацтеки, які не мали власного племінного вождя, самі попросили нового правителя Аскапоцалько - Тесосомока, дати їм на чоло одного зі своїх синів. Так на трон тлатетольскіх ацтеків вступив Каукаї-піауак. З цього часу плем'я мешиков більш ніж на стіл років була розділена на два самостійних міста-держави. Втім, більшість ацтеків як і раніше залишалося в значно більшому місті Теночтитлане. Через 51 рік після заснування Теночтітлана ацтеки обирають свого першого справжнього володаря. До того часу на чолі них стояв племінний вождь. Першим справжнім повелителем ацтеків був Акамапичтли (1376-1395). І обрання його принесло ацтекам удачу. Матір'ю цього вождя була дочка правителя могутнього Кулуакана, батьком - ацтек. Цей родинний союз забезпечив ацтекам допомогу Кулуакана в боротьбі проти Аскапоцалько. А коли після смерті Акамапичтли правителем став його четвертий син, другий справжній вождь ацтеків Уіцшгауітль (Перинка колібрі), данину, яку до того часу ацтеки платили, була замінена чисто символічним підношенням кількох риб. Отже, Теночтітлан не тільки звільнився від ярма Аскапоцалько, але і відразу ж став одним з наймогутніших міст Мексиканської долини. І спритні ацтеки, використовуючи становище, змінюють тактику: від оборони переходять до наступу. Замість того, щоб платити подати Аскапоцалько вони тепер хочуть самі збирати данину, володарювати. Але і мешиков поки ще недостатньо сил, щоб здійснити цей задум. І ось Ицкоатль пропонує тлакопанскім тепанеков і Тескоко створити троїстого союзу як для оборони, так і головним чином для нападу.

Так, в 30-і роки XV століття виникла військова конфедерація, все три учасника якої формально були рівноправні, але по суті справи, першу роль з самого початку стали грати ацтеки.Головним містом конфедерації стає Теночтгітлан. У питаннях внутрішнього життя, у вирішенні власних справ все три держави залишаються незалежними. Але зовнішня політика, і особливо рішення військових і деяких інших найважливіших питань, взаємно узгоджується. Справами конфедерації керував якийсь "вищий рада", що знаходився також в Теночтитлане. Його членами були три уетлатоані, тобто правителі трьох міст-держав, а саме ацтекський правитель Кулу текухтли (були нащадками тольтеків, а ацтеки вважали, що розділяють їх рід).

Три перших уетлатоані розділили між собою, а тим самим і між своїми наступниками обов'язки по керівництву справами конфедерації. Несауалькойотль, володар Тескоко, взяв на себе відповідальність за законодавство і громадські споруди, Тоткіуацін з Тлакопана - за розвиток мистецтв і ремесел, а Ицкоатль залишив за собою питання зовнішньої політики, вирішення спорів між членами конфедерації і посаду вищого начальника об'єднаних військ.

Ми вже познайомилися з верховним вождем мешиков, якого, не знаючи точного найменування, ми назвиаем правителем. Але як, власне, виглядало ацтекської суспільство в ті останні сто років існування Теночтітлана, які перетворили ацтеків в наймогутнішу силу доколумбової Мексики, а Теночтітлан - в найбільшу столицю індіанської Америки?

Все ацтекське суспільство поділялося в першу чергу на два класи: знати і прості люди. Самі мешики, котрі здобули зазвичай надзвичайно піднесеними, складними, тепер часом непідвладними розшифровці позначеннями, в даному випадку виражалися цілком недвозначно: привілейованих членів суспільства вони іменували текухтли - знати, а всіх інших людей - без привілеїв - масеуалли, що буквально означає "простолюдин".

Почнемо зі знаті, про яку кодекси і перші хроніки розповідають нам значно докладніше. У пізніші часи титул текухтли носили тільки вищі сановники Теночтітлана. а в провінції - правителі окремих ацтекських міст і сіл. Текухтли на відміну від інших мешиков не обкладалися податками. Держава довіряло їм високі посади і наділяло розкішними строями і прикрасами. Їжу, гарні житла, численну прислугу і наложниць для текухтли зобов'язані були поставляти жителі керованого їм міста або села.

Текухтли - представник вищого шару ацтекського - удостоювався додається до його імені частки цин, яку можна порівняти з англійським словом "лорд". Наприклад, прославлений Куастемок, герой оборони Теночтітлана під час боротьби з іспанцями і найбільш відомий противник Кортеса, іменувався також Куацтемоцін.

У самому Теночтитлане зазначених взаємовідносин між текухтли з одного боку, і керованим ним містом або селом - з іншого, не існувало. У Теночтитлане положення у текухтли відповідала посаду кальпуллека - вождя одного з двадцяти традиційних ацтекських пологів - кальпулли. За останні сто років існування Теночтітлана вибори кальпуллека перетворилися на формальність, бо право на цей важливий пост монополізували члени привілейованих ацтекських сімей. Кальпуллека (а за межами міста Теночтітлан - текухтли) міг тепер стати тільки син знатного.

Таким чином, знатність перетворюється у мешиков в спадковий інститут. Звідси інша ацтекське позначення цієї привілейованої групи - Пілл, буквально - "сини". При цьому малися на увазі сини саме знатних осіб. Втім. ацтекському текухтли або пили, якщо він не перебував на службі взагалі-то кажучи, не було від його знатності ніякої користі. Справа в тому, що в ацтеків приватної власності в сучасному сенсі слова не існувало. Знатного ж держава надавала зміст. Зрозуміло, тільки в якості платні за службу.

Кальпулли, як рід, здійснювали зв'язок з усім плем'ям через тлатоани (ораторів), також відбувалися з знаті. Кожен рід був представлений в ацтекської раді одним делегатом (вища рада збирався один раз на місяць, тобто раз в двадцять днів). Всі двадцять ацтекських пологів були розділені на чотири фратрії. У Теночтитлане кожен з цих фратрій заселяла один з чотирьох "кварталів" міста.

Ацтекський рада - тлатокан - обирав "від імені всього народу" шість вищих представників ацтекського держави. Серед них головну роль відігравало особа, яка керувала зовнішньою політикою (спочатку тільки Теночтітлана, а пізніше всієї конфедерації) і яке одночасно було головнокомандувачем ацтекських військ (для войовничого народу це було найважливіше). Відповідно до цієї головний обов'язок володар Теночтітлана і називався тлакатекухтли. Це звання носив, наприклад, Монтесума Другий, а також і всі його раніше згадані попередники. Посада тлакатекухтли успадковували представники привілейованих ацтекських сімей. Саме з тлакатекухтли мали справу перші іспанці, оскільки ця особа керувало усіма зносинами з іноземцями, оголошував війну і укладало мир.

Ацтекський тлакатекухтли ще за життя призначав собі приймача (найчастіше з числа найближчих родичів). Втім, формально до останніх днів існування держави володар мешиков (ацтеків) обирався. Наступним за значенням сановником після тлакатекухтли, цього "імператора" за європейськими поняттями, був сіуакоатль, буквально - "жінка змія". Це був справжній "віце-король" мешиков. Коли "імператор" на чолі військ конфедерації вирушав у похід, "віце-король" замінював його і був вищим авторитетом у всіх внутрішніх питаннях, він стояв також на чолі верховного суду, до складу якого входило ще тринадцять вельмишановних чоловіків. На нижній щаблі суспільної драбини стояли рядові аптеки - масеуальтін (простолюдини). Головним заняттям мешідов було землеробство. З общинної землі, званої кальпоаллі, рід виділяв кожному масеуалли ділянку, доходом з якого він зі своєю сім'єю годувався.

Основною культурою, яку обробляли мешики, була кукурудза. З неї робили борошно і пекли коржі. Кукурудза - це головна їжа ацтеків, мала свою покровительку - богиню Сінтеотль. Ацтекскне селяни обробляли також агаву, боби, перець, а з підкорених областей отримували какао, з бобів якого приготовлявся напій, який вони називали чоколатль. (Справді, саме від ацтеків поряд з багатьма іншими дарами людство отримало культуру обробітку дерев какао, спосіб приготування і навіть сама назва шоколад). Від ацтеків ж прийшло до нас слово томат (томатль), бо вони першими стали вирощувати помідори. Ацтеки курили, а отже, і вирощували тютюн. Селяни тримали і деяких домашніх тварин, давали їм м'ясо, головним чином, собак і індичок.

Деякі думають, що з алкогольними напоями індіанців познайомили білі. Це не зовсім так. З листя агави (ацтеки називали її Магей) вони отримували сік, який шляхом бродіння перетворювався в міцну горілку, яка звалася октлі. З агави ацтеки витягували багато користі: з її шипів вони робили голки і булави, коріння йшли в їжу, а листям агави вони покривали дахи своїх будинків. Основним землеробським знаряддям ацтеків було щось на кшталт дерев'яної мотики.

Поряд із землеробською працею іншого головним обов'язком масеуалли була служба в армії конфедерації. Воювали вони охоче. І не тільки тому, що участь в битві було для ацтеків самої захоплюючою грою, самої почесним обов'язком і найкращим способом прославити богів, а й тому, що тільки в армії простолюдин своїм мужністю міг заслужити нагороду, яка давала йому доступ в привілейовані верстви ацтекського суспільства.

Ще нижче на соціальній драбині, ніж прості люди, стояли групи людей, які користувалися особистою свободою, але знехтувані ацтекських суспільством. До них, перш за все, належали тлалмаітль (буквально - "рука, у якій немає землі"), тобто селяни, по якимось ще не зовсім ясним причин позбавлені права на земельний наділ і змушені тому пропонувати свої послуги більш щасливим одноплемінникам.

І нарешті, нижче всіх стояли справжні раби. У Теночтитлане існувало, власне, два види рабів. Самі мешики могли стати рабами або тому, що скоїли якийсь злочин, відповідно до ацтекським законам (наприклад, крадіжка дитини і пограбування святилища), або навіть тому, що були занадто бідні і самі продавали себе в рабство своїм багатим одноплемінникам. Раби-ацтеки через якийсь проміжок часу могли викупитися на волю. Набагато більше рабів приводили в Теночтітлан зі своїх переможних походів ацтекське військо. Найчастіше бранців очікувала смерть. Їх сотнями приносили в жертву під час кривавих ритуалів.

До кінця XV століття мешики починають розуміти, яке значення для економічного розвитку Теночтітлана має підневільну працю. І хоча перенесення рабів в жертву богам ще має місце, але все більше стає рабів - безправних трудівників. Виникають навіть два спеціальних ринку, де йде торгівля залишеними в живих полоненими - рабами. До певної міри поза загальної соціальної драбини і, головне, поза суворо централізованої державної субординації ацтекського суспільства залишалася ще одна привілейована група, значення якої в останнє сторіччя існування Теночтітлана все більш зростала. Це були купці, по-ацтекски - вшановано. Вони жили в особливих кварталах, укладали шлюби виключно в своєму середовищі, і тільки їх діти могли бути купцями.

Нахуатль купці мали власного бога-покровителя - Йакатекухтлі, якого зображували у вигляді мандрівного купця. А оскільки купці були багаті, вони робили в Аскапоцалько урочисті обряди, присвячені своїх богів, і при цьому приносили в жертву десятки людей. У ацтекських купців були навіть власні судді, незалежні від центральної влади. Свої привілеї купці заслужили насамперед тим, що доставляли ацтекських полководцям дуже цінні відомості про військове та економічне становище країн, які відвідували. Враховувався і їх внесок в справу процвітання Теночтітлана.

Купці примножували багатство ацтекського держави. Однак головна роль в розширенні могутності і слави Теночтітлана і всієї конфедерації належала армії потрійного союзу, в якій вже з початку його існування провідну роль займали мешики. Теночтітлан постійно містив невеликі загони воїнів. Але по-справжньому грізна армія створювалася лише під час війни. Тоді воїнами ставали все ацтекські чоловіки, здатні носити зброю. Навіть священнослужителі були зобов'язані брати участь у походах. Сподвижники Кортеса визначали загальну чисельність ацтекської армії в 150 тис. Чоловік. Такого числа солдатів не мали тоді жодна європейська держава. Члени ацтекського кальпулли (роду) утворили військове з'єднання. Ацтекская армія, яка представляла собою основну військову силу потрійного союзу, полягала, отже, з двадцяти загонів, кожен з яких мав свій власний родовий знак і власного воєначальника. Кальпулли забезпечував і постачання свого загону. П'ять таких загонів становили більше велике формування, свого роду "корпус" .Етіх формувань було чотири, по числу фратрій. Командувача військовими частинами начальники називалися тлакатеккатль ( "той, хто муштрує людей"). Для більшість з них війна була єдиним заняттям, і вони користувалися багатьма привілеями. У відповідності зі своїм рангом ацтекські воєначальники носили певну формений одяг, прикрашену жовтими або зеленими пір'ям, а то і золотом. Верховним правитель ацтеків (наприклад, Монтесума) одягав чудовий багатобарвний плащ з пташиного пір'я, унизаний нефритовими підвісками. На спині цей плащ був прикрашений зображенням метелика з золотим тулубом і крилами з пір'я зелених птахів. Золота метелик була символом ацтекського бога війни Іцпапалотль. Рядові воїни ходили в простої бавовняної одязі. Особливо відзначилися в бою воїни і воєначальники незнатного походження отримували доступ в привілейовані верстви. Нахуатль "лицарі за заслуги", намагаючись підкреслити свою відвагу, називали себе "орлами" або "ящерами". Перед боєм вони одягали шкуру ящера або прикрашали себе пір'ям орла. Свої привілеї вони, по ацтекських віруваннями, зберігали і в потойбічному світі. "Лицарі за заслуги" могли стати навіть вищими воєначальниками. Однак верховних військових посад удостоювалася лише "справжня", спадкова знати.

Війна (по ацтекски - йаойотль) у мешиков вважалася одним з видів служіння богам.Два знака - вода плюс вогонь, які позначилося поняття "війна" в ацтекських кодексах і які в своєму поєднанні становили вираз "атльлачіноллі", - самі і по собі вказують на те, що в уявленнях ацтеків війна мала і якийсь другий, прихований містичний сенс. Ведення "священної війни", природно, підпорядковувалося суворим правилам. Уже саме оголошення війни була складну церемонію. Якщо троїстий союз вирішував підпорядкувати собі будь-яку незалежну країну або ще не підкорене плем'я, то до правителів цього міста або країни одна за іншою прямували три делегації, які повинні були вмовити їх добровільно приєднатися до конфедерації. Якщо місто висловлював згоду, посол від імені конфедерації безоплатно передавав йому щити і списи ( "щоб ви не могли сказати, ніби ми напали на вас, коли вам нічим було захищатися"). Але і після цього військові дії починалися не відразу, а лише в той день, який жерці-віщуни знаходили особливо сприятливим. Наступ військ конфедерації завжди було ретельно підготовлено. Стратегічні плани потрійного союзу грунтувалися на інформації, отриманої від купців, про донесеннях "розвідувальної служби". Армія конфедерації мала розгалужену мережу шпигунів.

На війні ацтеки вважали за краще зустрічатися зі своїм противником в рукопашному бою один на один. У цьому випадку кожен ацтек мав можливість не тільки довести свою особисту військову доблесть, яка шанували вищої чеснотою, а й взяти в полон свого противника. Полонені та становили найціннішу військову видобуток ацтеків. Придбання полонених, яких можна було принести в жертву богам, було якщо не головною метою, то, у всякому разі, однією з головних цілей військових походів ацтеків.

Цю, таку жорстку на наш погляд, мета війни ми повинні, однак, сприймати в загальному контексті ацтекського мислення, ацтекських релігійних уявлень. Свою долю полонений не пручався і з полону ніколи не тікав. З кодексів і оповідань перших хроністів нам відомий ряд випадків, коли полонений, з якої-небудь причини не принесений в жертву, сам до-здійснення призначеного йому долі. Зовсім особливим встановленням, в силу якого полонених водили до жертовному каменю навіть в той час, коли ацтеки воювали, була так звана квіткова війна. Це було щось середнє між сучасними маневрами і лицарськими турнірами середньовіччя. У цих військових іграх змагалися між собою "команди" дружніх міст. Ці квіткові війни можуть служити самим безсумнівним доказом того, що війна у ацтеків "звичайним" політико-економічним призначенням переслідувала ще й іншу надзвичайно важливу мета - бути самим чудовим, наймасовішим і, отже, найкривавішим богослужінням. "Звичайна" війна припинялася в той момент, коли війська конфедерації опановували головним храмом ворожої столиці. За уявленнями ацтеків це означало, що їх бог війни Уїцилопочтлі здобув перемогу над богами ворогів, що "справедливість восторжествувала" і ворожнечі можна покласти край.

Ми вже говорили, що ацтекське суспільство в усіх відношеннях було суспільством різнокласових. Але в той час, як, наприклад, у сусідніх майя експлуататорські устремління правлячого класу були повністю спрямовані проти власного суспільства, проти "нижчих" власного племені, основною рисою ацтекського держави було те, що експлуататорські устремління ацтекської верхівки були спрямовані не тільки проти простолюдинів власного племені , але, переважно, проти інших племен. Багатство ацтеків виросло головним чином, в результаті завоювань. За винятком тлашкаланцев, по сусідству з ними не залишилося племені, народності, місцевості, які не підпали б під їх військовий контроль і не піддавалися б жорстокої експлуатації. При цьому ацтеки приєднували до своєї "імперії" нові землі не в якості рівноправних провінцій, а лише як колонії в повному розумінні цього слова. У науковій літературі ми читаємо про "великої імперії" ацтеків. Насправді колонії не приймали ніякої участі в державного життя ацтеків. Територія ацтекського держави, власне, обмежувалася містом Теночтитланом і його найближчими околицями. Все, що знаходилося поза цими межами, ацтеки вважали своєю територією, своєю державою, це були лише землі, покорившиеся ім. Тому правильніше говорити не про велику "імперії" ацтеків, а про величезній території, над якою вони панували.

На цій території існувало 38 частково самостійних в питаннях внутрішнього управління племен і держав (від більш-менш великих до зовсім маленьких), які з повною підставою можна назвати протекторами. За згодою конфедерації в цих протектора правили місцеві вожді. У головних містах протекторів перебували, зрозуміло, і ацтекських намісники - петакалькатль, зобов'язані спостерігати за тим, щоб місцеві владці та племінні вожді проводили політику, відповідну інтересам Теночтитлана, і, головне, щоб протектори справно і в запропонований термін відправляли на склади і зерносховища Теночтитлана, Тескоко і Тлакопана вказану дань.

Для збору данини конфедерація створила великий апарат так званих кальтішкі - збирачів данини, які роз'їжджали по всій залежною від ацтеків території. У головному місті кожного протектора перебувала свого роду провінційна податкова управа, де, крім податкових складальників, перебували на службі десятки писарів, ретельно фіксували всі податкові повинності і їх виконання.

Загальний обсяг данини, стягується зі всіх 38 протекторів конфедерації, був колосальний. "Покірність" жителів 38 протекторів забезпечували кордону армій потрійного союзу, розміщені в стратегічних пунктах. Населення провінцій ацтекської "імперії" знало, таким чином, лише трьох представників конфедерації: намісника, окупаційну армію і особливо ненависних кальтішкі. Вже Берналь Діас, перший хроніст експедиції Кортеса, згадує, як зарозуміло і зарозуміло зверталися ацтекські складальники податей з населенням підкорених країн.

Початок жорстокого ярма ацтеків - Теночтітлана і його менш значних партнерів по конфедерації Тескоко і Тлакопана - пов'язано з періодом правління тлатекухтлі Іцкоатль. Очолювані Іцкоатль війська конфедерації поступово оволоділи всім узбережжям озера. Міста, які чинили опір ацтекскому пануванню, були зметені з лиця землі. І коли в 1440 році Ицкоатль помер, до його наступника і племіннику Монтесуме Першому (роки правління 1440 -1468), що прозвав Ілнукаміна (Небесний Лучник), перейшла влада вже не тільки над конфедерацією, а й над усією Мексиканської долиною. Монтесума Перший замахнувся і на всю Мексику. Він побував у кількох походів, підпорядковуючи ацтекскому пануванню одне за іншим ацтекських племена. Метою його була відкрити Теночтітлану прямий шлях до моря. І ось, нарешті, війська мешиков підійшли до Мексиканської затоки і оволоділи його узбережжям.

Але Мексика лежить між двома океанами. Тепер ацтекських війська прагнули вийти до Тихоокеанського узбережжя. Під час великого походу на південний захід воно вирішується проникнути на територію сапотеков і миштеков. Після ряду битв ацтеки у великій битві біля Уанітакака (нинішня Оахака) вщент розбили з'єднані загони миштеков і сапотеков. Ця перемога Монтесуми Першого відкриває конфедеренціі вихід до Тихого океану. Нахуатль війська стають, таким чином, справжнім бичем божим для всіх сусідніх земель.

На початку 1473 року ацтекських війська вторглися в Тлателолько, і місто впало, незважаючи на мужній опір. Так було покінчено з незалежністю другого ацтекського міста. Тлателолько був приєднаний до Теночтітлану.

Військові походу ацтеків (метою їх тепер стає вже не нових земель, а в першу чергу покарання непокірних і утихомирення повсталих) тривали і в роки правління останніх ацтекських володарів - Тісок, що царював всього 3 роки (1483 - тисяча чотиреста вісімдесят шість), Ацісотляц прославленого ацтекського правителя Монтесумирого, прозваного Шокойоцін (Молодший). Подібні відомості про це останньому періоді ацтекської ми знаходимо в творах перших хроніків. На особливу увагу заслуговує та обставина, що як раз перед приходом іспанців всередині конфедерації вперше назрівають гострі протиріччя. Один з трьох міст конфедерації, Тлекопан, повністю втратив своє значення, і влада його правителя була, по суті, чисто формальною. Справами всієї конфедерації заправляли ацтеки - Теночтітлан. Поки в третьому місті-державі правил Несауальпилли (г.Тескоко), все було в порядку. Однак Несауальпилли за життя не призначив своїм наступником жодного з кількох десятків синів. І ось в 1515 році, коли він помер, в Тескоко з'явилися ряди претендентів на трон. Однак трон в Тескоко зайняв син Несауальпилли - відданий ацтекам Какама, який до того ж доводився рідним племінником Монтесуме Другому, який правив в ту пору в Теночтитлане.

Поки що збереглося старе становище речей: ацтеки не тільки правили конфедерацією, а й диктували свою волю десяткам залежних племен по всій Мексиці. Однак будь-яке суспільство, могутність якого тримається на примусі, до врешті-решт слабшає. Коли іспанці схрестили свої мечі з обсідановимі мечами ацтеків, мешики вже не могли покластися на допомогу підвладних їм племен. І це позначилося на ході і остаточному результаті фатальний сутички.

Коли гримлять гармати, музи мовчать. Так говорили древні ті, яких ми багато в чому можемо порівнювати з нами. І все ж ми маємо право сказати, що у мешиков дзвеніли не тільки мечі, а й пісні, що музи займали гідне місце в ацтекської суспільстві. Нам вже відомо, що колись напівдикі теночки на своїй новій батьківщині швидко ввібрали культурну спадщину легендарних тольтеків, а в пору своїх завоювань засвоїли цивілізацію багатьох інших значних індіанських народів доколумбової Мексики, особливо мешиков.

Музи супроводжували кожного ацтека вже з підліткових років. У Теночтитлане були свого роду "державні школи", при тому двох типів. У школах першого типу, по-ацтекски - тельпучкали, виховувалися сини рядових членів суспільства. Тут дітей навчали історії (головний предмет), сільськогосподарським роботам і ремесел, а також, що цілком природно, у войовничого народу, велика увага приділялася військовій підготовці. У школах другого типу (їх називали кальмекак) виховувалися хлопчики з привілейованих сімей, і, перш за все, ті, кому належало вступити на духовну стезю, або стати воєначальниками і сановниками роду чи племені. Тут головними навчальними дисциплінами були ацтекська релігія, організація та історія ацтекського держави, письмо, читання, рахунок, астрономія, астрологія, віршування і ораторське мистецтво. Відвідування школи, по крайней мере, в самому Теночтитлане було обов'язковим. В цьому відношенні теночки на багато років випередили своїх європейських одноплемінників, які на початку XVI століття з'явилися для того, щоб "прилучити до цивілізації". У школи обох типів - кальмекак і тельпучкали - хлопчики приймалися вже після перехідного віку, зазвичай в 15 років. Але характер виховання у них був дуже різний. У кальмекак, які існували при святилищах, справді панували монастирські порядки. Вихователі, тобто священнослужителі, вимагали від своїх учнів абсолютного слухняності, гідної поведінки, і великого релігійного старанності. Оскільки кожен з учнів кальмекак після закінчення школи міг стати священиком, а вони в нічний час, жертвуючи сном, служили богам, і перш за все, захиснику жерців - богу Кецольпоатлю, в сан служителів якого вони вже були присвячені.

Що ж стосується учнів тельпучкалли, то у них було мало шансів як то висунутися в майбутньому. Це була школа для простолюду. Тут не вчили вихованців ні утримування, ні шляхетною манерам. Вчителями в тельпучкалли були воїни, їх вчили не тільки боротися за імперію, а й працювати для її блага. У програму входило навчання будівництва об-щественнополезних споруд - каналів, гребель, укріплень. А оскільки "плебс" має право не тільки на хліб, але і на розваги, вихованці цих шкіл після занять вирушали в свої "клуби", що називалися куікакалько (будинок співу). Там вони розважалися не тільки співом і танцями. Теночтітлан представляв в розпорядження своїх майбутніх солдатів жінок (ауіаніме), обов'язком яких було розважати молодих ацтеків і присвячувати їх у таємниці кохання.

Виключно велику увагу приділяли ацтеки розвитку науки.В її основі була власна ацтекська філософія - одне з найбільш визначних явищ індіанською цивілізації. Філософією займалися тламатіні (мудрі), котрі здобули і ацтеків надзвичайною повагою. Про існування універсальної ацтекської філософської системи свідчать десятки віршів, записаних в збірнику (Соакуна). Вивченню філософських уявлень ацтеків присвячено одне з найзначніших дослідженню останніх років - робота мексиканця Мігеля Леона-Портільо "Філософія науатль".

Вражають дослідників та досягнення ацтекської медицини, яка багато в чому перевершувала рівень європейської медицини того ж часу. У Теночтитлане щороку приносили в жертву тисячі людей, а ацтекських лікарі знали набагато краще, ніж їхні європейські побратими, анатомію людини і функції окремих органів. Були в Теночтитлане і свої акушерки, допомагали породіллям не лише під час пологів, а й протягом всієї вагітності і після родового періоду. Втім, послугами їх могли користуватися тільки найбагатші сім'ї. Але абсолютно виняткове місце серед наукових дисциплін, якими займалися ацтеки доколумбової епохи, належало астрономії.

Збереглися відомості про надзвичайно важливому так званому Соборі жерців-астрономів майя, сапотеків, міст узбережжя Мексиканської затоки і Теотіукама. Він був створений в середині VII століття в місцевості Івочікалько. Собор представляв Особливою щось на зразок сучасного міжнародного наукового конгресу, в завдання якого входило впорядкування різних календарних шкіл. Свідченням його стали стели і панелі, розписані в честь цієї знаменної події. У місці проведення цього "симпозіуму" збереглося будова, відоме під назвою "Храм Кецалькоатля". Ми згадуємо про цю подію тому, що до ацтеків дійшов уже сплав наукових знань, виражений в рахунку часу, цифрового запису, і листі. Виходячи з чисто практичних потреб землеробства, ацтеки на основі своїх астрономічних спостережень виробили дуже точну календарну систему. Ацтекський сонячний рік - шіутль, як і наш, мав 365 днів, але ділився він на 18 місяців по 20 днів в кожному, а в кінці року до них додавалося ще 5 так званих "нещасних" днів. Початок ацтекського року відповідало нашому 12 лютого, а кінець - нашому 11 лютого. Як і всі мезоамериканські народи, ацтеки користувалися двома календарями. Перший - ритуальний, священний, Щоденного віщуна - перебував на службі присвячених чи жерців і був записаний в тоналаматль ( "книга доль"). У нього входило 260 днів. Інший осно-ался на річному сонячному циклі, у ній справлялися свята і церемонії.

Після Сонця і Місяця головну увагу ацтекських астрономів приваблювало рух Венери. Можливо навіть, що в древ-16 часи у ацтеків було прийнято річне обчислення, соотствовавшее синодическому періоду обертання Венери, тобто 584 дням. Календарна система ацтеків отримала завершення в так званих циклах, кожен з яких тривав чотири по тринадцять років, тобто 52 роки.

Тепер торкнемося ацтекської літератури, а також питання про те, як і на чому писали мешики. Лист було пиктографическим. Писали вони або на виробленої оленячої шкірі, або на ацтекської папері, виготовляється з мага (агави). Листи кодексів виготовлених з такого паперу, подклеивались один до одного; таким способом мешікскіе писарі, які заслужено вважалися художниками, створювали щось на кшталт наших книжок-розкладачок. Піктографічне письмо (окремі знаки - малюнки) ацтеки запозичували і мештеков. Від них же вони перейняли і цифри. Одиницю вони зображували як палець, але іноді все числа від одиниці до двадцяти просто позначалися точками або рисками.

Ацтеки створили разюче багатющу, надзвичайно зрілу літературу. Кращий її знавець, мексиканський американист Анхель Марія Гаріб, називає цілий ряд літературних жанрів, відомих мешикам: дидактичні трактати, драматичні твори, проза. Втім, всі ці літературні жанри грали у ацтеків лише другорядну роль. Під літературою ацтеки мали на увазі, головним чином, поезію. Якщо ми заглянемо в словник науатль, то побачимо, що слово "Куіка" має два значення - поет і співак. З цього можна зробити висновок, що поезія призначалася в основному для публічно виконання. Твори поетів-співаків, що знайшли в ацтекської суспільстві особливо широкий відгук, завдяки усній традиції передавалися з покоління в покоління. Тут буде доречно нагадати, що незвичайному розвитку художньої словесності в стародавній Мексиці сприяв, в першу чергу, спільну мову мексиканських племен - науатль, діалекти якого лише трохи відрізнялися один від одного. Широким поширенням єдиної літературної форми мови науатль і шляхетністю свого класичного мови ацтеки були зобов'язані жінці, для якої Теночтітлан навіть не був батьківщиною. Один з володарів великого міста-держави Тескоко на ім'я Течотлама (1357-1409) одружився з дочкою правителя міста Кулуакама і перейняв від неї кулуанскій діалект науатль. Особлива заслуга належить одному з найзначніших діячів за всю історію індіанської Америки - володарю Тескоко Несауалькайотль (1418-1472).

Несауалькайотль являв собою зразок правителя і людини. Він дав мудрі закони своєму місту-державі, був філософом, яких трохи можна назвати в доколумбової Мексиці, і в той же час, мабуть, найбільші з відомих на релігійних реформаторів древньої Америки. Ом прикрасив Тескоко і його околиці чудовими будівлями. Але головне - він любив вірші. І один з чотирьох його "міністрів" спеціально відав науками і мистецтвами. Несауалькайотль тримав при дворі поетів, але не для того, щоб вони оспівували блиск його правління, а з любові до поезії як такої. Щоб сприяти розвитку поезії, він навіть заснував "державні премії", яких удостоювалися переможці на загальнонародних поетичних змаганнях.

З Несауалькайотль починається золотий вік літератури на мові науатль. У поезії поступово формуються різні жанри. З'являються певні типи віршів: вірші про квіти, військові поеми, весняні вірші (завжди виконаних філософських роздумів) і, нарешті, особливий тип вірша - чалькоайотль, який отримав свою назву по імені міста Чалько, де він мав широке поширення. Але найбільш значним жанром вважалися у ацтеків вірші релігійні, а серед них самим блискучим, воістину перлами світової поезії були реліозние гімни (теокункатль), частково збережені для нас Саахуном. Чи не менше, ніж поезію і драму, любили мешики образотворче мистецтво. Як відомо, чічімескі (варвари з Астлана) в очах ацтеків були уособленням жорстокості, що не-освіченості, примітивності. Протилежний полюс представляли, з точки зору ацтеків, тольтеки, і все те, що в Теночтитлане було пов'язано з образотворчим мистецтвом і художніми ремеслами, мешики називали тольтекская. Поряд з впливом тольтеків треба згадати і про вплив на ацтекські ремесла південноамериканських мештеков, безумовно сприяли розвитку в Теночтитлане і інших містах Мексйканской долини карбування по золоту. Мішетекскіе чеканники жили, головним чином, в Аскапоцалько, який став найвідомішим в цьому відношенні містом всієї Месете. З золота ацтеки робили чудові прикраси, різні побутові предмети. На жаль, переважна більшість цих чудових виробів до нас не дійшло. Адже конкістадори цінували не красу, а багатство і майже всі здобуті грабежем художні реліквії переплавляли в золоті злитки.

Вельми популярним художнім ремеслом у ацтеків було виготовлення декоративних вишивок, аплікацій та діадем з граючих усіма барвами веселки пір'їнок колібрі та інших птахів. Свій одяг ацтеки розписували батиком та іншими способами. Виготовляли вони і чудові гончарні вироби, хоча і не знали ще гончарного круга. Вельми майстерно ацтеки обробляли камінь, особливо самоцвіти. Ще однією художньої професією, мала, проте, вже релігійне значення, було прикрасу людських черепів мозаїкою з самоцвітів.

Своєрідне, але надзвичайно важливе місце серед ацтекських мистецтв займала архітектура. З монументальних витворі ацтекських зодчих вціліло небагато: фундаменти храмів в місті Мехіко, міські стіни в Уешоптле. круглий храм в Каміштлауаке і, нарешті, недавно виявлений храм в Машеяалько. Весь цей храм, який мав форму традиційної ацтекської піраміди, був витесаний прямо в скелі.

Геніальним спорудою ацтекських архітекторів і містобудівників була чудова столиця імперії Теночтітлан, найбільший в той час місто Америки, а ймовірно, і всього тодішнього світу. 8 листопада 1519 року, коли в це прекрасне місто вперше вступив зі своїми солдатами Кортес, в Теночтіт-лані було близько 650 тис. Жителів.

Коли Кортес вступив в Теночтітлан, він був вражений фантастичним видовищем. І, мабуть, тому конкістадори постаралися пізніше, щоб їх перемоги виглядала переконливіше, не залишити від Теночтітлана і сліду.

Головний храм Теночтптлана - теокаллі, присвячений національному Богу ацтеків, богу війни Уицилопочтли. Храм являв собою піраміду заввишки приблизно 30 метрів, на вершині якої перебували два святилища. В одному стояла величезна статуя Уіцнлопочтлі, прикрашена ланцюгом з золотих і срібних сердець. А на вівтарі, прямо перед статуєю бога, іспанці побачили три ще кровоточивих серця. Жерці тільки що вийняли їх з грудей принесених в жертву людей. Кров'ю був заляпаний весь храм. Друге святилище було, мабуть, присвячене Тескатлипоке.

У зв'язку з цим торкнемося релігійних уявлень ацтеків. Альфонсо Касо у своїй книзі "Релігія ацтеків" підкреслює: "Значення релігії у ацтеків було настільки велике, що можна сказати не перебільшуючи: все їхнє життя було тісно пов'язана з релігією". Богів і здійснюються в їх честь релігійних обрядів вони мали незліченна безліч. В цьому відношенні войовничих ацтеків можна порівняти з древніми римлянами. Захопивши якесь місто, підпорядкувавши собі чуже вони разом з видобутком і рабами захоплювали і місцевих богів, включали їх в свій пантеон і починали їм поклонятися в Теночітлане.

Згідно з уявленнями ацтеків, найвищими божествами були бог-творець Ометекухтлі і його божественна чоловіка. Це були "прабатьки" всіх ацтекських богів, а через їх посередництво і всього роду людського. Звідси друге ім'я цього бога - творця - Тонакатекухтлі (Владика нашої плоті). Ця божественна пара жила десь дуже далеко у Всесвіті, на самому далекому, тринадцятому небі і, будучи відділена від людей простором і часом, ніяк не втручалася в їхні долі. Тому ацтеки в своїх молитвах зверталися лише до тих, богам, які виникли від шлюбного союзу цих двох на рідкість плідних вищих істот. У пору, коли іспанці прийшли в Мексику, з цих богів найбільш шановані були три. По-перше, початковий племінної бог теночков, кривавий бог війни і полювання, вже відомий нам Уицилопочтли - головний бог Теночітітлана. По-друге, Кецалькоатль (Пернатий змій) - бог знання, бог вітрів, владика над жерцями, вірний покровитель майже всіх індіанських культур Мексики. І, нарешті, третім найбільш шанованим богом ацтеків була на той час Тескатлипока (Курящееся дзеркало).

Вельми цікаві і релігійні обряди ацтеків. Найважливішою частиною ацтекського ритуалу було жертвопринесення, а найвищої жертвою вважалася людська кров, бо вона за релігійними уявленнями мешиков була "їжею богів". У ацтекських кодексах знак "кров" іноді замінявся знаком "дорогоцінний камінь" або знаком "квітка". Ацтеки вважали своїм священним обов'язком доставляти богам цю пишу - що володіє особливою магічною силою. Її можна було жертвувати богам і по краплях, але незрівнянно більш дієвою вважалося ритуальне вбивство. Призначеного для цієї мети клали на круглий жертовний камінь, після чого головний церемоніймейстер обсидіанових ножем розсікав жертві груди, виривав серце і цим кривавим, ще пульсуючим серцем окропляв вівтар. Коли іспанці з експедиції Кортеса увійшли в головний храм Теночтітлана, вони нарахували там, за їхніми розповідями 130 тисяч людських черепів. (Скільки часу знадобилося для підрахунку і хто, конкретно, займався цієї нелегкої роботою історія замовчує.) Всі ці люди були принесені в жертву лише за кілька років, що передували появі іспанців. Релігійний фанатизм був одним з головних мотивів ацтекських завоювань. У бою ацтеки аж ніяк не прагнули знищити ворога. В їхніх очах ворог, взятий в полон, мав значно більшу ціну - його можна було принести в жертву богам. Часом і самі ацтеки добровільно приносили себе в жертву щоб розраховувати на "блаженство в потойбічному світі". Люди, обрані священнослужителями для заклання, оточувалися великою пошаною, особливо ті з них, хто призначався в жертву Тескатлипоке. Ще за рік до жертвопринесення серед військовополонених вибирався найкрасивіший і високородний, і на протязі всього цього року вісім священнослужителів навчали його владним і величним манерам правителя. Все що оточували віддавали йому божественні почесті. У супроводі жерців він прогулювався по Теночтітлану, граючи на флейті, і люди шанобливо його вітали. За місяць до жертвопринесення для нього вибирали чотирьох найкрасивіших дівчат, вони були зобов'язані виконувати будь-яке його бажання. А потім наставав день смерті. У супроводі урочистої процесії приречений йшов до храму. Тут він прощався зі своїми дружинами і вісім священнослужителів, які дбали про нього, повільно вели його вгору по широких сходах. На кожному ступені храму він переламувати священну флейту. І ось він на верху. Тут жерці хапали його, і первосвященик виривав з його грудях серце ... Але настільки урочистого убивства удостоювалися лише найбільш родовиті військовополонені. Рядових бранців приносили в жертву сотнями під час менш урочистих обрядів.

При жертвопринесенні застосовувався спосіб, який іспанці називали "гладіаторським".Бранця прив'язували до каменю, залишаючи йому, проте, достатній простір для руху. Жерці давали йому дерев'яне зброю, і повинен був битися з декількома краще озброєними воїнами, чиї руху, природно, нічим не обмежені.

Дітей і жінок приносили в жертву рідше. Жінок - на честь богині землі (при цьому перед закланием, щоб забути про що чекала їх жорстокому долі, вони танцювали протягом кількох годин поспіль, поки не впадали в стан екстазу).

Збереглися не цілком ясні свідчення і про інших жертовних обрядах ацтеків. Так, на честь бога вогню Уеуетеотля пов'язаних військовополонених нібито кидали в вогонь і повільно спалювали. Почесті своїм богам ацтеки віддавали також співом, танцями і обрядовими релігійними драмами. Ацтеки вірили, що після смерті людини його душа відправляться в сонячне царство Тлалокан, але такої долі удостоювалися лише душі полеглих в бою і вбитих блискавкою, а також, зрозуміло, тих, хто добровільно зголосився принести себе в жертву. Душі інших переселялися в, так званий, Миктлан.

Як ми бачимо, релігійні уявлення ацтеків були дуже складні, а ритуал - виключно жорсткий. Після появи іспанців соціальна структура ацтеків залишалася незмінною. Класові відмінності визначали саму суть їх культури. Головною господарською одиницею була громада. Існувала система трудової повинності населення на користь держави. Виділялася прошарок знаті і вождів-касиков, які мали великі ділянки землі і використовували працю рабів. Держава ацтеків досягло значної централізації, поступово здійснювався перехід до спадкової влади верховного правителя. Однак відсутність внутрішньої єдності, міжусобна боротьба за владу серед представників вищої військової знаті і боротьба підкорених ацтеками племен проти завойовників полегшили перемогу іспанців у цій нерівній боротьбі. Багато підкорені племена переходили на їхній бік і брали участь в боротьбі проти ацтекських правителів.

ГЛАВА II. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ конкісти: процес ранньокапіталістичного розвитку в Західній Європі.

У другій половині XV століття феодалізм в Західній Європі був у стадії розкладання, виростали великі міста, розвивалася торгівля. Загальним засобом обміну стали гроші, потреба в яких різко збільшилася. Тому в Європі сильно зріс попит на золото, посилила прагнення "Индиям" - батьківщині прянощів, де нібито і золота дуже багато. Але в той час для західноєвропейців в результаті турецьких завоювань ставало все важче користуватися старими, комбінованими сухопутними і морськими шляхами до "Индиям". Пошуками південних морських шляхів тоді займалася тільки Португалія. Для інших атлантичних країн до кінця XV століття залишався відкритим тільки шлях на захід через невідомий океан. Думка про такий шлях з'явився в Європі у зв'язку з поширенням серед порівняно широкого кола зацікавлених осіб античного вчення і кулястості Землі, а далі плавання стали можливими завдяки досягнутим в другій половині XV століття успіхам в кораблебудуванні і навігації. Такі були загальні передумови заокеанської експансії західноєвропейських країн. Та обставина, що саме Іспанія першої вислала в 1492 році на захід маленьку флотилію Христофора Колумба, пояснюється умовами, які склалися в цій країні до кінця XV століття. Одним з них було посилення іспанської королівської влади, раніше обмеженою. У 1479 році відбулося об'єднання найбільших піренейських держав і виникла єдина Іспанія. акончілся восьмивікової процес Реконкісти, і "Об'єднана Іспанія" вийшла на світову арену.

Заокеанська експансія була в інтересах як самої королівської влади, так і її союзників - міської буржуазії і церкви. Буржуазія прагнула розширити джерела первісного нагромадження; церква - поширити свій вплив на язичницькі країни. Військову силу для завоювання "язичницьких Індій" могло дати іспанське дворянство. Завоювання Гранади поклало кінець майже безперервної війни з маврами в самій Іспанії, війні, колишньої ремеслом для багатьох тисяч ідальго. Тепер вони сиділи без діла і стали ще більш небезпечні для монархії і міст, ніж в останні роки Реконкісти. Потрібно було знайти вихід для накопиченої енергії ідальго. Виходом, вигідним для корони і міст, для духовенства і дворянства, була заокеанська експансія.

Ідальго мріяли про земельні володіння за океаном, але ще більше - про золоті і коштовностях. Прагнення до наживи поєднувалося з релігійним фанатизмом - наслідком багатовікової боротьби християн проти мусульман. Не слід, однак, перебільшувати його значення в іспанської колоніальної експансії. Для ініціаторів і організаторів заокеанської експансії, для вождів конкісти релігійні завзяття було звичною і зручною маскою, під якою ховалися прагнення до влади і особистої нажіве.С приголомшливою силою охарактеризував конкістадорів сучасник Колумба, автор "Найкоротшого повідомлення про розорення Індій" і багатотомної "Історії Індій" , єпископ Бартоломе Касас своєї крилатою фразою: "Вони йшли з хрестом в руці і з ненаситним жаданням золота в серці".

Традиційна зарубіжна історіографія представляє конкісту як надзвичайний подвиг, здійснений купкою воїнів, які, діючи від імені бога і Кастилії, мало не одним своєю появою підкорили тисячі неосвічених дикунів. Читання хроніки переконує у протилежному: опір було запеклим і систематичним починаючи з того моменту, коли індіанці, оговтавшись від несподіванки і замішання, зрозуміли, що перед ними не боги, в пришестя яких вони вірили, а завойовники. Опір було рішучим і мужнім, найчастіше виражався в самознищення: голі, беззбройні чоловіки і жінки протистояли вогнепальної зброї, коням і спеціально вимуштрувані собакам, якими "з найбільшою жорстокістю цькували індіанців, і люті пси розривали нещасних на шматки". Воно виявлялося в підпалах селищ і посівів при наближенні загонів завойовників; у втечі в гори міського і сільського населення; у відчайдушній рішучості жінок, вдавалися до абортів, щоб не прирікати своїх дітей на рабство і голод: в самогубства тисяч людей, які переконалися в марності спроб скинути ярмо; в постійній і гідною захоплення збройної боротьби смельчаков.І сьогодні, через століття, конкісту продовжують звеличувати і ставити на всі лади; її як і раніше розцінюють як шляхетну духовну місію, спираючись при цьому на плутані свідчення перших конкістадорів, які, природно, багато приховували чи прикрашали, запевняючи, що їх єдиною метою, нібито, була християнізація населення. Що ж стосується героїв опору, то про багатьох з них вже не згадують. Бажанням відновити справедливість і врятувати від забуття імена тих, кіт встав на захист своєї батьківщини і свободи, Хосефіне Олива де Коль написав книгу "Опір індіанців іспанським конкістадорам", виданої в 1977 році в Мексиці. Мова в ній йде про одвічну проблему завоювання, про жорстокому поневоленні слабкого сильним. Ведеться мова про проблему завоювання і його наслідки, про колоніалізм, про сліди, випалених розпеченим залізом і збережених донині, через майже п'ять століть. І нехай нам не кажуть, що не можна судити про справи XVI століття з позиції ХХ-го. Тимчасова дистанція тут ні при чому, мова йде про совість, про повагу до людини, бо і в XVI столітті, коли творилися всі ці злочини, Лас Касас гнівно викривав їх. Офіційного хроніста Фернандеса де Ов'єдо важко запідозрити в симпатіях до аборигенам, оскільки він сам був конкістадором, а згодом і губернатором Картахени і міг спокійно розповідати про один з грабежів, учинене ним і його товаришами і супроводжувався безчинствами і поджогамі.Ето він презирливо писав про індіанців, що "ці люди подібно худобі ... голови в них не як у інших людей і такі товсті і міцні черепа, що християни, коли борються з ними ... не повинні бити їх по голові, бо ризикують зламати свої мечі". Але навіть ця людина, постійно називає "ледарями" солдат-індіанців, в той час як іспанці у нього суцільно "великі воєначальники ... і сміливі воїни", не може втриматися від гніву, зіткнувшись з цілим рядом мерзенних, на його думку, фактів . Більш того, він висловлює ту ж думку, що і його ворог Лас Касас, коли виправдовуючи поведінка одного касика, пише: "І ось я, хроніст, кажу ... що не можна називати бунтівником того, хто ніколи не виявляв покори".

Священик Хосе де Акосіта, пояснюючи одну з цілей своєї книги, говорить: "Ведучи мову про релігію, яку сповідували індіанці, я прагну в цій книзі написати про їхні звичаї, порядки і правлінні насамперед для того, щоб розсіяти уявлення, якесь звичайно мають про них як про істот жорстоких і нерозумних, або з настільки малим розумом, що він ледь заслуговує подібного назви. з цієї помилки виникає безліч досить значних образ, які завдають їм, звертаючись чи не як з худобою і позбавляючи будь-якого поваги ... Не в жу кращого засобу розвіяти це таке шкідливе думка, ніж роз'яснити, яким порядків і звичаїв слідували ці люди, коли жили за своїми законами ... Оскільки ми нічого не знаємо про це і приходимо з мечем, не слухаючи і не розуміючи їх, нам здається, що справи індіанські не заслуговують на увагу, і ми виловлюємо цих людей в горах і лісах і змушуємо їх служити нам і підкорятися нашим бажанням ".

Майже у всіх хроністів можна зустріти проблиски подібного вільнодумства і невдоволення. Навіть солдати іноді усвідомлювали, що чинять свавілля, про що свідчать їх простодушні репліки: "Нікому з нас, колишніх там, це не сподобалося".

Невірно говорити і про те, що це було зіткнення двох культур. Ми б глибоко образили Іспанію, якби погодилися з тим, що безсоромні авантюристи були носіями її культури, що жадібні шахраї, які називали себе християнами і використовували ім'я боже всує щоразу, коли хотіли виправдати свої злочини, були носіями високих моральних принципів.

Важливо і те, що вступ європейців в Новий Світ означало включення народів, його населяли, в орбіту впливу європейської культури епохи пізнього Відродження, хоча і в забарвлених релігійної містикою іспанською та португальською варіантах.

Завойовники прагнули нав'язати народам Америки свій економічний уклад, свою політику і ідеологію, основу якої становила католицька релігія. Насильницьким шляхом вони намагалися всюди запровадити 15 звернення свій іспанський плі португальську мову як засіб утвердження своєї культури, як зброю духовного поневолення. Проте багата і самобутня традиція давньоамериканської цивілізацій надавала сильне зворотний вплив на європейську культуру. Складний процес взаємодії цих двох потоків ні механічним злиттям їх елементів. Він представляв собою розрив як з європейськими формами, так і з формами давньоамериканської. Місцева індіанська традиція, що виходила з самих глибин народу, його праці, психології, всього буття, неминуче впливала на народжувалася нову латиноамериканську культуру, надаючи їй самобутній характер, абсолютно особливі риси. Дійовими особами цього процесу, котрий окреслив особливий етнічний, соціальний і культурний вигляд цієї спільності, були як білі креоли, так і американські індіанці. Значний внесок у становлення нової спільності внесли вихідці з Африки, а також різні групи змішаного, латинського населення Америки. В результаті взаємопроникнення, асиміляції, синтезу цих різноманітних елементів до початку XIX століття складаються основи нових націй - мексиканської, перуанської, кубинської і інших.

Глава III. ЗАГИБЕЛЬ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЦТЕКІВ: причини і наслідки.

Теночтітлан, де правил Монтесума II, був столицею великого держави, яке підкорило собі численні народи, що говорили на різних мовах, мали різні звичаї і традиції.

Якщо прийняти на віру версію конкістадорів, то вийде, що поневолені народи мріяли з їх допомогою звільнитися від ярма ацтеків. Якщо ж критично поставитися до цієї версії, якщо згадати неодноразово повторювану в хроніках фразу "і розмовляли вони, не розуміючи один одного" і засумніваєшся в точності перекладів "юної Марини" і іспанця Хероніма де Агллара, а також в тому, що вони могли знати мови і прислівники народів, що населяли таку розлогу територію, то важко буде повірити, ніби пригноблені племена бачили своє спасіння в таємничих білолицих і бородатих прибульців. Таке припущення подвійно сумнівно, якщо згадати, що прибуття конкістадорів супроводжувалося наскоками кавалерії, залпами гармат і фальконетів. Додамо до цього грізні мечі, що обрушилися на голови індіанців, страти "на науку іншим" за першою підозрою в непокорі або зовсім без приводу, і ми отримаємо повну картину.

10 лютого 1519 року дев'ять кораблів Кортеса до "золотої країні" повів Антон Алампнос.Перша сутичка з індіанцями сталася на південному берег затоки Кампече, в країні Табаско. Зламавши їх опір, Кортес послав три загону всередину країни. Зустрівши великі військові сили, вони відступили з великими втратами.

Кортес вивів проти наступаючих все військо. Індіанці билися з великою відвагою і не боялися навіть гармат. Тоді Кортес вдарив на них з тилу своїм невеликим кавалерійським загоном. "Ніколи ще індіанці не бачили коней, і здалося їм. Що кінь і вершник одна істота, могутнє й нещадне". Через кілька днів касики надіслали припаси і привели 20 молодих жінок. Кортес наказав їх охрестити, а потім розподілив серед офіцерів. Одна з них, прославлена ​​хроністами дена Марина, що перейшла згодом до Кортесу, стала перекладачкою і справила величезні послуги іспанцям в боротьбі проти мексиканців-ацтеків.

Від Табаско флотилія пройшла до Сан-Хуан-де-Улуа. 21 квітня іспанці висадилися на берег материка і щоб забезпечити свій тил побудували місто Веракрус. Ось так, за словами Діаса, засновували конкістадори міста в Новій Іспанії: "Обрали ми управителів міста, на ринку поставили ганебний стовп, за містом побудували шибеницю ..." Отже, хрест, ганебний стовп, шибениця - ось три гармати освоєння конкістадорами нових країн . У іспанця була величезна перевага перед мексиканцями: вогнепальна зброя, залізні зброю, бойові коні. Але людей було так мало, що похід проти багатолюдній країни здавався безнадійним. Кортес залучив на свою сторін обіцянками, підкупом, погрозами вождів окраїнних народностей, пригноблених панівним народом - ацтеками. Вожді, особливо в галузі Тласкала, дали в допомогу чужинцям десятки тисяч воїнів і носіїв. Серед іспанців почалися розбрати. Частина ідальго, забезпечених маєтками на Кубі, вимагала повернення на острів. Тоді Кортес пригрозив знищити весь флот, частина гармат він все ж зняв з кораблів і взяв в похід кілька десятків матросів, трохи посиливши таким чином наступаючий загін і гарнізон Веракрусу.

Чотири правителя Тласкали - Машіскацін, Хикотенкатль-Старший, Тлауетолошш і Сітлалькопока домовилися про те, щоб пропустити загін завойовників, але цьому чинив Хікотенкатл'-Молодший. Він умовляв старійшин, сперечався з ними, застерігав від неминучих бід, але все марно, навчені досвідом вожді відкрили конкістадору дорогу до заповітного Теночтітлану. На шляху завойовників несподівано встав Хикотенкатль: його воїни "під біло-червоними стягами" атакували прибульців, оточили їх і примудрилися вбити навіть одного коня. Конкістадори перебували в настільки складному становищі, що вже не сподівалися вибратися живими. І тільки загибель восьми ватажків, синів старих касиков, змусила індіанців відійти.

Знову в хід було пущено підступність: конкістадори направили послів до старійшинам, назвали себе ворогами Монтесуми, обіцяли скасувати податі, накладені ацтеками на поневолені народи.

Відважний і рішучий Хикотенкатль-Молодший залишився на самоті. Авторитет старих вождів переважив: Хикотенкатля було доручено очолити місію світу.

Двадцять чотири дні не могли увійти іноземці в Тласкалу через протидію Хикотенкатля. Але ось нарешті союз був укладений. За звичаєм, тласкальцев віддали своїх дочок в дружини новим союзникам, що мало послужити запорукою непорушної дружби. Цікаво, що ні надходили точно так же, як європейські монархи тієї епохи, коли бажали зміцнити світ, хоча, зрозуміло, не підозрювали про це.

Неприборканого Хикотенкатля призначили командувачем військами союзників. Згодом молодий тласкальскій вождь "вирішив покинути армію, покликавши з собою кілька загонів, які піддалися його умовлянням і пішли разом з ним". Дізнавшись про це Кортес наказав наздогнати Хикотенкатля, "щоб полонити його або, якщо не вдасться, вбити". Було виконано друге. Страта молодого вождя справила таке страхітливе враження на тласкальцев, що ніхто з них надалі не насмілювався у чомусь осушуватися іспанців. Нестримне наступ конкістадорів тривало. Нарешті конкістадори підійшли до кордонів заповітного міста. Їх зустрів сам могутній правитель, на якого ніхто з поданих не наважувався підняти очі.

"На Монтесуме багатий одяг, плащ, прикрашений коштовностями, на голові - легка корона з золота, на ногах - сандалі, теж золоті, з шкіряними шнурками, прикрашені дорогоцінним камінням. Четверо наближених несли його паланкін, інкрустований золотими пластинами, під балдахіном із зелених пір'я , також прикрашеним золотом. Правителя супроводжували двісті знатних вельмож, що виділялися своєю багатою одягом, але босих. Перед паланкіном прямували три сановника з золотими жезлами в руках, які вони раз у раз піднімали, оповіщаючи народ про появл еніі державного правителя ".

Урочистість і пишність, блиск дорогоцінного каміння та золота. Золото всюди: в короні, на ногах, на паланкіні. Здається, його вистачило б, щоб задовольнити будь-яку жадібність, а власник всіх цих багатств - нерішучий, розгублений чоловік, мотиви поведінки якого незрозумілі. Він прекрасно знав про те, що відбувалося на всій підвладній йому величезної території, бо отримував депеші з точним розповіддю про всі події. Берналь Діас пише: "Він зрозумів, що наша головна мета - відшукати золото". І він дав їм золото.

Монтесума, верховний вождь ацтеків, намагався підкупити іспанців, щоб вони відмовилися від походу на його столицю. Але чим більше він дарував конкістадорам золота і коштовностей, тим сильніше прагнули вони опанувати Теночтитланом. Монтесума діяв нерішуче: наказував підвладним йому вождям зі зброєю в руках чинити опір іспанцям, а при невдачі не чинив їм допомоги, навіть зрікався них. Нарешті він погодився впустити іспанців в Теночтітлан. Столиця була побудована на острові, в центрі штучного (солоного) озера, оточеного великими містами і селищами. Ця місцевість. прекрасно оброблена, густонаселена, красиво забудована, буквально засліпила іспанців. Біля воріт столиці прибульців зустрів сам Монтесума з блискучою свитою: "... ми не віримо очам своїм. З одного боку, на суші - ряд великих міст, а на озері - ряд інших ... і перед нами великий місто Мехіко, а нас - нас тільки чотири сотні солдатів! чи були на світі такі мужі, які проявили б таку зухвалу відвагу? " (Б. Діас).

Іспанці розмістилися у величезній будівлі. Обшарюючи приміщення, вони знайшли замуровану двері. Кортес наказав розкрити її і виявив потаємне приміщення з найбагатшим скарбом з дорогоцінних каменів і золота. Але іспанці бачили, що вони замкнені і оточені ворогами у величезному місті, і вирішили захопити самого Монтесуму як заручника. Известия з Веракрусу про напад загону на іспанців дало Кортесу привід для рішучих дій. З п'ятьма офіцерами він з'явився до палацу Монтесуми і переконав його перейти на проживання в приміщення, де знаходився іспанський загін. Потім Кортес зажадав видачі ацтекських воєначальників, які брали участь в битві з глрнізоном Веракрусу, і спалив їх на багатті. Монтесуму же для остраху він тимчасово уклав в кайдани. Монтесума перетворився в бранця. Він брав поданих в присутності своїх тюремників, а коли відвідував храми - кожне таке відвідування перетворювалося як і раніше в пишну церемонію, - його супроводжували двісті збройних іспанських солдатів, які не спускали з нього очей. Від імені Монтесуми Кортес став з цього часу розпоряджатися по всій країні.

Він змусив вождів ацтеків присягнути іспанському королю, а потім зажадав від них, як від васалів сплати данини золотом. Скарб Монтесуми був такий великий, що на його перегляд пішло три дні. Все золото, включаючи художні вироби, було перелито в злитки, нагромаджені в три великі купи. Більшість конкістадорів вимагало негайного поділу, так як всі три купи надто помітно танули день у день; підозра висловлювалося проти Кортеса і його наближених ... "Кортес поступився. Після розділу видобутку, при якому він отримав левову частку, пай солдатів виявився" настільки мізерний, багато його навіть не брали, і тоді ... їхня частка йшла в кишеню Кортесу! ... "Тривога завойовників посилилася, коли до них дійшла звістка про прибуття в Веракрус ескадри Панфило Нарваеса, посланий Веласкесом з метою захопити" живими або мертвими "Кортеса і його солдатів. Перед лицем спільної небезпеки вщухла ворожнеча, викликана розділом видобутку. Кортес залишив у Мехіко менш надійних людей, пору верб їм охорону Монтесуми, і виступив в Веракрус. У нього було тільки 260 солдатів і 200 індіанців з піками, і все-таки він вирішив напасти на втричі сильніший загін. Вперед, нібито, для переговорів, він вислав кілька офіцерів, наказавши їм начепити на себе побільше золота, щоб показати, як багато живуть його люди. Він вніс, таким чином, розлад до війська противника, а потім несподівано атакував його. люди Нарваеса билися неохоче і натовпами переходили на сторону Кортеса. Нарваес, що втратив в бою очей, був узятий в полон і закутий у кайдани. Його офіцери, частиною підкуплені Кортесом, і солдати здалися. З деяких кораблів Нарваеса були прибрані всі вітрила і снасті, щоб ніхто не зміг повідомити Веласкесу про розгромі його експедиції. Решта суду під командою надійних капітанів були спрямовані на північ для обстеження мексиканського узбережжя. Через кілька днів Кортес наказав повернути колишнім ворогам все зброю, коней і цінні речі, які забрала у них, і розташував їх до себе подарунками та обіцянками. Серед людей Нарваеса перебував хворий на віспу. Страшна хвороба поширилася по всій Мексиці, де про неї раніше не чули, "забрала безліч" мексиканців.

У цей час майже вся Мексика повстала (1520 г.), іспанські зміцнення були зруйновані або спалені, а столичний гарнізон обложено ацтеками. Загін Кортеса складався з 1300 солдатів, 100 вершників і 150 стрільців. Тласкальцев, смертельні вороги ацтеків, дали йому 2 тисячі добірних воїнів. З таким військом Кортес безперешкодно вступив в столицю. Незабаром, однак, повстання розгорілося з новою силою. Мексиканці щодня шалено атакували іспанців, серед яких почалися голод, зневіру і розбрат. Кортес зажадав, щоб Монтесума вийшов на дах будинку і наказав своїм "підданим" призупинити штурм, так як іспанці погодилися піти з міста. Мексиканці відповіли градом каменів і стріл. Верховний вождь ацтеків був смертельно поранений і помер на руках іспанців, але "не виявив бажання прийняти християнство".

Кожен день зменшував сили іспанців і збільшував сили їх ворогів. Запаси пороху виснажувалися, харчів і води не було зовсім. Перемир'я, запропоноване іспанцями, з презирством відкидалося. У липні 1520 іспанці вирішили піти зі столиці вночі. Кортес виділили з видобутку королівську частку - великі золоті злитки. Після цього він дозволив кожному брати скільки завгодно скарбів. Новачки із загону Нарваеса "набрали стільки, що ледве могли брести". Навчені досвідом солдати Кортеса брали легку ношу - коштовним камінням. Важку ношу нав'ючили на індіанців і поранених коней. Іспанці виступили в глуху північ, але мексиканці відразу ж ударили по ним. Переносний міст, приготований відступаючими для перекидання через канал, перекинувся, почалася паніка. "Всякий, хто не вмів плавати, неминуче гинув ... Чимало було переловлено з човнів, негайно пов'язано і віднесено для жертвоприношень ..." Нарешті іспанці вибралися на берег озера, що оточував Мехіко. Вони відступали в союзну Тласкалу, насилу відбиваючи натиск ворогів. За п'ять днів загинули, потонули, вбито і взято в полон, а потім принесені в жертву близько 900 іспанців і 1300 їхніх союзників-індіанців. Особливо багато людей загинуло на початку відступу, в "ніч смутку", під час переправи через озеро. Крім того, втрачені були всі гармати, майже всі вогнепальну зброю і 80 коней.

Іспанців виручили тласкальцев, боялися помсти ацтеків. Вони дали завойовникам можливість оговтатися від розгрому, виділили їм на допомогу кілька тисяч воїнів. Спираючись на них Кортес зробив каральні експедиції проти індіанців, які нападали на іспанців під час відступу. У них було дуже багато золота, і Кортес після різанини чоловіків - їх, по Б.Діасу. "В полон не брали, так як нагляд за ними клопітливий", - наказав зігнати в одне місце жінок і дітей, щоб "узаконити видобуток", тобто затаврувати як рабів, і виділити королівську пятину і, до речі, п'яту частину в свою користь. "Відібрали найкращих і найкрасивіших, а нам залишили старих і потворних". У той же час Кортес перехоплював у берегів Мексики поодинокі кораблі з солдатами, зброєю, припасами та кіньми, які Веласкес посилав на допомогу експедиції Нарваеса: на Кубі ще нічого не знали про його долю.

Поповнивши загін людьми і спорядженням.Кортес з десятьма тисячами союзних індіанців в 1521 році почав нове, планомірний наступ на Теночтітлан. Він наказав побудувати великі плоскодонні суду, щоб заволодіти озером, оточити його і взяти змором столицю ацтеків. Він заборонив навколишніх племенам посилати частину врожаю у вигляді данини в Мехіко і надавав їм допомогу, коли загони ацтеків приходили за даниною. Він дозволив тласкальцам грабувати ацтекських селища і надавав їм частину видобутку, щоб слава про його "справедливості" рознеслася по всій країні. Словом, цей безчесний, але талановита людина в хвилину найбільшої небезпеки виявився, "справжнім чоловіком на цьому місці". Обраний Теночтітлана керував молодий Куаутемок, обраний верховним вождем ацтеків після загибелі Монтесуми і виявив особистий героїзм і видатні військові здібності. Тепер становище змінилося. Сили іспанців і число їх союзників все росли, а сили ацтеків убували. Коли побудовані суду були доставлені на озеро, столиця була обкладена з усіх боків. Місто відчайдушно захищався більше трьох місяців. Іспанці зруйнували міської водоспад, так що обложені страждали не тільки від голоду, але і від спраги. У серпні 1521 іспанці ввірвалися в місто і зруйнували колодязі з яких жителі брали воду після знищення водогону. Але наступні кілька днів ацтеки відстоювали окремі квартали. Коли міста припав, "він був переповнений мерцями ... Часом їх було так багато, що вони лежали один на одному, точно поленіца дров. Адже загинуло тут все доросле чоловіче населення не тільки Мехіко, а й околиць".

Кортес вивів своїх людей з смердюче міста і дозволив уцілілим мешканцям піти звідти.

"І ось за всіма дамбах протягом трьох діб потягнулася низка живих скелетів, ледве Волочай ноги, нечувано брудних і обірваних, які поширювали сморід". Коли "результат" припинився, Кортес послав людей на розвідку в місто. Серед трупів вони знаходили хворих і слабких, які не мали сил піднятися. Вода в колодязях була солонуватою і гіркою. Городяни до кінця облоги харчувалися корінням, які викопували на вулицях, площах і в палацах, і корою дерев. "І все ж ніхто не спокусився на м'ясо мексиканця: ворогів вони їли, своїх же ніколи".

Мексика була підкорена. Переможці захопили скарби, зібрані ацтеками в містах, і змусили корінне населення працювати на знову організованих іспанських маєтках. Частина була звернена в рабство, а й інші закріпачені індіанці фактично стали рабами. Сотні тисяч убитих або померлих від виснаження, голоду і заразних хвороб, занесених конкістадорами, - ось страшний підсумок іспанського завоювання країни. Потрапив у полон Куаутемока конкістадори піддали тортурам і в 1525 році стратили.

Після захоплення Теночтітлана експедиція Кортеса розпалася. Його рядові учасники програють в карти останні гульдени зі свого частки награбованого золота, а Кортес повертається на Кубу, а потім в Іспанію. Повертається як переможець. Грошей, у нього більше, ніж у його величності Карла V. А за гроші можна придбати все. Забуті всі гріхи Кортеса, всі його злочини. Король наділяє його істинно кастильским титулом "адмірал Південного моря", призначає "маркізом долини" (мається на увазі долина Оахака в Південній Мексиці, яку Кортес одержує в спадкове володіння).

Доповненням до слави повинна стати прекрасна дружина з гарного будинку. У Кортеса вже є законна дружина Каталіна на Кубі, але тепер йому дозволено все, адже у нього такі гроші! І він одружується на Хуані де Суніга, племінниці герцога Бехорского, одного із найвпливовіших представників при іспанському палаці. А Марину, свою незамінну порадницю і перекладачку, свою кохану, свого ангела-хранителя, Марину, якій він так був зобов'язаний і яка народила йому сина, маркіз віддав одному зі своїх офіцерів.

Завоювання держави ацтеків було скоєно не тільки силою іспанського зброї. Кортес, не без успіху нацьковуючи одні місцеві племена на інші, розпалював ворожнечу між ними - словом, діяв за принципом "розділяй і володарюй". Створивши на території держави ацтеків і прилягали до нього великих землях свою колонію - віцекролевство Нова Іспанія конкістадори налагодили системи розкрадання природних багатств Мексики, нещадної експлуатації народних мас, жорстоко придушуючи прояв невдоволення. Говорячи про епоху колонізації іспанцями Нового Світу К.Маркс писав про Мексиці як про одну з "приречених на розграбування багатих і густо населених" країн, де "поводження з тубільцями було ... всього жахливіше".

Однак завоювання Мексики, як і інших земель в Америці, яка принесла настільки згубні наслідки для її народу, мала й інший, з точки зору історичного розвитку сенс. Як пише радянський історик М.С.Альперовіч, колонізація Мексики іспанцями об'єктивно сприяла "складанню в цій країні, де раніше безроздільно панували дофеодальні відносини, історично прогресивнішою соціально-економічної формації. Виникли передумови залучення Північної та Центральної Америки в орбіту капіталістичного розвитку і включення їх в систему формування всесвітнього ринку.

Крім того, висадка конкістадорів Ернана Кортеса в гирлі річки Табаско і наступне стрімке завоювання древніх держав, які перебували на території сучасної Мексики, означали зіткнення самобутньої індіанською цивілізації з одним з варіантів європейської культури XVI століття - пофарбованої релігійної містикою іспанської культури.

"Вражаюче видовище квітучою культури ... невідомою колись і настільки багатьом відрізнялася від звичної західноєвропейської виявився вищим розуміння іспанського конкістадора ... І конкістадори, і місіонер побачили в котрі постали їм дива безсумнівну прояв злої волі якогось надприродного істоти, демона, заклятого ворога роду людського. знищення плодів дьяволова промислу стало логічним результатом таких уявлень; люди хреста і меча заходилися громить все і вся з ретельністю, гідною кращого застосування. індіанських ие цивілізації були знищені. Коли ж самі розважливі задумалися про скоєне і усвідомили досконалу ними помилку, збитки виявився непоправних. Тоді спробували врятувати хоч що-небудь, що залишилося від знань, навичок, скарбів духу, щоб використовувати ці осколки при організації нового суспільства, яке повинно було зміцнитися на древніх землях, але примикати до християнського світу.

В результаті конкісти в королівстві Нова Іспанія поступово формується нове, специфічне в економічних і культурних відносинах, колоніальне суспільство, що увібрало в себе як нав'язані іспанцями риси західноєвропейської культури, так і не винищені, найбільш стійкі риси культури аборигенів. В результаті взаємопроникнення, асиміляції складається принципово нова - мексиканська - культура, в якій елементи самобутньої традиції зумовлюють її неповторність. В якійсь мірі збереженню індіанською традиції сприяли, як це не здається парадоксальним, і супроводжували конкістадорів католицькі місіонери. Справа в тому, що для успіху своєї справи вони волею-неволею змушені були пристосовуватися до місцевих умов. Необхідно було подолати мовний бар'єр - і місіонери старанно вивчають індіанські мови, щоб потім на цих мовах проповідувати християнську доктрину. Необхідно було подолати бар'єр уявлень про світобудову і місіонери пристосовуються до індіанського пантеону, до усталеним в індіанською середовищі поняттям. І до цього дня зберігаються складені в XVI столітті граматики і словники індіанських мов, до сих пір католицькі обряди в Мексиці зберігають яскраві риси древнеіндейского пантеїзму. Як пише дослідник В.Н.Кутейщікова: "на всьому континенті чи знайдеться інша країна, де участь корінних мешканців у формуванні нації почалося б так рано і зіграло б таку величезну, неухильно зростаючу роль, як в Мескікі."

ВИСНОВОК.

Багатовікова відірваність Нового світла від решти світу визначила не тільки його унікальність і специфіку, а й асинхронність історичного процесу в цьому регіоні в порівнянні з Європою і Азією і, як наслідок цього, розбіжність основних етапів історичної періодизації. Поява європейців на американському континенті в кінці XV століття (завдяки розвитку кораблебудування, встановлення капіталістичних відносин і існуванню ідальго) привело, на думку ряду латиноамериканісти (Л.Сеа, В.Франк, А.Рейес), до того, що в подальшому Новий Світ став свого роду віддзеркаленням, тінню, луною Європи. Роблячи акцент на цій несовпадаемості культурно-історичних схем розвитку Європи і Америки, мексиканський історик і культуролог А.Рейес відзначав, що в кінці XV століття Новий Світ як би потрапив в "чужу епоху". До моменту приходу європейців племена, які жили в різних регіонах Нового Світу, суттєво відрізнялися один від одного. Найбільш високий рівень суспільно-економічного розвитку мали індіанці Мексики, Центральної Америки. В основі цих цивілізацій лежало землеробство - обробіток кукурудзи. На пріоритет у її культивуванні майже з рівними правами можуть претендувати Мексика, Перу, Болівія. (1) Це сталося близько 7 тисяч років тому. Американський континент "подарував" світу крім кукурудзи картопля, томати, тютюн, какао, соняшник, лікарські засоби - хінін і бальзам. Тут проводилась і така складна операція, як трепанація черепа. У той же час аборигени Нового Світу не знали колеса, коней, що не плавили заліза, яке вони навчилися обробляти значно пізніше золота, срібла, платини, міді та бронзи.

Несумісність культур, яка проявилася в різному ступені економічного розвитку (що призвело до існування небоєспроможною армії) і протистоянні релігійних систем, в слідстві агресивності європейців привела, в результаті, до повного руйнування і поневолення цивілізації ацтеків. Єдина схожість культур, яке вдало використовували конкістадори, полягала в централізованності держави ацтеків. Тому, захопивши столицю і стративши вождя ацтеків, завойовники змогли утримати в підпорядкуванні цілу країну.

До європейського завоювання найрозвиненіші цивілізації Західної півкулі склалися в Месоамерике і в Андах - в регіонах, званих іноді зонами високих цивілізацій. На цій великій території, змінюючи один одного, залишили слід кілька древніх цивілізації, найбільш відомими серед них є цивілізації майя та ацтеків, зруйновані іспанськими конкістадорами. (2)

Список літератури

Агібалов Є.В., Донська Г.М. Історія середніх віків. 6 клас М., 1994, с 248.

Альперович М.С. Завершення іспанської колонізації в Америці в XVII столітті // Нова і новітня історія. 1990. № 5.

Ацтеки: імперія крові і величі // Пер. з англ. О.Перфільева. М., 1997..

Барг М. А. Про Категорії "цивілізації" // Нова і новітня історія. 1992. № 5. С. 24.

Бартоломе де Лас Касас. До історії завоювання Америки. М., 1966.

Галич М. Історія доколумбових цивілізацій. М., 1990..

Гарсія Уїдобро. Америка 500 років тому: сучасний погляд // Нова і новітня історія. 1992. № 4.

Гончарова Т.В. Індіанська Америка: п'ять статей колонізації та перспектива відродження // Нова і новітня історія. 1992. № 6.

Гуляєв В.І. Найдавніші цивілізації Месоамерики. М., 1972.

Гуляєв В.І. Слідами конкістадорів. М., 1976.

Джеймс П., Мартін Д.Ж. Всі можливі світи. М .. тисяча дев'ятсот вісімдесят два.

Записки Діаса про Мексику // Хрестоматія з історії середніх віків // Під редакцією Сказкіна С.Д. Т. 3. М., 1950.

Керов В.Л. Латинська Америка в історичній ретроспективі XVI-XIX ст. М., 1994.

Кинтеро Р. Подорожі Колумба в країни Латинської Америки // Нова і новітня історія. 1992. № 3.

Ланда Дієго де. Повідомлення про справи в Юкатані / пер., Введення. ст. Ю.В.Кнорозова. М., Л., 1955.

Ларін Е.А. Історія і культура народів Азії, Африки і Латинської Америки // Питання історії. М., 1992. № 5-6.

Лас Касас Бартоломе де. Історія Індії. Л., 1968.

Магидович І.П. Магидович В.І. Нариси з історії географічних відкриттів. М .. тисяча дев'ятсот вісімдесят три.

Мернер М. Сторіччя в періодизації історії Нового Світу // Нова і новітня історія. 1990. № 3.

Пожарська С.П. Відкриття Америки: погляд історика // Нова і новітня історія. 1992. № 3.

Селіванов В.М. Латинська Америка: від конкістадорів до незалежності. М .. 1 984.

Соди Д. Великі культури Мезоамерики. М., 19S5.

Сомов С.О. Загадки сельви // Результати №2, 2002.

Стингл М. Індіанці без томагавків. М .. 1 984.

Три каравели на горизонті. До 500-річчя відкриття Америки. М., 1991.

Уїдобро Г. Америка 500 років тому. М., С. 42.

Хосефіна Олива де Коль. Опір індіанців іспанським конкістадорам. М., 1983.

Енциклопедія. Зниклі цивілізації. Ацтеки: імперія крові і величі. М., 1997..


  • Глава I.
  • ГЛАВА II.
  • Глава III.
  • Список літератури