Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Змішані форми правління в Стародавньому Римі та Стародавній Греції

Дата конвертації19.10.2018
Розмір21.8 Kb.
Типреферат

Змішані форми правління в Стародавньому Римі та Стародавній Греції


план:

1. Введение ........................................................................ 2

2. Нетипові (змішані) форми правління ........................... 4

3. Криза Римської республіки і перехід до монархії .................. .6

4. Державна організація Риму в період імперії: принципат і доминат ......................................................... ..8

5. Політичні та правові вчення в Стародавній Греції ............... ..14

6. Висновок .................................................................. ... 19

7. Список літератури ......................................................... ..20

Вступ

Форма держави визначається в юридичній науці досить просто.
Зазвичай під формою держави розуміють організацію державної влади або організацію держави в цілому. Разом з тим форма держави є досить складною і з цього поняття форма держави розкривається через характеристику структурних елементів форми держави.
Питання про структурні елементи форми держави носить дискусійний характер. Деякі дослідники форми держави зводять до одного елементу, а саме до політичного режиму. Дана точка зору не знайшла широкої підтримки в юридичній науці.

Відповідно до другої точки зору, саме форми правління і форми державного устрою складають форму держави. Ця точка зору широко поширена в західній науці і частково підтримується у вітчизняній науці.

Відповідно до третьої точки зору, форма держави складається з 3-х елементів, а саме - форми правління, форми державного устрою і політичного (державного) режиму - найбільш широко поширена у вітчизняній науці.

Існує ще одна точка зору, згідно з якою форма держави складається з: форми правління, форми державного устрою, політичного режиму, і політичної динаміки - не набула поширення у вітчизняній науці.

Форма держави залежить від конкретних історичних умов його виникнення і розвитку, вирішальний вплив на неї чинять сутність, історичний тип держави. Так феодального типу держави відповідала як правило, монархічна форма правління, а буржуазному республіканська. Форма держави багато в чому залежить від співвідношення політичних сил в країні, особливо в період його виникнення. Ранні буржуазні революції (наприклад, в Англії) призвели до компромісу між буржуазією і феодалами, наслідком якого стала конституційна монархія.
Конституція - вимога молодий буржуазії, монархія - поступка феодалам. На форму держави впливають національний склад. Історичні традиції, територіальні розміри країни та ін. Фактори. Невеликі по території держави зазвичай є унітарними.

Нетипові (змішані) форми правління

У зв'язку з тим, що ідеальних форм правління не існує, в сучасних державах виникають нетипові (змішані) форми правління.
До змішаних форм правління відносяться: Монархічна республіка,
Республіканська монархія, Напівпрезидентська (полупарламентарной) республіка.

Монархічна республіка - це, коли в республіканську форму правління привнесені деякі елементи монархії. Найчастіше до монархічним республікам відносять суперпрезидентские республіки. У них президент незмінна і володіє дуже широкими повноваженнями. За своїм становищем він наближається до монарха (раніше Індонезія), взагалі не переобирається (Раніше Тіто - Югославія). Північна Корея - відноситься до змішаної форми правління, тому що посаду президента спадкова.
Центральна африканська республіка (60-70-і роки) - президент проголосив себе імператором (Канібал).

Республіканська монархія - характеризується тим, що монарх переобирається раз в кілька ні (не населенням, а привілейованими шарами). 1 раз в 5 років в ОАЕ, і в Малайзії монарх переобирався.

Напівпрезидентська (напівпарламентськи) республіка (іноді називається дуалістичної республікою). До дуалістичним республікам відносять Франція,
Австрія, Фінляндію, Ірландію. У цих державах президент обирається населенням, а уряд формується парламентом.

Крім дуалістичних є тощо. Існують президентська, парламентарна республіки в яких присутні певні елементи або парламентарної, або президентської республіки. Приклад сучасна Росія.

У другому столітті до н.е. після перемоги над Карфогеном Рим панує практично над усіма землями, що омивається Середземним морем. Ці землі, крім своєї особливої ​​цінності, стали джерелом, з якого Рим черпав нові і нові маси рабів, що знаходили собі широке застосування в великих маєтках старої та нової знаті - всіх цих сенаторів і вершників, трансформувалися в 4-3 століттях до н.е. в стан нобілів.

У 1-му столітті до н.е. Рим виявився втягнутим у важку для нього
Союзницькі війну, в результаті якої був змушений піти на надання римського громадянства всьому населенню Італії.

Союзницька війна не принесла ні Риму, ні Італії справжнього світу.
Наступала епоха особистої влади, епоха диктатур. Першим серед диктаторів був полководець Сулла, який, спираючись на віддану йому армію, встановив в
Римі режим одноосібної влади або диктатури. Вона була безстроковою і вже одним цим відрізнялася від республіканської диктатури. Крім того, Сулла присвоїв собі законодавчі функції і право довільного розпорядження життям і майном громадян. Він надав нові права сенату і різко обмежив повноваження народних зборів. Трибуни були позбавлені політичних функцій. Диктатура Сулли означала настання нової історичної епохи в римській історії і раніше всього кінець республіки.

Зречення Сулли (79г. До н.е.) повернуло було Риму республіканську конституцію, але не надовго. Нова Римська диктатура виявилася в руках Гая
Юлія Цезаря. Вона припала на час, який настав після спартаківського повстання рабів (74 р до н.е.), з усією очевидністю оголивши криза республіканської форми правління і нужду в авторитарній державі.

Особливість диктатури Цезаря в тому, що вона поєднувала в одних руках не тільки консульську і трибунську влади, але також цензорську і вищу жрецьку влади. За своїм становищем командувача армією Цезар отримав титул імператора. Поставлені в залежність від нього коміції, хоча і продовжують існувати, імітуючи збереження республіки, виконують вказівки імператора, включаючи і ті, які відносяться до обрання на посади.

Крім цього, Цезар отримав повноваження, розпоряджатися військом і скарбницею держави, право розподіляти провінції між проконсула і рекомендувати половину кандидатів у магістрати взагалі, право першим голосувати в сенаті, що було важливим, і т.д.

Державна організація Риму в період імперії: принципат і доминат.

Принципат.

Після перемоги внучатого племінника і приймача Юлія Цезаря - Октавіана
- над своїми політичними противниками (при Акції 31г. До н.е.) сенат вручив Октавіану верховну владу над Римом і його провінціями (та ще підніс йому почесний титул Августа). Весті з тим в Римі та провінціях встановився державний лад, який ми називаємо принципатом. від
«Принцепс сенатус» - першого сенатора, яким ще в попередні часи називали першого в списку сенаторів (зазвичай найстарішого з колишнього цензорів), першим висловлював свою думку. Для Серпня «принцепс» означав «першого громадянина Римської держави», а відповідно до неписаної римської конституції - пост імператора.

Історію монархічного Риму прийнято ділити на два періоди: перший - період принципату, другий - доміната. Кордоном між ними служить 3 століття нашої ери.

Принципат зберігає ще видимість республіканської форми правління і майже всі установи республіки. Збираються народні збори, засідає сенат. Як і раніше обираються консули, претори і народні трибуни. Але це все вже не більше, ніж прикриття постреспубліканского державного ладу.

Імператор-принцепс з'єднує в своїх руках повноваження всіх головних республіканських магістратур: диктатора, консула, претора, народного трибуна. Залежно від роду справ він виступає то в одному, то в іншій якості. Як цензор він комплектує сенат, як трибун він скасовує по своїй волі дію будь-якого органу влади, заарештовує громадян на свій розсуд і т.д. Як консул і диктатор, принцепс визначає політику держави, віддає розпорядження по галузях управління; як диктатор він командує армією, управляє провінціями і т.д.

Народні збори, головний орган влади старої республіки, приходять в повний занепад і Цицерон пише з цього приводу, що гладіаторські гри залучають римських громадян більшою мірою, ніж зібрання коміцій.
Звичайним явищем стали такі ознаки крайнього ступеня розкладання комиций як підкуп голосів, розгони зборів, насильства над їх учасниками та ін.

Імператор Август, хоча і реформував коміції в демократичному дусі
(Ліквідував цензових розряди, допустив заочне голосування для жителів італійських муніципій), відняв у зборів судову владу - найважливішу з їх колишніх компетенцій.

Разом з тим зборів позбавляються свого споконвічного права обирати на посади магістратів. Спочатку було вирішено, що кандидати в консулат і претуру проходять перевірку в спеціальній комісії, складеної з сенаторів і вершників, тобто апробацію, потім, вже після смерті Августа, за його наступника Тіверії вибори магістратів були передані до компетенції сенату.

Залишався, правда, сенат. Але вже за Августа він наповнився провінційної знаттю, всім зобов'язаної принцепсу, і особливо ті з вершників, які досягли сенаторського звання. З органу влади, що розповсюджується на «місто Рим», сенат став свого роду загальноімперських інститутом. При всьому тому, положення його було приниженим, а повноваження обмеженими. Законопроекти, які надходили до сенату, виходили від принцепса і забезпечувалися його авторитетом. Зрештою виникає і затверджується неписане правило, згідно з яким: «все, що вирішив принцепс, має силу закону».

Вибори самого принцепса належали сенату, але і це стало чистою формальністю. У багатьох випадках справа вирішувалося армією.

Осередком вищих установ імперії став «двір» і саме двір принцепса. Це і імператорська канцелярія з юридичних, фінансових та іншими відділами. Фінанси займають особливе місце: ніколи ще держава не виявляло такої винахідливості в знаходженні джерел оподаткування як цьому навчилися у відомствах імперії, ніколи ще - до Августа - не було настільки численної кількості імперських чиновників-бюрократів.

Армія стала постійною і найманої. Солдати служили 30 років, отримуючи платню, а після виходу у відставку - значний земельну ділянку.
Командний склад армії комплектувався з сенаторського і всаднического станів. Рядовий солдат не міг піднятися вище посади командира сотні - центуріона.

Доминат.

Серед цих відомств особливої ​​згадки заслуговують два: державна рада при імператорі (обговорення основних питань політики, підготовка законопроектів) і фінансове відомство. Військовим відомством командують призначені імператором і тільки йому підлеглі генерали.

Чиновники отримують особливу організацію: їм присвоюється форма одягу, їх наділяють привілеями, після закінчення служби їм призначається пенсія та ін.

Серед багатьох реформ і законів імперії на особливу увагу заслуговують реформи імператорів Діоклетіана і Костянтина.

Діоклетіан, син вільновідпущеника, став римським імператором в 284 р (
284-305). Час його правління ознаменований двома головними реформами.
Перша стосувалася державного устрою величезної імперії, найкращої форми управління нею.

Реформа ця може бути зведена до наступного:

1. Верховна влада була розділена між 4-ма співправителями. Двоє з них, що носили титул «серпнів», займали провідне становище, керуючи кожен своєю половиною імперії - Західної і Східної. При цьому сам Діоклетіан-серпень зберіг за собою право вищої влади для обох частин імперії. Августи обирали собі співправителів, яким надавався титул «цезарів». Так виникла «тетрархия» - правління чотирьох імператорів, які вважалися членами єдиної «імператорської сім'ї».

2.Армія, збільшена на одну третину, була поділена на дві частини: одна її частина розміщувалася на кордонах імперії, інша, мобільна, служила для цілей внутрішньої безпеки.

3. Адміністративна реформа призвела до розукрупнення провінцій (за одними даними до 101, за іншими до 120).

4. Провінції, в свою чергу, були зроблені частиною дієцезій, яких було

12.

5. Розділена на провінції і дієцезії Італія в числі інших земель імперії була тепер остаточно позбавлена ​​свого особливого значення і положення (хоча Рим продовжував ще деякий вважатися столицею імперії).

Іншими своїми реформами Діоклетіан посилював владу землевласників над селянством і перш за все тим, що на землевласника лежала відповідальність за надходження податків від селян. Землевласник ж отримав право посилати за своїм вибором певну кількість залежних людей на військову службу в імператорську армію.

Розпочате Діоклетіаном справу продовжив імператор Костянтин (285-337).
За Костянтина завершується процес закріпачення селян-колонів і ремісників. Згідно імператорської конституції 332г., Колон був позбавлений права переходити з одного маєтку в інше. Чи не підкорилися цим законом колон заковували в кайдани як раб і в такому вигляді повертався колишньому власнику. Особа, яка прийняла побіжного колона, сплачувала його пану повну суму належних з побіжного колона платежів. Та ж лінія проводилася і щодо ремісників.

Безпосереднє привласнення додаткового продукту стало основною формою експлуатації селян і ремісників.

Саме при Костянтина столиця римської імперії була перенесена в старий Візантій, названий потім Константинополем. Відповідно з тим сюди були переведені з Риму вищі урядові установи і відтворений Сенат.

Остаточний поділ імперії на дві частини - Західну, зі столицею в Римі, і Східну, зі столицею в Константинополі, відбулося в 395г.

ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В Стародавньої Греції

З середини IV ст. до н.е. давньогрецькі держави потрапляють в залежність від Македонії і занепадають. Рамки полісної системи, що склалася в класичний період історії Древньої Греції, виявилися занадто тісними для рабовласницьких відносин. Розвиток рабовласництва вимагала створення великих військово-бюрократичних монархій, на зразок Македонії. З походів Олександра Македонського починається період еллінізму - період грецької експансії на Схід і освіти великих держав як перехідного щабля до рабовласницької імперії. У II ст. до н.е. Греція була завойована Римом.

Криза полісних установ і втрата державами незалежності породили серед громадян настрої упадничества, невпевненості, аполітизму.
Грецькі монархії представлялися вільного грека, вихованому в полісних традиціях, настільки величезними, що він відчував себе безпорадним і нездатним вплинути на результат суспільних подій. У свідомості рабовласницьких кіл починає процвітати індивідуалізм; проповідь морального звільнення сусідить з схилянням перед державою, з обожнюванням особистості монарха. Теоретичне вивчення політики деградує, поступаючись місцем моральним повчанням чи релігійної містики.
Порівняно новими в політичній теорії того часу були ідеї космополітизму, світового панування і всесвітньої монархії.

Епікур (341-270 рр. До н.е.) в соціально-політичній теорії відстоював ідеї рабовласницької демократії. Як і інші прихильники демократичного правління, він вважав, що закони і держава існують не від природи, а по встановленню. "Справедливість не існує сама по собі; це - договір про те, щоб не завдавати і не терпіти шкоди, укладений при спілкуванні людей і завжди стосовно до тих місць, де він полягає ". Право і держава суть продукти договору, результат угоди.

Погляди Епікура відрізнялися від попередніх навчань демократії закликом уникати політичної діяльності. Щастя людини він вбачав у відсутності страждань, повною незворушності або безтурботності духу. Для досягнення цієї мети філософ пропонував усунутися від громадських справ, здобути незалежність від суспільства і присвятити життя моральному самовдосконалення. Своїх послідовників він вчив "жити непомітно". Ці положення Епікура, переносили центр ваги суспільної теорії в область моралі, висловлювали крайній індивідуалізм і байдужість до політики, які були характерні для ідеології рабовласницької демократії в період еллінізму.

Проти філософії Епікура виступили стоїки. Термін "стоїцизм" походить від слова "стоячи" (колонада, галерея) - від назви портика в
Афінах, де викладав засновник школи Зенон Китайська (бл. 336- бл. 264 рр. До н.е.).

Стоїки з'явилися продовжувачами платонівської-арістотелівської лінії в філософії. Всесвіт, відповідно до їхніх поглядів, керується долею, вищим божественним розумом. У світі панує найсуворіша необхідність, що виключає свободу волі. Людині не залишається нічого іншого, як добровільно підкоритися невідворотної долі. Того, хто кориться їй, доля веде, а непокірного тягне. Доля у навчанні стоїків ототожнюється з божественним природним законом.

Слідом за Аристотелем стоїки стверджували, що громадські встановлення і держава кореняться в природі, що людина від природи схильний до спілкування. Відображаючи зміни в державному житті сучасного їм суспільства, стоїки витлумачили ці положення Аристотеля розширено. Вони відмовилися від узкополісной трактування суспільного життя. Природне право мислилося ними як універсальний, загальносвітовий закон, держава - як світове співтовариство. У дусі космополітичних уявлень того часу
Зенон з Кітію вчив, що всіх людей має вважати громадянами однієї держави.

На противагу епікурейця послідовники стоїцизму заперечували громадську діяльність. Благо держави цінувалося ними вище, ніж благо індивіда. Доводячи до межі цю думку, навіяну ідеями Платона і
Аристотеля, стоїки заявляли, що доброчесний людина не зупиниться перед тим, щоб принести себе в жертву державі.

У філософії і етики стоїцизму знайшли своє переломлення погляди аристократичної верхівки рабовласницького суспільства періоду освіти елліністичних монархій. Релігійні шукання стоїків, їх заклики скоритися долі опинилися в той же час співзвучними настроям, яка охопила широкі кола давньогрецького суспільства в умовах його кризи.
Під впливом стоїцизму сформувалася концепція Полібія (приблизно 200-120 рр. До н.е.), останнього великого політичного мислителя Стародавньої Греції.
Основний мотив написаної ним "Історії" в 40 книгах - шлях римлян до світового панування.

Тлумачення історичного процесу у Полібія спирається на уявлення стоїків про циклічний розвиток світу. Він виходить з того, що суспільне життя існує від природи і прямує долею. Подібно до живих організмів, будь-яке суспільство проходить стану зростання, розквіту і, нарешті, занепаду. Завершуючись, цей процес повторюється спочатку. Розвиток суспільства Полібій трактує як нескінченне рух по колу, в ході якого "форми правління змінюються, переходять одна в іншу і знову повертаються".

Кругообіг політичного життя виявляється в послідовній зміні шести форм держави. Першою виникає монархія - одноосібне правління вождя чи царя, засноване на розумі. Розкладаючись, монархія переходить в протилежну їй форму держави - в тиранію. Невдоволення тиранами призводить до того, що шляхетні мужі скидають за підтримки народу ненависного правителя. Так встановлюється аристократія - влада небагатьох, переслідують інтереси загального блага. Аристократія в свою чергу поступово вироджується в олігархію, де правлять мало хто, використовуючи владу для користолюбства. Своєю поведінкою вони збуджують невдоволення натовпу, що неминуче призводить до чергового перевороту. Народ, не вірячи більше в правління царів або небагатьох, покладає турботи про державу на самого себе і засновує демократію. Її збоченням є охлократія (панування черні, натовпу) - найгірша форма держави. "Тоді оселяється панування сили, а збирається навколо вождя натовп здійснює вбивства, вигнання, переділи землі, поки не здичавіє абсолютно і знову не набуде собі володаря і самодержця". Розвиток держави повертається тим самим до свого початку і повторюється, проходячи через ті ж щаблі.

Подолати кругообіг політичних форм здатний тільки мудрий законодавець. Для цього йому необхідно, запевняв Полібій, встановити змішану форму держави, яка поєднуватиме початку монархії, аристократії і демократії, щоб кожна влада служила протидією іншої. Така держава "незмінно перебувало б у стані рівномірного коливання і рівноваги". Історичні приклади змішаного ладу Полібій знайшов в аристократичній Спарті, Карфагені, на Криті. При цьому він особливо виділяв політичний устрій Риму, де представлені всі три основні елементи: монархічний (консулат), аристократичний (сенат) і демократичний
(Народні збори). Знову ж правильним поєднанням і рівновагою цих влади
Полібій і пояснював могутність римської держави, яка підкорила "майже весь відомий світ".

висновок

Теоретичні погляди Полібія на розвиток держави суперечили його ж власними спостереженнями над конкретними фактами з історії виникнення різних видів державної влади. Його побудови, як і попередні теорії "змішаного держави" (Платона, Аристотеля), були покликані обгрунтувати панування аристократії. Творив в епоху втрати грецькими полісами незалежності, Полібій виступав з аристократичних позицій проримской орієнтації і закликав греків підкоритися завойовникам.

Політична концепція Полібія послужила одним з сполучних ланок між політико-правовими вченнями Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Список літератури:

1. «Історія політичних і правових навчань».

Підручник-під ред. О.Е. Лейста - Н .: Видавництво «Дзеркало» - 1999р.

2. «Історія політичних і правових навчань».

Підручник під ред. В.С. Нерсесянц - М., 2000,2001гг.

3. «Історія політичних навчань»

Підручник під ред. О.В. Мартишина - М., 1994,1996,2000гг.