Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


знаки Рюриковичів

Дата конвертації15.03.2020
Розмір9.4 Kb.
Типрефератплан
Вступ
1 Письмові джерела
2 Зображення княжих знаків
3 Походження
4 Захід особистих князівських знаків
5 Литовський слід
6 Сучасне використання
6.1 Герб України
6.2 Емблема НТС

Список літератури

Вступ

Знаки Рюриковичів - геральдичні знаки, які використовували давньоруські князі для позначення прав власності на ті чи інші предмети. Зображувалися на клеймах, печатках, монетах Рюриковичів. На відміну від дворянських гербів такі емблеми належали не всієї сім'ї або роду, а були особистими знаками: кожен князь мав свій власний «герб».

1. Письмові джерела

Перші відомості про геральдичних знаках давньоруських князів відносяться до середини X століття. Ібн Мискавейха в оповіданні про похід русів на Бердаа в 943-944 роках зазначає, що руси, приймаючи викуп за полонених, залишали свій знак у вигляді шматка глини з печаткою, з тим, щоб колишнього бранця більше не чіпали. Який саме знак був зображений на печатці - невідомо; можливо, що це міг бути герб Ігоря Рюриковича, який князював у ті роки. Невідомо також, чи належали ці руси до воїнів Ігоря, так як давньоруські літописи замовчують про набіг на Бердаа.

Інша повідомлення про подібного роду клеймах зустрічається в «Повісті временних літ», де йдеться про похід княгині Ольги на північ: «В літо 6455 (947 рік н. Е.) Иде Ольга Новугороду і устави по Мсте цвинтарі і данини, і по Лузі оброки і данини; і ловища ея суть по вьсеі землі ці знамена і місця і цвинтарі »[1]. Слово «знамення» тут вказує на знаки князівської власності. Руська Правда свідчить, що цим словом позначався предмет, позначений князівським знаком. У Руській Правді знаходяться і інші згадки про сферу застосування княжих емблем: «А за княж кінь, іже тої з плямою, 3 гривні» [2]. Безсумнівно, під словом «пляма» слід розуміти княже тавро (клеймо).

Письмові джерела, однак, не призводять описів княжих емблем [3]. Зображення «гербів» давньоруських князів відомі нам за збереженими монетам і печаток того часу.

2. Зображення княжих знаків

Як правило, на монетах київських князів зустрічаються фігури, що нагадують перевернуту букву «П», до яких додавалися «відростки» знизу або посередині, а також точки, хрести і т. П. Одні і ті ж знаки могли виглядати по-різному, в залежності від предмета, на якому вони зображувалися. Так, князівські емблеми на печатках зображувалися схематично, в максимально спрощеній формі, тоді як на монетах ті ж символи мали безліч додаткових орнаментальних елементів.

Геральдичні знаки давньоруських князів дійшли до нас не тільки у вигляді зображень на монетах і печатках, але і на підвісках, перснях, зброю і т. П. За цими знахідками можна не тільки простежити еволюцію княжих символів Стародавньої Русі, а й спробувати відновити їх походження.

3. Походження

Використання зображень двозубця і тризуба зближує знаки Рюриковичів зі складними царськими гербами Боспорського царства, основними елементами яких також були ці символи. На зв'язок боспорських і давньоруських княжих емблем вказує переважне вживання саме двозубця як основи композиції «герба».

Іншим моментом, що зближає емблеми давньоруських князів з гербами боспорських царів, є спадковий характер їх розвитку. Як вже було сказано вище, князівські «герби» Стародавньої Русі були особистими знаками, які не передавалися у спадок, але, як і символи Боспорського царства, що мали єдину базу у вигляді двозубця, до якого кожен правитель додавав (або з яких вилучав) елементи у вигляді різного роду «відростків», завитків і т. п.

Серед «гербів» давньоруських князів зустрічалися і повні аналоги гербів боспорських правителів. Наприклад, особистий знак Ярослава Мудрого на поясних бляшках, знайдених в Приладожье і в околицях Суздаля, практично повністю збігається з зображеним на поясному наборі з Перещепинського скарбу Полтавської області, виготовленому в VII століття-VIII столітті в Середньому Причорномор'я. І те, і інше зображення нагадує за формою тризуб.

Незважаючи на схожість між геральдичними емблемами правителів Боспорського царства і особистими «гербами» давньоруських князів, говорити про їх зв'язок, як про щось безперечно встановленому, було б невірно. До цих пір не виявлено геральдичних знаків епохи, безпосередньо передувала виникненню Давньоруської держави; можливо, майбутні археологічні знахідки зможуть дати відповідь на це питання.

4. Захід особистих князівських знаків

Княжі особисті знаки отримали широке поширення на території Давньоруської держави. Печатками з їх зображеннями завірялися державні документи [4], карбувалася монета зі знаком князя, ремісники таврували свої вироби князівським гербом. «Герб» князя носили князівські тіуни і дружинники. У такому вигляді знаки Рюриковичів існували до середини XII століття.

У XIII столітті князівські «герби» практично повністю вийшли з ужитку, що часто пов'язують з їх еволюцією. На думку вчених, схема гербів спростилася настільки, що втратила здатність створювати варіанти, які відзначають індивідуальну приналежність [5]. В результаті цього княжий «герб» втратив свій особистий ознака і набув характеру місцевої емблеми або герба роду (сім'ї).

5. Литовський слід

Схожість з особистими емблемами Рюриковичів виявляє литовський знак, відомий під назвою колюмна ( «стовпи Гедиміна»). Ця емблема, що вважається особистим гербом великого князя литовського Гедиміна, використовувалася його нащадками як символ княжого роду Гедиміновичів. Перше збережене зображення «стовпів Гедиміна» відноситься до 1397 році, часу правління великого князя литовського Вітовта. «Стовпи Гедиміна» вважаються одним з найдавніших символів Литви; зображення цієї емблеми є частиною великого герба Литовської республіки [6].

Звертає на себе увагу подібність знака Гедиміна з дво- і тризуб особистими геральдичними емблемами Рюриковичів. Фактично, він побудований за тією ж схемою: підставу у вигляді перевернутої букви «П» з додатковими елементами. З огляду на, що до XIII століття єдине давньоруське держава перестала існувати, численні родинні зв'язки між гілками Рюриковичів і литовські князі, а також поширення влади великого князя литовського на частину територій, що входили до складу Київської Русі, можливо припустити, що «стовпи Гедиміна» є подальшим розвитком давньоруських княжих емблем. Слід, однак, зауважити, що, незважаючи на принадність і привабливість такої теорії, вона залишається поки лише гіпотезою, що не підкріпленої документально.

6. Сучасне використання

Незважаючи на те, що геральдичні символи князів Стародавньої Русі перестали вживатися ще в XIII столітті, в XX столітті один з них, а саме «герб» Володимира Святославича, був витягнутий з небуття, але вже в новій якості.

6.1. Герб України

У 1917 році після Жовтневої революції, коли на території колишньої Російської імперії почали створюватися нові держави, тризуб князя Володимира був запропонований істориком Михайлом Грушевським в якості національного символу України. Статус малого герба Української Народної Республіки особистий знак Володимира отримав 22 березня 1918 року до результаті постанови Центральної Ради. Надалі цей символ використовувався з деякими змінами і доповненнями українськими державними утвореннями, створеними в період з 1918 по 1920 рік. Зі встановленням на Україні радянської влади тризуб втратив свій державний статус, але продовжував використовуватися організаціями українських націоналістів.

Після ліквідації СРСР в 1991 році, постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року тризуб був затверджений в якості малого державного герба України [7]. Відповідно до статті 20 конституції України 1996 року «головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)» [8] (що, незважаючи на державний статус цього рішення, є деякою історичної натяжкою: як було сказано вище, «герб» Володимира Святого був тільки особистим символом, як і інші емблеми Рюриковичів того часу).

6.2. емблема НТС

Тризуб Володимира Святого використовується також Народно-трудовим союзом російських солідаристів, створеним в 1930 році російськими емігрантами в Белграді. Згідно зі статтею 7 сучасного статуту спілки «емблема руху - родовий знак великого князя Володимира Святого, засновника російської держави, зображений у вигляді золотого тризуба на білому, синьому і червоному тлі або в чорно-білому виконанні, без фону» [9].

Список літератури:

1. Шахматов А. А. Повість временних літ, т. I, Петроград, 1916, с. 69.

2. Російська Правда за списками Академічному, карамзінского і Троїцькому. Під ред. проф. Б. Д. Грекова. Москва - Ленінград, 1934, с. 6.

3. Рибаков Б. А. Знаки власності в княжому господарстві Київської Русі X-XII ст., С. 230.

4. Янін В. Л. Актові друку Стародавньої Русі X-XV ст., Т. 1-2. Москва, 1970.

5. Янін В. Л. Князівські знаки суздальських Рюриковичів. - КСІІМК, 1956, вип. 62, с. 16.

6. Закон Литовської Республіки про Державний герб від 20 травня 2003 року № I-130.

7. Постанова Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року № 2131-XII.

8. Закон «Конституція України» від 28 червня 1996 року № 254к / 96-ВР.

9. Статут Народно-Трудового Союзу російських солідаристів.

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Знаки_Рюриковичей


  • 6 Сучасне використання 6.1 Герб України 6.2 Емблема НТС Список літератури