Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Зовнішня політика Німеччини в 1949-1955 роках

Скачати 89.06 Kb.
Дата конвертації12.05.2019
Розмір89.06 Kb.
Типкурсова робота

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ГОУВПО «Марійського державного університету»

Кафедра загальної історії

КУРСОВА РОБОТА

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ

У 1949-1955 РОКАХ

виконала:

Студентка 28 групи ІФФ

Ігнатьєва Є. В.

Науковий керівник:

к. і. н. Іванова Т. І.

Йошкар - Ола

2007


зміст

1. Введення

2. Основна частина

Глава 1. Загальна характеристика зовнішньополітичної ситуації в період 1949-1955 рр

Глава 2. Відносини з СРСР і врегулювання правового положення ФРН

Глава 3. Взаємовідносини ФРН з іншими країнами

3.Заключеніе

4. Список використаної літератури

Вступ

При аналізі подій, які розгорталися в Західній Німеччині з 1949 по 1955 роки, необхідно пам'ятати про політичному розвитку в Європі і взагалі на земній кулі за цей же період. Це дозволить правильно оцінити роль і місце Німеччини, зокрема Західної Німеччини, в післявоєнному світі.

Це і перемога Радянського Союзу над гітлерівською Німеччиною, і як наслідок цього, посилення ролі і піднесення соціалістичної системи в світі. Що, до речі, не могло не привести до боротьби двох панівних систем - капіталістичної і соціалістичної. Це і величезне бажання простих людей і політиків багатьох країн знову не опинитися втягнутим у нову світову війну. Це величезне бажання зберегти мир на Землі.

Ця принципово нова міжнародна обстановка робить і іншим становище Західної Німеччини.

Для федерального канцлера ФРН Аденауера, який в період свого правління з 1949 до 1963 року особисто справив великий вплив на проведену Німеччиною зовнішню і внутрішню політику ( «канцлерська демократія»), вищої політичної метою було возз'єднання Німеччини в умовах миру і свободи. Невід'ємною передумовою для цього було входження Західної Німеччини в Атлантичне співтовариство безпеки.

У зовнішній політиці Аденауер вважав головним завданням остаточне рішення проблеми збалансованого політичного становища Німеччини між Сходом і Заходом, невирішеність якої призвела Німеччину в безодню двох світових воєн. Канцлер твердо прагнув до досягнення двох взаємопов'язаних цілей - відновлення повного суверенітету Західної Німеччини і інтеграції країни до спільноти західних країн. Для цього Західної Німеччини необхідно було завоювати довіру американців і французів. Аденауер з самого початку був прихильником європейської інтеграції. Важливим кроком у цьому напрямку було вступ Західної Німеччини в різні спільноти і блоки, про що мова піде нижче.

Його негативне ставлення до СРСР, була засуджена багатьма політичними діячами, будувалося на переконанні, що політика з позиції сили і пильність необхідні, коли мова йде про явно антихристиянському державі.

Аби не допустити повторювати колишніх серйозних помилок, багато розвинених держав після Другої світової війни стали виробляти зовсім іншу політику, спрямовану на збереження миру. Але існували і такі держави, чиї необдумані рішення в області зовнішньої політики були приводом для нових кровопролитних конфліктів і небезпекою розпалювання нової світової війни. Саме в цей період почав закладатися фундамент сучасного суспільства, в якому ми зараз живемо і працюємо. У цьому полягає актуальність теми курсової роботи.

При написанні курсової роботою мною було використано літературу періоду 60-90-х років 20 століття і першого десятиліття 21 століття. Зокрема:

· Збірник документів, що відображають суть і проблеми трьох мирних конференцій в Тегерані, Ялті та Потсдамі і демонструють вплив прийнятих на них рішень на ситуацію в світі після Другої світової війни;

· Спогади політиків і видатних діячів Німеччини і СРСР досліджуваного періоду, як то В. Брандта, А. А. Громико, М.Хрущова, В.К.Герста, Е.Дзелепі і дослідження німецького питання інших авторів: Філітова А.М., Істягін Л.Г., Миколаєва Н.В., Павлова Н.В., чиї роботи допомогли вивчити дану проблему з різних сторін;

· Журнальні статті двох вітчизняних вчених: Тихвинского С. і Загорського А.В., написані в різні періоди історії.

Хотілося б відзначити, що роботи 60-80-х років і роботи, видані в новому тисячолітті, відрізняються між собою. У роботах 20 століття помітно певний вплив існуючої ідеології, особливо в роботах радянських вчених, де височить і, можливо, прикрашається роль Радянського Союзу при вирішенні багатьох спірних питань. Але вивчення літератури 90-х років і тим більше 21 століття показує, що відбувається відхід від ідеології до об'єктивної оцінки дійсності.

Метою роботи є вивчення зовнішньої політики Німеччини в 1949-1955 роках, на першому етапі «ери К.Аденауера».

Завдання вивчення наступні:

1) Охарактеризувати загальну зовнішньополітичну ситуацію в даний період;

2) Розглянути відносини Німеччини з СРСР і врегулювання правового становища;

3) Вивчити взаємовідносини Німеччини з іншими країнами.

Робота складається з вступу, трьох розділів (1 глава - загальна характеристика зовнішньополітичної ситуації в період 1949-1955 рр .; 2 глава - відносини з СРСР і врегулювання правового положення ФРН, 3 глава - взаємини ФРН з іншими країнами), висновків та списку використаної літератури .

Глава 1. Загальна характеристика зовнішньополітичної ситуації В ПЕРІОД 1949-1955 ГГ.Перемога Радянського Союзу над гітлерівською Німеччиною та її сателітами зробила вирішальний вплив на політичний розвиток післявоєнного світу. Це була перемога соціалістичної системи над силами людиноненависницької ідеологією фашизму.

Все це сприяло приходу до влади народних сил в різних країнах Європи та Азії. Соціалізм вийшов за рамки однієї країни, став світовою системою. Одночасно з цим відбувається крах капіталістичного ладу в ряді країн Європи і Азії. Це призвело до того, що більше третини населення земної кулі вступило на шлях соціалізму.

Необхідно відзначити ще одну важливу рису післявоєнного розвитку. Протягом життя одного покоління людство двічі було вкинути в криваві війни. Це породило непереборне рух сучасності - рух прихильників миру, в якому брали участь сотні мільйонів людей. Разом з тим у багатьох капіталістичних країнах посилилася тяга до нейтральної політики, до неучасті у військових блоках, що сприяє зміцненню сил світу.

Сили соціалізму, миру і прогресу знаходяться на підйомі. Природно, що в цій ситуації імперіалістичні кола США, які є ініціаторами агресивних воєн, незабаром після другої світової війни створили цілу систему військових блоків, призначення яких полягає в тому, щоб зібрати всі реакційні режими і сили для війни проти соціалістичних країн.

Під ширмою «боротьби проти комунізму» вони прагнуть підпорядкувати своєму пануванню все більше число країн, штовхають на знищення демократичних свобод, загрожують національній незалежності розвинених капіталістичних країн, хочуть в новій формі надіти колоніальне ярмо на звільнені народи і ведуть систематичну ворожу, підривну діяльність проти соціалістичних країн . Своєю політикою певні агресивні кола Сполучених Штатів прагнуть зосередити навколо себе всі реакційні сили капіталістичного світу. Ці кола стають тим самим центром світової реакції і є найлютішими ворогами народних мас. У Західній Німеччині за допомогою США відроджується німецький мілітаризм, створюючи тим самим вогнище серйозної військової небезпеки в центрі Європи.

СРСР, на відміну від західних держав, завжди виступав за національну єдність Німеччини. Це пояснюється не тільки принциповими основами радянської політики, що визнає право всіх націй на національне самовизначення, а й розумінням того факту, що створений західними державами розкол Німеччини і політика відродження німецького мілітаризму таять в собі загрозу миру не тільки в Європі, але і у всьому світі.

Керуючись цими принципами, Радянський Союз на міжнародних конференціях як в період війни, так і після неї виступав проти створення реваншистській мілітаристської Німеччини, за створення мирної, демократичної Німецької Республіки. До досягнення цієї мети були спрямовані радянські пропозиції на міжнародних нарадах в Берліні і Женеві, як і всі інші радянські пропозиції. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 86.

Третя глава «Повідомлення про Берлінської конференції трьох держав», підготовленого під час роботи Потсдамської конференції з 17 липня по 2 серпня 1945 року, присвячена вирішенню питань про Німеччину. У ньому йдеться:

«Союзні армії здійснюють окупацію всієї Німеччини, і німецький народ почав спокутувати жахливі злочини, скоєні під керівництвом тих, яким під час їх успіхів він відкрито висловлював своє схвалення і сліпо корився.

На Конференції було досягнуто Угода про політичні та економічні засади координованої політики Союзників щодо переможеної Німеччини в період союзного контролю.

Метою цієї Угоди є виконання Кримської Декларації про Німеччину. Німецький мілітаризм і нацизм будуть викорінені, і Союзники, у згоді один з одним, зараз і в майбутньому, приймуть і інші заходи, необхідні для того, щоб Німеччина ніколи більше не загрожувала своїм сусідам або збереження миру у всьому світі.

Союзники не мають наміру знищити або ввести в рабство німецький народ. Союзники мають намір дати німецькому народові можливість підготуватися до того, щоб в подальшому здійснити реконструкцію свого життя на демократичній і мирній основі. Якщо [c.386] власні зусилля німецького народу будуть безупинно спрямовані до досягнення цієї мети, то для нього буде можливо з часом зайняти місце серед вільних і мирних народів світу, Текст цієї угоди говорить:

Політичні та економічні принципи,

якими необхідно керуватися

при поводженні з Німеччиною

в початковий контрольний періодА. Політичні принципи

1. Відповідно до Угоди про контрольний механізм в Німеччині, верховна влада в Німеччині буде здійснюватися Головнокомандувачами збройних сил Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства та Французької Республіки, кожним у своїй зоні окупації, за інструкціями своїх відповідних Урядів, а також спільно з питань, що зачіпають Німеччину в цілому, що діють в якості членів Контрольної Ради.

2. Оскільки це практично можливо, повинно бути однакове поводження з німецьким населенням по всій Німеччині.

3. Цілями окупації Німеччини, якими повинен керуватися Контрольна Рада, є:

I) Повне роззброєння і демілітаризація Німеччини і ліквідація всієї німецької промисловості, яка може бути використана для військового виробництва, або контроль над нею. З цими цілями:

а) всі сухопутні, морські і повітряні збройні сили Німеччини, СС, СА, СД і Гестапо з усіма їхніми організаціями, штабами та установами, включаючи Генеральний штаб, офіцерський корпус, корпус резервістів, військові училища, організації ветеранів війни і всі інші військові і напіввійськові організації, разом з їх клубами та асоціаціями, службовцями інтересам підтримки військових традицій в Німеччині, будуть повністю і остаточно скасовані, щоб назавжди попередити відродження або реорганізацію німецького мілітаризму і нацизму;

b) всі озброєння, амуніція і знаряддя війни і всі спеціалізовані засоби для їх виробництва повинні знаходитися в розпорядженні Союзників або повинні бути знищені.Підтримка і виробництво всіх літаків і всякого озброєння, амуніції і знарядь війни буде попереджено.

II) Переконати німецький народ, що він поніс тотальне воєнної поразки і що він не може уникнути відповідальності за те, що він накликав на себе, оскільки його власне безжалісне ведення війни і фанатичне опір нацистів зруйнували німецьку економіку і зробили хаос і страждання неминучими.

III) Знищити націонал-социалистскую партію і її філії і підконтрольні організації, розпустити всі нацистські установи, забезпечити, щоб вони не відродилися ні в якій формі і запобігти будь-яку нацистську і мілітаристську діяльність або пропаганду.

IV) Підготуватися до остаточної реконструкції німецької політичного життя на демократичній основі і до евентуально мирної співпраці Німеччини в міжнародному житті.

4. Всі нацистські закони, які створили базис для гітлерівського режиму або які встановили дискримінацію на основі раси, релігії або політичних переконань, повинні бути скасовані. Ніяка така дискримінація, правова, адміністративна або інша, що не буде терпима.

5. Військові злочинці і ті, хто брав участь в плануванні або здійсненні нацистських заходів, що тягнуть за собою або мають своїм результатом звірства чи військові злочини, повинні бути заарештовані і віддані суду. Нацистські лідери, впливові прихильники нацистів і керівний склад нацистських установ і організацій та будь-які інші особи, небезпечні для окупації і її цілей, повинні бути заарештовані і інтерновані.

6. Всі члени нацистської партії, які були більше, ніж номінальними учасниками її діяльності, і всі інші особи, ворожі союзним цілям, повинні бути видалені з громадських або напівсуспільною посад і з відповідальних посад у важливих приватних підприємствах. Такі особи повинні бути замінені особами, які за своїми політичними і моральними якостями вважаються здатними допомогти в розвитку справді демократичних установ в Німеччині.

7. Освіта в Німеччині має так контролюватися, щоб повністю усунути нацистські та мілітаристські доктрини і зробити можливим успішний розвиток демократичних ідей.

8. Судова система буде реорганізована відповідно до принципів демократії, правосуддя на засадах законності та рівноправності всіх громадян, незалежно від раси, національності та релігії.

9. Управління в Німеччині має проводитися в напрямку децентралізації політичної структури і розвитку на місцях почуття відповідальності. З цією метою:

I) Місцеве самоврядування буде відновлюватися по всій Німеччині на демократичних засадах і, зокрема, через виборні ради, настільки швидко, наскільки це сумісно зі збереженням військової безпеки і цілями військової окупації.

II) У всій Німеччині повинні вирішуватися і заохочуватися всі демократичні політичні партії з наданням їм права скликання зборів і публічного обговорення.

III) Принципи представництва і виборності повинні вводитися в районні, провінційні управління та управління земель настільки швидко, наскільки це може бути виправдано успішним застосуванням цих принципів в місцевому самоврядуванні.

IV) Поки що не засновано ніякого центрального німецького уряду. Однак, незважаючи на це, будуть засновані деякі істотно важливі центральні німецькі адміністративні департаменти, очолювані державними секретарями, зокрема, в областях фінансів, транспорту, комунікацій, зовнішньої торгівлі і промисловості. Ці департаменти будуть діяти під керівництвом Контрольної Ради.

10. З огляду на необхідність підтримки військової безпеки буде вирішуватися свобода слова, друку і релігії, і релігійні установи будуть поважатися. Буде дозволено створення вільних профспілок, також з урахуванням необхідності підтримання військової безпеки ». Тегеран-Ялта-Потсдам. Збірник документів. Укладачі: Ш.П. Санакоєв, Б.Л. Цибулевський. 2-е изд. - М., Міжнародні відносини, 1970, с. 386-389.

Коли 17 липня 1945 року глави союзних держав зібралися в Бабельсберег, в залі палацу Цеціліенхоф, результат Другої світової війни вже було вирішене. Тепер слід було закріпити в строгих дипломатичних документах - договорах, протоколах, комюніке - результати героїчного подвигу радянських воїнів і солдатів інших держав антигітлерівської коаліції. Проблема післявоєнного врегулювання була найгострішою і значною з всіх, що стояли тоді на порядку денному. Народи землі, переживши тяжкі випробування, сподівалися на зміни на краще в мирному житті - розгром ворога вселяв у їхні серця надії на соціальне оновлення. Вони не хотіли повернення того світу, в якому криза і «велика депресія» позбавили засобів до існування мільйони працюючих, який дозволив прийти до влади фашизму в Італії, Німеччині, Іспанії, в якому британські, американські та французькі політики прирекли на смерть республіканців Іспанії і патріотів Абіссінії і спокійно дивилися на те, як гітлерівці поневолювали Австрію, Чехословаччину, Польщу, а японські мілітаристи по частинах захоплювали провінції Китаю. Ось чому людство з натхненням і надією сприймало будь-які зусилля, спрямовані на зміну вигляду світу.

Питання післявоєнного врегулювання вже розглядалися на історичних зустрічах керівників трьох держав антигітлерівської коаліції - Тегеранської, Кримської, дипломатичних конференціях в Москві, Думбартон-Оксі і Сан-Франциско. Завдання остаточного визначення контурів майбутньої Європи і всього світу, доль поваленої фашистської Німеччини викликали необхідність в ще одній зустрічі на вищому рівні, яка на цей раз відбулася в Потсдамі.

За пропозицією У. Черчілля Берлінська конференція отримала кодову назву «Термінал» ( «кінцева станція»), яке виявилося пророчим в буквальному і широкому політичному сенсі ... Залишалося порівняно небагато часу до публічного виступу Черчілля у Фултоні, зримо показав, що керівники західних держав вже на завершальному етапі війни в Європі взяли курс на відмову від політики співпраці з Радянським державою і на нагнітання напруженості в відносинах з СРСР, ускладнення міжнародної обстановки. Цей поворот логічно випливав з негативних тенденцій в політиці Великобританії та США, які проявлялися навіть у дуже нелегкі воєнні роки.

Представники імперіалістичної буржуазії, що перебували при владі в США і Великобританії в період війни, були досить розсудливими, щоб зрозуміти історичну неминучість військового союзу з СРСР, але при цьому продовжували залишатися антирадянськи і антикомуністично налаштованими. Лондон і Вашингтон засновували свої розрахунки не просто на розгромі фашизму: вони прагнули до ослаблення або ж до ліквідації Німеччині як імперіалістичного конкурента і одночасно - до ослаблення Радянського Союзу. Домогтися своєї гегемонії в світі - така ставилася мета.

Та обставина, що переможний і нищівний розгром гітлерівської Німеччини було здійснено в основному силами саме Радянського Союзу, що в результаті наша країна перетворилася на потужну і авторитетну світову державу, що здобула повагу і вдячність всіх народів планети, ніяк не могло влаштовувати правлячі кола західних держав. Вони стали розглядати можливість використання переможеної Німеччини в якості противаги Радянському Союзу в Європі. Незабаром після приходу до влади президент США Г. Трумен заявив, що «російських слід« поставити на місце », а« США взяти на себе керівництво розвитком світу шляхом, по якому йому слід вести ». Ці надії підігрівалися, перш за все, вірою в атомну бомбу як в американське «чудо-зброю».

Примітно, що випробування першого атомного пристрою планувалося приурочити до відкриття Берлінської конференції. Сполучені Штати розраховували, що володіння атомною зброєю дозволить їм чинити тиск на Радянський Союз з метою домогтися для себе панівних позицій у вирішенні проблем післявоєнного врегулювання. Однак до відкриття конференції випробування атомного пристрою затримувалося, і тому Г. Трумен всіляко намагався відтягнути початок зустрічі. «Коли я змушений був їхати в Європу ..., - писав він у своїх мемуарах, - я з занепокоєнням чекав повідомлень про результати випробувань».

У липні 1945 року правлячі кола США і Великобританії вже не були зацікавлені в Радянському Союзі як в державі, яке несло основний тягар боротьби з німецьким фашизмом. Тепер вони мали намір звести до мінімуму плоди перемоги Радянського зброї в Європі, протиставити СРСР об'єднаний фронт західних держав, нав'язати йому свій варіант післявоєнного устрою світу. Таким чином, були значно менш сприятливими для досягнення взаємоприйнятних угод, ніж, скажімо, в Тегерані або Ялті.

Особливе місце Берлінської конференції у зовнішньополітичній історії Другої світової війни як раз і залежить від того, що ставилися на ній цілі були досягнуті всупереч наростаючим негативним тенденціям в політиці Великобританії та США. Значення Потсдамских рішень важко переоцінити. Вони найістотнішим чином вплинули на подальший мирне врегулювання і розвиток всієї післявоєнної міжнародного життя аж до наших днів, суттєво ускладнили реалізацію імперіалізмом, і в першу чергу імперіалізмом США, своїх агресивних, експансіоністських планів.

Що стосується Німеччини було вирішено, що вона повинна управлятися за своїми зонам окупації, встановленим Європейською консультативною комісією (ЕКК), заснованої на Московській конференції міністрів закордонних справ СРСР, США і Великобританії в 1943 році для узгодження післявоєнного врегулювання в Європі. Основна увага в Потсдамі було приділено політичним принципам поводження з Німеччиною, встановлення її східного кордону, а також питання про стягування з неї репарацій і розподілу між союзними державами німецького торгового і військового флотів. Передбачалися демократизація політичного життя країни, «повне роззброєння і демілітаризація Німеччини і ліквідація всієї німецької промисловості, яка може бути використана для військового виробництва». Ставилося також завдання «знищити націонал-соціалістичну партію і її філії і підконтрольні організації, розпустити всі нацистські установи, забезпечити, щоб вони не відродилися ні в якій формі, і запобігти будь-яку нацистську і мілітаристську діяльність або пропаганду». Скасовувалися всі нацистські закони, що встановлювали «дискримінацію на основі раси, релігії або політичних переконань». У документах конференції говорилося: «ніяка така дискримінація - правова, адміністративна або інша - не буде терпима».

Рішення по Німеччині, прийняті в Потсдамі, мали глибоке позитивне значення. Однак прийняти їх вдалося лише в результаті бурхливих дискусій, запеклих суперечок. Трумен, Черчілль, так само як і Еттлі, всіма правдами і неправдами намагалися з метою протидії «радянському впливу» економічну і військову міць Німеччини приблизно на колишньому рівні.

Раніше США і Англія активно висували плани розчленування Німеччини, розраховані на її усунення як конкурента. Про це йшла мова в Тегерані, Ялті, на другий англо-американській конференції в Квебеку в вересні 1944 року. Передбачалося, зокрема, «аграризація» Німеччини, тобто перетворення всіх її земель в сільськогосподарські райони, позбавлені значної промисловості. Радянський Союз постійно давав відсіч подібним планам, вважаючи, що німецький народ повинен бути збережений як етнічне ціле, мати майбутнє, що його ні в якому разі не можна приносити в жертву імперіалістичним інтересам Заходу.

У 1945 році, коли всьому світу стало очевидно повне військову перевагу СРСР над нацистською Німеччиною, і особливо після закінчення війни в Європі, позиції Вашингтона і Лондона в німецькому питанні зазнали суттєва зміна. Проблеми економічної конкуренції були відтіснені на другий план. Англійські та американські стратеги намірялися відродити Німеччину в географічному, економічному і військовому плані як плацдарм для проведення антирадянської політики в Європі.

У зв'язку з наміром США і Англії мати сильну, але слухняну Німеччину на Берлінській конференції вкрай гостро постало питання про Польщу.Його обговорення показало, що західні держави намагалися протидіяти задоволенню законних і насущних інтересів Польщі. Вашингтон і Лондон прагнули до того, щоб запобігти становлення Польщі на шлях прогресивного розвитку і отримати важелі тиску на її політику. Однак вони не мали реальними засобами впливу на Польщу, звільнену Радянською Армією за участю Війська Польського.

У негативному ставленні США і Англії в даній проблемі проявилося їх прагнення зберегти якомога Німеччину в межах 1937 року. Правлячі кола США і Англії були також супротивниками вжитих в Польщі перетворень, спрямованих на встановлення там демократичного суспільного устрою, налагодження дружніх польсько-радянських відносин.

В кінцевому підсумку керівники США і Англії погодилися з пропозицією СРСР щодо встановлення західного кордону Польщі, обумовивши, що остаточне визначення «має бути відкладено до мирного врегулювання».

Ще на Кримській конференції СРСР запропонував встановити розмір репарацій з Німеччини в часткове покриття збитку, нанесеного Радянському Союзу війною, в сумі 20 млрд. Дол. Половина цієї суми призначалася Радянському Союзу у вигляді товарних поставок, з яких певну частку СРСР зобов'язався виділити Польщі, в той час як інша половина - США, Англії та інших союзним державам. При загальному збиток в 679 млрд. Руб., Заподіяний війною Радянській країні, названа сума репарацій з Німеччини була незначною. Однак, будучи не зацікавленими в економічному відновленні Радянського Союзу і Польщі, західні держави протидіяли рішенням репарационного питання.

На Потсдамській конференції США і Англія запропонували, щоб СРСР отримував репарації з радянської зони окупації. Оскільки найбільш економічно розвинені райони Німеччини увійшли до зон окупації США, Англії і Франції, західні держави зобов'язалися передати Радянському Союзу в якості репарацій з Німеччини «10% такого промислового капітального обладнання, яке не є необхідним для німецької мирної економіки». Однак до 1 січня 1947 західні держави виділили Радянському Союзу зі своїх зон окупації всього 12,5 млн. Дол. У вигляді поставок «зайвого» німецького обладнання. Ці поставки були настільки незначними, що фактично репараційні платежі із західних зон виявилися зірваними. Таким чином, США і Англія фактично перешкодили отриманню з Німеччини репараційних платежів на користь СРСР і Польщі.

На Берлінській конференції детально обговорювалися питання нормалізації відносин з колишніми європейськими союзниками гітлерівської Німеччини - Італією, Угорщиною, Румунією, Болгарією та Фінляндією, прийняття їх в члени ООН, розробки та укладення з ними мирних договорів. При розгляді цих питань зусилля США і Англії були спрямовані на створення в зазначених країнах переважного для себе положення.

На конференції було прийнято рішення про створення - розробки основ післявоєнного врегулювання, і перш за все узгодження проектів мирних договорів із переможеними країнами - Ради міністрів закордонних справ в складі СРСР, США, Великобританії, Франції і Китаю (РМЗС). Радянський Союз дав згоду на його установа за умови, що брати участь в розробці мирних договорів з відповідними країнами будуть лише ті члени Ради, які приймали капітуляцію від колишніх сателітів Німеччини.

У Потсдамі США і Англія домагалися того, щоб Італія була поставлена ​​в більш сприятливе положення в порівнянні з іншими колишніми ворожими державами, і наполягали на прийнятті її в Організацію Об'єднаних Націй, нестягування з неї репарацій, хоча вона і була державою-агресором і активно брала участь в війні проти СРСР.

У післявоєнній історії Європи і всього світу Потсдамська конференція посіла чільне місце. На конференції була виконана величезна робота для забезпечення міжнародної безпеки. Незважаючи на швидко погіршується політичну ситуацію, наближення часів «холодної війни», СРСР вдалося відстояти інтереси Польщі від зазіхань західних держав на соціальний лад і територіальні межі цієї країни, встановити західний кордон польської держави в тому вигляді, як вона існує в даний час, запобігти втручанню США і Англії в справи країн Південно-Східної Європи. Західні держави не добилися відновлення в них буржуазних режимів. У наступні роки завдяки підтримці СРСР ці держави нормалізували свої відносини з західними країнами, вступили в ООН.

На заключному засіданні Еттлі, а слідом за ним і Трумен висловили надію, що «конференція виявиться важливою віхою на шляху, по якому три наші народи йдуть разом до міцного миру». Однак тільки-но закінчилася зустріч в Потсдамі, саме США стали найзапеклішими прихильниками перегляду багатьох пронято рішень, свідомо ускладнювали відносини з СРСР, взяли курс на ескалацію гонки озброєнь - в перспективі - на розв'язування атомної війни проти нього.

Прийняті в Потсдамі політичні принципи поводження з Німеччиною мали першорядне значення для розвитку післявоєнної міжнародного життя, для безпеки Європи. Вони забезпечували належне вирішення німецької проблеми і створення основ тривалого і надійного міжнародного миру. Але наступні дії західних держав призвели до розколу Німеччини: в 1949 році було створено сепаратне західнонімецькому держава - Федеративна Республіка Німеччина, яка стала військово-політичним партнером Сполучених Штатів і Англії в боротьбі проти країн соціалізму.

США і Англія порушили спільні рішення про демілітаризацію, денацифікації і демократизації Німеччини. Вони розробили плани відновлення західнонімецьких збройних сил з метою їх використання проти Радянського Союзу та інших соціалістичних країн. У 1955 році ФРН була включена в агресивний блок НАТО і перетворена в його військовий форпост.

Німецький народ на сході колишньої Німеччини обрав шлях соціалістичного розвитку. Було утворено перший на німецькій землі соціалістичну державу - Німецька Демократична Республіка, яка суворо дотримується і втілює в життя прийняті в Потсдамі політичні принципи і вносить істотний внесок у забезпечення миру в Європі, міжнародної безпеки в цілому.

Тривалий час західні держави намагалися оскаржувати законність, та й сам факт встановлення в Потсдамі західного кордону Польщі. Однак завдяки послідовним зусиллям СРСР існуюча в даний час західна межа Польщі отримала міжнародне визнання.

Радянський Союз був і залишається вірним духу угод Ялти і Потсдама і нікому не дозволить їх перекреслити. «Ці угоди, - підкреслював А. А. Громико, - покладені в основу міжнародного права самим ходом подій. Двадцять мільйонів радянських людей віддали життя заради перемоги над фашизмом. Мільйони людей країн антигітлерівської коаліції впали в боротьбі за мир, за те, щоб ніколи більше не виникла загроза війни з німецької землі ».

Дипломатичні документи 1941-1945 рр., Рішення Тегеранської, Ялтинської та Берлінської конференцій для нас не тільки архівні матеріали - вони грають важливу роль в ідеологічній боротьбі, в боротьбі проти розгорнутої на Заході наклепницької кампанії, покликаної створити хибні уявлення Другої світової війни. Тихвинський С. Потсдам: контури повоєнного світу // Світова економіка і міжнародні відносини - 1985. - № 8, с.15-25.

Таким чином, в 1945 році німецька державність фактично було ліквідовано. Вся повнота влади в країні належала американо-британо-франко-радянській Чотиристоронній комісії, яка поділила країну на чотири зони окупації. Єдності поглядів щодо майбутнього Німеччини не було не тільки між СРСР і Заходом, але і в таборі західних союзників. Багато в Британії і Франції обстоював поділ країни на кілька дрібних держав, які ніколи б не дали змоги відродитися німецькій економічній та військовій потузі. Французи хотіли за всяку ціну відірвати від Німеччини лівобережжя Рейну або хоча б Саарську область.

Принципово нова міжнародна обстановка, що склалася після Другої світової війни в результаті перемоги соціалізму в багатьох країнах Європи і Азії, і створення світової соціалістичної системи роблять іншим і становище Західної Німеччини.

Глава 2. ВІДНОСИНИ З СРСР ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ НІМЕЧЧИНІ

В. Брандт писав: «Про східній політиці Німеччини на ранній стадії розвитку ФРН ... не могло бути й мови. Пройшли роки, перш ніж стала допустимої і можливої ​​німецької зовнішньої політики. Втім, поняття «східна політика» несло на собі тягар стількох забобонів, що потрібно було бути чертовски обачним, щоб уникнути непорозумінь. У всякому разі, я і думати не міг, що німецьке слово «Ostpolitik» (східна політика), так само як «Weltanschauung» (світогляд) і «Gemutlichkeit» (зручність), з часом увійде в інші мови.

Тягар забобонів було наслідком не тільки недавньої кривавої бійні, але і спадщини «доброго старого часу» з його грубими манерами. І до цього ще додався страх перед розплатою і жах, пов'язаний з особливостями радянської окупації. Навіть якби випарувався всю отруту нацистської пропаганди (чого не могло бути), страх перед російськими переростав в дрімучий антикомунізм, який став частиною ранньої західнонімецької державної доктрини ». Брандт В. Спогади - М .: Новини, 1991, с. 160.

По відношенню до Заходу Аденауер проводив майстерну, виверткий політичну лінію, з тим щоб усіма засобами домогтися для ФРН рівноправності та інтеграції в західну систему держав. Коли ж справа стосувалася питань «східної» і «німецької» політики, Аденауер проводив жорсткий недружній антикомуністичний і антирадянський курс. Американський історик Уилльям Гріффіт наступним чином підсумував зовнішньополітичні погляди Аденауера в період формування зовнішньополітичного курсу ФРН: «Аденауер побоювався американського ізоляціонізму, антинімецьких французького націоналізму і« повернення до Потсдаму », іншими словами, відродження радянсько-американської гегемонії над Німеччиною».

Відносно радянського Союзу та інших країн Східної Європи зовнішньополітичний курс Аденауера характеризувався відвертим антисовєтизмом і антикомунізмом, розгулу якого в чималому ступені сприяли події в НДР 16-17 червня 1953 р

У 1952 СЄПН проголосила, що в НДР буде побудований соціалізм. Дотримуючись сталінської моделі, лідери НДР нав'язували жорстку економічну систему з централізованим плануванням і державним контролем. Переважного розвитку підлягала важка індустрія. Не звертаючи уваги на невдоволення громадян, викликане дефіцитом споживчих товарів, влада всіма способами намагалися змусити трудящих підвищувати продуктивність праці. Після смерті Сталіна становище робітників не покращився, і вони відповіли повстанням 16-17 червня 1953. Виступ почався як страйк будівельників Східного Берліна. Хвилювання відразу ж перекинулися на інші галузі промисловості в столиці, а потім і на всю НДР. Страйкарі вимагали не тільки поліпшення свого економічного становища, а й проведення вільних виборів. Влада були охоплені панікою. Воєнізована "Народна поліція" втратила контроль за ситуацією, і радянська військова адміністрація ввела танки. Жорстоке придушення радянськими військами трудящих в НДР значно полегшило канцлеру ФРН завдання ремілітаризації країни і її військову інтеграцію в співтовариство західних держав, але вже не через європейські структури, а через НАТО.

Федеральний канцлер міг почати своє сходження на політичний Олімп у Німеччині і в Європі тільки як довірена особа американців. Саме з їх ініціативи, з огляду на провал затії зі створенням західноєвропейських збройних сил, 22 жовтня 1954 року Рада НАТО запросив ФРН стати повноправним членом Північноатлантичного союзу. На наступний день в Парижі було підписано в цілому 12 угод (Паризькі угоди), які стали основою створення нової військово-політичної організації - Західноєвропейського союзу (ЗЄС) і відкрили шлях ФРН в НАТО. ЗЄС відмовився від власної військової організації, оскільки всі країни - члени Союзу, будучи членами НАТО, тісно співпрацювали з органами Північноатлантичного договору. У договорі про ЗЄС Федеративна Республіка відмовилася добровільно і без будь-яких зустрічних умов від виробництва зброї масового знищення, що було обумовлено, зокрема, бажанням зміцнити довіру між ФРН і Францією.

Після ратифікації Паризьких угод бундестагом Федеративна республіка в зовнішньополітичному плані закріпила своє становище в системі західних держав.Військово-політичне значення Паризьких угод полягала у вступі ФРН в Організацію Північноатлантичного договору 9 травня 1955 р спільно з іншими натівськими підрозділами, які були розміщені на німецькій землі, бундесвер склав кістяк Північноатлантичного союзу в Центральній Європі. Прозахідна орієнтація початку 50-х рр. трансформувалася в договірно-правові відносини з союзниками. Одночасно Аденауер домігся закріплення в Паризьких угодах вимоги «возз'єднання» і «самовизначення» Німеччини.

10 березня 1952 р боннським урядом була отримана радянська нота. Цей день став однією з найважливіших дат в післявоєнній історії Європи. Недовіра Аденауера до Москви вкоренилося настільки, що він разом із Заходом відхилив пропозицію Сталіна про возз'єднання Німеччини до кордону по Одеру - Нейсе і надання їй статусу нейтралітету. Занадто туманним здалося йому цю пропозицію щоб у відповідь на нього поставити на карту інтеграцію ФРН в співтовариство західних держав.

На той час Аденауер призначив себе міністром закордонних справ свого кабінету. План Шумана вдалося протягнути. Забувши про слабкість своєї дійсної позиції, про свою цілковиту залежність від США, Аденауер наважився говорити про встановлення «нового порядку в Східній Європі». Разом з тим Аденауер так повів справу під час першого читання Генеральний договір в бундестазі, немов Радянський Союз уже готувався до стрибка в бік Західної Німеччини і цим змушує Захід до превентивної війни. А тим часом ще в жовтні 1951 року Аденауера заявив, що, на його думку, Радянський Союз не в змозі почати світову війну, бо він знає, що не може її виграти. А тепер Аденауер став в самій нечуваної і безвідповідальною формі розпалювати, і з кожним днем ​​все сильніше, ненависть до Сходу.

В цей час була отримана радянська нота від 10 березня 1952 року, звернена до трьом західним державам і містить пропозицію невідкладно обговорити питання про Мирному договорі з Німеччиною, з тим щоб найближчим часом підготувати узгоджений проект договору і представити його на розгляд відповідної міжнародної конференції. Проект такого договору має бути вироблений при безпосередній участі Німеччини в особі общегерманского уряду. Тому треба розглянути питання про швидке створення общегерманского уряду. Герст В.К. ФРН під владою Аденауера - М .: Ізд.іностр.літ., 1958 Ця нота відкрила знамениту «війну нот» (з березня по вересень боку чотири рази обмінялися пропозиціями і контрпропозиції по німецькому питання).

Перш за все нота від 10 березня 1952 р запізнилася. Пік опозиції курсу Аденауера в Західній Німеччині на той час був уже пройдено.

Пропагандистки успішніше західні держави експлуатували проблему міжнародного контролю над підготовкою та проведенням загальнонімецька виборів і ролі ООН в його здійсненні. На той час ця проблема мала вже довгу історію. 20 грудня 1951 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про направлення до Німеччини спеціальної комісії для «перевірки умов», що дозволяють провести вільні вибори. Проти цієї резолюції голосували СРСР, країни «східного блоку» і Ізраїль.

Комісія виїхала «на місце», проте в НДР вона допущена була і 23 березня 1952 року, задовольнившись відвідуванням ФРН, припинила свою діяльність. Тепер західна сторона пропонувала її відновити. Радянська сторона висунула зустрічну пропозицію: перевіркою повинна зайнятися комісія з представників чотирьох держав. «Західники бунтувалися, вказували на те, що, по-перше, чотири держави в разі прийняття радянської схеми виступали б одночасно і як відповідачі, і як судді (а це суперечить правовим нормам) і, по-друге, СРСР проявляє неповагу до ООН.

Формально радянська позиція була сильніше: за Статутом ООН німецька проблема дійсно не входила в її компетенцію. Але був і інший прецедент: берлінська проблема в 1948 році обговорювалася в ООН, і остаточний вердикт утвореної нею комісії з валютних проблем був на користь радянської точки зору.

24 травня, напередодні підписання документів про ЕОС і Загальних договорі, з'явилася чергова радянська нота, третя за рахунком. Всі відразу звернули увагу на контраст: якщо попередня нота, від 9 квітня, розвивала положення першої, березневої, і відрізнялася спокійним, діловим тоном, то в даному випадку все виглядало інакше. Дж. Кеннан, в той час посол в СРСР, дав травневої ноті таку оцінку: «Ця нота вражає своєю слабкістю, нелогічністю, відсутністю ентузіазму і будь-якого нового елемента, який апелював би німцям.

Після вступу ФРН 9 травня 1955 року в НАТО почався один з найбільш ідеологізованих періодів в історії країни. Консервативні установки християнських демократів, витримані в дусі «холодної війни», домінували в сфері зовнішньої політики. Антикомуністична лінія Бонна щодо Радянського Союзу та інших соціалістичних країн була зведена в ранг державної політики. Аденауерові не вистачало тверезої збалансованої оцінки радянської могутності. З одного боку, Аденауер говорив про СРСР як про «колос на глиняних ногах», який не в змозі вирішити політичні проблеми повоєнного часу. З іншого боку, він впадав в іншу крайність, переоцінюючи радянську загрозу для Федеративної Республіки Німеччини і Європи в цілому. Жорстка конфронтаційна позиція у відносинах Схід - Захід здавалася цілком виправданою. Однак в той же час стало ясно, що без Москви неможливо домогтися істотного зрушення у вирішенні німецького питання. Тому державний розрахунок спонукав Аденауера встановити з СРСР дипломатичні відносини.

Радянський Союз представляв інтерес не тільки для політичних кіл ФРН, але і для бурхливо розвивається західнонімецької економіки. Ще в 1952 р з ініціативи міністра економіки ФРН Людвіга Ерхарда був створений Східний комітет німецької політики. До нього увійшли промисловці, зацікавлені в торгівлі з СРСР та іншими східноєвропейськими країнами. Торговий оборот зростав з року в рік. Федеративна Республіка вийшла на перше місце серед західноєвропейських країн з експорту в Радянський Союз. Інтерес до радянського ринку проявили такі гіганти західнонімецької промисловості, як «Крупп», «Маннесманн», «Сіменс» та інші концерни.

Через місяць після вступу Федеративної Республіки в НАТО посольство ФРН в Парижі отримало радянську ноту. У ній містилося запрошення канцлеру Аденауерові відвідати Москву для переговорів про нормалізацію двосторонніх відносин. Радянський уряд в ноті уряду ФРН від 7 червня 1955 запропонувало нормалізувати міждержавні відносини двох країн на основі повної рівноправності і в цілях мирного взаємовигідного співробітництва. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 92-95.

Це було сенсацією, коли увечері 7 червня 1955 р інформаційні агентства рознесли звістку, що радянський уряд запросило д-ра Аденауера для переговорів до Москви.

«Треба було їхати в Москву», - такою була думка переважної більшості політичних діячів в бундестазі і журналістів.

Деякі вважали, що це запрошення нібито стало плодом аденауеровской політики інтеграції. Насправді ж Західна Німеччина була обтяжена політикою озброєння, що надзвичайно ускладнювало переговори. Це постійно і наполегливо наголошував Радянський Союз. Запрошення Аденауера зовсім не означало, що СРСР змінив свою точку зору. Незважаючи на це, Радянський Союз продовжував твердо дотримуватися політики встановлення взаєморозуміння шляхом переговорів і уточнював ті пункти, за якими, перш за все, має бути досягнуто згоди. Боннський уряд заявило, що воно «вітає» пропозицію про встановлення дипломатичних, торговельних і культурних відносин ...

До вечора 19 серпня стало ясно: у Аденауера немає вибору, він повинен їхати в Москву. Навіть затяті противники цієї поїздки в середовищі ХДС визнали, що у нього не було ніякої іншої можливості, якщо тільки він не хоче відкрито виступити проти 93% західнонімецького населення, яке висловлювалося за поїздку ...

Чи міг Аденауер сподіватися, що московські переговори принесуть йому успіх? Канцлер їхав з порожніми руками. З повними руками він міг би повернутися тільки в тому випадку, якщо б під час московських переговорів визнав, що до цього діяв неправильно ... Герст В.К. ФРН під владою Аденауера - М .: Ізд.іностр.літ., 1958, с. 461-465.

Причому умови для нормалізації відносин між Радянським Союзом і Західною Німеччиною створилися не відразу. Гітлерівська агресія занадто добре запам'яталася людям.

Тому навіть підхід до встановлення дипломатичних відносин з цією країною виявився далеко не простою справою. Тим більше що при владі в ФРН знаходився той же клас людей, який вигодував Гітлера і його зграю, погнали на бійню націю.

Але час минав. Питання про налагодження відносин між ФРН і СРСР не міг не виникнути. До такого висновку прийшов і Аденауер, який очолив уряд ФРН ...

Головним стало розуміння того, що могутня держава - переможниця живе і буде жити і без Західної Німеччини. Тим більше що поруч же, на частині території колишньої Німеччини, виникло нове по соціальній природі держава - Державна Демократична Республіка. Громико А.А Пам'ятне (у двох книгах) - М .: Политиздат, 1990, с. 461.

Рішення К.Аденауера приїхати в Москву для багатьох стало несподіванкою. Він був відомий своєю жорсткою політикою інтеграції ФРН в систему західних військово-політичних блоків і організацій - західноєвропейський союз, НАТО, Рада Європи, в Європейське об'єднання вугілля і сталі, а згодом - європейське економічне співтовариство, з якого виріс сучасний Європейський союз. Закріплення ФРН в співтоваристві західних держав протягом ряду років було головним у політиці Аденауера. Канцлер був послідовним противником будь-яких варіантів об'єднання Німеччини, якщо за нього доведеться заплатити «нейтралізацією». Напевно, якби його запросили в Москву на рік раніше, він, не вагаючись, відмовився б.

Але в 1955 році ситуація виглядала зовсім інакше.

До весни 1955 завершилося оформлення розколу Європи на дві протиборчі групи держав. Після ратифікації підписаних в жовтні 1954 року Паризьких угод ФРН стала членом НАТО. Початкова мета Аденауера - закріплення ФРН в системі західних союзів - була оформлена системою міжнародних договорів. Тепер Аденауерові, здавалося, вже нічого було боятися планів «нейтралізації» Німеччини. Але потрібно було думати про майбутнє. «Західне» та «європейське» напряму в його політиці потребували доповненні політики «східної».
Тоді ж, в травні 1955 року, була створена Організація Варшавського договору, членом якого стала НДР. З тих пір Москву більше не відвідували ідеї про те, щоб відмовитися від політики 2соціалістіческого будівництва »в східній частині Німеччини. НДР стала частиною «соціалістичної співдружності держав» Питання про можливе об'єднання Німеччини остаточно йшов ля Москви в минуле. Треба було щось вирішувати у відносинах з ФРН.

Змінювалася і загальна атмосфера в Європі. Після смерті Сталіна почалася боротьба за владу серед його спадкоємців. На передній план висувалися то одні то інші фігури, які претендували на головну роль у визначенні політики СРСР. Однак стрілка політичного барометра в Москві незмінно вказувала на «відлига», яку сьогодні ми назвали б обережною лібералізацією. На передній план висувався теза про «мирне співіснування». Ставка на «класову боротьбу» відходила на задній план.

Проявом «відлиги» у зовнішній політиці стала розрядка міжнародної напруженості, кульмінація якої припала на 1055 рік. Період поліпшення відносин СРСР з США і західними державами тривав недовго. Але тоді ще було неясно, чим це закінчиться. 1955 рік ознаменувався не тільки оформленням блокових структур в Європі - НАТО і ОВД, - а й великими кроками, спрямованими на подолання розбіжностей між Сходом і Заходом.

Важливою віхою на цьому шляху стало підписання 15 травня 1955 року Державного договору з Австрією.Окупаційні війська, в тому числі радянські, були виведені з території країни. Підписання Державного договору сприяло формуванню атмосфери оптимізму і доброї волі у відносинах між державами-переможницями у Другій світовій війні. Діалог між ними, здавалося, знову відроджувався. Його символом стала перша за багато років зустріч лідерів СРСР, США, Великобританії і Франції, що відбулася в Женеві 18-23 липня 1955 року. На порядку денному наради стояло в тому числі питання про об'єднання Німеччини, яке обговорювалося без участі ФРН (і НДР).

Західні союзники і ФРН інформували один одного про те, що відбувається в їх відносинах з СРСР. У 1955 році Бонн теж постійно тримав США, Великобританію і Францію в курсі підготовки візиту в Москву, а також про хід московських переговорів. Але Аденауер не могла не турбувати перспектива подальшого поліпшення відносин між великими державами, на які він міг вплинути тільки побічно. Хто знає, як далеко вони зайдуть в розрядці. А бути заручником відносин між сильними світу цього - не сама завидна доля.

У цій ситуації запрошення до Москви було Аденауерові як не можна до речі. Прийнявши його, він продемонстрував своїм західним союзникам, що у нього є простір для маневру і альтернативи у зовнішній політиці. Це було попередженням США, Франції і Великобританії.

Про наявність у Москви серйозних намірів щодо ФРН говорило прийняття ще 25 січня 1955 року Указу № Президії Верховної Ради СРСР про припинення стану війни між Радянським Союзом і Німеччиною. 9 лютого указ був затверджений Верховною Радою. Хоча в ньому згадувалися лише НДР і німецький народ, для розвитку відносин між Москвою і Берліном це рішення не було потрібно. Інша справа - ФРН. У ноті радянського уряду від 7 червня 1955 року народження, переданої посольством СРСР у Франції посольству ФРН, проводилася пряма зв'язок: «... скасування так званого окупаційного статуту для Західної Німеччини, який обмежив її зовнішньополітичні зв'язки, а також видання Верховною Радою Української РСР Закону про припинення стану війни між СРСР і Німеччиною та про встановлення між ними мирних відносин - створюють в даний час необхідні умови для нормалізації і встановлення безпосередніх відносин між Радянським Союзом і Німецької Феде атівность Республікою. Відповідно до цього Радянський Уряд пропонує встановити прямі дипломатичні і торгові, а також культурні відносини ».

З цієї ноти і розпочалася підготовка візиту Аденауера до Москви. Там було написано про бажаність встановлення особистісного контакту між державними діячами двох країн, в зв'язку з чим уряд СРСР «вітало б приїзд до Москви найближчим часом канцлера Німецької Федеративної Республіки пана К.Аденауера».

Аденауер не відразу дав згоду. Він хотів дочекатися завершення женевської зустрічі чотирьох держав. У відповідь ноті від 30 червня уряд ФРН погодився з пропозицією обговорити питання про встановлення дипломатичних, торговельних і культурних відносин. Але просило «уточнити насамперед питання, які повинні стати предметом такого обговорення і розгляду, і з'ясувати черговість їх розгляду». З цією метою Бонн запропонував провести неофіційні переговори по лінії посольств в Парижі.

Відповідь з Москви надійшов тільки 3 серпня. У ньому були підтверджені три теми, які пропонувалося обговорити з керівництвом ФРН: про встановлення дипломатичних, торговельних і культурних відносин. Москва не заперечувала проти проведення неофіційних переговорів між послами у Франції С. Виноградовим і Ф. Мальцманом.

Тільки тепер в відповідній ноті уряду ФРН від 12 серпня 1955 року був викладений, як Бонн бачив предмет переговорів. Поряд з обговоренням документів, необхідних для встановлення і розвитку дипломатичних, торговельних і культурних відносин, керівництво ФРН пропонувало розглянути ще два питання: про національну єдність Німеччини і про звільнення німців, «які ще затримуються в даний час на території або в сфері впливу Радянського Союзу або яким чиняться інші перешкоди покинути названу територію або зазначену сферу впливу ».

У ноті від 19 серпня Москва пішла від фіксації розширеної порядку денного. Там було написано, що СРСР «бере до відома» згоду ФРН обговорити питання про встановлення дипломатичних, торговельних і культурних відносин, «а також пов'язані з цим питання». Москва не бачила «перешкод до обміну думками» з питання про національну єдність Німеччини, але обійшла стороною тему повернення німців. Головне було те, що Аденауер погодився приїхати 9 вересня.

Під час підготовки до переговорів в Бонні зважували плюси і мінуси встановлення дипломатичних відносин з СРСР. Явним мінусом вважалося ту обставину, що встановлення дипломатичних відносин щонайменше де-факто означало б визнання післявоєнних кордонів. Для того щоб компенсувати цей мінус, в Бонні опрацьовували питання про те, щоб під час підписання відповідних документів була зарезервована позиція ФРН на цей рахунок - бажано в двосторонньому документі, але в разі потреби і в односторонньому порядку.

МЗС ФРН виходив також з того, що позиція СРСР в німецькому питанні навряд чи зазнає будь-які зміни до або під час переговорів в Москві. Обговорювалися різні, навіть найнеймовірніші варіанти, з якими Бонн міг би погодитися, але вони в ході переговорів не знадобилася. Мова, зокрема, йшла про те, чи готова буде ФРН піти на нормалізацію відносин з НДР в тій чи іншій формі.

Нарешті, делегація ФРН налаштовувалася на виснажливий марафон, виходячи з того, що якщо радянська сторона і піде на поступки у важливих для неї питаннях, то станеться це тільки в самому кінці переговорів. Загорський А.В. 50 років тому Булганін і Аденауер обмінялися листами про встановлення дипломатичних відносин між СРСР і ФРН // Міжнародна життя - 2005. - № 9, с. 123-127.

Отже, 1955 рік.

На Внуковском аеродромі з літака виходить підтягнутий чоловік із суворими рисами обличчя. Вигляд у нього швидше заклопотаний, хоча він намагався бути привітним. Завдання попереду непроста ... Аденауер прилетів до Москви з метою встановлення дипломатичних відносин між ФРН і СРСР. Він зробив це після важких роздумів. Громико А.А Пам'ятне (у двох книгах) - М .: Политиздат, 1990, с. 462.

Переговори в Москві проходили з 9 по 13 вересня 1955 року в надзвичайно напруженій обстановці. У бесідах з радянським керівництвом Аденауер недвозначно підкреслював право німців на «самовизначення» і на «возз'єднання». Ця позиція, однак, різко контрастувала з реальною ситуацією, яку в підсумку західнонімецька делегація змушена була визнати. 13 вересня було прийнято рішення про встановлення дипломатичних відносин без яких би то не було попередніх умов з боку ФРН. Сторони погодили також спільне комюніке, в якому, крім усього іншого, повідомлялося, що найближчим часом між двома країнами будуть проведені переговори з питань розвитку торгівлі. Успіхом візиту Аденауера до Москви можна вважати домовленість про звільнення і повернення на батьківщину 10 тис. Німецьких військовополонених і близько 20 тис. Цивільних осіб. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 95.

Документи московських переговорів 9-13 вересня 1955 року свідчать про те, що їх центральною віссю були два питання з п'яти, які сторони виносили на порядок денний. Тема німецької єдності глибоко не обговорювалася. Сторони обмежилися викладенням своїх позицій. Практично не обговорювалися на переговорах документи про налагодження торговельних відносин і культурних зв'язків. Для Москви головним було питання про встановлення дипломатичних відносин, а для Бонна - про повернення німців, що залишалися в Радянському Союзі після війни.

Посилаючись на те, що залишалися в СРСР близько 10 тис. Німців були військовими злочинцями і відбували терміни покарання, призначені радянськими судами, Н. Булганін і М.Хрущов не йшли назустріч. В.Молотов жорстко ставив питання: чи готова делегація ФРН під час візиту в Москву підписати документи про встановлення дипломатичних відносин, маючи на увазі, що сторони призначать делегації для подальшого розгляду питань, піднятих ними на переговорах. Але тоді в переговорах, про долю перебували в СРСР німців повинна буде взяти участь і делегація НДР.

Міністр закордонних справ ФРН Г. фон Брентано ясно відповідав, що в такому випадку процес оформлення нормалізації двосторонніх відносин займе більше часу - рівно стільки, скільки буде потрібно для знаходження спільного рішення про повернення німців. Якщо для цього буде потрібно участь в переговорах делегації НДР, то Бонн піде на це заради вирішення питання про долю людей.

У головних питаннях зближення не було. Представники ФРН навіть поставили питання про дострокове повернення додому. Для додання цій заяві більшої переконливості в Москву був викликаний літак делегації. Розв'язка наступила ввечері 12 вересня. На прийомі в Кремлі Булганін сказав Аденауерові, що СРСР дозволить німцям повернутися в Німеччину, якщо канцлер підпише в Москві документи в Москві про встановлення дипломатичних відносин. На ранковому засіданні у вузькому складі 13 вересня радянські учасники підтвердили це рішення, але відмовилися домовленість в письмовій формі. Тепер залишилося оформити необхідні документи. Оскільки узгодити спільний текст, в якому в явній формі відбивалася б суть застережень Німеччини щодо кордонів, не вдалося, сторони домовилися, що Аденауер сформулює ці застереження на прес-конференції, а Москва відреагує на них у формі заяви ТАСС.

13 вересня Булганін і Аденауер обмінялися листами з питання про встановлення дипломатичних відносин. Тоді ж, 13 вересня, Аденауер направив Булганіну лист із застереженнями ФРН. У листі говорилося, що встановлення дипломатичних відносин між двома країнами не означає визнання існуючих кордонів, остаточне визначення яких повинно бути врегульовано в рамках мирного договору з Німеччиною. Воно також не означає відмови ФРН від «компетенції представляти німецький народ в міжнародних справах» і від позиції щодо положення «на німецьких територіях, які знаходяться в даний час поза ефективної суверенної влади Федеративної Республіки».

Цю позицію канцлер підтвердив на прес-конференції перед відльотом з Москви 14 вересня. У відповідь 16 вересня ТАСС був уповноважений заявити, що радянський уряд розглядає ФРН тільки як частина Німеччини, іншою частиною якої є НДР. У зв'язку з встановленням дипломатичних відносин уряд СРСР вважає за необхідне заявити, що питання про кордони Німеччини дозволений Потсдамських угодою і що ФРН здійснює свою юрисдикцію лише на території, що знаходиться під її суверенітетом.

Так, сторони зафіксували незмінність своїх правових позицій, вирішивши основне завдання переговорів - нормалізацію двосторонніх відносин. Аденауер ж повіз із собою усну обіцянку повернути німців на батьківщину. Радянське керівництво стримало своє слово. Загорський А.В. 50 років тому Булганін і Аденауер обмінялися листами про встановлення дипломатичних відносин між СРСР і ФРН // Міжнародна життя - 2005. - № 9, с.127-129.

Так сталося велике подія в післявоєнній Європі. Нормалізація радянсько-західнонімецьких відносин сприяла подальшому закріпленню підсумків війни. Позитивні наслідки цієї нормалізації позначилися і на загальний стан в Європі, і на відносинах СРСР з окремими західноєвропейськими державами.

Встановлення дипломатичних відносин між СРСР і ФРН стало важливим кроком в справі подолання прірви відчуженості.

Переговори проходили непросто, але справа була зроблена.Здобув вгору здоровий глузд. Дипломатичні відносини були встановлені. Громико А.А Пам'ятне (у двох книгах) - М .: Политиздат, 1990, с. 462.

Обмін послами з СРСР автоматично підвищував міжнародно-правовий статус НДР, яка вже мала свого посла в Москві, і створював проблеми з претензіями ФРН на одноосібне представництво всіх німців на міжнародній арені. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 95.

Глава 3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ФРН З ІНШИМИ КРАЇНАМИ

У зовнішньополітичній області керівництво ФРН обрало курс на зближення з США і на західноєвропейську інтеграцію.

Вступивши на посаду канцлера ФРН, і представивши бундестагу свій перший кабінет, Аденауер мав вперше зійти на гору Петерсберг, де мешкали верховні комісари, щоб там бути присутнім при введенні в дію окупаційного статуту, прийняти до відома і виконання перші закони, видані верховними комісарами.

Сторони оформили акт про вступ в силу окупаційних статуту і одночасно підписали шість законів, з виданням яких почалася настільки тяжка для Західної Німеччини урядова діяльність Верховної комісії.

У 3 статті статуту говорилося:

«... окупаційна влада ... можуть взяти в свої руки повне або часткове здійснення державної влади, якщо вони це визнають за необхідне в інтересах безпеки, або для збереження демократичного порядку в Німеччині ...»

Вступивши на посаду бундесканцлера, Аденауер проводив «битву за суверенітет». Яскравим прикладом є його перший візит в якості глави уряду ФРН до Верховним комісарам 21 вересня 1949 р коли він демонстративно зійшов з того місця, яке було йому вказано чиновниками по протоколу, і встав на той же килим, на якому стояли представники держав-переможниць , правда на самий краєчок. Ця демонстрація «непокори» окупантам і претензії на паритет у відносинах з ними зійшла для Аденауера благополучно. Але за більш серйозних питань «західники» ясно давали зрозуміти, хто справжній господар в західнонімецькому будинку і хто визначає правила гри.

Першим кроком в цій грі стало припинення тієї політики «вичікування і відкритих альтернатив», якої дотримувалися західні держави щодо репараційних вилучень зі своїх зон. Раніше бездействовавшие заводи стали ареною гарячкової активності. Почався демонтаж підприємств. Зрозуміло, майже через п'ят років консервації цінність уцілілого устаткування була вже невелика. Найчастіше його просто-напросто підривали. З боку західних держав в даному випадку мова йшла не про нову політику, а про нову тактику - тактику ув'язки заради досягнення угоди (західна сторона перегляне програму демонтажів, але лише за умови, що ФРН погодиться на вступ до Міжнародного орган по Руру, а також в Порада Європи).

На перший погляд ці умови були хвилі вигідні ФРН, підвищували її міжнародний статус: нова держава чинився на «одному килимі» з іншими європейськими країнами, а в Рурському питанні - і з США. Але це тільки на перший погляд. Рурський статут, підписаний Великобританією, США, Францією і країнами Бенілюксу в 1949 р і створена з ним організаційна структура мислилася як спосіб задоволення французьких претензій щодо Німеччини; ці претензії були задоволені далеко не повністю, і, як вказувалося, рурське врегулювання було однією з причин того, що «лондонські рекомендації» ледь не були провалені французьким Національним зборами. Але якщо вироблена схема була непопулярна у Франції, то ще більше вона була непопулярна в Німеччині, де вона сприймалася як занадто сильно ущемляющая права німців. У цій ситуації між «великими партіями» в Західній Німеччині було досягнуто мовчазна згода: не загострювати це питання зайвої полемікою, прийняти тактику «тихого невизнання», попросту ігнорувати факт існування Рурського статуту та Міжнародного органу по Руру. До пори до часу і західні держави вважали за краще «не помічати» цієї тактики своїх західнонімецьких контрагентів. Тепер же від уряду ФРН вже було потрібно, щоб воно і де-факто, і де-юре визнала і санкціонувало рурське врегулювання, взявши участь у створеній в його рамках організаційній структурі.

Точно так само і вступ ФРН до Ради Європи означало б визнання з його боку ще одного, вже третього за рахунком німецької держави - Саара, делегації якого на вимогу Франції також надавався статус учасника цього європейського форуму. Ухвалення Аденауером цієї умови не тільки зміцнювала в його адресу критику за потурання сепаратизму, але і підривало пропагандистську основу політики ворожості по відношенню до НДР. Філіта А.М. Німецьке питання: від розколу до об'єднання: Нове прочитання - М .: Міжнародні відносини, 1993, с. 115-117.

Аденауер перебував у повній згоді з американським верховним комісаром, на якого і треба було орієнтуватися. Але щастя канцлера було нещастям німецького народу. Політика Аденауера привела до того, що західна частина Німеччини виявилася у військовій залежності і підпорядкуванні у США.

Під прикриттям оманливої ​​ілюзії, ніби рішення приймаються самостійно, почався процес включення ФРН в західну систему. Це робилося з військово-політичних міркувань і в ім'я інтересів іноземних держав, які тримали в своїх руках управління Західної Німеччини. Герст В.К. ФРН під владою Аденауера - М .: Ізд.іностр.літ., 1958, с. 41-44.

Відверта прозахідна орієнтація Аденауера (він мав прізвисько «канцлер союзників») допомогла йому вже через два місяці після вступу в силу окупаційних статуту домогтися його ревізії в правовому відношенні.

22 листопада 1949 г. Він підписав із західними верховними комісарами Петерсберзькі угоди, згідно з яким ФРН було дозволено встановлювати консульські відносини з іншими державами і вступати в міжнародні організації. Перше генеральне консульство було засновано вже в травні 1950 року в Лондоні. З ФРН були зняті певні обмеження на будівництво морських судів, частково або повністю було припинено демонтаж промислових підприємств, перш за все в Рурської області. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 84. Вони не тільки не надали Західній Німеччині суверенітет, але допомогли прив'язати Західну Німеччину до колісниці військових союзів, форсували ремілітаризацію ФРН. В угоді, зокрема, вказувалося: «Західна Німеччина повинна стати учасником всіх міжнародних (західних) організацій, увійти як приєдналася держави до складу Європейської ради, а також укласти двосторонню угоду з США про участь у плані« Маршалла ». Федеральний уряд зобов'язався приєднатися до Рурському статуту ». Дзелепі Е. К. Аденауер. Легенда і дійсність - М .: Ізд.іностр. лит., 1960, с. 74. Результатами стали: катастрофічне падіння авторитету Аденауера та його кабінету, перший в історії бундестагу скандал, що вибухнув, Аденауер і лідером фракції СДПН К. Шумахером. Демонтаж, в основному в колишній англійській зоні, всупереч обіцянкам, не припинявся, а Франція робила все нові односторонні дії з метою остаточно відторгнути Саар. Показником відчайдушного становища була ініціатива Аденауера про укладення «політичного союзу» між ФРН і Францією від 7 березня 1950 г. Вона нагадувала ідею такого ж союзу між Великобританією і Францією, висунуту Черчіллем в катастрофічній ситуації гітлерівського бліцкригу в 1940 році, з тією лише різницею, що тепер французам пропонувалося об'єднатися ні з англійцями проти німців, а з німцями проти англійців. Аденауерові в 1950 році пощастило тут не більше, ніж Черчиллю десятиліттям раніше. Французький уряд не виявило ентузіазму з приводу ідеї «унії» з ФРН, а відносини останньої з англійським урядом були остаточно іспорчени.Філітов А.М. Німецьке питання: від розколу до об'єднання: Нове прочитання - М .: Міжнародні відносини, 1993, с. 117-118.

У березні 1951 союзники відмовилися від нагляду за западногерманским законодавством. Зміни торкнулися також розширення прав федерального уряду в галузі зовнішньої політики. ФРН отримала право створити Міністерство закордонних справ (його очолив Аденауер і керував ним до 1955 р), засновувати дипломатичні представництва за кордоном, а також акредитувати в Бонні іноземних дипломатів. Крім того, з боку західних держав було оголошено про припинення стану війни з Німеччиною. Це дозволило Федеративній Республіці стати 2 травня 1951 р повноправним членом Ради Європи в Страсбурзі і підписати договір про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), хоча далося їй це нелегко зважаючи французької політики по відношенню до Саарской області.

Договір про створення ЄОВС було підписано 18 квітня 1951 року та вступив в силу в 1952 р Крім ФРН, учасниками договору стали Франція, Італія та країни Бенілюксу. Одночасно було скасовано Рурський статут, що регламентував міжнародний контроль за економічним управлінням областю. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 85-87. Договір, що стосується вугільної та сталевої промисловості, повинен бути підписаний боннським урядом. Він повинен був задовольнити французькі вимоги про репараційних постачання Рурського вугілля, але договір треба було прикрити демократичної мантією, щоб Аденауер міг зобразити його перед опозицією в бундестазі як новий успіх Федеративної Республіки на шляху до демократії та свободи.

Тим часом газета «Neue Zeitung» намагалася систематично вихваляти демократичний характер Рурського статуту з огляду на те, що Боннський уряд вперше отримало представництво і право голосу в цьому керівному органі, створеним окупаційними державами. Але з його думкою не вважалися. Цей Міжнародний орган з найбільшим пристрастю розподіляв рурський вугілля відповідно до інтересів Франції і відхиляв життєво важливі заявки Західної Німеччини.

Рурська адміністрація залишила без жодної уваги зрослі потреби західнонімецького внутрішнього ринку і посилалася на те, що Західна Німеччина може і в 1952 році, як і в 1951 році, отримати 6 мільйонів тонн вугілля з США. Стаття 14 Рурського статуту, що обіцяла справедливий розподіл Рурського вугілля, виявилася порожньою фразою, продиктованою прагненням не до справедливості, а до експлуатації. Природно, що від скорочення поставок вугілля знову постраждали інтереси простих людей. Політика рурської адміністрації привела до згортання житлового будівництва в Західній Німеччині, до скорочення робочого дня і зупинки підприємств.

В економічній політиці рурської адміністрації виявлялося також прагнення шляхом надзвичайного експорту вугілля загальмувати виробництво сталі в Західній Німеччині. Рурська адміністрація продовжувала політику завищеного експорту вугілля і в 1952 році, до самого останнього моменту, можна сказати - до останнього подиху. Тим часом договір про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі було підписано. Для заспокоєння західнонімецького населення верховні комісари зустрілися в Лондоні з представниками своїх урядів і 19 жовтня 1951 року прийняли постанову про ліквідацію рурської адміністрації. У документі вказувалося, що подальше існування міжнародного органу для Рура стане безцільним, після того як буде створено Спільний ринок, передбачений в договорі про створення ЄСВС, і що деякі функції рурської адміністрації могли давно відпасти.

Лише 25 червня 1952 був остаточно укладений договір про створення Європейського об'єднання вугілля і сталі. У той же день шість учасників Рурського статуту підписали декрет про його ліквідацію. 12 лютого 1953 року набув чинності Загальний ринок для вугілля.

Те, що Європейське об'єднання вугілля і сталі у багатьох відношеннях є правонаступником рурської адміністрації, констатував і Аденауер в бундестазі в зв'язку з другим читанням закону про ЄОВС 9 січня 1952 року.

10 серпня 1952 року парламенти приступили до організації справи і створили в Люксембурзі величезний апарат (Верховний орган, Рада міністрів, Асамблею, Судову палату і Консультативний комітет).

Завдання цього об'єднання з точки зору віце-президента Бонна Етцеля:

1. Розвиток промисловості;

2. Збільшення зайнятості;

3. Підняття життєвого рівня.

Франція отримувала необхідне їй кількість Рурського вугілля, без якого вона не могла обійтися.

Верховні влади ЄОВС прийняли кілька рішень, невигідних для Західної Німеччини. Вони заборонили введення спеціальних поставок вугілля для залізниць республіки, для будівництва шахтарських жител і для постачання населення.

Лише в разі війни ЄОВС по-справжньому вступить в дію, як це і було визначено. Його завдання в області виробництва вугілля і сталі буде мати таке ж призначення, яке у військовій області - завдання головного штабу НАТО в Фонтенбло.

Один-єдиний раз бундестаг займався питанням про ЄОВС. Це було 29 квітня 1954 року, коли соціально-демократична фракція висловила деякі скарги. Аденауер сказав тоді велику промову на захист ЄОВС:

«Вже сама створення ЄОВС, крім його економічного значення, було першорозрядних політичним фактом. Вугілля і сталь завжди були основою озброєння ».

Таким чином, тепер було ясно сказано і доведено, що ЄОВС є частиною НАТО. Шлях до миру і об'єднання Німеччини веде тільки через вихід Західної Німеччини з військових пактів, він вимагає широкої угоди про скасування військових пактів взагалі. Говорячи про возз'єднання Німеччини, треба пам'ятати, що ЄОВС стане в третю світову війну інструментом для регламентування західнонімецької економіки під владою і командуванням НАТО. Тому Західна Німеччина повинна вийти також з ЄОВС.

Для економічного співробітництва в Європі, зокрема між капіталістичними і соціалістичними державами, є набагато кращі шляхи і відкриті різноманітні можливості, службовці справі миру. Герст В.К. ФРН під владою Аденауера - М .: Ізд.іностр.літ., 1958, с. 108-121.

Почався довгий шлях Федеративної Республіки Німеччини в Європу, який означав для країни також набуття більшої рівноправності і суверенітету. Західноєвропейська інтеграція з самого початку стала для ФРН одним із стрижневих напрямів західнонімецької стратегії на міжнародній арені, оскільки політичні, фінансові та промислові кола ФРН побачили в ній реальний шлях подолання наслідків Другої світової війни. Аденауер писав, що західноєвропейська інтеграція була для ФРН «необхідним трампліном для того, щоб взагалі повернутися в зовнішню політику»

Питання про інтеграцію Західної Німеччини в складну повоєнну систему взаємовідносин між країнами Західної півкулі і, відповідно, про ревізію окупаційного статуту був тісно пов'язаний з проблемою відшкодування Німеччиною збитків, завданих нею іншим державам в ході Другої світової війни. Вже 6 березня 1951 року уряд ФРН заявило про свою принципову готовність повернути борги іншим країнам відповідно до своїх фінансових можливостей.

Військова складова взаємодії ФРН з трьома державами-переможницями цікавила Аденауер не менше, ніж економічна. Причому акцент він робив на будівництво саме інтегрованих західноєвропейських збройних сил за участю ФРН, що, за його уявленням, дозволяло Федеративній республіці в найближчій перспективі впливати на пом'якшення положень окупаційного статуту і у віддаленій - вести рівноправний діалог як з Францією, так і з Великобританією. Вже через 50 днів після свого обрання канцлером і 10 днів після підписання Петерсберзькі договору на секретному засіданні правління ХДС в Кенігсвінтері Аденауер заявив наступне: «Німці повинні бути представлені в європейських збройних силах на таких же підставах і з такими ж правами, якими будуть розташовувати інші європейські нації. Що представляє велику небезпеку: російська загроза західному світові або існування німецьких військових контингентів, об'єднаних зі збройними силами інших націй? »

Початок війни в Кореї Влітку 1950 оживило в західному світі дискусію з військово-політичних питань, перш за все в контексті Схід-Захід, і сприяло проведенню політики, що відповідала питань Аденауера. У самій Федеративній Республіці питання про можливу ремілітаризації країни пробрели нову якість після того, як війська комуністичної Північної Кореї 25 червня зненацька напали на Південну Корею, через чотири дні захопили столицю і безперешкодно почали просуватися на південь розділеної країни. На тлі загроз зі Східного Берліна побоювання, що в розділеної Німеччини може статися щось подібне (війська комуністичної Північної Кореї напали на Південну Корею і захопили столицю), раптом набули реальних обрисів. У червні 1950 року в Бонні та Парижі почалися переговори про можливе західнонімецькому військовому внесок в союз західних держав, які прагнули якомога тісніше прив'язати до себе ФРН. Тим самим вони сприяли ще більшого зростання геополітичного та економічного значення Федеративної Республіки в умовах «холодної війни».

Не будь блокади Західного Берліна (1948-1949) і війни в Кореї, американці не змогли б знайти розуміння і домогтися згоди у своїх європейських союзників на ремілітаризацію ФРН. Ще занадто був сильний страх перед відродженням німецького мілітаризму. Аденауер приводив три, на його погляд, чарівних аргументу на користь озброєння ФРН, що повинно було вплинути на зростання зовнішньополітичної самостійності країни:

1. Забезпечення безпеки у зв'язку з нарощуванням СРСР військового потенціалу в «радянській зоні окупації»;

2. Отримання повного суверенітету як наслідок створення власних збройних сил;

3. Створення [західно] європейської федерації.

Таким чином, ремілітаризацію ФРН і її інтеграцію в західні військово-політичні структури було вже не зупинити. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 87-89.

Входження Федеративної Республіки Німеччини в європейське співтовариство, будучи «керівної ідеєю» політики Аденауера і політики Сполучених Штатів, було лише одним з елементів тієї й іншої, оскільки головна мета, якої задавалися вони обидві, було відновлення сильної Німеччини. Якщо економічне співробітництво ФРН із західними державами повинно було привести до висновку між ними політичного союзу, тобто до прийняття ФРН в європейське співтовариство і в кінцевому рахунку в Атлантичний блок, то в якості кінцевого результату, який повинен був увінчати всю «операцію», намічалася ремілітаризація західнонімецької держави як «інтегральної» частини Західної Європи і союзника західних держав.

Такий був логічний кінець політики відновлення Німеччини, яка проводилася західними державами за вказівкою і під натиском Сполучених Штатів, а самим ревним прихильником, найточнішим виконавцем якої в Німеччині був канцлер Аденауер.

Озброїти Федеративної Республіки Німеччини можна було лише в рамках політики її співпраці і союзу з західними державами. Хід міркувань був дуже простий: оскільки західнонімецькому держава буде союзником Західної Європи, воно повинно буде брати участь також і в обороні останньої.

Виходило, що «європейська інтеграція» як «вища мета» політики, спрямованої до миру і безпеці в Європі, вимагає в якості умови її здійснення ремілітаризації Німеччини. Іншими словами, Німеччину хотіли знову озброїти для того, «щоб сильною була Європа»!

Провести переозброєння ФРН Аденауер запропонував не в формі відтворення національної армії (цього не прийняв би Захід) і не в формі розширення наявних вже тоді «службових груп» і «допоміжних загонів» при окупаційних військах. Формула Аденауера була така: німецький контингент в європейської армії. Це відразу ж забезпечувало ФРН ту ж роль співзасновника і рівноправного члена нової національної військової одиниці, яку «план Шумана» забезпечував їй в економічній сфері. У той же час внаслідок інтегрованості європейської армії начебто знімалася проблема «свавілля» і «непередбачуваності» німців і тим самим заспокоювалося громадську думку.

У цієї схеми було два очевидні недоліки. По-перше, ремілітаризація на запропонованих умовах не могла бути здійснена швидко: переговори про конкретні форми і шляхи створення інтегрованої наднаціональної «європейської армії» - чогось зовсім небаченого - погрожували затягнутися надовго; по-друге, навіть у разі успіху військова цінність такого конгломерату була, м'яко кажучи, сумнівна; навіть елементарна мовна проблема робила систему передачі команд вкрай неефективною. Однак для Аденауера військові міркування не стояли на першому місці, головна його мета була політична - суверенітет.

Зрозуміло, мета цю слід було всіляко приховувати і, навпаки, всіляко акцентувати саме військовий аспект. Так Аденауер і робив, починаючи ще з 1948 року, але до пори до часу без особливого успіху. Обурено реагувала на відповідні «пробні кулі» західнонімецька громадськість.

Використовувалися різні засоби: статті в партійній пресі ХДС, поширення чуток, потім почалася кампанія «інтерв'ю» кореспондентам західних газет, які потім «спростовувалися» і «уточнювалися»; нарешті, був випробуваний і метод творів «меморандумів» для Верховних комісарів. Але «прорив» стався 16 березня 1950 р коли лідер опозиції, Уїнстон Черчілль, у своїй промові в нижній палаті виступає за переозброєння Німеччини. Вона допомогла Аденауерові в двох аспектах: по-перше, Черчілль висловився за переозброєння ФРН в формі участі німецького контингенту (як того хотів Аденауер в обмін на надання західними державами суверенітету ФРН); по-друге, після тієї промови канцлер ФРН виглядав зі своїми пропозиціями «німецького внеску в західну оборону», як солідний купець, готовий розглянути умови, запропоновані йому солідним партнером. Філіта А.М. Німецьке питання: від розколу до об'єднання: Нове прочитання - М .: Міжнародні відносини, 1993, с. 125-126.

Ремілітаризація Німеччини вперше стала предметом офіційних німецько-американських переговорів, як тільки канцлер Аденауер через кілька тижнів після створення його уряду - задовго до початку війни в Кореї - встановив перший контакт з державним секретарем Ачесон під час його першого візиту до Бонна в листопаді 1949 року

В офіційному комюніке, опублікованому після наради міністрів трьох західних держав в Парижі, 11 листопада, йшлося про те, що «три міністри визнали за доцільне підтримати і заохотити інтеграцію німецького народу до європейської спільноти». Тільки, говорячи на цей раз про «інтеграції» ФРН, міністри думали про її ремілітаризації. Це рішення Паризького наради «трьох» було розцінено як «найважливіше рішення за весь післявоєнний період», так як воно «пов'язувало Західну Німеччину із Західною Європою в економічному, політичному, а може бути ... і у військовому відносинах». Дзелепі Е. К. Аденауер. Легенда і дійсність - М .: Ізд.іностр. лит., 1960, с. 86.

Цьому плану (сколачивание «європейської армії») у Вашингтоні приділялася велика увага, оскільки американські імперіалісти, прагнучи до завоювання панування над світом, надавали першорядне значення освіті агресивних блоків, накопичення людських ресурсів і розширенню мережі військових баз навколо СРСР та інших соціалістичних країн. Миколаїв Н.В Політика США, Англії, Франції в німецькому питанні 1945-1954 рр. - М .: Наука, 1964, с. 258. Дзелепі Е. К. Аденауер. Легенда і дійсність - М .: Ізд.іностр. лит., 1960, с. 80-81.

«Створення європейської армії, - сказав Аденауер, - буде, на нашу думку, вирішальним етапом на шляху, який повинен привести нас до кінцевої мети - інтеграції Європи».Так що коли цей «великий поборник європейської ідеї» проголошував (в січні 1950 роки): «Європа - понад усе і« Створення сильної Європи - це найважливіше питання і для всіх європейців », - він це робив тому, що не мислив собі цю« Європу »без німецьких солдатів.

І все завершилося в 27 травня 1952-го підписанням договору про створення в рамках Європейського оборонного співтовариства (ЕОС) «європейської армії», про яку говорили Аденауер і Черчілль, а також Генеральний договір між ФРН і окупуючими державами, згідно з яким окупація закінчувалася і за ФРН визнавалася «повна влада суверенної держави у вирішенні внутрішніх і зовнішніх справ». Філіта А.М. Німецьке питання: від розколу до об'єднання: Нове прочитання - М .: Міжнародні відносини, 1993, с. 127. Цей договір підписали в Парижі Франція, Бельгія, Голландія, Люксембург, Італія і ФРН. Однак на відміну від економічної інтеграції спроби об'єднання військових потенціалів і політичної влади, активно вживали Аденауером, зазнали невдачі. Відмова Національних зборів Франції влітку 1954 р ратифікувати цей договір за участю ФРН поставили хрест на створенні наднаціональної Європи. Позиція Франції диктувалася психологічним комплексом війни в Індокитаї, бажанням зберегти незалежні збройні сили, пріоритетом розрядки у відносинах Схід-Захід в порівнянні з ремілітаризацією ФРН і традиційним небажанням пожертвувати національними інтересами Франції на користь наднаціонального західноєвропейського єдності. Аденауер вважав, що невдача з ЕОС в серпня 1954 р особисто його залишила біля розбитого зовнішньополітичного корита. На його думку, наднаціональна військова верховна влада і створення європейської армії могли б бути після утворення ЄОВС другим інтеграційним ядром для Західної Європи, і Німеччина в такому випадку була б надійно включена в західноєвропейську систему безпеки. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006, с. 90-91.

Існувала певна взаємозв'язок між формальним розширенням західнонімецького суверенітету, з одного боку, і його підконтрольністю трьом західним державам-переможницям - з іншого. 26 травня 1952 року в Бонні послідувало укладення так званого «Німецького договору», який був підписаний від ФРН К. Аденауером, від США - Д. Ачесон, від Великобританії - А. Иденом, від Франції - Р. Шуманом). У цьому документі були зафіксовані скасування окупаційних статуту, а також надання Західній Німеччині все «повноти влади» у внутрішній і зовнішній політиці. При цьому три держави-союзниці по Антигітлерівської коаліції зберігали за собою права щодо Берліна та Німеччини в цілому, включаючи питання про її «возз'єднання і мирне врегулювання». У договорі також визнавалося право ФРН на одноосібне представництво всіх німців за кордоном, іншими словами, містилася відмова від визнання НДР і кордону по Одеру і Нейсе.

Після ратифікації Паризьких угод верховні комісари прибули 5 травня 1955 року в 12 годині дня до палацу Шаумбург і оголосили уряду ФРН про скасування окупаційних статуту і про закінчення окупаційного режиму в Німеччині. З цього моменту припиняла своє існування Верховна комісія і її представництва в землях. Їх повинні були замінити посли трьох західних держав. Перебування ж союзницьких військ на західнонімецької території знайшло своє юридичне закріплення в двосторонніх угодах з ФРН. У той же день вступили в силу Німецький договір, Договір про іноземне військову присутність на території ФРН і Європейський статут про Саарской області, який передбачав політичну самостійність регіону, але економічну залежність від Франції. Процес зовнішньополітичної орієнтації Федеративної Республіки був завершений.

висновок

Отже, розглянувши дане питання, можна прийти до певних висновків. Конрад Аденауер, федеральний канцлер ФРН, сконцентрував свою діяльність на реалізації найближчої мети (і то тільки на одному - на західному напрямку зовнішньої політики) - перетворення ФРН в шановне демократичну державу в системі Атлантичного союзу. Цього він досяг. Його віддалена мета - політичне об'єднання всієї Західної Європи або ж свобода для всієї Німеччини - залишилася нереалізована. Заслуга Аденауера полягає в тому, що він зумів використати період «холодної війни» для розвитку самої Федеративної Республіки. Його упущення полягає, можливо, в тому, що в «східній політиці» він бачив лише загрозу, а ніяк не шанс. Після відставки Аденауера в 1963 році в країні не залишилося гідних політичних наступників, які змогли б змінити основні зовнішньополітичні орієнтири країни. На сьогоднішній день вже об'єднана Німеччина є одним з найбільших торгових і промислових держав. мають тісні зв'язки з усім світом. Її політика націлена на те, щоб на базі плідного діалогу встановити баланс між Північчю і Півднем, між промисловими і країнами, що розвиваються. Цій меті вона домагається в рамках ООН та її установ. Німецька політика залишається, перш за все, політикою світу. Її мета полягає в тому, щоб сприяти тісного зближення національних держав, зміцнювати міжнародні та наднаціональні організації, зробити їх опорою світового співробітництва.

На мою думку, мета курсової роботи в більшій мірі досягнута. Мною проведено вивчення зовнішньої політики Німеччини в 1949-1955 роках. Завдання виконані: загальна зовнішньополітична ситуація в даний період охарактеризована, відносини Німеччини з СРСР і врегулювання правового положення розглянуті, взаємини Німеччини з іншими країнами вивчені.

Список використаної літератури

1. Філіта А.М. Німецьке питання: від розколу до об'єднання: Нове прочитання - М .: Міжнародні відносини, 1993.

2. Брандт В. Спогади - М .: Новини, 1991.

3. Громико А.А Пам'ятне (у двох книгах) - М .: Политиздат, 1990..

4. Хрущов Н.С. Спогади. Вибрані фрагменти - Москва: Вагриус, 1997..

5. Павлов Н.В. Історія сучасної Німеччини 1945-2005: курс лекцій / Н.В. Павлов - М .: Астрель: АСТ, 2006.

6. Герст В.К. ФРН під владою Аденауера - М .: Ізд.іностр.літ., 1958.

7. Дзелепі Е. К. Аденауер. Легенда і дійсність - М .: Ізд.іностр. лит., 1960.

8. Істягін Л.Г. ФРН і НАТО - М .: ІМВ, 1963.

9. Миколаїв Н.В Політика США, Англії, Франції в німецькому питанні 1945-1954 рр. - М .: Наука, 1964.

10. Тегеран-Ялта-Потсдам. Збірник документів. Укладачі: Ш.П. Санакоєв, Б.Л. Цибулевський. 2-е изд. - М., Міжнародні відносини, 1970.

11. Тихвинський С. Потсдам: контури повоєнного світу // світова економіка і міжнародні відносини - 1985. - № 8, с.15-27.

12. Загорський А.В. 50 років тому Булганін і Аденауер обмінялися листами про встановлення дипломатичних відносин між СРСР і ФРН // Міжнародна життя - 2005. - № 9, с.122-134.
...........


  • Метою
  • Глава 1. Загальна характеристика зовнішньополітичної ситуації В ПЕРІОД 1949-1955 ГГ.
  • Політичні та економічні принципи, якими необхідно керуватися при поводженні з Німеччиною в початковий контрольний період
  • Список використаної літератури