Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Екзаменаційні білети за весняний семестр 2001 року по Контролінг. Система обліку і контролю з

Дата конвертації06.09.2019
Розмір33.6 Kb.
Типреферат

Приблизний перелік Екзаменаційні питання

КОНТРОЛЛІНГ. система обліку та контролю витрат і результатів діяльності

1. Концепція контролінгу.

2. Принципи виникнення контролінгу.

3. Дві проблеми обліку витрат.

4. Що характеризує економічну категорію прибутку в аспекті управлінського обліку?

5. Калькулювання собівартості в умовах ринкової економіки.

6. Основні принципи при виборі методів калькулювання.

7. Класифікація об'єктів контролінгу.

8. Методи класифікації витрат.

9. Прямі та непрямі витрати.

10. Дайте визначення поняттю «центри відповідальності». Класифікація центрів відповідальності.

11. Функціональне значення центрів витрат.

12. Функціональне значення центру інвестицій.

13. Що є одним з найважливіших фінансових показників в оцінці господарської діяльності підприємства? Чому?

14. Які види прибутку розглядає контролінг? Дайте їх визначення.

15. Розкрийте поняття «витрати».

16. Наведіть приклади класифікацій витрат в залежності від постановлених цілей.

17. Сформулюйте поняття «валовий прибуток».

18. Наведіть приклади змінних витрат в торгівлі.

19. У чому різниця між підконтрольними і непідконтрольними витратами?

20. Використання моделі «витрати - обсяг - прибуток» в контролінгу.

21. Графічне зображення моделі «витрати - обсяг - прибуток».

22. Значення маржинального доходу, маржинальної прибутку.

23. Сенс феномена, званого ефектом операційного важеля.

24. Аналіз величин у критичній точці.

25. У чому взаємозв'язок коефіцієнта виручки з прибутком конкретного підприємства?

26. На статичному зображенні графіка беззбитковості покажіть, куди зміститься точка беззбитковості в разі зменшення змінних витрат.

27. Покажіть на графіку, який характер мають зміни (збільшення або зменшення) постійних витрат.

28. У чому різниця між виручкою і прибутком?

29. Розкрийте поняття «маржинальної прибутку».

30. Якими показниками характеризується стабільність підприємства?

31. Що можна визначити, знаючи силу операційного важеля?

32. Вкажіть залежність попиту і зміни постійних витрат.

33. Чим визначається вибір способу розподілу підприємства на центри відповідальності?

34. Яким чином розподіл підприємства на центри відповідальності пов'язане з організаційною структурою підприємства?

35. Знайдіть взаємозв'язок між рентабельністю підприємства та центром інвестицій.

36. Як оцінюється ефективність функціонування центрів інвестицій?

37. Що показує гнучкий бюджет?

38. Класифікація методів управлінського обліку.

39. Вибір систем обліку залежно від повноти включення витрат у собівартість.

40. Переваги і недоліки системи «стандарт-костинг».

41. У чому сенс обліку за фактичною собівартістю?

42. Переваги і недоліки ідеальних і прогнозних стандартів.

43. Підхід до плану рахунків як можливість поділу загальної бухгалтерії.

44. Для чого необхідний виробничий облік?

45. У чому сенс інтегрованої (моністичної) системи обліку на підприємстві?

46. ​​Які методи встановлення норм витрати включає в себе нормативний облік?

47. Чим викликана класифікація витрат на умовно-постійні та умовно-змінні?

48. Назвіть позитивні моменти застосування системи «директ-костинг».

49. Як пов'язана система «директ-костинг» з маркетингом?

50. У чому особливість калькулювання собівартості в вітчизняному обліку?

51. У чому полягає завдання калькулювання собівартості?

52. Перелічіть найменування рахунків, що застосовуються в управлінській бухгалтерії (в концепції контролінгу).

53. У чому особливість облікових записів за рахунком «результати виробничої діяльності» по системі «директ-костинг»?

54. Які рахунки будуть використані в управлінській бухгалтерії для обліку виробничих накладних витрат?

55. Вплив постійних витрат на випуск продукції підприємством?

Завдання.

56. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

57. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

58. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

59. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 5000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 250 руб.

60. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 1000 шт.
продажна ціна 1 виробу - 100 руб.

61. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

62. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

63. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

64. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

65. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 1

66. Основні принципи при виборі методів калькулювання.

67. Чим визначається вибір способу розподілу підприємства на центри відповідальності?

68. Вибір методів обліку в промисловості.

69. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 5000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 250 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 2

1. Що є одним з найважливіших фінансових показників в оцінці господарської діяльності підприємства? Чому?

2. Значення маржинального доходу, маржинальної прибутку.

3. В чому полягає завдання калькулювання собівартості?

4. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 3

5. Дайте визначення поняттю «центри відповідальності». Класифікація центрів відповідальності.

6. На графіку беззбитковості покажіть запас міцності підприємства.

7. Які можливості розкриває система «директ-костинг» в разі контролю постійних витрат?

8. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 4

9. Класифікація центрів відповідальності за принципом повноважень.

10. Аналіз величин у критичній точці.

11. У чому особливість облікових записів за рахунком «результати виробничої діяльності» по системі «директ-костинг»?

12. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 5

13. Чим обумовлена ​​проблема розробки нових підходів до калькулювання собівартості продукції?

14. Чому потужний операційний важіль - це високий операційний ризик?

15. У чому сенс інтегрованої (моністичної) системи обліку на підприємстві?

16. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 6

17. Наведіть приклади класифікацій витрат в залежності від постановлених цілей.

18. За допомогою чого можна пов'язати витрати з особливостями кожної структури підприємства?

19. У чому особливість обліку витрат у нас і на західних підприємствах?

20. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 7

21. З якою метою класифікують витрати?

22.Використання моделі «витрати - обсяг - прибуток» в контролінгу.

23. Які методи встановлення норм витрати включає в себе нормативний облік?

24. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 8

25. Розкрийте поняття «контролінгу». Чим викликана його поява?

26. Розкрийте поняття «маржинальної прибутку».

27. Переваги і недоліки системи «стандарт-костинг».

28. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 9

29. Визначення собівартості в контролінгу, способи, значення.

30. Знайдіть взаємозв'язок між рентабельністю підприємства та центром інвестицій.

31. Що можна сказати щодо системи складання точних калькуляцій?

32. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 10

33. Сутність, завдання і функції контролінгу.

34. Сенс феномена, званого ефектом операційного важеля.

35. Як пов'язана система «директ-костинг» з маркетингом?

36. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 11

37. Дві проблеми обліку витрат.

38. Класифікація видів витрат, що характеризує модель «витрати - обсяг - прибуток», взаємозв'язок параметрів.

39. Яким чином організована система запису на рахунках в управлінській бухгалтерії?

40. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 2000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 300 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 12

41. Калькулювання собівартості в умовах ринкової економіки.

42. Дайте поняття «точки беззбитковості».

43. Переваги і недоліки ідеальних і прогнозних стандартів.

44. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 1000 шт.
продажна ціна 1 виробу - 100 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 13

45. Методи класифікації витрат.

46. ​​Від чого залежить досягнення мети центру інвестицій?

47. Для чого необхідний виробничий облік?

48. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 10000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 200 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 14

49. Класифікація об'єктів контролінгу.

50. Якими показниками характеризується стабільність підприємства?

51. Як в управлінській бухгалтерії по системі «директ-костинг» здійснюється проводка: реалізована продукція покупцеві?

52. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 15

53. Наведіть приклади змінних витрат в торгівлі.

54. На статичному зображенні графіка беззбитковості покажіть, куди зміститься точка беззбитковості в разі зменшення змінних витрат.

55. Сформулюйте особливості системи «директ-костинг».

56. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 1000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 125 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 16

57. Функціональне значення центру виручки.

58. Яким чином підприємство може збільшити зону прибутку?

59. Наведіть порівняння двох облікових систем (нашої та західної) за ознакою повноти включення витрат.

60. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 17

61. Сформулюйте поняття «валовий прибуток».

62. Що показує коефіцієнт виручки, для чого потрібен цей показник?

63. Перелічіть найменування рахунків, що застосовуються у фінансовій бухгалтерії (в концепції контролінгу).

64. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 18

65. Функціональне значення центрів витрат.

66. У чому різниця між виручкою і прибутком?

67. У чому особливість калькулювання собівартості в вітчизняному обліку?

68. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 19

69. Наведіть приклади змінних витрат на виробництві.

70. На графіку беззбитковості покажіть, як збільшуються змінні сумарні витрати.

71. Значення систем обліку від видів витрат.

72. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 20

73. Постійні і змінні витрати.

74. Вкажіть залежність попиту і зміни постійних витрат.

75. Облік за нормативною собівартістю. Використання різних нормативів.

76. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 21

77. Роль контролінгу в системі управління підприємством.

78. Значення розрахунку показника «запас міцності».

79. Назвіть позитивні моменти застосування системи «директ-костинг».

80. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ.СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 22

81. У чому різниця між підконтрольними і непідконтрольними витратами?

82. Показник, що характеризує ризикованість діяльності підприємства.

83. Вплив постійних витрат на випуск продукції підприємством?

84. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 23

85. Значення обліку витрат в контролінгу.

86. У чому взаємозв'язок коефіцієнта виручки з прибутком конкретного підприємства?

87. Вибір систем обліку залежно від об'єкта.

88. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 24

89. Прямі та непрямі витрати.

90. Аналіз беззбитковості, його значення і застосування.

91. Які рахунки будуть використані в управлінській бухгалтерії для обліку виробничих накладних витрат?

92. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 25

93. Від чого залежить ріст прибутку?

94. Графічне зображення моделі «витрати - обсяг - прибуток».

95. Підхід до плану рахунків як можливість поділу загальної бухгалтерії.

96. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 5000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 250 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 26

97. Функціональне значення центру прибутку.

98. Як пов'язаний гнучкий бюджет з центром регульованих витрат?

99. Види систем для обліку витрат в залежності від виробничого циклу.

100. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 27

101. Наведіть приклади постійних витрат, поясніть їх залежність від часу.

102. Яким чином розподіл підприємства на центри відповідальності пов'язане з організаційною структурою підприємства?

103. У чому сенс обліку за фактичною собівартістю?

104. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 28

105. Група витрат за ступенем регульованості.

106. Як оцінюється ефективність функціонування центрів інвестицій?

107. У чому особливість калькулювання собівартості за системою «директ-костинг»?

108. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 29

109. Принципи виникнення контролінгу.

110. Вкажіть зв'язок операційного бюджету з центром прибутку.

111. Вкажіть взаємозв'язок «директ-костинг» та звіту про фінансові результати.

112. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 2000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 300 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 30

113. Функціональне значення центру інвестицій.

114. Що показує гнучкий бюджет?

115. Перелічіть найменування рахунків, що застосовуються в управлінській бухгалтерії (в концепції контролінгу).

116. Чому дорівнює виручка в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 31

117. Сутність управлінського обліку.

118. Математична формула, яка пояснює існування точки беззбитковості.

119. Чим викликана класифікація витрат на умовно-постійні та умовно-змінні?

120. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 1000 шт.
продажна ціна 1 вироби - 125 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 32

121. Взаємозв'язок собівартості і прибутку в управлінському обліку.

122. Покажіть на графіку, який характер мають зміни (збільшення або зменшення) постійних витрат.

123. Класифікація методів управлінського обліку.

124. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 33

125. Розкрийте поняття «витрати».

126. Що можна визначити, знаючи силу операційного важеля?

127. За допомогою чого здійснюється зв'язок між фінансовою та управлінською бухгалтеріями?

128. Чому дорівнює об'єм виробництва (реалізації) в критичній точці, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 34

129. Що характеризує економічну категорію прибутку в аспекті управлінського обліку?

130. За допомогою чого здійснюють управління витратами центру інвестицій?

131. Яка система обліку витрат у нас схожа з системою «стандарт-костинг» на Заході?

132. Яка буде продажна ціна 1 вироби, якщо відомо, що

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

КОНТРОЛЛІНГ. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Квиток № 35

133. Поняття повної і неповної собівартості. У чому їхня відмінність?

134. На статичному зображенні графіка беззбитковості покажіть, куди зміститься точка беззбитковості в разі збільшення змінних витрат.

135. Вибір систем обліку залежно від повноти включення витрат у собівартість.

136. Чому дорівнює виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості, якщо відомо, що
критичний обсяг виробництва - 1000 шт.
продажна ціна 1 виробу - 100 руб.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------