Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Майстер клас «Історія моєї родини в історії моєї Батьківщини»

Скачати 25.46 Kb.
Дата конвертації28.09.2019
Розмір25.46 Kb.

«Історія моєї родини в історії моєї Батьківщини»

Іванова Катерина Едуардівна

вчителька російської мови і літератури

МБОУ «Сунтарського ЗОШ №1 імені А.П.Павлова

Досліджувана проблема - використання технології проектного навчання на уроках літератури - осмислюється нами в рамках більш широкої соціальної та педагогічної проблеми: розвитку вільної, творчої особистості, здатної оптимально будувати своє життя в надзвичайно мінливому інформаційному соціумі.

Рух наукової думки і розвиток технічного прогресу в сучасному світі відбувається стрімко і інтенсивно. У різні сфери людської діяльності активно впроваджуються новітні інформаційні технології, що дозволяють швидше і якісно знаходити, обробляти і засвоювати потрібну інформацію. У цих умовах стає все більш очевидним, що традиційна освіта, орієнтоване на пряму передачу еталонних знань, вже не в повній мірі здатне вирішувати поставлені перед нами завдання.

Виникає необхідність у новій моделі навчання, побудованої на основі сучасних інформаційних технологій, що реалізує принципи особистісно-орієнтованої освіти. Методистами як в закордонній, так і в російській науці метод проектів визнаний однією з найбільш ефективних навчальних технологій сучасної школи.

Специфіка технології проектного навчання дозволяє включити учня в реальну дослідницьку діяльність, в інформаційний пошук і обмін в рамках навчального процесу. Метод активізує всі сторони особистості учня: його інтелектуальну та емоційну сфери, його індивідуальні особливості і впливає на розвиток таких рис характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, комунікативність, креативність. Крім того, «метод проектів цілком може стати тим середовищем, коли наші« середнячки »знайдуть силу і впевненість, тією ситуацією успіху, яка стане точкою відліку для їх подальшого зростання, в першу чергу у власних очах».

На уроках використання навчальних проектів дає можливість по-новому інтерпретувати, оцінювати і систематизувати інформацію, що дозволить відмовитися від репродуктивного рівня засвоєння матеріалу і вийти на новий рівень осмислення проблематики художнього тексту на всіх рівнях. Формулювання проблемних питань навчальної теми потребують від учнів знання змісту твору, вміння вести аналіз художнього тексту на всіх рівнях, навички роботи з різними джерелами інформації, дозволить висловити власну думку з неодмінним обґрунтуванням своєї позиції. Все це сприяє розвитку діалогічного мислення, необхідного сучасній людині.

1. Оволодіння функціональної грамотністю.

2. Оволодіння технікою читання, прийомами розуміння і аналізу тексту.

3. Оволодіння вміннями і навичками різних видів усного та писемного мовлення.

4. Визначення свого емоційно-оцінного ставлення до прочитаного, розвиток вміння пояснювати це відношення.

5. Залучення до літератури як до мистецтва слова.

6. Придбання та первинна систематизація знань про літературу, книгах, письменників.

Осмислення, правильне читання цілими словами

Відповіді на запитання вчителя за змістом прочитаного

Докладний переказ тексту

Складання усної розповіді за картинкою

Заучування напам'ять невеликих віршів

Висловлення свого ставлення до героїв прочитаних творів

Співвіднесення авторів, назв і героїв прочитаних творів

Уміння розрізняти оповідання та віршіПроектна діяльність - педагогічна технологія, орієнтована на придбання нових знань шляхом самоосвіти. Метод дає простір для творчої ініціативи учнів і педагога, має на увазі їх дружню співпрацю, що створює позитивну мотивацію дитини до навчання. «Я знаю, для чого мені треба те, що я пізнаю. Я знаю, де і як застосувати ці знання ».

Проект цінний тим, що в ході його виконання школярі вчаться самостійно здобувати знання, отримують досвід пізнавальної та навчальної діяльності. Якщо учень в школі отримає дослідницькі навички орієнтування в потоці інформації, навчиться аналізувати її, узагальнювати, бачити тенденцію, зіставляти факти, робити висновки і висновки, то він в силу більш високого освітнього рівня легше буде адаптуватися в подальшому житті, правильно вибере професію, буде жити творчим життям. Необхідність технології - це об'єктивна вимога, і, тому, як правило, кожен учитель згодом її виробляє. І тут можна піти двома шляхами:

1). Створити власну технологію;

2). Перейняти те, що відкрито іншими.

Освіта повинна давати не тільки знання, які знадобляться в майбутньому дорослому, а й також знання, вміння і навички, здатні вже сьогодні допомогти дитині у вирішенні його насущних життєвих проблем. Іншими словами, школа - це не місце підготовки майбутніх дорослих, а місце, де дитина живе і вчиться жити в складному навколишньому світі, працювати і спілкуватися з іншими людьми, і, в тому числі, набувати необхідних знань. Щоб домогтися цього, навчання повинне орієнтуватися на інтереси і потреби учнів і ґрунтуватися на особистому досвіді дитини. При цьому важливо зауважити, що найважливішою ознакою проекту є самостійна діяльність учнів. Вони виступають активними учасниками процесу навчання.

Мета проектного навчання полягає в тому, щоб створити умови, при яких навчаються:

1). Самостійно і охоче купують відсутні знання з різних джерел;

2). Вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань;

3) набувають комунікативні вміння, працюючи в групах;

4) розвивають у себе дослідницькі вміння

5) розвивають системне мислення.Організація проектної діяльності на уроках літератури

навчальний проект

Навчальний проект, який можна запропонувати учням 8 класу - збірник робіт, об'єднаний назвою «Історія моєї родини в історії Батьківщини», можна запропонувати після вивчення оповідання В. Астафьєва «Фотографія, на якій мене немає». Відправною точкою до створення проекту буде остання фраза з оповідання: «Сільська фотографія - своєрідний літопис нашого народу, настінна його історія»

Алгоритм роботи над навчальним проектом

Тема: «Історія моєї родини в історії моєї Батьківщини», 8 клас

Тип проекту: творчий

Чи не цікавимося

Не збереглося мало відомостей

Що робити?

Вивчити історію сім'ї

Як?

Дізнатися у батьків, бабусь, дідусів, родичів відомості про сім'ю

Вивчити документи, сімейні реліквії, фотографії

Як отримати? (результат)

Твором «Історія моєї родини в історії моєї Батьківщини»

Пізнавальний (знання про історію сім'ї, предків)

Виховний (патріотичне, морально-духовне виховання)

Розвиваючий (комунікативна, інформаційна компетентність)

Для вирішення виниклої проблеми учні повинні будуть знаходити в сімейних альбомах найстарішу (або найцікавішу, на їх погляд) фотографію, розповісти не тільки про те, де і коли вона була зроблена, але і дізнатися у батьків або бабусь про людей, зображених на ній , їхніх долях і тим самим прийти до висновку про те, як історія нашої країни, народу відбилася в долях, який внесок внесли вони в історію свого народу. Подібна робота, по-перше, зближує старше і молодше покоління, виховує і тих, і в інших взаємна повага, по-друге, пробуджує в учнів інтерес до способу життя попередніх поколінь, що в кінцевому рахунку кілька знімає напруженість у вирішенні одвічної проблеми «батьків »і« дітей ».

У 9-му класі найбільш значуща і об'ємна тема - «Життя і творчість

А.С. Пушкіна », тому для реалізації мети узагальнення навчального матеріалу з даної теми може послужити робота над створенням проекту« Пам'ятник О.С.Пушкіну ». Реалізація цього проекту допоможе учням створити свій образ Пушкіна, зробити його близьким і навіть «рідним».

Неможливо перелічити всі проекти, які проводимо ми, вчителі в рамках нашого методичного об'єднання: це і участь в різних конкурсах, конференціях різного рівня. Так, до 200-річчя

М.Ю. Лермонтова в школі були проведені різні заходи-проекти: конкурс презентацій за творчістю поета, «Лермонтовський бал» і ін.

Сьогодні я вам хочу запропонувати роботу по картині «Нерівний шлюб» В.В.Пукірева.

Робота проводиться в 6-му класі після вивчення роману «Дубровский» О.С.Пушкіна. Після читання Х V 111 глави твори.

З цієї глави ми дізналися, як Маша Троекурова до останнього чекала Володимира Дубровського, але не дочекалася. Її, бліду, нерухому, привезли до церкви, де вийшов назустріч наречений князь Верейський, він був набагато старший за неї.

(Читання уривка з підручника, 131-132)

Учитель показує картину «Нерівний шлюб».

1. Уважно дивимося на картину.

- Де відбувається дія картини? (В церкві)

- Яку сцену ми бачимо на картині? Хто зображений на картині художника? (Вінчання, наречений і наречена)

- А що незвичайного ми спостерігаємо на цій картині? (Одружується старий з молодою дівчиною)

- Що можемо сказати про дівчину? Як вона одягнена? (Одягнена в мереживне плаття)

- Який у неї вигляд? Яка вона? Що вона тримає в руці? (Вона дуже молода, красива. Вигляд у неї сумний, сумний).

Так вона одягнена в красиве мереживне плаття, але вона дуже сумна, що навіть не помічає того, що відбувається навколо неї. Адже вінчання і весілля це саме радісна подія в житті дівчини, а вона тут дуже сумна, тому що видають її заміж за літнього чоловіка проти її волі, насильно. Таке траплялося раніше в 19-му столітті, видавали молодих дівчат без їх згоди.

- Тепер звернемося до нареченого. Який це людина? (Старий, жахливий, байдужий погляд, старий, мабуть, засуджує дівчину за її сльози)

- Шкодує він молоду дівчину? (Ні, це черствий людина, він не помічає, що вона заплакана, сумна).

2. Послухаємо пісню «Стояла біля церкви карета», які відчуття викликає ця пісня?

3. Сприйняття картини через худож. твір, добуток:

Прослухаємо вірш поета Геннадія Брянського:

Бліда, ледве дихаючи, потупивши очі,

Тримаючи свічку тремтячою рукою,

Варто наречена. Чистий і непорочний

Чарівний лик. З пригніченою тугою

Протягнута рука назустріч року

В образі обручки,

Готового скувати її без терміну

Веригами осоружного вінця

З сластолюбцем - зморщеним Кащеем

Приголубленим долею і царем;

Сяє хрест Володимира на шиї.

І чин, і влада, і гроші - все при ньому.Зараз священик, в ризу одягнений,

Одягнувши кільце на напівдитячий перст,

Закриє дверцята клітки позолоченій

Бідолаха! У ній нести тобі свій хрест.

Твій милий тут же, близько - за тобою,

Але вам не бути з ним чоловіком і дружиною.

Як багато вас, принижених долею,

З нелюбими обходять аналой!театралізація картини

Клас ділимо на кілька груп. Учням без назв дають, які вони спробують інсценувати. Для цього в кожній групі вибирається режисер, він отримує завдання, інші актори, отримавши завдання, обговорюють сюжет картини. Продумуємо назву картин і співвідносимо їх з назвами художників. Пізніше обговорюємо наскільки точно актори передали сюжет.

Висновок: Картина допомагає зрозуміти стан героя роману О.Пушкіна «Дубровський», допоможе створити особливий емоційний настрій в учнів і працювати над твором.

<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
  • інше

  • Мета проектного навчання
  • Організація проектної діяльності на уроках літератури
  • Алгоритм роботи над навчальним проектом
  • Тип проекту
  • Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку