Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Курс «історія російської архітектури» III курс (V vi семестри) денного відділення 2011 2012 навчальний рік

Скачати 21.22 Kb.
Дата конвертації05.09.2018
Розмір21.22 Kb.
Типреферат

Московський архітектурний інститут

Кафедра історії архітектури і містобудування.

Курс «Історія РОСІЙСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ»

III курс (V - VI семестри) денного відділення

2011 - 2012 навчальний рік

Курсова робота по архітектурному аналізу Методичні вказівки

1. Зміст курсової роботи має відповідати затвердженій на кафедрі темі. Зміна теми допускається у виняткових випадках після узгодження з викладачами і тільки при наявності у студента достатніх матеріалів, необхідних для роботи за зміненою темі.

2. Вимоги до оформлення роботи:

- курсова робота є за характером графічної і виконується в ручний графіку залученням фотоматеріалів, замальовок, схем і т.д., при цьому можливе часткове використання комп'ютерної техніки, переважно для обробки зібраних матеріалів по темі. Виконання курсової роботи цілком в комп'ютерній графіці можливо тільки в разі створення тривимірних цифрових моделей. В окремих випадках (тільки за погодженням з педагогами) допускається макетування з паперу та картону, при цьому створення макета має в собі нести конкретну наукову мету (наприклад, макет несохранившегося будівлі або споруди з елементами реконструкції; макет-реконструкція існуючого пам'ятника, який втратив свій первісний вигляд ; порівняння двох (або декількох) споруд в макеті з виявленням їх конструктивних особливостей і т.д.).

- графічні роботи, як правило, виконуються на форматі А1: 60х80 (55х75 см). Не приймаються роботи, виконані на підрамниках 100х100 см, на гофрованому або пінокартону. При виконанні комп'ютерного моделювання (побудова аксонометрію, перспектив і т.д.) допускається здавати роботи на цифрових носіях (СD, DVD).

- закінчена робота повинна містити: назву теми; перелік джерел графічних матеріалів, використаних в роботі; бібліографію; короткі висновки, що відображають суть проведеного аналізу; всі креслення повинні бути забезпечені лінійними масштабами.

3. Етапи і терміни виконання.

Робота виконується протягом всього навчального року в три етапи:

- ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ:

Вибрати й затвердити на кафедрі одну із запропонованих тем (список див. Нижче) після попереднього знайомства з літературою (необхідно мати уявлення, чи достатня література з обраної теми, чи є необхідні креслення і зображення пам'ятників і т.д.). Вибрати метод архітектурного аналізу, варіанти якого наведені в брошурі: Герасимов Ю.Н. Методика архітектурного аналізу. М., 1977 (є в бібліотеці інституту). Підібрати необхідні матеріали: зробити копії креслень і фотографій, зняти кальки, виконати замальовки і т.д. Скласти список літератури [1].

Контрольний перегляд і атестація: уявлення списку літератури за обраною темою (до 28 жовтня 2011 року).

- ЗБІР МАТЕРІАЛІВ, ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ І Виконання ескізу курсової роботи:

Спираючись на підібраний матеріал, уявити ескіз курсової роботи (формат А4), виконати необхідні побудови, що відображають суть аналізу з обраної теми.

Контрольний перегляд матеріалів і ескізу графічної роботи з пояснювальною запискою (1,5 - 2 стор.) До 20 грудня 2011 р за результатами якого студенти допускаються до іспиту в осінньому семестрі.

- ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ:

Виконується в 6-м (весняному семестрі).

Здача курсової роботи і атестація (з оцінкою) до 15 квітня 2012 р за результатами яких студенти допускаються до іспиту в весняному семестрі.

Після зазначеної дати роботи вважаються такими, що здані не в строк і не оцінюються (ставиться тільки "ЗАЛІК").

Протягом усього навчального року на кафедрі проводяться консультації з обраної теми (згідно з розкладом, вивішеного на дошці оголошень кафедри).

Викладачі по предмету Історія російської архітектури:

Професор Сєдов Володимир Валентинович

Доцент Клименко Сергій Васильович

Доцент Клименко Юлія Гаврилівна

Ст. викладач Чекмарьов Андрій Вікторович

Т е м и к у р с о в и х р о б о т

1. Візантійські і давньоруські конструкції і будівельні прийоми.

2. Порівняння Софійського собору в Києві з візантійськими храмами.

3. Софійський собор у Києві. Порівняння варіантів реконструкцій.

4. Найстарші будівлі Києва. Типологія, архітектурні та конструктивні особливості

5. Софійський собор в Новгороді. Графічна реконструкція первісного вигляду.

6. Будівлі Києва кінця XI - початку XII ст. Побудова типологічного ряду.

7. Оборонні споруди Давньої Русі X - XIII ст.

8. Графічна реконструкція Софійського собору в Полоцьку.

9. Аналіз Спасо-Преображенської церкви Евфросіньева монастиря в Полоцьку (макет або тривимірна графічна реконструкція).

10. шестистовпний храми XI - XII ст. Побудова типологічного ряду.

11. башнеобразной храми XII - початку XIII ст. Зіставлення композиційних і конструктивних особливостей.

12. Варіанти графічної реконструкції церкви Михайла Архангела (Свирской) в Смоленську.

13. Спасо-Преображенський собор в Переславлі-Заліському. Порівняння з ранніми храмами Володимиро-Суздальського князівства.

14. Успенський собор у Володимирі. Порівняння храму 1158-1160 рр. з храмом 1185-1189 рр.

15. Порівняння Боголюбовского замку (на основі графічної реконструкції) з цивільними будівлями Візантії та Західної Європи.

16. Церква Покрови на Нерлі. Порівняння варіантів графічної реконструкції.

17. Дмитрієвський собор у Володимирі. Графічна реконструкція.

18. Порівняння церкви Покрова на Нерлі і Дмитрівського собору у Володимирі (на основі реконструкцій).

19. Георгіївський собор в Юр'єв-Польському. Порівняння варіантів графічної реконструкції.

20. Храми Володимиро-Суздальській школи зодчества. Принципи скульптурної обробки.

21. Пам'ятники Володимиро-Суздальській архітектури XII - XIII ст. Побудова типологічного ряду.

22. Різдвяний собор в Суздалі і Георгіївський собор в Юр'єв-Польському. Зіставлення на основі графічних реконструкцій.

23. Церкви Миколи на Липне і Різдва на Перині в Новгороді. Порівняння.

24. Новгородські церкви середини-другої половини XV ст. Типологічні та стилістичні особливості.

25. Церкви Федора Стратилата на Струмку і Спаса-Преображення на вулиці Ільїна в Новгороді. Порівняння.

26. Собор Мирожского монастиря в Пскові і новгородська архітектура XII в.

27. Псковські храми. Побудова типологічного ряду.

28. Церкви Миколи Каменноградского в Пскові і Успіння в Гдові. Порівняння об'ємно-просторових композицій і конструктивних схем.

29. бесстолпного храми Пскова і Москви XIV - XVI ст. Порівняння об'ємно-просторових композицій і конструктивних прийомів.

30. Храми Московського князівства XIV - XV ст. Побудова типологічного ряду.

31. П'ятницька церква в Чернігові і Спаський собор Андроникова монастиря в Москві. Порівняння композиції і конструктивної схеми завершення.

32. Кам'яні фортеці XIV - XV ст.

33. Графічна реконструкція однієї з веж Московського Кремля і порівняння з існуючими виглядом.

34. Ренесансні риси в архітектурі Успенського собору Московського Кремля.

35. Графічна реконструкція Архангельського собору Московського Кремля на початок XVI ст.

36. Будівлі Алевиза Нового в Венеції і Москві.

37. Порівняння Архангельського собору в Московському Кремлі, Ськуола ді сан Марко і церкви Санта Марія деї Мираколи в Венеції.

38. Благовіщенський собор Московського Кремля. Етапи розвитку.

39. Порівняльний аналіз церкви Ризположения, Благовіщенського собору в Московському Кремлі і Духівському церкви в Троїце-Сергієвій лаврі.

40. Грановита палата в Московському Кремлі і одностолпние трапезні палати XV - XVI ст.

41. Графічна реконструкція Грановитій палати Московського Кремля на кінець XV ст.

42. Ренесансні риси в архітектурі церкви Вознесіння в Коломенському.

43. Графічна реконструкція первісного вигляду собору Покрова на Рву на Червоній площі в Москві.

44. Типологія шатрових храмів XVI - XVII ст. Виявлення композиційної і конструктивної ролі шатра.

45. Порівняння п'ятиглавий храмів XVI в. з Успенським собором Московського Кремля.

46. ​​Композиційна роль дзвіниць і дзвіниць в архітектурі ярославських храмів.

47. Особливості ярославської школи зодчества XVII ст.

48. Графічна реконструкція первісного вигляду Воскресенського собору Новоіерусалімского монастиря в Істрі.

49. Типологія житлових будинків XVII в. в Пскові.

50. Типологія житлових будинків XVII в. в Гороховце, Курську, Калузі і ін. містах.

51. Композиційна роль ордера в храмах кінця XVII в.

52. Західноєвропейські джерела архітектури церкви Знамення в Дубровиці.

53. Строганівські споруди. Порівняльний аналіз.

54. Житлові палати XVII в. в Москві.

55. Фортеці XVI - XVII ст.

56. Московські храми з хрещатим склепінням. Аналіз конструкцій і шляхів їх розвитку.

57. Порівняння старого собору Донського монастиря і церкви Покрови у Рубцова.

58. Оборонні споруди монастирів XVII в.

59. Московські церкви середини XVII ст. Порівняння п'ятиглавий і шатрових варіантів храмів.

60. Садиба Аверкія Кирилова в Москві. Порівняння фасадів середини XVII з головним фасадом початку XVIII в.

61. Типологія храмів в ярославської архітектури XVII ст.

62. Аналіз композиції храмів Верхньої Волги XVII в.

63. Типи наличників в московській, ярославської і інших школах зодчества XVII ст.

64. Кахлі в російській архітектурі XVII в.

65. Порівняння московських і ярославських храмів середини XVII ст.

66. Типи дерев'яних храмів XV - XVIII ст.

67. Місцеві особливості російського дерев'яного зодчества XVI - XVIII ст. на Північній Двіні, Онеге, Мезені і ін. місцях.

68. многоглавия дерев'яні храми XVII - XVIII ст. Зіставлення композицій.

69. Типи дерев'яних дзвіниць. Аналіз їх конструктивних схем і композиційної ролі в архітектурі храмів.

70. Типи дерев'яних господарських будівель Російської Півночі.

71. Аналіз змін колірного рішення фасадів Сухарева вежі в Москві.

72. Аналіз об'ємно-просторової композиції церкви Архангела Гавриїла (Меншикова вежі) в Москві (на підставі одного з варіантів реконструкції).

73. Порівняння варіантів графічної реконструкції церкви Архангела Гавриїла (Меншикова вежі) в Москві.

74. Композиційна роль ордера в будівлях першої чверті XVIII в. в Москві.

75. Нові риси в церковних спорудах Москви петровського часу.

76. Графічна реконструкція будівлі Головної аптеки в Москві на початковий період.

77. Графічна реконструкція будівлі Головної аптеки (Московського університету, Міської думи і магістрату) на кінець XVIII - початок XIX ст.

78. Порівняння фасадів палат Аверкія Кирилова (центральний об'єм) і будівлі суконна двору в Москві.

79. Порівняння варіантів графічної реконструкція центрального корпусу Лефортовський палацу в Москві.

80.Порівняння центрального і «меншіковского» корпусів Лефортовський палацу в Москві.

81. Типологія центрических храмів петровського часу.

82. Будівля Арсеналу в Московському Кремлі. Графічна реконструкція первісного вигляду.

83. Система укріплень Петропавлівської фортеці в Петербурзі в контексті європейської фортифікації XVII - початку XVIII ст.

84. Фортеці кінця XVII - першої половини XVIII ст. Композиційний аналіз.

85. Собор Петропавлівської фортеці в Петербурзі. Джерела архітектурних форм.

86. Собор Петропавлівської фортеці в Петербурзі. Графічна реконструкція задуму Д.Трезини.

87. Аналіз композиції петербурзьких храмів 1720-1730-х років.

88. Роботи Ж.-Б.А.Леблон в Петербурзі.

89. Житлова забудова Петербурга першої половини XVIII ст. Аналіз розвитку.

90. Петербурзький житловий будинок середини XVIII в. Типологічний аналіз.

91. Будівля Кунсткамери в Петербурзі. Порівняння центральної вежі з європейськими висотними спорудами XVII - початку XVIII ст.

92. Адміралтейство в Петербурзі за проектом І.К.Коробова. Зіставлення з західноєвропейськими аналогами.

93. Порівняння Зимового палацу в Петербурзі за проектом Ф.Б.Растрелли з європейськими королівськими резиденціями.

94. Тривимірна графічна реконструкція комплексу будівель Зимового палацу XVIII-XIX ст. (Група студентів до 6человек).

95. Імператорський палац в Петергофі. Аналіз композиційного розвитку.

96. Аналіз розвитку просторової структури Катерининського палацу в Царському Селі в першій половині XVIII ст.

97. Смольний монастир у Петербурзі. Порівняння існуючого силуету і силуету з дзвіницею.

98. Порівняння дзвіниці Смольного монастиря з дзвіницями XVII - першої половини XVIII ст.

99. Аналіз декоративного оздоблення в проектах і будівлях Ф.Б.Растрелли.

100. Виявлення особливостей московського бароко середини XVIII ст.

101. Виявлення стилістичних особливостей творів Д.В.Ухтомского.

102. Порівняння Червоних воріт в Москві за проектом Д.В.Ухтомского з попередніми воротами 1742 р

103. Нездійснений проект Воскресенських воріт Китай-міста Д.В.Ухтомского. Графічна реконструкція ансамблю.

104. Тріумфальні споруди епохи бароко.

105. Театральні будівлю в архітектурі бароко.

106. Типологія церковних споруд в архітектурі Москви 1730-1750-х років.

107. Дзвіниця Троїце-Сергієвої лаври під Москвою. Аналіз проектів.

108. п'ятиглавого храми середини XVIII в. Аналіз композиційної ролі пятиглавия.

109. Наукова (графічна) реконструкція палацу в Кусково на середину XVIII ст.

110. Наукова (графічна) реконструкція Ісаакіївського собору за проектом А. Рінальді.

111. Аналіз об'ємно-просторової композиції садибного будинку в архітектурі класицизму. Побудова тривимірної реконструкції (група до 5 студентів).

112. Міська та заміська садиба в архітектурі класицизму. Побудова тривимірних схем об'ємно-просторової композиції (на прикладі двох садиб) (група студентів).

113. Госпітальні та лікарняні будівлі в російській класицизмі.

114. Театральні будівлі в російській класицизмі.

115. Бібліотеки та музеї в російській класицизмі.

116. Будинки навчальних закладів в російській класицизмі.

117. Комплекси військових будівель в архітектурі російського класицизму.

118. Типологія іконостасів в храмах російського класицизму.

119. Англійська тема в архітектурі російського класицизму.

120. Французька тема в архітектурі російського класицизму.

121. Міські житлові будинки в творчості Ж.Б.Валлен-Деламота.

122. Заміські садиби в творчості І.Е.Старова.

123. Тривимірна графічна реконструкція ансамблю Таврійського палацу в Петербурзі (група студентів).

124. Тривимірна графічна реконструкція Троїцького собору Олександро-Невської лаври (група студентів).

125. Інтер'єри в творчості Ч.Камерона.

126. Порівняння палацу Завадовського в Ляличи архітектора Д.Кваренги і Павловського палацу під Петербургом архітектора Ч.Камерона.

127. Імператорський палац в Павловську. Тривимірна графічна реконструкція задуму Ч.Камерона (група студентів).

128. Михайлівський замок в Санкт-Петербурзі. Архітектурний аналіз проектних варіантів.

129. Творчість архітектора Луїджі Руска.

130. Житлова забудова Твері після пожежі 1763 р Порівняння проектів і здійснених будівель.

131. Романтична тема в архітектурі російського класицизму останньої третини XVIII ст.

132. Архітектура іконостасів в творчості М. Ф. Казакова.

133. Конструктивні прийоми в проектах і будівлях М.Ф.Казакова.

134. Інтер'єри в творчості М. Ф. Казакова.

135. Творчість архітектора Е.С.Назарова.

136. Наукова (графічна) реконструкція будівлі Московського університету за проектом М. Ф. Казакова.

137. Графічна реконструкція церкви Успіння на Могільци в Москві на XIX ст. (Група до 3-х студентів).

138. Будівля Адміралтейства в Петербурзі. Розвиток об'ємно-просторової композиції в XVIII - початку XIX ст.

139. Казанський проект в Петербурзі за проектом А. Н. Воронихина. Аналіз витоків об'ємно-просторової композиції.

140. Будівля Біржі в Петербурзі. Порівняння варіантів Д. Кваренги і Т. де Томона: побудова архітектурних картин.

141. Наукова (графічна) реконструкція будівлі Московського університету за проектом Д.Жилярди.

142. Архітектура іконостасів в російській ампірі.

143. Наукова (графічна) реконструкція будівлі Опікунської ради в Москві за проектом Д.Жилярди.

144. Наукова (графічна) реконструкція архітектурного ансамблю садиби Кузьминки на поч. XIX ст.

145. Наукова (графічна) реконструкція Верхніх торгових рядів на Красній площі за проектом О.Бове. Порівняння з реалізованим варіантом.

146. Наукова (графічна) реконструкція будівлі московського Манежу (екзерціргауз) з виявленням конструкцій перекриття.

147. Наукова (графічна) реконструкція будівлі Петровського театру в Москві по проектам О.Бове і А.Михайлова.

148. Петровський театр О.И.Бове і архітектура західноєвропейських театральних будівель.

149. Наукова (графічна) реконструкція ансамблю театральній площі в Москві за проектом О.Бове.

150. Тривимірна графічна реконструкція будівлі Манежу в Москві за проектом О.Бове з виявленням конструкцій будівлі (група студентів).

151. Звичайна житлова забудова Москви після пожежі 1812 р Графічна реконструкція на прикладі однієї з вулиць.

152. Романтична тема в російській архітектурі 1800-х років (творчість І.В.Еготова, В.А.Бакарева, І.Л.Міроновского).

153. Творчість Е.Д.Тюріна.

154. Принципи організації житлового простору в житлових будинках московського ампіру.

155. Тема міської садиби в творчості А.Г. Григор'єва.

156. Садиба Усачова-Найдьонова в Москві. Графічна реконструкція.

157. Порівняння Десятинної церкви за проектом В. П. Стасова і Храму Христа Спасителя К.А.Тон.

158. Проекти зразкових церков К.А.Тон. Побудова типологічного ряду.

159. Проекти Храму Христа Спасителя архітекторів А.Л.Вітберга і К.А.Тон. Джерела форм.

160. Конкурсні проекти Храму Христа Спасителя в Москві. Порівняння.

161. Творчість архітектора М.П.Корінфского.

162. Барочні тенденції в творчості А. І. Штакеншнейдером.

163. Собор Іванівського монастиря в Москві за проектом М.Д.Биковского. Архітектурний аналіз.

164. неоготичному будівлі 1820 - 1840-х років і їх джерела.

165. Вплив металевих конструкцій на формоутворення в російській архітектурі другої половини XIX - початку XX ст.

166. Принципи формоутворення в псевдо-руському спорудах другої половини XIX ст.

167. Раціоналістичне напрямок в архітектурі модерну.

168. Пластичні засоби створення виразності фасадів в архітектурі російського модерну.

169. Зіставлення споруд інтернаціонального напрямки модерну в Росії з європейськими будівлями стилю.

170. Неоруський стиль у творчості Ф. О. Шехтеля.

171. Громадські та промислові споруди Ф. О. Шехтеля.

172. Принципи формоутворення в проектах особняків архітектора Ф. О. Шехтеля.

173. Тема дохідних будинків в творчості Л.Н.Кекушева.

174. Московські особняки Л.Н.Кекушева.

175. Інтер'єри особняків в архітектурі модерну.

176. Основні напрямки в творчості архітектора А.фон Гогена.

177. «Північний модерн» в архітектурі Петербурга кінця XIX - початку XX ст.

178. Особливості стилю модерн у творчості архітекторів Н.В.Васільева і А.Ф.Бубиря.

179. Неокласичний напрям в творчості В.А.Щуко і І. А. Фомін.

180. Неокласичні тенденції в творчості Ф.И.Лидваль.

181. Будинок Тарасова в Москві за проектом І.В.Жолтовского і палаццо Тьєне в Віченці. Порівняння пропорцій.

182. Неокласичний напрям в творчості архітекторів В.Д.Адамовіча і В.М.Маята.

183. Творчість Р.І.Клейна.

184. Музей образотворчих мистецтв Р.І.Клейна в Москві і його античні джерела.

185. Неоруський стиль початку ХХ ст.

186. Неоруський стиль у творчості А.В.Щусева.


[1] При складанні списку літератури слід дотримуватися правил бібліографічного опису книг і статей в журналах, збірниках і т.д. Приклад вихідних даних книги: Кириков Б.М. Архітектура петербурзького модерну: Особняки і прибуткові будинки. СПб., 2003. Якщо публікація знаходиться в будь-якому періодичному виданні або збірнику, то необхідно спочатку вказати ім'я автора, назва статті, а потім найменування видання, його вихідні дані, номери сторінок, на яких вміщено статтю, наприклад:

Огнев Б.А. Варіант реконструкції Спаського собору Андроникова монастиря // Пам'ятки культури: Дослідження і реставрація. М., 1959. С.72 - 82.


  • 2011 - 2012 навчальний рік
  • Виконання курсової роботи цілком в компютерній графіці можливо тільки в разі створення тривимірних цифрових моделей.
  • Контрольний перегляд матеріалів і ескізу графічної роботи з пояснювальною запискою (1,5 - 2 стор.) До 20 грудня 2011 р
  • Здача курсової роботи і атестація (з оцінкою) до 15 квітня 2012 р