Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Мусават 2

Дата конвертації13.11.2018
Розмір4.5 Kb.
Типреферат

Під ім'ям «Мусават» (азерб. Müsavat - «Рівність») відомі дві політичні партії в Азербайджані.

1. Перша з них - азербайджанська націоналістична партія «Мусават» ( «Рівність»), утворена в 1911 в Баку під назвою «Мусульманська демократична партія Мусават». Грунтуючись на ідеях панісламізму і пантюркізму, мусаватистів висували гасло створення під егідою Туреччини єдиної мусульманської держави, до якої входив би і Азербайджан. В ході Першої світової війни керівники партії «Мусават», однак, закликали мусульман довести війну «до переможного кінця», що практично означало відмову від проголошених ними панісламістською і пантюркістскіх ідей.

Після Лютневої революції 1917 року «Мусават», що зайняла в нових умовах домінуюче становище в Азербайджані, виступила за створення «Російської демократичної республіки», вимагаючи при цьому національно-територіальної автономії для Азербайджану. У червні 1917 р відбулося об'єднання «Мусават» з «Тюркської партією федералістів», партія стала називатися «Тюркська демократична партія федералістів-мусаватистів». У програмі цієї партії вже містилася вимога національно-територіальної автономії в складі буржуазної Росії.

«Мусават» проповідувала класовий мир всередині азербайджанської нації. Поряд з великою буржуазією і поміщиками, партію «Мусават» підтримувала дрібна буржуазія, націоналістична інтелігенція, а також частина селянства.

В кінці жовтня 1917 року в Баку відбувся перший з'їзд об'єднаної партії, який прийняв нову програму, що включала такі вимоги:

1. Державний лад Росії повинен бути в формі федеративної демократичної республіки, на засадах національно-територіальної автономії.
2. Свобода слова, совісті, друку, спілок, зборів, страйків повинні бути затверджені конституцією і гарантовані державою.
3. Усі громадяни, незалежно від віросповідання, національності, статі і політичних переконань є рівними перед законом. Паспортна система скасовується. Всякому надається повне право пересування як в межах своєї країни, так і виїзд за межі держави без будь-яких спеціальних на те дозволів.
4. Для всіх службовців і робітників встановлюється восьмигодинний робочий день.
5. Всі казенні, удільні, дворянські і приватновласницькі землі роздаються селянам безкоштовно і безоплатно.
6. Суди підкоряються лише законам і надалі, до затвердження постанов повноважних судових органів, жоден громадянин не підлягає покаранню.
7. Загальне, безплатну й обов'язкову початкову і вище навчання.
(Державний архів Азербайджанської Республіки, ф.894, оп.1, ед.хр.56, Л.5).

Головою ЦК партії був обраний Мамед Емін Расулзаде.

Після Жовтневої революції представники партії «Мусават» увійшли до складу Закавказького сейму, сформованого в Тифлісі на початку 1918 р М. Е. Расулзаде очолив мусульманську фракцію Сейму.

22 квітня 1918 Закавказький сейм прийняв резолюцію про проголошення Закавказзя незалежної Закавказької Демократичної Федеративної Республікою (ЗДФР), а 26 квітня було сформовано новий уряд Закавказзя під керівництвом А. І. Чхенкелі. До складу цього уряду увійшли 5 представників Азербайджану, в тому числі які представляли «Мусават» Н. Усуббеков (міністр освіти) і М. Г. Гаджинский (міністр торгівлі і промисловості).

27 травня члени мусульманської фракції Закавказького сейму на своєму засіданні прийняли рішення проголосити незалежність Азербайджану, оголосивши себе Тимчасовим Національною радою Азербайджану [1]. Головою Національної ради Азербайджану став М. Е. Расулзаде. [2]

Представники партії «Мусават» (М. Г. Гаджинский, Насіб-бек Усуббеков і ін.) Займали відповідальні пости у всіх урядах АДР. У радянській історіографії політичний режим, що існував на території Азербайджану в 1918-1920 рр., Зазвичай іменувався «мусаватістское».

Після встановлення радянської влади в Азербайджані в квітні 1920 «Мусават» припинила своє існування.

2. Спадкоємицею історичної партії є нинішня Партія Мусават (Müsavat Partiyası), що виникла в кінці 1980-х - початку 1990-х на базі однієї з течій Народного фронту Азербайджану. Лідер партії - Іса Гамбар. Детальніше див. Партія рівності.

Список літератури:

1. Азербайджанська Народна Республіка (Азербайджан Халг Джумхуріййеті) - перша парламентська республіка на Сході (травень 1918 - квітень 1920 г.)

2. Протоколи засідань мусульманських фракцій Закавказького Сейму і Азербайджанського Національної Ради 1918 року - Баку, 2006, с.117-119

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мусават