Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Рівень життя радянських людей в 70-і роки ХХ століття

Скачати 30.79 Kb.
Дата конвертації22.11.2018
Розмір30.79 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ державний педагогічний університет

КАФЕДРА ІСТОРІЇ РОСІЇ

Рівень життя радянських людей в 70-і роки

ДОПОВІДЬ

виконав:

Студентка V курсу

Шімінг М.В

перевірив:

Сидоренко А.А

Благовєщенськ 2002

Термін «рівень життя» був введений ООН в 1961 році. Його кількісна характеристика досі точного визначення не має.

Рівень життя - комплексний показник, що характеризує добробут і якість життя гражадан або соціальних груп окремої країни або території. УЖ є рівень споживання цих благ, відображає добробут населення і характеризується системою наступних показників:

· Обсяг реальних доходів на душу населення

· Структура споживання продовольства, непродовольчих товарів, послуг

· Рівень і динаміка цін на основні товари народного потребеления

· Ставки квартирної плати, житлових послуг

· Обсяг виплат і пільг із суспільних фондів споживання

· Рівень освіти, медобслуговування і ін.

1. Житлові проблеми

Поліпшення житлових умов, послідовне вирішення житлової проблеми пов'язано з величезними громадськими витратами і вимагає багато часу. Тому держава розглядало житлову проблему як одну з першорядних, від рішення якої багато в чому залежить піднесення добробуту народу. На відміну від більшості інших матеріальних благ житловий фонд створюється і служить десятиліттями, тому необхідно звернутися до тих процесів, які протікали в попередній період.

Основні показники житлового будівництва

роки

Капіталовкладення в строит-во житла в млрд

руб

Кількість побудованого житла, млн

Загальна площа побудованого житла, млн кв. м

Число осіб, які поліпшили житлові умови, млн чол

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1966-1970

1971-1975

17,9

39,6

45,4

60,0

74,0

6,1

11,3

11,6

11,3

11,2

240,5

474,1

490,6

518,5

544,2

30,6

54,0

54,6

54,9

56,0

Разом

237,0

51,5

2268,0

250,0

Капітальні вкладення в житлове будівництво з п'ятиліття у п'ятиріччя збільшувалася і в 1971-1975 рр. на 87% більше, ніж в 1956-1960 рр. Зростання витрат на одиницю площі був обумовлений головним чином підвищенням якості жител і ступеня оснащеності їх комунально-побутовими зручностями.

Забезпеченість житлами сільського населення також підвищувалася, і її рівень хоча і незначно, але перевищувала забезпеченість міського населення. Правда, якість, комфортабельність і забезпеченість жител комунально-побутовими зручностями на селі за своїми показниками були значно нижчими.

Зростання житлового фонду в масштабах всієї країни відбивається у вартості житлового фонду. На 1 січня 1975 року вартість житлового фонду країни становила 252 млрд рублів, або приблизно 1000 рублів в розрахунку на одного жителя країни.

Що стосується електричного освітлення, водопроводу, каналізації, центрального опалення, гарячого водопостачання, ванних кімнат, ліфтів, сміттєпроводів, то вони стають невід'ємною приналежністю всіх нових будинків, побудованих в міській місцевості.

Зникають комунальні квартири, в нових будинках квартири розраховані на одну сім'ю, і заселення проводиться, в основному за принципом: кожній сім'ї - окрема квартира.

Зростання забезпеченості населення житлами і підвищення якості житлового фонду відбуваються при стабільній квартирної плати, яка в СРСР нижче, ніж в будь-який з економічно розвинених країн. У витратах сімей робітників промисловості витрати на оплату квартири, комунальні послуги та утримання власних додому становило лише 3%.

Зростання забезпеченості населення житлами у вартісному вираженні в загальному відповідав росту поточного споживання і доходів. Однак забезпечення в метрах житлової площі підвищилася менше, ніж споживання продуктів харчування і невиробничих товарів поточного попиту. Накопичення гардероба одягу і взуття і деяких непродовольчих товарів поточного попиту також обмежується не тільки доходами, але й розмірами жител. Звідси випливає, що необхідно було витримувати певну пропорційність між зростанням забезпеченості житлами та рухомим майном.

Відповідно до Державного плану розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 рр. в експлуатацію були введені житлові будинки загальною площею 550 млн. кв. м, підвищилася частка кооперативного будівництва, кілька зберігся питома вага індивідуальної забудови, значно збільшився введення житла за рахунок державних коштів на селі, поліпшилася якість будівельних робіт. До кінця п'ятиріччя більше половини будинків були виконані за новими типовими проектами, що передбачають поліпшення обробки і комфортабельності квартир.

«Ми, - говорив на XXV з'їзді КПРС Л.І. Брежнєв, - будемо строго вимагати від проетіровщіков і будівельників покращувати планування квартир, сторі добротно, якісно, ​​красиво. У новій квартирі все повинно приносити радість людям ».

2. Споживання послуг

Послуга - це особлива споживча вартість. Її корисність обумовлена ​​властивостями даного виду конкретної праці, надає послугу, і не існує поза цієї праці. Послуга виникає на базі праці працівників, зайнятих у відповідних галузях народного господарства.

Сфера послуг


Особисті (безпосереднє)

задоволення потреб

людей)

галузі праці: народна освіта, охорона здоров'я, фізкультура і соціальне забезпечення, мистецтво, комунальне господарство та побутове обслуговування, житлове господарство, пасажирський транспорт, зв'язок в приватному обслуговуванні населення.

Діяльність в галузі управління, оборони, науки, що не служить задоволенню безпосередніх потреб людей, а утворює сферу специфічних послуг щодо задоволення загальних суспільних потреб.

послуги


виробничі

Приклад: торгівля, включаючи громадське харчування, виробництво одягу, взуття, меблів і т.д

невиробничі

Чи не створюються нові матеріальні блага, відбувається переміщення їх в просторі, доведення до споживача

Приклад: вантажний транспорт

У сукупності діяльність з виробництва невиробничих та виробничих послуг особистого характеру утворює сферу обслуговування населення.

Галузева структура сфери обслуговування населення

(в поточних цінах,%)

Обслуговування населення по галузям

1965 р

1973 р

Торгівля і громадське харчування

пасажирський транспорт

Побутове обслуговування

зв'язок

Житлове і комунальне господарство

Охорона здоров'я, ФЗК, соц. забезпечення

Просвітництво

Культура та мистецтво

Інші галузі

19,6

9,9

3,9

1,5

11,8

18,3

17,7

6,8

0,5

21,0

9,3

6,1

1,6

12,6

17,0

25,8

6,3

0,3

Разом

100,0

100,0

Питома вага платних і безкоштовних послуг

(в% від виробленого по галузях)

Обслуговування населення по галузям

1965 р

1973 р

Торгівля і громадське харчування

пасажирський транспорт

Побутове обслуговування

зв'язок

комунальне обслуговування

житлове господарство

Охорона здоров'я, ФЗК, соц. забезпечення

Просвітництво

Культура та мистецтво

100

100

100

100

100

35

5

5

37

-

-

-

-

-

65

95

95

63

100

100

100

100

100

37

6

5

26

-

-

-

-

-

63

94

95

74

Разом

46

54

49

51

До кінця 1975 року вартість всіх основних невиробничих фондів склала 452 млрд.рублів, з них 59% припадало на частку житлового господарства, 12% - комунального господарства і побутового обслуговування. Решта склали фонди охорони здоров'я, освіти, науки, мистецтва та інших невиробничих галузей.

Зростання торгової мережі супроводжувався поліпшенням організації торгівлі, виникненням і розвитком її нових прогресивних форм, що говорить про поліпшення якості торговельного обслуговування населення. У другій половині 70-х років істотно підвищився технічний рівень торгівлі, зросла кількість сучасних універсальних і спеціалізованих магазинів.

Що стосується транспорту, то за період з 1950 по 1975 рр. загальне число пасажирів збільшилася з 2262 млн. до 40 262 млн. чол, або майже в 18 разів.

Послуги з перевезення пасажирів окремими видами транспорту

(млн. чол)

Вид транспорту

1975 рік

Ж / Д

морський

річковий

Автомобільний

повітряний

3471

51,5

161

36501

98,0

За 25 років пасажирооборот зріс в 7,6 раз. У 1975 році частка ж / д транспорту знизилася до 42%, повітряного - перевищила 16, а автомобільного - 40%. До кінця 1980-го р, пасажирооборот транспорту загального користування збільшився ще на 23,4%.

Особливо швидкими темпами розвитку розвивався повітряний транспорт. Питома вага перевезень на машинах марок ТУ-144, ТУ-154, ЯК-42 з 13% в 1975 р збільшився до 50% в 1980 р

У 1975 році в розпорядженні населення знаходилося 79 радіоприймачів в розрахунку на 100 сімей і 74 телевізора.

Форми оволодіння знаннями, усім багатством культури і культурних цінностей, накопичених людством, дуже різнобічні. Однією з них є діяльність масових бібліотек, число яких зросло з 123,1 тис. В 1950 р до 131,4 тис. В 1975 р До кінця 1980 року в країні налічувалося 350 тис бібліотек усіх видів (масових, наукових, навчальних, ...), їх книжковий фонд становив - 4.2 млрд. примірників.

Рівень культури населення в країні характеризується випуском книг і журналів. У розрахунку на душу населення тираж книг за чверть століття збільшився в 4,5 рази, журналів - майже в 3,5 і газет - в 3,9 рази.

Значне місце в сфері обслуговування населення займає система охорони здоров'я і медичної допомоги. Про розвиток цієї галузі свідчить наступна таблиця:

Основні показники розвитку охорони здоров'я

1965

1975

Число лікарів усіх спеціальностей, тис

Кількість лікарняних ліжок, тис

554,2

2226,0

835,2

3009,0

Матеріальна база охорони здоров'я характеризується кількістю лікарняних і амбулаторно-поліклінічних установ, парком медецинского обладнання, об'ємом випробуваних лікарських засобів, їх різноманітністю, ефективністю. У 70-і рр. чмсло лікарняних установ по сранению з предудущей 25-ма роками зросла до 25 тисяч (з 1950-го - 18,3 тис).

Витрати суспільства на охорону здоров'я, відпочинок і ФЗК в розрахунку на душу населення за 25 років збільшилися майже в 3,7 рази. Частка цих витрат у національному доході трохи підвищилася в першій половині розглянутого періоду і потім стабілізувалася.

Підводячи підсумки, слід зауважити, що споживання матеріальних благ в розрахунку на душу населення збільшилася за 25 років в 3,5 - 3,7 рази. Істотно змінилася його структура, відображаючи процес піднесення потреб людей. Обсяг платних послуг расшінрялся трохи швидше споживання матеріальних благ, що так само є прогресивним явищем. Порівняно швидко розвивалося побутове і транспортне обслуговування; розширювалася сфера соціально-культурного обслуговування, підвищувалася забезпеченість оселями.

Споживання продуктів харчування

(на душу населення в рік, кг)

продукти

1970

1975

1980

Хліб і хлібопродукти

Картопля

Овочі та баштанні

цукор

Масло рослинне

Фрукти і ягоди

М'ясо та м'ясопродукти

Молоко і молокопродукти

Яйця (шт)

149

130

82

38,8

6,8

35

48

307

159

141

120

89

40,9

7,6

39

57

3,6

216

139

112

93

42,2

8,6

34

57

314

238

За 1970-80-ті роки виробництво сільськогосподарської продукції в розрахунку на одного жителя країни зросло майже на чверть при одночасному збільшенні чисельності населення СРСР на 23 млн. Чоловік. Це дозволило поліпшити структуру харчування радянських людей. У 1980 р в порівнянні з 1965 р потребеленія молока зросло на 25%, м'яса - на 39%, яєць - на 92%, фруктів і ягід - на 21%, овочів - на 29%. Таким чином за всіма видами висококалорійних продуктів харчування споживання значно зросла. Одночасно скоротилося споживання хлібних продуктів на 44% і картоплі на 21%, що свідчить про поліпшення раціону харчування.

А.П. Тюріна

«Соціально-економічний розвиток радянського села»

с.171

Указ Президії Верховної Ради СРСР про преращеніі справляння податків з заробітної плати робітників і службовців в розмірі до 70 руб. в місяць і зниження ставок податків з заробітної плати до 90 руб. у місяць.

25 грудня 1972 р

Президія ВР СРСР постановляє:

· Відповідно до Директив XXIV з'їзду КПРС на пятілеьнему плану розвитку народного господарства СРСР на 1971-1975 рр .:

а) припинити стягування прибуткового податку і податку на холостяків, одиноких і малосімейних громадян СРСР, з робітників і службовців, які отримують за місцем роботи заробітну плату до 70 рублів на місяць включно.

б) припинити стягування прибуткового податку і податку на холостяків, одиноких і малосімейних громадян СРСР, з робітників і службовців, які отримують за місцем основної роботи заробітну плату від 71 до 90 рублів включно, в середньому на 35,5%.

· Установити, що цей Указ поширюється на вояків, учнів та інших громадян, які обкладаються прибутковим податком ...

· Установити, що цей указ вводиться в дію поступово по районах СРСР ...

Збірник документів з історії СРСР.

Епоха соціалізму, вип 6 1960-1980 рр.

С. 165

3. Заробітна плата робітників, службовців і колгоспників

Робітники і службовці державного сектора становили в СРСР більшу частину працездатного населення, а заробітна плата - головний дохід робітників, службовців і членів їх сімей - представляє основний вид доходів всього населення в цілому. Її зростання справляє визначальний вплив на динаміку сукупних доходів трудящих.

Зростання заробітної плати робітників і службовців

1965

1975

1980

Середньомісячна заробітна плата, руб

Те ж у% До 1965

96,5

100

145,8

151,1

170

-

У 1980 році середня заробітна плата робітників і службовців підвищилася на 17% і становила приблизно 170 рублів на місяць.

У дев'ятій п'ятирічці розпочався черговий етап централізованих заходів щодо підвищення заробітної плати, пов'язаний з введенням мінімальної з / п - 70 рублів на місяць. З 1971 року новий мінімум з / п і підвищення ставки і окладивведени для працівників ж / д транспорту і метрополітену. У 1972 - 1975 рр. поступово, по райноам країни, починаючи з Півночі і Сходу, нова система ставок і окладів введена у всіх інших виробничих галузях народного господарства. На ці цілі держава направило 11 млрд. Рублів в розрахунку на рік, підвищивши заробітки 5 мільйонів чоловік.

Співвідношення середньої і мінімальної заробітної плати

Середня з / п

Мінімальна з / п

різниця

Кінець 1975 р

1979 р

148,4

165

60

70

88,6

95

У 1971 - 1975 рр. в результаті централізованих заходів заробітна плата зросла у 75 млн. чоловік. У 1975-1980 рр. заробітну плату підвищили 31 млн. працівників невиробничих галузей. До цього варто додати, що від поточного зростання з / п в першу чергу вигравали середньо-і високооплачувані працівники.

XXV з'їзд КПРС прийняв рішення завершити заходи щодо підвищення мінімальної зарплати до 70 рублів на місяць, потім намічався новий етап підвищення мінімальної зарплати, ставок і окладів робітників і службовців.

Зростання зарплати робітників і службовців і оплати праці колгоспників

1970 р

1975 р

Середня з / п в народному господарстві, руб / міс

У тому числі робітників радгоспів, руб / міс

Оплата праці колгоспників в розрахунку на міс, руб

122,0

100,9

71,9

145,8

126,7

91,6

Розміри доходів колгоспників суттєво наблизилися до з / п робітників і службовців, і особливо до заробітків працівників радгоспів.У десятій п'ятирічці відбулося подальше зближення оплати праці в колгоспах з з / п робітників і службовців; середня з / п виросла на 17%, а оплата праці колгоспників - на 26%, досягнувши в 1980 р 116 рублів на місяць.

Структура доходів і витрат сім'ї робітника і службовця

(в процентах)

1970

1980

Сукупний дохід сім'ї

В тому числі:

Заробітна плата членів сім'ї

Пенсії, стипендії, допомоги та інші виплати і пільги з суспільних фондів споживання (вкл. Безкоштовну освіту, лікування та ін.)

Дохід від особистого підсобного господарства

Дохід з інших джерел

Використання сукупного доходу

В тому числі:

на харчування

На придбання:

Тканин, одягу, взуття

Меблів, предметів культури та побуту (авто, мотоцикли, велосипеди тощо)

будівельних матеріалів

палива

алкогольних напоїв

На соціально-культурні та побутові послуги

З них:

Освіта, лікування та інші безкоштовні послуги за рахунок суспільних фондів споживання

Оплата квартир, комунальних послуг та утримання власних будинків

накопичення

Податки, збори, платежі

Інші витрати

100

70,9

21,0

3,5

4,6

100

34,3

15,3

5,8

0,4

0,3

3,6

23,0

13,7

2,5

4,0

7,3

6,0

100

70,9

22,2

2,1

5,3

100

29,9

16,2

7,1

0,4

0,2

3,3

23,7

14,6

2,6

4,7

8,0

6,5

4. Вільний час (1975 - 1980 р.)

Клубні установи - 135,1 тис.

Значить поліпшення їх матеріальної бази, зростає чисельність учасників гуртків художньої самодіяльності

Музеї - 1295, відвідало 134 млн. Чол / рік

Театри - 570, відвідало 117 млн. Чол / рік

У сільських місцевостях спостерігається зростання відвідуваності до 1973 р, коли вона досягла 18 відвідувань і стабілізувалася на цьому рівні. Мабуть, певну роль в цьому відіграє розвиток телебачення.

Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців по галузях народного господарства, руб

1970

1980

Всього по народному господарству

промисловість

Сільське господарство

Будівництво

транспорт

зв'язок

Торгівля, громадське харчування

Охорона здоров'я

народна освіта

Культура

наука

Органи управління

126,1

136,0

103,7

154,5

145,4

99,7

98,4

94,9

109

87,6

143,2

130,6

177,7

191,3

156,8

210,8

214,8

153,5

145,8

139,7

134,9

116,4

184,9

168,7

Середньомісячна заробітна плата робітників колгоспів і радгоспів, руб

радгоспи

колгоспи

1970

1980

103

157

79

124

Список літератури

1. Майер В.Ф. Рівень життя радянського народу.

2. Тюріна А.П. Соціально-економічний розвиток радянського села.

3. Збірник документів з історії СРСР (вип. 6.) 1960-1980 рр.

4. Статистичний збірник.


  • ДОПОВІДЬ
  • Число осіб, які поліпшили житлові умови, млн чол
  • Галузева структура сфери обслуговування населення
  • Разом
  • Список літератури