Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ППВП "Транзистор"

Скачати 41.08 Kb.
Дата конвертації24.08.2019
Розмір41.08 Kb.
Типреферат

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

"Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ППВП" ТРАНЗИСТОР ""

МІНСЬК 2009

На ППВП "Транзистор" для забезпечення працездатності машин і технологічного устаткування протягом усього періоду експлуатації, здійснюються заходи з підтримки технічного стану комплексом технічних впливів, які залежно від призначення і характеру можна розділити на дві групи:

впливу, спрямовані на підтримку агрегатів, механізмів і вузлів технологічного обладнання в працездатному стані протягом найбільшого періоду експлуатації;

впливу, спрямовані на відновлення втраченої працездатності агрегатів, механізмів і вузлів технологічного обладнання.

Комплекс заходів першої групи складає систему технічного обслуговування і носить профілактичний характер, а другий - систему відновлення (ремонту).

Політика ППВП "Транзистор" по відтворенню основних виробничих фондів полягає в проведенні поточних і капітальних ремонтів технологічного обладнання власними силами підприємства, а також в аналізованому періоді планується придбання в лізинг та впровадження нового прогресивного технологічного обладнання.

На підприємстві прийнята планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту машин та устаткування. Сутність цієї системи полягає в тому, що технічне обслуговування здійснюється за планом, а ремонт - за потребою.

Технічне обслуговування включає наступні види робіт: збирально-мийні, контрольно-діагностичні, кріпильні, мастильні, регулювальні, електротехнічні та інші роботи, що виконуються, як правило, без розбирання агрегатів і зняття з машин і обладнання окремих вузлів і механізмів. Якщо при технічному обслуговуванні не можна переконатися в повній справності окремих вузлів, то їх слід знімати з обладнання для контролю на спеціальних стендах і приладах.

На ППВП "Транзистор" передбачається два види ремонту машин та устаткування: поточний ремонт та капітальний ремонт, що виконується ремонтно-відновлювальних виробництвом у складі відділу головного механіка і ремонтно-відновлювального комплексу, інструментальним виробництвом у складі інструментально-механічного комплексу "ІНЗАР" і цеху №40 . Потреба в поточному ремонті виявляється при контрольно-оглядових операціях і в процесі експлуатації машин і устаткування. Капітальний ремонт проводиться для відновлення початкових якостей і заданих параметрів обладнання.

Крім того, на підприємстві планується придбання і впровадження прогресивного технологічного обладнання на техпереоснащення підприємства з метою: переоснащення виробництва для досягнення відповідності основних електричних параметрів виробленої продукції закордонним аналогам; для освоєння нових технологічних процесів; переклад частини виробів на 1-мкм проектні норми; переведення виробництва стабілізаторів напруги на проекційну друк 1: 1; розробки та освоєння в серійному виробництві техпроцесу низькотемпературного осадження пасивуючих плівок; переоснащення ділянки нарощування епітаксійних структур для поліпшення якості; освоєння складання виробів в корпусі ТЕ-3; освоєння нових виробів.

Потреба капіталовкладень на придбання нового технологічного обладнання представимо в додатку В.

Фінансовими джерелами для здійснення заходів з технічного обслуговування, ремонту і придбання машин та технологічного обладнання є:

прибуток, амортизаційний фонд, інноваційний фонд, тобто власні кошти (частка із загального обсягу фінансування - 24,9%);

внутрішні гривневі кредити (частка із загального обсягу фінансування - 11,4%);

державна участь (63,7% із загального обсягу фінансування).

Проведений аналіз стану і ефективності використання основних засобів дозволив визначити, що ефективність використання основних фондів підприємства може бути підвищена за рахунок наступних чинників:

модернізація обладнання за рахунок реалізації бездіяльних основних фондів;

придбання нового обладнання за допомогою банківського кредиту.

Модернізація машин і устаткування ППВП "Транзистор"

Останнім часом на ринках далекого зарубіжжя загострилася конкурентна боротьба в сфері ІМС регуляторів напруги і джерел опорного напруги. Для того, щоб зберегти вже завойовані позиції потрібне постійне поліпшення якісних і надежностних характеристик цих приладів. На ППВП "Транзистор" планується розшивання "вузьких місць" у виробництві напівпровідникових приладів та за окремими операціями для освоєння нової номенклатури виробів, впроваджуваних на ринках кристалів діодів і виробів спецпризначення. У зв'язку з цим необхідно оновлення і модернізація застарілого і зношеного обладнання, що не забезпечує відповідності сучасним вимогам техпроцесу за параметрами та технічними характеристиками.

В якості альтернативи покупці нових основних засобів існує можливість проведення модернізації технологічного обладнання підприємства, в результаті чого може бути забезпечена відповідність модернізованих машин і устаткування сучасним вимогам техпроцесу за параметрами та технічними характеристиками.

Модернізації підлягають такі 46 одиниць машин і устаткування:

установка ПХО пластин (5 одиниць обладнання);

установка контактного друку (3 одиниці обладнання);

установка осадження (3 одиниці обладнання);

установка лазерного маркування пластин (2 одиниці обладнання);

установка посадки (4 одиниці обладнання);

установка разварки (4 одиниці обладнання);

установка напилення (6 одиниць обладнання);

установка контролю геометричних розмірів і площинності пластин (2 одиниці обладнання);

установка осушки кисню (2 одиниці обладнання);

установка виміру динамічних параметрів (4 одиниці обладнання);

установка поділу пластин (3 одиниці обладнання);

установка ультразвукового зварювання (3 одиниці обладнання);

установка зондовая (5 одиниць обладнання).

Джерелом фінансування заході з модернізації машин і технологічного обладнання може служити:

реалізація незадействованного обладнання, закріпленого на операціях по збірці інтегральних схем і напівпровідникових приладів з використанням кристалів, наданих замовником, а також на операціях з надання послуг по ремонту електроустаткування (тобто операції, які стосуються іншим видам послуг);

амортизаційний фонд, нарахований по реалізованих основних засобів.

Протягом тривалого періоду (2004 - 2008 рр.) Виробничі потужності використовувалися не в повній мірі (54 - 46%), причиною чого є недосконалість і невідповідність наявного обладнання вимогам нових технологічних процесів для розробки і виробництва нових видів товарів і послуг відповідно до попиту покупців і замовників. У 2008р. використовувані потужності склали 46%, отже, 50% встановленого обладнання можна реалізувати без шкоди виробництва та надання послуг. На операціях з надання послуг закріплено 198 одиниць обладнання, з яких можна реалізувати 99 одиниць за залишковою вартістю за мінусом витрат на його демонтаж, тобто за ліквідаційною вартістю. Устаткування підприємства, яке підлягає реалізації, та суму від його реалізації представимо в таблиці 1.

Таблиця 1 - Реалізація незадіяних машин і устаткування ППВП "Транзистор"

Найменування

обладнання

Шифр обладнання

Ликвида-Ціон вартість одиниці

Кількість, одиниць

Сума реалізації млн. Р.

1

2

3

4

5

Установка контролю геометричних розмірів і площинності пластин

Microscan 8100

1, 19

2

2,38

установка напилення

ораторія 29

0,98

2

1,96

Установка ПХО пластин

Gir 260

3,15

5

15,75

Мікроскоп

IENATECH

0,49

9

4,41

Установка осадження діелектричних шарів

Ізоплаз-150

дем

2 030 054

0,7

2

1,4

установка осадження

оксид 3По

0,42

4

1,68

Лічильник аерозольних часток

ПК.

ГТА-0,3-002

0,7

7

4,9

установка зондовая

ЕМ-6010

1,26

6

7,56

установка зондовая

Зонд-А5

0,7

10

7

Установка контактного друку

ЕМ-576а

0,49

4

1,96

Установка лазерного маркування пластин

Н / р

1,05

2

2,1

Установка поділу пластин

ЕМ-2085

1,05

3

3,15

Установка ультразвукового зварювання

ЕМ-4480

1,05

2

2,1

установка посадки

ЕМ-4485

1,26

3

3,78

установка разварки

ЕМ-4260Т

3,01

4

12,04

Установка виміру динамічних параметрів

Н / р

1, 19

5

5,95

випрямляч

ТЕР-400/12 ОУХЛ4

1,085

5

5,425

установка ударна

або 12МКЕО-02 / 490000-003

12МК 0,2 / 100000-002

1,12

2

2,24

Установка випробувань на вплив статичної електрики (вплив РЗЕ)

Доопрацювання 16СКТБ3.857.

037

2,8

2

5,6

Стенд випробувань потужних транзисторів на енергоцікли

Н / р

0,56

2

1,12

Стенд випробувань потужних транзисторів на безвідмовність і довговічність

Н / р

1,54

2

3,08

Термобарокамерах на знижений тиск

КБ - 0,025В

Або КТХБ-К-0,15-65 / 155

0,56

2

1,12

Барокамера для випробувань на підвищений тиск

КБВЕ-0025

0,56

3

1,68

Камера тепла і соляного туману

12КТСТ-0,4-001

0,49

3

1,47

Камера тепла і вологи

12КТВ-0,4-012

0,49

3

1,47

Установка визначення теплового опору ІМС

СКЕ-25/250

0,7

2

1,4

Установка осушки кисню

УТГК-50

1,015

3

3,045

Разом:

29,61

99

105,77

Виручка від реалізації обладнання становить 105,77 млн.рублів. Амортизаційний фонд по реалізованих основних засобів становить 3835 млн. Рублів.

Витрати на проведення модернізації за зазначеними основними засобами ППВП "Транзистор" відобразимо в кошторисі витрат (таблиця 3.2), складену на основі прайс-листів та комерційних пропозицій постачальників запчастин і вузлів, інструментів і пристосувань, а також на основі даних бухгалтерії по заробітній платі і відрахуванням .


Таблиця 2 - Кошторис витрат на проведення модернізації машин і устаткування ППВП "Транзистор"

Статті витрат

Сума витрат, млн. Р.

Вузли та запчастини машин і устаткування

2 649

Інструменти і пристосування

587,3

Заробітна плата працівників

247,7

Відрахування на соцпотреби

86,7

Пуско-налагоджувальні витрати

56,4

всього

3 627,1

Як ми бачимо, виручки від реалізації обладнання і суми нарахованого за нього амортизаційного фонду досить для покриття витрат на проведення модернізації обладнання.

Модернізація доцільна, якщо витрати на нього (К м) менше витрат на нове обладнання (К н), собівартість виробництва продукції (Сб м) менше собівартості її виготовлення на новій машині (Сб н), а продуктивність модернізованої машини (П м) більше продуктивності нової (П н).

На практиці такі умови зустрічаються досить рідко. У більшості випадків продуктивність машин після модернізації нижче, а собівартість продукції вища, ніж у нової.

Проведемо порівняння форм поновлення машин і устаткування в таблиці 3.

Таблиця 3 - Порівняльні показники форм поновлення машин і устаткування ППВП "Транзистор"

показники

Форма оновлення обладнання

модернізація

нове

обладнання

Річна продуктивність обладнання, тисяч шт / рік

1 370

1 510

Собівартість річного обсягу виробництва продукції, млн. Р.

2 105,34

1 473,74

Витрати на модернізацію обладнання, млн. Р.

3627,1

-

Вартість нового обладнання, млн. Р.

-

7158,46

Міжремонтний цикл, років

5

-

Тому, вибір форми оновлення модернізація чи придбання нового обладнання може здійснюватися шляхом зіставлення капітальних вкладень, собівартості продукції і втрат на експлуатаційних витратах.

Втрати на експлуатаційних витратах (ЕР) на період (Т) роботи обладнання від закінчення модернізації до початку наступної визначається за формулою

(1)

У загальному вигляді економічна доцільність модернізації повинна задовольняти нерівності (1.15)

Наведене співвідношення показує, що втрати на експлуатаційних витратах за період служби модернізованих основних засобів менше різниці між витратами на нове обладнання і модернізацію старого на 10,6%.

Обгрунтування придбання нового обладнання на умовах банківського кредиту

Проблема дефіциту природних ресурсів, очевидні ознаки енергетичної кризи в тій чи іншій мірі зачіпає всі індустріально розвинені країни, змушує виробників промислової продукції переходити на якісно нові та енергозберігаючі екологічно чисті технології.

Особливу увагу фахівців привертає задача зниження втрат електричної енергії в технологічному ланцюжку: "первинне джерело - перетворення і передача - споживачі електроенергії", на основі елементної бази силової електроніки. Вироби силової електроніки використовуються повсюдно, забезпечуючи значну економію всіх ресурсів за рахунок оптимізації робочих процесів. ППВП "Транзистор" спеціалізується на виробництві високоякісних і надійних виробів силової мікроелектроніки.

Сучасний потужний транзистор все більше набуває особливостей надвеликої інтегральної мікросхеми з вбудованими функціями захисту по струму і напрузі, в якому, крім оптимізації топології, розробнику доводиться вирішувати питання забезпечення працездатності в умовах граничних електричних і теплових впливів на матеріали конструкції. Щільність упаковки елементів для n-канального МОП транзистора КП723 досягає рівня 1 мільйона елементів / см 2 з мінімальними технологічними розмірами до 1,5 мкм.

Переважна більшість з виробів виготовляються на підкладках з епітаксійних шарами товщиною до 100 мм з різним рівнем легування. Причому вимоги до якості епітаксійних шарів, тобто до разбросам по товщині, питомому опору, вноситься та іншої дефектності, постійно озлоблюються. Тому, для того щоб зберегти і наростити експорт виробів силової мікроелектроніки необхідне використання кремнієвих підкладок з епітаксійних шарами поліпшеної якості. В даний час на заводі №2 УП "Транзистор" для виробництва епітаксійних структур використовуються установки "Епіквар-101 М" і "Епіквар-121 М". Дане обладнання має реактор циліндричного типу і має високу продуктивність, однак мають ряд недоліків, таких як: нестабільність параметрів епітаксійного шару; високий коефіцієнт заповнення лініями ковзання; високий рівень дефектоутворення в процесі епітаксії; низька надійність реактора установки; недостатній рівень автоматизації управління техпроцесом.

Наявність зазначених недоліків призводить до того, що чинне епітаксиальні обладнання не забезпечує рівень якості епітаксійних структур, необхідний для виробництва конкурентоспроможної продукції. Передбачені конструкцією установки методи усунення неоднорідностей електрофізичних параметрів дозволяють підтримувати розкид значень питомого опору і товщини епітаксії в межах ± 10% від номіналу, цього недостатньо для ряду вироблених виробів і для більшості проектованих виробів. Неможливо в повній мірі забезпечити високі вимоги, що пред'являються до структур для діодів Шотткі, виробам MOSFET, стабілізаторів напруги, новим перспективним розробкам.

В результаті під експортні поставки УП "Транзистор" закуповує епітаксіальні структури за кордоном з тенденцією до зростання величини цих закупівель. Крім того, низька надійність призводить до додаткових трудових і матеріальних витрат на ремонт, перевитрати енергоносіїв, простою обладнання. Висока щільність дефектів росту та вноситься дефектності обумовлює необхідність проведення нульової фотолітографії - "придушення шипів", що дозволить знизити собівартість виробництва кристалів. Таким чином, необхідний переклад установок епітаксійного нарощування в "чисте приміщення" класу 1000 і закупівля більш досконалого епітаксійного обладнання типу GIMINI - 1,2 фірма "LAM RESEACH", доцільно провести технічне переозброєння епітаксіального виробництва ППВП "Транзистор" і оснастити його передовим контрольно-вимірювальній обладнанням. Цьому сприяє той факт, що УП "Транзистор" вже сплатило "чисту кімнату" для епітаксійного обладнання. Впровадження в виробництво високотехнологічного обладнання вимагатиме більш досконалого вимірювального обладнання. Застосовувані в даний час методики контролю питомого опору епітаксійного шару та обладнання мають ряд недоліків, таких як: висока похибка вимірювання (5 - 10%); неможливість контролю розкиду значень по поверхні пластини; неможливість контролю за супутнику через неможливість контролю на пластині; руйнує методика (куля - шліф і 4-х зондовий метод).

Найбільш перспективним методом контролю питомого опору епітаксійних шарів є вольт-фарадні метод з використанням "ртутних зондів".

Така установка дозволяє контролювати питомий опір на товарній пластині неразрушающим способом з високою точністю. Одним з найбільш відомих виробників установок з ртутними контактами є фірма "Solid State Measurements, Inc."

Так як епітаксіальні структури використовуються практично у всіх вироблених і розроблюваних виробах, то використання епітаксійних структур поліпшеної якості дозволить істотно підвищити техніко-економічні показники виробництва і конкурентоспроможність продукції.

Потреба капіталовкладень на придбання обладнання становить 10893,31 млн. Рублів.

Джерела фінансування:

виручка від реалізації основних засобів;

нарахований амортизаційний фонд по вибулим (реалізованою) основних засобів (7299,49млн. руб);

фонд накопичення (748 млн. руб);

інноваційний фонд (1269 млн. руб)

Сума реалізації незадействованного обладнання, закріпленого на операціях по здійсненню виробничих процесів фаундрі-замовлень, становить 129,92 млн. Рублів (Таблиця 4).

Таблиця 4 Реалізація невикористовуваних машин і обладнання ППВП "Транзистор", закріплених на операціях фаундрі-замовлень

Найменування

обладнання

Шифр обладнання

Ликвида-Ціон вартість одиниці

Кількість, одиниць

Сума реалізації млн. Р.

1

2

3

4

5

Установка контролю геометричних розмірів і площинності пластин

Microscan 8100

1, 19

3

3,57

установка напилення

ораторія 29

0,98

3

2,94

Установка ПХО пластин

Gir 260

3,15

6

18,9

установка зондовая

ЕМ-6010

1,26

6

7,56

установка зондовая

Зонд-А5

0,7

10

7

Установка контактного друку

ЕМ-576а

0,49

4

1,96

Установка осадження діелектричних шарів

Ізоплаз-150

Дем 2 030 054

0,7

3

2,1

установка осадження

оксид 3По

0,42

4

1,68

Лічильник аерозольних часток

ПК.

ГТА-0,3-002

0,7

7

4,9

Установка лазерного маркування пластин

Н / р

1,05

3

3,15

Установка поділу пластин

ЕМ-2085

1,05

3

3,15

Установка у / зв. зварювання

ЕМ-4480

1,05

5

5,25

установка посадки

ЕМ-4485

1,26

4

5,04

установка разварки

ЕМ-4260Т

3,01

5

15,05

Установка виміру динамічних парам

Н / р

1, 19

5

5,95

випрямляч

ТЕР-400/12 ОУХЛ4

1,085

5

5,425

установка ударна

Або 12МКЕО-02 / 490000-003

12МК

0,2 / 100000-002

1,12

4

4,48

Установка випробувань на вплив статичної електрики (вплив РЗЕ)

Доопрацювання 16СКТБ3.857.

037

2,8

3

8,4

Стенд випробувань потужних транзисторів на енергоцікли

Н / р

0,56

3

1,68

Стенд випробувань потужних транзисторів на безвідмовність і довговічність

Н / р

1,54

3

4,62

Термобарокамерах на знижений тиск

КБ - 0,025В

або КТХБ-К-0,15-65 / 155

0,56

5

2,8

Барокамера для випробувань на підвищений тиск

КБВЕ-0025

0,56

4

2,24

Камера тепла і соляного туману

12КТСТ-0,4-001

0,49

5

2,45

Камера тепла і вологи

12КТВ-0,4-012

0,49

5

2,45

Установка визначення теплового опору ІМС

СКЕ-25/250

0,7

3

2,1

Установка осушки кисню

УТГК-50

1,015

5

5,075

Разом:

29,12

116

129,92

Підприємство планує взяти основні засоби в оренду на умовах лізингу, однак на нашу думку доцільно купити технологічне обладнання в кредит.

Вартість придбаних основних засобів складає 10 893,31 млн. Р. Строк корисного використання обладнання 5 років. Щорічна норма амортизації за договором становить 20%. Відсоткова ставка за кредитні ресурси - 15% як для лізингодавця, так і для лізингоодержувача. Комісійна винагорода лізингодавцю становить щорічно 5% від вартості обладнання. Договір лізингу укладено на 5 років.

Розрахунок доцільності лізингу здійснимо в такій послідовності.

1 етап. Розрахунок вартості лізингового платежу за розрахунковий рік.

Розрахунок розміру щорічного лізингового платежу (без розподілу платежу по кварталах року) розрахуємо за формулою:

(2)

де ЛП - розмір щорічного лізингового платежу, млн. р .;

А - сума амортизації за весь період використання устаткування (дорівнює вартості обладнання, тобто 10 893,31 млн. Р);

ПК - плата за кредитні ресурси в разі їх рівномірного погашення за весь термін використання обладнання під 15% річних, млн. Р .;

КВ - комісійна винагорода, рівне 5% від вартості обладнання (544,67 млн. Р);

Т - термін корисного використання устаткування, рівний 5 років.

2 етап. Розрахунок розміру щорічного платежу за кредитом банку на купівлю обладнання та відсотків по кредиту за умови, що він надається на 5 років під 15% річних.

(3)

де ПКеж - розмір щорічних платежів банку, що включають частину і відсотки за кредит;

К - позика банку, що дорівнює 10 893,31 млн. Р .;

Кан - коефіцієнт ануїтету, рівний 0,29832 при 15% річних і терміні 5 років.

З цієї суми 2 178,66 млн. Р. відносяться на щорічне погашення позики і 1 071,03 млн. р. - на погашення відсотків за кредит.

Попередній аналіз показує, що щорічний розмір лізингового платежу складає 3 703,73 млн. Р., А щорічний розмір платежу по кредиту банку - 3 249,69 млн. Р., Що на 454,04 млн. Р. менше. У цьому випадку укладання кредитного договору вигідніше, ніж лізинг. Крім того, такий висновок не враховує і інших вигод, пов'язаних з використанням кредитних ресурсів як джерело фінансування інвестиційного проекту.

3 етап. Розрахунок можливого приросту прибутку.

Платежі по лізингу повністю включаються в собівартість щорічно в сумі 3703,73 млн. Р., В той час як при використанні кредиту банку в собівартість включається тільки сума амортизації, що дорівнює 2 178,65 млн. Р. В результаті щорічний приріст прибутку за рахунок цього фактора складе 1 525,07 млн. Р. (3 703,73 млн. Р. - 2 178,66 млн. Р). З огляду на, що дана сума прибутку підлягає оподаткуванню за ставкою 24%, додатковий прибуток (Пд) від використання лізингу, що залишається в розпорядженні підприємства, розраховується за формулою:

(4)

На цю величину додатково збільшується дохід від використання кредиту банку в порівнянні з лізингом.

4 етап. Розрахунок податкового ефекту, що виникає у підприємства у зв'язку з тим, що воно використовує пільгу з податку на прибуток в частині, що йде на погашення кредиту банку.

Якщо використовувати кредит для купівлі обладнання, то на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток. Вона становить 10 893,31 млн. Р., Амортизаційні відрахування в розрахунку на рік - 435,73 млн. Р. Вплив податків на прибуток від цієї пільги складе 779,93 млн. Р. в розрахунку на рік. Таким чином, в результаті використання кредиту у підприємства додатково опиниться в обороті коштів на суму:


де 2178,66 млн. р. - сума щорічної амортизації,

522,88 млн. Р. - податковий ефект від використання кредиту банку для капітальних вкладень,

1159,05 млн. Р. - приріст чистого прибутку в розрахунку на рік внаслідок того, що в собівартість продукції при використанні кредиту включається менше витрат, ніж при використанні лізингу.

З огляду на, що розмір щорічного платежу на погашення кредиту і відсотків по ньому становлять суму, рівну 3249,69 млн. Р., А додатковий щорічний дохід дорівнює 3 860,59 млн. Р., Підприємство зможе повністю розрахуватися з банком за кредитним договором, що не відчуваючи фінансову скруту.

Слід взяти до уваги залишкову вартість обладнання, якщо кредитний договір укладається на термін, менший, ніж строк корисного використання обладнання (в наведеному випадку вона дорівнює нулю). Це також зменшує грошовий дохід від використання кредитів банку в порівнянні з лізингом. Однак при використанні кредитних ресурсів вартість обладнання приймається на баланс підприємства, і на неї (за вирахуванням зносу) нараховується податок на майно за ставкою 2% річних. З огляду на, що податок на майно вноситься до бюджету від залишкової вартості, середній розмір щорічного платежу за період використання майна можна розрахувати за наступною формулою:

(5)

де Ним - щорічний розмір податку на майно, млн. р .;

До 1 - первісна вартість майна, що дорівнює 10893,31 млн. Р .;

Кост - залишкова вартість майна, що дорівнює 0;

Кім - ставка податку на майно, що дорівнює 2%.

Розрахунок порівняльного ефекту реалізації інвестиційного проекту з використанням лізингу представимо в таблиці 3.5

Таблиця 5 - Розрахунок порівняльного ефекту реалізації проекту з використанням лізингу

показники

Сума, млн. Р.

1

2

1 Загальна сума лізингових платежів за весь термін дії договору лізингу

18 518,65

2 Щорічний розмір лізингових платежів

3 703,73

3 Щорічний розмір плати за кредитні ресурси банку на покупку устаткування (відшкодування позики і відсотків по ній)

3 249,69

4 Щорічна сума амортизації, що включається в собівартість продукції за умови придбання обладнання за рахунок кредиту банку

2 178,66

5 Можливий щорічний приріст прибутку, якщо замість лізингу використовується обладнання, придбане за рахунок кредиту банку

1 525,07

6 Сума кредиту, що надається банком на покупку устаткування

10 893,31

7 Щорічна пільга з податку на прибуток, що надається на погашення кредиту згідно з кредитним договором

2 178,66

8 Додатково залишається в розпорядженні підприємства прибуток в зв'язку з податковими пільгами при використанні кредиту для капітальних вкладень

522,88

9 Додатково залишається в розпорядженні підприємства прибуток внаслідок різниці між сумою лізингового платежу і сумою амортизації в розрахунку на рік

1 159,05

10 Залишкова вартість обладнання за вирахуванням амортизації, в розрахунку на рік

0

11 Податок на майно в розрахунку на рік

108,93

12 Разом додаткового економічного ефекту при використанні лізингу замість кредиту банку

(Стор.3 - стор.4 - стор.8 - стор.9 + стор.11)

-501,97

V етап (заключний). Розрахунок порівняльного економічного ефекту від реалізації проекту при використанні лізингу замість альтернативних джерел фінансування (кредит ресурсів банку).

(6)

де ЕСР - порівняльний економічний ефект від реалізації проекту при

використанні лізингу замість альтернативних джерел фінансування,

млн. р .;

Епрл - фінансовий ефект (чистий прибуток або її приріст) при використанні лізингу для фінансування проекту, млн. Р .;

Екр - фінансовий ефект від реалізації проекту з використанням кредитних ресурсів банку, млн. Р.

Розрахунок фінансового ефекту від реалізації проекту з використанням кредитних ресурсів банку. Виручка від реалізації продукції, виробленої за допомогою обладнання, придбаного за рахунок кредитних ресурсів банку, в розрахунку на рік дорівнює 21073 млн. Р., Собівартість реалізованої продукції, включаючи суму амортизації, - 16353 млн. Р., Річна сума амортизації 2178,66 млн . р., щорічний розмір плати за кредитні ресурси банку - 3249,69 млн. р., податкова пільга за вирахуванням податку на майно - 413,95 млн. р., прибуток від реалізації проекту в розрахунку на рік - 4720 млн. р. (Розраховується як різниця між виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції), ставка податку на прибуток - 24%.

Фінансовий ефект (чистий прибуток або її приріст) від реалізації проекту з використанням кредитних ресурсів банку в розрахунку на рік рекомендується розраховувати за такою формулою:

, (7)


де Екр - фінансовий ефект від реалізації проекту з використанням кредитних ресурсів банку в розрахунку на рік; при цьому проект спрямований на організацію випуску нової продукції, млн. р .;

РП - виручка від реалізації продукції, виробленої за допомогою обладнання, придбаного за рахунок кредитних ресурсів банку, в розрахунку на рік, млн. Р .;

С - собівартість реалізованої продукції, включаючи суму амортизації, млн. Р .;

А - річна сума амортизації, нарахована від вартості придбаного обладнання, млн. Р .;

К - щорічний розмір плати за кредитні ресурси банку (відшкодування позики і відсотків по ній), млн. Р .;

ЛН - податкова пільга за вирахуванням податку на майно, що виникає при використанні для фінансування інвестиційного проекту кредитних ресурсів банку, млн. Р .;

П - прибуток від реалізації інвестиційного проекту в розрахунку на рік, млн. Р .;

Н - ставка податку на прибуток,%.

Фінансовий ефект від реалізації проекту з використанням лізингових платежів (Епрл). Виходячи з того, що сума лізингових платежів в розрахунку на рік становить 3703,73 млн. Р., А прибуток від реалізації проекту в розрахунку на рік 4720 млн. Р.

(3.8)

де ЛП - сума лізингових платежів в розрахунку на рік, млн. р .;

інші позначення ті ж, що і у формулі (3.3.2.6).

В цьому випадку збиток від реалізації проекту з використанням лізингу як джерела фінансування, в порівнянні з використанням на ці цілі кредитних ресурсів банку в розрахунку на рік складе 831,99 млн. Р. Він розрахований як різниця між фінансовими проектами, отриманими від використання лізингу та кредитних ресурсів банку за формулою (3.6):

Аналіз впливу факторів на виникнення додаткового фінансового ефекту за рахунок використання лізингу для інвестування, уявімо в таблиці 6.

Таблиця 6 - Аналіз впливу факторів на виникнення додаткового фінансового ефекту за рахунок використання лізингу

показники

Джерело фінансування проекту, млн. Р.

Відхилення ня

лізинг

кредит банку

1 Прибуток від реалізації проекту

21073

21073

0

2 Амортизація

-

2178,66

-2178,66

3 Разом доходу

21073

23251,66

-2178,66

4 Податок на прибуток (-) за ставкою 24%

-5057,52

-5580,40

522,88

5 Податкові пільги при використанні кредитів банку (за вирахуванням податку на майно)

-

413,95

413,95

6 Плата за кредитні ресурси (-)

-

3249,69

3249,69

7 Разом фінансового ефекту

2062,13

2894,12

-831,99

За даними таблиці, при використанні лізингу в порівнянні з кредитами банку дохід від реалізації проекту зменшується на 2178,66 млн. Р. (Так як лізингові платежі включаються в собівартість продукції). Однак, з огляду на плату за кредитні ресурси, рівну 3249,69 млн. Р., Зменшення доходу складе 454,04 млн. Р. (3703,73 - 3249,69). Поряд з цим дохід від лізингу буде менше на 413,95 млн. Р. внаслідок недоотриманих пільг з податку на прибуток з урахуванням сплати податку на майно. Разом з тим платежі з податку на прибуток при використанні лізингу будуть на 522,88 млн. Р. менше, ніж при використанні кредитних ресурсів. Алгебраїчна сума додаткових доходів і втрат відображає порівняльний фінансовий ефект від реалізації інвестиційного проекту за рахунок різних джерел фінансування. Значення цього показника в розрахунку на рік дорівнює 831,99 млн. Р. Отже, використання лізингу в конкретному прикладі неефективно.

Однак якби підприємство не змогло скористатися пільгою з податку на прибуток, то ефективніше було б вдатися до лізингу як джерела фінансування проекту. Така ситуація може виникнути, якщо підприємство нерентабельне, тобто має збиток від комерційної діяльності, або якщо воно не повністю використовувало амортизацію на реалізацію проектів.

Результати розрахунків показують, що використовувати кредит банку в даному випадку вигідніше, ніж купувати обладнання на умовах лізингу. В останньому випадку збиток (втрати) підприємства за рік складуть 831,99 млн. Р.


Список літератури

[1] Основні засоби: облік і амортизація: зб. норматив. док. - 6-е вид., Ізм. і доп. - Мінськ: Інформпрпесс, 2008. - 232 с

[2] Бабук, І.М. Економіка підприємства: навч. посібник для студентів технічних спеціальностей / І.М. Бабук. - Мінськ: "ІОЦ Мінфіну", 2006.

[3] Короткий економічний словник, М., 1987


  • Модернізація машин і устаткування ППВП "Транзистор"
  • Обгрунтування придбання нового обладнання на умовах банківського кредиту