Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Шпори з історії

Скачати 135.86 Kb.
Дата конвертації24.02.2019
Розмір135.86 Kb.
ТипНавчальний посібник

Шпори з історії

21. Охарактеризувати соціально-економічне та політичне становище України в складі Російської імперії в І пол. XIX ст.

Характерними рисами соціально-економічного і політичного розвитку України в першій половині XIX ст. були територіальні, адміністративні та громадські зміни.

Так, на початку XIX ст. український народ в складі Російської імперії 'остаточно втратив свою самостійність. На місці автономно-самоврядних українських регіонів - Слобожанщини і Лівобережжя було заснований Харківську, Чернігівську і Полтавську губернії. В результаті розподілу Польщі - тисячу сімсот сімдесят два, тисяча сімсот сімдесят п'ять і 1795 рр. до Росії відійшла Правобережна Україна. У ній були утворені Київська, Подільська і Волинська губернії. Воз'еднання Лівобережжі та Правобережжя мало велике значення для українського народу. Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття увійшли до складу Австрійської імперії.

Почалася інтенсивна колонізація українським народом колишніх земель Кримського ханства і запорозьких земель. В результаті перемог російської армії над Туреччиною в останній третині XIX ст. Кримське ханство було приєднаний до Російської імперії. Завоювання Росією Криму, північних чорноморських степів було епохальною подією не тільки для України, але і для всієї Східної Європи. Нові землі, названі Новоросією, нарешті стали придатними для сільського господарювання. Почалася сільськогосподарська колонізація Півдня сучасної України. Російське уряд роздавав землі козацькій старшині, дворянству, проводив активну політику переселенчества на південні землі, заохочував селян до переселення різними пільгами. Це були - пільговий проїзд, надання позик на обзаведення домашнього вжитку, звільнення на 2-3 роки від податків і від призову на військову службу. З 1782 р по 1858 року на Півдні розселився більш 903 тис. Чоловік. Серед переселенців українці становили в середньому біля 60%, біля 30-35% - становили росіяни. Крім українців і росіян участь в засвоєнні нових південних земель брали греки, вірмени, німці, сербохорвати і інші народності. Таким чином, населення Новоросії формувалося як багатонаціональну. На цій території Російської імперії на початку XX ст. були утворені Катеринославська, Херсонська, Таврійська губернії.

Особливістю політичного розвитку українських земель було формування в них російського адміністративно-управлінського апарату в губерніях, повітах і станах. Він був покликаний охороняти владу царизму. Поліцейсько-державні форми управління Російської імперії в національних регіонах прийняли вид генерал-губернаторів. На середину XIX ст. українські губернії входили до складу Малоросійського, Київського та Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторів. На початку XX ст .. для виявлення і покарання політичних противників царського самодержавства в губерніях були засновані охоронні відділення. Нова система управління, свавілля імперської бюрократії, корупція чиновництва мали згубні наслідки для політичного розвитку українського народу, заважали зростанню його політичного і національної самосвідомості.

Характерною рисою економічного розвитку Росії в першій половині XIX ст. був глибоку кризу економічних відносин. Етнічні українські землі в І пол. XIX ст. були, в основному, аграрними районами. 75% населення перебували у феодальній залежності від поміщиків або держави. В руках великих землевласників була основна маса земель Правобережної України, тисячами десятин володіли Браницьких, Потоцьких та інші магнати польського походження. Дворянство Правобережжя на 60% складалося з поляків.

На Лівобережжі та Слобожанщині великі землевласники були українського походження, спадкоємці козацької старшини. Більше половини земель належали поміщикам, дворянам.

Збереження феодальних відносин в Україні стримувало розвиток економіки. Криза кріпосного господарства посилювався з самого початку XIX ст. Більшість поміщиків зменшувало селянські наділи і збільшувало панськуоранку, вводила урочну систему, яка дозволяла землевласникам встановлювати норми роботи селян на день. поро

22. Проаналізувати причини, хід і особливості промислового перевороту в Україні в II пол. XIX ст.

Буржуазні реформи 60-х рр. XIX ст. в Росії створили умови для модернізації господарства України, Складовою частиною цього процесу був промисловий переворот, тобто перехід від ручної праці до машинного, від мануфактури до фабрики, від дрібного товарного виробництва до широкомасштабного. Індустріалізація відбувалася саме на нових землях імперії - в Новоросії. Це були південно-східні регіони сучасної України -Донбас, Криворіжжя, Харківщина, де виросли нові промислові міста -Одеса, Херсон, Миколаїв, Катеринослав, Запоріжжя, Луганськ, Кривий Ріг, Юзівка, Маріуполь та ін.

Модернізація економіки Росії вимагала прискорення темпів об'єднання всеросійського ринку, будівництва та розвитку залізниць, промислових підприємств. Для забезпечення російської армії гарматами, ядрами, рушницями необхідним було підвищення видобутку вугілля, виробництва заліза, металу. Багаті рудою і вугіллям нові південно-східні руські землі повинні були забезпечити потреби держави у виробах важкої промисловості.

Хід промислового перевороту в Україні мав спільні з Росією риси -слабкість внутрішнього ринку, відсутність власного капіталу, високі темпи розвитку.

Першим на Україні розвинулося залізничне будівництво. У 1866-1871 рр. між Одесою і Балтії були прокладені перші колії. У 70-х рр. залізні дороги об'єднали українські міста з Москвою.

Характерною рисою індустріалізації було переважання важкої, добувної промисловості над легкою. Будувалися металургійні заводи в Донбасі, Катеринославі, Харкові, Києві, машинобудівні. До середини 90-х рр. в південно-східних районах сучасної України працювало 109 машинобудівних заводів. Це становило 32% всіх заводів цієї галузі Росії. З середини 80-х рр. почалася великомасштабна видобуток залізної руди в Криворіжжі. У до 1990 р вона збільшилася в 158 разів, в той час як уральські заводи збільшили видобуток в 4 рази.

У 60-80-х рр. XIX ст. на південному сході сучасної України в цілому завершився промисловий переворот від мануфактури до машинної індустрії. У виробництві застосували парові двигуни і системи машин і верстатів, досягнення науки і техніки.

Розвиток капіталізму мало деякі особливості, які впливали на формування економічної, суспільної та соціально-культурної системи в цих регіонах. Перш за все - це високі темпи індустріалізації Південної і Східної сучасної України. Ця територія перетворилася в нову вугільно-металургійну та машинобудівну базу Росії. З часу реформи 1861 р видобуток кам'яного вугілля тут виросла більш, як в 115 раз і в 1900 році становив 691,5 млн.пудів (майже 70% усього видобутку держави). За останні два десятиліття в Новоросії виникли 17 великих металургійних заводів.

Другий і, найбільш важливою, особливістю розвитку капіталізму було переважне присутність в економіці іноземного капіталу. Більшість заводів будувалося на кошти іноземців: завод Джона Хьюза з робочим селищем Юзівка ​​(тепер Донецьк), Дніпропетровський завод в селищі Кам'янському та ін. Французький, бельгійський, англійський і німецький капітали зайняли ключові позиції в кам'яно-вугільної, залізорудної і металургійної промисловості. Капіталістам-іноземцям належало близько 90% акціонерного капіталу монополістичних об'єднань, переважна більшість прибутків яких спливала за кордон.

Третя особливість полягала в тому, що в промислових регіонах Півдня і Сходу сучасної України населення формувалося як багатонаціональну. Справа в тому, що індустріалізація відбувалася на нових російських землях, які пізніше увійшли до складу Української РСР і тому тут переважала російська людність - в містах, промислових центрах, адміністративному апараті, в складі буржуазії середньої і дрібної, інтелігенції та робітничого класу. Крім росіян і українців серед купецтва були багато греки, євреї. Українське сільське населення майже не брало участі в модернізації економіки Сходу і Півдня сучасної України. традиційний се

23. Визначити сутність реформ 60-70 рр. XIX ст., Їх незавершений характер

В середині XIX століття російська влада почала проводити буржуазні реформи. Програна Кримська війна 1853-56 рр. продемонструвала відсталість Росії та неможливість прогресивного розвитку економіки держави в умовах існування феодальних відносин, праці кріпосника. Розвитку капіталістичних відносин в країні заважали абсолютна монархія, середньовічні феодальні відносини і невирішеність національного питання.

Цар Олександр II та його прихильники підготували і провели буржуазну селянську реформу. За змістом вона була проведена на прусський зразок. Селяни ставали особисто вільними, а економічна залежність їх від поміщиків залишалася. Зберігалася поміщицьке землеволодіння.

19 лютого в 1861 році російський цар Олександр 11 підписав Маніфест про скасування кріпосного права. На Україні це стосувалося долі 5,3 млн. Осіб. Реформа була проведена за рахунок селян. Поміщики мали право залишати близько половини земель для власного користування, а решта розподіляти між колишніми кріпаками. При цьому селян зобов'язували вікупаті свої наділи. Уряд оплатило поміщикам 80% коштів селянських земель, в результаті чого селянство повинно було платити цей борг державі протягом 49 років. Користуючись підтримкою держави, поміщики не тільки захопили найкращі землі, а й привласнили селянські землі, что були в загальному користуванні. . У Лівобережній та Південній Україні селяни втратили 30% своєї землі. Непослідовність реформи вела до збереження в Україні деяких феодальних залишків у сільському господарстві, які були тягарем для селян, що опинилися в скрутному становищі боржників за землю. Значна частина селян відчинялися, ставала безземельной і малоземельної. Селянство, незадоволене реформою, початок вести боротьбу проти влади за скасування викупних платіжне і повернення "відрізаних земель".

Незважаючи на обмежений характер земельної реформи, у другій половині XIX ст. в Україні почалася руйнація феодального землеволодіння і витіснення його капіталістичним. Формувалися і посилювалися капіталістичні господарства, де існувала оренда, наймана праця, використовувалася техніка. Перед селянами були відкриті величезні можливості для активізації господарської діяльності - могли купувати рухоме і нерухоме майно, займатися торгівлею, відкривати промислові підприємства. Засноване на власних засобах виробництва сільське господарство України набувало товарний характер.

Скасування кріпосного права стала початком модернізації економіки Російської імперії і вимагало змін в інших сферах суспільного життя. У 60-70 рр. XIX ст .. були проведені інші буржуазні реформи.

Так, в 1864 р російська влада провела земську і судову реформи. Земська реформа передбачала створення виборних місцевих органів самоврядування - земств. В Україні вони створювалися тільки на Лівобережжі та Півдні. Земські органи самоврядування обиралися на повітовому і губернському рівні власних представників. Земства доглядали за освітою, охороною здоров'я, поштовими послугами, утриманням шляхів, зборами статистичних даних. На Правобережжя земства не вводилися в до 1911 р в результаті повстань польської шляхти. Земства не були по-справжньому представницькими органами, але сприяли розвитку на місцях обмеження самоврядування.

Удосконалювалася система судочинства.Судова реформа вводила такі прогресивні зміни, як безстановість судочинства, незалежність судів від адміністрації, гласність судових процесів, змагальність сторін при розгляді судової справи. У кримінальному судочинстві було введений суд присяжних. Все це сприяло зростанню в народі громадянської самосвідомості, створення умов для подальшого розвитку правової системи ..

Реформа в освіті відкрила для нижчих верств більший доступ до неї, вдосконалила програму навчання і надала університетам більшу автономію. Статут 18 червня 1868 надавав універ

центра24. Дати оцінку соціально-економічного і політичного розвитку українських земель у складі Австрійської, а з 1867 р Австро-У горської імперії (кон.ХУШ - поч.ХХ ст.)

У другій половині XIX ст. на шлях капіталістичного розвитку ставали західноукраїнські землі - Галичина, Північна Буковина і Закарпаття, які після розподілів Польщі увійшли до складу Австрійської імперії. Основними рисами їх розвитку в кінці ХУШ-поч.ХІХ ст .. були політична і економічна залежність від імперської влади.

По-перше, з кінця XIX ст. на цих землях демонтувала польська система управління, в якій панувала шляхта, і введена нова австрійська, з дисциплінованим і підпорядкованим центру чиновництвом. Відкрито проводилася колоніальна політика. Територія Східної Галичини, де переважало українське населення, стала частиною так званого "Королівства Галичини і Лодомерії" (з центром у Львові) і була розділена на 12 округів. Окремим округом у нього входила Буковина з центром у чернівцях. Влада в "королівстві" належала губернатору, якого призначав імператор .. Він опирався на крайовий становий сейм, де засідали представники магнатів, шляхти, духовенства. Весь склад магістрів в містах призначався імперським урядом з Відня. Закарпаття входило до складу Угорського королівства і поділялося на чотири комітета.

По-друге, в Австрійській імперії, багатонаціональної за складом населення, керувала династія Габсбургів. Австрійці (німці за походженням) займали панівне становище в суспільстві, за ними йшли угорці, поляки, Щодо українців влада проводила політику асиміляції.

По-третє, українське селянство було доведено до повного виснаження постійним гнітом польської шляхти. Селяни-кріпаки повинні були відробляти панщину, відбувати численні роботи в панських маєтках, платити натуральний оброк. Володарі маєтків постійно експропріювали селянські та громадські землі, залишаючи селянам все менші наділи. Таким чином в господарстві українців тривали феодальні відносини

.Буржуазно-демократична революція 1848-49 рр. в Австрійській імперії поклала край феодально-кріпосницької системи. Буржуазне реформування в Австрії мало ряд спільних рис з аналогічним процесом в Російській імперії, а також мало ряд відмінностей.

Спільними рисами було проведення реформ за рахунок селян, сплата селянами поміщикам вартості кріпаків повинностей і загарбання поміщиками кращих земель. В результаті селянської реформи 1848 г. на Галичині українці отримали 70% орних земель і 30% поміщицьких, за які поміщики отримали компенсацію. Але в сільському господарстві залишалися деякі феодальні пережитки, що призводило до втрати селянами землі. Економічне становище західноукраїнських селян ускладнювалося великими податками і виплатами панами за користування пасовищами, лісами і ін. Росла частина бідних селян, малоземельних і безземельних. У пошуках долі вони емігрували в ХВП-поч. XX ст. в Канаду, Бразилію, Сполучені Штати Америки.

Головною відмінністю реформування суспільно-економічного укладу були більш кардинальні зрушення політичної та економічної системи Австрійської імперії. Так, в результаті реформ селяни Західної України, Буковини і Закарпаття перетворилися у власників, отримали цивільні права, що сприяло формуванню в них політичної самосвідомості

.Важлівім досягненням українців Галичини під час буржуазної революції в Австрії було відкриття імперського парламенту. Навесні 1848 р українці утворили власний представницький орган - Головний руську Рада. Ця подія стала першим кроком українців Австрії до постановки українського національного питання, до визнання українців окремою нацією з рівними мовними правами та рівними можливостями. Але конституційний процес було перерваний в грудні 1848 p м.Новий імператор Франц Йосиф розпустив парламент.

Повільним було промисловий розвиток західноукраїнських земель. Ці землі австрійський уряд вважало своїм ринком збуту і тому українські господарювання не ви

25. Охарактеризувати сутність і особливості українського національного відродження (XIX - поч.ХХ ст.)

Кінець XVIII - початок XX ст. були для України часом національного Відродження, підйому української самосвідомості та відкритої заяви всьому світу про "українське питання". Цей процес був частиною загальноєвропейського громадського руху "Просвітництва". Англійська буржуазна революція 1640-1660 рр., Та Велика Французька революція 1789-1794 рр. - стали для українців, як і для інших народів, втіленням просвітницьких ідей Свободи, Рівності, Братства, встановленням "царства Розуму" і народоправства.

Нові світові і європейські цінності кінця XVIII - XIX ст. знайшли відгук в українській еліті, надали поштовх до нової спроби повернення втрачених прав і надій на державність України. Таким чином, українське Відродження формувалося і розвивалося в поєднанні двох важливіших факторів - зовнішніх, світових та європейських демократичних впливів і внутрішніх, національних, на засадах минулого козацької держави, свободи і демократії.

Українське Відродження умовно розділяється на три етапи. Як і в інших народів, які не мали державності на той час (фіні, фламандці, чехи, словаки, литовці, хорвати, словени), національний рух розвивалося «знизу» і возглавлялось національною інтелігенцією.

На першому, фольклорно-етнографічному етапі, який тривав з 1791 по 1840 рр., Представники дворянської інтелігенції збирали мовне, фольклорне, літературне, історичне й економічне насліддя українського народу. Деякі з них опрацьовували і видавали історичні матеріали. Серед них були відомі політики, нащадки знатних старшинських родів - такі як О.Безбородько, В.Рубан, бувалий вперше "Коротку літопис малоросійську" в 1777 р, Ф.Туманскій, Я.Марковіч, брати Полетики та інші.

Після установи в 1805 р в Харкові, а в 1834 р в Києві університетів, збір матеріалів про минуле і їх розповсюдженні продовжила українська різночінська інтелігенція. У світ вийшла Чотиритомна "История Малороссии" Д.Бантиш-Каменського. На початку XIX ст. були закладені основи української етнографії - М.Церетелевім, І. Срезневський, М.Максимовичем, і язікознавства - Л.Павловскім і І.Воцкевічем.

Другий, літературний або культурницький етап тривав з 1840-1900 рр. У ці роки були продовжені наукові досліди з української історії і культури, з'явилися нові фігури в національному русі - М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко. В кінці 1845 - на початку 1846 рр. вони створили першу таємну організацію "Українсько-слов'янське товариство святих Кирила і Мефодія". Головною метою діяльності члени товариства вважали боротьбу за утвердження національно-державної незалежності України. Члени товариства мріяли про створення української демократичної держави за зразком США або Французької республіки в конфедеративном союзі незалежних слов'янських держав. Кожне з цих держав мала б становити окремий штат або розподілятися ще на кілька штатів. Столицею такого конфедеративного слов'янської держави повинен був стати Київ. Вищим законодавчим органом суспільство вважало сейм або загальний консультативно-регулюючий міждержавні взаємини орган.

Програма товариства була синтезом романтизму, ідей всеслов'янської єдності, соціального утопізму, християнської традиції і українського месіанства. Воно поставило нові завдання перед українським рухом. Через рік. навесні 1847р. царська влада заарештувала всіх учасників товариства і без всякого суду покарала. Перша спроба інтелігенції перейти від культурницького до політичного етапу національного розвитку була невдалою.

За часів буржуазного реформування російського суспільства в українському русі почали створюватися громади - напівлегальні організації культурницьких. Найактивнішими діячами громадського руху були - історик, професор Київського університету, засновник української статистичної науки О.Русов, етнограф П. Чубинський, композитор МЛісенко, економіс

26. Проаналізувати процес формування і діяльності українських політичних партій на початку XX ст.

Процес формування українських політичних партій на початку XX ст. мав ряд особливостей.

По-перше, політичний рух українців, як недержавної нації, відбувалося в умовах незавершеного формування буржуазних класів не тільки в Україні, але і в Росії. Тому керівної політичною силою в цьому процесі виступила національна інтелігенція. їй були притаманні риси постійної совісті, нерішучості, численних суперечок про питання першорядної національної або соціальної програми. Значну її частину складали вчені, письменники, студентство, учні та інші різночінські елементи міст.

По-друге, населення України мало неоднорідну етносоціальну структуру. Українське селянство слабо сприймало національні ідеї і вимагало від політичних партій рішення аграрного питання. Робочий клас України, з переважанням в ньому росіян, також більше сприймав соціалістичні ідеї. Це вело до звуження соціальної бази українських політичних партій, лідери яких вважали національно-політичні завдання першорядними.

По-третє, у своїй діяльності керівники партій спиралися на ідеї відомих українських діячів громад - просвітителів ХІХст. - М. Драгоманова, І. Франка, Т. Шевченка, М. Костомарова. Поруч з використанням ідей державного будівництва України на демократичних засадах, керівники українських політичних партій зберігали в діяльності культурно-просвітницькі форми боротьби. Культурологічні питання набували вирішального значення, особливо під час Російської революції 1905-1907 рр. і післяреволюційний період.

У Харкові в січні 1900 року була створена перша українська партія -РУП, тобто Революційна Українська партія. її засновниками була група студентів на чолі з Л.Матусевічем, Ю.Колардом, О.Коваленко, Д.Антоновича і М.Русовім. У 1902р. вже існувало шість організацій РУП в Києві, Харкові, Лубнах, Прилуках і Катеринославі. РУП видавала газети "Гасло» та «Селянин», які друкувалися у Львові і таємно перевозились в Російську Україну.

Більшість членів РУП мало погляди марксизму і вимагало проведення соціалістичних перетворень в соціально-економічних відносинах. Інші вважали національні гасла незалежності України найважливіше. У 1902р. група націоналістів на чолі з М. Міхновським вийшла з РУП і заснувала нову партію - Українську національну партію -УШІ Ця нечисленна організація була антиросійського спрямування і фактично не мала впливу на значні верстви населення.

У 1900-1904рр. була складена програма РУП. Важливим положенням її економічної програми була націоналізація всієї землі. Українські землевласники за неї повинні були отримати винагороду, а власники неукраїнського походження залишалися земель безкоштовно.

Основним завданням у політичній сфері програмою проголошувалося здобуття автономії України у складі оновленої демократичної Росії і демократичних свобод

РУПівці визнавали тільки легальні форми і методи боротьби з самодержавством, такі як страйки селян, і засуджували підпали, пограбування маєтків селянами.Значний вплив РУП мала на Слобідську Україну. На промислові центри України, особливо Півдня і Сходу, цей вплив не поширювалося.

У 1904р. частина рупівців на чолі з М. Меленевськім віддала перевагу соціал-демократичних гасел і утворила Український соціал-демократичний союз. Спілчани були переконані, що вирішення національного питання є похідним від рішення на платформі марксизму соціально-економічних проблем. Незабаром "Союз" вийшов зі складу РУП і увійшов в Російську соціал-демократичну робітничу партію на правах автономії.

Друга частина РУП на чолі з Г. Поршем, В. Винниченко, С. Петлюра стояла на позиціях органічного поєднання національної орієнтації з марксизмом. У 1905 р в РУП була проведена кардинальна реорганізація і перетворення її в УСДРП - "Українську соціал-демократичну робітничу партію

27. Дати оцінку революції 1905-1907рр. і її впливу на Україну

У 1905-1907рр. в Росії вибухнула 1 буржуазно-демократична революція. Головними причинами революції були протиріччя в економіці, політиці, суспільному житті, пов'язані з залишками феодальних відносин. Поміщицьке землеволодіння, абсолютна монархія, відсутність конституційних демократичних свобод заважали подальшому розвитку капіталізму. У багатонаціональній Російській імперії національне гноблення затримувало розвиток народів, їх культуру і самосвідомість.

Початком революції стали події 9 січня в 1905 році в Петербурзі За наказом уряду була розстріляна 150-тисячна мирна демонстрація, учасники якої намагалися передати цареві петицію про свої потреби. Звістка про це викликала хвилю обурення населення, яке піднялося на боротьбу проти самодержавства.

Під натиском повсталого населення царська влада пішла на поступки і Маніфестом 17 жовтня проголосила громадські свободи та права, створення законодавчого органу - Державної Думи. Російська революція мала велике значення як для всієї держави, так і для України.

По-перше, робочі, селянські та національно-визвольні рухи посилили демократичний фронт боротьби населення проти самодержавства. Лише протягом квітня - серпня 1905 в Україні відбулося понад 300 робітничих страйків, у яких взяли участь біля ПО тис. Осіб. За масштабами селянського руху Україна займала одне з перших місць в імперії.

По-друге, в Україні істотно були розширені межі легальної політичної та культурної діяльності. Так, було ліквідований закон про заборону української мови. Демократичні свободи створили умови для організаційного об'єднання українців. На початок 1906р. в Україні налічувалося 17 українських газет. У містах діяли громади, клуби, культурні організації "Просвіта", кооперативи. У Київській губернії в 1907р. кооперативів було 193, на Подолі - 200, в Харківській губернії - 50.

По-третє, поширився процес масової самоорганізації суспільства. У Росії були створені буржуазні ліберальні політичні партії (кадети, октябристи), які поширювали свій вплив на Україну. Під час революції виросла численність партій соціалістичного спрямування - есерів, соціал-демократів, як російських, так і українських. Почалося формування українських ліберально-демократичних партій - УРП та УДП. В результаті наростання масової боротьби, політизації народних мас з'явилася нова модель організації влади - Ради робітничих депутатів. В Україні вони діяли в Катеринославі, Києві, Одесі, Миколаєві, Маріуполі, Юзівці та інших містах.

Важливе значення революції полягало і в тому, що з'явилася легальна можливість впливу політичних організацій на владу - думська трибуна.

Українці змогли використати ії для постановки українського питання перед усім світом. Особлива заслуга в цьому належала МСГрушевскому -відомому лідеру українського демократичного руху, вченому, публіцисту. З початком революції він залишив Галичину і прибув до Києва, де і почав організацію українського видавництва. У 1907р. під керівництвом Грушевського почало діяти українське наукове товариство, видавалися журнали "Записки УНТ» "Україна". У своїх статтях він про-рунтовував українські національні вимоги автономії України в оновленій демократичній Росії. З появою в Росії парламенту - Державної Думи, Грушевський покладав великі надії в розв'язанні українського питання на конституційні форми діяльності.

У роботі І та II Державних Дум Росії активну участь брали численні українські гурти. У виборах в І Думу з українських політичних партій тільки УРДП в блоці з російськими кадетами отримала місця в парламенті. Значна кількість українців пройшло в Думу за мандатами інших російських партій. З 497 членів І Думи депутація України складалася з 63 українців, 22 росіян, 5 поляків, 4 євреїв і 1 німця. У Думі українці заснували свій клуб, видавали газету "Рідне справа».

Головною метою діяльності згідно


І світова війна почалася в 1914р серпні. За переділ уже поділеного світу, за колонії, нові ринки збуту товарів почали військове змагання дві великі групи держав. Одна з них - держави Трійнічного союзу - Німеччина, Туреччина, Австро-Угорщина бажали відібрати у другої групи держав "Антанти» колоніальні землі, протоки. Щодо України, центральні держави намагалися відірвати Україну від Росії і створити українську державу під своїм протекторатом, В свою чергу Антанта, до якої входила з Англією, Францією і Росія, підтримувала плани Росії приєднати до себе Східну Галичину, Північну Буковину під гаслом "Воз'єднання руського народу ". Територія України стала театром воєнних подій, в яких брали участь з обох сторін численні армії.

Уже на початку осені 1914р. майже всі західноукраїнські землі опинилися під владою Росії. Навесні -літом 1915р. в результаті контрнаступу Центральних держав Західна Україна перейшла під контроль Австро-Угорщини. Українці, мобілізовані в армії двох імперій, повинні були воювати один проти одного. У Російську армію було мобілізований 3.5 млн. Українців, в армію Австро-Угорщини - 250 тис.

З початком війни в національному політичному русі в Україні стався розкол. Поступовці разом з Грушевським зайняли громадянську позицію і підтримали російську владу в цій війні. Вони пов'язували вирішення українського питання з Росією, вважали, що в нових умовах царизм піде на значні поступки. Але царський уряд навіть не обіцяло і культурну автономію України.

Проавстрійську позицію зайняли лідери УСДРП і "Спілки», які в 1914р. створили "Союз визволення України». До нього увійшли Д. Донцов, В. Дорошенко, Г. Меленевский, Н. Залізняк та інші. СВУ проголосив боротьбу за відокремлення України від Росії і створення української держави під протекцією Австро-Угорщини і Німеччини. Друга частина українських соціалістів на чолі з С. Петлюрою, В. Винниченко об'єдналася біля московського журналу "Украинская жизнь» і підтримала дії російського уряду.

В Австро-Угорщині українські політичні партії створили "Загальна Українська Рада» на чолі з К. Левицьким. ЗУР проголосила головною метою перемогу Австро-Угорщини і закликала всіх українців воювати за неї. Були створені легіони січових стрільців з 2.5 тис. Чоловік.

Незважаючи на лояльну позицію українських партій, царський уряд на початку війни здійснило репресії проте їх, а також культурних організацій, преси. Тільки після поразки російських військ в 1915р. влада пішла на деякі поступки. Знову почали виходити газети, журнали, відновили свою діяльність кооперативи, товариства. Але про автономію України у відносинах влади з українською політичною елітою мови навіть не йшло.

Військові дії на території України спричинили страждання українцям, які терпіли терор і репресії від обох армій. Шукаючи причини своєї незгоди в так званій "зраді українців», австрійці сотнями заарештовували українців і стратили без суду. Тисячі гнали до Австрії й там кидали до концентраційних таборів. Відомішім був табір Телергоф, де в жахливих умовах тримали ЗО тис. Русофілів та українофілів, які тисячами гинули від хвороб.

У 1917р. дві імперії були на межі виснаження. Поразки у війні, надлишкові жертви посилили кризу в Росії і Австро-Угорщини. У Росії, Україні припинилася торгівля, 4 млн. Робочих і селян були відірвані від промисловості і сільського господарства. Знизилася видобуток вугілля. У 1916р. посівні площі скоротилися на 1.8 млн. десятин землі. Посилився продовольча криза. Війна зумовила розкол національного руху, придушення опозиційних сил, ускладнення внутрішніх проблем, надмірне напруження сил суспільства, яке призвело до соціального вибуху.

29. Які зміни в соціально-економічному житті України зумовила століпінська аграрна реформа?

Головним питанням 1-ої Російської буржуазно-демократичної революції 1905-1907рр, було аграрне питання. У 1906 р російський уряд спробувало вдруге вирішити цю проблему. Нова земельна реформа отримала назву Століпінска за ім'ям міністра внутрішніх справ П. А. Столипіна.

Комплекс реформ, розпочатих указом 9 листопада 1906, був логічним продовженням модернізаційних процесів в Росії середини Х1Х ст. В його основі лежало три головні ідеї: руйнування селянської громади, дозвіл селянину отримати землю у приватну власність (хутір чи відруб), переселення селян в малозаселені райони Сибіру, ​​Середньої Азії, Північного Кавказу. П.Століпін хотів вирішити такі важливі питання, як підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, товарності селянського господарювання, вирішити проблему аграрного перенаселення.

Відповідно до реформи селяни отримали право виходу з селянської громади зі своїм земельним наділом і право продажу його або купівля іншого. Це створювало умови повільного розвитку приватновласницьких сільських господарств, які орієнтувалися на ринок. Заможні селяни об'єднували належні їм землі в різних місцях в один, яке називалося висівок, або зовсім виселялися за межі села і створювали своє окреме хутірське господарство. У новоствореному Селянському банку "отрубники" і "хуторяни" отримували грошові кредити для господарського облаштування.

Аграрна реформа сприяла капіталізації сільського господарства України. В результаті реформи майже вся земля, якою користувалися селяни, перейшла до них у приватну власність. Власне землеволодіння було переважаючим в Чернігівській, Херсонській, Катеринославській і Харківській губерніях. Воно охоплювало близько 50% всіх дворів. Вихід селян з общини на Правобережжя становив 48%, на Півдні - 42%, на Лівобережжі - 16,5%. Всього з 1907-1911рр. на відруби і хутори на Україні виселилися 226.5 тисяч селян, володавшіх більше 1 млн. десятин землі. Реформа сприяла розвитку ринкових відносин на селі, широкому застосуванню машин і добрив, що зумовлювало зростання товарності сільського господарства.

З 1910 по 1913рр. посівна площа в українських губерніях зросла на 900 тис. десятин і в цілому становила 29.9 млн. десятин. У 1913р. тут було досягнено найбільшого валового збору зернових - 1 200 млн. пудів. Третина всієї продукції продавалася на внутрішньому і зовнішньому ринках.

з іншого боку значна частина селянства відчинялися в результаті аграрної реформи. Бідні селяни, які не мали худоби, реманенту, грошей не могли утримувати виділені наділи і за безцінь продавали їх заможним селянам.

З 1907-1911рр. на Україні більше 84 тис. бідних селян продали свої наділи. Тим часом поміщицьке землеволодіння залишалося і налічувало 10 млн. Десятин. Напруженість в селі між біднотою і заможними, селянством і панам виливалася в селянські бунти. У 1907р. відбулося 804 селянських виступи, в 1908 - 728, в 1909 - 586.

В результаті розорення селян збільшився масовий потік до міст робочої сили, зросла еміграція українців на Далекий Схід, до Сибіру.Згідно з реформою Столипіна уряд проводив політику переселенчества і українці взяли участь в цьому процесі. На нові землі з України протягом 1906-1912 років виїхало майже 1 млн. Осіб.

Реформи Столипіна за їх наслідками прискорили процес переходу українського села на індустріальну основу. Але через ряд причин не реалізували повністю свого потенціалу і не досягай поставлених завдань.

30. Охарактеризувати вплив Лютневої революції на Україні. Освіта Центральної Ради

8 березня (23 лютого за старим стилем) 1917 р почалася Лютнева революція в Росії. 12 березня цар Микола II зрікся престолу. Ситуацію використовували опозиційні сили; кадети, соціал-демократи (меншовики) та есери, які 15 березня створили Тимчасовий уряд на чолі з князем Ю.Львовом; це уряд мав керувати Росією до скликання Установчих зборів. В опозиції до уряду залишилися більшовики, які виступали за владу Рад робітничих і солдатських депутатів. Замість губернаторів на місцях з'явилися так звані комісари Тимчасового уряду і громадські комітети, до яких увійшли члени міських дум, підприємці, інтелігенція.

З революційної ситуації скористалася також Україна. У Києві виникла рада об'єднаних організацій міста. Пройшли земські з'їзди, які обрали виконавчі земські комітети. Паралельно утворювалися ради робітничих і солдатських депутатів. Активізувалися старі і виникли нові політичні партії, відродилося «Просвіта», почали діяти кооперативні організації. Революція гарантувала громадянам широкі політичні права і свободи.

17 березня в Києві зібралися представники різних політичних партій, громадських, культурних, професійних установ і заснували Виконавчий комітет, який протягом перших трьох місяців після перевороту був найвищу владу в Києві. З 12 членів комітету 5 були українці. Тим часом революція поширювалася на всі верстви населення, перетворюючись в масовий рух, якого вже не можна було стримати в рамках старого суспільства. Тепер вже не одиниці, а цілий народ домагався своїх соціальних і національних прав.

Користуючись з цих настроїв, Товариство українських поступовців 17 березня вирішив створити Об'єднавчий центр. З цією метою 20 березня було скликано збори українських організацій і політичних партій Києва, які ухвалили сформувати Українську Центральну Раду (УЦР). Главою нового уряду обрали професора історії М.С.Грушевського. Впродовж квітня реорганізувалися і почали активно діяти українські політичні формації: Товариство українських поступовців, що перетворилося в Союз автономістів-федералістів (із вересня 1917 року - Українська партія соціалістів-федералістів), Українська соціал-демократична робітнича партія під проводом письменника Володимира Винниченка, Українська партія соціалістів-революціонерів (есери). 1 квітня в Києві відбулася масова маніфестація, вулицями міста пройшла 100 тис, чоловік. Натхнена проявами довіри з боку різних верств населення, УЦР стада дивитися на себе як на український парламент.

За своїм соціальним походженням прихильники УЦР належали переважно до дрібної буржуазії: вони складалися з інтелігенції, сільських вчителів, нижчого духовенства, дрібного чиновництва, земських урядників, молодших офіцерів та заможних селян.

Лідер УЦР М. С. Грушевський в той час намагався синтезувати національно-політичні гасла і домагання соціально-економічних реформ. На його думку, Україна повинна була мати широку національно-територіальну автономію у російської федеральної республіки - автономію на демократичних засадах, з міцним забезпеченням національних меншостей України.

31. Дати характеристику гетьманського державі П.Скоропадського (1918 р)

28 квітня 1918 р німці розпустили Центральну Раду, а 29 квітня на з'їзді, скликаному в Києві Лігою землевласників, генерал П.Скоропадський був проголошений гетьманом України. Тоді ж було виданий «Закони пре тимчасовий державний устрій України», які віддавали гетьману виконавчу і законодавчу владу, він був також «верховним воєводою» армії і флоту. Всі закони, видані УЦР, скасовувалися; назва УНР замінено новою - Українська Держава. Україна визнавала Брестський мир, уряд погодився на заборону виступів проти німців та австрійців, ліквідацію земельних комітетів, віднови власності на землю. Фактична влада в Україні належала німецькому головнокомандувачу фельдмаршалу Г.Айхгорну і шефу його штабу генералу В.Гренеру.

За кілька місяців було відновлений дієвий адміністративний апарат. Гетьманщина обмінялася посольствами з 12 країнами. У червні уклали мирний договір з Радянською Росією.

Істотні досягнення були в створенні системи освітніх закладів. На рівні початкової школи було випущено кілька мільйонів примірників україномовних підручників. Було заснований близько 150 нових українських гімназій. У жовтні в Києві та Кам'янці-Подільському відкрилися два нових університету. Було також засновано національний архів та бібліотека. У листопаді відкрилася Академія наук.

Організація війська за весь час Гетьманщини не вийшла за межі підготовки кадрів. У червні гетьман видав наказ про організацію козацтва як окремого напіввійськового стану - на кшталт донських і кубанських козацьких організацій, Але брали в козаки лише заможних селян.

Українські політичні партії рішуче відмовилися співпрацювати з гетьманом. Дійсними панам України були німецькі окупанти і колишні царські офіцери. Голова ж Української Держави згодом був тільки декоративною фігурою без вирішального голосу в державних справах.

Режим гетьмана мав численні політичні прорахунки: 1) його компрометувала залежність від німців, які грабували Україну; 2) він був тісно пов'язаний з помісними класами - промисловою буржуазією, банкірами, поміщиками; 3) гетьман був занадто прихильний до росіян - колишньої царської верхівки. Тому проти Скоропадського склалася широка опозиція (від націоналістів до більшовиків). Все село було охоплений стихійним повстанням.

14 листопада 1918 р гетьман призначив новий кабінет, що майже повністю складався з російських монархістів, і проголосив Акт федерації, за яким зобов'язався об'єднати Україну з небільшовицькою Росією. У той же день українська опозиція утворила альтернативний уряд - Директорію на чолі з давніми суперниками - В.Винниченком і С.Петлюра - і відкрито проголосила виступ проти гетьмана. 21 листопада повстанці оточили Київ. На той час Центральні держави програли війну Антанті, і 14 грудня німці залишили Київ, забравши з собою Скоропадського.

Проіснувавши менше 8 місяців, Гетьманщина не змогла належним чином підійти до вирішення двох головних питань Української революції -харчування соціально-економічної реформи та національної незалежності.

32. Проаналізувати діяльність і причини поразки Української Директорії

Третя фаза української державності - час Директорії УНР - була продовженням першої - часів Центральної Ради, Тому своєю декларацією 26 грудня 1918 р Директорія відновила закони УНР. Ключовий внутрішнє питання, через який між українськими політичними партіями відбувся розкол, зводився до того, якою має бути нова влада - парламентською демократією (як того хотів Петлюра) або різновидом системи Рад (чого домагався Винниченко). Конфлікт між фракціями поширився на область зовнішніх відносин: Петлюра хотів порозумітися з країнами Антанти, а Винниченко схилявся до союзу з Москвою. Тим часом Червона Армія повела наступ на Україну з півночі. З наближенням більшовиків Директорія поводила себе аналогічно тому, як діяла роком раніше УЦР. В останні дні, що залишилися до падіння Києва, Директорія провела кілька символічних демонстрацій суверенності. 22 січня 1919 року вона відсвяткувала злуку УНР з Західноукраїнської Народної Республікою (ЗУНР). Але це було поєднання лише за назвою. 2 лютого Директорія залишила Київ і переїхала до Вінниці. 11 лютого Винниченко відрікся головування в Директорії, його обов'язки перебрав Петлюра.

Захопивши значну частину України, більшовики протрималися тут близько 7 місяців. У червні 1919 р з Дону в наступ проти більшовиків перейшла Біла армія генерала А. Денікіна, яку підгримували країни Антанти. До липня білі захопили Східну і Південну Україну. Чи не здатні чинити опір, більшовики залишили Київ.

Директорія вважала за основного противника білу і червону Росію і тому для здобуття перемоги готова укласти союз з Польщею. Але уряд ЗУНР найбільшими противниками вважали поляків і для звільнення Галичини від польських окупантів готові порозумітися з Денікіним (що і було зроблений 6 листопада). Армія УНР опинилася на Волині, оточена червоними, білими і поляками. При таких умовах Петлюра вирішив перевести армію на партизанські форми боротьби. Сам він виїхав до Варшави, де вів переговори з урядом Польщі про створення спільного антібільшовіцького фронту. Тим часом Червона Армія перейшла в наступ проти денікінців, знову зайняла Київ і більшу частину України. 22 квітня 1920 р Петлюра підписав у Варшаві політичний договір і військову конвенцію з поляками, які визнавали незалежність УНР і обіцяли військову допомогу проти більшовиків; за це «головний отаман» військ УНР мав віддати їм Західну Україну.

25 квітня почалося наступ польсько-українських військ в напрямку Києва. 7 травня столиця України була зайнята поляками. Однак на початку червня частини Червоної Армії примусили польсько-петлюрівські війська тікати на захід, до Варшави. У вересні поляки перейшли в контрнаступ і окупували Західну Україну. 12 жовтня 1920 р польський уряд уклало з більшовиками перемир'я, поставивши війська УНР в скрутне становище. 21 листопада Армія УНР перейшла р Збруч, і на території польської держави українських воїнів було роззброєний і інтерновано в таборах.

33. Охарактеризувати політику ЗУНР і її взаємини з УНР

Поразка Австро-Угорщини в Першій світовій війні привело до розвалу цієї імперії. На її уламках 9 листопада 1918 р встала Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР). Уряд очолив К. Левицький.

Незабаром Буковину захопили румуни, Закарпатті залишилося далі під Угорщиною, а західну частину Галичини окупували поляки. Уряд ЗУНР не сподівалися, що дійде до українсько-польської війни, і до організації власних збройних сил прийшов дуже пізно. 21 го листопада під тиском поляків українські військові частини були змушені залишити Львів. Уряд переїхало до Тернополя, потім до Станіславова (Івано-Франківськ), де 4 січня 1919 зібралася сесія Української Національної Ради. Було обраний новий уряд під головуванням С.Голубовіча. У той же день УНРада схвалила закон про з'єднання ЗУНР з УНР, і 22 січня в Києві відбулося урочисте проголошення з'єднання обох республік. Але в дійсності з'єднання не відбулося - обидві республіки і надалі продовжували діяти незалежно одна від одної.

У травні - червні 1919 р польська армія, збройна Антантою, зайняла майже всю Галичину. У цей критичний для ЗУНР момент уряд Голубовича склав повноваження, а УНРада призначила Є.Петрушевича диктатором ЗУНР. Ці зміни звели дух населення і воїнів Української Галицької Армії (УГА). У червні УГА здобула Східну Галичину. Але між тим Найвища Рада мирної конференції в Парижі уповноважив Польщу продовжувати свої операції в Західній Україні до р. Збруч. Міжнародний тиск і брак зброї змусили УГА відступити в липні за Збруч. Галичину окупувала Польща.

Розбіжність між ЗУНР і УНР призвели до того, що галичани 6 листопада заключний перемир'я з Денікіним, а на початку 1920 рчастина військ УГА ввійшла до складу Червоної Армії.

Доля Галичини була обумовлена ​​Варшавським (22 квітня 1920 г.) договором УНР з Польщею, а пізніше Ризьким (18 березеня 1921 г.) договором більшовиків з поляками. Галичину було остаточно приєднано до Польщі.

34. Визначити притвор поразки українських національно-демократичних сил в 1919-1920 рр.

Поразка українських національно-демократичних сил (УНР і ЗУНР) було обумовлено як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. До об'єктивних причин слід віднести відсутність єдності серед українців, які тривалий час жили в різних геополітичних, економічних та соціокультурних просторах і ще не встигли прийти до злиття в єдину націю. Оскільки велика частина українців проживала на селі, традиційно займаючись сільським господарством, вона дуже мало цікавилася проблемами націо- та державотворення і, отже, залишилася байдужою до національно-державницьким ідеям, висунутим вузьким колом національно свідомої еліти. Істотним фактором, зумовивши поразку українських патріотичних (націоналістичних) сил у громадянській війні і в боротьбі з агресивними сусідами, були несприятливі зовнішні обставини (країни Антанти підтримували Польщу і білогвардійців, які не хотіли бачити Україну незалежною державою).

Боротьба за національне визволення вимагала врахування інтересів широких мас трудівників села і міста, а також жорстких революційних методів, які поклали б край політичній анархії та економічної руїни. Тим часом організація державного життя і творіння збройних сил в УНР і ЗУНР відбувалися без чіткої програми, в умовах браку досвідчених фахівців. Державна влада була розпорошена, розподілена між представниками різних партій. Чи не були зроблені рішучі заходи щодо негайної організації регулярної армії. Нарешті величезною політичною помилкою було те, що уряду УНР і ЗУНР не знайшли спільної мови і не зробили всього можливого для фактичного об'єднання матеріальних і військових ресурсів Західної і Наддніпрянщини України. Всі ці прорахунки і зробили іх легкою здобиччю для Польщі і більшовиків.

35.

1) Пояснити притвор впровадження нової економічної політики, її мета та сутність

У березні 1921 р 10 з'їзд РКП (б) прийняв рішення про заміну продрозкладки продоодатком, що поклало початок переходу до нової економічної політики.

Поява непу як нової моделі господарювання було обумовлено низкою об'єктивних причин; 1) кризовий стан економіки (харчової, паливний і транспортну кризу); 2) деклассирование робітничого класу, чисельність, якого в порівнянні з 1913 р скоротилася в двічі; 3) невдоволення селянства продрозверсткою періодично виливалося в збройні виступи проти існуючої влади / морд яких був Кронштадтський заколот /; 4) спад світового революційного руху вичерпав надії на швидке здійснення світової революції і матеріально-технічну допомогу західного пролетаріату, що змусило більшовицький режим дотримуватися гнучкішої лінії в ставленні до селянства.

Суть непу бачилася в зміцненні союзу робітників і селян, оскільки в результаті такої консолідації можна було вирішити проблеми економічної відсталості країни. Спочатку неп розглядався як тактичний хід, тимчасовий відступ, і тільки згодом - як один з можливих шляхів до соціалізму.

Основними складовими непу були: відновлення торгівлі та товарно-грошових відносин; введення стійких грошових одиниць, надання їй конвертованості; дозвіл приватної торгівлі; денаціоналізація середніх та дрібних підприємств, повернення їх старим власникам; введення господарського розрахунку на підприємствах (право продажу надпланової продукції); дозвіл іноземних концесій; відновлення матеріальних стимулів виробництва, розвиток кооперації та оренди; зменшення державного втручання в економіку; зміна продрозверстки продподатком.

Таким чином, неп означав перехід від спроб керувати народним господарством вольовими, директивними методами до регуляції його допомогою ринкових відносин. Однак, уряд залишив за собою контроль за такими "командними висотами" в економіці, як важка промисловість, банки, транспорт і зовнішня торгівля. Також складовою частиною цієї політики був жорстокий однопартійний режим у політико-ідеологічній сфері.

В цілому введення непу дозволило швидко відновити зруйноване тривалою війною народне господарство України.

Промисловість поступово виходила з кризи, селяни забезпечували потреби населення в харчуванні; зерно почали продавати за кордон.

2) Визначити підсумки НЕПу. Які причини зумовили згортання нової економічної політики?

Реалізація НЕПу в Україні відбувалася надзвичайно суперечливо. У сільському господарстві було скасоване продрозверстку і встановлений значно менше за обсягом проддодаток (126 млн. Пудів зерна замість 180 млн. Пудів згідно з продрозверсткою), тобто господар повинен був щорічно здавати державі встановлену кількість продуктів, а тим, що залишалося, селянин міг вільно розпоряджатися. У 1923 р натуральний продподаток було замінений грошовим. Необхідна кількість продуктів держава отримувала не в натуральній формі у селянина, а купувала за гроші на ринку. Почали розвиватися торгівля, відроджуватися різноманітні форми кооперації. Протягом короткого часу сільськогосподарська кооперація республіки зосередила в своїх руках значну частину товарної продукції: до 37% планової заготівлі зерна і майже 50% технічних культур. Наслідком переходу до приватної власності став продаж землі селянам. В До 1923 р приватної власності у селян було 92% всіх українських земель, з річка в рік більша частина незаможних селян звільнялася від податків. У той же час збільшувалися податки на заможні господарства, які поступово втрачали здатність до збільшення товарного виробництва. Крим жорстокої податкової політики використовувалися і заімствуемие від епохи "воєнного комунізму" примусові заходи. Наприклад, під час хлібозаготівельної кампанії 1928 р до селян - власників хліба, які ухилилися від здачі хлібних залишків за державними цінами, ор

36. Проаналізувати причини, хід і наслідки індустріалізації в Радянській Україні

На базі НЕПу промисловий розвиток СРСР в середині 20-х років досягло довоєнного (1913 р) рівня, однак країна суттєво відставала від передових капіталістичних держав; значно менше вироблялося електроенергії, постійні, чавуну, добувалося вугілля і нафти. Тому 14 з'їзд ВКП (б) (грудень 1925 року) проголосив курс на індустріалізацію. Офіційно цей курс був спрямований на забезпечення економічної самостійності і незалежності СРСР; зміцнення обороноздатності країни; створення матеріально - технічної бази для модернізації як промисловості, так і сільського господарства. Основними етапами прискореного розвитку важкої промисловості стали 1 п'ятирічка (1928-1932 рр.) І 2 п'ятирічка (1933-1937 рр). До речі, грандіозні плани п'ятирічок не були виконані. Сталінський режим фальсифікував їх підсумки.

Важливе місце в індустріалізації відводилося Україні з її багатими природними джерелами. Тільки за роки першої п'ятирічки на промислову модернізацію республіці виділено понад 20% загальносоюзних капіталовкладень.

Основними джерелами індустріалізації були: націоналізація промисловості перекачування коштів з легкої і харчової у важку промисловість, збільшення прямих і непрямих податків, використання трудового ентузіазму трудівників і примусової праці політичних в'язнів, колективізація сільського господарства, конфіскація церковного і монастирського майна, прибутки від зовнішньої торгівлі та ін.

Політика індустріалізації і її наслідки в УРСР - явище неоднозначне. З одного боку, це позитивні зрушення. Протягом 1922-1938 рр. кількість підприємств важкої промисловості зросла вії раз. До новобудов належали: Харківський тракторний завод, Запоріжсталь, Криворіжсталь, Азовсталь. Дніпробуд, Краммашбуд. Значна кількість підприємств було реконструйований, серед них: Луганський паровозобудівний, чотири металургійні заводи (у Макіївці, Дніпродзержинську, Дніпропетровську. Комунарський). У Донбасі було побудований близько 100 шахт. У республіканському промисловому комплексі з'явилися нові галузі: електрометалургія, кольорова металургія, маргаринова, комбікормова і ін. Наслідками індустріалізації також стали: урбанізація і українізація міст, швидке формування національного робітничого класу. В кінці 30-х років кількість робочих зросла в 2 рази і досягла 6,2 млн. Все це вивело Україну на рівень великих індустріальних країн Європи. Вона зайняла 2-ге місце в Європі (після Німеччини) за виплавкою чавуну, 3-тє місце за виробництвом сталі (після Німеччини та Англії), 4-те місце в світі за видобутком вугілля.

У той же час форсована індустріалізація стимулювала негативні тенденції в господарстві України: домінуюче становище виробництва засобів виробництва, гігантоманія, заморожування значних коштів у незавершених об'єктах, нерівномірне формування промислового потенціалу республіки, погіршення екологічної ситуації, централізація економічного життя, повернення до командних методів управління, посилення експлуатації трудящих.

Неоднозначне сучасні історики оцінюють і стаханівській рух. Ця форма соціалістичного змагання зародилася в 1935 р Його ініціатори: забійник шахти "Центральна - Ірміно" А. Г. Стаханов, машиніст депо станції Слов'янськ П.Ф. Кривоніс, шахтар шахти "Кочегарка" Н. Ізотов. Незабаром їх підтримали тисячі робітників, в результаті чого була збільшена продуктивність праці. Рух стахановців сприяло поліпшенню становища в промисловості і в той же час привів до загального підвищення норм виробництва і планових завдань, що в свою чергу спричинило перенапруження виробничих процесів і зниження якості продукції, зростання випадків травматизму і зриви виробничого процесу. Останнім давалася політична оцінка: саботаж і шкідництво. Шірілася практика приписок, на підприємствах з'явилися липові рекордсмени ( "олівцеві стахановці"). У 1937 р замість очікуваного зростання виробництва вийшов його спад.

37.

1) Визначити причини, сутність і хід колективізації в Україні в 1929-1933 рр

Одним з основних джерел індустріалізації промисловості мало стати село. Для цього потрібно було замість неконтрольованих державою індивідуальних господарств створити велике виробництво, тобто колективізувати сільське господарство.

Перехід до колективізації підштовхнула криза хлібозаготівель 1927-1928 рр. За умов зростання цін на промислові товари, селянство відмовлялося продавати хліб за нижчими цінами ( "ножиці цін"), Тому в державі не стало хліба для постачання міст, новобудов, армії, різко знизився експорт зерна, який давав валюту для оплати імпортованого техніки. у 1928 Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло рішення про примусове вилучення у селянства зернових надлишків та необхідність форсованої колективізації сільського господарства. Але восени 1928 року в Україні було колективізованих лише 4% селянського емлепользованія. Тоді в 1929 році почала здійснюватися суцільна колективізація. Постанова ЦК ВКП (б) від 5 січня 1930 року "Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву" віднесла Україну до групи районів, де колективізацію мали завершити восени 1931 р . або навесні 1932 р Партійне - державний апарат України виступив з рядом власних ініціатив щодо прискорення темпів колективізації. 24 лютого 1930 року Генеральний секретар ЦК КП (б) У С. Косіор підписав лист-директиву місцевим партійним організаціям України, в якій ставилося завдання-скоротіті терміни на 1-1,5 року.

Наступним кроком колективізації було ведення в грудні 1932 р"Внутрішнього паспорта", що фактично не давало можливості без дозволу місцевої влади переїхати до міста не тільки "куркулям"; але і бідним селянам. Це рішення офіційної влади прив'язувало селянина до землі, практично знову його закріпачувало.

В результаті цих надзвичайних заходів до кінця 1932 року в Україні було колективізованих майже 70% селянських господарств, що володіли 80% орних земель.

Таким чином колективізація забезпечувала контроль з боку держави над селянством, стала важливою складовою частиною формування тоталітарної системи.

2) Проаналізувати наслідки політики колективізації у Радянській Україні

Форсовані темпи і переважно адміністративні методи здійснення колективізації призвели до катастрофічних наслідків - дезорганізації і деградації аграрного сектору на початку 30-х років, його невпинного вповзання в кризу.

Селяни відмовлялися йти до колгоспів, продавали або забивали худобу, ховали або псували реманент, інше майно, яке піддягає колективізації. За період 1929-1932 рр. в Україні поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 41,8%, коней - на 33,3%, свиней - на 62

38. Визначити причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр.

Серед істориків у трактуванні цього питання одностайності немає. Вони виділяють кілька причин цієї жахливої ​​катастрофи. Західні історики (Дж. Мейс, Р. Конквест, А. Безансон) вважають, що основними були національно -політічні чинники. Вони стверджують, що голод запланувала Москва для винищення українського селянства як національного бастіону. Група російських, українських і західних істориків (В. Данилов, В. Марочко, Н. Верт) визнають, що основні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні зумовлені дією соціальне - економічних факторів, в першу чергу насильницькими хлібозаготівлями, поверненням до економічно необґрунтованою і політичне скомпрометованої політики продрозкладки. Найбільш об-рунтованою є позиція авторського колективу монографії "Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки" (В. Даниленко, Г. Касьянов, С. Кульчицький), які вважають необхідність синтетичного підходу до вирішення зазначеної проблеми, що потрібно об'єднати обидві гіпотези .

Об'єктивно ситуація складалася таким чином. У 1932 р Україна не виконала план хлібозаготівлі, що було розцінений як підривну роботу в колгоспах куркулів. У республіку було направлено надзвичайну комісію на чолі з головою Раднаркому СРСР В. Молотовим, яка встановила в жовтні

в 1932 р хлібозаготівельна план в обсязі 282 млн. пудів (стільки ж було заготовлений з червня по жовтень 1932 р.) Комісія перевела республіку на блокадне становище: кордону республіки, ряду областей, районів були блоковані підрозділами НКВС, щоб втікачі не мали можливості потрапити за ці межі.

У 1932 р в селах України і деяких інших регіонів тодішнього СРСР почався голод. Залишившись без хліба, селяни їли мишей, горобців, кісткову муку і кору дерев. Мали місце численні випадки канібалізму. Конфіскації хліба тривали, незважаючи на те, що від голоду вимирали Ціпі села. Купи зерна і картоплі, зібрані на залізничних станціях для вивезення за кордон, нерідко просто гнилі під небом. Але охорона не підпускала до них селян. Влітку люди в розпачі збирали в полі колоски, вдруге обмолачивали солому, намагаючись знайти там хоч якусь їжу. Але 7 серпня 1932 р ВЦВК і РНК СРСР прийняли постанову "Про охорону соціалістичної власності", яка отримала в народі назву "закон про п'ять колосків" За цією постановою навіть спроба принести додому з колгоспного поля жменю зерна, або кілька колосків, щоб нагодувати голодних дітей, кваліфікувалася як крадіжка колгоспного майна. Отже за так звану крадіжку вводилася "вища міра соціалістичної захисту" - розстріл з конфіскацією всього майна або позбавлення волі на строк не менше 10 років. На початку

в 1933 р за цим законом було засуджений 54.645 чоловік, з них 2.110 де найвищої міри покарання.

Щоб попередити відхід селян з колгоспів в пошуках заробітків, вводилася паспортна система. У листопаді 1932 був прийнятий закон, по якому колгосп не міг видавати селянам зерно, поки не був виконаний план здачі хліба державі. Підрахунки показують, що на початку зими 1933 р середню селянську сім'ю з 5 осіб припадає близько 80 кг. зерна до наступного урожаю, тобто кожен член сім'ї отримував для виживання 1,7 кг. зерна на місяць.

Всі ці мери досягли своєї мети - вірваті_ з рук вмираючого українського селянина близько 200 млн. Пудів хліба. Починаючи з березня 1933 р смертність від голоду стала масовою. В цілому, за різними підрахунками, від голодомору 1932-1933 рр. в Україні загинуло від 3 до 9 млн. чоловік. Особливо болісно біда відбилася на дітях: у багатьох сіл після голоду закривалися школи - їх більше нікому було відвідувати. Кількість жертв голодомору могла бути набагато меншим, якби сталінське керівництво звернулося за допомогою, як і під час трагічних 1921-1923 р.р., до світового співтовариства. Однак цього не було зроблено. Офіційні органи влади мовчали щодо вмираючого українського села. Сталін наказав ставитися до голоду як до неіснуючого явища

39. Охарактеризувати політику сталінських репресій в УРСР в ЗО-ті роки 20 ст.

В кінці 20-х років опозиційні сили більшовиків були усунені з політичної арени, Сталін стверджував режим особистої влади. Одним з основних постулатів сталінізму було признання загострення класової боротьби в галузі ідеології в міру зміцнення і розвитку соціалізму. Цей постулат дозволяв підтримувати постійне ідеологічне напруження в суспільстві, спрямовану проти найменших відтінків інакомислення, самостійних суджень.

В умовах, коли партія і народ вели безперервну боротьбу з різними "ворогами", віправдованім здавалося висунення на перший план кримінальних функцій держави, розширення діяльності репресивних органів, насадження загальною підозрілості під виглядом пильності, поширення доносів і т.д. Будь-які проблеми і труднощі, які виникали в житті, аварії і катастрофи, які нерідко виникали на виробництві через низьку кваліфікацію і культуру праці робітників, також пояснювалися діями шкідників і "ворогів народу". Такі уявлення постійно підтримувалися політичними кампаніями проти "опортуністів" і фальсифікованими судовими процесами, які виставляли на загальний осуд одну групу "ворогів" Радянської влади за другий.

В першу чергу під репресії підпадала наукова, науково - технічна, військова, художня, партійна інтелігенція, бо саме інтелігенція очолювала процеси українізації, стимулювала національну самосвідомість українського народу, а відповідно і прагнення реального суверенітету. У 1930 році відбувся процес над керівниками вигаданої "Спілки визволення України". Всього було звинувачений 45 провідних вчених, письменників, діячів культури, включаючи С. Єфремова, Г. Слабченко, А. Ніковського, І. Гермайзе, В. Чеховського. Разом з ними до судової відповідальності притягувалися молоді люди, яким інкримінували членство в юнацькій організації СВУ - "Союзу української молоді". Підсудні отримали від 2 до 10 років ув'язнення, а згодом були фізично ліквідовані. У 1931 р значну частину інтелігенції на чолі з М. Грушевського було звинувачений в приналежності до іншої "ворожої організації" - "Українського національного центру". Багатьох заарештували, а М. Грушевського вислали до Росії, де він в 1934 р помер. Жертвами репресій в першу чергу ставали відомі представники нової української інтелігенції, що з'явилася в 1920 роки: Г. Бойчук, М. Зеров, Г. Хвильовий, Л. Курбас. В Академії наук України було репресований 250 осіб, з них 19 академіків. В цілому, за деякими даними, в УРСР в 30-х роках було ліквідований майже 80% творчої інтелігенції, що дає підстави назвати цей період "розстріляним відродженням".

Затвердження комуністичної форми тоталітарної ідеології йшло через безкомпромісну боротьбу з релігією. Ієрархів Української автокефальної православної церкви звинуватили в зв'язках з СВУ. Як наслідок, в січні 1930 р УАПЦ була змушена сама розпуститися, а митрополита Г. Борецького, десятки єпископів, і сотні священиків незабаром заслали до таборів.

Жахливим за наслідками був і удар по армії. Страшний удар обрушився на військові кадри республіки: цілком був ліквідований штаб Київського військового округу, очолюваний Якіром, в Харківському військовому окрузі в 193б-1937р.р. було репресований близько 150 чоловік командного складу вищого рангу. Всього в Україні в 20-30-ті роки було знищений 15 тис. Військових кадрів.

З величезною силою репресії обрушилися на КП (б) У, тому що старі більшовицькі кадри з критикою ставилися до "батька народів" і могли скласти проти нього опозицію. 1933 рік пройшов під знаком "разоблачітельство" націоналістичного ухилу в КП (б) У; проведена чистка КП (б) У дала 51 тис, виключених з партії. У тому ж році почалося цькування М. Скрипника, який покінчив життя самогубством. До жовтня цього року зі своїх посад було усунений 80% секретарів парторганізацій і 75% всіх чиновників в місцевих радах. у 1937 р репресії набули масового ха

Закрити

це спам

вилучити

40. Охарактеризувати громадське - політичне і економічне становище в Західній Україні в 20-З0-ті роки 20 ст.

Після першої світової війни волею країн АНТАНТИ частина українських земель залишилася за межами УРСР. Румунія окупувала Північну Буковину і придунайські землі, під владою Польщі опинилася Західна Україна, до складу Чехословаччини увійшло Закарпатті.

Переважна більшість українців, що складали три чверті населення Західної України, жило в селах. Значна частина з них були безземельними. Більшість населення було неписьменним. В краю було мало українських шкіл, в офіційних документах заборонялося вживати навіть назву "Україна" або "українець". У 1924 р був прийнятий закон про усунення української мови з державних і самокерованіх установ західної України.

У пошуках кращої долі тисячі українців емігрували в Північну і Південну Америку, в Австралію.

У визвольній боротьбі трудящих західноукраїнських земель брали участь різні політичні сили, що відбивали інтереси різних класів і соціальних груп. Це трудова, радикальна і інші партії. У 1925 р фракції трудової партії і інші політичні угруповання об'єдналися і утворили Українське національне - демократичне об'єднання / УНДО / під керівництвом Д. Левицького. УНДО корісталося серед українців значним авторитетом. Воно робило ставку на завоювання незалежності України.

У 20-х р, коли в Україні стали помітними успіхи в здійсненні НЕПу, проведення політики українізації, досить значна частина населення західноукраїнських земель виступила за возз'єднання з радянською Україною. На цьому тлі виросла популярність комуністичних партій регіону і їх союзників - Української партії праці, Українського селянського робочого соціалістичного об'єднання та ін., Хоча їх вплив на громадську -політічне життя було значно менше, ніж УНДО.

Пізніше авторитет комуністів і привабливість ідеї возз'єднання з радянською Україною стали падати в зв'язку зі згортанням політики українізації, колективізації, голодомором, масовими репресіями.

На значну частину українського населення істотний вплив робили різні націоналістичні угрупування, зокрема Організація українських націоналістці / ОУН /, утворена в 1929 р у Відні і очолена Є. Коновальцем. Свою діяльність вона підкорила антіпольській боротьбі, духовному відродженню нації та її історичних традицій, утворення суверенної української держави. ОУН виступила за трудову приватну власність, підприємництво в промисловості і торгівлі, розвиток кооперації.

Українське Закарпаття, що було під владою Чехословаччини, жило трохи краще.Українські селяни володіли тут земельними наділами. На відміну від Польщі та Румунії тут не проводилася відкрита дискримінація і асиміляція українців. Українська інтелігенція, що емігрувала до Чехословаччини після ліквідації УНР, заснувало в Празі український університет, що готував українські кадри.

В кінці 30-х рр. в умовах наростання загрози світової війни і агресивної політики Німеччини а також експансії СРСР, Західна Україна опинилася в сфері політичних інтересів цих держав.

41. Дати оцінку радянсько-німецьким договорами 1939 р і пов'язаної з ним долі західноукраїнських земель.

У 30-ті роки різко загострилися міждержавні і внутрішні протиріччя провідних капіталістичних країн. Незадоволені наслідками першої світової війни, правлячи кола Японії, Німеччини та Італії почали вести підготовку до нового стирає поділу світу. Західні країни робили все для заохочення Німеччини і Японії до нападу на СРСР, розраховуючі вступити в конфлікт в сприятливий момент і зі своїми свіжими силами нав'язати знекровленим і виснаженим воюючим сторонам свої умови, В таких умовах пропозиція Радянського Союзу про створення системи колективної безпеки дозволило б уникнути війни . Однак влітку 1939 р англо-франко-радянські переговори в Москві зайшли в глухий кут. Радянський Союз опинився перед загрозою війни на два фронти - на Сході і на Заході, без підтримки союзників. У цих умовах 23 серпня 1939 був підписаний радянсько-німецький договір про ненапад. Договір давав визначенні гарантії захисту західних кордонів, всесвітній нейтралітет у війні, що насувається (10 років). Однак він викликав негативні наслідки компромісу політичного, ідеологічного та військового характеру з німецько-фашистським режимом.

Наступне розвиток подій і дипломатичне листування дали історикам підставу зробити висновок, що основною частиною договору був секретний протокол (знайдені копії), відповідно до якого розмежовувалися інтереси двох країн (приблизно уздовж ліній рік Нарва, Вісла, Сан). Було встановлено військовий кордон, перейти який німецькі війська не мали права. За цим протоколом Західна Україна, разом з іншими територіями, мала ввійти до складу СРСР. Підписання секретного протоколу було не тільки імперським проявом неповаги до моральним критеріям і політиці. Воно являло собою прямий відступ від тих принципів зовнішньої політики, за якими не визнавалися прямі угоди за спиною третіх країн, особливо в питаннях, що стосувалися їх інтересів. В даному випадку мова йшла про інтереси суверенної Польщі. Радянсько-німецький договір 1939 року про ненапад мав для України як позитивні, так і негативні наслідки, позитивним було те, що почалося реальне возз'єднання українських земель в єдине ціле. Негативним - то, що запобігти нову світову війну так і не вдалося. А фашистська Німеччина виграла від підписання договору для себе багату чого. Зміцнивши свої позиції на Сході, вона окупувала практично всю Західну Європу, зосередила в своєму розпорядженні значні людські та матеріальні ресурси. Зокрема, за рахунок регулярних поставок Німеччини військово-стратегічних матеріалів, сировини і продовольства з СРСР (здебільшого з України). Все це призвело до серйозної зміни співвідношень сил в Європі в інтересах Німеччини.

Виходячи з такої ситуації, одні дослідники, відзначаючи суперечливий характер і наслідки договору, вважають, що він відбивав недалекоглядність керівництва СРСР щодо національних інтересів країни. Інші схвалюють його. Треті не виключають того, що без договору 1939 Гітлер не ризикнув би напасти на Польщу. Пов'язані з Польщею договірними зобов'язаннями, Англія і Франція оголосили війну Німеччині. Це був початок Другої світової війни. Розмежувальну лінію між Радянським Союзом і територією загарбати Гітлером Польщі було уточнений на основі підписаної 28 вересня 1939 між двома сторонами договору про дружбу і кордони. Цей договір - ще один великий прорахунок Сталіна, що поставив СРСР в положення невоюючим союзника Німеччини, який надавав їй не тільки моральну. Але і значну матеріальну допомогу. Так в складних і драматичних умовах напередодні і на початку Другої світової війни вирішувалася доля українських земель.

42. Охарактеризувати політику радянської влади в Західній Україні в 1939 - 1941 рр.

17 вересня 1939 Червона Армія вступила на територію Західної України щоб, як офіційно повідомлялося, запобігти окупації західноукраїнських земель.

Деякі трудящі Західної України з радістю зустрічали радянські війська. Колишні члени Комуністичної партії Польщі і Комуністичної партії Західної України вийшли з підпілля і активно включилися в створення революційних органів влади - ревкомів, сільських комітетів. Правда, багато хто з них незабаром потрапили під чергову хвилю сталінських репресій. Однак багато хто був налаштовані антирадянські.

У 1939 р В Західній Україні була заборонена діяльність всіх українських політичних партій, громадських, культурних, наукових, торговельних і промислових товариств і установ. Перестали діяти, зокрема, "Просвіта", наукове товариство імені Т.Г. Шевченко. У підпіллі залишилися тільки ОУН. 22 жовтня 1939 р були скликані Народні збори Західної України. На основі звернення Народних зборів 5-а позачергова сесія Верховної Ради СРСР (1-2 листопада 1939 г.) прийняла закон про включення Західної України до складу СРСР і возз'єднання її з Українською РСР.13-15 листопада 1939 року відбулася позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР, що одноголосно схвалила закон про вхід Західної України до складу УРСР. На знову приєднаної території було освічена 6 областей - Львівська, Станіславська (пізніше Івано-Франківська), Волинська, Тернопільська, Рівненська та Дрогобицька (в 1959 р об'єднана з Львівською). Так було покладено возз'єднання українських земель в єдиній державі.

Наступним кроком в реалізації статей радянсько-німецьких договорів, що безпосередньо стосувалися України, було вирішення проблеми Бессарабії. У червні 1940 р радянський уряд в ультимативній формі зажадало відновлення в Бессарабії своєї влади. Повернення Бессарабії пов'язувалося з передачею Радянському Союзу тієї частини Буковини, більшість населення якої мало спільну з народом радянської України історичну доля і мову. Румунія була змушена задовольнити ці претензії уряду СРСР. Відновлення Радянської влади на территории 'Бессарабії і приєднання Північної Буковини відбулося мирним шляхом. Після возз'єднання в складі УРСР Західної України, Північної Буковини і Бессарабії населення республіки збільшилася на 8,8 млн. Чол. І до середини 1941 р склало 41,5 млн. Чол., А територія розширилася до 565 тис. Км.кв. Головна увага приділялася конфіскації і перерозподілу існуючих засобів виробництва і побутового майна. Приватна власність заміщалася загальнонародної. Було експропрійованих близько 2 тис. Промислових підприємств. Понад мільйон гектарів землі, худобу, насіння, техніку було конфіскований у поміщиків і передано безземельним і малоземельним селянським господарствам. Розширилася мережа лікарень, поліклінік. Реорганізував систему народної освіти. Ліквідовувалися неграмотність і малограмотність серед дорослого населення.

Розставляючи акценти в цьому досить суперечливому періоді нашої історії, зауважимо: возз'єднавшись з рідними братами, український народ, що проживав в західних областях України, мав усі підстави сподіватися на поліпшення свого життя. Так воно спочатку і було. Але наступний масовий терор і репресії похитнули віру трудящих західних областей. Самоуправство, беззаконня, свавілля органів НКВС, партійних і радянських працівників викликали масове невдоволення місцевого населення, яке виступило проти насильницького "розкуркулення", вилучення майна, вивезення часто безвинних людей до Сибіру, ​​Казахстану, Середньої Азії. У 1939-1941 рр. із Західної України було депортований приблизно 10% населення краю. Таким чином, рецептами з масовими репресіями значно посилювали напруженість в цьому регіоні. А в цілому ці землі були втягнуті в довгі роки Великої Вітчизняної війни, в післявоєнний період -братовбівчої війни.

43. Визначити причини нападу фашистської Німеччини на СРСР і місце України в планах гітлерівців

Причини Великої Вітчизняної війни, як складової частини другої світової війни варто шукати в 30-х роках 20 ст., Коли різко загострилася міждержавні та внутрішні протиріччя провідних капіталістичних країн. Незадоволені підсумками першої світової війни, правлячі кола Японії, Німеччини та Італії почали честі підготовку до нового перерозподілу світу. їм були потрібні нові ринки збуту і джерела сировини, дешева робоча сила. Західні країни робили все можливе для того, щоб підштовхнути Німеччину і Японію до нападу на СРСР. Вони розраховували вступити в конфлікт у відповідний момент і зі свіжими силами нав'язати знекровленим воюючим сторонам свої умови. Чому основним об'єктом для нападу був обраний Радянський Союз? В СРСР Німеччина бачила основну перешкоду для своїх планів досягнення світового панування. Гітлер заявляв: "Наше завдання щодо Росії: розбити збройні сили, знищити державу. Війна проти Росії це боротьба двох ідеологій. Нищівний вирок більшовизму". Ще задовго до війни фашистська Німеччина "розробила програму" ліквідації Радянського Союзу. Поневолення і знищення його народів, захоплення, пограбування і колонізації території. В основу плану "Барбароса" - війни проти СРСР - була покладена стратегія блізькавічної війни.

Яке ж місце в планах гітлерівської Німеччини приділялася Україні? Відповідно до генерального плану "ОСТ", Україна в планах фашистського рейху грала особливу роль. По-перше, Україна була високорозвинену республіку з багатогалузевим господарством і багатою сировинною базою. До початку другої світової війни Україна виробляла: більше 50% загальносоюзного видобутку вугілля; 64,7% чавуна; 49% стали; 67,5% випуску металургійного обладнання. По-друге, Україна була значним виробником сільського господарства. На її частина припадало 20% виробництва товарного хліба, 73% цукру, 20% м'яса, 15% масла. Такі Українські багатства не могли залишитися непоміченими німецьким рейхом. Тому Україна повинна була стати основною сільськогосподарською колонією Німеччини, а особливо відмічені генерали і офіцери -повновладнімі господарями величезних родючих угідь. Територія України фігурувала як простір для майбутнього заселення "расою панів" з Німеччини. Це означало планомірну ліквідацію корінного населення і заміну його німецькими колоністами. Тільки частина населення, необхідну як робочу силу, передбачалося зберегти. Інша населення підлягало винищенню. Спеціально було поставлено питання про Донбас, який німці називали "Східним Руром". Вугілля, чавун, сталь, прокат передбачалося використовувати ля німецької промисловості. А машинобудівні підприємства - для ремонту військової техніки. Тому український напрямок, здійснюване групою армій "Південь" на Київ, був одним з основних.

На Україну увірвалися 57 дивізій і 13 корпусів групи армій "Південь", які повинні були просуватися в напрямку на Київ, а далі планувався удар на Харків і Донбас. Допоміжний удар завдвався на півдні - через Молдавію вглиб південної України на Крим. На Україні війська агресора протистояли два фронти: південно-західний (командувач генерал М.П.Кірпоніс) і південний (Командувач генерал І.В.Тюлєнєв). З сухопутними військами взаємодіяли моряки чорноморського флоту (командувач генерал П.С.Октябрьській), Дунайська і Пінської військової флотилії.

30 червня 1941 року було створено Державний Комітет Оборони (ДКО) на чолі з Й.В. Сталіним. В руках цієї надзвичайної органу була зосереджена вся повнота влади в Україні. 7 липня 1941 року керівництво України опублікувало звернення до українського народу, в якому закликало трудящих надавати рішучий опір ворожому нашестю.

44.Дати оцінку німецько-фашистському окупаційному режиму в Україні в 1941-1944 роках

На території окупованої України фашисти встановили режим терору і насильства. Окупанти бачили своє основне завдання в експлуатації ресурсів окупованих територій для потреб німецької армії і промисловості. Поліцейський і юридичний механізм репресій був продуманий і організований ще до нападу на СРСР. 17 липня 1941 року декретом Гітлера було освічена міністерство Рейху для окупованих районів сходу на чолі з А. Розенберга. Окупована територія була розділена на рейхскомісаріаті. генеральні округу і округу. Декрет поширював владу Герінга в економічних питаннях (пограбування), а також влада Гіммлера в питаннях безпеки (репресій). Виходячи з цього велика частина українських земель була віднесена до рейхскомісаріату "Україна". Очолив його Е.Кох (штаб-квартира в місті Рівне). Західноукраїнські землі за назвою дистрикт "Галичина" були включені до складу генерал-губернатора, утвореного на території окупованої Польщі. Південні райони (Чернівецька, Ізмаїльська, Одеська області, а також ряд територій Вінничини, Миколаєва, Херсона) за назвою "Трансистрія" увійшли до складу Румунії. П'ять північно-східних областей (Чернігівська, Сумська, Харківська, Сталінська, Луганська) було оголошено "прифронтовій зоною" і знаходилися під владою військового командування.

Окупувавши Україну Гітлерівські загарбники почали здійснювати плани перетворення її на колоніальну країну, в "життєвий простір" для німецьких панів. Українську націю проголосили "неповноцінною". Магазини, ресторани, перукарні обслуговували тільки окупантів та їхніх соратників. Населенню міст, власне кажучи, заборонялося корістатіся залізничним і комунальним транспортом, поштою, телеграфом, електрикою. На кожному кроці вісілі оголошення: "Тільки для німців", "Українцям вхід заборонений" і т.п. На Україні німецькі окупанти ввели в дію режим праці рабсько-кріпосницької: загальну трудову повинність для дорослих і підлітків, каторжні роботи, примусове вивезення на роботу до Німеччини. За порушення правил поведінки передбачалося покарання головним чином -розстріл.

Одним з основних методів знищення місцевого населення стала "організація" голоду, особливо в містах. Фашистські загарбники зібравши хліб та інші продукти харчування прирекли на голод українців. Особливо голодувало населення промислових центрів - Харкова, Дніпропетровська, міст Донбасу.

Грабіж території, насильство, пряме знищення населення України призвели до жахливих наслідків, зафіксованим в матеріалах Нюрнберзького процесу над головними військовими злочинцями. За роки тимчасової німецької окупації території України загарбники знищили близько 6 млн. Мирного населення і військовополонених (Бабин Яр, 50гетто для європейського населення і т.д.) депортували до Німеччини на примусові роботи 2,5 млн. Чол., Спалили сотні місць, тисячі сіл, розграбували і знищили майже все господарство України.

45.Вічнаіті роль підпільної боротьби і партизанського руху в України в забезпеченні перемоги над ворогом

Рух Опру на захоплені вермахтом території України почалося з перших днів введення окупаційного режиму. Загроза розгортання широкомасштабної війни в своєму тилу серйозно стривожила загарбників. 16 вересня 1941р. начальник штабу Верховного головнокомандування вермахту В.Кейтель видав указ про застосування серйозних заходів проти руху опору. Першими на шлях збройної боротьби з загарбниками на окупованій території України стали бійці і командири Червоної Армії, партизани і підпільники радянського руху опору. Але партизанський підпільний рух зіткнулося з великими труднощами в процесі свого становлення. Військовою доктриною Червоної Армії передбачалося, що війна вестиметься на території ворога, тому підготовка населення до партизанської і підпільної боротьби недоцільна. Більш того, створена в лісах прикордонних районів на початку 30-х років мережа матеріально-технічних баз була ліквідована, підібрані для можливої ​​партизанської боротьби досвідчені кадри звинувачені в підготовці "Замахи на товариша Сталіна" і знищені. Організаторами боротьби у тилу ворога стали партійні, радянські, комсомольські органи. Для підпільної роботи на окупованій території республіки було мобілізований понад 26 тис. Комуністів, близько 3 тис. Комсомольців. Особлива увага приділялася створенню партизанських сил. Уже в перші місяці війни було організований і залишено у тилу ворога для розгортання партизанської боротьби 883 загону, 1700 диверсійних і розвідувальних груп. У західні і деякі області Правобережної України через лінію фронту було направлено 13 тис. Комуністів і 8,5 тис. Комсомольців. Встановлення та розгортання діяльності підпільних органів і партизанських загонів проходило в надзвичайно важких умовах. Чимало погано підготовлених і недосвідчених підпільників і партизанів, зіткнувшись з гітлерівськими каральними органами, не витримували труднощів. В результаті ворожих репресій знищено багато підпільних організацій і партизанських загонів, тисячі радянських патріотів.

Однак, як і лютували окупанти, їм не вдалося ліквідувати підпілля і придушити партизанську боротьбу. Рух Опору в тилу ворога набувало все ширшого розмаху. В кінці 1941 року гітлерівське командування було змушене залучити до боротьби з ним 50 тис. Своїх солдатів і офіцерів. В історії війни назавжди залишаться подвиги молодих підпільників ( "Молода гвардія", в Краснодоні, "Партизанська іскра" в селі Кримка, група С.Матьокіна з Донецька і ін). У період з в 1941-1944 році на території України діяла більш 3 тис. Партійно-радянських підпільних груп і організацій чисельністю понад 100 тис. Чол. У радянському партизанському русі України діяло 46 партизанських об'єднань, близько 2 тис. Бійців і командирів. Вороже тил розхитували добре озброєні і керовані Центром рейдові з'єднання під командуванням С.Ковпака, О.Сабурова, О.Федорова, Н.Наумова і інші. Радянські партизани і підпільники, використовуючи тактику активних бойових дій "рейкової війни", диверсій, саботажу внесли вагомий внесок в розгром загарбників, ліквідацію окупаційної адміністрації, в звільнення разом з частинами Червоної Армії міст і сіл України. Гітлерівці називали партизанську боротьбу "регулярним другим фронтом".

46. ​​Охарактеризувати діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни і сучасні оцінки її діяльності

У колах політичної еміграції ще до початку Великої Вітчизняної війни переважала необгрунтована думка, що у військовому зіткненні Німеччини і СРСР може з'явитися перспектива відродження Української Народної Республіки або Української держави часів гетьмана П.Скоропадського. Активну роль в цьому процесі взяла на себе Організація українських націоналістів (ОУН). Після невдалої спроби проголошення у Львові ЗО червня 1941 році самостійної української держави, ця організація остаточно розкололася. Утворилося два її крила - радикальне (ОУН Б) на чолі з СБандерою і помірне (ОУН-М) на чолі з о.Мельника. Нацистське керівництво, не визнавши акт проголошення Української держави у Львові, відкрито продемонструвала своє негативне ставлення до ідеї української державності. У цих умовах ОУН-М відкрито стає придатком окупаційного апарату Німеччини і навіть створює з українців дивізію СС "Галичина" для надання допомоги фашистам. А ОУН-Б створює власні збройні сили. В кінці 1942 року ОУН-Б включило до складу своїх військових формувань підрозділи ОУН-М і військову частину "Поліська Січ", утворену з Т.Бульба-Боровцем. Ці військові формування отримали назву Української повстанської армії (УПА). У своїх діях проти окупаційних військ керівництво ОУН-УПА виявляло обережність. Якщо збройні конфлікти з ними і були, то в основному "місцевого значення". Сталося, що населення за підтримкою загонів УПА, захищалося від грабіжницьких дій фашистів, відбивало молодь, яку німці збиралися вивезти в Німеччину. Керівництву ОУН формування УПА були необхідні для боротьби проти "більшовицької окупації". Здійснювалися активні спроби за допомогою так званих природних груп ОУН розширити її вплив на східні та південні області України. Однак це суперечило німецькій колоніальній політиці і на оунівців обрушилися репресії з боку німців.

Хоча загальнополітичний курс ОУН-УПА залишився колишнім і знаходив своє відображення у формулі "Проти імперіалізмів Берліна і Москви", наближення лінії фронту до західноукраїнської територій змусило змінити тактику. І тепер відносини між бандерівцями і окупантами нерідко брали характер взаємодопомоги з погляду загальної загрози з боку Червоної Армії. На завершальному етапі війни війська "ОУН-УПА направили зусилля проти Червоної Армії. По завершенні Другої світової війни боротьба з оунівцямі велася силами НКВС аж до початку 50-х років.

В сучасній історіографії є ​​кілька точок зору стосовно питання оцінки діяльності ОУН-УПА в роки війни. Одна з них представлена ​​істориками радянської школи, що стверджують, що ОУН-УПА виступили як пособники окупантів і були завзятими ворогами радянської влади. Друга - відбиває погляди західної історіографії (в основному емігрантської) і вважає оунців або ледь не головною силою, що виступила на Україні проти фашизму і домоглася їх вигнання з українських земель. Цієї ж точки зору дотримуються сучасні українські націоналістичні рухи.

47. Розкрити підсумки другої світової війни для України і історичне значення перемоги над фашистськими загарбниками

Перемога над фашизмом у війні, в яку радянський народ, в тому числі український, зробили найбільший внесок, стала всесвітньо-історичною подією, мала велике міжнародне значення і вплинула на весь хід історичного розвитку.

Якими ж були підсумки війни для України?

По-перше, війна і тимчасова окупація найбільш розвиненою в економічному відношенні, найбільш населену частину країни завдала колосального збитку народному господарству. В Україні на руїни було перетворено 714 міст і селищ міського типу, понад 28 тис. Сіл, 16 тис. Промислових підприємств, 18 тис. Лікувальних установ, майже 33 тис. Шкіл, технікумів, вищих навчальних закладів. Припинили існувати близько ЗО тис. Колгоспів, радгоспів, МТС. Тільки прямі збитки, завдані народному господарству України, становили 285 млрд. Руб. Загальна ж сума збитків яких зазнали населення і народне господарство України, становила майже 1,2 трлн. руб.

По-друге, Україна зазнала важкі людські втрати. Крім мільйонів воїнів, які були мобілізовані з України і загинули в боях або померли від ран. загинуло ще багато мільйонів мирних жителів. Гітлерівці вбили і закатували З млн. 256 тис. Мирних жителів, 1 млн. 366 тис. Військовополонених, вивезли до Німеччини 2 млн. 109 тис. Чоловік. Мільйони мирних громадян померли, тому що фашисти ввели голодний режим харчування для місцевих жителів. Фактично винищили систему охорони здоров'я. У період війни на одне народження доводилося 2,3 смерті "з природних причин". За роки війни загинув кожен шостий житель республіки. В цілому довоєнна чисельність населення УРСР була відновлена ​​тільки в 1960 р

По-третє, українські землі вперше за свою історію були об'єднанні в складі єдиної держави - УРСР.

По-четверте, Україна, як складова частина Союзу РСР, стала переможцем у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах.

По-п'яте, зріє міжнародний авторитет України, яка стала, поряд з іншими країнами, засновницею Організації Об'єднаних Націй і співробітником інших важливих міжнародних організацій.

Історичне значення перемоги над фашистськими загарбниками полягає в тому, що мужність і стійкість народів Радянського Союзу врятували людство від нацизму і фашизму, дозволили вистояти і перемогти СРСР.Перемога над фашизмом стала всесвітньо-історичною подією, мала велике міжнародне значення і вплинула на весь наступний хід історичного розвитку.


48. Охарактеризувати особливості процесу відновлення народного господарства в УРСР в 1945 -1950 рр.

У надзвичайно важких умовах відбувався процес повернення республіки до мирного життя. Матеріальні втрати України становили 200 млрд. Доларів. Відновлювати народне господарство Україна почала відразу після вигнання німецько-фашистських загарбників. У 1946 р на основі Закону СРСР про п'ятирічний план відновлення народного господарства був прийнятий Закон про відновлення народного господарства України. Відповідно до цього закону відновлення народного господарства планувалося завершити в до 1950 р Цей план базувався на характерній рисі тоталітарної системи: можливості розпоряджатися ресурсами без оцінки бажання і потреби людей. Він передбачав відбудувати розорені регіони, підняти промисловість і сільське господарство на довоєнний рівень і навіть перевершити його

В першу чергу поновлювалися важка промисловість, транспорт, енергетика. У ці галузі спрямовувалось 88% капіталовкладень.

Сільське господарство отримало 7% капіталовкладень і відновлювалося за рахунок жорстокості дисципліни в колгоспах. Збільшився сільськогосподарський податок. Колгоспникам, як правило, не виплачувалася заробітна плата. Для відновлення народного господарства використовувалися репарації з Німеччини (сировина, обладнання), примусова праця військовополонених, колгоспників, робітників, інтелігенції.

Відновлювати народне господарство України допомагали всі республіки СРСР. Наприклад, Дніпрогес відновлювали 120 підприємств СРСР. представники 26 національностей. Заводи, шахти, дороги, електростанції, колгоспи були відновлені ціною неймовірних зусиль, самовідданої праці мільйонів людей. П'ятирічний план відновлення народного господарства України в цілому було виконано.

Зокрема, промислове виробництво збільшилося в 4 рази і перевищило довоєнний рівень на 15%. У Західній Україні, де до війни важкої промисловості майже не існувало, виробництво в цій галузі зросло на 230%. особливо швидкими темпами розвивалася промисловість Львова.

Разом з тим, підсумки відновлення були неоднозначними. В цьому плані є серйозні підстави для сумнівів з приводу окремих даних офіційної статистики і перебільшено мажорних висновків політичного керівництва тих років.

Відбилася недооцінка виробництва товарів народного споживання. До того ж, легка промисловість до кінця 1950 р ледве досягла 80% довоєнного рівня. Грошова реформа значно девальвувала карбованець і "з'їла" особисті заощадження народу.

З особливою очевидністю недоліки відновлення проявилися в сільському господарстві, що так і не виконало намічені плани. Причини цього різні: переважна фінансування важкої промисловості, нехтування принципу матеріальної зацікавленості, важкі наслідки війни для українського села, посуха 1946 р мізерна вартість сільгосппродукції, значний розмір індивідуальних господарських податків, відсутність паспортів у сільських жителів.

Загальна колективізація на Західній Україні здійснювалася примусово і в стислий термін (в 1948 - 1949 г.), з обкладанням місцевого населення важкими податками, з депортацією в Сибір понад 200 тис. Чол. Непоправні були і людські втрати, коли на Україні 800 тис. Колгоспників загинули від голоду взимку 1946 - 1947 р

На відміну від країн Західної Європи відновлення економіки України здійснювалося без впровадження нових технологій і матеріалів. Заперечувалися ринкові відносини, зміцнився командно-адміністративний стиль керівництва економікою. Це заклало основи технічного відставання як України, так і СРСР від розвинутих країн Заходу.

Легка і харчова промисловість, сфера охорони здоров'я, освіти, науки були відновлені не в повному обсязі, тому, що їм приділялося мало уваги.

Відновлення народного господарства проходило в напруженій міжнародній обстановці - почалася "холодна війна". Розраховувати можна було ляше на власні сили. Країни Заходу звертали торгові відносини з СРСР, не виконували передбачені договорами поставки.

49. Охарактеризувати сутність реформ 50 - 60 років XX ст. в Україні

У другій половині 50-х років почався інтенсивний пошук ефективних шляхів господарського управління, його демократизація.

Особливо радикальні реформи були здійснені в промисловості. У квітні 1953 року Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про зменшення числа союзних (з 30 до 20) і союзно-республіканських (з 21 до 13) міністерств.

В цей час в підпорядкування республіки перейшло багато підприємств вугільної, нафтової, металургійної, лісової, харчової, м'ясної і молочної, легкої та текстильної промисловостей, промисловості будівельних матеріалів, а також зв'язку і автомобільного транспорту. З 1953 р до 1956 р близько 10 тисяч підприємств і установ були передані підпорядкування Уіфаінской РСР, що збільшило частина республіканської промисловості з 36 до 16%.

На початку 60-х років на Україні виникли перші виробничі об'єднання або комплекси. Формувалися вони за галузевим принципом, причому з однотипних промислових підприємств. Такі комплекси, як правило, створювалися на основі фабрик і заводів, що мали найкращі господарські показники і високу культуру виробництва. У 1961 р у Львові з'явилося перше об'єднання - взуттєва фірма "Прогрес".

Було прийнятий новий розподіл країни на великі економічні райони. Уряд визнав за необхідне створити в Українській РСР три економічні райони: Донецько-Придніпровський, Південно-західний та Південний. У цих районах почали діяти поради по координації і планування, покликані сприяти удосконаленню територіальної організації господарств.

Всі перші етапи економічної реформи в промисловості принесли певні позитивні зрушення, але недоторканність командно-адміністративних методів управління зумовила їх незавершеність.

У розвитку аграрної політики певне значення зіграли пленуми ЦК КПРС, які відбулися в 1953 - 1955 рр. Вжиті тоді заходи сприяли піднесенню сільського господарства і поліпшення становища трудящих.

Серед найважливіших кроків;

- підвищення матеріальної зацікавленості колгоспників;

- збільшення державних асигнувань на потреби села;

- поліпшення технічного і кадрового забезпечення господарств.

Істотно зросли заготівельні ціни на сільськогосподарську продукцію на протязі 1953 -1958 рр .:

- на зерно майже в 7 разів;

- на картоплю майже в 8 разів;

- на продукцію тваринництва - в 5,5 рази.

Вже восени 1953 р з колгоспів списана вся заборгованість за обов'язкові поставки продуктів тваринництва в минулі роки. З метою кращого стимулювання дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс -25% від коштів, що надходили від реалізації худоби та продуктів тваринництва.

В початку 1954 Пленум ЦК КПРС прийняв постанову про освоєння цілинних і перелогових земель в районах Казахстану, Сибіру, ​​Уралу та частини Північного Кавказу. Цілинна програма дозволила розширити зернове виробництво, але надовго законсервувала екстенсивний характер сільського господарства. На освоєння цілинних земель з України було направлено 15 тисяч фахівців.

Протягом 50-х років відбулося укрупнення колгоспів, реорганізація машинно-тракторних станцій, почався розвиток міжколгоспної кооперації.

Після 1958 р р, темпи розвитку сільського господарства значно знизилися, складаючи в середньому 2,0% на рік, виробництво продуктів тваринництва майже не росло. У 1960 році валовий збір зерна становив 1,33 млрд. Пудів, замість 2 млрд., Як планувалося. Чи не був виконаний план виробництва і закупівель м'яса, молока, яєць, цукрових буряків та картоплі.

Неврожай 1963 року досить відчутно позначилася на постачанні населення, а в кінцевому підсумку - на соціально-політичну атмосферу в країні.

Однак, перетворення, що мали місце в країні і в республіці, зокрема, мали суперечливий характер і не стосувалися системи відносин в цілому.

50. Проаналізувати причини і показати прояви кризи в соціально-економічному житті УРСР в 70-ті - першій половиш 80-х років

У названий період Україна мала великі можливості для прискорення свого розвитку. Однак, щоб використовувати і привести їх в дію, необхідні нові кардинальні зміни в суспільстві і відповідна політична воля його керівництва. Однак, ні того, ні іншого не сталося.

Після невдалої реформи середини 60-х рр. Україна продовжувала йти екстенсивним шляхом розвитку, що зумовило зростання видаткової економіки, вимагало залучення до виробництва додаткової робочої сили. Однак, при помітному зростанні чисельності робітників та інженерно-технічних працівників в промисловості, темпи зростання загального обсягу її продукції республіки зменшувалися. Якщо в 1966 - 1970 рр. обсяг промислової продукції республіки зріс на 50%, то в 1981 - 1985 рр. - лише на 19%.

Реформа 1965 р засвідчила: економічне реформування неможливе без політичного, без демократизації органів влади і управління, без реального державного суверенітету республік.

Система директивного планування і командного управління господарством збереглася. У 1970 - 1985 рр. негативні тенденції в економіці республіки наростали.

Розвиток економіки УРСР мало індустріальне напрямок. Частина групи "А" в загальному обсязі валової продукції промисловості України становила в 1970 р. 71,0%, в 1985 р - 72,0%, а групи "Б" - відповідно - 29,0 і 28,0%.

Протягом 1970 - 1985 рр. розширення виробництва досягалося, перш за все, за рахунок великих витрат праці, залучення додаткових ресурсів. Економіка розвивалася екстенсивним шляхом, будувалося чимало підприємств, у виробництво залучалися нові робочі руки.

Важким тягарем були величезні витрати на військові цілі, які ще більше зросли після запровадження радянських військ в Афганістан. Гонка озброєнь відбилася в першу чергу на важкої індустрії України, що забезпечувала потреби воєнно-промислового комплексу, і, де існувала велика кількість підприємств, які виробляли ракети, різні види зброї і військового обладнання.

У 70-х рр. в Україні почалося будівництво атомних електростанцій з використанням недосконалих реакторів. Посилювалися експлуатація природних багатств республіки. Щорічно тут добували понад 1 млрд. Тонн корисних копалин і викидали на поверхню 2,5 млрд. Тонн Покутня порід, що забруднювали навколишнє середовище. Були практично спустошені багатства українських газових родовищ, вичерпувалися запаси вугілля.

За 1966 - 1985 рр. зменшилися середньорічні темпи приросту основних показників економічного розвитку України. Валовий суспільний продукт зростав за роки восьмої п'ятирічки на 6,7%, дев'ятої - на 5,6%, десятої - на 3,4%, одинадцятої - на 3,5%. Темпи приросту національного доходу становили відповідно 6,7; 4,6; 3,4; 3,7%; продукції промисловості - 8,4; 7,2; 3,9; 3,5%; продуктивності праці - 6,1; 4,1; 3,0; 3,8%.

Темпи приросту реальних доходів на душу населення становили у восьмій п'ятирічці 5,8%, дев'ятої - 3,8%, десятої - 3,2, одинадцятої - 2,7%.

Чи не давали відповідного ефекту і безліч усіляких заходів, рішень і резолюцій щодо розвитку сільського господарства. Безгосподарність у використанні землі призвела до того, що з 1965 го по 1985 р посівні площі в Україні зменшилися більш ніж на мільйон гектарів.

Значно знизився приріст валової продукції сільського господарства, складаючи в середньому за рік в 1966 - 1970 рр. - 3,2%, в 1971 - 1975 рр. - 3,0%, в 1976 -1980 рр. -1,6%, в 1981 -1985 рр. - 0,5%.

Кризові явища в економіці безпосередньо позначилися на вирішенні соціальних проблем.Слід зазначити, що в республіці приймалося чимало різних рішень щодо підвищення добробуту населення. Однак, на ділі мало, що змінювалося.

Незадовільними залишалися і житлові умови багатьох трудящих України. В цілому в республіці в 1966 - 1985 рр. було побудоване близько 38 млн. кв. м житла, що не так вже і мало. Однак, середньо

51. Охарактеризувати суспільно-політичне життя УРСР в середині 60-х - першій половиш 80-х рр. дисидентський рух

У суспільно-політичному житті посилювалися деформації. Звуження демократії, бюрократичне засилля, порушення законності, нехтування прав і свобод людини - ці та інші неосталінські тенденції ставали все більш виразними.

Протягом 1963 - 1972 рр. пост першого секретаря ЦК Компартії України посідав П.Шелест. Він пробував захистити економічні інтереси УРСР, висловлювався на захист української мови. Під час його керівництва (в 1968 р) було відсторонений від посади секретаря ЦК КПУ з ідеологічної роботи А.Скаби, який сприяв розвитку русифікації.

Замість П.Шелеста першим секретарем КПУ став В.Щербіцькій. Вольові методи управління збереглися і зміцнилися, посилився ідеологічний диктат партапарат. Все більше в життя проникла "культівська ідеологія".

Вибори до Верховної Ради, місцевих рад перетворилися в повний фарс, на керівні посади потрапляли люди випадкові, непідготовлені, морально нечістоплотні, які більше вболівали за своїми інтересами, ніж за громадськими.

Посилюється русифікація України. У 1977 р була прийнята Конституція СРСР, а в кінці 1978 року - Конституція УРСР. Ці конституції значною мірою дублювали "сталінську конституцію" 1936 р Декларації навіть розширилися і реальні права народу не забезпечує.

Пріоритетне положення відводилося російській мові, культурі. Партійні і державні заходи проводилися російською мовою. Цією ж мовою видавалася наукова, публіцистична та художня література; працювали школи, театри, музеї, тощо. У 1978 році вийшов "Брежнєвський циркуляр" - постанова ЦК КПРС про посилення вивчення і викладання російської мови та літератури; в 1983 р - "Андроповський указ" - постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах.

У 70 - 80-ті роки тоталітаризм повільно поступався місцем авторитарному режиму, командно-бюрократичних методів організації всього суспільного життя.

Нове згортання демократії загострило протиріччя між потребами суспільства і рівнем політичного керівництва, його здатністю вирішувати назрілі потреби життя народу.

В Україні продовжують мати місце репресії проти інакомислячих. Особливо найбільше переслідувалися поборники розвитку національної свідомості, української мови і культури.

Дисидентський рух, що зародився в кінці 50-х років - на початку 60-х років, ставило за мету досягнення незалежності України, вільного духу в нових умовах. Учасниками руху були: представники інтелігенції, частина робітників, студентської молоді та ін. Серед них: Л.Лук'яненко, І.Кандіба, С.Вірунтаін.

У 1975 р СРСР підписав ХЕЛЬСШСКІ УГОДИ про права людини, проте в УРСР продовжували ігноруватися особисті права і свободи, порушувалася законність. У відповідь на це в листопаді 1976 року в Києві виникла група сприяння виконанню Гельсінкських угод (Українська Гельсінська спілка) - перша легальна правозахисна організація в Українському визвольному русі. Членами її були: М.Руденко, О.Бердник. П.Григоренка, Л.Лук'яненко, О.Тихий і інш. Протягом 1976 - 1985 рр. до УГГ вступило 36 осіб.

Члени УГТ виходили з того, що в умовах радянської дійсності проголошення Гельсінським актом прав і свободи людей, не могли бути здійснені повністю. Отже, необхідним виявилося участь громадськості в контролі за виконанням Гельсінкських рішень.

До 1980 року приблизно три чверті членів Української Гельсінкської групи було засуджено строком на 10 - 15 років. Частина була відправлена ​​в психіатричні лікарні, вислана за межі України, а іншим дозволили емігрувати.

Криза в СРСР поширювався на всі сфери життя. Щорічно падав рівень життя народу. Тотальний партійний контроль душив будь-які прояви громадського та особистого життя, рвалися суспільні відносини, мораль, процвітали корупція, казнокрадство, організована злочинність. Стала відчуватися невідкладна потр

52. Розкрити особливості соціально-економічної і політичної обстановки в УРСР в умовах "перебудови" (1985 - 1991 рр.)

Друга половина 80-х років пройшла під знаком спроби подолання кризи шляхом перебудови радянської системи, в результаті чого став розпад СРСР і відродження в 1991 р незалежної України.

В кінці 80-х рр. після численних спроб поліпшити стан справ в економіці керівництву як СРСР в цілому, так і України, довелося визнати, що економічна ситуація в країні погіршилася, більше того, почався розвал народного господарства.

До головних причин можна віднести:

- зношеність основних виробничних фондів підприємств України склала майже 60%;

- стали частіше зриви планових поставок, рвалися економічні зв'язки як між окремими підприємствами, так і між союзними республіками;

- ослаблення контролю держави за діяльністю підприємств стало грати руйнівну роль, особливо тому, що ринковий механізм регуляції економіки не був впроваджений;

- не відбулося позитивних змін і в сільському господарстві. У 1989 р керівництво СРСР визнало можливим розвиток нових форм господарювання - фермерських, орендних, кооперативних колективів. Однак колгоспно-радгоспне керівництво було проти впровадження цих форм господарювання; та й об'єктивні умови не сприяли цьому (відсутність коштів, що діє захисту закону і т.д.);

- з 1988 р прискорилася інфляція. З 1990 р грошове регулювання економіки заміщається, в основному, натуральним обміном (бартером). Виник дефіцит на товари першої необхідності;

- національний дохід України скоротився на 1,5%;

- в ніч з 25 на 26 квітень 1986 році сталася аварія на Чорнобильській АЕС, що призвела: до забруднення біосфери, появи 30-км "зони відчуження", масового переселення жителів в інші регіони республіки. Тільки прямі витрати України за 1988 - 1990 рр., Коли вона перебувала в союзному підпорядкуванні, склали 20 млрд. Карбованців.

У березні 1989 р при активному сприянні УГС в м.Львові відбулася перша політична демонстрація і перший за радянський період політичний страйк. На першотравневу демонстрацію львів'яни вперше в Україні вийшли з синьо-жовтими прапорами. У республіці значно активізується творча енергія мас. Повсюдно росте рівень громадянської свідомості людей, прагнення до критичної переоцінки досягнутого, пошуку нових підходів і шляхів вирішення проблем життя, переоцінки історичного минулого народу України. З'являються нові періодичні видання (газети, журнали). Серед них: "Голос відродження", "Український вісник", "Дзвін", "Молода Україна" та інш., На сторінках яких починають заповнюватися "білі плями" української історії, літератури, мистецтва.

Потрібно відзначити, що першим рішучим кроком на шляху до державного суверенітету і реальної незалежності Україна зробила 16 липня в 1990 році, коли Верховною Радою республіки була прийнята "Декларація про державний суверенітет України". Декларація проголошувала державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність рівноправності в зовнішніх відносинах.

Характерними для більшості галузей народного господарства України в цей період були застарілі технології і великий коефіцієнт зношеності основних виробничих фондів - в середньому 50 - 60%.

Потреби економіки України задовольнялися продукцією власного виробництва на 82%. За рахунок ввезення покривалося 60 - 80% потреб нафти, кольорових металів, автомобілів, верстатів. Причини цього: протягом багатьох років Україна виділялося не більше 13% загальної суми капіталовкладень, що майже вдвічі менше частини її національного доходу в союзному обсязі.

Таким чином, адміністративно-командна система була органічно нездатною забезпечити економічну ефективність, технологічний прогрес, культурний, освітній, ду

53. Проаналізувати причини і обставини проголошення незалежної Української держави (1991р.)

В історії українського народу останнє десятиліття стало епохальним. Україна нарешті здобула свою державність. Почався непростий процес розвитку політичної системи українського суспільства, налагодження відносин Української держави на міжнародній арені.

Утворення незалежної Української держави стало безпосереднім результатом взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів.

Зовнішні чинники:

1. поразки соціалістичного табору в «холодній війні», порушення світового балансу сил у зв'язку з розпадом соціалістичної системи;

2. помітне погіршення соціально-економічної і політичної ситуації в СРСР;

3. втрата центром контролю за подіями на місцях;

4. поразки путчу, тимчасова деморалізація консервативних сил;

5. посилення відцентрових тенденцій в союзних республіках;

6. спроба Росії зберегти домінуючу роль в післяпутчовій період. Така позиція Росії посилювала відцентрові тенденції.

Внутрішні чинники:

1. багатовікова боротьба народу за створення власної незалежної держави;

2. існування в Україні системи формально легітимних органів державного управління;

3. певна стабільність українського товарного ринку;

4. активізація націонал-демократичного крила політичних сил республіки;

5. бажання київської номенклатури звільнитися з-під опіки центру;

6. післяпутчове посилення відцентрових настроїв у суспільній думці;

7. дотримання політичного нейтралітету армійськими формуваннями, небажання правоохоронних органів виступити проти власного народу.

Проголошення незалежності стало своєрідною точкою відліку нового етапу історії України, поклало початок перехідного періоду, суть якого - у переході на качтвеннее вищий рівень суспільного розвитку: у політичній сфері - від тоталітаризму до демократії; в економічній - від командної до ринкової економіки; в соціальній - від людини-гвинта до активного творця власної долі; в гуманітарній - від класових до загальнолюдських цінностей; в міжнародній - від об'єкта до суб'єкта геополітики. Тобто, повинен бути здійснений перехід від формальної незалежності - до реального суверенітету.

54. Основні напрямки зовнішньої політики України в сучасних умовах

Основний принцип зовнішньополітичної стратегії України був закладений ще Декларацією про державний суверенітет. Українська РСР урочисто проголосила про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Декларація також відзначала, що Україна визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритети загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права тощо.

Наступним кроком у формуванні зовнішньополітичної стратегії Української держави, який визначив її базові національні інтереси і завдання, стали "Основні напрями зовнішньої політики України", схвалені Верховною Радою 2 липня 1993р. Основними факторами зовнішньополітичного курсу України визначалися: відкритість зовнішньої політики, співробітництво з усіма зацікавленими партнерами, уникнення залежності від окремих держав; засужіваніе війни як знаряддя національної політики, прагнення до вирішення будь-яких міжнародних суперечок виключно мирними засобами; дотримання принципів взаємоповаги, рівноправності, невтручання у внутрішні справи інших держав; відсутність територіальних претензій до сусідніх держав і невизнання територіальних претензій до себе; дотримання міжнародних стандартів прав людини, принципу неподільності міжнародного миру і міжнародної безпеки, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішнього права, засужіваніе практики подвійних стандартів у міждержавному відношення.

Важливим фактором формування зовнішньополітичної стратегії стало прийняття нової Конституції України.Вона юридично закріпила основні принципи зовнішньополітичної діяльності Української держави, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом під тримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Перші кроки України на міжнародній арені в значній мірі були обумовлені прагненням вийти з-під впливу Росії, яка ніяк не могла побороти імперський комплекс "старшого брата". Трохи пізніше ця ситуація знайшла своє відображення в трансформації проголошеного Декларацією про державний суверенітет України принципу нейтралітету і позаблоковості.

Початок входження України у світовий політичний простір було досить обнадійливим. Протягом першого року існування українську державність визнали понад 130 країн світу, дипломатичні відносини було встановлений в повному обсязі з 106 з них, а 40 держав відкрили в Києві свої представництва. До 1993р січня. українська дипломатія уклала 35 міжнародних і 88 міжурядових двосторонніх договорів.

Важливою подією на шляху європейської інтеграції України, свідченням її незалежною і рівноправною міждержавної політики стало підписання Президентом Кравчуком 26 лютого 1992р. в столиці Фінляндії Гельсінкського заключного акта. Головним принципом цього документа було положення про відсутність територіальних претензій та непорушність кордонів.14 січня 1994р. в Москві президенти України, США та Росії підписали тристоронню заяву, згідно з яким США і Росія пообіцяли надати Україні гарантії безпеки, як тільки вона стане учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як держава, що не володіє ядерною зброєю. Ці гарантії передбачали повагу незалежності і суверенітету України, недоторканність її кордонів, територіальну цілісність, зміст від загрози силою або її використання, економічного тиску на Україну тощо. 16 листопада 1994р. Верховна Рада прийняла рішення про приєднання України до ДНЯЗ. У 1996р. Українська держава виконала взяті на себе обов'язковою

55. Які характерні риси притаманні сучасному економічному розвитку України

З проголошенням незалежності України особливого значення набувають економічні проблеми. Економіка - це найважливіша галузь суспільного життя і праці.

На початку 90-х років економічний розвиток України було дуже складно. Наростання кризових явищ в індустрії супроводжувалося зупинкою багатьох підприємств. Глибока економічна криза на початковому етапі перехідного періоду в Україні був обумовлений тотальним одержавленням економіки, пануванням монополізму, структурної диспропорцією економіки, помилками і прорахунками керівництва республіки.

У цей період фахівцям і вченим не вдалося розробити економічну програму, адекватну історичному розвитку України. Надії на регулюючу роль ринку привели до недооцінки ролі держави, управлінських структур. Серйозною проблемою на цьому етапі стало відставання правової бази від ринкових перетворень в економіці.

У 1994р жовтні. новообраним Президентом була проголошена стратегія економічних перетворень. Вона передбачала звільнення цін, обмеження дефіциту державного бюджету, впровадження вільної внутрішньої і зовнішньої торгівлі, введення суворої монетарної політики, масову приватизацію великих підприємств і проведення земельної реформи.

У перші 2-3 роки після проголошення економічного курсу Л, Кучми в українській економіці намітилися певні зрушення на краще. Почалася справжня приватизація. У 1995р. в Україні роздержавити 16 265 об'єктів, з яких 4051 належали до загальнодержавної власності. Другим важливим підсумком прискорення економічних реформ було досягнення в 1996р. фінансової стабілізації. В результаті, темпи зростання цін зменшилися з 400% в 1992р. до 40% в 1996р.

Зниження інфляції сприятливо вплинуло на стабілізацію курсу національної валюти по відношенню до долара. У 1996р вересні. була проведена грошова реформа. її суть полягала у фактичній деномінації в 100 тис. разів карбованця, який був тоді в обігу, і заміні його гривнею. Разом з тим було здійснений лібералізацію цін, валютного курсу, механізмів зовнішньої торгівлі, роздержавлення земель, почав розвиватися ринок цінних паперів. Усунуто таке породження адміністративної системи, як тотальний товарний дефіцит.

Згадані заходи дали позитивні результати. В першу чергу це знайшло відображення в зменшенні темпів падіння ВВП.

Однак, незважаючи на деяку стабілізацію, що намітилася на 1997р. в ряді галузей, економічна криза подолати не вдалося. І без того непросте фінансове становище України значно погіршилося через наслідки кризи в Південно-східній Азії (1997р.) Та Росії (1998р.). Загострення економічної ситуації перш за все відбилося на становищі населення. Протягом 1997-1999рр. середньомісячна заробітна плата, що виплачувалася вкрай нерегулярний, знизилася у валютному еквіваленті майже вдвічі і склала менше 50 дол. США. Спостерігалося постійне зростання цін на основні продукти і товари народного споживання. Збільшилася чисельність офіційно зареєстрованих безробітних, що становила на 1999р. було 1,5 млн. чол. За межею бідності опинилося близько половини українських громадян.

Причини такого становища крилися в низькій якості економічної політики, яка проводилася протягом всіх останніх років, відсутності волі в оптимізації податкової системи, зниження бюджетних витрат тощо. Значною мірою існуюча податкова система сприяла формуванню "тіньової економіки", що становить значну загрозу для економічної безпеки держави. "Тіньова' економіка, яка є неоподаткованої структурою, має дві складові. Перша з них - це економіка, в якій громадяни діють цивілізованими методами, але приховують свій прибуток від оподаткування (" тінь ") на 1999р. Забезпечувала доходи щонайменше для 75% населення України). Друга складова -крімінальній сектор, який має значну вагу і, на думку окремих фахівців, сос

56. Охарактеризувати культурно-національне відродження України в сучасних умовах

Однією з найважливіших проблем розвитку культури незалежної України є напрямок її на утвердження національної самосвідомості, національного відродження як українців, так і представників ВО інших національностей в нашій країні.

Потужним імпульсом культурно-національного відродження України став перший Всеукраїнський національний конгрес, що відбувся в 1991р листопаді. в Одесі. На ньому підкреслювалося, що провідними принципами будівництва незалежної України повинні бути рівність перед законом усіх громадян, право кожної людини на вільний доступ до посад у державних установах, беззастережне дотримання основ Декларації прав національностей України, Конституції.

Визначною подією стало прийняття в 1989р жовтні. Верховною Радою України "Закону про мови в УРСР". Української мови надавав статус державної. Введено викладання українською мовою навчальних дисциплін у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах, школах. Було встановлений десятирічний термін для засвоєння української мови для тих, хто нею не володіє.

Значним явищем в житті республіки стало створення Товариства української мови ім. Т.Шевченка, яке стало помітною силою в суспільно-політичному житті України.

Створення незалежної України відкрило можливості по перебудові та відродженню культурної спадщини українського народу, його духовності, національної системи освіти.

Особливу увагу приділяється освіті. Шляхи реформування освітньої галузі визначенні "Державною національною програмою" Освіта ": Україна XXI століття". Одним із стратегічних завдань реформування освіти України з формування освіченої, творчої індивідуальності, відродження і трансляція культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків.

Почалася перебудова вищої та середньої спеціальної освіти. Реорганізується вся структура вищої і середньої спеціальної освіти з метою наближення її до нинішньої практики суспільного життя. Поруч з державними створюються навчальні заклади, які базуються на інших формах власності. Процеси відновлення охопили українську літературу і мистецтво. Центральне місце сьогодні належить публіцистиці, що пов'язано з високим рівнем політизації суспільних процесів. Певні досягнення стали помітними в театрі, кінематографі, музиці, образотворчому мистецтві. В даний час в Україні діють 43 концертні організації, 139 художніх колективів, в системі концертних організацій створено 29 нових музичних колективів, покладено початок великій кількості фестивалів та конкурсів.

Відроджується українське кіно. Фільми, створені на державних і незалежних кіностудіях України, брали участь в міжнародних кінофестивалях. Так, в 1996р. на Берлінському міжнародному кінофестивалі було представлений вісім фільмів українських режисерів.

У той же час відбувається трагічний процес відриву українського кіно від національних проблем. Екрани України заполонила низькопробна продукція Заходу.

Розвиток театрального мистецтва характеризується інтенсивними пошуками найефективніших організаційно-творчих і економічних структур. З'являються поруч з державними та недержавні театри. Розвиток театрального мистецтва пов'язане з новаторською діяльністю таких режисерів, як Р. Віктюк, І.Боріс, С.Данченком.

Для українського образотворчого мистецтва характерною рисою стає розвиток всіх стилів і жанрів. Було організований і проведено в Протягом 1992 -2001рр. понад 170 виставок. В Україні в 90-ті роки з'явилося 26 нових історико-культурних заповідників, 6 отримали статус національного.

Про поглиблення процесу духовного відродження національних меншин свідчить організація численних національно-культурних товариств. Серед них - товариство німців "Відродження", російської культури "Русь" в Києві, румунського ім. Георге Кошбука на Закарпатті та ін. Був

57. Проаналізуйте основні положення Конституції України в 1996 р

Початок конституційного процесу в Україні поклала "Декларація про державний суверенітет України", в якій закріплені принципи конституційного характеру: суверенності, народовладдя, недоторканності території республіки, розподілу влади, рівності громадян, гарантування їх прав і свобод тощо.

Конституційний процес в Україні пройшов кілька етапів. Перший почався влітку 1991р., Коли конституційна комісія Верховної Ради почала займатися розробкою Основного Закону, особливо активізувавши свою роботу після прийняття "Акту про незалежність України" від 24 1991р серпня. До осені 1993р. було оприлюднено чотири варіанти Конституції, а до Конституції 1978р. вже внесли понад 200 поправок.

Другий етап конституційного процесу розпочався після обрання нового президента України, коли в 1994р вересні. почала діяти нова Конституційна комісія, утворена за принципом рівного представництва двох гілок влади. Робота комісії відбувалася з великими труднощами. З метою виходу з конституційної кризи Президент України Л.Кучма ініціював укладення 8 червня 1995р. конституційного договору між Верховною Радою України та президентом на один рік. Конституційна угода в основному відтворювало президентський указ "Про державну владу і місцеве самоврядування".

Це надало нового потужного імпульсу конституційному процесу.20 березня 1996р. проект Конституції України було винесено на спеціальне засідання Верховної Ради. Після неодноразового обговорення проекту 4 червня 1996р. він був прийнятий в першому читанні. Через два тижні почався розгляд проекту у другому читанні. Тодішні умови вимагали якнайшвидшого прийняття Конституції, тому було прийнято рішення працювати в режимі одного засідання аж до останнього прийняття Конституції України.

28 червня 1996р. Основний закон України було прийнятий. Нова Конституція чітко зафіксувала положення, що державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу і судову, В основному законі закріплений принцип політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя. Одночасно зафіксовано широкий спектр прав і свобод громадян та передбачена судовий захист громадянами своїх прав.

Вперше в практиці держави було передбачено введення інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Указом Президента навесні 1998р. на цю посаду призначена Н.Карпачова.

Державною мовою в країні є українська, тому передбачається що її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя має забезпечуватися державою.

З прийняттям Основного закону вперше було освічена нову інстанцію -Констітуційній суд, який почав свою роботу з 1996р жовтня.

За характером нова Конституція належить до найдемократичнішим у світі. її значення для розвитку країни надзвичайно велике. Значно підвищився авторитет держави у світі. Таким чином, з прийняттям нової Конституції України процес юридичного оформлення української державності можна вважати в основному завершеним.

58. Охарактеризувати особливості становлення багатопартійності в Україні

Обов'язковою умовою функціонування демократичного суспільства зі створення багатопартійності в державі. Багатопартійність є не тільки рушієм усієї влади, а й соціальної амортизацією, що дає можливість вирішувати суспільні суперечності в межах конституційно регламентованих процесів.

Особливості формування багатопартійної системи в Україні обумовлені тим, що досвід діяльності партій, що сформувалися на початку XX ст., Був втрачений. Політична надбудова суспільства довгий час не знала істотних змін. Єдина на той час Комуністична партія і підлеглі їй громадські організації, в тому числі профспілки, комсомол, фактично втратили здатність до реформування.

Розвитку багатопартійної системи сприяла сукупність соціально-економічних та політичних чинників:

- зростання політичної активності народу;

- розвиток національної самосвідомості;

- ліквідація ст. 6 Конституції СРСР, про керівну роль комуністичної партії. послаблення ідеологічної і політичної цензури;

ліквідація економічного монополізму, поява нових суспільних груп на основі формування нових форм власності;

- критичний стан суспільства, пошуки шляхів виходу з кризи.

Процес формування нових політичних партій проходив дуже болісно. "Неформальні організації", що виникали на хвилі перебудови, в своїй абсолютній більшості не виходили за межі тієї політики, яка декларувалася на державному рівні. Але одним з наслідків їх діяльності був швидкий процес політичного розмежування широких верств населення, поляризує політичних сил

Етапи становлення багатопартійності в Україні можна окреслити таким чином.

Перший етап охоплює 1988р. Головне завдання демократичних сил - створення широкого демократичного об'єднання на кшталт Народного фронту. Розгортає активну роботу Українська Гельсінська група.

Другий етап припадає на 1989р. - 1990р березня. У цей час відбувається становлення Руху, фактична легалізація політичного плюралізму. Асоціація "Зелений світ" оголошує намір створити партію. У Львові виникає невелика надрадикальних Українська національна партія.

Третій етап охоплює березень - квітень 1990р. Створена опозиція в парламенті - "Народна Рада". Відбувається певна диференціація різних напрямків в Народному Русі. На цей період припадає створення Української республіканської партії, відбувається республіканська конференція прихильників "Демократичної платформи в КПРС", друкує проект статуту Українська селянсько-демократична партія.

Четвертий етап починається з 1990р квітня. і триває до сьогодення. Протягом цього етапу поступово заповнюються всі ніші політичного спектра від лівих до правих.

До 1991р серпня. політичні сили умовно поділялися на дві групи -комуністічну і антикомуністичну. Останню з'єднувала боротьба за вихід республіки з СРСР і проти Компартії. Вирішення цих завдань, поруч з іншими факторами, призвело до значного різноманіття політичного світу України.

Сьогодні можна виділити такі частини політичного спектру:

- центр - Партія демократичного відродження України, Партія зелених, Народно-демократична партія; Трудовий конгрес України, Партія регіонів; ліберальні партії - Народний рух України, Демократична партія України, Українська демократична партія, Християнсько-демократична партія України, СДПУ (об'єднана), Партія праці, Цивільний Конгрес України та інші;

- праві - Українська національна партія, Українська християнсько-демократична партія. КУН, Українська консервантівно-республіканська партія; УНА-УНСО, Державна самостійність України, Партія слов'янської єдності та інші;

- ліві - ПТУ, СПУ, селянська партія України; Прогресивно-соціалістична партія України.

На сьогодні в Україні існує понад 100 політичних партій. З усіх партій найбільш масової являе

59. Соціальний розвиток України на сучасному етапі.

Перехід до ринкової економічної системі, докорінна зміна принципів соціальної політики багаторазово загострюють проблеми стратифікованою суспільства. Протягом перехідного періоду українське суспільство зазнало суттєвих змін

Сформувалося помітне майнове розшарування, яке сьогодні приблизно відповідає рівню країн Центральної та Східної Європи (Чехії, Болгарії, Македонії, Словенії). Якщо в 1990р. середній дохід 10% найзаможніших громадян України в 4 рази перевищував відповідний показник 10 ° / с найбідніше, то в 1999р. - в 12 разів. В умовах України, суспільство якої (за невеликими винятками) не допускає самої наявності в своєму складі багатих людей і в цілому має низький рівень добробуту, не вірить в можливість некримінального походження "багатства", з одного боку, і в той же час спостерігає абсолютно беззастережну похвалу багатством з іншого, пріоритетне значення має рівень майнового розшарування, який, очевидно, загрожує серйозними соціальними проблемами. Мабуть, не випадково майже третина дорослого населення країни вважає реальною перспективу виникнення конфліктів між багатими і бідними. Слід зазначити, що уявлення широкого загалу про природу майнового розшарування в чому збігаються з оцінками експертів, які вважають, що 10% населення України концентрують 40% доходів, причому три чверті цих доходів мають кримінальне походження.

Істотні зміни зазнав середній клас, значна частина якого знаходиться в постійній небезпеці зниження свого соціально-економічного статусу. Аналізуючи зміни в складі середнього класу протягом перехідного процесу, слід підкреслити, що "доперебудовній середній клас" складався переважно з науково-технічних працівників і службовців. Статус його представників визначався, переважно, рівнем освіти і способом життя, а не привілейованим економічним становищем. Під час формування нової системи тільки частина цих фахівців зуміла зберегти посади, переважна ж більшість зіткнулося з різким зниженням свого благополуччя (дуже часто навіть маргіналізацією) і соціального статусу. Таким чином, значна частина представників сучасного середнього класу влилася до нього вже під час перехідного процесу.

Поширилися масштаби бідності, яка охопила практично всі верстви населення, незалежно від професійних, освітніх та демографічних ознак. Якщо раніше бідними були переважно люди з низьким рівнем освіти, поганим здоров'ям або такі, що з різних причин не працювали, багатодітні сім'ї тощо, то протягом останніх літа не тільки погіршилося становище тих людей, які і раніше фактично жили в бідності, але збідніли ті прошарки населення, які за своїми соціально демографічними ознаками начебто були найбільше захищені від такого ризику: молодь з високим рівнем професійно-освітньої підготовки; люди 30-50 років, що мають не тільки високу професійно-освітню підготовку, а навіть і роботу; пенсіонери за віком, які раніше отримували максимальну пенсію; діти.

Значні масштаби придбала незареєстрована зайнятість (що часто межує з кримінальною) як основна стратегія виживання для багатьох людей. Аналіз даних про розшарування населення за рівнем доходів, витрат і реального споживання свідчить про те, що значна частина населення України споживає набагато більше, ніж дозволяють доходи. Пояснюється це, головним чином, поширенням незареєстрованої зайнятості практично серед усіх верств населення. Різниця полягає лише в тому, що одні групи вдаються до такої діяльності того, що це - єдина можливість хоч якось прожити (і це, як правило, діяльність, яка не дає значних доходів, але не має відверто кримінальний характер), а інші (це стосується найбільш заможних) саме за рахунок порушення законодавства отримують високі та надвисокі