Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія виникнення Твері

Скачати 29.05 Kb.
Дата конвертації23.07.2018
Розмір29.05 Kb.
Типреферат

Державна освітня установа вищої професійної освіти

"Російська митна академія"

Кафедра гуманітарних дисциплін

реферат

з дисципліни "Вітчизняна історія"

на тему: "Історія виникнення Твері"

виконала:

студентка 1-го курсу

заочної форми навчання

юридичного факультету

групи Ю-08-1-ЗСП

О.А. Горбачова

г.Люберци

2008р.

зміст

Вступ

1. Історія розташування Твері

2. Історія появи топоніма "Твер"

3. Становлення Твері як центру Тверської губернії

висновок

Список літератури

Вступ

Задовго до плавань через океани люди обживали берега внутрішніх морів, наприклад, Середземного, Чорного, Балтійського. Але найбільшу стародавність і найширшого розповсюдження має такий тип взаємодії народів і культур як рух уздовж течій річок по воді, по льоду і по березі.

Ще в давні часи люди освоїли і найзручніші шляхи з одних річкових басейнів в інші. Таким способом ще в кам'яному столітті можна було дістатися, наприклад, з Прибалтики до Криму або із Західного Сибіру на Верхню Волгу. Це підтверджують археологічні матеріали, в тому числі з розкопок на території Тверській області. А невеликі по відстані переходи з одного припливу на інший в місцях найбільшого зближення течій були регулярними і звичайними.

Єдиною величезної водної магістраллю, що зв'язує Європу і Азію, є Волга. На Волзі в гирлі річки Тверци було засновано місто Твер. Перше поселення на місці нинішнього міста виникло на рубежі IX-X століть. Воно знаходилося на мисі при впадінні річки Тьмаки в Волгу.

Твер - одна із загадок вітчизняної історії. Як і коли вона виникла? Де розташовувалося початкове поселення? Як виникло Питомий князівство Тверське? Як розвивалася історія тверського князівства?

Недолік письмових свідчень і археологічних даних про стародавню Твері деякі історики прагнуть заповнити власними домислами, з яких найчастіше робляться невірні висновки. В результаті Твер втратила закріплений віковою традицією рік свого народження.

Розглянемо, як розвивалася історія Твері і тверського князівства, спираючись на дані про історію князівства тверського.

1. Історія розташування Твері

Питання про час виникнення міста Твері є однією з ключових проблем історії Верхневолжья. Існує цілий комплекс історіографічних, джерелознавчих та археологічних проблем у вивченні найдавнішої історії міста. У вітчизняній історіографії закріпилися кілька точок зору, як на час виникнення самої Твері, так і її назви. Деякі з них вже відкинуті в силу своєї бездоказовість. Очевидно, що без комплексного підходу до проблеми досягти позитивного результату не вдасться.

Традиційним стало твердження про приналежність середньовічної Твері Володимиро-Суздальській землі і її розташуванні на мисі в місці злиття річок Тьмака і Волга. Однак ця точка зору приймається не всіма дослідниками товариський історії. До теперішнього часу можна виділити два напрямки; одні автори, а їх переважна більшість, дотримуються точки зору, усталеною ще з часу В.Н.Татищева, згідно з якою володимирська фортеця - Твер - виникла на новгородcко-Володимирському рубежі в кінці XII-початку XIII ст.

Аргументація про адміністративну приналежності Твері Володимиру грунтується на аналізі відносин суздальських князів з південними володарями в середині XII ст. або новгородсько-володимирських відносин кінця XII в. Справді, можна вважати, що під час походів в Ростово-Суздальської землі князів Ізяслава Мстиславича (1148 г.) і Святослава Всеволодовича з новгородцями (1180г.) Чітко окреслилася незахищеність північно-західного кордону Суздальській землі. Ця обставина мало призвести володимирського князя до думки про будівництво фортеці, або навіть системи фортець, які закривали б шлях в Ростово-Суздальської землі з заходу. Тому або в середині XII ст. (До 1160 г.), або в період з 1180 по 1210-і рр. на Верхній Волзі розгорнулася активна містобудівна діяльність, з'явилися Твер, Зубців, Дубна та Шоша.

У всякому разі, коли під 1209 р Лаврентіївському літописі повідомляє про посилку Всеволодом Юрійовичем сина Костянтина на Торжок, де знаходився князь Мстислав Мстиславич Удалий, Твер вже існувала, оскільки Костянтин повертається ні з чим у Володимир саме з Твері: "В літо 6717. Тоя ж зими великий князь Всеволод посла сина свого Констянтина з братією його на Мстислава Мстиславича на Торжек. Мстислав же чуючи оже ідеть на нь рать Вийди ис Торжка Новугороду а звідти в Торопець в свою волость. Констянтин же з братом в'звратішася з Тьфері і Святослав приде до них з Новгорода і ехаша вси до отцю своєму в Володимерь ". Традиційно вважається, що це перша згадка про місто "Тферь", хоча не ясно, чи йде мова про місто або про річку з однойменною назвою. Підійдемо до проблеми з точки зору ономастики і термінології середньовічних писемних джерел. П.Д, Малигін зазначив, що однією з головних джерелознавчих проблем ранньої історії Твері є збіг назв поселення і річки в письмових джерелах. У зв'язку зі збігом назв міста і річки важливо зрозуміти, як на листі позначалися гідронім і топонім, яка взагалі зв'язок між ними. На цій основі, як нам представляється, можна буде робити більш ґрунтовні висновки щодо місцезнаходження домонгольського поселення з назвою "Тверь".

Походження назви міста Твері стало обговорюватися вже в перших роботах по історії Росії в цілому, Твері і Тверського князівства зокрема. Основу майбутньої історіографії історії Твері заклав В.Н.Татищев. Їм було відзначено, що в 1182 князь Всеволод Юрійович велів на Волзі "при устіі річки" побудувати Твердінь і велів "міцно спостерігати, щоб від новгородців і Торжка люди для крадіжки на Волгу НЕ проїжджали".

В.С. Борзаковський, погоджуючись з В. М. Татіщева з питання про час виникнення Твері, не вважав, що назва міста походить від слова твердь. Чи не погодився дослідник з попередниками і в питанні про початкової адміністративної приналежності Твері: він вважав, що Твер була заснована новгородцями спочатку як торгове поселення. При цьому його думка з приводу місця розташування і назви міста виявилося близьким до думки Д.І.Карманова, хоча сам В.С.Борзаковскій в зв'язку з цим ніде ім'я першого товариського краєзнавця не згадав. Таким чином, В.С. Борзаковський пов'язував походження назви міста з річкою, на якій місто було засноване, а заснування міста автор пояснював не волею суздальських князів або Ярослава Всеволодовича зокрема, а природними і демографічними причинами.

Проблему походження і місця розташування Твері в незначній мірі розглянув М.Н.Тихомиров. При цьому авторська позиція з питання залишилася невизначеною. В одному місці роботи називається 1209 році як дата виникнення Твері, в іншому автор приймає точку зору В.Н.Татищева і В.С.Борзаковского про те, що місто було засноване 1181 р Залишилася також неясною позиція дослідника і в питанні про місці розташування початкової Твері. Автор не спростував думку про те, що назву місто отримало від річки (М.Н.Тихомиров вжив відразу дві назви - і "Тверца" і "Тверь"), при впадінні якої в Волгу він спочатку був побудований, але підкреслив, що питання про місцезнаходження міста ще не вирішене. В цілому дослідник прийшов до висновку, що початок XIII в. - це тільки час становлення Твері як міста.

2. Історія виникнення топоніма "Твер"

Певний внесок у вивчення історії топоніма і гидронима внесли члени Тверській вченої архівної комісії (ТУАК). Цікаві відомості про думки з приводу походження слова Твер повідомляє В.А.Плетнев: Р.Н.Нікулін вважав, що своїми назвами річка і місто зобов'язані літописного племені тиверців, які, пригнічені князем Олегом, переселилися на крайні північно-східні межі Російської держави. Тут вони розселилися по лівій притоці Волги і дали цій річці свою назву, яке в літописах передається як "Т'хверь" або "Тьхферь". Крім того, Р.Н.Нікулін, як повідомляє В.А.Плетнев, вважав, що назва міста в джерелах - Усть-Т'хверь - вказує на походження його від назви річки Тверци, подібно до того, як міста Усть-Південь, Усть-Сисольск , Усть-Молога також іменовані за назвою річок. Член ТВАК П.Н.Свешніков вважав, що слово Твер походить від фінського кореня Tes - блищати, і фінського ж закінчення вір (очевидно, воно означає слово річка), і позначає "блискуча річка".

У радянській історіографії, що спиралася на дані археологічного обстеження тверського кремля П.Н.Мілоновим, утвердилася думка про початковому розташуванні міста в пригирловій ділянці Тьмаки і про перенесення на це поселення назви гидронима Тверца. Найбільш чітко ця думка була висловлена ​​В.А.Кучкіним. Дослідник в полеміці з версією Д.І.Карманова зазначив залежність топоніма від гидронима, при цьому підкреслив, що "назва річки Тверци (Т'хвері), по-видимому, угро-фінське". В цілому віднесення назви річки до фіно-угорським корінням виглядає неочевидним, тим більше що ні в одному фінно-російській словнику немає слів, що відтворюють терміна "Тферь" в чистому вигляді, немає і подібних географічних назв.

Таким чином, в історіографічній традиції визнається залежність назви міста від імені річки, при цьому основна суперечка з приводу назви міста і місця його виникнення зводиться до двох основних точок зору: місто було засноване новгородцями в гирлі річки Тверца або, навпаки, володимирськими князями в гирлі Тьмаки . Думка ж про взаємозалежність назви міста і річки досі постулировалось, але не доводилася на підставі термінологічного вивчення комплексу письмових і речових джерел, не притягувалися також і методи ономастики. Назва "Тверь" неодноразово зустрічається на сторінках літописних пам'яток при описі подій XIII-XV ст. Це можна пояснити. Гідронім "Тверца" згадується в літописах набагато рідше, при цьому позначення річки в текстах неоднаково. У Новгородського першого літопису старшого ізводу під 1180 р річка називається "Т'хв'ра", під 1216 г. - "Т'хв'рца", під 1224 р знову "Т'хв'ра"; в нед. під 1242 г. - "Тверца". "Тферіцой" 5 річка називається і під 1372 г. (остання згадка в літописах) - рік страшного розорення Торжка тверским князем Михайлом Олександровичем, коли новоторжцев, рятуючись від пожежі і безчинств тверичей, кидалися в Тверцу, і вниз за течією річки пливли трупи утоплених і убитих. Нарешті, в двох актах першої половини XV ст. річка іменується як "Тферца" і "Тверца", при цьому ці акти вважаються оригіналами, отже, в них відображається реальний назва річки для першої половини XV ст.

Таким чином, в рукописи Московського зводу, що відноситься до початку XVI ст., Дійсно, немає однозначного написання топоніма. Проте в переважній більшості випадків переписувачі, і це особливо важливо, пишуть -ф-, що може свідчити на користь форми "Тферь" як однозначного написання.

Виходячи з вищенаведеного матеріалу, можна зробити наступні висновки. У товариських, новгородських і володимирських (ніжненовгородскіх) за походженням літописах XIV - першої половини і середини XV в. стійко написання топоніма "Тферь". У рукописах літописів, написаних в середині та другій половині XV- початку XVI в. в Москві або пов'язаних з московськими протограф, топонім пишеться двояко, але при цьому все ще традиційно вживається буква -ф-. Отже, відмінності в написанні топоніма в рукописах літописів Новгорода, Твері і Москви не настільки істотні, але вони все ж є. Цьому необхідно дати попереднє пояснення. По всій видимості, вищенаведений матеріал свідчить, з одного боку, про складний процес введення в державі реформи правопису, пов'язаної з другим южнославянским впливом і, очевидно, з книжкової реформою Євфимія Тирновського, з іншого, про поширення в державі так званого ростово-суздальського діалекту. Ці процеси торкнулися, перш за все, Москву, в зв'язку з чим не є випадковістю, що в московських рукописах буква - ф- змінюється на "в", але не витісняється повністю, а в рукописах, що походять з незалежних від Москви державних центрів (або пов'язаних з ними за походженням), правила правопис залишалися традиційними, на що вказує настільки довгий вживання букви -ф- в написанні топоніма "тверь".

Привнесення букви -в- в систему правопису (по крайней мере, в написання слова "тверь") було пов'язано виключно з Москвою.У зв'язку з цим слід говорити про політику уніфікації мови діловодства, про централізацію управління, яка стала активно поширюватися з Москви саме в період князювання Івана III і його приймача

Це спостереження підтверджує і великий нумізматичний матеріал. До кінця 1470-х рр. в карбуванні мідних монет (пул) в Тверському князівстві, на яких вказувалося і назва міста, вживався виключно топонім "Тферь". Уже це саме по собі однозначно вказує на точну назву міста і князівства. У другій половині 70-х рр. XV ст. (Це останні роки князювання Михайла Борисовича) в карбуванні товариських пул одночасно з різким зменшенням ваги монет з'являється нове написання - "Тверь" ( "Тверське"). При цьому монети, близькі за вагою до 1,0 гр. можуть бути датовані часом після 1480 р Зазначені ж монети мають середню вагу 0,8 гр., тобто можуть бути віднесені до останніх років перебування Михайла Борисовича на великому столі в Твері - 1480-1485 рр. Саме в цей час Тверське князівство стало відчувати сильний вплив Москви, яка після вдалого підпорядкування Новгорода веде політику по ліквідації великого Тверського князівства. Це вплив позначилося і на карбуванні монети, і на час написання назви міста в документах часу Михайла Борисовича. У карбуванні товариських пул, але вже московського часу, утвердилося іменування міста як "Тверь", а ось в документації і на протязі першої половини XVI ст. утримувалося "тферское" написання.

Аналіз списків актового матеріалу XIV- початку XVI ст., Що відносяться до часу до початку XVIII ст., Показав, що назва "Тферь" існувала в практиці складання і переписування документів до середини XVI ст. і остаточно зникло в другій половині XVI ст. У другій половині XV і першій половині XVI ст. в документах, переважно походять з Москви, вживаються як "Тферь", так і "Тверь", іноді разом в одному документі. Це свідчить про перехідний період зміни назви міста в процесі створення централізованої держави.

Таким чином, наведений матеріал підтверджує спостереження П.Д.Малигіна про первісності назви "Тферь". Більш того, все вищесказане доводить, що назва "Тферь" було споконвічної і єдино можливою формою написання. Відмінності в написанні топоніма в літописах не можуть бути пояснені тільки ставленням літописців до Новгороду, Твері, Суздаля або до Москви.

Нова назва з'явилося в процесі створення централізованої держави. Зміна назви великого удільного центру була пов'язана, по-перше, з уніфікацією мови діловодства (це явище, можливо, поширювалося з ідеологічного центру Москви - Троїце-Сергієва монастиря), і, по-друге, з політикою приєднання незалежних політичних центрів і ліквідацією будь-яких слідів колишньої самостійності, в тому числі і в назві центру великого князювання.

Варто відзначити, що відмічені форми написання топоніма є хронологічними індикаторами у визначенні походження тих чи інших звісток в складі складних літописнихсклепінь

Таким чином, сліди домонгольської Твері слід шукати на річці Тверце, хоча і не обов'язково на її пригирловій ділянці або навпроти гирла річки. Ці версії не підтверджуються археологічно, у всякому разі, поки не підтверджуються. Комплекс же літописних даних вказує на розташування цього поселення в невеликому видаленні від Торжка (перш за все, події 1215-1216 рр.) І на його приуроченість до дороги на Торжок. Не виключено, що переписувач першої частини синодального списку, переписуючи текст владичной літописі, був неточний в відтворенні оригіналу. При складанні владичной літописі в тексті, де були присутні два однакових назви, могло бути зазначено, що одна з назв - це ім'я річки, що досягалося включенням в текст іменника "річка": "вщух від Новгорода все засекоша і річку Т'хв'ру". При переписуванні тексту все залишилося без змін, за винятком точної назви річки. У будь-якому випадку не підтверджується висловлена ​​нами раніше гіпотеза про те, що зміна назви річки було пов'язано з Новоторжского-тверськими відносинами часу правління в Твері Михайла Ярославовича. Відома його жорстка політика щодо Торжка, яка залишила незгладимий слід в історичній пам'яті новоторжцев. У зв'язку з цим ми вважали, що в XIV ст. жителі Нового Торгу додали до назви річки слово річка (Реца), щоб відокремити назву річки від іменування ворожого міста, і в результаті цього словотворення вийшло Тферь-Реца, а з плином часу - Тферца (з кінця XV-XVI ст. - Тверца). Як показано в тексті, назва Тверца, скоріше за все, - це плід книжкової традиції.

3. Становлення Твері як центру Тверського губернії

Перше поселення на місці нинішнього міста виникло на рубежі IX-X століть. Місто Твер виник на місці ремісничо-торгових поселень поблизу монастиря, недалеко від гирла річки Тверци на мисі при впадінні річки Тьмаки в Волгу в XII столітті. В 1164 Твер згадується в документах як невелика фортеця на західному кордоні Суздальського князівства. Перша літописна згадка про Твері відноситься до 1208 року, хоча є і більш ранні непрямі вказівки на його існування. Так, в статутний грамоті новгородського князя Всеволода Мстиславича, що відноситься до 1135 році, є постанова про стягнення мит з "товариських гостей". Як і більшість древніх міст, Твер спочатку була фортецею і входила до складу Новгородського князівства. У Суздальській літописі місто згадується при описі війни суздальського князя з новгородцями в 1209 році, підсумком якої стало приєднання Твері до Володимиро-Суздальським землям. Розташований при злитті річки Тверци з Волгою, місто служив захистом суздальських володінь від набігів сусідніх князів.

За припущенням відомого історика В. А. Татіщева, Тверській кремль був зведений в 1182 році володимиро-суздальським князем Всеволодом III. Згодом в ході археологічних розкопок в гирлі річки Тьмаки дійсно вдалося виявити фрагменти укріплень XII століття.

Піднесення Твері починається з XIII століття. Місто розростався, його жителі почали заселяти протилежний Нагорний берег річки, а потім туди ж була перенесена фортеця. Полчища Батия в 1238 році зруйнували Твер. Володимирське князівство фактично припинило своє існування. Твер постраждала менше інших міст, тому до середини XIII століття вона стала новим центром Північно-Східної Русі, а також завдяки вигідному географічному положенню вона незабаром була відновлена, а в 40-ті роки того ж століття стала столицею самостійного князівства. Першим тверским князем став брат Олександра Невського Ярослав. Під час його князювання йшли постійні війни то з Литвою, то з татарами, то зі своїми ж російськими князями.

Розквіт Тверського князівства, що отримав самостійність в 1247 році, припав на час правління Михайла Ярославовича (1271-1318). До початку XIV століття Твер вже один з найбільших політичних і культурних центрів Русі. Тут велося літописання, склалася самобутня школа іконопису, зодчества, декоративно-прикладного мистецтва. Місто мало добре укріплений кремль, ряд кам'яних будівель, а товариський князь в 1315 р зміг багатими дарами купити ярлик на велике княжіння. По праву старшинства першим його отримав Михайло Тверській і став називатися "князь всея Русі". Московський князь Юрій Данилович не побажав з цим миритися.

У 1327 році на Тверській землі спалахнуло перше масове повстання на Русі проти ординського ярма. А через рік після цього хан призначив великим князем московського правителя Івана Калиту. Іван Калита хитрістю і інтригами проти тверського князя домігся передачі ярлика Москві. Разом з суздальцями за підтримки татар він протягом трьох місяців розоряв межі Тверського князівства, поклавши початок ворожнечі товариських князів з московськими.

Приблизно 150 років Тверське князівство продовжувало утримувати лідируючі позиції в Північно-Східній Русі і було найбільшим культурним центром.

Самостійна Твер була небезпечним сусідом, і московські князі не втрачали нагоди посилити свій вплив і розширити володіння за рахунок Твері. Особливо люто йшла боротьба в роки князювання Івана Калити, який використовував і допомогу татар, і інтриги, нацьковуючи на Твер сусідів, та й сам не раз ходив військовим походом на тверские землі.

У XV столітті спроби Твері спертися на допомогу Литви не привели до успіху. Невдалий військово-політичний альянс товариських правителів з Великим князівством Литовським і Новгородської республікою проти Московського князівства призвів до трагічних подій. Навпаки, вони ще більше загострили відносини Твері з Москвою. Дізнавшись про таємні переговори тверського князя Михайла з Казимиром IV, великий князь Іван III в 1485 році послав свої війська на Твер. Після триденної облоги взяли Твер. Тверський князь Михайло змушений був тікати в дружню Литву, а тверские бояри "відчинили ворота і били чолом в службу великого московського князя".

Так в минулому могутня держава припинила своє існування. Тверське князівство, що проіснувало близько 240 років, втратило самостійність, і було приєднано до Московської держави. Надалі місто управлявся намісниками і воєводами.

Після приєднання до Москви Твер продовжує залишатися важливим економічним і торговим центром Північно-Східної Русі. Місто часто відвідують "заморські гості", а тверський купець Афанасій Нікітін в 1466- 1472 роках здійснює подорож до берегів Каспію і далі в Індію.

У XVI столітті Твер дуже постраждала від проходить через нього на Новгород опричного війська Івана Грозного. Царські опричники простояли в місті всього п'ять днів, але завдали йому шкоди, масштаби якого можна порівняти лише з набігами монголо-татарських орд в XIII-XIV століттях.

У Смутні часи Твер кілька разів піддавалася нападам польсько-литовської шляхти. У 1617 році тверским воєводою був призначений князь Дмитро Пожарський. Оскільки Твер перебувала поблизу західного кордону Російської держави і мала значення оборонного форпосту, новий воєвода вжив енергійних заходів для її зміцнення: "Вежі нові, і схованку, і трубу з міста, і мости, і решітки в воротах поробив, і колодязь в місті викопав" .

Відродження міста почалося тільки в XVIII столітті, після заснування Петербурга, коли Твер стала важливим торговим центром на шляху між двома столицями.

Подальша доля Твері тісно пов'язана з його становищем центру транзитної торгівлі, який стояв на головній транспортній магістралі, що зв'язує Москву з новою столицею Росії Санкт-Петербургом.

У 1763 і 1773 роках в Твері трапилися великі пожежі. Наслідки пожеж виявилися настільки страшними, що змусили уряд Катерини II прийняти спеціальний указ з відновлення міста. План нової забудови Твері розробив один з кращих зодчих того часу П. Нікітін. Місто було відновлено кращими архітекторами Росії того часу: М.Ф. Козаковим, А. Квасовим, В. Обуховим. Твер стала одним з найкрасивіших міст. Пізніше тут працював відомий зодчий Карло Россі, за проектами якого в Твері зведено понад 30 будівель. Нові будівлі, архітектурні комплекси і вулиці, збудовані до кінця XVIII століття, абсолютно змінили вигляд міста. Оцінкою зміненій Твері стала приказка: "Твер-містечко - Петербурга куточок". Катерина II писала, що в Росії "Твер після Петербурга найбільш гарне місто".

На початку XIX століття тверские влада ввела мито на перевезення будівельного каменю, який доставляли по Волзі з кар'єрів, розташованих в околицях Стариці. Екіпаж кожного судна, що проходило повз Твері, повинен був залишити в місті частина каменів, які призначалися для кладки мостових. В результаті, в 1809 році Твер стала одним з перших міст Росії, в якому всі центральні вулиці були вимощені каменем.

У XIX століття місто вступив столицею Тверської губернії.З початком Великої Вітчизняної війни 1812 року в Твері було сформовано одне з перших народних ополчень і створений Тверській комітет військових сил. Тверские ополченці хоробро билися при взятті Вільно і отримали особисту подяку М. Кутузова. Вони охороняли "кордонну лінію" в Ризі і містах Східної Пруссії.

Шість років знадобилося Твері, щоб відновити економіку, підірвану війною. Потім почався активний промислове зростання міста. Розквіту Твері сприяла Вишнєволоцькому водна система, в яку Твер входила, а також будівництво в 1951 році лінії Миколаївської залізниці в чотирьох кілометрах від міста. У 1853 році в Твері з'явилася перша текстильна фабрика купця Кауліна, через п'ять років почала працювати найбільша бавовняна мануфактура торгового дому Морозова. До кінця XIX століття за участю французької торгової фірми "Діль і БАКАЛАУ" в Твері побудований вагонобудівний завод. У місті працювали також лісопильні, шкіряні, скляні заводи, парові млини. З навчальних закладів існувало 16 початкових шкіл, дві гімназії, реальне юнкерське кавалерійське училища, семінарія і жіноча вчительська школа. У 1860 році в Твері відкрилася публічна бібліотека (до початку XX століття місто мало вже сім бібліотек). Шість років по тому тут було відкрито перший в Росії провінційний музей. Твер користувалася великою увагою представників російської культури. Письменник І. Лажечников очолював в місті гімназію і народні училища, а потім став віце-губернатором міста. Пізніше цей пост займав великий російський сатирик М. Салтиков-Щедрін.

З Тверській областю пов'язані імена відомих людей. Тут народилися Афанасій Нікітін - знаменитий мандрівник, М.Є. Салтиков-Щедрін - російський письменник, Михайло Бакунін - анархіст-теоретик, Сергій Лемешев - видатний співак, Михайло Калінін - великий радянський політичний діяч; в різний час тут жили Максим Грек (на засланні) - публіцист, перекладач 16-го століття, О.А. Кипренский - російський художник, І.А. Крилов - російський байкар.

У 1931 році Твер перейменували в Калінін в честь відомого політичного діяча радянської епохи. З жовтня по грудень 1941 місто було окуповане німецькими військами, і багато будинків виявилися зруйнованими. У 1950-х роках Калінін відновили, при цьому в центральній частині зберегли історичну архітектурну забудову. У 1990 році місту повернуто первісне ім'я.

Свій герб Тверь отримала в роки царювання Олексія Михайловича. В указі від 1666 року його описаний так: "Друк Тверська, престол без ступеня, на престолі лежить царська корона". В описі 1729 року зображення було дещо змінено: "Тверській по старому, на срібному стільці подушка зелена, на подушці корона княжа, поле червоне".

Твер своїм виглядом не походила ні на один інший місто Росії. У ній не було суєти і бурхливого руху, мало що нагадувало про її яскравою багатовікової історії. Лише корона на гербі міста свідчить про колишню могутність Тверського князівства.

Тверська область знаходиться в самому центрі Росії, зовсім недалеко від Москви, і між тим залишає враження російської глибинки. Можливо, тому, що все в ній - споконвічно російське. Тверська область, сама по собі, пам'ятник історії. Це край нескінченних лісів, блакитних озер, цілющих святих джерел, а місто Твер - зразок високого будівельного мистецтва.

висновок

Ми дізналися, що немає точної дати освіти Твері, багато спірного в цьому.

Твер відносять до найстаріших міст Росії. Назва "Тверь" вперше згадується в 1135г. як назва маленького селища на Волзі в гирлі двох приток, Тверци і Тьмаки.

На даний момент Тверська область - найбільша серед центральних областей Росії. Її площа становить 84,1 тис. Кв.км. На даний час Твер налічує близько 500000 жителів.

Будучи історичним і культурним центром, Твер багата визначними пам'ятками.

Своєю багатою історією Твер зобов'язана своєму неповторному географічному положенню, яке позначалося на історико-культурному та економічному розвитку цієї землі в усі епохи.

Список літератури

1. Борзаковський В.С. Історія Тверського князівства. Твер, 1994.

2. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Історична граматика російської мови. М., 1981.

3. Жиліна Н.В. До питання про походження Твері // КСИА. 1986. Вип. 187

4. Жиліна Н.В. Рання Твер за письмовими та археологічними даними (За матеріалами з розкопок в Тверському кремлі) // Російська археологія. 2001. №3.

5. Олейников О.М., Дайнін В.В., Романова О.А. Середньовічні підлогові зміцнення Тверського кремля (за матеріалами досліджень 1998 г.) // Тверській археологічний збірник. Твер, 2001. Т. II. Вип. 4.

6. Воробйов В.М., Борисов А.В., Клюєва Е.А., Победаш І.М. Історія Тверського краю // Сузір'я. Твер, 2005.