Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Створення, програми та діяльність Укр. и Рос. партій на поч. ХХ ст.

Скачати 105.36 Kb.
Дата конвертації09.01.2019
Розмір105.36 Kb.
Типреферат

реферат

на тему: «Створення, Програмні положення и діяльність українських и загальноросійськіх партій на початку ХХ сторіччя»

план

1. Вступ

2. Основна частина

I. Виникнення, Програмні положення та діяльність українських партій

II.Вінікнення, Програмні положення та діяльність загальноросійськіх партій

3. Висновок

4. Список використаної літератури

Вступ. передумови Суспільно-політічніх зрушень

Початок XX ст. характерізувався Швидко розвитку в Україні визвольного руху, Який віявлявся в різніх формах, однак спільнім Було, что ВІН охоплював всю Україну - и Східну, и Західну.

У цею период в Україні Бурхливий розвівається капіталізм. Вже напрікінці XIX ст. Україна стала основним кам'яновугільнім районом Російської імперії, відтіснівші на одному місце старий район гірнічої промісловості - Урал. У 1900 р. Україна давала более чем половину чавуну, Який віроблявся в России, и две третина кам'яного вугілля. На початку XX ст. у промисловості України Було зайнятості понад 360 тис. робітніків, причому 44% з них були зосереджені на великих підпріємствах з кількістю працюючих понад 500 чол. Така висока концентрація робітніків спріяла Швидко візріванню їх Політичної свідомості, посилений БОРОТЬБИ проти царизму и капіталістічної ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Українські підприємства прітягалі до себе трудящих з усієї России. Серед них були и кваліфіковані робітники, и безземельні та малоземельні селяни. 3 одного боку, смороду несли з собою прогресивні революційні настрої, а з Іншого - заражали український народ своими ідеямі и русіфікувалі его.

Загальноекономічна криза на початку XX ст. прізвела до масового Безробіття и різкого погіршення становища трудящих. У липні та серпні 1903 р. Україну охопів Загальний страйк, Який Із Баку (Азербайджан) перекинувся на Одесу, Катеринослав, Київ, а Згідно докотівся до Миколаєва та Єлисаветграда. ВІН набув досі нечуваного в Україні розмахом: страйкувало около 200 тис. робітніків, Які Вперше об'єднували вимоги політічного і економічного характеру.

Подібні процеси відбуваліся и на західноукраїнськіх землях. Одним з найвідомішіх революційніх віступів західноукраїнського пролетаріату на початку XX ст. БУВ страйк 4350 будівельників Львова, что трівав з 26 травня по 5 червня 1902 р.

Незважаючі на Стрімкий промисловий розвиток, Україна Залишайся в основном Сільськогосподарським регіоном. Яскрава підтвердженням цьом е чісельність міськіх и Сільських жителей. Если, например, на початку XX ст. у містах України мешкали 12,7% населення, то в Англии - 78%, Німеччині - 56%, Франции - 41,2%, Оскількі Переважно більшість населення України мешкали у селах, на перший план Звичайно Вихід аграрне питання. Найчісленнішімі були найбідніші господарства з наділом до 5 десятин. Таке становище актівізувало селянські Рухи. У 1990-1901 рр. в Україні зареєстровано 670 селянських Заворушення. Отже, на рубежі двох століть революційнім настроєм були охоплені всі верстви Суспільства.

Важлівім фактором, Який вплівав на розвиток Політичної системи в України, булу і національна структура, что склалось на тій годину. Швидкий промисловий розвиток зумов Приплив населення з центральної России, самперед у Донецько-Криворізький регіон. За рахунок прібуліх робітніків Бурхливий зростан Кількість мешканців таких міст, як Катеринослав, Миколаїв, Одеса, Харків, Київ. Унаслідок цього в Деяк містах Катеринославської, Херсонської и Київської губерній помітно переважало російське населення. Например, у Николаеве росіян Було 56,3%, українців - 7,5%, у Харкові відповідно 62,8 и 26%. в Одесі - 47,7 и 9,2%, в Києві - 54,5 и 21%. У Донбасі около 70% Усього загалу пролетарів були віхідцямі з российских губерній. Важліво врахуваті ще й ту обставинні національного характеру, яка Досить помітно вплівала на розвиток політічного життя України, что почти вся Україна, кроме Харківської губернії, належала до так званої Смуги єврейської осілості. Досить значний частина середньої та дрібної буржуазії, інтелігенції, ремісніків та пролетарів булу єврейського походження и зосереджувалися у містах. I если Питома вага єврейського населення в Україні становила 7,5%, то у містах ця цифра підвіщувалася до 28%. Отже, існувала вельми суттєва національна різніця между почти Цілком Українським селом и багатонаціональнім містом.

Ускладнені соціальні і національні отношения, что ВСТАНОВИВ между селом и містом, зроби актуальною проблему Політичної СПІВПРАЦІ. Для ее розв'язання более доклалися ті діячі, Які стояли на українських позіціях. Представник ж російської, точніше, неукраїнської орієнтації, які не відчувалі так Гостра цієї проблеми, бо їхня діяльність здебільшого обмежувалася зросійщенімі масами міського робітніцтва, а ідеологічно смороду були підпорядковані політичним центрам России. Дослідник робітнічого руху в Україні початку XX ст. О.Гермайзе підкреслював, что марксістській інтелігенції, яка починаєм працювати среди неукраїнського та зросійщеного робітніцтва, українство як безпосереднє знаряддя НЕ Було потрібне. Зокрема, у дореволюційній годину РСДРП, яка вінікла в 1898 р., Так и не спромоглася налагодіті випуск агітаційної літератури українською мовою, проводила мляві роботу среди селянства, что становило більшість населення України.

Звичайно, для національно зорієнтованіх українських радикальних угруповань Політичні перспективи вімальовувалісь зовсім інакше. Смороду самперед мусіли шукати шляхи поєднання непріміренності радикально-демократичного українського націоналізму з візріваючою ідеологією марксизму. На мнение Т.Гунчака, українські Політичні угрупування не могли розв'язати ЦІ проблеми з двох основних причин.

По-перше, як вже згадувать, Робітничий клас БУВ неукраїнського походження або складався з русіфікованіх українців. Ні ті, ні інші НЕ малі Ніякого впліву на українське сільське населення.

Як і друга, українська політична традиція и цілий комплекс СОЦІАЛЬНИХ, культурних и Громадського отношений НЕ спріялі Поширення Марксистська Ідей. Однако Це не заперечує факту, что соціалістічні Ідеї чи Заклик, що не пов'язані з марксизмом, були дуже популярними почти в усіх українських політічніх угрупуваннях. Непопулярність марксизму в Україні можна поясніті тім, что русский національна спільнота не давала підстав для ідеологічного обострения, особливо в такому пітанні, як класового боротьба.

Основна частина

Виникнення, Програмні положення та діяльність українських партій

На тлі факторів, окресленості у вступі, з'являється нове поколение українських діячів, Які назівають собі "національно свідомімі українцями", вімагаючі для свого народу національніх прав, Політичної свободи й соціальної справедлівості.

"Нові" українці - це в основном студенти, и Особисті контакти между ними зав'язуваліся в гімназічному та універсітетському середовіщі, де й зароджувалісь нелегальні Рухи, Які Згідно формуван в активну опозіцію царату. Історик О. Субтельний так опісує шлях формирование українського політічного діяча. Спочатку юнак-гімназист ознайомлювався з "підрівнімі" ідеямі через Ліберально налаштованості викладача, Який давав Йому нелегальних літературу і залучав до участі в таємних діскусійніх гуртка. В університеті юнак вступав до Української громади. Деякі з ціх громад, например Київська, налічувалі сотні Членів. У громаді ВІН осягав Різні ідеології, спілкувався з відомімі діячамі и нерідко починаю займатіся нелегальних діяльністю, зокрема, публікацією і розповсюдження антіцарської літератури. У таких условиях булу утворена перша на Наддніпрянській Україні українська політична партія.

На "раді чотірьох" у Харкові 29 січня 1900 року син відомого історика Д.Антонович, Майбутній винахідник Б.Камінській, один з дере вітчізняніх Авіаторів Л.Мацієвіч и син відоміх Громадський діячів М.Русий декларувалі создания Першої на східноукраїнськіх землях української Політичної партии. Вона мала назви "Революційна Українська партія" (РУП). Як вважають сучасні досліднікі Т.Гунчак I Р.Сольчанік, це булу перша спроба українського руху організовано віступіті на Політичній Арені России під прапором незалежності. Створення цієї парти поклали початок переходу від культурніцького українофільства до організованої праці среди широких мас.

На Першому етапі своєї ДІЯЛЬНОСТІ партія Складанний з людей різніх Переконаний. За словами Д. Дорошенко, тут були и радікальні націоналісти, Далекі від соціалізму, однак революційно налаштовані, і особини, хіткі в своих Переконаний между "еСДецтвом" і есерством. За дорученням Д.Антоновича М.Міхновській течение березня Склаві програму партии, яка, як Перше офіційне видання РУП, побачим світ у Львові під назв "Самостійна Україна". За словами автора програми, настає доба визволення народів, епоха Збройних повстань поневоленним націй проти прігноблювачів. "Державна самостійність е головного умів Існування націй, а державна незалежність е національнім ідеалом у сфері міжнаціональніх отношений", проголошувалися автор брошури. Для України, позначають далі, час визволення ще не прийшов: "П'ятий акт драми Ще не наступивши для Нашої нації, вона пережіває ще досі довгий и важкий антракт у життя без історії". Розпочалася ця драма у 1 654 р., Коли Українська держава з'єдналася унією з московсько монархією. Відтоді "українська нація політично и культурно помалу завмірає, старі форми життя знікають, РЕСПУБЛІКАНСЬКА свобода нівечіться, нація знесілюється, гине, но потім знову відроджується". 3-під "попелу старовини", за М.Міхновськім, відроджується ідея новой України, ідея, что має набути плоті та крови, набраті конкретних форм.

Метою цієї Першої у Східній Україні Політичної партии Було об'єднання різніх поколінь и класів у борьбе за національні права и соціальну революцію. До 1902 р. діяло Вже Шість ее осередків у Києві, Полтаві, Лубнах, Прилуках и Катерінославі, коордінованіх Центральна комітетом партии. До партии такоже входило много студентських груп. Для реализации видавничої програми, что становила обов'язкову складових ДІЯЛЬНОСТІ партии, були засновані Закордонні бюро у Львові та Чернівцях. РУП випускає два періодичних видання "Гасло" та "Селянин", Які Таємно завозили до Східної України, щоб політізуваті селянство.

Вдаючися до спробую чіткіше сформулюваті свою програму, партія зіткнулася зі складністю относительно розв'язання проблеми, яка з самого качана постала перед РУПівцямі, а самє: що з революційного подивимось заслуговує на більшу Рамус національне чи соціально-економічне питання?

3 праці М.Міхновського "Самостійна Україна" віпліває, что спершись для Членів РУП пріорітетнім Було національне питання. Проти Згідно з метою Поширення своих вплівів поза Межі первинного ядра "свідомих українців" на селянство РУП дедалі более уваги пріділяє соціально-економічнім харчування. До того ж Чима ее Членів стали на позіції марксизму, поступово перетворюючі партію на соціал-демократичну організацію. У ході ціх змін между членами РУП вінікла напруженість. Більшість, на чолі з М.Порш и его товаришами В.Винниченком та С.Петлюри, вважаю, что ця організація має буті національною партією, до якої б входили только українці и яка б поєднувала націоналізм Із марксизмом. Інші ж (головного віразніком їхніх поглядів виступали М.Меленевській) прагнулі, щоб РУП відкінула свою національну орієнтованість, ставши Автономної організацією РСДРП, яка б представляла всех робітніків України Незалежності від їх національності.

Ґрунтовну характеристику ДІЯЛЬНОСТІ й еволюції РУП давши Д.Дорошенко в життя без брошурі "3 історії української Політичної думки за часів Світової війни". Вже на качана 1903 р., Зазначає автор, провід партии заявил, что Головні Ідеї, вікладені в "Самостійній Україні", Втратили свою Актуальність. В опублікованому в 1905 р. проекті програми вказано, что РУП домагається для України лишь автономії "з окремим сеймом, якому би належало право законодавства в тих внутрішніх справах для, Які торкають только люду, что мешкає на территории України". Один з лідерів РУП О.Скоропис-Йолтуховській намагався довести, что для самих рупівців питання про державну незалежність України "ніколи НЕ Зникаю, не сходило з порядку денного", но поміж ними булу, так би мовити, Мовчазний згода: чи не порушуваті его повселюдним, аж поки НЕ настануть спріятліві Задля цього обставинні, а це могло б случиться лишь тоді, "коли на Україні знову заревуть Гармата, а дула їх будут звернені проти північного політічного спираючись, что здушів усе наше життя". Слід Зазначити, что НЕ лишь постулат Політичної самостійності, а й сортаменту Українське національне питання для части діячів РУП Було нез'ясованим. Про це частково свідчіть Редакційна стаття "Розмежуймося, надруковано в" Праці "за 1904 р. У ній, зокрема. Позначають:" Нам, пролетарям, Українцям, про красу и славу майбутності України-неньки немає часу мріяти и ми таких пріхільніків Вільної України НЕ маємо часу слухати. У нас е свои Українську пекучі завдання. Нам треба добитий, Щоб не Ціла нація, ш, а щоб один только тієї клас Українського Суспільства. Який відтворює своєю працею все ті, з чого Живуть як національні, так и інтернаціональні пані наші, щоб цею пригнобленими клас вірівнявся и почав жити людським життям, а не життям РОБОЧОЇ худоби ". Згідно на страницах тієї самой" Праці "розгорнулася дискусія: чи існує для Українського пролетаріату національне питання и чи потрібна Йому своя Українська держава? У статті під характерною назв "Неіснуюче питання" С.Войшловіч (псевд. Д.Антоновича) підкреслів: національне питання вігадала буржуазія для того, щоб "йти до робітніків, ошукаті їх и зату лити Їм перед очима перехідне провалля в класового інтересах ... для пролетарів національне харчування не існує ". Чи не існує воно, Мовляв, и для РУП.

Відповідаючі С.Войшловічу, М.Порш доводив, спіраючісь на авторитет К.Каутського, что і для пролетаріату національне питання має кож велике значення, и что коли автономія НЕ может цього питання розв'язати, то Робітничий клас мусіть сам узяті дело в свои руки и внести до своєї програми вимоги Політичної самостійності України.

Однако справа цією полемікою на страницах "Праці» не обмежена. Дедалі более переймаючісь Марксистська доктриною (головно в і російській інтерпретації), деякі Українські соціал-демократи приходили до думки, что НЕ только політична самостійність України НЕ потрібна для Українських трудових має, но і сортаменту відокремлення Українського пролетаріату в осібну від загальноросійської політічну партію шкодить его інтересам , бо гальмує розвиток революційного руху на України. Смороду вважать, як вісловівся на страницах органу РСДРП газети "Іскра" Український соціал-демократ П.Тучапській, что велика територіальна держава значний вігідніша для пролетарської БОРОТЬБИ і об'єднання Робітничої масі, чем держава мала, и что допомагаті розпад такой Великої держави - це означає Сприяти послаблення класової БОРОТЬБИ в даній місцевості. інші. зокрема О.Скоропис-Йолтуховській, закликали докласті всех зусіль, щоб "Пролетарська-сільська ..., маса Зроби політично и соціально свідомою, а національно-русски вона, Мовляв, залиша все одно сама собою". Відхилення РУП від соціал-демократії и відмова п від гасла самостійності України прізвелі до того, что ті революційно налаштовані українські елементи, Які надавали більшої ваги національно-політичним проблемам Української справи, чем соціальнім, відокреміліся від РУП. Смороду создали в 1902 р. Українську народну партію (УНП) під ідейнім керівніцтвом М.Міхновського. У цьом ж роді партія бачила две брошури - "Робітниче свято 1 травня" і "Робітнича справа в Програмі Української народної парті". У першій брошурі Було вісунуто як програмне завдання боротьбу за "вільну, демократичну, самостійну Україну без хлопа и пана", а во второй проголошувалися, что Українські робітники повінні поставити за мету "повне вигнання з України чужінців и создание своєї Самостійної держави". УНП не Вийшла за Межі невелікої, суто інтелігентської организации. Згідно, у 1917 р., Смороду создали партію соціалістів-самостійників.

3'ясовуючі внутрішню кризу РУП, Колишній П член М.Галаган позначають, что за своєю суттю вона булу інтелігентською партією, яка НЕ ​​мала під собою певної соціальної бази. Спочатку вона орієнтувалась на селянство но, все более переймаючісь теоріямі Маркса, стала шукати опори в міському пролетаріаті, а тому і не мала ясного та виразности характеру партии класового-пролетарської. Відчувші необходимость опори на робітніків як на свою базу, РУП опінію перед Вибори: або знаходіті робітніків-українців, національно и політично свідомих, або ж війт поза національні Українські Межі і об'єднати в життя без организации робітнічі масі різніх національностей, Які проживали в Україні. А саму "амплітуду" Хітану від самостійності України до "неіснуючого національного питання" М.Галаган назіває "криком наболілої Української душі". Вказуючі на Вплив российских соціал-демократів на рупівців, М.Галаган підкреслював, что внаслідок цього національне питання відсувалося на другий план и відігравало лишь підпорядковану, допоміжну роль. Один з колішніх рупівців, Згідно фундатор "Спілки" М.Меленевській на IV з'їздів РСДРП у 1906 р. заявивши: "Український пролетаріат Цілком зрусіфікувався и тому Існування окремої его организации НЕ має Ніякого глузду". Однако орієнтація на національне питання в окремий рупівців перемогла. Превратилась у 1 905 р. в Українську соціал-демократичну робітнічу партію (УСДРП), колишня РУП залишилась самостійною організацією Української соціал-демократії, а спілчані стали Автономної організацією РСДРП. За словами Д. Дорошенко, "Спілка" поповнити значний мірою НЕ только чужими і байдужим до українства чинами, но й принципова ворогами українського національного руху.

До первого Головного комітету "Спілки", обраних в лістопаді 1904 р., Увійшлі М.Меленевській, О.Скоропис-Йолтуховській, П.Тучапській, Г.Довженко, І.Кірієнко та інші. Органом "Спілки" стала газета "Правда", яка з січня 1905 р. відавалась у Львові. Влітку того ж року ее перенесено до Одеси, де вона виходе (Вже російською мовою) нелегально. Розквіт діяльності "Спілки" пріпадає на 1906-1907 рр., Коли їй удалось ввести до Другої державної Думи своих депутатов. Однако Незабаром до "Спілки" увійшло декілька провокаторів, с помощью якіх поліція розгромили всі ее Головні встанови. У 1908 р. ее діяльність почти Припін.

На V (Лондонський) з'їзді РСДРП (состоялся в 1907), яка 1903 р. розкололася на більшовіків та меншовіків, Україну представляли делегати від 6 тис. Членів "Спілки" і 4,5 тис. більшовіків. 3 усіх основних питань "Спілка" прийнять подивись РСДРП, однак более тяжіючі до меншовіцької Фракції як поміркованої, заперечувала необходимость национальной програми и национальной организации для українського пролетаріату. Тому после IV (Об'єднавчого) з'їзду РСДРП (1906) вона Фактично об'єдналася з місцевімі організаціямі последнего: у лютому 1906 р. - з провінціальною організацією РСДРП Південно-Західного краю, а в лістопаді - з Полтавська губернськім союзом РСДРП. Особливий Вплив мала "Спілка" на залізнічніків и сільський пролетаріат (восени 1905 р. Тут Було Створено 17 селянських комітетів).

Проти УСДРП, незважаючі на неодноразові СПРОБА, так и не удалось об'єднатися з РСДРП, а такоже зі "Спілкою". "3 усіх тактичних поглядів, - доповідав ЦК УСДРП у 1907 р. На Міжнародному соціалістічному конгресі в Штутгардті, - партія наша представляет ліву течію в соціал-демократії в России и наближається до так званні більшовіків, що не поділяючі крайнощів їх революціонарізму". Однако останні Ніяк не могли змиритися з Політичною програмою "Спілки": Вимога автономії для України, Визнання УСДРП національною організацією пролетаріату и входження лишь на правах Фракції в РСДРП. Під кінець революції в УСДРП налічувалось около 3 тис. Членів (1 тис. - у містах), около 20 ОРГАНІЗАЦІЙ у містах и ​​декілька десятків у селах. За роки революції вона випустила 300 тис. прімірніків Друкований листівок та других пропагандистських видань, організувала Чима страйків, мітингів, селянських сходів, на якіх селяни домагався демократизації ладу, автономії України и конфіскації Великої земельної власності за. Хоч М.Меленевській та О.Скоропис-Йолтуховській, закладаючі "спілку" і почувалі собі, за їх словами, "зрадниками українства", но смороду вірілі, что "Пролетарська-сільська" маса залишилась по-русски, аби лишь вона булу політично та соціально свідомою , однак смороду Швидко впевнена, что "розширення діяльності" Спілки "фатально відрівало ее від українського ґрунту, Направляюча по Лінії загальноросійської роботи и культури". Тому не дивно, что люди, Які стояли за українське відродження, поволі відходілі від "Спілки" і повертаюсь до УСДРП, колішньої РУП, З якою смороду порвали. Та и не могло буті інакше. Як писав О.Гермайзе, Місцеві організації "Спілки", як и центр, что складався часто з неукраїнців, могли боротися іноді НЕ только з Українським дрібнобуржуазнім радікалізмом, но и з самою ідеєю українського відродження.

3 виходом українських національніх елементів "Спілка" чимраз более ставала звичайна Російсько-єврейською організацією теріторіального характеру. Перед дерло світовою війною діяльність "Спілки" зовсім завмерла. Більшість ее Членів перейшла до российских соціал-демократичних ОРГАНІЗАЦІЙ та до єврейської соціал-демократичної організації "Бунд", а національні українські елементи, як уже позначають, повернув здебільшого до УСДРП. Альо й для неї розкол и віклікана ним внутрішня криза легко не минув. II з'їзд УСДРП, что состоялся в Києві у грудні 1905 р. и остаточно змінів Назву РУП на УСДРП, вироби свою програму, в основу якої покладаючи так званні Ерфуртську програму німецької соціал-демократії, внісші до неї пункт про автономію України. На качану 1906 р. у Петербурге почав віходити місячнік "Вільна Україна" за активну участь С.Петлюри и П.Понятенка, после їхнього повернення зі Львова, де смороду переховували від переслідувань.

Водночас напрікінці 1 905 р. в Україні, як и в России, відбувається процес консолідації українських ліберальніх партій: створені ще в 1904 р. демократична (УДП) и радикальна (УРП) об'єднуються в єдину українську радикально-демократичну партію (УРДП). Ее керівнікамі були Б.Грінченко, С.Єфремов, М. Левицький, С.Чікаленко та інші відомі діячі.

Ідеологічні Пошуки у процесі творення українських політічніх партій були виявило зростаючої Громадської и Політичної самосвідомості українців Наддніпрянської України.

На качана тисяча дев'ятсот одна р. актівізуються студентські Рухи в Україні, у зв'язку з чим царський уряд розпорядівся віддаті в солдати 183 студентів Київського університету за участь у демонстраціях. На ЦІ репресії студенти України відповілі страйком, и уряд вдаючись до їх масового віключення з Навчальних Закладів. На знак Гостра протесту проти утісків, что їх чинів російський царизм, 24 березня 1901 р. у Львові відбуліся збори студентів-українців університету. Згідно цею протест БУВ надрукованій и розісланій в усі студентські организации Австро-Угорщини. Учасники зборів віталі борців проти самодержавства такими словами: "Ми не можемо прийти у Ваші ряди и Прийняти участь у Цій січі, в Якій ви падаєте під ударом ворожок рук. Ми, на жаль, осуджені в бездіяльності чекати вісток з поля битви! Альо ми более чем переконані, что борьба ця скоро закінчіться для вас повну перемогою, а тому від усієї душі вітаємо вас з покликом: Щасливої ​​БОРОТЬБИ, товариші ".

Звісно, ​​далеко не всі студенти брали участь у радікальній ДІЯЛЬНОСТІ та Чима відходіло від неї відразу после Закінчення навчання. Однако среди украинских політічніх провідників Важко Було найти тих, хто б НЕ завоювала Собі популярності як студентський актівіст б або не БУВ членом нелегальних студентських громад, что служили ПЕРВИННА будівельним матеріалом для українських політічніх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Прапора явіщем нового століття стали селянські заворушення на Харківщіні та Полтавщині у 1 902 р. Чималий роль у тих подіях відігравала Революційна українська партія, діяльність якої, як уже позначають, великою мірою булу зорієнтована на село.

Визначний подією того часу Було Відкриття пам'ятника І .Котляревському в Полтаві 30 серпня 1903 р. До Полтави прібулі найвідоміші прогресивні українці царської России, а кож делегати з Галичини та Буковини. Торжество з приводу Відкриття пам'ятника обернулося на Могутнє Всеукраїнську національну маніфестацію.

Робітничий, селянський, національно-визвольний Рухи особливо широкого розмахом Набуль в период революції 1905-1907 рр. Загальновідомо, что Поштовх до першої народної революції в Російській імперії стали події 9 січня 1905 р. в Петербурге. Страшна звістка про Криваві події в столице бліскавічно облетіла всю країну, віклікавші небувале Обурення народу. Гасло "Геть самодержавство!" стало головного Політичною Вимоги революційніх сил імперії.

Течение січня +1905 р. страйки відбуліся в 66 містах России, охопівші 440 тис. робітніків, тобто более, чем за 10 попередніх років. Усього у січні-березні 1905 р. на Україні відбулося 177 страйків, в якіх взяло участь 170 тис. осіб. Навесні та влітку 1906 р. країну охопіла Могутня страйкових хвиля. Апогеєм став Величезне Загальний жовтневий страйк, в якому взяли участь около 2 млн. Робітніків, у тому чіслі 120 тис. - на Україні. Водночас по селах шіріліся заворушення, Які здебільшого зводу до розграбування и спалення маєтків поміщіків. Даже в армії вінікалі повстання, найвізначнішім з якіх БУВ заколот на панцерник "Потьомкін", команда которого Складанний в основном з українців на чолі з віхідцем з Харківської губернії О.Матюшенком. Серед небагатьох офіцерів, котрі прієдналіся до повсталіх, БУВ українець О.Коваленко.

Українському руху революція принесла две значні перемоги: Нарешті Було покладаючи край ненавісті относительно урядової політіці Заборона української мови й українцям дозволено організаційно об'єднуватися. Результат не Забара и вражалі своими масштабами: если в лістопаді 1905 р. відавалась лишь одна газета, то на початок 1906 р. їх налічувалося 17, з якіх 13 виходів в Києві. Майже в кожному городе створювалісь громади або так звані українські клуби. За селах пошірюваліся "Просвіти" - культурні заклади, что створюваліся на зразок однойменніх ОРГАНІЗАЦІЙ у Галичині. Перша на Східній Україні "Просвіта" була засновано напрікінці 1905 р. у Катерінославі, а до середини 1907 р. по великих містах України їх налічувалося 35, причому Кожна мала чісленні філії у сусідніх селах. Однако даже у розпал революції уряд обмежував Поширення і Координацію ДІЯЛЬНОСТІ таких товариств. В одному з документів це пояснювалось так: "ВРАХОВУЮЧИ, что засоби, Якими" Просвіти "намагають впліваті на народ, є в теперішній неспокійній ситуации дуже небезпечна ... а такоже пам'ятаючи про ті, что Малоросія є частина єдиної Велікоруської держави й ті , что теперь нельзя допустіті пробудження национальной та Політичної свідомості малоросійського народу ..., адміністрація решила відмовіті в реєстрації українського товариства "Просвіта".

Повсюдне вінікалі кооперативи, Які Звичайно очолювалі українські діячі: в Київській губернії їх Кількість Зросла з трьох у 1904 р.до 193 у 1907 р., на Поділлі - з 18 в 1905 р. до 200 у 1 908 р., а в Харківській губернії - з двох у 1905 р. до 50 у 1907 р. Стало очевидним, что зі Скасування обмежень український рух виявило набагато більшій Потенціал, чем можна Було сподіватіся.

После поразка революції в России запанувала політична Реакція, внаслідок чого Чима діячів партии зовсім відійшло від політики, а деякі змушені були віїхаті за кордон. Провінційні организации й гуртки розпадаліся. Влітку 1909 р. Було Зроблено Першу спроба відновіті УСДРП: у Львові відбулася нарада десяти ее діячів, на Якій ухвалено відаваті часопис "Праця". До редакційної Колегії увійшлі Д.Донцов, В.Дорошенко і А.Жук. Однако Інша група Членів партии на чолі з М.Порш и Л.Юркевич, незадоволена з "опортунізму і ліквідаторства" Праці "", повела агітацію проти неї на України, а на кошти Л.Юркевич заснувала новий часопис "Робітник". У квітні 1910 р. у Львові на партійній конференции Було Прийнято решение вместо "Праці" і "робітника" відаваті новий Спільний орган - місячнік "Наш голос" на кошти Л.Юркевич, якіх вистача лишь до кінця 1911 р. Місячнік Припін своє Існування, а партійне життя почти завмерло. Незважаючі на формальне об'єднання спілчан з УСДРП у 1912 р., Сама партія Фактично Вже НЕ існувала.

Перша російська революція дала Поштовх до Поширення анархізму среди українського Суспільства. Нові історичні матеріали свідчать, что анархізм БУВ набагато Ширшов явіщем, користувався більшою популярністю и стає значний серйознішу небезпеки для Всього революційного руху, як це трактувалося до сегодня Радянська досліднікамі. Поразка самодержавства в Російсько-японській війні, хронічна економічна криза та Безробіття, Які охопілі країну, політична Реакція, поразка визвольного руху на Україні прізвелі до того, что значний Кількість різніх верств населення, Які Ранее співчувалі соціалістічнім партіям, влилася в ряди анархістів. Разом з Поширення анархізму на Україні почінається и процес его діференціації - утворіліся Такі три основних напрями: анархо-сіндікалісті, анархо-комуністи та анархо-індівідуалісті.

Анархо-сіндікалісті групуваліся вокруг журналу "Хліб і воля", а Згідно - "Новий світ". Діялі смороду в основном в Чернігівській губернії, Києві, Одесі, Кривом Роге. Основні їхні Програмні вимоги: побудова бездержавного комунізму, ігнорування будь-якіх других етапів розвитку Суспільства, відмова від революційної диктатури будь-которого класу або групи людей. Для вирішенню ціх завдання "хлібовольці" раділі готувати до загально страйку. Серед ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ пропонувалі Різні Масові Виступи, в тому чіслі й терорістічні акти. Однако прибічники цього напряму вісловлюваліся проти так званого невмотівованого терору (тобто терористичний боротьбу з будь-Якім представником панівної верстви только за пріналежність до того чи Іншого класу). Смороду вважать за необхідне організуваті таємні синдикати, Які повінні входити до відкритих Безпартійних профспілок з метою пропаганди Ідей анархізму та Боротьба з соціалістічнімі партіями, что прагнулі підпорядкуваті Собі Пролетарський рух.

Щодо анархо-комуністів, то смороду поділяліся на две течії: пріхільніків групи "безначальність" і тих, хто підтрімував "чорнознаменській" направление. Перші були ворогами боротьбу за конкретні вимоги мас и різко виступали проти профспілок, спіраючісь самперед на безробітніх та люмпен-пролетаріат. Смороду пропонувалі тероризму, руйнування та Захоплення буржуазної власності за, Фізичне вініщення всех класового ворогів пролетаріату, а такоже нещадно боротьбу з соціалістічнімі партіями. Своє завдання ця течія вбачалася в необхідності віклікаті в масах незадоволення, Пожалуйста б призвело до полного знищення державного капіталізму.

Друга анархо-Комуністична течія групувалася спершись вокруг журналу "Чорне прапор", єдиний номер которого Вийшов у грудні 1905 р., А потім - журналів "Анархіст" та "Бунтар". Ця течія здійсніла ряд антібуржуазніх акцій, самперед "невмотівованого терору". Напрікінці 1905 р. з середовища "чорнознаменців" віділяється две групи - Індивідуальні терорісті- "безмотівнікі" і "Комунар".

"Безмотівнікі" ставили Собі за мету вести боротьбу проти буржуазії лишь Шляхом індівідуального терору. Прихильники цієї течі переважалі в анархістськіх групах м. Одеси.

"Комунар" з тих же причин, что і "безмотівнікі", кроме індівідуального терору, намагались Шляхом часткового повстання создать бездержавності комуно. Например, у грудні 1905 р. в м. Катеринослав Із Груп "Комунарів" прібув В.Стріга (один Із відоміх лицарів анархізму), завдання которого Було підняті повстання і організуваті анархістську комуно. Однако Раптова арешт почти всієї групи на самому качана поклали край Цій Ідеї и более подібні Спроба НЕ повторювалісь.

Нарешті, третій направление - анархо-індівідуалісті, что діялі у Києві, були представлені невеликі гуртка літераторів та окремий особами, Які відавалі твори, прісвячені анархізму. "Індівідуалісті" Вважаю, что вместе с матеріальнім задоволений усіх Людський потреб, звільнена людська особа дедалі более розцінюватіме собі як єдиний смисл процесса суспільної организации. Тому смороду заперечувалі комуно як таку, что є обтяжлівою для особистості.

Незважаючі на гучній успіх анархізму в Україні, ВІН з самого качана містів у Собі елементи майбутнього розпад та занепад. Безперервна економічний терор ставши прізводіті до закриття підприємств, локаутів. Масовий "політичний" терор віклікав репресії з боку самодержавства, что в свою черга ускладнювало діяльність самих анархістів. Швидко розкладанню анархізму спріялі такоже експропріація та здірства, Які прітягалі в его ряди значний Кількість злочин елементів. Причини поразка були закладені в самій природі анархізму - розпорошеність сил и течій, такоже авантюризм, Який прізвів до Розгром багатьох груп, провокацій ТОЩО.

Восени 1905 р., Сортаменту после видання відомого маніфесту 17 жовтня, розпочався период активного зростання монархічніх ОРГАНІЗАЦІЙ. Цьом спріялі декілька обставинні. По-перше, розвиток революційніх рухів, Дії якіх здебільшого малі руйнівній характер, породжувалі среди питань комерційної торгівлі верств Суспільства потребу у збережені традіційніх державних інстітутів, самперед - монархи, в якіх смороду вбачалася Запорука соціальної стабільності. Як і друга, послаблення самодержавства та розкладення державної машини привели до того, что влада Вже не могла сам на сам протістояті революційному рухові, урядові кола відчувалі потребу в организации правих сил и, головне, криза системи супроводжували зростанням національніх рухів, что ставило під загрозою сортаменту Існування імперії. Отже, великодержавний шовінізм ставав однією з об'єднуючіх Ідей питань комерційної торгівлі верств російського Суспільства.

Головного монархічною організацію був "Союз русского народа" (СРН), Заснований 8 листопада 1905 р. Розпочавші активності діяльність у 1905-1907 рр., Ця чорносотенна організація Досить Швидко зростан. Всього відділи СРН в Україні об'єднували понад 190 тис. Членів - почти половину Загальної кількості "Союза русского народа". Україна стала одним з оплотів чорносотенного руху самодержавної России. На жаль, великодержавна шовіністічна пропаганда, антісемітізм малі Певний успіх среди російського и зрусіфікованого українського населення губерній, більшість з якіх знаходится у "смузі єврейської осілості".

Соціальний склад рядових Членів відділів СРН БУВ Досить Строката: дрібна буржуазія, торговці, духовенство, селянство, пізніше - робітники. Зокрема, київський відділ очолювалі професор М. Міщенко и домовласнік Ф.Постній, Одеський - граф О.Коновнін, Київську "Партію націоналістів" - журналіст В.Шульгін и цукрозаводчик В.Бобрінській. Центральними Друкований органами СРН були "Русское знамя" (1905-1907) і "Вісник Союза русского народа" (1908-1917). Основні ідеологічні засади СРН запозічів з програми "Русского собрания", а самє: непорушність самодержавства, панування православної релігії, державність російської народності.

Одним з болючих вопросам для монархістів БУВ Бурхливий розвиток українського національного руху. I если з'явилися дерло українських політічніх партій в Російській імперії спочатку НЕ віклікала у чорносотенців особливого занепокоєння и смороду Взагалі НЕ відокремлювалі їх від загально антіурядового руху, то поступово монархісті усвідомлювалі, что український національно-визвольний рух є однією з Небезпечна для царизму сил. У розвитку українського національного руху, а провідну роль у ньом відігравалі самє ліворадікальні парті, монархісті вбачалася загроза існуванню як єдиної держави, так и суспільному устрою. На мнение "Киянина", одна з небезпеки Російській державі, кроме "інородческое-єврейської революції", грозит з боку "безглуздих маніяків" самостійного "українства". Монархісті вважаю, что існує лишь єдиний російський народ, Ніякого Українського народу немає, а є лишь "гілка російського народу". Тому і український рух - "явіще такою ж мірою шкідліве, як и безпідставне".

Ворожість до українського національного руху чорносотенці пронесли через роки. А тим часом Російська імперія Йшла до свого логічного кінця. После Лютневої революції 1917 р. діяльність чорносотенніх ОРГАНІЗАЦІЙ запретили.

После залишкового краху революції 1905-1907 рр., 1908 р. українські Громадські сили об'єдналісь в один союз - "Товариство українських поступовців" (ТУП). Це товариство не в Було партією, его платформа - лишь Визнання констітуціоналізму та парламентаризму керівнімі принципами автономії. Тому сюди входили люди різніх політічніх направлений. Діяльність тупівців виявляв в організованій підтрімці тих українських товариств и видань, Які були візнані согласно з додержанням віщезазначеніх Принципів у своих Прагнення здобути пріхільніків и Вплив у Думська та Земському колах, в ознайомлені російського и закордонного громадянство Із завдання та характером Українського руху. За дотепний вислови одного з его Членів, це було "нелегальних общество для ведення Цілком легальної роботи".

Щоб застрахуватіся від напліву небажаним елементів, для прийняття в члени ТУП Вимагаю Певного морального цензу і громадянського стану. Ця організація об'єднувала в Собі увесь цвіт української інтелігенції, а Згідно до неї начали вступаті й селяни. До ее складу входили, з одного боку, В.Винниченко, С.Петлюра, М.Грушевського, з Іншого - Ф.Матушевській, А.Ніковській, А.В'язлов, барон Ф.Штейнгель, С.Чікаленко, П.Стебніцькій та інші. ТУП Складанний з окремим громад, что існувалі по всех губернськіх и багатьох повітових містах України, а такоже у Петербургу та Москві. На чолі ТУПу стояла Рада, что розміщалась у Києві. Ее обирали з'їзди делегатів, Які Збирай НЕ менше чем двічі на рік. Неофіційнімі органами ТУПу були щоденна газета "Рада" в Києві та місячнік "Украинская жизнь" у Москві. Під его Вплив перебувалі почти всі "Просвіти", клуби, Йому належала "Українська книгарня" в Києві.

Течение 1912-1913 рр. организации удалось зав'язати блізькі і дружні стосунки з представником прогресивного російського громадянство в особі лідерів парламентських груп, учених, редакторів прогресивних видань. Представник ТУПу часто їзділі до Петербурга і Москви, де разом з земляками-тупівцямі, що там проживали, брали участь у конференціях та натішаться з ПРЕДСТАВНИК Фракції кадетів и трудовіків.

На зламі ХІХ-ХХ ст. у жітті українців Галичини та Буковини стали Великі Зміни. Тут Швидко темпами розвіваються Суспільні сили и національна самосвідомість. Рушієм цього процесса булу інтелігенція, передусім - віхідці з Народовський громад. Поряд з ними діяла нова генерація духовенства. У цею период священик у Галичині БУВ невтомнім працівніком и провідником прогресивних поглядів. ВІН організовував чітальні, позічкові каси, крамниці, осередки "Сільського господаря", народний дім. Активну участь у суспільному жітті брали вчителі.

Під вплива Галицької інтелігенції формується нове поколение відданіх, свідомих и талановитих провідників Із селян, Які пройшли школу Громадської роботи в селі. Отож, лави Галицьких Громадський діячів ширилися та міцнілі и довкола них гуртувалася національно свідома українська громада.

Активно вливалася у Суспільно-політичне життя студентська молодь, яка виступала проти національного гноблення, домагався Відкриття українських Вищих Навчальних Закладів, обстоювалося ідею української самостійності.Зокрема, на своєму черговий вічі 14 липня 1900 р. студент Л.Цегельській (Згідно визначний громадсько-політичний діяч) у життя без Програмні промові підкреслював: "Залішається ОДНЕ - создать свой власний державний організм, свою Власний незалежну самостійну українську державу в етнографічніх границях по всій территории, заселеній Українським народом. Тільки в самостійній Україні зможу відповідно зажити наша нація ". Промова Л.Цегельського, его аргументи про необходимость самостійності України свідчать про формирование Нових українських патріотів, Які всю свою діяльність прісвячують втіленню в життя цієї незалежності України.

Зростання национальной самосвідомості народу, Прагнення до політічного, культурного і економічного відродження віклікало шалений Опір польських панівніх Кіл. Смороду вісунулі шовіністічну концепцію "польського національного стану посідання" у Галичині, яка пролягав у намаганні довести польський характер Галичини. ее втілення у життя стало гаслом, что об'єднало всі польські шовіністічні сили, Політичні партії в один фронт БОРОТЬБИ проти українського національно-політічного руху. Під ЦІМ гаслом Йшла боротьба проти Збільшення кількості українських шкіл, Поширення української мови в адміністрації, суді, віділення коштів з державного и Крайова бюджетів на українські культурні та господарські споживи, проти призначення українців на державну посаду, даже на найніжчу. Українців бойкотувалі в усіх сферах суспільного життя, мотівуючі це тім, что смороду загрожувалі "польському стану посідання".

Таке запеклася переслідування українського руху в краї з 1900 р. проводила Народно-демократична партія - ендеки, якові в Галичині очолювалі професори Львівського університету С.Грабській та С.Гломбшській. Партія еНДеків спіралі на польських арістократів, Римського-католицьке духовенство, міщан. Смороду прагнулі об'єднати всі польські землі під властью російського царя. Ненависть до українства штовхала IX на контакти з Галицького москвофіламі.

Польська політика у Галичині, намагання перешкодіті розвитку українства прізвелі до нового обострения українсько-польських отношений. Населення чинило вперто Опір антіукраїнській політіці польської адміністрації. Провідником національно-визвольного руху на початку XX ст. Виступ Національно-демократична партія. Під гаслом боротьбу за автономію українських земель у складі Австро-Угорщини НДП намагались об'єднати Політичні сили в краї в "єдиний національний фронт", спрямовуючі его на боротьбу проти польського засилля. З'їзд НДП, Який состоялся напрікінці грудня одна тисяча дев'ятсот дві р., Рішуче Виступивши за політику масової самооборони та опозиції проти галицько-польської адміністрації та проти центрального правительства, Який підтрімував ее. Для реализации цього завдання з'їзд ухваливши Розгорнутим широку організаційну роботу в масах, передбачаючі страйкові Рухи сільськогосподарських робітніків, а такоже вести посилений боротьбу за загальне виборча право. Засудили політику австрійського правительства относительно українського питання, націонал-демократи вказано на необходимость Посилення парламентської БОРОТЬБИ.

Значний Вплив у Галичині мала такоже Українська радикальна партія (УРП), яка после спрічіненого розкол занепад з 1 904 р. актівізувалася. Для реорганізації партии доклалися зусіль М.Павлик, Л.Бачінській, I.Макух, К.Трільовській. На з'їзді УРП 20-21 листопада 1904 р. Було Створено спеціальну комісію для розробки новой програми партии. Підготовлена ​​комісією відозва призвал "приступити до завзятої праці та организации мас РОбочий українського народу по селах и містах". Нова програма парті булу схвалена у 1905 р. на Наступний з'їзді УРП.

УРП проголосила себе партією Всього трудового народу. В основу новой програми покладаючи ідею поєднання національно-візвольної БОРОТЬБИ українського народу з соціальною. Зокрема, вирішенню національного питання УРП бачила в перебудові Австро-Угорщини на федератівній Основі Шляхом Утворення національніх територій з надання повної Політичної автономії Кожній народності. Отже, партія Вимагаю Утворення окремої української Політичної автономії з українських частин Галичини та Буковини.

Важлівімі політічнімі Вимогами УРП, відображенімі в Програмі партии, Було Впровадження Загальна виборча права та демократичних свобод. Для робітніків партія домагався СКОРОЧЕННЯ робочі дні, Дотримання недільного відпочинку, заборонено дитячої пращ, введення Робітничої інспекції. У селянське пітанні радикал виступали за викуп землі у великих поміщіків коштом громадського фонду и передачі ее селянам. Отже, програма УРП булу побудовали на засадах громадського соціалізму і відмежовувалася від марксістської соціологічної Концепції.

3 усіх українських політічніх партій найскладнішім Було становище в Українській соціал-Демократичній парті Галичини и Буковини, яка до 1907 р. Фактично булу секцією Польської соціал-демократичної партии Галичини та Сілезії, Федеративна Частина Соціал-демократичної партии Австрії. Нерівноправність у відносінах между польськими та Українськими соціал-демократами, яка виявляв у засіллі польської мови в профспілках, касах Хворов, прессе, у ВИБОРИ до парламенту польських соціал-демократів голосами українських робітніків віклікала опозіцію молодих Членів УСДП, Які прагнулі Самостійної партии, оскількі ее дотеперішнє становище прірікало українських робітніків на колонізацію, Втрата Політичної ініціативи. Газета УСДП "Вперед" з цього приводу писала: "... наша партія до 1907 р. Се гурток агітаторів. Цілий наш ЗДОБУТОК се один малий двотижневик та Львівське товариство" Воля ".

Одним з направлений ДІЯЛЬНОСТІ українських політічніх партій Галичини на початку XX ст. булу організація масових віч и демонстрацій з Вимогами проведення земельної реформи, Підвищення Платні Сільськогосподарським робітнікам у поміщіцькіх маєтках. Радикал, націонал-демократи, а такоже соціал-демократи пропагувалі в масах проведення селянських страйків, створювалі страйкові комітеті. У результате спорадічні неорганізовані Акції сільськогосподарських робітніків и сільської бідноті, Єдиним Джерелом Існування якіх були заробіткі на Панських дворах та фільварках, Згідно переросли в організованій страйкових рух з Вимогами Поліпшення жіттєвіх умів.

Найвищого піднесення страйкових рух досяг у 1902 р. ВІН охопів понад 500 СІЛ 28 повітів Східної Галичини, у ньом брало участь понад 200 тис. чол. Це БУВ перший масовий селянський страйк у Европе. Страйкуючіх підтрімалі всі українські Політичні партії та студенти. Народний комітет як виконавчий орган УНДП призвал усю українську спільноту до солідарності зі страйкарямі. Щоб пріборкаті селян, Великі землевласнікі (здебільшого це були поляки) домогліся в адміністрації, щоб проти страйкарів направили жандармів и даже військо. I хоча були жертви, проти селяни вістоялі в Цій нерівній борьбе, в результате чего Примус уряд піті на удовольствие Деяк економічних вимог.

На засіданні Народного комітету УНДП 29 вересня 1902 р., Розглядаючі питання про страйки, Було Ухвалення решение, Яким признал страйки Корисна для українського народу. Для подальшої организации хліборобськіх страйків вірішено создать окремий фонд.

Отож, громадське, економічне і політичне життя Галичини розвивали у тісному взаємозв'язку. Співпраця селян та інтелігенції зблізіла щ две соціальні верстви, что відчутно допомогло розвіткові української национальной справи. Діяльність різноманітніх ОРГАНІЗАЦІЙ та угруповань булу загаль цілеспрямованою, оскількі смороду працювать для комунальної мети - добра українського народу.

Однією з проблем, до розв'язання якої були залучені Політичні сили Галичини на початку XX ст., Стала боротьба за український університет у Львові. В ее основе булу Вимога рівноправності української и польської мов викладання в університеті. Водночас Почаїв боротьба за рівноправність української мови в Урядовому установах, а такоже за українське шкільництво. Оскількі поляки не малі наміру поступат Українським домаганням, Львівський університет став ареною гострої конфронтації. Українські студенти 8 жовтня 1901 р. провели віче, Пожалуйста налічувало около 3 тис. осіб, у ньом взявши участь професор М.Грушевського. Студенти Вимагаю создания Цілком українського університету, проти були Готові Погодитись зі запровадження викладання українською мовою на медичному, Юридична та філософському факультетах. Альо правлячі кола Галичини не відреагувалі на ЦІ вимоги, тому Демонстрації українських студентів НЕ Припін. Водночас депутат австрійського парламенту Ю.Романчук ВНІС у палату депутатов проект резолюції относительно Заснування українського університету у Львові, I цею проект для залишкового вирішенню надійшов у парламент. Проти вместо розв'язання ціх назріліх проблем з Львівського університету відчіслілі організаторів віч и демонстрацій. На знак протесту проти цієї Акції Університетських влади 440 студентів залиша Львівський університет. Про це своє решение студенти того ж дня, 3 грудня 1901 р., Повідомілі русский громаду через газету «Діло».

Вчинок студентів БУВ жертовності для України. Непереборне почуття любові до рідного народу, его истории, культури, мови, традіцій та ненависть до ворога стають тім ґрунтом, на якому зароджується нова рушійна сила, яка назівається націоналізмом. Рішуча позиція студентів Знайшла підтрімку у Громадському и політічніх колах Галичини. За ініціатівою громадськості Було Створено Спеціальний фонд для продовження навчання українських студентів в універсітетах Відня, Праги, Граца. Лише за декілька днів Було зібрано около 100 тис. крон.

Проблема українського університету Вийшла на поверхню політічного життя. Як підкреслював лідер націонал-демократів К. Левицький, університет "ставши почти Альфа и Омега наших національніх змагань". Це харчування не втрачало своєї гостроті в Австрійській імперії аж до першої Світової Війни.

Одним Із центральних політічніх вопросам у Галичині булу виборча реформа. Ліквідація старої куріальної системи, на мнение українських діячів, мала Забезпечити предпочтение українського представництва в австрійському парламенте та галицькому сеймі над польським, уможливити Досягнення Політичної мети легальним констітуційнім Шляхи. Особлівої інтенсівності боротьба за загальне, рівне, безпосереднє и таємне виборча право Набуль у 1906 р. Цісар Франц Йосиф 22 січня у Цій делу прийнять русский делегацію, від імені якої вимоги українців вислови митрополит Андрій Шептицький. На підтрімку домагань делегації провести виборча реформу 2 лютого 1906 р. Політичні сили Галичини скликали на Високому Замку у Львові віче, в якому взяло участь около 50 тис. українського населення. Подібні віча и Демонстрації з вимог проведення віборчої реформи проходили по всьому краю. Один Із лідерів УСДП С.Вітік писав, что "тихий віч и селянських зборів, скликання лишь у Східній Галичині в течение одного місяця, Було более 500".

Змагання галичан за справедливу систему віборів увінчаліся успіхом. Прем'єр-міністр М.Бек 27 січня 1907 р. видав закон про запровадження загально виборча права у ВИБОРИ до австрійського парламенту, внаслідок чого політичне життя українців значний актівізувалося.

Однако новий виборчий закон віклікав різку протідію шовіністічно налаштованих польських політічніх сил, Які до цього забезпечувалі своє панування в Галичині с помощью куріальної системи віборів, побудованої на основе майнового цензу. Тепер же, щоб Забезпечити свою чисельного предпочтение в австрійському парламенте над депутатами від українського табору, поляки, користуючися Вплив, а такоже с помощью так званої "віборчої геометрії" зумілі так поділіті Виборчі округи, что один посол припадав на 50 тис. польського населення и на 120 тис. - українського. Отже, на 106 Депутатська мандатів до австрійського парламенту від Галичини українське населення мало право зверни лишь 28 послів (26% Загальної кількості). У ціх условиях українські Політичні парті, вікріваючі махінації польських шовіністів, повели активну агітацію в масах за демократичний виборчий закон.

Перші вибори до австрійського парламенту на основе Загально виборча права відбуліся у травні 1907 р.Смороду дали 27 мандатів українцям Галичини та п'ять - Буковини. У Галичині націонал-демократи здобули 17 мандатів, радикал - три, соціал-демократи - п'ять. Русько-український клуб у віденському парламенте об'єднав 30 депутатов (соціал-демократи Я.Остапчук и С.Вітік вступили до загальноавстрійського соціалістичного клубу). На засіданні палати послів 20 червня 1907 р. члени клубу склалось заяву, в Якій вислови за національно-теріторіальну автономію українських земель в Австро-Угорській державі, а такоже проти незаконних виборчих махінацій, Які прізвелі до Зменшення представництва українського народу.

Роботу польського клубу ускладнювала діяльність послів-москвофілів, Які домагався у парламенте Визнання Галицьких українців за російський народ, а російської мови - як Крайової. Безнадійно Втрата у борьбе с українством свои колішні позіції, москвофіли все более відмежовуваліся від українського політічного табору, схіляючісь до догоди з польськими політічнімі колами. Заявил, что в Галичині є два руські народи - Росіяни й українці, москвофіли 8 жовтня 1907 р. в новообраному сеймі виступили за об'єднання з польськими послами.

3 відходом москвофілів русько-український посольській клуб Було перейменовано в "український" (Українська парламентська Репрезентація). Це спріяло Швидко утвердженню в свідомості народу термінів "Україна", "українець", оскількі назви "Русь", "русин", Які широко вікорістовувалісь до того часу, були основою політічніх спекуляцій.

После віборів 1907 р. центр ДІЯЛЬНОСТІ українських політічніх партій перемістівся у парламент. Своєю основною тактовно засідку УПР проголосила опозіцію до шкірного правительства, Який ігнорував проблеми розвитку українського народу. Однією з найголовнішіх булу Вимога запровадження загально виборча права у ВИБОРИ до Галицького сейму, в якому поляки малі більшість. Українські посли домогліся більшої уваги до українських проблем з боку австрійського правительства. Було, зокрема, видано Розпорядження Галицького намісніцтву про однакове трактування обох націй, усунено перешкоду в организации українських гімназій, прізначенні українських урядовців до центральних установ ТОЩО.

Хоча виборчий закон діямі польської адміністрації в Галичині вносити певні обмеження для українців, Однак давайте можлівість широких народних масам брати участь у ВИБОРИ, здобуваті досвід Політичної БОРОТЬБИ.

Передвоєнні роки характеризуються особливо піднесенням українського національно-політічного руху. Незважаючі на ті, что между Українськими політічнімі партіями у цею период и спостерігаються ОКРЕМІ розбіжності та Незгода, проти в принципова харчування смороду створювалі коаліцію й виступали організаторамі широкого народного руху за національне и політичне визволення.

Актівізація українського політічного руху віклікала відповідну протідію, згуртувавші усі антіукраїнські сили. Польські панівні кола для Боротьба з Українським національнім рухом Використана москвофільство, намагаючися тім самим розколоти и дезорганізуваті український табір.

Москвофільство в Галичині у тій годину зізнаватися значний змін. Молодший поколение москвофілів стало на позіції повної национальной и культурної єдності "Галицька українців з росіянамі". Їх Активність особливо Зросла после Закінчення Російсько-японської Війни, коли посил напруженного между Австро-Угорщиною и Россией за Галичину, Буковину и Закарпаття. Галицькі москвофіли здобули тоді значні субсидії.

Розкол москвофілів на так званні старокурсніків и новокурсніків ставить у 1909 р .. Старокурснікі на чолі з В.Давідяком та М.Королем були проти полного злиттів с Россией, що не Поривай з українством, декларувалі свою лояльність до Австрії. Новокурсники, лідерамі якіх були В.Дудікевіч и Д.Марков, виявляв більшу Активність, чем старокурснікі. Смороду малі предпочтение у більшості москвофільськіх ОРГАНІЗАЦІЙ. У селах Галичини і Буковини новокурсники пропагувалі перехід на православну віру.

Однако москвофільська пропаганда не знаходится суттєвої ПІДТРИМКИ в масах. Національний рух поглінав русофільську течію. Спріяло цьом об'єднання українських національніх сил. У Львові 2 лютого 1910 р. булу скликати нарада українських послів до австрійського парламенту. У програмній заяві посли звернули до національно свідомих українських політічніх діячів зі Заклик актівізуваті боротьбу за національно-теріторіальну автономію українських земель в Австро-Угорщині, віступіті проти москвофільської пропаганди, Вимагати від австрійського правительства Здійснення мірної зовнішньої політики.

Питання консолідації українських сил Було в центрі уваги Національно-демократичної партии. З'їзд НДП у 1 911 р. ухвали відозву всех парламентських послів зі Заклик знову об'єднатися в єдиний український клуб. Під головуванням К.Левицького з числа українських послів від націонал-демократів, радікалів та Буковинського клубу 16 липня 1 911 р. Сформувати Український Парламентський союз. Ідея згуртування національно-демократичних сил булу в центрі уваги всех передвоєнніх форумів НДП. Зокрема, з'їзд націонал-демократів у грудні 1912 р. призвал усю українську громадськість Негайно Залишити всі партійні і фракційні Суперечка и зосередіті зусилля на консолідації. Рух за консолідацію українських сил знаходив розуміння в більшості політічніх ОРГАНІЗАЦІЙ, Які в цілому підтрімувалі вимоги націонал-демократів относительно проведення віборчої реформи, Відкриття українського університету у Львові, поділу Галичини на українську й польську части.

3 колишня католицька русько-народного союзу у грудні 1911 р. булу утворена Християнсько-суспільна партія (ХСП), якові Очола О.Барвінській. Однако вона НЕ змогла здобути значного впліву та статі масово.

Активно позицию в національно-політічному Русі на початку XX ст. Займаюсь греко-католицьке духовенство на чолі з митрополитом Андрієм Шептицьким, Який розгорнув широку Громадську діяльність. На знак солідарності з Українськими студентами, Які залишились Львівський університет, А.Шептицького у +1901 р. Закрити духовну семінарію. ВІН виголос Першу українську Промова делу українського університету в палаті панів. Митрополит доклалися много зусіль до запровадження віборчої реформи. Все це зміцнювало авторитет греко-католицької церкви у Громадському жітті.

На лівому крилі українських гарячому сил найважлівішою Залишайся Українська радикальна партія. После віборів 1907 р. вона здійснювала свою політику в основном у згоді й контакті з націонал-демократами. У парламенте смороду разом виступили співтворцямі Українського парламентського союзу.

Водночас радикал активно співпрацювалі з молоддю. Цей напрями діяльності вілівся в організацію січового руху. Ідея Відновлення среди української молоді Лицарський духу запорозького козацтва стала дуже популярна. Напередодні Світової Війни в Українському січовому союзі (організатор К.Трільовській) Було 916 осередків. Кроме того, діяло 305 "Очей" Сокола-Батька під керівніцтвом І.Боберського. Обідві січові организации об'єднували у своих рядах декілька десятків тисяч представителей української молоді.

Відбуваються Зміни в Українській соціал-Демократичній партии. Опозиція в партии під керівніцтвом М.Ганкевіча, В.Старосольського, П.Буняка, І.Квасніці створює самостійні, незалежні від польської соціал-демократії, комітеті УСДП и робітнічо-культурні товариства "Воля". Протіборство двох течій закінчілося на IV з'їзді в 1911 р. розкол партии. Частина УСДП на чолі з С.Вітіком и М.Ганкевічем и надалі Залишайся секцією Польської соціал-демократичної партии Галичини и Селезії. Інша течія проголосила себе самостійною УСДП і виступив за проведення окремої української політики и создание осібної профспілкової организации.

Самостійна УСДП проводила активну роботу среди українського промислового і СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО пролетаріату, організовувала страйки, вела культурно-просвітніцьку роботу. Однако діяльність УСДП булу непослідовною. Партія відмовілася від Утворення профспілковіх ОРГАНІЗАЦІЙ. Протистояння обох фракцій УСДП послаблювалі силу і вплівів среди робітніків, здатність до БОРОТЬБИ. У результате на парламентських ВИБОРИ 1911 р. соціал-демократи провели лишь одного кандидата, а на сеймових - не вдаватися жодних течение 1908-1914 рр. Становище партии зміцнілось лишь после об'єднання обох фракцій, Пожалуйста відбулося у березні 1914 р. на V з'їзді УСДП.

У національному пітанні соціал-демократи виступали за перебудову Австро-Угорщини на основе самоуправління народів. Партія обстоювалося ідею відокремлення українських земель від польських и запровадження автономних ОРГАНІВ управління, організовувала мітинги та Демонстрації на підтрімку віборчої реформи, українського шкільництва ТОЩО. Пріоритет национальной Ідеї над соціальною БУВ основою для зближені УСДП з іншімі Українськими політічнімі партіями.

Українські Політичні партії вироби свою позицию у ставленні до можлівої Війни между Австро-Угорщиною і Россией. 3 цього приводу 7 грудня +1912 р. відбулася довірча нарада представителей усіх українських політічніх партій. Нарада дійшла единогласно Висновки, что "все українське громадянство однозгідно і рішуче стані на БІК Австрії і проти Російської імперії як найбільшого ворога України". Антіукраїнська політика царської России альтернативи не допускала. Думка опінітіся у складі России віклікала страх.

До качана Світової Війни всі вплівові українські Політичні партії у Галичині вироби спільну політічну лінію. Побудову Української держави смороду пов'язували з визволення Наддніпрянщіні від панування Росі, ліквідацією польського панування в Галичині та створеня з усіх українських земель національно-теріторіальної автономії у складі Австро-Угорщини.

Виникнення, Програмні положення та діяльність загальноросійськіх партій

Початкова пунктом для АНАЛІЗУ становлення партійної системи службовців Особливості соціально-економічного, політічного и духовного розвитку России кінця XIX - Почаїв XX століття. Зберігалася стаємо, соціальна структура; вона носила перехідній характер. Загальна чісельність робітніків, включаючі сільськогосподарських, в 1900 р. Складанний 12,2 млн. - менше 10% населення. Індустріальний же пролетаріат налічував лишь 2,6 млн. (2% населення), причому среди них потомствених робітніків Було лишь около 40%, інші ж Прийшли з села. До 1917 р. 31% (у Москві - до 40%) робітніків малі землю! Сила молодої вітчізняної буржуазії (примерно 1,5 млн. Чоловік до кінця XIX в.) Не відповідала рівню індустріального розвитку країни унаслідок велічезної роли держави и іноземного Капіталу в розвитку економіки. Через слабкість Середніх шарів буржуазія НЕ Придбай міцної соціальної опори; НЕ встігнувші в цілому найти свою класового самоідентіфікацію, буржуазія НЕ только не стояла у власти, но и не дуже-то до неї прагнула, прінаймні до 1905 року. 77% населення (до 97 млн. Чоловік) Складанний забіте, безправним селянство, в більшості життя без громадське, обплутане Залишки докапіталістічніх отношений. Дворянська стан (1,85 млн. Разом з класная урядовці, менше 1,5% населення), що не Дивлячись на поступове ослаблення своих позіцій, все ще панували в суспільстві и Перш за все в політіці, в державному апараті, де потомствені дворяни в кінці XIX ст. Складанний 37% (среди офіцерів - 51%), а среди Вищих чінів - прігнічуючя більшість. Росія, по Висновки Н. А. Бердяєва, «суміщала в Собі декілька історічніх и культурних віків, від раннього середньовіччя до XX століття».

В результате вінікаючі в множіні російські партии НЕ спіралі, як правило, на чіткі, структуровані соціальні Захоплення. Звідсі відносно самостійна роль ідеології, что перетворювалася на найважлівішій консолідуючій Чинник партійного будівництва, а такоже відома нестійкість партій, їх радікалізм и опозіційність Царське режиму. (Останнє много в чому пояснювалося и тім, что партии до 1906р. НЕ були включені в політічну систему, у Владні Механізми Суспільства.) Сама з'явився и діяльність партій відображалі Перш за все наростаючій Конфлікт между модернізацією и традіціоналізмом, что поклався на глибокий соціокультурний розкол « нізів »и« Верхів »Суспільства и обострения штучних гальмуванням соціально-політічного Реформування країни, різкім зростанням суспільніх очікувань и масового руху у середіні 90-х років XIX століття.

Росія традіційно відрізнялася скроню релігійністю населення.Крізові явіща, что проти виявляв в післяреформеній годину, в православ'ї спріялі «вівільненню» Деяк ідейного простору, Який и заповнювався поступово різнімі ідеологіямі, особливо соціалістічнімі. Цьом спріялі хвороблівість, конфліктність Суспільно-політічного розвитку, зростання соціальної напруженості, опозіційніх и революційніх настроїв в суспільстві до початку XX століття. Соціалістічні Ідеї, які не Дивлячись на своє «західне» походження, виявило блізькі Деяк духовним традіціям, російському національному характеру своим радикально, безкомпроміснім и колектівістськім духом, Прагнення до абсолютної справедлівості, рівності, а в цілому - відомою схожістю з євангельськім християнством. І лишь после ледве поголовно Захоплення «передової громадськості» легальним марксизмом у середіні 90-х років XIX ст., А много в чому и Завдяк ньом, среди інтелігенції все более розповсюджувався Лібералізм, Притулка якому до того служив головного чином лишь вузький круг дворян земців.

«Демократична інтелігенція, что Зроби свою мобілізацію під прапором марксизму, до кінця 90-х років начинает ... самовізначатіся, - наголошувалося у фундаментальній меншовіцькій праці, - з одного боку, в значенні буржуазного лібералізму, з іншого боку, - дрібнобуржуазного народніцтва». Подібні ОЦІНКИ розділялі и ліберали. «Особливо соціалізм служив тією колискою, в Якій пестувалася наша політична думка», - підкреслював кадет А. З. Ізгоїв. «Російський марксизм виконан ту задачу, яка Скрізь в других странах віпадає на частко лібералізму», - робів Висновок відомій «легальний марксист», а потім ліберал (кадет) П. Б. Струве.

Розповсюдження ліберальніх Ідей Важко через відносну слабкість и аполітічність потенційно найважлівішого їх носія - буржуазії, а частково и через політику влади. До 1895 р. уряд не звертає уваги на соціал-демократичний рух.Та и потім ВІН спокійно відносівся до легального марксизму, но боявсь констітуціоналізму. Головне ж, Ідеї лібералізму були об'єктивно чужі системе цінностей и соціальному з Положенням більшості населення країни. Перш за все це відносілося до громадського селянства, что дотрімувалося колектівістського способу життя, насторожено відносілося до будь-якіх «барів-панів» и в основному безграмотного. Російські робітники - недавні віхідці з села, зберігаючі много в чому традіційну свідомість и что жили у важкий матеріальніх условиях, - такоже не могли буті жівлячім середовище для ліберальніх Ідей. «Робоча арістократія» Складанний в России лишь 4% від чісельності пролетаріату, что в 2 - 4 рази надходить рівню Англии и Германии. Незавершеність соціальної структурізації Суспільства и могутні традиції духовності, інтересу и даже преклоніння перед друкарська слово (Дивлячись на непісьменність 3/4 населення, Росія в ХІХ ст. Займаюсь Третє місце в мире по числу назв відаваної літератури) спріялі того, что Політичні партії, як помічалі Вже на початку XX ст., створюваліся НЕ Стільки на основе СОЦІАЛЬНИХ інтересів, что ще не Повністю крісталізуваліся, скільки Ідей, причому ЦІ Ідеї найчастіше були запозічені на Западе. (Мабуть, в найбільшій мірі це відносілося до РСДРП и кадетів, проти даже така самобутні російська партія, як есерів, які не унікнула сильного ідейного впліву європейськіх партій II Інтернаціоналу) Запозічені на Западе Ідеї и доктрини далеко не всегда були прістосовані до российских умів, и їх адаптація, власне, и булу головного проблемою.Більше для більшості вітчізняніх партій. Рішення цієї задачі ускладнювалося максімалізмом інтелігенції, ее схільністю до абстрактного мислення, и можна Сказати, что в цілому «партійна» інтелігенція з даною проблемою не впоралілася.

Російські партии, таким чином, Складанний НЕ Стільки на основе різніх СОЦІАЛЬНИХ груп, корпорацій, як це Було на Западе, скільки насаджуваліся інтелігенцією. В условиях незавершеності класоутворення и відсутності представніцькіх установ інтелігенція брала на себе роль віразніка інтересів різніх СОЦІАЛЬНИХ груп, створювала и «обслуговував» практично всі партии, діючі в партійному будівництві подібно каталізатору. Вона як би компенсувано Відсутність могутньої, політично консолідованої буржуазії, здатної узяті на себе лідіруючу роль у виразі насущних суспільніх потреб. Активно, дотепер часто недооцінену роль в створенні партій віконувало и дворянство, а такоже земські й інші Суспільні структури.

На Западе більшість партій створювалася з парламентських фракцій або в усяк разі у зв'язку з Вибори до представніцькіх ОРГАНІВ власти. У самодержавній России багато, у тому чіслі и відносно Масові, партии, вініклі ще до создания Думи (например, Бунд в 1904г., За оцінкамі своих керівніків, налічував від 23 до 30 тис. Людина, РСДРП до літа 1905 р.- 26, 5 тис. Членів "). Разом з тим, вибори в I Державну думу зігралі, можливо, вірішальну роль в оформленні більшості партій и партійної системи в цілому. Основна маса партійніх ОРГАНІЗАЦІЙ вінікла Навесні - влітку 1906 року.

Унікальний сам порядок Утворення партій в России. Прабатьком российских політічніх партій виступала «Народна воля» (1879- 1882). На пряму спорідненість з цією Політичною організацією терорістів (Які, до речі, Вже називали себе партією) претендувалі есерів, а на непрямі - соціал-демократи и даже кадетів. Проти дерло в стране з'явилися національні партии, причому почти всі смороду в тій чи іншій мірі вікорістовувалі соціалістічну ідеологію: Гнчак (1887р.), Дашнакцутюн (1890р.), Соціал-демократія королівства Польського (1893р.), Литви (1896р.) , Бунд (1897р.) та ін. Несоціалістічні національні партии вініклі Дещо пізніше - на качану XXстоліття. (Віняток становила, зокрема. Польська національно-демократична партія, что утворілася в 1897р., А ее основа - Польська ліга вінікла ще в 1887 году.) Віпереджаючому Створення подібніх партій спріялі початок кри імперії, зростання национальной самосвідомості (особливо помітній на фоні незавершеності формирование класів и класової самоідентіфікації), а такоже наявність у складі России народів з відносно скроню культурою и Могутнє закордонний діаспорою.

На рубежі століть утворіліся власне російські соціалістічні партии: РСДРП (1898-1903 рр.) И партия соціалістів-революціонерів (1901-1902 рр.). Створення РСДРП частково спріяв приклад Соціал-демократичної партии Германии, а такоже Утворення національніх партій, дере за все Бунда, Який зіграв значний роль в скліканні I з'їзду РСДРП и в цілому в створенні партии). Виникнення нелегальних політічніх течій и ОРГАНІЗАЦІЙ у ряді віпадків починалося з відпадання їх майбутніх Членів, груп інтелігентів від соціал-демократії. «Легальні марксисти», что остаточно відкололіся від РСДРП, зігралі важліву роль в створенні в 1902р. ліберальної групи «Звільнення», на чолі якої встав Струве. У якійсь мірі, на мнение Д. Н. Тарновського, подібні процеси були характерні и для есерів, до 1902 р., А в Деяк випадка и до кінця 1905 р. малі ЗАГАЛЬНІ з соціал-демократами организации в Поволжі, на Уралі и Ташкенті.

У +1899 р. виник гурток «Бесіда», а в 1903 р. - набагато вплівовіші ліберальні организации: Союз звільнення и Союз земців-констітуціоналістів. Організаційне оформлення лібералів, по їх власному Визнання, підштовхувало зростання революційного руху, побоювання того, что «в найважлівішій и крітічнішій момент» їх могут потісніті інші елементи, більш "крайні и рішучі". У свою черга, у відповідь на актівізацію лібералів в 1900 р. вінікла традіціоналістсько-монархічності організація (спочатку культурно-просвітніцького толку) Російські збори. Зростання революційного руху привело до создания в 1901 р. дерло зубатовськіх робітнічіх ОРГАНІЗАЦІЙ - «Обществавзаімного допомоги робітників у механічному виробництві» и «Єврейської незалежної робітничої партії», что розглядалася як протівага Бунду.

У 1902 р. під керівніцтвом зубатовськіх ОРГАНІЗАЦІЙ в Москві відбулася монархічна маніфестація робітніків, в Якій взяли участь 50 тис. осіб. У 1903 р. вінікло гапоновське суспільство фабричних и Заводська робітніків, Пожалуйста до кінця следующего року налічувало до 20 тис. Членів и Було наймасовішою и наймогутнішою організацією Санкт-Петербурга. Поряд з нею сила нелегальних соціал-демократичною и других революційніх партій, за словами меншовіків, «здаватися почти нікчемною». Прімітно, что Спроба соціал-демократів організуваті Демонстрації в обох столицях в лістопаді - грудні 1904 р. провалився, а по Заклик Гапона на вулиці Петербургу 9 січня 1905р. Вийшла 150 тіс.осіб, что застав соціал-демократів зненацька.

Таким чином, на початку XX ст. організаційно оформляються основні Політичні течії. При цьом в ході «утробного», прихованого формирование партійної системи явну предпочтение одержують партійно організовані соціалісти и «націоналі» (частково це повторилося и на останніх етапах Існування партійної системи после Жовтня 1917 року). Утворення ліберальніх и традіціоналістсько-монархічніх партій відносіться лишь до 1905-1906 років. Такій «затрімці» спріялі Перш за все відносна слабкість, політична пасівність російської буржуазії и існуючій політичний режим, что не допускається легальних партій.

Спеціфічній генезис партій наклав відбіток на партійну систему країни, яка вельми Швидко сформувалася в 1905-1906 роках. Найнадійніші дані про ее структуру містять ОЦІНКИ чісельності Членів партій и кількості місцевіх ОРГАНІЗАЦІЙ (Показник «ґрунтової» партій). Смороду відповідно Складанний: РСДРП разом з Національними партіями, что вступили в неї, - 167 тис. (З них власне більшовікі и меншовікі - примерно 100 тис.) И 518 (число населених пунктів, де були організації); есерів - 65 тис. и более 2 тис. (Включаючі 1555 селянських братств); кадетів - до 70 тис. и 360; октябрістів - до 80 тис. и 260 (включаючі 23 Місцеві Політичні организации, что прилучилися); Союз російського народу (СРН) - 350 тис. и 2148 ОРГАНІЗАЦІЙ. Таким чином, основні ліберальні партии надходить найважлівішім соціалістічнім партіям и СРН по Сукупний числу Членів в 1,5-2,3 рази, а по кількості місцевіх ОРГАНІЗАЦІЙ - в 3,5-4,1 рази. Відносна слабкість лібералів, тобто партійного центру (точніше, лівого центру) и наявність могутніх (до того ж непримирення ворожок один одному и лібералам) флангів, представлених соціалістічнімі и традіціоналістсько-монархічнімі партіями, склалось особлівість партійної системи России.

Облік дрібніх партій и особливо думської статистики вносити деякі корективи в оцінку вплівовості основних політічніх течій. Чи не Дивлячись на відому умовність Даних про партійній, фракційній склад російського парламенту, можна констатуваті, что у всех ДЕРЖАВНИЙ думах, окрім Другої, найрадікальнішої, ліберали в цілому малі в своєму розпорядженні НЕ только відносну, но и абсолютно більшість, в усяк разі на момент качана роботи Дум. Проти, беручи до уваги збітковість виборча законодавства, обмежені права російського парламенту и суперечності усередіні лібералів, можна констатуваті, что їх Сильні позіції в думах не могли Повністю компенсуваті вузькість їх масової бази и відносну слабкість їх вплівів в суспільстві в цілому.

Росія так и не стала парламентсько Країною, и Вплив партій у парламенте НЕ МАВ тут такого значення, як в більшості західніх стран. За вінятком періодів 1906-1907 и 1915-1917 рр., Коли Дума, віступаючі центром опозиції Царське режиму, прівертала до себе широку Рамус и Суспільні сімпатії, прігнічуючі часть населения России, слабо цікавіліся Думська робот и, як правило, як найнятий па ее особливо надій. На засіданні соціал-демократичної Фракції III Думи в Жовтні 1908 р. наголошувалося: «Доповіді з Місць констатують або повний індіферентізм населення до державної думи и до фракцій, або ж негативні відношення» "(тут, правда, нужно враховуваті Особливості електорат соціал-демократів).

Діспропорція в співвідношенні чісельності Членів, партійніх ОРГАНІЗАЦІЙ и кількості одержаних на ВИБОРИ голосів много в чому пояснювалася відмінністю організаційної Будови соціалістів, СРН и лібералів, більшою мірою орієнтованих на Думська діяльність. Разом з тим дуже значний Питома вага позапарламентської ДІЯЛЬНОСТІ - чим на Западе відрізняліся головного чином соціалісти - булу Взагалі характерний для российских партій. Кадети и у меншій мірі октябристи розумілі важлівість организации. Альо в реальності сила партійніх структур як бі убувала зліва направо. Могутні организации малі есерів, РСДРП (у більшовіків формувався новий тип централізованої, по суті вождістської партии), Їм надходили кадети, ще більш - октябристи, а СРН много в чому нагадував організацію типу руху. Сила партійної организации - за других рівніх умів - Граля Величезне, а з 1917 р. и визначальності роль в «жівучості» партій.

Правий партійній фланг, традіціоналісті, много в чому спірався на підтрімку держави.Основна ідея Союзу російського народу, писав З. Е. Кріжановській, пролягав у тому, щоб «... віповніті на засадах самооборони -« око за око, зуб за зуб »- Недоліки урядової охорони, зв'язаної ДЕРЖАВНИЙ формальностями». Справа доходила до того, что деякі члени чорносотенніх партій, Опинившись в «обмеження» матеріальному положенні, звертає «за нагороди» за свою активну політічну діяльність до Департаменту полиции. «Для нас, необізнаніх, - іронізував А. У. Пешехонов, лідер народних соціалістів - не зовсім ясно, де кінчається корпус жандармів и де почінається Союз російського народу». Проти зв'язки чорносотенців з державою и особливо з поліцією нельзя переоцінюваті. В цілому традіціоналістсько-монархічні партии зберігалі свою самостійність. Проти різностороння державна підтримка як би завіщувала в якійсь мірі їх реальну силу. У тій же година лівий фланг - соціалістічні партии - до 1917р. діялі в основном в ограниченной державою условиях, что стрімувало реалізацію їх потенційніх можливости. Таким чином, Вже Із самого качана партійну систему России відрізняв гіпертрофованій лівий, Соціалістичний фланг, дія которого на суспільство много в чому залежався від стабільності державної влади.

Вже з 1906 р. досліднікі помічалі, что На Відміну Від більшості європейськіх партій російські набагато Менш «співпадалі» з класами и крупними соціальнімі групами. Це Було однією з причин характерного для России розкол спорідненіх, около одна однії партій. У стране практично НЕ Було скільки-небудь крупних «буржуазних» партій. Російська буржуазія відносілася до кадетів, частково до октябрістів и даже до прогресістів (хоча останні створювалі в 1912р. Свою партію самє як буржуазну) з Деяк настороженістю и, які не Дивлячись на зближені, что посілювалося, що не рахувать їх, по Крайній мірі до 1917р., «своими» партіями. Много в чому тому и у Фінансовому відношенні Кадети и октябристи ледве зводу кінці з кінцямі. Та и Самі Кадети, які не чужі, особливо спочатку, просоціалістічніх Ідей (деякі з них не заперечувалі соціалізм як «ідеал, до которого уходит и прийде людство»), скептично відносіліся до російської буржуазії. З повну візначеністю свою приверженность принципам приватного підприємництва смороду Офіційно декларувалі лишь в ліпні 1917 р. на IX з'їзді партии. Така «небуржуазність» Складанний особлівість російського лібералізму, додаючі его лівому крил - кадетам - додаткова радікальність, но в цілому істотно его ослабляючі.

Більшість західніх ліберальніх партій лишь через Певний час розколювалася, віділяючі радікалів. В России Лібералізм БУВ розколеній з 1903 р., Тобто ще до того, як ВІН партійно організувався. Істотні розбіжності виявило НЕ только відносно лібералів до правительства (октябристи щонайменш до 1909 р. Підтрімувалі П. А. Століпіна, а Кадети его жорсткий критикувалися), но и в їх ідеологіях, что пропонуваліся ними моделях майбутнього державного пристрою. Цей розкол, що не Подолання, в усяк разі, до создания прогресивний блоку, зіграв далеко не залишимося роль у тому, что Лібералізм в России НЕ зміг Виконати тієї місії, яка булу здійснена Їм на Западе.

Дещо более клас и партия співпадалі у соціал-демократів. Хоча до качана 1905 р. в керівніх органах партии робітніків НЕ Було зовсім. їх Частка в Загальній чісельності РСДРП перевіщувала 60%. Звітуючі про діяльність соціал-демократичної Фракції в II Думі, Р. А. Алексінській гордо заявляв, что его партія «має вінятковій Вплив и авторитет среди пролетарського населення России. Робоча курія почти вся голосувала за соціал-демократів ». Проти, чи не Дивлячись на Дійсний успіх на ВИБОРИ 1907р. и Прагнення РСДРП спіратіся на пролетаріат, Самі робітники в основній масі Ще не вважаю ее своєю партією. Доведено Відсутність безпосередно зв'язку между розмахом страйкових руху в 1905 - 1907 рр. и чісельністю ОРГАНІЗАЦІЙ РСДРП. Альо партія все ж таки булу в робочому середовіщі, мабуть, найпопулярнішою среди других партій, черпаючі в цьом жіттєздатність и силу, не Дивлячись на Існування после розкол ее в 1903 р. двох ворогуючіх фракцій (з 1917 р.- партій) більшовіків и меншовіків.

Партійну систему России відрізняла Величезна Питома вага «несистемних партій». Партии в більшості НЕ только були опозіційні по відношенню до існуючого політічного режиму, но и прагнулі его поруйнуваті (соціалісти, націоналі, кадети, частково и традіціоналісті). У партійніх системах західноєвропейськіх держав Питома вага таких партій булу незрівнянно нижчих, більшість опозіційніх, зокрема соціалістічні партии, булу Вже інтегрована в існуючі в ціх странах Політичні порядки и тому Втрата свой радікалізм. Російські ж партии Займаюсь, як правило, Самі крайні позіції среди тих, что відповідалі Їм - в тій чи іншій мірі - європейськіх партій. Соціал-демократи (і меншовікі, и, особливо, більшовікі) були найрадікальнішімі среди соціал-демократів Європи, кадети - среди європейськіх лібералів (про что з гордістю заявляв Мілюков), а таких «консерваторів», а точніше, традіціоналістів-реакціонерів, як СРН , що не Було даже около среди західноєвропейськіх партій. Всі ЦІ надрадікальні партии діялі в одній стране, складаючі російську партійну систему, яка могла існуваті только в условиях Сильної монархічної влади.

Відмічені Особливості партійної системи, ее внутрішня антагоністічність и діспропорційність компенсувано могутнім Державним втручанням: підтримка традіціоналістів, что служили протівагою лібералам и соціалістам; обмеженість повноважень Думи и «штучне» виборча законодавство; репресії проти соціалістів и «націоналів» и т.д. Величезна роль держави (что відображала історичні традиції, спожи модернізації и несформованість Цивільного Суспільства), а частково и відносна молодість Нових для России політічніх інстітутів (легалізованіх лишь в 1905 - 1906 рр.) Зумов принижене місце партій и в цілому партійної системи в Політичній сістемі країни . Кроме імператора, даже согласно Основному закону 1906 р., Что зберіг велічезні повноваження, великий, а деколи - вірішальній Вплив на політику робілі непартійні структури на зразок Заради об'єднаного дворянства. Та и в суспільній свідомості партии, особливо спочатку, спріймаліся вельми суперечліво. Даже В. О. Ключевській БУВ супротивник «партійно-політічного розподілу Суспільства при организации народного представництва». Верховна ж влада, по суті, так и не змирившись з наявністю партій, а Вже тім более - з їх претензіямі на владу. Чи не «Шукаю ПІДТРИМКИ в політічніх партіях, смороду у нас Такі незначні», - повчала прем'єр-міністра В. Н. Коковцова імператріця Олександра Федорівна. «Ми сподіваємося, что ві Ніколи не вступить на шлях ціх Жахлива політічніх партій, Які только и мріють про ті, щоб захопіті владу або поставити уряд в роль підлеглого їх волі».

У свою черга, принижене становище партій підсілювало їх опозіційність. Партійна система не впісувалася в політичний режим, сили партій и держави знаходится в зворотній залежності один від одного. Це противостояние відображалося и в партійніх ідеологіях, и в державних доктринах.

Лібералів об'єднувала орієнтація на досвід державності Заходу, включаючі Такі его компоненти, як шірокі Особисті права и свободи, загальне виборча право, Конституційна монархія, законодавчий парламент, правова держава (хоча позиція Деяк партій, например, октябрістів, в последнего пункті НЕ булу послідовною ). Традіціоналістсько-монархічні партии, навпаки, орієнтуваліся на історичний досвід російської державності, дере за все Необмежений самодержавства, пов'язаного з православ'ям и російською народністю, «державною и пануючою». Лише частина традіціоналістів змогла змиритися з існуванням з 1906 р. законодавчої Думи. Ультрарадікальні в цілому російські соціалісти прагнулі до Здійснення суто ідеологізованіх и принципова Нових суспільніх моделей.

Доктрини найважлівішіх вітчізняніх партій в більшості передбачало руйнування існуючої в Росії з 1905-1906 рр. моделі державності. Соціалісти, кадети, СРН виступали жорсткий критиками думської монархії. Віключення - среди крупних партій - Складанний головного чином октябристи. В основному їх задовольняла програма превращение державного ладу, вісловлена ​​в Маніфесті 17 жовтня и орієнтована на создание констітуційної монархії, за типом німецької, з сильною властью государя и відносно неширокими повноваженнямі парламенту. Зато Вже Кадети Вимагаю радикальних перетворенням, что включали введення не только Загальне, но и Рівного и прямого виборча права, а такоже «відповідального міністерства» - правительства, відповідального перед парламентом, по англійському зразки. (У 1905-1906 рр. Під впливи революційної ейфорії ідея про загальний, рівніх и таємних ВИБОРИ в Думу захопіла російське суспільство, и ее Прихильники, за Деяк свідоцтвамі, стали Такі діячі, як А. І. Гучков, Д. Н. Шипов и даже В. А. Бобрінській. проти надалі помірні ліберали, на Відміну від кадетів, відмовіліся від гасла рівніх и таємних віборів.) Таким чином, Відмінності между октябристами и кадетами визначавши НЕ только якісно іншою мірою демократизації, но и іншімі моделями майбутнього державного устрою, а в цілому - різнім ступенів Адапту ції їх доктрин до российских умів и звідсі - їх реалістічності. Разом з тім, если кадети, что скопіювалі свой зразок з англійської парламентської монархії, грішілі явнім утопізмом, то и набагато більш «пріземлені» октябристи в досягненні своих цілей дуже тісно залежався від успішності Урядового курсу реформ.

Есерів и особливо соціал-демократи сповідалі вельми туманні и двозначні Державні доктрини, что суміщалі деякі ліберальні цінності, типу парламентаризму, демократичної РЕСПУБЛІКИ, - з радикальними, зокрема Марксистська положеннями про заміну постійної армії Загальна озброєнням трудящих, «самодержавство народу», «тимчасову революційну диктатуру РОбочий класу », а такоже Із зневагою до розділення влади, Фактично - и до особістом прав и свобод. Більш того, смороду розглядалі Майбутнього республіку як тимчасову, скороминущими форму на шляху до соціалізму, Владні Механізми которого Залишайся не проясненням, но маліся (особливо у соціал-демократів) на увазі діктаторські методи правления. Національні партии в більшості об'єднувало (як показавши подалі історичний досвід) Прагнення до национальной державності або щонайменш автономії.

Таким чином, если по відношенню до існуючої в России держави більшість партій об'єднував свого роду негативний консенсус, то відносно майбутньої державності єдності НЕ Було даже среди спорідненіх партій. Це мало під собою Деяк об'єктивну основу. Ключевській (дотепер недооціненій у нас як проніклівій и тонкий очевидець бурхливих подій кінця XIX - Почаїв XX ст.) Писав в 1905 р., Что в условиях, коли «стає Розподіл Вже НЕ відображає в Собі повно и точно діючіх в суспільстві інтересів, а ЦІ Захоплення ще не встіглі крісталізуватіся, стулітіся в Суспільні класи, здатні найти своих представителей .., можна проектуваті Які завгодно системи народного представництва, вікроюючі їх чи за зразки старовинних московських Земському соборів, або за сучасности західноєвропейськімі констітуційнімі шаблонами і ».

Мабуть, лишь две ЗАГАЛЬНІ РИСИ характерізувалі в тій чи іншій мірі більшість програм провідніх российских партій. По-перше, це Прагнення до Посилення роли держави в економіці, соціальній або других сферах, что Було своєрідною реакцією Суспільства на процеси модернізації, и что - з різніх позіцій - віражалі НЕ только соціалісти, но кож чорносотенці и частина лібералів (особливо кадети). Як і друга, більшість партійніх доктрин відрізнялася нереалістічністю їх державних моделей, або обернутися в минуле, до Необмежений самодержавства (СРН), або, навпаки, необачно взятих - Повністю або в своих принципова пунктах - Із Західної Європи и передбачаючіх, зокрема, Негайно Введення Загальна и Рівного виборча права, всех місліміх демократичних свобод, для Здійснення якіх Англии и Франции, например, после з'явилися в них парламентів нужно более шести століть. А понад ті много партій Вимагаю ще и щонайшіршіх соціально-економічних прав (включаючі 8-годинний робочий день), Які в повну об'ємі НЕ були реалізовані даже в передових європейськіх странах.

Таким чином, и співвідношення політічніх сил и пануючі в суспільстві Політичні уявлення робілі маловірогіднім перехід России до демократичної державності.

Особливості партійної системи як би відображалі революційно екстремальний час ее создания и в тій чи іншій мірі зберігаліся до лютого 1917 року. В цьом відношенні стратегічне значення «Третьочервневого перевороту», думається, декілька переоцінюється вітчізняною історіографією. Деякі сумніві віклікає коректність Поширення терміну «третьочервнева політична система». Зрозуміло, 3 червня 1907 р. з'явилося важлівім кордоном, что ознаменував корекцію Деяк Владніл механізмів и всієї суспільної атмосфери. Розпуск II Думи, зміна виборча закону и деяке обмеження Думська повноважень усунулі тієї розлад в політічному устрої, Який служив постійнім Джерелом напруженості. Проти, це означало создания новой Політичної системи, а зміну політічного режиму. Если віходити з переважаючого у нас и в Европе визначення Політичної системи як сукупності основних політічніх установ, придется Визнати, что найважлівіші «Державні» и «Суспільні» елементи Політичної системи - законодавчо и інституційно обмежена монархія. Дума, Рада міністрів, відозмінена Державна рада, почти всі основні партии и Суспільні организации - вініклі в 1905 - 1906 роках. Саме тоді состоялся якісний стрибок в розвитку політічніх структур. Який много в чому визначили подалі розвиток подій.

Третьочервневій режим здійснів істотній Вплив на політічну систему. В цілому радікалізму у партійців істотно поменшало. Придушенням соціалістичних партій, віділення в них шірокої течії, направленої Фактично на інтеграцію в існуючій режим, превращение непріміренної опозиції в системну; розкол СРН, что віражалі початок прістосування части традіціоналістів до третьочервневіх політічніх умів и превращение їх в консерваторів; Нарешті, відносне Посилення позіцій лібералів - все це Дещо відозмініло І, здавалось, гармонізувало партійну систему и в цілому співвідношення політічніх сил. Це нашли віддзеркалення в працездатній III Думі. У жітті партій різко Зросла роль Думська фракцій, тоді як внедумська робота згущалася. Дві так звані більшості, что створі в Думі, обіцялі звесті Фракції в стабільні и ефектівні для парламентської ДІЯЛЬНОСТІ коаліції. Новімі моментами в партійній системе России стало Утворення партій націоналістів (1910р.) И прогресістів (1912р.). Обідві смороду стояли Ближче до партійного центру, чем до флангів. У створенні їх найважлівішу роль зігралі думські Фракції. Прогресисти були, по суті, дерло досвідом создания «класової» (і парламентської) партии буржуазії. Націоналісти, які не Дивлячись на істотні РІСД традіціоналізму, прімікалі, швидше, до лібералів, чем до вкрав правих монархістів, что виявило в їх послідовній підтрімці Століпіна, его реформ. Всі ЦІ в Основі Позитивні зрушення були віклікані Перш за все Загальна століпінськім курсом. Проти позначілася и та обставинні, что недооцінювалася в історіографії, что уряд зумів подати підтрімку тім партіям и організаціям, від якіх чека сприяння. Це вітікало як з самой стратегії Століпіна, что припускала проведення реформ спільнімі зусилля правительства и III Думи, шірокої громадськості, так и Із слабкості урядової влади, причому не только Політичної, но и адміністратівної, вікліканої архаїчнім станом місцевого управління. «Апарат управління на місцях НЕ існувало, а були только урядовці різніх відомств .., причому между собою не спаяні», - писав Крижановський. Та и зверху, що не Дивлячись на Існування об'єднаного правительства, «спайка ОРГАНІВ управління» булу ще Слабкий. Це ускладнювало Вплив правительства на політічну обстановку, на вибори в Думу. «Уряд НЕ МІГ буті даже упевненій у тому, что посадовці, що стоять у виборчих ящіків, що не діятімуть Йому в шкоду ... При такому положенні правительства доводи шукати опори в партійніх організаціях правих и до певної Міри октябрістськіх, что зароджуваліся». Кроме безпосередньої відачі сум з секретного фонду, уряд Створив более 30 газет правої орієнтації (правда, через Відсутність підготовленіх кадрів особливого впліву смороду НЕ надбалі), випускає брошури на злободенні тими, налагодиться контакти Із Земському и міськімі діячамі. Витрати на Урядовому пропаганду, підтрімку партій и окремий осіб на ВИБОРИ досяжними за Століпіна 3 млн. Крб. в рік. Альо Вже уряд Коковцева згорнув Цю діяльність (новий прем'єр ее недооцінів), різко скороти фінансування партій, что спріяло заходу чорносотенців, націоналістів и розкладанню третьочервневого режиму.

Разом з тим, визначаючи Вплив на партійну систему Надал гальмування століпінськіх реформ, причини которого корінь в слабкості реформаторського потенціалу Суспільства и загібелі самого Століпіна. Третьочервневій режим спірався, головні чином, на страх перед революцією (Який Швидко проходив) и неабиякий особу Століпіна. Его прем'єрствування, проти, трівало Всього 5 років, причому ВІН так и не здобувши міцної и стабільної ПІДТРИМКИ через коливання царя и Особливості партійної системи, зокрема слабкості помірніх лібералів. Надії на традіціоналістів, что только начали (не без допомоги Століпіна) зсуватіся до консерватизму, причому далеко не у повну складі, очевидно, ще не могли віправдатіся. Угода з радикалами-кадетами, з їх утопічною Вимоги відповідального міністерства и співчутлівім відношенням до общини и революційного тероризму, такоже булу Неможливо. Октябристам же и націоналістам бракувалась впліву, щоб протістояті натиску правих - супротівніків Століпіна.

У результате зазначені вищє Позитивні Зміни в партійній системе не стали глибокими и довготрівалімі. Создать адекватну стійку партійну систему Третьочервневій режим не зумів. Соціалістічні партии вижили и окріпнулі. Чи не Дивлячись на долю в думах, ліквідаторство, а потім и «оборонство», смороду так и не урослі в існуючій політичний режим. Посилення ліберального центру Було вельми відноснім. Розкол в 1913р. думської Фракції октябрістів, а Незабаром Фактично и самой партіїпідрівав позіції лібералів в цілому. Зростання числа прогресістів не могло цього компенсуваті, та и Самі смороду НЕ встіглі дива партією «більшості буржуазії». Поза Думою позіції прогресістів були вельми слабкі. Збільшені Труднощі в работе, внутрішні суперечності и різке зниженя чісельності як соціалістів, так и традіціоналістів и лібералів, були не просто проявити прістосування партій до умов, что змініліся, но много в чому свідчілі и про крізові явіща в партійній системе.

Особливо глибокий смороду торкнуло традіціоналістсько-монархічніх партій. Розкол СРН и внутрішні склоки, віклікані НЕ только амбіціямі керівніків, но и Прагнення части з них вписатися в післяреволюційне політичне життя и Третьочервневій режим, деморалізувалі рядових Членів. На Волині, як візнавалі Самі праві, «селяни-союзники залішені без керівніцтва, а як только розпропагандовані партійною Боротьба двох радий, и превратились на небезпечний елемент, Який того только НЕ перейшов в революцію», что зберіг монархічні Відчуття.

Поступово відбувалося розмивання Ідей и стереотіпів, сістемостворюючіх для доктрин традіціоналістів и, что ще більш важліве, для авторитарно-патріархальної Політичної культури мас (якові и вікорістовувалі чорносотенці). У 1905 - 1907 рр. Було зафіксовано более 500 віступів селян проти духовенства, включаючі убийства священнослужітелів, руйнування церков и монастирів. Падіння релігійності населення продовжувалося и в подальші роки, что дуже турбувало и правих и церковних ієрархів.

Перша російська революція, что наклав на Релігійний в життя без основі, а тому максімалістській способ мислення широких мас, зміцніла радікальні настрої. «Ми, діти 5-го року, спріймалі ее [революцію] як нове Євангеліє - на віру ... У самодержавстві ми бачили єдину перешкоду до того, щоб небо Стягнуто на землю. Чим пропонуваліся засоби Коротше и рішучіше, тім швідше за них хапати », - писав пізніше один з учасников анархістського руху. Останнімі рокамі Існування царизму насіння, посіяне в передреволюційній и революційний час дало рясні сходи. У лютому 1913 директор Департаменту полиции С.П. Білецький з тривога докладать міністру внутрішніх справ Н.А. Маклакова, что в армії уже з 1909 р. спостерігаліся «Ознака розвитку злочинної пропаганди», а у селян, «Якими головного чином комплектуються війська, значний знизу уявлення про борг, патріотизм и святість присяги, оскількі більшість народних вчителів, через руки якіх проходити молоде поколение, є прихований соціал-демократами або есерів» . У казармах деякі солдати, підозрювані в чорносотенстві, переслідуваліся своими товаришами. Більш того, даже священики деколи відмовляліся брати участь в ДІЯЛЬНОСТІ традіціоналістськіх партій и допомагаті Їм.

Перша світова війна НЕ только озлоблювала, радікалізувала и озброїла шірокі масі, но и спріяла остаточній діскредітації Миколи ІІ, его оточення и в цілому державної влади. За вирази В. А. Оболенського, «Відчуття, что Росія управляється в кращий разі божевільнімі, а в гіршому - зрадниками, Було Загальне». Всі ЦІ фактори в условиях зростання напруженості в суспільстві робілі рядових «союзніків» легкою здобіччю революційної агітації. Захід традіціоналістсько-монархічніх партій, что намітівся ще до 1917 р., Означав залишкової Падіння Ідеї самодержавства, Необмежений або даже співіснуючого Із законодорадчою Думою. Більш того, даже існуюча в России «Думська монархія» позбавлялася одного зважлівіх політічніх атрібутів, что, ВРАХОВУЮЧИ пошіреність опозіційніх настроїв в 1915-1916 рр., Серйозно ускладнювало ее положення.

Дума у ​​результате так и не змогла налагодіті ефектівної СПІВПРАЦІ з УРЯДОМ. Із Створення в 1915 р. Прогресивного блоку вона превратилась в найважлівішій центр опозиції и неабиякий мірою підхльоснула революційні настрої в суспільстві. Прогресивний блок Вимагаю від царя «уряду суспільної довіри», Фактично Складення з опозіціонерів-лібералів. За суті, ця Вимога мало чим відрізнялася від «уряду, відповідального перед парламентом». Йшлось про різкі, прінціпові зміні політічного режиму, что в условиях Війни загрожувало руйнування держави.

Партии в России не стали парламентсько. Кроме того, остаточно закріпілося їх розділення на «думські» - ліберали и «внедумські» - більшість соціалістів и традіціоналістів, что направляли свою діяльність много в чому проти Думи, хоча и вікорістовуючі ее трибуну. У цьом ж оказался и набагато глибші розкол партій на «партии нізів» (соціалісти І, в значній мірі, традіціоналісті) и на «партии Верхів» (перший за все, ліберали). Таким чином, соціокультурний розкол «нізів» и «Верхів» або, за вирази французького посла М. Палеолога, «тієї глибокий рів, та прірва, яка відділяла Вищі класи російського Суспільства від мас», пройшла через всю партійну систему. Відомій розкол спостерігався и усередіні партій, дере за все у соціалістів (інтелігенті - робітники, селяни) и традіціоналістів (Дворянська-поміщіцьке керівництво - народні НИЗИ). Много соціал-демократів, підкреслюючі різке розділення партии на інтелігентів и робітніків, говорили про наявність в ній «арістократії» (ПРОФЕСІЙНИХ революціонерів) и «партійного плебсу». Зрозуміло, відзначене вищє соціокультурне розділення НЕ Було абсолютним. (Например, в 1905-1907 рр. Робітники и селяни Складанний до 15% кадетів, в окремий Кадетський організаціях на Уралі селяни спочатку Складанний більшість.) Проти, воно реальне існувало и зіграло важліву роль в долі партійної системи, та и России в цілому.

Важкі поразка в мировой війні, недієздатність влади віклікалі вибух опозіційніх настроїв в суспільстві, широке непрійняття існуючого режиму. Лютнева революція, что відбулася на цьом тлі, тимчасово об'єднала партии «Верхів» и помірну часть партій «нізів». Альо Вже Із самого качана це об'єднання Було неміцнім, что и відобразіло «двовладдя». Даній феномен БУВ обумовлених НЕ только об'єктивними Чинник, тім, что російська революція Пішла немного далі, чем більшість європейськіх буржуазних революцій, но и ідеологічнімі Переконаний помірніх соціалістів, что НЕ припускали - на даного, «буржуазно-демократичному» етапі - узяті всю повнотіла власти в державі, но в тій же час не дуже-то довіряючіх лібералам.

Набагато більша блізькість виявило усередіні партій «нізів» - соціалістів и традіціоналістів. После Лютневої революції блискучії підтвердівся зроблений Струве ще в 1906 р. Висновок: «Суть и білого, и червоного чорносотенства Полягає у тому, что освічена меншинних народу протіставляється народу як ворожа сила». Марксизм, «підкреслюючі соціальну ворожнечу класів, неминучий ... підштовхував и культурну ворожнечу класів, яка в російському жітті тісно переплітається з соціальнімі антагонізмамі». Ця Глибинне схожість, что спонукала лібералів розшіфровуваті СРН як «соціал-революціонері навиворіт», не могло не віявітіся и в політіці. З тім, Щоб не втратіті масі в условиях їх подальшої радікалізації, чорносотенці, на мнение Деяк сучасніків, засвоїлі «майже ту ж соціальну програму и почти ті ж Прийоми пропаганди, Якими корістуваліся партии революційні. Різніця булу лишь у тому, что одні обіцялі масам насільніцькій перерозподіл власності за ім'ям Самодержавного Царя як представника інтересів народу и его захисника від утіскання багатших, а другі - ім'ям робітніків и селян, об'єднаних в демократичну або Пролетарська республіку ». Все це пояснює швидке розчінення ОСНОВНОЇ масі традіціоналістів после лютого 1917 року. Детального дослідження цього феномена, зокрема, Політичної долі рядових традіціоналістів в 1917р., Поки немає. Чісленні свідоцтва сучасніків про масовий перехід чорносотенців в ряди більшовіків, на сторону радвладі НЕ нашли поки що документального підтвердження. Проти сам факт подібного масового переходу побічно признал Ленін. У 1920р. на IX конференции РКП (б) ВІН говорів, что революція 1905р. підняла «найкрупніші и в тій же година найвідсталіші елементи селянства, и Цю роботу нам допомагать делать чорносотенні елементи ... Вийшла так. что ця знов вінікаюча чорносотенна організація Вперше об'єднала селян, прикрутив їх до организации. І ЦІ підняті селяни сегодня виступали з чорносотеннімі Вимогами, а назавтра Вимагаю всієї землі від поміщіків ». Тіпологічна схожість «білого и червоного чорносотенства» спріяла ствердженню в Радянській России держави, много в чому схожої з самодержавним, но володарюючої НЕ під православними, а під комуністічнімі прапорами.

Таким чином, в царській России НЕ склалось стабільної, жіттєздатної партійної системи.Надзвичайно множінністю партій (від 100 до 150 и більш, за різнімі оцінкамі), їх дробові, и Певної нестійкістю партійна система России нагадувала, здавай, Такі країни, як Франція або Італія. Проти якісно іншімі були рівень ее полярізації, Частка несистемних партій и надрадікальніх ідеологій. В результате партии зігралі важліву (хоча и не для всіх очевидну) роль в краху державної влади в лютому 1917 року.

Висновок

Партии, створені в кінці XIX - початку XX ст., Не только боролися за владу, но и намагались - крізь призму своих ідеологій - віражаті Різні соціальні Захоплення и реалізуваті свои доктрини на практике. Конкуренція между партіями булу, таким чином, и конкуренцією моделей державного, суспільного устрою России и України. Аналіз партійної системи стран - тобто сукупності політічніх партій, что володілі Певна внутрішньою структурою, логікою розвитку и місцем в Політичній сістемі Суспільства, - відкріває Нові возможности в дослідженні особливо и динаміки політічного процесса, а частково и ідеологічного їх середовища. Подібний підхід дозволяє НЕ только краще осмісліті діяльність и історичні Шансі різніх партій, но и в якійсь мірі подолати відому ізольованість ДОСЛІДЖЕНЬ подій 1905 - 1917 рр., Пов'язати їх Із стійкімі тенденціямі політічного и ідеологічного розвитку России и України, а тім самим - заново оцініті ймовірність приходу до влади більшовіків и других, что НЕ здійсніліся тоді, варіантів суспільного розвитку.

Дослідження партійної системи насилу входити до україно-російської історіографії; останні Узагальнюючі роботи з історії российских партій Фактично НЕ Використовують Поняття партійної системи, хоча сама логіка розвитку історіографії, та й спожи в осмісленні формирование сучасної партійної системи підштовхують до дослідження даної проблеми.

Пояснення цьом слід шукати у тому, что На Відміну Від кінця 80-х - качана 90-х років, коли жорсткий боротьба Із закостенілімі ідеологічнімі стереотипами, за вівільнення з тісніх рамок Марксистська-Ленінської Методології діктувала підвіщеній Інтерес до теоретичного и концептуальних проблем, нінішній период в історіографії ознаменування передусім залучених в науковий обіг Нових джерел, перевага, что надається конкретно-історічнім сюжетів, и Деяк послаблення інтересу до методологічних проблем.

Але, зрозуміло, Вивчення політічніх подій початку ХХ ст. є дуже важлівім сьогодні, оскількі, розглядаючі їх досвід крізь призму часу, ми маємо можлівість По-перше, чи не повторити їх помилок, а, по-друге, вікорістаті їх Позитивні Ідеї та надбання в процесі розбудови новой української держави.

Список використаної літератури

1. Антологія світової політичної думки: в 5 томах. Т. IV .: Політична думка в Росії в 2-й пол. ХІХ - ХХст. - М.: Думка, 1997. - 830 с.

2. Висоцький О.Ю. Українські національні партии початку ХХ ст .: Соціалістичний сегмент. - Дн-ськ, 2001. - 160 с.

3. Леонов С.В. Партійна система Росії: кінець XIX - 1917 рік // Питання історії. - 1999. - №11 - 12. - С. 29 - 49.

4. Нариси з історії суспільніх рухів та політічніх партій в Україні (ХІХ - ХХст.) / Малик А. Й. та ін. - Львів: Світ, 2001.. - 294 с.

5. Політичні партії Росії. Кінець XIX - перша третина ХХ ст .: енциклопедія. - М .: РОССПЕН, 1996. - 800 с.

6. Політологія: Кін. ХІХ - першаполовіна ХХ ст.: Хрестоматія. - Львів: Світ, 1996. - 800 с.

7. Скакун О.Ф. Політична і правова думка на Україні. - Х .: Вища школа, 1987. - 157 с.


  • Вступ. передумови Суспільно-політічніх зрушень
  • Основна частина
  • Виникнення, Програмні положення та діяльність загальноросійськіх партій
  • Висновок
  • Список використаної літератури