Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Концепція "соціальної інженерії" А.К.Гастєва

Дата конвертації27.07.2018
Розмір8.7 Kb.
Типдоповідь

Концепція "соціальної інженерії" А.К.Гастєва

Кошкіна С.Г.

У 20-30-і роки CC століття в Росії розгортається потужний рух за наукову організацію праці та управління виробництвом, в якому важливу роль зіграли прикладні розробки соціальної інженерії.

Вперше в науковий обіг поняття соціальної інженерії ввів Олексій Капітонович Гаст [1]. Вчений поставив питання про комплексну абсолютно нової науки про працю та управлінні - прикладний "соціальної інженерії". Ця наука була покликана замінити колишню теоретичну соціологію і вирішити проблему синтезу найважливіших аспектів організації трудової та управлінської діяльності: технічного, психофізіологічного, економічного. Гаст А.К. розглядав соціальну інженерію, як відносно самостійну галузь досліджень. Її відмінна риса полягала в переважної спрямованості не стільки на соціальне пізнання (відкриття наукових фактів або емпіричних закономірностей), скільки на зміну соціальної дійсності (впровадження інноваційних та практичних рекомендацій). Ця наука, за задумом автора, знаходиться на стику соціальної та природної областей знання. У останньої вона запозичує точні експериментальні методи і прихильність до достовірних фактів.

Предметом вивчення А.К. Гастева були не взагалі існуючі управлінські процеси, а процеси, що протікають в різних сферах суспільного виробництва. Структурно дослідження виробництва включало в себе два розділи: наукова організація виробничого процесу, теоретичною основою якого служили фізіологія і психологія, і наукова організація управління, теоретико-методологічною базою якої виступала соціальна психологія. Предметом першої є раціональне поєднання людини з знаряддям, а другого - взаємодія людей в трудовому процесі.

Гаст А.К. чітко розрізняє два самостійних об'єкта дослідження: управління речами і управління людьми. Вважаючи наявність у них спільних рис, вчений, між тим, не ставить перед собою завдання виявлення відмінностей. Проблематика керівництва людьми у Гастева А.К. розчиняється в сфері технічної організації. Втім, при всій увазі до процесів, що протікають в системі "людина - машина", він підкреслює значимість людських взаємин в організації і вказує, що "в загальній системі ... руху речей пересування людини і його вплив на інших ... виявилося невеликим, але часто визначальним оазисом "[2].

В русі до органічної реконструкції всієї виробничої структури країни слід почати з головного його елементи - трудящого. Основне завдання полягає в тому, яким чином побудувати виробництво, щоб уже в самій організаційній техніці постійно чувся заклик до безперервного вдосконалення, в тому числі поліпшення того поля, на якому працює кожен керівник.

Гаст А.К. підходить до питань управління з точки зору робочого місця (окремо взятого працівника), поширюючи отримані висновки на управління цехом, підприємством, державою: робочий у верстата є директор виробництва, відомого під назвою машини - знаряддя [3]. Спритне обслуговування цієї елементарної системи виховує в кожному працівника його справжні управлінські якості, точні, ділові. Саме з упорядкування діяльності окремої людини, ким би він не був - керівником або виконавцем, повинна починатися робота з наукової організації праці та управління. В цьому суть так званої методології "вузької бази", на якій будується підхід А.К. Гастева. Таким чином, в центрі уваги вченого виявляється первинна клітинка підприємства - працівник на своєму робочому місці, а схема наукового пошуку розгортається в напрямку від мікроаналізу рухів (прийомів, операцій) до макроаналізу підприємства в цілому.

У справі організаційного будівництва постає питання про підготовку здібних керівників, наділених "організаційної вправністю", стратегічним талантом, особливими "соціальними" якостями. Так, "організаційну вправність" як керівника, так і виконавця, за задумом А.К. Гастева, складають: внутрішня сила, яку мають потребу "відчувати" підлеглі. З точки зору керуючого ця сила, на наш погляд, є механізм впливу, регулювання і точної координації зусиль рядових учасників праці. Інша якість - спритність як уміння самого працівника конструювати руху, швидко і чітко виконувати завдання. Для організатора ця особливість нам представляється, як здатність давати найбільш оптимальні при певних умовах рекомендації, виробляти рішення в чіткій відповідності зі сформованою ситуацією, жваво реагувати на успіхи і невдачі в функціонуванні підприємства, в умінні домагатися поставлених цілей, своєчасно проводити інструктаж і т.д. Важливим якістю будь-якого керівника виявляється хоробрість, яка дозволяє подолати нерішучість і в нових починаннях, і в продовження справи. Уміння охопити процес цілком, передбачати наслідки своїх дій (пильність), проникати в суть явищ ( "следопитство"), бути блискавично спритним, володіти життєво необхідної фантазією і підкованою пам'яттю (задатки конструктора і винахідника), - ось необхідний набір якостей, що відрізняють людей " безперервної підприємливості ".

Особливою майстерністю організатора є мистецтво колективної роботи, вміння непохитною волею і відомим ентузіазмом надихнути, згуртувати колектив на основі спільної мети. Це особливе мистецтво управління, мистецтво розпоряджатися. Слід зазначити, що Гаст А.К. під керуванням розуміє розраховане, передбачливе керівництво, а в поняття "розпорядник", на його думку, вноситься елемент раптовості, що вимагає гнучкості, маневреності. Мистецтво управляти неможливо без особливого комунікативного мастерсво, без задатків лідера з тим, щоб вести за собою. Бути психологом - інше невід'ємне якість керівника: знати психологію натовпу і окремої людини. Організатору слід вчитися регулювати колективи (як це робить регулювальник вуличного руху), направляти, координувати дії, що складаються в загальний гармонійний потік. Це людина спостережливості, сигналу і швидкого вольової дії (якими є пожежні), що володіє методом інструктажу (як сапери і військові монтери), здатний розрахувати час по хвилинах [4].

Гаст А.К. вважає, що управлінські функції регулюючого характеру як би автоматизуються (відпрацьовуються окремі прийоми, методи роботи), що їх різко відрізняє від сфери генерального управління, заснованого на передбаченні і на обліку факторів тривалої дії. Тим самим, він підкреслює присутність своєрідною інтуїції, творчого елемента, мистецтва в роботі керівників вищої та середньої ланки. В їх завдання входить здійснення планування - постановка цілей, розробка стратегії - і власне організація - встановлення особливостей дій та облік ресурсів, необхідних для виконання плану і прийняття рішень щодо розподілу повноважень, обов'язків і відповідальності. Інша категорія керівників, за задумом Гастева А.К., контролює, регулює діяльність працівників, здійснює інструктаж і поточне консультування [5]. Таким чином, автор встановлює ієрархію керуючих, визначає їх компетенцію.

Важливим питанням в організаційному будівництві є підбір персоналу і розробка системи стимулювання праці, яке, по Гастеву А.К., має відповідати вимозі соціальної динаміки, або "кваліфікаційного руху", тобто перспективи кар'єрного росту. Це вирішує також проблему дисципліни: самоорганізації за допомогою особистої зацікавленості в успіху в умовах панівної на підприємстві атмосфери співпраці.

Велика заслуга належить А.К. Гастеву у виробленні правил для будь-якої роботи і принципів власне управлінської діяльності.

Отже, в 20-і роки виникає, на наш погляд, самобутня, оригінальна і разом з тим в достатній мірі ввібрала всі найбільш цінні знахідки західній організаційно - управлінської думки концепція-концепція "соціальної інженерії", основи якої заклав А.К. Гаст. Вчений створив таку ефективну методологію, принципами якої користувалися багато нотовци: витку Н.А., Журавський А.Ф., Дунаєвський Ф.Р., Бурдянскій І.М. та ін. Все те, що в 20-е і пізніше в 60-і роки робилося в області людського фактора на виробництві, за змістом укладається в поняття соціальної інженерії, яка на той період обмежувалася конструюванням соціального середовища на рівні окремо взятого підприємства. Втім, робилися спроби поширити нову методологію на управління всією сферою виробництва, а в далекому майбутньому на її основі мислилося бути побудованим і все російське суспільство.

Список літератури

1. Вперше на Заході в науковий обіг термін "соціальна інженерія" ввів Р. Паунд в 1922 році.

2. Гаст А.К. Як треба працювати. Практичне введення в науку організації праці. Вид. 2-е. М., 1972. С. 26-27.

3. Гаст А.К. Соціальні установки // Біля витоків НОТ: забуті дискусії і нереалізовані ідеї. Л., 1990. С.103.

4. Гаст А.К. Як треба працювати. Практичне введення в науку організації праці. Вид. 2-е. М., 1972. С. 96-105.

5. Там же. С.113.


  • Список літератури