Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розрахунок радіочастотної частини радіомовного транзисторного приймача довгих хвиль і УРЧ радіов

Скачати 14.54 Kb.
Дата конвертації30.08.2019
Розмір14.54 Kb.
Типреферат

Балтійський Державний технічний університет

ім. Д.Ф.Устинова ( "Военмех")

Кафедра І4

Курсова робота

Розрахунок радіочастотної частини радіомовного транзисторного приймача довгих хвиль і УРЧ радіомовного приймача

Група

студент

викладач

Соколов В.К.

Санкт-Петербург


Електричний розрахунок УРЧ радіомовний приймачів

УРЧ з автотрансформаторним включенням контуру

Вихідні дані беремо з ескізного розрахунку приймача:

Мінімальна частота діапазону fmin = 200 кГц

Максимальна частота діапазону fmax = 400 кГц

Еквівалентна добротність контуру Q е = 12

Дані транзистора П423:

Y21 = 30 мСм; Rвх = 1,5 кОм; C12 = 5 пф; h21е = 30

Напруга джерела живлення Ek = 10 В

 1. Визначаємо коефіцієнт перекриття по частоті

Kf = fmax / fmin = 400/200 = 2

 1. Визначаємо коефіцієнт перекриття по ємності

Cнmax = 280 пф

Cнmin = 9 ПФ

З 0 = 40 пф

СПСР = 20 пф

Так як Kc> Kf, то умова (26) виконується

 1. Визначаємо індуктивність контуру

Для ДВ C 0 = 40 пф

 1. Визначаємо стійкий коефіцієнт посилення

 1. Визначаємо коефіцієнт включення контуру в ланцюг бази транзистора наступного каскаду (змішувача)

де Rвх = 1,5 кОм

Rемах = 6.28 ∙ 0.4 ∙ 10 6 ∙ 2360 ∙ 10 -6 ∙ 12 = 71 ∙ 10 3 Ом


 1. Визначаємо коефіцієнт включення контуру в ланцюг колектора

 1. Визначаємо резонансний коефіцієнт посилення на fmin

K 0 min = Pk ∙ Pб ∙ Y12 ∙ Rеmin = 0.12 ∙ 0.14 ∙ 10 ∙ 35 = 5.88

R е min = Rmin Q е = 3.5 ∙ 10 3 Ом

 1. Визначаємо резонансний коефіцієнт посилення на fmax

K 0 max = Pk ∙ Pб ∙ Y12 ∙ Rеmax = 0,12 ∙ 0,14 ∙ 10 ∙ 71 = 11,93

Так як K 0 max> K вуст, то умова (2) виконується

 1. Визначаємо опір резистора Rф

Rф = 0.1Eк / Iобщ = 280 Ом,

де Iобщ = Iко + Iбо + I д = 3.6 мА

Ікс = 3 мА

Iбо = Ікс / h 21 = 0,1 мА

I д = 5 ∙ Iбо = 0.5 мА

 1. Визначаємо конденсатор фільтра

Сф = 100 / 2πf min Rф = 0.28 мкФ

 1. Визначаємо постійну напругу на дільнику Rб1, Rб2

E` к = ЄК - Iобщ ∙ Rф = 9 В

 1. Визначаємо опір резистора в ланцюзі емітера

Rе = 0.1 E` к / (Ікс + Iбо) = 290 Ом

 1. Визначаємо ємність конденсатора в ланцюзі емітера

Се = 100 / 2πf min Rвх = 0.24 мкФ

 1. Визначаємо ємність розділового конденсатора

Сб = 20 / 2πf min Rвх = 0.008 мкФ

 1. Визначаємо опір резистора дільника

E / к = 9 В

Eбо = 0.23 В

E R е = 0.1 ∙ 9 = 0.9 В

I д = 0.5 мА

Iбо = 0.1 мА

 1. Визначаємо опір резистора дільника

R б2 = (Eбо + E R е) / I д = 2.26 кОм


Зведена таблиця результатів

параметр

величина параметра

параметр

величина параметра

розрахунок

за стандартом

розрахунок

за стандартом

K

Kc

C н min, пФ

L k, мкГ

K вуст

K 0 min

K 0max

2

2,2

67

2360

12

0,14

0,12

5,88

11,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R ф, Ом

З ф, Ом

Е к, В

R е, Ом

З е, мкФ

C б, пФ

R б1, кому

R б1, кому

280

0,28

9

290

0,24

6000

13,1

2,26

270

0,33

-

300

0,22

5800

13,0

2,2


Принципова електрична схема УРЧ з автотрансформаторним включенням контуру

Вибір елементів.

резистори МЛТ-0,125;

конденсатори: КМ5 або КМ6.

Резистори МЛТ-0,125

конденсатори КМ6


Електричний попередній розрахунок радіочастотної частини транзисторного приймача

Вихідні дані:

 1. Тип радіоприймача - транзисторний
 2. Джерело живлення - батарея (з номінальною напругою 9В)
 3. Термінал - гучномовець
 4. Номінальна вихідна потужність 0.6 Вт при коефіцієнті гармонік по напрузі УЗЧ не більше 7%.
 5. Чутливість УЗЧ не гірше 0.25 В
 6. Нерівномірність частотної характеристики по напрузі УЗЧ не більше 3.5 дБ в діапазоні частот 200-4000 Гц
 7. Діапазон настройки приймача - ДВ
 8. Піддіапазон частот настройки приймача, для якого необхідно виконати розрахунок - 200-400 кГц
 9. Тип антени - зовнішня.
 10. Чутливість приймача (в телефонному режимі при коефіцієнті модуляції 30%, вихідної потужності 50 мВт і відносно сигналу до власних шумів не менше 20 дБ) при прийомі на зовнішню відкриту антену не гірше 150 мкв.
 11. Смуга пропускання тракту ВЧ 8 кГц при нерівномірності посилення в межах смуги не більше 6 дБ
 12. Ослаблення сусіднього каналу (тобто каналу, відстає від корисного на ± 10 кГц) не менше 38 дБ при смузі пропускання 8 кГц
 13. Ослаблення додаткових каналів прийому: дзеркального каналу - не менше 40 дБ, каналу проміжної частоти - не менше 30 дБ
 14. Дія АРУ: при збільшенні е.р.с. в антені на 28 дБ, напруга на виході не повинно змінюватися більш ніж на 8 дБ
 1. Вибір проміжної частоти

Відповідно до вимог до проміжної частоті, а також ГОСТ 5651-64, вибираємо проміжну частоту fпр = 465 кГц

 1. Вибір транзисторів тракту радіо- і проміжної частот

f 0 max = 400 кГц

f 0 min = 200 кГц

З табл. 1.1 вибираємо транзистор П423, який має найменшу ємність ОС C 12 = 5 пФ і високу граничну частоту fs = 66 Мгц

=> ВЧ y-параметри транзистора П423

S | y12 | = 25 мА / В

R11 = 1.5 кОм

С11 = 120 пФ

R22 = 120 кОм

С22 = 8 пФ

С12 (Ск) = 5 пФ

r б / = 80 Ом

 1. Вибір параметрів виборчої системи тракту радіочастоти

Вихідні дані:

f 0 max = 400 кГц

f 0 min = 200 кГц

dзк = 40 дБ

dк.пр. = 30 дБ

fпр = 465 кГц

П = 8 кГц

Fв = 4 кГц

Визначаємо еквівалентну добротність контурів преселектора Q е

Δf опору = 2кГц

Мк = 0.7

Вибираємо величину еквівалентної добротності

Qеп> Q е> Qеі

Q е = 12

Визначаємо фактичну вибірковість по дзеркальному каналу

d зкфакт = 41.58> d зкзад = 40 дБ

Визначаємо ослаблення сусіднього каналу контурами преселектора


Визначаємо фактично вносяться частотні спотворення Mk контурами преселектора:

Визначаємо ослаблення каналу проміжної частоти контурами преселектора

 1. Вибір виборчої системи тракту проміжної частоти

f пр = 465 кГц

d скзад = 34 дБ

П = 8 кГц

Вибираємо чотириланкова ФСС, який при П = 8 кГц дає ослаблення сусіднього каналу 28 дБ

Визначаємо величину ослаблення сусіднього каналу, що припадає на інші каскади УПЧ

d ск / = d СКЗ -d скФСС - d скпр = 4.06 дБ

Визначаємо ослаблення сусіднього каналу каскадом ППЧ з одиночним резонансним контуром

Визначаємо ослаблення сусіднього каналу каскадом ППЧ з двоконтурним фільтром


Визначаємо загальне ослаблення сусіднього каналу усіма контурами приймача

d скобщ = 28 + 1.94 + 10.4 = 38.4 дБ

Умова d скобщ> d СКЗ виконується

 1. Визначення числа каскадів тракту радіочастоти і розподіл посилення по каскадах

Вибираємо тип детектора - діодний

Напруга діодного детектора

Uвхд = Uвх (узч) / К д m = 0.25 / 0.15 = 1.67 В

Визначаємо загальний коефіцієнт радіочастотної частини приймача від антени до входу детектора

Визначаємо загальний коефіцієнт посилення тракту радіочастоти

Ктрч = 0.5 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 15 ∙ 15 = 11.2 ∙ 10 3

 1. Вибір схеми АРУ

Вихідні дані:

q = 28 дБ (25 разів) - зміна вхідної напруги в антені приймача

p = 8 дБ (2.51 рази) - зміна вихідної напруги приймача

Визначаємо необхідну зміну коефіцієнта посилення приймача під дією системи АРУ

Tп = q / p = 25 / 2.51 = 10

Визначаємо необхідну кількість регульованих каскадів ППЧ

N АРУ = lgTп / lgVT1 = 0.5

Вибираємо в якості регульованого каскаду приймача апериодический каскад УПЧ


Список літератури

1. Методичні вказівки по попереднім розрахунком радіочастотної частини радіомовного транзисторного приймача ДВ, СВ і КВ. -ЛРПТ, 1985.

2. Методичні вказівки по електричному розрахунку УРЧ радіомовних приймачів. -ЛРПТ, 1988.

3. Резистори, довідник. М: Енергоіздат, 1981.

4. Довідник по електричних конденсаторів. М: Радіо і зв'язок, 1983.


 • Санкт-Петербург