Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Конституція Речі Посполитої 1791 р

Скачати 10.26 Kb.
Дата конвертації07.12.2018
Розмір10.26 Kb.
Типреферат
    Навігація по даній сторінці:
  • ТЕМА

Історія Держави і права Республіки Білорусь

Контрольна робота

Макей Олени Валеріївни

ШСЗ КП-76 2-ий курс

ТЕМА:

"КОНСТИТУЦІЯ

РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

1791 г. "

Зближення шляхти з буржуазією сприяло виникненню в політичній боротьбі єдиного блоку прогресивної частини шляхти і буржуазіі.Етот блок в історичній літературі отримав назву "патріотична партія" .Його діяльність особливо активно проявилася в 1790-1794 рр. Свою діяльність "патріотична партія" почала на чотирирічному сеймі 1788-1792 гг.Сейм складався з 177 депутатів, з них 69 ставилися до прихильникам шляхтецко-буржуазного блоку і дотримувалися реформаторських взглядов.Етот сейм оголосив себе конфедерацією, тому його рішення приймалися більшістю голосів і не могло застосовуватися вільне вето. Після закінчення своїх повноважень в 1790 р сейм прийняв постанову про продовження своїх повноважень ще на два роки і проведенні нових виборів депутатів. Додатково було вибрано ще 182 депутата з яких 112 були прихильниками проведення реформ.Такім чином з 359 депутатів сейму 181 були представниками шляхтецко-буржуазного блоку і пріетствовалі реформи. На активізацію депутатів реформаторів значний вплив мали події в революційній Франціі.Сейм другого скликання також оголосив себе конфедерацією для того щоб приймати рішення більшістю голосів.

У 1791 р сейм прийняв "Кардинальні права" .В них оголошувалося домінування католицької релігії в країні, перехід з католицької віри в іншу розглядалося як кримінальний злочин. Одночасно і громадянам, які дотримуються інших віросповідань забезпечувалося свобода і безпека у виконанні релігійних культів. Також декларувалося вічна унія Польщі та Великого Князівства Литовського в складі Речі Посполитої та її суверенні права. Річ Посполита оголошувалася правової державою, в якій панує закон прийнятий сеймом. Особливо важливе значення мав параграф 11, в якому о'являлась свобода слова і друку, за винятком питань, які стосувалися католицької віри, в інтересах якої могла бути встановлена ​​цензура.

Реформи проводилися за класовим принципом, що характерно для буржуазного виборного права.

Для жителів міст і сіл велике значення мав закон "Міста наші королівські вільні в країнах Речі Посполитої". Цим законом міщани отримали такоеже право особистої недоторканності, якому користувалася білорусько-литовська шляхта по Статуту 1588 р

Закон про міста створив сприятливі умови для розвитку міст і зближення міщан з шляхтою, що дозволило зміцнити політичні позиції шляхтецко-буржуазного блоку і ще енергійно продовжити реформи державного ладу.

Консолідація патріотичних сил у сеймі дозволила 3 ​​Мая 1791 р прийняти Закон про владу, який прийнято називати Конституцією Речі Посполитої 3 мая.Пріверженци реформ, боячись, що сейм у повному складі не прийме цю Конституцію, зважилися порушити порядок і почали сесію сейму, коли значна частина реакційних депутатів і сенаторів не повернулася канікул. На сесії були присутні тільки 182 депутата і сенатора, що складали трохи більше ніж 1/3 обшего складу сейму. 3 травня до королівського замку у Варшаві де засідав сейм, були виставлені військові частини, які підтримували реформаторів, а на вулиці вийшли городяни. Взал засідань прибули представники міщан, тим самим показуючи підтримку Конституції.

Конституції 3 травня складалася з преамбули і 11 розділів. У преамбулі на ім'я короля Станіслава Августа говорилося, що з огляду на недоліки управління у Речі Посполитій і бажаючи виправити становище в якому знаходиться Європа, прагнучи досягти зовнішньої незалежності і внутренной свободи народу, для загального добробуту і збереження країни і її кордонів затверджується ця Конституція.

У розділі 1 чільною релігією оголошувалося "святая римська католицька" релігія зі всіма її правами. Перехід з католицької віри в іншу заборонявся. Для всіх інших конфесій гарантувалася свобода виконання релігійних обрядів.

У розділі 2 підтверджувалися усі права і привілеї, дані шляхті Польщі і Великого Князівства Литовського. Вся шляхта визнавалася рівною між собою і в однаковій мірі могла користуватися всіма правами і привілеями, особливо особистої безопасносності і свободи. Шляхта визнавалася найголовнішим захисником свободи і даної Конституції.

У розділі 3 підтверджувався закн про міста і оголошувався частиною Конституції.

Розділ 4 містив нові норми про селян. У ньому говорилося "селяни, з рук яких тече величезний джерело багатств країни, які складають в народі найчисленнішу частину населення і, отже, є найдієвішою силою країни, по спроведлівості, з почуття людяності і християнського боргу, а також з огляду на наш зрозумілий інтерес, ми беремо під охорону права і нашого уряду, встановлюючи, що з цього моменту будь-які пожалування або договори, укладені між землевласниками і селянами, незалежно від того, ким вони були зроблені ".Крестьяне були удовлетв рени цим розділом Конституції, і тому не вважали за необхідне її захищати.

У розділі 5 содержалосьпрогрессівное положення про те, що "вская влада в людському суспільстві бере свій початок в волі народу" і повинна складатися "з трьох влад: законодавчої, виконавчої і судової".

У розділі 6 вказувалося структура та повноваження сейму, який складався з двох палат: палата депутатів, палата сенаторів під керівництвом короля .Палата депутатів оголошувалася святинею законодавства. У неї повинні були входити 204 депутата, обов'язком яких було обговорення всіх законопроектів. Сенат який складався з католицьких єпископів, воєвод і міністрів під керівництвом короля налічував 132 людини. Закон прийнятий в палаті депутатів, передавався в сенат який міг його схвалити або відкласти до повторного засідання сейма.В цьому випадку обидві палати збиралися разом і рішення приймалося більшістю голосів, скасовувалося вільне вето, заборонялися всякі конфедерації. Встановлювалося, що конституція підлягає перегляду через 25 років.

За новим вирішувалося в конституції питання питання про виконавчої влади-о уряді, лад і компетенція якої позначалися в розділі 7. Вищим виконавчим органом - урядом - оголошувалося "Захист законів." До уряду входили король, як глава, керівник католицької церкви, як голова комісії народної освіти і 5 міністрів: поліції, міністр внутрішніх справ, міністр іншомовну справ, військовий міністр, міністр фінансів. Призначалися 2 секратаря, один з яких вів делопрізводство "Захист законів", другий - іноземні справи. Міністрів призначав король.

До найбільш важливих змін ставилася скасування обрання королів і встановлення спадкування трону. Спадкоємець короля, досягнувши повноліття і принісши присягу, міг бути присутнім на всіх засіданнях уряду без права вирішального голосу. Король був наділений широкими повноваженнями. Він зізнавався вищим рукводітелем всіх воруженних сил в країні, призначав і знімав генералів і офіцерів, державних чиновників, сенаторів, єпископів. Всі акти короля повинні бути підписані відповідним міністром, який відповідав перед сеймом за даний акт, тому що в Конституції було записано "особа короля є священною і в безпеці від усього. Нічого один сам не приймає, ні за що у відповіді перед народом бути не може." У випадку якщо жоден з міністрів не підписував рішення, король відступав від цього рішення, а якщо він наполягав то питання переносився на розгляд сейму.

Передбачалося створення постійних комісій при уряді. 4 комісії - освіти, поліції, військова та фінансів вибирали сеймом, а раніше створені комісії порядку підлягали урядовому нагляду.

Створення єдиної влади для всієї Речі Посполитої перетворювало конфедерацію в федерацію.

У розділі 8 значно змінилися структура і характер судових органів. Оголошувався принцип здійснення принцип правосуддя тільки судом. Тим самим вносилися зміни в Статут Великого князівства Литовського 1588 Згідно з Конституцією не могли розглядатися в міських судах справи старост і воєвод .Все суди поділялися на суди першої та вторй інстанції. Суди першої інстанції повинні були розглядати справи не по сесій, а стати постійними і працювати протягом усього року. Створювалися суди для вільних селян, а також вищий суд - суд сейму. Останній займався кримінальними справами за державні злочини проти народу і короля. Конституцією наказувалося видати новий кодекс у цивільних і кримінальних справах.

У розділі 9 визначався порядок обрання регента на випадок хвороби, полону або неповноліття короля.

Розділ 10 стосувався навчання дітей короля і їх виховання.

11 розділ Конституції був присвячений збройним силам країни. Спільно з ополченням створювалася армія рекрутів із селян Ставши завдання збільшити чисельність армії в кілька раз.Армія повинна була залишатися в підпорядкуванні виконавчої влади і приносити присягу на вірність королю і на оборону народної конституції

Ухвалення Конституції 3 травня передувало гостра політична Борба. Конституція стала результатом компромісу між володіє землею шляхтою і міською буржуазією. Вона зберегла феодальне зміст і одночасно створювало вигідніші умови для розвитку мануфактурної промисловості і торгівлі, надавала більш широкі права міським жителям - міщанам. Найменше вона вносила змін в правове становище селян. Конституція докорінно змінила структуру вищих органів влади. Сейм перетворився в орган здатний на рішучі дії. Він став дійсно законодавчим і контролюючим органом. Завдяки Конституції в Речі Посполитої була зроблена спроба здійснити принцип парламентського управління .Для свого часу Конституція мала прогресивне значення, але її положення не були повністю здійснені через бунту реакційних кіл, які оголосили навесні 1792 р конфедерацію, і через втручання зарубіжних країн.

Акт Торговицької конфедерації оголосив незаконною діяльність Чотирилітнього сейму .У ньому говорилося, що Конфедерація створена для охорони католицької релігії, збереження цілісності кордонів Речі Посполитої і старих прав шляхти.

література:

1. Кароткi нарис гiсториi дзяржави i права Буларусi, Я.А.Юхо Мн.1992 р

2. Кароткi нарис у 5цi Частка "Гiстория Беларусi" Мн.1993 р

3. Історія Білорусі, Мн.1997 р


  • ТЕМА