Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Наполеонівські війни 1799-1815 рр.

Скачати 93.27 Kb.
Дата конвертації09.10.2018
Розмір93.27 Kb.
Типдоповіді

Семінар: Наполеонівські війни 1799-1815гг.

1.Наполеон Бонапарт: історичний портрет

Бонапарт Наполеон

15 серпня 1769 року - 5 травня 1821 року

Наполеон французький державний діяч і полководець, перший консул Французької республіки (1799--1804), імператор французів (1804--14 і березень - червень 1815). Народився в сім'ї небагатого корсиканського дворянина адвоката Карло Буонапарте. У десятирічному віці був поміщений в Отенскій коледж у Франції, а потім в тому ж 1779 переведений на казенну стипендію в Бріеннское військове училище. У 1784 успішно закінчив училище і перейшов в Паризьку військову школу (1784--85). З жовтня 1785 в армії (в чині молодшого лейтенанта артилерії). Вихований на передових ідеях французького Просвітництва, послідовник Ж. Ж. Руссо, Г. Рейналя, Бонапарт сприйняв Велику французьку революцію з гарячим схваленням; в 1792 вступив в Якобінський клуб. Його діяльність розгорталася головним чином на Корсиці. Це поступово призвело Бонапарта до конфлікту з корсиканськими сепаратистами на чолі з Паоло, і в 1793 він змушений був тікати з Корсики. Під час довгої і безуспішної облоги республіканською армією Тулона, захопленого монархістськими бунтівниками і англійськими інтервентами, Бонапарт запропонував свій план оволодіння містом. 17 грудня 1793 Тулон було взято штурмом. За взяття Тулона 24-річний капітан був проведений в бригадні генерали. З цього часу починається стрімке сходження Бонапарта. Після короткочасної опали і навіть арешту в дні термідоріанськой реакції за близькість з О. Робесп'єром, Наполеон знову звернув на себе увагу - вже в Парижі - енергією і рішучістю при придушенні монархістського заколоту 13 вандемьера (5 жовтня) 1795. Слідом за тим він був призначений командувачем паризьким гарнізоном і в 1796 - головнокомандуючим армією, створеної для операцій в Італії.

В Італійській кампанії 1796--97 проявилося не тільки військове дарування Бонапарта, але і його розуміння соціального аспекту війни: прагнення підняти проти могутності. Австрії антифеодальні сили і придбати для Франції союзника в італійському національно-визвольному русі. Хоча вже перша італійська кампанія супроводжувалася контрибуціями, пограбуванням країни, її прогресивний вміст забезпечив французькій армії підтримку італійського населення. У наступних військових кампаніях Наполеона все більш посилювалися завойовницькі тенденції. Кампоформійський світ 1797 виявив дипломатичні здібності Наполеона. Повернувшись в Париж переможцем, він без праці провів в Директорії рішення про організацію походу для завоювання Єгипту. Однак Єгипетська експедиція 1798--1801, незважаючи на окремі перемоги <Наполеона>, після розгрому англійцями французького флоту при Абукире, який відрізав французьку армію в Єгипті від метрополії, і невдалого походу до Сирії була приречена на поразку. Скориставшись як приводом дійшли до нього відомостями про поразку армій Директорії і про перемоги А. В. Суворова, Наполеон самовільно покинув експедиційну армію і повернувся в Париж в жовтні 1799, коли криза режиму Директорії досяг вже крайнього ступеня. Слабкість Директорії, її постійні коливання, що спонукали буржуазію прагнути до «твердої влади», сприяли здійсненню особистих честолюбних задумів Наполеона. Спираючись на впливові кола буржуазії, він 9-10 листопада 1799 (18-19 брюмера VIII року) справив державний переворот, який встановив режим консульства і що фактично надав йому, хоча і не відразу, всю повноту влади.

Диктаторську владу, прикриває до 1804 республіканської вивіскою, Наполеон направив на захист інтересів буржуазії, селян-власників і зміцнення буржуазним держави в цілому. Він ліквідував національне представництво навіть в тому урізаному вигляді, який зберігся при Директорії, знищив виборне самоврядування, незалежну від уряду друк і ін. Залишки демократичних завоювань революції; їх замінила чиновницько-поліцейська система префектів, мерів і їх підлеглих, які призначалися зверху. Ув'язнений в 1801 конкордат з римським папою забезпечив Наполеону підтримку католицької церкви. Вироблені при особистій участі Наполеона цивільний, комерційний і кримінальний кодекси встановлювали правові норми буржуазного суспільства. Зміцнюючи і захищаючи основні завоювання буржуазної революції в економічній сфері і, зокрема, вироблене перерозподіл власності, Наполеон рішуче придушував будь-які спроби (як зліва, так і справа) змінити цей порядок. Він наносив удари і по колишнім якобінцям, і по войовничим роялістам. Економічна політика наполеонівського режиму була спрямована на розвиток промисловості та торгівлі; в 1800 був заснований Французький банк. Особливим заступництвом Наполеона користувалася промисловість, в розвитку якої він бачив засіб зміцнення могутності держави. Наполеон побоювався робочих хвилювань і прагнув їм запобігти як організацією громадських робіт (з метою не допустити безробіття), так і збереженням забороняв робочі об'єднання закону Ле Шапель (+1791) і введенням в 1803 так званих робочих книжок.

У 1802 Наполеон добився свого призначення довічним консулом, а в 1804 був проголошений імператором. Щоб зміцнити нову, буржуазну монархію і надати їй зовнішній блиск, Н. I створив нове імперське дворянство, пишний імператорський двір, розірвав шлюб з першою дружиною Жозефіною і вступив в 1810 в шлюб з Марією Луїзою - дочкою австрійського імператора Франца I. Переможні війни з коаліціями держав, блискучі перемоги при Маренго (1800), Аустерліцем (Аустерлицкое битва 1805), Єні і Ауерштедте (Йена-Ауерштедтськоє битва 1806), Ваграме (1809), величезне розширення території імперії і перетворення Н. I в фактичного повелителя всієї Західної (крім вели кобрітанія) і Центральної Європи сприяли надзвичайній його славі. Доля Н. I, який досяг за 10 років безприкладного могутності, який змушував рахуватися зі своєю волею монархів Європи, здавалася багатьом його сучасникам незрозумілою і дала грунт для різного роду «наполеонівських легенд». Людина величезної особистої обдарованості, виняткової працездатності, сильного, тверезого розуму і непохитної волі, нещадний в досягненні мети, Н. I був видатним представником буржуазії в пору, коли вона була ще молодим, висхідним класом; він найбільш повно втілив всі притаманні їй тоді сильні риси, а також її вади і недоліки - агресивність, корисливість, авантюризм.

В області військового мистецтва Н. I розвивав і удосконалював те нове, що було раніше створено арміями революційної Франції. Заслуга Н. I полягала в тому, що він знайшов найбільш доцільне в даних історичних умовах тактичне і стратегічне застосування колосальних озброєних мас, поява яких стало можливим завдяки революції. Він показав себе чудовим майстром стратегії і маневреної тактики. Борючись проти чисельно переважаючого супротивника, Н. I прагнув до роз'єднання його сил і до знищення їх по частинах. Його принципом було: «чисельну слабкість відшкодовувати швидкістю рухів». На марші Н. I вів війська розосереджено, але з таким розрахунком, щоб їх можна було зібрати в необхідний момент в будь-якому пункті. Так складався принцип «порізно йти, разом битися». Н. I удосконалював нову маневрену тактику колон у поєднанні з розсипних строєм, засновану на чіткій взаємодії різних родів військ. Він широко застосовував швидкий маневр з метою створення переваги на вирішальних напрямках, умів завдавати раптових ударів, здійснювати обходи і обхвати, нарощувати зусилля на вирішальних ділянках битви. Вважаючи своїм головним стратегічним завданням розгром сил противника, Н. I завжди прагнув оволодіти стратегічною ініціативою. Основним способом розгрому противника для нього було генеральну битву. Досягнутий в генеральній битві успіх Н. I прагнув розвинути, організовуючи наполегливе переслідування ворога. Н. I надавав широку можливість ініціативи командирам частин і з'єднань. Він умів знаходити і висувати здібних, талановитих людей. Але стрімке піднесення наполеонівської Франції і перемоги французької зброї пояснювалися не тільки особистими якостями Н. I і його маршалів, скільки тим, що в зіткненні з феодально-абсолютистської Європою наполеонівська Франція представляла історично прогресивніший, буржуазний суспільний лад. Це позначалося і у військовій сфері, де полководницьке мистецтво Н. I мало безсумнівний перевагу над відсталою, рутинною стратегією і тактикою армій феодальної Європи, і в перевазі системи буржуазних соціальних відносин, сміливо вводяться в країнах Західної Європи наполеонівським законодавством, над відсталими патріархально-феодальними відносинами . Однак з плином часу наполеонівські війни втратили властиві їм раніше (незважаючи на їх завойовницький характер) прогресивні елементи і перетворилися в чисто загарбницькі. У цих умовах ніякі особисті якості і зусилля Н. I не могли принести перемоги. Вперше це виявилося під час розпочатої в 1808 війни в Іспанії, де проти французьких завойовників піднявся народ; це в повній мірі і з катастрофічними для наполеонівської імперії наслідками підтвердилося в поході 1812 року в Росію. Війна проти Росії з'явилася, як пізніше визнав сам Н. I, його фатальною помилкою. Після приходу до влади Н. I першим з французьких державних діячів зрозумів все значення для Франції союзу з Росією. Його зусилля і були спрямовані на досягнення цієї мети: в переговорах з Павлом I він підійшов впритул до укладення союзу з Росією. Вбивство Павла I в березня 1801 надовго відсунуло цю можливість. Тильзитские переговори з Олександром I (1807) привели до створення франко-російського союзу, оцінювався Н. I вельми високо. Під час Ерфуртського побачення Н. I з Олександром I (1808) відбулося загострення франко-російських протиріч у зв'язку з Континентальної блокадою, польським питанням і ін. Рішення почати війну проти Росії свідчило про те, що, засліплений успіхами і прагненням встановити своє панування над Європою , Н. I почав втрачати почуття реального, властиве йому раніше. Вітчизняна війна 1812 не тільки знищила «велику армію» Н. I, а й дала потужний поштовх національно-визвольній боротьбі проти наполеонівського гніту в Європі. У кампанії 1813 Н. I довелося боротися не тільки проти армій антинаполеонівської коаліції, але і проти нездоланної сили - повсталих народів Європи. Неминуче в цих умовах поразки Н. I, завершене вступом союзних військ в Париж (березень 1814), змусило його відректися від престолу (6 квітня 1814). Союзники-переможці зберегли Н. I титул імператора і віддали йому у володіння о. Ельба. Висадка Н. I у Франції (1 березеня 1815) і що «Сто днів» (20 березня - 22 червень 1815) вторинного його царювання знову показали не тільки його талант, але в ще більшій мірі значення стояли за ним соціальних сил. Безприкладну «завоювання» за 3 тижні без єдиного пострілу Франції стало можливим лише тому, що народ вважав Н. I здатним вигнати з Франції ненависних народним масам Бурбонів і аристократів. Трагедія Н. I полягала в тому, що він не наважився повністю спертися на який підтримував його народ. Це призвело до його поразки при Ватерлоо і вторинного зречення (22 червня 1815). Засланий на о. Св. Олени, він помер через 6 років бранцем англійців. У 1840 прах Н. I був перевезений в Париж, в Будинок інвалідів.

1) Перерахуйте основні положення Тільзітського світу?

2) Чим пояснюються військові успіхи Наполеона?

3) У чому причина нищівної поразки Наполеона в Росії?

2.Причини і характер наполеонівських війн

Наполеонівські війни 1799-1815, велися Францією і її союзниками в роки Консульства (1799-1804) і імперії Наполеона I (1804-1814,1815) проти коаліцій європейських держав.

характер воєн

Хронологічно вони продовжували війни Великої французької революціі1789-99 і мали деякі спільні з ними риси. Будучи загарбницькими, вони, тим не менш, сприяли поширенню в Європі революційних ідей, підриву феодальних порядків і розвитку капіталістичних відносин. Вони велися в інтересах французької буржуазії, яка прагнула закріпити своє військово-політичне і торговельно-промислове панування на континенті, відтіснивши на другий план англійську буржуазію. Головними противниками Франції в ході наполеонівських воєн були Англія, Австрія і Росія.

2-я антифранцузької коаліції (1798-1801)

Умовною датою початку наполеонівських воєн вважається встановлення у Франції в ході перевороту 18 брюмера (9 листопада) 1799 військової диктатури Наполеона Бонапарта, який став першим консулом. В цей час країна вже перебувала в стані війни з 2-ї антифранцузької коаліцією, яку утворили в 1798-99 Англія, Росія, Австрія, Туреччина і Неаполітанське Королівство (1-а антифранцузької коаліції в складі Австрії, Пруссії, Англії та ряду інших європейських держав воювала проти революційної Франції в 1792-93).

Прийшовши до влади, Бонапарт направив англійському королю і австрійському імператору пропозицію розпочати мирні переговори, яке було ними відкинуто. Франція почала формувати на східних кордонах велику армію під командуванням генерала Моро. Одночасно на швейцарському кордоні в обстановці секретності йшло формування так званої «резервної» армії, яка і завдала першого удару по австрійським військам в Італії. Зробивши важкий перехід через перевал Сен-Бернар в Альпах, 14 червня 1800 в битві біля Маренго Бонапарт розгромив австрійців, які діяли під командуванням фельдмаршала Меласа. У грудня 1800 рейнська армія Моро розбила австрійців при Гогенлиндене (Баварія). В лютого 1801. Австрія була змушена укласти з Францією мир і визнати її захоплення в Бельгії і на лівому березі Рейну. Після цього 2-а коаліція фактично розпалася, Англія погодилася в жовтні 1801 підписати умови прелімінарного (т. Е. Попереднього) угоди, а 27 березня 1802 був укладений Ам'єнський мирний договір між Англією, з одного боку, і Францією, Іспанією і Батавской республікою - - з іншого.

3-тя антифранцузької коаліції

Однак уже в 1803 війна між ними відновилася, а в 1805 була утворена 3-ая антифранцузької коаліції в складі Англії, Росії, Австрії та Неаполітанського королівства. На відміну від попередніх, вона проголосила своєю метою боротьбу не проти революційної Франції, а проти завойовницької політики Бонапарта. Ставши в 1804 імператором Наполеоном I, він готував висадку французької експедиційної армії в Англію. Але 21 жовтня 1805 в Трафальгарській битві англійський флот на чолі з адміралом Нельсоном знищив об'єднаний франко-іспанський флот. Ця поразка назавжди позбавило Францію можливості змагатися з Англією на море. Однак на континенті наполеонівські війська брали одну перемогу за іншою: в жовтні 1805 австрійська армія генерала Мака без бою капітулювала при Ульмі; в листопаді Наполеон переможним маршем вступив до Відня; 2 грудня в Аустерлицком битві він розгромив об'єднані сили росіян і австрійців. Австрія знову була змушена підписати мир з Францією. За Пресбургський договором (26 грудня 1805) вона визнала наполеонівські захоплення, а також взяла на себе зобов'язання виплатити величезну контрибуцію. У 1806 Наполеон примусив Франца I скласти з себе титул імператора Священної Римської імперії німецької нації.

4-я і 5-я антифранцузские коаліції

Війну проти Наполеона продовжили Англія і Росія, до яких незабаром приєдналися Пруссія і Швеція, стурбовані посиленням французького панування в Європі. У вересні 1806 утворилася 4-а антифранцузької коаліції європейських держав. Через місяць, в ході двох битв, в один і той же день 14 жовтня 1806 прусська армія була знищена: близько Єни Наполеон розбив частини князя Гогенлое, а при Ауерштедте маршал Даву розгромив основні прусські сили короля Фрідріха-Вільгельма і герцога Брауншвейзького. Наполеон урочисто в'їхав в Берлін. Пруссія була окупована. Рухалася на допомогу союзникам російська армія зустрілася з французької спочатку біля Пултуська 26 грудня 1806, потім у Прейсиш-Ейлау 8 лютого 1807. Незважаючи на кровопролитні, ці битви не дали переваги жодній зі сторін, але в червні 1807 в битві при Фридланде Наполеон здобув перемогу над російськими військами, якими комадовал Л. Л. Бенигсен. 7 липня 1807 посередині річки Німан на плоту відбулося побачення французького і російського імператорів і був укладений Тильзитский світ, за яким Росія визнавала всі завоювання Наполеона в Європі і приєднувалася до проголошеної ним в 1806 «Континентальної блокади» Британських островів. Навесні 1809 Англія і Австрія знову об'єдналися в 5-у антифранцузьку коаліцію, але вже в травні 1809 французи вступили до Відня, а 5-6 липня в битві біля Ваграма австрійці знову зазнали поразки. Австрія погодилася сплачувати контрибуцію і приєднувалася до континентальної блокади. Під владою Наполеона виявилася значна частина Європи.

Причини військових успіхів Франції

Франція мала найбільш досконалою для свого часу військової системою, народженої ще в роки Французької революції. Нові умови рекрутування в армію, постійна увага воєначальників, і перш за все самого Наполеона, до бойового духу солдатів, підтримання у них високої військової підготовки та дисципліни, гвардія, сформована із солдатів-ветеранів, - все це сприяло перемогам Франції. Важливу роль зіграв військовий талант знаменитих наполеонівських маршалів - Бернадота, Бертьє, Даву, Журдана, Ланна, Макдональда, Массена, Моро, Мюрата, Нея, Сульта і ін. Сам Наполеон Бонапарт був найбільшим полководцем і теоретиком військової справи.

Потреби наполеонівської армії забезпечувалися підкореними країнами Європи та державами, які перебували в політичній залежності від Франції, - вони, наприклад, формували частини допоміжних військ.

Перші поразки Франції. Кінець французької експансії

Нараставшее в Європі національно-визвольний рух набув найбільшого розмаху в Іспанії і в Німеччині. Однак доля імперії Наполеона була вирішена під час його походу в Росію. Під час Вітчизняної войни1812 стратегія російської армії, керованої фельдмаршалом М. І. Кутузовим, партизанський рух сприяли загибелі понад 400-тисячної «Великої армії». Це викликало новий підйом національно-визвольної боротьби в Європі, в ряді держав стало створюватися народне ополчення. У 1813 утворилася 6-а антифранцузької коаліції, до якої увійшли Росія, Англія, Пруссія, Швеція, Австрія і ряд ін. Держав. У жовтні 1813 в результаті «битви народів» під Лейпцигом від французів була звільнена територія Німеччини. Наполеонівська армія відійшла до кордонів Франції, а потім була розгромлена на своїй землі. 31 березня війська союзників вступили в Париж. 6 квітня Наполеон I підписав зречення від престолу і був висланий з Франції на острів Ельбу.

Кінець наполеонівських воєн

У 1815, під час знаменитих «Ста днів» (20 березня - 22 червня), Наполеон зробив останню спробу повернути собі колишню владу. Поразка в битві при Ватерлоо (Бельгія) 18 червня 1815, завдану йому військами 7-ий коаліції під командуванням герцога Веллінгтона і маршала Блюхера, завершило історію наполеонівських воєн. Віденський конгрес (1 листопада 1814 - 9 червня 1815) вирішив долю Франції, закріпивши переділ територій європейських країн в інтересах держав-переможців. Визвольні війни, які велися проти Наполеона, були неминуче пов'язані з частковим відновленням феодально-абсолютистських порядків в Європі ( «Священний союз» європейських монархів, укладений з метою придушення національно-визвольного і революційного руху в Європі).

1) Які домовленості були досягнуті під час підписання Амьенского мирного договору?

2) В чому полягала «Континентальна блокада?»

3) Поясніть значення поняття «битва народів»?

3.Періодізація наполеонівських воєн. Основні військові кампанії і найважливіші битви

Війна Першої коаліції 1793-1797

Військові дії почалися з вторгнення французьких військ у володіння німецьких держав на Рейні, за чим послідувало вторгнення військ коаліції в межі Франції. Незабаром вороги були відбиті і сама Франція почала активні воєнні дії проти коаліції - вторглася в Іспанію, Сардинское королівство і в західні німецькі держави. Незабаром, в 1793 році відбулася битва при Тулоні, де вперше проявив себе молодий і талановитий полководець Наполеон Бонапарт. Після низки перемог вороги були змушені визнати Французьку республіку і всі її завоювання (за винятком англійців), але потім, після погіршення становища Франції, війна відновилася.

Початок війни

Революція, що відбулася у Франції в 1789 році, сильно відбилася і на суміжних з нею державах і спонукала їх уряду вдатися до рішучих заходів проти загрожує небезпека. Імператор Леопольд II і пруський король Фрідріх-Вільгельм II на особистому побаченні в Пільніц домовилися зупинити поширення революційних принципів. До цього їх спонукали і наполягання французьких емігрантів, що склали в Кобленці корпус військ під начальством принца Конде.

Військові приготування були розпочаті, але монархи довго не наважувалися на відкриття ворожих дій. Ініціатива пішла з боку Франції, яка 20 квітня 1792 р оголосила війну Австрії за її неприязні дії проти Франції. Австрія і Пруссія уклали між собою оборонний і наступальний союз, до якого поступово приєдналися майже всі інші німецькі держави, а також Іспанія, П'ємонт і Неаполітанське королівство.

+1792

Влітку 1792 союзні війська (в загальному - до 250 тис.) Стали зосереджуватися на кордонах Франції. Війська ці в тактичному відношенні (за тодішніми поняттями) стояли набагато вище французьких; але ватажки їх, здебільшого люди похилого віку, вміли наслідувати Фрідріху Великому тільки в дрібницях і зовнішньою формою: при тому і руки у них були пов'язані присутністю при армії короля прусського і вказівками віденського гофкрігсрата. Нарешті, з самого початку військових дій виявилося повне незгоду в складанні операційного плану: наступальний запал пруссаків зіткнувся з повільністю і перебільшеною обережністю австрійців. Французька регулярна армія не перевищувала тоді 125 тис., Перебувала в сильному розладі і втратила чимало досвідчених генералів і офіцерів, які емігрували в чужі краї; війська поневірялися всякого роду, матеріальна частина військового устрою була в жалюгідному стані. Французький уряд прийняв самі енергійно заходи для посилення армії і підняття її духу. Лінійної і так званої кордонної системам, яким слідували полководці союзників, французи готувалися протиставити систему зімкнутих мас (колон) і вогонь численних стрільців (за прикладом американців в боротьбі за незалежність). Всякому простому пересічному, виявивши бойові якості, відкритий був шлях до досягнення вищих посад в армії. Нещадно разом з тим каралися помилки і невдачі. Спочатку вторгнення французів в Австрійські Нідерланди закінчилося для них повною невдачею; вони змушені були відступати в свої межі і обмежитися оборонними діями. 1 серпня головні сили союзників під начальством герцога Брауншвейзького перейшли через Рейн і стали зосереджуватися між Кельном і Майнцем. Впевнений емігрантами, що при вступі союзників до Франції всі консервативні елементи країни повстануть для придушення революційного меншини і для звільнення короля, герцог вирішив увірватися в Шампань і потім йти прямо на Париж. Він видав грізну прокламацію, яка мала на меті налякати французів, але справила зворотну дію: її викликає тон порушив сильне обурення; всякий, хто міг, взявся за зброю, і менш ніж через 2 місяці чисельність французьких військ перевершила вже 400 тис. чоловік, погано влаштованих і збройних, але пройнятих найбільшим натхненням. Наступальний рух союзників було загальмовано поганими дорогами в Арденнах і недоліком продовольства; французький головнокомандувач Дюмурье встиг підтягнути підкріплення. 20 вересня відбулась незначна сама по собі, але вельми важлива за своїми наслідками канонада при Вальми, що поклала межа наступу союзників. Війська їх, збентежені стійкістю ворога, виснажені хворобами і різними нестатками, віддалися страшному мародерству, ніж ще більш відновили проти себе населення. Тим часом французи щодня посилювалися, і герцог Брауншвейгський, не бачачи можливості ні йти вперед, ні залишатися в розореній Шампані, зважився піти з французьких меж. Користуючись цим, Дюмурье вторгся в Бельгію, 18 листопада розбив австрійців при Жемаппе і до кінця року опанував усіма найголовнішими містами країни. На середньому Рейні французький генерал Кюстін, розбивши військові контингенти різних дрібних німецьких володарів, вторгся в Пфальц і за сприяння революційної партії в Майнці опанував цю важливою фортецею. Дії французів у Савойї також йшли успішно;

1793

1 лютого 1793 р, Відразу після страти Людовика XVI, Французька республіка оголосила війну Нідерландам і Великобританії. Остання з цього часу стала на чолі держав, які воювали проти революційної Франції, допомагала їм субсидіями і приватними експедиціями і в той же час за допомогою свого флоту завдавала величезну шкоду колоніям і торгівлі противника. У Нідерландах французи стали терпіти невдачі, що завершилися 18 березня поразкою при Неервіндене. Після зради Дюмурье і втечі його до ворога французький Національний Конвент посилив армію новими полками і доручив головне начальство Дампіеру, скоро загиблому в бою при Конде. Настільки ж мало успіху мали і призначені замість нього генерали Кюстін, а потім Журдан. Дії на Середньому і Верхньому Рейні йшли з перемінним успіхом, але в загальному несприятливо для республіканців, які втратили Майнц та інші важливі пункти. Від повного розгрому їх рятувало лише відсутність згоди в діях противників і взаємна недовіра між австрійцями і пруссаками. Дії в Альпах, на кордоні Італії, були вдалі для французів, якими командував генерал Келлерман; сардинці, які вступили було в Савойю, були розбиті при Альбаретто 20 вересня і Вальмені 14 жовтня і відступили до своїх позицій на Мон-Сенісе. Війна в Піренеях тривала мляво, але швидше за сприятливо для французів. Громадянська війна в Вандеї розгоралася все більше і більше, і республіканські війська зазнавали там жорстокі поразки від роялістів. У тому ж 1793 р Тулон був зайнятий англійцями і іспанцями, а потім обложений і узятий військами республіки.

1794

У кампанію 1794 військові дії в Голландії, що почалися в квітні, спочатку були успішні для союзників. Але вже в червні успіх схилився на бік французів, які відняли у супротивника всі захоплені ним міста і фортеці і завдали йому кілька поразок, а до кінця року змусили Голландію, названу Батавской республікою, укласти з Францією союз. В діях на Рейні щастя теж сприяло французькому зброї; до кінця року на лівому березі річки в руках союзників залишався один лише Майнц. В Італії республіканці, двічі розбивши австро-сардинські війська, вторглися в П'ємонт (в квітні), але розвиток повальних хвороб і поява англійського флоту в Генуезькому затоці примусили їх піти. У вересні вони вступили в вважалися нейтральними генуезькі володіння і розташувалися там на зимових квартирах. Тоскана уклала з Францією окремий світ, яким зобов'язувалася визнати Французьку республіку і сплатити їй мільйон франків.

1795

Слідом за тим, в квітні 1795 року, король прусський, переконавшись, що війна засмучує фінанси Пруссії і не доставляє їй ніяких вигод, уклав з республікою світ в Базелі і поступився їй всі свої зарейнських володіння. За підписаною 11 травня договору майже вся північна частина Німеччини (відокремлена демаркаційною лінією) була оголошена нейтральною. Іспанія теж вийшла з коаліції, так що театр військових дій в Європі обмежився Південною Німеччиною і Північною Італією. Дії ці внаслідок втоми обох воюючих сторін поновилися лише в вересні 1795 року, коли французькі війська під начальством Журдана і Пишегрю перейшли через Рейн у Нейвіда і поблизу Мангейма. Зазнавши великі невдачі в боях з австрійцями, вони обидва скоро повинні були знову відступити на лівий берег річки; 31 грудня між воюючими арміями було укладено перемир'я. В Італії австрійці спочатку витіснили французів з П'ємонту, але потім, коли прибув з іспанського кордону генерал Шерер з восточнопіренейской армією, австрійський генерал Девенс зазнав 23 листопада поразку при Лоано. Протягом перемир'я обидві воюючі сторони отримали значні підкріплення і стали готуватися до рішучих дій.

Італійська кампанія 1796

На історичній сцені з'явилися два молодих полководця, скоро звернули на себе загальну увагу: Наполеон Бонапарт і ерцгерцог Карл. Складання операційного плану та постачання військ усім необхідним доручено було у Франції розумному і майстерному Карно, між тим як в Австрії все як і раніше залежало від гофкрігсрата, розпорядження якого тільки зв'язували руки головнокомандувачів. За планом, складеним Карно, рейнська і Мозельською французькі армії під начальством генерала Моро повинні були діяти у згоді з Самбра-маасского, очолювані Журданом, проникнути двома колонами по обидва береги Дунаю всередину Німеччини і з'єднатися під стінами Відня з італійською армією, ввіреній Бонапарту. 31 березня 1796 р перемир'я було перервано. Початкові дії французьких військ, переправилися через Рейн, велися блискуче; австрійці були відтіснені на всіх пунктах, і вже в кінці липня герцог Вюртембергський, маркграф Баденський і весь Швабський округ змушені були укласти окремий світ, заплативши Франції 6 мільйонів ліврів контрибуції і поступившись їй безліч володінь на лівому березі Рейну. У серпні наприклад їх пішли Франконский і Верхнесаксонскій округу, так що вся тягар війни впала на одну Австрію. Незабаром, проте, обставини змінилися: ерцгерцог Карл, скориставшись тим, що французькі колони були роз'єднані Дунаєм, звернувся спочатку проти Журдана, розбив його в декількох боях і вже на початку вересня змусив його відступити за Рейн. Та ж доля спіткала і колону генерала Моро. До кінця жовтня весь правий берег Рейну був знову очищений від французьких військ, після чого на Рейні укладено тимчасове перемир'я.

Італійська кампанія 1796 року була досить сприятлива для французів завдяки майстерним діям їх молодого вождя. Прийнявши начальство над армією, Бонапарт знайшов її в самому жалюгідному матеріальному становищі, до якого довели її недбалість і казнокрадство колишніх начальників і інтендантства. Владною рукою він усунув всі зловживання, поставив нових начальників, зібрав потрібні гроші і їстівні припаси і відразу придбав цим довіру і відданість солдатів. Операційний план свій він заснував на швидкості дій і на зосередженні сил проти ворогів, які дотримувалися кордонної системи і несоразамерно розтягли свої війська. Швидким настанням йому вдалося роз'єднати війська сардинского генерала Коллі від австрійської армії Больйо. Сардинський король, наляканий успіхами французів, уклав з ними 28 квітня перемир'я, яке доставило Бонапарту кілька міст і вільний перехід через річку По. 7 травня він переправився через цю річку, і протягом місяця очистив від австрійців майже всю Північну Італію. Герцоги Парми і Моденский змушені були укласти перемир'я, куплене значною сумою грошей; з Мілана була теж взята величезна контрибуція. 3 червня Бонапарт вступив до Верони. В руках австрійців залишилися лише фортеця Мантуя і цитадель Мілана. Неаполітанський король також уклав перемир'я з французами, наприклад його пішов і Папа, володіння якого були затоплені французькими військами: йому довелося заплатити 20 мільйонів і надати французам значне число творів мистецтва. 29 липня впала миланская цитадель, а потім Бонапарт осадив Мантуї. Нова австрійська армія Вурмзера, яка прибула з Тіролю, не могла поправити положення справ; після низки невдач сам Вурмзер з частиною своїх сил змушений був закритися в Мантуї, яку перед тим марно намагався звільнити від облоги. В кінці жовтня в Італію було кинуто нові війська під начальством Альвінци і Давидовича; але після битви при Ріволі вони були остаточно витіснені в Тіроль, зазнавши величезних втрат.

1797

Положення Мантуї, де лютували повальні хвороби і голод, зробилося відчайдушним, і Вурмзер в початку 1797 капітулював, маючи в розташуванні 18 тис. Чоловік. Кампанія 1797 року в Німеччині не була ознаменована нічим особливо важливим. Після від'їзду ерцгерцога Карла, призначеного головнокомандувачем в Італію, французи знову перейшли через Рейн (в середині квітня) і здобули кілька успіхів над австрійцями, але звістка про укладення перемир'я в Леобені зупинило подальші військові дії. В Італії першим ударам французів зазнав Папа, який порушив договір з Французькою республікою: він поплатився поступкою декількох міст і сплатою 15 млн. Франків. 10 березня Бонапарт рушив проти австрійців, ослаблені і засмучені війська яких вже не могли чинити запеклого опору. Через двадцять днів французи знаходилися лише в декількох переходах від Відня. Ерцгерцог Карл з дозволу імператора запропонував перемир'я, на що Бонапарт охоче погодився, так як і його становище ставало скрутним внаслідок віддаленості від джерел постачання армії; до того ж він був стурбований новинами про ворожих йому рухах в Тіролі та Венеції. 18 квітня 1797 р перемир'я було укладено в Леобене. Негайно після цього Бонапарт оголосив війну Венеціанської республіці за порушення нейтралітету і умертвіння безлічі французів. 16 травня Венеція була зайнята його військами, а 6 червня підпала під французьке панування і Генуя, названа Лигурийской республікою. В кінці червня Бонапарт оголосив самостійність Цизальпинской республіки, складеної з Ломбардії, Мантуї, Модени і деяких інших суміжних володінь. 17 жовтня в Кампо-Формио було укладено мир з Австрією, який закінчив Війну Першої коаліції, з якої Франція вийшла повної переможницею, хоча Великобританія продовжувала воювати. Австрія відмовилася від Нідерландів, визнала кордоном Франції лівий берег Рейну і отримала частину володінь знищеної Венеціанської республіки. Штатгальтеру Голландії та імперським власникам, що втратили своїх зарейнських земель, була обіцяна винагорода шляхом скасування незалежних духовних володінь в Німеччині. Для вирішення всіх цих вкрай заплутаних питань належало зібрати в місті Раштаті конгрес з уповноважених Франції, Австрії, Пруссії та інших німецьких володінь.

Війна Другий коаліції 1798--1802

коаліція за участю Австрії, Англії, Росії і Туреччини з метою обмежити розширення зони впливу революційної Франції під час революційних воєн 1791-1802 рр. Створена після переходу Швейцарії під французький контроль в 1798 році. В Італії, об'єднані російсько-австрійські війська під командуванням Суворова здобули в квітні-серпні 1799 низку перемог над французькою армією під командуванням Моро, витіснивши її з долини річки По до французьких Альп і околиці Генуї.

У Швейцарії 14-15 вересня французькі війська під командуванням Массени (близько 75 тис. Чоловік) в битві біля Цюріха завдали поразки військам коаліції під командуванням Римського-Корсакова (близько 60 тис. Чоловік, з них 34 тис. Росіян). Прибулий через кілька днів до Швейцарії 23-тисячний загін Суворова замість союзних військ зустрів вчетверо переважаючі сили французів і був змушений прориватися горами до Гларуса. Швейцарія була союзниками втрачена.

У Голландії висаджений в серпні англо-російський експедиційний корпус діяв невдало і в листопаді був евакуйований. Незабаром після цього Росія вийшла з коаліції.

9 листопада 1799 року після повернення з Єгипту Наполеон в ході перевороту 18 брюмера захопив владу у Франції. Наполеон особисто очолив французькі війська в Італії в кампанії 1800 року і в червні 1800 в битві при Маренго здобув рішучу перемогу над австрійськими військами, що призвело до евакуації австрійських військ з північної Італії на захід від Тічино.

9 лютого 1801 року Австрія підписала Люневільський світ, що зафіксував офіційне визнання Австрією незалежності Батавской і Гельветіческой республік (Голландії і Швейцарії, відповідно), фактично підконтрольних Франції.

Вихід Австрії з війни означав фактичний розпад Другий коаліції - в стані війни з Францією залишалася тільки Англія.

У 1801 р, в результаті російсько-французького зближення, готувався індійський похід війська Донського 1801. Після палацового перевороту 11 березня 1801 року призвів до воцаріння на російському престолі Олександра I, плани походу були згорнуті.

Частина, що залишилася на самоті Англія, втративши всіх своїх союзників на континенті, 25 березня 1802 року підписала з Францією Амьенский світ.

Війна третьої коаліції 1805

Війна Третьої коаліції (також відома як російсько-австро-французька війна 1805) - війна між Францією, Іспанією, Баварією і Італією, з одного строни і Третьої антифранцузької коаліцією, в яку входили Австрія, Росія, Великобританія, Швеція, Неаполітанське королівство і Португалія -- з іншого.

У 1805 Росією і Великобританією було підписано Петербурзький союзний договір, який заклав основу третьої коаліції. У тому ж році Великобританія, Австрія, Росія, Неаполітанське королівство і Швеція сформували Третю Коаліцію проти Франції та союзної їй Іспанії. У той час як флот коаліції успішно бився на морі, армії діяли безуспішно і були розбиті, тому коаліція розпалася досить швидко - в грудні.

Наполеон планував вторгнення до Англії починаючи з Амьенского світу 1802 року, підписаного Корнуолліс від Англії і Жозефом Бонапартом від Франції. В цей час (літо 1805) 180-тисячна армія Наполеона ( «Велика Армія») стояла на французькому узбережжі Ла-Маншу, в Булоні, готуючись висадитися в Англії. Цих сухопутних сил було цілком достатньо, але військового флоту для прикриття десанту Наполеону не вистачало, тому потрібно відтягнути британський флот подалі від Ла-Маншу.

Військові дії на морі

Спроба відвернути британців, погрожуючи їхньому пануванню в Вест-Індії зазнала невдачі: франко-іспанський флот під командуванням французького адмірала Вільнева був розбитий англійською ескадрою на зворотному шляху в Європу біля мису Фіністерре, і відступив до Іспанії, в порт Кадіс, де був заблокований.

Адмірал Вільнев, незважаючи на поганий стан флоту, до якого сам же його і довів, і дізнавшись, що його збираються замінити адміралом Россільі, вийшов, виконуючи вказівки Наполеона, в кінці жовтня в море. Біля мису Трафальгар франко-іспанський флот прийняв бій з англійською ескадрою адмірала Нельсона і був повністю розбитий, незважаючи на те, що Нельсон був смертельно поранений в цій битві. Французький флот так і не відновився після цієї поразки, поступившись англійському флоту панування на морі.

Військові дії на суші

Щоб остаточно убезпечити себе від французького вторгнення, Англія спішно сколотила чергову антифранцузьку коаліцію, на відміну від першої і другої вже не антиреспубліканського, але антинаполеонівську.

Вступивши в коаліцію, Австрія, користуючись тим, що більша частина армії Наполеона була сконцентрована на півночі Франції, планувала розв'язати військові дії в північній Італії і в Баварії. На допомогу австрійцям Росія послала дві армії, під командуванням генералів Кутузова і Буксгевдена відповідно.

Отримавши відомості про дії сил коаліції, Наполеон змушений був відкласти висадку на Британські острови на невизначений термін і рушити війська до Німеччини. Саме тоді Наполеон сказав: «Якщо я через 15 днів не буду в Лондоні, то я повинен бути в середині листопада у Відні» [4].

Тим часом 72-тисячна австрійська армія під командуванням барона Карла Макка фон Лейберіха вторглася до Баварії, не дочекавшись російських військ, ще не досягли театру військових дій.

Наполеон покинув Булонський табір і, здійснивши марш-кидок на південь, в найкоротші терміни досяг Баварії. Австрійська армія капітулювала в битві під Ульм. Уникнути полону вдалося корпусу генерала Елачича, однак і він був згодом наздоженуть французьким маршалом Ожеро і капітулював.

Залишившись на самоті, Кутузов змушений був відступати з ар'єргардні боями (Бій у Мерзбаха, бій при Холлабрун) на з'єднання з ще не підійшла армією Буксгевдена.

Наполеон без серйозного опору зайняв Відень. З усієї австрійської армії війну продожать лише з'єднання ерцгерцога Карла і ерцгерцога Іоанна, а також нечисленні частини, які встигли з'єднатися з армією Кутузова.

Російський імператор Олександр I і австрійський імператор Франц II прибутку до армії. За наполяганням Олександра I армія Кутузова припинила відступ і, не чекаючи підходу військ Буксгевдена, вступила в бій з французами під Аустерліцем, в якому зазнала тяжкої поразки і безладно відступила.

підсумки війни

Незабаром після Аустерліца Австрія уклала з Францією Пресбургський світ, за яким позбавлялася ряду територій і ставала союзницею Франції. Росія, незважаючи на важкі втрати, продовжила військові дії проти Наполеона в складі четвертої антифранцузької коаліції, також була організована за активної участі Англії. Континентальна частина Неаполітанського королівства включаючи столицю - місто Неаполь була завойована Наполеоном. На цій території було утворено сателіт Франції з тією ж назвою. Острівна частина королівства, тобто Сицилія зберегла незалежність, але активної участі у військових діях не брала.

Війна четвертої коаліції 1806 - 1807

(Також відома в Росії як російсько-пруссько-французька війна) - війна наполеонівської Франції і її сателітів в 1806-1807 р.р. проти коаліції великих держав (Росія, Пруссія, Англія). Почалася з нападу королівської Пруссії на Францію. Але в двох генеральних боях під Йеной і Ауерштедтом Наполеон розгромив пруссаків і 27 жовтня 1806 року набрав Берлін. У грудні 1806 р у війну вступила імператорська російська армія. Запеклі битви під Чарново, Голиміне і Пултуском в грудні 1806 р р не виявили переможців. Генеральна битва зимової компанії відбулося під Ейлау в лютому 1807г. У кровопролитній битві між головними силами французької Великої армії Наполеона і російської під командуванням ген. Л.Л.Беннігсена переможців не виявилося. Так як вночі після битви Беннігсен відступив, Наполеон оголосив себе переможцем. Обидві сторони були знекровлені тримісячної безрезультатною боротьбою і були раді настанню бездоріжжя, яка до травня поклала край бойовим діям. До цього часу сили російської армії були відвернені війною, що почалася з Оттоманською імперією, а тому Наполеон отримав величезне чисельну перевагу. До початку весняної кампанії він мав 190 000 солдатів проти 100 000 росіян. Під Гейльсбергом Беннигсен успішно відбив атаку франц. армії, однак під Фридландом чисельну перевагу Великої армії зіграло вирішальну роль.Наполеон з 85 000 солдатів завдав важкої поразки російської армії з 60 000 чоловік.

важливі битви

Битва при Єні і Ауерштедте (жовтень 1806)

Битва при Голиміне (жовтень 1806)

Битва при Голиміне (грудень 1806)

Битва при Чарново (грудень 1806)

Битва при Пултуську (грудень 1806)

Битва при Ейлау (лютий 1807)

Облога Данцига (1807)

Битва при Гуттштадте (червень 1807)

Битва при Гейльсберга (червень 1807)

Битва при Фридланде (червень 1807)

Привід до укладення миру

Олександру I була ясна неможливість для Росії вести успішну війну одночасно з Наполеоном і Туреччиною, тому цар вважав за краще укласти мир з Наполеоном і продовжити війну з Османською імперією.

Війна П'ятої коаліції 9 квітня - 14 жовтня, 1809 роки (188 днів) (також відома як австро-французька війна) - військовий конфлікт між Австрійською імперією і Великобританією, з одного боку, і Французької імперії Наполеона і його союзників. Головні військові події розгорталися в Центральній Європі з квітня по липень 1809 року. Англія в цей час була втягнута у війну на Піренейському півострові, але вона, під тиском австрійців, висадила свій десант в Нідерландах. Це не вплинуло на результат війни. Після проведення автор бойових дій в Баварії і долині Дунаю війна закінчилася успішно для французів після битви під Ваграмом. На початку 1809 року Великобританії вдалося створити нову коаліцію проти Франції. Крім Англії в не ввійшли Австрія та Іспанія. Це була сама нетривала коаліція за всю історію наполеонівських воєн.

Франція перед війною

Наполеон був обізнаний про те, що Австрія, підбурювана Англією, готуватися до війни. Але він все ж сумнівався, що Австрія вступить у війну. Наполеон планував перенести бойові дії в долину Дунаю, як і в 1805 році. Але невірні відомості, що стосуються австрійського наступу, (Наполеону доповіли про те, що австрійці будуть наступати головними силами в північній частині Дунаю) мало не привели до краху французької армії. 140 000 французьких солдатів (основні сили Наполеона в цій війні) виявилися оточеними більш переважаючими силами ворога. Але австрійці не скористалися розгубленістю французів. Французький імператор швидко зібрав свою армію в один кулак і почав її розгортання.

Бойові дії

9 квітня 1809 року посланника Франції сповістили про те, що Австрія оголосила війну Франції. Рано вранці 10 квітня основні сили австрійської армії перетнули кордон на річці Інн і вторглися в Баварію. Погані дороги, розмиті дощем, сповільнили австрійське наступ в перший тиждень війни. Але, тим не менше, баварські війська, після декількох битв, почали відступ. Австрійське командування втратило прекрасну можливість розділити Велику армію надвоє. Австрійці напали приблизно на тиждень раніше того, як припускав Наполеон. Після перегрупування своїх військ, французькі війська завдали ряд поразок австрійцям при: Сачіле (16 квітня), Регенсбурзі (19-23 квітня), Абенсберге (20 квітня), Ландсхуте (21 квітня), Екмюле (21-22 квітня). Втративши в цих боях понад 50 000 чоловік, ерцгерцог Карл відвів залишки армії до Відня. Після падіння Регенсбурга війська австрійців переправилися на інший берег Дунаю. Французький імператор вирішив не переслідувати ерцгерцога Карла і 13 травня увійшов до Відня, яка без бою відкрила перед ним ворота. До середини травня біля Відня австрійці зібрали 115 000 солдатів проти 80 000 французів. Французи відмовлялися вступати в будь-які переговори. Щоб розбити сили австрійців, потрібен був хороший плацдарм на північному березі Дунаю. Сапери Великої армії здійснили чудо, зумівши за ніч з 20 на 21 травня перекинути через річку кілька мостів. Однак наспіх розроблений план провалився. Виявилося, що основні сили Карла знаходяться в безпосередній близькості від річки. Вранці французький авангард був атакований. Почалася битва при Асперн-Есслінген (21-22 травня). Наполеон зазнав в ньому поразки. Багато європейських держав зраділи, коли Наполеон програв битву при Асперн-Есслінг. Це було перше тотальне ураження Наполеона на полі бою. Французи втратили? військ (тільки убитими 7 000 солдатів). Але втрати австрійців були не менш (тільки убитими 4 286 людини + багато поранених). Наполеон втратив в битві кілька хороших полководців, в тому числі маршала Ланна. Ця битва розвіяла міф про непереможність Наполеона Бонапарта. Французький імператор обіцяв, що його наступне форсування Дунаю обернеться катастрофою для австрійців. У найсуворішої таємності почали зводитися нові мости. Отримавши підкріплення, Наполеон форсував Дунай. Австрійці невдало розташували свої патрулі. Для них було повною несподіванкою, коли вони побачили Наполеона на своєму березі. Зав'язалася битва, яка увійшла в історію під назвою битва під Ваграмом (5-6 липня). В цілому в битві загинуло лише вбитими 12 800 солдатів. Австрійці відступили. Наполеон вже не мав сил для продовження війни. Дії на другорядних театрах: в Італії, Далмації і Тіролі (де спалахнуло антифранцузьке повстання на чолі з А. Гофером), розвивалися не на користь австрійців. Спроби майора Шилля в Пруссії і полковника Дернбурга в Гессені підняти повстання проти Франції також закінчилися неудачей.В Нідерландах англійська корпус, втративши 4 000 солдатів убитими і пораненими, домігся незначних успіхів. Але це вже ніяк не вплинуло на війну. Австрія до цього часу зазнала поразки.

Шенбруннський світ

14 жовтня 1809 року було підписано Шенбруннський мирний договір між Австрією і Францією.Поразка австрійців було страшенно не тільки з військової точки зору, скільки в моральному і політичному.

Війна Шостий коаліції 1813--1814

Наполеон повернувся з Російського походу в Париж 18 грудня 1812 і відразу ж енергійно приступив до організації нової армії замість знищеної в Росії. Достроково покликані 140 тис. Юнаків, які підлягають призову в 1813, ще 100 тис. Переведені в регулярну армію з Національної гвардії. Призвані громадяни старших вікових груп, для допоміжної служби покликані юнаки 1814 року призову. Кілька полків відкликано з Іспанії. Ряд категорій позбулося відстрочок, матросів перевели в піхоту. Чималу частину військ вдалося зібрати по гарнізонах.

Поки Наполеон формував армію, його пасинок Євген Богарне [4] стримував по лінії Ельби подальше просування союзних російсько-прусських військ, спираючись на ланцюжок фортець і 60-тисячну армію.

15 квітня 1813 Наполеон виїхав з Парижа до новосформованої армії (бл. 130 тис.) В Майнц на кордоні Франції. В кінці квітня він рушив до Саксонії до Лейпцигу, звідки, з'єднавшись з військами Богарне, він мав намір відкинути російські війська і привести в покірність повсталу Пруссію. Всього Наполеон мав у Німеччині до 180 тис. Солдатів проти 69 тис. Російських і 54 тис. Прусських солдатів, якщо не враховувати французькі гарнізони фортець на Одері та Віслі і облягати їх сили. [5]

Кампанія 1813 року. Війна в Німеччині

Звільнення Пруссії. Січень - Квітень 1813

Хоча прусський король Фрідріх Вільгельм III формально зберігав вірність союзу з Наполеоном, вступ російських військ до Східної Пруссії створило передумови для розвороту прусської політики. Російські війська трималися дружньо на прусської території, не втручаючись у внутрішні справи Пруссії. 25 січня 1813 прусський король перебрався з окупованого французами Берліна в нейтральну Сілезію (прусські володіння на кордоні з Австрією). 9 лютого Пруссія ввела загальну військову повинність, що дало можливість поряд з іншими заходами створити до початку березня 120 тис. Армію. Прусські регулярні частини стали діяти узгоджено разом з російськими проти французів, не завжди отримуючи на це санкцію прусського короля. Спроба французів організувати другу лінію оборони по Одеру не увінчалася успіхом через російсько-прусського союзу.

Армія Кутузова після захоплення Варшави рушила на захід Польщі до Каліш. 13 лютого передовий російський загін (16 тис.) Під командуванням Вінцінгероде перехопив під Каліші відступав 10-тисячний саксонський корпус Реньє, саксонці втратили в бою 3 тис. Солдатів. 24 лютого штаб Кутузова перебрався в Каліш. З Калиша російські загони стали здійснювати вилазки до Німеччини.

28 лютого в Каліші був підписаний союзний російсько-прусський договір, а 27 березня 1813 прусський король оголосив війну Франції. До цього часу вся територія Пруссії (виключаючи кілька блокованих фортець на Віслі і Одері) аж до Ельби була звільнена від французьких військ. За Ельбою і на південь від неї починалися землі німецьких князівств Рейнського союзу, що зберігали вірність Наполеону.

Головна руська армія (43 тис.), Розташувавшись на західному кордоні Варшавського Герцогства, зупинила на місяць своє просування. На думку головнокомандувача Кутузова російським військам слід було брати участь у війні за звільнення Німеччини, так як битви з французами в Європі відповідали інтересам не стільки Росії, скільки інтересам самих німецьких держав і Англії. Однак Кутузов не міг відкрито чинити опір планам імператора Олександра I, і об'єднана російсько-прусська армія (бл. 70 тис.) В кілька ешелонів рушила з польського Калиша до Саксонії, захопивши 27 березня Дрезден, столицю формально нейтрального королівства. 3 квітня авангард союзників увійшов в Лейпциг.

Через Саксонію проходив найкоротший шлях з Пруссії на Париж. З захопленням цієї держави Рейнський союз (васальне утворення Наполеона з німецьких держав) очікував розпад, і саме там розгорнулися основні битви Наполеона в 1813 році з арміями Шостий коаліції.

Більш енергійно, ніж Головна російська армія, діяв на північ від окремий корпус Вітгенштейна. Передовий загін з його корпусу під керівництвом генерал-ад'ютанта Чернишова увійшов 4 березня в Берлін, залишений напередодні французьким гарнізоном. 11 березня в звільнену столицю Пруссії з тріумфом вступили основні сили Вітгенштейна. 17 березня до військ Вітгенштейна (20 тис.) В Берліні приєднався прусський корпус Йорка (30 тис.), Щоб спільно діяти в рамках російсько-прусського союзу.

Потім Вітгенштейн разом з пруськими частинами рушив до Магдебургу на Ельбі (опорна фортеця французів на західному кордоні Пруссії), де союзники відбили спробу французів зробити вилазку на Берлін. Переконавшись у відсутності загрози для Берліна з цього напрямку, Вітгенштейн в 20-х числах квітня рушив на південь до Лейпцигу для з'єднання з армією Кутузова.

Загін генерал-лейтенанта Левіза (12 тис.) Вітгенштейн залишив блокувати прусський Данциг в гирлі Вісли (Данциг капітулював 24 грудня 1813). Корпус Чичагова, що незабаром перейшов під початок Барклая-де-Толлі, облягав фортеця Торн на середній Віслі. Торн капітулював 16 квітня, що вивільнило російський корпус (12 тис.) Якраз до початку боїв з армією Наполеона в Саксонії.

Через відсутність достатньої кавалерії Наполеон мав смутні відомості про дислокацію противника, не підозрюючи про зосередження союзних сил на південь від Лейпцига. Його армія розтягнулася на 60 км від Йени до Лейпцига, ніж вирішив скористатися новий головнокомандувач союзників російський генерал Вітгенштейн. За його планом війська союзників мали завдати флангового удару по французьким корпусам в той час, поки вони були розкидані на марші. 2 травня 1813 відбулася битва під Лютценом. Наполеон зумів відбити несподіване наступ союзників і, швидко стягнувши сили, перейшов в контрнаступ. У битві союзники втратили до 10 тисяч солдатів (з них 2 тис. Росіян), але французькі втрати виявилися приблизно в 2 рази вище. Збентежені невдалим розвитком справи союзники вирішили відступити.

8 травня росіяни залишили Дрезден і переправилися за Ельбу. Саксонія підпала знову під владу Наполеона.

12 травня союзники зайняли оборонну позицію на східній околиці Саксонії при Бауцене (40 км на схід від Дрездена), вдало укріплену самою природою. 20--21 травня там відбулося чергове бій, відоме як битва при Бауцене. Наполеон мав 143 тис. Солдатів проти 93 тис. Російських і прусських. За два дні боїв росіяни втратили 6400 солдатів, пруссаки - 5600, французькі втрати виявилися в півтора рази важче (18-20 тис.). Видавлені з позицій союзники вирішили продовжити відступ на схід.

Якщо для російської армії відхід був вигідний тактичний маневр, для прусаків наслідки були важче, так як бойові дії переносилися на територію Пруссії. Після другого поспіль невдалого генеральної битви цар Олександр I замінив 25 травня головнокомандувача Вітгенштейна на більш досвідченого і старшого за вислугою років у чині генерала-від-інфантерії Барклая-де-Толлі. Війська союзників, відступаючи в Сілезію, дали ряд вдалих ар'ергардних битв (справи при Рейхенбаха і Гайнан), однак Барклай рішуче не бажав давати наступного генеральної битви, сподіваючись на виснаження французької армії.

В ході переслідування армія Наполеона зовсім засмутилася, французи стомилися від безперервних безрезультатних боїв, втрати від дезертирства і хвороб значно перевищували бойові втрати. Постачання французьких військ було незадовільним, прожиток залежало від грабежу місцевого населення.

Ще 18 травня, до битви при Бауцене, Наполеон просив прийняти в російсько-прусської квартирі маркіза Коленкура для переговорів з Олександром I, але не отримав відповіді. 25 травня переговори поновилися з ініціативи французької сторони. 4 червня 1813 Наполеон уклав в Пойшвіце перемир'я з союзниками до 20 липня (продовжено потім до 10 серпня 1813), після чого повернувся в Дрезден. Обидві сторони сподівалися використовувати перепочинок для мобілізації сил.

Перемир'я. Червень - серпень 1813

Наполеон назвав перемир'я однією з найбільших помилок в його житті. В результаті перемир'я Шоста коаліція значно розширилася і посилилася, перевага в силах перейшов на бік противників Наполеона.

В середині червня Англія зобов'язалася підтримати Росію і Пруссію значними субсидіями на продовження війни.

22 червня Швеція вступила в антифранцузьку коаліцію, виторгувавши собі Норвегію (датське володіння).

В кінці червня союзники і Наполеон прийняли пропозицію Австрії про посередництво, але якщо союзники також взяли австрійські умови мирного договору, то Наполеон не бажав жертвувати навіть частиною своїх захоплених володінь. На початку липня в містечку Трахенберг (на північ від Бреславля) відбулася нарада союзних монархів (Росії, Пруссії, Швеції) по складанню загального плану військових дій проти Наполеона. Австрійський імператор схвалив Трахенбергскій план в якості спостерігача. Одночасно велися мляві переговори з французькими уповноваженими у Празі.

На початку серпня Наполеон зробив останню спробу уточнити умови, на яких Австрія погодиться на мир. В останній день перемир'я, 10 серпня, він послав депешу, в якій погодився прийняти частину австрійських умов, але час був упущений. 12 серпня Австрія офіційно вступила у війну на боці коаліції.

14 серпня Наполеон прийняв всі умови віденського кабінету, проте вимушена поступка вже не могла змінити рішення Австрії. Російсько-прусська армія рушила з Сілезії в Богемію, щоб приєднатися до новим союзникам.

Звільнення Німеччини. Серпень - грудень 1813

Бій під Дрезденом. Серпень вересень.

Бойові дії відновилися відправкою Наполеоном свого маршала Удіно з 70-тис. армією на Берлін. Підтримку Удино повинні були надати французькі гарнізони з Магдебурга і Гамбурга. Одночасно самий рішучий з союзних полководців Блюхер виступив з Сілезії. Наполеон, вважаючи бачити перед собою головні сили союзників, кинувся на Блюхера, який 21 серпня відразу ж відійшов відповідно до Трахенбергскому плану.

19 серпня Богемська армія союзників несподівано для Наполеона рушила до Дрездену через Рудні гори, погрожуючи зайти в тил головної французької армії. Наполеон, дізнавшись про небезпеку для Дрездена, прикритого тільки корпусом маршала Сен-Сіра, прискореними маршами поспішив з Сілезії назад до найважливішого опорного пункту. Проти Блюхера було залишено маршал Макдональд з 80-тисячною армією.

23 серпня прусські корпуси з Північної армії союзників відкинули під Гросбереном (в 15 км на південь від Берліна) маршала Удіно, розгромивши саксонський корпус. Перемога над французами, здобута пруссаками практично самостійно, викликала патріотичне піднесення в Пруссії. Удино відступив до Ельби під захист фортеці міста Віттенберг і незабаром був замінений Наполеоном на маршала Нея, якому ставилося колишня завдання опанувати Берлін.

25 серпня Богемська армія підійшла до Дрездену, але командувач Шварценберг не ризикнув взяти місто з ходу, вирішивши почекати відсталі війська. На наступний день, 26 серпня, він почав штурм, однак і Наполеон встиг повернутися в цей день з гвардією. 27 серпня відбулася генеральна битва, в якому союзники зазнали поразки і в розладі відступили назад до Богемії. Основні втрати понесли австрійські війська. Наполеон намагався замкнути гірський прохід, через який кинулися війська союзників, направивши в обхід сильний корпус Вандама. Однак Вандам сам опинився в оточенні завдяки стійкості російської гвардії в бою під Кульмом, 30 серпня його корпус був абсолютно розгромлений.

26 серпня, в день початку Дрезденського битви, Блюхер перейшов в контрнаступ в Силезії на річці Кацбах, де в зустрічному бої переважаючими силами кавалерії розбив армію маршала Макдональда (див.Битва біля Кацбахе). Розбитий маршал відступив до Саксонії до основних сил.

Наполеон після перемоги над Богемської армією союзників був змушений на початку вересня знову виступити проти Сілезької армії Блюхера. Блюхер відійшов за річку Бобер, зруйнувавши мости. Тим часом Богемська армія провела демонстрацію в бік Дрездена, зайнявши Пірна. Наполеон поспішив повернутися назад до Дрездену. Дезорганізований війною на два фронти Наполеон пішов в оборону, його війська були виснажені безперервними, безплідними для французів маршами.

Вересень 1813 року пройшов без великих боїв, за винятком чергового невдалого походу французької армії під керівництвом маршала Нея на Берлін (див. Битва при Денневіце). 6 вересня прусські корпусу Північної армії розбили Нея, відкинувши його війська до Ельби. Перемоги союзників не дозволили Наполеону розвинути успіх Дрезденського битви і зберегли готову розпастися коаліцію з Австрією. У бойових діях на 3 тижні наступила перепочинок, противники збиралися з силами і здійснювали вилазки один проти одного обмеженими силами.

Стратегічне положення Наполеона погіршився. У ряді поразок і ще більшою мірою від виснажливих маршів і погане постачання він втратив значно більше солдатів ніж союзники. За оцінкою німецького історика Ф. Мерінга за серпень і вересень Наполеон втратив 180 тис. Солдатів, головним чином від хвороб і дезертирства.

Бій під Лейпцигом. Жовтень - грудень.

Загальна ситуація до кінця лютого 1814

Загальна обстановка до кінця лютого 1814 року складалася для Наполеона тяжко, але не безнадійно. Він поставив собі задачу укласти мир з союзниками на умовах збереження кордонів Франції до початку епохи наполеонівських воєн, тобто по Рейну і Альп. Загальне розташування протиборчих армій на 26 лютого 1814 року був следущим.

Наполеон між річками Сеною та Обом мав близько 74 тис. Солдатів при 350 гарматах. З такими силами він успішно стримував союзні армії Блюхера і Шварценберга, чисельність яких за оцінками перевищувала 150 тисяч солдатів. Блюхер (близько 45 тис. Солдатів) відокремився від Головної армії Шварценберга і рушив у бік Парижа. На його шляху перебували тільки слабкий заслін у вигляді французьких корпусів Мармона і Мортьє (до 16 тис. Солдатів).

На південному фланзі в Швейцарії наполеонівський маршал Ожеро з 28 тис. Солдатів відкинув австрійський корпус Бубни і готувався взяти Женеву, після чого його завданням було перерізати комунікаційну лінію Шварценберга.

В Італії французький генерал Євген Богарне з 48 тис. Солдатів успішно протистояв 75-тисячній австрійській армії фельдмаршала Бельгарда, а також стримував колишнього наполеонівського маршала, а тепер неаполітанського короля Мюрата з його неаполитанцами від активних дій проти французів.

В Іспанії наполеонівський маршал Сюше мав до 40 тис. Солдатів. Згідно з угодою він не вів бойових дій, очікуючи можливості відвести війська до Франції. Піренеї замикав загін маршала Сульта, не даючи англо-іспанської армії герцога Веллінгтона вторгнутися до Франції з півдня.

На півночі в районі Рейну і Голландії французи продовжували опір в численних фортецях.

Успіхи союзників. Березень 1814

27 лютого Блюхер підійшов до Лаферте-су-Жуар (75 км на схід від Парижа) на Марні, де відкинув слабкі заслони маршалів Мармона і Мортьє. Дізнавшись про рух Наполеона, Блюхер почав відступ уздовж річки УРК на північ до Суассон на Ене назустріч рухався підкріплення (корпусам Вінцінгероде і Бюлова). Погрожуючи штурмом, союзники умовили французький гарнізон покинути 3 березня фортеця Суассона зі зброєю, після чого 4 березня Блюхер перейшов на правий берег Ени, де його армія, поєднана з корпусами Вінцінгероде і Бюлова, збільшилася вдвічі і стала налічувати до 109 тис. Солдатів.

Наполеон був змушений малими силами (40-50 тис.) Атакувати Блюхера, щоб прорватися на північ на Рейн і в Голландію, де розраховував деблокувати французькі гарнізони. Гарнізони могли дати йому до 50 тисяч солдатів, що дало б надію французькому імператору розтрощити союзні армії у Франції.

Наполеон не знав про з'єднання союзників і мав намір перерізати центральну дорогу Суассон - Лаон. 7 березня Наполеон атакував позиції Блюхера на Краонскіх височинах, на яких оборонялися дві російські дивізії Воронцова і Строганова (16 тис. Солдатів) з корпусу Вінцінгероде. Задум Блюхера полягав у тому, щоб дати загрузнути Наполеону в битві, а потім обхідним маневром завдати удару йому в тил. Однак сильний кавалерійський корпус не зміг зробити цей маневр, і росіяни відступили з плато. Битва при Краоне розглядається як одне з найбільш кровопролитних за всю кампанію, якщо оцінювати питомий число убитих і поранених (відсоток від кількості учасників битви). Російські дивізії втратили майже третину особового складу.

Блюхер стягнув всі наявні сили (104 тис., З них 22 тис. Кавалерії, 260 знарядь) до Лаон, сильно укріпленого містечка - стародавньої столиці Франції. Наполеон теж стягнув свої сили в кулак, довівши чисельність армії до 52 тис. Солдатів (включаючи 10 тис. Кавалерії) при 180 гарматах. 9 березня за Лаона війська союзників, головним чином прусські дивізії, відбили наступ Наполеона і потім в ніч на 10 березня повністю розгромили один з його корпусів під командуванням маршала Мармона. Проте Наполеон продовжив атаки 10 березня на вдвічі найсильнішу армію Блюхера, після чого до кінця дня безперешкодно відступив за річку Ену.

Після відступу Наполеона стратегічна ініціатива могла б перейти до армії Блюхера, проте його війська залишалися нерухомими протягом тижня через хворобу прусського фельдмаршала і труднощів у постачанні. Наполеон рушив на схід і 13 березня несподіваною атакою розбив в Реймсі 14-тисячний російсько-прусський корпус графа Сен-Прі. Зайнявши Реймс, Наполеон перерізав комунікаційну лінію між Сілезької армією Блюхера і Головною армією Шварценберга. Раптовий успіх Наполеона надав моральний вплив на союзників, які в замішанні припинили свої операції, передоверив ініціативу в бойових діях французькому імператору.

В цей час Головна армія союзників під керівництвом Шварценберга повільно просувалася до Парижу. Наполеону, ослабленому великими втратами в боях з Блюхером, нічого не залишалося, як знову кинутися на Головну армію. Наполеон розраховував застосувати звичайну тактику: атакувати з флангу розсіяні в марші корпусу союзників окремо. Однак цього разу союзники встигли поцупити корпусу в кулак, так що Наполеон не міг сподіватися на перемогу в битві з набагато переважаючим противником. Єдине, що міг зробити Наполеон, це зупинити просування Головною армії, погрожуючи їй з флангу або тилу. Однак в такому випадку шлях на Париж залишався відкритим для армії Блюхера.

Наполеон обрав наступну стратегію: виставити заслони проти союзників, а самому пройти між арміями Блюхера і Шварценберга до північно-східним фортецям, де він міг, деблокувати і приєднавши гарнізони, значно посилити свою армію. Потім у нього з'явилася б можливість примусити союзників до відступу, погрожуючи їх тиловим комунікаціям. Наполеон сподівався на повільність союзних армій і їх страх перед армією французького імператора в їхньому тилу. Париж оставлялся на захист, головним чином, своїх жителів і Національної гвардії.

ДО 20 березня корпусу Головною армії зосередилися між річками Сеною та Обом близько Труа. Наполеон обрав маршрут на північний схід уздовж долини річки Про через містечко Арсі-сюр-Об до Вітрі і далі на схід. 20 березня його 25-тисячна армія зіткнулася в Арсі з військами Шварценберга (до 90 тис. Солдатів). 21 березня після битви при Арсі-сюр-Обидві Наполеон був відкинутий за річку Об і пішов до Сен-Дізьє, де мав намір турбувати союзні армії з тилу. Йому вдалося частково виконати поставлене завдання: наступ на Париж Шварценберга було призупинено.

Взяття Парижа і кінець кампанії. Березень 1814

У свою чергу союзники 24 березня погодили план подальших дій в кампанії, вирішивши після суперечок відновити наступ на Париж. Проти Наполеона вислали 10-тисячний кавалерійський корпус під керівництвом російського генерала Вінцінгероде з тим, щоб ввести Наполеона в оману щодо намірів союзників. Корпус Вінцінгероде був розбитий Наполеоном 26 березня, але це вже не вплинуло на хід подальших подій.

25 березня армії Блюхера і Шварценберга рушили на Париж. У той же день при Фер-Шампенуазі союзна кавалерія в 2 окремих боях розбила корпуси маршалів Мармона і Мортьє (16-17 тис. Солдатів) і майже повністю знищила великий загін Національної гвардії. Французькі корпусу поспішали на з'єднання з Наполеоном, після поразки вони відкотилися до Парижу.

Коли 27 березня Наполеон дізнався про наступ на Париж, то високо оцінив рішення супротивника: «Це чудовий шаховий хід. Ось ніколи б не повірив, що який-небудь генерал у союзників здатний це зробити ». На наступний день він від Сен-Дізьє (прим. 180 км на схід від Парижа) кинувся на порятунок столиці, однак прибув занадто пізно.

29 березня союзні армії (близько 100 тис. Солдатів, з них 63 тис. Росіян) підійшли впритул до передової лінії оборони Парижа. За різними даними у французів було 22--26 тис. Регулярних військ, 6-12 тис. Ополченців Національної Гвардії і близько 150 гармат. Брак військ частково компенсувалася високим бойовим духом захисників столиці і їх надією на швидке прибуття Наполеона з армією.

30 березня російські та прусські корпусу атакували і після запеклих боїв захатілі передмістя Парижа. Бажаючи врятувати багатотисячне місто від бомбардування і вуличних боїв, командувач правим флангом французької оборони маршал Мармон до 5 години дня відправив парламентера до російського імператора. Олександр I дав таку відповідь: «Він накаже зупинити бій, якщо Париж буде зданий: інакше до вечора не дізнаються місця, де була столиця.» Битва за Париж стало в кампанії 1814 року одним з найбільш кровопролитних для союзників, які втратили за один день боїв більше 8 тисяч солдатів (з них понад 6 тис. росіян).

31 березня в 2 годині ранку капітуляція Парижа була підписана. До 7 години ранку, за умовою угоди, французька регулярна армія повинна була покинути Париж. Опівдні 31 березня російська і прусська гвардія на чолі з імператором Олександром I тріумфально вступили в столицю Франції.

У перших числах квітня Сенат Франції видав декрет про позбавлення влади Наполеона і заснував тимчасовий уряд. Проте на більшій частині Франції народ визнавав імператорську владу, тобто виникло двовладдя.

Наполеон дізнався про капітуляцію Парижа в той же день на під'їзді до столиці. Він відправився в свій палац у Фонтебло, де чекав підходу своєї відсталою армії. Наполеон стягнув всі наявні війська (до 60 тис.) Для продовження війни. Однак під тиском власних маршалів, які враховують настрої населення і тверезо оцінюють співвідношення сил, 4 квітня Наполеон написав заяву про умовне зречення на користь свого сина Наполеона II під регентством дружини Марії-Луїзи. Поки йшли переговори, частина французької армії перейшла на бік союзників, що дало привід царю Олександру I посилити умови зречення.

6 квітня Наполеон написав акт зречення за себе і своїх спадкоємців престолу Франції. У той же день Сенат проголосив королем Людовіка XVIII. Сам Наполеон 20 квітня відправився в почесне заслання на острів Ельбу в Середземному морі.

30 травня 1814 року був підписаний мир, який повернув Францію в межі 1792 і відновив там монархію.

1) З якою метою Наполеон вторгся до Іспанії?

2) Що послужило приводом початку війни Австрії і Франції в 1792г.?

3) Чому після скинення Наполеона з трону народ продовжував визнавати його імператорську владу?

4. Військове мистецтво наполеонівських воєн. Маршали наполеонівської імперії

26 маршалів Першої імперії (1804-1814 рр.) У Франції - це історичний феномен. Поява такої кількості воєначальників вперше стало можливим завдяки не так Наполеону, скільки Великої французької революції. Ніколи раніше світ не бачив такого яскравого сузір'я воєначальників, що піднялися з народних низів виключно за своїми талантам і незалежно від спорідненості, протекції або монаршого капризу. Звання маршала у Франції існувало як придворне гідність з початку XIII в., А як вищий військовий чин - з 1627 року, коли кардинал А. Ж. Рішельє скасував посаду конетабля - головнокомандувача армією. Людовик XIV мав уже 20 маршалів Франції, серед яких були найбільші полководці свого часу - А. Тюренн, С. Вобан, К. Віллар. Звання маршала з його відмітним знаком - маршальським жезлом - присвоювалося по указу короля. Так було до тих пір, поки революційний Конвент 21 лютого 1793 Р. не скасував поряд з іншими "старорежимними" титулами і військове звання маршала. Наполеон відновив звання маршала Франції, як тільки Франція після 12-річного режиму Першої Республіки була проголошена 18 травня 1804 р імперією. Цей акт Наполеона був одним з багатьох його кроків по поверненню - правда, вже в умовах нової буржуазної Франції - старих звань і титулів, які покликані були надати наполеонівському двору монархічний колорит. Разом з маршальським званням був відновлений і старий порядок його присвоєння - з волі і за підписом монарха.

Основоположні принципи комплектування та утримання армії Наполеон - успадкував від революції. Завдяки успіхам французької економіки і за рахунок ресурсів переможених держав Європи він краще, ніж будь-хто з його супротивників, забезпечував свою армію матеріально, але ще більше вона перевершувала всі інші армії, якщо можна так висловитися, в соціальному відношенні. То була масова армія нового типу. Вона комплектувалася на основі загальної військової повинності, декретованого в 1793 р і через п'ять років кілька звуженої у вигляді так званої конскріпціі. Майже всі кращі маршали Наполеона - Ланн, Массена, Ней, Мюрат, Бессьєр, Лефевр, Сюше, Журдан, Сульт - вийшли з простого народу. Службу вони починали солдатами. Але поряд з ними були і маршали-аристократи: Даву, Макдональд, Серрюрье, Мармон, Груші. Даруючи їм маршальські жезли. Наполеон враховував головним чином їх військові гідності. Свого найближчого друга, генерала Андоша Жюно, імператор зробив герцогом, - а герцогський титул мав тоді не кожен маршал - але так і не зробив його в маршали, бачачи, що він як полководець все ж таки не дотягує до рівня маршала. Точно так же не дав він маршальського жезла Д. Вандама, хоча цінував його як генерала настільки, що навіть пробачив йому службові зловживання, сказавши його улічітелям: "Якби у мене було два Вандама, то одного з них я повісив би за це!" Першими маршалами Першої імперії стали 18 генералів, яким Наполеон привласнив маршальські звання декретом від 19 травня 1804 року, на наступний день після того, як він сам зайняв імператорський трон. З них чотири найстаріших були оголошені почесними маршалами. Мабуть, саме гучне ім'я тоді мав уже майже 70-річний Франсуа Етьєн Крістоф Келлерман - переможець в історичній битві при Вальми 20 вересня 1792, де Французька революція здобула першу перемогу над зовнішнім ворогом. Очевидець цієї події Гете сказав в той вечір: "Сьогодні тут почалася нова епоха історії". Почесним маршалом став і Жан-Матьє Филибер Серрюрье - учасник ще Семирічної війни, герой італійської кампанії 1796-1797 рр., Який прийняв в Мантуї капітуляцію знаменитого австрійського фельдмаршала С. Вурмзера, з 1802 р - віце-президент Сенату. Нарешті, жезли почесних маршалів отримали ще два далеко не для людей похилого віку генерала. Один з них - 50-річний Домінік Періньон, блиск перемог якого над австрійцями і пруссаками 1794-1795 рр. НЕ затьмарив навіть той сумний для нього факт, що в 1799 році він був узятий в полон біля Нові А.В. Суворовим, - з 1802 був, як і Серрюрье, віце-президентом Сенату. Інший, Франсуа Жозеф Лефевр, якому в травні 1804 р не було ще й 49 років, заслуговує на особливу уявлення.

Якщо Келлерман, Серрюрье і Періньон, увінчані маршальськими лаврами за минулі заслуги, більше в боях за весь час Першої імперії не брали участь, то Лефевр брав активну участь у всіх війнах Імперії 1805-1814 рр., Включаючи навала Наполеона на Росію, де він був начальником прославленої Старої гвардії. Волонтер революції прямо від сохи, який отримав від Наполеона понад маршальського жезла ще й титули графа і герцога данцігського, малограмотний, але зате сильний природним розумом, селянської кмітливістю і солдатської доблестю, Лефевр висунувся в ряд кращих наполеонівських маршалів. Серед решти 14 маршалів "першого призову", поряд з відданими Ланном, Бертьє, Мюратом, Даву, Неєм, Бессьєр, Сульт, Мойсеєм, Мортьє, Наполеон включив і тих, хто з тих чи інших причин знаходився в опозиції режиму його особистої влади: Массена , Бернадота, Журдана, Брюна, Ожеро. Всі вони, крім Бертьє і Мойсея, були молодші будь-якого з почесних маршалів, а половина з 14 не досягнула і 40 років: Даву було 34 роки, Ланну, Нею, Бессьєр і Сульт - по 35. З кращих генералів Республіки залишилися тоді без маршальського звання лише четверо: фрондери Макдональд, Сен-Сір (ці двоє - тимчасово) і переконані республіканці Ж.-К. Лекурб і колишній вже в тюрмі Ж.-В. Моро. Надалі стали маршалами Імперії ще вісім генералів: в 1807 р - Віктор, в 1809 - Макдональд, Удино, Мармон, в 1811- Сюше, в 1812 - Сен-Сір, в 1813 - Понятовський, в 1815 - Груші.

Син конюха, солдат революції Жан Лан, майбутній герцог Монтебелло був помічений Наполеоном ще як батальйонний офіцер в бою при Дего 15 квітня 1796 року і з того дня стрімко пішов вгору, закінчивши італійську кампанію вже генералом. У Єгипті він став одним з найближчих соратників Наполеона, а в походах 1805-1809 рр. - його правою рукою і головною надією. Він не тільки виконував задуми Наполеона, а й сам керував операціями, вигравав битви: при Монтебелло 10 червня 1800 р з 8-тисячним авангардом розсіяв 20 тисячний корпус австрійського фельдмаршала П.К. Отта, а при Тудела 23 листопада 1808 р у главі 20-тисячного корпусу розгромив 45-тисячну армію кращих іспанських воєначальників X. Палафокса і Ф. Кастаньос. Примітно, що останній чотирма місяцями раніше вразив всю Європу, змусивши капітулювати в чистому полі у Байлена французький корпус генерала П. Дюпона. У лютому 1809 року саме Ланн взяв штурмом легендарну і раніше неприступну Сарагосу, після чого написав Наполеону про своє неприйняття такої війни, коли доводиться вбивати мирних жителів. Історик Ж.Мішле вважав Ланна "великим солдатом" і "великим полководцем" [18]. Сам Наполеон цінував Ланна за "найбільші обдарування", називав його "Ахіллом" і "Роландом" французької армії і згадував про нього на острові Святої Єлени так: "Я знайшов його пігмеєм, а втратив гігантом"

Андре Массена, малограмотний, як і Лефевр, син селянина, герцог Ріволі і князь Есслінгскій, може бути, найбільшим від усіх маршалів даром полководницької імпровізації і взагалі як воєначальник був всім хороший. У 1775 р Массена став солдатом королівської армії і до початку революції дослужився за 14 років до сержанта. Після революції вступив в Національну гвардію і в 1792 р став капітаном, а в 1793 - генералом. Саме він, розгромивши 26 вересня 1799 року в битві під Цюріхом російський корпус А.М. Римського-Корсакова, змусив А.В. Суворова піти зі Швейцарії і тим самим врятував Францію від загрожувала їй російсько-австрійського нашестя. Але цей унікальний самородок "мав злощасну схильність до крадіжок", причому "крав, як сорока, інстинктивно" [23] а головне - дуже багато. Це підірвало репутацію маршала і врешті-решт призвело до краху, зіпсувало йому кар'єру. Коли Наполеон вилаяв його: "Ви найбільший грабіжник в світі!", - Массена раптом заперечив, шанобливо вклоняючись: "Після вас, пане ...". За таку зухвалість він перед походом в Росію виявився в опалі.

Луї Ніколя Даву, герцог Ауерштедтськоє і князь Екмюльскій, відрізнявся рідкісним для маршала імперії безкорисливістю, республіканської чесністю і прямотою. Наполеон, будучи вже у вигнанні, його охарактеризував таким чином: "Це один з найславетніших і чистих героїв Франції". Як полководець Даву блискуче проявив собі 14 жовтня 1806 року в битві під Ауерштедтом, де він знищив половину 100-тисячний російської армії на чолі з королем, двома принцами і фельдмаршалом Пруссії, поки Наполеон в іншому битві, що сталося в той же день під Ієною, ліквідував іншу її половину. Перемога Даву при Ауерштедте була тим більш вражаючим, що він мав усього 27 тис. Бійців проти 53 тис. У противника. А. Жоміні з цього приводу резонно зауважив, що "жодна з революційних воєн не вважається таким невідповідного бою з таким надзвичайним успіхом". Різнобічно обдарований стратег, адміністратор, політик, "велика людина, ще не оцінений по достоїнству", як писав про нього в 1818 р Стендаль. Даву був виключно вимогливий до себе та інших, в будь-яких умовах залізною рукою підтримував порядок і дисципліну. Тому одна з кращих його біографій так і називається - "Залізний маршал".

Поруч з Даву, поступаючись йому як стратег, але перевершуючи його як тактик, відзначався в сузір'ї кращих наполеонівських маршалів Мішель Ней, син бондаря, герцог Ельхінгенскій і князь Московський (останнього титулу він був удостоєний за доблесть в Бородінській битві), герой всіх кампаній Наполеона, людина виключно популярний в армії. "Це бог Марс, - згадував про нього барон П. Денье. - Його вигляд, погляд, впевненість можуть надихнути самих боязких".

Воїн лицарського характеру і неприборканого темпераменту, "вогнедишний Ней", як назвав його герой Бородіна Федір Глінка, він був живим уособленням бойового духу "Великої армії". Не дарма саме йому Наполеон, правда вже після смерті Ланна, дав прізвисько, яке армія ставила вище всіх його титулів - "Найхоробріший з хоробрих".

І по сьогодні не згасаючий інтерес до особистості Нея підігрівається спорами про те, як скінчив життя цей наполеонівський маршал. 7 грудня під час "Ста днів" він, посланий на чолі королівських військ проти Наполеона, перейшов разом з військами на сторону колишнього імператора. Тепер в Парижі, на площі Обсерваторії, де французи стратили свого "лицар серед хоробрих", стоїть пам'ятник йому. У світовій же літературі існує романтична, але сумнівна версія про те, що Мішель Ней в 1815 р врятувався і поїхав в США, де прожив до 1846 р під ім'ям Пітера Стюарта Нея - шкільного вчителя.

Далеко не найталановитіший, але найкрасивіший і ставний, caмий популярний в літературі з маршалів Наполеона - це, звичайно, Йоахім Мюрат, трактирний слуга, який став імперським принцом, великим герцогом Бергський, королем Неаполітанським і, до речі, чоловіком сестри Наполеона Кароліни Бонапарт, прославленим начальником всієї кавалерії Наполеона і взагалі одним з кращих кавалерійських воєначальників Заходу.

Мюрат не був ні політиком, ні стратегом. Наполеон казав про нього не без жалю: "У нього так мало в голові!". Завжди в авангарді, завжди там, де найбільша небезпека і вимагається величезне мужність. Він грубувато підбадьорював боролися: "Славно, діти! Перекиньте цю наволоч! Ви стріляєте, як ангели!" В критичний момент сам маршал вів в атаку свої кавалерійські лави - високий блакитноокий атлет, красень з кучерями до плечей виряджений в шовку, оксамит, страусові пера, з усіма регаліями і з одним батогом в руці. І при цьому він жодного разу після шабельного удару під Абукир в 1799 р не поранило. Карколомна кар'єра Мюрата обірвалася трагічно. У 1813 р після битви під Лейпцигом він змінив Наполеону, щоб зберегти за собою неаполітанський престол, проте під час "Ста днів" знову виступив на боці імператора, був розбитий австрійцями, узятий в полон і за вироком військового суду розстріляний.

Луї Олександр Бертьє, син вченого-географа, з малих років звик працювати над картою, служив штабним офіцером в війнах двох революцій - американської та французької.У 1796 р він зблизився з Наполеоном і став його незамінним помічником, військовим міністром, а з 1807 р по 1814 р.- беззмінним начальником Головного штабу. За відгуком самого Наполеона, Бертьє "характер мав нерішучий, мало придатний для командування армією, але мав всі якості гарного начальника штабу". а саме - феноменальною пам'яттю, оперативністю мислення, працездатністю, акуратністю, точністю і швидкістю виконання. Зрозуміло, чому імператор так довіряв Бертьє, обсипав його нагородами - мільйонний статок, жезл маршала, титули герцога Валанженского, князя Невшательского, князя Ваграмского - і так шкодував, що Бертьє не було з ним при Ватерлоо: "Якби я мав Бертьє начальником штабу, я не програв би битву ". Очевидці засвідчили, що в розпал битви при Ватерлоо Наполеон, бачачи, що свіжий корпус маршала Груші спізнюється, запитав свого новопризначеного начальника штабу Н.Ж. Сульта: "Ви послали гінців до Груші?" Сульт відповів: "Я послав одного". "Шановний добродію! - обурився Наполеон, - Бертьє послав би п'ятьох!" Дійсно, перед битвою при Ейлау Бертьє послав до маршалу Бернадот для термінового зв'язку з ним різними дорогами п'ять ад'ютантів з одним і тим же наказом, і, виявилося, не дарма: дійшов тільки один з п'яти. Жан-Батист Жюль Бернадот, князь Понте-Корво, розумний і підступний гасконець, колишній військовий міністр Директорії, ненавидів Наполеона, хоча отримав від нього все: маршальський жезл, княжий титул, навіть шведський престол. Він сам метил в "наполеони", а Наполеона не проти був би зробити своїм "Бернадотів". До 1810 року, коли Наполеон дав згоду побажали догодити йому парламентаріям Швеції на обрання Бернадота спадкоємцем шведської корони, його відносини з Бернадотів були складними. "Як би там не було, ставши спадкоємцем престолу і фактичним правителем Швеції, Бернадот незабаром порвав відносини з Францією і уклав союз з Росією, а в 1813-1814 рр. На чолі шведських військ боровся проти своїх співвітчизників на стороні шостий антинаполеонівської коаліції.

1) Чому Наполеон не довіряти Бернадот?

2) Чим прославився І.Мюрат?

3) Чим заслужив Ней увагу Наполеона?

5. Підсумки та значення наполеонівських воєн

Перемоги, здобуті Францією в Н. в. над арміями феодально-абсолютистських держав, пояснювалися, перш за все тим, що буржуазна Франція, яка представляла прогресивніший суспільний лад, мала передову військову систему, створену Великою французькою революцією. Видатний полководець, Наполеон I довів до досконалості стратегію і тактику, вироблені в ході революційних воєн. Наполеонівська армія складалася в основному з вільних селян, термін військової служби становив 5 років. До складу армії входили також війська підлеглих Наполеону I держав і іноземні корпусу, виставлялися союзними країнами. Були сформовані великі з'єднання - корпуси (в тому числі кавалерійські), посилена артилерія, якій Наполеон надавав великого значення. Роль потужного ударного резерву грала гвардія, комплектувалася з солдатів-ветеранів (у 1804 - 10 тис. Чол., В 1812 - 60 тис. Чол.), В якій були представлені всі роди військ. Наполеонівська армія, особливо до розгрому її кращих сил в Росії в 1812, характеризувалася високою бойовою підготовкою і дисципліною. Відзначилися солдатам присвоювалися офіцерські звання. Наполеона I оточувала ціла плеяда талановитих маршалів і молодих генералів (Л. Даву, І. Мюрат, А. Массена, М. Ней, Л. Бертьє, Ж. Бернадот, Н. Сульт і ін.), Багато з яких були вихідцями з солдатів або з нижчих верств суспільства. Однак все більше перетворення французької армії в ході Н. в. в знаряддя здійснення загарбницьких планів Наполеона I, величезні втрати (за приблизними підрахунками, в 1800--15 на військову службу у Франції було покликане 3153 тис. чол., з них тільки в 1804--14 загинуло 1750 тис. чол.) привели до значного зниження її бойових якостей.

В результаті безперервних воєн і захоплень утворилася величезна наполеонівська імперія, доповнена системою прямо або побічно підвладних Франції держав. Наполеон I піддавав завойовані країни пограбуванню. Постачання армії в поході проводилося головним чином за допомогою реквізицій або прямого грабежу (за принципом «війна повинна годувати війну»). Великих збитків країнам, які перебували в залежності від наполеонівської імперії, наносили вигідні для Франції митні тарифи. Н. в. були постійним і важливим джерелом доходу для наполеонівського уряду, французької буржуазії, верхівки вояччини.

Війни Великої французької революції почалися як національні. «Ці війни були революційні: захист великої революції проти коаліції контрреволюційних монархій. А коли Наполеон створив французьку імперію з поневоленням цілого ряду давно сформованих, великих, життєздатних, національних держав Європи, тоді з національних французьких воєн вийшли імперіалістські, породили в свою чергу національно-визвольні війни проти імперіалізму Наполеона »

Початок національно-визвольної боротьби пригноблених народів проти наполеонівського панування було покладено в Іспанії (Іспанська революція 1808--14). У 1809 спалахнуло повстання проти французьких окупантів в Тиролі. У деяких німецьких державах виникли окремі осередки опору наполеонівському гніту. Вирішальний удар наполеонівської імперії було завдано в Росії. Роблячи в 1812 похід проти Росії, якому передувала широка стратегічна і дипломатична підготовка, Наполеон I явно недооцінив сили противника. Він розраховував розгромити головні сили російської армії в генеральній битві поблизу від кордону, потім швидко зайняти Москву і продиктувати там свої умови миру. Цей план зазнав невдачі. В результаті героїчної боротьби російського народу і російської армії під командуванням фельдмаршала М. І. Кутузова вторглася в Росію «велика армія» Наполеона була знищена (Вітчизняна війна 1812). Нищівна поразка наполеонівських військ різко змінило співвідношення сил в Європі і справила величезний вплив на весь подальший хід подій. Почався потужний підйом визвольної боротьби європейських народів. У Німеччині та особливо в Пруссії розвернулася визвольна війна проти панування Наполеона I, яка в значній мірі велася методами повстанської війни. Під тиском народно-визвольного руху прусський уряд виявилося вимушеним виступити проти Франції і укласти в лютому 1813 Калішський союзний договір з Росією, котра поклала початок 6-ої антифранцузької коаліції (Росія, Великобританія, Пруссія, Швеція, з серпня 1813 - також Австрія і ряд ін . держав). У військових кампаніях після 1812 (див. Закордонні походи російської армії 1813--14) російська армія була ядром коаліційних військ. Обстановка народної війни проти наполеонівської Франції у великій мірі підвищувала боєздатність регулярних армій держав, що входили до антинаполеонівську коаліцію. В результаті Лейпцігського бою 1813 від панування Наполеона була звільнена вся територія Німеччини.

Незважаючи на ряд приватних перемог, здобутих в початку 1814 французькою армією над військами союзників, що вступили на територію Франції, вона в кінцевому підсумку була розгромлена; в кінці березня 1814 союзні війська вступили в Париж. Наполеон був змушений відректися від престолу (квітень 1814) і відправлений на о. Ельба. У травні був підписаний Паризький мирний договір 1814 по якому Франція позбавлялася всіх завоювань, зроблених в кінці 18 - початку 19 ст. Питання про ці території підлягав вирішенню на міжнародному конгресі (див. Віденський конгрес 1814--15). Знову повернувши собі престол в 1815 в період «Ста днів», Наполеон зазнав поразки від англійських військ А. Веллінгтона і прусських військ Г. Блюхера при Ватерлоо - в останній битві Н. в. 6 липня 1815 війська країн - учасниць утворилася навесні 1815 7-ої антифранцузької коаліції (Росія, Великобританія, Австрія, Пруссія і ін.) Вступили в Париж. 20 листопада був підписаний Паризький мирний договір 1815 між учасниками коаліції та Францією, в якій знову була відновлена ​​влада Бурбонів.

«Всім війнам за незалежність, які велися проти Франції, властиве поєднання духу відродження з духом реакційності ...». Війни, що розгорнулися проти наполеонівської Франції, мали суперечливий характер. Боротьба народів за незалежність, проти чужоземного гніту робила їх визвольними; в той же час цілі і політика монархічних урядів і правлячих класів держав, що входили до антифранцузької коаліції, надавали цим війнам реакційні риси. І якщо в 1813 війна проти Наполеона I в основному мала визвольний характер, то після того як держави, що вели «... з Наполеоном зовсім не визвольну, а імперіалістську війну ...», перенесли її в 1814 на територію Франції, ставлячи собі за мету відновлення феодальних порядків і династії Бурбонів, реакційні риси цієї війни різко посилилися. Після розгрому Наполеона в багатьох країнах Європи встановилася феодальна реакція. Однак головним результатом запеклих воєн була не тимчасова перемога реакції, а звільнення країн Європи від панування наполеонівської Франції, що в кінцевому рахунку сприяло самостійному розвитку капіталізму в ряді європейських держав.

1) Як вплинули наполеонівські війни на країни Європи?

2) Яку мету переслідував Наполеон, ведучи численні війни?

3) Яким залишився Наполеон в умах французів?

...........


  • 3.Періодізація наполеонівських воєн. Основні військові кампанії і найважливіші битви
  • 4. Військове мистецтво наполеонівських воєн. Маршали наполеонівської імперії
  • 5. Підсумки та значення наполеонівських воєн